SAT Dolu Aks Testi. SAT Solid Axle Testing. Trenlerdeki dolu aksların testi için kullanılabilecek bir mobil sistem.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAT Dolu Aks Testi. SAT Solid Axle Testing. Trenlerdeki dolu aksların testi için kullanılabilecek bir mobil sistem."

Transkript

1 SAT Dolu Aks Testi Trenlerdeki dolu aksların testi için kullanılabilecek bir mobil sistem. Mobil dolu aks test cihazı, dolu aksların mekanize edilmiş ultrasonik test işlemi için tasarlanmıştır. Testin amacı, tekerlek grubu aksındaki enine uzanan çatlakların tespitidir. Aks üzerindeki kesit değişim yerleri, özellikle aks ve tekerlek arasındaki geçiş bölgesi çatlamaya karşı görece çok daha zayıftır. Tüm bunlara ek olarak, dolu aksın toplam hacmi de test edilmektedir. Test modülü adaptörü ve aks bağlantısında, arama ünitesinin radyal olarak dönmesine olanak sağlayan bir adet döner tahrik motoru vardır. Ünitelerin bağlantıları yağ ile sağlanmaktadır. Ultrasonik sinyallare üniteden cihaza kontak halka vericisi aracılığı ile iletilmektedir. Çevresel pozisyon, açı vericisi ile algılanmaktadır. Kamalı (2-8 ) dikey arama üniteleri 2-4 MHz test frekansı aralığında kullanılmaktadır. Test süresi boyunca, test üniteleri dalganın ön ucunda sabit rotasyon ile hareket ettirilirler ve ultrasonik sinyaller doğrudan bu rotasyon hareketinin yönü ve açısına bağlı olarak kaydedilir. Uzun süreli veri saklama imkanı için; test edilen dalganın bilgisi, test parametreleri ve test sonuçları gibi yapılan teste ilişkin her türlü bilgi bir veritabanına kaydedilir ve burada depolanır. Kaydedilen bütün bilgiler daha sonra istendiğinde görüntülenebilir, analiz edilebilir ya da işlenebilir. SAT Solid Axle Testing A mobile system for the testing of solid axles on the train. The mobile solid shaft test equipment is designed for the mechanized ultrasonic testing of built-in wheels (solid shaft). Ambition of the test is the detection of transverse cracks in the wheelset axle. The areas of the cross-section transitions are considered as threatened to crack easily, especially the changeover from the wheel receiver to the shaft. In addition, the total volume of the solid shaft is tested. There is a rotary drive on the connection of the test module adapter and shaft, which lets the search units rotate radially. The coupling of the units is done with oil. The ultrasonic signals are transmitted via slip ring transmitter from the unit to the device. The peripheral position is detected by an angle transmitter. Perpendicular search units with a wedge (2-8 ) are used with a test frequency of 2-4 MHz. During the test, the test units are moved with constant rotation at the front end of the wave and the ultrasonic signals are stored exactly with regard to their ways and angles. For the long-term data retention, all relevant information about performed tests, such as data of the tested wave, test parameters and test results are stored in a database. All stored data can be viewed, analyzed and processed afterwards. 7

2 Özellikler Hareketlilik Kompakt ve dayanıklı yapı Tanınmış üreticilerden sağlanan kalitesi ispatlanmış parçalar Düşük bakım ihtiyacı ve yüksek dayanıklılık Kullanımı kolay Farklı dolu akslara monte işleminin sağlanması için adaptör Trenlerde kullanılan her tip dolu aksın testi Delik çapı 30 mm ve 90 mm olan aksların testi Hızlı test Sonuçların analizi, geometrik tabanlı hızlı veri analizi Test sonuçlarının dökümantasyonu İyi tanımlanmış test dizileri sayesinde daha iyi bir kalite güvencesi Chraracteristics Mobility Compact and robust construction Proven components from reputable manufacturers Low maintenance and high durability Easy to use Adapter to attach different types of solid shafts Testing of all types of solid axels on trains Shaft with drill diameters of 30 mm and 90 mm can be tested Rapid testing Analysis of results, fast geometry-based data analysis Documentation of test results Further quality assurance through welldefined test sequences 8 Modüler Tasarım Yaklaşım cihazı (mekanik elemanlar ve bağlantı araçları) Ultrasonik Test Sistemi Veri toplama ve analiz Panel Test sonuçlarını görüntüleyebilmek ve kayıt altında tutabilmek için veri bankası Modular Design Advancing device (mechanical components and coupling medium) Ultrasonic Test System Data collection and analysis Panel Database for archiving and displaying test results

3 Teknik Parametreler Cihaz EN Standardlarına uygundur Aks başından ultrasonik muayene yapılması mümkündür. Kompakt ve portatif Endüstriyel PC, endüstriyel dokunmatik TFT ekran ve endüdstriyel klavye Gelişmiş güç yönetimi Aynı anda 8 algılayıcıdan(prob) veri alarak ölçüm yapabilme imkanı Kesin konumlama için hareketli ve esnek algılayıcı tutucusu Algılayıcı tutucuları kolayca ve hızlıca farklı aks tiplerine uyarlanabilir Her algılayıcının aks başı etrafında 360 dairesel olarak dönebilme kabiliyeti Dahili koordinat arayüzü Maksimum 5 dakika muayene süresi Darbe-Yankı (Pulse-Echo), Geçirim (Through- Transmission), Tandem, S/R metodları 500 khz (isteğe bağlı 100 khz) to 20 MHz Azami 16 kanal Çalışma sıcaklığı 0-50 C Düşük güç harcama modu Technical Parameters Equipment conform to EN12668 standard Ultrasonic examination possible from the axle head Compact and portable Industrial PC, industrial touch panel TFT display and industrial keyboard Advanced power management Simultaneous testing with up to 8 probes Moveable and flexible probe holder for accurate positioning Probe holders can be quickly and easily adapted to different axle types 360 rotation of each probe circularly around the axle head Build in coordinate interface Examination time max. 5 minutes Pulse-Echo, Through Transmission, Tandem, S/R methods 500 khz (optional 100 khz) to 20 MHz Up to 16 channels Operating ambient temperature shall be 0-50 C Low power consumption mode 9

4 10

5 Ultrasonik Donanım PCUS Pro - Ultrasonic Hardware PCUS Pro Bileşenler: US-Ön uç bileşenleri: Maksimum 8 kanal devre kartı 1 adet yüksek voltaj devre kartı Kullanıcı tanımlı arayüz için 1 adet kart yuvası 1 adet muhafaza Harici Güç Kaynağı 12 V USB 2.0 Endüstriyel PC (PCUS Pro Mob) USB 2.0 arayüzü ile birlikte 11 Components: US-Front end consists of: Maximum of 8 channel circuit boards 1 high voltage circuit board 1 slot for user defined coordinate interface 1 housing An external Power Supply 12 V USB2.0 cable An industrial PC (PCUS Pro Mob) with a USB 2.0 interface

6 Genel Özellikler: Boyutlar (W x D x H): 165 mm (montaj tertibatı ile 190 mm) x 150 mm x 65 mm Çalışma sıcaklığı aralığı: 0 C - 50 C Ağırlık: 1.6 kg Güç Kaynağı: +12 V, maksimum 48 W (genellikle 30 W) General Characteristics: Dimensions (W x D x H): 165 mm (190 mm including mounting) x 150 mm x 65 mm Temperature range: 0 to 50 C Weight: 1.6 Kg Power Supply +12 V, maximum 48 W (typically 30 W) Bağlantılar: Güç Kaynağı: Bulgin Panel Jack PX0419 USB 2.0-Bağlantı: Bulgin Panel Jack PX0443 Arama ünitesi bağlantısı: Lemo 00 Tetikleyici girişi: Lemo 00 Tetikleyici çıkışı: Lemo 00 Connections: 12 Power Supply: Bulgin Panel Jack PX0419 USB 2.0-Connection: Bulgin Panel Jack PX0443 Search unit connections: Lemo 00 Trigger input: Lemo 00 Trigger output: Lemo 00 Harici Arayüz: Arayüz: USB 2.0 Yüksek Hız Tetikleyici girişi: TTL, H- ya da L- aktif, darbe boyutu > 100 ns, galvanik olarak izoleli Tetikleyici çıkışı: TTL, H- ya da L- active, darbe boyutu 200 ns, galvanik olarak izoleli External Interfaces: Interface: USB2.0 High Speed Trigger input: TTL, H-or L-active, impulse width > 100 ns, galvanically isolated Trigger output: TTL, H-or L-active, impulse width 200 ns, galvanically isolated

7 Tarama Ünitesi Tutucu Sistemi Tarama Ünitesi Tutucu Sistemi Tarama ünitesi tutucu sistemi, aksın bitiş noktasına, aksa özgü adaptör halkaları aracılığla ve uygun bağlama vidaları ile monte edilmektedir. 8 farklı tarama ünitesi eş zamanlı olarak kullanılabilmektedir. Yansıma açısı, tarama ünitesinin yüzeyine monte edilen plastik saplamalar aracılığıyla her ünite için birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir. Problar, döner halkaya dirençli bir şekilde monte edilmiştir (Krank ve motor sürücülü versiyonları da opsiyonel olarak mevcuttur). Tarama ünitesinin optimum aks pozisyonuna ayarlanabilmesi için kodlayıcı (encoder) kullanılmaktadır. Tekerlek aksının ortasında yer alan eş merkezli halka yapısı sayesinde hassas muayene mümkün olmaktadır. The search unit holder system will be mounted on the axle s end with appropriate fixing screws via axis-specific adapter rings. Up to 8 different search units can be used simultaneously. The angle of incidence can be set separately for each unit by mounting plastic wedges to the search unit s surfaces. The probes are resiliently mounted on a rotating ring (crank and motor driven versions are optionally available) The encoder is used to align the search unit to the optimal axis position. The concentric ring structure is the middle of the wheel axle to allow precise examination. 13 Sistem Yapısı - System Architecture Ultrasonik tarama ünitesi (Ultrasonic search unit) İşlenmiş ultrasonic data Processed ultrasonic data Kodlayıcı (Encoder)

8 Kontrol Paneli Control Panel Veri üretimi sırasında, eş zamanlı olarak, seçilebilir üç arama ünitesi için A- görüntülerinin ve dalga hatlarının görüntülerini örtüştürme imkanı veren renk kodlu B-, TD ya da C- görüntülerinin oluşturulması Veri üretimi boyunca tarama işlem durumunun bildirimi Bağlantı kontrolü Veri üretiminin tamamlanmasından hemen sonra, hataları ve şekilleri ayırt edebilmek için aks geometrisini bir araç olarak kullanacak şekilde bütün test fonksiyonları için test sonuçlarının izdüşüm görüntüsü (aşağıdaki resimde görülebilir) şeklinde sunumu Test verisi depolama dentim kanıtı During the data generation, simultaneous presentation of A-images for three selectable search units and presentation of color-coded B-, TD or C-images with the possibility to overlay images of the wave contour. Indication of scan progress during data generation Coupling control Immediately after the completion of data generation, presentation of the test result in form of a projection image (see images below) for all test functions with an insertion of the shaft geometry as a tool for distinguishing errors and shapes. Audit proof test data storage 14 Endüstriyel bilgisayar ve demonte vaziyetteki tarama sistemi (System with an industrial PC and disassembled search unit) Tekerlek Seti üzerine monte edilmiş tarama ünitesi tutucu sistemi (Search unit holder system mounted onto the wheelset)

9 Sistem kalibrasyonu System calibration Özel kalibrasyon Test sonuçlarının kesinliği, güvenilirliği ve tekrar temini için yapay olarak sisteme tanıtılan ve kayıtlı test hatalarını içeren farklı referans aks modellerinin kullanımı Başarılı işlemlerin öncesinde ve sonrasında kalibrasyon sonuçlarının dökümantasyonu Test Prensipleri Special calibration Use of different reference axes with artificially introduced and documented test errors for checking the accuracy, reliability and reproducibility of the test results. Documentation of the calibration results before and after a successful test operation. Test Principle Position A Position B Position C Yazılım Muayene yazılımı, tekerlek grubu akslarının mekanize edilmiş ultrasonik muayene uygulamaları için geliştirilmiştir. PCUS elektronik ile kombinasyon halinde kullanılmaktadır. Yazılım, Microsoft Windows XP Professional SP3, Windows Vistan ve Windows 7 işletim sistemlerini desteklemektedir. Software The test software was developed for the implementation of mechanized ultrasonic testing of wheelset shafts. It is used in combination with the PCUS electronics. The software runs with the operating systems Microsoft Windows XP Professional SP3, Windows Vista and Windows 7. 15

10 Test Modu: Denetleyici kaydı Dalgaların ve tekerlek takımı karakteristiklerinin algılanması Tekerlek takımı aks çeşidi seçimi Test başlangıcı Standart test modunda test verisi üretimi Veri üretimi sırasında, eş zamanlı olarak, seçilebilir üç arama ünitesi için A- görüntülerinin ve dalga hatlarının görüntülerini örtüştürme imkanı veren renk kodlu B-, TD ya da C- görüntülerinin oluşturulması. Veri üretimi boyunca tarama işlem durumunun bildirimi Bağlama kontrolü Veri üretiminin tamamlanmasından hemen sonra, hataları ve şekilleri ayırt edebilmek için aks geometrisini bir araç olarak kullanacak şekilde bütün test fonksiyonları için test sonuçlarının izdüşüm görüntüsü (resimde görülebilir) şeklinde sunumu Test sonuçlarının 3D görüntülenmesi Test verisi depolama dentim kanıtı Test Mode: Registration of the inspector Detection of waves / wheelset characteristics Selection of wheelset shaft types Start of testing Test data generation in the standard test mode During the data generation, simultaneous presentation of A-images for three selectable search units and presentation of color-coded B-, TD or C-images with the possibility to overlay images of the wave contour. Indication of scan progress during data generation Coupling control Immediately after the completion of data generation, presentation of the test result in form of a projection image (see images below) for all test functions with an insertion of the shaft geometry as a tool for distinguishing errors and shapes. 3D Presentation of test results Audit proof test data storage 16

11 Avantajları Advantages Kısa muayene zamanı Short inspection times Hata tespiti için güvenilir ve tekrarlanabilir test sonuçları Reliable, reproducible test results for flaw detection Kullanıcı odaklı yazılım sayesinde kolay kullanım Easy to use via inspector-oriented software Sistemin güvenilirliği Frauhofer Hasarsız Test Enstitüsü Dresden (Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing Dresden) tarafından kontrol edilecektir Uzaktan bakım fonksiyonu ve entegre edilmiş kendi kendine teşhis özelliği aracılığı ile bakım desteği Reliability of the systems will be checked by the Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing Dresden Maintenance support via integrated selfdiagnosis and remote maintenance function Immediate documentation of test results Test sonuçlarının hızlı bir şekilde belgelendirilmesi Software configuration of different types of axes and test requirements Farklı aks modelleri ve test ihtiyaçları için değiştirilebilen esnek yazılım A-,B- ve C- görüntülerinin ya da bireysel müşteri tanımlı ayrıntıların test verisi üretimi ve analizi Entegre edilmiş yönetim yazılımı (SAT- IRMS) ile hızlı ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş durum göstergesi Test data processing and analysis of the A-, B- and C-images or of individual customer specifications Fast and clearly arranged status indication by integrated management software (SAT-IRMS) High flexibility due to the modular structure 17 Modüler yapıya bağlı olarak yüksek esneklik

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Enerji Endüstri Bina Güneş Enerjisi Ulaşım Hastane Used in the products that are a step further than their counterparts Represents

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting and drilling machines, presents its high technology to the service of welding sector. The welding solutions, consisting of the best equipment that

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-070CC, EOP4-070CE Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları Kullanıldığı Yerler Ulusal Elektrik Üreticileri

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions)

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) Ditec Smart Reset Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT833 rev. 2014-06-13 TR EN www.ditecentrematic.com İçindekiler

Detaylı

EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-057AL, EOP4-057ALE, EOP4-057AC, EOP4-057ACE, EOP4-057AT, EOP4-057ATE Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 04 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY 06 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 08 10 22 26 28 32 36 46 48 54 56 58 60 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 004 MİSYON MISSION 006 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 008 010 022 026 028 033 036 049 054 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS OTOMATİK

Detaylı

Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri. Dr. Cahit Karakuş

Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri. Dr. Cahit Karakuş Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri Dr. Cahit Karakuş Categories of Computers Computers are classified based on their technology, function, physical size, performance and cost. The categories of computers

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ...

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ... ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Single-axis servo drives Multi-axis servo systems Positioning controls Motion control Fieldbus interfaces Servo Motors AC servo motors

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview Extreme Türkçe/english // EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS Ürünlere genel bakış / Product overview // KOMPLEKS VE KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN EMNİYETLİ

Detaylı

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG 2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG HAKKIMIZDA Mikafon Elektronik olarak 1966 dan bugüne ses ve ışık teknolojileri alanında faaliyet gösteriyoruz. Üretici ve ithalatçı kimliklerimiz ve sektördeki yarım

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

Tohum Sayma Makineleri Seed Counter Machines. www.akytechnology.com

Tohum Sayma Makineleri Seed Counter Machines. www.akytechnology.com Sayma Makineleri Seed Counter Machines www.akytechnology.com Sayma ve Paketleme Makineleri Seed Counter Machines and Packaging Machinery DATA COUNT & FILL S-25 DATA COUNT & FILL S-25 1mm büyüklüğündeki

Detaylı

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AC Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.AC.05-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Enerji, her zaman, her yerde Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı...

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... 50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... www.aydintrafo.com.tr Aydın Trafo nun 1960 ta kaynak makinesi imalatı ile başlayan iş hayatı 1977

Detaylı

MEKATRONĐK EĞĐTĐMĐNDE KULLANILMAK ÜZERE HĐDROLĐK POZĐSYONLAMA EĞĐTĐM SETĐ TASARIMI

MEKATRONĐK EĞĐTĐMĐNDE KULLANILMAK ÜZERE HĐDROLĐK POZĐSYONLAMA EĞĐTĐM SETĐ TASARIMI MEKATRONĐK EĞĐTĐMĐNDE KULLANILMAK ÜZERE HĐDROLĐK POZĐSYONLAMA EĞĐTĐM SETĐ TASARIMI DESIGN OF HYDROULIC POSITIONING TRAINING SET TO BE USED IN MECHATRONICS EDUCATION Rıza GÜRBÜZ, Çankırı Karatekin Üniversitesi,

Detaylı

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS 1 İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ A TOUCH GESTURE RECOGNITION LIBRARY

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ A TOUCH GESTURE RECOGNITION LIBRARY 1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ A TOUCH GESTURE RECOGNITION LIBRARY Bitirme Ödevi Soydan Ünal 040030056 Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı: Bilgisayar Bilimleri Danışman:

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı