KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

2 A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların seçilmi mali tablolarına ilikin istatistiki bilgiler geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. KKTC Merkez Bankası, Üç Aylık Bültende yer alan bankalar tarafından geçici verilere dayanılarak gönderilen bu mali tabloların doruluunu garanti etmemekte tamamen bilgi amaçlı yayınlanan bu tablolardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. KKTC Merkez Bankası, Üç Aylık Bültende yer alan tüm tabloları önceden haber vermeden kısmen veya tamamen deitirme veya yeni bilgiler ilave etme hakkına sahiptir. Üç Aylık Bülten'in herhangi bir sayısında yer alan dönemsel bir bilgi,takip eden sayılarda çeitli sebeplerle meydana gelecek güncellemeler sonucunda deiiklie urayabilir. Üç Aylık Bülten'de yer alan bilgiler kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz yayımlanabilir. Bu yayın tüm içerii ile KKTC Merkez Bankası nternet sayfasında yer almaktadır. Bu Bülten, KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulunun onayı ile hazırlanmı ve yayımlanmıtır. KKTC Merkez Bankası, Adres Bedreddin Demirel Caddesi, Lefkoa - KKTC Yazıma Adresi P.K. 857, Lefkoa- KKTC Telefon (10 Hat) Fax Telex Websitesi Üç Aylık Bülten 1

3 (Bo sayfa) Üç Aylık Bülten 2

4 GENEL DEERLENDRME YASAL DÜZENLEMELER Ç N D E K L E R KKTC Merkez Bankası Tebli,Genelge ve Resmi Gazetede YayımlananYönetim Kurulu Kararları PARA VE BANKA STATSTKLER MERKEZ BANKASI KKTC Merkez Bankası Bilanço Kalemleri KKTC Merkez Bankası Likit Varlıklar KKTC Merkez Bankasınca Bankacılık Sektörüne Kullandırılan Krediler Merkez Bankası Nezdindeki Mevduat KKTC Merkez Bankası Döviz Kurları KKTC Merkez Bankası Çapraz Kurlar KKTC Merkez Bankası Reeskont Faiz Oranları Zorunlu Karılık Oranları Disponibilite Oranı Karılıksız Çekler KKTC Merkez Bankası'nca Türk Lirası ve Döviz Mevduat Yasal Karılıklara Uygulanan Faiz Oranları KKTC Merkez Bankası'nca Türk Lirası ve Döviz Mevduatına Uygulanan Faiz Oranları BANKACILIK SEKTÖRÜ Bankacılık Sektörü Konsolide Bilançosu Bankacılık Sektöründe Kredilerin Sektörel ve Mevduatların Vade Yapısına Göre Daılımları-Özet Bankacılık Sektöründe Krediler Bankacılık Sektöründe Kredilerin Sektörel Daılımı (TP) Bankacılık Sektöründe Kredilerin Sektörel Daılımı (YP) Bankacılık Sektöründe Mevduatlar Bankalar YTL Mevduat Faiz Oranları ( En Düük ve En Yüksek) Bankalar USD Mevduat Faiz Oranları (En Düük ve En Yüksek) Bankalar EURO Mevduat Faiz Oranları (En Düük ve En Yüksek) Bankalar GBP Mevduat Faiz Oranları ( En Düük ve En Yüksek) Üç Aylık Bülten 3

5 (Bo Sayfa) Üç Aylık Bülten 4

6 GENEL DEERLENDRME Üç Aylık Bülten 5

7 (Bo Sayfa) Üç Aylık Bülten 6

8 Kurumumuz yayımlamı olduu yıllık faaliyet raporlarına ilaveten üç aylık dönemler sonu itibarıyla bülten yayımlama ve bu suretle ilgili kamuoyunu daha sık ve düzenli bir ekilde bilgilendirme imkanı yaratma kararı almı bulunmaktadır. Bu bültenler üç ana balık altında bilgiye sunulacak olup birinci bölümde genel bir deerlendirme, ikinci bölümde yasal düzenlemeler ve üçüncü bölümde ise para ve banka istatistikleri yer alacaktır. Bültende yayımlanacak olan bilgilerin yasal süreleri içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, bunların en kısa ve hızlı bir ekilde kamuoyuna aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim Merkez Bankası verileri üç aylık dönem yani Mart 2005 sonuna göre bankacılık sektörü bilgileri ise ubat 2005 sonuna göre verilebilmektedir. Dolayısıyla veri salayıcıların bu konuda hassas davranmaları temenni edilmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasının 31 Aralık Mart 2005 dönemine ait seçilmi aktif büyüklükleri incelendii zaman likit varlıkların yüzde ile en büyük paya sahip olduu gözlenmektedir. Bunu yüzde lik payla krediler ve yüzde 6.94 lük payla dier aktif kalemleri izlemektedir. Aralık 2004 sonu ile kıyaslandıı zaman aktif kalemlerin paylarında önemli bir deiimin olmadıı ve paylarını muhafaza ettikleri görülmektedir. Likit aktiflerin yüzde ını menkul deerler, yüzde ini ise bankalardan alacaklar kalemleri tekil etmektedir. Krediler bakiyesi trilyon liradan trilyon liraya, aktif toplamı içindeki payı yüzde den yüzde ye gerilemitir. Bu gerilemede, hazineye ve kamu bankaları aracılııyla tarım sektörüne kullandırılan kredilerden yapılan tahsilatlar etkili olmutur. Dier taraftan Mart 2005 sonu itibarıyla bankanın pasif yapısındaki en büyük payı Aralık 2004 de olduu gibi mevduat kalemi almaktadır. Bu kalemin pasif toplamı içindeki payı belirtilen dönem içerisinde 3.14 puan azalmı ve yüzde olmutur. kinci büyük paya yüzde lik oranla zorunlu karılıklar kalemi sahip olup toplam kaynaklar içindeki payı Mart 2005 sonuna göre 5.07 puan artmıtır. Merkez Bankası nezdindeki toplam kaynakların yüzde lik kısmını bu iki kalem oluturmaktadır. Bankamız nezdindeki mevduatın sınıflara göre daılımı incelendiinde yüzde lık kısmının kamu mevduatından, yüzde lik kısmının bankalar serbest ile zorunlu karılıklar mevduatından ve yüzde 0.78 lik kısmının ise dier mevduattan meydana geldii görülmektedir. Bankalar serbest mevduat ve zorunlu karılıklar toplamı olan milyon YTL nin yüzde luk kısmı likit aktiflerde bulunmaktadır. Bankacılık sektörünün aktif ve pasif yapısı Aralık 2004 ubat 2005 dönemi içerisinde önemli bir deiiklie uramamıtır. Merkez Bankası ve bankalardan alacaklar kalemi yüzde oranı ile en büyük aktif paya sahip olma özelliini korumutur. Bunu yüzde ile krediler ve tahsili gecikmi alacaklar, yüzde ile dier aktifler, yüzde 8.89 ile mevduat munzam karılıkları ve yüzde 7.12 ile menkul deerler cüzdanı kalemleri izlemektedir. Üç Aylık Bülten 7

9 Kredilerin TP-YP kompozisyonuna bakıldıında ubat 2005 itibarıyla toplam 1,115.5 milyon YTL karılıı kredinin yüzde unun YTL cinsinden, yüzde inin ise yabancı para cinsinden olduu görülmektedir. YTL cinsinden kredilerde bir önceki döneme göre 5.68 puanlık bir artı meydana gelmitir. Bu artıın, özel sermayeli bankaların kullandırmı olduu kredilerden kaynaklandıı anlaılmaktadır. YTL cinsinden kredilerin sektörel daılımı incelendiinde kamu mevduat bankalarının kullandırmı olduu 41.9 milyonluk Yeni Türk Lirası kredisinin yüzde si tüketici kredilerine (ahsi ve mesleki borçlar), yüzde inin ise ticaret sektörüne ait olduu görülmektedir. Kamu mevduat bankalarının yabancı para cinsinden milyon YTL karılıı kredilerinin yüzde ü tüketici kredileri sektörüne, yüzde u kamu sektörüne ve yüzde si ticaret sektörüne kullandırılmıtır. Özel sermayeli bankalar grubunun milyonluk Yeni Türk Lirası cinsinden kredilerinin yüzde sını kamu, ini tüketici, yüzde ünü ticaret sektörlerine, yabancı para cinsinden kredilerinin ise yüzde ini ticaret, yüzde ünü tüketici ve yüzde ini kamu sektörlerine kullandırdıı gözlenmektedir. ube bankalarının 25.8 milyon Yeni Türk lirası cinsinden kredilerinin yüzde 90 lık kısmı ticaret ve tüketici sektörlerinde, 18.4 milyon YTL lik yabancı para cinsinden kredilerin tamamına yakını ise ticaret sektörüne kullandırılmıtır. ubat 2005 itibarıyla bankacılık sektörü pasifinin yüzde luk kısmını mevduatlar oluturmaktadır. Bankalararası mevduat hariç, toplam mevduatın yüzde i YTL cinsinden, yüzde u ise yabancı para cinsinden mevduattan meydana gelmektedir. YTL mevduatın yüzde 13 ü vadesiz, yüzde 87 si vadeli iken yabancı para mevduatın yüzde 18 i vadesiz, yüzde 82 si vadelidir. Sektör mevduatının yüzde 8.51 i resmi, yüzde u tasarruf, yüzde 5.96 sı ticari ve yüzde 6.04 ü dier mevduat türündendir. Aralık 2004 sonunda sektör özkaynak toplamının toplam kaynaklar içindeki payı yüzde 5.15 iken ubat 2005 de bu oran yüzde 4.94 olarak gerçeklemitir. Ödenmi sermaye ile dönem kar-zararındaki iyilemeye ramen özkaynak toplamındaki gerilemeye birikmi zararlar neden olmaktadır. Üç Aylık Bülten 8

10 YASAL DÜZENLEMELER Üç Aylık Bülten 9

11 (Bo Sayfa) Üç Aylık Bülten 10

12 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI TEBL, GENELGE VE RESM GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETM KURULU KARARLARI TEBL, GENELGE ve RESM GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETM KURULU KARARLARI RESM GAZETE KONU TARH NUMARA TARH NUMARA 41/2001 KKTC Merkez Bankası Yasasının (11)1 Maddesine Uyarınca Faiz Oranlarıyla lgili Aldıı Karar /2001 KKTC Merkez Bankası Yasasının 24 üncü maddesi uyarınca Bankaların Mevduat Kabulünde ve Bankalar ile Kredi Vermek Amacıyla Kurulmu Dier Kurumların Kredi lemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Alınan Karar /2001KKKTC Merkez Bankası Yasası'nın (11)1 Maddesine stinaden 31(1)(A)(B) ve (C) Maddesinde Öngörülen Sürelere Uygun Olarak Reeskont ve Avans lemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları le lgili Karar /2001 Sayılı Yasanın 23. Maddesinin (4)'üncü Fıkrası Uyarınca Gecikme Faizi ile lgili Alınan Karar 41/2001 KKTC Merkez Bankası Yasasının (11)1 Maddesi Uyarınca Faiz Oranlarıyla lgili Aldıı Karar /2001KKKTC Merkez Bankası Yasası'nın (11)1 ve 23(3) Maddeleri Uyarınca Bankamız Nezdindeki YTL ve Döviz Mevduat hesaplarına, (11)1 Maddesine stinaden 31(1)(A)(B)ve (C ) Maddesinde Öngörülen Sürelere Uygun Olarak Kredi Türlerine Göre Reeskont ve Avans lemlerinde Uygulanacak YTL Faiz Oranları ile lgili Karar KKTC Bakanlar Kurulu, 39/2001 Sayılı Bankalar Yasası nın 46. ncı maddesi tahtında, Ekonomi ve Turizm Bakanlıı tarafından, KKTC Merkez Bankasının Görüü Alınarak Hazırlanan Banka Müterilerinin Kimliklerinin Belgelenmesine Dair Teblii Kamuya Açıklanacak Bilanço, Kar/Zarar Cetveli ile Ek Mali Tablolar ve Bunlara likin Dipnot ve Açıklamalarla lgili Düzenlenme Üç Aylık Bülten 11

13 (Bo Sayfa) Üç Aylık Bülten 12

14 PARA VE BANKA STATSTKLER Üç Aylık Bülten 13

15 (Bo Sayfa) Üç Aylık Bülten 14

16 KKTC MERKEZ BANKASI BLANÇO KALEMLER 31 Aralık Mart 05 Milyar TL PAY YTL PAY Likit Varlıklar , ,29 Krediler , ,77 Dier Aktifler , ,94 Aktif Toplamı , ,00 Özkaynaklar , ,74 Mevduatlar , ,81 Zorunlu Karılıklar , ,27 Dier Pasifler , ,18 Pasif Toplamı , ,00 KKTC MERKEZ BANKASI LKT VARLIKLAR 31 Aralık Mart 05 Milyar TL PAY YTL PAY , , , , , , , , , , , , , ,40 KKTC MERKEZ BANKASI'NCA BANKACILIK SEKTÖRÜNE KULLANDIRILAN KREDLER 31 Aralık Mart 05 Milyar TL PAY YTL PAY Bankacılık Sektörüne Kullandırılan Krediler , ,00 Kamu Kredileri , ,54 Tarım Ticari Sanayi 173 0, ,23 hracat 335 1, ,48 Küçük Esnaf 98 0, ,08 Turizm Etim 467 0, ,67 Eximbank hracat NOT 1: 31 Mart 2005 itibarıyla faiz gelir reeskontları dahil edilmitir. NOT 2: Kamu kredileri, hazineye kısa vadeli avans ile hazine kefaletine haiz kredilerden olumaktadır. Üç Aylık Bülten 15

17 MERKEZ BANKASI NEZDNDEK MEVDUAT Milyar TL PAY Milyar TL PAY Milyar TL PAY Milyar TL 31 Mart 2005 PAY YTL PAY TOPLAM I. KAMU MEVDUATI , , , , ,40 TP 5 0, , , , ,11 YP , , , , ,89 II. BANKALAR , , , , ,82 A- SERBEST , , , , ,99 TP , , , , ,70 YP , , , , ,30 B- ZORUNLU KARILIKLAR , , , , ,01 TP , , , , ,90 YP , , , , ,10 III. DER , , , , ,78 TP , , , , ,46 YP , , , , ,54 Üç Aylık Bülten 16

18 KKTC MERKEZ BANKASI DÖVZ KURLARI TL/Yabancı Para USD GBP EURO KL Alı Satı Alı Satı Alı Satı Alı Satı KKTC MERKEZ BANKASI ÇAPRAZ KURLARI Yabancı Para/USD GBP EURO KL ,6724 1,1753 1, ,6161 1,0037 1, ,4801 0,9208 1, ,4465 0,8809 1, ,6029 1,0422 1, ,7750 1,2502 2, ,8100 1,2384 2, ,8533 1,2410 2, ,8236 1,2200 2, ,7649 1,1831 2, ,8363 1,2261 2, ,8215 1,216 2, ,8158 1,2052 2, ,8004 1,2098 2, ,8086 1,2320 2, ,8386 1,2773 2, ,8885 1,3256 2, ,9205 1,3611 2,3722 Üç Aylık Bülten 17

19 KKTC MERKEZ BANKASI REESKONT FAZ ORANLARI YÜRÜRLÜK TARH THALAT TCARET P A R A C N S TÜRK LRASI USD EURO GBP SAN.-TUR.- TAR.-ET. HRACAT K.ESNAF THALAT TCARET SAN.-TUR.- HR.-ET. THALAT TCARET SAN.-TUR.- HR.-ET. THALAT TCARET SAN.-TUR.- HR.-ET. YÖNETM KURULU KARARI SAYI RESM GAZETE TARH SAYI Üç Aylık Bülten 18

20 ZORUNLU KARILIK ORANLARI YÜRÜRLÜGE GR TARH TP YP 30 Haziran Kasım Nisan Ekim ubat Temmuz DSPONBLTE ORANI YÜRÜRLÜE GR TARH ORAN 30 Temmuz Üç Aylık Bülten 19

21 Resmi Gazete Tarih ve Numarası KARILIKSIZ ÇEKLER Çek Kullanmaktan Menedilenler (ahıs Adeti) / / / / / / / / / / / / TOPLAM: / / / / / / / / / / TOPLAM: / / / / / / / / / / / / TOPLAM: / / / TOPLAM: 182 Üç Aylık Bülten 20

22 KKTC MERKEZ BANKASI'NCA TÜRK LRASI ve DÖVZ MEVDUAT YASAL KARILIKLARA UYGULANAN FAZ ORANLARI YÜRÜRLÜK TARH P A R A C N S TL $ KL YÖNETM KURULU KARAR TARH SAYI No RESM GAZETE TARH , , ,00 3,00 7, , , ,00 6,00 9,00 5, ,00 6,00 8,00 4, ,00 5,00 5,00 1, ,00 3,00 5,00 0, , ,00 3,00 5, ,00 1,00 2, ,50 0,50 1, ,00 0,35 0,50 1, , ,50 1, ,00 0,75 0,50 1, SAYI No Üç Aylık Bülten 21

23 YÜRÜRLÜK TARH VADESZ KKTC MERKEZ BANKASI'NCA TÜRK LRASI ve DÖVZ MEVDUATINA UYGULANAN FAZ ORANLARI P A R A C N S TL USD EURO GBP KL 3 AY 6 AY 1 YIL VADESZ 3 AY 6 AY 1 YIL VADESZ 3 AY 6 AY 1 YIL VADESZ 3 AY 6 AY 1 YIL VADESZ 3 AY 6 AY YÖNETM KURULU KARARI RESM GAZETE 1 YIL TARH SAYI TARH SAYISI ,00 6,00 8,00 2,00 3,00 4,00 6,00 7,00 8,50 5,00 6,00 7, ,00 5,00 7,00 5,00 6,00 8,00 6,00 8,00 10,00 3,00 4,00 5, ,00 3,00 5,00 4,00 5,00 7,00 4,00 6,00 8,00 1,00 2,00 3, ,00 4,00 5,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,00 5,00 6,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,00 5,00 6,00 8, ,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4, ,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 3,25 3,25 3,25 3, ,75 0,75 0,75 0,75 1,25 1,25 1,25 1,25 2,85 2,85 2,85 2, ,50 0,50 0,50 0, ,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 3,25 3,25 3,25 3, ,50 14,50 14,50 14, Not: tarihinden tarihine kadar miktarlara göre deiken faiz oranları kullanılmıtır. Üç Aylık Bülten 22

24 BANKACILIK SEKTÖRÜ KONSOLDE BLANÇOSU AKTF Kamu Mevduat Bankaları Pay 31 Aralık 2004 Milyar / TL Özel Sermayeli Bankalar Pay ube Bankaları Pay TOPLAM Pay Kamu Mevduat Bankaları Pay Özel Sermayeli Bankalar 28 ubat 2005 YTL Pay ube Bankaları Pay TOPLAM Pay Nakit Deerler , , , , , , , ,42 KKTCMB , , , , , , , ,20 Bankalardan Alacaklar , , , , , , , ,10 MDCüzdanı , , , , , , , ,12 MMKarılıkları , , , , , , , ,89 Krediler , , , , , , , ,86 Takipteki Alacaklar , , , , , , , ,15 T.A Karılıı , , , , , , , ,65 Dier Aktifler , , , , , , , ,91 Toplam: , , , , , , , ,00 PASF Mevduat TP , , , , , , , ,92 Mevduat YP , , , , , , , ,13 Bankalararası TP Bankalararası YP , , , , , , , , , , , , , , , ,11 Dier Pasifler , , , , , , , ,56 Özkaynaklar , , , , , , , ,94 Toplam: , , , , , , , ,00 Üç Aylık Bülten 23

25 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDLERN SEKTÖREL DAILIMI - ÖZET TP PAY YP PAY TOPLAM 2004 (Milyar TL) Kamu Ticaret Tüketici Dier / I (YTL) Kamu Ticaret Tüketici Dier PAY Not: Bu tabloda sanayi sektörü ticaret sektörünün; dier sektörler ise dierlerinde gösterilmitir. ahsi ve mesleki borçlar sektörü tanımı yerine tüketici tanımı kullanılmıtır. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MEVDUATLARIN VADE YAPISINA GÖRE DAILIMI - ÖZET TP PAY YP PAY TOPLAM 2004 (Milyar TL) Vadesiz Vadeli / I (YTL) Vadesiz Vadeli PAY Üç Aylık Bülten 24

26 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDLER 31 Aralık 04 Milyar TL Pay 28 ubat 05 YTL Pay Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi , Krediler (TP) , ,49 -Kamu Mevduat Bankaları , ,60 -Özel Sermayeli Bankalar , ,73 -ube Bankaları , ,67 Krediler (YP) , ,51 -Kamu Mevduat Bankaları , ,19 -Özel Sermayeli Bankalar , ,54 -ube Bankaları , ,27 Takipteki Alacaklar (Brüt) TP+YP , ,51 -Kamu Mevduat Bankaları , ,51 -Özel Sermayeli Bankalar , ,79 -ube Bankaları 850 0, ,70 Takipteki Alacaklar Özel Karılıı TP+YP Kamu Mevduat Bankaları Özel Sermayeli Bankalar ube Bankaları Üç Aylık Bülten 25

27 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDLERN SEKTÖREL DAILIMI (TP) 31 Aralık 04 Milyar TL Pay 28 ubat 05 YTL Pay Toplam Kredi TL Kredi , ,49 Kamu Mevduat Bankaları , ,76 Kamu Kurum ve Kurulular 453 1, ,76 Tarım 376 1, ,84 Madencilik ve Taocakları Sanayi ,01 Nakliye ve Ulaım 227 0, ,54 Ticaret , ,91 hracat 41 0, ,01 Turizm 29 0, ,07 Bina ve naat 96 0, ,16 ahsi ve Mesleki Borçlar , ,62 Küçük Esnaf , ,09 Özel Sermayeli Bankalar , ,42 Kamu Kurum ve Kurulular , ,56 Tarım , ,84 Madencilik ve Taocakları 38 0, ,01 Sanayi , ,37 Nakliye ve Ulaım 352 0, ,07 Ticaret , ,54 hracat 679 0, ,07 Turizm 774 0, ,17 Bina ve naat , ,26 ahsi ve Mesleki Borçlar , ,65 Küçük Esnaf , ,46 ube Bankaları , ,31 Kamu Kurum ve Kurulular Tarım 769 3, ,27 Madencilik ve Taocakları Sanayi 51 0, ,19 Nakliye ve Ulaım ,53 Ticaret , ,12 hracat Turizm Bina ve naat ahsi ve Mesleki Borçlar , ,89 Küçük Esnaf 1 0,004 Üç Aylık Bülten 26

28 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDLERN SEKTÖREL DAILIMI (YP) 31 Aralık 04 Milyar TL Pay 28 ubat 05 YTL Toplam Kredi Pay YP Kredi , ,51 Kamu Mevduat Bankaları , ,21 Kamu Kurum ve Kurulular , ,69 Tarım 1 0, ,00 Madencilik ve Taocakları Sanayi Nakliye ve Ulaım 53 0, ,04 Ticaret , ,07 hracat 477 0, ,24 Turizm Bina ve naat 677 0, ,50 ahsi ve Mesleki Borçlar , ,13 Küçük Esnaf 452 0, ,33 Özel Sermayeli Bankalar , ,65 Kamu Kurum ve Kurulular , ,51 Tarım , ,43 Madencilik ve Taocakları ,00 Sanayi , ,14 Nakliye ve Ulaım , ,26 Ticaret , ,70 hracat , ,42 Turizm , ,34 Bina ve naat , ,07 ahsi ve Mesleki Borçlar , ,44 Küçük Esnaf , ,69 ube Bankaları , ,65 Kamu Kurum ve Kurulular Tarım Madencilik ve Taocakları Sanayi ,03 Nakliye ve Ulaım ,11 Ticaret , ,70 hracat Turizm Bina ve naat ahsi ve Mesleki Borçlar ,16 Küçük Esnaf ,01 Üç Aylık Bülten 27

29 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MEVDUATLAR 31 Aralık 04 Milyar TL Pay 28 ubat 05 YTL Toplam Mevduat (Bankalararası dahil) , ,00 Toplam Mevduat (Bankalararası Hariç) , ,33 TL Mevduat (Bankalararası Hariç) , ,69 Kamu Mevduat Bankaları , ,38 Vadesiz Resmi , ,37 Tasarruf , ,71 Ticari , ,65 Dier , ,07 Vadeli Resmi , ,70 Tasarruf , ,60 Ticari , ,09 Dier , ,81 Özel Sermayeli Bankalar , ,03 Vadesiz Resmi , ,10 Tasarruf , ,46 Ticari , ,42 Dier , ,73 Vadeli Resmi , ,71 Tasarruf , ,05 Ticari , ,73 Dier , ,80 ube Bankaları , ,28 Vadesiz Resmi , ,60 Tasarruf , ,15 Ticari , ,23 Dier , ,86 Vadeli Resmi , ,15 Tasarruf , ,01 Ticari , ,12 Dier , ,88 YP Mevduat (Bankalararası Hariç) , ,64 Kamu Mevduat Bankaları , ,39 Vadesiz Resmi , ,04 Tasarruf , ,77 Ticari , ,20 Dier 134 0, ,27 Vadeli Resmi , ,58 Tasarruf , ,52 Ticari 629 0, ,58 Dier 66 0, ,04 Özel Sermayeli Bankalar , ,60 Vadesiz Resmi , ,19 Tasarruf , ,24 Ticari , ,41 Dier , ,99 Vadeli Resmi , ,35 Tasarruf , ,41 Ticari , ,68 Dier , ,73 ube Bankaları , ,65 Vadesiz Resmi 0 0,00 0,00 Tasarruf , ,52 Ticari , ,03 Dier 107 0, ,38 Vadeli Resmi 4 0,00 0,00 Tasarruf , ,52 Ticari , ,29 Dier , ,26 Bankalararası Mevduat , ,67 Bankalararası Mevduat (TP) , ,44 Vadesiz , ,29 Vadeli , ,71 Bankalararası Mevduat (YP) , ,56 Vadesiz , ,12 Vadeli , ,88 Pay Üç Aylık Bülten 28

30 BANKALAR YTL MEVDUAT FAZ ORANLARI (EN DÜÜK VE EN YÜKSEK) Vadesiz Vadeli 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl , Üç Aylık Bülten 29

31 BANKALAR USD MEVDUAT FAZ ORANLARI (EN DÜÜK VE EN YÜKSEK) Vadesiz Vadeli 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl ,50-5,00 1,00-10,50 1,95-10,50 2,00-10,50 2,50-10, ,50-5,00 1,00-10,50 1,95-10,50 2,00-10,50 2,50-10,50 2 0,50-5,00 1,00-10,50 1,95-10,50 2,00-10,50 2,50-10,50 3 0,50-5,00 1,00-10,50 1,95-10,50 2,00-10,50 2,50-10,50 4 0,50-5,00 1,00-10,50 1,95-10,50 2,50-10,50 2,75-10,50 5 1,00-5,00 1,50-10,50 2,00-10,50 2,75-10,50 3,00-10,50 6 1,00-5,00 1,50-10,50 2,00-10,50 2,75-10,50 3,00-10,50 7 1,00-5,00 1,25-10,50 1,50-10,50 1,65-10,50 2,60-10,50 8 1,00-5,00 1,20-10,50 1,45-10,50 1,65-10,50 2,55-10,50 9 0,00-2,50 1,00-6,00 1,45-6,50 1,60-7,00 2,55-7, ,00-2,00 1,00-5,50 1,35-6,00 1,50-6,50 2,15-7, ,00-2,00 1,10-5,50 1,35-5,75 1,50-6,00 2,15-7, ,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,50-6,00 2,00-6, ,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,50-6,00 2,00-6,50 2 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,50-6,00 2,00-6,50 3 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,50-6,00 2,00-6,50 4 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,50-6,00 2,00-6,50 5 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,65-6,00 2,00-6,50 6 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,85-6,00 2,00-6,50 7 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,85-6,00 2,00-6,50 8 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,85-6,00 2,00-6,50 9 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,85-6,00 2,00-6, ,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,85-6,00 2,00-6, ,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-6, ,00-5,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-6, ,00-5,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-6,50 2 0,00-5,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-6,50 3 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-6,50 4 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-6,50 Üç Aylık Bülten 30

32 BANKALAR EURO MEVDUAT FAZ ORANLARI (EN DÜÜK VE EN YÜKSEK) Vadesiz Vadeli 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl ,00-3,00 1,50-5,50 2,00-6,00 3,00-7,00 3,00-8, ,00-3,00 1,50-5,50 2,00-6,00 3,00-7,00 3,00-8,00 2 1,00-3,00 1,50-5,50 2,00-6,00 3,00-6,50 3,00-8,00 3 1,00-3,00 1,50-5,50 2,00-6,00 3,00-6,50 3,00-8,00 4 1,00-3,00 1,50-6,00 2,00-6,50 3,00-7,00 3,00-8,00 5 1,00-3,00 1,50-6,00 2,00-6,50 3,00-7,00 3,00-8,00 6 1,00-3,00 1,50-6,00 2,00-6,50 3,00-7,00 3,00-8,00 7 1,00-2,50 1,50-6,00 2,00-6,50 2,80-7,00 3,00-8,00 8 1,00-3,00 1,50-6,00 2,00-6,50 2,30-7,00 3,00-8,00 9 0,00-2,50 1,00-6,00 2,00-6,50 2,30-7,00 3,00-7, ,00-2,00 1,00-5,50 1,90-6,00 2,20-6,50 3,00-7, ,00-2,00 1,00-5,50 1,90-5,75 2,20-6,00 3,00-7, ,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-7, ,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-7,00 2 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-7,00 3 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-7,00 4 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-7,00 5 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-7,00 6 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-7,00 7 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-7,00 8 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-7,00 9 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-7, ,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 2,00-6,00 2,00-7, ,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,80-6,00 2,00-7, ,00-5,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,75-6,00 2,00-7, ,00-5,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,75-6,00 2,00-7,00 2 0,00-5,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,75-6,00 2,00-7,00 3 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,70-6,00 2,00-7,00 4 0,00-2,00 1,00-5,50 1,00-5,75 1,75-6,00 2,00-7,00 Üç Aylık Bülten 31

33 BANKALAR GBP MEVDUAT FAZ ORANLARI (EN DÜÜK VE EN YÜKSEK) Vadesiz Vadeli 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl ,50-6,00 1,00-10,50 2,50-10,50 3,00-10,50 3,00-11,00 0,50-6,00 1,00-10,50 2,50-10,50 3,00-10,50 3,00-11,00 0,50-6,00 1,00-10,50 2,50-10,50 3,00-10,50 3,00-11,00 0,50-6,00 1,00-10,50 2,50-10,50 3,00-10,50 3,00-11,00 1,00-6,00 2,00-10,50 2,50-10,50 3,00-10,50 3,00-11,00 1,00-6,00 2,00-10,50 2,50-10,50 3,00-10,50 3,00-11,00 1,00-6,00 2,00-10,50 2,50-10,50 3,00-10,50 3,00-11,00 1,00-6,00 2,00-10,50 2,50-10,50 3,00-10,50 3,00-11,00 1,00-6,00 2,00-10,50 2,50-10,50 3,00-10,50 3,00-11,00 0,00-3,50 1,00-6,00 2,00-6,50 2,50-7,00 3,00-7,50 0,00-3,00 1,00-5,50 2,00-6,00 2,50-6,50 3,00-7,00 0,00-3,00 1,00-5,50 2,00-6,00 2,50-6,50 3,00-7,00 Üç Aylık Bülten 32

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-II

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-II A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI

KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI İ Ç E R İ K I. KKTC MERKEZ BANKASI PARASAL BÜYÜKLÜK TANIMLARI (ÖZET) II. KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI VERİLERİ III. PARASAL BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER SUNUŞ Kurumumuzun kamuoyunu

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama)

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama) 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

A. K I S A L T M A L A R

A. K I S A L T M A L A R KKTC Merkez Bankası, 2004 Adres Bedreddin Demirel Caddesi, Lefkoa - KKTC Yazıma Adresi P.K. 857, Lefkoa- KKTC Telefon 0392-228 32 16 (10 Hat) Fax +0392-228 21 31 +0392-228 52 40 Telex 57493 Websitesi http://www.kktcmb.trnc.net

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TEBLİĞ BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Muhasebe Genel Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü İÇİNDEKİLER I-AMAÇ...2 II-TANIM...2 III-SINIFLAMA...3 IV-YÖNTEM...5 V-YAYIMLAMA...5

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

TEKSTL BANKASI A.. 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALYET RAPORU

TEKSTL BANKASI A.. 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Teblii ne stinaden Hazırlanmı 31 Mart 2008 Tarihli; TEKSTL BANKASI A.. 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALYET RAPORU 1 BRNC BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER letiim

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Para-Banka: 51/6 8 Temmuz 25 MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ YTL mevduattaki artış sürerken, döviz kurundaki düşüşün

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Dönen varlıklar

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2016/10 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (19/11/2016 tarihli ve 29893 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2016/9 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü /0/01 Kredi mevduat spredleride geçen aya göre iyileme görülüyor Toplam krediler bir miktar geriledi. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015 HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015 PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER 1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÖDENM SERMAYEMZ 20.200.000.- YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII 2.300.000.-YEN TÜRK LRASI Ç KAYNAKLARDAN KARILANMAK SURETYLE 122.500.000.- YEN TÜRK LRADAN

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015 HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015 PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER 1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Mayıs 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

Bankacılık Kanunu na İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılık Kanunu na İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 60, 2006 Bankacılık Kanunu na İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler * (1 Aralık 2006-31 Mart 2007) I. Bankacılık Kanunu'na İlişkin Düzenlemeler 24 Mart 2007 tarih

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2013/185-1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI ÖZET : Bankasının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32

Detaylı

Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi

Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi Bankacılık k Sektörü Gelişmeleri Kasım m 2002 Güçlü Bankacılık, k, GüçG üçlü Ekonomi Bankacılık k sektöründe konsolidasyon Ticari Bankalar Kamu Özel Yabancı TMSF Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kamu Özel

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) KANUNUM BİLGİ NOTU ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Mayıs ayı verileri sektör görünümü için olumlu 30/06/2015 Mayıs ayında sektör karlılıı güçlü toparlandı. BDDK nın açıkladıı verilere göre Mayıs ayında Türk bankacılık sektörü

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve her ay sonu itibarıyla güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 1 ŞUBAT 2011 1

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI 2002 2003 2004 2005 2006 YILLIK RAPOR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI 2002 2003 2004 2005 2006 YILLIK RAPOR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI 2002 2003 2004 2005 KKTC Merkez Bankası, Adres Bedreddin Demirel Caddesi, Lefkoşa - KKTC Yazışma Adresi P.K. 857, Lefkoşa- KKTC Telefon 0392-228 32 16 (10

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 2 Şubat 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL)

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 TARHL AYRINTILI BLANÇOLAR (Milyon TL) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI BLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 93.048.776 61.367.042 A. Hazır Deerler

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü 0/03/01 Tahsili gecikmi alacak oluumu ubat ayında hızlandı TL cinsi iletme kredileri büyümeyi saladı. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı