T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009)"

Transkript

1 T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) İSTANBUL, 2009

2 ÖNSÖZ Kimya-Metalürji Fakültesi nde eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve endüstriyel faaliyet gösteren mühendislik bilgi, deneyim, kültür ve ne sahip, endüstri ile uyumlu çalışabilecek, değişen sektörel şartlara uyum sağlayabilecek Metalürji ve Malzeme Mühendislerini yetiştiren bir bölümdür. Mezunları, mühendislik bilgi ve becerilerini kazanmalarının yanında çağın sorunlarını bulduğu, geliştirdiği, ürettiği ve tasarladığı malzemelerle gösteren, araştıran, sorgulayan, bilgili bireyler olması öz görevidir. Çağın gereksinimlerini karşılayacak, nitelikli, iyi yetişmiş, eğitimin sürekliliğini özümsemiş, akredite eğitim koşullarına uygun, bilgi üreten, mevcut bilgileri mühendislik zeka ve yeteneği ile geliştiren, topluma ve insanlığa yararlı hizmetleri verecek mühendislerin yetiştirilmesi için bu eğitim programı yoğun çalışmalar sonucunda tüm bölüm öğretim üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Bu öğretim planı mühendislik alanında sahip olunması beklenen donanımlar, teknolojik ilerlemeler ve değişen küresel olgular doğrultusunda hazırlanmıştır. Günümüz şartları ile daha uyumlu, aranan ve tercih edilen mühendislerin yetiştirilmesi amacı ile oluşturulmuştur. Program Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında yetkin, deneyimli ve uzman mühendis yetiştirmek için iki dalı içermektedir. Öğrencilerimizin ikinci sınıf sonunda dal seçimi yaparak mesleki kariyerlerinin ilk tercihlerini yapmalarına fırsat verecek bir içerikte hazırlanmıştır. Tasarım derslerine ayrı bir önem verilmiş, derslere standard yöntemlerle yaklaşılmış, yapısal değişimlere açık ve uzun yıllar kendi kendini yenileyen bir anlayışla şekillendirilmiştir. Programın öğrencilerimize, mezunlarımıza, öğretim elamanlarımıza, endüstriye ve kamuya başarılı sonuçlar getirmesi dileklerimi sunarken; programı şekillendiren Eğitim Planlama ve Araştırma Takımına, Akademik Kurul Üyelerine, Araştırma Görevlilerine, idari personelimize, katkıları için tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Programın uygulamaya konulması ve yeni yetişecek genç Metalürji ve Malzeme Mühendisler için emeğini esirgemeyen Bölüm Kurulu, Fakülte Kurulu ve Senato üyelerine teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum. BÖLÜM BAŞKANI

3 1.YARIYIL Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve MÜDEK Kıstlarına Göre Düzenlenmiş ve FORM 01: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Dersin Kodu: Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Labo. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz Türkçe Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Dersin İçeriği Kazandırdığı Bilgi ve Beceri Yararlanılan Kaynaklar Ödev Ok. Zafer DOĞAN Ok. Zafer DOĞAN Yakın Dönem Türkiye Tarihi nin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirme ve öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek. Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Demokrasi, Lailik) Türk İnkilabı/XIX-XX.yy Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Ekonomik Özellikleri/Osmanlı da Reform Hareketleri (Nizamı Cedit) /Siyasi Olaylar ve Gelişmeler (İttihat ve Terakki Dönemi) /Fikir Akımları/Osmanlıcılık/İslamcılık/ Batıcılık/Türkçülük/Mondros Mütarekesi, Mütareke Dönemi Gelişmeler/Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum/ Kurtuluş Savaşı nın Dönemlendirilmesi/ Kurtuluş Savaşı nın Örgütlenmesi (Misak -i Milli) /Erzurum ve Sivas Kongreleri, TBMM nin Açılması/ Kurtuluş Savaşı nın Askeri Cepheleri/Siyasi Gelişmeler/ Lozan Barış Antlaşması Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi hakkında genel bilgilendirme ve tarih bilinci oluşturma olaylara tarihsel perspektiften bakabilmek kazandırma Suna Kili Türk Devrimi,Ahmet Mumcu Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi,Taner Timur Osmanlı Çalışmaları,Kemal Karpat Türkiye Demokrasi Tarihi Yılmaz Öztuna Yüksek Öğretim Kurumunun I. ve II. Yakın Dönem Reformları, Tarihi Romanları Deney - Bilg. Yazılımları - - TEORİK DERS BAŞARI DEĞERLENDİRME PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar 2 60 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar - - Dönem İçi Kontroller Ödevler - - Ara Teslim Laboratuvar - - Sözlü Sınav - - Final Sınavı 1 40 Final Sınavı

4 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI Dersin Kodu: Yürütücüler Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ok. Zafer DOĞAN 1.HAFTA Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Demokrasi, Lailik) Türk İnkilabı 2.HAFTA XIX-XX.yy Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Ekonomik Özellikleri 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA Osmanlı da Reform Hareketleri (Nizam-ı Cedit) Siyasi Olaylar ve Gelişmeler (İttihat ve Terakki Dönemi) Fikir Akımları/Osmanlıcılık/İslamcılık/ Batıcılık/Türkçülük Mondros Mütarekesi, Mütareke Dönemi Gelişmeler 7.HAFTA Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum 8.HAFTA Kurtuluş Savaşı nın Dönemlendirilmesi 9.HAFTA I.Vize 10.HAFTA 11.HAFTA 12.HAFTA 13.HAFTA Kurtuluş Savaşı nın Örgütlenmesi (Misak-i Milli) Erzurum ve Sivas Kongreleri, TBMM nin Açılması II. Vize Kurtuluş Savaşı nın Askeri Cepheleri 14.HAFTA 15.HAFTA Siyasi Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması

5 FORM 6: DERSİN PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİLERİ ve ÖLÇME Dersin Kodu: Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Program Çıktıları İlgili Ders Bileşenleri/Etkinlikleri Ölçme Yöntemi İlişkinin Derecesi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme, ve yorumlama İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama İç ve Dış Siyaset Arasında Bağlantılar Sınav/Anket 3 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar / Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri/ İzmir İktisat Kongresi / Karma Ekonomi Projesi / Arası Göreli Liberalizm/ Arası Devletçilik Anket 3 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme Sınav/ Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri / Sınav/Anket 3 Etkin iletişim kurma Tam Bağımsızlık/ Milli Egemenlik/ Milliyetçilik Anket 3 Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar / Türkiyenin Milletler Cemiyetine Üyeliği / Balkan Paktı / Sadabat Paktı / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Anket 3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme Bloklu Dünya ve Türkiye Anket 3 Çağın sorunları hakkında bilgi Atatürk Dönemi Dış Politikası / Dönemin Genel Konjonktürü / Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri / Olgusal Gelişmeler Anket 2 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Siyasal İnkılaplar Sınav/Anket 2

6 FORM 01: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Dersin Kodu: Dersin Adı: TEKNİK RESİM Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Lab. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz Türkçe Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Bölüm Başkanlığı Yrd.Doç.Dr.İsmail Cevahir, Öğr.Gör.Dr.Şükrü Onurcu Mühendislikte teknik anlatım ve iletişim dili olan teknik resim çizimlerinin oluşturulması ve mevcut çizimlerin okunma becerilerinin kazandırılması. Dersin İçeriği Kazandırdığı Bilgi ve Beceri Yararlanılan Kaynaklar Teknik Resmin Tanımı, Amacı ve önemi / Standartlar / Geometrik Çizimler / İzdüşüm Yöntemleri ve görünüş çıkarma / Perspektif Resim / Ölçülendirme ve Ölçekler / Kesit Görünüşler / Paket programların tanıtımı / çizim, düzenleme, ölçülendirme ve ayar menüleri / Bilgisayar ortamında görünüş ve kesit resim uygulamaları ve ölçülendirme / Resim düzenleme ve çıktı alma 1-Mühendislik sistemlerine ait tasarımları etkin bir şekilde sunmak 2-Disiplinler arası proje çalışmalarını yürütebilmek 3-Etkin iletişim yapabilme yeteneği 4-Zihinsel düşünme ve tasarım yeteneği 1-Ders Notları, fotokopiler 2-Temel Teknik Resim- İ.Zeki ŞEN-Nail ÖZÇİLİNGİR 3-Fundementals of Enginering Drawing, wj. Lazadder& J.M.Duff Prenti Hall.P Ödev İşlerinde her konuya paralel ödevler yaptırılacak Deney - Bilg. Yazılımları CAD pragramları ile çizim oluşturma - BAŞARI DEĞERLENDİRME TEORİK DERS PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar 2 40 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar - - Dönem İçi Kontroller Ödevler Ara Teslim Laboratuvar - - Sözlü Sınav - - Final Sınavı 1 40 Final Sınavı

7 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI Dersin Kodu: Yürütücüler Dersin Adı: TEKNİK RESİM Yrd.Doç.Dr.İsmail CEVAHİR, Öğr.Gör.Dr.Şükrü ONURCU 1.HAFTA Teknik resmin tanımı, amacı ve önemi, çizim araç ve gereçlerinin tanımı 2.HAFTA Geometrik çizimler-standartlar 3.HAFTA İzdüşüm yöntemleri ve görünüş çıkarma 4.HAFTA Paket programlara giriş 5.HAFTA Perspektif resimler, paket program alım menülerinin tanımı 6.HAFTA Basit geometrik çizimler 7.HAFTA 1. Vize 8.HAFTA Ölçülendirme ve ölçekler 9.HAFTA Ölçülendirme ve komutları ve uygulamaları 10.HAFTA Kesit görünüşler 11.HAFTA Kesit alma, tarama ve kesit düzenleme komut ve uygulamaları 12.HAFTA Bilgisayar ortamında görünüş alma ve düzenleme 13.HAFTA Uygulama 14.HAFTA 2. Vize 15.HAFTA Bilgisayar ortamında kesit resimlerinin oluşturulması ve düzenlenmesi

8 FORM 6: DERSİN PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİLERİ ve ÖLÇME Dersin Kodu: Dersin Adı: TEKNİK RESİM Program Çıktıları İlgili Ders Bileşenleri/Etkinlikleri Ölçme Yöntemi İlişkinin Derecesi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme, ve yorumlama Ölçülendirme ve komutları ve uygulamaları, Bilgisayar ortamında görünüş alma ve düzenleme Sınav/ Sınav/Anket 3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama Disiplinler arası takımlarda çalışabilme Bilgisayar ortamında görünüş alma ve düzenleme, Bilgisayar ortamında kesit resimlerinin oluşturulması ve düzenlenmesi Sınav/ Gözlem/Anket 3 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme Sınav/ Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Perspektif resimler, paket program alım menülerinin tanımı Sınav/Anket 2 Etkin iletişim kurma Gözlem/ Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim Teknik resmin tanımı, amacı ve önemi, çizim araç ve gereçlerinin tanımı Gözlem/Anket 3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme Perspektif Resim Gözlem/Anket 3 Çağın sorunları hakkında bilgi Gözlem/ Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Sınav/

9 FORM 01: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Dersin Kodu: Dersin Adı: TÜRKÇE I Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Labo. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz Türkçe Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Dersin İçeriği Kazandırdığı Bilgi ve Beceri Okutman Beyazıt Kahraman Okutman Beyazıt Kahraman Türkçenin yapısı ve temel dilbilgisi özelliklerinin kavranması, okunan metinlerin gerektiği gibi anlaşılması, öğrencilerin sözvarlığının genişletilmesi. Türkçenin tarihi ve temel kuralları, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması. Dil bilinci, okuma beğenisi ve alışkanlığı, temel yazım ve noktalama kurallarının doğru kullanımı, daha geniş bir sözvarlığı. 1.T. Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yayınları, Ankara. 2.Doğan Aksan, Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yayınları, Ankara. 3.Doğan Aksan, Türkçenin Gücü, Bilgi Yayınevi, 4. Basım, Ankara Ömer A. Aksoy, Dil Yanlışları, Adam Yayıncılık, İstanbul Feyza Hepçilingiler, Türkçe Off, Remzi Yayınları. Yararlanılan Kaynaklar 6.Talat Tekin-Mehmet Ölmez, Türk Dilleri/ Giriş, Simurg Yayınları, İstanbul Dil Derneği, Yazım Kılavuzu, 4. Baskı, Ankara Necmiye Alpay, Türkçe Sorunları Kılavuzu, Metis Yayınları, İstanbul Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayıncılık, Ankara. 10.Dersin öğretim elemanı bir dizi edebi ürün önerebilir. 1.En az bir yazılı anlatım ödevi. Ödev 2.Verilen araştırma konuları ve okunacak kitaplarla ilgili değerlendirmelerin sözlü sunumu. Deney - Bilg. Yazılımları - Güncel, ekonomik ve sosyal olayları izleme bu olaylar üzerinde sınıf ortamında kişisel görüşleri belirleme ve tartışma. BAŞARI DEĞERLENDİRME TEORİK DERS PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar 1 30 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar - - Dönem İçi Kontroller Ödevler 1 30 Ara Teslim Laboratuvar - - Sözlü Sınav - - Final Sınavı 1 40 Final Sınavı

10 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI Dersin Kodu: Yürütücüler 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA 8.HAFTA 9.HAFTA 10.HAFTA 11.HAFTA 12.HAFTA 13.HAFTA 14.HAFTA 15.HAFTA Dersin Adı: TÜRKÇE I Okutman Beyazıt Kahraman Dil nedir; dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları Güncel metinler eşliğinde de, ki ve mi nin yazımı Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları) Metin incelemesi: Bilimsel içerikli bir makalenin incelemesi I.Vize Yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar Metin incelemesi: Bir köşeyazısının incelemesi Anlatım bozuklukları, dil yanlışları ile uygulamalar Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe Sözlü sunum çalışmaları Sözlü sunum çalışmaları Sözlü sunum çalışmaları Sözlü sunum çalışmaları Sözlü sunum çalışmaları

11 FORM 6: DERSİN PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİLERİ ve ÖLÇME Dersin Kodu: Dersin Adı: TÜRKÇE I Program Çıktıları İlgili Ders Bileşenleri/Etkinlikleri Ölçme Yöntemi İlişkinin Derecesi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme, ve yorumlama Gözlem/ Metin incelemesi: Bir köşeyazısının incelemesi Sınav/Anket 2 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe Sınav/Anket 3 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme Dil nedir; dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi Sınav/Anket 3 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme Yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar Sınav/ Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Etkin iletişim kurma Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları Anlatım bozuklukları, dil yanlışları ile uygulamalar Sınav/Anket 2 Sınav/Anket 3 Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları) Sınav/Anket 3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme Çağın sorunları hakkında bilgi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları) Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları Sınav/Anket 3 Sınav/Anket 3 Sınav/Anket 3

12 FORM 1: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Dersin Kodu: Dersin Adı: İLERİ İNGİLİZCE 1 Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Labo. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz İngilizce Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Dersin İçeriği Kazandırdığı Bilgi ve Beceri Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü 1. Okuma: Farklı okuma stratejilerini kullanma 2. Yazma: İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme; yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme; özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma 3. Konuşma ve Dinleme: Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve İngilizceyi ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme. Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme; belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili kelime çalışmaları yapma. Okuma öncesi etkinliklerde metinle ilgili tahminde bulunma; göz gezdirme ve tarama, metindeki ana düşünceyi ortaya çıkarma, satır aralarından metnin diğer anlamlarını çıkarma çalışmaları yapma (reading for implied meaning); yeni kelimelerin, kavramların, ifadelerin anlamlarını metnin bağlamından çıkarma, farklı okuma stratejilerini farklı metinlere uyarlama; sınıfta okunan ve tartışılan konulara ilişkin bilgi ya da yorum içeren kısa yazılar yazabilme, metinden çıkarılan bilgilerin ve düşüncelerin ana hatlarını özetleyebilme; kişisel ve akademik amaçlarla, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olan, bütünlüğün (unity) ve tutarlılığın (coherence) korunduğu paragraflar yazabilme. Yararlanılan Kaynaklar Brenda Bushhell,Brenda Dyer, 2003.Global Outlook, Mc Graw Hill Publishers Modern Diller öğretim görevlilerinin hazırlamış olduğu materyal 1 yarı yıl boyunca öğrenciler response paragraf yazma çalışması yapacaklardır. Bu Ödev çalışmalar yıl içi notunun toplamının %10 nunu oluşturur.ayrıca ders kitabı içerisinden öğretim görevlisinin belirlediği bir konuda internet araştırması yapacaklardır. Deney - Bilg. Yazılımları - - TEORİK DERS BAŞARI DEĞERLENDİRME PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar =40 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar Dönem İçi Kontroller Ödevler 4 10 Ara Teslim Laboratuar Sözlü Sınav 10 Final Sınavı 40 Final Sınavı

13 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI Dersin Kodu: Dersin Adı: İLERİ İNGİLİZCE 1 Yürütücüler 1.HAFTA Derse Giriş 2.HAFTA Unit 1 Reading 1 3.HAFTA Unit 2 Reading 1 4.HAFTA Unit 2 - Reading 2 5.HAFTA In-class writing or oral summary of Unit 2 Reading 2 (interactive journal response)/ worksheet /revision 6.HAFTA Unit 3 Reading 1 7.HAFTA Ara Sınav 1 8.HAFTA Unit 3 Reading 2 9.HAFTA Unit 4 Reading 1 10.HAFTA Unit 4 Reading 2 11.HAFTA Unit 5 Reading 1 12.HAFTA Ara Sınav 2 13.HAFTA Unit 5 Reading 2 14.HAFTA Unit 6 Reading 1 15.HAFTA Make up/ Revision

14 FORM 6: DERSİN PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİLERİ ve ÖLÇME Dersin Kodu: Dersin Adı: İLERİ İNGİLİZCE 1 Program Çıktıları İlgili Ders Bileşenleri/Etkinlikleri Ölçme Yöntemi İlişkinin Derecesi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama Disiplinler arası takımlarda çalışabilme In-class writing or oral summary of Unit 2 Reading 2 (interactive journal response)/ worksheet /revision Sınav/Anket 4 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Etkin iletişim kurma Unit 3 Reading 2 Sınav/Anket 4 Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme Unit 1,2,3,4,5,6 Reading 1-2 Sınav/Anket 5 Çağın sorunları hakkında bilgi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma

15 FORM 01: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME DERSİN KODU: DERSİN ADI: MATEMATİK I Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Lab. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz Türkçe Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Dersin İçeriği Matematik Bölüm Başkanlığı Yrd.Doç.Dr.Yasemen Uçan 1) Temel Matematik bilgisini vermek. 2) Matematik alanında karşılaştığı problemleri analiz edebilmek ve problem çözme yeteneğini kazandırmak. 3) Analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmak. Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar / Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik/ Türev Tanımı ve kuralları. Türevin çeşitli uygulamaları/ Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimi/ Trigonometrik Fonksiyonlar. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar.Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar/ Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar/Rolle ve ortalama Değer Teoremleri/ Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması/parametrik Denklemler/ Kutupsal Koordinatlar/ Diferansiel/ Belirsiz İntegral Kazandırdığı Bilgi ve Beceri 1) Temel Matematik bilgi ve kültürüne sahip olabilme. 2) Analitik düşünebilme ve değerlendirme özelliğine sahip olabilme. 3) disiplinlerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapabilme. 1- Ders notları Yararlanılan Kaynaklar 2- Calculus Thomas- Finney Addison-Wesley, Calculus Schaum s outline series, Frank Ayres, Yüksek Matematik cilt1, Ahmet Karadeniz, 1993 Ödev Yok Deney - Bilg. Yazılımları - - TEORİK DERS BAŞARI DEĞERLENDİRME PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar 2 60 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar Dönem İçi Kontroller Ödevler Ara Teslim Laboratuvar Sözlü Sınav Final Sınavı 1 40 Final Sınavı

16 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI DERSİN KODU: Yürütücüler 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA 8.HAFTA 9.HAFTA 10.HAFTA 11.HAFTA 12.HAFTA DERSİN ADI: MATEMATİK I Yrd.Doç.Dr.Yasemen Uçan Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar. Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik. Türev Tanımı ve kuralları. Türevin çeşitli uygulamaları. Türeve uygulamalarına devam. Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimi. Trigonometrik Fonksiyonlar. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar. Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar. Rolle ve ortalama Değer Teoremleri. Yıl içi Birinci Sınavı. - Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması, uygulamaları. Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması, uygulamalarına devam. Parametrik Denklemler Kutupsal koordinatlar. Diferansiel. Belirsiz İntegrale giriş. Belirsiz İntegrale devam. 13.HAFTA Yıliçi II. Sınavı - Belirsiz İntegrale devam. 14.HAFTA 15.HAFTA Belirsiz İntegrale devam. Belirsiz İntegrale devam.

17 FORM 6: DERSİN PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİLERİ ve ÖLÇME DERSİN KODU: DERSİN ADI: MATEMATİK I Program Çıktıları İlgili Ders Bileşenleri/Etkinlikleri Ölçme Yöntemi İlişkinin Derecesi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme, ve yorumlama Mühendislik derslerine temel oluşturur Sınav/Anket 4 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama Disiplinler arası takımlarda çalışabilme Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme mühendisliklerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapabilme kazandırır. Analitik düşünebilme ve değerlendirme ile mühendislik problemlerini saptama ve çözme kazandırır. Sınav/Anket 3 Sınav/Anket 4 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Etkin iletişim kurma Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim İnterdisiplinel eğitim yapılmasını sağlayarak öğrencinin bu disipline uyum sağlamasını geliştirmek Sınav/Anket 3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme Çağın sorunları hakkında bilgi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma

18 FORM 01: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Dersin Kodu: Dersin Adı: FİZİK 1 Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Labo. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz 2 Türkçe Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Yrd.Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ Yrd.Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ Fizikte mekaniğin temellerinin öğretilmesi. Dersin İçeriği Fizik ve ölçme/ Bir boyutta haraket/ Vektörler/ İki boyutta hareket/ Hareket kanunları/ Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları/ İş ve kinetik enerji/ Potansiyel enerji ve enerji korunumu/ Doğrusal momentum ve çarpışmalar/ Katı cismin bir eksen etrafında dönmesi/ Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum/ Statik denge/ Titreşim hareketi/ Evrensel çekim yasası. Kazandırdığı Bigi ve Beceri Mekaniğin temel kuralları Yararlanılan Kaynaklar Fen ve Mühendislik için Fizik1 Mekanik (Palme Yayıncılık), Serway, Beichner, Çeviri Editörü Kemal Çolakoğlu Ödev Deney Bilg. Yazılımları 1.Bir deneyin analizi, 2. Newton yasaları, 3. Eylemsizlik momenti, 4. Momentumun korunumu, 5. Basit harmonik hareket. BAŞARI DEĞERLENDİRME TEORİK DERS PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar 2 60 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar - - Dönem İçi Kontroller Ödevler - - Ara Teslim Laboratuvar - - Sözlü Sınav - - Final Sınavı 1 40 Final Sınavı

19 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI Dersin Kodu: Yürütücüler 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA 8.HAFTA 9.HAFTA 10.HAFTA 11.HAFTA 12.HAFTA 13.HAFTA 14.HAFTA 15.HAFTA Dersin Adı: FİZİK 1 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ Fizik ve ölçme Bir boyutta haraket Vektörler İki boyutta hareket Hareket kanunları Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları İş ve kinetik enerji Potansiyel enerji ve enerji korunumu Doğrusal momentum ve çarpışmalar Katı cismin bir eksen etrafında dönmesi Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum Statik denge Titreşim hareketi Titreşim hareketi Evrensel çekim yasası

20 FORM 6: DERSİN PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİLERİ ve ÖLÇME Dersin Kodu: Dersin Adı: FİZİK 1 Program Çıktıları İlgili Ders Bileşenleri/Etkinlikleri Ölçme Yöntemi İlişkinin Derecesi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme, ve yorumlama Mekanikle ilgili problemleri çözebilme ve bunu kendi alanında uygulamaları. Öğrencinin denetleri dikkatlice yapabilmesi bulduğu sonuçları doğru değerlendirip hesaplaması. Sınav/Anket 5 Gözlem/Anket 5 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama Disiplinler arası takımlarda çalışabilme Deneylerin küçük gruplar halinde yapılıp ortak çalışma sağlanması Gözlem/Anket 5 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Etkin iletişim kurma Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme Çağın sorunları hakkında bilgi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma

21 FORM 1: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Dersin Kodu: Dersin Adı: METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Öğretim Yılı Yarıyıl Gruplar Dili Teori Uygulama Labo. Yerel Kredi ECTS Kredisi Güz Türkçe Dersin Türü Temel Bilim Temel Müh. Alan Dersi Seçmeli Alan Dersi Beşeri ve Sosyal Koordinatör Yürütücü Amaç Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU Metalurji ve malzeme mühendisliğini sevdirmek, Metalurji ve malzeme mühendisliğinin çalışma alanlarını tanıtmak, Metalurji ve malzeme mühendisliğinin temel kavramlarını ve işlemlerini tanıtmak, Ülkemiz hammadde kaynaklarımızı tanıtmak, Hammaddelerimizin değerlendirilmesine ve ileri teknolojinin ihtiyacı olan ürünlere dönüştürülmesine yönelik bir ödev vererek öğrencilerin mesleğe ilgilerini arttırmak, Endüstriyel uygulamalardan örnekler vermek, Nümerik uygulama yapmak., Meslekle ilgili akademik araştırmalar hakkında bilgi vermek, Dersin İçeriği Giriş ve Temel Kavramlar/ Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin Önemi ve Çalışma Alanları/Malzemelerin Tarihsel Gelişimi ve Önemi/ Ülkemizin Hammadde Kaynaklarının Tanıtımı / Cevher Hazırlama / Metalurjik Önişlemler / Pirometalurji / Hidrometalurji / Çözünme ve Çözünme Reaksiyonları/Çözünmeyi Etkileyen Faktörler / Çözünme Termodinamiği / Çözünme Kinetiği /Çözinme Teknikleri / Filtreleme / Çökeltme ve Çökeltme Teknikleri / Elektro metalurji / Elektrotermik ( Direnç, Endüksiyon ve Ark Fırınları ) / Elektroliz ( Elektrolitik Çökeltme ve Elektrolitik Tasfiye/ Malzemelerin Endüstride Kullanım Alanları/ Malzemede İçyapı- Özellik İlişkisi ve Malzeme Bilimindeki Gelşmeler/ Malzemelerin Sınıflandırılması, Tipik Malzeme Grupları ve Özellikleri/ Metaller (Demir Esaslı ve Demir Dışı Metaller)/ Seramikler/ Polimerler/ Teknik Gezi- Endüstriyel Uygulamalar/Kompozitler /Malzemelerin Şekillendirilmesi/ Malzemelerin Korunması/Malzeme Muayeneleri Kazandırdığı Bilgi ve Beceri Yararlanılan Kaynaklar Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama,metalurji ve malzeme mühendisliği alanında istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama,disiplinler arası takımlarda çalışabilme, Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında problemleri saptama, tanımlama ve çözme, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,metalurji ve malzeme mühendisliği alanında çağın sorunları hakkında bilgi,ülkemizin hammadde kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik bilgi ve beceri kazanmak,metalurji ve malzeme mühendisliği alanında endüstriyel uygulamaları görmek,metalurji ve malzeme mühendisliği alanında nümerik uygulamalarla malzeme ve enerji balansı hesaplamaları yapmak. 1. Cankut, S., Ekstraktif Metalurji İ. T. Ü. Yayınları, Sayı 884, Butts, A., Metalurji Problemleri İ. T. Ü. Yayınları, Sayı 802, ( Çeviren Prof. Dr. Veli Aytekin) 3. Mackowiak J. Physical Chemistry for Metallurgists George Allen and Unwin Ltd Metz, C. R.., 2000 Solved Problems in Physical Chemistry McGraw-Hill Publishing Company, 1990 Dersle ilgili her öğrenciye bir adet ödev verilecektir. Ödev Deney - Big.Yazılımları - Teknik Gezi BAŞARI DEĞERLENDİRME TEORİK DERS PROJE VE TASARIM Adet Ağırlık (%) Adet Ağırlık (%) Dönem İçi Sınavlar 2 25 Dönem İçi Sınavlar Kısa Sınavlar Dönem İçi Kontroller Ödevler 2 10 Ara Teslim Laboratuar Sözlü Sınav Final Sınavı 1 40 Final Sınavı

22 FORM 2: DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI Dersin Kodu: Yürütücüler 1.HAFTA Dersin Adı: METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU Giriş ve Temel Kavramlar, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin Önemi ve Çalışma Alanları, Ülkemizin Hammadde Kaynaklarının Tanıtımı 2.HAFTA Cevher Hazırlama;Kırma, Öğütme, Eleme, Ayırma 3.HAFTA 4.HAFTA Metalurjik Önişlemler;Kurutma, Kavurma, Kalsinasyon, Metalurjik Önişlemler;Topaklaştırma (Briketleme,Sinterleme, Peletleme) 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA Pirometalurji; İzabe, Konverter İşlemi, Ateşle Tasfiye Hidrometalurji, Çözünme ve Çözünme Reaksiyonları, Çözünmeyi Etkileyen Faktörler, Çözünme Termodinamiği, Çözünme Kinetiği Elektrometalurji Elektrotermik (Direnç Endüksiyon ve Ark Fırınları) ;Elektroliz (Elektrolitik Çökeltme ve Elektrolitik Tasfiye) 8.HAFTA 9.HAFTA 10.HAFTA 1.VİZE Malzemelerin Endüstride Kullanım Alanları, Malzemede İçyapı- Özellik İlişkisi ve Malzeme Bilimindeki Gelşmeler Malzemelerin Sınıflandırılması, Tipik Malzeme Grupları ve Özellikleri 11.HAFTA Metaller (Demir Esaslı ve Demir Dışı Metaller) 12.HAFTA Seramikler, Polimerler 13.HAFTA 14.HAFTA 15.HAFTA 2.VİZE Teknik Gezi Kompozitler

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hukuku BIL411 7 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma BIL221 3 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

DERSİN ADI (Türkçe) Çevre Mühendisliğinde Projelendirme ve Uygulama DERSİN ADI (İngilizce) Projection and Application in Environmental Engineering DERSİN KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Kaan YETİLMEZSOY (Unvanı,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU ECTS Ders Dersin Adı Kodu Yarıyılı Kredisi Kredisi (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) İş Hayatı İçin 2 Laboratuar 9053032 6 2 İngilizce (Saat/Hafta) Dersin Dili İngilizce Dersin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II EEE112 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II BIL122 2. 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri BIL121 Teknik İngilizce I Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mikroişlemciler BIL242 4 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu /

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders saati (T+U+L) Kredi AKTS Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Öğr. Gör. Barış Alpaslan

Öğr. Gör. Barış Alpaslan Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Matematik I Dersin Kodu ECO 05/04 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili 4270202 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Proje/Alan Teori Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Bu dersin amacı lineer cebirin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Mühendisliğine Giriş MK-211 2/Güz (1+0+0) 1 1 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veritabanı ve Veritabanı Programlama BIL362 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Lojik Tasarımı BIL281 3 5+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Nesneye Yönelik Programlama BIL205 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Otoma Teorisi Ve Biçimsel Diller BIL445 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*375 DERSİN ADI Teknik İngilizce-I YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime bağlı

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*314 DERSİN ADI Mesleki Yabancı Dil-II YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Seçmeli Seçime

Detaylı

VII 0 0 6 0 0 3 9. Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

VII 0 0 6 0 0 3 9. Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 406 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Mühendisliğine Giriş BIL151 1. 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İFÖ163 ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ I Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 İFÖ163 ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ I Kredi AKTS 2 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*307 DERSİN ADI ISI AKTARIMI YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI 424*204 Akışkanlar Mekaniği dersini almış olmak KREDİSİ 3 Teori 3

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar Destekli Tasarım-I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. TB: Temel Bilim GE: Genel Eğitim ME: Mühendislik Eğitimi

Ders Tanıtım Formu. TB: Temel Bilim GE: Genel Eğitim ME: Mühendislik Eğitimi Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*401 DERSİN ADI Kimyasal Teknolojiler I YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce KREDİSİ 3 Teori 0 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime Bağlı Zorunlu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Yerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Yüksek Lisans( x) Doktora( ) Örgün Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yayın Grafiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

1.YARIYIL Ders İçerik Formu

1.YARIYIL Ders İçerik Formu DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Ders İçerik Formu Dersin Adı Kodu Normal Kredisi Ders 3 Yarıyılı uygulama 2 Matematik I 0251321 1 4 Laboratuvar 0 (Saat/Hafta) Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Matematik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES117 1.Güz 3 0 0 3

Teori (saat/hafta) BES117 1.Güz 3 0 0 3 TEMEL MATEMATİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TEMEL MATEMATİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Teori Laboratuar BES117 1.Güz 3 0 0 3 Yok Türkçe Zorunlu Dersin öğrenme ve Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme öğretme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Fizik I BIL141 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Dersin Kodu: MAK2123 AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Önlisans Mesleki 4 s/hafta

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-2 MK-222 2/Bahar (3+0+0) 3 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-2 MK-222 2/Bahar (3+0+0) 3 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-2 MK-222 2/Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Lineer Cebir ve Vektörler EEE118 2 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Lineer Cebir ve Vektörler EEE118 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Lineer Cebir ve Vektörler EEE118 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

Programlanabilir Sayısal Sistemler

Programlanabilir Sayısal Sistemler T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Programlanabilir Sayısal Sistemler BİL322 AKTS Kredisi 5 3. yıl 6. yarıyıl

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GENEL MATEMATİK I 101 Güz 4 4 5 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu AKTS Kredisi 5 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI Dersin adı: 2013-14 Güz Yarıyılı Genel Matematik I Dersin Kodu emat 151 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş EE 104 Bahar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Güç Elektroniği I EEE441 7 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Güç Elektroniği I EEE441 7 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Güç Elektroniği I EEE441 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı