TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( I. SINIF) KİM 101 Genel Kimya I Atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, termokimya, atomun elektronik yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, temel kimyasal bağ kavramları, kimyasal bağ teorileri, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler ve çözeltiler ve fiziksel özellikleri. KİM 102 Genel Kimya II Kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, asit-baz dengeleri, çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri, entropi ve serbest enerji, elektrokimya, metaller, ametaller, geçiş elementleri, kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri, organik kimya ve çekirdek kimyası. KİM 103 Kimyada Matematiksel Metodlar Sayı sistemleri, anlamlı rakamlar, temel matematiksel işlemler, logaritma, sayısal hesaplama, denel bulguların sunulması, regresyon, deney hataları ve sonuca etkisi, sonuçların yorumu, grafik ve analitik bağıntılardan değer bulma, İnterpolasyon-ekstrapolasyon, diferansiyel denklemler, integral ve fonksiyonların yorumu, vektörler, seriler, Taylor-Maclaurin serileri, kompleks sayılar, determinantlar ve matrisler. KİM 104 Kimyacılar İçin Bilgisayar Kullanımı Bilgi işlem sistemlerine genel bakış, bilgisayarların yapısı (yazılım ve donanım), sınıflandırılmaları ve kullanım yerleri, işletim sistemleri: DOS ve Windows, uygulama yazılımları: kelime işlemciler (MS-Word), hesap tablosu (MS-Excel), sunu hazırlama (MS-Powerpoint), ağ yapıları ve internet KİM 115 Genel Kimya Laboratuarı I Laboratuar teknikleri, kütlenin korunumu kanunu, maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerinden tanınması, çözeltilerin tanımı ve hazırlanması, stokiyometri: KClO 3 ün bozunması, süblimleşme, distilasyon ve kristalizasyon deneyleri, çöktürme, süzme, santrifüjleme ve kompleks oluşum deneyleri, asid ve bazların titrasyonu ve standart çözelti hazırlama, ph ölçümü, göztaşında su tayini, suyun sertliğinin ölçülmesi ve özütleme KİM 116 Genel Kimya Laboratuarı II Kimyasal kinetik; kimyasal denge; elektrokimyasal hücreler; organik bileşikler; kromatoğrafik metodlar; I,II,III,IV ve V. grup katyonların ön denemeleri; I,II,III,IV ve V. grup katyonların analizi; I,II,III,IV ve V. grup anyonların ön denemeleri ve I,II,III,IV ve V. grup anyonların analizi. KFİZ 101 Genel Fizik I Fizikte ölçme,vektörler, bir boyutta hareket, iki ve üç boyutta hareket, kuvvet ve hareket, hareket kanunları, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, parçacıklar sistemi, çizgisel momentum ve çarpışma, dönme hareketi, yuvarlanma hareketi, tork, açısal momentum. KFİZ 102 Genel Fizik II Elektrik yükleri, elektrik alanlar, Gauss Kanunu, elektrik potansiyeli, kondansatörler ve sığa kavramı, akım ve direnç, elektrik devreleri, manyetik alanlar, akım nedeniyle oluşan manyetik alanlar, indüksiyon ve özindüksiyon, maddelerin amnyetik özellikleri, Maxwell denklemleri, elektromanyetik osilasyon ve alternatif akım. KMAT 101 Genel Matematik I Cümleler,fonksiyonlar,(trigonometrik fonksiyonlar,üstel ve logaritmik fonksiyonlar,invers fonksiyonlar) limit,süreklilik,türev,trigonometrik fonksiyonların türevleri,yüksek mertebeden türevler,max-min değerleri,belirsiz formlar,l hospital kuralı,kutupsal koordinatlar ve eğri çizimi.

2 KMAT 102 Genel Matematik II Belirsiz integral,integral alma metodları,belirli integral ve uygulamaları, alan hesapları,,yüzey alanları,hacim hesapları,kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu,parametrik eğriler için alan ve yay uzunluğu,genelleştirilmiş integraller,diziler ve seriler. YBD Yabancı Dil Bu dersin amacı bir yabancı dilin öğretimidir. Öğrencide okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirecek materyaller kullanılır. Derslerde görsel ve işitsel araçlar kullanılır. Günlük hayattan örnekler içeren materyaller kullanılarak dil-yaşam arasında bir bağ kurulur. Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN Bölüm Başkanı

3 TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( II. SINIF) KİM 221 Anorganik Kimya I Peryodik tablo, atomun yapısı, molekül yapısı, temel kuantum mekaniği, simetri, molekül orbital teori, kimyasal bağlar, kovalent bağ, molekül orbital teorisi, katı hal, asidler ve bazlar konularını kapsar KİM 222 Anorganik Kimya II Komplekslerin yapısı ve simetrisi, komplekslerde bağlanma ve elektronik spektrum, komplekslerin reaksiyonları, yükseltgenme ve indirgenme. KİM 226 Anorganik Kimya Laboratuarı İnorganik kimya laboratuarında güvenlik ve temel teknikler, bazı inorganik bileşiklerin sentez ve karakterizasyonu, bazı inorganik bileşiklerin yapı ve reaktivitesi. KİM 231 Analitik Kimya I Analitik Kimya, Kantitatif analiz metotları, Kimyasal analizde hatalar, Verilerin değerlendirilmesinde istatistiğin uygulanması, Gravimetrik ve titrimetrik analiz metotları, Sulu çözelti kimyası, İyonik dengelere elektrolitlerin etkisi, Denge hesaplamalarının karmaşık sistemlere uygulanması KİM 232 Analitik Kimya II Nötralleşme Titrasyonlarının Teorisi, Kompleks Asit/Baz Sistemleri İçin Titrasyon Eğrileri, Nötralleşme Titrasyonlarının Uygulamaları, Kompleks Oluşum Titrasyonları, Elektrokimyaya Giriş, Yükseltgenme/İndirgenme Titrasyonlarının Teorisi, Yükseltgenme/ İndirgenme Titrasyonlarının Uygulamaları, Potansiyometrik Yöntemler, Elektrogravimetrik ve Kulometrik Yöntemler KİM 235 Analitik Kimya Laboratuarı I Çözelti hazırlanması ve I-V katyon ön denemeleri, I-III katyon analizi, IV-V katyon analizi, I-V katyon analizi, I-V anyon analizi, toz nümune analizi, eritiş deneyi. KİM 236 Analitik Kimya Laboratuarı II Nötralleşme Titrasyonları, Gravimetrik Tayinler(Çözeltilerde, Çimentoda), Çökelme Titrasyonu (Volhard Yöntemi), Su Sertliği Tayini, Pirinçte Cu ve Zn Tayini, KİM 241 Organik Kimya-I Atomlar ve Moleküller, Karbon Bileşikleri ve Kovalent bağlanma, Yapı İzomerisi ve Adlandırma, Aklanlar, Stereokimya, Alkil Halojenürler, Yerdeğiştirme Tepkimeleri, Ayrılma Tepkimeleri, Serbest Radikal Tepkimeleri, Eterler, Alkoller, Epoksitler ve Sülfürler. KİM 242 Organik Kimya II Alkenler ve alkinler (adlandırılmaları, fiziksel özellikleri, reaksiyonları), Aromatiklik ve benzen (adlandırılmaları, fiziksel özellikleri, reaksiyonları), Elektrofilik aromatik yer değiştirme, sübtitüe benzenler ( alkil benzenler, fenoller, Benzen diazonyum tuzları), Aldehit ve ketonlar (adlandırılmaları, fiziksel özellikleri, reaksiyonları), Karboksilli asitler (adlandırılmaları, fiziksel özellikleri, reaksiyonları), Karboksilli asitlerin türevleri (asit halojenleri, esterler, anhidritler ), Enolatlar ve karbanyonlar, Aminler (adlandırılmaları, fiziksel özellikleri, reaksiyonları).

4 TÜD 201 Türk Dili I Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür ilişkisi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. İmla kuralları ve uygulanması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Türkçe nin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçe de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Zarfların ve edatların Türkçe deki kullanılış şekilleri. TÜD 202 Türk Dili II Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin incelenmesi ve retorik uygulamaları. Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN Bölüm Başkanı

5 TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( III. SINIF) KİM-331 Enstrümantal Analiz Metodları Spektrometrik Yöntemlere Giriş, Elektromanyetik Işın Özellikleri, Optik Cihazların Bileşenleri (Işın Kaynakları, Laserler, Dalgaboyu Seçicileri, Numune Kapları, Işın Transduserleri, Sinyal işlemciler, Göstergeler/ Fiber Optik hakkında bilgi), Optik Atomik Spektrometriye Giriş, Atomik Absorpsiyon, Atomik Floresans, Atomik Emisyon, Moleküler Spektroskopiye Giriş, UV-VIS Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi ve Uygulamaları, Moleküler Lüminesans Spektrometrisi, Floresans ve Fosforesans, IR(Infrared, Titreşim) Spektrometrisi ve uygulamaları, IR-Spektrum çözümü, Raman Spektrometrisi, Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometrisi, Moleküler Kütle Spektrometrisi (MS), IR-NMR-MS-UV spektrum çözümleri, pratik uygulamalar. KİM 332 Çevre Kimyası Çevre Sorunlarına Genel Bakış, Jeokimyasal Çevrimler, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Radyoaktif Kirlilik KİM 336 Enstrümantal Analiz Lab Spektrofotometrik yöntemle nicel analiz, alev emisyon spektroskopisi, ince tabaka kromatografisi, potansiyometrik titrasyon, UV-VIS spektrofotometresi ile kompleks formülleri ve Fe(II) nin kantitatif tayini, iletkenlik ölçümüyle nötralleşme titrasyonları, spektrofotometrik titrasyon, atomik absorpsiyon spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi, titreşim spektroskopisi (Infrared + Raman), kütle spektrometrisi, gaz kromatografisi KİM 341 Organik Reaksiyon Mekanizmaları Alifatik Doymuş ve Doymamış Karbon Atomları Üzerinde Nükleofilik ve Elekrofilik Yer Değiştirme Reaksiyonları, Aromatik Elektrofilik ve Nükleofilik Yer Değiştirme Reaksiyonları, Serbest Radikal Reaksiyonları, Eliminasyon Reaksiyonları, Karbon Karbon ve Karbon Heteroatom Katlı Bağlarına Katılma Reaksiyonları ve Konjuge Çift Bağlara Katılma Reaksiyonları.. KİM 343 Organik Kimya Laboratuar I Yükseltgenme, İndirgenme, Halojenlendirme, Esterleşme, Alkilleme, Acilleme, Sülfolama, Nitrolama, Kenetleme, Hidroliz reaksiyonları ile ilgili on sentez. KİM 344 Organik Kimya Laboratuvar II Polimerleşme, Katılma ve kondenzasyon, Elektrofilik subtitasyon, Nükleofilik substitasyon, Çevrilme reaksiyonları ile ilgili beş sentez ve Organik kalitatif analiz. KİM 351 Fizikokimya I Kimyanın ve fizikokimyanın temel kavramları ve yasaları (Sistem ve hal değişkenleri, Hal denklemleri ve özellikleri), Ideal gazlar ve ideal gaz karışımları (ideal gaz ve karışımlarına ilişkin temel yasalar ve bağıntılar), Kinetik gaz kuramı, Termodinamiğin temel yasaları (1. yasa, 2. yasa ve temel eşitlikleri) KİM 352 Fizikokimya II Termodinamiğin 3. Yasası, Mutlak sıcaklık, Termodinamiğin Temel eşitlikleri, Maddenin Halleri (Fazlararası dengeler, Maddenin fiziksel özellikleri, Gerçek gazlar), Karışımlar (Karışımların genel özellikleri, ideal karışımlar, elektrolit olmayan karışımlar), Kimyasal termodinamik (Termokimya), Kimyasal denge. KİM 353 Elektrokimya 2 0 2

6 Çözeltideki iyonların termodinamik özellikleri. Oluşumun termodinamik fonksiyonları; İyon aktiviteleri. Elektrokimyasal hücreler. Yarı reaksiyonlar ve elektrotlar; Standart potansiyeller; Hücrelerin tipleri; Nernst eşitliği; Galvanic ve Elektroliz hücreler; Emf olarak hücre potansiyeli ve piller; sulu elektroliz içindeki yarı reaksiyonların tahmini; elektrokimyasal seriler; elektroliz ve korozyon. Standart potansiyellerin uygulamaları. Hücre potansiyel ölçümlerinden termodinamik fonksiyonlar; çözünürlük sabitleri; ph ve pk nın ölçümü. Elektrolitlerin sıvılar içinde göçleri. Elektrolitin sıvı içinde moleküler göçü; elektrolit çözeltilerin iletkenliği; iyonların hareketliliği; iletken ve iyon-iyon etkileşmesi KİM 354 Kuantum Kimyası Kuantum teorinin giriş ve prensipleri kuantum mekaniğinin ilerlemesi kavramlarıyla kimyacıları desteklenme için düzenlenmiştir. Özellikle de Shrödinger eşitliğini kullanmakla mikroskopik sistemlerin dinamikleriyle kimyasal olarak ilgilenmeye uygulanır. Kuantum mekaniklerinin uygulamalarını, belirsizlik prensibini, Born dalga fonksiyonunu öngörmeyi ve dalga-tanecik ikilemini inceleyeceğiz. Kuantum teorinin uygulama ve tekniklerinin temel bilgilerini kuracağız. Öğrencilerin öteleme hareketi, titreşim hareketi, dönme hareketi gibi bazı analitiksel çözüm problemlerini anlayacağı beklenmektedir. Öncelikle atomik yapı ve spektroskopiye bakılacak ve sonra moleküler sistemlere doğru geçilecektir. Öğrenciler poli atomik sistemler için valens bağ teorisi, moleküler orbital teori ve moleküler orbitallerin temellerini anlayacak daha sonra böyle problemlerdeki simetri uygulamalarının değerinin takdir edeceklerdir. İşlem daha büyük molekülleri kapsamak için devam edecek ve katı halin elektronik yapısına bir girişle son bulacaktır. TAR 301Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve 20 yüzyılda dünyada meydana gelen olaylar, Türk Cumhuriyetinin kuruluşu ve Bağımsızlık savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması ve I. Dünya savaşı konuları üzerinde durulacaktır. TAR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II TAR 101 devamı olan derste Büyük Millet Meclisinin açılması, Atatürk ilkeleri ve Türk İnkılabı, Atatürk ün reformlarının karakteri konuları üzerinde durulacaktır. Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN Bölüm Başkanı

7 TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( VI. SINIF) KİM 405 Bitirme Tezi I Bu ders öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır; Her öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında araştırma konusunu belirler, kaynak araştırması yapar, deneysel metodları planlar, verileri değerlendirir ve elde edilen sonucu yıl sonunda tez halinde sunar KİM 406 Bitirme Tezi II Bu ders, Kim 405 dersinin devamıdır; KİM 455 Fizikokimya Lab Homojen denge, Dağılma kanunu, İletkenlik ölçümüyle çözünürlük tayini, Viskozite yöntemiyle ortalama molekül ağırlığıtayini, İkinci dereceden bir tepkimenin hız sabitinin bulunması, Kısmi mol hacimlerinin tayini ve yüzey geriliminin ölçülmesi, Amonyum okzalatın çözünürlük entalpisinin tayini, Kırılma indisi, Saf bir sıvının buharlaşma entalpisinin tayini, Sıcaklık katsayısının belirlenmesi, Nötralleşme ve seyrelme entalpisi. KİM 461 Endüstriyel Kimya Ön Şart: Son sınıf olma veya bölüm onayı. Endüstride kimyasal uygulamaların temel prensipleri ve problem çözme stratejileri. Ders kapsamına örnekler: kimyasal işlemlerin ekonomik değerlendirmesi; temel işlemler ve akış şemaları; materyal ve enerji dengeleri; ayırma yöntemleri; cam, seramik, çimento, gübre, petrokimya ürünleri, kağıt, şeker, deterjan gibi temel kimyasal maddelerin üretim yöntemleri. KİM 471 Biyokimya Biyokimyaya giriş, hayatın moleküler mantığı. Biyofiziksel kimya (diffüzyon, ozmoz, zayıf asit ve bazlar, suyun önemi, ph ve pk tanımları, biyolojik sistemlerde tamponlar, elektrolit denge). Hücre (hücre biyokimyası, hücre zarından aktif ve pasif madde geçişleri). Amino asitler (yapıları, sınıflandırılmaları, protenlerin primer, sekonder, tersiyer ve quarterner yapıları ve denatürasyonları). Proteinler (sınıflandırılmaları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, globüler ve fibröz proteinler). Karbohidratlar (tanımı, yapı ve özellikleri, monosakkaritler). Karbonhidratların sınıflandırılmaları (disakkaritler, polisakkaritler, konjuge oligo- ve polisakkaritler). Lipidler (yapı ve özellikleri, yağ asitleri ve sınıflandırılması, türev lipidler, biyolojik önemi olan lipidler, lipoproteinlerle taşınan lipidler). Nükleik asitler (yapı ve fonksiyonu, deoksiribonükleik asitler (DNA) ve ribonükleik asitlerin (RNA) yapı ve fonksiyonları). Moleküler Genetik (DNA ve sentezi, RNA sentezi, translasyon ve protein biyosentezi). Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN Bölüm Başkanı

8 TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ SEÇMELİ DERSLER ( III. SINIF) KİM 300 Kimya Tarihi Simyacılar, Ateş-hava-su-toprak teorisi, Dalton atom teorisi, Organik kimya ve vitalizm, Katlıoranlar ve kütlenin korunum kanunları, Wöhler, Liebig ve Berzelius un çalışmaları, Yirminci yüzyıl kimyası, Organik sentezler, Moleküler biyoloji ve biyokimya alanında gelişmeler. KİM 301 Mesleki Yabancı Dil I Ön Şart: Temel İngilizce bilgisi. İngilizce kuralların tekrarı; İngilizce bilimsel yazıları anlama ve Türkçeye çevirme yöntemleri; teknik terimler, birimler, notasyonlar ve kısaltmaların kullanımı; çeviri uygulamaları. KİM 302 Mesleki Yabancı Dil II Ön Şart: Temel İngilizce bilgisi. İngilizce bilimsel yazılara göz atma, onları anlama ve tercüme etme yöntemleri. İlgili uygulamalar. KİM 303 Programlamaya Giriş Bilgisayar programlamada genel bir çerçevede programcılığın temel ilkeleri ve algoritma mantığını vermeyi amaçlayan bu ders kapsamında temel sayısal işlemlerde izlenen mantık, üst düzey programlama dilleri (FORTRAN, BASIC vb.) aracılığıyla incelenecektir. Dersin Konu başlıkları şöyledir: 1. Programlamada temel kavramlar. 2. Algoritma ve akış diagramları. 3. Bilgisayar dillerine genel bakış 4. Bilgi türleri (Sayısal, alfasayısal, mantıksal, değişkenler ve değişmezler) 5. Sayısal işlemler (Aritmetiksel & mantıksal) ve fonksiyonlar 6. Deyimler (Girdi çıktı, Aktarma, Kontrol) 7. Alt programlar. KİM 304 Bilgisayarlı Hesaplamalar Kimyada yer alan hesaplamalara temel oluşturan genel numerik işlemler ve matematiksel çözümlemelerin bir özeti ve bu işlemlerin bilgisayar programlarına uyarlanmalarını vermeyi hedefleyen bu ders şu konu başlıklarından oluşmaktadır. 1. Temel kavramlar, 2. Problem analizi, 3. En çok kullanılan deyimler, hazır fonksiyonlar, 4. Formüller ve aktarma deyimi olarak kullanılmaları, 5. Seriler, 6. Döngüler, 7. İntegrasyon, 8. Eşitlikler ve çözümleri, 9. Matris işlemleri, 10. Interpolasyon KİM 305 Yönlendirilmiş Nesne Programlama C# programlama dili gerçek yönlendirilmiş nesne programlarının işlemesi için güçlü bir araç olarak geniş ölçüde kabul edilir. Bu ders.net çerçevesinin karmaşasına derin bir giriş yapmaksızın C# içinde yönlendirilmiş nesne programlarının yazılması ve sürdürülmesinin kompleksliğiyle deneyimli programlara kılavuzluk eder. Bu ders öğrencileri, yönlendirilmiş nesne programının pratikliğini altını çizen genel prensiplere hazırlar. Bu dersteki muhteviyat ve prensipler yeni bir tarzda hazırlanmıştır öyle ki; öğrenciler herhangi yönlendirilmiş nesne programının pratikliğine gerçekteki bir program için hazırlanabilsin. Özel ilişkilerin gerektiği yerlerde, onlar yalancı kod kullanarak hazırlansın. KİM 306 Spektrofotometrik Analiz Spektrofotometrik analizin temelleri, Absorpsiyon kanunları, Spektrofotometri, Spektrofotometrik tekniklerde duyarlık, kesinlik ve doğruluk, Spektrofotometride organik ve inorganik reaktifler, Spektrofotometrik uygulamalar.

9 KİM 308 Kimyada Teorik Hesaplamalar I Bilgisayara giriş, İşletim sitemleri, iletişim, İnternet, Web, Kimyasal Bilgiler, Windows Uygulamaları, Kimyasal Formül çizme, Kimya paket programlarını kullanma, ACD Labs paket programların kullanımı, Bileşiklerin IR, NMR spekturumlarını çizme, Bileşiklerin isimlendirilmesi, Moleküler Modelleme, Online kimya arşivleri, IR, MS, C 13 ve H 1 -NMR spectral data veri sistemlerinin incelenmesi. KİM 310 Kimyada Sayısal Çözümleme Bu ders C# ve onun kullanılabilir sınıf paket kütüphanesinin işletilmesiyle sayısal tekniklerin programlamasına bir giriştir. Hata analizi, Fonksiyonal eşitliklerin çözümü için Newton-Raphson gibi tekrarlanan metotlar, Kalan terimler ile polinomlar ve üstel seriler tarafından fonksiyonların yaklaşımı, Gregory-Newton polinomlarının kullanılmasıyla çevresel formüller, Eğri uyarlaması, düzenli diferansiyel eşitliklerin sayısal çözümleri, doğrusal, doğrusal olmayan ve diferansiyel eşitliklerin sistemleri C# programı ile çözümleri yapılacaktır. KİM 312 Kimyacılar için Excel Excel ile çalışma, grafik çizimi oluşturmaya giriş, ileri çalışma sayfası formüllerini oluşturma, dizin formüllerini oluşturma, ileri grafik teknikleri, Excel in veri tabanı özelliklerini kullanma, Excel e veri aktarma, bir çalışma sayfasına kontrolleri ilave etme, çalışma sayfası hesaplamaları için bazı matematiksel araçlar, analizlerin grafiksel ve sayısal metotları, doğrusal regresyon, çözümleyici kullanarak doğrusal olmayan regresyon. KİM 320 Katıhal Kimyası ve Anorganik Maddeler Katılar, katılarda bağlanma ve elektronik özellikleri, düşük boyutlu katılar, örgü kusurları ve stokiyometrik olmama, düşük boyutlu katılar, zeolitler, katıların optik özellikleri, katıların manyetik özellikleri, süperiletkenlik ve inorganik maddeler. KİM 321 Kristalografiye Giriş Kristal örgüler, kristal simetrisi, uzay grupları, kristallerin x-ışını kırınımı, x-ışını kırınım desenleri, x-ışını tek kristal kırınım desenleri, yapı tayininin prensipleri ve elektron kırınımı. KİM 322 Boya ve Pigment Kimyası Organik ve inorganik kökenli boya ve pigmentlerle ilgili detaylı bilgi verilir. KİM 323 Kristal Kimyası Bir bileşiği oluşturan atomların uzaydaki dizilişleri; inorganik molekül ve katılar için yapısal prensipler ve yapı ile özellikler arasındaki ilişkilerin tartışılması. KİM 324 Metaller Kimyası MO-teorisi, Lorentz modeline göre metalik bağ, metal-metal bağı içeren bileşikler, negatif yüklü metal bileşikleri, polimetal oksitler, süper iletkenler. KİM 325 Ametaller Kimyası Kovalent hidrürler, iyonik hidrürler, oksitler, peroksitler ve süperoksitler, oksijen-fluor bileşikleri, pozitif kalkojen iyonları, polihalojen iyonları, soygaz bileşikleri, karbonun sülfür, selenyum ve tellür bileşikleri, kovalent ve iyonik grafit bileşikleri, C60 nedir? KİM 326 Kristal Yapı Anlizi X-ışınının özellikleri; kırınım; toz metodu ile yapı tayini ve tek kristal metodla yapı tayini KİM 327 Anorganik Toksit Maddeler KİM 328 Katıhal Kimyası Katılar; katılarda bağlanma ve elektronik özellikler; örgü kusurları ve stokiyometrik olmama; katı çözeltiler; spineller; zeolitler; katıların manyetik özellikleri ve inorganik maddeler. KİM 330 Kimyasal Analizde Metod Seçimi Ders izleyen bölümleri kapsar. Analitik problem ve tanımı, analitik deney ve değerlendirme, ana ve yan bileşenler, analizin planlanması, analitik deney, deney sonuçlarının değerlendirilmesi, eser analizde kullanılan metotlar, zenginleştirme ve ayırma metotları. Organik bileşiklerin analizi. Analitik deney sonuçlarının istatiksel değerlendirilmesi. K 333 Ayırma Yöntemleri Ayırma yöntemlerinin önemi, ayırma yöntemleri ile ilgili bazı kavramların tanımı ve ayırma yöntemlerini çeşitli kriterlere göre sınıflandırma, ayırma yöntemlerine termodinamik ve kinetik yaklaşım, ayırma işlemlerinde fiziksel ve mekaniksel kuvvet etkileri, kimyasal reaksiyonlardan ayırma işlemlerinde yararlanılması, birlikte

10 çöktürme ve çökelme, distilasyon, çözücü ekstraksiyonu, kromatografiye giriş, sıvı kromatografisi, gaz kromatografisi, kolon ve ince tabaka kromatografisi. KİM 334 Eser Element Analizi Eser element tanımları ve birimleri, Eser elementlerin önemi, Eser element analiz tayin teknikleri, Eser elementlerin önderiştirilmesi ve ayırma yöntemleri, Eser analiz ölçütleri. KİM-335 Atomik Spektroskopi (2 0 2) Spektroskopiye giriş, Elektromanyetik ışımanın özellikleri, Spektrum çeşitleri, Salpeter den Caroli-Milazzo ya Oyuk Katot ve Glow Boşalım Lambasının emisyon spektrumları, Absorpsiyon spektrumları, Optik Atomik Spektrometriye Giriş, Atomik Absorpsiyon teknikleri; Walsh ın dizaynı, AAS-zemin düzeltme teknikleri, Atomik Emisyon teknikleri, AES-zemin bastırma teknikleri, Atomik Floresans, X-ışınları yöntemleri. KİM 337 Eser Element Zenginleştirme Yöntemleri Zenginleştirme ve gerekliliği, ayırma ve zenginleştirme yöntemlerinin farkı, zenginleştirme tekniklerinde genel kavramlar, zenginleştirme yöntemi seçimi ve değerlendirilmesi, zenginleştirmede kullanılan yöntemler (ekstraksiyon, elektroanalitik zenginleştirme yöntemleri, flotasyon, birlikte çöktürme, adsorpsiyon reçineleri ile zenginleştirme, online katı faz ekstraksiyonu, uçurma ile zenginleştirme vb.). KİM 338 Elektroanalitik Kimya Elektrokimyada temel kavramlar, Nernst eşitliği, Yarı hücre gerilimi, Gerilimin ph a bağımlılığı, Elektrodlar, Potansiyometrik yöntemler, İletkenlik, İletkenlik titrasyonları, Voltametrik yöntemler ve uygulamaları, Polarografi ve uygulamaları, Amperometri ve amperometrik titrasyonlar, Biamperometrik titrasyonlar, Bipotansiyometrik titrasyonlar, Kulometrik yöntemler, Dönüşümlü Voltametri, Krono yöntemleri. KİM 339 Su Kimyası Suyun yapısı ve kimyadaki önemi, suyun özellikleri, Suların kullanım yerlerine ve kaynaklarına göre sınıflandırılması, Su çevrimi, Suyun kirliliği ve arıtılması. KİM 340 Organik Analiz Kalitatif Organik Analiz Metodları, Öndeneme ve Gözlemler, Elementel Analiz, Fiziksel Özelliklerin Belirlenmesi, Ayırma ve Saflaştırma Metodları, Organik Bileşiklerin Formüllerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi, Çözünürlük Testleri, Fonksiyonel Grup Analizleri, Literatür Araştırması, Karışımların Ayrılması, Organik Kimyada Spektroskopic Teknikler. KİM 345 Halkalı Bileşikler Beş üyeli halkalar (Furan, Tiyofen ve Pirrol grubu), Birden fazla heteroatom ihtiva eden sistemler (pirazol, oksazol, tiazol, tetrazol, pentazol grubu), Bir heteroatomlu artık halkalar (piridin-piran), İki ve daha fazla heteroatomlu bileşikler, Bisild ile heterosiklik bileşikler. KİM 346 Organik Redoks Organik Kimyada İndirgenme-Yükseltgenme Reaksiyonlarına Giriş ve Mekanizmaların Sınıflandırılması. Hidrojen Atomu Aktarımlı Mekanizma ve örnekleri. Hidrür Aktarımı Mekanizması, İndirgeme Reaktifleri, kullanımları ve örnekleri. Doğrudan Elektron Aktarımı Mekanizması (Direkt elektron Transferi) ve örnekleri. Ester Araürünlü Yükseltgenme Mekanizması, Bazı Selektif Oksidasyonlar. Katılma-Ayrılma Mekanizması: Epoksidasyon, SeO2 ile Yükseltgenmeler, Baeyer-Villiger Oksidasyonu. Yükseltgenme Açığa Çıkaran Mekanizma (Pi elektronlarının sübstitüsyonu). Diğer Redoks Reaksiyon Metodları; Katalitik Hidrojenleme ve Dehidrojenleme, Hidrojenoliz. Organik Sentezde Redoks tepkimeleri ve Koruyucu grupların Kullanımı. KİM 347 Karbonil Kimyası Karbonil fonksiyonel gruplarına giriş. Karbonil grubunun yapısı. Aldehit, keton, karboksilli asit ve türevleri, Fiziksel ve Spektroskopik özellikleri, Karbonil içeren çeşitli fonksiyonel grupların belirlenmesi, Çeşitli reaktanlardan karbonil foksiyonel grubunu içeren ürünlerin sentezi, Karbonil fonksiyonel grubunu içeren bileşiklerden çeşitli fonksiyonel grupların sentezi için uygun reaktan ve reaksiyon yolu seçimi. Karbonil grubunun sentezi veya dönüşümü için uygun reaksiyon mekanizmasının yazılımı. KİM 348 Alkaloidler Pirrolidin, piridin, piperidin tipi alkaloidler, nikotin, anabasin, koniin,labelin,piperin. Tropin tipi alkaloidler, atropin, kokain grubu, nar ağacı alkaloidleri. Kinolizidin tipi alkaloidler, kinolizidin, lupinin, kinolin tipi alkaloidler, kinon ve türevleri. İzokinolin tipi alkaloidler, papaverin grubu (laudaneusin, narkotin, hidrastin), barberin grubu, morfine grubu, kurare grubu. İndol tipi alkaloidler, karbolin alkaloidleri, rauwolfia alkaloidleri, striknos alkaloidleri, ergo alkaloidleri. KİM 349 Aromatik Bileşikler Benzen formülünün tarihçesi, mo teorisi, huckel kuralı, aromatik ve antiaromatiklik, sübstitüe benzenlerin adlandırılması, aromatik hidrokarbonların fiziksel ve kimyasal özellikleri, aromatik elektrofilik ve nükleofilik

11 sübstitüsyon reaksiyonları, meisenheimer ve benzyn mekanizmaları. II. ve III. sübstitüsyonlar, fenoller, benzendiazonyum tuzları, kinonlar ve reaksiyonları. KİM 350 Radyokimya Atom çekirdeğinin yapısı ve özellikleri, radyoaktif bozunma, radyasyonun maddeyle etkileşimi,radyasyon ölçümü, yaş tayini, radyoanalitik metodlar, elementlerin nükleosentezi, nükleer enerji. KİM 355 Kömür Kimyası I Kömürlerden numune alma ve numune hazırlama metodlarıizah edilecek. Kömürlerin sınıflandırılmasıile analizlerin yapılışıve çeşitli sınıflandırma sistemlerinde bu analizlerin kullanılışıaçıklanacaktır. Ayrıca kokun kalitesini belirleyen M40, M10, C.R.I ve C.S.R testlerinin yapılışıile bunların üretilen kokun kaliteleri ile ilgili bağıntılarıizah edilecektir. KİM 356 Kömür Kimyası II Kömürlerin, kömürleşme derecelerini belirleyen kaba (proximate) ve elementel analizlerinin ve kekleşme ve koklaşma özelliklerini belirleyen F.S.I, Akışkanlık, Dilatasyon, Gray-King Assay ve H.G.I analizlerinin nasıl yapıldığıanlatıldıktan sonra, bu analizlerden elde edilen sonuçların, koklaştırma, briketleme ve sıvılaştırma proseslerine etkileri açıklanacaktır. Bu analiz sonuçlarının iyi bir kok ve sağlam bir briket üretimi için optimum olan değerleri belirlenecektir. KİM 357 Kinetik ve Kataliz Tepkime hızı, tepkime derecesi, tepkime hız sabiti, tepkime mekanizması, aktivasyon enerjisi, kinetik verilerin değerlendirilmesi, tepkime hızının kuramsal belirlenmesi, gaz fazı tepkimeleri, çözelti tepkimeleri, kataliz, kompleks tepkimeler, polimerizasyon kinetiği. KİM 358 Polimer Kimyasına Giriş Zincir, termoset/termoplastik polimerler, taktisite, polimer mimariliğine karşı tanımlama, isimlendirme, uygulamalar, sınıflandırma. MW (Molecular Weight_ Molekül Ağırlığı) Gerçek polimerlerin çoklu dağılım tabiatı; Mn, Mw,, PDI ve Dp nin belirlenmesi; Mw nin belirlenmesi için deneysel metotlar. Polimer, çözelti ve katı halin fiziksel özellikleri; Dc, Tm ve Tg nin belirlenmesi; kopolimerlerin ve plastikleşmiş polimerlerin Tg si. Basamaklı polimerizasyon: fonksiyonluğun etkisi; kinetik şekli- hız kanunu, reaksiyon mertebesi, grafik çizim, kinetik üzerinde asit kataliz ve etkileri; reaksiyon boyutu ve Dp üzerinde etkiler; polimer Mw ve PDI i etkileyen faktörler. Zincir polimerizasyonu: serbest radikal polym. 3 kademe: başlama çoğalma ve sonlanma; Başlatıcı örnekleri; kinetik hız kanunu, Mw nin bağımlılığı; zincir transfer reaksiyonları, önleme ve geciktirme; taktisite; basamaklı ve zincir polimerizasyonu için p ile Mw nin değişimi KİM 359 Temel Kimyasal Termodinamik Maddenin gaz, sıvı ve katı halleri ile ilgili temel kanunlar izah edilip, bunlarla ilgili uygulamalar yapıldıktan sonra, termodinamiğin ve 3. kanunları incelenecektir. Hess Kanunu, bağ enerjileri, entalpi, entropi ve serbest enerji ile ilgili bağıntılar cıkarılacak ve uygulanacaktır. Yakıt ve yanma ile ilgili madde ve enerji balansları incelenecek. Kimyasal denge ile ilgili bağıntılar çıkarılacak ve açıklanacaktır. KİM 361 Çevre Koruma Ön Şart: Genel kimya bilgisi. İnsan doğa ilişkisi; alternatif kaynakların çevre açısından değerlendirilmesi; üretim, işlem, geri kazanım, ve bertaraf evrelerinde kaynak yönetimi; üretim teknolojileri ve bunların çevre ve doğal döngülere etkileri; endüstriyel faaliyetlerin çevreye en az zarar verecek şekilde düzenlenmeleri; çevre mevzuatı. Çevre sorunlarının çözümüyle ilgili proje çalışmaları. KİM 364 Endüstriyel Atıklar Ön Şart: Genel Kimya bilgisi. Endüstriyel atık türleri, kaynakları, taşıma, gözlemleme, depolama, işleme ve bertaraf yöntemleri; çevre korumada atık azaltma ve temiz teknolojilerin önemi; çevre ve endüstriyel faaliyetler mevzuatı; ulusal ve yabancı standartlar KİM 371 Temel Enzimoloji Enzimlerin genel özellikleri. Enzimlerin normal katalizör maddelerden farkları. Enzimlerin kimyasal yapıları. Kofaktör ve Koenzimler. Enzimlerin biyosentezi. Enzimlerin adlandırılması ve sınıflandırılması, oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar, ligazlar. Enzim aktivitesi tayin yöntemleri, enzim aktivitesi üzerine etki eden faktörler. Enzim kinetiği: Michaelis - menten, Line - weaver - burk eğrileri. Enzimlerin özgüllüğü, Allosterik enzimler. Aktivatör ve inhibitörler. Kompetetif inhibisyon, Non - kompetitif inhibisyon Enzim saflaştırılmasının amaç ve stratejisi. İmmobilize enzimler.

12 K- 372 Doğal Makromoleküller Doğal ve sentetik makromoleküller: Makromoleküller maddenin 4. cü hali (teorik temeli), benzer ve farklı özellikleri, fonksiyonları, biyolojide, tıpda ve kimyada uygulama alanı. Polipeptitler: Peptitlerin ve polipeptitlerin yapısal özellikleri, peptid bağı. Proteinler: Fiziko-kimyasal özellikleri, yapıları, fonksiyonları, saflaştırma yöntemleri, biyomedikal uygulama alanları. Enzimler: Fiziko-kimyasal özellikleri, çalışma mekanizmaları, pratik uygulama alanları. Antijenler, antikorlar, bağışıklık sistemi (immünite). Polisakkaritler: disakkaritler ve polisakkaritler, fiziko-kimyasal özellikleri, fonksiyonları ve glikozidik bağ, glikoproteinler. Nükleik asitler: Nükleik asitlerin yapıları, fizikokimyasal özellikleri, fonksiyonları, nükleotidler. Nükleik asitlerin izolasyon yöntemleri, kimyasal sentezi, yapıları (ikili sarmal vb.), moleküler biyolojide rolü. Lipitler, lipoproteinler ve memranlar. Hormonlar. KİM 382 Titrimetrik Yöntemler Titrimetri, titrimetrik yöntemlerin teori ve pratiği, titrimetrinin genel prensipleri, titrimetrik hesaplamalar klasik titrimetrik yöntemler (volümetrik titrimetri, gravimetrik titrimetri), aletli titrimetrik yöntemler, titrimetrik yöntemler ile örnek analizi KİM 383 İlaç Kimyası Tarihçe, Doğal Kaynaklı İlaçlara Kısa Bir Bakış; Doğal Kaynaklı İlaçlardan Kimyasal Yapı-Biyolojik Etki İlişkileri Çerçevesinde Sentetik İlaç Moleküllerinin Dizaynı; İlaçların Bioyfarmasötik Özellikleri; Fizikokimyasal Özellikler; Kimyasal Özellikler; Sterik Özellikler; İlaçların Vücutta Uğradıkları Değişiklikler; Yapısal Özellikler ve Farmakolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler; Reseptörler ve İlaç Aktivitesi Arasındaki İlişkiler, KİM 384 Magnetokimya Temel kavramlar, ölçüm teknikleri, Van Vleck eşitliği, Curie kanunu, kristal alan teorisi, geçiş metal komplekslerinin magnetik özellikleri. KİM 386 İyon Değiştirme İyon değiştirme teorisi, İyon değiştirme yöntemleri, İyon değiştirici reçinler, Analitik uygulamaları, Suların yumuşatılmasında iyon değiştiriciler. Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN Bölüm Başkanı

13 TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ SEÇMELİ DERSLER (VI. SINIF) KİM 401 İleri Mesleki Yabancı Dil I Ön Şart: Temel İngilizce bilgisi. İngilizce bilimsel literatür tarama, okuma ve tercüme etme yöntemleri. İlgili uygulamalar ve projeler. KİM 402 İleri Mesleki Yabancı Dil II Ön Şart: Temel İngilizce bilgisi. Sistematik İngilizce kaynak tarama, ilgili bölümleri seçebilme ve özetleme yöntemleri; İngilizce rapor ve makale yazma kuralları. Uygulamalar ve projeler. KİM 403 Kimyada Teorik Hesaplamalar II Kimyada Bilgisayar hesaplamalarına genel bakış. Kuantum ve moleküler mekaniğe dayalı olarakmodern moleküler modelleme tekniğine giriş. Moleküllerin yapısı, özellikleri ve kimyasal reaktifliklerinin incelenmesi. Moleküler mekanik ve dinamik, Molekül orbital teorisi, Schrodinger eşitliği, Semiempirik ve Ab initio hesaplamalar, Density functional teorisi, Moleküllerin elektronik yapısı, Geometri optimizasyonu, Greçiş hali optimizasyonu, Frekans hesaplamaları. KİM 404 Atık Su Arıtma Teknikleri Atık Su Tanımlaması, Atık sularda kimyasal, fiziksel ve biyolojik analizler, Fiziksel ve kimyasal arıtma üniteleri, Biyolojik arıtma sistemleri, Suların dezenfeksiyonu ve dezenfeksiyon metotları, Arıtmada sistem seçimi, Dünyada örnek atık su tesisleri. KİM 407 Moleküler Spektroskopi Elektromagnetik spektrum, Molekül yapıları, Moleküler absorpsiyon teorisi, Işık molekül etkileşimleri, IR spektrofotometrisi, NMR spektroskopisi, Kütle spektormetri, Raman spektrofotometri, Nitel ve nicel analizler, Yapı tayinleri. KİM 409 Orbital Etkileşimleri Atomik ve moleküler orbitaller. Bağ kavramıve orbital etkileşimleri : Orbital etkileşim enerjisi; dejenere etkileşim, dejenere olmayan etkileşim. Moleküler orbital katsayıları: Dejenere etkileşim, dejenere olmayan etkileşim. Elektron yoğunluk dağılımı. Dağınık moleküler orbital teorisi : Dejenere olmayan dağılım; molekül içi dağılım, moleküler arası dağılım. Dejenere dağılım; molekül içi dağılım, moleküller arasıdağılım. Lineer H3 molekülü. KİM 411 Yönlendirilmiş Nesne Modelleme ve Tasarımı Öğrenciler; bilgisayar programlarını nasıl yönlendireceklerini, geliştireceklerini, hataları ayıklayacaklarını, test edeceklerini, belgeleyeceklerini, kodlayacaklarını, tasarlayacaklarını ve özelleştireceklerini programlamanın genel prensiplerini öğreneceklerdir. Bu prensip somutları yapmak için, C# programlama dilini kullanarak ve inceleyerek onları geliştireceğiz. Dersin muhtevası, üç ana konu alanına bölünmüştür: Algoritma, Soyutlama ve Analiz: Algoritmik veri tipleri, hatalı yazımlar, değişkenler, ifadeler ve kontrol yapıları Soyutlama sabitleri, bileşik/dinamik veri tipleri, (tekrarlanan) fonksiyonlar, sınıflar, miras, kural dışı durumlar ve sonlandırmalar. Analiz kullanımbilim, sitil, doğrulama, etkinlik ve sayısal doğruluk.

14 KİM 420 Anorganik Kimyada Fiziksel Metotlar Spekroskopiye genel giriş, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi, elektron spin rezonans spektroskopisi, infrared spektroskopisi, elektron ve fotoelektron spektroskopisi, Mössbauer spektroskopisi, kırınım metodları ve kütle spektroskopisi. KİM 422 Malzeme Bilgisi Malzeme tanımı ve çeşitleri, malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri, malzeme seçimi, seramik malzemeler, organik malzemeler, kompozit malzemeler, korozyon KİM 423 Kompleks Kimyası Werner teorileri, Gillespie kuralları, MO-teorisinin komplekslere uygulanışı, kompleks bileşiklerin sentezi, komplekslerin yapı aydınlatılmasında uygulanan metotlar, charge-transfer kompleksleri, metal-fosfan kompleksleri, metal-π-kompleksleri. KİM 424 Organometalik Bileşikler Kimyası Organometalik bileşiklerinin tanımı ve sınıflandırılması, (A) ve (B) grubu metallerin metalorganik bileşiklerinin sentez metotları, organometalik bileşiklerin yapı aydınlatılmasında kullanılan spektroskopik yöntemler, metalorganik bileşiklerinin bilimsel ve endüstriyel açıdan önemi. KİM 425 Katıların Elektronik Özellikleri Katı maddeler, bazı önemli yapı tipleri ve koordinasyon sayıları, kristal kusurları, ideal ve ideal olmayan kristaller, katı karışımlar, elektrik özellikler, katıların band teorisi, metalik iletkenlik, süperiletkenlik, yarı iletkenlik, HEMT ve 2DEG, iyonik iletkenlik, dört prob D.C. metodu, dört prob A.C. metodu, bazı önemli inorganik iletkenler. KİM 426 Katıların Elektriksel Özellikleri XRD Metodu, X-ışınlarının Genel Özellikleri, X-ışınlarının Üretimi, Devamlı Spektrum, Karekteristik X- ışınları, Monokromatik X-ışınlarının Üretimi, Kristal Kimyası, Bazı Özel Birim Hücre Tipleri ve Koordinasyon Sayıları, Kristal Kusurları, Düzgün ve Düzgün Olmayan Kristaller, Karı Karışımlar, Elektriksel Özellikler, Elektrisel Özelliklerin Genel Tartışması, Katıların Band Teorisi, Metalik İletkenlik, Süper İletkenlik, Yarı İletkenlik, HEMT ve 2 DEG, İyonik İletkenlik, Dört Nokta D.C. Metodu, Dört Nokta A.C. Metodu, İyonik İletkenlikle İlgili Bazı Önemli Örnekler. KİM 427 Seramik Kimyası Seramik endüstrisi, seramik prosesler ve seramik ürünleri, kristal yapısı, camın yapısı, yapısal bozukluklar, yüzey ve arayüzeyler, seramik faz diyağramları, faz dönüşümü, cam oluşumu ve cam-seramikler, sinirleşme ve vitrifikasyon. KİM 428 Anorganik Boyarmaddeler İnorganik pigment ve boyarmaddelerle ilgili detaylı bilgi KİM 429 Anorganik Elektronik Spektroskopi Elektronların uyarılması, atom ve moleküllerde elektronik enerji seviyeleri, Core-level photoelektron spektroskopi, simetri ve molekül orbitaller, Valans spektroskopi, geçiş metal komplekslerinin elektronik özellikler. KİM 430 Eser Analizde İnstrumental Yöntemler Giriş, eser element tanımı, eser elementlerin önemi ve eser element derişim birimleri, eser element analizinde analitik ölçütler, gözlenebilme sınırı, duyarlık, kesinlik, doğruluk, dinamik aralık, konu ile ilgili problemler, eser element tayin yöntemleri, atomik ve moleküler spektroskopi, nükleer yöntemler, X-ışınları yöntemleri, elektroanalitik yöntemler, eser element zenginleştirme ve ayırma yöntemleri. KİM 431 İyonik Dengeler İyonik denge kavramı, Denge sabiti ölçümleri, Denge hesaplarında matematiksel yaklaşımlar, Asit-baz, çözünürlük, kompleks ve redoks dengeleri, iyonik etkileşimler. KİM 432 Atmosferik Kirlenme Atmosfer ve önemi, Atmosferdeki kimyasal ve fiziksel değişmeler, Atmosferde kirlilik kaynakları, Atmosfer kirliliğinin kontrolü ve kontrol teknolojileri, Atmosfer ve meteoroloji ilişkisi, Atmosferik analizler. KİM 433 Kimyada Elektronik Elektrik, Elektronik, AC-DC kavramı, Pasif Komponentler, Rezistans, Kapasitans, Endüktans, dc-ac Devreler, Filtreler, Transformatörler, N ve P tipi Yarıiletkenler, Diyot ve Transistörler, Güç Kaynakları, Ölçü Aletleri, Transducer lar, İşlem Yükselteçleri (OPAMP) ve kimyada kullanılan cihazlardaki uygulamaları, Modülasyondemodülasyon.

15 KİM 434 Kromatografik Yöntemler Kromatografiye giriş, kromatografide kullanılan terimler, kromatografik yöntemlerin sınıflandırılması, adsorpsiyon kromatografisi, dağılma kromatografisi, iyon değiştirme kromatografisi, jel süzme ve jel geçirgenlik kromatografisi, ince tabaka ve kağıt kromatografisi, yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC), gaz kromatografisi KİM 435 Kalite Kontrol Kalite ve standart, kalite kontrolünde standart metodlar, uluslararası standartlar, standartların hazırlanması, fiziksel kalite kontrol, kimyasal kalite kontrol teknikleri, otomatik kontrol sistemleri, proses kontrol sistemleri. KİM 436 Atık Su Arıtma Teknikleri Atık Su Tanımlaması, Atık sularda kimyasal, fiziksel ve biyolojik analizler, Fiziksel ve kimyasal arıtma üniteleri, Biyolojik arıtma sistemleri, Suların dezenfeksiyonu ve dezenfeksiyon metotları, Arıtmada sistem seçimi, Dünyada örnek atık su tesisleri. KİM 437 Spektral Analiz Yöntemleri Rekraftometri ve İnterferometri: Polarimetri, dairesel dikroizm ve optik dairesel dispersiyon, Nefelometri, Fotoakustik spektroskopi, Fotoelektron spektroskopisi. KİM 438 Kimyasal Enstrümantasyon Genel Cihaz Özellikleri ve Modüller, Temel Elektronik ve Semboller, Temel Bilim ve Deneyimi Kullanarak Amaca Yönelik, Enstrümantasyon, Lock- in amplifier ve uygulamaları,glow Boşalım Lambalı Emisyon Spektroskopisi (GDL-OES), Laser Diyotlar ve Analitik Uygulamaları, IR-Laser Diyotlar ve Endüstriyel Uygulamaları, Dielektrik Geçirgenlikte Yeni Ufuklar ve Analitik Uygulamaları, Dielektrik Geçirgenlik ve Endüstriyel Uygulamaları,Katı-hal LED kaynaklı ve Direkt Okumalı Bilirubinometre, Akışa-injeksiyonlu analiz, ardışık-injeksiyon ve on-line genel analizler KİM 439 Zenginleştirme Yöntemleri Zenginleştirme ve gerekliliği, Zenginleştirme tekniklerinde genel kavramlar, Zenginleştirme yöntemi seçimi ve değerlendirilmesi, Değerlendirmede kullanılan yöntemler (Ekstraksiyon, Elektro analitik zenginleştirme yöntemleri, Flotasyon, Birlikte çöktürme, Adsorpsiyon reçineleri ile zenginleştirme vb.). KİM 440 Besin Kimyası Besin elementleri, Karbonhidratlar, Yağlar ve yağ benzeri doğal maddeler, Proteinler, Enzimler, Vitaminler, Mineral maddeler, Su ve Özellikleri, Alkoller ve Alkaloidler, Renk ve Tatlandırıcılar, gıdalardaki Organik Asitler, gıda katkı maddeleri, Gıdalarda saklama yöntemleri. KİM 441 Perisiklik Reaksiyonlar Konjuge polienlerin MO sistemlerinde termal orbitalleri HOMO-LUMO sınır orbitalleri, [2+2] ve [4+2]π ve [4n+2] ve fotokimyasal uyarımlı sikloadisyon reaksiyonları, 4n π sistemlerinde termal ve fotokimyasal uyarımlı elektrosiklik reaksiyonlar, π Sigmatropik çevrilmeler ve sınıflandırılması, Suprafasial ve antarafasial çevrilmeler. KİM 442 Tekstil Kimyası İplik, lif türleri, dokuma, terbiye işlemleri, selüloz lifleri (pamuk) için: aplikasyon, yıkama ve durulama, kurutma, yakma, haşıllama, haşıl dökme, hidrofilleştirme, iplik ve kumaş merserizasyonu, ağartma (kasar) işlemleri... Protein liflerinin (keten ve yün) terbiyesi: yıkanması, yağlanması, kasarı ve karbonizasyonu... Sentetik lif türleri ve terbiyesi. Tekstilde boyacılık, renk ve konstitüsyon ilişkisi, tekstil basmacılığı, bitim işlemleri: apreleme, kaşeleme, fiksaj ve çekmezlik (sanfor) işlemleri, şardonlama. KİM 443 Organik Boyarmaddeler Renk nedir? Renk Teorileri, Renk ve Boyarmadde Arasındaki İlişki, Boya ve Boyarmadde, Boyarmaddelerin Sınıflandırılması, Boyarmaddelerin çeşitli Kimyasal Sınıfları Hakkında Bilgiler. Azo, Antrakinon, Di ve Tri Aril Methan, Akridin,Fenazin, Oksazin, Tiazin. Tiazol, İndigo, Dispers, Kükürt, Azot ve Tabiat Boyarmaddeler. KİM 444 Doğal Bileşikler Kimyası Bitkisel maddeler, anabolizma-metabolizma olayları, dissimilasyon ve asimilasyon tanımları, heterotrof ve autotrof organizmalar. Karbonhidratlar, monosakaritler, oligosakaritler, polisakaritler ve bu bileşiklerin kimyası. Glukositler, desoksi şekerler, amino şekerler, mercapto şekerler and thio şekerler. Bitkisel yapı Kimyasalları, hemisellülozlar, pektinler, ligninler, pentasonlar. Fenoller ve İlgili Bileşikler, siklitoller, fenoller ve kumarinler, kinonlar (benzokinonlar), naftokinonlar. Heterositler (glukositler), fenolik heterositler, siyanogenetik heterositler, sülfürheterositler. Terpenler and steroidler. KİM 446 Çevrilme Reaksiyonları Nükleofilik ve Elektrofilik Çevrilme Reaksiyonları, Sübstilüsyon Reaksiyonlarında Allilik Çevrilme Reaksiyonları, Fonksiyonlu Grup Çevrilmeleri ile İlgili Reaksiyonlar, Çifte Bağ ve Üçlü Bağ Kaymaları, Bir Grubun Bir Heteroatomdan Diğer Bir Hetero Atoma Göçmesi, Aromatik halka üzerinde çevrilme Reaksiyonları

16 KİM 447 Spektroskopik Yapı Analizi I Elektromagnetik radyasyon, Spektrumun özellikleri, Kızıl ötesi (infrared, IR) spektroskopisi, Absorbsiyon, Spektrum ve yorumlanması, Mor ötesi (Ultraviolet, UV) spektroskopisi, Temeli, Yararları ve kullanım alanları, Elektronik geçiş türleri, Renk ve görme, Foto kimya. KİM 448 Spektroskopik Yapı Analizi II Nükleer magnetik rezonans spektroskopisi, Temeli, Uygulanışı, Çeşitleri, 1 H-NMR ve 13 C-NMR spektrumlarının alınma teknikleri ve spektrum yorumları. Kütle (Mass) spektrometrisi, Cihazıve spektrumlarında izotoplar, İyonlaşma ve parçalanma, Organik yapıların tanınmasında spektroskopik tekniklerin beraber kullanılması... KİM 449 Stereokimya Yapı ve stereoizomerler, Enantiyomerler ve kiral moleküller, Fischer izdüşüm formülü, (R)-(S) sistemleri, Optikçe aktiflik, Özgül rotasyon, Mezo bileşikler, Enantiyomerlerin sentezi, Stereo spesifik ve stereo selektif reaksiyonlar, İki ve daha çok stereo merkezli bileşikler, Halkalı bileşiklerde stereoizomeri KİM 451 Moleküler Simetri Simetri elementlerinin ve simetri işlemlerinin belirlenmesi, bir molekülde; simetri eksenlerini, düzlemlerini, merkezini ve dağınık döndürmesini tanımak, simetri grubuna göre bir molekülü sınıflandırmak, molekülün optikçe aktifliğini ve polar lığını belirlemek, işlemlerin karakterini çıkarmak, sıfır olmayan karaktere sahip seçilmiş orbitallere karakter tablosunu kullanmaktır. KİM 452 Polimer Üretim Teknolojisi Devamlıveya kesikli prosesler, Polimerleşme prosesleri, Polimer reaksiyonlarında kataliz, ısı, ışık, basınç etkileri, Reaktör tasarımı, Çözelti, emülasyon veya kütle polimerleşmeleri, Çeşitli polimer tiplerinin üretimlerine örnektir. KİM 453 Nükleer Kimya I Radyoaktif bozunma, çekirdeklerin bileşimi, çekirdeğin özellikleri, bağlanma enerjisi, radyoaktif bozunma denklemleri, nükleer tepkimeler için hedef hazırlanması, aktivite ölçümü için numune hazırlanması, yarı ömürlerin belirlenmesi, bozunma şeması çalışmaları, mutlak bozunma hızının belirlenmesi, radyoaktivite ölçümlerinin istatistiksel incelenmesi. KİM 454 Nükleer Kimya II Nükleer tepkimeler, etki kesiti, tepkime model ve mekanizmaları düşük enerjili tepkimeler, bölünme, yüksek enerji tepkimeleri, ağır iyon tepkimeleri, nükleer kuvvetler, nükleer madde, Fermi gaz modeli, kabuk modeli, çekirdekte toplu hareket, nükleer modellerin karşılaştırılması,, nükleer astrofizik, yüklü parçacık hızlandırıcıları, foton kaynakları, nötron kaynakları. KİM 456 Simetri ve Spektroskopi Simetri yardımıyla spektroskopi yapı ilişkisinin çözümüne katkıda bulunmayı amaçlayan bu ders kapsamında şu konu başlıkları incelenecektir. 1. Elektriksel özellikler (dipolmoment, polar nonpolar moleküller, moleküler polarizasyon), 2. Işığın absorbsiyonu ve emisyonu, 3. Atomik spektroskopi (Elektronik terim sembolleri, Seçim kuralı, Zeeman- Stark-Paschen etkileri), 4. Moleküler simetri, 5. Dönme (rotasyonal) spektroskopi, 6. Titreşim spektroskopisi (IR Raman), 7. Elektronik spektroskopi, 8. Magnetik resonans spektroskopisi. KİM 457 Kömür Teknolojisi I Kömürlerden numune alma, hazırlama ve kekleşme ve koklaşma özelliklerinin tesbiti ile ilgili analizlerin yapılışı işlenmektedir. KİM 458 Kömür Teknolojisi II Kok, Dumansız yakıt ve Kolay Tutuşan briket üretimi teknolojileri detaylıolarak incelenmekte ve Kömür Petrografisi konularına girilmektedir. KİM 459 Kromatografi Maddeyi oluşturan tanecikler arası kuvvetlerin önemli rol oynadığı karışımların ayrılmasına dayanan kromatografi tekniğinin temel ilkeleri ve kromatografik yöntemler bu ders kapsamında öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin temel konu başlıkları; Kromatografinin ve ayırmanın temel kavramları ve kuramsal temelleri, Düzlemsel kromatografi, Sıvı fazda ayırma ve kolon kromatografi, Gaz fazda ayırma ve Gaz Kromatografi, Yüksek verimli Sıvı kromatografi, Spektroskopik tekniklerin kromatografiye uygulanması, kromatografik verinin değerlendirilmesi ve kromatografik uygulamalar. KİM 460 Kimyacılar için Programlama Excel ile çalışma, grafik çizimi oluşturmaya giriş, ileri çalışma sayfası formüllerini oluşturma, dizin formüllerini oluşturma, ileri grafik teknikleri, Excel in veri tabanı özelliklerini kullanma, Excel e veri aktarma, bir çalışma sayfasına kontrolleri ilave etme, çalışma sayfası hesaplamaları için bazı matematiksel araçlar, analizlerin grafiksel ve sayısal metotları, doğrusal regresyon, çözümleyici kullanarak doğrusal olmayan regresyon.

17 KİM 462 Yüzey Aktif Maddeler Ön Şart: Genel kimya. Yüzey aktif maddelerin tanımı, türleri ve özellikleri. Endüstriyel uygulamaları yöneten teorik ve pratik temeller. Kapsanan konulara örnekler: adsorpsiyon, desorpsiyon, ıslanma, adezyon, kohezyon, deterjanlar, kaydırıcılar, emülsiyonlar, köpükler, aerosollar, membranlar, biyolojik sistemler, ileri petrol üretimi. KİM 463 Yüzey ve Kolloid Kimyası-I Ön Şart: Genel fizikokimya bilgisi. Yüzey termodinamiği, kolloidal sistemler, yüzey aktif maddeler, yüzeyde film oluşumu, yüzeyin elektrokinetik özellikleri, fazlar arası geçiş, yüzey inceleme yöntemleri. KİM 464 Yüzey ve Kolloid Kimyası II Ön Şart: Temel fizikokimya bilgisi. Yüzey ve kolloid kimyasında ileri konular; yüzey analiz yöntemleri; yüzey kimyası prensiplerinden ıslanma, ayırma yöntemleri, mas transferi, temizleme, emülsiyonlar, köpükler, membranlar, biyolojik sistemler ve çevre kirliliği problemlerinin çözümü gibi konularda yararlanma. Konularla ilgili proje çalışmaları. KİM 465 Kimyasal Dengeler Ön Şart: General kimya. Kuru, sulu ortam ve yüksek sıcaklıktaki sistemlerde organik ve inorganik maddelerin kimyasal dengelerini belirleyen faktörlerin bulunması; termodinamik faktörlerin, kinetik faktörlerin ve materyal/enerji dengelerinin yaygın uygulamalarda kullanılan reaktörlerin dizayn ve performansı açısında önemleri. K- 474 Proteinlerin Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri 2 02 Biyolojik ürünlerin özellikleri, ön işlemler, hücre parçalama yöntemleri. Protein izolasyonu; protein kaynağının seçilmesi, çözeltiye alma yöntemleri, protein stabilizasyonu, proteinlerin kantitatif, kalitatif tayini. Kromatografik ve elektrolitik ayırma yöntemleri. Kromatografik ayırmalar; Jel filtrasyon kromatografisi, iyon değiştirme kromatografisi, affinite kromatografisi, kağıt kromatografisi, diğer kromatografik teknikler. Elektroforez; Jel elektroforezi, SDS-PAGE, İzoelektrik fokuslama, iki boyutlu (2D) elektroforez, kâğıt elektroforezi. Ultrasantrifüj ile ayırma; sedimentasyon, preparatif ultrasantrifüj. KİM481 Analitik Kimyada Örnek alma ve Çözünürleştirme Ders izleyen bölümleri kapsar.: Örnek alma ve çözünürleştirme işlemlerinin önemi, İnsanlardan alınan örnekler, Çökelek-yağmur kar örnekleri, Denizsuyu- örnek alma, zenginleştirme, toprak örnekleri, Atık, Denizden çıkan örnekler, biyolojik çevre örnekleri, Hayvansal ve bitkisel besin maddesi-örnek alma - hazırlama, çözünürleştirmede hata kaynakları, basınçlı çözünürleştirme-problemler ve kullanımı, mikrodalga ile çözünürleştirme, Çimento örneklerinin çözünürleştirilmesi. KİM 482 Yüzey Analiz Yöntemleri Yüzey yapıları, Yüzeydeki fiziksel ve kimyasal değişmeler, Profil analizleri, Auger, ESCA, Glim lambası, X- ışınları teknikleri ile yüzey analizleri. KİM 483 Kimyada Bilgisayar Kimyada yer alan sayısal hesaplamalara yönelik program yazma ve bu konuda bol uygulama problemlerle öğrencinin kimyaya yönelik programlama becerisini geliştirmeye yönelik bu ders şu bölümlerden oluşmaktadır. 1. Kimyada kullanılan temel matematiksel işlemler ve eşitlikler. 2. Programlama da hata ayıklama ve sorun giderme 3. Dönüsüm faktörleri birim sistemleri ve ölçümlerle ilgili problemler. 4. Atomun yapısı siyah cisim ışıması ve H atomu spektrumu problemleri. 5. Molekül formülleri, mol kütleleri, Molekül geometrileri gibi özelliklerin bulunması 6. Gazlar ve gazların kinetik kuramına yönelik problemler. Çözelti, derişim, ph, Zayıf asit-baz problemleri. KİM 484 Istatistiksel Termodinamiğe giriş Moleküler enerji düzeyleri dağılımı, iç enerji ve entropi, kanonik dağılım foksiyonu, termodinamik fonksiyonlar, ortalama enerjiler, ısı sığaları, hal denklemleri, denge sabitleri. KİM 489 Spektroskopi Dersin amacı Spektroskopinin fiziksel temelleri ve madde ışık etkileşimine kuantum mekaniği bakış açısıyla madde yapısını inceleme yöntemlerinin fiziksel ve matematiksel alt yapısını vermeyi hedeflemektedir. Dersin temel konu başlıkları; Kuantum mekaniğinin temel kavramları ve spektroskopinin kuantum mekaniksel temeleri, Elektromanyetik ışımanın atom ve molekülle etkileşimi, Deneysel yöntemlere genel bakış, Molekül simetrisi, Dönme (Rotasyon) spektroskopisi, Titreşim (vibrasyon) spektroskopisi, Elektronik (atomik ve moleküler) spektroskopi, Laser spektroskopi. Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN Bölüm Başkanı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN T U L Topl. KODU FKM5101 Koordinasyon Kimyası I AKTS KREDİSİ FKM5102 İleri Anorganik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KIM-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KIM-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6602

Detaylı

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16 Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Yazarlar Hakkında Öğrencilere xiii xi 1 Kimyanın Temelleri 1 2 3 4 5 6 7 x Kimyasal Formüller ve Bileşenlerin Stokiyometrisi 48 Kimyasal Denklemler ve Tepkime Stokiyometrisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr.Hakkı Erdoğan, herdogan@neu.edu.tr ECZACILIK FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EFK 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFK 601 İlaç Nomenklatürü I S 3 0 3 EFK 602 İlaç Nomenklatürü

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008/2009 ÖĞRETİM YILI KİMYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008/2009 ÖĞRETİM YILI KİMYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008/2009 ÖĞRETİM YILI KİMYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe) BÖLÜM İÇİ DERSLER KİM 121 Genel Kimya Lab. I Asit-baz tepkimeleri KİM 122 Genel Kimya Lab. II Laboratuar tanıtımı ve

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ ANALİTİK KİMYA. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ ANALİTİK KİMYA. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Yrd.Doç.Dr. Kaan Polatoğlu, kaan.polatoglu@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EAK 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EAK 602 Preparatif Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri S 3 0 3 EAK 603

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır.

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır. Analitik Kimya Kimyanın, maddelerin hangi bileşenlerden ve bileşenlerin hangi oranlarda (bağıl miktarlarda) olduğunu inceleyen dalı Analitik Kimya olarak isimlendirilir. bir ürünün istenen kalitede olup

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Analiz Çeşitleri ve Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY Analiz Nitel (Kalitatif) Analiz: Bir örnekte hangi bileşen ve/veya bileşenlerin (atom, iyon, molekül) olduğunun tayinine

Detaylı

Cilt 1 Çeviri Editörlerinden

Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Yazarlar Hakkında Öğrencilere 1 xiii xi x Kimyanın Temelleri 1 1-1 Madde ve Enerji 4 1-2 Kimya-Maddeye Moleküler Bakış 5 1-3 Maddenin Halleri 9 1-4 Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Detaylı

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Fabl Masal Hikaye Roman Tiyatro Şiir Konferans Açık Oturum Sempozyum Forum Münazara Bilimsel Yazılar Sanat Metinleri Sözlü Anlatım

Detaylı

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü 18.Eyl.17 09.00-09.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi 10.00-10.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 11.00-11.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 13.00-13.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 14.00-14.50

Detaylı

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon Nanomalzemelerin Karakterizasyonu Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon 1 Nanomalzemlerin Yapısal Karakterizasyonu X ışını difraksiyonu (XRD) Çeşitli elektronik mikroskoplar(sem, TEM) Atomik

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DERS ADI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Prof. Dr. Salih Fizikokimyasal Denge Koşulları (Özel 08.30-15.50 YILDIZ

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

Temel Kimya Eğitim İçeriği

Temel Kimya Eğitim İçeriği Temel Kimya Eğitim İçeriği Konu Alanı KA 1 Malzeme Bilgisi KA 2 Kimyasal Karışımların Ayrılması KA 3 Kimyasal Yapıların Araştırılması ve Özellikleri KA 4 Fotomoketrik ve Kromatografik Analizler KA 5 Preparatif

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 EKİM 2014 545 60 60 90 78 45 50 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe KİMYA BİYOLOJİ REHBERLİK 3 Cuma TATİL 85 72 5 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN

Detaylı

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ Beşinci Baskı 2010 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Z 1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci, 2004 yılında üçüncü, 2008

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi.

1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi. ORGANİK KİMYA 1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi. 2- b. Amaç: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağlar ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 KİMYA 545 60 60 90 78 45 50 85 BİYOLOJİ REHBERLİK 72 5 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1.

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Öğretim yılından itibaren kayıt olacak çift anadal öğrencileri içindir.

Öğretim yılından itibaren kayıt olacak çift anadal öğrencileri içindir. ÇİFT ANADAL/YANDAL YAPILACAK LİSANS PROGRAMININ ADI: 1 151611195 Fizik I 3 0 3 1 121511132 Fizik I 3 2 4 1 151611196 Fizik I Lab. 0 2 1 1 151611197 Matematik I 3 2 4 1 121511131 Analiz I 3 2 4 1 151611129

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI Programın Yürütücüsü : Doç. Dr Arzu KARAKURT Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Programa Kabul İçin Gerekli Ön Koşullar: Eczacılık Fakültesi mezunları kabul edilir. YÜKSEK

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2009/2010 ÖĞRETİM YILI KİMYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe)*****

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2009/2010 ÖĞRETİM YILI KİMYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe)***** HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2009/2010 ÖĞRETİM YILI KİMYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe)***** BÖLÜM İÇİ DERSLER KİM 121 Genel Kimya Lab. I (İngilizce Lisans Programı) Laboratuarın tanıtımı ve deneysel çalışmalar

Detaylı

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI 1- DOĞAL SİSTEMLER Topografya ve Kayaçlar Levha Hareketlerinin Etkileri Levha Hareketlerinin Etkileri Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı Doğadaki üç Unsur

Detaylı

K213 ANALİTİK KİMYA I

K213 ANALİTİK KİMYA I K213 ANALİTİK KİMYA I Prof. Dr. Mustafa DEMİR 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı Yaz OKULU M.DEMİR(ADU-AYDIN) 01-TEMEL KAVRAMLAR 1 Ders Programı Perşembe : 08.15-12.00 Cuma : 08.15-12.00 M.DEMİR(ADU-AYDIN)

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ KAYIT DUYURUSU ÖNEMLİ UYARILAR LABORATUVAR DERSLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ 05-09 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA

Detaylı

Biyokimya (CEAC 212) Ders Detayları

Biyokimya (CEAC 212) Ders Detayları Biyokimya (CEAC 212) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Biyokimya CEAC 212 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 202 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2007-2008Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

ÇALIŞMASI KİMYA BİLİMİ ATOM VE YAPISI PERİYODİK SİSTEM KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER ASİTLER-BAZLAR-TÜRLER BİLEŞİKLER KİMYASAL TEPKİMELER

ÇALIŞMASI KİMYA BİLİMİ ATOM VE YAPISI PERİYODİK SİSTEM KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER ASİTLER-BAZLAR-TÜRLER BİLEŞİKLER KİMYASAL TEPKİMELER KİMYA YGS KİMYA BİLİMİ ATOM VE YAPISI PERİYODİK SİSTEM KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER ASİTLER-BAZLAR-TÜRLER BİLEŞİKLER KİMYASAL TEPKİMELER KİMYANIN TEMEL YASALARI MADDENİN HALLERİ KARIŞIMLAR ENDÜSTRİDE

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER FBE501 Mühendislik Matematiği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken

Detaylı

ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.

ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ CKT101 GENEL KİMYA I 1. Yarıyıl 4 0 4 4 Genel Kimya

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim OKUMU E-mail : okumus@ktu.edu.tr WEB : http://www.hiokumus.com 1 İçerik Giriş

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

Organik Kimya (CEAC 202) Ders Detayları

Organik Kimya (CEAC 202) Ders Detayları Organik Kimya (CEAC 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Organik Kimya CEAC 202 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 104 Dersin Dili Dersin

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2006-2007Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006-2007 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

Kimya Anabilim Dalı Ders Programı

Kimya Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Ders Programı 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

Ürün Detayları EGO0-SS.15DS ÜNİVERSİTE HAZIRLIK LYS DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EGO0-SS.15DS ÜNİVERSİTE HAZIRLIK LYS DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var LYS. 67 // Üniversite Hazırlık Programı - LYS-1 Matematik // Deneme Sınavı 01 Temel Matematik 11 6 8 7 6 02 Polinomlar 7 2 2 1 2 03 II. Dereceden Denklemler 8 2 2 1 1 04 Eşitsizlikler 6 1 1 1 05 Parabol

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Genel Kimya I (4 2 0 ) (AKTS 8) Maddelerin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı.

Detaylı

Türkiye de Nükleer Fizik Eğitimi. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, TÜRKİYE

Türkiye de Nükleer Fizik Eğitimi. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, TÜRKİYE Türkiye de Nükleer Fizik Eğitimi Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, TÜRKİYE Turkey-Ukraine Nuclear Education Cooperation Workshop 20-21 February 2017 Türkiye de nükleer

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL

R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL Spektroskopi nedir? x Spektroskopi, çeşitli tipte ışınların madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Lazer radyasyon ışını örnekten geçer örnekten radyasyon çıkarken

Detaylı

AMİNLER SEKONDER AMİN

AMİNLER SEKONDER AMİN AMİNLER (ALKİLLENMİŞ AMONYAK) AMİNLER (RNH 2 )PRİMER AMİN TERSİYER AMİN(R 3 N) SEKONDER AMİN R 2 NH Aminler Alkillenmiş Amonyak olarak tanımlanır. Azot Atomuna bağlı 2 tane H atomu varsa(bir tane alkil

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Tüpraş İzmir Rafinerisi Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No:52 - Aliağa 35800 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 498 52 50 Faks : 0 232 498 50 00 E-Posta : senay.testereci@tupras.com.tr

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. MADDE BİLGİSİ BÖLÜM 2. ATOMUN YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. MADDE BİLGİSİ BÖLÜM 2. ATOMUN YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. MADDE BİLGİSİ 1.1. KİMYA... 2 1.2. MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 1.3. MADDELERİN HALLERİ VE HAL DEĞİŞİMİ DÖNGÜSÜ... 4 1.4. MADDELERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 5 1.5. MADDELERİN AYIRT

Detaylı

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) Analitik Kimya (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) 1. Analitik Kimya Maddenin bileşenlerinin belirlenmesi (teşhisi), bileşenlerinin ayrılması veya bileşenlerinin bağıl miktarlarının tayiniyle ilgilenir.

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI I. SINIF GÜZ YARIYILI Haftalık Ders

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI I. SINIF GÜZ YARIYILI Haftalık Ders TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI I. SINIF GÜZ YARIYILI Saati in Adı Teo Uyg Kredisi Z/M/S AKTS MAT101 Matematik I 3 0 3 3.0 Z

Detaylı

Dersin Kodu

Dersin Kodu Genel Kimya II Dersin Adı Genel Kimya II Dersin Kodu 1206.2103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2005-2006Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ANALİTİK KİMYA SORU 1

ANALİTİK KİMYA SORU 1 ANALİTİK KİMYA SORU 1 a) Kçç ve H 2 S için verilecek Ka 1 ve Ka 2 denge ifadelerini kullanarak MS için çözünürlük ifadesini çıkarınız ve metal sülfürün çözünürlüğünün hidronyum iyonunun karesi ile arttığını

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ KİMYA Gazlar (2 Soru) Kimyasal Tepkime Denklemleri(Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü) (2 Soru) Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Radyoaktiflik (1 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2008-2009Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2008-2009 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA...

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: ADLİ KİMYA... 1 1.1. Adli Kimya Tanımı... 1 1.2. Adli Kimyanın Kapsamı... 2 1.3. Adli Düşünce Yapısı... 2 1.4. İş Tanımı... 3 1.5. Kişisel Özellikler... 3 1.6. Adli Kimyanın Tarihi...

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

AÇIK UÇLU SORULAR 1.SORU: 2.SORU: Goldstein tarafından bulunan pozitif yüklü ışınlara verilen ad nedir?

AÇIK UÇLU SORULAR 1.SORU: 2.SORU: Goldstein tarafından bulunan pozitif yüklü ışınlara verilen ad nedir? AÇIK UÇLU SORULAR 1.SORU: Kurbağalarla yaptığı deneylerde farklı metaller dokundurduğunda kurbağa bacağının sinirlerinin seğirdiğini gözlemleyen bilim adamı kimdir? 2.SORU: Goldstein tarafından bulunan

Detaylı

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya CHEM 102 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

VIA GRUBU ELEMENTLERİ

VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 8 VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. O, S, Se, Te, Po O ve S: Ametal Se ve Te: Yarı metal Po: Metal *Oksijen genellikle bileşiklerinde

Detaylı

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir)

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir) EK5a : ANALİZ PARAMETRELERİ VE ANALİZ SÜRELERİ TİTCK KOD 110,3 110,303 İLAÇ VE KOZMETİK LABORATUVARLARI Yöntem/Metod BİYOLOJİK KONTROLLER Numune Miktarı Analiz Süresi ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları

Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Analitik Kimya CEAC 201 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 104 Dersin Dili Dersin

Detaylı

KE00-SS.01BT ÜN VERS TE HAZIRLIK MÜFREDATI, BABA TEST L STELER. e itim do am zda var. Ürün Detaylar

KE00-SS.01BT ÜN VERS TE HAZIRLIK MÜFREDATI, BABA TEST L STELER. e itim do am zda var. Ürün Detaylar Ürün Detaylar 0 - KE00-SS.0BT Bu müfredatlar Yaprak Test ve BDS lerin yan s ra anlat m kitaplar n ve soru kitaplar n da kapsar. 9 Ürün Detaylar 0 - // Üniversite Haz rl k Program - YGS Türkçe // Test Adedi

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2.KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA 3- KURUCU ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi 1 Anlatım Planı 1. Makromoleküller ve Su 2. Amino asitler ve Peptidler 3. Proteinler 4. Enzimler 5. Karbohidratlar 6. Nükleik

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı