Taşınan eşya ile birlikte alıcısına oluşturulan belgeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Taşınan eşya ile birlikte alıcısına oluşturulan belgeler"

Transkript

1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z A (EN BAŞA DÖN) AIRWAY BILL ALL IN ATA CARNET ABSOLUTE LIABILITY ABSOLUTE OWNERSHIP ACCEPTANCE LETTER OF CREDIT ACCOMPANYING DOCUMENTS ACTUAL IMPORT ACTUAL WEIGHT AD VOLOREM ADVANCE AGAINST DOCUMENTS ADVANCE PAYMENT ADVISING BANK AGAINST ALL RISK AIR/SEA ANTI DUMPING DUTY APPLICANT ARBITRATION ARBITRATION CLAUSE ARTIFICIAL HARBOUR ARTIFICIAL PERSON ASSIGNABLE ATR MOUVEMENT CERTIFICATE AVAL Gönderici ile hava taşıyıcı arasında ciro edilemez formda hazırlanan taşıma senedi. Hava Konşimentosu Her şey dahil fiyat.çıkıştan varışa tüm masrafları kapsayan anlaşma Fransızca "Admission Temporaire" ve İngilizce "Temporary Admission" ifadelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan terim.fuar,sergi,ticari numune ve profesyonel ekipmanın sistemi kabul eden ülke topraklarını belirli bir süre için gümrüksüz giriş çıkışını sağlayan,ilgili ticaret odaları tarafından düzenlenen belge. Bir kişinin kötü niyet ya da ihmali olmasa bile bir kaza sonucu zarar gören kimseyi tazmin etme yükümlülüğü Denetleme, değiştirme, yok etme ve devretme de dahil olmak üzere bir nesneyi tümü ile sonsuza kadar elde tutma ve yararlanma hakkı. Mutlak mülkiyet Poliçe kabullü akreditif Taşınan eşya ile birlikte alıcısına oluşturulan belgeler Eşyanın gümrük vergileri ödenerek ülke içinde serbest dolaşıma alındığı tarih. Fiili ithalat Gerçek ağırlık Kıymet üzerinden alınan gümrük vergisi. Vesaik karşılığı avans Peşin ödeme Akreditifte teyit bankası Eşyayı bütün risklere karşı güvence altına alan sigorta poliçesi Havayolu ve denizyolu taşımacılığının birlikte kullanıldığı kombine taşıma şekli Dış ticarette damping yaparak haksız rekabete neden olan ülke veya firmaların mallarına karşı konulan vergi Bir bankadan akreditif açılmasını talep eden taraf İşletmelerin aralarındaki ticari uyuşmazlıkların ulusal ve uluslar arası hakem kuruluşlarca çözümüne gitmesi İhracat ithalat sözleşmelerinde uzlaşmak için hangi kuruluşa başvurulacağına dair madde Yapay liman Tüzel kişililk Devredilebilir, ciro edilebilir Türkiye ile Avrupa Birliği arasında serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere ihracatçı ülke kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idarelerince onaylanan belge Poliçe veya bononun ön yüzüne yaılan şartsız ve rücu edilemez bir kefalettir.

2 B (EN BAŞA DÖN) B/L BACK TO BACK L/C BANK GUARANTIEE BANK HOLIDAYS BAF BASE RATE BENEFICIARY BILETERAL BILL OF CREDIT BILL OF EXCHANGE BILL OF HEALTH BILL OF BLACK LIST BOND PORT BONDED FREIGHT BONDED WAREHOUSE BOOKING BREAK BULK BORDER TRADE BRIDGE PORT BULK CARGO BULK CARRIERS BULK CONTAINER BULK DISCOUNTS BULK HEAD BUNKER ADJUSTMENT FACTOR (BAF) Konşimento.Konşimentolar,üzerinde yazılı şartlara paralel olarak; "Negotiable/Straight (Non-Negociable)","Clean/Dirty (Unclean)", "Master/House", "Services/Express", "Received/Open/Shipped" gibi adlandırmalara sahip olabilmektedir. Karşılıklı akreditif Bankanın taşıyıcıya orijinal konşimentonun kaybolması ya da yanlış yere gitmesi halinde verdiği garanti. İngiltere de bankalar dışında postanelerin iş yerlerinin ve devlet dairelerinin kapalı olduğu belirli günler Akaryakıt Ayarlama Faktörü.Deniz hat işletmecilerini dalgalanan akaryakıt fiyatlarından korumak için kullanılır. "Bunker Adjusment Factor" Ek masrafları haricindeki temel tarifede belirlenen taşımacılık ücreti. Ana navlun Ödeme almaya yetkili kılınan şahıs veya firma. Lehdar Karşılıklı.Tarafların karşılıklı rızasını gösteren kontrat terimi. Alıcısına ödeme alma hakkı veren yazılı izin Senet,poliçe,konşimento gibi ödeme araçları. Sağlık sertifikası Konşimento.Mal,hammadde ve eşyanın taşınmasında kullanılan çok yönlü kullanımı olan temel ve kıymetli evrak.konşimento navlunu,taşınan malların özelliklerini,rotayı ve yük üzerindeki mülkiyet hakkı olan tarafları belirler. Ticari faaliyetlerinde ticari teamül ve iş ahlakına aykırı davranış ve tutumlarından dolayı resmi makamlarca sakıncalı bulunan ve ticari faaliyet yürütmesi yasaklanan firmaların sıralandığı liste Giriş gümrük limanı Gümrüklü yük. Gümrük antreposu Rezervasyon. Dökme yük. Gümrük ticareti Ara taşıma limanı Maden cevheri,kömür,kum vb. gibi,paketlenmemiş veya konteynıre konmamış,üzeri işaretlenmemiş yük. Dökme yük Hububat,gübre,maden filizi ve petrol gibi dökme malları taşımak için inşa edilmiş bütün gemiler. Dökme yük taşıyıcısı Kuru dökme yükün taşınması için tasarlanmış, üstten doldurulup yandan ya da alttan boşaltılan konteynır Toptan satış iskontosu Konteynır,vagon vb. taşıma kaplarında malların birbirinden ayrı taşınmasına yarayan separatör. Deniz hat işletmecilerinin dalgalanan akaryakıt fiyatlarından korunmak için kullandıkları akaryakıt ayarlama faktörü

3 C (EN BAŞA DÖN) (CAF) CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR CARGO MANIFEST CARRIER CARTAGE CASH AGAINST DOCUMENT'S (CAD) CASH IN ADVANCE (CIA) CBM CERTIFICATE CERTIFICATE OF ORIGIN CFR COST & FREIGHT CFS CONTAINER FREIGHT STATION CIF COST INSURANCE AND FREIGHT CLEAN BILL OF CLEARANCE COD CASH ON DELIVERY COMMERCIAL INVOICE COMMON LAW CONFIRMED LETTER OF CREDIT CONFIRMING BANK CONSIGNEE CONSIGNMENT CONSIGNOR CONSUL CONTAINER CORRESPONDANT BANK CUSTOMS BONDED WAREHOUSE CUT-OFF TIME Deniz hat işletmecilerini dalgalanan akaryakıt fiyatlarından korumak için kullanılan döviz ayarlama faktörü Belirli bir seferde taşınan yükün göndericisi ve alıcısı ile eşyanın cinsi ve miktarını gösteren liste. Bir taşıma kontratı gereği taşımanın kara,hava,deniz,demiryolu,iç suyolu veya kombine olarak gerçekleştirilmesi sorumluluğunu üstlenen kişi yada kuruluş. Aynı ülkenin şehirleri arasında yapılan karayolu veya demiryolu taşıması Alıcının satıcı adına hareket eden acenteye mal evrakını teslimine karşılık yaptığı nakit ödeme. Evrak karşılığı ödeme Alıcının satıcıya malın yüklenmesi için yaptığı ön ödeme.genellikle sipariş üzerine yapılan makine ve aksamı için bu yola başvurulur. Cubic Meter" için kısaltma Şahadetname,sertifika Uluslararası ticarette malın çıkış ülkesini gösteren belge. Menşe şahadetnamesi Mal bedeli ve navlun.varış limanı olarak belirtilmek suretiyle malın belirtilen varış limanına kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun ücretini satıcının ödemesi demektir.ancak,bu satış şeklinde malın kaybolma ya da zedelenme riski ve buna bağlı olarak meydana gelen tüm masraflar,mallar yükleme limanından geminin bordasına geçtikten sonra satıcıdan alıcıya geçer.cfr terimi,malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını gerektirir Konteynır nakil istasyonu.konteynır yüklerinin boşaltılıp yeniden yüklendiği yer.genellikle eksik konteynır yüklerinin tamamlandığı,aynı alıcı/konsiyeye gidecek yüklerin konsolidasyonun yapıldığı yer. Bu satış türünde satıcı CFR terimindeki yükümlülüklere aynen sahiptir ama aynı zamanda taşıma boyunca malların kaybolması ya da zedelenmesi riskine karşı denizcilik sigortası sağlama zorunluluğu vardır.satıcı,sigorta kontratı yapar ve primini öder.cif,satıcı tarafından ihraç çıkış işlemlerinin yapılmasını gerektirir. Taşıyıcı tarafından düzenlenen ve malın taşıyıcı tarafından teslim aldığında zarar görmemiş ve eksiksiz olduğunu gösteren konşimento.aksi bir durum belirtilmediği sürece konşimento "cleaned" yani "temiz" olarak kabul edilir. Gümrükleme Teslimde ödemeli satış şekli Ticari fatura Örf ve adete dayanan,yazılı olmayan hukuk Teyitli kredi mektubu,akreditif. Onaylayan/keşideci banka.bir başka bankanın kredi mektubunu teyit eden ve kredi mektubunda belirtilen evrakın tesliminde ödeme yapmayı kabul eden banka Taşıma evraklarında,taşınan malları teslim almakla yetkili kılınan kişi yada firma. Taşınmak üzere bir aracının belirttiği yere gönderilen,ancak hala üreticinin hak sahibi olduğu mal. Konşimentoda malın göndericisi olarak belirtilen kişi. Konsolos. Çeşitli boy,genişlik ve yükseklikte,soğutmalı,havalandırmalı,üstü açık,dökme yük için vb. tipleri bulunan;gemi,uçak,tren ve kamyonla taşınabilen taşıma kabı. Muhabir banka.yurtdışı bankanın işini idare eden yerel banka. Gümrüklenecek malların konulmasına izin verilen gümrüklü depo alanı. Tren veya geminin kalkışından önce yüklerin terminale son teslim tarihi ve saati.

4 D (EN BAŞA DÖN) DANGEROUS GOODS DGR DANGEROUS GOODS DECLARTION DEADLINE DECLARATION FOR TEMPORARY ADMISSION DEAD WEIGHT DEFERRED PAYMENT DEFERRED LETTER OF CREDIT DEFINITIVE EXPORTATİON DELIVERED AT FRONTİER (DAF) DELİVERED DUTY PAID (DDP) DELİVERED DUTY UNPAİD (DDU) DELIVERY INSTRUCTIONS DELİVERED EX QUAY,(DUTY PAİD) DEQ DELİVERED EX SHIP DES DELIVERY ORDER DEMAND BILL DESCRIPTION OF THE GOODS DESTINATION DIRTY BILL OF DISCREPANCY LETTER OF CREDIT DISBURSMENT FEE Taşınma sırasında kendiliğinden alev alma,parlama,patlama,bozulma, çürüme ve/veya diğer eşyaya zarar verme riski buluna eşya Tehlikeli ve tahditli madde bildirimi. Gönderici tarafından düzenlenen taşımaya konu eşyanın uluslar arası anlaşma ve düzenlemeler tarafından tehlikeli ve tahditli mal sınıfına girdiğini ve bu düzenlemeler çerçevesinde paketlendiğini ve işaretlendiğini bildiren beyan Son müddet Gerçici kabul beyannamesi Bir kamyonun ya da demiryolu aracının yüksüz ağırlığı Ertelenmiş ödeme Vadeli akreditif Belirli bir malın tüketilmek üzere ihracatı.nihai ihracat Varış yeri belirtilmek suretiyle sınırda teslim.belirtilen yerde malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak sınırda,ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önceki belirlenen yerde ve noktada teslime hazır hale getirilmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesi anlamına gelmektedir. Malların ithalatçı gümrük resmi ödenmiş olarak teslime varış yeri belirtilmek suretiyle malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurulmasıyla,satıcının teslim yükümlülüğünde yerine getirilmiş olacağını ifade eder.satıcı malların giriş işlemleri tamamlanmış olarak tesliminde,gümrük resmi dahil olmak üzere vergiler ve öteki ücretlendirmeleriyle birlikte bütün risk ve masrafları üstlenir.exw satıcı için en az sorumluluk ifade ederken,ddp en fazlasını ifade eder. Gümrük resmi ödenmeden teslim malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurulmasıyla,satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olacağını ifade eder.satıcı,buraya kadar getirilirken malların masraf ve risklerinden (gümrük resmi,vergiler ve diğer ödenebilir ithalat ücretleri dışında) sorumludur.alıcı,oluşabilecek herhangi artı masrafları ve gümrük çıkış işlemlerinde yetersizlikten dolayı oluşacak riskleri üstlenir. Belirtilen adresten malın alınıp dağıtım iskelesine teslim talimatı.genellikle bu tip talimatlar ihracatçı tarafından kara taşımacılığı operatörüne veya kara taşımacılığını tümleyen demiryolu taşıma operatörüne verilir."shipping Deliver Order" (Yükleme Teslim Talimatı) olarak da bilinir. Rıhtımda teslim.varış limanı belirtilmelidir.malların gümrük giriş işlemleri tamamlanmış olarak,ismi geçen uygun rıhtımın üzerindeki limanda,ddu'nun yerine getirilmesi manasına gelir.satıcının malların teslimine kadar olan gümrük resimlerini,vergilerini ve diğer ücretleri de içeren tüm masraf ve riskleri taşıması gerekir. Gemide teslim.varış limanı belirtilmek suretiyle malları gümrük işlemleri tamamlanmadan,gemi üzerinde teslim yükümlülüğünü yerine getirmesidir.satıcı,belirlenmiş limana gelene kadar geçen sürede mallara gelebilecek riskleri ve masrafları karşılamak zorundadır Ordino Görüldüğünde ödenecek poliçe Maltanımı Varış yeri Üzerinde malların ve /veya ambalajlarının kusurlu olduğu kaydını taşıyan konşimentolar. İhtilaflı kredi mektubu/akreditif.sunulan dökümanlar Kredi Mektubunun gerekliliklerine uygun olmadığı taktirde "ihtilaflı" olarak muamele görür.bankalar ihtilaflı akreditiflerle muamele gerçekleştiremezler.durumu alıcı veya satıcıya bildirip talimat beklerler. Ödemeli gönderilerde son taşıyıcı tarafından alıcıdan tahsil edilen bedel.

5 DIVISIBLE LETTER OF CREDIT DOCUMENTS AGAINTS ACCEPTANCE (D/A) DOOR TO DOOR DRY CARGO DRAWEE DRAWER DRY BULK CONTAINER DRY GOODS DRY ICE DUMPING Kısımlara bölünerek birden fazla lehdara devredilebilen akreditif. İthalatçının yabancı ülkeden satın almak istediği malları tek bir firma sağlayamıyorsa bölünebilir akreditif açılır. Alıcının ödemeyi yapması halinde evrakın teslimine ilişkin bankaya verdiği talimattır. Kapıdan kapıya taşıma.eşyanın göndericiden alıcıya kadar tüm taşıma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.evden eve nakliye olarak da bilinir Sıvı olmayan kargo.genellikle ısı kontrolü gerekmez Kendisine ibraz edilen evrak karşılığında ödemeyi gerçekleştirerek evrakı alan kişidir. Poliçe veya kambiyo senedinin borçlu tarafı. Poliçeyi veya kambiyo senedini düzenleyen taraf. Keşideci Kuru dökme yük konteynıri.küçük taneli,toz ve katı akışkan malları dökme halinde taşımak için yapılmış konteynır.özel bir şasi veya platforma sahiptir. Kuru yük Kuru buz. -63 derecede katı hale getirilen karbondioksit İndirim,fiyat kırma.bir malı bir ülkenin ortalama piyasa fiyatının altında ithal etmeye çalışmaktır.genellikle ihracatçı ülkenin sübvansiyonu vardır. E (EN BAŞA DÖN) EDI EMBARGO ENDORSEMENT ENTRY OUT ETA EX-"FROM EXCEPTION EXEMPTION FROM DUTY EXIM BANK EXPIRY DATE EXPORT LICENCE EXPORT DUTY EXPORTERS UNIONS EXTERNAL VALUE EXW Elektronik Veri Değişimi (E.V.D.).Bilgisayar sistemleri arasında ticari bilgi akışını güvenli biçimde sağlayan veri değişim sistemi. Electronic Data Interface Bir ülkenin belirli bir ülkeden çıkan tüm mallara ya da menşeine bakmadan belirli malın taşınmasına getirilen yasak. Ambargo Çek/bono/konşimento gibi kıymetli evrakın arkasına atılan imza.ciro,kıymetli evraka konu olan değerin hamiline devredildiğini gösterir. Gümrük çıkış beyanı Tahmini varış zamanı. Satış terimi olarak"bir yerden"."ex" ya da "From" ibaresi malın çıkış noktasındaki satış değerini belirtir.örn:"ex Factory" malın fabrika çıkış fiyatını belirtir."ex Dock" ise malın çıkış limanındaki fiyatını ifade eder. İstisnalar.Taşıyıcının kendi terminalinde veya yükleme limanında malı teslim aldığında görünür zarar veya kayıpları konşimento üzerine not etmesi. Gümrükten muaf "Export-Import Bank" için kısaltma.ithalat ve ihracatı teşvik etmek için kurulan,ihracatçıya kredi garantisi ve verdiği ihracat kredilerine geri ödeme sigortası sağlayan kamu bankası. Vade sonu.kredi mektubu,çek,bono,akreditif,tarife vb.için son geçerlilik tarihi. İhracat izin belgesi.sahibine belirtilen malların,belirtilen yöne ihracatı gerçekleşmesine izin veren belge. İhraç mallarından alınan gümrük vergisi.sadece olağanüstü zamanlarda uygulanır İhracatçı birlikleri Bir ulusal paranın yurt dışında satın alma gücü İş yerinde teslim.satıcı tarafından,satıcının kendi kuruluşunda (fabrika,depo vb.)alıcı için malları hazır hale getirmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesi demektir.aksi bir hüküm bulunmuyorsa satıcı,malları alıcı tarafından sağlanan araca yüklemek ya da gümrük çıkış işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir.malların satıcının kuruluşundan alınarak istenilen yere götürülmesiyle ilgili bütün masraf ve riskleri alıcıya aittir.bu terim,satıcı açısından asgari yükümlülük içeren bir nitelik taşır.

6 F (EN BAŞA DÖN ) FAS FREE ALONGSIDE SHIP FCA FREE CARRIER FIATA FLAMMABLE GASES FLAMMABLE LIQUIDS FLAMMABLE SOLIDS FOB FREE ON BOARD FORCE MAJEURE FORK LIFT FORWARDERS RECEIPT FREE ALOGSIDE SHIP FREE IN AND OUT FREE ON BOARD FREE TIME FREE TRADE ZONE FREE TRADE AGREEMENT FREIGHT FORWARDER FREIGHT RELEASE FRONTIER TRADE Geminin Bordasında Teslim.Belirlenen yükleme limanında malların gemi doğrultusunda rıhtım ya da mavnaya yerleştirilmesiyle satıcının teslim yükümlülüğünün yerine getirildiği anlamına gelir.bu andan itibaren mallarla ilişkin herhangi bir kaybolma ya da hasar ile tüm masraf ve riskler alıcı tarafından üstlenilir. Taşıyıcıya masrafsız.malların ihracat işlemleri tamamlanmış olarak alıcı tarafından belirtilen yerde,onun tarafından belirtilen taşıyıcıya teslim edilmesiyle birlikte,satıcının yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olması anlamına gelir.eğer alıcı tarafından teslim için belirli bir nokta belirtilmemişse,bu durumda satıcı,daha önce sınırları belirlenmemiş bir alan içinde veya yerde malları taşıyıcıya devredeceği noktayı kendisi seçebilir. Federastion International des Associations de Trasitaires et Assimillés Uluslararası Freight Forwarder Dernekleri Federasyonu Yanıcı alev alıcı gazlar. Tehlikeli madde türüdür. Tehlikeli madde sınıflandırmasında 2. sınıfı oluşturan gazların alt bölümdür. Yanıcı sıvılar. Tehlikeli madde sınıflandırmasında 3. sınıfı oluşturmaktadır. Yanıcı katı maddeler. Tehlikeli madde sınıflandırmasında 4 ncü sınıf tehlikeli maddelerin alt grubudur. Gemide masrafsız.belirtilen yükleme limanında teslim.satıcının malları belirtilen yükleme limanında,gemi bordasına teslimi ile yükümlülüklerinin tamamlamış olduğunu ifade eder.alıcı bu noktadan itibaren malların kaybolma ve hasarı ile ilgili tüm masraf ve riskleri üstlenir.fob,satıcı tarafından ihraç çıkış işlemlerinin yapılmasını gerektirir. Savaş,doğal afet,deprem vb. gibi sözleşme taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmelerine engel denetimleri dışındaki olayları özetleyen ifade. Zorunlu haller Palet,kızak ve sandıkların kaldırılıp indirilesi için kullanılan iş makinesi. Eşyanın gönderici tarafından taşıma işleri organizatörüne teslim edildiğini ispat eden belge Gemi yanında teslim.belirlenen yükleme limanında eşyanın gemi yanında vinçlerin erişebileceği yere rıhtım ya da mavnaya yerleştirilmesiyle satıcının teslim yükümlülüğünün yerine getirildiği anlamına gelir. Bu andan itibaren eşyaya ilişkin her türlü bir kaybolma ya da hasar masraf ve riski alıcıya aittir. Sadece deniz ve nehir taşımacığında kullanılabilirç Çıkış ve varış limanlarında yükleme-tahliye masraflarının satıcı tarafından üstlenildiği dış ticaret teslim şekli Gemi küpeştesinde teslim. Satıcının eşyayı belirtilen yükleme limanında gemi bordasına aktarılmasıyla yükümlülüklerini tamamlamış olduğunu ifade eder. Bu noktadan itibaren eşyanın kaybolma ve hasarı ile ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Bu teslim şekli eşyanın ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Serbest,ücretsiz süre.yükleme/boşaltma ekipmanlarının ücretsiz olarak kullanılabileceği ilave zaman. Serbest Ticaret Bölgesi.Bir ülkenin devleti tarafından yasaklanmamış malların gümrükten muaf olarak girebileceği liman bölgesi.bu bölgede mallar yüklenebilir,depolanabilir,imal edilebilir ve yeniden ihraç edilebilir. Serbest ticaret anlaşması. İki veya daha fazla ülkenin aralarındaki ticaretteki sınırlamaları azaltarak veya tamamen ortadan kaldırarak ticareti serbest hale getirme iradelerinin ortaya konduğu anlaşma. Taşıma işleri organizatörü. Taşıma ücretinin ödendiğini belirten ve gemi kaptanı veya depo görevlisinin malı serbest bırakmasını sağlayan belge İki ülke sınırının yakınında yaşayan halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan alışveriş. Bu nedenle konulan özel gümrük kuralları

7 G (EN BAŞA DÖN) GAS TANKER GATEWAY GATEWAY CHARGES GATT GBL GENERAL CARGO SHIP GO-DOWN GOVERNMENT BILL OF GREEN CLAUSE LETTER OF CREDIT GRI GENERAL RATE INCREASE GROSS WEIGHT GROUPAGE GSSA GUARANTEE CREDIT GUARANTEE FUND GUARANTEE BILL Sıvılaştırılmış gaz ( metan, butan, propan, LNG, LPG,amonyak, etilen taşımak için imal edilmiş tanker gemi. Bu tür gemiler gazları gazları özel yazlıtılmış tanklarda yüksek basınçta ve çok düşük sıcaklıkta (-163 C) taşır. Geçiş noktası.taşımacılık hatları arasında kargonun geçiş yaptığı nokta. Havalimanınada yükün aktarılması için yapılan tüm masraflar General Agreement on Tariffs and Trade" için kısaltma.ülkeler arasında ticaretin kolaylaştırılması ve hacmin artırılması için çok taraflı imzalanan uluslar arası anlaşma.gatt 1994 yılında yerini Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) bıraktı. "Government Bill of Lading" için kısaltma.devlet Konşimentosu. Karışık yük gemileri.ambalaj şilepleri;otomobil,canlı hayvan,palet ve kereste taşıyıcıları bu kapsama girer. Uzakdoğu'da malların depolanıp dağıtımının yapıldığı depoya verilen ad ABD hükümeti tarafından düzenlenen konşimento. Ticari taşıyıcı ile ABD hükümeti arasında bir taşıma sözleşmesi niteliğindeki bu konşimentonın bir formu taşıyıcının teslim talimatlarını bir başka formu ile alıcı için teslim belgesi niteliği taşır. Yeşil şartlı akreditif. İhracatçının eşyayı sevk etmesinden önce akreditiften tahsilat yapılmasına imkan tanıyan ancak bu peşin ödemenin eşyanın mülkiyetini bankaya devreden ambar teslim makbuzları ile garanti altına alındığı akreditiftir. Genel fiyat artışı.genellikle bir konferansa üye deniz hat taşımacılarının genel taife üzerinde yaptığı zammı ifade eder. ağırlık.malların,paletlerin,konteynırin,paketlerin ve vagonların toplam ağırlığı Grupaj,konsolidasyon.Küçük ambalajlardaki parsiyel yüklerin büyük taşıma kaplarına aktarılarak birleştirilmesi servisi. General sales and service agent Garanti kredisi Garanti fonu Teminat senedi

8 H (EN BAŞA DÖN) HALAL CERTIFICATE HANDLE WITH CARE HANDLING HANDLING INSTRUCTIONS HANDLING SERVICE HARBOR MASTER HARMONIZED CODE HAZ MAT HAULAGE HAZARDOUS CARGO GOODS HEADED LETTER OF PAPER HEATED CONTAINER HEATPROOF HEAVY LIFT HEAVY LIFT CHARGE HIGH CUBE HIGH SEASON HOUSE-TO-HOUSE HOUSE TO PIER HOUSE BILL OF HOUSE AIR WAYBILL HUMAN REMAINS HULL POLICY Helal Belgesi. Müslüman ülkelerin yaptıkları et ithalatında alıcılar tarafından talep edilen bir belge olup hayvan kesimlerinin İslam dininin kurallarına uygun olarak yapıldığını gösteren belge. Kolay zarar görebilecek eşya üzerindeki dikkatli tutunuz dikkatli taşıyınız uyarısı Elleçleme ücreti. Eşyanın taşıma araçlarına yüklenmesi ve boşaltmasının yanı sıra bağlama etiketkleme vb hizmetler. Havalimanlarında apron, yükleme, boşaltma, trafik, bilet bagaj, gümrük ve pasaport denetimi, ikram ile teknik hizmetleri Elleçleme talimatları. Kargonun ambalajlama, etiketleme, taşıma istifleme vb. talimatları Bir limanda gemilerin yanaşma,manevra ve demirleme gibi işlerine nezaret eden kişi. Liman Kaptanı Uluslar arası alanda kabul görmüş eşya ve hizmet kalemleri sınıflandırması, gümrük tarife pozisyonu "Hazardeous Materials" için kısaltma.tehlikeli madde. Ağır eşyayı karayolu veya kanallarda taşıma Tehlikeli ve tahditli eşya. Taşınması sağlık ve güvenlik açısından tehlike yaratabilecek eşya Antetli mektup kağıdı Isı üreten ve konteynır içi sıcaklığı sabit tutan cihazlara sahip yalıtılmış konteynır tipi. Isıya dayanıklı Ağır yük Bir geminin normal yükleme ekipmanlarının taşıyamayacağı kadar ağır olan eşyanın yüklenmesi için alınan ek ücret 40 FT. Yüksel hacimli konteynır. Uzunluk 1202 cm Genişlik 235 cm Yükseklik 269 cm. Yükleme hacmi 76 m 3 yükleme kapasitesi kgs Ticarette Kapıdan kapıya taşımanın diğer adı. Kapıdan iskeleye.taşıyıcı gözetiminde taşıyıcı tarafından bir konteynıre yüklenen kargo.kargo ihraç edildiğinde yabancı varış iskelesinde boşaltılır. Grupaj konsolidasyon konşimentosu. Aynı yöne gönderilen farklı göndericilere ait birden çok eşya kalemi için tanzim olunan tek konşimento türü olup daha çok konteynır taşımacılığında kullanılır. Freight forwarder tarafından düzenlenir ciro edilemez. Konsolide edilmiş yükler için hava kargo acentesi tarafından düzenlenen havayolu konşimentosu Tabut içinde taşınan cenaze Kasko poliçesi

9 I (EN BAŞA DÖN ) IATA I.C.C IGLOO IMPORT LICENCE IMPORT DUTY IN BOND INBOND LOGISTICS INFLAMMABBLE IN TRANSIT INCOTERMS INLAND CARRIER INSOURCING INSPECTION CERTIFICATE INSULATED CONTAINER INSURANCE ALL-RISK INTEGRATED LOGISTICS INTERCHANGE INTERMODAL TRANSPORTATION INTERMEDIARY BANK INTERMODAL ICC INTERNATIONAL MARITIME BUREAU IN-TRANSIT COMMERCE (I.T.) IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT ISO INTERNATIONAL "Internatıonal Air Transport Organisation" için kısaltma.uluslararası Hava Taşımacılığında Yolcu ve Kargo Taşımacılığın tariflerini ve yetkilendirilmelerini denetleyen örgüt. "Internatıonal Chamber of Commerce" için kısaltma.milletlerarası Ticaret Odası. Hava taşımacılığında kullanılan ve uçak gövdesi şeklinde konteynır. İthalat Ruhsatı.Bazı devletlerce üstlenen ve düzenlenen malların ithalatı için gerekli evrak,lisans. İthalat Gümrük Vergisi Gümrüğe tabi, gümrük muhafazasındaki eşya Tedarik Lojistiği.Ana konuları etkin güzergahın ve programın belirlenmesi,aksam parçalarının teslim alışında zamanın programlanması,sevkıyat hareketlerinin uydudan izlenmesi,teslim-alma noktalarında barkod doğrulaması,tedarikçi koordinasyonu;malzeme yönetimi ve iade edilebilir konteynır kontrolü olan lojistik yönetim alanı. Alev alır, tutuşur ;parlar madde Transit halde. Milletlerarası Ticaret Odası'nın (ICC) ticari satış terimleri için kullandığı kısaltmalar kataloğu.satıcı ve alıcının taşıma,sigorta ve sorumluluk masraflarının hangi noktada el değiştirdiğini açıklayan dünyaca kabul görmüş satış şekilleri.bu terimler en son 2000 yılında gözden geçirilmiştir. Ülke içi liman ve noktalara taşıma organize eden taşıyıcı.belirli olmayan limanlar veya noktalar arası ithalat ya da ihracat trafiğini kontrol eden taşımacı. İç kaynak kullanımı Gönderilmekte olan malların kalitesini ve/veya sayısını onaylamakta olan firma veya SGS ve Lloyd's gibi bağımsız kuruluşların verdiği sertifika.bu tip sertifika genellikle akreditif şartı olarak malların kalitesi hakkında güvence için istenir. Yalıtılmış konteynır.duvarlarından,çatısından,tabanından ve kapısından açık hava,ısı,basınç,nem vb. değişimlerinden korumak için izole edilmiş konteynır. Muafiyet sınırı olmayan veya en azda olan sigorta.bu tip sigortalar taşıyıcıya transit sırasında meydana gelebilecek zararlara en geniş sigorta miktarı vaat eder."all Risk" kavramı her şeyi kapsadığı şeklinde yanlış yorumlanmamalıdır."all Risk" sigortalar iyi incelenmeli ve savaş,sel,deprem gibi durumları kapsayıp kapsamadığı sorulmalıdır. Bütünleşik lojistik.tüm tedarik zincirinin yönetim tarafından hammadde tedarikinden mamul ürünün dağıtımına kadar sistem çapında görülmesidir.işlevlerin tek tek ayrı ayrı olarak yönetmekten ziyade tedarik zincirini tek bir varlık olarak oluşturan tüm işlevlerin yönetilmesi gerekir. Aktarma yeri/istasyonu.yükün hatlar arasında bir taşıyıcıdan diğer bir taşıyıcıya aktarılması. Intermodal taşımacılık.malları teslim etmek için birden fazla taşıma moduna başvurulması.römorkların-konteynırin demiryolu artı en az bir başka taşıma şekli ile bu şekilde hareketi. Akreditif amiri tarafından lehine açtırılan akreditife istinaen lehdar tarafından akreditif limiti dahilinde üzerine keşide edilecel poliçeyi ödeyecek veya kabul edecek olan banka. Muhabir banka Farklı taşıma türlerinde (kara, deniz, hava demiryolu kullanılabilen kap ve konteynırlarla yapılan taşımacılık International Chamber of Commerce. Milletlerarası Ticaret Odası Uluslar arası Denizcilik Bürosu. Denizyolu taşımacığında işlenen suçları takipğ etme ve raporlama hizmeti veren kuruluş. Bir limana gelen yabancı malların diğer limana zabıt altında taşınmasına izin veren vesika.diğer limanda da ilk malların yerini alabilen mallar geriye gönderilir. Gayrı Kabil-i Rücu Akreditif.Havale alan kimse tarafından tüm terimler ve şartlar yerine getirilmişse,banka tarafından belirtilmiş miktarda ödeme garantili akreditif.bu tip akreditif satıcı ve alıcının karşılıklı rızası olmadan geçersiz kılınamaz.

10 STANDARTS ORGANIZATION ISSUING BANK ISSUING CARRIER Uluslar arası Standartlar Örgütü Akreditifi açan,alıcının bankası.gerekli evraklar teslim edildiği anda bağlı tuttuğu ürün bedelini satıcıya veya bankasına öder. Taşıma evraklarını çıkaran ya da tarife basan taşıyıcı J (EN BAŞA DÖN ) JETTISON JIT JOINT RATE JUMBO TRAILER Gemi tehlikede iken kargo veya alet malzemelerin (jetsam) gemiden atılmasına denir. "Just in Time" için kısaltma.depolama maliyetini en düşük seviyeye getiren envanter kontrol metodu.metodun başarıya ulaşması için konteynırların depolama alanına tam zamanında,ne erken ne de geç gelmesi gerekir. Birinci taşıma noktasından diğerine kadar uygulanan fiyat.bu ulaşım sistemleri hatlar arasında anlaşılmış ve onaylanmış tek tarifedir. Jumbo tipi römork. Deve Boynu biçiminde uzantısı bulunan römorkun toplam yükleme hacmi 93 m3. L (EN BAŞA DÖN ) LANDBRIDGE LANDED COST LANDING CHARGES LASHING LAST IN FIRST OUT LATERAL DISCHARGE LATEST DATE OF SHIPMENT LEAD SEAL LEAD TIME LEGALISED INVOICE LEGATION FEE LETTER OF ADVICE LETTER OF CREDIT LETTER OF CREDIT- REVOLVING LETTER OF CREDIT- TRANSFERRABLE LETTER OF EXCHANGE LINER LOADING SPACE LOGISTICS LOOSE Köprü ülke taşıması.bir malın deniz yoluyla ikinci bir ülkenin kara veya demiryolu ile taşınarak üçüncü ülkelere taşınması.asya çıkışlı bir malın ABD'de karada taşınıp deniz yoluyla Avrupa'ya aktarılmasında olduğu gibi. Bir ürünün taşıma maliyetleri de dahil,alıcıya toplam maliyeti. Boşaltma masrafları. Varış limanında yükün boşaltılabilmesi için ödenmesi gereken harçlar. Yükü bulunduğu yere bağlama. Deniz bağına vurma. Son giren ilk çıkar değerleme yöntemi.stoğa son giren malın tüm stoğun değerlemesinde kullanılır. Yandan boşaltma Alım satımlar için açılan akreditiflerde genellikle en son sevk tarihi belirtilir. Sevk tarihi akreditif vadesi içinde kalmak kaydıyla en son hangi tarihte malların sevk edilmesi gerektiğini bildirmektedir. Gümrük tarafından eşyanın yüklendiği araca vurulan, taşıma sırasında aracın açılmadığını ispat eden kurşun mühür Lojistik aktivitelerinde sürecin başlangıcı ve sonuçlandırılması arasındaki süre Konsolosluklar veya büyükelçilikler tarafından onaylanmış fatura Konsolosluklar tarafından sunulan hizmet ve onaylanan belgeler karşılığında alınan harçlar İhbarname, teyit mektubu. Bir kambiyo senedinin keşidecisi tarafından keşide edilene senetten önce gönderilen, senedin keşide edildiğini bildiren ve kendisine ulaştığında bunu kabul etmesi ya da bir miktar ödeme yapmasını talep eden noter onaylı belge Akreditif,kredi mektubu.malı ithal eden alıcı adına bir bankanın satıcıya belirli şartları yerine getirmesi ve belirli belgelerin teslimi şartıyla belirli miktarda ödeme yapması için verilen yetki. Yenilenen akreditif.belli miktardaki dönülmez akreditif,belirlenen bir vade sonunda aynı miktar için kendini yenilemektedir Devredilebilir akreditif. Lehdarı ödeme yapacak olan bankadan,akreditifin tamamını veya bir kısmını üçüncü bir şahsa devretmesini talep edebileceği akreditif türüdür. Poliçe Düzenli olarak belirli limanlar arasında hat taşımacılığı yapan gemi. Yükleme sahası Lojistik.Müşteri memnuniyetini sağlamak için üretimden tüketime kadar malların,hizmetlerin ve ilgili bilgilerin etkin ve verimli akışını ve depolanmasını sağlayan planlayan,uygulayan ve denetimi yapan tedarik zinciri parçası Ambalajsız,paketlenmemiş mal.

11 LOW BED TRAILER LOW DENSITY CARGO LUMPSUM LUMPSUM FREIGHT Çok ağır yüklerin taşınması için tasarlanmış alçak şasili römork Hacmine oranla hafif cargo Toptan ödenen para, götürü Taşınan eşyanın miktarına bağlı olmadan belirlenen sabit navlun. Götürü navlun M (EN BAŞA DÖN ) MAIN DECK MAIN DECK CONTAINER MALPRACTICE MANIFEST (OF CARGO) MARINE BILL OF MARINE INSURANCE MARITIME MASTER AIR WAYBILL MEANS OF TRANSPORT MILE MINIMUM CHARGE MISCALLANEOUS DANGEROUS GOODS MULTILETERAL TRADE REGULATIONS MULTIMODAL MULTITANK CONTAINER Kargo uçağındaki yükün büyük bir bölümün taşındığı bölüm, ana kargo noktası ana kargo kompartımanı. Gemilerde ana güverte Uçaklarda ana kargo bölümüne yerleştirilebilen alüminyum gövdeli konteynır tipiboyutlar 317,5 x 1244 cm dara 435 kgs azami brüt ağırlık 4100 kgs Yolsuzluk.Taşıyıcı tarafından müşterilere cazip kargolar için iskonto ya da navlun değer biçilen illegal düşük bedeller.bu durumda düşük tarifeden değer biçilen malzemenin içeriği bildirilmez Manifesto.Taşıyıcı ve acentesi tarafından hazırlanan detayların listesini gösteren belgedir.gemideki toplam kargonun özet detaylarıdır.genellikle gümrük amaçlı kullanılır. Gemicilik işletmesinin veya onun yetkili acentesinin göndericiye verdiği emre veya nama düzenlenebilen ve belge konusu eşyanın taşınmak üzere kabul edildiğini gösteren bir makbuz. Deniz sigortası.deniz riski sonucunda ortaya çıkabilecek kayıpları kapsamak üzere yapılan akdi bir sigorta türüdür.tekne,p&i,kargo Hamule vb.türleri vardır Denizde ya da limanda denizcilik mahkemesinin yetkisi ile yapılan denizcilik veya ticaret işi. Aynı uçak için gönderilecek konsolide edilmiş münferit kargo için hazırlanan konşimentodur. Taşıt taşıma aracı nakil vasıtası. Eşya taşımacılığında kullanılan uçak, gemi, tren, mavna, kamyon ve araçlar Mil.Kara mili yaklaşık 1609 m.,bir deniz mili ise yaklaşık 1852 m.dir. Malın taşınması için değer biçilen en düşük ücret Tehlikeli madde sınıflarına dahil olmayan ancak taşıma için uygun biçimde hazırlanmadığı taktirde güvenlik riski oluşturabilecek maddeler Çok taraflı ticaret anlaşmaları. Taraf ülkeler arasında kota, gümrük, döviz kontrolü, ya da benzeri ticari engellerin bulunmadığı serbest ticaret uygulamaları Kombine sistem.konteynırın deniz yolu ile taşındıktan sonra demiryolu veya kamyon ile önceki limana sevk edilmesi. İki ya da daha fazla likit tank ihtiva eden konteynır N (EN BAŞA DÖN ) NEGOTIABLE BILL OF LADİNG NEGOTIATION BANK NESTED NET WEIGHT NO-SHOW Ciro edilebilir konşimento.hamiline taşınan eşyanın mülkiyeti üzerinde tasarruf hakkı tanıyan devredilebilir konşimento. Göndericinin rızasıyla ciro edilen bu konşimento genellikle akreditif işlemlerinde kullanılır. Alıcı eşyayı teslim almak için orijinal konşimentoyu bankaya ibraz etmelidir Satıcının evrakı ibraz ettiği bankadır. Banka evrakın incelenmesi sonucu akreditif şartlarına uygunluğuna karar vererek evrakı satın alır ve duruma göre amir bankaya veya ödeme bankasına gönderir. Yer ve hacimden tasarruf sağlayan,bir malın diğeri içinde tamamen gömüleceği şekilde paketleme. Net ağırlık.herhangi bir paketleme olmadan malın özgül ağırlığıdır. Kargonun rezervasyonu yapıldığı halde denize açılmadan vaktinde yetişememesi ve bu yüzden yüklenmemesi.

12 NON-DUMPING CERTIFICATE NON HEGOTIABLE BILL OF NON STACKABLE NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER (NVOCC NVD Bazı ülkeler tarafından gemi ve diğer ürünlerin ucuza satılmasını önlemek için istenilen belge. Ciro edilemez konşimento. Doğrudan alıcının adına ciro edilmeyen konşimento İstiflenemez. Üstüne yük konulması veya bitişik düzende basınca maruz kalarak sıkışma sonucu zarar görebilecek eşya Başkasının gemisini kullanan ve kendi namına konşimento düzenleyen;deniz taşıyıcısından yer alıp bunları ihracatçılara satan konsolidatör firmalar,taşıma işleri komisyoncuları.nvocc konşimento düzenler,tarif yayınlar ve hatta fiziki taşımayı gerçekleştirmeden taşıma işlerini organize ederler."non-vehicle Operation Common Carrier" olarak da geçmektedir. NO VALUE DECLARED. Değer beyan edilmemiş. o (EN BAŞA DÖN ) O.E.C.D OCEAN BILL OF OFFICIAL EXCHANGE RATE ON BOARD ON DECK ONE WAY PALLET OPEN ACCOUNT OPEN BILL OF OPEN TOP CONTAINER ORDER BILL OF ORIGINAL BILL OF OUTBOND LOGISTICS OVERTIME "Organization of Economic Cooperation and Development" için kısaltma.merkezi Paris'te olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü".Dünyanın en büyük gayri safi milli hasılaya sahip ülkelerinin oluşturduğu örgüt Deniz konşimentosu.ihracatçı ile taşıyıcı arasında taşıma sözleşmesidir.taşıyıcının malzemeyi aldığının kanıtıdır.ciro edilebilir türden ise kargo seyir halindeyken konşimento satılabilir,alınabilir veya takas edilebilir. Devlet tarafından (genellikle merkez bankası) belirlenen kur Konşimento üzerinde kargonun gemiye yüklendiğini gösteren ifade.akreditif şartları gerektiğinde konşimentoda belirtilir. Gemide konşimento üzerinde kargonun açık güverteye yüklendiğini gösteren ifade Tek kullanımlık palet Açık hesap.malın yabancı alıcıya ödeme garantisi olmaksızın yüklendiğini gösteren ticari anlaşma. Hamiline yazılı konşimento. Alıcı kısmında hamiline bearer yazılı olan elinde bulundurana eşya üzerinde tasarruf hakkı veren konşimento Yükleme ve boşaltmanın üstten yapılabildiği,üzeri sökülebilir tavan kapağı olan veya branda ile kaplı konteynır tipi. Emre yazılı konşimento. Göndericinin talebi üzerine alıcının veya üçüncü kişilerin emrine yazılı olarak düzenlenen konşimento Konşimento setinin değer ifade eden ve ciro edişlebilen asıl kopyasıtaşınan eşyanın mülkiyeti hakkında tasarruf talep edebilmek için asıl nüshanın teslim edilmesi gerekir Tamamlanmış ürünlerin dağıtım zinciri (toptancı, aracı, bayi,perakendeci vb.) üzerinde hızlı ve ekonomik bir biçimde aktarılmasını sağlayan süreç. Fazla mesai

13 P (EN BAŞA DÖN ) PACKING LIST PALLETIZING PARTIAL CONTAINERSHIP PARTIAL SHIPMENTS PAYEE PAYLOAD PAYMENT AGAINST DOCUMENTS PEAK SEASON PERISHABLE GOODS PERSONAL EFFECT PICKUP PLACE OF DELIVERY PLACE OF DISPATCH POD PORT OF ENTRY POWER OF ATTORNEY PREPAID (Ppd.) PRO FORMA INVOICE Taşınan mal kalemlerinin tek tek birim/adet ve işaretlerinin belirtildiği ancak değerlerinin yer almadığı liste. Çok sayıda kutu varil karton fıçı kasa vb nin bir palet üzerinde tek birim yük haline getirilmesi işlemi Kısmi konteynır gemisi.hem kalıcı konteynır hücreleri hem de parsiyel yük için bölmeleri olan gemi. Parsiyel yükleme. Belirli bir kıymetli evrakta adına ödeme yapılacak kişi,alacaklı.akreditifte alacaklı çek/senet sahibi ya da bankası olabilir. Taşınan yükün ambalajlı gerçek ağırlığı Vesaik karşılığı ödeme. Gönderici tarafından bir bankaya verilen, alıcının fatura ödemesi yaptığı taktirde evrakı ve sonrasında eşyayı teslim alabileceğine dair talimat Yolcu ve yük taşımacılığının en yoğun olduğu sezon Hızla taşınmadığı taktirde ısı ve soğutma yalıtımı olmayan taşıma kabı ve araçlarla taşınmadığı taktirde bozulabilecek nitelikteki eşya. Yaş meyve sebze, et, çiçek vb. Zati eşya, şahsi eşya. Kişinin özel kullanımına özgü ve yanında taşınabilen eşyasıdır. Bu tür eşya gümrük vergisine tabi değildir. Bir yüklemeye konu olan kargonun yükleyicinin fabrika veya deposundan kamyon ile teslim alınması. Teslim yeri. Yükleme yeri "Port of Discharge" veya "Port of Destination" için kısaltma.boşaltma Limanı. Kargonun boşaltıldığı ve ithalatçı ülkeye giriş yaptığı gümrük noktası Vekaletname Yükleyicinin taşıyıcının konşimentoyu serbest bırakmadan önce yaptığı ön ödemeler Proforma fatura.bir tedarikçi tarafından alıcıya gönderilen tüm satış şartları,yüklenecek malın cinsi,miktarı ve değeri belirtilen fatura. R (EN BAŞA DÖN ) RADIOACTIVE MATERIAL RAIL WAYBILL RE-EXPORTATION REIMBURSING BANK RELEASE REMITTANCE REMITTING BANK RESTRICTED ARTICLES REVOCABLE LETTER OF CREDIT REVOLVING LETTER OF CREDIT Tehlikeli madde sınıflandırmasında 7. sınıfı oluşturan radyasyon seviyesine göre üç bölüme ayrılan tehlikeli ve tahditli maddeler bölümü Demiryolu hamule senedi, Yükün demiryolu ile taşınmak üzere teslim alındığına dair belge Yeniden ihraç,yeniden çıkış. Yurda geçici olarak sokulmuş eşyanın katma değer eklenmeden yeniden üretim veya işleme sürecine tabi tutulmadan tekrar yurtdışına ihraç edilmesi Akreditif işlemlerinde amir bankanın ödeme aracısıdır. Amir bankadan aldığı talimatla akreditif bedelini, komisyon ve masraf tutarını öder ve kendi komisyonu ile birlikte amir bankanın hesabını borçlandırır Serbest bırakmak, salıvernek Para havalesi. Satıcının tahsil için verdiği evrakı alıcının ülkesindeki muhabirine gönderen banka Sınıflandırılmış,belli koşullar sağlanınca taşınabilir maddeler. Kabili rücu, vazgeçilebilir, geri dönüşü mümkün akreditif. Rötatif (döner) akreditif. Bir kısmı veya tamamı kullanıldıkça ek bir değişiklik talimatına gerek kalmaksızın aynı şart ve aynı tutar için otomatik olarak yenilene akreditif türüdür.

14 S (EN BAŞA DÖN ) SAID TO CONTAIN SANCTION SEA WAYBILL SED SEMITRAILER SHIP DEMURRAGE SHIPPERS INSTRUCTIONS SHIPPING ORDER SHIP'S MANIFEST SHORT SHIPMENT SHRINK WRAP SIGHT LETTER OF CREDIT SLEEPERS SPECIAL DRAWING RIGHTS STACKING STRAIGHT BILL OF SUPPLY CHAIN SURCHARGE SURTAX Taşıyıcının göndericinin beyanına dayanarak içeriği, marka ve cinsi konusunda bilgi sahibi olmadığı kutu, kasa vb. kaplarda kendisine teslim edilen eşya için taşıma evrakına düştüğü not Yaptırım.Bir hükümet tarafından başka bir ülkeye karşı yapılan bir ambargo Deniz konşimentosu.genellikle şirketin kendi için yaptığı taşımalarda kullandığı malın gemi bordasına yüklendiğini gösterir belge. "Shipper's Export Declaration" için kısaltma.abd Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği taşıtıcı İhracat deklarasyonu. Yarı römork. Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerinde oturan taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römork Gemi ardiye ücreti.demuraj/istarya ücreti.bir yük geminin geciktiği için taahhüt edilen bir sürenin aşılmasıyla ödenilen bedel. Taşıtıcı talimatları.taşıtıcısının veya acentesinin taşıyıcıya gönderdiği malın taşınması,teslimi,konşimento biçimi vb. konulardaki talimatlar. Taşıyıcı talimatı.taşıyıcının taşıyıcıya malın gönderilmesine ilişkin emri.genellikle konşimentonun üçüncü nüshasıdır Gemi özet beyanı/manifestosu.belirli bir seferdeki yüklerin detaylarının yer aldığı liste. Eksik, noksan yükleme. Eşyanın teslimattaki sayımda taşıma evrakında yazılı olandan eksik yüklendiğinin tespiti. Geminin dolmasından dolayı rezervasyon yapıldığı halde yüklenemeyen eşya Koruyucu ambalaj.birkaç ünite etrafında bir zarf içinde ısı işleminden geçirilmiş ve sıkıştırılmış polietilen veya benzer malzeme.palet üzerindeki yükleri korur. Lehdarın ya da bankasının evrakı ibraz etmesiyle ödeme almaya hak kazandıran akreditif Demiryolunda taşınan içeriği raporlarda yer almamış yüklü konteynır. Taşımacılıkta sorumluluk alt sınırı belirlemeye yarayan bir teknik. Dünyada en çok kullanılan para birimlerinin ( ABD Doları ; EURO; Sterlin ; Yen ) belirli oranlarda ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanan birim. Sorumluluk sınırı beher birim ve kilogram başına SDR olarak bulunur Koli kutu kasa palet ve konteynırların birbiri üzerine istif edilmesi Nama yazılı konşimento.ciro edilemeyen konşimentolara verilen ad.emre yazılı olan doğrudan konsiye/adına çıkarılan ve böylece başka taraflarca kullanılmayan konşimento.üzerine "Non-Negociable" (ciro edilemez) kaşesi veya yazısı konulabilir. Tedarik zinciri.hammadde tedarikinden,imalat ve üretime oradan nihai tüketime kadar tüm aktiviteleri kapsayan lojistik yönetimi sistemi."just in Time" (tam zamanında) bir tedarik zinciri yönetimi örneğidir. Tarifenin üzerinde veya ekstra ödemeler Ek vergi.

15 T (EN BAŞA DÖN ) TANKERS TANKERS TARE WEIGHT TEMPORARY IMPORTATION TENDER TERMINAL TERMINAL CHARGE TEU TIR TIR CARNET Tanker.Ham petrol ve petrol ürünleri;kimyasal,sıvılaştırılmış gaz (LNG,LPG,şarap,pekmez ve benzer ürün tankerleri gibi,sıvı kargo taşımak için tanklarla donatılmış gemilerdir. Tanker.Ham petrol ve petrol ürünleri;kimyasal,sıvılaştırılmış gaz (LNG,LPG,şarap,pekmez ve benzer ürün tankerleri gibi,sıvı kargo taşımak için tanklarla donatılmış gemilerdir. Dara ağırlığı.vagon veya konteynır taşımacılığında,vagonun veya konteynırin boş ağırlığı. Geçici giriş, geçici kabul geçici ithalat. Hammadde yarı mamül veya bitmiş ürünlerin ülke içinde herhangi bir biçimde katma değer yaratıcı bir işleme tabi tutulduktan sonra yeniden ihracı için ithaline imkan tanıyan gümrük rejimi Fiyat teklifi.eşya taşımacılığı,araç parkı veya konteynır yükleme boşaltma için fiyat teklifi. Gemi,tren,kamyon veya uçağa yüklenecek konteynırların hazırlanması veya bu araçlardan indirilecek konteynırin derhal istiflenmesi için tahsis edilmiş alan. Terminal ücreti.taşıyıcıların terminal alanlarındaki hizmetler için uygulanan fiyat. "Twenty Foot Equivalent Unit" için kısaltma.20 Feet'lik konteynır. Transport International par la Route" için kısaltma.uluslararası Karayolu Taşımacılık Anlaşması.Amerika ve Avrupa hükümetleri arasında yapılan uluslar arası karayolu taşımacılığı anlaşması.mühürlenmiş konteynırların TIR karneleri göstererek milli sınırları geçmesini sağlar. TIR Konvansiyonu uyarınca karayolu ile yapılacak uluslar arası taşımacılıkta araçlar için düzenlenen TIR Rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu gümrük idarelerince ithal veya ihraç vergi ve resimleri tahsil edilmemesi veya teminat aranmamasını sağlayan belge Trailer Load" için kısaltma.dolu kamyon yükü. TL TO ORDER Emrine, hamiline. TRACKING Yük takip sistemi. Elektronik haberleşme cihazlarıyla yükün taşınmasının her aşamada takibine izin veren sistem TRADEMARK Ticari marka TRANSSHIP Aktarma.Malların bir nakil hattından diğer bir hatta transfer edilmesi veya bir gemiden diğer bir gemiye nakledilmesi. TRANSSHIPMENT Aktarma limanı.yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya aktarıldığı yer. PORT TRANSIT CARGO TWIN TRAILER TWO-WAY PALLET Başka bir ülkeye ihraç edilmek üzere bir ülkeye kısa süreli depolanmak ve yeniden yüklenmek için giren eşya İki adet yarım römork çeken kamyon Çift yönlü palet.çatallı forkliftlerin sadece iki yanından kavrayabileceği şekilde dizayn edilmiş palet.

16 U (EN BAŞA DÖN ) UNCLAIMED FREIGHT UNEXPECTED CONDITIONS UNFAIR COMPETITON UNILETERAL CONTRACT UNIT LOAD UNLIMITED LIABILITY UNLOADING Alıcısı tarafından istenmeyen,soruşturulmayan veya teslim alınmayan yük. Beklenmedik haller, sözleşmenin imzalandığı sırada göz önüne alınması imkansız ekonomik siyasi ve toplumsal olay Haksız rekabet. Rekabeti iyi niyet kurallarına aykırı hareket ya da yanıltıcı davranışlarla kötüye kullanılması ve bu yolla bir kişi kuruluş veya ülkenin ekonomik zarara uğratılmasıdır. Tek taraflı kontrat Birim yük.paletlere,sandıklara yüklenen,taşınmaya hazır paketler,yükler. Sınırsız sorumluluk. Şirket sahibi ve ortaklarının şirket borçlarına karşılık sınırsız sorumluluğu Boşaltmak.Gemideki malları indirmek. V (EN BAŞA DÖN ) VALIDATION VALUE ADDED TAX VALUE DATE VARIABLE DUTIES VARIABLE COST Konşimentoyu onaylamak.konşimentonun doğruluğunu kanıtlamak,belgelemek KDV Valör. satın alınan menkul kıymetin teslim tarihi. Değişken gümrük vergileri. İthal edilen eşyanın kıymetine göre değişebilen ve bu sayede yerli ürün fiyatları ve ithal ürün fiyatlarının sürekli birbirleri ile dengede kalmasına imkan veren tarife Değişken maliyetler.fiyatların kısa zaman içinde yapılan faaliyetlere göre değişmesi.örneğin kargoyu ülke sınırları içinde tren veya kamyonla ulaştırmayı içeren fiyatlar,bazı limanlardaki yapılan işler ve kısa süre için kiralanan teçhizatların masraflarındaki değişiklikler. W (EN BAŞA DÖN ) WAR RISK WAREHOUSE WAREHOUSE ENTRY WAREHOUSING WAYBILL (WB) (Sigortacılıkta) Savaş Riski.Herhangi bir savaş durumunda mallarda olabilecek kayıpların sigortalanması Depo.Yüklerin kabul edildiği,konsolidasyonun yapıldığı,sevk edildiği ve stoklandığı alan Depo giriş belgesi.depoya yerleştirilen ithal edilmiş malları tanımlamaya yarayan belge.görevi,mallar depodayken değil,dağıtım için depodan çıkartıldığında ve tüketilmeye başlandığı zaman vergilerini toplamaktır. Depolama. Taşıma senedi,konşimento.deniz taşımacılığında,taşımacılık hattı tarafından hazırlanan,harekete başlangıç noktasını,gidilecek yeri,rotayı,malı göndereni,alıcıyı,gemilerin tasvirini ve ulaştırma servisine uygulanan ücret miktarını gösteren bir belge.bu belge beraber veya posta yoluyla acenteye gönderilir. Y (EN BAŞA DÖN ) YARD Sınıflandırma, muayene ve depolama alanı Z (EN BAŞA DÖN ) ZULU TIME Greenwich'e saat ayarı.

17

Uluslararası Nakliye Lojistik Terimleri Sözlüğü A A.I.D "Agency for International Developement"için kısaltma.abd Uluslar arası Kalkınma Ajansı.

Uluslararası Nakliye Lojistik Terimleri Sözlüğü A A.I.D Agency for International Developementiçin kısaltma.abd Uluslar arası Kalkınma Ajansı. Uluslararası Nakliye Lojistik Terimleri Sözlüğü A A.I.D "Agency for International Developement"için kısaltma.abd Uluslar arası Kalkınma Ajansı. ABD hükümetinin özellikle savaş,iç savaş,salgın hastalık,kıtlık

Detaylı

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta İ H R A C A T T A TESLİM ŞEKİLLERİ & N A K L İ Y A T Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman Eylül 2005 İHRACATTA NAKLİYAT İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER

ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER AÇIK PAZAR AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ AÇIK POZİSYON AKP ÜLKELERİ AKREDİTİF (L/C) ANTREPO ARBİTRAJ ATR BELGESİ AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) Open market Alıcılar ya da satıcılar

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER. TİCARİ BELGELER: (Commercial documents)

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER. TİCARİ BELGELER: (Commercial documents) ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER TİCARİ BELGELER: (Commercial documents) 1 FATURA (Invoice) Satılan veya üretilen bir mal veya verilen bir hizmet veya elde edilen bir menfaat karşılığında verilen

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER Yrd. Doç. Dr. Sema BABAYĠĞĠT * ÖZET Uluslararası ticarette mal veya hizmetin alımı ve satımı süreci çerçevesinde kullanılan belgeler (vesaik) uluslararası ticari

Detaylı

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ Hazırlayan: Arif ŞAHİN Şube Müdürü Mart 2002 İGEME İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İÇİNDEKİLER İHRACATTA ÖDEME YÖNTEMLERİ...4 A- PEŞİN ÖDEME...5 (CASH IN ADVANCE/CASH BEFORE

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade)

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade) DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ Bir dış ticaret işleminde en önemli sorunlardan birisi ihracatçı ile ithalatçı arasındaki güven konusudur. Birbirinden mal alıp satmak isteyen ihracatçı ile ithalatçı farklı

Detaylı

BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER. 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller

BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER. 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller Dış ticaret, farklı ülkelerin firmalarının ya da dış ticaret kuruluşlarının

Detaylı

T.C. TEZ EDİRNE 2010

T.C. TEZ EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ İKTİSATT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DIŞ TİCARETTEE ÖDEME ŞEKİLLERİ AYLİN MUSTAFA TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İSMAİL SADİ UZUNOĞLU EDİRNE 2010 i ÖNSÖZ

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER. *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur.

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER. *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur. BELGELERİN ÖNEMİ Belgeler düzenlenmediğinde; ihracat gerçekleşmez Alıcı

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan ARİF ŞAHİN Şube Müdürü Mayıs 2003İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 39 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 40 I. BÖLÜM : İHRACAT İŞLEMLERİ... 42 İhracat Nasıl

Detaylı

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 348 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 349 3. ÖDEME ġekġllerġ VE MUHASEBE KAYITLARI 177 Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar,

Detaylı

İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER

İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER Hazırlayan Esin ŞEN 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA KULLANILAN ULUSLAR ARASI BELGELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015 ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Değişen dinamikler, küresel ve ulusal krizler, daralan iç

Detaylı

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 1. DIŞ TİCARET Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım

Detaylı

Dış. Ticarette Kullanılan lan Belgeler

Dış. Ticarette Kullanılan lan Belgeler Dış Ticarette Kullanılan lan Belgeler Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro tarafından yürütülmektedir. y Dış Ticarette Kullanılan lan

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ

T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ DIŞ TĐCARETTE BANKACILIK VE GÜMRÜK PROSEDÜRÜ DANIŞMAN : Doç. Dr. HARUN TERZĐ HAZIRLAYAN : 079688 - Özgür Küçükarslan

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ABSTRACT Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZKAN* All international commercial transactions are conducted according to the terms and conditions

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret El Kitabı / Foreing Trade Manual Giray Reşat 2014 1.1 İHRACAT İŞLEMLERİ 1.1.1 İHRACAT NEDİR? Bir malın veya hizmetin yürürlükteki

Detaylı

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ Hazırlayan Mustafa YAVUZ Uzman Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı OCAK 2008 Bu eserin

Detaylı

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ - 2007 1 T.C.

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACAT KAYITLARI 344MV0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı