KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TAŞIT YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TAŞIT YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TAŞIT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Tarifeler; A-AMAÇ: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Manas Üniversitesi Rektörlüğüne ait her türlü yürüyen akşamlı vasıta, makam ve hizmette kullanılan; otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, akaryakıt tankeri, otomobil, tarım araç ve makinaları vs. Bunların sevk ve idaresi, bakım ve tamiratları, sigorta vs. işlerinin takip edilmesi ve zamanında yaptırılmaları, kaza yapan araçlar için izlenecek yol ve kaza yapan şoförün kusur nisbeti oranında uygulanacak cezayı müeyideler, kış mevsimi şartlarında araçlarda bulunması zaruri olan alet ve ekipmanın temini ve kullanımı, kış mevsiminde araç motorlarının donmalarına karşı tedbir alınması, şehir içi ve şehir dışında görevlendirilecek araç ve personelin görev amacına uygun hizmette kullanılıp kullanmadığının araştırılması, araçlarının yakıt ihtiyaçlarının zamanında kaliteli ve ekonomik olarak temin edilmesi, araçları ile ilgili olarak doğabilecek vergi ve harcamalarının zamanında ödenmesi, egzos ve trafik muayenelerinin periyodik olarak yaptırılması vs. hususlarının takip edilmesi esaslarını belirlemektir. B - KAPSAM: Madde 2 - Bu yönetmelik Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğüne ait olan yürüyen akşamlı, motorlu kara taşıtları için düzenlenmiştir. Personel Deyimi: İstihdam edilen personeli ifade eder. Makam Aracı: Rektör, Rektör Vekili, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Daire Başkanına tahsis edilen araçlardır. Sürücü Deyimi: Karayolunda bir aracı süren kişidir. Hizmet Aracı: Rektörlükçe şehir içinde görevlendiren hizmet maksatlı araçtır. Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ( sekiz ) ile 10 ( on ) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilen motorlu taşıttır. Otobüs: Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en az 11 ( onbir ) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Kamyon: İzin verebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg. ( Üçbinbeşyüz) 1 den fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Akaryakıt Tankeri: Sıvı akaryakıt ( Gaz, motorin, benzin veya fuel-oil ) taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Madde 3 - DAİRE BAŞKANLIKLARI VE DİĞER BİRİMLERDEN TALEP GELMESİ HALİNDE TAŞIT TAHSİSİ: Daire Başkanlılkarmm şehir içine araç talep etmeleri halinde taşıt talep formu düzenlenecektir. (EK-1) Talep formunda görevlendirecek personelin; Adı, Soyadı, Unvanı, Görev Yeri ve Mahiyeti belirtilerek sözkonusu form, sırasıyla görevlendirilen personel, iligili Birim ve Daire Başkanınca imzalandıktan sonra, Tesisler Bakim Onarım ve İşletme Dairesi Başkanının da uygun görmesi ile form, Ulaştırma Şefi, Baş Şoför veya İlgili Müdürlüğe verilmek suretiyle taşıt tahsisi yapılır. Madde 4 SOSYAL AMAÇLAR İÇİN TAŞIT TAHSİSİ: Rektörlüğümüzde görev yapmakta olan personele; ölüm veya hastalık sebebiyle ilgilinin talebi halinde sonradan alınmak kaydıyla olur aranmaksızın taşıt tahsisi yapılır. Ayrıca,

2 Rektörlüğümüze tümünü ilgilendiren sosyal aktivitelerde ( spor müsabakalrı, seminer, konferans, kurs ve benzeri toplantılar) işlerini aksatmayacak şekilde araç tahsis edilir. Madde 5 - REKTÖRLÜK TAŞITLARIN REVİZYONU - AMORTİSMANINI TAMAMLAMIŞ TAŞITLARIN SATILMASI VEYA YENİ TAŞIT SATIN ALINMASI ESASLARI: Rektörlüğe ait araçların kullanımından müttevelit yıpranma, paslanma ve çürüme (kaporta ve diğer aksamı için) mekanik ve elektronik sistemlerinde sık aralıklarda arıza yapması durumunda araç veya araçlar ilgili servisinde muayeneye tabi tutturulur. Yapılacak olan bakım ve tamir neticesinde sözkonusu araç veya araçların randımanlı çalışıp çalışmayacağı tespit ettirilir. Çok fazla masraf çıkaracağı ve verimli olmayacağı anlaşılan araç veya araçlar hakkında rapor düzenlettirilir. Yukarıda zikredilen hususlar gözönüne alınarak servis tarafından düzenlenen rapora ilave olarak araçların sevk ve idaresinden sorumlu Birim tarafından da ayrıca tutanak düzenlenir ve gereğinin yapılması için dosya halinde alım-satım işini yapan birime gönderilir. Ayrıca; satın alınacak araçlar için Türkiye veya Kırgızistan İhale Satınalma Yönetmeliği esasları gereğince işlem yapılır. Madde 6 - REKTÖRLÜK TAŞITLARININ BAKIM VE TAMİR ESASLARI: Araçların bakım ve tamirleri yetkili servislerinde yaptırılır. Bunun için bakımcı firmalardan teklif mektubu alınmak suretiyle yapılır. Bakımcılık sözleşmesi için en uygun teklifi veren firmanın iş kapasitesi, orijinal parça kullanıp kullanmadığı ve güvenirliği araştırılır. Araştırma neticesinde uygun özellikler taşımadığı tespit edilen firma kalsa bile sözleşme yapılmaz ve en uygun firma araştırılarak bakımcılık sözleşmesi düzenlenir.görevlendiren araçların daimi görev mahallinin dışında arızalanması halinde görevlilerce tutanak düzenlenip, bulunulan mahalde firma araştırılarak arızanın giderilmesi sağlanır. Rektörlük araçlarının tamir ve bakımlarının sözkonusu olması halinde araç şoförü, tamir ve bakımlarla görevli personel, arıza ve bakım onarım ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Makamdan alınacak olurla, araç bakım ve onarım için yetkili bakımcı firmaya gönderilir. Konu ile ilgili ödemeler makamdan alınacak olur ile yapılır. Madde 7 - REKTÖRLÜĞE AİT TAŞITLARIN ZORUNLU TRAFİK SİGORTASININ YAPTIRILMASI: Rektörlüğe ait taşıtların tamamının trafik sigortasıyla sigortalanması zorunludur. Madde 8 - KAZA YAPAN TAŞITLARIN TRAFİKTEKİ İŞLEMLERİ - YAPTIRILMALARI VE KAZAYI YAPAN REKTÖRLÜK ŞOFÖRÜNE UYGULANACAK MÜEYYİDELER: Kaza yapan aracın Trafik Şube Müdürlüğündeki Kanuni işlemleri ( Trafik Memurunca düzenlenen kaza raporu, alkol muayenesi vs.) tamamlandıktan sonra araç ilgili servisince götürülür. Araç üzerinde yapılan incelemeden sonra onarım işlerine başlanır. Kaza yapan araç için Trafik Şube Müdürlüğünce düzenlenen rapor esas alınarak kaydıyle araç şoförü hakkında müeyyide uygulanır. Aracın Rektörlüğe ait park alanında zarara uğraması halinde mesai haricindeki durumlarda kaza kurum Görevlilerince bir tutanakla tesbit edilir ve en kısa zamanda ilgili Birim Amirine bildirilir. Birim amiri de kazayı trafik yetkililerince bildirmekle yükümlüdürler. Kendisine zimmetli olan araçla seyir halinde iken trafik kural ve kaidelerine uymayan ve bu sebeple para cezası alan sürücülerin cezası Kurumca ödenmez. Trafik Sigortası; a) Kazaya uğrayan aracın hasarı kaza raporunda belirtilen kusur oranı nisbetinde Trafik Sigortası tarafından maddi hasar olarak ödenir. Trafik

3 Sigortasında belirlenen maddi hasarla ilgili limiti aşması durumunda limitin üzerindeki hasar miktarı ilgili şoför tarafından ödenir. Madde 9 - TAŞIT ŞOFÖRLERİN VAZİFELERİ: Araç şoförleri zimmetinde olan araçlarının genel temizliğini ve bakımını takip etmekle yükümlüdür. Doğabilecek arıza ve eksiklikleri tesbit edecek ve bağlı olduğu birime zamanında bildirilecektir. Araç şoförü zimmetinde olan aracın bakım ve temizliğini yaptıktan sonra ya aracın yanında bekleyecek veya şoförler odasında görevler için hazır bulunacaktır. Görevlerde Kırgızistan Trafik Kanunu'nun belirttiği resmi araçlarda bulunması gereken evraklar bulunduracak. Madde 10 - REKTÖRLÜĞE AİT HİZMET TAŞITLARININ KULLANIMINDA UYGULANACAK HUSUSLAR: Rektörlüğe ait araç ile görevli bulunan personel veya araç şoförü, aracı hiçbir şekilde amacı dışında ve özel işlerinde kullanamaz. Eşya veya yük taşıyamaz. Kurum dışında olan üçüncü şahısları araşla bir yerden başka bir yere yolcu olarak taşıyamaz. Maddi kazanç temin edici şekilde kullanamaz. Görev mahalline gidebilmek için en uygun güzergahı araç şoförü belirler. Trafik yoğunluğu dikkate alınarak kısa ve ekonomik yol tercih sebebidir. Rektörlük adına yapılan görevlendirmelerde; a) Rektörlüğe ait hizmet araçları, araç kullanıcısı olarak tesbit edilen şoföre araç zimmet formunda belirtilen esaslar dahilinde zimmetlenir. b) Görevlendirmelerde, görevin gecenin geç saatlerinde sonuçlanması halinde şoför zimmetinde olan araç ile evine gidebilir. Ancak araçta meydana gelebilecek zarar ve ziyandan araç şoförü sorumludur. Böyle hallerde ilgili şoför durumu en kısa zamanda bağlı olduğu Birim yetkililerine bildirmek zorundadır. c) İstisnai Haller: Acil hallerde veya şoför olmaması, seyahat esnasında şoförün hastalanması gibi istisnai durumlarda sürücü belgesi olan görevli personel bizzat veya sürürcü belgesi olan ehil diğer personele rızası tahtında araç kullandırılabilir. Acil veya istisnai halin takdiri seyahat eden ilgili amire aittir. Madde 11 - REKTÖRLÜK TEŞITLARININ AKARYAKIT MADENİ YAĞ VE DİĞER İHTİYAÇLARININ TEMİNİ VE TEDARİKİ: Rektörlük araçlarının motorin, benzin ve madeni yağ ihtiyaçlarının temini için öncelikli olarak firmalardan İhale ve Satmalına Yönetmeliği esasları dahilinde akaryakıt sözleşmesi yapılır. Sözkonusu yakıtların kaliteli ve katkısız olmasına dikkat edilir. Ayrıca periyodik aralıklarla kontrol merkezlerine numune götürelerek analizleri yaptırılır. Analiz sonuçlarının çoğunluğunda yakıt kalitesinde olumsuzluk görülmesi halinde kurum sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder. Araçların km. göstergeleri ile tüketilen yakıtın orantılı olabilmesi ve sağlıklı istastiki bilgilerin elde edilebilmesi için kayıt işlemlerinin muntazam yapılmasına dikkat edilir. Yakıt talebinde bulunan araç şoförünün dikkat edeceği hususlar şöyle sıralanmıştır. a) Araç şoförü bağlı bulunduğu birimden iki imzalı yakıt veresiye fişini alarak anlaşmalı petrol firmasına gider ve ihtiyacı olan yakıtı alır. b) Firmadan alman akaryakıt miktarı (İt) veresiye fişine yazıltıktan sonra, şoförü ve firma yetkilisince imzalanır. İmzalanan veresiye fişlerinden bir nüshası firmaya bırakılır, diğer nüshası araç şoförü tarafından mevcut km. 'si yazıldıktan sonra bağlı olduğu birime imza karşılığında teslim edilir.

4 Madde 12 - YAZ VE KIŞ AYLARINDA TAŞITLARDA BULUNMASI ZARURİ ALET VE MALZEMELER: Otomobillerde stepne, kriko ve kolu, bijon anahtarı, trafik araç seti, ( yangın söndürme tüpü, ceza çantası, çeki halatı, takoz, anahtar takımı, tornavida ve pense, seyyar lamba ve reflektör), yedek motor kayışı vb. Madde 13 - REKTÖRLÜĞE AİT KAMYON - ÇEKİCİ VE İSTİAP HADLERİ: ilgili amirler Trafik Birimlerince belirlenen yük istiap hadlerini aşmamak suretiyle yük yüklenmesini sağlamakla yükümlüdür. Kanunun verdiği ağırlık hadlerini aşacak şekilde araçlarına fazla yük yükleyen Taşıt şoförleri ve yetkililer Araçta doğabilecek zarar ve ziyandan ve ayrıca Trafikçe yapılacak olan kontrollerde uygulanacak olan cezayi müyyidelerden sorumludurlar. Sevk ve idaresine en az iki yetkilinin çıkış kağıdını imzalamaları neticesinde izin verilir. Madde 14 - ARAÇ DONMALARINA KARŞI TEDBİR ALINMASI (KIŞ AYLARINDA) Kiş mevsiminin yaklaşmasıyla ( İklim şartları dikkate alınarak) motor suyunun donmaması için yeterli miktarda antifriz ilavesi yapılır. Bu işlemin her yıl tekrarlanması zaruridir. Madde 15 - EGZOS VE ARAÇ TRAFİK MUAYENELERİ: Yetkili birimleri her yıl yapılması zaruri olan taşıt egzos muayenesini yaptırmakla mükelleftir. Ayrıca; araç trafik muayenesinin dolmadan ilgili yerlerden araç muayeneleri yaptırılır. Madde 16 - ARAÇ KİMLİK KARTININ TANZİMİ: Rektörlüğe ait araçların sevk ve idaresinden ilgili birim yetkilileri sorumludurlar. Her aracın yıl boyunca tamir, arıza, bakım, egzos ve trafik muayene yapılır. Yapmış olduğu toplam km. ve tükettiği akaryakıt miktarının uygun orantıda olup olmadığı, ve araç sürücüsünün aracı kullanması ve çalışmaları ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. a) Aylık ve Yıllık her aracın akaryaıt tüketimi tespit edilecektir. Akaryakıt israfının önlenebilmesi için, her aracın tükettiği yakıt ve yaptığı km. grafiklerle mukayese edilecek ve fazla miktarda yakıt tüketimi önlenecektir. ( EK: 2-3) b) Yıl boyunca her Aracın aylık ve yıllık bakım, tamir, kaza vs. giderlerinin muntazaman belirlenmesi zorunludur. Her araca bir dosya ayrılacak ve toplanan bilgiler yetlililerce değerlendirmeye tabi tutulacaktır. ( EK: 4) c) Taşıt sürücülerinin zimmetlerinde olan araca gösterdiği ihtimam, dikkat ve aracın temizliği ile ilgili davranışları takip edilecek, gerekli dikkat ve titizliği göstermeyen sürücüler hakkında ilgili mevzuat hükümleri tatbik edilecektir.

5 Madde 17 - CEZAİ İŞLEMLER: Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı haraket edenler hakkında, Personel Yönetmeliği ilgili maddeleri esas alınacak ve işlem yapılacaktır. Madde 18-YÜRÜTME: Bu yönetmeliği Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük adına Rektör Vekili yürütür. Madde 19 - YÜRÜRLÜK: Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten ( ) itibaren yürürlüğe girer. KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversitenin Araç İşletme Müdürlüğünün emrinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 359 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Anadolu Manşet Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Su İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

T.C MUĞLA BELEDİYESİ MUĞLA BELEDİYESİ TOPLU KARA TAŞIMACILIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C MUĞLA BELEDİYESİ MUĞLA BELEDİYESİ TOPLU KARA TAŞIMACILIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C MUĞLA BELEDİYESİ MUĞLA BELEDİYESİ TOPLU KARA TAŞIMACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Muğla Belediyesi ve mücavir alanı içerisinde belirlenmiş

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU Kiracı Adı-Soyadı : T.C. kimlik No : Fatura Adresi : İş Adresi : İş Tel : E-mail : Ev Adresi : Faks no : Ev Tel : Gsm 1 : Ehliyet No : Gsm 2 : Eh. Verildiği Yer : Eh. Verildiği

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Karar No : 19 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye Tenis Federasyonu nun merkez

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 17 /ARAÇ MUAYENE) İlgi: (a) 22/03/2010 tarih ve (2010/KUGM- 08 /ARAÇ MUAYENE) sayılı Genelge. (b) 23/06/2010 tarih ve (2010/KUGM- 11/ARAÇ MUAYENE) sayılı Genelge. (c) 13/10/2010 tarih

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Genel Hükümler

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Genel Hükümler TÜRKĐYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU TĐCARĐ TAŞIT KULLANMA BELGESĐ EĞĐTĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan: Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığının

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı