MOBİL PAZARLAMA PAZARLAMA STRATEJİLERİ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİL PAZARLAMA PAZARLAMA STRATEJİLERİ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI PAZARLAMA STRATEJİLERİ MOBİL PAZARLAMA Danışman: Prof. Dr. Ayşe AKYOL Hazırlayan: Hatem KARAPINAR

2 1. GİRİŞ MOBİL PAZARLAMA KAVRAM VE TANIM AMAÇ ÖZELLİKLER TEKNİKLERİ SMS/MMS Mobil Kuponlar Mobil Reklam Konum Bazlı Servisler (LBS) QR Kod MOBİL PAZARLAMA ÖRNEKLERİ IKEA Örneği Caffe Nero Örneği Heineken Örneği LG Örneği Kanyon Örneği SONUÇ KAYNAKÇA... 12

3 1. GİRİŞ Mobil cihazların hızla yaygınlaşması, dünya genelinde hızla gelişen GSM altyapısı ve GSM piyasasındaki rekabetin ücretler üzerindeki tüketici lehine etkisi sonucunda mobil iletişim çağımızdaki birincil iletişim şekli haline gelmiştir. Bu durum tüketiciler ile iletişim kurmak ve hedef kitleye en kısa yoldan ulaşabilmek için sürekli yeni arayışlar içerisinde olan işletmelerin de dikkatini çekmiş ve pazarlama faaliyetleri son yıllarda artan bir hızla radyo, televizyon, gazete gibi konvansiyonel mecralardan mobil mecraya doğru kaymaya başlamıştır. Bu gelişmeler ışığında yakın geçmişte ortaya çıkan ve popülerliği gittikçe artan mobil pazarlama kavramı incelemeye değer bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışma içerisinde mobil pazarlamanın tanımı, mobil pazarlamanın amaçları, mobil pazarlamanın özellikleri ve mobil pazarlamanın diğer pazarlama türleri ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulmuş, mobil pazarlama metotları açıklanmış ve mobil pazarlama ile klasik pazarlama arasında karşılaştırma yapılarak aralarındaki farklılıklar ortaya konulmuştur. Takip eden bölümde ise mobil pazarlama uygulamaları ile ilgili kısa örnekler verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise genel bir değerlendirmenin yer aldığı sonuç bölümü ve çalışma süresince yararlanılan kaynakların listelendiği kaynakça bölümü yer almaktadır.

4 2. MOBİL PAZARLAMA 2.1. KAVRAM VE TANIM Mobil iletişime ve mobil cihazlara olan ilgi bu denli büyürken tüketicilere ulaşmak için sürekli yeni mecralar arayışında olan işletmelerin, mobilitenin getirdiği avantajları es geçmesi düşünülemez bir durumdur. Mobil iletişimin yaygınlaşması, işletmelerin, her zaman ve her yerde müşteriye bağlanabilme isteklerine yenilikçi bir yaklaşım getirmiştir (Taşçı, 2010). Bu nedenle 90 lı yılların ikinci yarısı ile birlikte mobil kanallar üzerinden tüketicilere yönelik pazarlama faaliyetleri başlatılmış ve bu faaliyetlerin bütününü ifade eden "Mobil Pazarlama" kavramı literatürdeki yerini almıştır. Pazarlama açısından oldukça genç bir kavram olmasına karşın, literatürde mobil pazarlama ile ilgili birçok farklı tanıma rastlamak mümkündür. Bu tanımlar arasında dünya çapında en geçerli olanı Mobil Pazarlama Birliği (Mobile Marketing Association - MMA) tarafından yapılan tanımdır yılında kurulan New York kökenli Kablosuz Reklamcılık Birliği (WAA) ve 2003 yılında kurulan Avrupa orjinli Kablosuz Pazarlama Birliği (MWA) nın birleşmesi ile oluşan bu kuruluş, mobil pazarlamayı reklam ve satış promosyon aktivitelerinin, mobil kanallar yoluyla müşteri ve davranışlarını hedef aldığı bir pazarlama türü olarak tanımlamaktadır (Deniz vd., 2012). Mobil pazarlama, mobil mecranın marka ve son kullanıcı arasında bir iletişim ve eğlence kanalı olarak kullanılması olarak da ifade edilmektedir. Bu tanıma göre mobil pazarlama, tüketiciye her an ve her yerde, anlık, doğrudan, interaktif ve hedefli mesajlar iletme yeteneğine sahip tek pazarlama kanalıdır (Michael ve Salter, 2006). Mobil pazarlama, müşterilerle ve olası müşterilerle iletişim kurmak ile ürün, hizmet ve ek olarak fikirlerin tanıtılması için mobil araçların ve kablosuz medyanın kullanılmasıdır. Zaman ve yer farkındalığı yaratmak, ürün, servis ve kişisel bilgi sağlamak için kablosuz araçları kullanan pazarlama şeklidir (Bayuk ve Güzeler, 2010). Mobil pazarlama, interaktif kablosuz medyayı müşterilere ürünleri, hizmetleri ve fikirleri destekleyen kişiselleştirilmiş bilgileri zaman ve mekan hassasiyetiyle sağlamak ve böylelikle tüm taraflar için değer oluşturmak için kullanmak olarak tanımlanabilir (Dickinger vd., 2004).

5 İşletmeler tarafından tüketicilere iletilecek mesajların dikkat çekme, ilgi uyandırma ve tüketiciyi harekete geçirme özelliklerine sahip olması, ürün ve hizmetlerin tutundurulması açısından önemli bir gereksinimdir. Mobil cihazlar üzerinden yapılan pazarlama faaliyetleri bu gereksinimleri rahatlıkla karşılayacak teknolojik alt yapıya ve esnekliğe sahiptir. Bu nedenle mobil pazarlamanın, pazarlama karmasının (4P) tutundurma bileşeni ile yakın bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, literatürde, mobil pazarlamanın, 4P'nin tutundurma bileşenine vurgu yapılan birçok alternatif tanımına rastlamak mümkündür. Bu tanımlara göre mobil pazarlama,pazarlama karmasının tutundurma elemanına dayanmakta ve mal, ürün, hizmet ve fikirlerin tutundurulmasında mobil iletişim tekniklerinin kullanıldığı bir pazarlama iletişimini ifade etmektedir (Sütütemiz ve Kurnaz, 2011). İşletme ile ilgili tüm çıkar gruplarına faydası olacak şekilde mobil telefon aracılığıyla malların, hizmetlerin ve fikirlerin tutundurulması sürecinde yararlanılan kablosuz interaktif bir pazarlama aracıdır (Deniz vd,. 2012). Ürünlerin tutundurulması amacıyla hedef kitleye duyurulması, benimsetilmesi, satın alma isteği yaratılması için mobil mecra üzerinden ve/veya mobil ürünler kullanılarak marka faaliyetleri gerçekleştirilmesidir (Karaca ve Ateşoğlu, 2006) AMAÇ Etkilenen ve etkileyen olarak; gerek tüketici gerekse işletmeler olarak, Mobil Pazarlama nın her iki yönde farklı amaçları bulunmaktadır. Tüketiciler açısından mobil pazarlamanın öncelikli amacı, sadece bilgisayar başında olarak değil, akıllı telefon gibi mobil araçlar yoluyla herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda satın alınmak istenen ürün ya da hizmetin özelliklerine erişip, sipariş verebilme, ödeme gerçekleştirebilme, kısacası alışveriş yapabilme kabiliyetini kazanmaktır. Bu sayede mobil cihazlar, satın alma kararı noktasında tüketicilerin işlerini kolaylaştırarak zaman ve enerji tasarrufu sağlamakta ve bu özellikleri ile tüketiciler için adeta bir tür alışveriş asistanı haline gelmektedirler. İşletmeler açısından ise mobil pazarlama, düşük maliyetli, etkileşimli, geri dönüşümü olan, yüksek etkileme gücüne sahip, kişisel, eğlenceli bir pazarlama aracıdır. İşletmeler bu aracı kullanarak marka farkındalığı yaratmak, tüketici zihnindeki marka imajını değiştirmek, marka bağlılığı yaratmak ve tüm bunların sonucu olarak satışlarını arttırmayı hedeflemektedirler (Çağlar ve Karagöz, 2011).

6 Marka farkındalığı yaratmak işletmelerin mobil pazarlama faaliyetleri ile amaçladıkları en temel noktadır. Zira tüketicinin farkında olmadığı bir ürün ne kadar uygun bir fiyata ve ne denli güçlü bir dağıtım ağına sahip olursa olsun tüketiciler tarafından rağbet görmeyecektir. Mobil pazarlama, müşterilerin farkına varma ve hatırlama yeteneğini hedef alarak özellikle piyasaya yeni çıkmış ürün ve hizmetlerin tüketicilere hızlı ve etkili bir biçimde lanse edilmesi edilmesini sağlamaktadır (Pousttchi ve Wiedemann, 2006). Mobil pazarlama işletmeler açısından aynı zamanda marka imajını değiştirme amacını da taşır. Marka imajı, tüketicilerin hafızalarında tuttukları markaya bağlı çağrışımlar dizisi olarak ifade edilmektedir (Karaca ve Gülmez, 2010). Mobil pazarlama faaliyetlerinin işletmeler açısından bir diğer amacı ise marka bağlılığını artırmaktır. Marka bağlılığı, müşterilerin markayı yeniden ve daha fazla miktarda satın almasını sağlamaktır (Karaca ve Gülmez, 2010). Tüketicinin markaya karşı olumlu hisler duyması, bağlı olduğu markayı diğer markalardan daha sık satın alması, satın almaya devam etmesi ve markayı daha uzun süreler kullanması için işletme ile tüketici arasında özel bir bağın gelişiminin sağlanması gereklidir. (Ünal vd., 2002) Bu noktada mobil pazarlama, işletmelere, tüketicinin mobil cihaz kullanımındaki eğilimlerini takip ederek onlara özel kişiselleştirilmiş içerikler sunulması imkanını sağlamaktadır. Bu sayede tüketici ile firma arasındaki ilişki özel bir boyuta taşınarak, marka bağlılığı sağlanmış olmaktadır. Bu tür kişiselleştirilmiş içeriklerin sunulabilmesi için mobil pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra izinli pazarlama ve veri tabanlı pazarlama faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesi gereklidir.

7 2.3. ÖZELLİKLER Mobil pazarlamanın en önemli özelliği mobilite kavramına dayanmasıdır. Mobilite, bireylerin hareket halindeyken dahi bilgiye erişebilmesini ve bu bilgilerle ilgili işlem yapabilmesini mümkün kılacak mobil çözümler yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir teknolojidir (Bayuk ve Güzeler, 2010). Mobilite bu yönüyle pazarlama faaliyetlerine hareket kabiliyeti ve taşınabilirlik özelliklerini katmaktadır. Mobil iletişim cihazları sayesinde mobilite ve iletişim teknolojilerinin unsurları bir araya gelerek mobil pazarlama faaliyetlerinin çerçevesini oluşturmuşlardır. Mobil cihazlar sayesinde mobilitenin pazarlama faaliyetlerine kazandırdığı hareket kabiliyeti ve taşınabilirlik özelliklerinin yanı sıra karşılıklı etkileşim özelliği de eklenmiştir. Mobil cihazlar sahip oldukları teknoloji ve yaygın kullanım şekilleri göz önüne alındığına mobil pazarlama açısından iki temel fayda sağlamaktadır. Bu faydalar; mobil cihazların her zaman açık olması ve bu cihazların sürekli kullanıcısının yanında olmasıdır. Mobil cihazların sahip oldukları bu özellikler pazarlamacılara hedef kitleye her zaman ulaşabilme imkanı sunmaktadır. Mobil cihazların bu faydalarına ek olarak mobil pazarlama faaliyetleri işletmelere

8 kolaylıklar sağlayan bir takım özellikler taşımaktadır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir (Deniz, vd., 2012): Birebir pazarlama anlayışına sahip olması: Mobil pazarlama faaliyetleri için birebir pazarlama anlayışı geçerlidir. Tüketiciyle kitlesel olmayan medya aracılığıyla doğrudan iletişim kurulmaktadır. Bu sayede tüketicinin spesifik ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve tüketiciye özel ürün ya da hizmetlerin sunulabilmesi sağlanmaktadır. İzinli pazarlama yöntemini kullanması: İzin alınmadan gerçekleşen pazarlama faaliyetleri tüketici üzerinde olumsuz bir etki bırakmaktadır. Mobil pazarlama faaliyetinin etkin olabilmesi için mutlaka hedef kitleden izin alınarak yapılması ve tüketicilere sadece bekledikleri ve almak istedikleri iletişim mesajlarının gönderilmesi gerekmektedir. Ölçülebilir olması: Mobil pazarlama, işletmelere kampanyalarının ne derece etkin olduğu ve ürünlerinin kullanım alışkanlıkları ile ilgili net bilgiler verebilmektedir. Kampanyaya katılım saatleri ve günleri, ortalama katılım adetleri, bir kullanıcının kampanya süresince kaç kez ürün tükettiği, kampanyaya dahil olan farklı ürünler varsa bunların arasındaki tercih oranı gibi pek çok bilgi, kampanya sonunda raporlanmakta ve yorumlanarak marka yetkililerine aktarılmaktadır. Düşük maliyete sahip olması: Mobil pazarlama aynı zamanda doğrudan pazarlama uygulamalarından biri olmasından dolayı maliyetleri de düşük olmaktadır. Günümüzde başta GSM operatörleri olmak üzere birçok firma çok düşük maliyetler ile mobil pazarlama altyapısını firmalara kurabilmektedirler. Markaya yönelik yüksek oranda farkındalık yaratması: Mobil pazarlama uygulamalarının algılanma düzeyleri yüksektir. Kişisel kanallar kullanılarak müşteriye ulaşılmaktadır. İletişimin tek veya çift taraflı olması: Mobil pazarlama uygulamaları etkileşimli yapıya sahip pazarlama uygulamalarıdır. Bu bakımdan bazı durumlarda müşteri, bu uygulamaların aktif birer üyesi konumunda olabilmektedir. Özellikle sosyal medya kullanılarak bu tip etkileşimler arttırılabilmekte ve bu sayede müşterinin beklentilerinin anlaşılması ve tatmin edilmesi kolaylaşmaktadır. Hızlı olması: Mobil altyapı teknolojileri sayesinde mesaj, tüketiciye saniyeler içerisinde ulaştırılabilmektedir. Böylelikle geribildirimi birkaç dakika içerisinde almak mümkün hale gelebilmektedir.

9 2.4. TEKNİKLERİ SMS/MMS Tüketicinin telefonunda saklanabiliyor olması, tüketicinin telefonu kapalıyken ona ulaşılamasa bile daha sonradan SMS in telefon açıldığında ulaşıyor olması ve işletmeler tarafından gönderilen mesajlar için tüketicinin bu mesajı aldığına dair Alındı bilgisinin takip edilebiliyor oluşu SMS i avantajlı kılan unsurlardır (Bayuk ve Güzeler, 2010) MMS (Multimedya Mesaj Servisi), SMS e oranla daha yeni bir metottur. MMS teknolojisi ile ilk defa tüketiciye gönderilen mesaj içerisine görsel (resim, video, animasyon vb.) ve ses konulabilmesini sağlamıştır (Zengin, 2010) Mobil Kuponlar Televizyon ve radyo reklamları, basın ilanları, açık hava reklamları, afişler, broşürler, 160 karakterlik SMS veya görüntülü MMS den daha renkli, ilgi çekici, anlatıcı, ikna edici görülmesine rağmen, mobil telefonların çift yönlü interaktif bir iletişim ortamı sağlaması, geleneksel pazarlama araçlarından önemli oranda farklılıklar bulunmasına neden olmuştur (Binatlı, 2006). Örneğin, bir restoran veya mağazanın önünden geçerken hedef müşterilerin mobil telefonlarına SMS, MMS ve/veya Bluetooth aracılığıyla gelen indirim kuponları veya kampanyalar hakkında bilgi, o anda pazarlama mesajını alan kullanıcıların satın alma davranışlarını önemli oranda değiştirebilecektir. Buna göre başarılı bir şekilde uygulandığında mobil telefonlar çok önemli bir pazarlama aracı haline gelmektedir (Howard, 2003) Mobil Reklam Mobil pazarlama iletişiminin temel anahtarı, itme veya çekme yönlü reklamlardır. Mobil telefon kullanıcılarından izin alındıktan sonra itme yönlü reklamlarla açık bir istekte bulunmadan hedef müşteri grubuna yazılı ve görüntülü mesajlar gönderilir. Buna karşın çekme yönlü mobil reklam ise trafik raporları veya hava durumu gibi bedava bilgilerin mobil telefon kullanıcısının istediği bilgiye eklenerek gönderilmesidir (Scharl et al. 2005) Konum Bazlı Servisler (LBS) Müşterinin mobil cihazının konum bilgisi önemli bir parametre olarak kullanılmaktadır. Bu metotta amaç müşteri belirli bir alana yaklaştığı zaman, onu tamamen çekebilecek anlık ve kişisel kampanyalar yapabilmektir (Karaca ve Gülmez, 2010) QR Kod Birçok mobil cihaz, QR kodu denilen iki boyutlu barkodları okuyabilme yeteneğine sahiptirler. Bu barkodların cep telefonu kamerası ile fotoğrafı çekildiğinde, mobil cihaz bunu yazılımı sayesinde algılamakta ve telefonu doğrudan kod içerisinde yer alan internet sayfasına yönlendirmektedir. Bu barkodlar ile birtakım üyelikleri, indirim kuponlarını ya da biletleri mobil medya üzerinden müşteriye ulaştırmak mümkün olabilmektedir (Bayuk ve Güzeler, 2010).

10 3. MOBİL PAZARLAMA ÖRNEKLERİ 3.1. IKEA Örneği Dünyanın önde gelen mobilya mağazalarından biri olan IKEA ise müşterilerine bugüne kadar yaşanmamış farklı bir mobil deneyim sunmuştur yılından itibaren mobilya kataloğunu interaktif bir mobil uygulama olarak da oluşturmaya başlayan IKEA, kullanıcılara cep telefonlarının kamerasını kullanarak mobil katalogdaki mobilyaları evlerinin içerisindeymiş gibi görüntüleme imkanı tanımıştır. Kullanıcılar bu sayede satın almak istedikleri ürünler ile ilgili en gerçekçi müşteri deneyimini yaşamışlardır. IKEA bu çalışma ile 2010 yılında Mobil Pazarlama Birliği (MMA) tarafından en iyi mobil pazarlama ödülüne layık görülmüştür. İlk etapta Iphone lar için geliştirilen uygulama takip eden yılarda Android işletim sistemli telefonlar için de geliştirilmiştir Caffe Nero Örneği Caffe Nero, Vodafone altyapısını kullanarak 2011 yılında önemli bir mobil pazarlama çalışması gerçekleştirmiş ve müşterilerinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Caffe Nero mağazalarının önünden geçen Vodafone aboneleri, sms aracılığı ile telefonlarına ulaşan özel teklif sayesinde hem kendileri Caffe Nero dan ücretsiz kahve içmiş hem de bir arkadaşlarına indirimli olarak kahve hediye etme imkanına sahip olmuşlardır. Kampanyanın ilk 3 gününde 500 ün üzerinde kahve promosyonlu olarak sunulmuştur. Bu sayede müşterilerin lokasyon bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen mobil pazarlama faaliyetlerinin ne kadar etkili olduğu görülmüştür Heineken Örneği Hollanda kökenli bira firması Heineken, 2011 yılında futbol dalında dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi nin sponsoru olmuştur. Firma, marka bilinirliğinin ve görünürlüğünün sosyal medya üzerinde hızla artması amacıyla akıllı telefonlara indirilebilen mobil bir oyunu piyasa sürmüştür. Bu oyun kullanıcıların şampiyonlar ligi maçları esnasında interaktif bir şekilde maç içerisindeki bir sonraki olayı tahmin etmelerini ve bildikleri olaylar sayesinde puan kazanmalarını esas alan bir oyundur. Daha sonra kullanıcılar takımlar oluşturmakta ve biriktirdikleri puanları sosyal ağlarda paylaşarak birbirleri ile yarışmaktadırlar. Bu sayede sosyal medyada markanın adını içeren paylaşımların sayısının artışı sağlanmıştır.

11 3.4. LG Örneği Dünyaca ünlü elektronik devi LG ise mobil pazarlama faaliyetleri kapsamında sosyal medyanın gücünü kullanmayı hedeflemiştir yılında piyasaya sürdüğü Optimus L serisi akıllı telefonları İngiltere piyasasındaki genç tüketiciler arasında daha bilinir hale getirmeyi hedefleyen LG, bu amaçla sadece Twitter üzerinden erişilebilen hazine avı konseptindeki interaktif bir oyunu piyasaya sürmüştür. Oyunun çıktığı ilk birkaç saat içerisinde LG adını içeren 5000 i aşkın tweet atılmış ve 5 gün içerisinde bu sayı i bulmuştur. Günün çeşitli anlarında İngiltere sokaklarında bilet avı başlatan LG, bu sayede markasını Twitter üzerinde trend başlıklar arasında uzun süre tutmayı başarmıştır. Yeni bir hediye bilet avının başlayıp başlamadığını anlamak için kullanıcıların sürekli Twitter daki #LGTicketHunter başlığını kontrol edeceğinin bilincinde olan LG, belirli aralıklara bu başlık altına Optimus L serisi hakkında bilgiler içeren tweetler atılmıştır. LG bu sayede hem genel olarak LG markasına hem de Optimus L modeline ait farkındalığı genç İngiliz nüfusu arasında arttırmayı başarmıştır Kanyon Örneği Ziyaretçi sayısını arttırmak için uzun süredir arayış içerisinde bulunan Kanyon AVM, ADBA adlı pazarlama danışmanlığı firması ile çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Kanyon için özel olarak geliştirilmiş ve şu an için sadece Iphone marka telefonlarda çalışan WeBubble uygulaması ortaya çıkarılmıştır. Yakala, Yarat, Eğlen sloganı ile yapılan kampanyada kullanıcılar, Kanyon a gelip telefonlarına yükledikleri WeBubble uygulamasını çalıştırdıklarında ekranda beliren baloncukları yakalayıp anlaşmalı markalardan hediye ve indirimler kazanmaktadırlar. Eğlenceli ve renkli ara yüzüyle dikkat çeken bu uygulamanın ekranında görüntülenen her baloncuk ayrı bir indirimi temsil etmektedir. Cinemaximum, Apple Troy, GAP, M&S, Banana Republic gibi önde gelen mağazalardaki fırsatları kapsayan GPS tabanlı bu uygulama, müşteriler sadece fiziksel olarak Kanyon Alışveriş Merkezi içerisinde bulunduğunda çalışmaktadır. Yine yakalanan baloncuklardaki fırsatları kullanmak için Kanyon da bulanan WeBubble noktalarına gidilerek hediye kuponlarını almak ve ilgili mağazaya bu kuponla gitmek gerekmektedir. Şu an için sadece IOS işletim sistemine sahip cihazlarda çalışan bu mobil uygulamanın önümüzdeki dönemde Android işletim sistemi için de kullanıma alınması beklenmektedir.

12 4. SONUÇ Mobil pazarlama, en geniş ifade ile mobil cihazlar üzerinden çeşitli iletişim teknolojilerini kullanarak işletmelerin tüketiciye ulaşabilmesini hedefleyen bir pazarlama türüdür. İletişimin şeklinin kablosuz olması nedeniyle kablosuz pazarlama olarak da anılmaktadır. Ürün ve hizmetlerin tüketiciler tarafından benimsenmesi noktasında önemli bir etkisi olduğu için pazarlama karmasının tutundurma bileşeni ile yakından ilişkilidir. Mobil pazarlamanın hem tüketiciler hem de işletmeler açısından ulaşılması gereken amaçları bulunmaktadır. Tüketiciler, mobil iletişimin getirdiği mobil alışveriş imkanı ile sabit bir bilgisayara bağlı kalmadan herhangi bir yerden alışveriş yapabilme yeteneğine sahip olmuşlardır. Ayrıca tüketiciler, işletmelerin mobil kanallar üzerinden sundukları çeşitli hediye ve indirimlerden de yararlanabilmeyi hedeflemektedirler. İşletmeler ise mobil pazarlamayı kullanarak bir yandan marka farkındalığı ve marka bağlılığı yaratmak bir yandan da marka imajını güçlendirmeyi amaçlamaktadırlar. Mobil pazarlama faaliyetleri; izinli pazarlama ve veri tabanlı pazarlama ile yakın ilişki halindedir. İşletmelerin mobil mecralardan tüketicilere kişiselleştirilmiş içerikler sunabilmesi için öncelikle müşterinin demografik, sosyal, ekonomik verilerine sahip olunması ve müşterinin satın alma davranışına dair profillemenin yapılması gereklidir. İzinli pazarlama yöntemi ile yapılan anketler ve yarışmalar sonucunda elde edilen müşteriye ait bilgiler değerlendirilerek firmaların veri tabanına kaydedilmektedir. Bu sayede mobil pazarlama faaliyetleri daha etkili bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Mobil cihazların teknolojik imkanları doğrultusunda mobil pazarlama birçok metotla gerçekleştirilebilmektedir. SMS, MMS, Mobil internet, lokasyon bazlı sistemler ve mobil barkodlar günümüzde en yoğun kullanılan yöntemlerdir. Özellikle SMS kanalı, eski ve kısıtlı bir teknoloji olmasına rağmen halen en yaygın ve güçlü kanal olarak mobil pazarlama faaliyetlerinin odağında yer almaktadır. Ancak GSM operatörlerinin mobil cihazlar için sağladığı hızlı, stabil ve güvenilir internet erişimi hizmeti sayesinde pazarlama faaliyetlerinin ağırlığının yakın gelecekte SMS kanalından mobil internet kanalına doğru kayması beklenmektedir.

13 5. KAYNAKÇA Ünal, C., Can, P., ve Deniz, A. (2002), Marka Bağlılığı İle Kişisel Değerler Arasındaki İlişkiler: Üniversite Öğrencilerinin Spor Ayakkabı ve Çikolata Markaları Tercihi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi, s.3. Zengin, A. (2010), Doğrudan Pazarlama Aracı Olarak Cep Telefonu Kullanımı Ve Tüketici Tutumları, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi s Bayuk, N. ve Güzeler, A. (2010), Mobil Pazarlama ve SMS (Kısa Mesaj) ile Yapılan Reklam ve Kampanyaların Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Uygulama: Şanlıurfa Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, s Deniz, A., Gödekmerdan, L ve Yüce, A. (2012), Tüketicilerin Mobil Pazarlama Faaliyetlerini Benimsemesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, s Dickinger, A., Haghirian, P., Murphy, J. ve Scharl, A. (2004), An Investigation And Conceptual Model Of SMS Marketing, Viyana Üniversitesi, s.2. Kaplan, M. (2012), If you love something, let it go mobile: Mobile marketing and mobile social media 4x4, Indiana Üniversitesi, s.130. Karaca, Y. & Ateşoğlu, İ, (2006), Mobil Reklamcılık ve Uygulamaları: Kurumsal Çerçeve, Pİ Dergisi, Sayı:18, s.37. Michael, Alex ve Ben Salter. Mobile Marketing Achieving Competitive Advantage Through Wireless Technology. Oxford: Elsevier BH Press, 2006, s.25. Stuart, Mark. (2011), It s not a phone, A future of Mobile Marketing, The Chartered Institute of Marketing, 2011, s Şahin, A. ve Aytekin, P. (2012), Üniversite Öğrencilerinin Mobil Reklamlara Yönelik Tutumlarının İzinli Pazarlama Ekseninde İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı:2, s.21. Taşçı, A. (2010), Mobil Pazarlama Faaliyetlerinin İşletmelere Kattığı Faydalar ve Bir Uygulama Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, s.12.

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

AVM ve mağazalar için

AVM ve mağazalar için AVM ve mağazalar için Akıllı telefonların kullanım oranı her geçen gün hızla artıyor. Buna paralel olarak işletmelerin tüketiciye ulaştırmak istedikleri mesajları için de yeni bir kanal şekillenerek yaygınlaşıyor.

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri MOBİL PAZARLAMA Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri Dünyada 1,5 milyar insan akıllı telefon kullanıyor. Türkiye de kadınların %44 ü, erkeklerin %56 sı akıllı telefon kullanıyor. Cep telefonu kullanıcılarının

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER

TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER TABLET MENÜ NEDİR? Tablet bilgisayar üzerinde çalışan dokunmatik ve etkileşimli bir menüdür. Müşterilerinize sunduğunuz klasik karton menülerin yerini

Detaylı

Mobil Pazarlama 1. Hakan Arslan

Mobil Pazarlama 1. Hakan Arslan Mobil Pazarlama 1 Hakan Arslan 2010 a Bakış Mobile Year in Review 2012 Cep Telefonu... Yatmadan önce en son, (smartphone kullanıcılarının %45 i günü mobil internet kullanarak tamamlıyor) Uyandıktan sonra

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN.

EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN. EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN. EMARSYS SMS SMS Pazarlamasını Çok Kanallı Stratejinize Ekleyin Emarsys SMS: SMS Pazarlamasını

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

Müşterilerinizin cebine girmenin vakti gelmedi mi?

Müşterilerinizin cebine girmenin vakti gelmedi mi? Müşterilerinizin cebine girmenin vakti gelmedi mi? http://mobile.sherpa.com.tr info@sherpa.com.tr Mobil Büyüyor Mobil uygulamalar dünya tarihinin en hızlı büyüyen endüstrisidir 2014 yılı sonuna kadar mobil

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain Video Reklamlar «Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain 1 2 3 4 Türkiye deki Arama Türkiye Pazarında Arama Hacmi Türkiye de Beyazperde Nerede? Rakip Analizi, Yıllık Analiz YouTube

Detaylı

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Arş. Gör. Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr Atılım Üniversitesi Kütüphanesi 29.03.2012 Sunum Planı

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Paragon Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Hakkımızda DENEYİM Rakipsiz YARATICILIK Takip edilen YENİLİKLER Biz Kimiz? ParagonTasarım dijital medya alanında hizmet veren İstanbul merkezli bir tasarım

Detaylı

Görüntülü Reklamcılık neden önemlidir? Google Görüntülü Reklam Ağı. Önemlidir? MURATOLMEZ.COM

Görüntülü Reklamcılık neden önemlidir? Google Görüntülü Reklam Ağı. Önemlidir? MURATOLMEZ.COM Google Görüntülü Ağı. Görüntülü ü cılıkneden ede Önemlidir? Program. Neden çevrimiçi reklamcılık? Müşteri Satın Alma Döngüsü Neden? Doğru hedefleme seçeneklerini belirleme i i denetleme Çevrimiçi reklamcılık

Detaylı

Ticket Compliments. Hediye Kuponları

Ticket Compliments. Hediye Kuponları Ticket Compliments Hediye Kuponları İçerik Ticket Compliments Universal Ticket Compliments Fashion Ticket Compliments Ürün Özellikleri Ticket Compliments Marka Kartları Ticket Gift Club Titre du document

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ Kurumunuzu veya markalarınızdan birini tanıtmak, farkınızı

Detaylı

Mobil Pazarlama. Ayşegül Şamiloğlu 4play Digital Workshop Ürün Yöneticisi

Mobil Pazarlama. Ayşegül Şamiloğlu 4play Digital Workshop Ürün Yöneticisi Mobil Pazarlama Ayşegül Şamiloğlu 4play Digital Workshop Ürün Yöneticisi Ajanda Mobil Dünyaya Genel Bakış Kavramlar&Rakamlarla Mobil Pazarlama Trendler Kampanya Yaratım Süreci 2011 e Bakış Mobile Year

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Cihazlarımız Türk mühendisliği ve ödüllü girişimcilik sayesinde melek yatırımcılar tarafından destek bulmuştur.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Cihazlarımız Türk mühendisliği ve ödüllü girişimcilik sayesinde melek yatırımcılar tarafından destek bulmuştur. YÖNETİCİ ÖZETİ Bu sunumda, sosyal medya üzerinden çalışan ve interaktivite sayesinde markalarınızı tanıtarak tüketiciye eğlenceli bir kullanıcı deneyimi yaşatan cihazlar anlatılmaktadır Cihazlarımız Türk

Detaylı

Mobil Pazarlama İzinli Veritabanı ve Hedefli Lokasyon Genel Teklifi

Mobil Pazarlama İzinli Veritabanı ve Hedefli Lokasyon Genel Teklifi Mobil Pazarlama İzinli Veritabanı ve Hedefli Genel Teklifi 26 Ocak 2015 Mobil Pazarlama Mobil cihaz aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden karşılıklı olarak kullanıcılarla iletişime geçildiği uygulamaların

Detaylı

Web 2.0 ve E-Pazarlama

Web 2.0 ve E-Pazarlama Web 2.0 ve E-Pazarlama Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al tonta@hacettepe.edu.tr omadran@baskent.edu.tr umutal@hacettepe.edu.tr -1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti

Detaylı

İşiniz için daha fazla müşteri veya daha fazla satış çözümleri mi arıyorsunuz

İşiniz için daha fazla müşteri veya daha fazla satış çözümleri mi arıyorsunuz İşiniz için daha fazla müşteri veya daha fazla satış çözümleri mi arıyorsunuz Başarılı firmaları rakiplerinden ayıran en önemli özelliği belirli bir sürede daha fazla müşteriye ulaşabilmeleridir. Günümüzde

Detaylı

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi 26 Ocak 2015 Mobil Pazarlama Mobil cihaz aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden karşılıklı olarak kullanıcılarla iletişime geçildiği uygulamaların

Detaylı

Mobilişim Ltd. Hakkında...

Mobilişim Ltd. Hakkında... Mobilişim Ltd. Hakkında... Türkiye piyasasında genç, dinamik, ciddi ve lider bir Mobil iletişim firmasıyız. 2004 yılından bu yana sizlerle birlikte gelişiyor ve büyüyoruz. "Amacımız Türkiye'de Mobil iletişimi

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

İşletmenin en çok ve an az ziyaret aldığı zamanları belirleme

İşletmenin en çok ve an az ziyaret aldığı zamanları belirleme TEKNOLOJIMIZ En son görüntü işleme teknolojilerini kullanarak, istenilen her noktada, geçen insanları sayar,detaylı sayma raporlarını ofisinize kadar getirir.mağazalarda, alışveriş merkezlerinde,her türlü

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Pazarlama

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Sosyal Ağlar ve Pazarlama Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 465, 1 Aralık 2015-1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti Pazar payını korumak/artırmak Bağlılığı artırmak

Detaylı

Proje Adı: Taksi Mobil Uygulaması Araştırması Araştırma Şirketi: Xsights Araştırma ve Danışmanlık Araştırma Veren:BiTaksi Veri Toplama

Proje Adı: Taksi Mobil Uygulaması Araştırması Araştırma Şirketi: Xsights Araştırma ve Danışmanlık Araştırma Veren:BiTaksi Veri Toplama Proje Adı: Taksi Mobil Uygulaması Araştırması Araştırma Şirketi: Xsights Araştırma ve Danışmanlık Araştırma Veren:BiTaksi Veri Toplama Firması:Xsights Araştırma ve Danışmanlık Araştırmanın Künyesi Bu araştırma,

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

DUMANKAYA DA ANALİTİK YOLCULUK Bu defa da bilgiyi veriler ile inşa ettik

DUMANKAYA DA ANALİTİK YOLCULUK Bu defa da bilgiyi veriler ile inşa ettik DUMANKAYA DA ANALİTİK YOLCULUK Bu defa da bilgiyi veriler ile inşa ettik Ufuk Kayador Pazarlama ve Satış Direktörü 10 Nisan 2012 - İstanbul YIL 2005 Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamaya

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Pazarlama

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Sosyal Ağlar ve Pazarlama Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 465, 8 Aralık 2014-1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti Pazar payını korumak/artırmak Bağlılığı artırmak

Detaylı

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler 60+ deneyimli çalışan 2.000+ yerel & küresel müşteri 6 ofis SmartMessage Marketing Platform Müşterilerinize ulaştığınız dijital kanallardan maksimum fayda almanızı

Detaylı

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Social Media Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti!!! ValeApp Vale işletmeleri ve mobil kullanıcılar için geliştirilmiş araç park etme, çağırma ve ödeme süreçlerini hızlı ve güvenli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX Nedir? Ürün kataloglarınızı dijital dünyaya taşıyan ve hedef kitlenize mobil ortamda tanıtım içeriklerinizi sunabileceğiniz bir platformdur. KataloX size kod yazmadan

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Social Media Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti!!! ValeApp Vale işletmeleri ve mobil kullanıcılar için geliştirilmiş araç park etme, çağırma ve ödeme süreçlerini hızlı ve güvenli

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar *

Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar * KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:17 Aralık/2009 Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar * Süleyman Barutçu Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Meltem Öztürk Göl

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Dijital Dönüşüm Çağında Marketler İçin Yeni Nesil Pazarlama Kanalı

Dijital Dönüşüm Çağında Marketler İçin Yeni Nesil Pazarlama Kanalı Dijital Dönüşüm Çağında Marketler İçin Yeni Nesil Pazarlama Kanalı İNTERNETİN GELİŞİMİ Geçtiğimiz yıl yapılan Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması na göre Türkiye de internet kullanan bireylerin

Detaylı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı Teklif Dokümanı Vodafone Mobil Form Vodafone Mobil Form, kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır. IT yatırımı yapmadan sahadan

Detaylı

AVEA EN İYİ BİREYSEL İŞ ORTAKLIĞI ÖDÜLÜNÜ, MOBİL OYUNCU PORTALI İLE BAŞARI MOBİLE KAZANDI

AVEA EN İYİ BİREYSEL İŞ ORTAKLIĞI ÖDÜLÜNÜ, MOBİL OYUNCU PORTALI İLE BAŞARI MOBİLE KAZANDI AVEA EN İYİ BİREYSEL İŞ ORTAKLIĞI ÖDÜLÜNÜ, MOBİL OYUNCU PORTALI İLE BAŞARI MOBİLE KAZANDI BAŞARI MOBİLE, AVEA İş Ortaklığı Programı 2011 Mobil Proje Yarışması kapsamında; MOBİL OYUNCU platformu ile "En

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

Expokent Medya Bilişim

Expokent Medya Bilişim Expokent Medya Bilişim Expokent.com - Markaların Sosyal Ağı. Kısaca görevimiz: Markalara, şirketlere ve kuruluşlara internetin sınırsız dünyasında iş yapma ve kendilerini tanıtma imkanı sunmak. Kısaca

Detaylı

zevklerinizi öğrenir ve sizi seveceğiniz yerlere yönlendirir

zevklerinizi öğrenir ve sizi seveceğiniz yerlere yönlendirir Deniz Kahraman zevklerinizi öğrenir ve sizi seveceğiniz yerlere yönlendirir yakınınızdaki kişilerle iletişime geçip buluşabileceğiniz en kolay yol Kişiselleştirilmiş Yerel Arama İletişim & Etkinlikler

Detaylı

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları DIGINEWS 2015 Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları Anlık İleti Uygulamaları Anlık mesajlaşma, internet üzerinden gerçek zamanlı olarak ileti transferi sağlayan bir online mesajlaşma şeklidir. Mart

Detaylı

optimisation of data/digital for communication and commerce

optimisation of data/digital for communication and commerce optimisation of data/digital for communication and commerce Klasik Tüketici Deneyimi Günümüzde Tüketici Deneyimi Gelecek programatikte.. Programatik nedir? Joe Zawadzki, CEO, MediaMath "The use of technology

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları Digital Tabela İşletmenize özel Digital Tabela (Signage) ihtiyaçlarınız için dilediğiniz yerden içeriğini güncelleyebileceğiniz merkezi yönetim destekli, video wall, digital menu ekranları, birleşik led

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

Toplam Perakende 2016

Toplam Perakende 2016 www.pwc.com.tr/toplamperakende Toplam Perakende 2016 Orhan Öztürk Yusuf Bulut 20 Toplam perakende 2016 raporunda önemli noktalar Araştırmanın 6. yılı Asya nın genişlemiş katılımı: Tayland, Singapur & Malezya

Detaylı

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik.

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital Pazarlamada 2016 Trendleri 2017 ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital pazarlamanın 2016 daki trendlerini sizler için bir araya getirdik. Böylece

Detaylı

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız 2016 Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız Digital Signage Nedir? Hedef kitlenizi bilgilendirme ya da davranışlarında teşvik edici değişiklik yaratmak amacıyla ses, video, grafik veya

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

Walgreens, Müşteri Deneyimlerinin Geleceği İçin Nasıl Hazırlanıyor?

Walgreens, Müşteri Deneyimlerinin Geleceği İçin Nasıl Hazırlanıyor? Walgreens, Müşteri Deneyimlerinin Geleceği İçin Nasıl Hazırlanıyor? Yazar Deepika Pandey Yayınlanma tarihi: Haziran 2017 Konular: Arama, Tüketici Analizleri, Çok Kanallı Tüketicilerin beklentileri büyük

Detaylı

www.campaignwall.com

www.campaignwall.com #Hashtag li kampanyalar ve etkinlikler için her türlü iç/dış ekranda kullanılabilen; Tweet leri, Insagram / Facebook Post larını izleme, sayma, gereğinde filtreleme, yönetme ve infografikle raporlama sistemidir.

Detaylı

PROJE ADI: Medya Tüketiminde Değişen Trendler

PROJE ADI: Medya Tüketiminde Değişen Trendler PROJE ADI: Medya Tüketiminde Değişen Trendler Araştırmanın Künyesi ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Kullanılan yöntem (ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız) Araştırmanın evreni/ hedef kitlesi Coğrafi kapsama

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN.

EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN. EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN. EMARSYS SMS SMS Pazarlamasını Çok Kanallı Stratejinize Ekleyin Emarsys SMS: SMS Pazarlamasını

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Konumlandırma

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Yeni Nesil Mobil Katalog. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım

Yeni Nesil Mobil Katalog. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım Yeni Nesil Mobil Katalog Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım KataloX ile Online Kataloglar Ürün kataloglarınızı dijital dünyaya taşıyan ve hedef kitlenize mobil ortamda tanıtım içeriklerinizi sunabileceğiniz

Detaylı

Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı; reklamı, doğrudan pazarlamayı, halkla ilişkileri, promosyonu, araştırma ve ölçümlemeyi ayrı ayrı ama bir

Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı; reklamı, doğrudan pazarlamayı, halkla ilişkileri, promosyonu, araştırma ve ölçümlemeyi ayrı ayrı ama bir BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ NEDİR? Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı; reklamı, doğrudan pazarlamayı, halkla ilişkileri, promosyonu, araştırma ve ölçümlemeyi ayrı ayrı ama bir orkestra ahengiyle

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

2015Yılında Bilinmesi Gereken 5 Önemli Dijital Trend

2015Yılında Bilinmesi Gereken 5 Önemli Dijital Trend DIGINEWS 2015 2 2015Yılında Bilinmesi Gereken 5 Önemli Dijital Trend Temel bazı trendler 2015 te de değişmeyecek, fakat daha çok kabullenilmeleri ve akılda tutulmaları gerekecek. Mobil Aramalar Çapraz

Detaylı