Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan (

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan ("

Transkript

1 Tablo 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşullar (41, 42, 43, 44, 45, 46), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Sanat - Bilim Alanı Koşul No 401 Müzik Sahne Sanatları Görüntü Sanatları Plastik Sanatlar Geleneksel Sanatlar Tasarım Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Uygulamalı Sanatlar Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı 47 Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır. (Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik unvanı iktisap edildikten sonra,doçentlik başvurusunda bulunulacak olan anabilim dalında özgün bilimsel yayın ve çalışmaların yapılmış olması.) Koşul No Başvuru Koşulları. Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan ( aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur: 1)Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az iki kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, film, festival, gösterim) bulunmak, 41 2)Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, film, festival, gösterim) katılmak, kamusal alanlarda bir veya birden fazla eserinin daimi olarak sergilenmesi, satın alınması, 3)Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak, 4)Bir kitap veya en az iki makale veya en az üç çeviri makale yayımlamak, 5)Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal bir toplantıya bildiri ile katılmak. Aday, Tablo 4 ten 1 (bir) sanat alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir. Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan ( aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur: Aday, lisansüstü çalışmalarından üretilmiş veya kısmen tekrarlanmış olan kitap, makale, konser, gösteri vb. sunumlarını aşağıdaki koşullara ek olarak sunabilir. 42 MÜZİK Kompozisyon a. Ses, çalgı, orkestra, oda müziği, opera, senfonik müzik vb. türlerde solo/eşlikli özgün eserler yaratmış olmak. Bu türlerden en az üçünde çeşitlendirilmiş en az 5 ürün vermiş olmak. b. Bu eserlerden en az iki sinin ulusal ve/veya uluslararası kurum, kuruluşların düzenlediği etkinliklerde ulusal/uluslararası sanatçılar tarafından icra edilmiş en az üç saatlik canlı veya stüdyo kayıtlarının olması ve/veya işitsel/görsel kayıtlarının

2 ulusal/uluslararası radyo, televizyon vb. kuruluşlarda yayınlanmış olması ya da eserlerin ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlar tarafından CD, DVD ve/veya eser olarak yayınlanmış ve/veya basılmış olması. c. (a) maddesindeki eserlerin en az biri ile ilgili felsefi, estetik, tarihsel, teknik vb. yaratı içerikleri ile ilgili kişisel sunuş raporları hazırlamış olmak. d. Alanında bir yayınevince yayınlanmış bir kitabı veya ulusal/uluslararası dergilerde yayınlanmış en az Bir(1) özgün makalesi olmak. e. Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya uluslararası en az iki toplantıda sunulmuş, bildiriler kitabında yayımlanmış bildirileri bulunmak. Müzikoloji a. Alanında, uluslararası tanımlı indeksli dergilerde hakem süzgecinden geçmiş en az bir özgün araştırma makalesi yayımlamış olmak. b. Alanında, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde ikisi en az ilk isim olmak üzere en az üç araştırma makalesi yayımlamış olmak. c. Doktora sonrasında alanı ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası yayın evlerince yayınlanmış tek yazarlı kitabı olmak. d. Sempozyum, kongre ve panel gibi hakemli bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya uluslararası en az üç toplantıda sunulmuş ve tam metni (elektronik ortamda ya da bildiri kitabında) basılmış Çalgı Yapım Alanı a. En az iki çalgı yapım ve/veya restorasyonu ile ilgili ulusal ölçekte veya uluslararası atölye ve/veya sergi düzenlemek ve bu çalgılar ile ilgili tanıtıcı metin hazırlamak. b. Yeni bir çalgı üretimi ve/veya tarihsel bir çalgının yeniden üretimi ve/veya var olan bir çalgının geliştirilmesi ve/veya restorasyonu ile ilgili olarak en az bir örnek çalışmada bulunmak ve tanıtıcı metin hazırlamak ve icra kaydını sunmak. c. Alanında yayınevince yayınlanmış bir kitabı olmak ve/veya ulusal/uluslararası hakemli dergilerde hakem süzgecinden geçmiş yayınlanmış en az iki özgün araştırma makalesi olmak. d. Sempozyum, kongre ve panel gibi hakemli bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya uluslararası en az iki toplantıda, bildiriler kitabında yayımlanmış veya sunulmuş tam metinli Müzik Teorisi a. Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi, konturpuan, vb. ) alanlarda uluslararası tanımlı indeksli dergilerde... en az bir özgün araştırma makalesi yayımlamış olmak. b. Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi, konturpuan, vb.) alanlarda ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde Biri en az birinci isim olmak üzere Üç(3) araştırma makalesi yayımlamış olmak. c. Doktora sonrasında, alanı ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası yayınevlerince yayımlanmış tek yazarlı kitabı olmak. d. Sempozyum, kongre ve panel gibi hakemli bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya uluslararası en az iki(2) toplantıda sunulmuş ve tam metni (elektronik ortamda ya da bildiri kitabında) basılmış e. Ayrıca uzmanlarca onanmış, basılmış ya da basıma hazır eğitim içerikli en az iki çalışma sunmak.

3 Müzik Teknolojileri a. Müzik Teknolojileri alanında uluslararası... dergilerde hakem süzgecinden geçmiş en az bir özgün araştırma makalesi yayımlamış olmak. b. Alanındaki özgün yapımlarında bir örnek sunmak ve bu yapıtların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, vb. ) sunuşta bulunmak. c. Alanında, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde biri en az birinci isim olmak üzere en az üç araştırma makalesi yayımlamış olmak. d. Doktora sonrasında, alanı ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası yayınevlerince yayımlanmış tek yazarlı kitabı olmak. e. Sempozyum, kongre ve panel gibi hakemli bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya uluslararası en az iki(2) toplantıda sunulmuş ve tam metni (elektronik ortamda ya da bildiri kitabında) basılmış Yorumculuk 1. Çalgı ve Ses Alanında a. Başvurduğu çalgı veya ses alanında, doçentlik düzeyine uygun, alanının değişik dönemlerinden, farklı türlerde/formlarda eserlerden oluşan solo ve/veya eşlikli en az iki saatlik görsel/işitsel müzik kaydı bulunmak. (İki saatlik kaydın en az 80 dakikası başvurduğu alanın solistlik repertuarına ait olmalıdır. Bu kaydın içinde en az bir Türk bestecisinin eseri bulunmalıdır. Bu kaydın en az bir saati bir radyo ve/veya televizyonda yayınlanmış alanında resital ve/veya konserler ile yurt içi ve/veya yurt dışı ulusal ve/veya uluslararası kurumlarda, kuruluşlarda veya müzik festivallerinde vermiş olduğu resital ve/veya konserlerden oluşturulmalıdır. Bu çalışmalar programları ile belgelenmelidir.) b. Seslendirilen eserlerle ilgili felsefi, estetik, tarihsel, teknik vb. yaratı içeriklerini kişisel raporlar hazırlayarak sunmak. c. Alanında bir yayınevince yayınlanmış bir kitabı ve/veya ulusal/uluslararası dergilerde yayınlanmış en az bir özgün araştırma makalesi olmak. d. Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal, ulusal ve/veya uluslararası en az bir toplantıda sunulmuş,... ve bildiriler kitabında yayımlanmış 2. Şeflik Alanında a.şeflik alanında, doçentlik düzeyine uygun, alanının değişik dönemlerinden, farklı türlerde/formlarda eserlerden oluşan en az dört saatlik görsel/işitsel müzik kaydı bulunmak. (Bu kaydın içinde en az bir Türk bestecisinin eseri bulunmalıdır. Bu kaydın en az iki saati bir radyo ve/veya T.V. de yayınlanmış konserler, opera vb. sahne sanatları ile ilgili icralar, yurt içi ve/veya yurt dışı ulusal ve/veya uluslararası kurumlarda, kuruluşlarda veya müzik festivallerinde yönetmiş olduğu konserler, opera vb. sahne sanatları ile ilgili icraların şefliğinden oluşturulmalıdır. Bu çalışmalar programları ile belgelenmelidir.) b. Seslendirilen eserlerin en az ikisi ile ilgili felsefi, estetik, tarihsel, teknik vb. yaratı içerikleri ile ilgili kişisel sunuş raporları hazırlamış olmak. c. Alanında bir yayınevince yayınlanmış bir kitabı ve/veya ulusal/uluslararası... dergilerde yayınlanmış en az bir özgün araştırma makalesi olmak. d.sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya uluslararası en az iki toplantıda sunulmuş ve bildiriler kitabında yayımlanmış bildirileri bulunmak. (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir. 43 Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan ( aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:

4 Aday, lisansüstü çalışmalarından üretilmiş veya kısmen tekrarlanmış olan kitap, makale, konser, gösteri vb. sunumlarını aşağıdaki koşullara ek olarak sunabilir. Sahne Sanatları 1. Tiyatro Kuramı a. Alanında, uluslararası tanımlı, indeksli dergilerde, en az bir özgün araştırma makalesi yayınlanmış olmak. b. Alanında, ulusal/uluslararası tanımlı indekslerde geçen dergilerde yayınlanmış en az iki araştırma makalesi olmak. c. Doktora sonrasında alanıyla ilgili ulusal ve/veya uluslararası yayınevlerince yayınlanmış en az bir kitap ve/veya kitap içinde en az iki bölüm yayımlamış olmak. d. Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya uluslararası en az dört toplantıda sunulmuş,... ve bildiriler kitabında yayımlanmış e. En az bir oyun/gösteri çalışmasında yorum, tasarım, reji defteri hazırlamak v.b. çalışmalarda üretken bir görev almak. 2. Oyunculuk-Reji Oyunculuk alanında; a. Farklı türlerde en az beş eserde birinci derecede rol oynamak. (Bu eserler alanında herhangi bir radyo ve/veya televizyon da yayınlanmış oyun performansı ile yurt içi ve/veya yurt dışı ulusal ve/veya uluslararası kurumlarda, kuruluşlarda veya tiyatro festivallerinde oynanmalıdır. Bu eserlerin en az üçü görsel materyallerle, tümü programlar ile belgelenmelidir.) b.oynadığı rollerden en az ikisinin yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine kuramsal çalışmalarını yapmak c. Alanında bir yayınevince yayınlanmış bir kitabı ve/veya ulusal/uluslararası alanda... yayınlanmış en az iki özgün araştırma makalesi olmak. d. Doktora sonrasında alanıyla ilgili ulusal ve/veya uluslararası yayınevlerince yayınlanmış en az bir kitap ve/veya kitap içinde en az iki bölüm yayımlamış olmak. (... ) e. Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya Reji Alanında; a. Farklı türlerde en az beş eseri sahneye koymak (Bu eserler alanında herhangi radyo ve/veya T.V. de yayınlanmış ve/veya ile yurt içi ve/veya yurt dışı ulusal ve/veya uluslararası kurumlarda, kuruluşlarda veya tiyatro festivallerinde oynanmış olmalıdır. Bu eserlerin en az üçü görsel materyallerle diğerleri programları ile belgelenmelidir.) b.sahneye koyduğu en az iki eserin yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu ve rejisi üzerine kuramsal çalışmalarını yapmak c. Alanında bir yayınevince yayınlanmış bir kitabı ve/veya ulusal/uluslararası. dergilerde yayınlanmış en az iki özgün araştırma makalesi olmak.(bu makalelerden en az biri Türk tiyatrosu üzerine yapılmış bir çalışmadan oluşmalıdır) d. Doktora veya sanatta yeterlik sonrasında alanıyla ilgili ulusal ve/veya uluslararası yayınevlerince yayınlanmış en az bir kitap ve/veya kitap içinde en az iki bölüm yayımlamış olmak. e. Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya 3. Yorum - Dramatik Yazarlık a- Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az beş adet dramatik nitelikli metin yazmak. Bu metinleri basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak. (Bu eserlerden en az üçü alanında herhangi bir radyo ve/veya T.V. de yayınlanmış ve/veya ile yurt içi

5 ve/veya yurt dışı ulusal ve/veya uluslararası kurumlarda, kuruluşlarda veya tiyatro ve sinema festivallerinde oynanmış veya gösteriye girmiş olmalıdır. Bu eserlerin en az birini görsel materyalle diğerleri programları ile belgelenmelidir.) b.film, gösteri vb. çalışmada araştırma, yorum, tasarım ve rejisörle birlikte en az iki yapım dramaturgu olarak görev almak (Bu eserler alanında herhangi bir radyo ve/veya T.V. de yayınlanmış ve/veya ile yurt içi ve/veya yurt dışı ulusal ve/veya uluslararası kurumlarda, kuruluşlarda veya tiyatro ve sinema festivallerinde oynanmış veya gösteriye girmiş olmalıdır. Bu eserlerin en az biri görsel materyalle diğerini programları ile belgelenmelidir.) c- Alanında bir yayınevince yayınlanmış bir kitabı ve/veya ulusal/uluslararası tanımlı indeksli dergilerde... yayınlanmış en az iki özgün araştırma makalesi olmak.(bu makalelerden en az biri Türk tiyatrosu üzerine yapılmış bir çalışmadan oluşmalıdır) d. Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya uluslararası en az iki toplantıda sunulmuş... ve bildiriler kitabında yayımlanmış bildirileri bulunmak. 4. Sahne Tasarımı a. Sahne sanatları alanında en az beş değişik türde oyunun tasarım çalışmalarını yapmak. (Bu eserler alanında herhangi bir T.V. de yayınlanmış ve/veya ile yurt içi ve/veya yurt dışı ulusal ve/veya uluslararası kurumlarda, kuruluşlarda veya tiyatro ve müzik festivallerinde oynanmış veya gösteriye girmiş olmalıdır. Bu eserlerin en az üçü görsel materyalle diğerleri programları ile belgelenmelidir.) b.sahne sanatları alanında araştırma, yorum, tasarım çalışmaları ile en az üç yapımda görev almak (Bu eserlerden en az ikisi alanında herhangi bir televizyon da yayınlanmış ve/veya ile yurt içi ve/veya yurt dışı ulusal ve/veya uluslararası kurumlarda, kuruluşlarda veya tiyatro ve müzik festivallerinde oynanmış veya gösteriye girmiş olmalıdır. Bu eserlerin en az ikisi görsel materyalle diğeri programları ile belgelenmelidir.) c. Alanında bir yayınevince yayınlanmış en az bir kitabı ve/veya ulusal/uluslararası tanımlı indeksli dergilerde... yayınlanmış en az iki özgün araştırma makalesi olmak. d.sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya 5. Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü Opera şarkıcılığı alanında; a. En az üç opera eserinde birinci derecede rol oynamak. (Bu eserler alanında herhangi bir radyo ve/veya T.V. de yayınlanmış ve/veya yurt dışı ulusal ve/veya uluslararası kurumlarda, kuruluşlarda veya opera veya müzik festivallerinde oynanmış olmalıdır. Bu eserler görsel materyallerle diğerleri programları ile belgelenmelidir.) b. Seslendirilen eserlerin en az ikisi ile ilgili felsefi, estetik, tarihsel, teknik vb. yaratı içerikleri ile ilgili kişisel sunuş raporları hazırlamış olmak. c. Alanında bir yayınevince yayınlanmış bir kitabı ve/veya ulusal/uluslararası... hakemli dergilerde yayınlanmış en az bir makalesi olmak. d. Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya Opera Rejisörlüğü alanında; a. Farklı türlerde en az beş eseri sahneye koymak (Bu eserler alanında herhangi bir radyo ve/veya T.V. de yayınlanmış ve/veya ile yurt içi ve/veya yurt dışı ulusal ve/veya uluslararası kurumlarda, kuruluşlarda veya tiyatro festivallerinde oynanmış olmalıdır. Bu eserlerin en az üçü görsel materyallerle diğerleri programları ile belgelenmelidir.) b.sahneye koyduğu en az üç eserin yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu ve rejisi üzerine kuramsal çalışmalarını yapmak c. Alanında bir yayınevince yayınlanmış en az bir kitabı ve/veya

6 ulusal/uluslararası... dergilerde... yayınlanmış en az iki özgün araştırma makalesi olmak.(bu makalelerden en az biri Türk operası üzerine yapılmış bir çalışmadan oluşmalıdır) d. Doktora veya sanatta yeterlik sonrasında alanıyla ilgili ulusal ve/veya uluslararası yayınevlerince yayınlanmış bir ve/veya kitap içinde en az iki bölüm yayımlamış olmak. e. Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya uluslararası en az iki toplantıda sunulmuş... ve bildiriler kitabında yayımlanmış bildirileri bulunmak. 6. Dans ve Koreografi Dans Alanında; a. Bale alanında; en az üç eserde solist olarak, modern dans veya halk dansları alanında; farklı türlerin/yörelerin/kültürlerin eserlerinden oluşan solo ve/veya eşlikli en az iki saatlik görsel kaydı bulunmak. (iki saatlik kaydın en az 80 dakikası başvurduğu alanın vasıflarını göstermelidir Bu kaydın en az bir saati alanında herhangi bir T.V. de yayınlanmış gösteri ile yurt içi ve/veya yurt dışı ulusal ve/veya uluslararası kurumlarda, kuruluşlarda veya müzik ve dans festivallerinde sunulmuş gösterilerden oluşturulmalıdır ve programları ile belgelenmelidir.) b. Eserlerin en az ikisi ile ilgili felsefi, estetik, tarihsel, yöresel, teknik vb. yaratı içerikleri ile ilgili kişisel sunuş raporları hazırlamış olmak. c. Alanında bir yayınevince yayınlanmış bir kitabı ve/veya ulusal/uluslararası... dergilerde... yayınlanmış en az iki özgün araştırma makalesi olmak. d. Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya Koreografi alanında a.en az beş eserin koreografisini yapmak ve koreografisini yaptığı en az üç eseri sahnelemek ve bunları görsel kayıtlarla belgelemek b. Eserlerin en az ikisi ile ilgili felsefi, estetik, tarihsel, yöresel, teknik vb. yaratı içerikleri ile ilgili kişisel sunuş raporları hazırlamış olmak. c. Alanında bir yayınevince yayınlanmış bir kitabı ve/veya ulusal/uluslararası... hakemli dergilerde yayınlanmış en az iki özgün araştırma makalesi olmak. d.sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir. Basvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptıgı lisansüstü çalısma(lar)dan ( aşagıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur: 44 1)Özgün tasarımlar ya da yorum çalısmalarıyla en az iki kisisel etkinlikte (sergi, defile, gösteri, fuar, sunum) bulunmak, 2)Özgün tasarımlar ya da yorum çalısmalarıyla karma- ortak etkinliklere (sergi, defile, gösteri, fuar, sunum) katılmak, 3)Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak,

7 4)Bir kitap veya en az iki makale yayımlamak, 5)Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal bir toplantıya bildiri ile katılmak. (iki) anahtar sözcüğüü başvuru formunda belirtmelidir. Basvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptıgı lisansüstü çalısma(lar)dan üretilmemis olmak kosuluyla asagıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur: 45 1)Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalısmalarıyla en az iki(2)kisisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, festival, gösterim) bulunmak, 2)Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalısmalarıyla karma- ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, festival, gösterim) katılmak, 3)Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak, 4)Bir kitap veya en az iki (2) makale yayımlamak, 5)Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal bir toplantıya bildiri ile katılmak. (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir. Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan ( aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur: Aday, lisansüstü çalışmalarından üretilmiş veya kısmen tekrarlanmış olan kitap, makale, konser, gösteri vb. sunumlarını aşağıdaki koşullara ek olarak sunabilir. MÜZİK EĞİTİMİ ALANI 46 a. Müzik eğitimi alanında (Çalgı eğitimi, ses eğitimi, genel müzik eğitimi, müzik kuramları eğitimi) uluslararası tanımlı... dergilerde... en az bir özgün araştırma makalesi yayımlamış olmak. b. Müzik eğitimi alanında (Çalgı eğitimi, ses eğitimi, genel müzik eğitimi, müzik kuramları eğitimi) ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde ikisi en az birinci isim olmak üzere üç(3) araştırma makalesi yayımlamış olmak. c. Doktora sonrasında, alanı ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası yayın evlerince yayımlanmış tek yazarlı en az bir kitabı olmak. d. Sempozyum, kongre ve panel gibi hakemli bilimsel/sanatsal ulusal ve/veya uluslararası en az üç toplantıda sunulmuş ve tam metni (elektronik ortamda ya da bildiri kitabında) basılmış (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir. 47 Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş ve en az bir makalede başlıca yazar olmak koşuluyla, aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak en az 15 i (1) den olmak üzere, aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak 35 puanı 1 ve 2 numaralı çalışmalardan (en az 15 puanı 1 numaralı gruptan) olmak üzere en az 70 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak (n=yazar sayısını göstermektedir): 1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale,

8 30/n puan 2. IM, DI, CMCI, EI, Education Index, Art and Design Index (ARIAD) ve Art Index, COMPENDEX INSPEC kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale, 18/n puan 3. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan teknik not, özet, yorum, v.b., 12/n puan 4. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki Alan İndekslerine giren dergilerde yayımlanmış makale, 10/n puan 5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale, 8/n puan 6. Yurtdışında periyodik olarak düzenlenen ve yukarda belirtilen indekslerde (IM, EI, v.d.) taranan uluslararası kongre/sempozyumlarda sunulmuş ve tam metni basılmış bildiri, 12/n puan 7. Yurtiçinde düzenlenmiş uluslararası kongre/sempozyumlarda sunulmuş ve tam metni basılmış bildiri, 6/n puan 8. Ulusal kongre/sempozyumlarda sunulmuş ve tam metni basılmış bildiri, 4/n puan 9. Yurtdışında periyodik olmayan uluslararası kongre/sempozyumlarda sunulmuş ve tam metni basılmış bildiri, 6/n puan 10. Hakem kurulu tarafından incelenerek üniversite yönetim kurulunca basılabileceğine karar verilmiş özgün ders kitabı veya bölümü: 10.a. Uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap, 40/n puan 10.b. Uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap bölümü, 10/n puan 10.c. Ulusal yayınevleri tarafından basılmış kitap, 20/n puan 10.d. Ulusal yayınevleri tarafından basılmış kitap bölümü, 5/n puan 10.e. Basılmış kitap çevirisi, 15/n puan 10.f. Basılmış kitap bölümü çevirisi, 4/n puan 11. Uluslararası veya Ulusal kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmiş araştırma ve geliştirme projelerinde koordinatör, yürütücü, ve araştırmacı olarak görev almış olmak: 11.a. Uluslararası projelerde koordinatör/yürütücü olarak görev almak, 30/n puan 11.b. Ulusal projelerde koordinatör/yürütücü olarak görev almak: 11.b1. DPT, TÜBİTAK vb projeler, 15/n puan 11.b2. BAP proejeleri, 5/n puan 11.c. Uluslararası projelerde araştırmacı olarak görev almak, 10/n puan 11.d. Ulusal projelerde araştırmacı olarak görev almak: 11.d1. DPT, TÜBİTAK vb projeler, 8/n puan 11.d2. BAP projeleri, 4/n puan 12. Başvurduğu temel alanda patent almış olmak: 12.a. Uluslararası patent 20/n puan 12.b. Ulusal patent 10/n puan 13. Yayınlarına atıf almış olmak: 13.a. Web of Science da listelenen her bir atıf, 1 puan (maksimum10 puan) 13.b. Diğer bilimsel yayınlarda almış olduğu her bir atıf 0,5 puan (maksimum 5 puan) 14. Lisansüstü çalışma yaptırmış olmak: 14.a. Tamamlanan her bir doktora tezi 5 puan (maksimum 15 puan) 14.b. Tamamlanan her bir yüksek lisans tezi 2 puan (maksimum 10 puan) Aday, Tablo 7 den 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 1 (bir) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

9 1. Kısaltmalar : SCI-Expanded : Science Citation Index-Expanded SSCI : Social Sciences Citation Index AHCI : Art and Humanities Citation Index IM : Index Medicus DI : Dental Index EI : Engineering Index CMCI : CompuMath Citation Index 2. Tanımlar: Ulusal hakemli dergi : Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az iki kez yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan dergi. Başlıca yazar : Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır: a) Tek yazarlı makale, b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale,

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ SUNUŞ Değerli Gazililer, Kurallar ve kriterlerin yönettiği, kurumsallaşmış bir

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu program, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI AMAÇ Madde 1 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN 1 YAYINLAR, EDİTÖRLÜK VE ÇEVİRİ 1.1 ULUSLARARASI 1.1.1 DERGİ MAKALELERİ 1.1.1.0.1

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve

Detaylı

PUAN TABLOSUNDA YER ALAN PUANLARIN UYGULAMADAKİ KISA HESAPLAMA YÖNTEMİ; AKADEMİK TEŞVİK FAALİYET TÜRÜ PUANLANDIRMA TABLOSU:

PUAN TABLOSUNDA YER ALAN PUANLARIN UYGULAMADAKİ KISA HESAPLAMA YÖNTEMİ; AKADEMİK TEŞVİK FAALİYET TÜRÜ PUANLANDIRMA TABLOSU: PUAN TABLOSUNDA YER ALAN PUANLARIN UYGULAMADAKİ KISA HESAPLAMA YÖNTEMİ; a. Bir öğretim elemanının bir faaliyet türünden aldığı puan şu şekilde hesaplanır: b. Bu faaliyet türünden aldığı puan, toplam puanının

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde - 1: Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesinde

Detaylı