Ölçüm Cihazı ile RENK Analizi Çalışması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ölçüm Cihazı ile RENK Analizi Çalışması"

Transkript

1 1 Ölçüm Cihazı ile RENK Analizi Çalışması Dr.Nalan TÜRKÖZ KARAKULLUKÇU

2 2 Genel Bakış Renk

3 Rengi Algılama 3 Rengi algılamamız için 3 ana öğe gerekmektedir: ışık, nesne ve gözlerimiz Eğer ışık yoksa göremeyiz. Eğer nesne yoksa görülecek bir şey yoktur. Gözlerimiz olmadan ışığı ve nesneyi algılayamayız.

4 Algılamanın Değişmesi... 4 Bu arabanın rengi nedir? Her birimiz farklı algılarız. Kırmızı Hmm.Ateş Kırmızısı Açık Kırmızı Bordo

5 Görsel Değerlendirmeyi Etkileyen Faktörler 5 1)Işık Kaynağı 2)Bakış Açısı 3)Ebat 4)Arka plan 5)Gözlemci 6)Hafıza

6 1)Işık Kaynaklarına Göre Farklılıklar 6 Gün ışığı Floresan SarıIşık Güneşli Bulutlu Yağmurlu Sabah Öğleden sonra Akşam

7 Gerçek Hayattan Örnekler 7 Et Reyonu Eve getirdiğimizde

8 2)Bakış Açısına Göre Farklılıklar 8 Rengin nasıl göründüğü, ışığın rengin üzerine hangi açıdan düştüğüne göre değişir. Yarı-saydam görüntüye sahip nesnelerde renk, gözlem açısına göre değişebilir. Metalik boyalar, baktığımız gözlem açısındaki küçük farklılıklarda bile değişir.

9 9 Işık Kaynağı Bordo Metalikboya

10 3)Ebata Göre Farklılıklar 10 Renkteki "Alan Etkisi" Aynı renk, farklı ebatlarda ise büyük olanın rengi küçük olanınkinden daha açık ve daha canlı görülür.

11 11

12 12

13 4)Arka Plana Göre Farklılıklar 13 Rengin Kontrast Etkisi" Bir nesnenin rengine, beyaz ve siyah arka plan üzerinde bakılırsa, beyaz arka plan üzerindeki renk siyah arka plan üzerindekine göre daha açık görülür.

14 14 Z 14

15 15 Z 15

16 5)Gözlemciye Göre Farklılıklar 16 Her insandaki göz hassaslığı farklıdır. Yaş ilerledikçe göz hassasiyeti değişir. Hatta insanın fiziksel veya duygusal durumu da rengi ayırt etmeyi etkiler.

17 Renk Ölçüm Cihazlarının Görsel Değerlendirmeye Göre Avantajları 17 1.Denetleme koşullarının sabit tutulması Görsel denetlemenin belirsizliğinin elimine edilmesi Örneğin gözlemciye, ortam parlaklığına, gözlem açısına göre farklılıklar gibi. 2.Rengin numeric olarak değerlendirilmesi Doğru tanımlamayı, iletişimi, kaydı ve arşivlemeyi sağlar.

18 18 Işık Işık, insan gözüyle görülebilir dalga boylarındaki elektromanyetik radyasyon enerjisidir. Dalga boyu, iki dalga piki arasındaki mesafedir ki genellikle nanometre (nm), bazen angstrom (A o ) ve milimikron (mµ) olarak ifade edilir.

19 19 Spektroskopi Spektroskopi, elektromanyetik ışımanın ve bazı parçacıkların bir cisim tarafından; saçılması, yansıtılması, soğrulması veya salınması ile ilgilenen fen bilimi dalıdır. Spektrofotometreler, madde renginin yoğunluğunun ölçülmesiyle madde miktarının veya konsantrasyonunun bulunmasını sağlayan cihazlardır. Temel mantığı, hazırlanan çözeltiden belirli spektrumlarda ışık geçirilmesi ve bu ışının ne kadarının çözelti tarafından absorblandığını (soğurulduğunu) bulması esasına dayanır.

20 20 Çözeltinin içerdiği madde miktarı ne kadar fazla ise daha fazla ışın, çözelti tarafından soğurulur. Spektrofotometre, çözeltinin içinden geçebilen ışığın yoğunluğunu tespit ederek çözelti içeriğindeki aranan maddenin miktarı hakkında kantitatif bilgi verir. Spektrofotometre Cihazının Yapısı ve Çalışma Prensibi

21 21 Işık kaynağı (source): Solusyon üzerine düşürülecek ışığın üretildiği lamba. Genellikle kullanılan tungsten veya döteryum lambalardır. 20 nm ile 700 nm dalga boyları arasında ışık üretir. Giriş yarığı (slit): Sisteme sadece ışık kaynağından gelen ışığın ince bir hüzme hâlinde girmesini sağlayan küçük geçiş aralığıdır. Monokromatör: Sadece belli dalga boyundaki ışığın küvet üzerine düşürülmesini sağlar. Çıkış yarığı (slit): Diğer dalga boylarındaki ışığın küvete ulaşmasını engelleyen geçiş aralığıdır. Küvet: Renkli solusyonun konduğu özel tüp Dedektör: Küvet tarafından geçirilen ışığı ölçen birim Metre: Ölçülen ışık miktarının sayısal olarak ifade edilmesini sağlayan kısımdır.

22 22 Görünür bölge ve mor ötesi (UV-VIS) spektroskopisi moleküllerdeki elektronik geçişlerin verdiği spektrumları konu alır ve ikisi birden elektronik spektroskopi olarak adlandırılır. Elektronik spektrum nm aralığını kapsar; nm aralığı Vakum UV nm aralığı UV (veya yakın UV) ve nm aralığı görünür bölgedir. Bir bileşik görünür bölgede absorbsiyon yaparsa renklidir ve absorbladığı rengin tamamlayıcı renginde görünür. Örneğin, viyolede absorpsiyon yapan bir bileşik yeşildir.

23 23

24 24

25 Mor ötesi ve görünür bölge spektrofotometrelerinde cam veya kuvars prizma bulunur ve kullanırken ışığın herhangi bir frekanslı UV veya görünür bölgesi seçilir. Işık örnekten (veya örnek çözeltisinden) geçtikten sonraki absorbsiyonu (soğurganlığı) veya geçirgenliği okunur. UV bölgesinde en uygun ışık kaynağı hidrojen deşarj tüpü ve görünür bölgede tungsten lambasıdır. Otomatik spektrofotometreler, frekansı düzgün olarak değiştirir. 25

26 Renk Ölçümünün Işık Kaynakları 26 Standart Aydınlatıcı D65 Standart Aydınlatıcı C Floresan Aydınlatıcı F8 vb... Aydınlatıcı Nesne Sensör = (Tayf güç dağılımı) (Tayf yansıması) (Renk eşleşme fonksiyonları)

27 Renk Ölçümünün Işık Kaynakları 27 Standart Aydınlatıcı D65 Standart Aydınlatıcı C Floresan Aydınlatıcı F8 vb... Aydınlatıcı (Tayf güç dağılımı) Renk Ölçümünün Işık Kaynakları (fromcie) CIE Standart Işık Kaynağı A 2856K Tipik tungsten ışık kaynağı CIE Standart Işık Kaynağı D K de günışığı İlave Işık kaynakları CIE Standart D50, D55, D75 D50 daha çok baskı endüstrisinde kullanılır CIE Standart Işık kaynağı C (UVbölge dahil olmayan günışığı)

28 Renk Ölçümünün Işık Kaynakları 28 Standart Aydınlatıcı D65 Standart Aydınlatıcı C Floresan Aydınlatıcı F8 vb. Aydınlatıcı (Tayf güç dağılımı) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Tipik FloresanAydınlatıcılar Description Daylight Cool white White Warm white Daylight Cool white Simulated D65 Simulated D50 Cool white deluxe Three-component simulated D50 Three-component A Three-component warm white CIE* *Recommended forusebycie

29 Renk Ölçümünün Işık Kaynakları 29 Tipik Floresan Aydınlatıcılar Standart Aydınlatıcı D65 Standart Aydınlatıcı C Floresan Aydınlatıcı F8 vb.. Aydınlatıcı (Tayf güç dağılımı)

30 Bu İki Rengin Farklı Görünmesinin Sebebi 30 Gün ışığında, çantalar aynı renk gibi görünüyor fakat, içerde niçin farklı renkte görünüyorlar? Çantalar Aynı renk. Huh?Şimdi Renkler farklı!

31 31 Metamerizmin birden çok açıklaması vardır: Birincisi bir rengin farklı ışık kaynakları altında farklı renk ve tonlarda gözükmesidir. İkinci açıklama ise iki farklı rengin belli bir tipteki ışık kaynağının altında aynı renkte gözükmesidir. Bir diğer açıklama da iki renk örneğinin belli bir ışık kaynağı altında farklı renk algısı yaratmasıdır. Bu açıklamalar altında metamerizm bir renk algılama hatası olarak görülmektedir. Aslında bu bir hata değil bir fizik yasasıdır. Aydınlatma kaynağı da denilen ışık kaynaklarının 400 nm ile 700 nm arasında bir reflektans eğrisi (cismin rengini gösterir) vardır. D50, D65 gibi standart ışık kaynaklarında bu eğri genel bir denge içindedir. Ancak florasan ve tungusten flamanlı (ev ampulü) gibi ışık kaynaklarında bu eğri farklılıklar gösterir. Reflektans eğrisi bir ışık kaynağının yaydığı enerji miktarının hangi dalga boylarında fazla olduğunu gösterir. A tipi ışık kaynağında nm ye karşılık gelen dalgaboylarında ışıma daha fazla olduğundan bu ışık kaynağının ışıması sarı-kırmızı olarak görülür.

32 Metamerizm İndeksi(MI) 32 Aydınlatıcı D65 intayf Dağılım Grafiği Aydınlatıcı A nıntayf Dağılım Grafiği (nm) (nm) MI=3.64 Aynı renk Farklı renk

33 33 İçerisinde organik moleküller bulunan bir çözeltiden UV-görünür bölge ışınları geçerse, çözelti bu ışınların bir kısmını seçimli olarak soğurur (absorpsiyon), diğerlerini ise çok az soğurur veya olduğu gibi geçirir (transmisyon). Bir küvet içine konmuş renkli bir çözeltiden çıkan ışık şiddeti (I), çözeltiye giren ışık şiddetinden (Io) daha küçüktür. Çözeltiden çıkan ışık şiddetinin çözeltiye giren ışık şiddetine oranı (I/Io), transmittans (T) olarak tanımlanır. Transmittans, genellikle % Transmittans (%T) olarak ifade edilir.

34 34 Transmittansın tersinin logaritması Absorbans (Optik dansite, A) olarak tanımlanır ki bu, çözeltinin içinden geçen ışığın ne kadarının absorbe edildiğinin (soğurulduğunun) ifadesidir. Kolorimetrik ölçümde, konsantrasyonu ölçülecek çözeltinin rengi değişik konsantrasyonlardaki standartların rengiyle karşılaştırılarak değerlendirilir. Bir çözeltide çözünmüş olan maddenin miktarı veya konsantrasyonu ile %Transmittans (%T) arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğu halde Absorbans (A) arasında doğrusal bir ilişki vardır. Çözelti içindeki madde miktarını çözeltinin renginden faydalanarak ölçme işlemine kolorimetri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da kolorimetre denir.

35 35 Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından faydalanarak ölçme işlemine fotometri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da fotometre denir. Fotometrik ölçümde, renksiz çözeltilerin konsantrasyonu da ölçülebilir. Analiz edilen örnek üzerine ışık demetinin bir kısmını filtreler kullanarak ayıran ve gönderen aletler kolorimetre veya fotometre olarak adlandırılırken, yarıklar ya da prizmalar aracılığı ile bu seçiciliği yapan aletler spektrofotometre olarak adlandırılırlar. Spektrofotometrelerde konsantrasyonu bilinen bir standart çözeltinin absorpladığı ışık miktarı (absorbans, optik dansite) ile konsantrasyonu bilinmeyen çözeltinin absorpladığı ışık miktarı karşılaştırılır.

36 36 Renk Spektrofotometresinin Kullanım Alanları Biyoteknoloji Seramik, Metal, Madencilik Gıda Klinik Araştırmalar, Adli Tıp Makine, Otomotiv Elektronik Petrokimya, Kimya Çevre İlaç

37 Renk Birimleri 37 L*a*b*renk birimi ve E*ab renk farkı Renklerin ve renk farklılıklarının sayısal olarak ifade edilmesi

38 Rengin Birimi 38 Uzunluk Renk Ağırlık

39 Renk, Üç Öğenin bileşimidir 39 Açık Parlak Açıklık Aydınlık Renk RenkTonu Chroma Parlaklık Koyu Mat Rengin üç karakteri

40 40 CIE LAB Üç Nokta Ölçüm Yöntemi Bitkisel materyal renk ölçümlerinde genellikle Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) tarafından geliştirilen CIE L* a* b*(cielab) veya Hunter Lab olarak adlandırılan renklerin zıtlığı ölçüm yöntemi kullanılmaktadır.

41 41 CIELAB L*, a* b* parametrelerinin hesaplanmasında CIE XYZ değerlerinin küp kökünü kullanırken, Hunter Lab L, a, b parametrelerinin hesaplanmasında CIE XYZ değerlerinin kareköklerini kullanır. CIELAB parametreleri daha kesin olması ve koyu renklerde daha etkili olması nedeniyle öne çıkmaktadır.

42 42 Renk ve renk farklılığının enstrümantal olarak genellikle Uluslararası Aydınlatma Komisyonu tarafından geliştirilen yönteme göre değerlendirilmesi yaygın bir hale gelmiştir. Bu yöntem CIE L*, a*, b* CIELAB üç nokta ölçüm yöntemi olarak bilinmektedir.

43 Renk Ölçüm Cihazlarından Değerler 43 En çok kullanılan renk birimi L*a*b*: L*:57.21 a*:32.11 b*:5.67 L*a*b* renk birimi 1976 yılında CIE (International Commissionon Illumination) tarafından tanımlandı.

44 44

45 L*a*b*Renk Birimi =Beyaz +=Sarı L* a -=Yeşil +=Kırmızı * b * 0=Siyah -=Mavi

46 L*C*h Renk Birimi 46 L*a*b* L*C*h 90 Yellow Hue a*=50.00 b*=20.00 C*=53.85 h= ed 0 R h (Hue): Renk açısı 270

47 47 Genel Bakış Renk Farkı

48 Renk farklarının ifade edilmesi 48 Hedef ve numunenin L*a*b* değerleri ölçülür. A:Hedef renk Açıklık/Koyuluk farkı L* olarak gösterilir. B:Numunenin rengi Renk farkı E*ab olarak tanımlanır, bu da L*, a*, ve b*, veya c ve h hesaplanarak bulunur.

49 Renk Farkı E*ab 49 Renk E ab L* 2 a* 2 b* 2 A E*ab Ba* L* A b* A:Hedefin rengi B:Ölçülen numunenin rengi

50 50 L, değeri (L 0=siyah, L 100=beyaz) arasında değerler alarak nesnenin renginin parlaklığını gösterir. a pozitif değerlerde kırmızıya doğru (a 0), negatif değerlerde yeşili göstermekte (a 0), b ise pozitif değerlerde sarıya doğru (b 0), negatif değerlerde maviye (b 0), işaret etmektedir.

51 Renk Farkı E*ab nin Kullanımı 51 Renk Farkı( E*ab) 0,1 e kadar İnsan gözünün algılaması Renkler arası görülebilir bir farklılık yok 0,1-0,2 Renk uzmanı tarafından fark edilebilme aralığı 0,2-0,4 Normal bir insan tarafından fark edilebilme aralığı 0,4-0,8 Yoğun fark kontrolü yapıldığında kullanılan aralık, özellikle parçalar birbirine değiyorsa 0,8-1,5 Ürünlerin renk kontrolünde sıkça kullanılan aralık 1,5-3,0 3,0 dan büyük 12 den büyük Renkler yana yana konulduğunda (birbirlerine değmeden) renklerin aynı görüldüğü aralık Renk şikayetlerinin başladığı aralık Başka bir renk

52 52 Genel Bakış Renk Ölçüm Cihazları

53 Renk Ölçüm Cihazları 53 Farklı uygulamalar için farklı renk ölçüm cihazları mevcuttur.

54 Renk Ölçüm Cihaz Çeşitleri 54 Cihazlar: Genel Bakış d/0: Küresel aydınlatma / 0 gözlem Tayf Çeşidi CM-5 CM-3600/ 3610d CM-3700d Sensör Tristimulus (Yok) 0/d: 0 aydınlatma / küresel gözlem (Yok) (Yok) d/d: Küresel aydınlatma / Küresel gözlem (Yok) (Yok)

55 Renk Kontrol Sistemleri 55

56 56 Uygulamalar Plastik &Lastik Boya&Kaplama Spektrofotometreler Otomotiv Renk Reflektans& Transmittans Seramik Paketleme Tekstil Kozmetik Chromameter İlaç YapıMateryalleri Gıda

57 Masaüstü Spektrofotometreler CM-5 57 Reflektans ve Transmittans ölçümleri d:8 SCI/SCE Geometrisi Dahili otomatik beyaz kalibrasyon Tüm renk birimlerinin ve indekslerinin + Gardner, Iodine, Hazen (APHA), EuropeanPharmacopoeia ve US Pharmacopeia gibi özel indekslerin kullanımı Geniş ve renkli LCD ekran USB ile kullanım

58 58 Katı maddelerden toz halindeki maddelere, granüllerden hamura, sıvı maddelerden opak, yarı saydam ya da saydam maddelere kadar numune formlarının çok çeşitliliğinden dolayı; gıda, katkı maddeleri, tat ve kokular, içecekler, ilaçlar, kozmetik ürünleri ve temel kimyasal maddelere yönelik renk ölçümü özellikle gerekli olmuştur. Konica Minolta Masaüstü Spektrofotometre CM-5, laboratuvarda ve üretim kontrolünde hızlı rutin ölçümlere olanak tanıyabilmek amacıyla ölçüm metodolojisi açısından, daha da önemlisi kullanım kolaylığı ve minimum numune hazırlama süresi açısından gereksinimleri karşılayan bir cihazdır.

59 Üst kapağın kaydırılmasıyla, Transmitans modunda folyo ya da cam levha gibi her türlü saydam sıvı ya da katı maddenin ölçülmesini sağlayan büyük transmitans bölmesi açılmaktadır. Sıvılar için ise opsiyonel adaptör kullanılması durumunda 12.5 mm standart cam hücreler dahil olmak üzere, 60 mm kalınlığa sahip cam ya da plastik hücreler kullanılabilmektedir. 59

60 60 Yansıma değerleri, tüm renk sistemleri ve GEÇER/ KALIR değerlendirmeleri dahil olmak üzere ölçüm sonuçları sayısal ya da grafiksel olarak büyük renkli LCD ekranda görüntülenmektedir. İşletimi kolaylaştırmak amacıyla; Operation Wizard (İşletim Sihirbazı) sayesinde 7 ayrı dilde mükemmel bir adım adım kullanıcı kılavuzluğu sağlanır. CM-5 in birden fazla kişi tarafından paralel olarak kullanılabilmesi amacıyla ölçüm verileri ve cihaz ayarları USB hafıza çubuğuna kaydedilebilmektedir. CM-5, klasik kolorimetrik değerlendirme sistemlerinin yanı sıra, sıvılara ait ölçüm sonuçlarının, Gardner, Iodine, Hazen (APHA), European ve US Pharmacopeia gibi sektöre özel indeksler açısından değerlendirilebilmesini de sağlamaktadır.

61 61 RENK ÖLÇÜM CİHAZININ BAZI ÖZELLİKLERİ 1. Geniş dalga boyu aralığına sahip son model spektrofotometre 2. Yansıma ölçümlerine yönelik üst port konsepti 3. Sıvılar ve katı maddeler için büyük Transmitans bölmesi 4. LCD Ekran ve Yazılım ile Tek Başına Çalışma fonksiyonu 5. Sektöre özel indekslerin de ölçülmesi 6. Kullanıcı ayarlarının ve verilerin USB hafıza çubuğuna depolanması 7. Ekranda görüntülenen gerçek zamanlı kullanıcı kılavuzu içeren Operation Wizard (İşletim Sihirbazı) 8. 7 ayrı dilde yazılım 9. Otomatik kalibrasyon ile son derece kolay işletim 10. Kompakt, hafif ve fonksiyonel Tasarım

62 62 Yazılım SpectraMagicNX

63 Yazılım 63 Spectra MagicNX Cihaz Durum Bilgisi Seçilebilen Veri&Yazı Sınıflandırması Ölçüm Verileri Bilgi Ekranı Seçilebilen Grafik Çeşitleri Numune Resmi Renk Önizlemesi

64 Yazılım 64 Renk Eşleştirme Yazılımı: Colibri TM Sonnesilrenk eşleştirmeyazılımı. Boya,plastikve mürekkep uygulamalarında reçete hazırlama için kullanılır.

65 65 MISIR İÇİN RENK ANALİZİ ÇALIŞMASI SpektraMagix NX yazılım programında, İnstrument CommunicationSetup ile port COM 5 seçilerek program çalıştırılır. Numune ölçüm alanı ile uyumlu TargetMask ın cihaza takılı olduğundan emin olduktan sonra İnstrument İnstrumentSettings seçeneğinde reflectance ve 3 mm seçilerek ayar yapılır. İnstrument Calibration (F2) seçeneği ile ilk önce Zero Calibration sonra White Calibration yapılır. Tüm bu işlemlerden sonra cihazımız mısır tanesinin rengini ölçmeye hazır hale gelmiştir. Target olarak kullanılacak olan mısır tanesi, targetmask a yerleştirilerek İnstrument MeasureTarget (F3) ile target ölçümü alınır. Sonra rengi ölçülecek mısır tanesi targetmask a yerleştirilerek İnstrument MeasureSample (F4) ile numune ölçümü alınır. Bu işlem istenilen sayıda mısır tanesi için uygulanabilir. Ölçümlerimiz 1 adet target ve 10 adet numune mısır taneleri ile gerçekleştirdi. Toplamda 11 olan ölçüm sonuçları, sağ tuş ile seçilerek tool averageile mean (ortalama) değerleri alındı. Yapılan işlemlerin 3 boyutlu olması açısından, aynı mısır tane için; sırt, embriyo, dik ve toplu konumları için ayrı ayrı ölçüm işlemleri gerçekleştirildi. Mısır tanelerinin toplu halde ölçümü yapılmadan öncepetridish ile uyumlu target mask, cihaza yerleştirildikten sonra İnstrument İnstrumentSettings Petridish seçilerek ayar yapılır ve calibration (F2) tekrarlanır.bu şekilde cihaz, mısır tanelerinin petridish e yerleştirilerek toplu halde ölçüm yapılma durumuna gelmiştir.

66 ÖRNEK VERİ: şeffaf poşet-embriyo Target No. Judgement L*(D65) a*(d65) b*(d65) dl*(d65) da*(d65) db*(d65) de*ab(d65) Data Name Target1 ( :37:45) ,9 3,94 29, ( :38:22) ,24 0,89 20,47 5,34-3,05-8,75 10,69 2 ( :38:50) ,69 2,23 22,94-0,21-1,7-6,28 6,51 3 ( :39:07) ,32 1,49 23,29 4,42-2,45-5,93 7,79 4 ( :39:41) ,17 3,86 30,16 1,26-0,08 0,94 1,58 5 ( :39:59) ,68 12,33 48,54-10,22 8,4 19,32 23,42 6 ( :40:13) ,94 2,76 21,12-5,96-1,18-8,09 10,12 7 ( :40:27) ,62 1,6 22,26 5,72-2,34-6,96 9,31 8 ( :40:42) ,9 2,32 23,32 4-1,61-5,89 7,31 9 ( :40:58) ,38 2,48 23,93 3,48-1,46-5,29 6,5 10 ( :41:14) ,44 1,46 22,33 4,54-2,47-6,88 8,61 Mean11 ( :41:50) ,4 2,89 24,67 1,5-1,05-4,55 4,9 şeffaf poşet-sırt Data Name Target No. Judgement L*(D65) a*(d65) b*(d65) dl*(d65) da*(d65) db*(d65) de*ab(d65) Target2 ( :58:07) ,52 1,47 25, ( :59:12) ,61 8,74 34,34-17,91 7,27 8,63 21,17 2 ( :59:24) ,28 12,44 46,63-14,24 10,98 20,92 27,58 3 ( :01:41) ,08 10,7 36,04-16,44 9,24 10,33 21,5 4 ( :02:00) ,22 9,52 31,36-16,3 8,06 5,65 19,04 5 ( :02:18) ,46 8,66 31,17-9,06 7,19 5,46 12,79 6 ( :02:41) ,26 12,18 32,66-18,27 10,72 6,95 22,29 7 ( :03:04) ,16 9,44 35,35-17,36 7,98 9,64 21,4 8 ( :03:21) ,31 8,27 34,65-12,21 6,81 8,95 16,6 9 ( :03:45) ,27 9,91 40,67-12,25 8,45 14,96 21,1 10 ( :03:59) ,82 8,54 36,25-14,7 7,07 10,54 19,43 66

67 Mean11 ( :04:26) ,75 9,8 35,7-14,78 8,34 9,99 19,69 şeffaf poşet-dik Data Name Target No. Judgement L*(D65) a*(d65) b*(d65) dl*(d65) da*(d65) db*(d65) de*ab(d65) Target3 ( :06:49) ,15 3,92 28, ( :07:36) ,08 9,73 60,94 4,93 5,82 32,43 33,32 2 ( :08:18) ,31 5,38 55,83 9,16 1,46 27,32 28,85 3 ( :08:42) ,45 10,86 76,12 7,3 6,94 47,62 48,67 4 ( :09:17) ,73 6,33 56,9 5,57 2,41 28,39 29,03 5 ( :09:40) ,28 8,3 36,11-27,88 4,38 7,6 29,22 6 ( :10:17) ,8 9,37 45,39-5,36 5,45 16,88 18,53 7 ( :19:44) ,25 8,51 67,96 7,1 4,59 39,46 40,35 8 ( :20:06) ,17 6,06 51,43 2,01 2,15 22,93 23,12 9 ( :20:23) ,31 6,55 43,7 0,16 2,64 15,19 15,42 10 ( :20:37) ,14 10,57 49,8-15,02 6,66 21,3 26,9 Mean11 ( :20:59) ,26 7,95 54,98 0,11 4,04 26,47 26,78 toplu Data Name Target No. Judgement L*(D65) a*(d65) b*(d65) dl*(d65) da*(d65) db*(d65) de*ab(d65) 1 ( :24:05) ,02 8,33 30, ( :24:17) ,15 8,35 29, Mean3 ( :24:57) ,59 8,34 29,

Renk. Ecs Laboratuvar Cihazları

Renk. Ecs Laboratuvar Cihazları Renk Ecs Laboratuvar Cihazları Renk Temelleri Rengin Algılanması Rengi algılamak için 3 öğeye ihtiyaç duyuyoruz. Işık, bir Obje ve Gözlerimiz. Eğer ışık yok ise göremeyiz. Eğer obje yok ise görecek birşey

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04.2014) 1 9. Haftanın Ders İçeriği Beer-Lambert Kanunu Spektrofotometre 2 Beer-Lambert

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ UV-Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç.Dr. Gökçe MEREY GENEL BİLGİ Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından

Detaylı

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler SPEKTROSKOPİ Spektroskopi ile İlgili Terimler Bir örnekteki atom, molekül veya iyonlardaki elektronların bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın,

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

ENSTRÜMANTAL ANALİZ. Lambert-Beer Yasası ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRİSİ. Absorpsiyometride kullanılan temel kavramlar

ENSTRÜMANTAL ANALİZ. Lambert-Beer Yasası ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRİSİ. Absorpsiyometride kullanılan temel kavramlar ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRİSİ Işının absorpsiyon düzeyinin ölçülmesi ile gerçekleştirilen analizlere absorpsiyometri denir. ENSTRÜMANTAL ANALİZ Spektrofotometrik yöntemler Doğal olarak renkli veya sonradan

Detaylı

LÜKSMETRE T-10 SERİSİ

LÜKSMETRE T-10 SERİSİ 1 LÜKSMETRE T-10 SERİSİ Aydınlığın Kolay ve Doğru Ölçümü Farklı Sistem Konfigürasyonlara Adaptasyon İhtiyaçlarınızla Birlikte Genişleyen Modüler Sistem Lüksmetre T-10 Geniş aralık

Detaylı

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan IŞIK Görme olayı ışıkla gerçekleşir. Cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze gelirse cisim görünür. Ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta

Detaylı

2. HAFTA MİKROSKOPLAR

2. HAFTA MİKROSKOPLAR 2. HAFTA MİKROSKOPLAR MİKROSKOPLAR Hücreler çok küçük olduğundan (3-200 µm) mikroskop kullanılması zorunludur. Soğan zarı, parmak arası zarlar gibi çok ince yapılar, kesit almadan ve mikroskopsuz incelenebilir.

Detaylı

Spektroskopi ve Spektrofotometri. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry

Spektroskopi ve Spektrofotometri. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry Spektroskopi ve Spektrofotometri Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry Spektroskopi Nedir? Maddeyle ışığın (elektromagneek radyasyon) etkileşimini

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 1- Yukarıdaki ışık kaynaklarından kaç tanesi doğal ışık kaynağıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 2- I Işık doğrular boyunca yayılır. II Işık ışınları tüm cisimlerden geçer. III Işık boşlukta yayılır. Yukarıdakilerden

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

YRD. DOÇ DR. AYŞEGÜL KÖROĞLU

YRD. DOÇ DR. AYŞEGÜL KÖROĞLU YRD. DOÇ DR. AYŞEGÜL KÖROĞLU Restoratif dişhekimliğinde estetiğin sağlanması için restorasyonların doğal diş rengi ile olan uyumu çok önemlidir. Renk seçimi hekim için zor ve titizlik gerektiren bir işlemdir.

Detaylı

TIBBİ LABORATUVAR TESTLERİ

TIBBİ LABORATUVAR TESTLERİ TIBBİ LABORATUVAR TESTLERİ Testlerin Alfabetik Listesi Biyokimya Testleri Hematoloji Testleri Hormon Testleri İdrar Analizi Tümör Belirteçleri İlaç Düzeyleri ve Uyuşturucu Paneli HPLC Testleri Elektroforez

Detaylı

RENK ÖLÇÜM CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

RENK ÖLÇÜM CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GENEL KULLANIM ŞEKLİ RENK ÖLÇÜM CİHAZI KULLANMA KILAVUZU - Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Verimli bir kullanım için gerekli bilgiler; cihazın tüm fonksiyonlarını iyi öğrenmek ve

Detaylı

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri Sanayi fabrika otomasyonunda proximity (yaklasım) sensorler kullanılır. Porximity sensorler profesyonel yapıda cevre sartlarından

Detaylı

MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI

MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI III-Hafta KOÜ METALURJİ & MALZEME MÜHENDİSLİĞİ Fotografik Emulsiyon & Renk Duyarlılığı Şekil 1.9. Göz eğrisi ile değişik film malzemelerinin karşılaştırılması. Fotografik

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

AYDINLATMA SİSTEMLERİ. İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi

AYDINLATMA SİSTEMLERİ. İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi AYDINLATMA SİSTEMLERİ İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi Işık Göze etki eden özel bir enerji şekli olup dalga veya foton şeklinde yayıldığı kabul edilir. Elektromanyetik dalgalar dalga uzunluklarına göre

Detaylı

GIDALARDA REFRAKTİF İNDEKS VE RENK TAYİNİ

GIDALARDA REFRAKTİF İNDEKS VE RENK TAYİNİ GIDALARDA REFRAKTİF İNDEKS VE RENK TAYİNİ '''Refraktometri''', her ortamın kırılma indisinin farklı olması prensibini kullanarak, konsantrasyon ve madde miktarı gibi tayinleri yapmaya yarayan bir yöntemdir.

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER: Kromotografi ve Spektrofotometri

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER: Kromotografi ve Spektrofotometri 17.12.2014/Çarşamba Laboratuvar 10 KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER: Kromotografi ve Spektrofotometri AMAÇ: Moleküler biyolojide kullanılan temel tekniklerler olan kromotografi ve spektrofotometrinin

Detaylı

TECHKON YENİ SPECTRAL DENSİTOMETRELER ve ÖZELLİKLERİ

TECHKON YENİ SPECTRAL DENSİTOMETRELER ve ÖZELLİKLERİ TECHKON YENİ SPECTRAL DENSİTOMETRELER ve ÖZELLİKLERİ TECHKON Ocak 2014 ten itibaren Spectral Densitometre modellerinde dizayn ve ölçüm fonksiyonları bakımından önemli bazı yenilikler yapmış bulunmaktadır

Detaylı

PRATİKTE AYDINLATMA KAVRAMLARI VE TERİMLERİ

PRATİKTE AYDINLATMA KAVRAMLARI VE TERİMLERİ İSO ATMK - AGİD Sektör Toplantısı PRATİKTE AYDINLATMA KAVRAMLARI VE TERİMLERİ A.Kamuran TÜRKOĞLU, Kevork BENLİOĞLU, Tuba BASKAN 23.06.2011 1 İÇERİK 1. Işık Şiddeti - Kandela 2. Işık Akısı - Lümen 3. Aydınlık

Detaylı

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Tanımlar Renk Oluşumu Gökyüzünde yağmur sonrasında olağanüstü bir renk kuşağı ( gökkuşağı ) görülür. Bunun nedeni yağmur damlalarının, cam prizma etkisi ile ışığı yansıtarak altı

Detaylı

2. Ayırma Gücü Ayırma gücü en yakın iki noktanın birbirinden net olarak ayırt edilebilmesini belirler.

2. Ayırma Gücü Ayırma gücü en yakın iki noktanın birbirinden net olarak ayırt edilebilmesini belirler. DENEYİN ADI: Işık Mikroskobu DENEYİN AMACI: Metallerin yapılarını incelemek için kullanılan metal ışık mikroskobunun tanıtılması ve metalografide bunun uygulamasına ilişkin önemli konulara değinilmesi.

Detaylı

Ultraviyole-Görünür Bölge Absorpsiyon Spektroskopisi

Ultraviyole-Görünür Bölge Absorpsiyon Spektroskopisi UV Ultraviyole-Görünür Bölge Absorpsiyon Spektroskopisi Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur. Spektroskopik Yöntemler Spektrofotometri (UV-Visible,

Detaylı

Metamerizm ve Yapay Işık Kaynakları

Metamerizm ve Yapay Işık Kaynakları C O A T S D İ K İ Ş Ç Ö Z Ü M L E R İ Metamerizm ve Yapay Işık Kaynakları İçerik Giriş Metamerizm Nedir? Metamerizm ve Çeşitleri Metamerizmde Işığın Önemi Yapay Işık Kaynağı nedir? Doğal ve yapay ışık

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK A IŞIĞIN SOĞURULMASI (4 SAAT) 1 Işık ve Işık Kaynağı 2 Işığın Yayılması 3 Işığın Maddelerle Etkileşimi 4 Işığın Yansıması 5 Cisimlerin Görülmesi 6 Isı Enerjisinin

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY X-IŞINI SPEKTROSKOPİSİ X-ışını spektroskopisi, X-ışınlarının emisyonu, absorbsiyonu ve difraksiyonuna (saçılması) dayanır. Kalitatif

Detaylı

Sayılarla Renkler İçerik

Sayılarla Renkler İçerik C O A T S D İ K İ Ş Ç Ö Z Ü M L E R İ Sayılarla Renkler İçerik Giriş Renk nedir? Renk Algısı Görsel Algılama ve Renk Grafik Gösterim Gözle görülen Spektrum Uniform Renk Uzayı Renk Farklarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Işının Absorplanması (Soğurulması) Madde ile ışının etkileşmesi sonucu meydana gelecek olaylardan en önemlisi ışının absorblanmasıdır. Çeşitli dalga boylarında ışın içeren bir demet, saydam bir ortamdan

Detaylı

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI 12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 2. Işık 3. Işık Nasıl Yayılır? 4. Tam Gölge ve Yarı Gölge 5. Güneş Tutulması 6. Ay Tutulması 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 8. Işık Şiddeti

Detaylı

İNTERFEROMETRİ Yüksek Hassaslıkta Düzlemlik Ölçümü

İNTERFEROMETRİ Yüksek Hassaslıkta Düzlemlik Ölçümü İNTERFEROMETRİ Yüksek Hassaslıkta Düzlemlik Ölçümü TANIM: Uzunluğu ve yüzey düzlemliğini mümkün olabilecek en yüksek hassasiyette, optik yöntem kullanarak ölçme interferometri ile sağlanır. Kesin olarak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU COLOUR SCIENCE. Dersin Kodu: TEX 4030

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU COLOUR SCIENCE. Dersin Kodu: TEX 4030 Dersi Veren Birim: Tekstil Mühendisliği Dersin Adı: COLOUR SCIENCE Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: TEX 00 Dersin Öğretim Dili: İngilizce Formun Düzenleme / Yenilenme

Detaylı

KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU

KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU 235 KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU Kemal ÖZCAN Aliye KARTAL DOĞAN ÖZET Kızılötesi kulaktan sıcaklık ölçen termometreler sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite verimlilikle buluştu DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite ve uygun maliyetin birleşimi Yeni DR6000 UV-VIS spektrofotometre, laboratuvardaki rutin analizler ve zorlu fotometrik uygulamalar için

Detaylı

ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ

ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ Kaynaklar ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ Aydınlatma Tekniği, Muzaffer Özkaya, Turgut Tüfekçi, Birsen Yayınevi, 2011 Aydınlatmanın Amacı ve Konusu Işık ve Görme Olayı (Hafta1) Yrd.Doç.Dr. Zehra ÇEKMEN Ders Notları

Detaylı

Teknik Katalog [Spektrometre]

Teknik Katalog [Spektrometre] Teknik Katalog [Spektrometre] [PCE-CSM 4] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi Özet AAS eser miktardaki metallerin (ppm ve ppb düzeyde) kantitatif analiz için kullanılmaktadır. Öncelikle analizi yapılacak örneğin çözeltisi hazırlanır. Hangi

Detaylı

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata Hata Hesabı Hata Nedir? Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka hata denir. Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün sayısal değeri, yapılan deneysel hatalardan dolayı

Detaylı

OPTİK ÇEVİRME DAĞILIMI VE DAİRESEL DİKROİZM

OPTİK ÇEVİRME DAĞILIMI VE DAİRESEL DİKROİZM 1 OPTİK ÇEVİRME DAĞILIMI VE DAİRESEL DİKROİZM Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Optik çevirme dağılımı ve dairesel dikroizm, her ikisi de, dairesel polarize ışının optikce aktif taneciklerle etkileşimine

Detaylı

EYETECH PARTİKÜL TAYİN CİHAZI

EYETECH PARTİKÜL TAYİN CİHAZI EYETECH PARTİKÜL TAYİN CİHAZI Ambivalue şirketinin yeni nesil üretmiş olduğu Eyetech model partikül tayin cihazı ile parçacık boyut analizlerinde ve şekil çözümleyicilerin de yeni nesil cihaz üretimi gerçekleştirmiştir.

Detaylı

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU TÇ 2007 & ҰǓ 2012 Öğrencinin Adı

Detaylı

MODEL 1000 Tek Kanallı Çözünmüş Oksijen Ölçüm Sistemi

MODEL 1000 Tek Kanallı Çözünmüş Oksijen Ölçüm Sistemi MODEL 1000 Tek Kanallı Çözünmüş Oksijen Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Kalibrasyon Yok Değişen Optik Kapak Yok Sarf Malzeme Yok 5 Yıl Sensör Garantisi Anoksik Bölgelerde Mükemmel Hassasiyet Sıfır Akışlı

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ ALGILAMA Üç temel zar ile kaplıdır. 1- Dış Zar(kornea ve Sklera) 2- Koroid 3- Retina GÖRÜNTÜ ALGILAMA ---Dış Zar İki kısımdan oluşur. Kornea ve

Detaylı

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK KALEM TİPİ ph METRE; OTOMATİK KALİBRASYON, TUTMA FONKSİYONU, OTOMATİK SICAKLIK TELAFİSİ (ATC), DEĞİŞTİRİLEBİLİR ELEKTROT, OTO-KAPANMA, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİK

Detaylı

Sıcaklık Nasıl Ölçülür?

Sıcaklık Nasıl Ölçülür? Sıcaklık Nasıl Ölçülür? En basit ve en çok kullanılan özellik ısıl genleşmedir. Cam termometredeki sıvıda olduğu gibi. Elektriksel dönüşüm için algılamanın farklı metotları kullanılır. Bunlar : rezistif

Detaylı

Renk Yönetimi - 1. Özgür Yazar. EFI Fiery Grubu

Renk Yönetimi - 1. Özgür Yazar. EFI Fiery Grubu Renk Yönetimi - 1 Özgür Yazar EFI Fiery Grubu Seminerler Hakkinda Bu seminerlerin amacı özellikle dijital baskı sektöründe operatör, tasarımcı ve teknisyen olarak çalışan kişilere renk yönetiminin temellerini

Detaylı

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Sarı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı için siyah görünür.

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Sarı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı için siyah görünür. 6 Renkler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. 3. fl k S K Y magenta Şekilde gösterildiği gibi; sar cyan + = + = cyan + = magenta + + = görünür. Bu duruma uymayan E seçeneği yanlıştır. Sarı renkli kumaş

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL FİZİĞİ DERSİ DOÇ.DR.ÜMİT HALİS ERDOĞAN ARAŞ.GÖR.YASEMİN SEKİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL FİZİĞİ DERSİ DOÇ.DR.ÜMİT HALİS ERDOĞAN ARAŞ.GÖR.YASEMİN SEKİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL FİZİĞİ DERSİ DOÇ.DR.ÜMİT HALİS ERDOĞAN ARAŞ.GÖR.YASEMİN SEKİ 2012511019 Özge DEMİRKAN 2012511034 Sibel KATIRCI 2012511009 Fulya BAYDAR 2012511026 Murat GÜNEŞ 2012511006

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 5. Konu RENKLER ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 5. Konu RENKLER ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLATIMLI 4. ÜNİTE: OPTİK 5. Konu RENKLER ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 4 Optik 4. Ünite 5. Konu (Renkler) ETKİNLİK-1 Cevapları a) b) c) ç) d) e) gül kısmı da, yapraklar da f) g) karpuzun

Detaylı

Her zaman yanınızda olan yeni laboratuvarınız. Spectroquant Move 100 taşınabilir kolorimetre

Her zaman yanınızda olan yeni laboratuvarınız. Spectroquant Move 100 taşınabilir kolorimetre Her zaman yanınızda olan yeni laboratuvarınız. taşınabilir kolorimetre Taşınabilir sonuçlar. Her zaman yanınızda. Her yerde doğru ve tutarlı analiz Sahada çalışırken hızlı ve güvenilir su analizleri için

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI

NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI Dr. Zafer KÜÇÜKODACI GATA HEH Patoloji Servisi 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7 Kasım 2012 Manavgat DNA ve RNA NIN KANTİTASYONU Spektrofotometrik ölçüm Floresans teknik

Detaylı

Teknik Katalog [Renk Ölçüm Cihazı]

Teknik Katalog [Renk Ölçüm Cihazı] Teknik Katalog [Renk Ölçüm Cihazı] [MK350S] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

UV Mürekkep, 5 Renk + Lak UV Yazıcı için mükemmel

UV Mürekkep, 5 Renk + Lak UV Yazıcı için mükemmel UV Mürekkep, 5 Renk + Lak UV Yazıcı için mükemmel * Zararsız, düşük içerikli arom-hidrokarbon zararlı metal elementlerden arınmış; * Yüksek hızda kuruma, yüksek baskı hızına uygun; * Yapışmayı önleyici

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

EASY-CHECK FN KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI

EASY-CHECK FN KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Bms Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli / İSTANBUL Tel : 0 212 671

Detaylı

elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu

elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu ÖZET Yük. Müh. Uğur DOĞAN -Yük. Müh Özgür GÖR Müh. Aysel ÖZÇEKER Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi

Detaylı

İnfrared spektroskopisi ENSTRÜMANTAL ANALİZ

İnfrared spektroskopisi ENSTRÜMANTAL ANALİZ İnfrared spektroskopisi Infrared veya biraz daha uzun dalga boylu ışınların kullanılmasıyla yapılan her türlü analize IR analizleri denir. ENSTRÜMANTAL ANALİZ IR ışınları dalga boylarına göre: 800-2500

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU SINIRLAR AŞILMAK İÇİNDİR. www.martplastik.com

ÜRÜN KATALOĞU SINIRLAR AŞILMAK İÇİNDİR. www.martplastik.com ÜRÜN KATALOĞU PVC PARLAK ŞEFFAF 100 MİCRON 150 MİCRON 200 MİCRON 300 MİCRON 400 MİCRON 600 MİCRON 700 MİCRON PVC MAT ŞEFFAF 200 MİCRON 300 MİCRON 400 MİCRON 700 MİCRON PVC MAT BEYAZ 200 MİCRON 300 MİCRON

Detaylı

Sense it! Connect it! Bus it! Solve it! FOTOELEKTRİK SENSÖRLER

Sense it! Connect it! Bus it! Solve it! FOTOELEKTRİK SENSÖRLER Sense it! Connect it! Bus it! Solve it! FOTOELEKTRİK SENSÖRLER Sensör aileleri Q10 Minyatür Koruma devreli sağlam gövde ve dahili conta, sağlam metal destekli montaj delikleri ve 360º görülebilir durum

Detaylı

gelen ışın gelme açısı

gelen ışın gelme açısı 1 REFRAKTOMETRİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz gelen ışın gelme açısı normal 1 M 1, az yoğun ortam 2 kırılma açısı kırılan ışın M 2, çok yoğun ortam n 2 > n 1 varsayılıyor 1 > 2 Şeffaf bir ortamdan

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

SALUTRON D1 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SALUTRON D1 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU SALUTRON D1 BOYA ve KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN MARKA : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI : SALUTRON MODEL : D 1 Firma : MEP TEKNİK ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ. Adres

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU LASER (Light AmplificaLon by SLmulated Emission of RadiaLon) Özellikleri Koherens (eş fazlı ve aynı uzaysal yönelime sahip), monokromalk

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ. Doç.Dr. Engin DEVECİ MİKROSKOP KULLANIMI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ. Doç.Dr. Engin DEVECİ MİKROSKOP KULLANIMI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Doç.Dr. Engin DEVECİ MİKROSKOP KULLANIMI Histoloji: Dokuların yapısını inceleyen bilim dalı olduğu

Detaylı

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA 1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA Işığın Yayılması Bir ışık kaynağından çıkarak doğrular boyunca yayılan ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık ışınları doğrusal çizgilerle ifade edilir. Bir ışık kaynağından

Detaylı

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ 1. EMİSYON (YAYINMA) SPEKTRUMU ve SPEKTROMETRELER Onyedinci yüzyılda Newton un güneş ışığının değişik renkteki bileşenlerden oluştuğunu ve bunların bir

Detaylı

Görev çubuğu. Ana ölçek. Şekil 1.1: Verniyeli kumpas

Görev çubuğu. Ana ölçek. Şekil 1.1: Verniyeli kumpas Deney No : M0 Deney Adı : ÖLÇME VE HATA HESABI Deneyin Amacı : Bazı uzunluk ölçü aletlerini tanımak ve ölçme hataları hakkında ön bilgiler elde etmektir. Teorik Bilgi : VERNİYELİ KUMPAS Uzunluk ölçümü

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLER. Biyofizik 2015

SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLER. Biyofizik 2015 SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLER Biyofizik 2015 Pratiğin Amacı Temel ölçüm yöntemlerinden biri olan spektrofotometrik yöntemler ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmaktır Pratiğin Hedefi Bu pratiğin

Detaylı

21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ

21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ 21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Frekansın Ölçülmesi 2. Güç Katsayısının Ölçülmesi 3. Devir Sayının Ölçülmesi 21.1.Frekansın Ölçülmesi 21.1.1. Frekansın Tanımı Frekans,

Detaylı

Genel Bilgiler MADDE 5- Ekipman MADDE 6-

Genel Bilgiler MADDE 5- Ekipman MADDE 6- TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU TEN RENK TİPİNİN KOLORİMETRİK OLARAK TAYİNİ VE UV MARUZİYETİ OLMAKSIZIN MİNİMAL ERİTEM DOZUN (MED) TAHMİN EDİLMESİNE YÖNELİK KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, ten

Detaylı

Azot kırmızımsı sarı renk, karbon yapay gün ışığı rengi sağlar.2000 V mertebesinde çalıştırılırlar. Elektronları 1-3 lm/w arasındadır.

Azot kırmızımsı sarı renk, karbon yapay gün ışığı rengi sağlar.2000 V mertebesinde çalıştırılırlar. Elektronları 1-3 lm/w arasındadır. A)Soğuk Elektrotlu Deşarj Lambaları,Işık Tüpleri Y.G de pozitif plazma üretim prensibiyle çalışırlar. İki çeşidi vardır. 1)Azotlu ve Karbondioksitli Işık Tüpleri (Moore Işık Tüpleri) Azot kırmızımsı sarı

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

Dräger Pac 5500 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Dräger Pac 5500 Tekli Gaz Algılama Cihazı Dräger Pac 5500 Tekli Gaz Algılama Cihazı Uzun süreli görevler, onun uzmanlığı: tekli gaz cihazı Dräger Pac 5500'ün ömür sınırlaması yoktur ve karbon monoksit, hidrojen sülfür veya oksijenin hızlı ve doğru

Detaylı

Işık. F. mak. Yansıyan ışık Nesne (3-Boyutlu) İmge Uzayı (2-Boyutlu)

Işık. F. mak. Yansıyan ışık Nesne (3-Boyutlu) İmge Uzayı (2-Boyutlu) I Ş I K Maddenin fiziksel yapısındaki atomik etkileşim sonucu oluşan elektromanyetik saçılımdır. Herhangi bir dalganın iki temel özelliği, dalga boyu frekans Dalga boyu ile frekansın çarpımı ışığın yayılma

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB. LİSE ÖĞRETMENLERİ ( FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 ( Çalıştay 2011 )

TÜBİTAK BİDEB. LİSE ÖĞRETMENLERİ ( FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 ( Çalıştay 2011 ) TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ ( FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 ( Çalıştay 2011 ) FİZİK GRUP GIRGIR PROJE ADI SIVI İLETKENLİĞİNDEN YARARLANARAK SU SEVİYESİNİN

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl D U L K Kredi 2 0 2 3 ECTS 2 0 2 3 UYGULAMA-1 ELEKTRONİK ALETLERİN KALİBRASYONU

Detaylı

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde 24 Sülfat Kül Testlerinde Yakma Kalıntısı Testlerinde Isıl Dayanım Testlerinde Yaş Kimya Analizlerinde Hazırlık Aşamalarında Ambalaj Malzemesi Testlerinde İlaç endüstrisi Laboratuvarlarında Ar-Ge Laboratuvarlarında

Detaylı

TOP-CHECK FN KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI

TOP-CHECK FN KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TOP-CHECK FN KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli/Başakşehir /

Detaylı

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN 2012 İÇERİK X-IŞINI KIRINIM CİHAZI (XRD) X-RAY DİFFRACTİON XRD CİHAZI NEDİR? XRD CİHAZININ OPTİK MEKANİZMASI XRD CİHAZINDA ÖRNEK

Detaylı

Spectroquant Prove 100

Spectroquant Prove 100 Spectroquant Prove 100 Teknik bilgi dökümanı www.merckmillipore.com/prove100 Merck Millipore is a business of Ölçüm teknolojisi Dalgaboyu aralığı Lamba tipi Ölçüm modları Spektral bant genişliği Dalgaboyu

Detaylı

Spektroskopi. Madde ile ışın arasındaki etkileşmeyi inceleyen bilim dalıdır.

Spektroskopi. Madde ile ışın arasındaki etkileşmeyi inceleyen bilim dalıdır. Spektroskopi Madde ile ışın arasındaki etkileşmeyi inceleyen bilim dalıdır. Bu yöntemde bir örnekteki atom, molekül veya iyonların, bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan

Detaylı

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi)

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC yöntemi bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi,

Detaylı

Şekil 1: Güneş ve yüzeyindeki lekeler. Şekil 2: Uydumuz Ay ve kraterleri.

Şekil 1: Güneş ve yüzeyindeki lekeler. Şekil 2: Uydumuz Ay ve kraterleri. Güneş ile birlikte etrafında dolanan gezegenler ve uydular, günümüzden yaklaşık 4.5 milyar yıl önce, gökadamız Samanyolu nun sarmal kollarındaki gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Oluşan bu gezegenlerden

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ Esası: Temel düzeydeki element atomlarının UV-Görünür bölgedeki monokromatik ışınları Lambert-Beer yasasına göre

Detaylı

2. Bölüm Işık Işık dünyayla birlikte var. Binlerce yıldır da insanlar ışığın ne olduğunu, onun özelliklerini çözmeye çalışıyorlar.

2. Bölüm Işık Işık dünyayla birlikte var. Binlerce yıldır da insanlar ışığın ne olduğunu, onun özelliklerini çözmeye çalışıyorlar. 2. Bölüm Işık Işık dünyayla birlikte var. Binlerce yıldır da insanlar ışığın ne olduğunu, onun özelliklerini çözmeye çalışıyorlar. Işık nesnelerin görünebilirliğini sağlıyor. Işık üzerine düştüğü cisimleri

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 7 Aktif Alıcılar ve Uygulamaları (SONAR, RADAR, SAR, LiDAR) Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr SONAR (SOund Navigation And Ranging) Ses dalgaları ölçümüne dayanır

Detaylı

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR?

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Beyaz ışığın, bir prizmadan geçtikten sonra ayrıldığı renklere ışık tayfı denir. Beyaz ışığı meydana getiren yedi rengin, kırılmaları değişik olduğu için, bir prizmadan bunlar

Detaylı

OZON ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR

OZON ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR OZON ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR Ankara da ozon ölçümlerine 13 Ocak 1994 tarihinde başlanmıştır. Ozon Ölçüm Yöntemi Ülkemizde ozon ölçümleri Ozonsonde Yöntemi ile yapılmaktadır. Ozonsonde Yöntemi,

Detaylı

MEGA-CHECK 10ST KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI

MEGA-CHECK 10ST KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Bms Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli / İSTANBUL Tel : 0 212 671

Detaylı

X-Ray Çözümleri - Biz Güvenlik İzmir Kamera Sistemleri Güvenilir Güvenlik Çözümleri Mobotix Çözümleri

X-Ray Çözümleri - Biz Güvenlik İzmir Kamera Sistemleri Güvenilir Güvenlik Çözümleri Mobotix Çözümleri X-RAY CİHAZLARI X-Ray cihazı kullanımıgenel olarak çanta, bavul, koli, paket, zarf gibi cisimlerin güvenliği tehdit edici bir içerik taşıyıp taşımadığı ve ne tür bir içerik taşıdığının tespit edilmesinde

Detaylı

Precisa prepash 340 Serisi 3 kat daha verimli

Precisa prepash 340 Serisi 3 kat daha verimli NEM ANALİZİ VE KÜL TAYİN SİSTEMLERİ Precisa prepash 340 Serisi 3 kat daha verimli 3 yeni prepash 340 serisi modli yüksek kalitede termogravimetrik analiz sunar ve önemli özellikleri benzersiz bir kombine

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) ÖĞRENE ALANI : FĐZĐEL OLALAR ÜNĐE 5 : IŞI (EB) B- IŞIĞIN RENLERE ARILAI CĐĐLER NAIL RENLĐ GÖRÜNÜR? 1- Işığın Renklerine Ayrılması 2- Işığın Elde Edilmesi 3- Renkleri 4- Cisimlerin Işığı ansıtması 5- leri

Detaylı

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 52 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan Garanti Bilgileri

Detaylı

POLARİZE MİKROSKOP 2009511026 ÇAĞRI KOCABIYIK

POLARİZE MİKROSKOP 2009511026 ÇAĞRI KOCABIYIK POLARİZE MİKROSKOP 2009511026 ÇAĞRI KOCABIYIK Mikroskop (Yunanca: μικρός; σκοπεῖν), çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç çeşit mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini

Detaylı