Takviyeli Kirişlerin Çift Perdeli Sistem Modeli ile Yaklaşık Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Takviyeli Kirişlerin Çift Perdeli Sistem Modeli ile Yaklaşık Analizi"

Transkript

1 ECAS00 Uluslararası Yapı v Dprm Mühnisliği Smpozyumu, 4 Ekim 00, Orta Doğu Tknik Ünivrsitsi, Ankara, Türkiy Takviyli Kirişlrin Çift Prli Sistm Moli il Yaklaşık Analizi S.Tanvir WASTİ Orta Doğu Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Mühnisliği Bölümü, Ankara 0653, Türkiy Mhmt UTKU Orta Doğu Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Mühnisliği Bölümü, Ankara 0653, Türkiy Slçuk SAATCI Toronto Ünivrsitsi, İnşaat Mühnisliği Bölümü, Toronto, Kanaa ÖZET: Bağ kirişlri il ağlanan çift prli sistmlrin yatay yük altınaki çözümlmlri gnllikl ilgisayar kullanılarak sonlu lmanlar yöntmi il yapılmakta ancak ll hsaplamaya imkân vrck yaklaşık yöntmlr ihtiyaç uyulmaktaır. Çift prli ağ kirişli sistmlr yatay konuma gtirilip inclniğin v ağ kirişlri şğr sürkli ir kayma ortamına önüştürülüğün ortaya çıkan mol, poksi il çlik plaka kaynatılarak güçlniriln tonarm ir kiriş nztililmktir. Bu çalışmaa yazarlar tarafınan hr iki sistmin çözümünü sağlayacak yaklaşık ir analitik yöntm sunulmaktaır. Bu yöntmn l iln sonuçlar çşitli yük urumları için hm prli sistmlr hm takviyli kirişlr üzrin sonlu lmanlar yöntminin vriği ğrlr il uyum için oluğu gözlnmktir. Anahtar Klimlr : Prli sistmlr; ağ kirişli çift prlr; takviyli kirişlr. ABSTRACT : Th analysis of twin shar walls join with conncting ams is usually prform y computr, ut approximat mthos of manual analysis ar also n. If a twin shar wall systm with conncting ams is turn horizontal an ths ams transform into an quivalnt continuous shar-conncting mium, th prolm rsmls that of a am strngthn with an xtrnally on stl plat. In this papr, an approximat analysis mtho that can appli to th solution of oth ths cass is prsnt. Th rsults from this mtho ar osrv to in agrmnt with thos otain from th finit lmnt mtho oth for shar wall systms an for plat on ams. Ky Wors : Shar wall systms; twin walls with conncting ams; strngthn ams. 59

2 Giriş Pr uvarlı sistmlr özllikl inaların prm ayanımları akımınan olukça sık trcih ilmktir. Hr n kaar günümüz u tür sistmlrin yatay yük altınaki çözümlmlri gnllikl ilgisayar kullanılarak sonlu lmanlar yöntmi il yapılmakta is grk ön tasarım aşamasına grks ilgisayar çıktılarının kontrolünün grktiği urumlara ll hsaplamaya imkân vrck yaklaşık yöntmlr ihtiyaç uyulmaktaır. Bu tür sistmlrin analizi için ugün kaar gliştirilmiş olan çok sayıa yöntm arasına Chitty (947), Bck (967), Rosman (964), Coull v Chouhury (967a, 967) tarafınan grçklştiriln çalışmalar öncü sayılailir. Buraa yazarlar tarafınan söz konusu sistmlrin çözümü için gliştiriln ir aşka yöntm anlatılmakta v yni gliştiriln u yöntm, sonlu lmanlar yöntmi il karşılaştırılınca kaul ililir sonuçlar vrmktir. Ayrıca yöntmn l iln nklmlrl, altına zamk vya poksi il yapıştırılarak inc çlik plaka il takviy iln ir kiriş mollnilmktir. Boşluklu pr uvar sistmlri iki pr uvar arasına pncr, korior vs. amaçlarla ırakılmış oşlukların ulunuğu v iki pr uvarın kat sviylrin kiriş vya öşm gii ğilmy çalışan lmanlarla ağlanığı sistmlrir (Şkil ). Bu tür sistmlrin çözümün Chitty (947) n itiarn takip iln yaklaşım iki uvar arasınaki ğilmy çalışan lmanların oluşturuğu sürksiz ortamın aha ziya ksmy maruz şğr sürkli ir ortamla ğiştirilmsiir. Söz konusu yaklaşıma, kirişlr momntin sıfır oluğu noktanın kiriş ortasına oluğu varsayımıyla kirişlrin sac ksm kuvvtlri taşıığı kaul ilmkt v u kaul ayanarak h kat yükskliği aralıklı kirişlrin hririnin ğilm rijitliği olan EI, h a ölünrk sürkli ortamın ğilm rijitliği l ilmktir. Çözümlm sonucu sürkli ortamaki kayma grilmsi ifasi çıkarılmakta v kat sviylrin ulunan kayma grilmlri kat yükskliğiyl çarpılarak o kattaki kirişin taşıığı ksm kuvvti ulunmaktaır. Bu yazıa l alınan yöntm is sac ksm kuvvtlrini taşıyan u şğr sürkli ortam için şğr ir G kayma moülü ifasi çıkarılmakta v sistm iki uvar arasına sac kayma grilmlrini taşıyan yapışkan ir taaka oluğu varsayılarak çözülmktir. Tkil yük, üzgün yayılı yük v prm yüklmsini tmsil n üçgn yayılı yük gii ğişik yanal yüklr için analiz iln sistmin çözümün plasman ğrlri, prlrki ksm kuvvtlri v momntlr l ililmkl rar mvcut yazıa sac ağ kirişlrinki ksm kuvvtlri v momntlr yr vrilmiştir. Gnl Formülasyon İki pr uvar v araaki sac kayma grilmsi taşıyan sistm oluşan kuvvtlr Şkil göstrilmktir. Ksittki toplam ksm kuvvti olan F, pr uvarın üst noktasınan itiarn ölçüln x ağlı ir fonksiyon olup yük türün gör ğişmktir. q şğr sürkli ortamaki kayma akımı olup q τ. t olmaktaır. Buraa τ şğr sürkli ortama kayma grilmsi, t is pr uvar kalınlığıır. Ayrıca τ G γ ifasiyl yazılailmktir. Buraa γ şğr ortamaki önmir. Sürkli ortamın şğr kayma moülü, atalt momnti I p v uzunluğu olan hr iki ucu ankastr ir kiriş l alınarak ulunailir. Böyl ir kirişt ir ucun iğrin gör kaar plasman yapması halin kiriş uçlarına oluşacak ksm kuvvtlri E I p / 3 olacaktır (Şkil 3). γ / alınarak l iln ksm kuvvtlri tipik kat yükskliği olan h oyunca ağıtılacak olursa q τ.t ( E I p / h ) γ ifasi l ilir. q τ. t G.γ. t oluğu üşünülck olursa şğr kayma moülü için aşağıaki ifa l ilir. 60

3 G τ γ q EI p γ t h t ( ) Buraa E malzmnin lastisit moülü, I p ir ağ kirişinin atalt momnti, h kat yükskliği v iki uvar arasınaki msaf v aynı zamana ağ kirişinin açıklığıır. Eşğr sürkli ortamaki γ önmsi uvarların yatay yük altına ğilmsinn v uvarlara kayma grilmlrinin yolaçtığı ksnl oy ğiştirmlrn kaynaklanan iki ilşn sahiptir. y u γ l ( ) x Buraa l prlrin orta ksnlri arasınaki msaf, u ağ kirişlrinki kayma grilmsinn olayı prlr oluşan ksnl oy ğiştirm v y yatay koorinat ksniir. Dk. () n y/x ifasi çıkarılır v hr iki taraf E (I +I ) il çarpılacak olursa, E( I + I y ) x l t q E ( I + I G ) ( I + + I l ) + A A H x x 0 q x x ( 3 ) ifasi l ilir. Bu nklmlr I, I prlrin atalt momntlri, A, A prlrin ksit alanları v H prlrin yrn yükskliğiir. Dnklm ğişkn olarak alınan x prlrin üst noktasınan itiarn ölçüln msafir. Öt yanan Şkil irim pr uzunluğu için ng nklmi aşağıaki gii l ililir. x y (I + I) l q + F( x) 0 ( 4 ) x E Dnklm (3) ün x gör iki kr türvinin alınması v nklm (4) yrin konularak farklı yük fonksiyonları için (Şkil 4) çözümü nticsin aşağıaki ifalr l ililir. Pr uvarın n üst noktasınan tki n yanal tkil yük P için, q G t l P cosh ( mx) x) t τ ( ) t x ( 5 ) E ( I + I) m cosh ( m H ) t( Düzgün yayılı yük w için, q G t l w sinh ( m x) tanh ( m H ) H x) tτ + ( x) cosh( m x) + x E ( I + I) m m m cosh( m H )... ( 6 ) ( Üçgn yayılı yük için, G qu ( x) E t l w u sinh ( mx) + cosh ( mx) sinh ( mh) + + x ( ) I + I m m cosh ( mh) H m m H m H H... ( 7 ) Bu nklmlr P pr üst noktasınan yatay olarak uygulanan tkil yük, w prlr yatay olarak uygulanan üzgün yayılı yük v w u prlr yatay olarak uygulanan üçgn yayılı yükün x 6

4 pr üst noktasınaki n üyük ğriir. Hr üç yük urumu için, m paramtrsi aşağıaki nklmn l ililir: ( I + I ) G t l m + + l ( 8 ) E ( I + I) l A A Yukarıaki ifalr şğr sürkli ortamaki kayma grilmsi ğişimini vrmktir. Blli ir kattaki ağ kirişinki ksm kuvvti u nklmlrin ir üst v ir alt katın orta noktaları arasına intgrallrinin alınmasıyla ulunailir. Ancak aha kolay olması akımınan, istniln kat sviysin nklm (5), (6) vya (7) n l iln kayma grilmsi ğri kat yükskliğiyl çarpılarak a o kattaki ağ kirişin yaklaşık olarak ir ksm kuvvti ğri l ililir. Buraa pr uvarlar için gliştiriln formulasyon iki parall kirişin yapışkan ir taakayla irirlrin yapıştırılması nticsin l iln taakalı kirişlrin çözümü için kullanılailmktir. Pr uvarlar arasınaki ağ kirişlr yrin kullanılan şğr sürkli ir ortam taakalı kiriş prolmin yapışkan taakayı tmsil tmkt, Dnklm () çıkarılan G is yapışkanın kayma moülü olmaktaır. Konu il ilgili aha ayrıntılı ilgi aşağıa vrilmktir. Ayrıca Saatcı ( 00 ) akılailir. Sayısal Örnk Düzgün yayılı v tkil yük urumları için aşağıaki paramtrlr sahip ir örnk sçilmiştir. E kpa H 56 m 7 m 7 m m I p h.8 m t 0.3 m (uvar kalınlığı) Örnk prolm hm w 6.5 kn/m lik yanal üzgün yayılı yük için hm üzgün yayılı yükün toplamı olan P 94 kn tkil yük için çözülmüştür. Prolm ayrıca m alınarak a çözülmüş v iki uvarın çok farklı oyutlara sahip oluğu urum a inclnmiştir. İki uvar gnişliğinin şit oluğu urum için hsaplanan paramtrlr aşağıaki giiir. l 9 m A A. m m G I I m 4 Bu paramtrlr kullanılarak tkil yük v üzgün yayılı yük için şğr sürkli ortama kayma grilmsini vrn ifalr aşağıaki gii l ililir. Pr uvarın n üst noktasınan tki n yanal tkil yük için, cosh( x) q t ( x) ( 9 ) Dnklm (9) un x ağlı ğişiminin grafiği Şkil 4 t vrilmktir. Şkil 5 tn gözlmlnilcği gii şğr sürkli ortama kayma grilmsi tml sıfıran aşlamakta v pr ucuna oğru gittikç artarak sait ir ğr yakınsamaktaır. Duvar üst noktasınan tki ttiriln tkil yükün uvar oyunca ksitt sait ksm kuvvti yarattığı göz önün alınacak olursa u yakınsamanın ksittki ksm kuvvti ğişimini takip ttiği görülür. Aynı prolm, iki pr uvar gnişliğinin farklı oluğu urumun a inclnmsi 6

5 amacıyla m ( / 7) ğişikliğiyl tkil yük için tkrar çözülmüştür. Bu çözümlr ait grafik Şkil 4 t vrilmktir. Hr kattaki ağ kirişinki ksm kuvvti aha önc ahsiliği gii nklm (9) v (0) an ilgili kat sviysin ulunan q ğrinin kat yükskliği olan h il çarpılmasıyla l ililir. Bu uruma, kirişlr momntin sıfır oluğu noktanın kirişin ortasına yralığı varsayımı yapılığınan, kirişt ulunan ksm kuvvti il kiriş açıklığının yarısının çarpımı ağ kirişi uçlarınaki momnti vrcktir. Sonlu Elman Analiz El alınan örnk prolm sonlu lmanlar yöntmi il çözülmüştür. Prolm pr uvarlar SAP000 (998) ilgisayar programına ulunan ikörtgn 9 üğüm noktalı izoparamtrik üzlm grilm lmanlarıyla mollnmiştir. Araaki ağ kirişlri is ilinn kiriş lmanlarıyla mollnmktir. Hr iki uvarın şit gnişliğ sahip oluğu urum için 40 üğüm noktası v 80 üzlm grilm lmanı, uvar gnişliklrinin farklı oluğu urum için is 38 üğüm noktası v 60 üzlm grilm lmanı kullanılmıştır. Hr kat sviysin ir tan olmak üzr toplam 0 ağ kiriş lmanı mvcuttur. Hr iki uvarın şit gnişlikt oluğu urum için hrir katta kirişlr l iln ksm kuvvtlriyl analitik çözümn l iln ksm kuvvtlri Talo karşılaştırmalı olarak vrilmktir. Talo. Pr gnişliklrinin şit oluğu ( 7 m) v şit olmaığı ( 7 m, m) urum için analitik v sonlu lman yöntmlri sonuçları Kat No. q t (x i ) ( kn/m ) 7 m q t (x i ). h ( kn ) Sonlu Elman ( kn ) Fark ( % ) q t (x i ) ( kn/m ) 7 m, m q t (x i ). h ( kn ) Sonlu Elman ( kn ) Fark ( % )

6 x Kat yükskliği ( h ) F M q Bağ kirişlr ( I p ) H w δx δx Pr uvar ( I, A ) Pr uvar ( I, A ) F + δf M + δm l Şkil. Tipik ağ kirişli çift pr Şkil. Bir pr uvara tki n kuvvtlrin srst kütl iyagramı M 6 EI P V EI 3 P V EI 3 P M 6 EI P Şkil 3. Bir ucun iğrin gör plasman yaptığına kirişt oluşan kuvvtlr v momntlr 90 Eşğr sürkli ortama kayma grilmsi (kpa) / / Msnttn itiarn msaf (m) Şkil 4. Yatay tkil yük altına ğişik pr gnişliği oranları için şğr sürkli ortama kayma grilmsi ağılımı 64

7 İnc Lvha il Takviy iln Kiriş İki vya aha çok taakanın poksili zamkla irlştirilmsinn imal iln taakalı vya katmanlı kirişlrin kullanımı artmaktaır. Laminat, kontrplak, kompozit kirişlr v glulam gii alar altına sunulan u kirişlrin n asit hali, ahşap vya mtal iki izotrop taakanın mkanik özlliklri farklı olan ir yapıştırıcı il irlştirilmsinn oluşturulan sistmir. Btonarm kirişin poksili zamk kullanılarak inc ir çlik lvha il güçlnirilmsi sonucu myana gln sistm katmanlı kiriş olarak inclnilmktir. Yukarıa formülasyonu grçklştiriln v hr kat üzyin ağ kirişlri il irlştiriln iki pr il mollnn sistm, ağ kirişlri sac kayma grilmlrin maruz şğr sürkli ir ortama önüştürülüğün v sistm konumu yatay olarak l alınığına ir katmanlı kiriş ( vya iki malzmli takviyli kiriş ) olarak l alınailmktir. Yapıştırıcı il irlştirilip katmanlı tk kiriş halin gtiriln iki kiriş için analitik ir çalışma Allison (998) tarafınan grçklştirilmiştir. Aşağıa l alınan u analizin sonuçları Allison tarafınan fotolastik nylrl kanıtlanmıştır. Wasti, Utku v Saatcı (000) tarafınan yapışkan taakanın lastisit moülü ğiştirilrk u tür kirişlrin avranışı iki oyutlu sonlu lmanlarla inclnmiştir. Allison un Elastik Analizi Allison yapmış oluğu çalışmasına, açıklık ortasına tkil yük uygulanan, asit msntli taakalı ir kiriş l almıştır. Kiriş iki taaka v tam ortaa yapışkan ir taakaan oluşmakta olup alt v üst taakalar özştir. Kayma akımı q il kayma grilmsi τ ğri aynı olsun iy Allison sçtiği kirişin kalınlığını olarak almıştır. Prolmin simtrik olması nniyl sac yarısının mollnmsi ytrli olacaktır (Şkil 7). İnc yapışkan taakaaki τ kayma grilmsinin, yapışkan taaka yükskliği c oyunca sait oluğu kaul ilmktir. Bu varsayımla, Allison un kirişin açıklık ortasınan x kaar uzakta yapışkan taakaa τ kayma grilmsini vrn ifasi aşağıaki giiir : τ K [ tanh ml sinh mx cosh mx + ] ( 0 ) Bu nklm K 3 ( + c ) W / [ 3 ( + c ) + ] ( ) m [G / E c 3 ] [ 3 ( + c ) + ] ( ) olup, üst v alt taakaların rinliği, G yapışkan taakanın kayma moülü, E is taakaların lastisit moülüür. Allison un ifasin, yapışkan taakaaki kayma grilmsi kiriş açıklık ortasına sıfır ğrinn aşlamakta v sürkli artarak x L noktasına τ m il göstriln n yüksk ğrin ulaşmaktaır. Kayma grilmsi n yüksk ğrin x L noktasına ulaşmakla rar, lli ir x ğrinn sonra artma miktarının son rc az oluğu görülmktir. Kayma grilmsinin ulaşacağı n yüksk ğr yapışkan taakanın rijitliğiyl oğruan ilişkili olup K 3 ( + c ) W / [ 3 ( + c ) + ] ğri üst sınır olarak alınailir. Saatcı (00) tarafınan ikiz pr prolmi n gnl haliyl çözülmüştür. Kiriş katmanlarının yükskliklri farklı ( ksit alanları v atalt momntlri ğişik ) v üç ğişik yük urumu için 65

8 kayma akımı ifalri Dnklm (5) ilâ (8) arasına vrilmiştir. Buraa, Dk. (8) il () vriln m ifalrinin şit olup olmaığı, akain tkil yük urumu için kayma grilmsini vrn Dk. ( ) v ( ) nin Dk. ( 5 ) şit olup olmaığı kontrol ilcktir. Önc Dk. (8) ki notasyonu Allison un makalsin nk gtirmk için G yrin G, t yrin, l yrin ( + c ), yrin c, I v I hriri yrin 3 /, A A yazılsın. Trimlr yrlştirip asit ir hsap yapılığına Dk. (8) in aşağıaki hal gliği görülcktir: m [G / E c 3 ] [ 3 ( + c ) + ] ki u Dk. (3) il tamamn aynıır. Pr uvarın n üst noktasınan tki n yanal tkil yük P için olan Dk. (5) tki ifanin notasyonunu Allison un makalsin nk gtirmk için G yrin G, t yrin, l yrin ( + c ), yrin c, I v I hriri yrin 3 /, H yrin L v P W yazılsın. Ek olarak Şkil v Şkil 5 tn izlniği gii, x msafsi Allison tarafınan farklı yön ölçülüğünn Dk. (5) t x yrin L x yazmak grkcktir. Bu uruma cosh (L x) için şu açılıma a grksinim olacaktır: cosh ( ml mx ) cosh ml cosh mx sinh ml sinh mx Trimlr yrlştirip asit ir hsap yapılığına Dk. (5) in aşağıaki hal gliği görülcktir: τ 3( + c)w ( [ ] ) [ + tanh ml sinh mx cosh mx] 3 + c + Yukarıaki nzr ifalrn görülüyor ki aynı nklmlr hm ağ kirişlrl ağlanan ikiz prlr için hm yapışkanla irlştiriln iki katmanlı kiriş için kullanılailmktir. Söz konusu prolm sonlu lman yöntmi il mollnmiş v uraa sunulan analitik çalışma il uyum için olukları göstrilmiştir. İlgili sayısal analizlri Saatcı (00) takip tmk mümkünür. y Yapışkan Taaka Taaka c x Taaka L Şkil 5. Taakalı kiriş (tkil yük) Sonuçlar Gliştiriln yaklaşık yöntm kullanılarak çşitli gomtri v yük urumları için ağ kirişli çift pr sistminin v aynı şkil inc lvha il takviy iln kirişlrin analizi grçklştirililmktir. Prlr sistmi için gliştiriln formülasyon katmanlı kirişlrin analizin vya çlik plaka il takviy iln tonarm kirişlr uyarlanailmktir. W 66

9 Talo görülüğü gii uraa vriln yaklaşık yöntm uvar gnişliklrinin aynı oluğu uruma tkil yük için kaul ililir yakınlıkta sonuçlar vrmktir v n üyük fark yaklaşık %6 ır. İki pr uvarın çok farklı gnişliklr sahip olması urumuna iki yöntm arasınaki fark üyümktir v yr yr % ulaşmaktaır. Araaki fark yüksk olmakla irlikt analitik yöntmin güvnli tarafta kalması yin analitik yöntmin yaklaşık hsap v kontrollr için kullanılailirliğini göstrmktir. Tkil v yayılı yüklr altına inclnn taakalı kirişlr için l iln sonuçlar, farklı yapışkan taaka lastisit moüllri için sonlu lman çözümlri il oğrulanmıştır. Taakalı kirişlr için 9 üğüm noktalı izoparamtrik üzlm grilm lmanının kaul ililir sonuçlar vriği anlaşılmıştır. Takviy için kullanılan çlik plaka nın kiriş uzunluğunan aha kısa olma urumu ayrıca çözülmüş olup Saatcı (00) inclnilir. Rfranslar Bck, H., 96. Contriution to th analysis of coupl shar walls. ACI Journal, Procings, Vol. 59, pp Chitty, L., 947. On th cantilvr compos of a numr of paralll ams intrconnct y cross ars,. Phil. Mag., Lonon, Vol. 38, pp Coull, A. v Chouhury, J. R., 967a. Strsss an flctions in coupl shar walls, ACI Journal, Procings, Vol. 64, pp Coull, A. v Chouhury, J. R., 967. Analysis of coupl shar walls. ACI Journal, Procings, Vol. 64, pp Rosman, R., 964. Approximat analysis of shar walls sujct to latral loas. ACI Journal, Procings, Vol. 6, pp Rorts, T. M. (989). Approximat analysis of shar an normal strss concntrations in th ahsiv layr of plat RC ams, Th Structural Enginr, Vol. 67, s Saatcı, S., 00. Analytical an Finit Elmnt Invstigation of Layr Bams, M.S. Thsis, Mil East Tchnical Univrsity, Ankara, Turky, 00 pp. SAP 000, 998. Intgrat finit lmnt analysis an sign of structurs Analysis Rfrnc, Computrs & Structurs, Inc., Brkly, California, pp Wasti, S.T, Utku M., Saatcı S., 000. Katmanlı Kirişlrin Sonlu Elmanlar Yöntmi il Analizi, İnşaat Mühnisliğin Glişmlr, IV. Uluslararası Kongr, -3 Kasım 000, Doğu Akniz Ünivrsitsi, Gazimağusa, KKTC. 67

GAMA TİPİ SERBEST PİSTONLU BİR STİRLİNG MOTORUNUN DİNAMİK VE TERMODİNAMİK ANALİZİ

GAMA TİPİ SERBEST PİSTONLU BİR STİRLİNG MOTORUNUN DİNAMİK VE TERMODİNAMİK ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Journal of th Faulty of Enginring an Arhittur of Gazi Univrsity Cilt 28, No 2, 265-273, 2013 Vol 28, No 2, 265-273, 2013 GAMA TİPİ SERBEST PİSTONLU BİR STİRLİNG MOTORUNUN

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ B. Gültekin SINIR, M. Erkan TURAN ve S. Emine KOCABAŞ Celal Bayar Üniversitesi Mühenislik Fakültesi İnşaat Mühenisliği Bölümü,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s 5 64 Ekim 006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI (APPLICATION OF CROSSOVER DESIGN IN CLINICAL RESEARCHES) Özgür ARMANERİ*,

Detaylı

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim Türkç İçinkilr

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR POLİMER-AL KOMPOZİT SÖNÜMLEYİCİ TASARIMI Fatih Cansabuncu 1, İhsan Küçükrendeci 2, Feridun Karakoç 2 1 Otocan Yedek Parça Sanayi-BURSA

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Top-Down construction technique in Ankara Kızılay Station Namık Kemal Öztorun İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

CIVATALAR ve SOMUNLAR

CIVATALAR ve SOMUNLAR 009 Kasım CIVATALAR ve SOMUNLAR ÖZET Ön germeli cıvata bağlantıları 08-ö M. Güven KUTAY 08a_civata_ozet_09_01.oc İ Ç İ N D E K İ L E R 1 Cıvata ne ir?.. 3 1.1 Cıvatanın kaba tanımı. 3 1. Via ne ir?. 3

Detaylı

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı *

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * İMO Teknik Dergi, 14 6699-674, Yazı 416 Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * Fevzi SARITAŞ* Zeki HASGÜR** ÖZ Elastomer mesnetli bir

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk DOĞA Çvr Yöntm v Altrnat Enrj Tknolojlr Mündslk Danışmanlık Eğtm Hzmtlr San. Tc. Ltd. Şt. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER Barış ACAR 1, a, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ b a Fresko Tanıtım Hizmetleri, Şişli/İstanbul, TÜRKİYE baris-acar@hotmail.com

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

İnsansız Hava Araçları için Kontrol Yüzey Kaybını Dengeleyici ve Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabilen Otomatik Uçuş ve İniş Sistemi Tasarımı

İnsansız Hava Araçları için Kontrol Yüzey Kaybını Dengeleyici ve Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabilen Otomatik Uçuş ve İniş Sistemi Tasarımı İnanız Hava Araçları için Kontrol Yüzy Kaybını Dnglyici v Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabiln Otomatik Uçuş v İniş Sitmi Taarımı Coşku Kanakoğlu, Ünvr Kaynak, Arif Öndr Işıkman, Abdullah Giray Yağlıkçı,

Detaylı

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar PROF. DR. HAC BODR GÜÇ ELEKTRONİĞİ. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve ygulamaları. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarının Karşılaştırılması 5. AC-DC Dönüştürücüler

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

Özgür L. ERTUĞRUL a *, M. Yener ÖZKAN b. Geliş Tarihi/Received : 04.11.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 03.04.2012

Özgür L. ERTUĞRUL a *, M. Yener ÖZKAN b. Geliş Tarihi/Received : 04.11.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 03.04.2012 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 3, 2012, Sayfa 173-181 EPS Ara Dolgu Kullanımının Ankastre İstinat Duvarlarının Statik Davranışı Üzerindeki Etkileri Influence of EPS

Detaylı

Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2)

Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) YAPILARIN HIZLI DURUM TESPİTİ İÇİN GELİŞTİRİLEN UZMAN BİLGİSAYAR PROGRAMI DURTES İLE GENEL AMAÇLI SONLU ELEMAN PROGRAMLARININ ENTEGRASYONU Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) (1) İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Basit Doğrusal Regresyon Analizi ile Hiyerarşik Doğrusal Modeller Analizinin Karşılaştırılması

Basit Doğrusal Regresyon Analizi ile Hiyerarşik Doğrusal Modeller Analizinin Karşılaştırılması Eğitimde ve Psikoloide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Kış 2010, 1(2), 78-84 Basit Doğrusal Regresyon Analizi ile Hiyerarşik Doğrusal Modeller Analizinin Karşılaştırılması Burcu ATAR * Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya Göleti Havzası Örneği

Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya Göleti Havzası Örneği Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya Göleti Havzası Örneği Ş. Tülin AKKAYA ASLAN * Kemal S. GÜNDOĞDU ** A. Osman DEMİR *** ÖZET

Detaylı

BETONARME PERDE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007

BETONARME PERDE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007 BETONARE PERDE BOYUTLAA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007 COPUTERS & ENGINEERING ETABS 2013 Betonarme Pere Boyutlama Kılavuzu Doğruan Seçimle TS500 (2000) ve Deprem Bögelerine Yapılacak Binalar Hakkına

Detaylı

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 00 CİLT 4 SAYI 3 (9-3) İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI Dr.Hv.Müh.Y. S.Krm AYTULUN* Hv Hrp Okulu Dknlığı Yşilyurt / İSTANBUL k.ytulun@hho.du.tr

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı