KAN KAN, KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAN KAN, KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON"

Transkript

1 KAN KAN, KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON Dr Sengül ÖZMERT Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan vücutta oksijeni, besin maddelerini, hormonları, vitaminleri ve antikorları dokulara taşıyan ve oluşan karbondioksit ve atık maddelerini vücuttan uzaklaştıran, pıhtılaşma, humoral ve hücresel savunmayı sağlayan yaşamsal sıvıdır Kan Transfüzyonu Tarihçe Kan bankası 1462>Kayıt edilen ilk transfüzyon girişimi Roma da Papa VIII İnnocent 1665>Hayvandan hayvana transfüzyon Richard Lower 1667>Hayvandan (koyun) insana transfüzyon Jean-Babtiste Denis 1818>İnsandan insana transfüzyon (kayıtlara geçen ilk hayat kurtarıcı transfüzyon) James Blundell 1901>ABO kan grubunun bulunması Karl Landsteiner 1939>Rh faktörünün bulunması Karl Landsteiner ve Wiener 1940>Cross-Matching in bulunması Kan Ürünlerinin Saklanması TAM KAN Tam kan Eritrosit Trombosit Granülosit TDP Kriyopresipitat YER Buzdolabı Buzdolabı Oda Oda Derin dondurucu Derin dondurucu DERECE 1-6 C 1-6 C C C < -18 C < -18 C Aferez ünitesi Transfüzyonu yapan doktor Transfüzyonu uygulayan hemşire ya da anestezi teknisyeni Kan Ürünlerinin Depolanması ANTİKOAGULAN VE KORUYUCU MADDELER o Dekstroz ve adenin: ATP sentezlenmesini sağlayarak eritrositlerin enerji gereksinimini karşılar. o Sitrat: Kan içinde bulunan kalsiyum iyonu ile etkileşerek pıhtılaşmayı engeller. o Sodyum bisülfat: PH ı tamponlamak için kullanılır. ACD ( Adenin Sitrat Dekstroz ) 21 GÜN CPD ( Sitrat Fosfat Dekstroz ) CPDA ( Sitrat Fosfat - Dekstroz Adenin ) AS-1, AS-3, AS-5 SAG-M ( Salin Adenin Glikoz Mannitol ) 35 GÜN 42 GÜN

2 TAM KAN Tek vericiden elde edilir Tüm kan elemanlarını içerir Yaklaşık 70 ml antikoagulan solüsyon vardır SAG-M içerir ( 42 gün ) 500±50 ml volümdedir Faktör VIII, lökosit ve trombositler 24 saatten uzun süre saklandığında canlılığını kaybederler Saklama: +2 C +6 C ABO ve Rh uyumu gerekir TAM KAN Endikasyonları (sınırlıdır) Travmaya bağlı akut ve masif kan kaybı KC ve kalp cerrahisi ve transplantasyonu gibi masif kan kaybı gelişebilecek cerrahi operasyonlar Exchange transfüzyon Kolinesteraz eksikliği ERİTROSİT SÜSPANSİYONU Tek vericiden elde edilir Tam kandan plazmanın ayrıştırılmasıyla elde edilir Hacim: 300±50 ml İçerik: - Plazma: ml - Eritrosit: ml - Hematokrit: % (SAG-M ve ADSOL ) Eritrosit Süspansiyon Çeşitleri Yıkanmış eritrosit süspansiyonu Lökositten fakir eritrosit süspansiyonu Işınlanmış eritrosit süspansiyonu (2500cGy) Dondurulmuş eritrosit süspansiyonu ( Nadir bulunan kan grupları için bu özel işlem yapılır. ) Saklama: C de Antijen uyumu: ABO ve Rh uyumu gerekir Yıkanmış Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyonu Endikasyonları IgA eksikliği Ağır ürtiker Alerjik reaksiyon (tekrarlayan) Anafilaksi Filtre edilmiş kan takılmasına rağmen ateş reaksiyonu olan olgularda Lökositten Fakir Eritrosit Süspansiyonu Endikasyonu Kök hücre alıcıları Akut ve kronik lösemiler Konjenital immun yetmezlik sendromları Kök hücre nakli ile tedavi edilme potansiyeli olan hematolojik malignitesi ve solid tümörü olanlar İntrauterin transfüzyon Yenidoğan hemolitik hastalığı Hemoglobinopati veya talasemi 1. Alloimmünizasyonu, CMV geçişi, febril nonhemolitik transfüzyon reaksiyonunu önlemek

3 Lökositten Fakir Eritrosit Süspansiyonu Filtrasyon Yöntemi: 1-HASTA BAŞI FİTRELER (Önerilmez) 2-LABORTUVAR-DEPOLAMA ÖNCESİ FİLTRELEME (Önerilir) (Lökositlerden salınan sitokinlerin birikimini önler) Alloimmunizasyon Alıcıya kendinde olmayan eritrosit antijeni içeren bir kan ürünü verilmesi sonrasında bu antijene karşı antikor oluşturmasıdır. Lökosit filtreleri veya aferez yoluyla lökosit azaltımı yapılmış kan ürünü kullanımının alloimmünizasyon riskini azalttığı gösterilmiştir. Işınlanmış Eritrosit Süspansiyonu Endikasyonları Allogenik kök hücre alıcıları ve vericileri Otolog kök hücre nakil hastaları HLA uygun vericiden alınan kan ürünü (Graft versus host hastalığı) 1. veya 2. derece akrabalardan alınan kan ürünü Şiddetli immün yetmezlik, hematolojik malignite, Hodgkin hastalığı Pürin analogları ile tedavi edilen hastalar İntrauterin transfüzyonlar Prematür ve yenidoğanlar Exchange transfüzyon yapılan yenidoğanlar TROMBOSİT SÜSPANSİYONU Random verici trombosit (RT) özellikleri Tam kandan satrifüjle hazırlanır Hacim: ml İçerik: Trombosit: 5-6 x 10¹⁰ Plazma Lökosit (<5x10⁷) Depolama: C saklanmalı Raf ömrü 5 gündür(ajitatörle) ABO ve Rh uyumu gerekir Aferez (tek verici) trombosit (AT) özellikleri Bir vericiden aferez işlemi ile toplanan kan ürünüdür Hacim: ml İçerik: Trombosit: 3x10¹¹ Lökosit <50x10⁶ <1x10⁶ Depolama: C saklanmalı Raf ömrü 5 gündür(ajitatörle) TROMBOSİT SÜSPANSİYONU Random verici trombosit (RT) özellikleri RT transfüzyon terapötik doz: 1Ü/10 kg (normal erişkinde 4-8 Ü) 70 kg bir erişkinde 1Ü RT trombosit sayısını /µl kadar arttırır Aferez (tek verici) trombosit (AT) özellikleri 1 Ü AT 5-6Ü RT süspansiyonun içerdiği trombosit sayısı kadardır 70 kg erişkinde 1Ü AT trombosit sayısını /µl arttırır Trombosit Süspansiyonu KLİNİK KULLANIMDA YAKLAŞIM Trombosit süspansiyonlarının transfüzyonunda belirleyici özellikler: Trombosit sayısı Klinik tablo Kanama varlığı Trombositlerin fonksiyonu

4 Trombosit Süspansiyonu Trombosit süspansiyonu kullanımı için önerilen eşik değerler Durum Major cerrahi Beyin ve göz cerrahisi Sirozda invaziv işlem Kardiyopulmoner bypass Santral venöz kateter takılması Parasentez/torasentez Solunum yolları biopsisi GIS biopsisi, KC biopsisi Sinüs aspirasyonu/diş çekimi Renal biopsi Lomber ponksiyon KİA ve KİB Gastrointestinal endoskopi Fiberoptik bronkoskopi Önerilen eşik değer >80x10³/µL 100x10³/µL 50Xx10³/µL 50-60x10³/µL 40-50x10³/µL 40-50x10³/µL 40-50x10³/µL 40-50x10³/µL 40-50x10³/µL >50x10³/µL >20x10³/µL 20x10³/µL >20 (20-40) x10³/µl >20 (20-50) x10³/µl >20.000/µL <10.000/µL <5000/µL Trombosit Süspansiyonu Trombosit sayısı; ciddi spontan kanama riski ciddi kanama ölümcül kanama Taze Donmuş Plazma Tanım: Tam kan alındıktan sonra 6 saat içinde +2-6 C de santrifüj edilmesi ile elde edilen plazmadır. Saklama: -18 C de 3 ay, <-25 C 3 yıl Hacim: ml Transfüzyon öncesi süreç: 37 C de plazma çözücülerde çözdürülür ve çözündükten sonra 1-6 C de 24 saat saklanabilir (oda ısısında ise 4 saat içinde kullanılmalıdır) ABO uyumu aranır, Rh uyumu aranmaz. Uyumluluk testleri gerekmez (Cross match) Işınlama ve filtrasyon yapılmaz İçerik: Koagülasyon faktörleri: tüm pıhtılaşma faktörlerini içerir Proteinler: Globulin, albumin vs Doğal antikoagulanlar (protein C, protein S, antitrombin) Canlı hücreler, eritrosit içermez Taze Donmuş Plazma Isısı kontrol edilemeyen yerde plazma eritilemez Isı 38 C geçmemeli 40 C den sonra plazma proteinlerinde denatürasyon başlayabilmekte Taze Donmuş Plazma Plazma Eritme Cihazları Taze Donmuş Plazma Endikasyonları 1. Multipl pıhtılaşma faktör eksikliğine bağlı kanamalarda a. Kumadin tedavisi b. K vitamin eksikliği c. DIC d. Ağır KC yetmezliği 2. Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) 3. Masif transfüzyon

5 Kriyopresipitat Tanım: TDP nın 1-6 C de çözündürülüp santrifüj edilerek hazırlanan, plazmanın kriyoglobulin fraksiyonunu içeren bileşenidir Saklama: -18 C de 3 ay, <-25 C 3 yıl Hacim: ml Transfüzyon öncesi süreç: 37 C de plazma çözücülerde çözdürülür ve 6 saat içinde kullanılır (20-24 C de). Kriyopresipitat üniteleri havuzlanmış ise 4 saat içinde kullanılmalıdır. ABO uyumu gereklidir Rh uyumu aranmaz. Uyumluluk testleri gerekmez (cross match) Işınlama ve filtrasyon yapılmaz İçerik: FVIII: Ü Fibrinojen: mg FXIII: IU vwf : IU Kriyopresipitat Endikasyonları 1. Hipofibrinojenemi 2. Disfibrinojenemi 3. FVIII eksikliği 4. FXIII eksiklği 5. Von Willebrand Hastalığı Granülosit Süspansiyonu Uyarılmış vericiden aferez yöntemi ile elde edilir Saklama: 22 C de ve ajitasyon uygulanmaz ABO ve Rh uyumu olmalı, cross match gereklidir Raf ömrü 24 saat (mümkün olan en kısa zamanda transfüzyon yapılmalı) Mikrobiyolojik tarama testleri tamamlanmalı En az 3-4 gün süreyle 1-4x10 9 /kg dozunda kullanılması önerilmektedir Doz 1-2 saat içinde uygulanmalı, ışınlanmalı ve lökosit filtresi kullanılmamalı, standart kan seti kullanılmalı Transfüzyon sırasında hafif ateş ve titreme görülebilir Hipotansiyon ve solunum yetmezliği gibi ciddi yan etki oranı %1dir Granülosit Süspansiyonu Endikasyonları: 1. Konjenital veya edinsel kemik iliği yetmezlikleri nedeni ile ateşi kontrol edilemeyen ağır nötropenisi olan hastalarda 2. Fungal veya bakteriyel enfeksiyonu olan ancak tedaviye yanıt vermeyen hastalarda 3. Sebebi bilinmeyen ateşi olan ve nötropenisi olmayan sepsis hastalarına uygulanmalıdır Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan transfüzyonu bir organ naklidir antijen A antijeni B antijeni A ve B antijeni Antijen yok

6 Operasyon Sırasında Kan Kaybının Hesaplanması Islanmış kompres ml Tamamen ıslanmış bir tampon (4x4) 10 ml Hemodinamik verilerin takibi Transfüzyonda Kullanılacak Kan Ürünlerinin Miktarları Kan ürünü Verilecek miktar Dozun etkisi Eritrosit süspansiyonu cc/kg Hb 2-3 gr/dl artar Trombosit süspansiyonu 5-10 cc/kg Klinik değerlendirme Taze donmuş plazma cc/kg Klinik değerlendirme Aspiratörde toplanan kan miktarı (yıkama sıvıları) Sızıntıların cerrahi ekip ile beraber değerlendirilmesi Lökosit >1x10⁹ nötrofil/kg Klinik değerlendirme Kriyopresipitat 1-2Ü/10kg Fibrinojen mg/dl artar Laboratuvar yöntemleri Tahmini Kan Volümü Değerleri Yenidoğan Prematür 95 ml/kg Term 85 ml/kg Çocuk 80 ml/kg Erişkin Erkek 75 ml/kg Kadın 65 ml/kg Transfüzyon Gereksinimi Sınırları Kan volümünün <%15 kaybı: Anlamlı klinik bulgu oluşturmaz. Transfüzyon gerekli değildir Kan volümünün %15-30 kaybı: Kristaloid ve kolloid ile volüm replasmanı yapılmalıdır Transfüzyon genellikle gereksizdir Kan volümünün %30-40 kaybı: Kristaloid ve kolloid ile volüm replasmanı yanında hemoglobini yükseltmek için transfüzyon gerekebilmektedir Kan volümünün >%40 kaybı: Kan transfüzyonunu da içeren hızlı volüm replasmanı gereklidir Otolog Kan Transfüzyonu Tanım: Hastanın kendisinden alınan kan ve kan ürünlerinin tekrar kendisi için kullanılmasıdır Avantajları: Transfüzyonla bulaşan hastalık riskinin azalması Alloimmünizasyonun önlenmesi Alloantikorları olanlara uygun kan bulma imkanı Dezavantajları: Bakteriyel kontaminasyon Hipervolemi Transfüze edilmezse imha edilmesi ve maliyet Otolog Kan Transfüzyonu 1. Predepozit Otolog transfüzyon 2. Akut normovolemik hemadilüsyon 3. Salvage

7 Otolog Kan Transfüzyonu Predepozit Otolog Transfüzyon Planlanan cerrahiden 3-6 hafta önce 4-7 günde 1 Ü Toplam 2-4 Ü toplanması Duruma göre eritrosit ya da trombosit konsantreleri aferez yöntemiyle toplanabilir 2 veya 3 Ü eritrosit süspansiyonu 4 veya 10 Ü trombosit süspansiyonu toplanabilir Kullanılmayan ürünler imha edilir Sadece fizyolojik eritropoez temelleri ile ilgili protokoller izlendiği sürece kan transfüzyonu ihtiyacını azaltabilir Otolog Kan Transfüzyonu Predepozit Kan Bağışının Kontrendikasyonları 70 yaş üzeri Vücut ağırlığı 10 kg altındaki çocuklar Aktif bakteriyel enfeksiyon varlığı Hb konsatrasyonu g/dl nin altında olması HBV, HCV, HIV ve (gerekliyse) HTLV + Unstabil anjina, ciddi aort darlığı, siyanotik kalp hastalığı, 3-6 ay içinde MI veya SVO geçirmek veya kontrol edilemeyen HT gibi stabil olmayan klinik durumlarında önerilmez Otolog Kan Transfüzyonu Akut Normovolemik Hemadilüsyon (ANH) Ameliyattan hemen önce hasta kanının flebotomi yoluyla toplanıp, azalan kan hacminin kristaloid ve kolloidlerle tamamlanıp hematokritin %32 nin altına düşürülmesidir Alınan kan intra-postoperatif dönemde hastaya geri verilir Amaç viskoziteyi azaltarak mikrosirkülasyonun düzeltilmesi ve kullanılacak allojenik kan miktarının azaltılmasıdır Otolog Kan Transfüzyonu Akut Normovolemik Hemadilüsyon (ANH) ANH dezavantajı Toplama ve infüzyon için büyük damar ihtiyacı Hemodinamik instabilite yapabilir Devamlı monitörizasyon gerekir Sıvı yüklenmesine yol açabilir Otolog Kan Transfüzyonu Salvage Tanım: Operasyon sahasından toplanan kanın, basit filtrasyon ve yıkama işleminden sonra hastaya geri verilmesidir En uygun olgular; beklenen kayıp 500 ml den fazla olan hastalardır Ucuz ve basit Dezavantajı: Debris (döküntü, atık) Aktive koagulasyon faktörleri Serbest Hb hastaya verilebilir Bakteriyel kirlenme veya malign hücre olması durumunda yapılmamalı Ünite numarası Çapraz karşılaştırma sonuçları Komponentin adı, lökosit filtreleme, ışınlama veya yıkama işlemi uygulanmışsa uyarı etiketi Transfüzyon Pratiği Kontrol edilmeli Alıcının adı, soyadı ve dosya numarası ABO ve Rh (D) grupları Son kullanma tarihi Enfeksiyon tarama testleri (HBsAg, anti HCV, anti HIV1-2, sifiliz)

8 Transfüzyon Pratiği Tranfüzyon Öncesi Yapılması Gerekenler 1. Ürün gözle kontrol edilmeli. Hemoliz, büyük partikül, pıhtı olan kanlar kullanılmamalı tutanakla kan merkezine geri gönderilmeli 2. Transfüzyon için sete takılan kan her ne şartta olursa olsun geri kan dolabına konulmaz, kullanılmayacaksa veya yarım kalmışsa imha edilmelidir Transfüzyon Pratiği Damar yolu Bebeklerde gauge Erişkinde gauge Transfüzyon Pratiği Saklama ve kullanma Her kan ürünü kendi saklama koşullarında depolanır ve nakledilir Eritrosit süspansiyonu ve tam kan, kan dolabından çıktıktan sonra 4 saat içinde transfüzyon bitmelidir TDP sadece plazma eriticilerde eritilmeli ve eritildikten sonra hemen kullanılmalı (hemen kullanılmayacaksa transfüzyona kadar maksimum 24 saat +4 C de kan dolabında muhafaza edilebilir) Trombositler oda ısısında kullanılır

9 Transfüzyon Pratiği Kan hangi durumlarda ısıtılmalı Soğuk aglütinin bulunanlarda Kan Isıtma Aletleri Kriyoglobulinemide Masif kan transfüzyonunda Bebeklerde Yaşlılarda Kan su içinde ısıtılmaz(isı kontrollü cihaz gereklidir) Transfüzyon Pratiği Transfüzyon uygulamasında dikkat edilecek hususlar Tüm kan komponentleri için standart kan filtresi kullanılmalı Zorlanarak yapılan uygulamalar mekanik hemolize yol açabileceğinden eritrositler şırınga ile verilmemeli İnfüzyon pompalarında cihaza uygun kan seti ile kullanılmalıdır Serum fizyolojik (%0,9NaCl) %5 albumin ABO uygun plazma Transfüzyon ilkeleri Ringer laktat Dekstroz %0,45 saline Antibiyotik TPN İlk 5-10 dk süresince hasta gözlem altında tutularak yavaş (2ml/dk) verilmeli, transfüzyon boyunca yan etkiler açısından periyodik olarak hasta değerlendirilmelidir Dolaşım yüklenmesine karşı yavaş infüzyon gerekiyorsa (4 saatten uzun) ünite pediatrik torbalara bölünerek kullanılmalıdır Bunlar dışında hiçbir sıvı veya ilaç, kan torbası içine konulamaz, kan seti ile aynı setten verilemez veya puşe edilemez Kan Ürünleri Transfüzyonu İçin Eşik Değerler Pediatri ve Yenidoğanda Transfüzyon Kan Ürünü Eritrosit Trombosit Kryopresipitat TDP Transfüzyon Eşiği Hb 7 g/dl /dL veya < kanama veya invazif işlem Fibrinojen 115 mg/dl PT > 16 saniye, INR > 1.5, aptt > 35 saniye İlk 4 ayda transüzyon eşikleri Ciddi solunum hastalığı Hb<13 g/dl Orta düzeyde solunum hastalığı Hb<10 g/dl Ciddi kardiyak hastalık Hb<13 g/dl Major cerrahi girişim Hb<10 g/dl Semptomatik anemi Hb<8 g/dl Takipne, Taşikardi, Apne, Bradikardi, Beslenme güçlüğü Çocukluk ve adölesan dönemi >%25 akut kan volümü kayıpları Perioperatif dönem Hb<8 g/dl Ciddi kardiyopulmoner hastalık Hb<13 g/dl Semptomatik kronik anemi Hb<8 g/dl Kemik iliği yetersizliği Hb<8 g/dl

10 Pediatrik Trombosit Transfüzyonu Eşik Değerleri Yaşamın ilk 4 ayında <100x10³/µl kanama varsa <50x10³/µl invaziv girişimler <20x10³/µl klinik olarak stabil ise <100x10³/µl klinik olarak stabil değil ise Kalitatif trombosit hastalıklarında riskli kanama varlığı veya invaziv girişim sırasında trombosit sayısına bakılmaksızın Çocuk ve adölesanlar <50x10³/µl kanama varsa <50x10³/µl invaziv girişimler <20x10³/µl kemik iliği yetmezliği+ kanama riski Trombosit sayısı <10x10³/µl ve kemik iliği yetmezliği+ kanama riski şart değil Kalitatif trombosit hastalıklarında riskli kanama varlığı veya invaziv girişim sırasında trombosit sayısına bakılmaksızın Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu (AHTR) Febril Nonhemolitik Transfüzyon Reaksiyonu (FNHTR) Hafif Allerjik Reaksiyon Anaflaktik Reaksiyonlar Transfüzyon ile İlişkili Akut Akciğer Hasarlanması (TRALI) Transfüzyon ile İlişkili Dolaşım Yüklenmesi (TACO) Transfüzyon ile İlişkili Sepsis Hava Embolisi Hipokalsemi/ Sitrat Toksisitesi Hipotermi Hiperkalemi Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu - 1 (AHTR) Ig M aracılı ABO uyumsuz eritrosit transfüzyonu ile ortaya çıkar. Nadiren plazma ve trombosit infüzyonu ile de gerçekleşebilir Nedeni tıbbi hata %85 den fazlasında ABO sistemini ilgilendiren basit tanımlama hataları bulunur Transfüzyonu takiben 24 saat içinde, çoğunlukla ilk dakikalarda ortaya çıkar Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu - 2 (AHTR) Klinik seyri; Alıcının antikor yoğunluğu Transfüze edilen hacim ve transfüzyon hızı Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları - 3 (AHTR) Hemolizin klinik ve laboratuvar bulguları Klinik bulgular Ateş, titreme Yüzde kızarma, göğüs ağrısı, sırt ve bel ağrısı Bulantı, kusma, ishal Hipotansiyon, solgunluk, sarılık Oligoanüri, koyu renkli idrar Yaygın kanama, infüzyon yapılan ven boyunca ağrı Anksiyete Laboratuvar bulguları Hemoglobinemi, hemoglobinüri Serumda düşük haptoglobulin Serumda indirekt bilirubin artışı Serumda artmış LDH ve AST Düşük Hb seviyesi Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları - 4 (AHTR) Tedavi Şüpheli durumlarda transfüzyon hemen durdurulmalı Damar yolu açık tutulmalı Hastadan kan örneği alınmalı, kan torbası ile beraber gerekli testler için kan merkezi ve laboratuvara gönderilmeli İyi hidrasyon sağla (İdrar miktarını 100 ml/saat üzerinde tut) Furosemid Mannitol Düşük doz dopamin Gerekirse diyaliz (oligüri BY gelişirse) TDP, kriyopresipitat, trombosit replasmanı ile tüketilen komponentler yerine konur Ağır olgularda plazma değişimi

11 Nonhemolitik Febril Transfüzyon Reaksiyonu (FNHTR) Transfüzyon sırasında veya ilk 4 saati içinde diğer ateş yapan nedenler olmaksızın meydana gelir Ateş ( 38 C veya transfüzyon öncesi değerden 1 C ) Titreme Başağrısı, bulantı, kusma En ciddi FNHTR; ateş 39 C veya transfüzyon öncesi değerden 2 C ve titreme/katılık Ateş olmaksızın da titreme ve katılık ile FNHTR olabilir ÖNLEMEK İÇİN LÖKOSİT FİLTRELERİ KULLANILIR Hafif Alerjik Reaksiyon Transfüzyon sırasında ya da ilk 4 saat içinde içinde meydana gelir Sadece mukokutanöz semptom ve bulguları mevcuttur Kaşıntılı makülopapüler döküntü Ürtiker Lokalize anjioödem Dudak, dil ve uvulada ödem Periorbital kaşıntı, eritem ve ödem Konjonktival ödem Anaflaktik Reaksiyon Transfüzyon sırasında yada genellikle hemen sonrasında meydana gelir Klinik semptom ve bulgular Mukokutanöz semptom ve bulguları Ciddi hipotansiyon Hipotoni, senkop Boğazda gerginlik, disfaji, ses kısıklığı Stridor, nefes darlığı, öksürük, wheezing/bronkospazm Hipoksemi Gecikmiş transfüzyon reaksiyonları (GTR) Geç Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu (GHTR- Alloimmünizasyon) Transfüzyon İle İlişkili Graft Versus Host Hastalığı (TA-GVHD) Post Tansfüzyon Purpura Transfüzyon İle İlişkili Virus İnfeksiyon Transfüzyon İle İlişkili Parazit İnfeksiyon Hemosiderozis Transfüzyon ile İlişkili Akut Akciğer Hasarlanması (TRALI) PATOGENEZ İmmün mekanizmada; donör plazmasında %89 oranında bulunan lökositlere karşı gelişmiş antikorların transfüzyon ile alıcıya geçmesi sonrasında bu antikorların alıcı lökositleri reaksiyona girmesi pulmoner alanda lökostaz ve lökosit aktivasyonu oluşturur buna bağlı kapiller sızıntı ve pulmoner hasar görülür (HLA antikorları-nötrofil antikorlar) İmmün olmayan mekanizmada ise; Transfüze edilen ürünün bekletilmesi ile içerisinde gelişen lipid ve sitokinlerin nötrofilleri aktif hale getirmesi ayrıca, donördeki gronülosit reaktivitesi ve/ veya kapiller reaktivitesi AC hasarına neden olurlar Transfüzyon ile İlişkili Akut Akciğer Hasarlanması (TRALI) Alıcı ile ilgili risk faktörleri; KC nakil cerrahisi Hematolojik malignite Masif transfüzyon Kronik alkol kullanımı Şok Sigara Mekanik ventilasyon Yüksek IL-8 düzeyi Pozitif sıvı basıncı Ürünle ilgili risk faktörleri; Üründeki plazmanın fazla olması Multipar donör Daha önce transfüzyona maruz kalmış verici olması Anti HLA klas II veya anti nötrofil antikorlarının yüksek oranda varlığı Kanın fazla bekletilmesi

12 Transfüzyon ile İlişkili Akut Akciğer Hasarlanması (TRALI) TANI Transfüzyonu takip eden 1-6 saat içerisinde akut başlangıçlı olması Hipoksemi + (PaO2/FiO2<300 veya SpO2<%90) AC de bilateral infiltrasyon + Sol atrial hipertansiyon Ø Transfüzyon öncesi Akut AC hasarı (AAH) Ø AAH ile ilişkili risk faktörleri (sepsis, aspirasyon, kardiyak hasar) Ø Transfüzyon ile İlişkili Akut Akciğer Hasarlanması (TRALI) KLİNİK TRALI kan ürünlerinin özellikle plazmadan zengin ürünlerin (trombosit ve plazma) uygulamasından çok kısa süre (ilk 6 saat) içerisinde ani gelişen; Nefes darlığı Öksürük (balgamsız) Pembe köpüklü balgam Siyanoz Hipotansiyon-hipertansiyon Cilt döküntüleri ile karakterize klinik tablodur Entübe vakalarda havayolu peak ve plato basınçları yükselebilir Santral venöz ve pulmoner wedge basınçları normaldir Transfüzyon ile İlişkili Akut Akciğer Hasarlanması (TRALI) TEDAVİ Transfüzyon devam ediyorsa durdurulmalı O₂ ve mekanik ventilasyon (%70 vakada) Hastalar genellikle övolemik bazen de hipovolemik (AC e sıvı sızması) olabilir. Sıvı ve vazoaktif ajanlarla desteklenmeli Diüretik verilmemeli İV steroid tartışmalı Hastaların büyük kısmı 96 saat içerisinde sekelsiz düzelirler(mortalite oranı %13-21) Alıcıda TRALI gelişen donorün donorlüğü yasaklanmalı Gecikmiş transfüzyon reaksiyonları (GTR) Geç Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu (GHTR) Ig G aracılı Verici eritrositlerinin damar dışında (dalak-karaciğer) yıkılmasıdır Rh sub grupları ve diğer kan grubu antijenlerine karşı gelişen antikorlar sorumlu Klinik; hafif-ağır, düşük mortalite Neden; daha önce gelişen immünizasyon Genellikle transfüzyondan 2-30 gün sonra ortaya çıkar Olguların 1/3 ünde klinik Ø Transfüzyona rağmen Hb nin günler içerisindeki düşüşü hızlıdır Hastaların çoğu hemolizi iyi tolere eder, gözlem yeterlidir Bu hastalara yeniden kan vermek gerekirse ilgili antijeni taşımayan kan verilmelidir Gecikmiş Transfüzyon Reaksiyonları Graft Versus Host Hastalığı: Transfüzyon ile verilen lenfositlerin alıcı tarafından yabancı görülmemesi, verici lenfositlerinin ise alıcının hücrelerini yabancı kabul etmesi sonucunda hızla çoğalıp dokulara saldırmasıdır Transfüzyondan 1 ay-1 yıl sonra ortaya çıkar. Ateş, ciltte eritem, ishal, KCFT ve bilirubin yüksekliği, kemik iliği yetmezliği tablosu görülür. Kanı ışınla(lenfosit çoğalmasını engeller) Yakın akraba kanı kullanma Lökosit filtrasyonu yap Masif Kan Transfüzyonu 24 saat içinde total kan volümüne eşit miktarda kan transfüzyonun yapılması 3 saat veya daha az bir süre içinde dolaşımdaki kan volümünün %50 den fazlasının transfüzyonu 150 ml/dk kan kaybı olması halinde yapılan transfüzyon

13 Kanın Saklanması Sırasındaki Değişiklikler Kanın ph sında azalma Hemoglobinin oksijene afinitesinde artma Eritrosit fleksibilitesinde azalma Hemoliz Potasyum, fosfat ve amonyak konsantrasyonu artışı Mikroagregat gelişimi Trombosit fonksiyonlarında bozulma Faktör V ve VI da azalma Protein denatürasyonu Masif Kan Transfüzyonunun Yan Etkileri Hipotermi Sitrat toksisitesi ve hipokalsemi Asid-baz dengesi bozuklukları (Beş günlükten daha eski kanlar verilirse2,3 DPG eksikliği ortaya çıkar ve doku oksijenasyonu bozulur, laktik asid ) Hiperpotasemi Trombositopeni (dilüsyonel) ve koagülasyon faktör değişiklikleri (Factör V-VIII, DIC ) Pulmoner mikroembolizasyon Hava embolisi Masif Kan Transfüzyonu Masif transfüzyona bağlı olumsuzlukların önlenmesi veya azaltılması için alınabilecek tedbirler Kan, sıvılar ve hasta ısıtılmalı Mümkün olduğunca taze kan (en çok 5 günlük) verilmelidir Trombosit >50.000/mm 3 olacak şekilde Hemoglobin, hematokrit, kan gazı, elektrolitler, pıhtılaşma durumu her 5 ünitede kontrol edilir EKG izlenir TDP/ES ve Plt/ES oranları için kesin protokol henüz yoktur. Transfüzyonu 1/1/1 uygulayanlar vardır ve bu oranların masif kanamalı hastada mortaliteyi azalttığı bildirilmiştir Her 4 Ü ES karşılık 1 ampul Ca Glukonat IV verilmeli Masif Kanamanın Farmakolojik Tedavisi Desmopressin Antifibrinolitikler (ɛ-aminocaproic acid, tranexamic acid) Topikal hemostatikler (Fibrin glue, thrombin gel) Konsantre protrombin kompleksi Koagulasyon faktör konsantreleri (Recombinant factor VIIa) Hipofibrinojeneminin tedavisi (Cryoprecipitate, fibrinojen konsantresi) Practice Guidelines for Perioperative Blood Management 2015 Lütfen mutlak gerekliyse verin Masif kan kaybı yoksa tam kan vermeyin Kan ürünü verirken Kâr Zarar Torbada yazan ile hastanın kan grubunun aynı olmasına dikkat edin Yenidoğan ise eritrositi ışınlayın TEŞEKKÜRLER Taze kan olması şart değil; güvenli olsun yeter Akraba kanını vermeyin Hastanın kan grubunu bilseniz bile mutlaka tekrar bakın Tüm mikrobiyolojik testler tamamlanmış olsun Lökositten arındırın Kan giderken hastayı yalnız bırakmayın Herhangi bir reaksiyon gelişirse hemen transfüzyonu durdur ve o torbayı kan merkezine gönderin 78

14 TEŞEKKÜRLER TEŞTttEETtTTTTTTTbbbYHYTKKÜR LER HASTANIN KAN GRUBU KAN ÜRÜNÜ KULLANIMINDA KAN GRUBU SEÇİMİ HASTANIN (PLAZMA)* SERUMUNDAKİ ANTİKOR ERİTROSİT # GRANULOSİT VERİLECEK ÜRÜN TİPİ TROMBOSİT # PLAZMA TAM KAN O Anti-A Anti-B O A, B, AB, O O A Anti-B A, O A, AB A B Anti-A B, O B, AB B AB Antikor yok A, B, AB, O AB AB Alıcı B Rh + ise hangi kan grubundan ürün verirsin? Eritrosit B, O Alıcı B Rh - ise hangi kan grubundan ürün verirsin? Eritrosit B O Rh - Tam kan B Tam kan B Rh - Trombosit B, AB Trombosit B AB * Plazma B, AB verilebilir Plazma B AB Rh +/- farketmez Rh +/- farketmez *Rh - doğurabilecek bayanlara Rh + trombosit Rhogam ile verilir Perioperatif kan kaybını azaltma stratejileri Titiz cerrahi teknik Operasyon sırasında eritrosit atığının (salvage) toplanması Akut normovolemik hemadilüsyon Koagulopati ve hipotermiden kaçınılması Transfüzyon Pratiği Lökosit filtreleri Eritrosit ya da trombosit süspansiyonlarının her biri için ayrı filtre vardır Filtreleme kapasitesi LOG ile tanımlanır Her ünite için 1 adet filtre kullanılmalıdır İki eritrosit süspansiyonu için filtre kullanılacaksa transfüzyon süresi 4 saati geçmemelidir

15 Transfüzyon Pratiği Kan dış ortamda 20 dakika beklediğinde ısısı 10 C üzerine çıkmakta ve bakteriyel çoğalma başlamaktadır Kan ürünlerini hangi hızda verelim? Eritrosit suspansiyonları kan dolabından çıktıkları andan itibaren 1-2 saatte verilebilir * Ancak daha uzun sürelerde verilecekse 4 er saatlik dilimlere bölünerek dolaptan alınarak takılmalıdır * Özel durumlar dışında ısıtmaya gerek yoktur. TDP tümüyle eritildikten sonra 1-2 saate verilir Trombosit ve Granülositler kısa sürede verilmelidir Transfüzyon Endikasyonları Kan volümünü yerine koymak Eksik kan komponentlerini yerine koymak (eritrosit, trombosit, lökosit, pıhtılaşma faktörleri, plazma proteinleri) Kan değişimi ve vücut dışı dolaşım uygulaması Dokulara oksijen transportu sağlamak Kanama ve kaogulasyon bozukluklarında

Transfüzyon Reaksiyonları

Transfüzyon Reaksiyonları Transfüzyon Reaksiyonları Dr. Feruza TURAN SÖNMEZ Düzce Üniversitesi Acil Tıp Kliniği Transfüzyon ve Komplikasyonları Kanın alınmasından başlamak üzere, transfüzyona kadar geçen aşamaların herhangi birinde

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 En çok kullanılan destek tedavilerinden Yaşam kurtarıcı Ölümcül yan etkileri Enfeksiyon etkenlerinin bulaşması Riskler

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi kyilmaz@acibadem.edu.tr 20.11.12 Kan Transfüzyonu Kayıtlar İnfüzyona Başlamadan Önce Transfüzyon

Detaylı

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Transfüzyon Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Tedavinin Amaçları Hemoglobinin yükseltilmesi Oksijen taşıma

Detaylı

[İDİL YENİCESU] BEYANI

[İDİL YENİCESU] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [İDİL YENİCESU] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve Kök Hücre Nakli Ünitesi Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Ulusal kongresi

Detaylı

DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ!

DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ! DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ! Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Transfüzyon 2008 Kursu 10 Ekim 2008, İzmir Kim kan verebilir? Yaş:

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006.. GENELGE 2006/128 Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve

Detaylı

Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu SUNUM ŞEMASI Giriş Kanın depolanması Depolanan kandaki değişiklikler Kan ve kan ürünleri Transfüzyon endikasyonları Hasar kontrol resüsitasyonu Masif Transfüzyon Transfüzyon

Detaylı

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte Ateş Reaksiyonları (FnhTR) Akut Akciğer Hasarı (TRALI)

Detaylı

TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI. Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013

TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI. Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013 TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013 Kan Ürünleri Kan Komponentleri Plazma Kaynaklı Ürünler Kan Komponentleri Eritrosit Konsantresi Lökosit Konsantresi Trombosit

Detaylı

Tarihçe. Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Transfüzyon Komplikasyonları. Tarihçe.

Tarihçe. Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Transfüzyon Komplikasyonları. Tarihçe. Tarihçe Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 1492 ilk girişim 1667 Dr.Jean-Baptiste Denis 1818 Dr.James Blundell Tarihçe 1914 Dr.Albert Hustin 1916

Detaylı

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM Doç.Dr.Naci TİFTİK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD Kan Merkezi Transfüzyon Pratiği Transfüzyon ile ilişkili

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İçin Bilimsel Zorunluluklar. Dr. Şevki Hakan Eren Sivas

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İçin Bilimsel Zorunluluklar. Dr. Şevki Hakan Eren Sivas Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İçin Bilimsel Zorunluluklar Dr. Şevki Hakan Eren Sivas Kan bir doku olarak tanımlanmaktadır bu nedenle kan ve kan ürünleri transfüzyonu basit bir sıvı infüzyonu değil,

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hematoloji-Onkoloji ve HKHT Hastalarında Transfüzyon TPHD Transfüzyon Okulu Ankara; 15-16 Şubat 2014 Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi

Detaylı

Transfüzyon Endikasyonları

Transfüzyon Endikasyonları Transfüzyon Endikasyonları Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD.- Hematoloji BD Tam Kan Eritrosit Trombositten zengin plazma Lökosit TDP Trombosit Kriopresipitat Sıvı

Detaylı

Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tarihçe MS 160-200 Kanın epilepsi tedavisinde kullanımı (Roma ve Yunan kaynakları) 15. ve 16. yüzyıl(ms

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD.

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZİS S VE TRANSFÜZYON TEDAVİSİ DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZ MEKANİZMALARI Damar Cevabı Trombosit aktivitesi Pıhtılaşma mekanizması Fibrinolitik sistem Damar cevabı Kanama

Detaylı

27.09.2012. Dr. Murat BERBEROĞLU A.Ü.T.F Acil Tıp A.B.D. 24.04.2012

27.09.2012. Dr. Murat BERBEROĞLU A.Ü.T.F Acil Tıp A.B.D. 24.04.2012 Kan Ürünleri ve Transfüzyon Sunu planı Giriș Transfüze edilebilecek kan ürünleri Kan ürünlerinin transfüzyon özellikleri Hemolitik reaksiyonlar Nonhemolitik fb febril reaksiyonlar Allerjik reaksiyonlar

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU Kan ve kan komponentlerinin transfüzyonu ölüme kadar giden

Detaylı

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği Dr Yüce Ayhan KAN ÜRÜNÜ Tedavide kullanılmak üzere kandan hazırlanan ürünlerdir. a) Kan bileşenleri enleri b) Plazma fraksinasyon ürünleri Tıbbı Kursu 2 KAN BİLEŞENLERİ

Detaylı

Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR

Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR BEÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli

Detaylı

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Dr.Gülhayat KOÇ KIZANLIK Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi,Đstanbul 1 AMAÇ Yararlı, güvenli ve etkili komponentin hazırlanması 2 KOMPONENT

Detaylı

YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI

YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI /51 YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kan merkezi- Samsun YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI-Anahat Yenidoğanda transfüzyon kuralları, Eritrosit,

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 05 DOKÜMAN:

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 02 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-TL-01 TRANSFÜZYON

Detaylı

Hemostatik Resüsitasyon. Uzm. Dr. Burçak Kantekin Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi

Hemostatik Resüsitasyon. Uzm. Dr. Burçak Kantekin Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Hemostatik Resüsitasyon Uzm. Dr. Burçak Kantekin Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum Planı Hemorajik şok nedir? Hemostatik resüsitasyon ve tarihçesi Hemostatik- hipotansif ve hasar kontrol edici

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Acil Kan Transfüzyonu. Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi

Acil Kan Transfüzyonu. Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi Acil Kan Transfüzyonu Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi Kan Kan, yaşam demektir. Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi

Detaylı

Sıvı KAN VE SIVI RESÜSİTASYONU -2. NaCl. Ringer Laktat. Kristaloid Kolloid Hipertonik Salin Oksijen taşıyıcılar Kan

Sıvı KAN VE SIVI RESÜSİTASYONU -2. NaCl. Ringer Laktat. Kristaloid Kolloid Hipertonik Salin Oksijen taşıyıcılar Kan Sıvı KAN VE SIVI RESÜSİTASYONU -2 Dr Hasan KAYA Acil Tıp A.D. 03.11.2009 Kristaloid Kolloid Hipertonik Salin Oksijen taşıyıcılar Kan Hangi durumda hangisini verelim??? NaCL Ringer Laktat, vb Arada bir

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kan Komponentleri Tam Kan 500 ml Düşük Devirde Santrifüj PLT zengin

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD

Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD Yenidoğanda transfüzyon Etkili ve yaşam kurtarıcı Diğer yaş gruplarından farklılıklar gösterir Transfüzyon ihtiyacı

Detaylı

Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu

Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu Hastanın Adı Soyadı: Protokol NO: Yaş: Cinsiyet: Kan Grubu: ABO: RhD: Transfüzyonu planlayan hekim: Transfüzyon İndikasyonu: Tarih:... Hasta ya da hasta yakınına bilgi

Detaylı

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi Kan ürünleri kandan hazırlanan tüm terapötik materyalleryani hem kan komponentleri hem de

Detaylı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Volüm replasmanı solüsyonu endikasyonları Hipovolemi ve

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Atilla Şencan 196 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU Dünya populasyonunun % 80 ni uygun toplanan ve test edilen güvenli kanın sadece % 20 sini kullanabilmektedir. Dünya ülkelerinin sadece % 30 unda uygun

Detaylı

İMMUN HEMOLİTİK. Prof. Dr. Yeşim AYDINOK. Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi

İMMUN HEMOLİTİK. Prof. Dr. Yeşim AYDINOK. Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi İMMUN HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI Prof. Dr. Yeşim AYDINOK Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi Transfüzyon Reaksiyonları Enfeksiyon İmmun Enfeksiyon dışı

Detaylı

Revizyon Açıklaması - Revize edildi - 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9/1, 2.9/2, KAPSAM: Acil Servis, Klinikler, Yoğun Bakımlar, Kan Bankası

Revizyon Açıklaması - Revize edildi - 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9/1, 2.9/2, KAPSAM: Acil Servis, Klinikler, Yoğun Bakımlar, Kan Bankası TALİMATI Sayfa: 1/8 Revizyon Açıklaması Madde No - Revize edildi - 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9/1, 2.9/2, 2.9/6, 2.15.1 KAPSAM: Acil Servis, Klinikler, Yoğun Bakımlar, Kan Bankası Hazırlayan: Gülay YABA Kalite

Detaylı

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezi yönetiminde hemodinamik anlamda stabilizasyonun en iyi şekilde sağlanmasının yolu, doğru sıvı tedavisinin uygulanmasından geçer. Hangi aşamada

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

PEDİYATRİK HASTALAR İÇİN PERİOPERATİF KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU KILAVUZU

PEDİYATRİK HASTALAR İÇİN PERİOPERATİF KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU KILAVUZU PEDİYATRİK HASTALAR İÇİN PERİOPERATİF KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU KILAVUZU Cerrahi girişim geçirecek pediyatrik hastalarda perioperatif dönemde zaman zaman kan ve kan ürünü transfüzyonu gerekebilir.

Detaylı

PEDİATRİK TRANSFÜZYON İLKELERİ

PEDİATRİK TRANSFÜZYON İLKELERİ PEDİATRİK TRANSFÜZYON İLKELERİ Doç. Dr. Ali Bay Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNUNUN 3 MADDE ç Kan, kan birleşenleri ve ürünlerinin alınması veya transfüzyonu hekimin sorumluluğu

Detaylı

Şok hastasına yaklaşım, kan ve sıvı resüsitasyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Şok hastasına yaklaşım, kan ve sıvı resüsitasyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Şok hastasına yaklaşım, kan ve sıvı resüsitasyonu Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Şok; kan dolaşımı ve doku perfüzyonunun azalması sonucu, Oksijen ve diğer hayati

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

TR /001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR /001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı KAN TRANSFÜZYONU Kan yada kan ürünlerinin (plazma,eritrosit,trombosit vb) tedavi amacıyla intravenöz yolla dolaşıma verilmesidir. KAN TRANSFÜZYONUNDA

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

Transfüzyon Reaksiyonları ve Önlemler Panel 4: Hematolojik aciller

Transfüzyon Reaksiyonları ve Önlemler Panel 4: Hematolojik aciller Transfüzyon Reaksiyonları ve Önlemler Panel 4: Hematolojik aciller Doç.Dr.Özgür SÖĞÜT Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Fatih-İSTANBUL 1 Klavuzlar 2 GİRİŞ Kan ve kan komponentlerinin

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

Transfüzyonun Tarihçesi

Transfüzyonun Tarihçesi Kan Transfüzyonu Transfüzyonun Tarihçesi Bilinen ilk kan transfüzyonu 300 yıl kadar önce Jean Baptiste Denis ve Emmeres tarafından koyundan insana yapıldı.1900 yılında Landstainer ve arkadaşları kan grubu

Detaylı

Serap BALAS. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Serap BALAS. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Serap BALAS Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi, hematoloji ve onkolojide bir tedavi seçeneğidir. Kanser tedavisinde hastalığın sürecini yavaşlatmak, geriletmek

Detaylı

KAN ÜRÜNLERİ. TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve KOMPLİKASYONLARI

KAN ÜRÜNLERİ. TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve KOMPLİKASYONLARI KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve KOMPLİKASYONLARI Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi 11 Mart 2008 Kayseri Kan nedir? Ne işi yapar? Kan

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR İsmail Sarı, Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri K an transfüzyonu özel bir doku transplantasyonu olarak tanımlanabilir.

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU

PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU Prof Dr. Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Kan Merkezi ÖLÜME YOL AÇABİLEN REAKSİYONLAR 1. AKUT HEMOLİTİK

Detaylı

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon SEPSİS S VE TANI KRİTERLER TERLERİ Orhan ÇINAR Yrd.Doç.Dr..Dr. GATA Acil Tıp T p Anabilim Dalı XI. Acil Tıp Güz Sempozyumu Samsun 2010 Epidemiyoloji ABD de yılda 750.000 hasta Her gün 500 ölüm %20-50 mortalite

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Tülay Karaağaç Akyol Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM) Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezi ve Aferez

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU. Yrd.Doç.Dr.Cevdet DÜGER

KAN TRANSFÜZYONU. Yrd.Doç.Dr.Cevdet DÜGER KAN TRANSFÜZYONU Yrd.Doç.Dr.Cevdet DÜGER 1 KAN GRUPLARI Rhesus (Rh) faktörü 1940 yılında, Kan grupları 1941 yılında bulunmuştur. Eritrositler üzerinde saptanan yaklaşık 150 kan grubu antijeni tarafından

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

I. KKTC AFEREZ VE KAN BANKACILIGI WORKSHOPU 5 Haziran 2004

I. KKTC AFEREZ VE KAN BANKACILIGI WORKSHOPU 5 Haziran 2004 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONUNDA PRATİK NOKTALAR Kan transfüzyonu 20. yüzyılın başında kan grubu antijenlerinin, tipleme yöntemlerinin ve verici-alıcı karşılaştırmasının keşfi ile tıpdaki uygulama alanına

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONLARI

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONLARI KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONLARI Kan transfüzyonu basit bir sıvı infüzyonu değil, bir doku naklidir, bu yüzden gereken önem gösterilmelidir. AMAÇ Kan transfüzyonu uygulaması içinde yer alan anemi tedavisi

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

HEMOVİJİLANS KAPSAMINDA YAKLAŞIM KILAVUZU KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI VE TRANSFÜZYON REAKSİYONLARINA

HEMOVİJİLANS KAPSAMINDA YAKLAŞIM KILAVUZU KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI VE TRANSFÜZYON REAKSİYONLARINA T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Transfüzyon Komitesi Tarafından Yayınlanmıştır HEMOVİJİLANS KAPSAMINDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI VE TRANSFÜZYON REAKSİYONLARINA

Detaylı

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONU YAPILAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONU YAPILAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONU YAPILAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE MALİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi +90 216 BR.HLİ.103 World Hospital Standarts Approved by JCI Acreditation Certificate K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı