- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul"

Transkript

1 Enstürmantal Yöntemler Y - II Prof.Dr. Erhan Öner Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E Fakültesi, Tekstil Eğitimi E BölümüB - İstanbul

2 İçerik Spektrofotometrik Metodlar Infrared Spektroskopisi Nükleer Manyetik Resonans Spektroskopisi Kütle Spektrometrisi UV-Görünür Alan Spektrofotometresi Reflektans Spektrofotometresi Kromatografik Yöntemler Gaz Kromatografisi X-Işını Difraksiyon Analizi Mikroskopi Işık Mikroskopisi SEM (Taramalı Elektron Mikroskopisi) Termal Analiz TG (Termogravimetrik Analiz) DSC (Diferansiyel Tarama Kalorimetresi) DTA (Diferansiyel Termal Analiz) TMA (Termomekanik Analiz) Diğer Testler Güç Tutuşurluğun Tesbiti LOI Yöntemi Statik Elektriğin Ölçümü

3 Makromolekül Bilimi: Biyolojik Olmayan Malzemeler Biyolojik Malzemeler

4 Polimer Bir polimer, küçük ve basit kimyasal birimlerin tekrarından oluşan büyük bir moleküldür. Yapısal Olarak: Lineer Yapılı Polimerler Ağ Yapılı Polimerler

5 Polimerin tekrarlayan birimi, monomer, polimerin oluşturulduğu başlangıç materyaline genellikle eşdeğerdir. Örneğin, polivinil klorür ün tekrarlayan birimi -CH 2 CHCl- dir ve bunun monomeri vinil klorür dür, CH 2 =CHCl.

6 Bir polimer zincirinin uzunluğu, zincirdeki tekrarlayan birimin adedi ile belirlenmektedir ve bu, polimerizasyon derecesi (DP) olarak adlandırılmaktadır. Polimerin moleküler ağırlığı, tekrarlayan birimin moleküler ağırlığı ile polimerizasyon derecesinin çarpımından hesaplanabilir. Polivinil Klorür örneğini ele alırsak, DP si 1000 olan bir polimerin moleküler ağırlığı 63x1000 = 63,000 olacaktır. Plastikler, kauçuk ve lifler için kullanılan yüksek polimerlerin çoğunun moleküler ağırlığı 10,000 ile 1,000,000 arasındadır.

7 Polimerlerin Sınıflandırılması Polimerler Doğal Elastomerler Sentetik Proteinler Polisakkaritler Reçineler Zamklar Termoplastikler Termosetler

8 Polimer Yapılar Arasındaki İlişkiler Yüksek Eriğik Kauçuk veya Esnek Plastik Termoset Sıcaklık Mühendislik PLastiği Düşük Cam Kristalin Plastik Elyaf Düşük İntermoleküler Kuvvetler Yüksek

9 Polimerlerde Moleküler Kuvvetler ve Kimyasal Bağlar Moleküllerde atomları birarada tutan bağların yapısı, kuantum mekaniği sayesinde açıklanabilmektedir. Bir atomda, kimyasal reaksiyonların ve primer-bağ oluşumunun meydana geldiği en gevşek bağlı elektronlar, valens elektronlar olarak adlandırılmaktadır.

10 Bazı Lineer Yüksek Polimerlerin Monomerleri ve Tekrarlayan Birimleri Polimer Monomer Tekrarlayan Birim Polietilen CH 2 =CH 2 -CH 2 CH 2 - Poli(vinil klorür) CH 2 =CHCl -CH 2 CHCl Poliisobütilen CH3 CH3 CH 2 C CH3 Polistiren CH 2 CH CH 2 CH CH 2 C CH3 Polikaprolaktam (Nylon 6) H N(CH 2 ) 5 C OH N(CH 2 ) 5 C H O H O Poliisopren (Doğal kauçuk) CH 2 CH C CH 2 CH 3 CH 2 CH C CH 2 CH 3

11 Elyaf Teknolojisi Elyaf olarak sınıflandırılan malzemelerin büyük bir kısmı doğal ve sentetik, organik ve inorganik ürünleri içermektedir. Bir maddenin lif olarak sınıflandırılabilmesi, bu maddenin diğer özelliklerinden ziyade bu maddenin şekline bağlıdır. En fazla kabul edilen lif tanımı, bir maddenin uzunluğunun en az bu maddenin çapının 100 katı olması gerekliliği olarak yapılmaktadır. Sentetik lifler, istenilen herhangi bir uzunluk/çap oranında üretilebilmektedirler. Doğal lifler arasında pamuk, yün ve keten in uzunlukları, çaplarının katıdır. Jüt ve rami gibi daha kalın liflerin uzunlukları çaplarının katı kadardır.

12 Bir sentetik polimerin, bir tekstil materyali olarak kullanılabilmesi için bazı fiziksel özelliklerinin uygun yapıda olması gereklidir. Bu özelliklerden bazıları arasında; ütülemeye imkan sağlayacak şekilde yüksek bir yumuşama noktasının olması, geniş bir sıcaklık aralığında yeterli derecede bir kopma mukavemetinin olması, eğirme işlemi için çözünebilirlilik veya erime özelliğinin olması ve diğer karakteristik özelliklerinin iyi olması sayılabilir.

13 Kimyasal Fiziksel Biyolojik Kumaş Özellikleri Aşağıdaki maddelere Mekanik: Toksikolojisi Görünüm: karşı dayanıklılık: Asitler Tenasite Dermatolojisi Dökümü Bazlar Uzama Aşağıdakilere Tutumu gösterdiği direnç: Ağartıcı maddeler Bükülme Bakteriler Parlaklığı Çözücüler Esneklik ömrü Küfler Konfor: Isı Sürtünme direnci Böcekler Isısı Gün ışığı Termal: Su emiciliği Eskime Erime noktası Nem tutuculuğu Güç tutuşurluk Yumuşama noktası Emiş gücü Boyanabilirlik Camlaşma sıcaklığı Stabilitesi: Bozunma sıcaklığı Şekil Elektriksel: Çekme Yüzey direnci Keçeleşme Boncuklanma Buruşma direnci

14 Kütle Spektrometrisi Özel bir düzenek kullanarak pozitif yüklü parçacıklar meydana getirilmesi, bu parçacıkların m/e (kütle/yük) oranlarına göre ayrılmaları, belirlenmeleri ve bunlardan yararlanarak numunenin teşhis edilmesi üzerine kurulmuş olan metodlar topluluğuna kütle spektrofotometresi denir.

15 Pozitif yüklü tanecikler bir molekül iyonu ve metal iyonu olabildiği gibi, molekülün parçalanmasıyla meydana gelen herhangi bir parçacık da olabilir. Böylece söz konusu numuneye göre ortamda çok sayıda pozitif yüklü tanecik bulunabilir. Bu taneciklerden herbiri spektrumda m/e değerlerine göre birer pik verirler. Kütle spektrometrisi, yapısı belli maddeleri teşhis etmek ve tayin etmek amacıyla kullanılabildiği gibi, yapısı belli olmayan yeni maddelerin yapısını aydınlatmak amacıyla da kullanılabilir.

16 Gaz Kromatografisi Gaz kromatografisi, bir karışımda bulunan maddeleri ayırmağa yarar. İki faz mevcuttur: Sabit faz: Yarıçapı küçük uzun bir boru içine yerleştirilmiş geniş yüzeyli (gözenekli) bir maddeden meydana gelmiştir. Hareketli faz: Sabit faz içindeki geniş yüzeyli (gözenekli dolgu) madde arasından kolaylıkla geçer. Gaz kromatografisinde hareketli faz gazdır. Sabit fazın yapısına göre gaz kromatografisi, sabit fazı katı olan gaz-katı kromatografisi ve sabit fazı sıvı olan gazsıvı kromatografisi olmak üzere ikiye ayrılır.

17 Gaz kromatografisine konan numune içindeki maddeler, azot, helyum gibi özel bir gazla sabit faz içinden sürüklenirler. Bu arada numune içindeki gazlar (numunenin mutlaka gaz olması gerekmez, sıvı olan numuneler sıcak bir hücrede gaz haline getirilirler) sabit fazla aralarındaki ilgiye göre az veya çok tutulurlar. En sonunda sürükleyici gaz tarafından detektöre, oradan da atmosfere atılırlar.

18 Kromatografide, fazlar, sıcaklık, kolon uzunluğu sabit tutularak çeşitli maddelerin piklerini içeren cetveller hazırlanır ve bilinmeyen numuneler içindeki maddeler kalitatif olarak analiz edilir.

19 NMR Spektroskopisi NMR spektroskopisi de öteki spektroskopi dalları (IR, UV, VIS, vb.) gibi maddede iki seviye arasındaki enerji farkını ölçmek için geliştirilmiştir. Ancak öteki spektroskopilerden iki noktada farkılıdır: Elektronlarla değil, çekirdeklerle ilgilidir. Kuvvetli bir manyetik alana ihtiyaç duymaktadır. Bu metodla, bir molekülde hidrojen ihtiva eden grupların sayıları yanında, bu gruba komşu olan gruplar da tesbit edilebilmektedir.

20

21 Infrared (Kızıl Ötesi) Spektroskopi

22 İnfared Spektroskopisi İnfrared spektroskopisi, maddenin infrared ışınlarını absorplaması üzerine kurulmuş bir spektroskopi dalıdır. IR spektroskopisi, daha çok yapı analizinde kullanılır ve çoğu kez elektronik ve NMR spektroskopisiyle birlikte uygulanır. Her maddenin kendine özgü bir IR spektrumu vardır.

23 Nylon 6.6 nın IR Specktrumu N-H esnemesi : 3305 cm -1 CH 2 esnemesi : 2930 ve 2860 cm -1 C = O esnemesi : 1640 cm -1 ; 1540 cm-1 : tanımsız,

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 X-Işını Difraksiyon Analizi

39 X-Işını Difraksiyon Analizi X-Işını difraksiyon metodu, atomların veya moleküllerin sıralanış düzgünlüğünün araştırılmasında kullanılan önemli tekniklerdendir. X-Işını metodu, polimerlerin kristal yapısının aydınlatılmasında kullanılır.

40

41

42

43

44

45

46 Mikroskopi Işık Mikroskopisi Katı ve mat yüzeyli polimerlerin tekstürünün (dokusunun) incelenmesinde kullanılır. Genellikel, polarize ışık mikroskopunda daha iyi sonuç alınır. Elektron Mikroskopisi Kristalin polimerlerin morfolojisinin aydınlatılmasında kullanılır. SEM (Taramalı Elektron Mikroskopisi) Polimer yüzeyinin incelenmesinde kullanılır.

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 Termal Analiz Yöntemleri

73 Termal Analiz Termal Analiz metodları yardımıyla, bir polimer sisteminde, ısıtma, kristallendirme, vb. işlemler ile ilintili entalpi değişikliklerini gözlemlemek; polimerizasyon, degradasyon veya diğer kimyasal değişiklikleri de içeren ve sistemin sıcaklık değişikliklerine karşı göstereceği tutumu analiz etmek mümkündür. DSC (Diferansiyel Tarama Kalorimetresi) DTA (Diferansiyel Termal Analiz) TG (Termogravimetri) TMA (Termomekanik Analiz)

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86 Plastikler İçin Germe-Uzama Eğrisi Kopma Noktasındaki Uzama Akma Uzaması Germe Akma Gerilimi Dayanıklılık Uzama

87 Polimerik Materyallere Ait Germe-Uzama Eğrileri Yumuşak ve Zayıf Sert ve Kırılgan Yumuşak ve Dayanıklı Sert ve Kuvvetli Sert ve Dayanıklı

88 Germe-Uzama Eğrilerinin Polimer Özellikleri İle İlgisi Germe-Uzama Eğrisi Özellikleri Polimer Tanımı Modul Akma Gerilimi Dayanıklılık Kopma Noktasındaki Uzama Yumuşak, Zayıf Düşük Düşük Düşük Orta Yumuşak, Dayanıklı Düşük Düşük Akma Gerilimi Yüksek Sert, Kırılgan Yüksek Mevcut değil Orta Düşük Sert, Kuvvetli Yüksek Yüksek Yüksek Orta Sert, Dayanıklı Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek

89 Limit Oksijen İndeksi

90

91

92 Statik Elektriğin Ölçümü

93

94

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ Nil Sırımoğlu, Aysun Talay, Ali Öziş, Dr. Rahim İşler Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa 1. PETKİM KALİTE KONTROL VE TEKNİK SERVİS

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI İÇİNDEKİLER MALZEMELER: Yapı, özellik ve performans Giriş Monolitik, Kompozit ve hiyerarşik malzemeler Malzemelerin yapısı Kristal yapılar Metaller Seramikler Camlar Sıvı

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir.

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir. 1. Tarihsel Bakış 2. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Önemi 4. Malzemelerin Sınıflandırılması 5. Malzemenin Önemi Gazlı İçecek Kapları 6. İleri Malzemeler 7. Modem Malzeme

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

b. Hareketli faz: Bu faz daima bir "sıvı" veya "gazdan" oluşur.

b. Hareketli faz: Bu faz daima bir sıvı veya gazdan oluşur. 1. KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. İlk

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir.

TEMEL KAVRAMLAR. C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir. PLASTĐK NEDĐR? PLASTĐK MALZEMELER TEMEL KAVRAMLAR C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir. PLASTĐĞĐN DĐĞER ADI=POLYMER NEDĐR? (Poly) =

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

KALSİT KAPLAMASININ PVC KAPI VE PENCERE PROFİLLERİNİN BEYAZLIĞINA VE PARLAKLIĞINA ETKİSİ

KALSİT KAPLAMASININ PVC KAPI VE PENCERE PROFİLLERİNİN BEYAZLIĞINA VE PARLAKLIĞINA ETKİSİ KALSİT KAPLAMASININ PVC KAPI VE PENCERE PROFİLLERİNİN BEYAZLIĞINA VE PARLAKLIĞINA ETKİSİ Fethi KAMIŞLI *, Cem TURAN + ÖZET Gerek estetik açıdan gerekse degradasyonun geçiktirilmesi açısından profillerin

Detaylı

Kromatografi Nedir? HPLC

Kromatografi Nedir? HPLC Kromatografi Nedir? Kromatografi, bir karışımda bulunan bileşenlerin birbirinden ayrılmasını gerçekleştiren ve bu sayede kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapıldığı yöntemlerin genel adıdır. Bu yöntemlerde

Detaylı

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 54 BÖLÜM3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 3.1 HAVANIN ÖZELLİKLERİ Hava, %21 i Oksijen, %78 i Azot, %1 i Argon ve çok az miktarda diğer gazlardan oluşan bir gaz karışımıdır. Şekilde görüldüğü üzere, soluduğumuz

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ Çubuk boyunca farklı soğuma hızları elde edilir. Tamamen soğuyan çelik boylamasına her mm'de sertliği ölçülerek, değerler bir grafiğe dökülür. Aynı tarzda enlemesine sertlik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 1X1 RĠB ÖRGÜ YAPISINDAKĠ KARBON VE CAM ELYAFINDAN ELDE EDĠLEN HĠBRĠT KOMPOZĠT YAPILARIN MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ BU TEZ BAP BĠRĠMĠ TARAFINDAN DESTEKLENMĠġTĠR.

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI

ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI JANETA SERVİNİ VLADİMİR ROME Y ANİ SERVİNİ ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI I (birinci) SINIF ELEKTROTEKNİK MESLEĞİ tüm eğitim profilleri için Üsküp, 2014 yılı. Yazarlar: Mr. Janeta Servini, Elek.

Detaylı

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz :

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz : ÇELİKTE ALAŞIM ELEMENTLERİ Çelikte bulunan elementleri, yabancı madde ve katkı elementleri olarak tanımlamak mümkündür. Yabancı madde, genellikle çeliğin elde edilmesi esnasında hammaddeden çeliğe geçen

Detaylı

Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler

Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler 1 OPTİK SPEKTROSKOPİSİ CİHAZLARI IŞIN KAYNAKLARI Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler Spektroskopik çalışmalara uygun olması için, bir kaynağın kolay algılanabilecek ve ölçülebilecek

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı