Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 İX İÇİNDEKİLER Önsöz... v İkinci Baskıya Önsöz... vii İçindekiler... ix BİRİNCİ BÖLÜM: DEMİRYOLUNDA ÇEKEN ÇEKİLEN ARAÇLAR 1. Demiryolu taşımacılığında Çeken ve Çekilen Demiryolu taşımacılığında Çeken Araçlar Dizel Lokomotifler Elektrikli Lokomotifler Demiryolu taşımacılığında Çekilen Araçlar Vagonlar ve Özellikleri Kapalı Yük Vagonları G Tipi Kapalı Yük Vagonları Habis Tipi Kapalı Yük Vagonları E Tipi Yüksek Kenarlı Yük Vagonları Platform Tipi Yük Vagonları F Tipi Yüksek Kenarlı Yük Vagonları Sarnıçlı Yük Vagonları Tahıl Vagonları Ağır Yük Vagonları Soğuk Hava Vagonları Otomobil Taşımada Kullanılan Otokuşetler İKİNCİ BÖLÜM: YÜK VAGONLARINDA NUMARALANDIRMA ve İŞARETLEME 2. Yük Vagonları Üzerinde Yazı ve İşaretlerin Anlamları Yük Vagonlarının Numaralandırılması İşletme Numarası Kod Numarası Evsaf Numarası Sıra Numarası Kontrol Rakamı Yük Vagonlarında Küçük Harflerin Anlamları Örnek Numaralandırma... 51

2 X ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YÜK VAGONLARININ ETİKETLENMESİ ve MÜHÜRLENMESİ 3. Yük Vagonlarının Dağıtımı Yükletilmesi, Etiketlenmesi ve Mühürlenmesi GVD Günlük Vagon Durumunun Belirlenmesi GVD Bilgilerinin Yazılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular GVD Bilgilerinin Bölümleri, Sıraları ve Bulunması Gereken Bilgiler Mevcut Bölümü Tamir Bölümü Bağlı Ortaklıklara Sevk Bağlı Ortaklık Tamiri Yedek Bölümü İhtiyaç Bölümü Borç Bölümü Yük Bölümü Dolmakta Bölümü Dolum Yoluna Verilecek Vagonlar Bölümü Boşalmakta Bölümü Boşaltma Yoluna Verilecek Vagonlar Bölümü Dolan Bölümü Boşalan Bölümü Düşünceler Bölümü GVD Bildiriminde Bulanan Diğer Bilgiler İdari Eşya Sahibine Ait Eşya İhraç Eşya Muhtelif Eşya GVD Bildirimlerinde Yer Alan Vagon Tipleri ve GVD Bildiriminin Kontrol Edilmesi Vagon Tahsisinin Yapılması Tahsis Emirleri Yabancı Demiryollarına Ait Vagonların Tahsisi ve Yurtdışı Edilmeleri Yük Treni Teşkilat Bildirimleri Yük Durumunun Bildirilmesi Vagon Tahsisi ve Taşıma ile İlgili Özel Durumlar Vagonların Yüklenmesi Vagon Tahsisinin Yapılması Vagonların Muşamba (Branda) ile Örtülmesi, Etiketlenmesi ve Mühürlenmesi... 80

3 Xİ Vagonların Etiketlenmesi Vagonların Mühürlenmesi Vagonların Mühürlenmesi ile İlgili İşlemler Mühürlerin Saklanması ve Kullanılması Mühürlerin Sökülmesi Mühürlerin Taşıma Belgesine Kaydedilmesi Mühürlerin Ara İstasyonlarda Kontrol Edilmesi Kalkış ve Varış İstasyonlarında Mühürlü Vagonların Teslim Alınması DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TRENLERDE SINIFLANDIRMA ve TÜRLERİ 4. Trenlerin Sınıflandırılması ve Çeşitleri Trenlerin Numaralandırılması Trenlerin Sırası Trenlerin Hızı Trenlerin Makaslardan Geçiş Hızları Orerlerin Hazırlanması Seyir Cetvelleri Trenleri Sefere Koyma Seferden Kaldırma İlgililere Duyurma Trenlerin Seferden Kaldırılması BEŞİNCİ BÖLÜM: TRENLERİN SEFERE HAZIRLANMASI 5. Trenlerin Hazırlanması Yolcu Vagonları, Vagon Bakım Onarımları Ağır Vagon ve Soğuk Lokomotiflerin Trenlerdeki Yeri Soğuk Lokomotiflerin Trenlerle Gönderilme Şekilleri Yolcu ve Hafif Yük Vagonlarının Trenlerdeki Yeri Emniyet ve İşaret Vagonları Trenlere Verilecek Vagonlarla İlgili Sınırlamalar Tehlikeli Madde Yüklü Vagonların Trenlerdeki Yeri Havaleli Eşya Taşıyan Vagonların Trenlerdeki Yeri Tamire Gönderilecek Vagonların Trenlerdeki Yeri Karkürer Araçlarının Trenlerdeki Yeri Trenlerin Dingil Sayısı, Uzunluğu ve Ağırlığı Trenlerin Uzunluğu Trenlerin Ağırlığı Trenlerin Muayenesi

4 Xİİ Ağır Vagon ve Soğuk Lokomotiflerin Trenlerdeki Yeri Lokomotiflerin Trenlerdeki Yeri ve Konumu Trenlere Önden ve Arkadan Destek Verme Trenlere Arkadan Destek Verilmesi Trenlerde Görevlendirilecek Personel Sayısı ALTINCI BÖLÜM: DEMİRYOLU TRAFİĞİNİN DÜZENLENMESİ 6. Trenlerin Trafiğine Ait Genel Kurallar Anayoldaki Düzensizlikler Trenin Seyri Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar Normal Hızını Yapamayan Trenler Zamanından Önce Tren Gönderilmesi Şartlı Sevk Emri Trenlerin Kabulünden Önce Yapılan İşlemler Trenlerin İstasyonlara Girişi ve Yolların Kullanılışı Hareket Emri Trenlerin İstasyonlardan Hareketi Trenlerin İstasyonlardan Durmadan Geçmesi Orer Dışı Durma Orer de Gösterilen Durmanın Kaldırılması Birbirlerini Takip Eden Trenler Arasında Bulunması Gereken Zaman Aralığı YEDİNCİ BÖLÜM: DEMİRYOLU ARAÇLARINDA FREN ve MANEVRA 7. Trenlerde Kullanılacak Frenler ve Türleri Lokomotif ve Vagonların Fren Ağırlıkları Trenlerin Fren İhtiyacı ve Fren Hesabının Yapılması Trenlerde Frenli Vagonların Dağılımı Manevraların Tanımı ve Çeşitleri Manevraların Yönetimi ve Yapılışı Manevralarda Hız Sınırlaması Çeken Çekilen Araçlar ile Hava, Isıtma Hortumları ve Aydınlatma Kablolarının Bağlanması ve Çözülmesi SEKİZİNCİ BÖLÜM: DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA MODELLLER ve KULLANILMASI 8. Modeller ve Modeller Kullanılması Durma Modeli

5 Xİİİ 8.2. Tren İşaretlerinin Takılması ve Kaldırılması Seyir Kısıtlama Modeli Normal Buluşma Modeli Trenlerin Buluşması Trenlerin Öne Geçmesi Trenlerin Buluşma ve Geçme İstasyonlarına Girmeleri Buluşma Değişikliği ve Geçici Buluşma İstasyonunun Belirlenmesi Tarifeli Trenlerle Tarifesiz Trenlerin Buluşması DOKUZUNCU BÖLÜM: DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI 9. Demiryolu ile Uluslararası Eşya Taşımacılığı Genel Kurallar Demiryolunda Taşınması Yasaklanan ve Taşınması Özel Şartlara Bağlı Eşyalar Geçilecek Ülkede Taşınması Yasaklanmış Eşyalar Geçilecek Ülkede Taşınması Tekel İdaresine Bırakılmış Eşyalar Tehlikeli Maddeler Cenaze Taşımaları Hareketli (Tekerlekli) Demiryolu Araçları Canlı Hayvanların Taşınması Taşınmasına Olanak Bulunmayan Havaleli Eşyalar Sözleşmede Yer Alan Tanımlar Taşımacı Taşeron Taşımacı Genel Taşıma Kuralları İntermodal Taşıma Ünitesi CIM Sözleşmesine Aykırılık İçeren Taşımalar Taşıma Belgesi ve Hükümleri Taşıma Belgesinin İçeriği Taşıma Belgesi Üzerine Yazılmış Bilgilere İlişkin Sorumluluk CIM Mevzuatına Göre Tehlikeli Eşyaların Taşınmasına İlişkin Kurallar Taşıma Ücreti ve Taşıma Ücretinin Ödenmesi Teslim Alınan Eşya ve Belgelerin İncelenmesi Taşıma Belgesinin İspat Gücü

6 XİV 9.9. Eşyanın Yüklenmesi ve Boşaltılması Eşyanın Ambalajlanması İdari Formalitelerin Tamamlanması Teslim Süresi Eşyanın Teslim Edilmesi Gönderen Tarafından Eşyaya Tasarruf Etme Hakkı Tasarruf Hakkının Uygulanması Taşımaya Engel Durumlar Teslime Engel Durumlar Teslime ve Taşımaya Engel Durumların Sonuçları Uluslararası Demiryolu Taşımalarında Sorumluluk Demiryolu Araçlarının Eşya Olarak Taşımalarında Sorumluluk Demiryolu Taşımacılığında İspat Yükümlülüğü Müteakip (Birbirini Takip Eden) Taşımacılar Taşeron Taşımacı Kavramı ve Hukuki Sonuçları Tekrar Sevk Durumunda Zarar Karinesi Eşyanın Kayıp Olarak Kabul Edilmesi Kayıp Durumunda Tazminat Eşyaya Ait Fireler ve Taşımacının Sorumluluğu Eşyanın Hasar Görmesi ve Tazminat Gecikme Halinde Tazminat Kıymet Bildirimi ve Tazminat Uygulaması Eşyanın Tesliminde Kıymet Bildirimi ve Tazminat Uygulaması Sorumluluk Sınırlarının Aşılması Hakkının Sona Ermesi Taşımanın Bir Kısmının Denizyolu ile Yapılması Halinde Sorumluluk Nükleer Kaza Halinde Sorumluluk Taşımacının Sorumlu Olduğu Kişiler Sözleşmeye Taraf Olanların Hakları ve Hakların Kullanılması Sözleşmeye Aykırı Durumların Tespit Edilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hak Taleplerinin Yapılmasına İlişkin Usuller Taşımacıya Karşı Dava Açabilen Taraflar Dava Açabilen Taşımacılar Uluslar arası Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkemeler Dava Açma Hakkının Kaybedilmesi

7 XV Zamanaşımı ve Sonuçları Taşımacılar Arasındaki İlişkiler Taşımacıların Rücu Hakkı ve Rücu Hakkının Kullanılması Rücu Hakkının Kullanılmasında Usuller Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Operasyon Yönetimi Rusya ve BDT Ülkelerine Demiryolu Taşımaları Türkiye den Avrupa Ülkelerine Demiryolu Taşımaları Türkiye - Ortadoğu Ülkeleri Arasında Demiryolu ile Eşya Taşımaları Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Maliyet Yönetimi Bekleme Ücreti Hat İşgal Ücreti Hammaliye Ücreti Depolama Hizmetine İlişkin Ücretler Manipülasyon Ücreti Teçhizat Tahsis Ücreti Tartım ve Kantar Ücreti Büyük Konteynırların Taşınması ve Elleçlenmesine İlişkin Ücretler Samsun Kavkaz Arası Güzergâhta Feribot ve Terminal Ücretleri Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Taşıma Ücreti Örnek Olay Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında İşletim Modelleri ve Yönetimi Tek Vagon Taşımacılığı Ana Hat Tren Taşımacılığı Blok Tren Taşımacılığı İntermodal Tren Taşımacılığı ONUNCU BÖLÜM: DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA YÜKLEME ve YÜK GÜVENLİĞİ 10. Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Yükleme Talimatları Yükleme Talimatlarının Kapsamı Vagon ve Diğer Taşıma Kaplarının Kullanılmasında Uygulanacak Kurallar Vagon Tabanlarına İlişkin Kurallar

8 XVİ Yan Duvar ve Kapılar Dikmeler Bağlantı Elemanları Bağlamada Kullanılan Ekipmanlar Vagonların Yüklenmesinde Uygulanacak Kurallar Dingil Başına Düşen Ağırlık Oranı Boji Başına Düşen Ağırlık Oranı Farklı Tip ve Özellikte Eşyaların Yüklenmesi Eşyanın Boyutlarına İlişkin Kurallar Eşyanın Yüklenmesine ve Emniyetine İlişkin Kurallar Dökme Eşyanın Yüklenmesine ve Emniyetine İlişkin Kurallar Küçük Parçalı Eşyanın Yüklenmesine ve Emniyetine İlişkin Kurallar Paketlenmiş Eşyanın Yüklenmesine ve Emniyetine İlişkin Kurallar Eşyanın Kaymasının Sınırlandırılması Eşyanın Dolaylı Bağlanması Sürtünmeyi Artıran Parçalar Kullanılması Yuvarlanabilir Eşyaların Yüklenmesi ve Emniyeti Kendi Tekerlekleri Üzerinde Hareket Edebilen Eşyaların Yüklenmesi ve Emniyeti ONBİRİNCİ BÖLÜM: İMDAT TRENLERİ ve OPERASYONLARI Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Yükleme Talimatları İmdat Trenleri ve Derayman Vinçlerinin Sefere Konmaları, Olay Yerinde Yapılacak İşlemler ile Hasarlı Araçlara Uygulanacak İşlemler İmdat Trenlerinin Kullanılması ve Görevlendirilmesi İmdat Trenlerinin Emre Hazır Tutulması İmdat Trenlerinin Malzeme Listesi ve Korunması Derayman Vinçlerinin Tarifi, Bağlı Oldukları Bölge, Bekletildikleri İstasyon ve Özellikleri ve Çalıştırılmaları Derayman Vinçlerinin Kullanılacağı İşler ve Yetkili Personel Derayman Vinçlerinin Bekletildikleri Yerlerde Yapılacak İşler Derayman Vinçlerinin İstek ve Kullanılmasında Uyulması Gereken Kurallar

9 XVİİ İmdat Trenleri ve Derayman Vinçlerinin Sevkleri Olay Yerinde Emir ve Kumanda, Ekip Elamanlarının İhtiyaçlarının Karşılanması Olay Yerinde Emir ve Kumanda Ekiplerin Yemek İhtiyaçlarının Karşılanması Ekip Elemanlarının Görevlerinin Değiştirilmesi Hasarlı Çeken Çekilen Araçların Sevkleri ile Onarım veya Revizyon Görecekleri İşyerlerinde Yapılacak İşler ONİKİNCİ BÖLÜM: DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA İNSAN KAYNAKLARI 12. Demiryolu Taşımacılığında İnsan Kaynakları Hareket Müdürünün Görev ve Yetkilileri Hareket Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkilileri Hareket Müdür Yardımcısının Sorumlulukları Hareket Baş Kontrolörü ile Hareket Kontrolörlerinin Görev ve Yetkilileri Hareket Baş Kontrolörü ve Hareket Kontrolörlerinin Sorumlulukları Başraportitörün Görev ve Yetkilileri Başraportitörün Sorumlulukları Raportitörün Görev ve Yetkilileri Raportitörün Sorumlulukları Lojistik Müdürünün Görev ve Yetkilileri Lojistik Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkilileri Lojistik Şefinin Görev ve Yetkilileri Ambar Şefinin Görev ve Yetkilileri Saymanın Görev ve Yetkilileri Lojistik Memurunun Görev ve Yetkilileri Puantörün Görev ve Yetkilileri ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DEMİRYOLU HATLARINDA ŞAHIS VAGONLARININ İŞLETİLMESİ 13. Demiryolu Hatlarında Şahıslara ait Vagonların İşletilmesi Diğer Şahıslara ait Vagonların İşletmeye Kabul Edilmesi Vagonlarda Aranan Teknik Standartlar Başvuruların Değerlendirilmesi Başvuru Yapamayacak Olanlar Sözleşme Yapılması

10 XVİİİ Vagonların Kontrolü, Seyir Tecrübesi ve Masrafları Vagonların Tekrar Servise Verilmesi İşletme Şartları Yükleme, Taşımalar ve Ücret Tehlikeli Madde Taşımaları Uluslararası Taşımalar Sigorta Hasar Görme, Arıza, Tamir ve Bakım Vagonların Dara Tespiti ve Damgalanması Taşınmazların Kullanılması ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YURTİÇİ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ve OPERASYONEL BOYUTLARI Demiryolu ile Yurtiçi Eşya Taşımacılığı ile İlgili Süreçler Yurtiçi Demiryolu ile Eşya Taşımacılığında Sorumluluk Taşıma Belgesine Yazılacak İsim ve Adresler Demiryolu Taşımacılığında Eşyanın Ambalajlanması Demiryolu Taşımacılığında Refakat Demiryolu Taşımacılığında Ücretsiz Refakat Demiryolu Taşımacılığında Ücretli Refakat Refakatlerde Sorumluluk Taşıma Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması Tekrar Sevk İşlemi Varış İstasyonunun Değiştirilmesi Alıcının Değiştirilmesi Taşıma Sözleşmesinde Değişikliklere İlişkin Ortak Kurallar Taşıma Belgesinin Düzenlenmesi Taşıma Belgesinin Nüshaları Taşıma Belgesi Üzerinde Yer Alması Gereken Bilgiler Taşımaya Kabul Edilmeyen Eşyalar Demiryolu Taşımacılığında Tehlikeli Madde Taşımaları Taşınması Güçlük Arz eden Eşyaların Taşınması Uygulama Koşulları Taşınması Güçlük Arz Eden Eşyalar İçin Taşıma Ücreti

11 XİX Taşınması Güçlük Arz Eden Eşyalar İçin Dolu Taşıma Ücreti Boş Vagon Taşıma Ücreti Özel Tren Taşıma Ücreti En Az Taşıma Ücreti ve Taşıma Mesafesi Özel Vagon Kira Ücreti Emniyet ve Servis Vagonu Ücretleri Bekleme Ücreti Feribot Ücreti Aktarma Ücreti Hasar Bedeli Sigorta Ücreti Taşınması Güçlük Arz Eden Eşyaların Parsiyel Olarak Taşınması Dingil Basıncının Sınırlı Olduğu Hatlardaki Taşımalar Taşıma Ücretinin Belirlenmesi Eşyanın Cinsi ve Sınıfı Eşyanın Ağırlığı Taşıma Mesafesi Taşıma Hızı ve Şekli Ücret Kesirleri En Az Taşıma Ücreti Taşımadan Vazgeçildiğinde Alınacak Ücretler Parsiyel (Mesajeri) Taşımalarda Vazgeçildiğinde Alınacak Ücretler Tam Vagon Taşımalarda Vazgeçildiğinde Alınacak Ücretler Taşıma Ücretlerine İlişkin Ortak Hükümler Taşıma Ücretinin Ödenmesi Eşyanın Karışık Halde Taşınması İthal ve İhraç Eşyaların Demiryolunda Taşınması Tam Vagon İşlemli İthal Eşyaların Demiryolunda Taşınması Tam Vagon İşlemli İhraç Eşyaların Demiryolunda Taşınması Geniş Hatta Sahip Demiryolu İdarelerine Ait Vagonlarla Yapılan Taşımalar Ortak Hükümler

12 XX İthal ve İhraç Eşyaların Parsiyel Taşınmalarında Uygulanacak Kurallar İthal ve İhraç Eşyalara İlişkin Diğer Uygulama Koşulları Serbest Bölge Eşyalarının Demiryolunda Taşınması Demiryolu ile Özel Koşullarla Yapılan Taşımalar Demiryolunda Parsiyel Eşyaların Taşınması Demiryolu ile Yapılan Parsiyel Taşımalar İçin Alınacak Taşıma Ücreti Canlı Hayvanların Demiryolunda Taşınması Canlı Hayvan Taşımalarında Mola Verilmesi Vagonlara Yüklenecek Canlı Hayvan Miktarı Canlı Hayvanlar İçin Taşıma Ücretinin Belirlenmesi Taşıma Araçlarının Demiryolunda Taşınması Demiryolunda Cenaze Taşımaları Demiryolunda Kendi Tekerlekleri Üzerinde Taşınan Demiryolu Araçlarının Taşınması Sahibine ait Vagonlarla veya Demiryolu İşletmesine ait Özel Tertibatlı Vagonlarla Yapılacak Taşımalar Özel Tertibatın Çalıştırılması Özel Tertibatlı Vagonlara İlişkin Taşıma Ücreti Özel Tertibatlı Vagonlara İlişkin Dolu Taşıma Ücreti Özel Tertibatlı Vagonlara İlişkin Boş Taşıma Ücreti Özel Tertibatlı Vagonlarla Yapılacak Taşımalarda Hat İşgal Ücreti Özel Tertibatlı Vagonlarla Yapılacak Taşımalarda Ücretlerin Tahsil Edilmesi Sahibine Ait Vagonlarda Arıza Bakım ve Tamir Uygulamaları Demiryolu Taşımacılığında Feribot Taşımaları Feribotla Özel Taşıma Yapılması Feribot Taşıma Ücreti Feribot Taşıma Ücretinin Hesaplanması ve Tahsil Edilmesi Van Gölü İşletmesi Feribot Tarifesi Van Gölünde Feribotla Eşya Taşıma Ücreti

13 XXİ Van Gölünde Eşya Taşımalarında Ücretlerin Hesaplanması ve Tahsil Edilmesi Van Gölünde Feribotla Özel Taşıma Gönderen Tarafından Özel Trenle Taşımanın Talep Edilmesi Özel Trenle Yapılacak Taşımanın Koşulları Özel Trenle Taşıma Ücreti Özel Trenler İçin Bekleme Ücreti Büyük Konteyner Taşımaları Büyük Konteyner Dolu Taşıma Ücreti Büyük Konteynerlerin Boş Olarak Taşınması Büyük Konteyner İçin Boş Taşıma Ücreti Büyük Konteyner İçin Feribot Taşıma Ücreti Büyük Konteyner Taşınmasında Diğer Uygulamalar Demiryolu Taşımacılığında Manevra İltisak Hattı Özel Hat Manevra Olarak Kabul Edilmeyen Taşımalar Limanlarda Yapılacak Manevralar Manevra Ücreti İndirimli Ücretler Çeken ve Çekilen Araçların Kiralanması Çeken ve Çekilen Araçların Kiralanmasına İlişkin Özel Anlaşmalar Çeken ve Çekilen Araçların Kiralanmasına İlişkin Uygulama Koşulları Çeken ve Çekilen Araçlar İçin Kiralama Ücreti Lokomotiflerin Kiralanması Kiralanan Çeken ve Çekilen Araçların Sigortalanması Vinç ve Forkliftlerin Kiralanması Yurtdışından Kiralanan veya Satın Alınan Sahibine Ait Vagonlarla Yapılacak Taşımalar Yurtdışından Kiralanan veya Satın Alınan Sahibine Ait Vagonlar İçin Uygulanacak Hat İşgal Ücreti ve Muafiyet Süreleri

14 XXİİ Yurtdışından Kiralanan veya Satın Alınan Sahibine Ait Vagonların Sigorta Ettirilmesi Yurtdışından Kiralanan veya Satın Alınan Sahibine Ait Vagonların Tamir Bakım ve Onarımı Açık Alan, Rampa ve Hangarların Kullanımına İlişkin Kurallar Depolama Tesisleri İçin Kullanım Süreleri Kullanıma Verilen Yerlere Eşyanın Kabul Edilmesi Kiralama Yoluyla Kullandırılan Yerlerin Değiştirilmesi Kiralama Yoluyla Kullandırılan Yerlere İlişkin Sorumluluk Kiralama Yoluyla Kullandırılan Yerlere İlişkin Uygulanacak Ücretler Vagon Talepleri ve Depozito Uygulaması Vagon Talebinde Bulunabilecek Kişiler Vagon Taleplerinin Karşılanması Depozito Talep Edilmeyecek Taşımalar Vagon Taleplerinde Ödenecek Depozito Ücretleri Depozitonun Geri Ödenmesi Depozito ile İlgili Diğer Uygulamalar Kıymet Prim Uygulaması ve Tazminat Kıymet Prim Ücreti Tazminata İlişkin Kural ve Uygulamalar Hasara Uğramış ya da Bir Bölümü Kayıp Eşyanın Varış İstasyonunda Alıcıya Teslim Edilmesi Açık Vagonlarla Yapılacak Taşımalarda Sorumluluk Dökme Olarak Yapılacak Taşımalarda Sorumluluk Bozulabilir, Çürüyebilir ve Kendiliğinden Yanabilir Eşyaların Taşımalarda Sorumluluk Taşınan Eşyalara İlişkin Fire Uygulaması Taşınan Eşyalara İlişkin Kantar Farkı Uygulaması Mesajeri (Parsiyel) Taşımalarda Sorumluluk Canlı Hayvanların Taşınmalarında Sorumluluk Diğer Sorumluluk Halleri Vagonların Yükleme ve Boşaltmaları Sırasında Beklemelerine İlişkin Uygulanacak Kurallar Vagonların Yükleme ve Boşaltma Süreleri

15 XXİİİ Vagonların Taşımacı Tarafından Yüklenmesi ve Boşaltılması Mücbir Sebeplerle Vagonların Elleçlenememesi Vagonların Hatalı Olarak Yüklenmesi ve Yanlış İstiflemeye İlişkin Sonuçlar Vagonların Yükleme ve Boşaltma Sürelerinin Aşılmasından Kaynaklanan Bekleme Ücretlerin (Somaj) Hesaplanması ve Tahsil Edilmesi Vagonların İdari Eşyaların Taşınmasında Kullanılması Yükleme ve Boşaltma Sürelerinin Aşılması Nedeniyle Trenleri Beklemesi veya Seferden Kaldırılmasının Sonuçları Mesajeri (Parsiyel) İşlemli Taşımalara İlişkin Depolama ve Muhafaza İşlemleri Depolama ve Muhafaza İşlemlerine İlişkin Ardiye Ücretleri Mesajeri (Parsiyel) İşlemli Taşımalara İlişkin Tartım ve Kantar İşlemleri Demiryolu Taşımacılığında Yükleme ve Boşaltma İşlemlerine İlişkin Uygulamalar Taşımada Kullanılmış Vagonların Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi Demiryolu Taşımacılığında Büyük Konteynırların Kullanılması ve Uygulanacak Hükümler Yurtiçi Demiryolu Taşımacılığında Maliyet Yönetimi Taşıma Ücreti Kıymet Prim Değeri Refakat Ücreti Feribot Ücreti Boş Taşıma Ücreti ONBEŞİNCİ BÖLÜM: YURTİÇİ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA MEYDANA GELEN AKSAKLIKLAR 15. Yurtiçi Yük Taşımalarında Meydana Gelen Aksaklıklar Çıkış İstasyonunda Meydana Gelen Aksaklıklar Ara İstasyonlarda Eşyalardaki Eksikliğin Tespit Edilmesi Varış İstasyonunda Eşyalardaki Eksikliğin Tespit Edilmesi Çıkış İstasyonunda Hasarın Tespit Edilmesi Ara İstasyonlarda Hasarın Tespit Edilmesi Varış İstasyonunda Hasarın Tespit Edilmesi Demiryolu ile Taşınacak Eşya İçin Kullanılacak Ambalajlar ve Özellikleri Tazminat Talebi ve Başvuruların Yapılması

16 XXİV Gönderen veya Alıcıya İhbarda Bulunulması ve Teslim Alınmayan Eşya Taşımanın Tamamlanmaması İstasyonda Eşyanın Beklemesi Eşyanın Satışının Yapılması Eşyanın Demiryolu İşletmesinin İhtiyaçlarında Kullanılması Kuruluş Malı Durumuna Gelen Eşya Soruşturmanın Yapılması ve Tazminat İşlemleri Soruşturmanın Yapılması Sonuçları Kullanıcıları İlgilendirmeyen Aksaklıklar Taşıma Aksaklığı Belgesinin Düzenlenmediği Durumlar Taşıma Aksaklıklarında Sorumluluk ONALTINCI BÖLÜM: EKLER ve FORMLAR Hasar ve Noksanlık İçin Mutalebe Belgesi Teslim Alınmayan Eşyaya Ait Mutalebe Kâğıdı Fazla Eşyaya Ait Mutalebe Kâğıdı Fazla Eşya İçin Düzenlenecek Saptama Tutanak Kâğıdı Bulunmuş Eşyaya Ait Mutalebe Kâğıdı Bulunmuş Eşyaya Ait Tutanak İç Hizmet Taşıma Belgesi Küçük Hız Taşıma Belgesi Büyük Hız Taşıma Belgesi Mutalebe Varakası SMGS Belgesi CIM Belgesi CIT 7 Sonraki Talimatlar CIT 8 Taşımaya Mani Bildirimi CIT 9 Teslime Mani Bildirimi CIT 13 Refakatçi İzin Belgesi CIT 18 Refakat Bülteni CIT 20 Tutanak CIT 21 Noksan Eşya Bülteni ONYEDİNCİ BÖLÜM: DEMİRYOLU TERİMLERİ Demiryolu Terimleri KAYNAKÇA

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 İçindekiler ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... ix TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA....11 2. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması...

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU

MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR LİSTESİ... XVII ŞEKİLLER LİSTESİ... XIX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜRKİYE PETROL MEVZUATININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR A. ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ... 4 1. Lojistik... 4 2. Tedarik Zinciri (TZ)...

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR

TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR ÖNSÖZ ÖZ ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR İÇİNDEKİLER Sayfa V IX X XI XXIII GİRİŞ VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 1 Bilinci Bölüm TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR I. TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 11 A. UNSURLARI

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751)

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) -118- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO) TRANSİT TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1.-15 Mart

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARKA PLANI, GELİŞİMİ, GÜNCEL UYGULAMALARI BÖLÜMLER Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ Dördüncü Bölüm

Detaylı

Önsöz... iii BİRİNCİ BÖLÜM: KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA GİRİŞ

Önsöz... iii BİRİNCİ BÖLÜM: KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA GİRİŞ ix İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İkinci Baskıya Önsöz... v İçindekiler... ix BİRİNCİ BÖLÜM: KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA GİRİŞ 1.1. Karayolu Altyapı Unsurları... 3 1.2. Karayolu Üstyapı Elemanları... 3 1.2.1. Karayolu

Detaylı

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl Teknik sınav viyolonsel sanat dalında ilk yılı olan öğrenciler ve lisans 4 öğrencileri teknik sınavdan muaf tutulur. Final Sınavı: Bu değerlendirme

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 Konu: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YAYINLANAN YÖNETMELĐK ĐLE (K) TÜRÜ YETKĐ BELGELERĐNĐN 2011 YILI ÜCRETLERĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK

Detaylı

MAKİNİST TREN İŞÇİLİĞİ GÖREV TANIMI

MAKİNİST TREN İŞÇİLİĞİ GÖREV TANIMI MAKİNİST TREN İŞÇİLİĞİ GÖREV TANIMI 1) Kullanmaya yetkili oldukları cer aracını (lokomotif, manevra lokomotifi, tren seti ve tren ısıtma vagonu) en iyi bir şekilde işletme talimatlarına uygun olarak kullanmak.

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER V KISALTMALAR XV GİRİŞ 1 I. KONUNUN TAKDİMİ 1 II. KONUNUN SEÇİMİNDEKİ AMAÇ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-METODU 2 BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ I.

Detaylı

info@dgrlogistic.com

info@dgrlogistic.com info@dgrlogistic.com Hakkımızda ; Vizyon Tehlikeli madde ve proje taşımacılığı kapsamında, danışmanlık ve lojistik sektöründe lider firma olmak. Misyon Türkiye de yeni bir farkındalık olan tehlikeli madde

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

LİMAKPORT İSKENDERUN GÜNCEL KONTEYNER TARİFESİ

LİMAKPORT İSKENDERUN GÜNCEL KONTEYNER TARİFESİ LİMAKPORT İSKENDERUN GÜNCEL KONTEYNER TARİFESİ 1. Yükleme Boşaltma leri Boşaltma Dolu 95.00 $ Boş 35.00 $ Yükleme Dolu 90.00 $ Boş 35.00 $ Tekrar Sevk Dolu 110.00 $ Boş 70.00 $ Limbo Dolu 110.00 $ Boş

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ONUNCU

Detaylı

MADDE NO KONUSU SAYFA NO

MADDE NO KONUSU SAYFA NO 1 2 3 4 İçindekiler MADDE NO KONUSU SAYFA NO BÖLÜM I 1. Tarifenin Genel Esasları ve Uygulama Koşulları... 1 1.1. Tarifenin Konusu ve Uygulama Alanı... 1 1.2. Tarifenin Kapsamı... 1 1.3. Tarife Ölçüsü...

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii. ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix. İÇİNDEKİLER... xi. BİBLİYOGRAFYA...

İÇİNDEKİLER. ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii. ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix. İÇİNDEKİLER... xi. BİBLİYOGRAFYA... İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xi BİBLİYOGRAFYA... xix KISALTMALAR... xxvii Birinci Bölüm SİGORTA, ÖNEMİ VE TARİHÎ GELİŞİMİ

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU

İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAVA

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME

Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI VERGİLENDİRMENİN GENEL ESASLARI 1. ULUSLARARASI VERGİLENDİRME

Detaylı

Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm DENIZ TAŞIMACILIĞI

Detaylı

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM HABERLEŞME KODLARI TABLOSU (1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM HABERLEŞME KODLARI TABLOSU (1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 15922579 DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) B112DDY000000000000000 56722281 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ B112DDY001000000000000 31773162 GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI B112DDY002000000000000 94956891

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten Dr. Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

YAZAR HAKKINDA... V ÖN SÖZ... VII ŞEKİLLER LİSTESİ... XI RESİMLER LİSTESİ... XV TABLOLAR LİSTESİ... XIX KISALTMALAR... XXIII GİRİŞ...

YAZAR HAKKINDA... V ÖN SÖZ... VII ŞEKİLLER LİSTESİ... XI RESİMLER LİSTESİ... XV TABLOLAR LİSTESİ... XIX KISALTMALAR... XXIII GİRİŞ... İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... V ÖN SÖZ... VII ŞEKİLLER LİSTESİ... XI RESİMLER LİSTESİ... XV TABLOLAR LİSTESİ... XIX KISALTMALAR... XXIII GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: YOLCU TAŞIMACILIĞI TARİHİ, ÖNEMİ VE GELECEĞİ...

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO:UHM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya 1 Sunum İçeriği Genel Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilat Şeması ve Görevleri Liman Başkanlıklarının IMDG Kod Uygulamalarındaki

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş On İkinci Baskı İçindekiler On İkinci Baskıya Önsöz...

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR a) Ambar m) İliçi: bb) Motorlu taşıt: ll) Şube: aaa) Ücret tarifesi: b) Antrepo c) Ara durak n) Kamu hizmeti sözleşmesi: o) Kamu hizmeti yükümlülüğü: ç) Atıl kapasite

Detaylı

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER İÇİNDEKİLER B İR İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER... 19 II- MAVİ KART SAHİBİ

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Ayça Gümüşay Çapın & Metehan Ortakarpuz GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Ayça Gümüşay Çapın & Metehan Ortakarpuz GÜMRÜK İŞLEMLERİ Editörler Yrd.Doç.Dr.Ayça Gümüşay Çapın & Metehan Ortakarpuz GÜMRÜK İŞLEMLERİ Yazarlar Aynur Acer Bihter Karagöz Esra Cebeci Evren Coşkun Hüseyin Koçarslan Macide Berna Çağlar Metehan Ortakarpuz Mustafa

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Sayı : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16669 22/12/2010 Konu : Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının,

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ÇOK İVEDİ Sayı : B.11.2.DDY.0.72.00.05-774.99-18/05/2007 Konu : Unvan Değişikliği Sınavı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ÇOK İVEDİ Sayı : B.11.2.DDY.0.72.00.05-774.99-18/05/2007 Konu : Unvan Değişikliği Sınavı EĞİTİM VE ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇOK İVEDİ Sayı : B.11.2.DDY.0.72.00.05-774.99-18/05/2007 Konu : Unvan Değişikliği Sınavı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Tektip Kurallar. (CIM-Sözleşmenin B Ana Eki) Birinci Fasıl Genel. Birinci Madde Uygulama alanı

Uluslararası Demiryolu Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Tektip Kurallar. (CIM-Sözleşmenin B Ana Eki) Birinci Fasıl Genel. Birinci Madde Uygulama alanı Uluslararası Demiryolu Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Tektip Kurallar (CIM-Sözleşmenin B Ana Eki) Birinci Fasıl Genel Birinci Madde Uygulama alanı 1 İş bu Tektip Kurallar, eşyanın teslim alındığı yer

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ ADR KAPSAMI VE Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), uluslararası alanda 1968 yılından beri uygulanan ve bugün itibariyle 27 Avrupa Birliği

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) İTHALAT İŞLEMLERİ... 3 1) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ... 3 2) GERİ GELEN EŞYA...

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ :

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KISIM SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Sosyal Sigortalar Kanununun ek ve son değişiklikleri Açıklamalar, ilgili yargıtay

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XXIII GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 BİRİNCİ BÖLÜM TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE YABANCI SERMAYE 61. Yabancı Sermaye Hareketlerinin

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI < Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI * Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat * Vakıf Malları * Cemaat Vakıfları * Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI

KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI Sirküler Rapor 30.04.2010 / 55-1 KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI ÖZET : 29.04.2010 tarihli ve 54 No lu KDV Sirkülerinde, kullanılmış araç

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı