YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU Eylül,2012/Ankara

2 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU GENEL ESASLAR Haberleşme kodu, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı içerisindeki kurum/kuruluşlar ile bunların tüm birim ve alt birimlerinin hiyerarşik olarak bulunduğu yeri gösteren alfanümerik bir yapıdır 1. Kod sistemi 14 haneden 18 haneye çıkarılmış ve 11 kırılımda düzenlenmiştir. Bu kırılımlar sayesinde bir birimin hangi hiyerarşik yapının içinde olduğu açıkça görülmektedir. Bu kodlama sistemiyle devletin bütün kurumları ve birimleri Devlet Teşkilatı Veri Tabanı nda ağaç yapısında gösterilebilmektedir. Haberleşme Kod yapısı aşağıdaki gibidir: Haberleşme Kodu A BB C DDD E FF G HH I İİ JJ Kırılım Sayısı KIRILIM (A) Haberleşme Kodunun ilk kırılımıdır. Kodlanan birimin Devlet Teşkilatı içerisinde hangi organa ait olduğunu göstermektedir. Devlet Teşkilatı içerisindeki organlar Yasama (A), Yürütme (B), Yargı (C) şeklinde üçe ayrılmaktadır. Ancak Mahalli İdareler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Uluslararası Kuruluşların Türkiye Temsilcilikleri nitelikleri gereğince ayrı harflerle belirtilmiştir 2. KOD A B C D E M ANLAMI Yasama Organı Yürütme Organı Yargı Organı Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Kanunla Kurulmuş Diğer Kuruluşlar Uluslararası Kuruluşların Türkiye Temsilcilikleri Mahalli İdareler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurumları Yürütme organı içerisinde yer almasından dolayı Haberleşme Kodunun birinci kırılımı B ile başlar AGE 1

3 2. KIRILIM (BB) BB harfleriyle simgelenen ikinci kırılım nümerik olarak kodlanır ve iki karakterden oluşur. Bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşlar, bu kırılımda bağlı/ilgili/ilişkili oldukları bakanlığın kodunu kullanacaklardır. Bu kırılımda kodlanan yürütme organları ve kodları aşağıdaki gibidir. KURUM ADI KODU CUMHURBAŞKANLIĞI B 01 BAŞBAKANLIK B 02 ADALET BAKANLIĞI B 03 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI B 04 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI B 05 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI B 06 MALİYE BAKANLIĞI B 07 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI B 08 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI B 09 SAĞLIK BAKANLIĞI B 10 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI B 11 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI B 12 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI B 13 BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI B 14 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI B 15 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI B 16 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI B 17 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI B 18 EKONOMİ BAKANLIĞI B 19 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI B 20 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI B 21 KALKINMA BAKANLIĞI B 22 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI B KIRILIM (C) C harfiyle simgelenen üçüncü kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve bir karakterden oluşur. Bu kırılım, 2. kırılımda (BB) kodlanan kurum ile 4. kırılımda (DDD) kodlanan kurumun bağlılık türünü gösterir. Yükseköğretim Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı nın ilişkili kurumu olması sebebiyle; bu kırılımda 6 ile kodlanacaktır. 2

4 KOD DDD Kodlanacak Kurum Tipi 0 Merkez Teşkilatı Birimi 1 Bağlı Kuruluş 2 İlgili Kuruluş 3 Yurtdışı Teşkilatı 4 Taşra Teşkilatı/Taşrada Bulunan Merkeze Bağlı Birimler 5 Taşra Teşkilatı/Taşrada Bulunan Merkeze Bağlı Birimler (Birden Fazla Aynı Türde Taşra Biriminin Aynı İl/İlçede Bulunması) 6 Sorumlu Kuruluşlar/Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar/ İlişkili Kuruluşlar 7 Ticari İşletmeler 8 Kurul/Komisyon/Konsey vb. 9 Diğer Taşra (3 üncü Kırılımda KULLANILMAZ) 4. KIRILIM (DDD) DDD şeklinde simgelenen dördüncü kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve üç karakterden oluşur. Bu kırılımda bakanlıkların merkez teşkilatlarında birimlerin, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda ise; kuruluşun, kısa adını gösterir niteliktedir. Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda kısa adlar birbirleriyle çakışmamalıdır. Başka bir ifadeyle 4. kırılım bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluş adlarının 3 karakter ile kodlandığı kırılımdır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının ilişkili kuruluşu olması sebebiyle 3. kırılımda (C) 6 ile kodlandıktan sonra 4. Kırılımda (DDD) YÖK kısaltmasıyla kodlanmıştır. ÖRNEK: B.08.6.YÖK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B Yürütme Organını (A) 08 Milli Eğitim Bakanlığını (BB) 6 Yükseköğretim Kurulu Milli Eğitim Bakanlığının İlişkili Kurumudur (C) YÖK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını (DDD) ifade eder 5. KIRILIM (E) E harfiyle simgelenen beşinci kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve bir karakterden oluşur. Yükseköğretim kurumları, YÖK ün ilgili kuruluşu olması sebebiyle 5. kırılımda dağılım kodu olarak 2 ile kodlanır. Altıncı kırılımda (FF) yer alacak kurumun (birimin) dördüncü kırılımla olan bağını belirtir. Yükseköğretim Kurulunun altında üniversiteler ilgili kuruluş olarak burada 2 ile kodlanır. 3

5 Kurum ve kuruluşların tamamı için aşağıda bulunan liste geçerlidir. ÖRNEK: 0 Bağlı/İlgili/İlişkili Kuruluşların Merkez Teşkilatı Birimleri 1 Bağlı Kuruluş Benzeri Kuruluşlar 2 İlgili Kuruluş Benzeri Kuruluşlar 3 Yurtdışı Teşkilatı 4 Taşra Teşkilatı/Taşrada Bulunan Merkeze Bağlı Birimler Taşra Teşkilatı/Taşrada Bulunan Merkeze Bağlı Birimler (Birden Fazla Aynı Türde Taşra Biriminin Aynı İl/İlçede 5 Bulunması) 6 İlişkili Kuruluşlar Benzeri Kuruluşlar 7 Ticari İşletmeler 8 Kurul/Komisyon/Konsey vb. 9 Diğer Taşra B.08.6.YÖK.2.AÜ Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Yükseköğretim Kurulu nun ilgili kuruluşudur. 6. KIRILIM (FF) FF harfiyle simgelenen altıncı kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve iki karakterden oluşur. Yükseköğretim Kurulunun ilgili kuruluşu olarak yükseköğretim kurumları (üniversiteler, vakıf meslek yüksekokulları) bu kırılımda kodlanacaktır. Bu kırılımda, bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşların bağlı/ilgili kuruluşları, adlarına uygun olarak harfle kodlanır (Bu alanda sadece rakamla da kodlama yapılabilir, örneğin 29 Mayıs Üniversitesi için 29 gibi). B.08.6.YÖK.2.29 B.08.6.YÖK.2.AÜ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ankara Üniversitesi Üniversitelerin bu kırılımda iki karakterde kodlanması Başbakanlık tarafından resen yapılmıştır. (Bkz. 7. KIRILIM (G) G harfiyle simgelenen yedinci kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve bir karakterden oluşur. Bu kırılımda sekizinci kırılımın (HH) altıncı kırılımla bağı belirtilmekte ve sekizinci kırılımda tanımlanacak birimin türü gösterilmektedir. Ayrıca bu alanda Standart Dağılım Kodları Tablosunda gösterilen harf kodları üniversiteler tarafından kullanılacaklardır. Üniversiteler tarafından kullanılacak kodlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 4

6 (Diğer kodlamalar için 3 Ek 3 Standart Dağılım Kodları listesini kontrol ediniz) A B F E R H U YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI FAKÜLTELER ENSTİTÜLER KONSERVATUVARLAR HASTANELER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ ÖRNEK : B.08.6.YÖK.2.AÜ.H B.08.6.YÖK.2.AÜ.F Ankara Üniversitesi Hastaneleri 01 den başlayarak bu kırılımdan sonra kodlanacaktır. Ankara Üniversitesi Fakülteleri, fakülte standart kod listesinden ilgili fakülte kodu seçilerek bu kırılımdan sonra kodlanacaktır. 8. KIRILIM (HH) HH harfiyle simgelenen sekizinci kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve iki karakterden oluşur. Üniversitelerin fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu araştırma uygulama merkezleri ile rektörlük idari birimleri bu alanda kodlanacaktır. Rektörlük idari birimlerinin kodlanmasında 7. kırılımda 0 rakamından sonra Standart Birim Kodları listesi kullanılacaktır. Burada kodlama yapılırken fakülteler, enstitüler için belirtilmiş standart kodlar kullanılacak yüksekokul ve meslek yüksekokulu için alfabetik olarak arası kullanılacaktır. Örnek: B.08.6.YÖK.2.AÜ.F.08 B.08.6.YÖK.2.AÜ.R.01 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 9. KIRILIM (I) I harfiyle simgelenen dokuzuncu kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve bir karakterden oluşur. Bu kırılımda, onuncu kırılımda (İİ) tanımlanacak alt birimin sekizinci kırılımda (HH) tanımlanan birim ile bağı belirtilmektedir (onuncu kırılımda tanımlanacak birimin türü gösterilmektedir)

7 ÖRNEK: B.08.6.YÖK.2.AÜ.F.08.0 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Merkez Birimleri 10. KIRILIM (İİ) İİ harfiyle simgelenen 10. kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve iki karakterden oluşur. Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konsevatuvar bölümleri enstitülerde ise anabilim dalları arasında alfabetik olarak burada kodlanır. Danışma-denetim ve yardımcı birimlerinin hizmetlerini sunan birimlerinin kodlanmasında ise Standart Birim Kodları kullanılır. STANDART BİRİM KODLARI 01 Özel Kalem 05 Kurullar (Fakülte Kurulu, Enstitü Kurulu vd ) 06 Koordinatörlükler* 60 Teftiş Kurulu 61 Hukuk Müşavirliği 63 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 64 İç Denetim Birimi 65 Strateji Geliştirme Birimi 70 Genel Sekreterlik (Fakülte Sekreterliği, Enstitü Sekreterliği vd..) 71 Personel/İnsan Kaynakları Birimi 72 Eğitim İşleriyle İlgili Birim (Öğrenci İşleri) 73 İdari İşlerle İlgili Birim 74 Mali İşlerle İlgili Birim 76 Dış İlişkilerle İlgili Birim 77 Bilgi İşlem Birimi 78 Yayın, Kütüphane ve Dokümantasyonla İlgili Birim 79 Sağlık İşleriyle İlgili Birim (Sağlık Kültür Spor) 80 Yatırım ve Tesislerle İlgili Birim (Yapı İşleri ve Teknik İşler) 81 Döner Sermaye İşletmesi Diğer Yardımcı Birimler ÖRNEK: B.08.6.YÖK.2.AÜ.F A.Ü. DTCF Antropoloji Bölümü 4 Üniversiteler için gerekli açıklamalar koyu yazılmıştır. 6

8 B.08.6.YÖK.2.AÜ.F B.08.6.YÖK.2.AÜ A.Ü. DTCF Öğrenci İşleri Birimi A.Ü. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü ÖRNEK Üniversiteler bünyesinde bulunan kurul ve komisyonlar aşağıdaki gibi kodlanacaktır. B.08.6.YÖK.2.SA Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyet Vakıf Üniversitelerinde kurullar 10. kırılımda 01 mütevelli heyet için kullanılacak. Devlet üniversitelerinde ise kırılımda boş bırakılacak. Kurullar altında eklenecek standart kurul kodları listesi aşağıdaki gibi olacaktır. KURULLAR B 08 6 YÖK 2 SA MÜTEVELLİ HEYET (Vakıf Üniversiteleri) Devlet Üniversitelerinde bu alan boş bırakılacak B 08 6 YÖK 2 SA ÜNİVERSİTE SENATOSU B 08 6 YÖK 2 AÜ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ ÜNİVERSİTE DİSİPLİN KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ ÜNİVERSİTE YAYIN KOMİSYONU B 08 6 YÖK 2 AÜ KIRILIM (JJ) JJ harfiyle simgelenen on birinci kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve iki karakterden oluşur. Fakültelerden anabilim dallarına bağlı bölümler 01 den başlayarak alfabetik olarak burada kodlanır. Enstitülerde ise anabilim dalına bağlı bilim dalları (anabilim dalları) burada kodlanır. B.08.6.YÖK.2.AÜ.F A.Ü. DTCF Antropoloji Bölümü Fizik Anabilim Dalı 7

9 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODU VERME ESASLARI 2011/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile gelişen teknoloji imkânlardan daha fazla ve etkin bir biçimde yararlanılması amacıyla kâğıt ortamında yapılan yazışmaların elektronik ortamda yapılması için Devlet Teşkilatı Veri Tabanı nda (DTVT) güncelleme çalışmaları yapılmış DTVT de tanımlanan tüm kurumlara ve birimlerine Kurum Kimlik Kodu (KKK) verilmiştir. Elektronik yazışmaların doğru ve etkin olarak kullanılabilmesi için Yükseköğretim Kurumları da birimlerini kılavuza göre eksiksiz olarak Devlet Teşkilatı Veri Tabanına girmeleri gerekmektedir. Yukarıda genel hatları tanıtılan haberleşme kod sisteminin verilmesi hususunda uyulacak yöntem ve detaylar aşağıda verilmektedir. Haberleşme Kodu A BB C DDD E FF G HH I İİ JJ Kırılım Sayısı Haberleşme kodları 18 haneye çıkarılmış, fakat yazışmalarda kodun sonunda kalan boş alanlar ( 0 ve/veya 00 ) kullanılmayacaktır. ÖRNEK: Haberleşme Kodu B 08 6 YÖK 2 AÜ 0 01 A BB C DDD E FF G H Kırılım Sayısı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Özel Kalem Müdürlüğü nde hazırlanan bir resmi yazının sayı bölümü, (Sayı : B.08.6.YÖK.2.AÜ.0.01) olarak yazılacaktır. Sağ taraftaki 0 ve/veya 00 yazılmayacaktır. A- İdari Birimlerin Kodlanması Yükseköğretim Kurumları (Üniversiteler, Meslek Yüksekokulları vd.) idari birimleri kodlanırken aşağıdaki liste kullanılacaktır. Üniversite rektörlüklerinde idari birimler merkeze bağlı birim olduğu için 7. kırılım (G) seviyesi 0 olarak girildikten 8. kırılımda (HH) sonra aşağıdaki listeye göre idari birim kodları verilecektir. 01 Özel Kalem 05 Kurullar (Fakülte Kurulu, Enstitü Kurulu vd ) 06 Koordinatörlükler 07 Rektörlüğe Bağlı Bölümler (Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı vd ) 60 Teftiş Kurulu 61 Hukuk Müşavirliği 63 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 64 İç Denetim Birimi 65 Strateji Geliştirme Birimi 70 Genel Sekreterlik (Fakülte Sekreterliği, Enstitü Sekreterliği vd..) 8

10 71 Personel/İnsan Kaynakları Birimi 72 Eğitim İşleriyle İlgili Birim (Öğrenci İşleri) 73 İdari İşlerle İlgili Birim 74 Mali İşlerle İlgili Birim 76 Dış İlişkilerle İlgili Birim 77 Bilgi İşlem Birimi 78 Yayın, Kütüphane ve Dokümantasyonla İlgili Birim 79 Sağlık İşleriyle İlgili Birim (Sağlık Kültür Spor) 80 Yatırım ve Tesislerle İlgili Birim (Yapı İşleri ve Teknik İşler) 81 Döner Sermaye İşletmesi Diğer Yardımcı Birimler ÖRNEK: B.08.6.YÖK.2.İÜ.0.70 Haberleşme Kodu B 08 6 YÖK 2 İÜ 0 70 A BB C DDD E FF G HH Kırılım Sayısı İstanbul Üniversitesi Genel Sekreterliği İdari birimleri altında varsa şube müdürlükler 9. kırılımda 0 olarak kodlandıktan sonra varsa şube müdürlükleri 10. kırılımda, arasında kodlanacaktır. ÖRNEK: B.08.6.YÖK.2.İÜ İstanbul Üniversitesi Genel Sekreterlik Yazı İşleri ve Genel Evrak Müdürlüğü B 08 6 YÖK 2 İÜ İstanbul Üniversitesi Genel Haberleşme Kodu A BB C DDD E FF G HH I İİ Sekreterlik Yazı İşleri ve Genel Kırılım Sayısı Evrak Müdürlüğü B- Fakültelerin Kodlanması Üniversitelerde fakülteler kodlanırken standart dağılım kodları listesinde F harfi fakülteyi temsil etmektedir. Üniversitelerde fakülteler kodlanırken 7. kırılımda F harfiyle kodlandıktan sonra Yükseköğretim Kurulu, Standart Fakülte Kodları Listesi nden 5 fakülteye karşılık gelen standart kod seçilerek verilecektir. Fakültenin bölümleri 10 dan başlayarak alfabetik olarak sırayla DTVT ye eklenecektir. ÖRNEK: B.08.6.YÖK.2.AÜ.F 5 Standart Fakülte Kodları Listesi EK-1 9

11 ÖRNEK: ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F 08* DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ECZACILIK FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F FEN FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F HUKUK FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F İLAHİYAT FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F İLETİŞİM FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F TIP FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F VETERİNER FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ZİRAAT FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F *Fakülte kodları, Standart Fakülte Kodları listesine uygun olarak düzenlenmiştir. Aşağıda örnek olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi birimleri kodlanmıştır. DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F DEKANLIK YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F KURULLAR B 08 6 YÖK 2 AÜ F FAKÜLTE KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ F FAKÜLTE YÖNETİM KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ F FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ F ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F FİZİK ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F PALEOANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F SOSYAL ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F HOLLANDA DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F LEH DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ROMEN DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI (İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI) B 08 6 YÖK 2 AÜ F BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F

12 COĞRAFYA BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F BÖLGESEL COĞRAFYA ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TÜRKİYE COĞRAFYASI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F GÜNEY-BATI TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F GÜNEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F KUZEY-BATI TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F KUZEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ÇUVAŞ TÜRK LEHÇESİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F DİLBİLİM BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F GENEL DİLBİLİM ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI (UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI) B 08 6 YÖK 2 AÜ F TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI (UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI) B 08 6 YÖK 2 AÜ F DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F FARS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F HİNDOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F JAPON DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F KORE DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F SİNOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F URDU DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F HİTİTOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F LATİN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F SÜMEROLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F FELSEFE BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F BİLİM TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F HALKBİLİM BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ETNOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F HALKBİLİM ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F KAFKAS DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F DENEYSEL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F UYGULAMALI PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F

13 UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TARİH BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ESKİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TİYATRO BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F DRAMATİK YAZARLIK ANASANAT DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F OYUNCULUK ANASANAT DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F FAKÜLTE İDARİ BİRİMLERİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 08 6 YÖK 2 AÜ F FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F SEKRETERLİK BİRİMİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F PERSONEL İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ÖĞRENCİ İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F İDARİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 AÜ F MALİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 AÜ F BİLGİ İŞLEM B 08 6 YÖK 2 AÜ F KÜTÜPHANE B 08 6 YÖK 2 AÜ F C- Enstitülerin Kodlanması Üniversitelerde enstitüler kodlanırken Standart Dağılım Kodları listesinde E harfi enstitünün dağılım kodunu temsil etmektedir. Enstitülere kod verilirken Standart Enstitü Kod Listesi nden 6 enstitüye karşılık gelen kod seçilerek verilecektir. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E GIDA GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E HIZLANDIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E Standart Enstitü Kodları Listesi EK-2 12

14 Enstitülerde anabilim dalları kodlanırken 10. kırılımda (İİ) arasında alfabetik sırayla kodlanır. İdari birimler için ise Standart Birim Kodları Listesi 7 ne göre kod verilir. ÖRNEK: KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 İÜ E ÖZEL KALEM B 08 6 YÖK 2 İÜ E KURULLAR VE KOMİSYONLAR B 08 6 YÖK 2 İÜ E ENSTİTÜ KURULU B 08 6 YÖK 2 İÜ E ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU B 08 6 YÖK 2 İÜ E ENSTİTÜ DİSİPLİN KURULU B 08 6 YÖK 2 İÜ E ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 İÜ E KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 İÜ E KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 İÜ E KARDİYOLOJİ TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 İÜ E PREVANTİF VE EPİDEMİYOLOJİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 İÜ E BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 08 6 YÖK 2 İÜ E ENSTİTÜ SEKRETERİ B 08 6 YÖK 2 İÜ E PERSONEL İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 İÜ E ÖĞRENCİ İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 İÜ E İDARİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 İÜ E MALİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 İÜ E BİLGİ İŞLEM B 08 6 YÖK 2 İÜ E KÜTÜPHANE B 08 6 YÖK 2 İÜ E BAKIM ONARIM B 08 6 YÖK 2 İÜ E DÖNER SERMAYE SAYMANLIK BİRİMİ B 08 6 YÖK 2 İÜ E C- Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokulların Kodlanması Üniversitelerde Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokul kodlanırken Yüksekokullar için 7. kırılımda (G) standart dağılım kodları listesine uygun olarak A harfi yazıldıktan sonra yüksekokullar alfabetik sırayla 8. kırılıma (HH) 01 den başlayarak kodlanır. Meslek Yüksekokullarında ise 7. kırılımda B yazıldıktan sonra alfabetik sırayla 8. kırılımda (HH) 01 den başlayarak alfabetik olarak kodlanır. ÖRNEK: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU B 08 6 YÖK 2 AÜ A YÜKSEKOKUL YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ B 08 6 YÖK 2 AÜ A KURULLAR B 08 6 YÖK 2 AÜ A YÜKSEKOKUL KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ A YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ A YÜKSEKOKUL DİSİPLİN KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ A Ek-3 13

15 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ A HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ A SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ A BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ A SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ A BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ A SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ A SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ A YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ B 08 6 YÖK 2 AÜ A PERSONEL İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ A ÖĞRENCİ İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ A İDARİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 AÜ A MALİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 AÜ A BİLGİ İŞLEM B 08 6 YÖK 2 AÜ A KÜTÜPHANE B 08 6 YÖK 2 AÜ A DÖNER SERMAYE B 08 6 YÖK 2 AÜ A ÖRNEK ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU B 08 6 YÖK 2 AÜ B MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ B 08 6 YÖK 2 AÜ B KURULLAR B 08 6 YÖK 2 AÜ B MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ B MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ B MESLEK YÜKSEKOKULU DİSİPLİN KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ B Bölüm1 B 08 6 YÖK 2 AÜ B Bölüm2 B 08 6 YÖK 2 AÜ B MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİ B 08 6 YÖK 2 AÜ B PERSONEL İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ B ÖĞRENCİ İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ B İDARİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 AÜ B MALİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 AÜ B BİLGİ İŞLEM B 08 6 YÖK 2 AÜ B KÜTÜPHANE B 08 6 YÖK 2 AÜ B DÖNER SERMAYE B 08 6 YÖK 2 AÜ B C- Araştırma Uygulama Merkezlerinin Kodlanması Üniversitelerde Araştırma Uygulama Merkezleri kodlanırken 7. kırılımda dağılım kodu olarak U harfi yazıldıktan sonra araştırma uygulama merkezi adları alfabetik sırayla 8. kırılımda (HH) 01 den başlayarak kodlanır. TÜRKÇE VE YABANCI DİL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER) B 08 6 YÖK 2 AÜ U YÖNETİCİ SEKRETERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ U KURULLAR KOMİSYONLAR B 08 6 YÖK 2 AÜ U YÖNETİM KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ U DANIŞMA KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ U KOORDİNATÖRLÜKLER B 08 6 YÖK 2 AÜ U

16 AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ U MERKEZ TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANLIĞI B 08 6 YÖK 2 AÜ U MERKEZ İNGİLİZCE BÖLÜM BAŞKANLIĞI B 08 6 YÖK 2 AÜ U MERKEZ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANALIĞI B 08 6 YÖK 2 AÜ U MERKEZ İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ U

17 STANDART FAKÜLTE KODLARI EK-1 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 01 AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 02 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 03 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 04 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ 05 DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 06 DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 07 DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ 08 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 09 DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 10 ECZACILIK FAKÜLTESİ 11 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 12 EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 13 EĞİTİM FAKÜLTESİ 14 ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 15 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 16 FEN FAKÜLTESİ 17 GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 18 GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 19 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 20 GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 21 GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 22 GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 23 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 24 HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ 25 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 26 HUKUK FAKÜLTESİ 27 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 28 İKTİSADİ VE İDARİ VE BİLİMLER FAKÜLTESİ 29 İKTİSAT FAKÜLTESİ 30 İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 31 İLAHİYAT FAKÜLTESİ 32 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 33 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 34 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 35 İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ 36 İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 37 İNŞAAT FAKÜLTESİ 38 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 39 İŞLETME FAKÜLTESİ 40 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 41 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ 42 KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 43 MADEN FAKÜLTESİ 44 MAKİNE FAKÜLTESİ 45 MİMARLIK FAKÜLTESİ 46 MİMARLIK TASARIM FAKÜLTESİ 47 MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 48 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 49 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 50

18 STANDART FAKÜLTE KODLARI EK-1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 51 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 52 MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 53 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 54 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 55 MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ 56 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 57 MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ 58 ORMAN FAKÜLTESİ 59 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 60 SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 61 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 62 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 63 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 64 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 65 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 66 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ 67 TARIMSAL TEKNOLOJİ VE GIDA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 68 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 69 TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ 70 TIP FAKÜLTESİ 71 TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 72 TURİZM FAKÜLTESİ 73 UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 74 ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 75 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 76 VETERİNER FAKÜLTESİ 77 YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 78 YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 79 ZİRAAT FAKÜLTESİ 80 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 81

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU m. T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU I Eylül,2012/Ankara STANDART BİRİM KODLARI 01 Özel Kalem 05 Kurullar (Fakülte Kurulu, Enstitü Kurulu vd...) 06 Koordinatörlükler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU Eylül,2012/Ankara YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU GENEL ESASLAR Haberleşme kodu, Devlet Teşkilatı Veri

Detaylı

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) EK 1 KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) Kamu kurum-kuruluşları kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) Kamu kurum-kuruluşlar kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ 6B EK: KS-4 ÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ III ENSTİTÜLER IV 30 31 32 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sağlık Bilim. Halk Sağlığı Çocuk Sağlığı Onkoloji Kardiyoloji

Detaylı

Sayı:B.30.0.YDB.0.02/ 146 06.08.08*020838 Konu:Yazışma Kodları

Sayı:B.30.0.YDB.0.02/ 146 06.08.08*020838 Konu:Yazışma Kodları BAŞKANLIĞI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Sayı:B.30.0.YDB.0.02/ 146 06.08.08*020838 Konu:Yazışma Kodları MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü' nün 13.08.1991

Detaylı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 35 Kredi + 1 Seminer 01 Birleşik 59 Kredi + 2 Seminer Protohistorya ve Önasya

Detaylı

ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer

ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer 1 2 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU (29/03/22 tarihli 48/11 sayılı EKK ile 22-13 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından geçerli olmak üzere kabul edilmiştir)

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 06 Eylül 2016 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 03/06/2014 Toplantı Sayısı : 390 Karar Sayısı : 3291 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3291- Ankara Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6.maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Tarihi Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 0ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Taban Puanları TABLO. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları PROGRAM KODU () 00 00 00 00

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 09 Eylül 2014 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı 10 Eylül

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı ADRESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ,

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 7 342 342 100,0% 247.000 177.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 2 58 58 100,0% 163.000 128.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 2 26 26 100,0% 207.000 191.000

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı Eylül

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı Eylül 2016 YILI ÖSYS İLE ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK ORYANTASYON EĞİTİMİ BİRİM TARİH SAAT YAPILACAK YER CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 19-20-21

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul AProgram Adı Kayıt Tarihi Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks 105610043 Diş

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Tarih ve Sayı: 24/08/2015-266449 T.C. Sayı :88469847-301.08- Konu :Sınavsız 2. Üniversite Kayıtları hk. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :21/08/2015 tarihli, 264775 sayılı yazı Lisans/önlisans

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM)

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) BİRİM ADI İdari Birim Kimlik Kodu İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 44353324 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 46924427 KURULLAR 45969059 ÜNİVERSİTE SENATOSU 67311005 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 82175892

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Aktüerya 0 Aktüerya Bilimleri 121000 144000 144000 Astronomi ve Uzay Bilimleri 241000 258000 Bilgisayar

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Max Puan OBK Min Puan OBK Max Puan ABANT

Detaylı

İSTANBUL. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU, AVCILAR YERLEŞKESİ, AVCILAR / İSTANBUL

İSTANBUL. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU, AVCILAR YERLEŞKESİ, AVCILAR / İSTANBUL FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Adres Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek

Detaylı

D> Dolu B>Boş U> Geçersiz Veri E>Eksik

D> Dolu B>Boş U> Geçersiz Veri E>Eksik D> Dolu B>Boş U> Geçersiz Veri E>Eksik Hakkında Açıklama Amaç Yeterlilikleri Özeti Yeterlilik Mezun Olanların İstihdam Alanı TYYÇ Yeterlilik Kategori Birim T İ T İ T İ T İ T İ T İ Başkent Meslek Yüksekokulu

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı

Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi

Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi On5yirmi5.com Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi Bakanlar Kurulu kararıyla alttan ders alanlara ek ücret uygulaması kaldırıldı. Yayın Tarihi : 1 Şubat 2012 Çarşamba (oluşturma : 10/10/2015) Öğrenci

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Amerikan Kültürü ve Edebiyatı* 48 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı Felsefe 53 3 Ankara Üniversitesi'nin Tüm Fakülte ve Bölümleri

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3309 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3309- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki lar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr DOĞRU TERCİH DOĞRU GELECEK Mutlu Bir Gelecek İçin ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAV YER VE SAATLERĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAV YER VE SAATLERĠ Arkeoloji Arkeoloji Arkeoloji Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Tarih Öncesi Arkeolojisi Klasik Arkeoloji Alman Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı İspanyol Dili ve Edebiyatı 10:30 13:00 09:00

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054 ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan ALES Puan Türü Anabilim Dalı/Anasanat Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (*) Bilim Dalı/Sanat Dalı (Eski Türk

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE PROGRAM Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 3-3 - AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (İÖ) 3-3 - AKŞEHİR

Detaylı

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora 14:00 DTCF 411 No'lu Oda

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora 14:00 DTCF 411 No'lu Oda Arkeoloji Arkeoloji Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Prehistorya 14:00 DTCF 331 No'lu Oda DTCF 307 No'lu Oda Batı Dilleri ve Edebiyatları 13:00 Bulgar Dili ve Edebiyatı 14:00 Batı Dilleri ve Edebiyatları

Detaylı

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Arkeoloji Arkeoloji Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Prehistorya 10:30 14:00 DTCF 331 No'lu Oda DTCF 307 No'lu Oda Batı Dilleri ve Edebiyatları 13:00 Bulgar Dili ve Edebiyatı 14:00 Batı Dilleri ve Edebiyatları

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU 1 2 3 4 5 6 ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 01 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 02 Prehistorya 03 Klasik Arkeoloji BİLİMSEL HAZIRLIK KRİTERLERİ Öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı* 40 4 Ankara Üniversitesi Tüm Fakülte ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI KONTENJAN TABLOSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI KONTENJAN TABLOSU TARAF KURUM KOORDİNATÖRÜ D34-FARABİ-04 DOÇ. DR. L. Aylin AKTÜKÜN TEL: (212) 440 00 00 /10702-10703-10604 FAX: (212) 440 03 53 Farabi Değişim Program Koordinatörlüğü Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 5 5 5 - Zihin Engelliler Eğitimi 1 1 1 - Zihin Engelliler

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Doktora

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Doktora Arkeoloji Arkeoloji Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Prehistorya 14:00 DTCF 331 No'lu Oda DTCF 307 No'lu Oda Batı Dilleri ve Edebiyatları 13:00 Bulgar Dili ve Edebiyatı 14:00 Coğrafya 10:00 Beşeri ve

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

Puan Min. Program Adı Türü Puan

Puan Min. Program Adı Türü Puan MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROG. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 500.259 Tıp Fakültesi MF-3 515.884 Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 365.248

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ARKEOLOJĠ ANABĠLĠM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer

ANABĠLĠM DALI ARKEOLOJĠ ANABĠLĠM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer 1 2 SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MEZUNĠYET ĠÇĠN GEREKLĠ ASGARĠ TOPLAM KREDĠ BĠLGĠLERĠ TABLOSU (29/03/22 tarihli 48/11 sayılı EKK ile 22-13 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından geçerli olmak üzere kabul edilmiģtir)

Detaylı

2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3

2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3 2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3 Kimya 4 MF-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-2 Kimya Mühendisliği 4 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1) (2) (3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

1/7 Bu veriler twitter/unsalim kullanıcısı tarafından derlenmiştir. İzinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz.

1/7 Bu veriler twitter/unsalim kullanıcısı tarafından derlenmiştir. İzinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Acil Yardım ve Afet Yönetimi MF3 14 333 104 31,2% 38 12 54 0 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) YGS2 4 196 25 12,8% 25 0 0 0 Adli Bilişim Mühendisliği MF4 2 77 4 5,2% 4 0 0 0 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Detaylı

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI 2017-2018 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI Üniversitemiz, belirlemiş olduğu kontenjana göre üniversitelerden gelen başvuruları sınıf bazında genel akademik ortalamaya göre değerlendirmektedir.

Detaylı