8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5"

Transkript

1 Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı SIKÇA SORULAN SORULAR 1. SORU: Yeterlik Belgesine sahip Laboratuvarların belge süreleri 1 yıl uzatıldı mı? CEVAP: Geçici Madde 1 in 2 inci fıkrasına göre: Yeterlik Belgesine sahip Laboratuvarların belge süreleri 5 yıl olmuştur; ancak, bu laboratuvarlar Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarını bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. 2. SORU: Ön Yeterlik Belgesine sahip Laboratuvarların belge süreleri nasıl değerlendirilecek? CEVAP: Geçici Madde 1 in 2 inci fıkrasına göre: Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce ön yeterlik belgesi olan laboratuvarlardan belge bitimine bir yıldan az kalanların belgeleri, belge bitim süresine kadar geçerlidir. Ön yeterlik belge bitiş süresi bir yıldan fazla olan laboratuvarlar ise, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde, durumlarını bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun hale getirerek yeterlik belgesi almak zorundadır. 3. SORU: Ön Yeterlik Belgesine sahip Laboratuvarlar kapsam genişletme yapabilir mi? CEVAP: Geçici Madde 2 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki hüküm gereği Ön Yeterlik aşamasında kapsam genişletme yapılamaz. 4. SORU: Numune alma ve örnekleme konusunda akredite olunması gerekiyor mu? CEVAP: 5 inci maddenin 3 fıkrasının e bendine göre:türkak numune alma da akredite ettiği için bu parametrede de diğer parametreler gibi akredite olunması gerekmektedir; ancak emisyon kapsamında yer alan örnekleme de TÜRKAK metot bütünlüğü istediğinden, şimdilik örnekleme konusunda akreditasyon koşulu aranmamaktadır. Örnekleme yetkisi talep eden laboratuvar, Bakanlıktan gerekli yetkiyi almak zorundadır. 5. SORU: Numune alma konusunda işbirliği yapılabilir mi? CEVAP:17 inci maddenin 5 ve 6 ınci fıkralarına göre: Laboratuvar numune alma kapsamında işbirliği yapamaz; ancak ilk defa Yeterlik Belgesi alan laboratuvar, Yeterlik Belgesi başlangıç tarihinden itibaren bir yıl süre ile numune alma kapsamında işbirliği yapabilir. Ayrıca, Laboratuvar, numunenin işbirliği yaptığı laboratuvara uygun saklama koşullarında gönderilmesinden sorumludur. 6. SORU : Laboratuvarlar, kamuya ait alanlarda oluşan kirlilik durumlarında Bakanlık veya İl Müdürlüğünce talep edilen analiz ve ölçümleri yapmak zorunda mıdır?. CEVAP: 5 inci maddenin 3 fıkrasının ı bendine göre: Yeterlik Belgesine sahip laboratuvar, kamuya ait alanlarda oluşan, sorumlusu tespit edilemeyen veya telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilecek kirlilik durumlarında, Bakanlık veya İl Müdürlüğünce talep edilen analiz ve ölçümleri yapmak ve sonuçlarını raporlamak zorundadır. 7. SORU: Laboratuvarlar barkod sistemini ne zamana kadar geçmek zorundadır? CEVAP: 11 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtildiği üzere: Laboratuvar tarafından kabul edilen numuneler barkod sistemi ile kayıt altına alınmalıdır. Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bu uygulamaya geçilmelidir. (Barkod sisteminin asgari özellikleri, Bakanlık tarafından belirlenip, duyurulacaktır.) 8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5

2 CEVAP: 11 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtildiği üzere: Laboratuvar,Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bu uygulamaya geçmelidir. (Tabelanın özellikleri, Bakanlık tarafından belirlenip, duyurulacaktır.) 9. SORU: Hangi numuneler mühürlü olmalıdır? CEVAP: 44 ünci maddenin 1 inci fıkrasına göre: Sadece kendi iç izlemesini yapan laboratuvar dışında, laboratuvara gelen tüm iç izleme, denetim ve izin amaçlı numunelerin, mühürlenmiş olması gerekir. 10. SORU: Kapsam genişletme başvurusunda, da akreditasyon şartı gerekli midir? CEVAP: 13 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre: Kapsam genişletmede akreditasyon şartı gereklidir. 11. SORU: Laboratuvarda, en az kaç personel olması gerekir? Personelin nitelikleri neler olmalıdır? CEVAP: 20 inci maddesine göre: Laboratuvarda, en az 4 personel istihdam edilmelidir. Bunların en az ikisi ölçüm/analiz sorumlusu olmalıdır. Diğer iki personel ise; laboratuvar sorumlusu, kalite yöneticisi ve numune kabul ve/veya raporlama görevlerini üstlenecek şekilde görevlendirilmelidir. 1-Kalite yöneticisi 2-Laboratuvar sorumlusu (/ölçüm ve analiz personeli) 3-Ölçüm ve analiz personeli 4-Numune kabul ve/veya raporlama sorumlusu Ancak, numune kabul ve/veya raporlama sorumlusu analiz yapamaz. Laboratuvar sorumlusu aynı zamanda ölçüm ve analiz yapabilir. Laboratuvar sorumlusu ve kalite yöneticiliği görevlerini üstlenecek personel, farklı kişiler olmalıdır. Sadece gürültü kapsamında faaliyet gösteren laboratuvar, numune kabul personeli bulundurmak zorunda değildir. Laboratuvar sorumlusunun, üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden mezun olması ve en az 3 yıl laboratuvar tecrübesine veya tez konusu laboratuvar çalışması olan en az yüksek lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. Kalite yöneticisi/kalite yöneticisi temsilcisinin de en az 4 yıllık üniversite mezunu olması gereklidir. Laboratuvarın yeterlik belgesi kapsamına göre, ihtiyaç olması durumunda, birden fazla laboratuvar sorumlusu görevlendirilebilir. Ölçüm ve analiz yapacak personelin, üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksekokullarının meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerden mezun olması zorunludur. Fiziksel güç gerektiren numune hazırlama ön işlemlerinde çalışan personelden bu fıkradaki eğitim şartları aranmaz. Laboratuvar sorumlusu, bu Yönetmeliğin hüküm ve esaslarını takip etmekle yükümlüdür. Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce, herhangi bir yetkili laboratuvarda çalıştığı belgelenen personelin mevcut görevleri için 20 inci maddenin 6 ıncı fıkrasında belirtilen öğrenim durumu ile ilgili koşullar aranmaz. 12. SORU: Raporlar, Yönetmeliğin ek-1 inde yer alan formata uygun olmak zorunda mıdır? CEVAP: Yönetmeliğin ek-1 inde verilen rapor formatı, örnek niteliğindedir. Bu örnek Emisyon, imisyon, gürültü, kömür vb kapsamlarla ilgili olan içeriği ilgili mevzuatlarda belirlenmiş raporları kapsamaz. 2/5

3 Laboratuvar, ilgili mevzuatın istediği biçim ve içerik şartlarını ve bu Yönetmeliğin ek-1 inde örnek olarak verilen rapor formatında yer alan bilgileri içerecek şekilde, kendi formatını oluşturabilir. 13. SORU: Raporlarda, Bakanlık logosu hangi durumlarda kullanılır? CEVAP: 20 inci maddenin 6 ıncı fıkrasına göre: Her türlü izin, lisans, iç izleme ve denetim amaçlı numunelerin ölçüm ve analiz raporlarında kullanılır. Bakanlık logosu, logo altında Yeterlik Belgesi numarası ve akreditasyon kurumuna ait logonun yer alması zorunludur. 14. SORU: Raporlarda Bakanlık logosu hangi durumlarda kullanılamaz? CEVAP: 20 inci maddenin 8 ıncı fıkrasına göre: Numune alma yetkisi olmayan kurum/kuruluş, laboratuvar ve kişiler tarafından alınan veya resmi mührü bozulmuş numuneler, Özel taleple istenen analizler, Laboratuvarın kapsamında yer almayan bir parametreyle ilgili yapılan, ölçüm ve analizlere ait raporlarda Bakanlık logosu kullanılamaz. Ayrıca raporun tüm sayfalarında Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz. ibaresi açıkça yer almalıdır. 15. SORU: Bazı Organize Sanayii Bölgesi Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan tesis ve fabrikaların atık sularının kontrol, iç izleme ve periyodik atık su analizlerinde, Asgari Fiyat Tarifesine göre % 20 indirim yapılabilinir mi? CEVAP: 2014 Yılı Asgari Fiyat Tarifesinin açıklamalar bölümünde belirtilen tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Tablo 1-Debiye Göre Numune Alma Sıklığında belirtildiği üzere iç izleme amacıyla, haftada iki ve/veya on beş günde bir alınan numune alma sıklığına sahip işletmeler ile yapılan sözleşmelerde bu miktarların en çok %20 altına düşülebilir." hükmü; atık su debisi m3/ gün olan her bir tesis için geçerlidir. Bu nedenle Organize Sanayii Bölgesinde faaliyet gösteren fabrika ve tesislerin atık su debilerinin toplanarak tek bir tesis gibi değerlendirilmesi ve bu indirimden faydalanmasının sağlanması mümkün değildir. Sonuç olarak, yetkili laboratuvarın, yapmış olduğu ölçüm ve analizlere ait ve asgari fiyat tarifesine uygun olarak düzenlemiş olduğu faturaları, ölçüm ve analiz hizmeti verdiği her bir fabrika veya tesise ayrı ayrı kesmesi gerekmektedir. 16. SORU: Kamu Laboratuvarları Asgari Fiyatı nasıl uygulayacak? CEVAP: 23 inci maddenin 1ve 2 inci fıkralarına göre: Kamu laboratuvarları, Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesinin en fazla %10 altında fiyat belirleyebilir.4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanun hükümlerinden muaf olan kamu kurum kuruluşlarınca ihale yoluyla alınan ölçüm ve analiz hizmetleri için asgari fiyat tarifesinin uygulanması zorunluluğu aranmaz. 17. SORU: Laboratuvarlar arası işbirliği hizmet alan ve hizmet veren laboratuvarlar için ne şeklide uygulanacaktır? CEVAP: 17 inci maddenin 3 üncü fıkrasına göre: Laboratuvar, Yeterlik Belgesikapsamında yer almayan parametrelerde işbirliği yapacaksa, en fazla beş laboratuvardan hizmet alabilir. Bu sayı hizmeti veren laboratuvarlar için sınırlandırılmamıştır. İşbirliği, tüm kapsamlarda toplam 5 laboratuvarla sınırlı tutulmalıdır. 3/5

4 18. SORU: Laboratuvarlar arası işbirliği sözleşmelerinde, işbirliği yapılacak parametre sayısı ile ilgili nasıl bir yol izlenmelidir? CEVAP: 17 inci Madde: Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları YeterlikYönetmeliği' nde yer alan "laboratuvarlarası işbirliği" maddesi, Bakanlığımızca Belgeli laboratuvarların yetkili olduğu kapsamlarda bazı parametrelin ölçüm/analizlerini yapabilmek için gerekli cihazının bulunmaması, söz konusu ölçüm/analizlerin daha fazla uzmanlık gerektirmesi veya laboratuvarın koşullarının söz konusu ölçüm/analizleri yapmaya yeterli olmaması gibi sebeplere, ilgili mevzuatın gerekliliklerini karşılamak amacıyla, bu konuda ölçüm/analiz yetkisi almış laboratuvarlardan hizmet alma yoluyla gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla bulunmaktadır. Laboratuvarın çevre mevzuatı gereği düzenlemiş olduğu ölçüm/analiz raporlarında, laboratuvarın yetkili olduğu parametre sayısından daha fazla işbirliği yaptığı parametrenin bulunduğu rapor hazırlanması, raporun bütünlüğünün bozulması yanında yukarıda açıklandığı üzere laboratuvarların ihtiyaçlarına binaen işbirliği yapılabilmesi konusundaki yönetmelik maddesinin amacına hizmet etmemektedir. Bu nedenle laboratuvarların belgesindeki herhangi bir kapsamda işbirliği yapacağı toplam metot sayısı, o kapsamdaki kendi yetkilendirildiği toplam metot sayısından fazla olamamalıdır. 19. SORU: Laboratuvarın faaliyette bulunduğu adresten taşınması sürecinde ölçüm ve analiz faaliyetlerine devam edebilir mi? CEVAP: 24 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarına göre: Laboratuvar taşınmasından on beş gün önce durumunu, Bakanlığa bildirmeli ve sahada yaptığı ölçümler hariç olmak üzere diğer analiz faaliyetlerini durdurmalıdır. Bu süreçte Bakanlık tarafından Yeterlik Belgesi askıya alınır. Taşınma sonrasında ise aşağıdaki bilgi, belge ve dokümanları Bakanlığa bildirmelidir. Yeni adrese ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ticaret sicil gazetesi, laboratuvarın yerleşim krokisi, taşınmaya bağlı olarak kalibrasyonu gereken cihaz ve ekipmana ait kalibrasyon ve/veya performans testi sertifikaları, TÜRKAK tarafından verilen denetim teklif formu veya yeni adres için hazırlanmış Akreditasyon Belgesi. İbraz edilen bu belgelere göre, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, Laboratuvarın Yeterlik Belgesinin tamamının veya ilgili kapsamının askı kararı kaldırılır. (Bildirimin yapılmaması durumunda, cezai işlem uygulanır.) 20. SORU: Laboratuvarın unvan değişikliği yapması sürecinde ölçüm ve analiz faaliyetlerine devam edebilir mi? CEVAP: 24 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarına göre: Laboratuvar ölçüm veanaliz yapabilir; ancak yeni Yeterlik Belgesi başvurusunda istenen bilgi belge ve dokümanlardan değişikliğe uğrayanları, on beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmelidir. Bu süreçte yeni unvana göre rapor düzenleyemez. Değişikliğe ilişkin bildirimlerin uygun bulunması durumunda, Yeterlik Belgesi yeniden düzenlenir. 21. SORU: Laboratuvarın personel değişikliği bildirimini ne zaman yapacak? CEVAP: 24 üncü maddenin 5 inci fıkralarına göre: Yetkilendirilen personelin çalışacağı ölçüm ve analizlerle ilgili olarak almış olduğu eğitimlere ait sertifika, katılım belgesini, doğrulama raporlarını her yıl Ocak ve Haziran aylarında Bakanlığa bildirilmelidir. 22. SORU: Laboratuvar, yeni cihaz ve ekipman bildirimlerini Bakanlığa hangi sıklıkla bildirmelidir? CEVAP: 24 üncü maddenin 6 inci fıkralarına göre: Laboratuvar, yeni cihaz ve ekipmanlarını performans ve/veya kalibrasyon belgeleriyle birlikte, her yılın Ocak ve Haziran aylarında Bakanlığa bildirmelidir. 4/5

5 23. SORU: Laboratuvar 4 aylık faaliyet raporlarını Bakanlığa hangi sıklıkla bildirmelidir? CEVAP: 24 üncü maddeye göre: Laboratuvar 4 aylık faaliyet raporlarını Bakanlığa ibraz etmeyecektir. 24. SORU: Emisyon kapsamında sıcaklık parametresinden de yetki almak zorunlu mu? CEVAP: Sıcaklık parametresinde yetki alma zorunluluğu yoktur. 25. SORU: Laboratuvar, atık yağdan numune alma faaliyetinde bulunduğunda numune alma ücretini almasa da olabilir mi? CEVAP: 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına göre: Laboratuvarlar, ÇED çalışmaları kapsamında yapılanlar da dâhil olmak üzere çevre mevzuatına esas teşkil edecek ve sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış resmi kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek izin, lisans, iç izleme ve denetime ilişkin ölçüm ve analizlerde, Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesini uygulamak zorundadır. Bu uygulamaya su, atık su, deniz suyu, toprak, atık, atık yağ vb kapsamlarından numune almalar da dahildir. 26. SORU: Laboratuvarlar muhafaza etmek zorunda olduğu kayıt ve defterleri ne şekilde saklamalıdır. CEVAP: 10 üncü maddenin 2 inci fıkrasına göre: numune kabul kayıtları, ölçüm / analiz kayıtları,(gözlemler, verilerin ve hesaplamaların kaydedildiği defterler, orijinal cihaz çıktıları, ölçüm ve analiz kayıtları ve raporları vb)güvenilirlik ve gizlilik esaslarına uygun şekilde en az beş yıl müddetle yedeklenerek saklanır. Yedekleme elektronik veya kâğıt ortamında olabilir. 27. SORU: Ölçüm yapılacağı önceden bildirilen tesiste ölçüm için gerekli şartların olmadığının tespiti durumunda ceza puanın işletilmesi ne şekilde olacaktır. CEVAP: Ölçüm yapılacağı önceden bildirilen tesisin bildirimi, Bakanlığın Ölçüm Programına önceden girilmesi ve tesisle ilgili gerekli ön hazırlığın yapılması laboratuvarın sorumluluğundadır. Bakanlığın sahada yaptığı denetim sırasında ölçüm için gerekli şartların olmadığının tespiti durumunda ceza puanın işletilecektir. 28. SORU: Florür parametresinin, diğer anyonlar gibi, SM 4110 B Metoduna göre iyon kromotografisi cihazıyla, distilasyon işlemi uygulamadan analiz edilmesi halinde, analiz ücreti nasıl değerlendirilir? CEVAP: Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları 2014 Yılı Asgari Fiyat Tarifesinde florür/floridler parametresinde belirtilen ücret, distilasyon dâhil 145,00 TL dir. Bu parametre İyon kromotografisi cihazıyla analiz edilecek olursa diğer anyonlar (klorür, sülfat, nitrat vb) gibi 70,00 TL olarak faturalandırılması uygundur. 29. SORU: Bakanlıkça düzenlenen Yeterlilik Testi nde uygunsuzluğu kapatma süresi ne kadardır? CEVAP: Bakanlıkça düzenlenen Yeterlilik Testinde uygun bir sonuç bulunmaması durumunda; ilk 6 ay içerisinde başka bir yeterlilik testine katılmak ve olumlu ya da olumsuz sonucunu Bakanlığa ibraz etmek zorundadır. İlk 6 ay içerisinde olumlu sonu çalamayan laboratuvarlar, ikinci 6 ay içerisinde yeniden bir yeterlilik testine katılıp 6aylık süre bitmeden olumlu ya da olumsuz sonucunu Bakanlığa ibraz etmek zorundadır. Toplam süre 1 yılı aşmamalıdır. 5/5

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; gemiadamları eğitimleri ve sınavlarının asgari gerekleri ile eğitim kurumlarının

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı