Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir"

Transkript

1 Yoğun Bakım Prensipleri Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

2 Yoğun Bakımda Bakımda Takip Edilen Parametreler EKG (ritm, ST değişiklikleri) Arteriyel kan basıncı Santral venöz basınç Sol atrium veya pulmoner arter basıncı Kardiyak output Kan gazları, elektrolitler Htc, kan şekeri Oksijen satürasyonu İdrar outputu Vücut ısısı Mediastinal drenaj

3 Yoğun Bakım Monitorizasyonu Mekanik ventilatörler -Volüm cycled, en sık kullanılan -Pressure cycled, çocuklarda PaO 2 90 mmhg nin üzerinde olacak şekilde Pulse oksimetri Kan oksijen saturasyonunun sürekli ve noninvaziv biçimde izlenmesi

4 Yoğun Bakım Monitorizasyonu Arteriyel basınç monitorizasyonu -Radiyal arter -Femoral arter -Sol atrial -Pulmoner arter Swan-ganz monitorizasyonu -Sağ ve sol ventrikül doluş basınçları -Mixed venöz O 2 saturasyonu -Kardiyak output -Atrial, ventriküler pacing

5 Yoğun Bakım Monitorizasyonu EKG Sistemik arteriyel basınç Pulmoner arter basıncı Santral venöz basınç

6 İntraoperatif dönemde Cerrahi stress Kardiyopulmoner bypass İskemi

7 Hemodinamik Değerlendirme Birincil amaç Hemodinaminin optimizasyonu Unutulmaması gereken İntraoperatif olayların etkisi

8 Minimum değerler Mix venöz oksijen satürasyonu %60 Ortalama arteriyel basınç 65 mmhg Kardiyak indeks 2 lt/m 2 /dk

9 Hemodinamik parametreler

10 Hemodinamik parametreler

11 Hemodinamik değerlendirme Büyük resime bak, ayrıntıda boğulma Sıcak, iyi perfüze olan ekstremiteler Normal mental durum Yeterli diürez Reaktif müdahale yerine erken önlem al YAKIN VE BİLİNÇLİ TAKİP

12 Yeterli kardiyak debi için Volüm durumu (ön yük) Periferik vasküler tonüs (ard yük) Kardiyak kontraktilite Kalp hızı ve ritmi Kanın oksijen taşıma kapasitesi

13 Hemodinamik parametreler Santral venöz basınç (CVP) çok düşük olmadıkça LVEDV ün çok güvenilir olmayan göstergesi Yükseldiği durumlar: Volüm fazlası Sağ kalp yetmezliği Triküspid ve mitral yetmezliği Pulmoner hipertansiyon Tamponad Tansiyon pnömotoraks Pulmoner emboli

14 Hemodinamik parametreler Sol kalp dolum basıncı PADP PVR normal ise iyi bir gösterge PCWP (veya LAP) daha iyi bir gösterge Ampirik değer mmhg

15 Volüm durumu Postop erken dönemde genellikle volüm yükü vardır Ancak sıklıkla ekstravasküler alanda birikim İntravasküler sıvı kaybı CPB SIRS vazopleji Fazla idrar çıkışı Kanama

16 Postoperatif hipotermi Gecikmiş ekstübasyon Titreme Artmış oksijen tüketimi Hemodinamik instabilite Ventriküler aritmi Artmış SVR Koagülopati

17 Volüm durumu Hipotermi vazokonstrüksiyon Hasta ısındıkça periferik vasküler tonüs azalır labil hemodinami en iyi tedavi volüm replasmanı

18 Volüm idamesi Amaç Kalbi yormadan yeterli organ perfüzyonu İntravasküler volümün optimizasyonu (3. boşluğa sıvı kaçışı, ısınma, diürez, vazodilatasyon, kanama) Ventrikül hipertrofisi ve diyastolik disfonksiyon yüksek dolma basıncı ihtiyacı Vazodilatasyon / kanama sıvı replasmanına rağmen düşük dolma basıncı Ekstübasyon Azalmış intratorasik basınç venöz dönüş artışı sıvı ihtiyacında azalma

19 Volüm idamesi Sıvı replasman tercihi Kolloid vs. kristaloid Daha az kolloid ile aynı hemodinamik etki Kanama diyatezi, böbrek yetmezliği kolloid verirken dikkat Böbrek yetmezliği / volüm yükü ultrafiltrasyon, hemodiyaliz Hızlı diürez elektrolit dengesizliği

20 Kardiyovasküler sorunlar (Düşük kardiyak debi) Geçici sol ventrikül disfonksiyonu sistemik inflamatuar yanıt serbest oksijen radikal salınımı Düşük kardiyak debi azalmış sol ventrikül preload u hipovolemi (kanama) vazodilatasyon (ısınma, vazodilatörler) kardiyak tamponad sağ ventrikül yetmezliği Diyastolik disfonksiyon

21 Kardiyovasküler sorunlar (Düşük kardiyak debi) İntraoperatif veya postoperatif iskemi/infarktüs Yetersiz intraoperatif miyokard korunması Koroner arter spazmı Koroner embolizm Uzamış hipotansiyon İleri anemi (düşük svr) Aritmi (diyastolik doluş süresi kısalır) Sepsis Anafilaktik şok

22 Kardiyovasküler sorunlar (Düşük kardiyak debi-tedavi) Yeterli kardiyak performans için Kardiyak indeks > 2.2 L/dak/m 2 Kardiyak ön yük volüm replasmanı ile optimize edilmeli Ritm bozukluğu giderilmeli İnotropik Vazopressör Vazodilatör

23 Kardiyovasküler sorunlar (Düşük kardiyak debi-tedavi) İntraaortik balon Perioperatif iskemi Akut Mİ komplikasyonları Femoral arter yoluyla yerleştirilir Diastolde şişer sistolde iner Ardyük ü azaltır, miyokardın oksijen ihtiyacı azalır Koroner kan akımını arttırır

24 Kardiyovasküler sorunlar (Düşük kardiyak debi-tedavi)

25 Kardiyovasküler sorunlar (Hipertansiyon) Erken dönemde tehlikeli Artmış arterioler rezistans(hipotermi) Artmış katekolamin düzeyi Plazma renin veya angiotensin 2 düzeyinde artış

26 Kardiyovasküler sorunlar (Hipertansiyon-Tedavi) Na Nitroprussid- Hızlı etki, arteryel ve venöz dilatatör Nitrogliserin- venöz dilatatör Nicardipin- Sistemik ve koroner vazodilatatör Hidralazin- Arteriyel vazodilatatör B bloker (Metoprolol, esmolol) Ca kanal blokeri (Diltiazem, verapamil)

27 Kardiyovasküler sorunlar (Ritm bozuklukları) Bradikardi- pacing Taşikardi- Isınma-Vazodilatasyon Myokardiyal depresyon Anksiyete-uyanma Sempatomimetik ilaçlar Anemi Ateş Hipovolemi

28 Kardiyovasküler sorunlar (Ritm bozuklukları-ventriküler) Myokard iskemisi Hipokalemi Hipomagnezemi Hipoksi Sempatomimetik ilaçlar Hipotermi Tedavi - Lidokain, Amiodoron

29 Kardiyovasküler sorunlar (Ritm bozuklukları-supraventriküler) %10-30 olguda görülür Yaşlı hastalarda Hipoksik,organik beyin sendromlu hastalarda Tedavi Kardiyoversiyon Amiodoron B bloker Diltizem Atrial pacing

30

31 Farmakolojik destek

32 Pulmoner Komplikasyonlar Sternotomi ağrısı Batın distansiyonu, diyafragma elevasyonu Phrenik sinir hasarı, diyafragma paralizisi Atelektazi ( %70) LİMA preparasyonu Surfaktan azlığı Sekresyon birikimi

33 Pulmoner Komplikasyonlar Bronkokonstriksiyon C5a anaflatoksin pulmoner ödem sekresyon B bloker kullanımı protein reaksiyonu B agonist-terbutalin Inhaled kolinerjik ajanlar-ipratropium bromid IV aminofilin IV steroid

34 Ekstübasyon Preop pulmoner yetmezlik Dekompanze kalp yetersizliği, pulmoner ödem Ağır pulmoner hipertansiyon Kardiyojenik şok, İABP Persistan hipotermi (< 35 0 C) Persistan hipoksi Persistan asidoz (ph < 7.30) Persistan mediastinal kanama Serebrovasküler olay Bozuk mental durum

35 Gastrointestinal Komplikasyonlar GIS kanaması Mezenter iskemi Pankreatit

36 Hematolojik Komplikasyonlar Fibrinolizis Koagulasyon faktör eksiklikleri Trombositopeni Anemi

37 Postoperatif Kanama

38 Nörolojik Komplikasyonlar Yaşlı hastalar Delirium %30 Stroke %1-3 Karotis darlığı Metabolik sebepler CPB süresi Hipotansiyon

39 Nörolojik Komplikasyonlar (Spinal kord iskemisi) Torakoabdominal aort anevrizmaları Nadiren abdominal aort anevrizmaları Sıklıkla parapleji T7-L1 segmental arter iskemisi

40 İnfeksiyon Atelektazi - Erken dönem ateşin önemli sebebi Yara yeri enfeksiyonu Uzamış ventilasyon Trakeostomi Acil operasyon Obesite DM Bilateral İMA kullanımı

41 Renal Komplikasyonlar

42 TEŞEKÜRLER

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM BEBEK VE ÇOCUKLARDA NORMAL KALP HIZLARI KALP HIZI YAŞ Uyanık Uykuda Ateş; Ağlarken, Egzersiz Yenidoğan 100-180 80-160 220 ye kadar I hafta-3 ay 100-200 80-220 220 ye kadar 3 ay-2

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Preoperatif değerlendirme Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Amaç Cerrahi girişimin yarattığı riski belirlemek ve en aza indirmektir. Bilinmeyen komorbid bir hastalığı ve cerrahi risk faktörlerini tanımak Preoperatif

Detaylı

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORAKS CERRAHİSİ İÇİN ANESTEZİ Dr. Süleyman GANİDAĞLI Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORASIK ANESTEZİ Fizyolojik Özellikler Hastanın yan yatırılması Lateral dekubit Toraksın açılması Açık pnömotoraks

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM Geriatri 4 (3): 120-126, 2001 Turkish Journal of Geriatrics DERLEME Dr. Hüseyin OKUTAN Dr. Ali KUTSAL AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM ÖZET Günümüzde giderek artan

Detaylı

Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD.

Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. Sunum Planı: Tanım, Epidemiyoloji, Solunum yetmezliği (SY) tipleri, Solunum yetmezliği patofizyolojisi, Solunum yetmezliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YARDIMCILIĞI VE

Detaylı

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* Sepsis Tanısı N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA Diagnosis of Sepsis Key Words: Sepsis, Systemic

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

TEMEL ANESTEZi. Soru Kitabı. Editör Yüksel KEÇİK. Yardımcı Editörler Neslihan ALKIŞ Dilek YÖRÜKOĞLU Zekeriya ALANOĞLU

TEMEL ANESTEZi. Soru Kitabı. Editör Yüksel KEÇİK. Yardımcı Editörler Neslihan ALKIŞ Dilek YÖRÜKOĞLU Zekeriya ALANOĞLU TEMEL ANESTEZi Soru Kitabı Editör Yüksel KEÇİK Yardımcı Editörler Neslihan ALKIŞ Dilek YÖRÜKOĞLU Zekeriya ALANOĞLU TEMEL ANESTEZİ SORU KİTABI EDİTÖR PROF. DR. YÜKSEL KEÇİK EDİTÖR YARDIMCILARI PROF. DR.

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

Makrosİrkülasyonun Değerlendİrİlmesİ

Makrosİrkülasyonun Değerlendİrİlmesİ Makrosİrkülasyonun Değerlendİrİlmesİ Dr. YUSUF ÜNAL- Gazi Ünv. Tıp Fakültesi DOLAŞIM İnsan vücudu 100 trilyon hücre HayaNa kalabilmek için madde alış verişi İnsan kalbi 8000 L/gün kan pompalar 60000 mil/gün

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri*

Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri* 96 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri* The Criteria of Patient Admission and Discharge in the Intensive Care Unit Sevim ÇELİK Yoğun Bakım Hemşireliği

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Anestezi/1 Anestezi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Anestezi/3 Hakkımda:

Detaylı

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı