AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION"

Transkript

1 AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION

2 Havadaki nem miktarı %75 i geçtiği zaman konfor şartları bozulur nefes almak oldukça güç hale gelir. Bunu önlemek ve hava kalitesini arttırmak, nemi konfor koşullarını bozmayacak bir seviyede tutmak amacı ile AQUATURANN ı sizin için tasarladık. When the amount of humidity rise more than 75%, the condition of comfort hampers and breathing gets hard.they are the devices that are designed to prevent this and rise the quality of air and keep the humidity at a level that won t hamper the condition of comfort. KULLANIM YERLERİ / USAGE LOCATIONS KAPALI YÜZME HAVUZLARI Yüzme havuzlarında yüksek oranlarda su buharlaşmaktadır. Sonuç olarak havadaki nem miktarı yüksek bir seviyeye ulaşır.yüksek nem yoğunluğuna sahip hava camlar, pencereler. duvarlar, metal yüzeyler ve dış ortamla temasa en yakın noktalarda terlemeler oluşur. Bu da zamanla küflenme, mantar oluşumu ve paslanma gibi çeşitli sonuçlar doğurur. Bu gibi durumlar binanın yapı bileşenlerini korozyona uğratır ve ağır hasarlar verir. İnşai alanlara verdiği zararların yanı sıra, yüksek nem kan dolaşımının azalmasına, nefes darlığı ve halsizlik yaratarak sportif faaliyetlerinin azalmasına neden olur. Havuz suyu sıcaklığı ve hava sıcaklığını minimum buharlaşma oluşacak şekilde ayarlamak gerekmektedir. Buna rağmen nem oranı yükselmeye devam ederse cebri olarak nemin düşürülmesi gerekmektedir. Bu işlemi yaparken hava hızlarını oldukça düşük tutulmalıdır. Havuz yüzeyi ve çevresinde hava hızı 0,3 m/s yi geçerse çıplak insan vücudu bundan çabuk etkilenir ve üşüme belirtileri görülür. Havuz hava sıcaklığı havuz suyu sıcaklığından 2 ila 4 ºC fazla olmalıdır. Kapalı yüzme havuzlarında su sıcaklıkları kullanım amacına bağlı olarak aşağıdaki gibi olmalıdır. Sportif havuzlarda: 24 C Serbest havuzlarda: 28 C Rehabilitasyon havuzlarında: 26 C Çocuk havuzlarında:32 C INDOOR SWIMMING POOLS In swimming pools, high rate of water evaporates. As a result, the amount of moisture in the air reaches a high level. High moistureintensive air-glass, windows, walls, metal surfaces and in the external environment to contact the nearest point sweats occur. It causes problems such as mold, rust and cork formation. These cases heavily damaged the structure components of the building. In addition to damage to the construction area, high humidity, reduced blood circulation, shortness of breath and fatigue can cause the reduction of sports activities by creating. Pool water temperature and air temperature to the minimum of evaporation have to be configured. However, if the humidity continues to rise, it is necessary to reduce moisture. While this process, airspeed should be kept very low.. If pool surface and the surrounding air velocity is more than 0.3 m / s, naked human body is affected quickly and cold symptoms are observed. Pool air temperature of pool water temperature must be greater than 2 to 4 ºC. Indoor swimming pool water temperatures depending on the intended use must be as follows: Sportif pools: 24 C Free pools: 28 C Rehabilitation pools: 26 C The child pool: 32 C

3 KAĞIT VE SELÜLOZ İÇERİKLİ MALZEME DEPOLARI Yüksek yoğunlukta nemli hava kağıt ve kağıt esaslı maddeler üzerinde korozif etkiler oluşturur. Yüksek neme maruz kalan bu materyallerde küflenme ve sararma gibi istenmeyen durumlar olabilir. Bunun önüne geçebilmek için nem miktarının tolerans sınırları içerisinde olması gerekmektedir.bu gibi uygulamalarda nem alma santrali özel olarak tasarlanır ve %100 iç havalı olarak çalıştırılır. Ağırlıklı olarak matbaalarda,kağıt hammaddesi depolanan yerlerde, sigara depoları ve kuru gıda depolarında kullanılır. MÜZELERDE TARİHİ ESERLERİN SAKLANMASI Bilindiği üzere nem veya diğer adıyla rutubet çok tahrip edici bir dış faktördür. Maddelerin içyapılarına kadar ulaşır. Küflenme, oksitlenme gibi istenmeyen durumlara sebep olur.paha biçilemeyen tarihi eserler yüksek nem karşısında zarar görebilir. Bu gibi şeylerin saklandığı mekanların nem oranı %50 ila %60 mertebesini geçmemesi gerekmektedir. Nem alma cihazları tam da bu noktada devreye girer. Hassas nem ve ısı kontrolü sayesinde tarihi parşomenler, yazıtlar, kilden eşyalar, metal alaşımlı silahlar ve metal eşyaların korunmasına yardımcı olur. PAPER AND CELLULOSE MATERIAL TANKS It creates a corrosive effect on high density of moist air over the paper and paper-based materials. In these materials exposed to high humidity unwanted situations such as mold and yellowing may happen.to stop this case the amount of moisture should be within the tolerance limits.in such applications dehumidification station is specifically designed and run as 100 % internal air.it is mainly used in printing, raw material of paper stored places, cigarette stores and dry food stores. PRESERVATION OF HISTORICAL ARTIFACTS IN MUSEUMS As it is known the humidity, also known as, the moisture is very destructive external factor.it reaches the internal structure of matter. It causes unwanted situations such as mold and oxidation. The amount of moisture of the locations that these materials are stored should not exceed 50 % and 60%. Dehumidification equipment is engaged in exactly this point. Thanks to the sensitive control of humidity and temperature it helps protect historical parchment, inscriptions, clay objects,weapons and alloy goods.

4 ISITICI VE DX BATARYALAR HEATER AND DX BATTERIES Bakır boru alüminyum kanatlı (CU / AL ) olarak, sistemin ihtiyacına göre özel olarak imal edilmektedir. DX bataryalar 30 barda test edilmektedir. Havuz tipi santrallerde kullanılan tüm bataryaların kenar aynaları ve alt üst kapakları paslanmaz saçtan imal edilmektedir ve özel tasarlanmış kızaklama sistemi sayesinde yandan sökülebilir tiptedir.isıtıcı, ısı geri kazanım ve DX bataryalarda finlar özel epoksi kaplanmış alüminyum malzemeden blufin teknolojisi ile imal edilmektedir. Bataryalarda tüm kollektör bağlantıları bakırdan yapılmaktadır.blufin teknolojisi sayesinde bataryalar havuz kimyasalları ve klora karşı daha dayanıklıdır. DX evaparatör su tutmayan çift eğilimli paslanmaz drenaj tavası kullanılarak monte edilmektedir. As aluminum finned copper tube (CU / AL), according to the needs of the system are specially manufactured. DX batteries are tested to 30 bar. The side mirrors, upper and lower edges of all batteries used in pool-type stations are made of stainless steel. It is removable with specially designed system.heater, heat recovery and the finlar in DX battery are produced with special epoxy coated aluminum technology of the bulifin. All collector connections in the battery are made of copper. Thanks to technology of the bulifin, batteries are more resistant against pool chemicals and chlorine. DX evaporator is mounted by using not hold water double-prone stainless steel drain pan. GÖVDE YAPISI / BODY STRUCTURE AQUATURAN havuz tipi nem alma santralleri eloksal kaplı 6063 kalitesindeki alüminyum profiller kullanılarak özel tasarlanmış yekpare ana kaidenin üzerine inşa edilmektedir.standart olarak 50 mm kalınlığında paneller kullanılmaktadır. Panel dış sacı 1,1 mm kalınlığında boyalı galvaniz, panel iç sacı 1 mm kalınlığında AISI 304 kalitesinde paslanmaz saçtan imal edilmektedir. Panel dış sacı dış ortamlarda çalışmaya uygun olarak 80 mikron kalınlığında epoksi boya ile boyanmaktadır. İzolasyon malzemesi olarak 60 kg/m 3 yoğunluğunda bazalt, diyabaz, dolomit gibi kayaların ergitilerek püskürtüldükten sonra bakalit ile karıştırılmasından elde edilen mineral kaya yünü kullanılmaktadır. Yangına karşı çok dayanıklı olması ve 1,25 m 2 k/w ısıl geçirgenliğe sahip olmasından dolayı tercih edilmektedir.paneller standart olarak RAL 7035 tonunda boyanmaktadır. AQUATURAN havuz tipi nem alma santrallerinin iç kısımlarında kesinlikle paslanacak malzemeler kullanılmaz. Hatta cihazlarda kullanılan radyal ve plug fanlarda epoksi boya ile boyanır. Filtre ve fan bölümlerinde gözetleme camı, diğer tüm hücrelerde aydınlatma lambası standart olarak kullanılmaktadır. AQUATURAN havuz tipi nem alma santralinde modüler paneller panel içi tespit vidaları ile monte edilir. Dış panel yüzeyinde herhangi bir vida vs. kullanılmamaktadır. Vida delikleri özel plastik tapalarla kapatılmaktadır. Özel tespitleme ve profil yapısı sayesinde hücre içinde herhangi bir vida keskin kenar vb. toz ve pislik tutan kısım yer almamaktadır. Panellerin sızdırmazlıkları özel SİLİKON bazlı HİJYENİK contalar kullanılarak sağlanmaktadır. AQUATURAN pool type dehumidification stations are being built on the specially designed main base by using the aluminium profiles that is covered with anodising in the quality of As a standart 50 mm thick panels are used. The outer plate of panel 1 mm thick painted galvanized plate panels, panel inner plate 1 mm thick is manufactured from AISI 304 quality stainless steel. The outer plate of panel is painted suitable for working in external environment with epoxy paint whose thickness is 80 micron. As insulation material in a 60 kg/m 3 density of basalt, diabase, dolomite rocks, such as melting and mixing bakelite obtained after being sprayed rock wool is used. It is preffered because of fire resistance and 1.25 m 2 k/ w thermal transmittance. Panels are painted as standard in RAL 7035 tons. Inside of the AQUATURAN pool type dehumidification stations is not used rusty material. Even in devices used in the radial and plug fan is painted with epoxy paint. Filter and sight glass in the fan section, all other cells lighting lamps are used as standard. AQUATURAN pool dehumidification type detected in a panel of plants in the modular panel is mounted with screws. Screw holes are covered with special plastic plugs. Thanks to the special fixing and structure of the profile any sharp edges, screws, the area that is not covered with dust und rust etc. are not included in the cell. The impermeability of the panels is provided by using special silicon based hygienic screws.

5 KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ RADYAL FANLAR PULLEY BELT DRIVE RADIAL FANS DİREKT TAHRİKLİ (PLUG) FANLAR DIRECT DRIVEN (PLUG) FANS Geriye eğik seyrek kanatlı olarak yüksek basınç ve debi verimine sahip, kasasız serbest atışlı fanlardır. Motor miline direk akuple edildiğinden güç aktarma organlarından doğan verim düşüklükleri olmamaktadır. Frekans kontrolüne uygun olmaları ve kolay temizlenebilme özellikleri sayesinde hijyenik cihazlarda daha sık tercih edilmektedir. Kayış, kasnak vb. kısımlar bulunmadığı için aşınmaya bağlı partiküllerin olmaması da belirleyici bir etkendir. Direk tahrikli fanlar serbest atışlı olduğundan bağlı bulunduğu hücrelerin herhangi bir tarafından rahatlıkla hava çıkışı sağlanabilir. Dinamik ve Statik açıdan balansları dengelenmiş uluslararası standartlara uygun geriye eğik seyrek kanatlı veya öne eğik sık kanatlı çift emişli radyal fanlar kullanılmaktadır. Fan ve motor grubu gövdeye ağırlık ve devir sayısına göre maksimum titreşim yutum özelliğine sahip çeşitli sayıda izolatörler kullanılarak bağlanmaktadır. Radyal fanlar ve elektrik motorlarında kullanılan rulmanlar kapalı gövdeli olup en az saat çalışma ömrüne sahiptir. Güç aktarımın da kullanılan kasnaklar konik burçlu veya balansları dengelenmiş kamalı tiptedir. Kayış germe tertibatı vidalı bir mil sayesinde lineer bir eksende hareket eder, kayış uygun gerginliğe geldiği zaman sabitleme cıvataları sıkılarak işlem tamamlanmış olur. Her kayış değişiminde aynı işlem tekrarlanır. Fan ve motor kasnaklarının birbirlerine olan paralellikleri bu sayede korunmuş olur. Radyal fanlar santral hücresine esnek bağlantı elemanları ve özel tasarlanmış manşetler kullanılarak monte edilir. Direct driven (plug) fans are backcurved dense winged high pressure and flow efficiency free throw fans. Low productivity are not arising because to motor shaft it is directly coupled.it is prefered because it s suitable to frequency control and easy to clean in hygienic device.because belts, pulleys, etc.. parts are not included, it is a determining factor that there isn t any particle that is because of abrasion.because direct driven fans are free throw, from any side of the cells air outlet can be provided easily. Dynamic and static balancing of terms in accordance with international standards balanced backward curved or forward curved-blade thin-winged double inlet radial fans are used frequently. The fan and the motor group according to weight and rotation are connected with the body by using isolators that have maximum vibration feature. Radial fans and electric motor bearings are used in closed-bodied and have a minimum service life of 40,000 hours. Also used in power transmission pulleys with taper bush or balance of types of cotter is balanced. Belt tensioning device with screw linear axis moves a mile, when it comes to tension strap suitable process is completed by fixing bolts tightened. The same process is repeated for every belt change. Therefore fan and motor s parallelism is protected. Radial fans can be assembled in the central cell by using flexible connection elements and specially designed headlines. KOMPRESÖRLER / COMPRESSORS AQUATURAN havuz tipi nem alma santrallerinde hermetik scroll veya hermetik pistonlu kompresörler tekli ya da tandem bağlantılı olarak kullanılmaktadır.soğutucu gaz olarak R 407/C veya 134/A gibi zararsız freon gazları kullanılmaktadır.kompresörler hararet termistörleri ve aşırı akım termikleri ile koruma altına alınmıştır. Özel lastik absorberleri ile santral gövdesine monte edilmiştir.scroll mekanizması ve pistonlardan gelen titreşimlerin gövdeye iletimini engellemek için özel titreşim boruları kullanılmaktadır.kapasite kontrolü için sıralı reaksiyon veya güç kontrol sistemi kullanılmaktadır. In AQUATURAN pool- type dehumidification stations, hermetic scroll or hermetic piston compressors, is being used as single or tandem connection. As a cooling gas, gases such as R 407 / C, or 134 / A harmless, freon gases are used. Compressors are taken protection with heat thermistors and overcurrent thermals. It is mounted with special rubber absorber in a body of power station. To prevent the transmission of vibrations coming from scroll mechanism and piston to the body, special vibrating pipes are being used. The sequential reaction or power control system is used for the capacity control.

6 HAVA DAMPERLERİ / AIR DAMPERS Standart olarak aerofil yapıda zıt kanatlı damperler kullanılmaktadır. Komple alüminyum eloksal malzeme kullanılarak imal edilmiştir. Özel tasarlanmış conta kanalı bulunan kanatlar sayesinde hava kaçakları minimize edilmiş olur. Otomasyon sisteminden gelen 0-10 volt sinyaliyle çalışan servo motorlar kullanılarak tahrik edilir. Dişli tahrikli olarak imal edilmektedir. Damperlerin hava geçiş kesit alanları bir bilgisayar programı sayesinde hesaplanır. As standard dampers with the opposite wing in the aerofil structure are being used. It is completely made by using anodized aluminum equipment. Specially designed sealing duct air leaks through the wings would have been minimized. Working with automation systems from 0-10 volt signal using the servo motor is driven. The driven gear are manufactured. Dump of a computer program through the air passage cross-sectional area is calculated. ELEKTRİKLİ ISITICILAR / ELECTRIC HEATERS Paslanmaz çelik malzemelerden imal edilmektedir. Kapasiteyi arttırmak amacı ile kumlu tip rezistanslar, özel sarmal serpantinlerle donatılmıştır. Otomatik devre kesiciler ve aşırı ısı termikleri standart olarak kullanılmaktadır. Isıtıcı bağlantı uçlarında vidalı birleştiriciler kullanılmaktadır. Bu bağlama yönteminden dolayı herhangi bir ark oluşmaz. Hücre içi elektrik tesisatlarında silikon esaslı yanmaz kablolar kullanılmaktadır. are manufactured from stainless steel materials. With the aim to increase the capacity, it is equipped with the sandy type resistance, special spiral coils. Automatic circuit breakers and extreme heat thermal are used as a standard. Screw connections are used at the end of heat connections. Because of this method of connecting any arc does not occur. In intracellular electrical stations the silicone-based fireproof cables are being used. ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ Aspiratör ve vantilatörlerin hava emiş hücrelerine yerleştirilen ve bilgisayar programı yardımı ile seçilen kapasitelerdeki iki adet bataryanın birbirine kapalı devre olarak bağlanması sonunda elde edilir. Bir sirkülasyon pompası yardımı ile sistemde bulunan yüksek iletkenliğe sahip transfer sıvısı aspiratörden vantilatöre doğru sirküle edilir. Aspiratör bölümündeki batarya vasıtasıyla sıvıya aksettirilen ısı yükü vantilatör bölümünde yer alan diğer ısı geri kazanım bataryası sayesinde tekrar havaya aksettirilmiş olur. Verimlilik olarak %50-55 mertebesindedir. Isı geri kazanımı yapılan durumlarda aspirasyon ve vantilasyon havaları birbirine kesinlikle karıştırılmaz. HEAT RECOVERY SYSTEM Aspiratör ve vantilatörlerin hava emiş hücrelerine yerleştirilen ve bilgisayar programı yardımı ile seçilen kapasitelerdeki iki adet bataryanın birbirine kapalı devre olarak bağlanması sonunda elde edilir. Bir sirkülasyon pompası yardımı ile sistemde bulunan yüksek iletkenliğe sahip transfer sıvısı aspiratörden vantilatöre doğru sirküle edilir. Aspiratör bölümündeki batarya vasıtasıyla sıvıya aksettirilen ısı yükü vantilatör bölümünde yer alan diğer ısı geri kazanım bataryası sayesinde tekrar havaya aksettirilmiş olur. Verimlilik olarak %50-55 mertebesindedir. Isı geri kazanımı yapılan durumlarda aspirasyon ve vantilasyon havaları birbirine kesinlikle karıştırılmaz.

7 DX NEM ALMA DEVRESİ / DX DEHUMIDIFICATION CIRCUIT Freon esaslı gazların yoğuşturulması ve buharlaştırılması yöntemi ile çalışan standart soğutma çevrimi kullanılmaktadır. Düşük buharlaşma sıcaklığına sahip olan freon gazı bir kompresör vasıtası ile sıkıştırılarak kızgın buhar haline getirilir. Bu durumda soğutkanın sıcaklığı 110 C civarındadır. Soğutulup yoğuşturulmak üzere kondensere gönderilir ve vantilatör fanı yardımı ile yüksek basınçlı ve düşük sıcaklıklı likit haline dönüşür. Basınç düşürme görevini yapan expansion valfinden geçerek evaparatöre ulaşır. Soğutkan tekrar sıvı halden gaz haline dönüşür buharlaşma meydana geldiğinden temas ettiği her şeyin ısısını alarak kondensere taşır. Sistem çalıştığı sürece bu işlem tekrarlanır.özet olarak oldukça nemli olan havuzdan emilen hava 2 C lik evaparatör yüzeyine çarptırıldıktan sonra ani yoğuşma meydana gelir, bu yoğuşma suları drenaj tavasında toplanarak sevk edilir. Nemi alınmış hava kondenserden geçirilerek tekrar ortam sıcaklığına ulaşana kadar ısıtılır. Hatta havuz suyu ısıtma sistemi bulunmayan cihazlarda 2 ya da 3 C daha sıcak üflenir. Aradaki bu fark aslında kompresör ve fan motorlarının yaydığı ısı enerjisinden kaynaklanmaktadır. The standard ard cooling cycle that works with evaporation of freon-based gases is used. The freon gas that has a low evaporation temperature is compressed into superheated steam through a compressor. The temperature of the refrigerant in this case is around 110 C. It is sent to the condenser on the point of cooling and condensation and with the help of ventilator fan it turns into high-pressure and low temperature liquid. It reaches to evaporator through the expansion valve that makes the task of reducing the pressure. The refrigerant turns into the gas again from liquid. When the evaporation occurs, it moves to the condenser by taking heat of everthing in contact with it. As long as the system works this process is repeated. In summary, the air that is absorbed from the high humidity pool after being stroked 2 C evaporator surface a sudden condensation occurs, this water of condensation is shipped after being collected in the drain. The air that is taken humidity is heated through the condenser until it reaches ambient temperatur. In fact, pool water is blown warmer than in the device that does not have heating system 2 or 3 C. In fact, this difference is caused by the emitted heat energy of compressor and fan motor. OTOMASYON SİSTEMİ AQUATURAN havuz tipi nem alma cihazları çok fonksiyonel bir otomasyon sistemi ile donatılmıştır. Set değerleri, mahal değerleri, fan hızları, taze hava oranı ve sistemde oluşabilecek tüm hataların görüntülendiği dokunmatik LCD panel kumanda sistemi kullanılmaktadır. Mikro işlemci giriş-çıkış nemi ve ortam sıcaklığını hassas bir şekilde kontrol eder, filtrelerin kirlenme oranlarına göre fanlar otomatik olarak aynı basınç ve debiyi yakalamak için hızlanır. Seçilen çalışma modu ve istenilen taze hava miktarına bağlı olarak karışım, taze hava ve egzost damperleri servo motorlar sayesinde oransal olarak kumanda edilir. LCD kumanda modülü santralin üzerine monte edilebildiği gibi istenirse başka bir yerde taşınabilmektedir. ÇALIŞMA MODLARI NEM ALMA: Genellikle kış aylarında tercih edilen bir moddur, cihaz %10 taze hava alır. Kompresör ve ısıtma tertibatı devrededir, ısı geri kazanım sistemi kapalıdır. HAVALANDIRMA: Bahar ayları ve geçiş dönemlerinde kullanılır. Nem alma yapılmaz, karışım damperi tam kapalı taze hava ve egzost damperleri tam açıktır. Kompresör kapalı, ısıtma tertibatı ve ısı geri kazanım tertibatı açık konumdadır. ISITMA: Nem alma ihtiyacı duyulmayan durumlarda sadece ısıtmak maksatlı kullanılır.%100 iç hava veya %100 dış hava ile çalışabileceği gibi karışım havalı olarak ta çalışabilir. Kompresör her durumda kapalıdır. OTOMATİK MOD: Bu modda bütün kontrol AQUTURAN havuz tipi nem alma santralindedir. Aspirasyon havasını karbondioksit (CO 2 ) sensörü ile kontrol eder.mahal havasının kalitesi hassas bir şekilde ayarlanır.karbondioksit(co 2 ) ve diğer zararlı gazların oranlarındaki değişiklikler yorumlanarak taze hava damperinin konumu otomatik olarak belirlenir. Havuz mahaline veya santralin aspirasyon girişine konumlandırılabilen hassas nem sensörü nem miktarı ondalık birimle ölçerek kompresör ve fanların kapasitesini ayarlamaktadır. Hava çıkış noktalarında bulunan debi ve basınç sensörleri ortama sürekli aynı hava miktarını sağlayacak şekilde frekans invertörlerini kontrol etmektedir. AQUATURAN havuz tipi nem alma santralleri uzaktan teşhis özellikleri sayesinde İNTERNET ve BİNA OTOMASYON sistemi tarafından kontrol edilebilmektedir. AUTOMATION SYSTEM AQUATURAN pool type dehumidification equipment is equipped with a very functional automation sysytem. Set values, fan speed, fresh air rate system, and the LCD touch panel control system that is viewed all errors may occur on the system are used. It controls precisely mikro processor, input-output humidity and ambient temperature.fans accelerate automatically according to rate of fitler pollution to capture the same pressure and the flow. Selected operating mode, depending on the desired amount of fresh air mixture, fresh air and exhaust dampers thanks to the proportional servo motor can be controlled.lcd control module can be mounted on the santral or can be transported elsewhere. OPERATING MODES DEHUMIDIFICATION: It is usually the preferred mod in the winter months, the device takes 10% fresh air. Compressors and heating device is in circuit, heat recovery system is off. VENTILATION: It is used in the spring months and transition period. Dehumidification is not made, a mixture of damper is fully closed and the fresh air, the exhaust dampers are fully open. Compressor is off, heating system and heat recovery device is in the open position. HEATING: In cases that need not take mouisture, it is only used for the purpose of heating. It may work 100% inside air or 100% outside air and as air mixture. Compressor in each case is closed. AUTOMATIC MODE: All the control in this mode is in AQUTURAN pool type dehumidification station. It checks the aspiration air with carbon dioxide (CO2) sensor. The quality of present air is precisely regulated. The position of fresh air damper is determined automatically by interpreting changes in the proportion of carbon dioxide (CO2) and other harmful gases.the sensitive moisture sensor may be positioned at the entrance of central aspiration or pool scene or central aspiration.it regulates the capacity of the compressor and fan by measuring the amount of moisture with a decimal unit. Air flow and pressure sensors in the exit points of air check continuously frequency inverters to provide the same amount of air to the environment. Thanks to remote central diagnostic facilities, AQUATURAN pool type dehumidification can be controlled by the Building Automation System and through INTERNET.

8 AQUATURAN HAVUZ TİPİ NEM ALMA SANTRALLERİ TEKNİK TABLOSU THE TECHNICAL TABLE OF AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATIONS Model AQUA TURAN 0251 AQUA TURAN 0401 AQUA TURAN 0551 AQUA TURAN 0751 AQUA TURAN 1001 AQUA TURAN 1501 Kompresör gücü (hp) Compressor power(hp) Nem alma kapasitesi (kg/h) The capacity of dehumidification Hava debisi (m 3 /h) Air flow Havuz yüzey alanı m The pool surface area Isıtma kapasitesi (kcal/h) The capacity of heating Aspiratör basıncı (cihaz dışı)( pa) Aspirator pressure Vantilatör basıncı (cihaz dışı)( pa) Ventilator pressure Aspiratör motor gücü (kw) 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 Aspirator motor power Vantilatör motor gücü (kw) 1,1 1,5 2, ,5 Fan motor power Toplam güç girişi (kw) Total power input Isı geri kazanım kapasitesi (kw) 10,7 14,2 21, Heat recovery capacity Isıtıcı serpantin boru çapı (inch) 1 1-1/4 1-1/4 1-1/2 2 2 Heater coil pipe diameter Drenaj boru çapı (inch) 3/ /4 1-1/4 1-1/4 Drainage pipe diameter Uzunluk (mm) Length Genişlik (mm) Width Yükseklik (mm) Height Ağırlık (kg

9 AQUATURAN HAVUZ TİPİ NEM ALMA SANTRALi AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIFICATION STATION KONFİGÜRASYON AÇILIMI / THE EXPANSION OF CONFIGURATION 1. VANTİLATÖR FANI 2. ASPİRATÖR FANI 3. ISITICI BATARYASI 4. KONDENSER 5. İ.G.K. POMPASI 6. İ.G.K. BATARYASI 7. KARIŞIM DAMPERİ 8. TAZE HAVA DAMPERİ 9. İ.G.K. BATARYASI 10. EVAPARATÖR 11. YAĞ SEPARATÖRÜ 12. KOMPRESÖR 13. GAZ DEPOSU 14. EGZOST DAMPERİ 1 VENTILATOR FAN 2. ASPIRATOR FAN 3. HEATER MIXER 4. CONDENSER 5. İ.G.K. PUMP 6. İ.G.K. BATTERY 7. MIXING DAMPER 8. FRESH AIR DAMPER 9. İ.G.K. BATTERY 10. EVAPORATOR 11. OIL SEPARATOR 12. COMPRESSOR 13. GAS TANK 14. EXHAUST DAMPER

10 Dokunmatik Nümerik Keypad Touch Numeric Keypad 1000 mt. Kablolama Mesafesi 1000 mt. Cabling Distance Hassas Dizaynlı Otomasyon Sistemi Automation System with precision design Basınç Kontrolü Pressure Control Komple Paslanmaz Gövde Yapısı Stainless Body Structure Frekans Kontrollü Fanlar Frequency Controlled Fan

11 Oransal Kontrollü Damperler Proportional control Dumper Hava Kalite Sensörü Air Quality Sensor Sızdırmaz Hava Damperi Leaking Air Damper Yüksek Performanslı Oransal Kontrollü Kompresör High-Performance Proportional Compressor Control

12 Alemdağ, Merkez Mah. Havacılar Cad. No:9 Çekmeköy - İSTANBUL / TURKEY Tel: +90 (216) Fax: +90 (216)

Sanayi Bölgesi 2. Kısım 4. Cad. 9. Sk. No.11 SİVAS 218 11 35 (pbx) Fax: 0.346 218 13 50

Sanayi Bölgesi 2. Kısım 4. Cad. 9. Sk. No.11 SİVAS 218 11 35 (pbx) Fax: 0.346 218 13 50 PAKET HİJYENİK KLİMA SANTRALİ HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLİMA SANTRALLERİ KONFORMATİK ATIK HAVA TEMİZLEME SANTRALLERİ ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ HÜCRELİ ASPİRATÖR VE VANTİLATÖR SİSTEMLERİ SICAK HAVA APAREYLERİ

Detaylı

Doyal s e r in t i q i n d e mekanlar... T-h e place fij7 t s na tural coolness...

Doyal s e r in t i q i n d e mekanlar... T-h e place fij7 t s na tural coolness... Doyal s e r in t i q i n d e mekanlar... T-h e place fij7 t s na tural coolness... IKS serisi klima santralleri standart 400-100.000 m 3 j h kapasite arahqmda, ihtiyaca gore rsrtrna, soqutrna, havalandirrna.

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları

Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları Ceiling Type Heat Recovery Unit TAVAN TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI CEILING TYPE HEAT RECOVERY UNIT BSK tavan tipi ısı geri kazanım cihazları, enerji tasarrufu sağlamanın

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS HAVALANDIRMA MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş. TSEK ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS TS EN ISO 9:8 SN: 99 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 7 AB--YS RECOVERS YOUR ENERGY GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves... İÇİNDEKİLER INDEX PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...1 VT Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar....2 VT Series Pneumatic Actuated Valves...2 Diğer Pnömatik Kontrol

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı...

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... 50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... www.aydintrafo.com.tr Aydın Trafo nun 1960 ta kaynak makinesi imalatı ile başlayan iş hayatı 1977

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 DISHWASHER (500500 BASKET) INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUAL 2012 TLM 020 0046 ED. NO: 1 1 D w P: Güç girişi (power input)

Detaylı

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 EN Manual instructions for use TR Kullanım talimatları kılavuzu. MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) Before starting to use the burner, read the chapter

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AC Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.AC.05-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies Thermoelektrik Soğutucu - Thermoelectric Cooler Server Kliması - Server Air Conditioner Pano Kliması - Enclosure Air Conditioner Sayfa 1 KERĠM

Detaylı

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name.

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name. LAL Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu Innovation has a name. Dear customer, Thank you for purchasing a "Waterclinic by A.O. Smith" branded water purifier! You are now the owner

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual S Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART 2000 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 SMART 2000SP 21.03.2014 Rev. 00 2-24 25-47 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

ĐŞLETME VE BAKIM TALĐMATI

ĐŞLETME VE BAKIM TALĐMATI ĐŞLETME VE BAKIM TALĐMATI ART ROOF-TOP ÇATI TĐPĐ KLĐMA CĐHAZLARI GĐRĐŞ 2 UYARILAR VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐ 2 TEKNĐK ÖZELLĐKLER 3-5 MONTAJ VE YERLEŞTĐRME TALĐMATI 5-8 ĐŞLETMEYE ALMA 9 CAREL PCO3 PANEL ĐLE

Detaylı

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting and drilling machines, presents its high technology to the service of welding sector. The welding solutions, consisting of the best equipment that

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. SONSUZ DİŞLİLİ REDÜKTÖRLER MOTORLU - MOTORSUZ KULLANIM ve AKIM TALİMATI Maintenance and Operational Instructions for Worm Gear Reducers and Geared Motors Series TR ENG PMRV - PRV PMRV - PMRV PC - PMRV

Detaylı