Kronik Öksürük Tanı ve Tedavisine Yaklaşım

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kronik Öksürük Tanı ve Tedavisine Yaklaşım"

Transkript

1 Derleme - Review Klinik Tıp Solunum Aktüel Cilt: 5 Sayı: 1 - Nisan - Mayıs 2014 Kronik Öksürük Tanı ve Tedavisine Yaklaşım Prof. Dr. Münire ÇAKIR Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Balı Yazışma Adresleri /Address for Correspondence: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp FakültesiAraştırma Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260/Isparta Tel/phone: Öksürük hekime başvurunun en önemli nedenlerinden birisidir. Nezle, kısa süreli ve kendiliğinden kaybolan akut öksürüğe neden olduğundan, birinci basamak hekimlerine öksürükle başvuran çoğu hastada, öksürük nedeninin nezle olması muhtemeldir. Göğüs hastalıkları kliniklerine sevk edilen birçok hastada ise uzun süreli ve rahatsız edici öksürük söz konusudur. Öksürüğü olan hastalara yaklaşımla ilgili olarak son 10 yılda yayınlanmış birçok kılavuz bulunmaktadır (1-5). Bu kılavuzlara göre; öksürüğü olan hastalarda öncelikle öksürüğün süresi değerlendirilmeli ve öksürük 3 haftadan daha kısa süreli ise akut ; 3-8 hafta süreli ise subakut ; 8 haftadan daha uzun süredir devam ediyorsa kronik öksürük olarak sınıflandırılmalıdır. Bu derlemede, kronik öksürüğü olan hastalarda etyolojik tanıya ve tedaviye yönelik yaklaşım ele alınacaktır. Kronik öksürüğün başlıca nedenleri Tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1. Kronik öksürük nedenleri. Akciğer grafisi normal Akciğer grafisinde anormal bulgular var Sigara içimi Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ACE inhibitörü kullanımı Bronşektazi Üst havayolu öksürük sendromu Akciğer tüberkülozu Öksürükle seyreden astım Akciğer kanseri Astım Sol kalp yetmezliği Gastroözefageal reflü hastalığı ile ilişkili öksürük Sarkoidoz Nonastmatik eozinofilik bronşit İnterstisyel akciğer hastalıkları Psikojenik öksürük Mediyastinal kitle Erişkin popülasyonun yaklaşık olarak %10 unda görülen kronik öksürük yakınması, akut ve subakut öksürüğe göre ayırıcı tanısı daha geniş ve bu nedenle daha karmaşık bir problemdir. Kronik öksürüğün genellikle eş zamanlı olarak bulunan birden fazla olayın sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu nedenle öksürüğü başlatan olaya ilişkin tıbbi öykü fazla ipucu sağlamamaktadır. Yine, öksürüğün niteliği ile ilgili ayrıntılı öykünün de tanısal duyarlılığı ve özgüllüğünün düşük olduğu yapılan bir çalışma ile ortaya konulmuştur (6). Ancak yayınlanan tüm kılavuzlar, kronik öksürüğü olan hastaya sistematik yaklaşım ile doğru tanıya ve tedavi başarısına ulaşılabileceğini savunmakta ve ilk adım olarak tıbbi öykü, fizik muayene ve akciğer grafisinin değerlendirilmesini önermektedir. Tıbbi öykü alınırken, öksürüğün süresi ile ilgili bilgi edinmenin yanı sıra, hastanın sigara ve ilaç kullanım öyküleri ile sistemik hastalığa ait belirtileri olup olmadığının sorgulanması hedeflenir (7). Sigara içimi genellikle prodüktif karakterde öksürüğe neden olur 29

2 ve hastaların kronik bronşiti düşündürecek şekilde aylardır devam eden öksürüğü bulunabilir. Bu durumda öncelikle sigara içimi sonlandırılmalıdır. Böyle hastaların çoğunda öksürük 4 hafta içinde kaybolur, bazılarında ise daha uzun sürebilir. Bu tip hastalarda hastanın kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olup olmadığı ve özellikle alevlenme geçirip geçirmediği ortaya konulmalı, alevlenme durumunda antibiyotik ve kortikosteroid tedavileri uygulanmalıdır. Kronik öksürüğü olan hastada son yıl içinde anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü kullanımı öyküsü olması ve öksürük başlangıcının zamansal olarak ilaç kullanımıyla ilişki göstermesi de, öksürüğün kullanılan ilacın yan etkisi olabileceğini düşündürmesi bakımından önemlidir. Hatta, zamansal ilişki bulunmasa dahi kronik öksürükle başvuran hasta ACE inhibitörü kullanmaktaysa, öncelikle almakta olduğu ilaç kesilmelidir. Çünkü öksürük, ACE inhibitörü kullanımından önce başlamış olsa dahi, öksürüğün başlangıçtaki nedeni ortadan kalkmış ve devam etmekte olan öksürük ilaca bağlı olabilir (7). ACE inhibitörüne bağlı öksürüğün, ilacı alan hastaların %5-35 inde gelişebileceği bildirilmektedir. Ancak, kronik öksürük değerlendirmesi için başvuran hastalarda yapılan çalışmalarda insidans çok daha düşük oranlarda bulunmaktadır. ACE inhibitörüne bağlı öksürük, ilacın ilk dozundan saatler sonra başlayabileceği gibi, tedavi başlangıcından aylar sonra da ortaya çıkabilir. Kuru ve inatçı nitelikte olan bu öksürüğün mekanizması tam olarak bilinmese de, ACE tarafından yıkılan bradikinin ve substans P gibi protusif medyatörlerin, ACE inhibisyonu sonrasında havayollarında birikimine ve üretimi bradikininle uyarılan prostaglandinlere bağlı olması muhtemeldir. Bu tip öksürüğün tek etkin tedavisi, suçlu ilacın kullanımının sonlandırılması olup, ACE inhibitörüne bağlı öksürük ilacın kesilmesinden sonraki günler içinde ve çoğunlukla da 1-4 hafta içinde kaybolur (8). Kronik öksürüğü olan hastalarda tıbbi öykü, özellikle ülkemiz gibi tüberküloz hastalığının endemik olduğu bölgelerde, hastalığı düşündürecek ek bulguların olup olmadığını anlamak yönünden de önem taşır. Bu nedenle hastalarda ateş, terleme, kilo kaybı gibi semptomlar sorgulanmalı, özgeçmişlerinde kanser, tüberküloz veya AIDS hastalığına ait öykü araştırılmalıdır (7). Ayrıca çekilen akciğer grafisinde öksürük nedeni olabilecek bir hastalık için bulgu saptanırsa, o hastalığın tanısına özgü tetkiklerle tanı konulmaya çalışılmalıdır. Örneğin, akciğer kanserini düşündürecek kitle lezyonu görülen hastalarda toraks bilgisayarlı tomografisi, bronkoskopi ve bronkoskopik biyopsi veya gerekirse transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi gibi tanısal yöntemler uygulanmalıdır. Yapılan fizik muayene ve çekilen akciğer grafisinde görülen lezyonlar interstisyel akciğer hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, mediyastinal kitle veya akciğer tüberkülozu gibi öksürüğe yol açabilecek diğer hastalıkları düşündürdüğünde ise, kuşkulanılan tanıya yönelik işlemlerle tanı konulmaya çalışılmalıdır. Aslında, kronik öksürüğün araştırılması gereken tipik hasta, bağışıklık baskılanması ve sigara içimi olmayan ve diğer yönlerden sağlıklı hastadır. Çekilen akciğer grafilerinde de ya minimal değişiklikler saptanır veya grafi normal olarak değerlendirilir (7). Bu tip hastalarda ayıcı tanıda öncelikle düşünülmesi gereken tanılar; üst havayolu öksürük sendromu, öksürükle seyreden astım ve gastroözefageal reflü ile ilişkili öksürüktür. Kronik öksürük etyolojisine ilişkin yapılan birçok çalışmada en sık üç nedenin bunlar olduğu ortaya konulmuştur (Tablo 2). Bu nedenle kronik öksürük yakınması ile başvuran hastalarda, öksürüğe yol açabilecek sigara içimi veya ACE inhibitörü kullanımı gibi nedenler dışlandıktan sonra, öncelikle bu üç tanıya yönelik ola- Tablo 2. Uzman kliniklerde araştırılan hastalarda kronik öksürüğün en sık nedenleri (1). Kaynak Hasta Düzelen Toplamdaki % tanı (kadın) hasta % Astım Özofageal Rinit En sık sendromu hastalık diğer % Irwin ve ark (27) Kronik bronşit 12 Poe ve ark (68) Postinfeksiyöz 27 Poe ve ark (84) İdiyopatik 12 Irwin ve ark (59) Kronik bronşit 5 Hoffstein ve ark (139) Postinfeksiyöz 21 O Connell ve ark (63) İdiyopatik 22 Smyrnios ve ark (32) Kronik bronşit 11 Mello ve ark (64) Bronşektazi 4 Marchesani ve ark (68) Kronik bronşit 16 McGarvey ve ark (29) İdiyopatik 18 Palombini ve ark (51) Bronşektazi 18 Brightling ve ark Post-viral 13 Simpson ve ark (51) Post-viral 13 Total sayı Ortalama %

3 rak ampirik tedavi başlanması önerilmektedir. Aşağıda, kronik öksürüğün bu en sık üç nedeni ve yaklaşım konusunda ayrıntılı bilgi verilecektir. Üst Havayolu Öksürük Sendromu Üst havayolu öksürük sendromu, önceki adıyla postnazal akıntı sendromu veya rinosinüzit öksürüğü, çeşitli üst havayolu semptomlarıyla ilişkili; sıklıkla alerjik, infeksiyöz veya vazomotor etyolojilerin rol oynadığı bir durumdur. Üst havayolu öksürük sendromuna yol açabilecek olası nedenler Tablo 3 te görülmektedir (9). Son zamanlarda, kronik tonsiller hipertrofi ve obstrüktif uyku apnesinin de kronik öksürüğe yol açabileceği bildirilmektedir (10-12). Tablo 3. Üst havayolu öksürük sendromunun olası nedenleri (9). - Alerjik rinit - Pereniyal alerjik olmayan rinit * Vazomotor rinit * Eozinofili ile seyreden alerjik olmayan rinit - Postinfeksiyöz rinit * Üst havayolu infeksiyonunu takiben - Bakteriyel sinüzit - Alerjik fungal sinüzit - Anatomik anormalliklere bağlı rinit - Fiziksel veya kimyasal irritanlara bağlı rinit - Mesleksel rinit - Rinitis medikamentoza - Gebelik riniti Önceleri üst havayolu patolojileri ile ilişkili öksürük için postnazal akıntı sendromu terimi kullanılırken, Amerikan Göğüs Hekimleri Derneği nin 2006 yılında yayınlanan kılavuzunda, bu terim yerine üst havayolu öksürük sendromu teriminin kullanılması önerilmiştir (13). Bunun nedeni, öksürüğün yalnızca postnazal akıntıya bağlı olmayıp, üst havayolunda bulunan anatomik yapıların irritasyon veya inflamasyonunun da kronik öksürük nedeni olabilmesidir. Hatta, öne sürülen tek havayolu hipotezi, üst ve alt havayollarının inflamatuvar süreçlerde birbirlerinden etkilenebileceklerini ve havayolunun bir bölümünde ortaya çıkan hastalığın kendisinden uzak bir bölgede patofizyolojik değişiklikleri uyarabileceğini savunmaktadır (14). Rinosinüzit varlığında, öksürük refleksi duyarlılığında artış olduğunu gösteren çalışmalar da bu hipotezi desteklemektedir (15). Üst havayolu öksürük sendromunu değerlendirmede kullanılacak bir tanısal test bulunmamaktadır. Hastalar sıklıkla geniz akıntısı, boğazını sık temizleme ihtiyacı, boğazda gıcıklanma hissi, nazal konjesyon veya burun akıntısı, ses kısıklığı gibi şikayetlerle başvurabilirler. Nazal endoskopiyi de içeren ayrıntılı kulak-burun-boğaz muayenesinde; nazal mukozada inflamasyon bulguları, polipler, posterior farinkste drene olan sekresyonlar, orofaringeal mukozada kaldırım taşı görünümü, tonsiller hipertrofi ve indirekt laringoskopide proksimal gastroözefageal reflüyü düşündürecek larinks ve farinks irritasyon bulguları saptanabilir (3). Ancak yine de, semptomlar ve klinik bulguların, öksürük nedeni olarak üst havayolu öksürük sendromunu saptamada yeterince güvenilir olmadığı düşünülmektedir. Çünkü, postnazal akıntı şikayeti olan çoğu hastada öksürük yakınması olmadığı gibi, sendromu düşündürecek hiçbir bulgusu olmayan bazı hastalar, sendroma yönelik tedaviye cevap vermektedirler (13). Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinin, üst havayolu öksürük sendromunun tanısındaki pozitif prediktif değeri düşük olduğundan, bu yöntemin rutin kullanımı da önerilmemektedir (2,16). Üst havayolu öksürük sendromunun tedavisine yönelik randomize kontrollü çalışmalar bulunmamakla birlikte, tedavinin altta yatan nedene yönelik yapılması önerilmektedir. Eğer üst havayolu öksürük sendromu nedeninin, akut viral üst solunum yolu infeksiyonu olduğu düşünülürse, veya nedeni bilinmeyen kronik öksürüğün ampirik tedavisindeki ilk basamak şeklinde, deksbromfeniramin gibi birinci jenerasyon bir antihistaminik ile dekonjestan kombinasyonu kullanılabilir (9). Alerjik rinite bağlı kronik öksürüğün ve yine postnazal akıntının eşlik ettiği öksürüğün tedavisinde ise topikal nazal steroidlerin etkin olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (3). Öksürükle Seyreden Astım Sigara içmeyen erişkinlerde kronik öksürüğün en sık nedenlerinden biri astımdır. Kronik öksürük etyolojisini aydınlatmak üzere yapılan birçok prospektif çalışmada, astım %24-29 oranlarında saptanmıştır (17). Astımlı hastalarda öksürüğe sıklıkla dispne ve hışıltılı solunum eşlik etse de, öksürük tipik astım semptomlarının öncüsü olarak ortaya çıkabilir, hatta astımın tek ve bariz semptomu olarak kalabilir. Bu son tanımlanan durum öksürükle seyreden astım (öksürük varyant astım) olarak adlandırılmaktadır. Öksürükle seyreden astımlı hastalarda klinik belirtiler; geceleyin, egzersiz sonrası veya alerjen maruziyeti sonrası ortaya çıkan öksürük şeklinde olabilir; ancak bu özelliklerin tanıda ne oranda güvenilir olduğu belli değildir (3). Kronik öksürüğü olan ve astımdan kuşkulanılan bir hastada öncelikle spirometrik ölçümler yapılmalıdır. Solunum fonksiyon testlerinde (SFT) havayolu obstrüksiyonu saptanan (FEV1/FVC <%70) ve reverzibilitesi pozitif olan (bronkodilatör sonrası FEV1 de %12 lik veya 200 mililitrelik artış olan) bir hastada tanı astım olarak kabul edilmeli ve hastaya astım tedavisi başlanmalıdır (18). Öksürükle seyreden astımlı hastaların tanısı ise, fizik muayene ve solunum fonksiyon testlerinin normal oluşu nedeniyle biraz daha güçtür. Bu hastalarda SFT ve reverzibilite testi veya zirve akım hızı (PEF) takibi yapmaktansa, metakolinle bronş provokasyon testi uygulanmalı ve astım varlığı doğrulanmalıdır. Ancak, öksürükle seyreden astım tanısının kesinleşmesi için, spesifik antiastmatik tedavi ile öksürüğün tamamen kaybolması gereklidir (17). Bronş provokasyon testinin uygulanamadığı merkezlerde, hastaya ampirik tedavi (bronkodilatörler ve inhaler kortikosteroidlerle) verilebilir. Ancak bu durumda, hastanın tanısının nonastmatik eozinofilik bronşit de olabileceği unutulmamalıdır. Astmatik öksürük ile karışabilecek bir diğer tanı postviral veya postinfeksiyöz öksürüktür. Bu tip hastalarda da geçirilen üst havayolu infeksiyonundan haftalar veya aylar 31

4 sonra devam eden inatçı ve kuru bir öksürük vardır. Hastanın astımı olmamasına karşın, postviral öksürüğü olan bu tip hastalarda da dispne ve hışıltı bulunabilir, hatta viral üst solunum yolu infeksiyonunun neden olduğu geçici bronşiyal hiperreaktiviteye bağlı olarak reverzibl havayolu obstrüksiyonu saptanabilir, bronş provokasyon testi pozitif sonuçlanabilir. Ancak, postviral öksürük genellikle 3-8 hafta süreli subakut öksürüğe yol açmaktadır. Tanının postviral öksürük olduğu hastalarda öncelikle inhaler ipratropium bromür ile tedavi denenmeli, cevap alınamadığı durumda inhaler kortikosteroidler başlanmalıdır. Postinfeksiyöz öksürüğün ciddi paroksismal ataklar halinde gelmesi durumunda mg/gün prednizon ile kısa süreli bir tedavi de uygulanabilir (19). Öksürükle seyreden astımı olduğu düşünülen hastalarda ise tedavi, tipik astım tedavisinden farksızdır. Bu hastalarda, bir haftalık inhaler bronkodilatör tedavi sonrası kısmi düzelme görülebilir, ancak öksürüğün tamamen kaybolması inhaler kortikosteroidlerle 8 haftaya varan bir tedavi süresini gerektirebilir (17). Ampirik tedavi başlanan hastalarda hastanın tedaviye cevap vermemesi ise, deneme tedavisinin önemli bir sakıncasıdır. Çünkü böyle bir durumda, öksürüğün yetersiz astım tedavisine mi yoksa başka bir nedene mi bağlı olduğu sorusu gündeme gelecektir. Gerçekten de tanısı öksürükle seyreden astım olan birçok hastada, tedavi dozu ve süresinin yetersizliği, inhaler kullanım tekniğinin hatalı oluşu veya tedaviye uyumun olmayışı, nötrofilik havayolu inflamasyonu bulunması veya inhalere bağlı öksürük oluşması gibi nedenlerle, inhaler kortikosteroid tedavisine yanıt alınamayabilir (16). Bu durumda, indüklenmiş balgam veya bronkoalveoler lavajda (BAL) eozinofili olup olmadığı araştırılarak havayolu eozinofilisinin saptandığı hastalarda, daha yoğun bir antiinflamatuvar tedavi (yüksek doz inhaler veya oral kortikosteroidler) uygulanabilir. Sistemik kortikosteroidlerle tedaviye geçilmeden önce, tedavi rejimine lökotrien reseptör antagonistleri de eklenebilir (17). Nonastmatik Eozinofilik Bronşit (NAEB) Kronik öksürüğün sık görülen nedenlerinden olan nonastmatik eozinofilik bronşit (NAEB), astıma benzer biçimde, eozinofilik havayolu inflamasyonu ile karakterli bir hastalıktır. Ancak, astımın aksine, NAEB de değişken havayolu obstrüksiyonu veya havayolu aşırı cevaplılığı bulunmamaktadır. NAEB tanısı, kronik öksürüğe yol açan diğer nedenlerin klinik, radyolojik ve akciğer fonksiyon ölçümleriyle dışlanmasına ve genellikle indüklenmiş balgam analiziyle eozinofilik havayolu inflamasyonunun gösterilmesine dayanır (20). Diğer öksürük nedenlerinde olduğu gibi, NAEB tanısını koymada da öksürüğün niteliği ve zamanlamasıyla ilgili detaylar tanıya fazla yardımcı değildir. Genellikle balgam veya BAL da >%3 eozinofil oranı, NAEB tanısını destekler. Fujimura ve arkadaşlarınca tanımlanmış, kortikosteroide cevap veren öksürük sendromu, NAEB e benzer bir durum olup, atopik öksürük olarak adlandırılmıştır (21,22). Atopik öksürük neredeyse yalnızca Japonya dan bildirilmiştir. Atopik öksürükle NAEB in farklı klinik antiteler olup olmadığı belli değildir. Başlıca farkları, bronkoalveoler eozinofilik inflamasyonun atopik öksürükte daha az görülmesi ve astıma progresyonun nadir oluşudur (23). NAEB, klasik astım, öksürükle seyreden astım ve atopik öksürüğün başlıca özellikleri ve farkları Tablo 4 te görülmektedir (20). NAEB in tedavisinde başlıca yöntemler, eğer inflamasyon mesleksel maruziyete veya alerjen maruziyetine bağlı oluşmuşsa, hastanın bunlardan uzaklaşması veya inhaler kortikosteroidlerle antiinflamatuvar tedavi uygulanmasıdır. Yüksek doz inhaler kortikosteroidlere rağmen eozinofilik havayolu inflamasyonunun arttığı ve/veya semptomların sürdüğü NAEB li hastalarda oral kortikosteroidler verilmelidir. Gastroözefageal Reflü Hastalığı Mide içeriğinin özefagusa geri kaçması anlamına gelen gastroözefageal reflü (GÖR), sağlıklı kişilerde, semptom Tablo 4. Klasik astım ve öksürükle seyreden astıma kıyasla eozinofilik bronşitin klinik ve patolojik özellikleri (20). Özellikler Eozinofilik bronşit Klasik astım Öksürükle Atopik öksürük seyreden astım Semptomlar Öksürük, sıklıkla üst Dispne, öksürük, Yalnız öksürük Yalnız öksürük havayolu semptomlarıyla hışıltı ilişkili Atopi Genel popülasyonla aynı Sık Sık Sık Havayolu aşırı cevaplılığı Yok Var Var Yok Öksürük refleksi aşırıduyarlılığı Artmış Normal veya artmış Normal veya artmış Artmış Bronkodilatör cevabı Yok İyi İyiYok Krotikosteroid cevabı İyi İyi* İyi* İyi* Balgam eozinofilisi Her zaman Sıklıkla Sıklıkla Sıklıkla Bronşiyal biyopside eozinofili Çok sık Sık Sık Sık Havayolu düz kas demetlerinde Hayır Evet Evet Bilinmiyor mast hücreleri *Balgamda eozinofili varsa. 32

5 oluşturmaksızın ve fizyolojik bir natürde, özellikle yemekler sırasında ve postprandiyal dönemde günde 50 kereye kadar gerçekleşebilir. Gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH) denildiğinde ise, GÖR ün semptomlar ve/veya doku hasarı ile kendini gösterdiği anlaşılır (24). GÖRH, göğüste yanma hissi, regürjitasyon gibi özefageal belirtiler oluşturabileceği gibi, öksürük, ses kısıklığı şeklinde özefagus dışı problemlere de neden olabilir. Yapılan bir çalışmada, GÖRH ün kronik öksürük nedeni olduğu hastaların %75 inde gastrointestinal semptom bulunmadığı, yani hastaların gastrointestinal açıdan sessiz oldukları gözlenmiştir (25). GÖRH, aspirasyon olmaksızın üst solunum yolu (örneğin larinks) irritasyonu sonucunda öksürük refleksinin aferent kolunu uyarabileceği gibi, mikroaspirasyon veya makroaspirasyon ile alt solunum yolunda irritasyon oluşturabilir. Hatta, yalnızca distal özefagusa reflü, nöral refleks mekanizmayla (özefageal-bronşiyal öksürük refleksi) kronik öksürüğe neden olabilir (26). Eğer GÖRH larinks irritasyonu sonucu öksürüğe neden oluyorsa, laringoskopik muayenede reflü larenjitine ait bulgular saptanabilir. Aspirasyon olduğu durumlarda da, bronkoskopi ve toraks görüntüleme yöntemleri aspirasyona ait havayolu ve parankim bulgularını ortaya koyabilir. Ancak, GÖRH bütün bu yöntemlerde anormallik bulunmaksızın da kronik öksürüğe neden olabilir. Kronik öksürüğü olan ve GÖRH den kuşkulanılan hastalarda, duyarlılığı ve özgüllüğü en yüksek test 24 saatlik özefageal ph izlem testidir (24). Ancak, 24 saatlik izlemde reflü ile ilişkili öksürüğün düşük oranda bulunması, GÖRH ile ilişkili öksürük tanısını dışlamaz. Ayrıca, öksürük nedeninin asit olmayan reflü olduğu hastalarda, özefagusta ph değişikliği olmadığından, izlem testi tamamen normal bulunabilir. Bu hastalarda baryum özefagografi tanıya yardımcı olur. Özefageal impedans izlemi de, asit olmayan GÖR ün değerlendirilmesine izin verse de, yaygın kullanılan bir yöntem değildir. Zaten, kronik öksürük ile ilgili kılavuzlarda, uygun klinik profili olan hastalarda (Tablo 5) sessiz GÖRH ün öksürük nedeni olabileceği düşünüldüğünden, tanısal testler uygulanmaksızın ampirik tedavi başlanması önerilmektedir. Yine, kronik öksürüğü ve belirgin gastrointestinal semptomları olan hastalarda da ampirik antireflü tedavi başlanmalıdır. Ancak, ampirik tedavi ile başarısız olunması, kronik öksürük nedeni olarak GÖRH ü dışlamaz, çünkü ampirik tedavide yetersiz kalınmış ya da medikal tedavi başarısız olmuş olabilir. Bu durumu değerlendirmek üzere, GÖRH tanısı için önerilen objektif testlerin yapılması ve GÖRH saptanması durumunda daha yoğun medikal tedavi ya da gerekirse cerrahi tedavi uygulanması önerilir. GÖRH e bağlı kronik öksürüğün tedavisinde; diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri, asit supresyon tedavisi ve prokinetik tedaviden yararlanılır. GÖRH e bağlı öksürüğü olan bazı hastalarda yalnızca asit supresyon tedavisi yeterli olurken, bazılarında bu tedaviye prokinetik tedavi ve diyetin eklenmesi gerekir. Yoğun medikal tedaviye gerek duyan bu grup hastalarda; 24 saatte 45 gramdan fazla yağ içermeyen, kahve, çay, soda, çikolata, nane, asitli içecekler, domates ve alkol alımının olmadığı bir antireflü diyet uygulanmalı, sigara içimi yasaklanmalı, intraabdominal basıncı artıracak yoğun egzersizden kaçınılmalıdır. Ayrıca proton pompa inhibitörleri ile asit supresyonu yapılmalı, prokinetik tedavi verilmelidir. Obstrüktif uyku apnesi gibi komorbid hastalıkların etkilerinin azaltılmasına veya komorbid durumların tedavisine yönelik nitratlar, progesteron, kalsiyum kanal blokörleri gibi ilaçların kullanımının mümkün olduğunca ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır. Bütün bu tedavi girişimlerine rağmen başarısız olunan hastalarda ise antireflü cerrahinin uygulanması gerekir. Antireflü cerrahisi uygulanacak hastalar şu kriterleri taşımalıdır: saatlik özefageal ph izlem çalışması sonuçlarının pozitif bulunması. 2. Hastada GÖRH ün öksürük nedeni olabileceğini düşündüren klinik profilin bulunması. 3. Üç aylık yoğun tedaviye rağmen öksürüğün düzelmemesi ve hasta tedavi alırken yapılan seri özefageal ph izlem çalışmaları ve diğer objektif incelemelerle yoğun medikal tedavinin reflü hastalığını kontrol altına alamadığının gösterilmesi. 4. Hastanın, inatçı öksürüğün yaşam kalitesini bozduğunu ifade etmesi (26). Tablo 5. Kronik öksürüğün GÖRH e bağlı olduğunu düşündüren klinik profil (24). Kronik öksürük Sigara içimi veya çevresel irriyanlara maruziyet öyküsü yok ACE inhibitörü kullanımı yok Akciğer grafisi normal veya stabil sekel lezyonlar mevcut Semptomatik astım dışlanmış: Öksürük astım tedavisi ile düzelmemiş, veya Metakolinle provokasyon testi negatif Rinosinüs hastalıklarına bağlı üst havayolu öksürük sendromu dışlanmış: Birinci jenerasyon H1-antagonisti kullanılmış ve öksürük devam ediyor ve Sessiz sinüzit dışlanmış Nonastmatik eozinofilik bronşit dışlanmış: Uygun şekilde yapılan balgam incelemeleri negatif, veya İnhaler/sistemik kortikosteroidlere rağmen öksürük devam ediyor 33

6 Şekil 1. Erişkinlerde kronik öksürük algoritması. ACE-İ: ACE inhibitörü, BD: Bronkodilatör, LTRA: Lökotrien reseptör antagonisti, İKS: İnhaler kortikosteroid. Kronik Öksürüğü Olan Hastalara Yaklaşım Kronik öksürüğü olan hastalara yaklaşım Şekil 1 de özetlenmektedir. Şekilde görüldüğü gibi, kronik öksürüğün en sık nedenleri olan, üst havayolu öksürük sendromu, öksürükle seyreden astım, NAEB ve GÖRH için ampirik tedavi uygulanmasına rağmen başarısız olunduğu durumlarda, tüberküloz ve hatta endobronşiyal tüberküloza yönelik mikrobiyolojik tetkiklerin ve gerekirse bronkoskopinin 34

7 yapılması; bronşektazi ve gizli interstisyel akciğer hastalığının ortaya çıkarılması için toraks yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografisinin (YRBT) planlanması; yine neden olabilecek gizli havayolu patolojilerinin (endobronşiyal tümör, sarkoidoz, gibi) aydınlatılması için bronkoskopi yapılması ve öksürüğün diğer nadir nedenlerinin (nonasit reflü hastalığı, yutma bozuklukları, konjestif kalp yetmezliği, psikojenik öksürük gibi) göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekir. Ancak, standart tedaviye dirençli bir hasta ile karşılaşıldığında; öksürüğün gerçek etyolojik nedeni henüz bulunamamış olabileceği gibi, doğru teşhis konulmuş ve tedavi başlanmasına rağmen hastanın öksürüğünün devam ediyor olması mümkündür. Tanıya yönelik yapılan eksiksiz bir incelemeye rağmen etyolojinin aydınlatılamadığı küçük bir hasta grubunda ise durum açıklanamayan öksürük olarak adlandırılabilmektedir (27). Kaynaklar 1. Morice AH, Fontana GA, Sovijarvi ARA, et al. The diagnosis and management of chronic cough. Eur Respir J 2004; 24: Irwin RS, Baumann MH, Boulet L-P, et al. Diagnosis and management of cough executive summary. ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2006; 129: 1S-23S. 3. Morice AH, McGarvey L, Pavord I, et al. Recommendations for the management of cough in adults. Thorax 2006; 61(Suppl I):i1-i Kohno S, Ishida T, Uchida Y, et al. The Japanese Respiratory Society guidelines for management of cough. Respirology 2006; 11 (Suppl 4):S Kardos P, Berck H, Fuchs K-H, et al. Guidelines of the German Respiratory Society for diagnosis and treatment of adults suffering from acute or chronic cough. Pneumologie 2010; 64: Mello CJ, Irwin RS, Curley FJ. Predictive values of the character, timing, and complications of chronic cough in diagnosing its cause. Arch Intern Med 1996; 156: Pratter MR, Brightling CE, Boulet LP, Irwin RS. An empiric integrative approach to the management of cough. ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2006; 129:222S-231S. 8. Dicpinigaitis PV. Angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced cough. ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2006; 129:169S-123S. 9. Dicpinigaitis PV. Cough: an unmet clinical need. Br J Pharmacol 2011; 163: Birring SS, Passant C, Patel RB, Prudon B, Murty GE, Pavord ID. Chronic tonsillar enlargement and cough: preliminary evidence of a novel and treatable cause of cough. Eur Respir J 2004; 23: Chan KK, Ing AJ, Laks L, Cossa G, Rogers P, Birring SS. Chronic cough in patients with sleep-disordered breathing. Eur Respir J 2010; 35: Sundar KM, Daly SE. Chronic cough and OSA: a new association? J Clin Sleep Med 2011; 7: Pratter MR. Chronic upper airway cough syndrome secondary to rhinosinus diseases (previously referred to as postnasal drip syndrome). ACCP evidence-based clinical practice guidelines. 2006; 129:63S-71S. 14. Krouse JH, Altman KW. Rhinogenic laryngitis, cough, and the unified airway. Otolaryngol Clin North Am 2010; 43: Tatar M, Plevkova J, Brozmanova M, Pecova R, Kollarik M. Mechanisms of the cough associated with rhinosinusitis. Pulm Pharmacol Ther 2009; 22: Birring SS. Controversies in the evaluation and management of chronic cough. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183: Dicpinigiatis PV. Chronic cough due to asthma. ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2006; 129:75S-79S. 18. Gladu RH, Hawkins CA. Combatting the cough that won t quit. J Fam Pract 2012; 61(2): Braman SS. Postinfectious cough. ACCP evidence-besed clinical practice guidelines. Chest 2006; 129:138S-146S. 20. Brightling CE. Chronic cough due to nonasthmatic eosinophilic bronchitis. ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2006; 129: 116S-121S. 21. Fujimura M, Ogawa H, Yasui M, et al. Eosinophilic tracheobronchitis and airway cough hypersensitivity in chronic nonproductive cough. Clin Exp Allergy 2000; 30: Fujimura M, Ogawa H, Nishizawa Y, Nishi K. Comparison of atopic cough with cough variant asthma: is atopic cough a precursor of asthma? Thorax 2003; 58: Niimi A, Matsumoto H, Mishima M. Eosinophilic airway disorders associated with chronic cough. Pulm Pharmacol Ther 2009; 22: Irwin RS. Chronic cough due to gastroesophageal reflux disease. ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2006; 129: 80S-94S. 25. Irwin R, French CL, Curley FJ, et al. Chronic cough due to gastroesophageal reflux: clinical, diagnostic, pathogenetic aspects. Chest 1993; 104: Ing A Jr, Ngu MC, Breslin ABX. Pathogenesis of chronic persistent cough associated with gastroesophageal reflux. Am J Respir Crit Care Med 1994; 149: Pratter MR. Unexplained (idiopathic) cough. ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2006; 129: 220S-221S. 35

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Üst Hava Yolu Öksürük Sendromu (Postnazal Akıntı Sendromu)

Üst Hava Yolu Öksürük Sendromu (Postnazal Akıntı Sendromu) Derlemeler Üst Hava Yolu Öksürük Sendromu (Postnazal Akıntı Sendromu) S. BAVBEK* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı, ANKARA Sigara içmeyen, anjiyotensin konverting enzim

Detaylı

KANITLARIN KATEGORİSİ

KANITLARIN KATEGORİSİ EPOS 2007 AMAÇLAR VE HEDEFLER Rinosinüzit, topluma büyük bir mali yük oluşturan, önemli ve gittikçe artan bir sağlık sorunudur. Bu el kitabı, rinosinüzitin tanısı ve tedavisi hakkında kanıta dayalı öneriler

Detaylı

Öksürük ve balgamlı hastaya yaklaşım

Öksürük ve balgamlı hastaya yaklaşım Öksürük ve balgamlı hastaya yaklaşım Dr Füsun Yıldız Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı TTD Kış Okulu 18-21 Şubat 2015 Antalya Önemli bir klinik sorun Öksürük nedir? Öksürük,

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

KRONİK ÖKSÜRÜK TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Orhan ÇİLDAĞ 1

KRONİK ÖKSÜRÜK TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Orhan ÇİLDAĞ 1 ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 6(1) : 47-52 Derleme KRONİK ÖKSÜRÜK TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Orhan ÇİLDAĞ 1 ÖZET Kronik öksürük, üç haftadan daha uzun süren, inatçı, kişileri rahatsız eden, tanı ve tedavide

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Dr. Nalan Ogan. Ufuk Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları A.D.

Dr. Nalan Ogan. Ufuk Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları A.D. Dr. Nalan Ogan Ufuk Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları A.D. Giriş Astım ve KOAH, en sık görülen kronik akciğer hastalıkları Her ikisi de havayolu obstruksiyonu ve kronik havayolu inflamasyonu ile karakterize Sigara

Detaylı

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Dr Mahir İğde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Kronik Öksürük Yakınmalı Bir Hasta: BK, 6y, Kız, Samsun Şik: Öksürük Hikayesi: 3 aylıktan bu yana zaman

Detaylı

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri:

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Dönem 3 Konu: Solunum sistemi hastalıklarında semptomlar Amaç: Dönem 3 öğrencileri bu dersin sonunda solunum sistemi hastalıklarında öksürük,balgam çıkarma,nefes darlığı,gögüs ağrısı,hemoptizi gibi semtomları

Detaylı

Kronik öksürüğe yaklaşım

Kronik öksürüğe yaklaşım doi 10.5578/tt.57253 Tuberk Toraks 2017;65(3):227-236 Geliş Tarihi/Received: 27.05.2017 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 12.06.2017 Kronik öksürüğe yaklaşım DERLEME REVIEW Deniz Doğan Mülazimoğlu 1 Oya Kayacan

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir.

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir. Bronşial astım ve tedavisi Dr. Müsemma Karabel Sunu Planı Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın tedavisi Atak tedavisi Pediatrik

Detaylı

Astım-KOAH Overlap Sendromu. Yrd. Doç. Dr. Serhat Karaman Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Astım-KOAH Overlap Sendromu. Yrd. Doç. Dr. Serhat Karaman Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Astım-KOAH Overlap Sendromu Yrd. Doç. Dr. Serhat Karaman Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Tanı Tarihçe (Çok yakın tarih! ) Rehberlerde Akos Prevelans Klinik Literatür

Detaylı

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Pnömoni tedavisinde biyomarkırların kullanımı. Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A. D.

Pnömoni tedavisinde biyomarkırların kullanımı. Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A. D. Pnömoni tedavisinde biyomarkırların kullanımı Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A. D. Biyomarkır Özel bir patolojik ya da fizyolojik durumla ilişkili herhangi bir biyomolekül

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın?

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Dr. Beste Atasoy Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı & Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi Pendik

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ ASTIM TANI ve TEDAVİSİ TANIM Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu Bronş aşırı duyarlılığı

Detaylı

Burun yıkama ve sağlığı

Burun yıkama ve sağlığı Burun yıkama ve sağlığı Yayınlanmış bir çok klinik çalışmada günlük yapılan nazal yıkmanın burnumuzla ilgili yaşam kalitesini arttırdığı ve sinüslerimizden kaynaklanan semptomları azalttığı gösterilmiştir.

Detaylı

Genel olarak solunum yolu yakınmaları arasında en sık karşılaşılan problemlerin başında

Genel olarak solunum yolu yakınmaları arasında en sık karşılaşılan problemlerin başında Bölüm 35 Öksürük Yapan İlaçlar ve Astım Öksürük Yapan İlaçlar ve Astım Dr. Özgür KARTAL Genel olarak solunum yolu yakınmaları arasında en sık karşılaşılan problemlerin başında kuru öksürük gelmektedir.

Detaylı

Kronik Öksürüklü Hastanın Değerlendirilmesi. Dr. Seval Ferhat ŞAHABETTİNOĞLU

Kronik Öksürüklü Hastanın Değerlendirilmesi. Dr. Seval Ferhat ŞAHABETTİNOĞLU Kronik Öksürüklü Hastanın Değerlendirilmesi Dr. Seval Ferhat ŞAHABETTİNOĞLU American Family Physician Volume 84, Number 8, October 15, 2011 Kronik öksürük 1. basamak sağlık hizmetlerinde en sık karşılaşılan,

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Rehberin

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ 17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ GİRİŞ Ülkemizde KOAH prevalansı 40 yaş üzeri erişkin nüfusta %19 dur, diğer bir ifadeyle yaklaşık

Detaylı

Öksürük Varyant Astım ve Nonastmatik Eozinofilik Bronşit

Öksürük Varyant Astım ve Nonastmatik Eozinofilik Bronşit Derlemeler Öksürük Varyant Astım ve Nonastmatik Eozinofilik Bronşit N. SONGÜR* * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA Eozinofilik bronşit (EB), spontan

Detaylı

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ 1.)REVERSİBİLİTE 2.)BRONŞ PROVOKASYON TESTLERİ REVERSİBİLİTE Tanım Havayolu obstrüksiyonu bulunan olgularda, farmakolojik bir

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

OLGU I. 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal

OLGU I. 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal OLGU I 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal NASIL İLERLERSİNİZ? 1-Bronş provokasyon testi 2-Ek tetkik gerekli değildir

Detaylı

Doğru bir tanı koyma uğraşı, doktorların gerçekleştirmeleri gereken rollerden biri olmayı sürdürmektedir

Doğru bir tanı koyma uğraşı, doktorların gerçekleştirmeleri gereken rollerden biri olmayı sürdürmektedir Eur Respir J 2009; 34:819-824 DOI: 10.1183/09031936.00126908 Copyright ERS Journals Ltd 2009 Çevrim içi Öksürük Kliniği: Kılavuzlara Dayanan Tanı ve Önerilerin Oluşturulması P.W. Dettmar*, V. Strugala*,

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

Eozinofilik Bronşit. Sibel ÖKTEM, Münevver ERDİNÇ ÖZET SUMMARY EOSINOPHILIC BRONCHITIS

Eozinofilik Bronşit. Sibel ÖKTEM, Münevver ERDİNÇ ÖZET SUMMARY EOSINOPHILIC BRONCHITIS Sibel ÖKTEM, Münevver ERDİNÇ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR ÖZET Eozinofilik bronşit; indükte balgamda eozinofil (> %3) saptanmasıyla tanımlanan, 4 haftadan uzun

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE

SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE Int. Dr. Gamze Ünlüer Nisan 2014 Tıbbın her dalında olduğu gibi göğüs hastalıklarında da klinik değerlendirmenin doğru yapılabilmesi için şu üç koşulun bir arada bulunması gerekir;

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

TÜM DÜNYADA KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR

TÜM DÜNYADA KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR Pediatrik Astım TÜM DÜNYADA 300.000 KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü: GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın

Detaylı

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım Klinik-Radyolojik İpuçları Çalıştığınız bölüm? 1-İnfeksiyon Hastalıkları 2-Hematoloji 3-Onkoloji 4-Göğüs Hastalıkları 5-Radyoloji 6-Diğer Bağışıklığı

Detaylı

Kronik Öksürük: Sistematik Tan sal Yaklafl m

Kronik Öksürük: Sistematik Tan sal Yaklafl m DERLEME Kronik Öksürük: Sistematik Tan sal Yaklafl m Adnan Y lmaz 1, Feyza Erkan 2 1 SSK Süreyyapafla Gö üs Kalp ve Damar Hastal klar E itim Hastanesi, stanbul 2 stanbul T p Fakültesi Gö üs Hastal klar

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013)

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013) 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013) 2. Eylül. 2013. Pazartesi 8.30 9.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Şule Kaya 9.30 10.20 Göğüs hastalıklarında

Detaylı

Kronik ürtikerde güncel tedaviler

Kronik ürtikerde güncel tedaviler Kronik ürtikerde güncel tedaviler Dr. Emek Kocatürk Göncü İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum akışı EAACI/GALEN/EDF/WAO Ürtiker Kılavuzu Amerikan Allerji İmmunoloji Akademisi Ürtiker Kılavuzu

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara 6 Yaşı şına gelene kadar ~ %50 sinde en az 1 vizing atağı olacaktır Tekrarlıyan Bronşiolitler (Hışıltılı Bebekler)

Detaylı

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

Kronik Öksürüğün Tanı ve Tedavisi

Kronik Öksürüğün Tanı ve Tedavisi DERLEME Kronik Öksürüğün Tanı ve Tedavisi Diagnosis and Treatment of Chronic Cough Emine Argüder Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara ÖZET Sekiz haftadan uzun

Detaylı

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?'

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Serdar Sedat IŞIK 1,2 1 T.C.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr.

2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. 2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Ahmet Akkaya Prof. Dr Münire Çakır Doç.Dr. Ahmet Bircan Doç Dr. Önder Öztürk

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

I. Global Initiative for Asthma (GINA): 2007 rehberleri 2006 dan çok farklı değil.

I. Global Initiative for Asthma (GINA): 2007 rehberleri 2006 dan çok farklı değil. IPCRG Kısa notlar 2 Rehberin Güncellemesi Özet 19 Şubat 2008 I. Global Initiative for Asthma (GINA): 2007 rehberleri 2006 dan çok farklı değil. Majör değişiklik 2005 rehberinden sonraki astım şiddetinden

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ. Doç.Dr.Filiz Koşar

AKCİĞER KANSERİ. Doç.Dr.Filiz Koşar AKCİĞER KANSERİ Doç.Dr.Filiz Koşar Akciğer Kanseri Nedir? Kanserler genellikle ilk ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır. Akciğer kanseri ilk önce akciğerde başlar Akciğerler göğüs boşluğumuzun büyük

Detaylı

Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum

Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum Bölüm 28 Çocuğum Astımlı mı Kalacak? Dr. S. Tolga YAVUZ Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum yollarında ortaya çıkan ve şiddeti zaman içinde değişmekle

Detaylı

Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi

Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi Millworkers by Laurence Stephen Lowry (1948) Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Tekstil Sektörü Elyaf ve ipliği kullanım eşyasına

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

HANGİ ASTIMLIYA HANGİ TEDAVİ?

HANGİ ASTIMLIYA HANGİ TEDAVİ? HANGİ ASTIMLIYA HANGİ TEDAVİ? Münevver Erdinç Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı munevver.erdinc@ege.edu.tr ASTIM TANIMI Kronik hava yolu inflamasyonu Bronş aşırı duyarlılığı

Detaylı

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Hastalıkların tedavisinde kat edilen yol, bulaşıcı hastalıklarla başarılı mücadele, yaşam koşullarında düzelme gibi

Detaylı

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması Bölüm 11 Astım ve Cerrahi İşlemler Astım ve Cerrahi İşlemler Dr. Gözde KÖYCÜ ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Detaylı

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy Hışıltılı Bebeğin Tedavisi Dr Suna Asilsoy Astıma bağlı vizingi olanlar Diğer nedenlere bağlı vizing geliştirenler Hışıltı fenotiplerinin ortaya çıkış zamanları Thorax 1997; 52: 946 952. Persistan vizing

Detaylı

Meslek Astımı nın Tanısı. Arif Çımrın

Meslek Astımı nın Tanısı. Arif Çımrın Meslek Astımı nın Tanısı Arif Çımrın 1 Meslek astımı neden önemli? 1/1 Endüstrileşme ile önemi artıyor -İş ile ilişkili solunumsal sorunların %52 sinden sorumlu (British Columbia) -Genel populasyonda astımlıların

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

Kronik Öksürük ile Üst Hava Yolu Aşırı Duyarlılığı Arasındaki İlişki

Kronik Öksürük ile Üst Hava Yolu Aşırı Duyarlılığı Arasındaki İlişki Kronik Öksürük ile Üst Hava Yolu Aşırı Duyarlılığı Arasındaki İlişki Füsun ÖNER EYÜBOĞLU*, Elif KURU**, Gönül AYDIN*, Şule AKÇAY* * Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim

Detaylı

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları E. Sevil Akkurt, Özlem D. Birben, Şerife S. Bozbaş, Elif Küpeli, Serdar Demirtaşoğlu,

Detaylı

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLGU-1 44 yaşında, erkek olgu futbol antrenörü 10 gündür ateş, eforla olan nefes darlığı, kuru öksürük

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI Stajyer Öğrenci Karnesi Hazırlayan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2 GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Habib BİLEN Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı SUNU PLANI Örnek olgu

Detaylı

Kronik öksürük. Sevgi Pekcan 1, Nural Kiper 2

Kronik öksürük. Sevgi Pekcan 1, Nural Kiper 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 247-255 Derleme Kronik öksürük Sevgi Pekcan 1, Nural Kiper 2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Pediatri Uzmanı, 2 Pediatri Profesörü SUMMARY: Pekcan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

31 Aspirin Desensitizasyonu: Kime, Nasıl ve Ne Zaman?

31 Aspirin Desensitizasyonu: Kime, Nasıl ve Ne Zaman? OLGU 31 31 Aspirin Desensitizasyonu: Kime, Nasıl ve Ne Zaman? 199 Aspirin Desensitizasyonu: Kime, Nasıl ve Ne Zaman? Ayşe Baççıoğlu, Ayşe Füsun Kalpaklıoğlu, Melis Temizkan Yağdıran Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal Yetmezlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal bez Etiyoloji Adrenal yetmezlik Primer adrenal yetmezlik Sekonder adrenal yetmezlik Fizyo-patoloji

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

BÖLÜM 2 TANI VE SINIFLAMA

BÖLÜM 2 TANI VE SINIFLAMA 16 BÖLÜM 2 TANI VE SINIFLAMA ANAHTAR NOKTALAR Astım tanısında anamnez çok önemlidir. Anamnezde nöbetler halinde gelen nefes darlığı, hışıltı, öksürük ve göğüste baskı hissi gibi semptomların varlığı ile

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Tanım, Epidemiyoloji ve Temel Patofizyolojik Mekanizmalar

Tanım, Epidemiyoloji ve Temel Patofizyolojik Mekanizmalar DOI: 10.5152/ttd.2013.100 Tanım, Epidemiyoloji ve Temel Patofizyolojik Mekanizmalar Definition, Epidemiology and Basic Pathophysiologic Mechanisms Münevver Erdinç Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

Düzce de Hava Kirliliği ve Solunum Hastalıkları. Yrd. Doç. Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Düzce de Hava Kirliliği ve Solunum Hastalıkları. Yrd. Doç. Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Düzce de Hava Kirliliği ve Solunum Hastalıkları Yrd. Doç. Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Hava Kirliliği Doğal olarak havada olmayan ya da zararlı

Detaylı