YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir"

Transkript

1 YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

2 Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda belirlendiği, işleme taraf mükellefler tarafından belgelendirilmek zorundadır. Belgelendirme temel olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Formu Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu vasıtasıyla yapılmaktadır.

3 Rapor Hazırlama Yükümlülükleri Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı na kayıtlı mükellefler; Hem yurt içi hem yurt dışı işlemlerini Diğer kurumlar vergisi mükellefleri; Sadece yurt dışı işlemlerini rapora konu edecekler. Yıllık transfer fiyatlandırması raporu gerektiğinde ibraz edilmek üzere ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar hazırlanmalıdır.

4 Rapor Hazırlama Yükümlülükleri Kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı şubeleri ile serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle (mükellefin serbest bölgedeki şubeleri dahil) gerçekleştirdikleri işlemleri Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporuna dahil etmesi gerekmektedir. ( tarihinden itibaren) Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemlerine ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlayacaklardır.

5 Rapor Başlıkları YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU I- GENEL BİLGİLER Mükellefin faaliyet alanı, gerçekleştirilen işlevler, üstlendikleri riskler, sahip oldukları varlıklar, ekonomik koşullar, pazar koşulları ve iş stratejileri hakkındaki bilgiler II- İLİŞKİLİ KİŞİLER HAKKINDAKİ BİLGİLER İlişkili kişilerin vergi kimlik numaraları, adresleri, telefon numaraları vb. ile ilişkili kişilerin faaliyet alanı, bu alandaki ekonomik koşullar, pazar koşulları, yasal düzenlemeler, iş stratejileri, ilişkili kişilerin gerçekleştirdiği işlevler, üstlendikleri riskler, sahip oldukları varlıklar hakkında ayrıntılı bilgiler III-İLİŞKİLİ KİŞİLER ARASINDAKİ İŞLEMİN AYRINTILARINA İLİŞKİN BİLGİLER İlişkili kişiler arasındaki bütün işlemlere ve sözleşmelere ait ayrıntılı bilgiler IV- TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER Karşılaştırılabilirlik analizine ilişkin ayrıntılar ve karşılaştırılabilir işlemlerin seçiminde kullanılan kıstaslar, karşılaştırılabilirliğin tespitinde düzeltim yapılmış ise buna ilişkin ayrıntılı bilgiler, kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin diğer yöntemlerle karşılaştırılarak bu yöntemin kullanılma gerekçeleri ile bu yöntemin en uygun yöntem olduğuna ilişkin bilgi, belge ve hesaplamalar, emsallere uygun fiyat/bedel veya kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalara ilişkin ayrıntılı bilgiler, emsal fiyat aralığı tespit edilmiş ise bu aralığa ilişkin hesaplamaları içeren ayrıntılı bilgiler V- SONUÇ

6 RAPOR FORMATI

7 Rapor Başlıkları 1. Raporun Amacı ve Kapsamı 2. Şirket Hakkında Genel Bilgiler 3. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Genel Bilgi 4. İlişkili Kişiler Hakkında Bilgiler 5. İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Bilgiler 6. İşlev Analizi 7. Transfer Fiyatlandırması Analizlerine İlişkin Bilgiler 8. Sonuç 9. Rapor Ekleri

8 1. Raporun Amacı ve Kapsamı Amaç; mükellefin ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği işlemlerin emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda fiyatlandırıldığını belgelendirmektir. Kapsam; şirket, ilişkili kişiler, ilişkili kişiler ile gerçekleştirilen işlemler, kullanılan transfer fiyatlandırması yöntemleri ve transfer fiyatlandırması analizi ile emsal fiyat ya da karlılık aralığı ile ilgili bilgi ve belgelerin sunulmasıdır.

9 2. Şirket Hakkında Genel Bilgiler 2.1: X A.Ş. 2.2:Şirketin Ortaklık Yapısı 2.3:Kuruluş ve Tarihçe Şirketin hangi yılda kurulduğu, büyüme süreci hakkında bilgi, geçmiş dönemde gerçekleştirmiş olduğu satın almalar ve birleşmeler, hangi tarihlerde hangi ürünleri piyasa sürdüğüne dair bilgiler, Şirketin kuruluşundan bu yana yaşanan şirket için önemli olaylar,

10 2. Şirket Hakkında Genel Bilgiler 2.4:Şirketin Faaliyetleri şirketin hangi işler ile uğraştığı, faaliyet konusu ve alanları belli başlı ürünleri ve markaları, pazar payı, satış hacmi, şube, depo, fabrikaları, personel sayısı,

11 2. Şirket Hakkında Genel Bilgiler 2.5:Şirketin Ticari Faaliyetlerinin Analizi ve Tedarik Zinciri üretim süreci, tedarik zinciri, satın alma süreçleri, satış dağıtım ve pazarlama kanalları, satış ve satın alma yapılan belli başlı firma ve ülkeler, hizmet alım ya da satımlar ile ilgili nitelik bilgiler, varsa fason üretim hakkında bilgiler,

12 2. Şirket Hakkında Genel Bilgiler 2.6:Şirketin İş Stratejileri şirketin misyonu, hedefleri ve amaçları bu hedeflere ulaşabilmek için geliştirdiği ve uyguladığı strateji İş stratejilerinin fiyatlamaya olan etkisi

13 2. Şirket Hakkında Genel Bilgiler 2.7:Şirketin Bağlı Bulunduğu Grup Hakkında Bilgi grubun tarihçesi, grubun ana faaliyet konusu, grubun hangi ülkelerde veya kaç ülkede faaliyet gösterdiği, ürünleri, markaları, global pazar payı, finansal büyüklükleri,

14 3. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Genel Bilgi 3.1. Dünyada Sektör Bilgisi sektörün genel olarak yapısı, global bazda sektörün büyüklüğü, trendler (yeniden yapılanma, birleşme ve satın almalar, sektörün büyümesini etkileyen faktörler, karlılığı etkileyen unsurlar ve riskler gibi), sektördeki büyük oyuncular, oyuncuların pazar payları, talepler, fiyatları ve rekabeti etkileyen temel unsurlar, son yıllarda gelişmeler,vb. yaşanan ve fiyatlandırmayı etkileyen

15 3. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Genel Bilgi 3.2. Türkiye de Sektör Bilgisi Türkiye de sektörün yapısı, sektörün büyüklüğüne dair bilgiler, şirketin sektördeki yeri, son yıllarda yaşanan gelişmeler, talebi ve fiyatları etkileyen temel unsurlar, Türkiye deki büyük oyuncular, sektörde faaliyet gösteren markalar, pazar payları, varsa fiyatı etkileyen sektörle ilgili yasal düzenlemeler, izin süreçleri ve düzenleyici kamu kurumları,vb.

16 4. İlişkili Kişiler Hakkında Bilgiler 4.1. İlişkili Kişiler Hakkında Bilgiler Sıra No. Unvanı Ülkesi Vergi Kimlik No. Adresi Telefon No

17 4. İlişkili Kişiler Hakkında Bilgiler 4.2. İlişki Kişilerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ilişkili kişilerin faaliyet konusu, faaliyet gösterdiği sektör, pazar koşulları, yasal düzenlemeler, iş stratejileri hakkında bilgi,

18 5. İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Bilgiler İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen; Hammadde / Yarı Mamul Alım-Satım İşlemleri Ticari Mal / Mamul Alım-Satım İşlemleri Gayri Maddi Hak / Varlık Alım-Satım İşlemleri Gerçekleştirilen Kiralama İşlemleri İnşaat-Onarım-Teknik Hizmet Alım-Satımları Ar-Ge Hizmeti Alım-Satımları Komisyon Hizmeti Alım-Satımları İlişkili Kişilerden Kullanılan / İlişkili Kişilere Ödünç Verilen Para ve Krediler Menkul Kıymet Alım-Satım İşlemleri Grup İçi Hizmet Alım-Satım İşlemleri

19 6. İşlev Analizi 6.1 İŞLEVLER Genel Yönetim İşlevleri Kurumun stratejik yönetimi ve planlaması Yerel idari yönetim Kurum ve marka saygınlığının korunması Muhasebe, Finans ve Bütçeleme Hizmetleri Mali Denetim Hizmetleri IT ve MIS yönetimi İnsan kaynakları yönetimi ve personel eğitimi Hukuki işler Halkla ilişkiler

20 6. İşlev Analizi Üretim İşlevleri AR-GE faaliyetleri ve teknoloji Ürün stratejisi ve tasarımı Üretim Sürecinin ve sisteminin tasarımı ve kurulması (teknik know-how) Üretim ile ilgili sabit kıymet alımı Hammadde satın alımı Maliyet Kontrolü Lojistik ve Nakliye Üretim planlaması, stok kontrolü ve yönetimi Üretimin gerçekleştirilmesi ve montaj Ambalaj ve etiketleme Kalite kontrol

21 6. İşlev Analizi Pazarlama, Satış ve Dağıtım İşlevleri Pazarlama stratejilerinin oluşturulması Fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesi Pazar araştırmaları yapılması Yerel pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi Reklâm faaliyetlerinin yürütülmesi Satış yönetimi Kalite kontrol Dağıtım ağı ve lojistik Stok kontrolü ve sipariş yönetimi Satış sonrası hizmetler (Montaj, Tamir-Bakım, yedek parça teslimi vb.) Garanti desteği Ambalaj ve etiketleme Satış yerlerinin seçimi, kurulması ve tasarımı

22 6. İşlev Analizi 6.2 RİSKLER Pazar ve sektör riski Ürün ve marka sorumluluğu riski Stok riski Garanti maliyeti riski Tahsilat riski Kur riski Kapasite riski Ülke riski (Ekonomik kriz vb.) AR-GE maliyeti riski Rekabet riski

23 6. İşlev Analizi KULLANILAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar Bina ve Araziler Üretim ile ilgili tesis, makine ve cihazlar Demirbaşlar Taşıtlar Gayri Maddi Duran Varlıklar Üretim teknolojisi ve süreçleri Patentler Know-how Dizayn, model ve formüller Ticari markalar Ticari unvanlar Müşteri portföyü ve ilişkileri Dağıtım ağı bilgileri

24 7. Transfer Fiyatlandırması Analizlerine İlişkin Bilgiler 7.1 Yasal Düzenlemeler Dayanak Mevzuat Hükümleri Emsallere Uygunluk İlkesi 7.2 Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Maliyet Artı Yöntemi Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi Diğer Yöntemler Kâr Bölüşüm Yöntemi İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi

25 7. Transfer Fiyatlandırması Analizlerine İlişkin Bilgiler 7.3 Uygun Transfer Fiyatlandırması Yönteminin Seçilmesi İşlemin niteliğine en uygun yöntem kuralı, Yöntemin neden seçildiğine ilişkin açıklamalar, Diğer yöntemlerin neden uygun olmadığı ile ilgili açıklamalar, Karlılık analizi yapıldığı durumlarda hangi kar göstergesinin seçildiğine ilişkin açıklamalar

26 7. Transfer Fiyatlandırması Analizlerine İlişkin Bilgiler 7.4 Emsal Fiyat Tespitine İlişkin Bilgiler Önce iç emsaller sonra dış emsaller irdelenmelidir. Karşılaştırılabilirlik faktörleri irdelenmelidir. 1) Malın niteliğindeki farklılıklar 2) Sözleşme farklılıkları (Hacim, vade vb.) 3) Fonksiyon ve risk farklılıkları 4) İs Stratejisi farklılıkları 5) Ekonomik şartlardaki farklılıklar Emsallere uygun fiyat veya bedelin ne şekilde tespit edildiği; İç Emsaller; - İlişkisiz kişi ile gerçekleştirilen aynı ya da benzer işlem Dış Emsaller; -Neden iç emsal olmadığı veya iç emsallerin neden güvenilir olmadığı, -Borsa fiyatları (finansal piyasalar ve emtia piyasaları) -Uluslararası veritabanları ile ulaşılabilen karlılık oranları, royalty oranları

27 8. Sonuç Özet olarak; İşlem, İlişkili kişi Seçilen transfer fiyatlandırması yöntemi, Emsal bilgisi, Varılan sonuç,

28 9. Rapor Ekleri İlişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sözleşme örnekleri Firmanın uluslararası ve Türkiye'deki organizasyon şeması (varsa) Şirket içi fiyatlandırma politikasına ilişkin rehber (varsa) Yurtdışında hazırlanan TP dokümantasyon raporları (Gerektiği durumlarda) Sınırlı ekonomik analiz raporu (Gerektiği durumlarda) İç Emsaller ile ilgili tablo,belge ve hesaplamalar vb.

29 Teşekkürler

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi TRANSFER FİYATLAMASI Av. Zeki Gündüz,YMM PwC Transfer fiyatlaması gündemi Yeni kanun değerlendirme 1.1.2007 öncesi mevcut durum ile karşılaştırma Yöntemler

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri M. Canan Aladağ 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC İçerik OECD transfer fiyatlaması yöntemleri/terminoloji

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar 1- Giriş 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1/1/2007

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Semineri

Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Niyazi Çömez İstanbul, 8 Mayıs 2009 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Raporu Hazırlama Zorunluluğu Güler Hülya Yılmaz İstanbul,

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. maddesinde düzenlenen ve 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlükte

Detaylı

ransfer Fiyatlandırması.

ransfer Fiyatlandırması. ransfer Fiyatlandırması. Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi G. Hülya Yılmaz - Ortak (YMM) Gressi Benveniste Kıdemli Müdür (SMMM) 19 Aralık 2006 Ritz Carlton Hotel - Istanbul Yeni

Detaylı

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 06.04.2015 KONU: 2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar I- GİRİŞ: Kurumlar vergisi beyannamesinin gönderilmesinde

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu

www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?)

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Değerli Dünya okurları bugün sizlerle oldukça yeni verilmiş bir muktezayı paylaşacağım. Son yıllarda vergi incelemelerinde eleştirilen bir konuda Mali

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU BURGAN FİNANSAL KİRALAMA AŞ. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU NA Burgan Finansal Kiralama A.Ş. 2013 yılında da faaliyetlerinde istikrarlı büyümeyi hedef alarak Türk Ticaret

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi FAALİYET RAPORU 2010 The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2010 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Hazırlanma Esasları : 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri II.14.1.

Detaylı