Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 İX İÇİNDEKİLER Önsöz... v İkinci Baskıya Önsöz... vii İçindekiler... ix BİRİNCİ BÖLÜM: DEMİRYOLUNDA ÇEKEN ÇEKİLEN ARAÇLAR 1. Demiryolu taşımacılığında Çeken ve Çekilen Demiryolu taşımacılığında Çeken Araçlar Dizel Lokomotifler Elektrikli Lokomotifler Demiryolu taşımacılığında Çekilen Araçlar Vagonlar ve Özellikleri Kapalı Yük Vagonları G Tipi Kapalı Yük Vagonları Habis Tipi Kapalı Yük Vagonları E Tipi Yüksek Kenarlı Yük Vagonları Platform Tipi Yük Vagonları F Tipi Yüksek Kenarlı Yük Vagonları Sarnıçlı Yük Vagonları Tahıl Vagonları Ağır Yük Vagonları Soğuk Hava Vagonları Otomobil Taşımada Kullanılan Otokuşetler İKİNCİ BÖLÜM: YÜK VAGONLARINDA NUMARALANDIRMA ve İŞARETLEME 2. Yük Vagonları Üzerinde Yazı ve İşaretlerin Anlamları Yük Vagonlarının Numaralandırılması İşletme Numarası Kod Numarası Evsaf Numarası Sıra Numarası Kontrol Rakamı Yük Vagonlarında Küçük Harflerin Anlamları Örnek Numaralandırma... 51

2 X ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YÜK VAGONLARININ ETİKETLENMESİ ve MÜHÜRLENMESİ 3. Yük Vagonlarının Dağıtımı Yükletilmesi, Etiketlenmesi ve Mühürlenmesi GVD Günlük Vagon Durumunun Belirlenmesi GVD Bilgilerinin Yazılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular GVD Bilgilerinin Bölümleri, Sıraları ve Bulunması Gereken Bilgiler Mevcut Bölümü Tamir Bölümü Bağlı Ortaklıklara Sevk Bağlı Ortaklık Tamiri Yedek Bölümü İhtiyaç Bölümü Borç Bölümü Yük Bölümü Dolmakta Bölümü Dolum Yoluna Verilecek Vagonlar Bölümü Boşalmakta Bölümü Boşaltma Yoluna Verilecek Vagonlar Bölümü Dolan Bölümü Boşalan Bölümü Düşünceler Bölümü GVD Bildiriminde Bulanan Diğer Bilgiler İdari Eşya Sahibine Ait Eşya İhraç Eşya Muhtelif Eşya GVD Bildirimlerinde Yer Alan Vagon Tipleri ve GVD Bildiriminin Kontrol Edilmesi Vagon Tahsisinin Yapılması Tahsis Emirleri Yabancı Demiryollarına Ait Vagonların Tahsisi ve Yurtdışı Edilmeleri Yük Treni Teşkilat Bildirimleri Yük Durumunun Bildirilmesi Vagon Tahsisi ve Taşıma ile İlgili Özel Durumlar Vagonların Yüklenmesi Vagon Tahsisinin Yapılması Vagonların Muşamba (Branda) ile Örtülmesi, Etiketlenmesi ve Mühürlenmesi... 80

3 Xİ Vagonların Etiketlenmesi Vagonların Mühürlenmesi Vagonların Mühürlenmesi ile İlgili İşlemler Mühürlerin Saklanması ve Kullanılması Mühürlerin Sökülmesi Mühürlerin Taşıma Belgesine Kaydedilmesi Mühürlerin Ara İstasyonlarda Kontrol Edilmesi Kalkış ve Varış İstasyonlarında Mühürlü Vagonların Teslim Alınması DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TRENLERDE SINIFLANDIRMA ve TÜRLERİ 4. Trenlerin Sınıflandırılması ve Çeşitleri Trenlerin Numaralandırılması Trenlerin Sırası Trenlerin Hızı Trenlerin Makaslardan Geçiş Hızları Orerlerin Hazırlanması Seyir Cetvelleri Trenleri Sefere Koyma Seferden Kaldırma İlgililere Duyurma Trenlerin Seferden Kaldırılması BEŞİNCİ BÖLÜM: TRENLERİN SEFERE HAZIRLANMASI 5. Trenlerin Hazırlanması Yolcu Vagonları, Vagon Bakım Onarımları Ağır Vagon ve Soğuk Lokomotiflerin Trenlerdeki Yeri Soğuk Lokomotiflerin Trenlerle Gönderilme Şekilleri Yolcu ve Hafif Yük Vagonlarının Trenlerdeki Yeri Emniyet ve İşaret Vagonları Trenlere Verilecek Vagonlarla İlgili Sınırlamalar Tehlikeli Madde Yüklü Vagonların Trenlerdeki Yeri Havaleli Eşya Taşıyan Vagonların Trenlerdeki Yeri Tamire Gönderilecek Vagonların Trenlerdeki Yeri Karkürer Araçlarının Trenlerdeki Yeri Trenlerin Dingil Sayısı, Uzunluğu ve Ağırlığı Trenlerin Uzunluğu Trenlerin Ağırlığı Trenlerin Muayenesi

4 Xİİ Ağır Vagon ve Soğuk Lokomotiflerin Trenlerdeki Yeri Lokomotiflerin Trenlerdeki Yeri ve Konumu Trenlere Önden ve Arkadan Destek Verme Trenlere Arkadan Destek Verilmesi Trenlerde Görevlendirilecek Personel Sayısı ALTINCI BÖLÜM: DEMİRYOLU TRAFİĞİNİN DÜZENLENMESİ 6. Trenlerin Trafiğine Ait Genel Kurallar Anayoldaki Düzensizlikler Trenin Seyri Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar Normal Hızını Yapamayan Trenler Zamanından Önce Tren Gönderilmesi Şartlı Sevk Emri Trenlerin Kabulünden Önce Yapılan İşlemler Trenlerin İstasyonlara Girişi ve Yolların Kullanılışı Hareket Emri Trenlerin İstasyonlardan Hareketi Trenlerin İstasyonlardan Durmadan Geçmesi Orer Dışı Durma Orer de Gösterilen Durmanın Kaldırılması Birbirlerini Takip Eden Trenler Arasında Bulunması Gereken Zaman Aralığı YEDİNCİ BÖLÜM: DEMİRYOLU ARAÇLARINDA FREN ve MANEVRA 7. Trenlerde Kullanılacak Frenler ve Türleri Lokomotif ve Vagonların Fren Ağırlıkları Trenlerin Fren İhtiyacı ve Fren Hesabının Yapılması Trenlerde Frenli Vagonların Dağılımı Manevraların Tanımı ve Çeşitleri Manevraların Yönetimi ve Yapılışı Manevralarda Hız Sınırlaması Çeken Çekilen Araçlar ile Hava, Isıtma Hortumları ve Aydınlatma Kablolarının Bağlanması ve Çözülmesi SEKİZİNCİ BÖLÜM: DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA MODELLLER ve KULLANILMASI 8. Modeller ve Modeller Kullanılması Durma Modeli

5 Xİİİ 8.2. Tren İşaretlerinin Takılması ve Kaldırılması Seyir Kısıtlama Modeli Normal Buluşma Modeli Trenlerin Buluşması Trenlerin Öne Geçmesi Trenlerin Buluşma ve Geçme İstasyonlarına Girmeleri Buluşma Değişikliği ve Geçici Buluşma İstasyonunun Belirlenmesi Tarifeli Trenlerle Tarifesiz Trenlerin Buluşması DOKUZUNCU BÖLÜM: DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI 9. Demiryolu ile Uluslararası Eşya Taşımacılığı Genel Kurallar Demiryolunda Taşınması Yasaklanan ve Taşınması Özel Şartlara Bağlı Eşyalar Geçilecek Ülkede Taşınması Yasaklanmış Eşyalar Geçilecek Ülkede Taşınması Tekel İdaresine Bırakılmış Eşyalar Tehlikeli Maddeler Cenaze Taşımaları Hareketli (Tekerlekli) Demiryolu Araçları Canlı Hayvanların Taşınması Taşınmasına Olanak Bulunmayan Havaleli Eşyalar Sözleşmede Yer Alan Tanımlar Taşımacı Taşeron Taşımacı Genel Taşıma Kuralları İntermodal Taşıma Ünitesi CIM Sözleşmesine Aykırılık İçeren Taşımalar Taşıma Belgesi ve Hükümleri Taşıma Belgesinin İçeriği Taşıma Belgesi Üzerine Yazılmış Bilgilere İlişkin Sorumluluk CIM Mevzuatına Göre Tehlikeli Eşyaların Taşınmasına İlişkin Kurallar Taşıma Ücreti ve Taşıma Ücretinin Ödenmesi Teslim Alınan Eşya ve Belgelerin İncelenmesi Taşıma Belgesinin İspat Gücü

6 XİV 9.9. Eşyanın Yüklenmesi ve Boşaltılması Eşyanın Ambalajlanması İdari Formalitelerin Tamamlanması Teslim Süresi Eşyanın Teslim Edilmesi Gönderen Tarafından Eşyaya Tasarruf Etme Hakkı Tasarruf Hakkının Uygulanması Taşımaya Engel Durumlar Teslime Engel Durumlar Teslime ve Taşımaya Engel Durumların Sonuçları Uluslararası Demiryolu Taşımalarında Sorumluluk Demiryolu Araçlarının Eşya Olarak Taşımalarında Sorumluluk Demiryolu Taşımacılığında İspat Yükümlülüğü Müteakip (Birbirini Takip Eden) Taşımacılar Taşeron Taşımacı Kavramı ve Hukuki Sonuçları Tekrar Sevk Durumunda Zarar Karinesi Eşyanın Kayıp Olarak Kabul Edilmesi Kayıp Durumunda Tazminat Eşyaya Ait Fireler ve Taşımacının Sorumluluğu Eşyanın Hasar Görmesi ve Tazminat Gecikme Halinde Tazminat Kıymet Bildirimi ve Tazminat Uygulaması Eşyanın Tesliminde Kıymet Bildirimi ve Tazminat Uygulaması Sorumluluk Sınırlarının Aşılması Hakkının Sona Ermesi Taşımanın Bir Kısmının Denizyolu ile Yapılması Halinde Sorumluluk Nükleer Kaza Halinde Sorumluluk Taşımacının Sorumlu Olduğu Kişiler Sözleşmeye Taraf Olanların Hakları ve Hakların Kullanılması Sözleşmeye Aykırı Durumların Tespit Edilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hak Taleplerinin Yapılmasına İlişkin Usuller Taşımacıya Karşı Dava Açabilen Taraflar Dava Açabilen Taşımacılar Uluslar arası Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkemeler Dava Açma Hakkının Kaybedilmesi

7 XV Zamanaşımı ve Sonuçları Taşımacılar Arasındaki İlişkiler Taşımacıların Rücu Hakkı ve Rücu Hakkının Kullanılması Rücu Hakkının Kullanılmasında Usuller Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Operasyon Yönetimi Rusya ve BDT Ülkelerine Demiryolu Taşımaları Türkiye den Avrupa Ülkelerine Demiryolu Taşımaları Türkiye - Ortadoğu Ülkeleri Arasında Demiryolu ile Eşya Taşımaları Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Maliyet Yönetimi Bekleme Ücreti Hat İşgal Ücreti Hammaliye Ücreti Depolama Hizmetine İlişkin Ücretler Manipülasyon Ücreti Teçhizat Tahsis Ücreti Tartım ve Kantar Ücreti Büyük Konteynırların Taşınması ve Elleçlenmesine İlişkin Ücretler Samsun Kavkaz Arası Güzergâhta Feribot ve Terminal Ücretleri Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Taşıma Ücreti Örnek Olay Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında İşletim Modelleri ve Yönetimi Tek Vagon Taşımacılığı Ana Hat Tren Taşımacılığı Blok Tren Taşımacılığı İntermodal Tren Taşımacılığı ONUNCU BÖLÜM: DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA YÜKLEME ve YÜK GÜVENLİĞİ 10. Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Yükleme Talimatları Yükleme Talimatlarının Kapsamı Vagon ve Diğer Taşıma Kaplarının Kullanılmasında Uygulanacak Kurallar Vagon Tabanlarına İlişkin Kurallar

8 XVİ Yan Duvar ve Kapılar Dikmeler Bağlantı Elemanları Bağlamada Kullanılan Ekipmanlar Vagonların Yüklenmesinde Uygulanacak Kurallar Dingil Başına Düşen Ağırlık Oranı Boji Başına Düşen Ağırlık Oranı Farklı Tip ve Özellikte Eşyaların Yüklenmesi Eşyanın Boyutlarına İlişkin Kurallar Eşyanın Yüklenmesine ve Emniyetine İlişkin Kurallar Dökme Eşyanın Yüklenmesine ve Emniyetine İlişkin Kurallar Küçük Parçalı Eşyanın Yüklenmesine ve Emniyetine İlişkin Kurallar Paketlenmiş Eşyanın Yüklenmesine ve Emniyetine İlişkin Kurallar Eşyanın Kaymasının Sınırlandırılması Eşyanın Dolaylı Bağlanması Sürtünmeyi Artıran Parçalar Kullanılması Yuvarlanabilir Eşyaların Yüklenmesi ve Emniyeti Kendi Tekerlekleri Üzerinde Hareket Edebilen Eşyaların Yüklenmesi ve Emniyeti ONBİRİNCİ BÖLÜM: İMDAT TRENLERİ ve OPERASYONLARI Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Yükleme Talimatları İmdat Trenleri ve Derayman Vinçlerinin Sefere Konmaları, Olay Yerinde Yapılacak İşlemler ile Hasarlı Araçlara Uygulanacak İşlemler İmdat Trenlerinin Kullanılması ve Görevlendirilmesi İmdat Trenlerinin Emre Hazır Tutulması İmdat Trenlerinin Malzeme Listesi ve Korunması Derayman Vinçlerinin Tarifi, Bağlı Oldukları Bölge, Bekletildikleri İstasyon ve Özellikleri ve Çalıştırılmaları Derayman Vinçlerinin Kullanılacağı İşler ve Yetkili Personel Derayman Vinçlerinin Bekletildikleri Yerlerde Yapılacak İşler Derayman Vinçlerinin İstek ve Kullanılmasında Uyulması Gereken Kurallar

9 XVİİ İmdat Trenleri ve Derayman Vinçlerinin Sevkleri Olay Yerinde Emir ve Kumanda, Ekip Elamanlarının İhtiyaçlarının Karşılanması Olay Yerinde Emir ve Kumanda Ekiplerin Yemek İhtiyaçlarının Karşılanması Ekip Elemanlarının Görevlerinin Değiştirilmesi Hasarlı Çeken Çekilen Araçların Sevkleri ile Onarım veya Revizyon Görecekleri İşyerlerinde Yapılacak İşler ONİKİNCİ BÖLÜM: DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA İNSAN KAYNAKLARI 12. Demiryolu Taşımacılığında İnsan Kaynakları Hareket Müdürünün Görev ve Yetkilileri Hareket Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkilileri Hareket Müdür Yardımcısının Sorumlulukları Hareket Baş Kontrolörü ile Hareket Kontrolörlerinin Görev ve Yetkilileri Hareket Baş Kontrolörü ve Hareket Kontrolörlerinin Sorumlulukları Başraportitörün Görev ve Yetkilileri Başraportitörün Sorumlulukları Raportitörün Görev ve Yetkilileri Raportitörün Sorumlulukları Lojistik Müdürünün Görev ve Yetkilileri Lojistik Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkilileri Lojistik Şefinin Görev ve Yetkilileri Ambar Şefinin Görev ve Yetkilileri Saymanın Görev ve Yetkilileri Lojistik Memurunun Görev ve Yetkilileri Puantörün Görev ve Yetkilileri ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DEMİRYOLU HATLARINDA ŞAHIS VAGONLARININ İŞLETİLMESİ 13. Demiryolu Hatlarında Şahıslara ait Vagonların İşletilmesi Diğer Şahıslara ait Vagonların İşletmeye Kabul Edilmesi Vagonlarda Aranan Teknik Standartlar Başvuruların Değerlendirilmesi Başvuru Yapamayacak Olanlar Sözleşme Yapılması

10 XVİİİ Vagonların Kontrolü, Seyir Tecrübesi ve Masrafları Vagonların Tekrar Servise Verilmesi İşletme Şartları Yükleme, Taşımalar ve Ücret Tehlikeli Madde Taşımaları Uluslararası Taşımalar Sigorta Hasar Görme, Arıza, Tamir ve Bakım Vagonların Dara Tespiti ve Damgalanması Taşınmazların Kullanılması ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YURTİÇİ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ve OPERASYONEL BOYUTLARI Demiryolu ile Yurtiçi Eşya Taşımacılığı ile İlgili Süreçler Yurtiçi Demiryolu ile Eşya Taşımacılığında Sorumluluk Taşıma Belgesine Yazılacak İsim ve Adresler Demiryolu Taşımacılığında Eşyanın Ambalajlanması Demiryolu Taşımacılığında Refakat Demiryolu Taşımacılığında Ücretsiz Refakat Demiryolu Taşımacılığında Ücretli Refakat Refakatlerde Sorumluluk Taşıma Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması Tekrar Sevk İşlemi Varış İstasyonunun Değiştirilmesi Alıcının Değiştirilmesi Taşıma Sözleşmesinde Değişikliklere İlişkin Ortak Kurallar Taşıma Belgesinin Düzenlenmesi Taşıma Belgesinin Nüshaları Taşıma Belgesi Üzerinde Yer Alması Gereken Bilgiler Taşımaya Kabul Edilmeyen Eşyalar Demiryolu Taşımacılığında Tehlikeli Madde Taşımaları Taşınması Güçlük Arz eden Eşyaların Taşınması Uygulama Koşulları Taşınması Güçlük Arz Eden Eşyalar İçin Taşıma Ücreti

11 XİX Taşınması Güçlük Arz Eden Eşyalar İçin Dolu Taşıma Ücreti Boş Vagon Taşıma Ücreti Özel Tren Taşıma Ücreti En Az Taşıma Ücreti ve Taşıma Mesafesi Özel Vagon Kira Ücreti Emniyet ve Servis Vagonu Ücretleri Bekleme Ücreti Feribot Ücreti Aktarma Ücreti Hasar Bedeli Sigorta Ücreti Taşınması Güçlük Arz Eden Eşyaların Parsiyel Olarak Taşınması Dingil Basıncının Sınırlı Olduğu Hatlardaki Taşımalar Taşıma Ücretinin Belirlenmesi Eşyanın Cinsi ve Sınıfı Eşyanın Ağırlığı Taşıma Mesafesi Taşıma Hızı ve Şekli Ücret Kesirleri En Az Taşıma Ücreti Taşımadan Vazgeçildiğinde Alınacak Ücretler Parsiyel (Mesajeri) Taşımalarda Vazgeçildiğinde Alınacak Ücretler Tam Vagon Taşımalarda Vazgeçildiğinde Alınacak Ücretler Taşıma Ücretlerine İlişkin Ortak Hükümler Taşıma Ücretinin Ödenmesi Eşyanın Karışık Halde Taşınması İthal ve İhraç Eşyaların Demiryolunda Taşınması Tam Vagon İşlemli İthal Eşyaların Demiryolunda Taşınması Tam Vagon İşlemli İhraç Eşyaların Demiryolunda Taşınması Geniş Hatta Sahip Demiryolu İdarelerine Ait Vagonlarla Yapılan Taşımalar Ortak Hükümler

12 XX İthal ve İhraç Eşyaların Parsiyel Taşınmalarında Uygulanacak Kurallar İthal ve İhraç Eşyalara İlişkin Diğer Uygulama Koşulları Serbest Bölge Eşyalarının Demiryolunda Taşınması Demiryolu ile Özel Koşullarla Yapılan Taşımalar Demiryolunda Parsiyel Eşyaların Taşınması Demiryolu ile Yapılan Parsiyel Taşımalar İçin Alınacak Taşıma Ücreti Canlı Hayvanların Demiryolunda Taşınması Canlı Hayvan Taşımalarında Mola Verilmesi Vagonlara Yüklenecek Canlı Hayvan Miktarı Canlı Hayvanlar İçin Taşıma Ücretinin Belirlenmesi Taşıma Araçlarının Demiryolunda Taşınması Demiryolunda Cenaze Taşımaları Demiryolunda Kendi Tekerlekleri Üzerinde Taşınan Demiryolu Araçlarının Taşınması Sahibine ait Vagonlarla veya Demiryolu İşletmesine ait Özel Tertibatlı Vagonlarla Yapılacak Taşımalar Özel Tertibatın Çalıştırılması Özel Tertibatlı Vagonlara İlişkin Taşıma Ücreti Özel Tertibatlı Vagonlara İlişkin Dolu Taşıma Ücreti Özel Tertibatlı Vagonlara İlişkin Boş Taşıma Ücreti Özel Tertibatlı Vagonlarla Yapılacak Taşımalarda Hat İşgal Ücreti Özel Tertibatlı Vagonlarla Yapılacak Taşımalarda Ücretlerin Tahsil Edilmesi Sahibine Ait Vagonlarda Arıza Bakım ve Tamir Uygulamaları Demiryolu Taşımacılığında Feribot Taşımaları Feribotla Özel Taşıma Yapılması Feribot Taşıma Ücreti Feribot Taşıma Ücretinin Hesaplanması ve Tahsil Edilmesi Van Gölü İşletmesi Feribot Tarifesi Van Gölünde Feribotla Eşya Taşıma Ücreti

13 XXİ Van Gölünde Eşya Taşımalarında Ücretlerin Hesaplanması ve Tahsil Edilmesi Van Gölünde Feribotla Özel Taşıma Gönderen Tarafından Özel Trenle Taşımanın Talep Edilmesi Özel Trenle Yapılacak Taşımanın Koşulları Özel Trenle Taşıma Ücreti Özel Trenler İçin Bekleme Ücreti Büyük Konteyner Taşımaları Büyük Konteyner Dolu Taşıma Ücreti Büyük Konteynerlerin Boş Olarak Taşınması Büyük Konteyner İçin Boş Taşıma Ücreti Büyük Konteyner İçin Feribot Taşıma Ücreti Büyük Konteyner Taşınmasında Diğer Uygulamalar Demiryolu Taşımacılığında Manevra İltisak Hattı Özel Hat Manevra Olarak Kabul Edilmeyen Taşımalar Limanlarda Yapılacak Manevralar Manevra Ücreti İndirimli Ücretler Çeken ve Çekilen Araçların Kiralanması Çeken ve Çekilen Araçların Kiralanmasına İlişkin Özel Anlaşmalar Çeken ve Çekilen Araçların Kiralanmasına İlişkin Uygulama Koşulları Çeken ve Çekilen Araçlar İçin Kiralama Ücreti Lokomotiflerin Kiralanması Kiralanan Çeken ve Çekilen Araçların Sigortalanması Vinç ve Forkliftlerin Kiralanması Yurtdışından Kiralanan veya Satın Alınan Sahibine Ait Vagonlarla Yapılacak Taşımalar Yurtdışından Kiralanan veya Satın Alınan Sahibine Ait Vagonlar İçin Uygulanacak Hat İşgal Ücreti ve Muafiyet Süreleri

14 XXİİ Yurtdışından Kiralanan veya Satın Alınan Sahibine Ait Vagonların Sigorta Ettirilmesi Yurtdışından Kiralanan veya Satın Alınan Sahibine Ait Vagonların Tamir Bakım ve Onarımı Açık Alan, Rampa ve Hangarların Kullanımına İlişkin Kurallar Depolama Tesisleri İçin Kullanım Süreleri Kullanıma Verilen Yerlere Eşyanın Kabul Edilmesi Kiralama Yoluyla Kullandırılan Yerlerin Değiştirilmesi Kiralama Yoluyla Kullandırılan Yerlere İlişkin Sorumluluk Kiralama Yoluyla Kullandırılan Yerlere İlişkin Uygulanacak Ücretler Vagon Talepleri ve Depozito Uygulaması Vagon Talebinde Bulunabilecek Kişiler Vagon Taleplerinin Karşılanması Depozito Talep Edilmeyecek Taşımalar Vagon Taleplerinde Ödenecek Depozito Ücretleri Depozitonun Geri Ödenmesi Depozito ile İlgili Diğer Uygulamalar Kıymet Prim Uygulaması ve Tazminat Kıymet Prim Ücreti Tazminata İlişkin Kural ve Uygulamalar Hasara Uğramış ya da Bir Bölümü Kayıp Eşyanın Varış İstasyonunda Alıcıya Teslim Edilmesi Açık Vagonlarla Yapılacak Taşımalarda Sorumluluk Dökme Olarak Yapılacak Taşımalarda Sorumluluk Bozulabilir, Çürüyebilir ve Kendiliğinden Yanabilir Eşyaların Taşımalarda Sorumluluk Taşınan Eşyalara İlişkin Fire Uygulaması Taşınan Eşyalara İlişkin Kantar Farkı Uygulaması Mesajeri (Parsiyel) Taşımalarda Sorumluluk Canlı Hayvanların Taşınmalarında Sorumluluk Diğer Sorumluluk Halleri Vagonların Yükleme ve Boşaltmaları Sırasında Beklemelerine İlişkin Uygulanacak Kurallar Vagonların Yükleme ve Boşaltma Süreleri

15 XXİİİ Vagonların Taşımacı Tarafından Yüklenmesi ve Boşaltılması Mücbir Sebeplerle Vagonların Elleçlenememesi Vagonların Hatalı Olarak Yüklenmesi ve Yanlış İstiflemeye İlişkin Sonuçlar Vagonların Yükleme ve Boşaltma Sürelerinin Aşılmasından Kaynaklanan Bekleme Ücretlerin (Somaj) Hesaplanması ve Tahsil Edilmesi Vagonların İdari Eşyaların Taşınmasında Kullanılması Yükleme ve Boşaltma Sürelerinin Aşılması Nedeniyle Trenleri Beklemesi veya Seferden Kaldırılmasının Sonuçları Mesajeri (Parsiyel) İşlemli Taşımalara İlişkin Depolama ve Muhafaza İşlemleri Depolama ve Muhafaza İşlemlerine İlişkin Ardiye Ücretleri Mesajeri (Parsiyel) İşlemli Taşımalara İlişkin Tartım ve Kantar İşlemleri Demiryolu Taşımacılığında Yükleme ve Boşaltma İşlemlerine İlişkin Uygulamalar Taşımada Kullanılmış Vagonların Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi Demiryolu Taşımacılığında Büyük Konteynırların Kullanılması ve Uygulanacak Hükümler Yurtiçi Demiryolu Taşımacılığında Maliyet Yönetimi Taşıma Ücreti Kıymet Prim Değeri Refakat Ücreti Feribot Ücreti Boş Taşıma Ücreti ONBEŞİNCİ BÖLÜM: YURTİÇİ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA MEYDANA GELEN AKSAKLIKLAR 15. Yurtiçi Yük Taşımalarında Meydana Gelen Aksaklıklar Çıkış İstasyonunda Meydana Gelen Aksaklıklar Ara İstasyonlarda Eşyalardaki Eksikliğin Tespit Edilmesi Varış İstasyonunda Eşyalardaki Eksikliğin Tespit Edilmesi Çıkış İstasyonunda Hasarın Tespit Edilmesi Ara İstasyonlarda Hasarın Tespit Edilmesi Varış İstasyonunda Hasarın Tespit Edilmesi Demiryolu ile Taşınacak Eşya İçin Kullanılacak Ambalajlar ve Özellikleri Tazminat Talebi ve Başvuruların Yapılması

16 XXİV Gönderen veya Alıcıya İhbarda Bulunulması ve Teslim Alınmayan Eşya Taşımanın Tamamlanmaması İstasyonda Eşyanın Beklemesi Eşyanın Satışının Yapılması Eşyanın Demiryolu İşletmesinin İhtiyaçlarında Kullanılması Kuruluş Malı Durumuna Gelen Eşya Soruşturmanın Yapılması ve Tazminat İşlemleri Soruşturmanın Yapılması Sonuçları Kullanıcıları İlgilendirmeyen Aksaklıklar Taşıma Aksaklığı Belgesinin Düzenlenmediği Durumlar Taşıma Aksaklıklarında Sorumluluk ONALTINCI BÖLÜM: EKLER ve FORMLAR Hasar ve Noksanlık İçin Mutalebe Belgesi Teslim Alınmayan Eşyaya Ait Mutalebe Kâğıdı Fazla Eşyaya Ait Mutalebe Kâğıdı Fazla Eşya İçin Düzenlenecek Saptama Tutanak Kâğıdı Bulunmuş Eşyaya Ait Mutalebe Kâğıdı Bulunmuş Eşyaya Ait Tutanak İç Hizmet Taşıma Belgesi Küçük Hız Taşıma Belgesi Büyük Hız Taşıma Belgesi Mutalebe Varakası SMGS Belgesi CIM Belgesi CIT 7 Sonraki Talimatlar CIT 8 Taşımaya Mani Bildirimi CIT 9 Teslime Mani Bildirimi CIT 13 Refakatçi İzin Belgesi CIT 18 Refakat Bülteni CIT 20 Tutanak CIT 21 Noksan Eşya Bülteni ONYEDİNCİ BÖLÜM: DEMİRYOLU TERİMLERİ Demiryolu Terimleri KAYNAKÇA

MADDE NO KONUSU SAYFA NO

MADDE NO KONUSU SAYFA NO 1 2 3 4 İçindekiler MADDE NO KONUSU SAYFA NO BÖLÜM I 1. Tarifenin Genel Esasları ve Uygulama Koşulları... 1 1.1. Tarifenin Konusu ve Uygulama Alanı... 1 1.2. Tarifenin Kapsamı... 1 1.3. Tarife Ölçüsü...

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI, YÜKLETİLMESİ, BOŞALTILMASI VE DEPOLANMASINA AİT 505 NUMARALI GENEL EMİR

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI, YÜKLETİLMESİ, BOŞALTILMASI VE DEPOLANMASINA AİT 505 NUMARALI GENEL EMİR TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI, YÜKLETİLMESİ, BOŞALTILMASI VE DEPOLANMASINA AİT 505 NUMARALI GENEL EMİR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İstisnalar, Tanımlar ve Mevzuat Amaç MADDE1-(1)Bu Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ YÜK TAŞIMA 840UH0016

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ YÜK TAŞIMA 840UH0016 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ YÜK TAŞIMA 840UH0016 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No GENEL ESASLAR 1.1 - Amaç ve Kapsam 3 1.2 - Tanımlar ve Kısaltmalar 3 1.3 - Genel Hükümler

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM MADDE KONUSU 1 1 BANLİYÖ YOLCU TAŞIMALARI 1 1.1 Uygulama Alanı 1 1.2 Banliyö Bölgeleri 1 1.3 Banliyö Biletleri 1 1.

İÇİNDEKİLER BÖLÜM MADDE KONUSU 1 1 BANLİYÖ YOLCU TAŞIMALARI 1 1.1 Uygulama Alanı 1 1.2 Banliyö Bölgeleri 1 1.3 Banliyö Biletleri 1 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM MADDE KONUSU SAYFA 1 1 BANLİYÖ YOLCU TAŞIMALARI 1 1.1 Uygulama Alanı 1 1.2 Banliyö Bölgeleri 1 1.3 Banliyö Biletleri 1 1.4 Banliyö Abonmanları 1 1.5 Biletsiz Yolcular 1 1.6 Banliyö Trenlerinde

Detaylı

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK 24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları 31 Aralık 2014

MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları 31 Aralık 2014 MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları 31 Aralık 2014 AMAÇLAR Bu Fiyat Listesi ve Özel Koşullarının amacı, MIP Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. nin Mersin Limanı deniz sahaları ve rıhtımlarında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Ekim 2013 PERŞEMBE Sayı : 28801 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/5359 Bazı

Detaylı

ULAŞTIRMA KAZA İSTATİSTİKLERİ

ULAŞTIRMA KAZA İSTATİSTİKLERİ 2013 KAZASIZ YOLLAR EMNİYETLİ ULAŞIM DEMİRYOLU, DENİZYOLU, HAVAYOLU VE KARAYOLU KAZA İSTATİSTİKLERİ ANKARA-2013 (ACCIDENT INVESTIGATION BOARD) 1 ÖNSÖZ Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu; ulaştırma modlarında

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İzahname; Ticaret Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

Detaylı

15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik)

15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 31 Mart 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26479 15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) Ulaştırma Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Tarih 08/08/2011 Sayı KDVK-60/2011-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : 8/8/2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU Ağustos 2000 istanbul ISBN 975-512-463-2 ito Yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel : (212)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : / /2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 10.03.1993 Sayı : 21520 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı

Detaylı

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ortak transit rejimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 18 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28532 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Detaylı

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Konu: Maliye Bakanlığı nca KDV Kanunu ile ilgili tereddütlü konulara yönelik açıklamaların yer aldığı sirküler taslağı hazırlandı. Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1- AETR ye göre, Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak

Detaylı

g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce

g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28532 ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. a) Maden atıkları, ambalaj atıkları, tehlikesiz atıklar ve radyoaktif atıkların taşınmasını,

TEBLİĞ. a) Maden atıkları, ambalaj atıkları, tehlikesiz atıklar ve radyoaktif atıkların taşınmasını, 18 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28532 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile

Detaylı

Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri*

Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri* HAKEMLİ Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri* Yrd. Doç. Dr. Fevzi TOPSOY** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Zirve

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı