YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU Eylül,2012/Ankara

2 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU GENEL ESASLAR Haberleşme kodu, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı içerisindeki kurum/kuruluşlar ile bunların tüm birim ve alt birimlerinin hiyerarşik olarak bulunduğu yeri gösteren alfanümerik bir yapıdır 1. Kod sistemi 14 haneden 18 haneye çıkarılmış ve 11 kırılımda düzenlenmiştir. Bu kırılımlar sayesinde bir birimin hangi hiyerarşik yapının içinde olduğu açıkça görülmektedir. Bu kodlama sistemiyle devletin bütün kurumları ve birimleri Devlet Teşkilatı Veri Tabanı nda ağaç yapısında gösterilebilmektedir. Haberleşme Kod yapısı aşağıdaki gibidir: Haberleşme Kodu A BB C DDD E FF G HH I İİ JJ Kırılım Sayısı KIRILIM (A) Haberleşme Kodunun ilk kırılımıdır. Kodlanan birimin Devlet Teşkilatı içerisinde hangi organa ait olduğunu göstermektedir. Devlet Teşkilatı içerisindeki organlar Yasama (A), Yürütme (B), Yargı (C) şeklinde üçe ayrılmaktadır. Ancak Mahalli İdareler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Uluslararası Kuruluşların Türkiye Temsilcilikleri nitelikleri gereğince ayrı harflerle belirtilmiştir 2. KOD A B C D E M ANLAMI Yasama Organı Yürütme Organı Yargı Organı Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Kanunla Kurulmuş Diğer Kuruluşlar Uluslararası Kuruluşların Türkiye Temsilcilikleri Mahalli İdareler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurumları Yürütme organı içerisinde yer almasından dolayı Haberleşme Kodunun birinci kırılımı B ile başlar AGE 1

3 2. KIRILIM (BB) BB harfleriyle simgelenen ikinci kırılım nümerik olarak kodlanır ve iki karakterden oluşur. Bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşlar, bu kırılımda bağlı/ilgili/ilişkili oldukları bakanlığın kodunu kullanacaklardır. Bu kırılımda kodlanan yürütme organları ve kodları aşağıdaki gibidir. KURUM ADI KODU CUMHURBAŞKANLIĞI B 01 BAŞBAKANLIK B 02 ADALET BAKANLIĞI B 03 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI B 04 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI B 05 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI B 06 MALİYE BAKANLIĞI B 07 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI B 08 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI B 09 SAĞLIK BAKANLIĞI B 10 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI B 11 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI B 12 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI B 13 BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI B 14 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI B 15 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI B 16 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI B 17 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI B 18 EKONOMİ BAKANLIĞI B 19 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI B 20 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI B 21 KALKINMA BAKANLIĞI B 22 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI B KIRILIM (C) C harfiyle simgelenen üçüncü kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve bir karakterden oluşur. Bu kırılım, 2. kırılımda (BB) kodlanan kurum ile 4. kırılımda (DDD) kodlanan kurumun bağlılık türünü gösterir. Yükseköğretim Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı nın ilişkili kurumu olması sebebiyle; bu kırılımda 6 ile kodlanacaktır. 2

4 KOD DDD Kodlanacak Kurum Tipi 0 Merkez Teşkilatı Birimi 1 Bağlı Kuruluş 2 İlgili Kuruluş 3 Yurtdışı Teşkilatı 4 Taşra Teşkilatı/Taşrada Bulunan Merkeze Bağlı Birimler 5 Taşra Teşkilatı/Taşrada Bulunan Merkeze Bağlı Birimler (Birden Fazla Aynı Türde Taşra Biriminin Aynı İl/İlçede Bulunması) 6 Sorumlu Kuruluşlar/Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar/ İlişkili Kuruluşlar 7 Ticari İşletmeler 8 Kurul/Komisyon/Konsey vb. 9 Diğer Taşra (3 üncü Kırılımda KULLANILMAZ) 4. KIRILIM (DDD) DDD şeklinde simgelenen dördüncü kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve üç karakterden oluşur. Bu kırılımda bakanlıkların merkez teşkilatlarında birimlerin, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda ise; kuruluşun, kısa adını gösterir niteliktedir. Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda kısa adlar birbirleriyle çakışmamalıdır. Başka bir ifadeyle 4. kırılım bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluş adlarının 3 karakter ile kodlandığı kırılımdır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının ilişkili kuruluşu olması sebebiyle 3. kırılımda (C) 6 ile kodlandıktan sonra 4. Kırılımda (DDD) YÖK kısaltmasıyla kodlanmıştır. ÖRNEK: B.08.6.YÖK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B Yürütme Organını (A) 08 Milli Eğitim Bakanlığını (BB) 6 Yükseköğretim Kurulu Milli Eğitim Bakanlığının İlişkili Kurumudur (C) YÖK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını (DDD) ifade eder 5. KIRILIM (E) E harfiyle simgelenen beşinci kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve bir karakterden oluşur. Yükseköğretim kurumları, YÖK ün ilgili kuruluşu olması sebebiyle 5. kırılımda dağılım kodu olarak 2 ile kodlanır. Altıncı kırılımda (FF) yer alacak kurumun (birimin) dördüncü kırılımla olan bağını belirtir. Yükseköğretim Kurulunun altında üniversiteler ilgili kuruluş olarak burada 2 ile kodlanır. 3

5 Kurum ve kuruluşların tamamı için aşağıda bulunan liste geçerlidir. ÖRNEK: 0 Bağlı/İlgili/İlişkili Kuruluşların Merkez Teşkilatı Birimleri 1 Bağlı Kuruluş Benzeri Kuruluşlar 2 İlgili Kuruluş Benzeri Kuruluşlar 3 Yurtdışı Teşkilatı 4 Taşra Teşkilatı/Taşrada Bulunan Merkeze Bağlı Birimler Taşra Teşkilatı/Taşrada Bulunan Merkeze Bağlı Birimler (Birden Fazla Aynı Türde Taşra Biriminin Aynı İl/İlçede 5 Bulunması) 6 İlişkili Kuruluşlar Benzeri Kuruluşlar 7 Ticari İşletmeler 8 Kurul/Komisyon/Konsey vb. 9 Diğer Taşra B.08.6.YÖK.2.AÜ Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Yükseköğretim Kurulu nun ilgili kuruluşudur. 6. KIRILIM (FF) FF harfiyle simgelenen altıncı kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve iki karakterden oluşur. Yükseköğretim Kurulunun ilgili kuruluşu olarak yükseköğretim kurumları (üniversiteler, vakıf meslek yüksekokulları) bu kırılımda kodlanacaktır. Bu kırılımda, bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşların bağlı/ilgili kuruluşları, adlarına uygun olarak harfle kodlanır (Bu alanda sadece rakamla da kodlama yapılabilir, örneğin 29 Mayıs Üniversitesi için 29 gibi). B.08.6.YÖK.2.29 B.08.6.YÖK.2.AÜ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ankara Üniversitesi Üniversitelerin bu kırılımda iki karakterde kodlanması Başbakanlık tarafından resen yapılmıştır. (Bkz. 7. KIRILIM (G) G harfiyle simgelenen yedinci kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve bir karakterden oluşur. Bu kırılımda sekizinci kırılımın (HH) altıncı kırılımla bağı belirtilmekte ve sekizinci kırılımda tanımlanacak birimin türü gösterilmektedir. Ayrıca bu alanda Standart Dağılım Kodları Tablosunda gösterilen harf kodları üniversiteler tarafından kullanılacaklardır. Üniversiteler tarafından kullanılacak kodlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 4

6 (Diğer kodlamalar için 3 Ek 3 Standart Dağılım Kodları listesini kontrol ediniz) A B F E R H U YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI FAKÜLTELER ENSTİTÜLER KONSERVATUVARLAR HASTANELER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ ÖRNEK : B.08.6.YÖK.2.AÜ.H B.08.6.YÖK.2.AÜ.F Ankara Üniversitesi Hastaneleri 01 den başlayarak bu kırılımdan sonra kodlanacaktır. Ankara Üniversitesi Fakülteleri, fakülte standart kod listesinden ilgili fakülte kodu seçilerek bu kırılımdan sonra kodlanacaktır. 8. KIRILIM (HH) HH harfiyle simgelenen sekizinci kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve iki karakterden oluşur. Üniversitelerin fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu araştırma uygulama merkezleri ile rektörlük idari birimleri bu alanda kodlanacaktır. Rektörlük idari birimlerinin kodlanmasında 7. kırılımda 0 rakamından sonra Standart Birim Kodları listesi kullanılacaktır. Burada kodlama yapılırken fakülteler, enstitüler için belirtilmiş standart kodlar kullanılacak yüksekokul ve meslek yüksekokulu için alfabetik olarak arası kullanılacaktır. Örnek: B.08.6.YÖK.2.AÜ.F.08 B.08.6.YÖK.2.AÜ.R.01 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 9. KIRILIM (I) I harfiyle simgelenen dokuzuncu kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve bir karakterden oluşur. Bu kırılımda, onuncu kırılımda (İİ) tanımlanacak alt birimin sekizinci kırılımda (HH) tanımlanan birim ile bağı belirtilmektedir (onuncu kırılımda tanımlanacak birimin türü gösterilmektedir)

7 ÖRNEK: B.08.6.YÖK.2.AÜ.F.08.0 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Merkez Birimleri 10. KIRILIM (İİ) İİ harfiyle simgelenen 10. kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve iki karakterden oluşur. Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konsevatuvar bölümleri enstitülerde ise anabilim dalları arasında alfabetik olarak burada kodlanır. Danışma-denetim ve yardımcı birimlerinin hizmetlerini sunan birimlerinin kodlanmasında ise Standart Birim Kodları kullanılır. STANDART BİRİM KODLARI 01 Özel Kalem 05 Kurullar (Fakülte Kurulu, Enstitü Kurulu vd ) 06 Koordinatörlükler* 60 Teftiş Kurulu 61 Hukuk Müşavirliği 63 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 64 İç Denetim Birimi 65 Strateji Geliştirme Birimi 70 Genel Sekreterlik (Fakülte Sekreterliği, Enstitü Sekreterliği vd..) 71 Personel/İnsan Kaynakları Birimi 72 Eğitim İşleriyle İlgili Birim (Öğrenci İşleri) 73 İdari İşlerle İlgili Birim 74 Mali İşlerle İlgili Birim 76 Dış İlişkilerle İlgili Birim 77 Bilgi İşlem Birimi 78 Yayın, Kütüphane ve Dokümantasyonla İlgili Birim 79 Sağlık İşleriyle İlgili Birim (Sağlık Kültür Spor) 80 Yatırım ve Tesislerle İlgili Birim (Yapı İşleri ve Teknik İşler) 81 Döner Sermaye İşletmesi Diğer Yardımcı Birimler ÖRNEK: B.08.6.YÖK.2.AÜ.F A.Ü. DTCF Antropoloji Bölümü 4 Üniversiteler için gerekli açıklamalar koyu yazılmıştır. 6

8 B.08.6.YÖK.2.AÜ.F B.08.6.YÖK.2.AÜ A.Ü. DTCF Öğrenci İşleri Birimi A.Ü. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü ÖRNEK Üniversiteler bünyesinde bulunan kurul ve komisyonlar aşağıdaki gibi kodlanacaktır. B.08.6.YÖK.2.SA Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyet Vakıf Üniversitelerinde kurullar 10. kırılımda 01 mütevelli heyet için kullanılacak. Devlet üniversitelerinde ise kırılımda boş bırakılacak. Kurullar altında eklenecek standart kurul kodları listesi aşağıdaki gibi olacaktır. KURULLAR B 08 6 YÖK 2 SA MÜTEVELLİ HEYET (Vakıf Üniversiteleri) Devlet Üniversitelerinde bu alan boş bırakılacak B 08 6 YÖK 2 SA ÜNİVERSİTE SENATOSU B 08 6 YÖK 2 AÜ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ ÜNİVERSİTE DİSİPLİN KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ ÜNİVERSİTE YAYIN KOMİSYONU B 08 6 YÖK 2 AÜ KIRILIM (JJ) JJ harfiyle simgelenen on birinci kırılım alfanümerik olarak kodlanır ve iki karakterden oluşur. Fakültelerden anabilim dallarına bağlı bölümler 01 den başlayarak alfabetik olarak burada kodlanır. Enstitülerde ise anabilim dalına bağlı bilim dalları (anabilim dalları) burada kodlanır. B.08.6.YÖK.2.AÜ.F A.Ü. DTCF Antropoloji Bölümü Fizik Anabilim Dalı 7

9 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODU VERME ESASLARI 2011/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile gelişen teknoloji imkânlardan daha fazla ve etkin bir biçimde yararlanılması amacıyla kâğıt ortamında yapılan yazışmaların elektronik ortamda yapılması için Devlet Teşkilatı Veri Tabanı nda (DTVT) güncelleme çalışmaları yapılmış DTVT de tanımlanan tüm kurumlara ve birimlerine Kurum Kimlik Kodu (KKK) verilmiştir. Elektronik yazışmaların doğru ve etkin olarak kullanılabilmesi için Yükseköğretim Kurumları da birimlerini kılavuza göre eksiksiz olarak Devlet Teşkilatı Veri Tabanına girmeleri gerekmektedir. Yukarıda genel hatları tanıtılan haberleşme kod sisteminin verilmesi hususunda uyulacak yöntem ve detaylar aşağıda verilmektedir. Haberleşme Kodu A BB C DDD E FF G HH I İİ JJ Kırılım Sayısı Haberleşme kodları 18 haneye çıkarılmış, fakat yazışmalarda kodun sonunda kalan boş alanlar ( 0 ve/veya 00 ) kullanılmayacaktır. ÖRNEK: Haberleşme Kodu B 08 6 YÖK 2 AÜ 0 01 A BB C DDD E FF G H Kırılım Sayısı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Özel Kalem Müdürlüğü nde hazırlanan bir resmi yazının sayı bölümü, (Sayı : B.08.6.YÖK.2.AÜ.0.01) olarak yazılacaktır. Sağ taraftaki 0 ve/veya 00 yazılmayacaktır. A- İdari Birimlerin Kodlanması Yükseköğretim Kurumları (Üniversiteler, Meslek Yüksekokulları vd.) idari birimleri kodlanırken aşağıdaki liste kullanılacaktır. Üniversite rektörlüklerinde idari birimler merkeze bağlı birim olduğu için 7. kırılım (G) seviyesi 0 olarak girildikten 8. kırılımda (HH) sonra aşağıdaki listeye göre idari birim kodları verilecektir. 01 Özel Kalem 05 Kurullar (Fakülte Kurulu, Enstitü Kurulu vd ) 06 Koordinatörlükler 07 Rektörlüğe Bağlı Bölümler (Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı vd ) 60 Teftiş Kurulu 61 Hukuk Müşavirliği 63 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 64 İç Denetim Birimi 65 Strateji Geliştirme Birimi 70 Genel Sekreterlik (Fakülte Sekreterliği, Enstitü Sekreterliği vd..) 8

10 71 Personel/İnsan Kaynakları Birimi 72 Eğitim İşleriyle İlgili Birim (Öğrenci İşleri) 73 İdari İşlerle İlgili Birim 74 Mali İşlerle İlgili Birim 76 Dış İlişkilerle İlgili Birim 77 Bilgi İşlem Birimi 78 Yayın, Kütüphane ve Dokümantasyonla İlgili Birim 79 Sağlık İşleriyle İlgili Birim (Sağlık Kültür Spor) 80 Yatırım ve Tesislerle İlgili Birim (Yapı İşleri ve Teknik İşler) 81 Döner Sermaye İşletmesi Diğer Yardımcı Birimler ÖRNEK: B.08.6.YÖK.2.İÜ.0.70 Haberleşme Kodu B 08 6 YÖK 2 İÜ 0 70 A BB C DDD E FF G HH Kırılım Sayısı İstanbul Üniversitesi Genel Sekreterliği İdari birimleri altında varsa şube müdürlükler 9. kırılımda 0 olarak kodlandıktan sonra varsa şube müdürlükleri 10. kırılımda, arasında kodlanacaktır. ÖRNEK: B.08.6.YÖK.2.İÜ İstanbul Üniversitesi Genel Sekreterlik Yazı İşleri ve Genel Evrak Müdürlüğü B 08 6 YÖK 2 İÜ İstanbul Üniversitesi Genel Haberleşme Kodu A BB C DDD E FF G HH I İİ Sekreterlik Yazı İşleri ve Genel Kırılım Sayısı Evrak Müdürlüğü B- Fakültelerin Kodlanması Üniversitelerde fakülteler kodlanırken standart dağılım kodları listesinde F harfi fakülteyi temsil etmektedir. Üniversitelerde fakülteler kodlanırken 7. kırılımda F harfiyle kodlandıktan sonra Yükseköğretim Kurulu, Standart Fakülte Kodları Listesi nden 5 fakülteye karşılık gelen standart kod seçilerek verilecektir. Fakültenin bölümleri 10 dan başlayarak alfabetik olarak sırayla DTVT ye eklenecektir. ÖRNEK: B.08.6.YÖK.2.AÜ.F 5 Standart Fakülte Kodları Listesi EK-1 9

11 ÖRNEK: ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F 08* DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ECZACILIK FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F FEN FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F HUKUK FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F İLAHİYAT FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F İLETİŞİM FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F TIP FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F VETERİNER FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ZİRAAT FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F *Fakülte kodları, Standart Fakülte Kodları listesine uygun olarak düzenlenmiştir. Aşağıda örnek olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi birimleri kodlanmıştır. DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F DEKANLIK YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F KURULLAR B 08 6 YÖK 2 AÜ F FAKÜLTE KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ F FAKÜLTE YÖNETİM KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ F FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ F ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F FİZİK ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F PALEOANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F SOSYAL ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F HOLLANDA DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F LEH DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ROMEN DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI (İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI) B 08 6 YÖK 2 AÜ F BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F

12 COĞRAFYA BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F BÖLGESEL COĞRAFYA ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TÜRKİYE COĞRAFYASI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F GÜNEY-BATI TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F GÜNEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F KUZEY-BATI TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F KUZEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ÇUVAŞ TÜRK LEHÇESİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F DİLBİLİM BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F GENEL DİLBİLİM ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI (UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI) B 08 6 YÖK 2 AÜ F TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI (UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI) B 08 6 YÖK 2 AÜ F DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F FARS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F HİNDOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F JAPON DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F KORE DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F SİNOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F URDU DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F HİTİTOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F LATİN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F SÜMEROLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F FELSEFE BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F BİLİM TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F HALKBİLİM BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ETNOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F HALKBİLİM ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F KAFKAS DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F DENEYSEL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F UYGULAMALI PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F

13 UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TARİH BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ESKİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TİYATRO BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F DRAMATİK YAZARLIK ANASANAT DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F OYUNCULUK ANASANAT DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ F FAKÜLTE İDARİ BİRİMLERİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 08 6 YÖK 2 AÜ F FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F SEKRETERLİK BİRİMİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F PERSONEL İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F ÖĞRENCİ İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ F İDARİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 AÜ F MALİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 AÜ F BİLGİ İŞLEM B 08 6 YÖK 2 AÜ F KÜTÜPHANE B 08 6 YÖK 2 AÜ F C- Enstitülerin Kodlanması Üniversitelerde enstitüler kodlanırken Standart Dağılım Kodları listesinde E harfi enstitünün dağılım kodunu temsil etmektedir. Enstitülere kod verilirken Standart Enstitü Kod Listesi nden 6 enstitüye karşılık gelen kod seçilerek verilecektir. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E GIDA GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E HIZLANDIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ E Standart Enstitü Kodları Listesi EK-2 12

14 Enstitülerde anabilim dalları kodlanırken 10. kırılımda (İİ) arasında alfabetik sırayla kodlanır. İdari birimler için ise Standart Birim Kodları Listesi 7 ne göre kod verilir. ÖRNEK: KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 08 6 YÖK 2 İÜ E ÖZEL KALEM B 08 6 YÖK 2 İÜ E KURULLAR VE KOMİSYONLAR B 08 6 YÖK 2 İÜ E ENSTİTÜ KURULU B 08 6 YÖK 2 İÜ E ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU B 08 6 YÖK 2 İÜ E ENSTİTÜ DİSİPLİN KURULU B 08 6 YÖK 2 İÜ E ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 İÜ E KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 İÜ E KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 İÜ E KARDİYOLOJİ TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 İÜ E PREVANTİF VE EPİDEMİYOLOJİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 İÜ E BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 08 6 YÖK 2 İÜ E ENSTİTÜ SEKRETERİ B 08 6 YÖK 2 İÜ E PERSONEL İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 İÜ E ÖĞRENCİ İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 İÜ E İDARİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 İÜ E MALİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 İÜ E BİLGİ İŞLEM B 08 6 YÖK 2 İÜ E KÜTÜPHANE B 08 6 YÖK 2 İÜ E BAKIM ONARIM B 08 6 YÖK 2 İÜ E DÖNER SERMAYE SAYMANLIK BİRİMİ B 08 6 YÖK 2 İÜ E C- Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokulların Kodlanması Üniversitelerde Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokul kodlanırken Yüksekokullar için 7. kırılımda (G) standart dağılım kodları listesine uygun olarak A harfi yazıldıktan sonra yüksekokullar alfabetik sırayla 8. kırılıma (HH) 01 den başlayarak kodlanır. Meslek Yüksekokullarında ise 7. kırılımda B yazıldıktan sonra alfabetik sırayla 8. kırılımda (HH) 01 den başlayarak alfabetik olarak kodlanır. ÖRNEK: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU B 08 6 YÖK 2 AÜ A YÜKSEKOKUL YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ B 08 6 YÖK 2 AÜ A KURULLAR B 08 6 YÖK 2 AÜ A YÜKSEKOKUL KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ A YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ A YÜKSEKOKUL DİSİPLİN KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ A Ek-3 13

15 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ A HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ A SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ A BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ A SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ A BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ A SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ A SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI B 08 6 YÖK 2 AÜ A YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ B 08 6 YÖK 2 AÜ A PERSONEL İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ A ÖĞRENCİ İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ A İDARİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 AÜ A MALİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 AÜ A BİLGİ İŞLEM B 08 6 YÖK 2 AÜ A KÜTÜPHANE B 08 6 YÖK 2 AÜ A DÖNER SERMAYE B 08 6 YÖK 2 AÜ A ÖRNEK ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU B 08 6 YÖK 2 AÜ B MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ B 08 6 YÖK 2 AÜ B KURULLAR B 08 6 YÖK 2 AÜ B MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ B MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ B MESLEK YÜKSEKOKULU DİSİPLİN KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ B Bölüm1 B 08 6 YÖK 2 AÜ B Bölüm2 B 08 6 YÖK 2 AÜ B MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİ B 08 6 YÖK 2 AÜ B PERSONEL İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ B ÖĞRENCİ İŞLERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ B İDARİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 AÜ B MALİ İŞLER B 08 6 YÖK 2 AÜ B BİLGİ İŞLEM B 08 6 YÖK 2 AÜ B KÜTÜPHANE B 08 6 YÖK 2 AÜ B DÖNER SERMAYE B 08 6 YÖK 2 AÜ B C- Araştırma Uygulama Merkezlerinin Kodlanması Üniversitelerde Araştırma Uygulama Merkezleri kodlanırken 7. kırılımda dağılım kodu olarak U harfi yazıldıktan sonra araştırma uygulama merkezi adları alfabetik sırayla 8. kırılımda (HH) 01 den başlayarak kodlanır. TÜRKÇE VE YABANCI DİL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER) B 08 6 YÖK 2 AÜ U YÖNETİCİ SEKRETERİ B 08 6 YÖK 2 AÜ U KURULLAR KOMİSYONLAR B 08 6 YÖK 2 AÜ U YÖNETİM KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ U DANIŞMA KURULU B 08 6 YÖK 2 AÜ U KOORDİNATÖRLÜKLER B 08 6 YÖK 2 AÜ U

16 AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ U MERKEZ TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANLIĞI B 08 6 YÖK 2 AÜ U MERKEZ İNGİLİZCE BÖLÜM BAŞKANLIĞI B 08 6 YÖK 2 AÜ U MERKEZ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANALIĞI B 08 6 YÖK 2 AÜ U MERKEZ İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ B 08 6 YÖK 2 AÜ U

17 STANDART FAKÜLTE KODLARI EK-1 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 01 AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 02 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 03 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 04 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ 05 DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 06 DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 07 DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ 08 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 09 DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 10 ECZACILIK FAKÜLTESİ 11 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 12 EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 13 EĞİTİM FAKÜLTESİ 14 ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 15 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 16 FEN FAKÜLTESİ 17 GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 18 GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 19 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 20 GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 21 GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 22 GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 23 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 24 HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ 25 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 26 HUKUK FAKÜLTESİ 27 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 28 İKTİSADİ VE İDARİ VE BİLİMLER FAKÜLTESİ 29 İKTİSAT FAKÜLTESİ 30 İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 31 İLAHİYAT FAKÜLTESİ 32 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 33 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 34 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 35 İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ 36 İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 37 İNŞAAT FAKÜLTESİ 38 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 39 İŞLETME FAKÜLTESİ 40 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 41 KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ 42 KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 43 MADEN FAKÜLTESİ 44 MAKİNE FAKÜLTESİ 45 MİMARLIK FAKÜLTESİ 46 MİMARLIK TASARIM FAKÜLTESİ 47 MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 48 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 49 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 50

18 STANDART FAKÜLTE KODLARI EK-1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 51 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 52 MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 53 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 54 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 55 MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ 56 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 57 MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ 58 ORMAN FAKÜLTESİ 59 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 60 SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 61 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 62 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 63 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 64 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 65 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 66 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ 67 TARIMSAL TEKNOLOJİ VE GIDA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 68 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 69 TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ 70 TIP FAKÜLTESİ 71 TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 72 TURİZM FAKÜLTESİ 73 UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 74 ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 75 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 76 VETERİNER FAKÜLTESİ 77 YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 78 YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 79 ZİRAAT FAKÜLTESİ 80 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 81

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2005-KPSS de kullanılan testleri yanıtlayan aday sayıları, bu adayların ham puanlarından hesaplanan aritmetik ortalama ve standart sapmalar ile her testin soru sayısı aşağıdaki tabloda

Detaylı

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. 2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 1 17.01.2014 14:48 pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 2 17.01.2014 14:48 ÖNSÖZ

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2015 2014 2014 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları

Detaylı

Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER

Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER Invest in İNSAN KAYNAKLARI - ÜNİVERSİTELER Türkiye de 100 ü devlet ve 67 si özel olmak üzere 167 üniversite bulunmaktadır. 2012 yılı itibariyle bu üniversitelerden

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI T. C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI EĞİTİM EL KİTABI 3. BASKI MAYIS 2004 - ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde bütçeler ekonomide fiyat istikrarını sağlayan,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) www.aydin.edu.tr YGS Nasıl Bir sınavdır? Yükseköğretime Geçiş Sınavı, orta öğretimi başarı ile

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

YGS LYS S İ STEM İ 2

YGS LYS S İ STEM İ 2 1 YGS LYS SİSTEMİ 2 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile üniversiteye geçiş sistemi iki aşamalı hale getirildi. YGS Nisan ayında LYS Haziran ayında yapılacak. YGS ve

Detaylı

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 1. Puan türlerinde derslerin katılımları farklı mı olacaktır? *Bu puanlar hesaplanırken derslerin ağırlığı farklı olacaktır. Örneğin MF 1 ve MF 2 de fizik dersinin

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI İLAN NUMARASI BAZLI Veri En Büyük ÖYP PUAN En Küçük ÖYP OUANI 5180 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI

Detaylı

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Tanıtım Sunusu İki Aşamalı Sınav Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş sınavı (YGS) İkinci Aşama : Lisans

Detaylı

Kod Ad 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 3103 AKTÜARYA / AKTÜERYA 3105 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 3106 AMERİKAN KÜLTÜRÜ

Detaylı

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre)

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) 2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN 19118 78,61 78,61 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 78,61 78,61 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 78,61

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ.

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. KAYIT SIRASINDA SİZE VERİLECEK BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. ÖĞRENCİ DOSYASININ ÜZERİNDEKİ Sevgili Öğrencimiz, Uzun ve zorlu bir dönemin sonunda başarılı olarak üniversiteli oldunuz. Şimdi ulusal ve uluslar

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri yeniliklere açık,

Detaylı

TABLO-4C Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları

TABLO-4C Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları 8342 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 8297 ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN) 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 4203 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ 8145 AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28396 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3584 Ekli 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2012-30 Eylül 2013

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2012-30 Eylül 2013 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2012-30 Eylül 2013 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- EĞİTİM

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı