Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)"

Transkript

1 Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Mümtaz Yılmaz Nisan 2015, 5.TİGED Kongresi, Antalya

2 Herpes virüs ailesi HHV-1 Herpes simpleks virus 1 HSV-1 Orofasiyal herpes HHV-2 Herpes simpleks virus 2 HSV-2 Genital herpes HHV-3 Varicella zoster virus VZV Zona-su çiçeği HHV-4 Epstein Barr virus EBV lenfoma HHV-5 Cytomegalo virus CMV HHV-6 Human herpes virus 6 HHV-6 Graft disfonks HHV-7 Human herpes virus 7 HHV-7 HHV-8 Human herpes virus 8 KSV kaposi

3 Bağışıklık sistemi normal olan kişide CMV enfeksiyonu Mononükleoz benzeri sendrom ya da asemptomatik Seroloji ile tanı konur. CMV IgM pozitifliği ya da IgG seviyesinde 4 katı geçen artış(2 ölçüm gerek) Ancak; 4 kat artış için zaman gerekebilir IgM 6 ay pozitif kalabilir.

4 CMV tanı testleri Seroloji Kalitatif /kantitatif PCR* pp65 antijenemi replikasyonu gösterir replikasyonu gösterir Kültür Histopatoloji *QNAT:kantitatif nükleik asit tayini

5 CMV tanı testleri- nükleik asit tayini International standard: 2010 yılında WHO ve National Institute of Biological Standards and Controls in UK tarafından oluşturuldu Sonuçlar IU/mL verilirse standart kullanılıyor demektir Farklı laboratuvarlarda kullanılan farklı testler arasında standart sağlar Şu faktörler önemli: kullanılan yöntem Örnek tipi (plazma, tam kan, lökosit) Tx organ Alıcı verici seroloji durumu (serostatus) İmmunsüpresyon tipi/miktarı Hirsch HH, Clin Infect Dis Feb;56(3): Epub 2012 Nov 21.

6 CMV tanı testleri-nükleik asit tayini 1.COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV test: polimeraz geni hedef alır CMV load: IU/mL FDA onaylı 2.Artus CMV RGQ MDx Test: hedef: CMV Major immediate early gene (en erken antijen) DNA: IU/mL FDA onaylı

7 CMV tanı testleri-antijenemi (pp65) CMV antijenemi testleri Direkt ve hızlı CMV protein tayini yapar: periferik kan lökositlerinde pp65 prt Floresan işaretli monoklonal antikorlar, CMV nin lower matrixinin pp65 prt e spesifiktir Sonuç: boyanan hücre/ sayılan hücre: 50(+)hücre/ lökosit 6 saatte sonuçlanır Zahmetli (günde max 15 hasta??) Antigenemi viremi (DNAemi) ile koreledir Lökopenik hastalar sorun (nötrofil<1000/mm 3 ) (kemik iliği nakli hastaları)

8 histopatoloji Doku invaziv hastalık tanısında doku biyopsileri incelenir CMV tanı testleri-histopatoloji İnklüzyon cisimcikleri: bazofilik intranükleer inklüzyon, ayrıca eozinofilik sitoplazmik inklüzyonlar da olabilir İmmunhistokimya ile bu inklüzyonlar görülebilir

9 CMV tanı testleri-kültür Shell vial kültür, konvansiyonel kültürden daha iyi Kültür (+) demek aktif CMVhastalık (CMVdisease) var demek değildir. CMV kan, BOS, boğaz yıkama suyu, BAL, idrar ve biyopsi örneklerinden kültür yapılabilir. İnsan fibroblast kültürleri kullanılır Konjenital CMV için iyi

10 VMV infection vs disease tanımlar Renal transplantasyon-cmv İnfeksiyon: seroloji değişikliği, PCR, kültür, biyopsi ile virüsün varlığının gösterilmesi. semptom ve bulgulardan bağımsız olarak Anti CMV IgM pozitifliği, IgG miktarında 4 kattan fazla artış, CMV antijen pozitifliği, CMVDNA pozitifliği, kültürde CMV üretilmesi CMVhastalığı(disease): ateş, halsizlik, lökopeni, trombopeni, organ tutulumu gibi semptom ve bulgular olmalıdır (hepatit, pnömonitis, pankreatit, kolit, meningoensefalit, bazen myokardit) Koryoretinit HIV(+) hastalarda daha sık

11 Renal transplantasyon-cmv Renal tx te önemli bir sorun anti CMV IgG pozitifliği yaş ile artar ve genel olarak alıcı ve vericilerin 2/3 ünden fazlasında pozitif Vericiden alıcıya hem kan hem böbrek ile geçebilir İmmunsüpresyon ile ile CMVhastalık riski artar İndüksiyon tedavisi almış olmak CMVhastalık riskini artırır Morbidite ve mortalitenin önemli bir sebebi: CMV pozitif alıcılarda R(+), CMV negatif R(-) olanlara göre CMVhastalık, allograft kaybı riski ve maliyet daha fazla Schnitzler MA, Am J Transplant. 2003;3(4):445.

12 Renal transplantasyon-cmv

13 Renal transplantasyon-cmv önemli kadavra donörlere hastaneye yatış-donasyon arasında çok kan transfüzyonu bu kanlardan CMV pozitif olma ihtimali çok yüksek alıcıya profilaksi yapmak lazım.(donör CMV negatif görünse bile)

14 Renal transplantasyon-cmv önlem stratejileri Eskiden CMVhastalığı oluşunca tedavi verilirdi. CMVhastalık insidansı %20-60 Ama yeni önlemler ile %5 lere geriledi. Şu anda 2 çeşit klinik yaklaşım var Hangisi üstün??

15 Renal transplantasyon-cmv önlem stratejileri Ann Intern Med Dec 20;143(12): Akut rejeksiyonda azalma Bakteriyel ve fungal enfeksiyonda azalma Mortalite de azalma Akut rejeksiyonda azalma Mortalitede azalma Graft kaybında azalma Lökopeni daha çok Direnç gelişimi Yakın/ciddi takip Uzun süre sonra CMVDNA(+)liği

16 Renal transplantasyon-cmv önlem stratejileri

17 valgansiklovir valgansiklovir Valgancyclovir has supplanted Gansiklovir, asiklovir, CMV hyperimmunglobulin in yerini aldı Oral gansiklovirin valyl-esterlenmiş önilacıdır Biyoyararlanım %70, (oral gansiklovirin %7 idi) mg ile mg/kg gansiklovire eş değer seviyeye ulaşır GFR ye göre doz ayarlanır Klirens Tedavi dozu Profilaksi dozu >60 ml/dk 2x900 mg/gün 900 mg/gün ml/dk 900 mg/gün 450 mg/gün ml/dk 450 mg/gün Günaşırı 450 mg ml/dk Günaşırı 450 mg Haftada 2 kez 450 mg <10 verme

18 valgansiklovir

19 valgansiklovir

20 valgansiklovir

21 Diğer antiviral ajanlar insan serumundan üretilir 1980 lerde üretildi. CMV hiperimmunglobulin CMVHIg Amaç profilaktik kullanmaktı, bazen de doku invazif hastalık için kurtarma tedavi olarak kullanıldı. plasebo %20 CMV disease %60 - serokonversiyon - 0 Süperenf(mantar-parazit) %20 %4 lökopeni %37 İlk 72 saat 2. hafta 4. hafta 6.hafta 8.hafta 12.hafta 16.hafta 150 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg

22 valasiklovir Diğer antiviral ajanlar Preemptif valgansiklovir ile profilaktik valasiklovir benzer etkili Valasiklovir ile halüsünasyon, konfüzyon, lökopeni, nötropeni sık

23 valasiklovir Diğer antiviral ajanlar Yüksek doz valasiklovir alan (8 gr/gün) hastalarda TTP/HUS saptanmış (HIV-SOT hastaları) ancak valasiklovir ile gerçekten ilişkili mi?? özet Valasiklovir rutin profilakside kullanılmıyor Valasiklovir preemptif tedavide tercih edilmez Valgansiklovir ya da oral gansiklovir yok ise kullanılabilir. kullanılacaksa renal doz ayarlanmalıdır yaşlılarda dikkat edilmelidir diğer ilaçlar ile nöro-nefrotoksisite artabilir.

24 Diğer antiviral ajanlar Leflunamide: primidin sentez inhibitör. RA tedavisinde kullanıllıyor., CMV-HSV1 replikasyonunu da azaltıyor Asiklovir: plaseboya oranla iyi. Kullandığımız doz ve oluşan konsantrasyonlarda in- vitro olarak CMV ye yetersiz, etki yok Maribavir: DNA sentez inhibitörü. HIV, KIT, SOT, konjenital CMV de kullanılır. Gansiklovir e ve sidofovir e dirençli vakalarda iyi. Profilaksi ile ilgili çalışma yok Letermovir: viral terminase adlı enzimi hedef alır. CMV DNA nın paketlenmesi ve yıkılmasında rol alan bir enzimdir. Viral yük azalması valgansiklovir ile benzer. Brincidofovir (CMX001): intraselüler ortamda sidofovire dönüşür. Sidofovir gibi renal proksimal tübüllerde birikmez yani nefrotoksik değil. KIT te kullanımı biliniyor. SOT ile ilgili bilgi yok

25 CMV seroloji durumu (anti CMV IgG) VERİCİ ALICI pozitif negatif Yüksek risk-profilaksi şart pozitif pozitif Preemptif=profilaksi Negatif pozitif ATG/kadeverik tx ise profilaksi önerilir negatif negatif Düşük risk ATG ile profilaksi?

26 CMV seroloji durumu En az CMV infeksiyon insidansı CMV (-) kişiden CMV (-) kişiye nakilde Lökositten arındırılmış kan kullanımı viral bulaşı azaltabilir. Donör ya da alıcıdan biri ya da ikisinin pozitifliği ise hem infeksiyon hem de CMVhastalığı için en büyük risk faktörüdür.

27 CMV pozitif donör CMV negatif alıcı (D+/R-) Profilaksi verilmez ise alıcıların %70-90 nda primer CMV infeksiyonu, %50-80 inde CMVhastalığı, %30 unda pneumonitis gelişir Profilaksi yoksa %15 mortalite var Eskiden tedavi yetersizdi. Bu nedenle CMV pozitif kişiden negatif kişiye nakil kontrendike idi/yapılmıyordu.. Ama gansiklovir/valgansiklovir ile bu politika terk edildi Profilakside kullanılacak ajan valgansiklovir

28 CMV negatif donör CMV pozitif alıcı (D-/R+) İmmunsüpresyon ile hastanın latent CMV infeksiyonu reaktive olabilir. ATG /ALG alanlarda CMV enfeksiyon/hastalık %20 ye kadar görülebilir profilaksisi verilebilir. antirejeksiyon ya da indüksiyon ile ATG verilecekse profilaksi mutlaka verilmelidir.

29 CMV pozitif donör CMV pozitif alıcı (D+/R+) Hem eski latent virüs reaktivasyonu hem de yeni bir soyu (strain) ile süperenfeksiyon riski vardır. 3 yılda en kötü graft ve hasta sağkalımı bu gruptadır Eskiden bu hastalarda OKT3 kullanılırken reaktivasyon daha çok. (anti lenfosit tedavi ile CMVhastalığı artar)

30 D- R- CMV negatif donör CMV negatif alıcı (D-/R-) Antiviral gerek olmayabilir. Ancak ATG alanlarda ve sadece herpes için asiklovir profilaksisi alanlarda %10 CMVhastalığı görülebilir. Cytomegalovirus disease after prophylaxis with oral ganciclovir in renal transplantation: the importance of HLA-DR matching. Schnitzler MA, J Am Soc Nephrol. 2003;14(3):780.

31 Profilaksi süresi Optimal süre bilinmez. Çoğu merkez 3 ay kullanır. CMV seroloji durumu önemli D+R-:valgansiklovir 900/gün 200 gün kullanım ile CMVhastalık daha az 12. ayda viremi daha az 12. aydaki viremi (late onset viremia) 4. yılda anlamlı olarak sağkalımı azaltıyor

32 Profilaksi genel prensipler Oral valgansiklovir ya da oral valasiklovir verilir Genelde 100 gün verilir ATGAM, OKT3, ATG, CAMPATH gibi lenfosit antagonisti verilirise preemptif strateji değil profilaksi uygundur D+/R- ise aya uzat. Çoğu merkez indüksiyondan bağımsız olarak D+R- olanları 200 güne tamamlar. Hangi ajan: renal fonksiyona ve hangi ajana ulaşabildiğine bağlı Valgansiklovir daha üstün gibi: hap sayısı az, günde1 kez, direnç gelişim insidansı az, ancak diyalize giren ya da klirens <10 ml/dk olanda kontrendike

33 Preemptif strateji

34 Preemptif strateji Preemptif strateji Periyodik PCR(QNAT) /antijenemi ile düzenli izlem Very early sistemik infeksiyonu saptayabiliriz. Niçin preemptif düşünülür: Profilaksi maliyetli, lökopeni, nörolojik disfonksiyon, direnç gelişimi, profilaksi sonrası geç dönem CMVhastalığı

35 Preemptif strateji n:40 çalışma

36 Preemptif yaklaşım Preemptif genel yaklaşım Laboratuvar ile iletişim iyi ise uygun bir yaklaşım Posttx hafta (ilk 3-4 ay) CMV viral yük haftada 1 bakılır CMV PCR (QNAT) pozitif olur ise (>2000 kopya/ml): Viremiyi temizlemek için; asemptomatik ya da hafif CMVhastalığı nda valgansiklovir en az 21 gün verilir. İnvaziv CMVhastalığı varsa IV gansiklovir verilir. (ıv gansiklovir yok ise oral valgansiklovir de olabilir) Tedavi sırasında haftalık viral yük tayini yapılmalıdır. 2 hafta içinde %50 düşüş olmaz ise, direnç ya da uyumsuz hasta düşünülmelidir Tedavi sonrası hastaya 3 ay sekonder profilaksi verilir (özellikle D+/R-)

37 özet preemptif-profilaksi genel yaklaşım Merkeze göre değişir Ulaşabilinen ilaca göre değişir Preemptif yaklaşımın tek sakıncası dikkatli olmak, sıkı takip Preemptifi uygulamak zor olabilir (lojistik nedenler) (klinik çalışma dışında takip zor olabilir)

38 CMV disease CMVhastalığı Semtomatik CMVhastalığı postop 1-4 ay sonra olur. (birinci aydan sonra) CMVhastalığı genelde immunsüpresyonun en çok olduğu rejeksiyon atakları sonrası sık olur. CMV infeksiyonu immün sistemi direk baskılayabilir, immunsüpresyonu modifiye etmek gerekebilir. AZA almakta olanlarda lökopeni gelişimi: CMVhastalık bulgusu olabilir (MMF ile lökopeni daha az)

39 CMVhastalığı En sık CMVhastalık kliniği: Mononükleoz benzeri sendrom ateş, myalji, halsizlik, yorgunluk, artralji Genelde lökopeni de vardır. Atipik lenfositoz da olabilir.ast ALT artabilir İntertisyel pnömoni, ösefagus-kolon ülserasyonu ciddi morbidite ve tehlikedir. CMV ülserine bağlı gastrointestinal kanama görülebilir Endoskopik biyopsi ile invaziv hastalık araştırılmalıdır. Renal tx te ensefalopati ve koryoretinit daha nadir. (HIV a nazaran) PCP gibi diğer hastalıklar da beraber olabilir. Dikkat CMV infeksiyonu immünsüpresyona yol açar ve sonra hastada rejeksiyon riski olabilir.

40 CMVhastalığı Tedavi: kliniğe göre değişir Mononükleoz benzeri sendrom: antiviral e gerek kalmayabilir. immunsüpresyon biraz azaltılmalıdır. Anti lenfosit ajanlara ara ver..aza/mmf azaltılmalı ya da tam kesilmelidir. Doku invaziv ya da organ tutulumlu hastalık varsa, IS azaltımı hayati önem taşır steroid MMF/AZA KNI mtori plan devam kes azalt-aynı? Tekrar?? Organ tutulumu varsa 3 hafta gansiklovir IV verilmelidir CMV Hyperimmunglobulin (Cytogam) organ tutulumu olanlara iyi olabilir. Graft fonksiyonu normal kişide 2x5 mg/kg gansiklovir IV verilir. Gansiklovirin en sık yan tesiri lökopeni, ama genelde ilaç kesince düzelir. Hafif kreatinin artışı da yapabilir (ama gansiklovir den mi tam bilinmez)

41 CMVhastalığı VICTOR STUDY Valgansiklovir (164) IV gansiklovir (157) 2x900 mg-21 gün 2x5 mg/kg 21 gün + Sekonder profilaksi 900 mg(49.gün) + %45 Viremi eradikasyonu 21. gün %48 P>0.05 %67 Viremi eradikasyonu 49.gün %70 P>0.05

42 CMV nedenli böbrek hastalığı CMV induced renal disease Virus kendisi allograft disfonksiyonu yapar mı? CMV infeksiyon olanlarda renal fonksiyonlar bozulabilir ama nedenler A) renal perfüzyonda azalma, B) ATN, C) rejeksiyon gibi virusten daha önemli şeyler olabilir. CMV induced transplant glomerulopathy bildirilmiş

43 CMV nedenli böbrek hastalığı

44 CMV diğer etkiler

45 CMV düşük doz

46 Ege Üniversitesi CMV yaklaşımı ( ) Tarama testleri ve ilaç gelişimine paralel olarak; D+/R-:en az 6 ay profilaksi çok az hasta sayısı Diğer serolojik durumlarda- döneme göre: 1.Preemptif CMV pp65 antijenemi izlemi: düşük doz asiklovir 2.Preemptif CMV DNA izlemi: düşük doz asiklovir 3.a) standart hasta: preemptif DNA izlemi-asiklovir b) ATG/kadeverik tx/dgf: valgansiklovir profilaksisi (100 gün) 4. Standart valgansiklovir profilaksisi

47 CMV direnç İlaç direnci saptanmasında CMV yük takibi iyidir. Artan viral yük, viral yükte rebound, antiviral tedaviye rağmen persistan yüksek viral yük. Uzun süre ilaç alanlarda (düşük doz uzun süre) >1000 kopya/ml yeterlidir UL97 UL54

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

Hematolojik hastalar - CMV

Hematolojik hastalar - CMV Hematolojik hastalar - CMV Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD CMV İnsanları infekte eden en büyük virus Bir Beta Herpes virus KIT hastalarında

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı

Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak

Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 27 Şubat 2013 CMV kısa bilgi CMV tanı yöntemleri CMV değişik klinik gruplarda tanı Sonuç Cytomegalovirus

Detaylı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı TransplantAlıcılarında Cytomegalovirus Enfeksiyonları Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı 1 Sunum Planı Enfeksiyonların transplantasyon

Detaylı

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar Gülden Yılmaz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi Yeditepe Tıp Fakültesi gulden.yilmaz@yeditepe.edu.tr CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

M KROB YOLOJ. Hilmi ATASEVEN, lhami YÜKSEL, Aysel ÜLKER

M KROB YOLOJ. Hilmi ATASEVEN, lhami YÜKSEL, Aysel ÜLKER Güncel Gastroenteroloji Sitomegalovirüs ve nflamatuvar Barsak Hastal klar Hilmi ATASEVEN, lhami YÜKSEL, Aysel ÜLKER Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara nflamatuvar barsak

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

VİRAL DERİ HASTALIKLARI

VİRAL DERİ HASTALIKLARI VİRAL DERİ HASTALIKLARI Viruslar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Viruslar deriyi, direkt inokülasyon, sistemik enfeksiyon veya iç odaktan lokal yayılım olmak üzere 3 şekilde atake edeler. Dermatolojik

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Mortalite Evre 5D KBH Böbrek nakli Genel toplumla karşılaştırıldığında 6.5-7.9 1-1.5 United States Renal Data System (USRDS),2009

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak Dünyada karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kronik hepatit B dir (KHB). KHB li hastalar tedavi

Detaylı

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi Tanı Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor Serolojik bulgular + Ultrasonografi 37 Laboratuvar tanı 1. IgM ve IgG türü antikorların gösterilmesi

Detaylı

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ T IP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI DR. FATMA POLAT SEMERCİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER

İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER www.vhsd.org Doç. Dr Selma TOSUN KRONİK HBV TEDAVİSİ Temel amaç HBV yi elimine etmek yada baskılamak Patojenite ve enfektiviteyi azaltmak Hepatik nekroinflamasyonu azaltmak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012

KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012 KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012 HBV-DNA düzeyi ne kadar yüksekse siroz riski de o kadar fazla 50 (N = 3582) 40 36.2

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ)

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DR. A. TÜLİN MANSUR PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA

Detaylı

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Görgün AKPEK University of Maryland School of Medicine, ABD Bölüm I. Kronik Graft-versus-Host Hastalığı (kgvhd) Graft-versus-Host

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı