FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ"

Transkript

1 FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uğur Erşen ŞENBİL a, Ömer BAĞDATLI b, Kemal KÖSEOĞLU c, Özge ANDİÇ ÇAKIR d a, İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. / Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği A.B.D. (M.Sc.) / b, İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. c, Ege Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği A.B.D. / Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu Seramik Cam ve Çinicilik Programı d, Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği A.B.D. / Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemesi Anabilim Dalı ÖZET Beton üretiminde kullanılan agregalar, beton dizaynının hacimce % kadarını oluşturmaktadır. Kullanılan agrega bileşiminde, en yüksek pay ise maliyet avantajı nedeniyle kırma kuma aittir. Bu nedenle kırma kumun sahip olduğu kirlilik düzeyi, betonun kalitesini etkileyen en önemli parametrelerden biri olmakla beraber, kimyasal katkı üreticileri için de katkı dizaynını oluşturmak açısından son derece önemli bir değerdir. Basit ve hızlı bir yöntem olması açısından metilen mavisi test yöntemi, ince malzemedeki kirlilik düzeyini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kırma kumların kirlilik düzeylerini karakterize etmek amacıyla, metilen mavisi test yönteminin yanı sıra, X-Ray Floresans Spektroskopisi ile Fourier Dönüşüm Kızılötesi Spektroskopisi tekniklerinden yararlanılmıştır ve değişen kirlilik düzeylerinin beton üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Anahtar Kelimerler: Beton; Agrega; Kırma kum; Metilen mavisi; Spektroskopi; FTIR; XRF. ABSTRACT Aggregates that are used for concrete production, form nearly vol. % of concrete design. In aggregate composition that is used, the biggest portion belongs to crushed sand due to cost advantage. For this reason, the level of pollution of crushed sand, in addition to being one of the parameters that affects the quality of concrete, is an extremely important value in terms of creating additive design for chemical additive designers. Determination

2 of the pollution level of fine material, methylene blue test method is used because of simplicity and rapidity. In this research, besides using methylene blue test method, X-Ray Fluoresans Spectroscopy and Fourier Transform Infrared Spectroscopy techniques have been used to characterize the pollution level of crushed sand and the effects of variable pollution levels on concrete has been investigated. Keywords: Concrete; Aggregate; Crushed sand; Methylene blue; Spectroscopy; FTIR; XRF. 1. Giriş Agregalar, beton yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi iri taneli malzemelerdir. Beton hacminin % 75 i agrega tarafından oluşturulmaktadır. [1] Agregaların türü ve gradasyonu, beton özellikleri ve performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.[2] Kullanılan agrega bileşiminde, en yüksek pay ise maliyet avantajı nedeniyle kırma kuma aittir. Konkasör tesisinde tekniğine uygun üretim yapılmaması halinde kırma kum içersindeki ince madde miktarı kil, silt gibi zararlı malzemelerle birlikte artmakta ve kırma kum kalitesini bozmaktadır.[3] Agrega ocağındaki çökel kaya tabakaları arasında olabilecek kil bantlarının kırılan kayalardan ayırmadan doğrudan kırıcılara verilmesi sonucunda by-pass diye adlandırdığımız topraklı malzeme içindeki kil, silt gibi zararlı maddeler ince dağılmış olması sebebiyle kırma kuma karışabilmektedir. [3-4] EN standardına göre ince malzeme içeriği, 0,063 mm lik elekten geçen agrega yüzdesidir. İnce malzemeler kil (2 mm den küçük), silt ve kırma işleminden gelen taş tozu (2µm ve 60µm aralığında) olabilir. EN standardı, kil partikülleri açısından ince malzemeye karar vermek adına metilen mavisi test prosedürünü tanımlar.[5] Sulu fazdaki metilen mavisi, negatif yüklü kil yüzeylerine adsorbe olan katyonik bir boyadır, C 16 H 18 N 3 S +.[6] Metilen mavisi iyonu Resim 1 de şematize edilmiştir. Kil ile ilgili çalışmalarda metilen mavisi testi, katyon değiştirme kapasitesini ve spesifik yüzey alanını ölçmek amacıyla kullanılır.[7] Katyon değiştirme kapasitesi ölçümleri için, metilen mavisi test metodu, basit ve geniş değer yelpazesinde kolay uygulanabilir, titrasyon metotlarına göre daha az zaman kaybettiren bir metottur. [8] Resim 1 Metilen mavisi iyonu

3 2. Materyal ve Metod Bu çalışmada kullanılan agregalar, çimento ve kimyasal katkı karakterize edilmiş uygulanan beton deneyleri için hazırlanan karışım oranları verilmiştir Agregalar Çalışmada, beş farklı metilen mavisi değerine sahip kalker kökenli kırma kum kullanılmıştır. Kırma kumlar Türkiye de bulunan farklı agrega üreticilerinden temin edilmiştir. Beton kompozisyonlarında kırma kum ile birlikte kullanılan iri agrega, tek kaynaktan temin edilerek, dozajı sabit tutulmuş ve tek değişkenin farklı metilen mavisi değerlerine sahip kırma kum olması sağlanmıştır Kırma Kumların Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi (Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9) İnce agregalarda (0-2) mm aralığının metilen mavisi değerini ve çok ince tanelerin (0-0,125)mm aralığının metilen mavisi değerini belirlemek amacıyla kullanılır. 500 ml lik demineralize su behere konur ve kurutulmuş minimum 200 gr deney numunesi kısmı spatül ile iyice karıştırılarak behere ilave edilir. Büret metilen mavisi çözeltisi ile doldurulur. Süzgeç kağıdı yüzeyinin büyük kısmı herhangi bir katı veya sıvı ile temas etmeyecek şekilde boş bir beherin üzerine veya başka bir uygun destek üzerine yerleştirilir. Karıştırıcı 600 devir/dakika hızda 5 dakika süreyle karıştırmadan sonra behere 5 ml daha önceden hazırlanmış olan boya çözeltisi ilave edilir. Beherdeki malzeme 400 devir/dakika hızda en az 1 dakika karıştırılır ve cam çubuk ile süzgeç kağıdı üzerinde leke deneyi yapılır. Hale belirmezse, 5 ml daha boya çözeltisi ilave edilir, 1 dakika süreyle karıştırılır ve bir leke deneyi daha yapılır. Hale görülünceye kadar boya ilavesine ve leke deneyleri yapılmasına devam edilir. Hale görülmesi aşamasına ulaşıldığında, daha fazla boya çözeltisi ilavesi yapılmaksızın karıştırmaya devam edilir ve 1 dakika aralıklarla leke deneyleri yapılır. Hale ilk 4 dakika kaybolursa, 5 ml daha boya çözeltisi ilave edilir. Hale, beşinci dakikada kaybolursa, sadece 2 ml boya çözeltisi ilave edilir. Kullanılan toplam boya hacmi kaydedilir (V1). Metilen mavisi değeri aşağıdaki formül ile hesaplanır: MB=(V1/M1)*10 MB: Metilen mavisi değeri M1: Deney numunesi kısmının kütlesi, g V1: İlave edilen boya çözeltisinin toplam hacmi, ml [9]

4 Deneysel çalışmada kullanılan kırma kumların metilen mavisi değerleri ve bazı fiziksel özellikleri Tablo 1 de gösterilmektedir. Bu özelliklerden agregaların özgül ağırlığı ve su emme oranları TS EN ve tane boyut dağılımı ile çok ince madde içeriği TS EN a göre belirlenmiştir. İri agregalar için aynı standartlar uygulanarak elde dilen fiziksel özellikler ise Tablo 2 de verilmektedir. Tablo 1 Deneysel çalışmalarda kullanılan kırma kumların fiziksel özellikleri ve metilen mavisi deney sonuçları KK 1 KK 2 KK 3 KK 4 KK 5 Metilen Mavisi Değeri 0,34 1,01 1,61 3,03 5,92 Özgül Ağırlık (g/cm 3 ) 2,63 2,66 2,61 2,63 2,68 Su Emme Oranı (%) 1,00 0,80 1,80 1,60 0,50 (Elek Boyutu) Tane Dağılımı ve İnce Madde Miktarı (% Geçen) 4 mm mm mm , , , ,063 7,9 9,4 17, İncelik Modülü 3,4 3,3 4,0 4,4 3,5

5 Tablo 2 Deneysel çalışmalarda kullanılan iri agreganın fiziksel özellikleri 1 NO 2 NO Özgül Ağırlık (g/cm3) 2,66 2,68 Su Emme Oranı (%) 0,7 0, mm den geçen ince madde miktarı (%) 0,8 0,4 Tane Dağılımı ve İnce Madde Miktarı (% Geçen) (Elek Boyutu) 16 mm / 81 11,2 mm / 41 8 mm ,6 mm mm 4 / 2 mm 1 / Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Kırma Kumların X-Ray Floresans Analiz Sonuçları Farklı metilen mavisi değerlerine sahip kırma kumların oksit yapısı Tablo.3 de verilmektedir. Agregaların oksit yapısından kireçtaşı olduğu anlaşılmaktadır. Agregalarda az da olsa MgO bulunması dolomitin, Fe 2 O 3 bulunması ise pirit, hematit veya manyetit vs. gibi demir minerallerinin varlığına işaret etmektedir. SiO 2 varlığı ise kil mineralleri ve kuvarstan kaynaklanmaktadır. [10] Tablo 3 Farklı metilen mavisi değerlerine sahip kırma kumların oksit yapısı SiO 2 (%) Al 2 O 3 (%) Fe 2 O 3 (%) CaO (%) MgO (%) Na 2 O (%) KK 1 (MB:0,34) 0,60 0,49 0,11 54,82 0,42 0,01 KK 2 (MB:1,01) 1,31 0,86 0,16 53,84 0,34 0,01 KK 3 (MB:1,61) 0,63 0,51 0,17 54,82 0,30 0,01 KK 4 (MB:3,03) 12,93 4,82 1,82 43,58 6,80 0,01 KK 5 (MB:5,92) 3,30 1,48 0,32 52,52 1,13 0,01

6 Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Kırma Kumların FT-IR spektrumları Analizlerde kullanılan Fourier Dönüşüm Kızılötesi Spektrometresi Bruker Alpha-ATR. Kristal türü: Elmas. Çalışma frekans Aralığı cm -1. Kullanılan yazılım OPUS 7.0. Farklı metilen mavisi değerlerine sahip kırma kumların kuru olarak çekilen spektrumları Resim 2 ve Resim 3 de verilmektedir. Resim 2 Kırma kumların elde edilen spektrumları

7 Resim 3 SiO 2 pikinin olduğu bölge XRF sonuçlarında, metilen mavisi değeri yükseldikçe, kırma kumların kimyasal yapılarında ciddi değişimler meydana gelmektedir. Yapıyı oluşturan oksit miktarları değişmektedir. MB değeri arttıkça, SiO 2, Al 2 O 3 ve Fe 2 O 3 değerlerinde artma gözlemlenmiştir. Bu nedenle ince malzemedeki kirliliği oluşturan yapıların silisyum, alüminyum ve demir oksitleri olduğu söylenebilir. Spektroskopik sonuçlar incelenecek olursa, MB değeri değiştikçe spektrumlarda da değişimler gözlemleniyor yapıya bağlı olarak cm -1 aralığında pik veren SiO 2, 4 numaralı kırma kumda en şiddetliyken, tablo 3 de bulunan sıraya göre şiddet giderek azalmaktadır Çimento Deneysel çalışmalarda Marmara bölgesinde bulunan TS EN standardına uygun Nuh CEM I 42,5 R çimentosu kullanılmıştır. Çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri Tablo 4 de verilmektedir.

8 Tablo 4 Deneysel çalışmalarda kullanılan çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri Özellikler CEM I 42,5 R SO 3 (%) 2,71 MgO (%) 1,60 Kızdırma Kaybı (%) 2,26 Çözünmeyen Kalıntı (%) 0,67 Cl - (%) < 0,1 Na 2 O + 0,658 K 2 O (%) 0,41 Serbest Kireç (%) 1,22 Priz Başlangıcı (dk) 168 Priz Sonu (dk) 209 Özgül Ağırlık (g/cm 3 ) 3.11 Hacim Genleşmesi (cm) 1.00 Özgül Yüzey (Blaine) 3722 Litre Aralığı (cm 2 /g) Günlük Dayanım (Mpa) Günlük Dayanım (Mpa) Günlük Dayanım (Mpa) Kimyasal Katkı İdea yapı kimyasalları tarafından tasarlanıp hazırlanan, su azaltıcı/akışkanlaştırıcı İDEA MET-1 katkısı kullanılmıştır. Katkının fizikokimyasal özellikleri Tablo 5 de verilmektedir. Metilen mavisi değeri arttıkça düşen beton performansını kompanze etmek amacıyla tasarlanmıştır katkı. Tablo 5 Deneysel çalışmalarda kullanılan İDEA MET-1 katkısının kimyasal ve fiziksel analiz değerleri Yoğunluk (g/cm 3 ) ph Katı Madde Miktarı (%) Klorür İçeriği (%) Toplam Alkali Miktarı (%) İDEA MET < 5

9 2.4. Deneysel Çalışma İki tip çalışma yapılmıştır. Çalışma 1: Bu çalışmada kimyasal katkı kullanılmamıştır ve kompozisyondaki tek değişken olan metilen mavisi değerlerinin (kirlilik düzeylerinin) taze ve sertleşmiş betona olan etkilerini gözlemlemek hedeflenmiştir. 20±0,5 cm hedef kıvam yakalamak için, sabit çimento dozajında, metilen mavisi değeri arttıkça artan su ihtiyacına göre karışım suyu verilerek, taze beton ve sertleşmiş beton testleri yapılmıştır. Bu çalışmaya ait beton karışım oranları Tablo 6 da verilmektedir. Çalışma 2: 20±0,5 cm hedef kıvam için, çimento miktarı sabit tutularak, % 1,2 dozajında kimyasal katkı kullanılmıştır. Kimyasal katkı ile karışım suyunda meydana gelen azalma miktarları ölçülerek, artan metilen mavisi değerlerinde kimyasal katkının çalışabilirliği gözlemlenmiştir. Bu çalışmaya ait beton karışım oranları Tablo 7 de verilmektedir. Tablo 6 Birinci çalışmanın karışım dizaynı No Farklı MB Değerlerine Sahip Kırma Kumlarla Yapılan Karışımılar Çimento Dozajı (kg/m 3 ) W/C Kimyasal Katkı (%) Kırma Kum (%) 1 No (%) 2 No (%). 1 MB: 0, , MB: 1, , MB: 1, , MB: 3, , MB: 5, ,

10 Tablo 7 İkinci çalışmanın karışım dizaynı No Farklı MB Değerlerine Sahip Kırma Kumlarla Yapılan Karışımılar Çimento Dozajı (kg/m 3 ) W/C Kimyasal Katkı (%) Kırma Kum (%) 1 No (%) 2 No (%) 1 MB: 0, ,55 1, MB: 1, ,56 1, MB: 1, ,62 1, MB: 3, ,68 1, MB: 5, ,67 1, Sonuçlar ve Tartışma 3.1. Birinci ve İkinci Çalışmanın Sonuçları Taze betonda 20±1 ortam sıcaklığında, 30 dakika aralıklarla üç adet slump değeri ölçülmüş 60. dakikada hava içeriği belirlenmiştir. Taze betonun gerçek birim hacim ağırlığı ölçülerek teorik birim hacim ağırlığı ile birlikte verilmiştir. Ayrıca sertleşmiş betonun 1, 7 ve 28 günlük basınç dayanımları belirlenmiştir. Bu değerler birinci çalışma için Tablo 8 de, ikinci çalışma için ise Tablo 9 da verilmektedir. Tablo 8 Birinci çalışmanın sonuçları Sıcaklık Slump Hava İçeriği Birim Ağırlık Beton Basınç Dayanımları No Karışımlar W/C Ortam Beton 0' 30' 60' 60' Teorik Gerçek 1 gün 7 gün 28 gün KK 1 (MB:0,34) KK 2 (MB:1,01) KK 3 (MB: 1,61) KK 4 (MB:3,03) KK 5 (MB:5,92) C o C o (cm) (cm) (cm) (%) (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) Mpa Mpa Mpa 20,5 18,2 0,65 20,0 19,0 17,0 1, ,4 29,7 38,3 20,6 18,4 0,68 20,0 18,0 15,5 1, ,0 27,1 35,4 20,6 18,5 0,73 20,0 18,5 16,0 1, ,4 24,6 31,8 20,8 18,9 0,85 20,0 17,5 17,5 0, ,0 17,7 21,5 20,3 18,8 0,81 20,0 19,5 18,0 0, ,6 19,9 26,1

11 Tablo 9 İkinci çalışmanın sonuçları Sıcaklık Slump Hava İçeriği Birim Ağırlık Beton Basınç Dayanımları No Karışımlar W/C Ortam Beton 0' 30' 60' 60' Teorik Gerçek 1 gün 7 gün 28 gün KK 1 (MB:0,34) KK 2 (MB:1,01) KK 3 (MB: 1,61) KK 4 (MB:3,03) KK 5 (MB:5,92) C o C o (cm) (cm) (cm) (%) (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) Mpa Mpa Mpa 20,1 18,5 0,55 20,5 19,5 17,5 1, ,4 45,6 55,2 20,1 18,2 0,56 20,0 16,5 15,0 1, ,8 43,5 52,1 20,3 18,1 0,62 20,0 15,0 13,5 1, ,2 40,2 47,3 20,5 18,9 0,68 20,0 17,5 15,5 0, ,7 38,6 44,1 20,3 18,4 0,67 20,0 17,5 14,5 1, ,8 34,2 40, Tartışma Metilen mavisi değeri arttıkça ince malzemenin kirliliğinin arttığını, metilen mavisi değeri azaldıkça kirliliğin azaldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak hedef kıvamı yakalamak için betonun su ihtiyacı artmakta, artan W/C oranı ile birlikte dayanımlar düşmektedir. Bu durum hem katkılı hem de katkısız betonlarda gözlemlenmiştir. Katkılı ve katkısız çalışmalar kıyaslandığında, kimyasal katkı kullanılan betonlarda w/c oranı, katkısız betona göre 0,10 0,17 aralığında düşme göstermiştir. Katkılı betonlarda gözlemlenen w/c oranlarındaki düşüş, 7 ve 28 günlük dayanımlarda katkısız betona göre sonuçların göre daha yüksek çıkmasını sağlamıştır. Her iki çalışmada da metilen mavisi değerlerinin betonun hava miktarlarına etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalarda kil ve silt gibi ince malzemelerin beton performansına ciddi anlamda etkisi olduğu görülmektedir. Bu sebeple, agrega üreticilerinin kil ve silt gibi ince malzemelerin agregaya karışmasını önlemeye yönelik tedbirler almaları gerekmektedir. Bunun yanında beton üreticileri agrega seçimine, üreteceği betonun kalitesi açısından son derece dikkat etmelidir. Bu seçim sırasında kırma kumların kimyasal yapıları üzerine bilgi edinilmesi, büyük kolaylık ve fayda sağlayacaktır. Kırma kum karakterizasyonunda, metilen mavisi deneyinin yanı sıra, XRF ve de FT-IR gibi yöntemlerin kullanılabileceği ve bu yöntemlerin konuya farklı bakış açısı getireceği görülmektedir.

12 4. Kaynaklar [1] Erdoğan, Y., T., 2010, Beton, METU Press Publishing Company, Türkiye. [2] Norwell, K., J., Stewart, G., J., Juenger, G., C., M., Fowler, W., D., 2007, Effects of clays and clay-sized particles on concrete, ICAR 15th Annual Symposium, USA. [3]Özbebek, H., Açık, H., 2011, İnce agregalarda yapılan metilen mavisi ve kum eşdeğerliği deney sonuçlarının beton özelliklerine ve maliyetine etkisi, THBB Beton 2011 Hazır Beton Kongresi, Türkiye [4] Uluöz, S., Yakıt, E., Düzbasan, S., 2004, Kırma agregadaki taş unu ve kil miktarının beton kalitesine etkisi, THBB Beton 2004 Hazır Beton Kongresi, Türkiye [5] Rodrigues, F., Carvalho, T., M., Evangelista, L., Brito, J., 2013, Physicalechemical and mineralogical characterization of fine aggregates from construction and demolition waste recycling plants, Journal of Cleaner Production 52 (2013) , Portugal [6] Yükselen, Y., Kaya, A., 2008, Suitability of the methylene blue test for surface area, cation exchangecapacity and swell potential determination of clayey soils, Engineering Geology 102 (2008) 38 45, Turkey [7] Petkovsek, A., Macek, M., Pavsic, P., Bohar, F., 2010, Fines characterization through the methylene blue and sand equivalent test: comprasion with other experimental techniques and application of criteria to the aggregate quality assessment, Bull Eng Geol Environ (2010) 69: , Slovenia [8] Hang, T., P., Brindley, G., W., 1969, Methylene blue absorpsion by clay minerals. Determination of surface areas and cation exchange capacities (clay-organic studies XVIII), Pergamon Press, V ol. 18, pp , Great Britain [9] Şimşek, O., 2011, Beton bileşenleri ve beton deneyleri, Seçkin Yayıncılık, Türkiye [10] Yılmaz, F., Koltka, S., Sabah, E., 2011, Emirdağ-Adaçal (Afyonkarahisar) kireçtaşlarının beton agregaları standardına uygunluğunun araştırılması, Afyon Kocatepe University Journal of Sciences, Türkiye

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü İnş. Y. Müh. A. Atacan ÜTE* Özet İzmir in Bayraklı semtinde yapımı devam eden, ofis ve rezidans olarak yaklaşık 180 m yükseklikte projelendirilen

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi *

Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi * ARTICLE MAKALE Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi * Cenk Kılınç 1, Tümer Akakın 1 Öz Geçirimli betonlar genellikle %15-35 oranında birbirine bağlı boşluk içerirler. Geçirimli

Detaylı

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması Serkan SUBAŞI 1, Tuncay KAP 2, Ahmet BEYCİOĞLU 3 ve Mehmet EMİROĞLU 4 1, 2, 3, 4 Düzce

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

Atık Agregaların Asfalt Yol Kaplamalarında Tekrar Kullanım İmkanları ve CEN Standartları

Atık Agregaların Asfalt Yol Kaplamalarında Tekrar Kullanım İmkanları ve CEN Standartları Atık Agregaların Asfalt Yol Kaplamalarında Tekrar Kullanım İmkanları ve CEN Standartları The Possibility of Recycle of Waste Agregates in the Asphalt Pavement and CEN Standards Hüseyin AKBULUT, Yılmaz

Detaylı

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI

YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI Mehmet Saltan, Serdal Terzi, Şebnem Sargın, Nihat Morova, Sercan SERİN 12 SDU International Technologic Science Vol. 5, No 1, June 2013 pp. 12-21 Constructional Technologies YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ

Detaylı

TERMĐK SANTRAL ATIKLARININ YER KAROSU ĐMALATINDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

TERMĐK SANTRAL ATIKLARININ YER KAROSU ĐMALATINDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI TERMĐK SANTRAL ATIKLARININ YER KAROSU ĐMALATINDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Serkan ABALI* 1, Bülent ŞAHĐN 2 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Endüstriyel Seramik Bölümü 2 KALESERAMĐK, Çanakkale

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto - Film Şube

Detaylı

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:, Sayı:, -9 Mayıs Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Esra ERDİM *, İbrahim DEMİR ve Ömer AKGİRAY İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 16-17 Ekim 1997 tmır Türkiye

2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 16-17 Ekim 1997 tmır Türkiye Üleksit Rotasyonunda Şlamın Etki Mekanizması 2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 16-17 Ekim 1997 tmır Türkiye I. GÜLGÖNÜL Balıkesir Üniversitesi. Meslek Yüksekokulu M. S. ÇELİK**, M. ÇINAR /. T U. Maden

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 22-29, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 22-29, 2013 ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE

Detaylı

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SÜPER PLASTİK ŞEKİL DEĞİŞTİRMENİN ALÜMİNYUM MALZEME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Detaylı

FARKLI ORGANİK MATERYAL UYGULAMALARININ TOPRAK AGREGATLARI ÜZERİNE ETKİSİ *

FARKLI ORGANİK MATERYAL UYGULAMALARININ TOPRAK AGREGATLARI ÜZERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 213 222 FARKLI ORGANİK MATERYAL UYGULAMALARININ TOPRAK AGREGATLARI ÜZERİNE ETKİSİ * Erdem YILMAZ 1a Zeki ALAGÖZ 1 Filiz ÖKTÜREN 2 1 : Akdeniz

Detaylı

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması Nafiz KAHRAMAN, Selahattin Orhan AKANSU Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bilge ALBAYRAK

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM 2014 - İZMİR DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya

Detaylı

ÇİMENTONUN HİDRATASYONU. teknik notlar 3

ÇİMENTONUN HİDRATASYONU. teknik notlar 3 ÇİMENTONUN HİDRATASYONU 3 İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜK Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, Kaya Sultan Sok. No:97 Kat:5 Kozyatağı 34742 İstanbul Tel:(0216) 571 30 00 Faks:(0216) 571 30 91 www.akcansa.com.tr Büyükçekmece

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

TABAKALI FORMASYONLARDA SÜRÜLEN TABANYOLLARININ FİZİKSEL VE NÜMERİK MODEL YARDIMIYLA STABİLİTESİNİN İNCELENMESİ: DURUM ÇALIŞMASI

TABAKALI FORMASYONLARDA SÜRÜLEN TABANYOLLARININ FİZİKSEL VE NÜMERİK MODEL YARDIMIYLA STABİLİTESİNİN İNCELENMESİ: DURUM ÇALIŞMASI Türkiye 12 Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, 23-26 May2000, Zonguldak-Kdz.Ereğli, Türkiye Proceedings of the 12th Turkish Coal Congress, 23-26 May2000, Zonguldak-Kdz.Ereğli, Türkiye TABAKALI FORMASYONLARDA

Detaylı