ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ"

Transkript

1 ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ Işılay Bal 1, Ümran Seven 2*, Şeref Güçer 3 1 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi 2, 3 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Görükle/Bursa * Zeytinyağı, zeytin ağacı (Olea europaea sativa) meyvelerinden elde edilen, hiçbir kimyasal işlem görmeden doğal hali ile tüketilebilen, oda sıcaklığında sıvı olan bir yağdır. Zeytinin yetiştirildiği yer, olgunluk derecesi, hasat tekniği, yağ çıkarma sistemi ve muhafaza şekli zeytinyağı kalitesine etki eden faktörler arasındadır. Bununla birlikte zeytinyağına renk veren bileşenler de karakterizasyon çalışmalarında ve yağın kalitesinin saptanmasında önem arz etmektedir (1,2). Doğal zeytinyağındaki renklendiriciler ve bunların kimyasal yapıları bilinmekle birlikte karışım halinde piyasaya sunulmuş zeytinyağı örneklerinde farklı bileşenler mevcut olabilmektedir. Bu bileşenlerin belirlenmesinde ise örnek hazırlama basamağı ölçüm basamağının gereklerini karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Çalışmamızda, zeytinyağına doğal rengini veren bileşenlerin incelenmesi ve yağ örneklerinde katkı maddesi olarak kullanılabilecek boyar maddelerin analizi üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla, yağda çözünen ve gıda maddelerinde kullanımı yasaklanmış azo boyarmadde sınıfında yer alan sudan boyalarının zeytinyağında kullanılması durumunda yağdan ekstraksiyonu üzerinde incelemeler yapılmaktadır. Boyarmaddenin uygun ekstraksiyon yöntemini takiben ultraviyole-görünür bölge spektrofotometresi (UV-VIS) ile kalitatif ve kantitatif analizini sağlayabilecek bir analitik yöntem önerisi geliştirilmekte ve bu yöntemin zeytinyağında farklı azo boyar maddeler kullanıldığındaki uygulanabilirliği tartışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Zeytinyağı, renk, reklendirici, ultraviyole-görünür bölge spektrofotometresi, sudan I. Giriş Renk, gıdanın önemli özelliklerinden biridir. Gıdalara renk verici kimyasalların katılmasının başlıca iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi; Işığa, havaya, aşırı sıcağa, neme ve depolama koşullarına maruz kalmasından dolayı renk kaybını dengelemektir. İkincisi ise; gıda hammaddesindeki doğal veya mevsimsel değişiklikleri veya tüketici beklentilerini karşılamak için işleme ve depolamanın etkilerini telafi etmek olarak belirtilmiştir (Kötü kalitesini maskeleme veya gizleme amacıyla renklerin kullanımı kabul edilemez) (3). Tek başına gıda olarak tüketilmeyen, gıda ham maddesi ve/veya gıda işlemeye yardımcı madde olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan, seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddelerde bulunabilen, gıdaların hazırlanması, tasnifi, işlenmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması ve dağıtımı sırasında gıda maddelerinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak amacıyla kullanımına izin verilen maddeler gıda katkı maddeleri olarak tanımlanır (4). Özetle; Katkı maddeleri, gıda maddelerinin dayanıklılığını arttırmak, içindeki şekeri telafi etmek ve gıda maddelerine, arzu edilen tadı, kıvamı ve rengi alması için ilave edilen maddelere verilmiş ortak bir terimdir. Kullanılan katkı maddeleri her zaman beyan edilir. Bunlar bazen kendi adları ile bildirilir, bazı zamanlar da ise kendilerine verilmiş avrupa kodu ile bildirilir (E-numarası). Katkı maddeleri dört ana gruba ayrılmıştır; koruyucu katkı maddeleri, antioksidanlar, kıvam verici maddeler ve renk katkı maddeleri. Herbirinin belli bir görevi vardır. Koruyucu katkı maddeleri (E-numarası arası) ve antioksidanlar (E ), bakteri, mantar ve mayanın oluşmasını engelleyerek, yiyeceğin kısa zamanda bozulmasını önler. Renk katkı maddeleri yiyeceğe arzu edilen rengi verir. E-numarası arası ve kıvam katkı maddeleri veya 183

2 koyulaştırıcı katkı maddeleri (E ) ürünlerin arzu edilen kıvamda olmasını sağlar. Diğer yaygın katkı maddeleri tatlandırıcı maddelerdir (E-numarası 950 ve yukarısı) (5). Gıda katkı maddesi kanser ilişkisi renk verici maddeler için de düşünülmektedir. Bugün kanser yapıcı olduğu düşünülen renk vericilerin kullanılması yasaktır. Ancak günümüzde üreticiler tarafından suistimali en çok yapılan katkı maddesi renk vericilerdir. Şekerlemeler ile yapılan bir araştırmada renk vericilerin sadece %21 oranında uygun görülenlerden ve uygun dozda kullanıldığını göstermiştir. Geri kalan %64 lük kısmın izin verilenlerden fakat yüksek miktarlarda kullanıldığını, %15 in ise izin verilmeyen renk vericilerden olduğunu göstermiştir (6). Zeytinyağında Renklendiriciler Zeytin yağı kalitesine etki eden faktörlerin etki derecelerine bakıldığında zeytinin olgunluk derecesinin % 50, zeytin hasat tekniğinin % 30, yağ çıkarma sisteminin % 15 ve muhafaza şeklinin de % 5 kaliteye etki etmekte olduğu bildirilmektedir (7). Zeytinyağının bileşenleri içinde renklendiricilerin yeri çizelge 1 de görülmektedir (8). Çizelge 1. Zeytinyağı bileşenleri 184 Temel Bileşenler (% 99) (Sabunlaşan Maddeler) Eser Bileşenler ( % 1) (Sabunlaşmayan Maddeler) Zeytinyağı Bileşenleri Yağ Asitleri Oleik Asit (% 56 83) Linoleik Asit (% ) Palmitik Asit (% ) Stearik Asit (% ) Linolenik Asit (% < 1.5) Alfa Tokoferol ( mg / kg) Steroller ( mg / 100 g yağ) Fenolik Bileşenler ( mg /kg) Hidrokarbonlar Triterpenik Alkoller (255 mg /100 g yağ) Alifatik Alkoller (290 mg/ 100 g yağ) Fosfolipitler ( mg / kg) Aroma Bileşenleri ( mg / kg) Renk Vericiler Klorofiller (1 10 mg / kg) Feofitinler ( mg / kg)) Kaynak: Gıda Renkleri Nasıl Tanımlanır? Bir gıda rengi, gıda katkı maddesidir ve öncelikle gıdaya renk katmada veya gıdanın renginin geri kazandırılmasında kullanılır. Renklendiriciler aşağıdakileri kapsamaktadır: Herhangi bir doğal gıda bileşeni ve normalde gıda olarak tüketilmeyen ve gıda bileşeni olarak kullanılmayan herhangi bir doğal kaynak (örneğin tohum, meyve ve sebzelerden izole edilmiş renkler) gıda renklerinin kullanımı gittikçe artmaktadır. Kimyasal sentez veya biyosentez ile üretilmiş doğala özdeş ürünler, Tartrazin gibi insan yapımı sentetik ürünler, Doğal veya sentetik olsa da bütün renk katkılarının güvenliği, kesinlikle test edilmeli ve bu testler periyodik olarak tekrarlanmalıdır (9).

3 Günümüzde gıda sanayinin gelişmesine bağlı olarak uygulanan işleme tekniklerinin gıdaların görünüş özellikleri üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler, gıdaların teknolojik nedenlerle renklendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Gıdaları tüketici için daha cazip hale getiren bu renklendiriciler arasında gıdalara eklenmesi yasak olan boyalarda yer almaktadır. Buna örnek olarak bazı azo grubu renklendiricileri verebiliriz. Azo grubu renklendiricileri en çok kullanılan sentetik organik renklendiricilerdendir. Bu boyaların bir kısmının toksikolojik etkilerinden dolayı gıdalarda kullanımı yasaklanmıştır. Çünkü bazı azo boyalarının oral alımla aminlere parçalanabilmesi ve bazı aminlerinde kanserojen olması sebebiylen bu boyaların gıdalarda kabul edilebilir bir sınır düzey bulunmamaktadır Bu boyalardan sudan I kanserojen olarak belirlenmiş ve gıdalarda yasaklanmıştır (10). Boyanın yapısı çizelge 2 de görülmektedir (11) Çizelge 2. Sudan I in kimyasal yapısı ve karakteristik özellikleri Sudan I (C 16 H 12 N 2 O) Molekül Kütlesi=248,284 g/mol N N HO Erime Noktası ( C ) Sudaki Çözünürlük Buhar Basıncı (mm Hg) 134 * 0,674 ** 7,3 10-8** * :Teorik, ** : Tahmini, Sıcaklık=25 C Kaynak: Müsaade edilen gıda renklendiricileri ve bunların maksimum seviyeleri Council Directive 94/36/EC de belirtilmiştir. Sudan boyaları illegal olarak kullanılabilen sarı-turuncu renkli iyonik olmayan ve yağda çözünen; ayrıca daha çok endüstriyel alanda kullanılan boyalardır. Bunların tayininde UV-VIS, LC ve LC-MS teknikleri yaygın olarak kullanılırken; eser düzeyde bulunmaları halinde LC-MS uygun bir teknik olarak görülmüştür (12 18). Materyal ve Yöntem Esterleştirme çalışmaları için 10mL 3M lık potasyum hidroksit çözeltisi-90 ml metanol içeren metanolik sodyum hidroksit çözeltisi ve 10mL 3M lık potasyum hidroksit çözeltisi- 90 ml etanol içeren etanolik sodyum hidroksit çözeltisi kullanılmıştır. Yaklaşık 0,05g zeytinyağı ile yaklaşık 0,005g zeytinyağı ve 0,001g boya içeren standart katmalı örneklere 10mL metanolik potasyum hidroksit çözeltisi eklenerek 20 ml lik cam viallere alınmış; aynı işlemler etanolik potasyum hidroksit çözeltisi kullanılarak tekrarlanmıştır. Esterleştirme işlemi, vialleri, 80 C ye ısıtılan su banyosunda 30 dakika bekletilerek gerçekleştirilmiştir. Oda sıcaklığına soğutulan örnekler 70 ml n-hegzan ile ekstrakte edilmiş ve hegzan fazı önce 70 C de döner vakum buharlaştırıcıda 2 ml kalana kadar; sonra azot atmosferinde kuruluğa kadar uçurulmuştur. Kalıntı 4 ml metanolde çözülerek geri kazanım değerlerini belirleyecek UV/VIS ölçümleri için uygun derişimlerde seyreltik çözeltiler hazırlanmıştır. Metanolde sudan I boyası standart çözeltileri de (1, 3, 5, 10, 20 mg/l) hazırlanmış; tüm çözeltilerin ultraviyole-görünür bölge spektrofotometresinde ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca karşılaştırma amacı ile işlem görmemiş yağ örneği ile işlem görmemiş ve sudan I boyası katılmış yağ örneğinin de UV-VIS spektrumu alınmıştır. Çalışmamızda ATI UNICAM UV 2 model UV-VIS spektrofotometre kullanılmıştır. 185

4 Bulgular ve Tartışma UV-VIS spektrofotometre ile elde edilen veriler çizelge 3 ve şekil 1 de belirtilmiştir. Çizelge 3. UV-VIS ile elde edilen analitik parametreler ( max =479 nm) Sudan I Kalibrasyon Eğrisi y=0,0465x+0,0075 R 2 =0,9977 LOD LOQ 0,037 0, ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 y = 0,0465x + 0,0075 R 2 = 0, Şekil 1. Kalibrasyon eğrisi (UV-VIS) İşlem görmemiş yağ örneğinin spektrumu ve sudan boyası katılmış yağ örneğinin spektrumu ile absorbans değerleri kıyaslandığında yüzde geri kazanım 107,8 olarak tespit edilmiştir. Bu iki spektrum, esterleşme yapılmış örnek spektrumuna göre daha komplekstir, zemin sinyalinde yükselme ve çakışmalar gözlenmiştir. Bu nedenle yüzde geri kazanımı %50 altına düşse de esterleşme sonrası UV-VIS spektrofotometrede çalışma kolaylığı olduğu görülmektedir. Ayrıca etanol ile yapılan esterleştirme işlemi metanol ile karşılaştırıldığında yüzde geri kazanım değeri daha yüksek olduğundan tercih edilebilir. Sonuç Zeytinyağının işlenmesi sırasında doğal pigment kompozisyonundaki değişimler rengi etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Çalışmamızda zeytinyağına katkı maddesi olarak yağda çözünen boyalar katılması halinde bunların tespitlerine yönelik metod gelişimi, renk bakımından uygun olabilecek sudan I boyarmaddesi model alınarak yapılmıştır. Zeytinyağının kompleks yapısı nedeni ile doğrudan UV-VIS analizlerinde beklendiği üzere zorluklar olacağı görülmektedir. Ancak uygun ekstraksiyon, deriştirme ya da esterleştirmede olduğu gibi yapının kimyasal olarak kısmen değiştirilmesi ile analizlerinin yapılabileceği kanısına varılmıştır. Kantitatif analizde UV-VIS tekniğinin yetersiz kaldığı, bu amaçla kaynama noktası düşük olan parçalanma ürünleri üzerinden gaz kromatogarfisi-kütle spektrometresi (GC- MS) ile çalışılabileceği düşünülmektedir. Kaynaklar 1. Zeiner M, Steffan I, Cindric I. J Determination of trace elements in olive oil by ICP- AES and ETA-AAS:A pilot study on the geographical characterization. Microchemical Journal, 81: Zeytinyağı ve çeşitleri Katkı Maddeleri Nedir?

5 Kaynak: 12. Cornet V, Govaert Y, Moens G, Van Loco J, Degroodt JM Development of a fast analytical method for the determination of sudan dyes in chili- and curry-containing foodstuffs by high-performance liquid chromatography-photodiode array detection. Journal of Agrıcultural And Food Chemıstry, 54: Calbiani F, Careri M, Elviri L, Mangia A, Zagnoni I Accurate mass measurements for the confirmation of Sudan azo-dyes in hot chilli products by capillary liquid chromatography-electrospray tandem quadrupole orthogonal-acceleration time of flight mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1058: Calbiani F, Careri M, Elviri L, Mangia A, Pistara L, Zagnoni I Development and in-house validation of a liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry method for the simultaneous determination of Sudan I, Sudan II, Sudan III and Sudan IV in hot chilli products. Journal of Chromatography A, 1042: Ma M, Luo XB, Chen B, Sub SP, Yao SZ Simultaneous determination of watersoluble and fat-soluble synthetic colorants in foodstuff by high-performance liquid chromatography-diode array detection-electrospray mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1103: Zhang YP, Zhang YJ, Gong WJ, Gopalan AI, Lee KP Rapid separation of Sudan dyes by reverse-phase high performance liquid chromatography through statistically designed experiments. Journal of Chromatography A,1098: Ghanadzadeh, A; Ghanadzadeh, H; Ghasmi, G On the molecular structure and Aggregative properties of Sudan dyes in the anisotropic host. Journal of Molecular Liquids, 88: Puoci F, Garreffa C, Iemma F, Muzzalupo R, Spizzirri UG, Picci N Molecularly imprinted solid phase extraction for detection of Sudan I in food matrices. Food Chemistry, 93:

ĐSTEDĐĞĐN N RENKTE PASTA YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY!

ĐSTEDĐĞĐN N RENKTE PASTA YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY! ĐSTEDĐĞĐN N RENKTE PASTA YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY! KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ:GIDALARDAKĐ DOĞAL VE YAPAY RENK MADDELERĐ KĐMYA KONUSU:GIDA KATKI MADDELERĐ 12.SINIF BESĐN MADDELERĐ KONUSU ĐLE BĐRLĐKTE VERĐLMEKTED

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Banu Esra AKSOY, Mine AYDIN, Salih Zeki YILDIZ* Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, SAKARYA szy@sakarya.edu.tr

Detaylı

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8 i Yıl: 4 Sayı: 13 Nisan Haziran İçindekiler Sahibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. adına Veysel Baki OKHAN İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. Vekili İGKLM Bilime

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri *Arzu BİNİCİ ve **Gülderen KURTKAYA Özet Beslenme bakımından su ürünleri, içerdiği

Detaylı

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gamze KAHYAOĞLU Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu

Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu Akademik Gıda 8 (2) (2010) 11-17 Araştırma Makalesi / Research Paper Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu Hale Benli Tüfekci 1, Hasan

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI SICAKLIK VE SÜRELERDE PĠġĠRĠLEN KÖFTELERDE HETEROSĠKLĠK AROMATĠK AMĠNLERĠN OLUġUMUNUN SINIRLANDIRILMASINDA OPTĠMUM TUZ, ASKORBĠK ASĠT VE YAĞ KULLANIM

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

KATKI MADDELERİ: YANLIŞLAR VE DOĞRULAR

KATKI MADDELERİ: YANLIŞLAR VE DOĞRULAR KATKI MADDELERİ: YANLIŞLAR VE DOĞRULAR Hazırlayanlar Prof. Dr. Mine Yurttagül Dr. Dyt. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Orhan GÖZEN TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KETEN YAĞI BİYODİZELİNİN VE MOTORİNLE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Seda ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarım

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Meyve ve sebzeler ve bunlardan elde edilen ürünlerin bileşimini nitelik ve nicelik olarak kesin değer ve sınırlarla belirleyip tanımlamak çok zorudur. Bileşimler türlere göre

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahar MERYEMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ BUĞDAY SAMANININ FARKLI KATALİZÖRLER KULLANILARAK SULU FAZ REFORMLAMA YÖNTEMİ İLE GAZLAŞTIRILMASI KİMYA ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

GAZLI ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE BENZEN AYŞENUR SARITAŞ

GAZLI ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE BENZEN AYŞENUR SARITAŞ GAZLI ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE BENZEN AYŞENUR SARITAŞ 1.BENZEN NEDİR? Benzol olarak da bilinen benzen renksiz bir sıvıdır. Benzen havaya çok hızlı bir şekilde karışır ve suda çok az çözünür. Benzen yüksek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RAKILARDA ANETOL VE ÖZELLİKLE METANOL OLMAK ÜZERE UÇUCU BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ İclal KOCA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Her hakkı saklıdır

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAM VE RAFİNE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİNDE TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİN KURULMASI MEHMET ALİ ERFA YÜKSEK LİSANS TEZİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 İÇME SUYUNDA AGRESİVİTENİN SAPTANMASI VE ŞEBEKEDE KOROZYONUN ÖNLENMESİ (DETERMINATION OF CORROSIVE PROPERTIES OF

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Detaylı