SERDAR KENAN GUL, Ph.D. Curriculum Vitae

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERDAR KENAN GUL, Ph.D. Curriculum Vitae"

Transkript

1 SERDAR KENAN GUL, Ph.D. Curriculum Vitae Born in 1975 Married, with three children Contact Information: Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Political Science and Public Administration Kastamonu University, Kastamonu, TURKEY / Education Ph.D. in Political Science, Department of Political Science, Kent State University, Ohio, USA, 2007 M.A. in Criminal Justice, Department of Justice Studies, Kent State University, Ohio, USA, 2003 M.S. in Public Management, Gazi University, Ankara, Turkey, 2001 B.A. in Criminal Justice, Turkish National Police Academy (University), Ankara, Turkey, 1996 Professional Experience Associate Professor, Kastamonu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration (2015 July -present) Deputy Dean of Faculty of Security Sciences (2013 July-2014 May) Advisor to President of Turkish National Police Academy (2013 May-2014 May) Acting Head of Research Centers (2012 September-December) Director of the Security Management Research Center, Editor of the Turkish Journal of Police Studies

2 Visiting Scholar, Justice Administration Department, University of Louisville, KY, USA, 2011 summer (June-September). Associate Professor, Turkish National Police Academy, Assistant Professor, Turkish National Police Academy, Police Superintendent and instructor, Turkish National Police Academy, Graduate Assistant, Department of Political Science, Kent State University, Training Coordinator for Law Enforcement Institute at Kent State University Police Services, Graduate Assistant, Department of Justice Studies, Kent State University, Internship (3 months) at Kent Police Department, Ohio, USA, 2002 Police Chief Inspector (Captain), Ankara Police Department, Police Inspector (Lieutenant), Ankara Police Department, Deputy Police Inspector (Sergeant), Turkish National Police Headquarters, Publications Books Gül, Serdar Kenan ve Alaç, Ali Erkan (Editors) (2014). Güvenlik Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resources Management in Security Sector), Ankara: Seçkin Yayınevi, (https://www.seckin.com.tr/kitap/n/ /title/ insan-kaynaklari-yonetimi-serdar-kenangul.html). Atak, Selçuk ve Gül, Serdar Kenan (Editors) (2014). Meslek Etiği Kavramları, (Professional Ethics) Adalet Yayınevi, Ankara, (http://www.adaletyayinevi.com/yyntum/ktpdty.asp?kid=5339). Gül, Serdar Kenan and Kırılmaz, Muhammet (2013). Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim (Strategic Management in Public Sector), Adalet Yayınevi, Ankara. Gül, Serdar Kenan (Editor) (2013). Aile İçi Şiddet ve Polis (Domestic Violence and Police), Polis Akademisi Yayınları, Ankara. Gül, Serdar Kenan and O'Connell, Paul (2012). Police Performance Appraisal: A Comparative Perspective, Taylor & Francis Group, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA. Gül, Serdar Kenan ve Karakaya, Muhittin (2011). Güvenlik Hizmetlerinde Çağdaş Yaklaşımlar, (Contemporary Approaches at Security Services), Ankara: Polis Akademisi Yayınları. Kaptı, Alican ve Gül, Serdar Kenan (2011). Polis Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, (Contemporary Approaches at Police Training), Ankara: Polis Akademisi Yayınları. Polat, Ahmet and Gül, Serdar Kenan (2010). Suçun Ölçümü (Measurement of Crime), Ankara: Adalet Publishing. Göksu, Turgut, Çevik, H. Hüseyin; Filiz, Orhan and Gül, Serdar Kenan (2011). Güvenlik Yönetimi (Security Management) (Third Edition), Ankara: Seçkin Publishing. 2

3 Çevik, H. Hüseyin; Göksu, Turgut; Bilgiç, Veysel; Karakaya, Muhittin; Aksoy, Kazım and Gül, Serdar Kenan (2008). Kamu Kurumlarında Performans Yönetimi (Performance Management in Public Sector), Ankara: Seçkin Publishing. Book Chapters Gül, Serdar Kenan ve Seyhan, Osman (2014). Chicago School, in Craig J. Forsyth and Heith Copes (Eds.), Encyclopedia of Social Deviance, SAGE Publications (http://www.sagepub.com/books/book238740?subject=k00&pager.offset=30&fs=1). Seyhan, Osman ve Gül, Serdar Kenan (2014). Anomie Theory, in Craig J. Forsyth and Heith Copes (Eds.), Encyclopedia of Social Deviance, SAGE Publications. (http://www.sagepub.com/books/book238740?subject=k00&pager.offset=30&fs=1). Hekim, Hakan ve Gül, Serdar Kenan (2011). Bilişim Teknolojilerinin Adli Soruşturmalara Etkisi, (The Effect of Information Technology on Criminal Investigations), in Güvenlik Hizmetlerinde Çağdaş Yaklaşımlar (Contemporary Approaches at Security Services), (Ed. Serdar Kenan Gül and Muhittin Karakaya), Polis Akademisi Yayınları, Ankara. Göksu, Turgut, Karakaya, Muhittin, Seyhan, Kazım, Bilgiç, Veysel K. ve Gül, Serdar Kenan (2011). Asayiş Hizmetlerinde Örgütsel Performans Yönetimi Projesi (Performance Management Project for Public Order Units), in Güvenlik Hizmetlerinde Çağdaş Yaklaşımlar (Contemporary Approaches at Security Services), (Ed. Serdar Kenan Gül and Muhittin Karakaya), Polis Akademisi Yayınları, Ankara. Gül, Serdar Kenan (2010). Toplum Destekli Polislikte Polis Yöneticilerinin Rolü (The Role of Police Managers in Community Oriented Policing), in (Ed. Alper Sözer), Toplum Destekli Polislik, Toplum ve Güvenlik (Community Oriented Policing: Community, Crime and Security), Ankara: Adalet Publishing. Polat, Ahmet and Gül, Serdar Kenan (2009). Kentlerde Güvensizlik Kaygısı: Erzincan Alan Araştırması (Fear of Crime in Cities: Erzincan Case), in (Ed. Veysel Bilgiç), Değişik Yönleriyle Yerelleşme (Decentralization with Different Aspects), pp , Ankara: Seçkin Publishing. Gül, Serdar Kenan (2008). Norveç Polisi (Norway Police), in (Ed: Hasan Hüseyin Çevik), in Karşılaştırmalı Polis Yönetimi (Comparative Police Management), pp , EGM Publishing, Ankara. Articles Gül, Zakir ve Gül, Serdar Kenan (2013). Siyaset Bilimi Perspektifinden Kamu Politikaları: Epistemolojik ve Ontolojik Değerlendirmeler (Public Policies from Political Science Perspective: Epistemological and Ontological Discussions), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 46, ss , (http://www.esosder.org/index.php?). Hekim, Hakan; Gül, Serdar Kenan ve Bahadır K. Akçam (2013). Police Use of Information Technologies in Criminal Investigations, European Scientific Journal, February 2013 edition, Vol.9, No.4, ISSN: (Print) e - ISSN , pp Seyhan, Osman ve Gül, Serdar Kenan (2012). Leadership in Law Enforcement Organizations, Al Fikr Al Shurti, Vol. 21, No 83 (October), pp

4 Gül, Serdar Kenan; Dolu, Osman ve Dogutas, Cemil (2010). Performance Appraisal System in the Turkish National Police: The Case of Ankara Police Department, Police Practice and Research, Vol 11, No 6, pp Gül, Serdar Kenan (2009). An Evaluation of the Rational Choice Theory in Criminology, Girne American University Journal of Social and Applied Science, Vol.4, No. 8, pp.36-44, Gül, Serdar Kenan and Doğutaş, Cemil (2009). Providing Efficient Police Services: A Cost-Benefit Analysis, Working Paper Series, No. 16, (August), International Police Executive Symposium, available at: Polat, Ahmet ve Gül, Serdar Kenan (2010). The Role and Importance of Victim Surveys in Criminology, International Human Sciences Journal, Vol. 7, No 1, pp , Yıldız, Serdar; Akgül, Arif and Gül, Serdar Kenan (2010). Interaction between Work Environment and the Well-being of Police Officers in Turkish National Police, An International Journal of Police Strategies & Management, (in review process). Doğutaş, Cemil ve Dolu, Osman ve Gül, Serdar Kenan (2007). A Comparative Study of the Police Training in the United States, United Kingdom and Turkey, Turkish Journal of Police Studies, Vol 9, No 1-4, pp. 1-20, tr/objects/assets/content/file/dergi/68/1-20.pdf Gül, Serdar Kenan (2008). Police Job Stress in the USA, Turkish Journal of Police Studies, Vol 10, No 1, pp.1-13, Gül, Serdar Kenan (2008). Kamu Yönetiminde ve İç Güvenlik Hizmetlerinde Hesap Verebilirlik (Accountability in Public Sector and Security Services), Turkish Journal of Police Studies, Vol 10, No 4, pp.71-94, /objects/ assets/content/file/dergi/72/71-94.pdf Gül, Serdar Kenan (2009). The New Public Management Paradigm and an Evaluation of the USA Government Performance and Results Act of 1993, Atılım University Social Sciences Institute Journal, Vol 1, No 1, pp Polat, Ahmet and Gül, Serdar Kenan (2009). Kamu Güvenlik Politikalarının Oluşturulmasında Yeni Bir Yaklaşım: Suç Tahmini (A new Approach to Public Policy Formation: Crime Prediction), Turkish Administrative Journal, Vol 81, No 463, p Akgül, Arif and Gül, Serdar Kenan (2009). Polis Yolsuzluğunun Kontrolüne Yönelik Geliştirilen Stratejiler: Amerika Örneği (The Strategies to Control Police Corruption: The Case of USA), Turkish Journal of Police Studies, Vol 12, No 3, pp , Gül, Serdar Kenan and Güneş, İsmail Dinçer (2009). Ergenlik Dönemi Sorunları ve Şiddet (Problems of Adolescence and Violence), Afyon Kocatepe University Social Sciences Institute Journal, Vol 11, No 1, pp , aku.edu. tr/dergi/ XI1/serdarismail.pdf Gül, Serdar Kenan (2010). Karşılaştırmalı Ceza Adaleti Çalışmalarının Suçla Mücadeledeki Rolü ve Önemi (The Role and Importance of Comparative Criminal Justice Studies in Fight against Crime), Türk İdare Dergisi, Vol 82, No 466, pp , Polat, Ahmet ve Gül, Serdar Kenan (2010). Alternatif bir Suç Ölçüm Tekniği: Fail İtiraf Anketleri (An Alternative Technique of Crime Measurement: Self-Report Delinquency Surveys), Türk İdare Dergisi, Yıl 82, Sayı 467, pp

5 Gül, Serdar Kenan (2010). Norway Police Academy, Bitlis Akademik, No 3 (July), pp Gül, Serdar Kenan ve Delice, Murat (2011) Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerinin Akademik Hizmetlere İlişkin Memnuniyet Düzeyleri, (The Satisfaction Levels of The Graduate Students at the Turkish National Police Academy Institute of Security Sciences with Respect to their Performance, Courses and Faculty), Turkish Journal of Police Studies, Cilt 12, Sayı 2, ss.1-27, /objects/assets/content/file/dergi/86/1- Makale-1-27.pdf Özcan, Yavuz; Dolu, Osman ve Gül, Serdar Kenan (2011). Ceza Algısının Uyuşturucu Kullanımı Üzerindeki Caydırıcı Etkisi: Bursa İli Ortaöğretim Kurumlarında Yapılan Bir Alan Araştırması, (The Deterrent Effect of Perceived Punishment on Illicit Drug Use: A Field Study in High Schools of Bursa), Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 4, ss.1-26 Book Reviews Gül, Serdar Kenan (2012). Book Review: 360 Derece Polis Liderliği ve Liderlik Eğitimi, (360 Degree Police Leadership and Leadership Training), Turkish Journal of Police Studies, C.14, S.3, ss , (http://www.pa.edu.tr/?app=43154e4a-94d7-4ba2-8bb8-d76c832a88fa). Gül, Serdar Kenan (2010). Book Review: Social Worlds of Sentencing by Jeffery T. Ulmer, paperback, State University of New York Press, 1997, Turkish Weekly, Gül, Serdar Kenan (2007). Book Review: Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity by Priscilla B. Hayner, Hardcover Edition, Routledge, 2001, Tips Connections, (Fall 2007), Issue 4, p.59. Academic Conference Presentations Gül, Serdar Kenan (2013). An Evaluation of the Police Promotion Sytem in the Turkish National Police Organization, presented on September 23 under Session 1: The impact of Education and Training on Promotion System at the Balkan Countries Police Training Conference BALPEK III (22-25 September, 2013), Prishtina, Kosovo. Gül, Serdar Kenan (2007). Officer Performance Evaluation: A Survey of Toledo, Ohio Police Department, presented at the Academy of Criminal Justice Sciences Meeting, Seattle, Washington, March 14, Gül, Serdar Kenan (2006). Police Job Stress, presented at the Academy of Criminal Justice Sciences meeting, Baltimore, MD, March 3, Gül, Serdar Kenan (2005). A Cost Benefit Analysis of Forensic Services: A Case Study of Cleveland City Police Department's Criminal Laboratory, with Osman Dolu and Murat Aksoy, presented at the American Society of Criminology Meeting in Toronto, November 18, Gül, Serdar Kenan (2005). Increasing Efficiency of Police Services at Kent State University Police Department: A Cost Benefit Analysis, with Osman Dolu and Murat Aksoy, presented at the American Society of Criminology Meeting in Toronto, November 18, Gül, Serdar Kenan (2005). Police Training in Turkey, with Osman Dolu and Şener Uludağ, presented at the Academy of Criminal Justice Sciences Meeting, Chicago, IL, March 16,

6 Gül, Serdar Kenan (2005). The Nature of Media Communication Training and its Effects on Public Opinion Regarding the Quality of a Police Department, with Şener Uludağ and Osman Dolu, presented at the Academy of Criminal Justice Sciences Meeting, Chicago, IL, March 16, Gül, Serdar Kenan (2005). Police Performance Appraisal: A Comparative Study between Turkey and the USA, with Şener Uludağ and Osman Dolu, presented at the Academy of Criminal Justice Sciences Meeting, Chicago, IL, March 16, Gül, Serdar Kenan (2004). Internship Experience at Kent City (Ohio) Police Department, presented at the American Society of Criminology Meeting, Nashville, Tennessee, November 18, Gül, Serdar Kenan (2003). Police Performance Appraisal in the Turkish National Police and a Survey of Ankara Police Department, presented at the Academy of Criminal Justice Sciences Meeting, Boston, MA, March 6, Manuscript Reviews Reviewer for Police Practice and Research: An International Journal Turkish Journal. Reviewer for Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. Reviewer for International Review of Administrative Sciences Reviewer for New Word Sciences Academy (NWSA) Projects : Researcher, Organizational Performance Management in Public Order Units at the Turkish National Police, funded by The Scientific and Technological Research Council of Turkey with the budget of 500,000 Euros : Researcher, Developing curriculum for Community Policing Course at Police Training Institutions in Turkey, funded by The Scientific and Technological Research Council of Turkey with the budget of 40,000 Euros : Project Director, Developing Police Promotion Courses for the Turkish National Police Ranking Officers, Turkish National Police Headquarters. Courses Taught Police Management Public Administration Human Resources Management Police Leadership Change Management Research Methods Comparative Policing (graduate level) 6

7 Professional Development 2008 Political Psychology and Crises Management, Association of Political Psychology and Bahçeşehir University, Ankara, Turkey Advanced Supervisory Skills, Kent State University College of Continuing Studies, Kent, Ohio, USA 2003 Basic Supervisory Skills, Kent State University College of Continuing Studies, Kent, Ohio, USA Advanced Firearms, Arrest and Self-Defense Tactics (FAST), Ohio Highway Patrol Academy, Columbus, Ohio Sexual Harassment, Youngstown State University Peace Officer Training Academy, Ohio, USA Substance Abuse, Mental/Emotional and Special Needs Populations, Youngstown State University Peace Officer Training Academy, Ohio, USA Cultural Awareness Youngstown State University Peace Officer Training Academy, Ohio, USA Unique Stress of Police Work and Anger Management, Youngstown State University Peace Officer Training Academy, Ohio, USA Alcohol Detection, Apprehension and Prosecution, Youngstown State University Peace Officer Training Academy, Ohio, USA VIP Protection, Institute for International Security Tactics at Bilkent University, Ankara, Turkey. Awards 2013 Received certificate of appreciation from Minister of Interior for successful and model work performance at the Turkish National Police Academy Received certificate of appreciation from Minister of Interior for successful and model work performance at the Turkish National Police Academy Received certificate of appreciation from Minister of Interior for successful and model work performance at the Turkish National Police Academy Received Excellence in Research award from the Graduate Student Senate of the Kent State University, Ohio, USA for the dissertation research titled: Police Performance Appraisal: A Comparative Study between Turkey and USA Received certificate of appreciation from Ohio Association of Chiefs of Police (OACP) in appreciation of the professional and able service in assisting the OACP to schedule and manage the placement of Turkish National Police Officers in Ohio law enforcement agencies in 2005 and Received certificate of appreciation from General Director of the Turkish National Police in appreciation of the contributions to the Istanbul Conference on Global Security and Democracy which was held in Istanbul, June 9-11, Received scholarship for M.A studies in the USA from Turkish National Police 2001 Received scholarship for Ph.D studies in the USA from Turkish National Police 7

8 Other Serdar Kenan Gul was covered at Kent State Magazine s Summer 2005 edition titled: A handshake Leads to a Safer Future: Turkish students and Kent State police learn from each other, available at: References John Peach, Public Safety Director, Kent State University, Ohio, USA, Phone: (330) Dr. Mark Colvin, Professor, Department of Sociology, Kent State University, Ohio, USA, Phone: (330) Dr. Pamela Tontodonato, Associate Professor, Associate Dean, College of Arts and Sciences, Kent State University, Ohio, USA, phone: (330) Dr. Deborah G. Keeling, Professor & Chair, Department of Justice Administration, University of Louisville, Kentucky, USA, Phone:

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen GÜZVER YILDIRAN Boğaziçi University Department of Educational Sciences P.K. 2 Bebek, 80815 telephone: (212) 358 15 40 / 1574-1608 e-mail: yildiran@boun.edu.tr fax: (212) 263 02 33 or 257 50 36 PERSONAL

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 4. Education: Degree Field of Study University Graduation Year. MSc Mathematics Middle East Technical 2000

CURRICULUM VITAE. 4. Education: Degree Field of Study University Graduation Year. MSc Mathematics Middle East Technical 2000 1. Name, Surname SEREN BAŞARAN 2. Date of Birth: May, 13 1976 3. Title: Assistant Professor CURRICULUM VITAE 4. Education: Degree Field of Study University Graduation Year PhD Secondary Science and Middle

Detaylı

Prof. Dr. Selime Sezgin

Prof. Dr. Selime Sezgin Prof. Dr. Selime Sezgin Date of Birth : 29.11.1951 Academic Title : Prof. Dr. Contact (e-mail): selime.sezgin@bilgi.edu.tr 4-EDUCATION: Name of thr Institution Year Degree Conferred Secondary School English

Detaylı

MEHMET HÜSEYİN BİLGİN

MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Curriculum Vitae January 2011 MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Department of International Finance Tel: 90-212-533-6532 (x1610) Kadir Has University Fax: 90-212-533-6515 34083 Fatih - Istanbul, Turkey E-mail: mhbilgin@khas.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Füsun AKARSU

Prof. Dr. Füsun AKARSU Prof. Dr. Füsun AKARSU Boğaziçi University Faculty of Education Department of Secondary Schools Science and Mathematics Education 34342 Bebek İSTANBUL +90 212 359 67 99 akarsu@boun.edu.tr ACADEMIC DEGREES

Detaylı

Özge CAN, Ph.D. B.A., Business Administration, Dokuz Eylül University, İzmir, 2003.

Özge CAN, Ph.D. B.A., Business Administration, Dokuz Eylül University, İzmir, 2003. Curriculum Vitae Özge CAN, Ph.D. 1. ACADEMIC TITLE Assistant Professor Özge CAN Department of Business Administration 2. CORRESPONDENCE Postal Address: Yaşar University, Department of Business Administration

Detaylı

Mehmet Ali KOSEOGLU (Ph.D.) mehmet.koseoglu@minotstateu.edu koseoglu.mehmetali@gmail.com

Mehmet Ali KOSEOGLU (Ph.D.) mehmet.koseoglu@minotstateu.edu koseoglu.mehmetali@gmail.com Department of Business Administration College of Business Minot State University 500 University Ave West Minot, ND, 58707 ACADEMIC POSITIONS Mehmet Ali KOSEOGLU (Ph.D.) mehmet.koseoglu@minotstateu.edu

Detaylı

Prof. SUAT TEKER. Işık University Ph : 90.216.528.7101 School of Economics and Admin. Sciences Fax : 90.216.710.2897

Prof. SUAT TEKER. Işık University Ph : 90.216.528.7101 School of Economics and Admin. Sciences Fax : 90.216.710.2897 1 Prof. SUAT TEKER Işık University Ph : 90.216.528.7101 School of Economics and Admin. Sciences Fax : 90.216.710.2897 Sile Campus, Istanbul, Turkey E-mail : suat.teker@isikun.edu.tr EDUCATION Doctorate

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION WORK EXPERIENCE. EDUCATION AND TRAINING Dates 1992-1996. GÜRSES, Fatma

Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION WORK EXPERIENCE. EDUCATION AND TRAINING Dates 1992-1996. GÜRSES, Fatma Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Name GÜRSES, Fatma Fax 00903662802502 E-mail fgurses@kastamonu.edu.tr Nationality Turkey Date of birth 01. 06. 1969 WORK EXPERIENCE (from to) 15/05/1997-27/07/2010

Detaylı

CURRICULUM VITAE KEZBAN ÇELİK

CURRICULUM VITAE KEZBAN ÇELİK CURRICULUM VITAE KEZBAN ÇELİK Personal Information: Nationality Turkish Place of Birth Antalya (Turkey) Sex Female Language (s) English, Turkish (mother tongue) Computer Use Windows, Power Point, SPSS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Assoc.Prof.Dr. Güner GÜRSOY

CURRICULUM VITAE. Assoc.Prof.Dr. Güner GÜRSOY CURRICULUM VITAE Assoc.Prof.Dr. Güner GÜRSOY Istanbul Kemerburgaz University Director of Graduate School of Social Sciences & Faculty Member of Economics and Administrative Sciences, International Logistics

Detaylı

Metehan Apt. Blok I, Daire: 3 Kermiya Lefkoşa/KKTC Via Mersin 10 TURKEY

Metehan Apt. Blok I, Daire: 3 Kermiya Lefkoşa/KKTC Via Mersin 10 TURKEY CURRICULUM VITAE Name Sex Marital status : Kudret Özersay : Male : Married Date of Birth : 16 December 1973 Nationality Address : TRNC : Eastern Mediterranean University Department of International Relations

Detaylı

ABDULLAH YALAMA PERSONEL DATA

ABDULLAH YALAMA PERSONEL DATA ABDULLAH YALAMA PERSONEL DATA Place and Date of Birth Turkey-04 January 1980 Phone +905333584695 E-mail abdullah.yalama@gmail.com Personal Web Page http://abdullahyalama.com CURRENT POSITION Associate

Detaylı

Assoc. Prof. Dilek TEKER

Assoc. Prof. Dilek TEKER 1 Assoc. Prof. Dilek TEKER Işık University Ph : 90.216.528.7101 School of Economics and Admin. Sciences Fax : 90.216.710.2897 Sile Campus, Istanbul, Turkey E-mail : dilek.teker@isikun.edu.tr EDUCATION

Detaylı

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur)

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur) CV Personal Information Name surname: Title: Work adress: : Figen Çok : Prof. Dr. TED University Faculty of Education Department of Educational Sciences Ziya Gökalp Cad. No: 48 06420 Kolej Ankara Tel :

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

Member of Istanbul Bilgi University Faculty of Law, Department of Corporate Law

Member of Istanbul Bilgi University Faculty of Law, Department of Corporate Law Assoc. Prof. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON Member of Bilgi, Department of Corporate Director of Bilgi University Intellectual Property Research Center 1. FAMILY NAME : OKUTAN NILSSON 2. FIRST NAMES : GÜL 3. DATE

Detaylı

ŞULE TUZLUKAYA. Atılım University. Faculty of Management

ŞULE TUZLUKAYA. Atılım University. Faculty of Management ŞULE TUZLUKAYA Atılım University Department of Tourism Management Incek/Ankara TURKEY Office:+ 90 312 586 8612- E-mail: sule.tuzlukaya@atilim.edu.tr Birth Place : Istanbul Birth Date : 10.03.1976 Nationality

Detaylı

Journal of Business Research - Türk

Journal of Business Research - Türk İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research - Türk ISSN: 1309-0712 Cilt: 6 Sayı:3 2014 Vol.6 No.3 www.isarder.org / www.isarder.com DERGİ HAKKINDA (Journal of Business Research-Türk) online

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Özetler ve Anahtar Kelimeler ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi Yazar: Devrim AYDIN Özet: Sosyal bilimlerde ve hukukta kullanılan bazı kavramların tam

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Dr. (Emine) Lâle Demirtürk, Professor of American Literature

CURRICULUM VITAE. Dr. (Emine) Lâle Demirtürk, Professor of American Literature CURRICULUM VITAE Dr. (Emine) Lâle Demirtürk, Professor of American Literature EDUCATION: Ph.D., The University of Iowa, May 1986. American Studies. Dissertation: The Female Identity in Cross-Cultural Perspective:Immigrant

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH NATIONAL POLICE (TNP) ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAINING Department 2011 İçindekiler

Detaylı

THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY OCTOBER 2005. Volume 4 - Issue 4. Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief

THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY OCTOBER 2005. Volume 4 - Issue 4. Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY OCTOBER 2005 Volume 4 - Issue 4 Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief Prof. Dr. Jerry Willis Editor Fahme Dabaj Associate Editor ISSN: 1303-6521

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr ) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak

Detaylı

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968

Detaylı