Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI"

Transkript

1 Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci Bölüm YÜK ALACAKLISI HAKKI KAVRAMI NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ I. GENEL OLARAK SORUMLULUK KAVRAMI...5 II. GENEL OLARAK REHİN HAKKI KAVRAMI...7 A. Rehin Hakkı ve Tarihsel Gelişimi...7 B. Hapis Hakkı...11 III. YÜK KAVRAMI...15 A. Kaptan Tarafından Yük Karşılık Gösterilerek Alınan Deniz Ödüncünden Doğan Alacaklarda Yük Kavramı...16 B. Müşterek Avaryada Yüke Düşen Garâme Borcundan Doğan Alacaklarda Yük Kavramı...17

3 x C. Kurtarma ve Yardımda Yükle İlgililere Karşı Olan Kurtarma ve Yardım Ücretinde Yük Kavramı...19 D. Taşıyanın Navlun Alacağında Yük Kavramı IV. YÜK ALACAKLISI HAKKI KAVRAMI A. Tanımı B. Doğumu Kaptan Tarafından Yük Karşılık Gösterilerek Alınan Deniz Ödüncünden Doğan Alacaklarda Müşterek Avaryada Yüke Düşen Garâme Borcundan Doğan Alacaklarda Kurtarma ve Yardımda Yükle İlgililere Karşı Olan Kurtarma ve Yardım Ücret Alacaklarında...35 a. Kanundan Kaynaklanan Kurtarma Yardım b. Sözleşmeden Kaynaklanan Kurtarma Yardım...42 c. Faydalı Netice Taşıyanın Navlun Alacağında...51 a. Şartları...51 b. Rehin Hakkının Devam Süresi C. Özellikleri Hakkın Sağladığı Hukukî İmkânlar Bakımından Hakkın Konusu Bakımından Hakkın Borçlusu Bakımından Hakkın Sırası Bakımından D. Hukukî Niteliği Yük Alacaklısı Hakkının Actio in Rem Scripta Tarzında Bir Alacak Hakkı (şahsi hak) Olduğu Görüşü Yük Alacaklısı Hakkının Yük Üzerindeki Rehin Hakkı İle Korunmuş Aynî Bir Borç (Realobligation) Olduğu Görüşü Yük Alacaklısı Hakkının Hapis Hakkı Olduğu Görüşü...74

4 xi 4. Yük Alacaklısı Hakkının Kanunî Bir Rehin Hakkı Olduğu Görüşü Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Kanaatimiz...79 İkinci Bölüm YÜK ALACAKLISI HAKKI VEREN ALACAKLAR I. KAPTAN TARAFINDAN YÜK KARŞILIK GÖSTERİLEREK ALINAN DENİZ ÖDÜNCÜNDEN DOĞAN ALACAKLAR A. Temin Ettiği Alacaklar B. Alacaklı...85 C. Borçlu Yükle İlgili Kişi Kaptan D. Sona Ermesi E. Zamanaşımı II. MÜŞTEREK AVARYADA YÜKE DÜŞEN GARÂME BORCUNDAN DOĞAN ALACAKLAR A. Temin Ettiği Alacaklar Denize Mal Atma Müşterek Avaryası Hafifletme Müşterek Avaryası Karaya Oturtma Müşterek Avaryası Yüzdürme Müşterek Avaryası Yangın Söndürme Müşterek Avaryası Yük, Gemi Eşyası ve Kumanyası Yakılması Müşterek Avaryası Barınma Müşterek Avaryası Muvakkat Tamir Müşterek Avaryası...110

5 xii III. 9. Boşaltma Sırasında Yüke Gelen Zararlar Müşterek Avaryası Geminin Müdafaası Müşterek Avaryası Gemi ve Yükün Düşman ve Korsanlardan Kurtarılması Müşterek Avaryası Teminatın Kapsamı Dışında Kalan Haller B. Alacaklı Donatan Taşıyan Yükle İlgili Kişi C. Borçlu Donatan Kaptan Yükle İlgili Kişi Yükü Elinde Bulunduran Üçüncü Kişi D. Sona Ermesi E. Zamanaşımı KURTARMA VE YARDIMDA YÜKLE İLGİLİLERE KARŞI OLAN KURTARMA VE YARDIM ÜCRETİ A. Temin Ettiği Alacaklar B. Alacaklı Kurtarma Yardım Gemisi Donatan Yolcu Klavuz Gemi Adamları Yük Alacaklısı Hakkının Alacaklıları Arasında Taksimi a. Birden Fazla Gemi veya Kurtarıcılar Arasında b. Bir Geminin İlgilileri Arasında C. Borçlu

6 xiii IV. 1. Donatan Kaptan Yükle İlgili Kişi Yükü Elinde Bulunduran Üçüncü Kişi Sorumluluğun İlgililer Arasında Taksimi D. İnsan Kurtaranların Hakları E. Sona Ermesi F. Zamanaşımı TAŞIYANIN NAVLUN SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARI A. Temin Ettiği Alacaklar Navlun Alacağı Yükleme Masrafları Sürastarya Ücreti Mesafe Navlunu Ölü Navlun Boşaltma Masrafları B. Alacaklı Taşıyan a. Taşıyanın Aynı Zamanda Donatan Olması Halinde b. Aynı Yük İçin Birden Fazla Navlun Sözleşmesinin Yapılması Halinde Diğer İlgililer a. Sigortacı b. İpotek Alacaklısı c. Navlun Alacağını Temlik Alan Kişi d. Geminin Yeni Mâliki C. Borçlu Taşıtan Gönderilen

7 xiv a. Gönderilenin Tesbiti b. Gönderilenin Borcunun Şartları aa. Yükün Teslim Edilmiş Olması bb. Navlun Sözleşmesi veya Konişmentoda Bu Yönde Bir Kaydın Bulunması c. Gönderilenin Birden Fazla Olması Halinde Sorumluluk D. Rehin Klozu E. Sona Ermesi F. Zamanaşımı Üçüncü Bölüm YÜK ALACAKLISI HAKKININ İCRASI I. GENEL OLARAK II. YETKİLİ MAHKEME III. TAKİBİN TARAFLARI A. Kaptan Tarafından Yük Karşılık Gösterilerek Alınan Deniz Ödüncünden Doğan Alacaklarda Takip Alacaklısı Takip Borçlusu a. Kaptan b. Gönderilen c. Yük Mâliki d. Yükü Elinde Bulunduran Üçüncü Kişi B. Müşterek Avaryada Yüke Düşen Garâme Borcundan Doğan Alacaklarda Takip Alacaklısı Takip Borçlusu C. Kurtarma ve Yardımda Yükle İlgililere Karşı Olan Kurtarma ve Yardım Ücret Alacaklarında

8 xv 1. Takip Alacaklısı Takip Borçlusu D. Taşıyanın Navlun Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklarında Takip Alacaklısı Takip Borçlusu a. Taşıtan b. Gönderilen IV. YÜKÜN İHTİYATİ HACZİ A. Genel Olarak B. İhtiyati Haciz Prosedürü C. İhtiyati Haczin Teminat Gösterilmek Sureti İle Kaldırılması V. YÜKÜN ELE GEÇİRİLMESİ VI. DEVLETE AİT YÜKÜN ELE GEÇİRİLMESİ VII. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP A. İlamsız Takip Takip Talebi Ödeme Emri ve İtiraz B. İlamlı Takip Genel Olarak Takip Talebi ve Ödeme Emri İcranın Geri Bırakılması VIII. İSTİHKAK İDDİALARI A. Genel Olarak B. Yükün Borçlunun veya Borçluyla Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması C. Yükün Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması IX. PARAYA ÇEVİRME A. Genel Olarak B. Açık Artırmaya Hazırlık Aşaması

9 xvi C. Açık Artırmanın Yapılması ve İhale D. İhalenin Sonuçları X. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI SONUÇ KAYNAKÇA

Müşterek Avarya Hukuku

Müşterek Avarya Hukuku Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Samim ÜNAN Prof. Dr. Rayegân KENDER Müşterek Avarya Hukuku 2004 York-Anvers Kuralları Dispeç 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta İÇİNDEKİLER

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Av. Erol ERTAN 2 Müşterek Avarya, bir deniz ticareti hukuku kurumu olup deniz taşımalarına has bir kavramdır.

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF

BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF I Cengiz KOSTAKOĞLU Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF BANKACILIK KANUNUNA GÖRE KREDİ TANI- MI KREDİNİN SINIRLARI KREDİLERDEN

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI HERKES İÇİN HUKUK: 21 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI Avukat Osman OY Avukat Onur BİÇİCİ İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3202 Hukuk Dizisi : 1568 1. Baskı - Şubat 2015 -

Detaylı

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY I- DONATMA İŞTİRAKİ KAVRAMI VE UNSURLARI 1- Donatma İştiraki Kavramı Donatma iştiraki, Türk hukukuna Türk Ticaret Kanunu nun deniz ticaretine ilişkin

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -. 16-17 / 2 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş (2/30) Beşinci Bölüm DENİZ TİCARETİ

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR. Şükran Seçil ERTAN 106615097

1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR. Şükran Seçil ERTAN 106615097 1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR Şükran Seçil ERTAN 106615097 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU)

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) 11311 TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6103 Kabul Tarihi : 14/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010 1 İCRA VE İFLAS HUKUKU Konu özetleri Kpss ve kurum sınavları için KzmUst 16.01.2010 İcra mahkemesinin görevleri ; a) Hacizde istihkak davalarını incelemek b) İflasta istihkak davalarını incelemek c) İcra

Detaylı

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :...

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... Örnek No:1* 1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası... ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı... ülkede oturuyorsa Türkiye de göstereceği...

Detaylı

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler DÖRDÜNCÜ KİTAP Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL Gemi BİRİNCİ KISIM Umumi Hükümler A) Tarifler: I - Gemi, ticaret gemisi: Madde 816 Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkanına

Detaylı

KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS. İdil Zeynep ÖZTÜRK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS. İdil Zeynep ÖZTÜRK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS İdil Zeynep ÖZTÜRK 109615040 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xxv GİRİŞ I. GENEL OLARAK...1 II. III. IV. 556 SAYILI

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21.01.2013 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ A) İŞBÖLÜMÜ GENEL ESAS VE İLKELERİ 1) Yargıtay Hukuk Daireleri arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik

Detaylı