T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009)"

Transkript

1 T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) İSTANBUL, 2009

2 ÖNSÖZ Kimya-Metalürji Fakültesi nde eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve endüstriyel faaliyet gösteren mühendislik bilgi, deneyim, kültür ve ne sahip, endüstri ile uyumlu çalışabilecek, değişen sektörel şartlara uyum sağlayabilecek Metalürji ve Malzeme Mühendislerini yetiştiren bir bölümdür. Mezunları, mühendislik bilgi ve becerilerini kazanmalarının yanında çağın sorunlarını bulduğu, geliştirdiği, ürettiği ve tasarladığı malzemelerle gösteren, araştıran, sorgulayan, bilgili bireyler olması öz görevidir. Çağın gereksinimlerini karşılayacak, nitelikli, iyi yetişmiş, eğitimin sürekliliğini özümsemiş, akredite eğitim koşullarına uygun, bilgi üreten, mevcut bilgileri mühendislik zeka ve yeteneği ile geliştiren, topluma ve insanlığa yararlı hizmetleri verecek mühendislerin yetiştirilmesi için bu eğitim programı yoğun çalışmalar sonucunda tüm bölüm öğretim üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Bu öğretim planı mühendislik alanında sahip olunması beklenen donanımlar, teknolojik ilerlemeler ve değişen küresel olgular doğrultusunda hazırlanmıştır. Günümüz şartları ile daha uyumlu, aranan ve tercih edilen mühendislerin yetiştirilmesi amacı ile oluşturulmuştur. Program Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında yetkin, deneyimli ve uzman mühendis yetiştirmek için iki dalı içermektedir. Öğrencilerimizin ikinci sınıf sonunda dal seçimi yaparak mesleki kariyerlerinin ilk tercihlerini yapmalarına fırsat verecek bir içerikte hazırlanmıştır. Tasarım derslerine ayrı bir önem verilmiş, derslere standard yöntemlerle yaklaşılmış, yapısal değişimlere açık ve uzun yıllar kendi kendini yenileyen bir anlayışla şekillendirilmiştir. Programın öğrencilerimize, mezunlarımıza, öğretim elamanlarımıza, endüstriye ve kamuya başarılı sonuçlar getirmesi dileklerimi sunarken; programı şekillendiren Eğitim Planlama ve Araştırma Takımına, Akademik Kurul Üyelerine, Araştırma Görevlilerine, idari personelimize, katkıları için tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Programın uygulamaya konulması ve yeni yetişecek genç Metalürji ve Malzeme Mühendisler için emeğini esirgemeyen Bölüm Kurulu, Fakülte Kurulu ve Senato üyelerine teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum. BÖLÜM BAŞKANI

3 1.YARIYIL Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve MÜDEK Kıstlarına Göre Düzenlenmiş ve FORM 01: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Dersin Kodu: Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Labo. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz Türkçe Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Dersin İçeriği Kazandırdığı Bilgi ve Beceri Yararlanılan Kaynaklar Ödev Ok. Zafer DOĞAN Ok. Zafer DOĞAN Yakın Dönem Türkiye Tarihi nin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirme ve öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek. Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Demokrasi, Lailik) Türk İnkilabı/XIX-XX.yy Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Ekonomik Özellikleri/Osmanlı da Reform Hareketleri (Nizamı Cedit) /Siyasi Olaylar ve Gelişmeler (İttihat ve Terakki Dönemi) /Fikir Akımları/Osmanlıcılık/İslamcılık/ Batıcılık/Türkçülük/Mondros Mütarekesi, Mütareke Dönemi Gelişmeler/Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum/ Kurtuluş Savaşı nın Dönemlendirilmesi/ Kurtuluş Savaşı nın Örgütlenmesi (Misak -i Milli) /Erzurum ve Sivas Kongreleri, TBMM nin Açılması/ Kurtuluş Savaşı nın Askeri Cepheleri/Siyasi Gelişmeler/ Lozan Barış Antlaşması Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi hakkında genel bilgilendirme ve tarih bilinci oluşturma olaylara tarihsel perspektiften bakabilmek kazandırma Suna Kili Türk Devrimi,Ahmet Mumcu Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi,Taner Timur Osmanlı Çalışmaları,Kemal Karpat Türkiye Demokrasi Tarihi Yılmaz Öztuna Yüksek Öğretim Kurumunun I. ve II. Yakın Dönem Reformları, Tarihi Romanları Deney - Bilg. Yazılımları - - TEORİK DERS BAŞARI DEĞERLENDİRME PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar 2 60 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar - - Dönem İçi Kontroller Ödevler - - Ara Teslim Laboratuvar - - Sözlü Sınav - - Final Sınavı 1 40 Final Sınavı

4 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI Dersin Kodu: Yürütücüler Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ok. Zafer DOĞAN 1.HAFTA Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Demokrasi, Lailik) Türk İnkilabı 2.HAFTA XIX-XX.yy Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Ekonomik Özellikleri 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA Osmanlı da Reform Hareketleri (Nizam-ı Cedit) Siyasi Olaylar ve Gelişmeler (İttihat ve Terakki Dönemi) Fikir Akımları/Osmanlıcılık/İslamcılık/ Batıcılık/Türkçülük Mondros Mütarekesi, Mütareke Dönemi Gelişmeler 7.HAFTA Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum 8.HAFTA Kurtuluş Savaşı nın Dönemlendirilmesi 9.HAFTA I.Vize 10.HAFTA 11.HAFTA 12.HAFTA 13.HAFTA Kurtuluş Savaşı nın Örgütlenmesi (Misak-i Milli) Erzurum ve Sivas Kongreleri, TBMM nin Açılması II. Vize Kurtuluş Savaşı nın Askeri Cepheleri 14.HAFTA 15.HAFTA Siyasi Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması

5 FORM 6: DERSİN PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİLERİ ve ÖLÇME Dersin Kodu: Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Program Çıktıları İlgili Ders Bileşenleri/Etkinlikleri Ölçme Yöntemi İlişkinin Derecesi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme, ve yorumlama İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama İç ve Dış Siyaset Arasında Bağlantılar Sınav/Anket 3 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar / Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri/ İzmir İktisat Kongresi / Karma Ekonomi Projesi / Arası Göreli Liberalizm/ Arası Devletçilik Anket 3 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme Sınav/ Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri / Sınav/Anket 3 Etkin iletişim kurma Tam Bağımsızlık/ Milli Egemenlik/ Milliyetçilik Anket 3 Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar / Türkiyenin Milletler Cemiyetine Üyeliği / Balkan Paktı / Sadabat Paktı / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Anket 3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme Bloklu Dünya ve Türkiye Anket 3 Çağın sorunları hakkında bilgi Atatürk Dönemi Dış Politikası / Dönemin Genel Konjonktürü / Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri / Olgusal Gelişmeler Anket 2 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Siyasal İnkılaplar Sınav/Anket 2

6 FORM 01: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Dersin Kodu: Dersin Adı: TEKNİK RESİM Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Lab. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz Türkçe Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Bölüm Başkanlığı Yrd.Doç.Dr.İsmail Cevahir, Öğr.Gör.Dr.Şükrü Onurcu Mühendislikte teknik anlatım ve iletişim dili olan teknik resim çizimlerinin oluşturulması ve mevcut çizimlerin okunma becerilerinin kazandırılması. Dersin İçeriği Kazandırdığı Bilgi ve Beceri Yararlanılan Kaynaklar Teknik Resmin Tanımı, Amacı ve önemi / Standartlar / Geometrik Çizimler / İzdüşüm Yöntemleri ve görünüş çıkarma / Perspektif Resim / Ölçülendirme ve Ölçekler / Kesit Görünüşler / Paket programların tanıtımı / çizim, düzenleme, ölçülendirme ve ayar menüleri / Bilgisayar ortamında görünüş ve kesit resim uygulamaları ve ölçülendirme / Resim düzenleme ve çıktı alma 1-Mühendislik sistemlerine ait tasarımları etkin bir şekilde sunmak 2-Disiplinler arası proje çalışmalarını yürütebilmek 3-Etkin iletişim yapabilme yeteneği 4-Zihinsel düşünme ve tasarım yeteneği 1-Ders Notları, fotokopiler 2-Temel Teknik Resim- İ.Zeki ŞEN-Nail ÖZÇİLİNGİR 3-Fundementals of Enginering Drawing, wj. Lazadder& J.M.Duff Prenti Hall.P Ödev İşlerinde her konuya paralel ödevler yaptırılacak Deney - Bilg. Yazılımları CAD pragramları ile çizim oluşturma - BAŞARI DEĞERLENDİRME TEORİK DERS PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar 2 40 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar - - Dönem İçi Kontroller Ödevler Ara Teslim Laboratuvar - - Sözlü Sınav - - Final Sınavı 1 40 Final Sınavı

7 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI Dersin Kodu: Yürütücüler Dersin Adı: TEKNİK RESİM Yrd.Doç.Dr.İsmail CEVAHİR, Öğr.Gör.Dr.Şükrü ONURCU 1.HAFTA Teknik resmin tanımı, amacı ve önemi, çizim araç ve gereçlerinin tanımı 2.HAFTA Geometrik çizimler-standartlar 3.HAFTA İzdüşüm yöntemleri ve görünüş çıkarma 4.HAFTA Paket programlara giriş 5.HAFTA Perspektif resimler, paket program alım menülerinin tanımı 6.HAFTA Basit geometrik çizimler 7.HAFTA 1. Vize 8.HAFTA Ölçülendirme ve ölçekler 9.HAFTA Ölçülendirme ve komutları ve uygulamaları 10.HAFTA Kesit görünüşler 11.HAFTA Kesit alma, tarama ve kesit düzenleme komut ve uygulamaları 12.HAFTA Bilgisayar ortamında görünüş alma ve düzenleme 13.HAFTA Uygulama 14.HAFTA 2. Vize 15.HAFTA Bilgisayar ortamında kesit resimlerinin oluşturulması ve düzenlenmesi

8 FORM 6: DERSİN PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİLERİ ve ÖLÇME Dersin Kodu: Dersin Adı: TEKNİK RESİM Program Çıktıları İlgili Ders Bileşenleri/Etkinlikleri Ölçme Yöntemi İlişkinin Derecesi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme, ve yorumlama Ölçülendirme ve komutları ve uygulamaları, Bilgisayar ortamında görünüş alma ve düzenleme Sınav/ Sınav/Anket 3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama Disiplinler arası takımlarda çalışabilme Bilgisayar ortamında görünüş alma ve düzenleme, Bilgisayar ortamında kesit resimlerinin oluşturulması ve düzenlenmesi Sınav/ Gözlem/Anket 3 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme Sınav/ Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Perspektif resimler, paket program alım menülerinin tanımı Sınav/Anket 2 Etkin iletişim kurma Gözlem/ Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim Teknik resmin tanımı, amacı ve önemi, çizim araç ve gereçlerinin tanımı Gözlem/Anket 3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme Perspektif Resim Gözlem/Anket 3 Çağın sorunları hakkında bilgi Gözlem/ Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Sınav/

9 FORM 01: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Dersin Kodu: Dersin Adı: TÜRKÇE I Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Labo. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz Türkçe Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Dersin İçeriği Kazandırdığı Bilgi ve Beceri Okutman Beyazıt Kahraman Okutman Beyazıt Kahraman Türkçenin yapısı ve temel dilbilgisi özelliklerinin kavranması, okunan metinlerin gerektiği gibi anlaşılması, öğrencilerin sözvarlığının genişletilmesi. Türkçenin tarihi ve temel kuralları, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması. Dil bilinci, okuma beğenisi ve alışkanlığı, temel yazım ve noktalama kurallarının doğru kullanımı, daha geniş bir sözvarlığı. 1.T. Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yayınları, Ankara. 2.Doğan Aksan, Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yayınları, Ankara. 3.Doğan Aksan, Türkçenin Gücü, Bilgi Yayınevi, 4. Basım, Ankara Ömer A. Aksoy, Dil Yanlışları, Adam Yayıncılık, İstanbul Feyza Hepçilingiler, Türkçe Off, Remzi Yayınları. Yararlanılan Kaynaklar 6.Talat Tekin-Mehmet Ölmez, Türk Dilleri/ Giriş, Simurg Yayınları, İstanbul Dil Derneği, Yazım Kılavuzu, 4. Baskı, Ankara Necmiye Alpay, Türkçe Sorunları Kılavuzu, Metis Yayınları, İstanbul Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayıncılık, Ankara. 10.Dersin öğretim elemanı bir dizi edebi ürün önerebilir. 1.En az bir yazılı anlatım ödevi. Ödev 2.Verilen araştırma konuları ve okunacak kitaplarla ilgili değerlendirmelerin sözlü sunumu. Deney - Bilg. Yazılımları - Güncel, ekonomik ve sosyal olayları izleme bu olaylar üzerinde sınıf ortamında kişisel görüşleri belirleme ve tartışma. BAŞARI DEĞERLENDİRME TEORİK DERS PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar 1 30 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar - - Dönem İçi Kontroller Ödevler 1 30 Ara Teslim Laboratuvar - - Sözlü Sınav - - Final Sınavı 1 40 Final Sınavı

10 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI Dersin Kodu: Yürütücüler 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA 8.HAFTA 9.HAFTA 10.HAFTA 11.HAFTA 12.HAFTA 13.HAFTA 14.HAFTA 15.HAFTA Dersin Adı: TÜRKÇE I Okutman Beyazıt Kahraman Dil nedir; dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları Güncel metinler eşliğinde de, ki ve mi nin yazımı Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları) Metin incelemesi: Bilimsel içerikli bir makalenin incelemesi I.Vize Yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar Metin incelemesi: Bir köşeyazısının incelemesi Anlatım bozuklukları, dil yanlışları ile uygulamalar Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe Sözlü sunum çalışmaları Sözlü sunum çalışmaları Sözlü sunum çalışmaları Sözlü sunum çalışmaları Sözlü sunum çalışmaları

11 FORM 6: DERSİN PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİLERİ ve ÖLÇME Dersin Kodu: Dersin Adı: TÜRKÇE I Program Çıktıları İlgili Ders Bileşenleri/Etkinlikleri Ölçme Yöntemi İlişkinin Derecesi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme, ve yorumlama Gözlem/ Metin incelemesi: Bir köşeyazısının incelemesi Sınav/Anket 2 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe Sınav/Anket 3 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme Dil nedir; dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi Sınav/Anket 3 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme Yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar Sınav/ Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Etkin iletişim kurma Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları Anlatım bozuklukları, dil yanlışları ile uygulamalar Sınav/Anket 2 Sınav/Anket 3 Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları) Sınav/Anket 3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme Çağın sorunları hakkında bilgi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları) Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları Sınav/Anket 3 Sınav/Anket 3 Sınav/Anket 3

12 FORM 1: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Dersin Kodu: Dersin Adı: İLERİ İNGİLİZCE 1 Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Labo. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz İngilizce Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Dersin İçeriği Kazandırdığı Bilgi ve Beceri Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü 1. Okuma: Farklı okuma stratejilerini kullanma 2. Yazma: İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme; yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme; özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma 3. Konuşma ve Dinleme: Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve İngilizceyi ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme. Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme; belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili kelime çalışmaları yapma. Okuma öncesi etkinliklerde metinle ilgili tahminde bulunma; göz gezdirme ve tarama, metindeki ana düşünceyi ortaya çıkarma, satır aralarından metnin diğer anlamlarını çıkarma çalışmaları yapma (reading for implied meaning); yeni kelimelerin, kavramların, ifadelerin anlamlarını metnin bağlamından çıkarma, farklı okuma stratejilerini farklı metinlere uyarlama; sınıfta okunan ve tartışılan konulara ilişkin bilgi ya da yorum içeren kısa yazılar yazabilme, metinden çıkarılan bilgilerin ve düşüncelerin ana hatlarını özetleyebilme; kişisel ve akademik amaçlarla, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olan, bütünlüğün (unity) ve tutarlılığın (coherence) korunduğu paragraflar yazabilme. Yararlanılan Kaynaklar Brenda Bushhell,Brenda Dyer, 2003.Global Outlook, Mc Graw Hill Publishers Modern Diller öğretim görevlilerinin hazırlamış olduğu materyal 1 yarı yıl boyunca öğrenciler response paragraf yazma çalışması yapacaklardır. Bu Ödev çalışmalar yıl içi notunun toplamının %10 nunu oluşturur.ayrıca ders kitabı içerisinden öğretim görevlisinin belirlediği bir konuda internet araştırması yapacaklardır. Deney - Bilg. Yazılımları - - TEORİK DERS BAŞARI DEĞERLENDİRME PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar =40 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar Dönem İçi Kontroller Ödevler 4 10 Ara Teslim Laboratuar Sözlü Sınav 10 Final Sınavı 40 Final Sınavı

13 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI Dersin Kodu: Dersin Adı: İLERİ İNGİLİZCE 1 Yürütücüler 1.HAFTA Derse Giriş 2.HAFTA Unit 1 Reading 1 3.HAFTA Unit 2 Reading 1 4.HAFTA Unit 2 - Reading 2 5.HAFTA In-class writing or oral summary of Unit 2 Reading 2 (interactive journal response)/ worksheet /revision 6.HAFTA Unit 3 Reading 1 7.HAFTA Ara Sınav 1 8.HAFTA Unit 3 Reading 2 9.HAFTA Unit 4 Reading 1 10.HAFTA Unit 4 Reading 2 11.HAFTA Unit 5 Reading 1 12.HAFTA Ara Sınav 2 13.HAFTA Unit 5 Reading 2 14.HAFTA Unit 6 Reading 1 15.HAFTA Make up/ Revision

14 FORM 6: DERSİN PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİLERİ ve ÖLÇME Dersin Kodu: Dersin Adı: İLERİ İNGİLİZCE 1 Program Çıktıları İlgili Ders Bileşenleri/Etkinlikleri Ölçme Yöntemi İlişkinin Derecesi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama Disiplinler arası takımlarda çalışabilme In-class writing or oral summary of Unit 2 Reading 2 (interactive journal response)/ worksheet /revision Sınav/Anket 4 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Etkin iletişim kurma Unit 3 Reading 2 Sınav/Anket 4 Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme Unit 1,2,3,4,5,6 Reading 1-2 Sınav/Anket 5 Çağın sorunları hakkında bilgi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma

15 FORM 01: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME DERSİN KODU: DERSİN ADI: MATEMATİK I Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Lab. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz Türkçe Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Dersin İçeriği Matematik Bölüm Başkanlığı Yrd.Doç.Dr.Yasemen Uçan 1) Temel Matematik bilgisini vermek. 2) Matematik alanında karşılaştığı problemleri analiz edebilmek ve problem çözme yeteneğini kazandırmak. 3) Analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmak. Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar / Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik/ Türev Tanımı ve kuralları. Türevin çeşitli uygulamaları/ Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimi/ Trigonometrik Fonksiyonlar. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar.Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar/ Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar/Rolle ve ortalama Değer Teoremleri/ Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması/parametrik Denklemler/ Kutupsal Koordinatlar/ Diferansiel/ Belirsiz İntegral Kazandırdığı Bilgi ve Beceri 1) Temel Matematik bilgi ve kültürüne sahip olabilme. 2) Analitik düşünebilme ve değerlendirme özelliğine sahip olabilme. 3) disiplinlerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapabilme. 1- Ders notları Yararlanılan Kaynaklar 2- Calculus Thomas- Finney Addison-Wesley, Calculus Schaum s outline series, Frank Ayres, Yüksek Matematik cilt1, Ahmet Karadeniz, 1993 Ödev Yok Deney - Bilg. Yazılımları - - TEORİK DERS BAŞARI DEĞERLENDİRME PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar 2 60 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar Dönem İçi Kontroller Ödevler Ara Teslim Laboratuvar Sözlü Sınav Final Sınavı 1 40 Final Sınavı

16 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI DERSİN KODU: Yürütücüler 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA 8.HAFTA 9.HAFTA 10.HAFTA 11.HAFTA 12.HAFTA DERSİN ADI: MATEMATİK I Yrd.Doç.Dr.Yasemen Uçan Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar. Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik. Türev Tanımı ve kuralları. Türevin çeşitli uygulamaları. Türeve uygulamalarına devam. Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimi. Trigonometrik Fonksiyonlar. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar. Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar. Rolle ve ortalama Değer Teoremleri. Yıl içi Birinci Sınavı. - Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması, uygulamaları. Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması, uygulamalarına devam. Parametrik Denklemler Kutupsal koordinatlar. Diferansiel. Belirsiz İntegrale giriş. Belirsiz İntegrale devam. 13.HAFTA Yıliçi II. Sınavı - Belirsiz İntegrale devam. 14.HAFTA 15.HAFTA Belirsiz İntegrale devam. Belirsiz İntegrale devam.

17 FORM 6: DERSİN PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİLERİ ve ÖLÇME DERSİN KODU: DERSİN ADI: MATEMATİK I Program Çıktıları İlgili Ders Bileşenleri/Etkinlikleri Ölçme Yöntemi İlişkinin Derecesi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme, ve yorumlama Mühendislik derslerine temel oluşturur Sınav/Anket 4 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama Disiplinler arası takımlarda çalışabilme Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme mühendisliklerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapabilme kazandırır. Analitik düşünebilme ve değerlendirme ile mühendislik problemlerini saptama ve çözme kazandırır. Sınav/Anket 3 Sınav/Anket 4 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Etkin iletişim kurma Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim İnterdisiplinel eğitim yapılmasını sağlayarak öğrencinin bu disipline uyum sağlamasını geliştirmek Sınav/Anket 3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme Çağın sorunları hakkında bilgi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma

18 FORM 01: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Dersin Kodu: Dersin Adı: FİZİK 1 Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Labo. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz 2 Türkçe Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Yrd.Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ Yrd.Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ Fizikte mekaniğin temellerinin öğretilmesi. Dersin İçeriği Fizik ve ölçme/ Bir boyutta haraket/ Vektörler/ İki boyutta hareket/ Hareket kanunları/ Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları/ İş ve kinetik enerji/ Potansiyel enerji ve enerji korunumu/ Doğrusal momentum ve çarpışmalar/ Katı cismin bir eksen etrafında dönmesi/ Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum/ Statik denge/ Titreşim hareketi/ Evrensel çekim yasası. Kazandırdığı Bigi ve Beceri Mekaniğin temel kuralları Yararlanılan Kaynaklar Fen ve Mühendislik için Fizik1 Mekanik (Palme Yayıncılık), Serway, Beichner, Çeviri Editörü Kemal Çolakoğlu Ödev Deney Bilg. Yazılımları 1.Bir deneyin analizi, 2. Newton yasaları, 3. Eylemsizlik momenti, 4. Momentumun korunumu, 5. Basit harmonik hareket. BAŞARI DEĞERLENDİRME TEORİK DERS PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar 2 60 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar - - Dönem İçi Kontroller Ödevler - - Ara Teslim Laboratuvar - - Sözlü Sınav - - Final Sınavı 1 40 Final Sınavı

19 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI Dersin Kodu: Yürütücüler 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA 8.HAFTA 9.HAFTA 10.HAFTA 11.HAFTA 12.HAFTA 13.HAFTA 14.HAFTA 15.HAFTA Dersin Adı: FİZİK 1 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ Fizik ve ölçme Bir boyutta haraket Vektörler İki boyutta hareket Hareket kanunları Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları İş ve kinetik enerji Potansiyel enerji ve enerji korunumu Doğrusal momentum ve çarpışmalar Katı cismin bir eksen etrafında dönmesi Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum Statik denge Titreşim hareketi Titreşim hareketi Evrensel çekim yasası

20 FORM 6: DERSİN PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİLERİ ve ÖLÇME Dersin Kodu: Dersin Adı: FİZİK 1 Program Çıktıları İlgili Ders Bileşenleri/Etkinlikleri Ölçme Yöntemi İlişkinin Derecesi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme, ve yorumlama Mekanikle ilgili problemleri çözebilme ve bunu kendi alanında uygulamaları. Öğrencinin denetleri dikkatlice yapabilmesi bulduğu sonuçları doğru değerlendirip hesaplaması. Sınav/Anket 5 Gözlem/Anket 5 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama Disiplinler arası takımlarda çalışabilme Deneylerin küçük gruplar halinde yapılıp ortak çalışma sağlanması Gözlem/Anket 5 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Etkin iletişim kurma Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme Çağın sorunları hakkında bilgi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma

21 FORM 1: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Dersin Kodu: Dersin Adı: METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Labo. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz Türkçe Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU Metalurji ve malzeme mühendisliğini sevdirmek, Metalurji ve malzeme mühendisliğinin çalışma alanlarını tanıtmak, Metalurji ve malzeme mühendisliğinin temel kavramlarını ve işlemlerini tanıtmak, Ülkemiz hammadde kaynaklarımızı tanıtmak, Hammaddelerimizin değerlendirilmesine ve ileri teknolojinin ihtiyacı olan ürünlere dönüştürülmesine yönelik bir ödev vererek öğrencilerin mesleğe ilgilerini arttırmak, Endüstriyel uygulamalardan örnekler vermek, Nümerik uygulama yapmak., Meslekle ilgili akademik araştırmalar hakkında bilgi vermek, Dersin İçeriği Giriş ve Temel Kavramlar/ Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin Önemi ve Çalışma Alanları/Malzemelerin Tarihsel Gelişimi ve Önemi/ Ülkemizin Hammadde Kaynaklarının Tanıtımı / Cevher Hazırlama / Metalurjik Önişlemler / Pirometalurji / Hidrometalurji / Çözünme ve Çözünme Reaksiyonları/Çözünmeyi Etkileyen Faktörler / Çözünme Termodinamiği / Çözünme Kinetiği /Çözinme Teknikleri / Filtreleme / Çökeltme ve Çökeltme Teknikleri / Elektro metalurji / Elektrotermik ( Direnç, Endüksiyon ve Ark Fırınları ) / Elektroliz ( Elektrolitik Çökeltme ve Elektrolitik Tasfiye/ Malzemelerin Endüstride Kullanım Alanları/ Malzemede İçyapı- Özellik İlişkisi ve Malzeme Bilimindeki Gelşmeler/ Malzemelerin Sınıflandırılması, Tipik Malzeme Grupları ve Özellikleri/ Metaller (Demir Esaslı ve Demir Dışı Metaller)/ Seramikler/ Polimerler/ Teknik Gezi- Endüstriyel Uygulamalar/Kompozitler /Malzemelerin Şekillendirilmesi/ Malzemelerin Korunması/Malzeme Muayeneleri Kazandırdığı Bilgi ve Beceri Yararlanılan Kaynaklar Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama,metalurji ve malzeme mühendisliği alanında istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama,disiplinler arası takımlarda çalışabilme, Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında problemleri saptama, tanımlama ve çözme, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,metalurji ve malzeme mühendisliği alanında çağın sorunları hakkında bilgi,ülkemizin hammadde kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik bilgi ve beceri kazanmak,metalurji ve malzeme mühendisliği alanında endüstriyel uygulamaları görmek,metalurji ve malzeme mühendisliği alanında nümerik uygulamalarla malzeme ve enerji balansı hesaplamaları yapmak. 1. Cankut, S., Ekstraktif Metalurji İ. T. Ü. Yayınları, Sayı 884, Butts, A., Metalurji Problemleri İ. T. Ü. Yayınları, Sayı 802, ( Çeviren Prof. Dr. Veli Aytekin) 3. Mackowiak J. Physical Chemistry for Metallurgists George Allen and Unwin Ltd Metz, C. R.., 2000 Solved Problems in Physical Chemistry McGraw-Hill Publishing Company, 1990 Dersle ilgili her öğrenciye bir adet ödev verilecektir. Ödev Deney - Big.Yazılımları - Teknik Gezi BAŞARI DEĞERLENDİRME TEORİK DERS PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar 2 25 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar Dönem İçi Kontroller Ödevler 2 10 Ara Teslim Laboratuar Sözlü Sınav Final Sınavı 1 40 Final Sınavı

22 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI Dersin Kodu: Yürütücüler 1.HAFTA Dersin Adı: METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU Giriş ve Temel Kavramlar, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin Önemi ve Çalışma Alanları, Ülkemizin Hammadde Kaynaklarının Tanıtımı 2.HAFTA Cevher Hazırlama;Kırma, Öğütme, Eleme, Ayırma 3.HAFTA 4.HAFTA Metalurjik Önişlemler;Kurutma, Kavurma, Kalsinasyon, Metalurjik Önişlemler;Topaklaştırma (Briketleme,Sinterleme, Peletleme) 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA Pirometalurji; İzabe, Konverter İşlemi, Ateşle Tasfiye Hidrometalurji, Çözünme ve Çözünme Reaksiyonları, Çözünmeyi Etkileyen Faktörler, Çözünme Termodinamiği, Çözünme Kinetiği Elektrometalurji Elektrotermik (Direnç Endüksiyon ve Ark Fırınları) ;Elektroliz (Elektrolitik Çökeltme ve Elektrolitik Tasfiye) 8.HAFTA 9.HAFTA 10.HAFTA 1.VİZE Malzemelerin Endüstride Kullanım Alanları, Malzemede İçyapı- Özellik İlişkisi ve Malzeme Bilimindeki Gelşmeler Malzemelerin Sınıflandırılması, Tipik Malzeme Grupları ve Özellikleri 11.HAFTA Metaller (Demir Esaslı ve Demir Dışı Metaller) 12.HAFTA Seramikler, Polimerler 13.HAFTA 14.HAFTA 15.HAFTA 2.VİZE Teknik Gezi Kompozitler

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI 1. Bölümün amacı Elektirik Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilere elektrik

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) İDE 101 Mitoloji (3 0) 3 Mit ve mitolojinin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0 ANALİZ I MATEMATİK Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 007 ALMANCA I Bölüm / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı