BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. Doç. Dr. Nurettin YÖREK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. Doç. Dr. Nurettin YÖREK"

Transkript

1 BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ Doç. Dr. Nurettin YÖREK

2 DNA ile çalıģırken göz önünde bulundurmanız gereken temel özellikler: DNA basit bir moleküldür. Gerçekten! Sadece A, T, C ve G nükleotidlerini içerir. Bu ne demektir? AraĢtırma yaparken önceden tahmin edebilmek demektir. DNA negatif yüklüdür. Elektronların büyük bir çoğunluğu oksijen gruplarının etrafında dolanırlar. DNA çok sayıda halka yapısına sahiptir. Pi orbitali gibi Ģeyleri ya da polar ve nonpolar bağlar arasındaki farkı hatırlıyor musunuz? Asıl konu Ģudur ki; halka yapıları oldukça hidrofobiktir.

3 DNA çok dayanıklı bir moleküldür. Örnek tüpünüzü düģürdünüz mü? Muhtemelen bir sorun yoktur. Hafta sonu boyunca oda ısısında bıraktınız mı? Sorun değil. Genellikle çalıģılması en kolay olan biyolojik makromoleküldür. DNA çalışmaları pek çok ihtiyaç gerektirir. Bu molekülle ne çalıģtığınıza bağlı olarak bir çok Ģeye sahip olmalısınız. Bu sey bir prosedür ya da spesifik bir enzim yada techizat olabilir.

4 UNUTMAYIN!!! Bazı genel kurallar bütün DNA deneylerinde geçerlidir Deneyi iyi bilmek. BaĢka bir Ģekilde söylemek gerekirse, prosedürünüzün kimyasını bilmeniz gerekir. Bu, dikkat derecenizi ölçmeye yarar ve etkinliğinizi yansıtır. Örneğinizi olabildiği kadar saf elde edin. ġunu aklınızdan çıkarmayın: Herhangi bir safsızlık birçok soruna davetiye çıkarır. Eğer kontaminasyonunuz varsa takip eden aģamalarınızda kötü sonuçlar elde edebilir hatta örneğinizi bile kaybedebilirsiniz. DNA nükleazları sevmez ve nükleazlar her yerdedir. Mümkün olduğunca her zaman dikkatli ve nazik olun. Deneyleri yaparken dikkatli olun. Örneğin, her Ģeyi soğukta tutun çünkü enzimler fizyolojik sıcaklıklarında daha çok aktiftir (soğuk buz kullanın). Eldiven giyin. DNA yı hızlı vorteklemeyin ya da kuvvetli bir Ģekilde pipetaj yapmayın. Mutlaka önlük giyin. Lab. da birģeyler yemeyin...

5 Molekülünüzün özelliklerini çok iyi bilin. Molekülünüze herhangi bir uygulama yaparken bilinçli olmanız lazım. Örneğin, genomik DNA plazmid DNA sından PCR ürününden ya da EST fragmentinden farklıdır. Gerçekten ihtiyacınız olan malzemelerin miktarlarını dikkatlice düşünün. Küçük miktarlarla çalıģmak genellikle daha kolaydır ve DNA çalıģmalarında miktarlar hep çok küçüktür. Yani eğer biliyorsanız, çok fazlasına ihtiyacınız yoktur, o miktar yeterlidir.

6 GENOMİK DNA: Ne ve Neden? Genomik DNA nedir? Aslında anlaģılmaz bir terim gibidir fakat bir hücredeki, organeldeki ve/veya virüsteki bütün genleri içeren DNA örneği demektir. Genomik DNA büyüktür, komplekstir ve sulu ortamlarda visköz görünür.

7 Neden genomik DNA elde ediyoruz? Profilleme/Fingerprinting: Kan/sperm örneklerini karģılaģtırmak adli bilimlerde kullanılan bir metottur. Yeni bir gen klonlamaya ilk adım

8 Karakterizasyon/Tanımlama. Temel araģtırmada birçok örnek vardır. Mesela transgenik/knockout bir organizma yapıyorsunuz ve modifikasyonun gerçekleģip gerçekleģmediğini kontrol etmeniz gerekir. Ġlginç bir fenotip elde ettiniz ve daha derine bakmak istiyorsunuz. Gen ifadesi ve regülasyonunu araştırmak

9 Genomik DNA izolasyonu : Hücre lizizi Hücreleri hazırlayın. Soğukta tutun. Herhangi bir fiziksel Ģart gerekirse sağlayın. Örnek olarak oldukça sert bir doku ile (mısır bitkisi gibi) çalıģıyorsanız. Ġçerisinde sıvı azot bulunan havan ve havan tokmağı kullanacaksınız. Akılda tutmanızda yarar vardır; bu aģama hücreleri lizise etmekten ziyade, bitki hücrelerinin duvarlarını yıkmaya yöneliktir ve böylece hücreler serbest kalır. Sonra hücre içinde bulunan DNA yı almak için hücreleri lizis edin. Devam eden iģlemlerde DNA ya daha rahat ulaģırsınız.

10 Hücreleri Ģunlarla lizise edin: Tris (tamponlama maddesi ph 6-8) EDTA DNase aktivitesi için gerekli kofaktörler olan divalent katyonları Ģelatlar (nükleazları kapatma yolu) NaCl fizyolojik Ģartlarda (genellikle mm olması gerekir). Bütün molekülleri mutlu (özellikle de proteinaz K yı) eder ve istenmeyen çökelmeleri önler. SDS, iyonik deterjandır. Membranları yıkma iģleminde iyidir. Genel denatüre edicidir (enzim aktivitesini inhibe eder). DNA çok dayanıklı olduğu için SDS muamelesinden etkilenmez. Not: Bitki materyali ile çalıģırken SDS in yerini çok yaygın bir deterjan olan Sarkosyl alır. SDS ile aynı Ģekilde davranır. Proteinaz K, serin proteaz (55 C de iyi çalıģır). Çok etkili olduğu için ve SDS ya da diğer denatüre edici ajanlara karģı (üre gibi) hassas olmadığı için kullanılır. Proteinaz K DNA ya bağlı olan proteinleri (ökromatin yapısındaki/histonlar vb) parçalayarak DNA nın serbest kalmasını sağlar. Taze olarak kullanılması en iyisidir (oldukça önemlidir bu aģama).

11 Ġnkübasyon süresi genellikle en az bir saattir. Bazı prosedürler daha uzun sürer (kullanılan materyale göre değiģir örneğin birçok prosedür 16 saatten fazla gece boyu inkübasyon süresi kullanır). Lizis prosedürünün birçok çeģidi olduğunu anlamak çok önemlidir. Bazısı daha hızlı, bazısı daha etkin, bazısı daha pahallı, bazısı belirli Ģartlarda çalıģır. SDS/proteinaz K oldukça standart bir yöntemdir.

12 DNA extraksiyonu (Fenol/kloroform ile) Dikkat!!!! Fenol oldukça tehlikelidir. Yanıcıdır. (bir zamanlar birinin bana söylediği gibi eğer vücudunun %5 ni kaplarsa, ölürsün) Ancak biz mantıklı miktarlarda ve çekerbaca içerisinde kullandığımız için sorun olmayacaktır. Eğer üzerinize dökülürse paniklemeyin. Hemen soğuk su ile durulayın. Fenol, genellikle bir tamponla doyurulur. (hazır olarak aldığınızda ya da kendiniz hazırladığınızda iki faz içerdiğini görürsünüz. Üst faz tamponun fazlasıdır, alt faz ise tamponla doyurulmuģ fenoldür.) Bu ph için önemlidirsizin saflaģtırma iģleminiz için nötral ph da fenol gerekilidir. (asidik ph, DNA fenol içinde çözülür hale geleceği için iyi değildir.) Aynı zamanda doygunluk da önemlidir çünkü bu herhangi bir sulu çözelti (örn.su) eklendiğinde, onun da kendi sıvı tabakasını yaratacağı anlamına gelmektedir.

13 Fenol-kloroform saflaģtırma yöntemi diferansiyel (kademeli) çözünürlük prensibine bağlı olarak çalıģmaktadır. 1. Lizat üzerine eģit hacimde fenol/kloroform/izoamil alkol (genellikle hacimsel olarak 24:23:1 oranında hazırlanır) eklenir. Fenol- organik çözücü/ nükleik asitler çözünmez. Bundan dolayı, DNA/RNA sulu faz içinde çözünmüģ halde kalır. Lipidler ve polisakkaritler tercihen fenol fazına geçerler. Proteinler de seçici olarak fenol çözeltisine geçerler. 2. Ayrıca fenol bir denatüre edici olarak davranır, proteinler denatüre olarak çökelek oluģtururlar ve ara fazda toplanırlar. 3. Kloroform, fenolle genel olarak benzer özelliklere sahiptir (çözücü özellikleri), ayrıca sulu ve organik fazlar arasındaki dayanıklı olmayan bağları stabilize eder. Izoamil alkol de ara fazın stabilizasyonuna katkı sağlar ve aynı zamanda kabarcık oluģumunun önlenmesine yardım eder.

14 Genellikle bu basamak 2 ya da 3 kez tekrarlanır. Daha fazla tekrar edilmesi, örneği daha temiz hale getirir (her tekrarda ara fazın daha temiz hale geldiğini gözlemleyebilirsiniz). Bu prosedür oldukça güvenilirdir ve DNA verimi fazladır. Bu nedenle halen laboratuvarların çoğunda kullanılmaktadır.

15 Genomik DNA İzolasyonu: DNA nın çöktürülmesi Alkol ve Tuz ile Çöktürme Hacmin yarısı kadar amonyum asetat ekleyin. Neden? Etanol varlığında DNA nın çökmesine yardımcı olur. NaCl de kullanılabilir, ya da tamamen bu basamağı atlayabilirsiniz (DNA konsantrasyonuna bağlı olarak) Tuz DNA nın negatif yükünün nötralize olmasına yardım eder (böylece çözücü moleküllerden ayrılır- bu durumda çözücü sudur). Tuz aynı zamanda su ile etkileģime girerek DNA nın çözünürlüğünü zayıflatır. Bu salting out olarak bilinir. %100 lük etanol kullanılır. Etanol su kadar iyi bir çözücü değildir. %65 den daha çok etanol içeren çözeltilerde DNA çözünmez. Ancak etanolle çöktürmenin etkinliği çok sayıda etkene bağlıdır: sıcaklık, zaman, DNA miktarı. Çöktürme basamağı için izopropanol de kullanılabilir. Bu çözücü için de RNA da stabil kalabilir (seçici çöktürme). Bu nedenle bazen bu amaçla da kullanılır. %50 den daha çok izopropanol varlığında DNA çökelti halinde kalır. Cam bir pastör pipeti ya da çubuk kullanılarak DNA dikkatlice dıģarı alınır. %70 etanolle muamele edilir ve TE çözeltisi içerisinde çözülür. Cam pipet kullanmak hız kazandırır. %70 etanol yıkamasıyla ortamda bulunan fazla tuz uzaklaģtırılır. ALTERNATĠF. Bazı laboratuvarlarda DNA santrifüj edilerek çöktürülür. Bu az miktarda DNA nın olduğu durumlarda daha etkili sonuç verir. Ancak %70 etanol ile pellet yine yıkanır ve örnek tekrar spin edilir.

16

17 DNA Miktar Tayinine (Kantitasyon) Genel BakıĢ Kantitasyon, miktarın tayin edilmesidir Niçin kantitasyon yapılır? Kantitasyon yöntemleri Spektrofotometre Slot Blot (Quantiblot) Microplak okuyucu Real Time PCR

18 DNA Kantitasyonu DNA izolasyonunu takiben, DNA konsantrasyonunun ve diğer maddelerin varlığının belirlenmesi amacıyla yapılır. Örneğimde ne kadar DNA var? Kantitasyon ekstraksiyonun baģarısı hakkında ipucu verir. Neden önemli? STR bölgelerinin ya da mtdna nın amplifikasyonu örneğin içerdiği DNA miktarından etkilenir.

19 DNA Kantitasyonu Kantitasyonun temel nedeni: Çoğu PCR yöntemi DNA yeterli düzeydeyse en iyi sonucu verir. DNA ekstraksiyonun çok az olması: DNA amplifikasyonunda baģarısızlık Allel drop out (tamamlanmamıģ amplifikasyon) ile sonuçlanır DNA ekstraksiyonunun çok fazla olması: Amplifiye STR pikleri ölçüm alanını aģar PCR inhibitörlerinin artması

20

21

22

23 DNA saflığı Saflık belirlemede 260/280 nm sonucuna bakılır. Saf bir DNA 260/280=1.8 olmalıdır. 260/280>1.8 ise RNA kontaminasyonu 260/280< 1.8 ise protein kontaminasyonu

24 DNA Miktar Tayini Spektorfotometrik okumalar: UV absorbansı kullanılarak DNA/RNA miktarı ve saflığı belirlenebilir. Halkalı yapılar UV dalga boylarını absorbe edebilir. Ancak pek çok molekül halkalı yapı içerir (nükleik asitler, proteinler, organikler, deterjanlar, lipidler, ve liste sürer...) Hem DNA hem de RNA halkalı yapıları yaklaģık 260 nm de güçlü absorbans verir. Proteinler, bazı amino asitler fenilalanin, triptofan ve tirozin 280 nm de maksimum absorbans verir. Alt çizgi tuz taneciklerinin miktarı ile iliģkilidir. Kaba hesapla, pek çok sey UV absorblar. Aynı zamanda ph a oldukça duyarlıdır, bu nedenle sulandırmada kullanılan TE tamponu ile spektrofotometre kalibre edilmelidir. 260nm deki absorbansın 280nm deki absorbansa oranıyla saflık değeri elde edilebilir DNA = A260/A280 yaklaşık 1.8 RNA= A260/A280 yaklaşık 2.0 Bunlar saflaģtırma ürünleri için iyi sonuçlardır ve aynı zamanda iyi kantitasyon değerine de sahip olacaktır (OD değerlerini DNA miktarına çevirirken 260 nm de ölçülen DNA için katsayı 50ug/ml, RNA için 40ug/ml dir).

25 DNA Kantitasyonu Spektrofotometre: DNA UV ıģığını 260nm de absorblar Daha çok DNA = Daha çok absorbans Ġnsan DNA sına özgül değildir

26

27 DNA Kantitasyonu Ayrıca DNA miktarını belirlemek için genellikle DNA miktarıyla iliģkili olarak yapıya bağlanan Etidyum bromür ve sybr green boyaları da kullanılır. Daha güçlü bir yöntemdir, ancak daha pahalıdır. Etidyum bromürle boyanmıģ bir jelde bant yoğunlukları karģıklaģtırılarak DNA fragmentlerinin kantitasyonu yapılabilir, ölçü olarak bir marker kullanılır. DNA agaroz jelde ayrılır Etidyum bromür ile boyanır (çift zincirli DNA gerekli) Ġnsan DNA sına özgül değil

28 DNA Kantitasyonu Mikroplak okuyucu: Picogreen interkalasyon yapan bir boyadır. Çift zincirli DNA da baz çiftleri arasına bağlanır, floresansı arttırır. Floresan miktarı çözeltideki DNA miktarı ile iliģkilidir.

29 DNA Kantitasyonu Mikroplak okuyucu:

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA

Detaylı

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012 REAL-TIME PCR KURSU 04-05 Haziran 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI DÜZENLEYENLER: DOÇ. DR. ALPASLAN ALP DOÇ. DR. AHMET

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ DETERJAN ANALİZLERİ 524KI0087

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ DETERJAN ANALİZLERİ 524KI0087 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ DETERJAN ANALİZLERİ 524KI0087 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013)

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 1 DNA moleküllerinin analizinde çok çeşitli yöntemler

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI BAKĠYE KLOR ÖLÇÜM ODAK KONTROL NOKTALARI 850CK0015

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI BAKĠYE KLOR ÖLÇÜM ODAK KONTROL NOKTALARI 850CK0015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI BAKĠYE KLOR ÖLÇÜM ODAK KONTROL NOKTALARI 850CK0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 5. Agaroz Jel Elektroforezi. M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 5. Agaroz Jel Elektroforezi. M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 5 Agaroz Jel Elektroforezi M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Detaylı

Su degerlerini ˇ ölçmenin önemi

Su degerlerini ˇ ölçmenin önemi Su degerlerini ˇ ölçmenin önemi ÖLÇÜMLER NE ZAMAN GEREKLİDİR Akvaryumlarımızda değişen kimyasal dengeleri kontrol etmek çok önemli bir işlemdir. Tatlı su ve deniz akvaryumlarındaki suyu en az 2-3 ayda

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZLERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 19 BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon

Detaylı

ELEKTROFOREZ UYGULAMALARI VE KLĐNĐK LABORATUVAR

ELEKTROFOREZ UYGULAMALARI VE KLĐNĐK LABORATUVAR ELEKTROFOREZ UYGULAMALARI VE KLĐNĐK LABORATUVAR Vildan 2010 Elektroforez, yüklü partiküllerin bir elektrik akımının etkisiyle birbirinden ayrılması işlemidir. Elektroforezin çalışma ilkesi; molekül ağırlığı

Detaylı

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları ARŞİV 2003; 12:138 Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları Araş.Gör.Burcu OKUTUCU* Yrd.Doç.Dr.Sacide PEHLİVAN** DNA replikasyonu yani DNA nın kendini eşlemesi, DNA

Detaylı

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo.

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo. DAISY Dryden Aqua integrated System Kristal berraklığında sağlıklı yüzme havuzu suyu için Doğa ile uyum içinde yenilikçi teknoloji Havuzlar için DAISY filtrasyon sistemi 2 1 3 Frekans kontrollü pompa APF

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8)

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8) KONU-7. MOLEKÜLER BĠYOLOJĠDE TEMEL TEKNĠKLER BĠTKĠDEN GENOMĠK DNA ĠZOLASYONU Kullanılan Tamponlar: 1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol,

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ II DERS 11 ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI, BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA GİRİŞ 1 KURŞUN KALAY ALAŞIMLARI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR

SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR KULLANIM TALİMATLARI ÜRÜN BİLGİLERİ SU BÜTÜN CANLILARIN TEMEL TAŞI! Bitkiler, hayvanlar ve de biz insanlar, milyonlarca yıl önce, sudan doğduk. Bahçe, süs ve yüzme göletleri ile

Detaylı

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma İçindekiler Doğa Bize Ne Anlatıyor?... 1 Suyun Kerameti... 2 Su Sağlık Ve Yaşamda Ne Gibi Önemli Bir Rol Oynar?... 3 Suyun insan vücudundaki rolü... 4 İyi su olmadan sağlıklı kalamazsınız... 5 Yeniden

Detaylı