GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ. Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Laboratuarı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ. Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Laboratuarı"

Transkript

1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/07 Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Laboratuarı Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Polat Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Araştırmacı Öğr.Gör. Esin Hande Bayrak Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğr.Gör. Semire Kalpakçı Yokuş Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Eylül/2013

2 I ÖZET Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Günümüzde çevre kirlenmesi önemli boyutlarda olup, bunun sonucu olarak büyük ölçüde kirlenen hava, su ve toprak canlılar için zararlı bir duruma gelmiştir. Hem ulusal bazda hem de uluslararası bazda çevre eğitiminin önemi giderek artmaktadır. Çevre eğitiminde temel kavramların iyi anlaşılması gerekir. Temel kavramların iyi anlaşılması iyi bir teori eğitiminin yanında iyi bir uygulama eğitimiyle mümkün olmaktadır. Bu bağlamda yapılan alt yapı projesiyle, öğrencilerimiz teorik olarak aldığı çevre eğitiminin uygulamasını yapabileceği laboratuara sahip olmuştur. Kurulan laboratuar ile temel düzeyde çevre deneyleri yapılabilmektedir. Ayrıca laboratuara eklenecek sarf malzeme ile orta ve ileri düzey deneyler ve yeni projeler üretebilecek altyapı oluşturulmuştur. Anahtar Kelimeler Kirlilik, Çevre Koruma *Bu alt yapı projesi (Proje No: 2011/52) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanlığınca desteklenmiştir.

3 II ABSTRACT Almus Vocational School of Technology Department of Environmental Protection Today, the extent of environmental pollution and it largely as a result of contaminated air, water and soil has become harmful to living things. Both on a national basis as well as the increasing importance of environmental education on an international basis. Have a good understanding of the basic concepts of environmental education. Besides a good understanding of the basic concepts of good practice in education, training theory, it is possible. In this regard, the infrastructure project, the students can practice the theoretical laboratory which has had environmental education. Environment established by laboratory tests to be conducted at a basic level. Also to be added to the lab supplies and infrastructure to produce intermediate and advanced experiments and created new projects. Keywords Polution, Environmental Protection

4 III ÖNSÖZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonunca desteklenen bu çalışma (proje no: 2012/07) bir alt yapı projesi olup, sağlanan destek ile Üniversitemiz Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümünde temel seviyede toprak-su-hava analizlerini yapabilecek çevre laloratuarı kurulmuştur. Oluşturulan laboratuar Çevre koruma ve Kontrolu önlisans öğrencilerinin başta Laboratuar (T/U) (0/4) dersi olmak üzere çevre ile ilgili tüm uygulama derslerinde derslerinde kullanacaktır. Ayrıca öğretim elemanları geliştirecekleri projelerde mevcut makine teçhizatı kullanarak yeni araştırmalar yapabileceklerdir. Bölümümüze kalıcı ve işlevsel bir laboratuarın oluşması için destek veren GOÜ- BAP komisyon başkanı ve üyelerine, işlemlerin yürütülmesinde desteklerini gördüğüm BAP personeline teşekkürlerimi bildiririm. Yrd. Doç. Dr. Fatih Polat Eylül, 2013

5 IV İÇİNDEKİLER ÖZET... I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... IV ŞEKİLLER LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 MATERYAL VE METOD... 2 Örnek Uygulama... 4 SONUÇLAR... 6 KAYNAKÇA... 7

6 V ŞEKİLLER LİSTESİ Şekiller Sayfa Şekil 1 Ultraviyole/görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi(uv-vis) 3

7 1 GİRİŞ Günümüzde çevre kirlenmesi önemli boyutlarda olup, bunun sonucu olarak büyük ölçüde kirlenen hava, su ve toprak canlılar için zararlı bir duruma gelmiştir(yaramaz, 1992). Hızla artan dünya nüfusu, sağlıksız kentleşme, plansız ve bilinçsiz endüstrileşme, savaşlar, askeri tatbikatlar, birim alana düşen verimi artırmak için kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve deterjan gibi daha birçok kimyasal madde çevreyi kirletmekte, yaşadığımız ortamın kalitesini düşürmektedir. Ülkemizde, çevre sorunlarını ele alan çeşitli bilim adamları tarafından yapılan çok sayıda çalışmalar mevcuttur. (Sunlu 1998, Gündüz 1998, Yaramaz 1992, Cirik ve ark. 1991, Ünlü ve ark. 1999, Tepe ve ark. 2006, Taş 2006, Akbulut ve ark. 2001, Karahan ve ark. 2007, Özdemir ve ark. 2007, Yılmaz 2004, Kayhan 2004, Anonymous 1995, Polat 2011 vb.). Ayrıca EPA(1979,1984,1999,2007), FAO ve GESAMP(1997), OECD(1982) başta olmak üzere sorun küresel ölçekte birçok uluslar arası örgüt tarafından tartışılmakta ve konu ile ilgili araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Hem ulusal bazda hem de uluslararası bazda çevrenin önemi giderek artmakta, Avrupa Birliği ilerleme raporlarında çevre ile ilgili özel fasılalar ayrı ayrı başlıklar altında Türkiye ve diğer birçok ülkenin önüne sunulmaktadır. Sadece kurumlar değil artık özel sektördeki bir çok firmanın bile gelecekte çevre ile ilgili tekniker unvanına sahip ara eleman bulmak da sıkıntı yaşayacağı aşikardır. Bu anlamda Gaziosmanpaşa Üniversitesi Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrolü önlisans Programı öğrencilerinin, ülkenin sorunlarına daha etkili çözümler bulabilecek nitelikli birer tekniker olabilmeleri için, teorik derslerinin yanında uygulama yapabilecekleri bir çevre laboratuarının olması oldukça önem arz etmektedir Gerçekleştirilen bu proje ile üniversitemiz Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrolü önlisans programı öğrencilerinin ders ve uygulamalarında yardımcı olacak çevre laboratuarı kurulmuştur. Bu laboratuar ile kadrosunda 1 öğretim üyesi ve 2 öğretim elamanı bulunduran Çevre Koruma ve Kontrolü öğretim elamanlarının bilimsel çalışmalarında da kullanabilecekleri bir laboratuarın temelleri atılmıştır. Ayrıca Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrolü Bölümü Üniversitemizin çevre ile ilgili tek bölümüdür. Kurulan laboratuar, üniversitemizin bu alandaki eksikliğini giderme ye de yardımcı olacaktır. Nitekim Üniversitemiz Tıp Fakültesine bağlı Halk Sağlığı Anabilim dalında yürütülen, Tokat İlinde İçme Sularında Flor Düzeylerindeki Mevsimsel Değişikliklerin Belirlenmesi adlı BAP

8 2 projesinin su analizleri, kurulumu gerçekleştirilen Almus MYO Çevre Laboratuarının imkânlarından faydalanılarak yapılmıştır. Ayrıca TUBİTAK ve benzeri ulusal ve uluslararası kuruluşlar projelere destek vereceklerinde, projeyi veren kurumun altyapı imkânlarının mevcut olmasını istemektedir. Bu bakımdan yapılan altyapı projesi ileride hedeflenen projelere altyapı oluşturmuştur. Daha da önemlisi öğrencilerimiz yılında laboratuarın işler hale gelmesinin hemen ardından, başta Laboratuar dersi olmak üzere bir çok uygulama dersini yapma imkanı bulmuş ve gelecek yıllarda da bulma imkanına kavuşmuştur. MATERYAL VE METOD Çevre ile ilgili analizlerde ölçümü yapılan hemen hemen tüm parametreler için spektroskopik yöntemler kullanılmaktadır. Ultraviyole/görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi(uv-vis) çevrecilerin kantitatif analizlerde en çok faydalandıkları tekniklerden birisidir. Günümüze kadar dünyanın her yöresinde çevre ve klinik laboratuarlarında en çok kullanılan metottur. Maddenin ışığı absorplamasını incelemek için kullanılan düzeneğe absorpsiyon spektrometresi veya absorpsiyon spektrofotometresi adı verilir. Proje kapsamında alınan Ultraviyole/görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi(uv-vis) Almus Meslek Yüksekokulu Çevre laboratuarına yerleştirilmiştir. Kurulumu gerçekleştirilen cihaz Şekil 1'de görülmektedir.

9 3 Şekil 1. Ultraviyole/görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi(uv-vis) UV-VIS Spektrofotometresi Lambert-Beer Kanununa göre çalışır. Monokromatik (tek dalga boylu ışıma) ve Io şiddetindeki bir ışık demeti, kalınlığı b cm olan bir tüpte bulunan çözeltideki herhangi bir molekül tarafından absorplandığında şiddeti azalır ve tüpü I şiddetinde terk eder. Moleküllerin seçilen dalga boyundaki ışımayı absorplaması sonucu ortaya çıkan azalma Beer- Lambert eşitliği ile verilir. log Io/I = εbc = A I 0 : Örnek kabına giren ışık şiddeti I: Örnek kabını terkeden ışık şiddeti ε : Molar absorpsiyon katsayısı (L / mol.cm) b: Örnek kabının kalınlığı (cm) C: Derişim (mol / L ) A: Absorbans Örnek kabını terk eden ve kaba giren ışık şiddetleri arasındaki orana geçirgenlik (T) denir. I / Io = T = 10 εbc

10 4 Absorbans ile geçirgenlik arasında, A = - log T = 2 log % T İlişkisi vardır ve %T, yüzde geçirgenlik adını alır. UV-VIS Spektrofotometresi ile su, toprak ve hava kalitesinin ölçümlerinde kullanılan pek çok parametrelerin analizi yapılabilir. Bu parametrelerden bazıları; nitrit (NO - 2 ), nitrat (NO - 3 ), amonyak, toplam azot, azotdioksit(no 2 ) vb. birçok azot parametresi, sülfat(so -2 4 ), Sülfit(SO 3 ) gibi birçok sülfür bileşeni, fosfat(po -3 4 ), ortofosfat, toplam fosfor gibi bir çok fosfor bileşeni, silikatlar, karbonatlar, organik bileşikler, pestisitler ve daha bir çok kimyasal parametre şeklinde sıralanabilir. Sonuçlanan proje ile Çevre Koruma ve Kontrolü Programı öğrencilerinin ve öğretim elamanlarının uygulamalarda kullanacakları temel ekipman olan UV-VIS spektrofotometresi alınarak çevre laboratuvarının çekirdeği oluşturulmuştur. Örnek Uygulama Eğitim-Öğretim Döneminde aşağıda listelenmiş olan ön lisans ders uygulamalarının bir kısmı kurulumu gerçekleştirilen çevre laboratuarında yapılmıştır. S.No Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi 01 ÇK-1020 Laboratuar Bilgisi ÇK-202 Su Kirliliği ve Kontrolü ÇK-210 Coğrafik Bilgi sistemleri ÇK-216 Proje ÇK-1012 Çevre Mikrobiyolojisi ÇK-1014 Çevre Kimyası Ayrıca meslek yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından UV-VİS cihazı kullanılarak bilimsel çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalara örnek teşkil etmesi açısından, UV-VİS cihazı kullanılarak elde edilen verilerin bir kısmı aşağıda sunulmuştur. Çalışmanın Adı: Spectrophotometric Determination of trace Mercury(II) in Water Samples with a novel Triazine-Thione Derivative by UV-visible

11 5 HPT UV Spektrumu Absorbans 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, nm HPT-Hg Kalibrasyon Grafiği Absorbans 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 y = 0,0013x - 0,0029 R 2 = 0, Hg(ppb) Çalışma Aralığı : g/l Y= 0,0013X-0,0029 R 2 = 0,9949

12 6 SONUÇLAR Gerçekleştirilen bu altyapı projesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Almus Meslek Yüksekokulu içerisinde Çevre Laboratuarı Kurulmuştur. Laboratuarda Çevre kalitesinde ki temel parametrelerin ölçümlerinde sık kullanılan UV Spektrofotometresi temin edilmiş, ayrıca basit analizlerin yapılabileceği cam malzeme ve kimyasallardan bir kısmının laboratuarda yer alması sağlanmıştır. Böylece Çevre Laboratuarının alt yapısı oluşturulmuş, oluşturulan laboratuar imkânlarından faydalanılarak Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin; Laboratuar, Su Kirliliği ve Kontrolü, Çevre Kimyası gibi bazı derslerinin uygulamaları yapılmaya başlanmıştır. Bu laboratuar ile kadrosunda 1 öğretim üyesi ve 2 öğretim elamanı bulunduran Çevre Koruma ve Kontrolü öğretim elamanlarının bilimsel çalışmalarında da kullanabilecekleri bir laboratuarın temelleri atılmıştır. Ayrıca Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrolü Bölümü Üniversitemizin çevre ile ilgili tek bölümüdür. Kurulan laboratuar, üniversitemizin bu alandaki eksikliğini giderme ye de yardımcı olacaktır

13 7 KAYNAKÇA 1. Sunlu, U., 1998, Su Kirliliğinin Oluş Nedenleri, E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karaburun-İzmir. 2. Gündüz, T., 1998, Çevre Sorunları Kitabı, A.Ü. Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Gazi Büro Kitabevi Tic.Ltd.Şti., Ankara, 73-83s. 3. Yaramaz, Ö., 1992, Çevre ve Su Kirliliği, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, Bornova-İzmir, 42, 7-9s. 4. Cirik, S., Cirik, Ş, 1991, Limnoloji Ders Kitabı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu Yayınları No:21, Bornova, İzmir, 25s. 5. Ünlü, A., Uslu, G., 1999, Hazar Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi, Ekoloji, No:8, 32, Tepe,Y., Ateş, A., Mutlu, E., Töre, Y., 2006, Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri, E.Ü. Journal of Fisheries&Aquatic Sciences, Cilt/Volum/suppi.(1/1), Taş, B., 2006, Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin İncelenmesi, Ekoloj,i No : 61, Akbulut, A., Yıldız, K., 2001, Mogan Gölü (Ankara) Planktonik Bacillariophyta Üyeleri ve Dağılımları, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, No: 14, 4, Karahan, H., Başkan, M.B., 2007, Baraj göllerinde Su Kalitesinin Matematik Model Yardımıyla Belirlenmesi ve Gökpınar Barajı (Denizli) İçin Bir Örnek, V. Ulusal Hidroloji Kongresi,5-7 Eylül, ODTÜ, Ankara. 10. Anonymous, 1995, 19th., Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Associatıon, Washington. 11. Özdemir, N., Yılmaz, F., Yorulmaz, B., 2007, Dalaman Çayı Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balık Faunasının Araştırılması, Ekoloji, No: 16, 62, OECD, 1982, Eutrophication of Waters: Monitoring, Assessment and Control, Paris, p. 13. GESAMP, 1997, Towards Safe and Effective Use of Chemicals in Coastal Aquaculture, Rep.Stud., IMO/FAO/UNESCO/EHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspectsef Marine Pullution, 65, EPA,1999, Nutrient Criteria Technical Guidance Manuel: Lakes and Reservoirs, EPA- 822-D EPA, 1984, the Code of Federal Regulations, Method Detection Limit 49 FR 43431, 40 CFR, Part 136, Appendix B. 16. EPA, 2007, Federal Register, Rules and Regulations,Vol. 72, No:47.

14 8 17. EPA, 1979, Federal Register, 44(85), 25505, (may 1,1979), Hach 8507 method. - Pnömatik, 5. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi,

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 Research article/araştırma makalesi Investigation of water quality of Apa dam lake

Detaylı

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Investigation of Water Quality of Lake Gaga (Ordu, Turkey)

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Investigation of Water Quality of Lake Gaga (Ordu, Turkey) Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi Beyhan TAŞ* * Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ordu, TÜRKİYE Sorumlu yazar: beyhantass@gmail.com Özet Gaga Gölü, Orta Karadeniz

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı 25-26 Mart 2011 ANTALYA Çalıştay Kitabı 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 Açılış Konuşması...9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Cahit KASIMOĞLU 1, *, Fevzi YILMAZ 2 1: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD,

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

*E mail: mboran@ktu.edu.tr

*E mail: mboran@ktu.edu.tr E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 17 21 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Değirmendere Havzasında

Detaylı

ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ (LAYS) UYGULAMASI

ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ (LAYS) UYGULAMASI ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ (LAYS) UYGULAMASI Eylem Doğan, Kadir Gedik, Devrim Kaya, A. Merve Kocabaş, Umay G. Özkan-Yücel, Özge Yılmaz, Y. Dilşad Yılmazel, Göksel N.

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DENETİM PLANLAMASINDA ŞİRKETLERDE WEB TABANLI UYGULAMA TOLGA PEHLİVAN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DENETİM PLANLAMASINDA ŞİRKETLERDE WEB TABANLI UYGULAMA TOLGA PEHLİVAN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DENETİM PLANLAMASINDA ŞİRKETLERDE WEB TABANLI UYGULAMA TOLGA PEHLİVAN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAZALARIN ÇEVRESEL VE TEKNİK ARAŞTIRMASI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 312-331 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 312-331 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 312-331 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA BÖLÜMLERİNDEKİ CBS EĞİTİMİ VE CBS NİN GEREKLİLİĞİ (Education

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARINA KAZANDIRDIĞI MESLEKİ YETERLİKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (İZLEME ÇALIŞMASI) Yrd.

Detaylı

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 149-154 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (81-90) 81 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 MAKALELER / Articles Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Standardization of the Undergraduate Training of the Health

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Katılmalarına Engel Olabilecek Unsurların İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Katılmalarına Engel Olabilecek Unsurların İncelenmesi Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1),1-13, 2014 www.sportifbakis.com ISSN:2148-905X Üniversite Öğrencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Katılmalarına Engel Olabilecek

Detaylı

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PARALEL MAKİNELERDE İŞ SIRALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL ALGORİTMALAR İLE ÇÖZÜMÜ NURTEN BAYRAK 0610000 LİSANS BİTİRME TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ FATMA GÜL ALTIN Tez Danışmanı: Yrd.

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMA PROJESİNİN ORMANCILIK ARAŞTIRMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARIMSAL ARAŞTIRMA PROJESİNİN ORMANCILIK ARAŞTIRMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARIMSAL ARAŞTIRMA PROJESİNİN ORMANCILIK ARAŞTIRMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İsmet DAŞDEMİR *, Muammer ŞENYURT ** * ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, ** AÜ Çankırı Orman Fakültesi ÖZET Bu

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI GAZİANTEP TE KUYU SULARI KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ RAMAZAN BALKANLIOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ İsmail Rakıp Karaş, İdris

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18-22 Nisan 2011, Ankara UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ İsmail Rakıp Karaş, İdris

Detaylı