TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( I. SINIF) KİM 101 Genel Kimya I Atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, termokimya, atomun elektronik yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, temel kimyasal bağ kavramları, kimyasal bağ teorileri, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler ve çözeltiler ve fiziksel özellikleri. KİM 102 Genel Kimya II Kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, asit-baz dengeleri, çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri, entropi ve serbest enerji, elektrokimya, metaller, ametaller, geçiş elementleri, kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri, organik kimya ve çekirdek kimyası. KİM 103 Kimyada Matematiksel Metodlar Sayı sistemleri, anlamlı rakamlar, temel matematiksel işlemler, logaritma, sayısal hesaplama, denel bulguların sunulması, regresyon, deney hataları ve sonuca etkisi, sonuçların yorumu, grafik ve analitik bağıntılardan değer bulma, İnterpolasyon-ekstrapolasyon, diferansiyel denklemler, integral ve fonksiyonların yorumu, vektörler, seriler, Taylor-Maclaurin serileri, kompleks sayılar, determinantlar ve matrisler. KİM 104 Kimyacılar İçin Bilgisayar Kullanımı Bilgi işlem sistemlerine genel bakış, bilgisayarların yapısı (yazılım ve donanım), sınıflandırılmaları ve kullanım yerleri, işletim sistemleri: DOS ve Windows, uygulama yazılımları: kelime işlemciler (MS-Word), hesap tablosu (MS-Excel), sunu hazırlama (MS-Powerpoint), ağ yapıları ve internet KİM 115 Genel Kimya Laboratuarı I Laboratuar teknikleri, kütlenin korunumu kanunu, maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerinden tanınması, çözeltilerin tanımı ve hazırlanması, stokiyometri: KClO 3 ün bozunması, süblimleşme, distilasyon ve kristalizasyon deneyleri, çöktürme, süzme, santrifüjleme ve kompleks oluşum deneyleri, asid ve bazların titrasyonu ve standart çözelti hazırlama, ph ölçümü, göztaşında su tayini, suyun sertliğinin ölçülmesi ve özütleme KİM 116 Genel Kimya Laboratuarı II Kimyasal kinetik; kimyasal denge; elektrokimyasal hücreler; organik bileşikler; kromatoğrafik metodlar; I,II,III,IV ve V. grup katyonların ön denemeleri; I,II,III,IV ve V. grup katyonların analizi; I,II,III,IV ve V. grup anyonların ön denemeleri ve I,II,III,IV ve V. grup anyonların analizi. KFİZ 101 Genel Fizik I Fizikte ölçme,vektörler, bir boyutta hareket, iki ve üç boyutta hareket, kuvvet ve hareket, hareket kanunları, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, parçacıklar sistemi, çizgisel momentum ve çarpışma, dönme hareketi, yuvarlanma hareketi, tork, açısal momentum. KFİZ 102 Genel Fizik II Elektrik yükleri, elektrik alanlar, Gauss Kanunu, elektrik potansiyeli, kondansatörler ve sığa kavramı, akım ve direnç, elektrik devreleri, manyetik alanlar, akım nedeniyle oluşan manyetik alanlar, indüksiyon ve özindüksiyon, maddelerin amnyetik özellikleri, Maxwell denklemleri, elektromanyetik osilasyon ve alternatif akım. KMAT 101 Genel Matematik I Cümleler,fonksiyonlar,(trigonometrik fonksiyonlar,üstel ve logaritmik fonksiyonlar,invers fonksiyonlar) limit,süreklilik,türev,trigonometrik fonksiyonların türevleri,yüksek mertebeden türevler,max-min değerleri,belirsiz formlar,l hospital kuralı,kutupsal koordinatlar ve eğri çizimi.

2 KMAT 102 Genel Matematik II Belirsiz integral,integral alma metodları,belirli integral ve uygulamaları, alan hesapları,,yüzey alanları,hacim hesapları,kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu,parametrik eğriler için alan ve yay uzunluğu,genelleştirilmiş integraller,diziler ve seriler. YBD Yabancı Dil Bu dersin amacı bir yabancı dilin öğretimidir. Öğrencide okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirecek materyaller kullanılır. Derslerde görsel ve işitsel araçlar kullanılır. Günlük hayattan örnekler içeren materyaller kullanılarak dil-yaşam arasında bir bağ kurulur. Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN Bölüm Başkanı

3 TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( II. SINIF) KİM 221 Anorganik Kimya I Peryodik tablo, atomun yapısı, molekül yapısı, temel kuantum mekaniği, simetri, molekül orbital teori, kimyasal bağlar, kovalent bağ, molekül orbital teorisi, katı hal, asidler ve bazlar konularını kapsar KİM 222 Anorganik Kimya II Komplekslerin yapısı ve simetrisi, komplekslerde bağlanma ve elektronik spektrum, komplekslerin reaksiyonları, yükseltgenme ve indirgenme. KİM 226 Anorganik Kimya Laboratuarı İnorganik kimya laboratuarında güvenlik ve temel teknikler, bazı inorganik bileşiklerin sentez ve karakterizasyonu, bazı inorganik bileşiklerin yapı ve reaktivitesi. KİM 231 Analitik Kimya I Analitik Kimya, Kantitatif analiz metotları, Kimyasal analizde hatalar, Verilerin değerlendirilmesinde istatistiğin uygulanması, Gravimetrik ve titrimetrik analiz metotları, Sulu çözelti kimyası, İyonik dengelere elektrolitlerin etkisi, Denge hesaplamalarının karmaşık sistemlere uygulanması KİM 232 Analitik Kimya II Nötralleşme Titrasyonlarının Teorisi, Kompleks Asit/Baz Sistemleri İçin Titrasyon Eğrileri, Nötralleşme Titrasyonlarının Uygulamaları, Kompleks Oluşum Titrasyonları, Elektrokimyaya Giriş, Yükseltgenme/İndirgenme Titrasyonlarının Teorisi, Yükseltgenme/ İndirgenme Titrasyonlarının Uygulamaları, Potansiyometrik Yöntemler, Elektrogravimetrik ve Kulometrik Yöntemler KİM 235 Analitik Kimya Laboratuarı I Çözelti hazırlanması ve I-V katyon ön denemeleri, I-III katyon analizi, IV-V katyon analizi, I-V katyon analizi, I-V anyon analizi, toz nümune analizi, eritiş deneyi. KİM 236 Analitik Kimya Laboratuarı II Nötralleşme Titrasyonları, Gravimetrik Tayinler(Çözeltilerde, Çimentoda), Çökelme Titrasyonu (Volhard Yöntemi), Su Sertliği Tayini, Pirinçte Cu ve Zn Tayini, KİM 241 Organik Kimya-I Atomlar ve Moleküller, Karbon Bileşikleri ve Kovalent bağlanma, Yapı İzomerisi ve Adlandırma, Aklanlar, Stereokimya, Alkil Halojenürler, Yerdeğiştirme Tepkimeleri, Ayrılma Tepkimeleri, Serbest Radikal Tepkimeleri, Eterler, Alkoller, Epoksitler ve Sülfürler. KİM 242 Organik Kimya II Alkenler ve alkinler (adlandırılmaları, fiziksel özellikleri, reaksiyonları), Aromatiklik ve benzen (adlandırılmaları, fiziksel özellikleri, reaksiyonları), Elektrofilik aromatik yer değiştirme, sübtitüe benzenler ( alkil benzenler, fenoller, Benzen diazonyum tuzları), Aldehit ve ketonlar (adlandırılmaları, fiziksel özellikleri, reaksiyonları), Karboksilli asitler (adlandırılmaları, fiziksel özellikleri, reaksiyonları), Karboksilli asitlerin türevleri (asit halojenleri, esterler, anhidritler ), Enolatlar ve karbanyonlar, Aminler (adlandırılmaları, fiziksel özellikleri, reaksiyonları).

4 TÜD 201 Türk Dili I Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür ilişkisi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. İmla kuralları ve uygulanması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Türkçe nin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçe de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Zarfların ve edatların Türkçe deki kullanılış şekilleri. TÜD 202 Türk Dili II Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin incelenmesi ve retorik uygulamaları. Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN Bölüm Başkanı

5 TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( III. SINIF) KİM-331 Enstrümantal Analiz Metodları Spektrometrik Yöntemlere Giriş, Elektromanyetik Işın Özellikleri, Optik Cihazların Bileşenleri (Işın Kaynakları, Laserler, Dalgaboyu Seçicileri, Numune Kapları, Işın Transduserleri, Sinyal işlemciler, Göstergeler/ Fiber Optik hakkında bilgi), Optik Atomik Spektrometriye Giriş, Atomik Absorpsiyon, Atomik Floresans, Atomik Emisyon, Moleküler Spektroskopiye Giriş, UV-VIS Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi ve Uygulamaları, Moleküler Lüminesans Spektrometrisi, Floresans ve Fosforesans, IR(Infrared, Titreşim) Spektrometrisi ve uygulamaları, IR-Spektrum çözümü, Raman Spektrometrisi, Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometrisi, Moleküler Kütle Spektrometrisi (MS), IR-NMR-MS-UV spektrum çözümleri, pratik uygulamalar. KİM 332 Çevre Kimyası Çevre Sorunlarına Genel Bakış, Jeokimyasal Çevrimler, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Radyoaktif Kirlilik KİM 336 Enstrümantal Analiz Lab Spektrofotometrik yöntemle nicel analiz, alev emisyon spektroskopisi, ince tabaka kromatografisi, potansiyometrik titrasyon, UV-VIS spektrofotometresi ile kompleks formülleri ve Fe(II) nin kantitatif tayini, iletkenlik ölçümüyle nötralleşme titrasyonları, spektrofotometrik titrasyon, atomik absorpsiyon spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi, titreşim spektroskopisi (Infrared + Raman), kütle spektrometrisi, gaz kromatografisi KİM 341 Organik Reaksiyon Mekanizmaları Alifatik Doymuş ve Doymamış Karbon Atomları Üzerinde Nükleofilik ve Elekrofilik Yer Değiştirme Reaksiyonları, Aromatik Elektrofilik ve Nükleofilik Yer Değiştirme Reaksiyonları, Serbest Radikal Reaksiyonları, Eliminasyon Reaksiyonları, Karbon Karbon ve Karbon Heteroatom Katlı Bağlarına Katılma Reaksiyonları ve Konjuge Çift Bağlara Katılma Reaksiyonları.. KİM 343 Organik Kimya Laboratuar I Yükseltgenme, İndirgenme, Halojenlendirme, Esterleşme, Alkilleme, Acilleme, Sülfolama, Nitrolama, Kenetleme, Hidroliz reaksiyonları ile ilgili on sentez. KİM 344 Organik Kimya Laboratuvar II Polimerleşme, Katılma ve kondenzasyon, Elektrofilik subtitasyon, Nükleofilik substitasyon, Çevrilme reaksiyonları ile ilgili beş sentez ve Organik kalitatif analiz. KİM 351 Fizikokimya I Kimyanın ve fizikokimyanın temel kavramları ve yasaları (Sistem ve hal değişkenleri, Hal denklemleri ve özellikleri), Ideal gazlar ve ideal gaz karışımları (ideal gaz ve karışımlarına ilişkin temel yasalar ve bağıntılar), Kinetik gaz kuramı, Termodinamiğin temel yasaları (1. yasa, 2. yasa ve temel eşitlikleri) KİM 352 Fizikokimya II Termodinamiğin 3. Yasası, Mutlak sıcaklık, Termodinamiğin Temel eşitlikleri, Maddenin Halleri (Fazlararası dengeler, Maddenin fiziksel özellikleri, Gerçek gazlar), Karışımlar (Karışımların genel özellikleri, ideal karışımlar, elektrolit olmayan karışımlar), Kimyasal termodinamik (Termokimya), Kimyasal denge. KİM 353 Elektrokimya 2 0 2

6 Çözeltideki iyonların termodinamik özellikleri. Oluşumun termodinamik fonksiyonları; İyon aktiviteleri. Elektrokimyasal hücreler. Yarı reaksiyonlar ve elektrotlar; Standart potansiyeller; Hücrelerin tipleri; Nernst eşitliği; Galvanic ve Elektroliz hücreler; Emf olarak hücre potansiyeli ve piller; sulu elektroliz içindeki yarı reaksiyonların tahmini; elektrokimyasal seriler; elektroliz ve korozyon. Standart potansiyellerin uygulamaları. Hücre potansiyel ölçümlerinden termodinamik fonksiyonlar; çözünürlük sabitleri; ph ve pk nın ölçümü. Elektrolitlerin sıvılar içinde göçleri. Elektrolitin sıvı içinde moleküler göçü; elektrolit çözeltilerin iletkenliği; iyonların hareketliliği; iletken ve iyon-iyon etkileşmesi KİM 354 Kuantum Kimyası Kuantum teorinin giriş ve prensipleri kuantum mekaniğinin ilerlemesi kavramlarıyla kimyacıları desteklenme için düzenlenmiştir. Özellikle de Shrödinger eşitliğini kullanmakla mikroskopik sistemlerin dinamikleriyle kimyasal olarak ilgilenmeye uygulanır. Kuantum mekaniklerinin uygulamalarını, belirsizlik prensibini, Born dalga fonksiyonunu öngörmeyi ve dalga-tanecik ikilemini inceleyeceğiz. Kuantum teorinin uygulama ve tekniklerinin temel bilgilerini kuracağız. Öğrencilerin öteleme hareketi, titreşim hareketi, dönme hareketi gibi bazı analitiksel çözüm problemlerini anlayacağı beklenmektedir. Öncelikle atomik yapı ve spektroskopiye bakılacak ve sonra moleküler sistemlere doğru geçilecektir. Öğrenciler poli atomik sistemler için valens bağ teorisi, moleküler orbital teori ve moleküler orbitallerin temellerini anlayacak daha sonra böyle problemlerdeki simetri uygulamalarının değerinin takdir edeceklerdir. İşlem daha büyük molekülleri kapsamak için devam edecek ve katı halin elektronik yapısına bir girişle son bulacaktır. TAR 301Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve 20 yüzyılda dünyada meydana gelen olaylar, Türk Cumhuriyetinin kuruluşu ve Bağımsızlık savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması ve I. Dünya savaşı konuları üzerinde durulacaktır. TAR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II TAR 101 devamı olan derste Büyük Millet Meclisinin açılması, Atatürk ilkeleri ve Türk İnkılabı, Atatürk ün reformlarının karakteri konuları üzerinde durulacaktır. Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN Bölüm Başkanı

7 TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( VI. SINIF) KİM 405 Bitirme Tezi I Bu ders öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır; Her öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında araştırma konusunu belirler, kaynak araştırması yapar, deneysel metodları planlar, verileri değerlendirir ve elde edilen sonucu yıl sonunda tez halinde sunar KİM 406 Bitirme Tezi II Bu ders, Kim 405 dersinin devamıdır; KİM 455 Fizikokimya Lab Homojen denge, Dağılma kanunu, İletkenlik ölçümüyle çözünürlük tayini, Viskozite yöntemiyle ortalama molekül ağırlığıtayini, İkinci dereceden bir tepkimenin hız sabitinin bulunması, Kısmi mol hacimlerinin tayini ve yüzey geriliminin ölçülmesi, Amonyum okzalatın çözünürlük entalpisinin tayini, Kırılma indisi, Saf bir sıvının buharlaşma entalpisinin tayini, Sıcaklık katsayısının belirlenmesi, Nötralleşme ve seyrelme entalpisi. KİM 461 Endüstriyel Kimya Ön Şart: Son sınıf olma veya bölüm onayı. Endüstride kimyasal uygulamaların temel prensipleri ve problem çözme stratejileri. Ders kapsamına örnekler: kimyasal işlemlerin ekonomik değerlendirmesi; temel işlemler ve akış şemaları; materyal ve enerji dengeleri; ayırma yöntemleri; cam, seramik, çimento, gübre, petrokimya ürünleri, kağıt, şeker, deterjan gibi temel kimyasal maddelerin üretim yöntemleri. KİM 471 Biyokimya Biyokimyaya giriş, hayatın moleküler mantığı. Biyofiziksel kimya (diffüzyon, ozmoz, zayıf asit ve bazlar, suyun önemi, ph ve pk tanımları, biyolojik sistemlerde tamponlar, elektrolit denge). Hücre (hücre biyokimyası, hücre zarından aktif ve pasif madde geçişleri). Amino asitler (yapıları, sınıflandırılmaları, protenlerin primer, sekonder, tersiyer ve quarterner yapıları ve denatürasyonları). Proteinler (sınıflandırılmaları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, globüler ve fibröz proteinler). Karbohidratlar (tanımı, yapı ve özellikleri, monosakkaritler). Karbonhidratların sınıflandırılmaları (disakkaritler, polisakkaritler, konjuge oligo- ve polisakkaritler). Lipidler (yapı ve özellikleri, yağ asitleri ve sınıflandırılması, türev lipidler, biyolojik önemi olan lipidler, lipoproteinlerle taşınan lipidler). Nükleik asitler (yapı ve fonksiyonu, deoksiribonükleik asitler (DNA) ve ribonükleik asitlerin (RNA) yapı ve fonksiyonları). Moleküler Genetik (DNA ve sentezi, RNA sentezi, translasyon ve protein biyosentezi). Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN Bölüm Başkanı

8 TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ SEÇMELİ DERSLER ( III. SINIF) KİM 300 Kimya Tarihi Simyacılar, Ateş-hava-su-toprak teorisi, Dalton atom teorisi, Organik kimya ve vitalizm, Katlıoranlar ve kütlenin korunum kanunları, Wöhler, Liebig ve Berzelius un çalışmaları, Yirminci yüzyıl kimyası, Organik sentezler, Moleküler biyoloji ve biyokimya alanında gelişmeler. KİM 301 Mesleki Yabancı Dil I Ön Şart: Temel İngilizce bilgisi. İngilizce kuralların tekrarı; İngilizce bilimsel yazıları anlama ve Türkçeye çevirme yöntemleri; teknik terimler, birimler, notasyonlar ve kısaltmaların kullanımı; çeviri uygulamaları. KİM 302 Mesleki Yabancı Dil II Ön Şart: Temel İngilizce bilgisi. İngilizce bilimsel yazılara göz atma, onları anlama ve tercüme etme yöntemleri. İlgili uygulamalar. KİM 303 Programlamaya Giriş Bilgisayar programlamada genel bir çerçevede programcılığın temel ilkeleri ve algoritma mantığını vermeyi amaçlayan bu ders kapsamında temel sayısal işlemlerde izlenen mantık, üst düzey programlama dilleri (FORTRAN, BASIC vb.) aracılığıyla incelenecektir. Dersin Konu başlıkları şöyledir: 1. Programlamada temel kavramlar. 2. Algoritma ve akış diagramları. 3. Bilgisayar dillerine genel bakış 4. Bilgi türleri (Sayısal, alfasayısal, mantıksal, değişkenler ve değişmezler) 5. Sayısal işlemler (Aritmetiksel & mantıksal) ve fonksiyonlar 6. Deyimler (Girdi çıktı, Aktarma, Kontrol) 7. Alt programlar. KİM 304 Bilgisayarlı Hesaplamalar Kimyada yer alan hesaplamalara temel oluşturan genel numerik işlemler ve matematiksel çözümlemelerin bir özeti ve bu işlemlerin bilgisayar programlarına uyarlanmalarını vermeyi hedefleyen bu ders şu konu başlıklarından oluşmaktadır. 1. Temel kavramlar, 2. Problem analizi, 3. En çok kullanılan deyimler, hazır fonksiyonlar, 4. Formüller ve aktarma deyimi olarak kullanılmaları, 5. Seriler, 6. Döngüler, 7. İntegrasyon, 8. Eşitlikler ve çözümleri, 9. Matris işlemleri, 10. Interpolasyon KİM 305 Yönlendirilmiş Nesne Programlama C# programlama dili gerçek yönlendirilmiş nesne programlarının işlemesi için güçlü bir araç olarak geniş ölçüde kabul edilir. Bu ders.net çerçevesinin karmaşasına derin bir giriş yapmaksızın C# içinde yönlendirilmiş nesne programlarının yazılması ve sürdürülmesinin kompleksliğiyle deneyimli programlara kılavuzluk eder. Bu ders öğrencileri, yönlendirilmiş nesne programının pratikliğini altını çizen genel prensiplere hazırlar. Bu dersteki muhteviyat ve prensipler yeni bir tarzda hazırlanmıştır öyle ki; öğrenciler herhangi yönlendirilmiş nesne programının pratikliğine gerçekteki bir program için hazırlanabilsin. Özel ilişkilerin gerektiği yerlerde, onlar yalancı kod kullanarak hazırlansın. KİM 306 Spektrofotometrik Analiz Spektrofotometrik analizin temelleri, Absorpsiyon kanunları, Spektrofotometri, Spektrofotometrik tekniklerde duyarlık, kesinlik ve doğruluk, Spektrofotometride organik ve inorganik reaktifler, Spektrofotometrik uygulamalar.

9 KİM 308 Kimyada Teorik Hesaplamalar I Bilgisayara giriş, İşletim sitemleri, iletişim, İnternet, Web, Kimyasal Bilgiler, Windows Uygulamaları, Kimyasal Formül çizme, Kimya paket programlarını kullanma, ACD Labs paket programların kullanımı, Bileşiklerin IR, NMR spekturumlarını çizme, Bileşiklerin isimlendirilmesi, Moleküler Modelleme, Online kimya arşivleri, IR, MS, C 13 ve H 1 -NMR spectral data veri sistemlerinin incelenmesi. KİM 310 Kimyada Sayısal Çözümleme Bu ders C# ve onun kullanılabilir sınıf paket kütüphanesinin işletilmesiyle sayısal tekniklerin programlamasına bir giriştir. Hata analizi, Fonksiyonal eşitliklerin çözümü için Newton-Raphson gibi tekrarlanan metotlar, Kalan terimler ile polinomlar ve üstel seriler tarafından fonksiyonların yaklaşımı, Gregory-Newton polinomlarının kullanılmasıyla çevresel formüller, Eğri uyarlaması, düzenli diferansiyel eşitliklerin sayısal çözümleri, doğrusal, doğrusal olmayan ve diferansiyel eşitliklerin sistemleri C# programı ile çözümleri yapılacaktır. KİM 312 Kimyacılar için Excel Excel ile çalışma, grafik çizimi oluşturmaya giriş, ileri çalışma sayfası formüllerini oluşturma, dizin formüllerini oluşturma, ileri grafik teknikleri, Excel in veri tabanı özelliklerini kullanma, Excel e veri aktarma, bir çalışma sayfasına kontrolleri ilave etme, çalışma sayfası hesaplamaları için bazı matematiksel araçlar, analizlerin grafiksel ve sayısal metotları, doğrusal regresyon, çözümleyici kullanarak doğrusal olmayan regresyon. KİM 320 Katıhal Kimyası ve Anorganik Maddeler Katılar, katılarda bağlanma ve elektronik özellikleri, düşük boyutlu katılar, örgü kusurları ve stokiyometrik olmama, düşük boyutlu katılar, zeolitler, katıların optik özellikleri, katıların manyetik özellikleri, süperiletkenlik ve inorganik maddeler. KİM 321 Kristalografiye Giriş Kristal örgüler, kristal simetrisi, uzay grupları, kristallerin x-ışını kırınımı, x-ışını kırınım desenleri, x-ışını tek kristal kırınım desenleri, yapı tayininin prensipleri ve elektron kırınımı. KİM 322 Boya ve Pigment Kimyası Organik ve inorganik kökenli boya ve pigmentlerle ilgili detaylı bilgi verilir. KİM 323 Kristal Kimyası Bir bileşiği oluşturan atomların uzaydaki dizilişleri; inorganik molekül ve katılar için yapısal prensipler ve yapı ile özellikler arasındaki ilişkilerin tartışılması. KİM 324 Metaller Kimyası MO-teorisi, Lorentz modeline göre metalik bağ, metal-metal bağı içeren bileşikler, negatif yüklü metal bileşikleri, polimetal oksitler, süper iletkenler. KİM 325 Ametaller Kimyası Kovalent hidrürler, iyonik hidrürler, oksitler, peroksitler ve süperoksitler, oksijen-fluor bileşikleri, pozitif kalkojen iyonları, polihalojen iyonları, soygaz bileşikleri, karbonun sülfür, selenyum ve tellür bileşikleri, kovalent ve iyonik grafit bileşikleri, C60 nedir? KİM 326 Kristal Yapı Anlizi X-ışınının özellikleri; kırınım; toz metodu ile yapı tayini ve tek kristal metodla yapı tayini KİM 327 Anorganik Toksit Maddeler KİM 328 Katıhal Kimyası Katılar; katılarda bağlanma ve elektronik özellikler; örgü kusurları ve stokiyometrik olmama; katı çözeltiler; spineller; zeolitler; katıların manyetik özellikleri ve inorganik maddeler. KİM 330 Kimyasal Analizde Metod Seçimi Ders izleyen bölümleri kapsar. Analitik problem ve tanımı, analitik deney ve değerlendirme, ana ve yan bileşenler, analizin planlanması, analitik deney, deney sonuçlarının değerlendirilmesi, eser analizde kullanılan metotlar, zenginleştirme ve ayırma metotları. Organik bileşiklerin analizi. Analitik deney sonuçlarının istatiksel değerlendirilmesi. K 333 Ayırma Yöntemleri Ayırma yöntemlerinin önemi, ayırma yöntemleri ile ilgili bazı kavramların tanımı ve ayırma yöntemlerini çeşitli kriterlere göre sınıflandırma, ayırma yöntemlerine termodinamik ve kinetik yaklaşım, ayırma işlemlerinde fiziksel ve mekaniksel kuvvet etkileri, kimyasal reaksiyonlardan ayırma işlemlerinde yararlanılması, birlikte

10 çöktürme ve çökelme, distilasyon, çözücü ekstraksiyonu, kromatografiye giriş, sıvı kromatografisi, gaz kromatografisi, kolon ve ince tabaka kromatografisi. KİM 334 Eser Element Analizi Eser element tanımları ve birimleri, Eser elementlerin önemi, Eser element analiz tayin teknikleri, Eser elementlerin önderiştirilmesi ve ayırma yöntemleri, Eser analiz ölçütleri. KİM-335 Atomik Spektroskopi (2 0 2) Spektroskopiye giriş, Elektromanyetik ışımanın özellikleri, Spektrum çeşitleri, Salpeter den Caroli-Milazzo ya Oyuk Katot ve Glow Boşalım Lambasının emisyon spektrumları, Absorpsiyon spektrumları, Optik Atomik Spektrometriye Giriş, Atomik Absorpsiyon teknikleri; Walsh ın dizaynı, AAS-zemin düzeltme teknikleri, Atomik Emisyon teknikleri, AES-zemin bastırma teknikleri, Atomik Floresans, X-ışınları yöntemleri. KİM 337 Eser Element Zenginleştirme Yöntemleri Zenginleştirme ve gerekliliği, ayırma ve zenginleştirme yöntemlerinin farkı, zenginleştirme tekniklerinde genel kavramlar, zenginleştirme yöntemi seçimi ve değerlendirilmesi, zenginleştirmede kullanılan yöntemler (ekstraksiyon, elektroanalitik zenginleştirme yöntemleri, flotasyon, birlikte çöktürme, adsorpsiyon reçineleri ile zenginleştirme, online katı faz ekstraksiyonu, uçurma ile zenginleştirme vb.). KİM 338 Elektroanalitik Kimya Elektrokimyada temel kavramlar, Nernst eşitliği, Yarı hücre gerilimi, Gerilimin ph a bağımlılığı, Elektrodlar, Potansiyometrik yöntemler, İletkenlik, İletkenlik titrasyonları, Voltametrik yöntemler ve uygulamaları, Polarografi ve uygulamaları, Amperometri ve amperometrik titrasyonlar, Biamperometrik titrasyonlar, Bipotansiyometrik titrasyonlar, Kulometrik yöntemler, Dönüşümlü Voltametri, Krono yöntemleri. KİM 339 Su Kimyası Suyun yapısı ve kimyadaki önemi, suyun özellikleri, Suların kullanım yerlerine ve kaynaklarına göre sınıflandırılması, Su çevrimi, Suyun kirliliği ve arıtılması. KİM 340 Organik Analiz Kalitatif Organik Analiz Metodları, Öndeneme ve Gözlemler, Elementel Analiz, Fiziksel Özelliklerin Belirlenmesi, Ayırma ve Saflaştırma Metodları, Organik Bileşiklerin Formüllerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi, Çözünürlük Testleri, Fonksiyonel Grup Analizleri, Literatür Araştırması, Karışımların Ayrılması, Organik Kimyada Spektroskopic Teknikler. KİM 345 Halkalı Bileşikler Beş üyeli halkalar (Furan, Tiyofen ve Pirrol grubu), Birden fazla heteroatom ihtiva eden sistemler (pirazol, oksazol, tiazol, tetrazol, pentazol grubu), Bir heteroatomlu artık halkalar (piridin-piran), İki ve daha fazla heteroatomlu bileşikler, Bisild ile heterosiklik bileşikler. KİM 346 Organik Redoks Organik Kimyada İndirgenme-Yükseltgenme Reaksiyonlarına Giriş ve Mekanizmaların Sınıflandırılması. Hidrojen Atomu Aktarımlı Mekanizma ve örnekleri. Hidrür Aktarımı Mekanizması, İndirgeme Reaktifleri, kullanımları ve örnekleri. Doğrudan Elektron Aktarımı Mekanizması (Direkt elektron Transferi) ve örnekleri. Ester Araürünlü Yükseltgenme Mekanizması, Bazı Selektif Oksidasyonlar. Katılma-Ayrılma Mekanizması: Epoksidasyon, SeO2 ile Yükseltgenmeler, Baeyer-Villiger Oksidasyonu. Yükseltgenme Açığa Çıkaran Mekanizma (Pi elektronlarının sübstitüsyonu). Diğer Redoks Reaksiyon Metodları; Katalitik Hidrojenleme ve Dehidrojenleme, Hidrojenoliz. Organik Sentezde Redoks tepkimeleri ve Koruyucu grupların Kullanımı. KİM 347 Karbonil Kimyası Karbonil fonksiyonel gruplarına giriş. Karbonil grubunun yapısı. Aldehit, keton, karboksilli asit ve türevleri, Fiziksel ve Spektroskopik özellikleri, Karbonil içeren çeşitli fonksiyonel grupların belirlenmesi, Çeşitli reaktanlardan karbonil foksiyonel grubunu içeren ürünlerin sentezi, Karbonil fonksiyonel grubunu içeren bileşiklerden çeşitli fonksiyonel grupların sentezi için uygun reaktan ve reaksiyon yolu seçimi. Karbonil grubunun sentezi veya dönüşümü için uygun reaksiyon mekanizmasının yazılımı. KİM 348 Alkaloidler Pirrolidin, piridin, piperidin tipi alkaloidler, nikotin, anabasin, koniin,labelin,piperin. Tropin tipi alkaloidler, atropin, kokain grubu, nar ağacı alkaloidleri. Kinolizidin tipi alkaloidler, kinolizidin, lupinin, kinolin tipi alkaloidler, kinon ve türevleri. İzokinolin tipi alkaloidler, papaverin grubu (laudaneusin, narkotin, hidrastin), barberin grubu, morfine grubu, kurare grubu. İndol tipi alkaloidler, karbolin alkaloidleri, rauwolfia alkaloidleri, striknos alkaloidleri, ergo alkaloidleri. KİM 349 Aromatik Bileşikler Benzen formülünün tarihçesi, mo teorisi, huckel kuralı, aromatik ve antiaromatiklik, sübstitüe benzenlerin adlandırılması, aromatik hidrokarbonların fiziksel ve kimyasal özellikleri, aromatik elektrofilik ve nükleofilik

11 sübstitüsyon reaksiyonları, meisenheimer ve benzyn mekanizmaları. II. ve III. sübstitüsyonlar, fenoller, benzendiazonyum tuzları, kinonlar ve reaksiyonları. KİM 350 Radyokimya Atom çekirdeğinin yapısı ve özellikleri, radyoaktif bozunma, radyasyonun maddeyle etkileşimi,radyasyon ölçümü, yaş tayini, radyoanalitik metodlar, elementlerin nükleosentezi, nükleer enerji. KİM 355 Kömür Kimyası I Kömürlerden numune alma ve numune hazırlama metodlarıizah edilecek. Kömürlerin sınıflandırılmasıile analizlerin yapılışıve çeşitli sınıflandırma sistemlerinde bu analizlerin kullanılışıaçıklanacaktır. Ayrıca kokun kalitesini belirleyen M40, M10, C.R.I ve C.S.R testlerinin yapılışıile bunların üretilen kokun kaliteleri ile ilgili bağıntılarıizah edilecektir. KİM 356 Kömür Kimyası II Kömürlerin, kömürleşme derecelerini belirleyen kaba (proximate) ve elementel analizlerinin ve kekleşme ve koklaşma özelliklerini belirleyen F.S.I, Akışkanlık, Dilatasyon, Gray-King Assay ve H.G.I analizlerinin nasıl yapıldığıanlatıldıktan sonra, bu analizlerden elde edilen sonuçların, koklaştırma, briketleme ve sıvılaştırma proseslerine etkileri açıklanacaktır. Bu analiz sonuçlarının iyi bir kok ve sağlam bir briket üretimi için optimum olan değerleri belirlenecektir. KİM 357 Kinetik ve Kataliz Tepkime hızı, tepkime derecesi, tepkime hız sabiti, tepkime mekanizması, aktivasyon enerjisi, kinetik verilerin değerlendirilmesi, tepkime hızının kuramsal belirlenmesi, gaz fazı tepkimeleri, çözelti tepkimeleri, kataliz, kompleks tepkimeler, polimerizasyon kinetiği. KİM 358 Polimer Kimyasına Giriş Zincir, termoset/termoplastik polimerler, taktisite, polimer mimariliğine karşı tanımlama, isimlendirme, uygulamalar, sınıflandırma. MW (Molecular Weight_ Molekül Ağırlığı) Gerçek polimerlerin çoklu dağılım tabiatı; Mn, Mw,, PDI ve Dp nin belirlenmesi; Mw nin belirlenmesi için deneysel metotlar. Polimer, çözelti ve katı halin fiziksel özellikleri; Dc, Tm ve Tg nin belirlenmesi; kopolimerlerin ve plastikleşmiş polimerlerin Tg si. Basamaklı polimerizasyon: fonksiyonluğun etkisi; kinetik şekli- hız kanunu, reaksiyon mertebesi, grafik çizim, kinetik üzerinde asit kataliz ve etkileri; reaksiyon boyutu ve Dp üzerinde etkiler; polimer Mw ve PDI i etkileyen faktörler. Zincir polimerizasyonu: serbest radikal polym. 3 kademe: başlama çoğalma ve sonlanma; Başlatıcı örnekleri; kinetik hız kanunu, Mw nin bağımlılığı; zincir transfer reaksiyonları, önleme ve geciktirme; taktisite; basamaklı ve zincir polimerizasyonu için p ile Mw nin değişimi KİM 359 Temel Kimyasal Termodinamik Maddenin gaz, sıvı ve katı halleri ile ilgili temel kanunlar izah edilip, bunlarla ilgili uygulamalar yapıldıktan sonra, termodinamiğin ve 3. kanunları incelenecektir. Hess Kanunu, bağ enerjileri, entalpi, entropi ve serbest enerji ile ilgili bağıntılar cıkarılacak ve uygulanacaktır. Yakıt ve yanma ile ilgili madde ve enerji balansları incelenecek. Kimyasal denge ile ilgili bağıntılar çıkarılacak ve açıklanacaktır. KİM 361 Çevre Koruma Ön Şart: Genel kimya bilgisi. İnsan doğa ilişkisi; alternatif kaynakların çevre açısından değerlendirilmesi; üretim, işlem, geri kazanım, ve bertaraf evrelerinde kaynak yönetimi; üretim teknolojileri ve bunların çevre ve doğal döngülere etkileri; endüstriyel faaliyetlerin çevreye en az zarar verecek şekilde düzenlenmeleri; çevre mevzuatı. Çevre sorunlarının çözümüyle ilgili proje çalışmaları. KİM 364 Endüstriyel Atıklar Ön Şart: Genel Kimya bilgisi. Endüstriyel atık türleri, kaynakları, taşıma, gözlemleme, depolama, işleme ve bertaraf yöntemleri; çevre korumada atık azaltma ve temiz teknolojilerin önemi; çevre ve endüstriyel faaliyetler mevzuatı; ulusal ve yabancı standartlar KİM 371 Temel Enzimoloji Enzimlerin genel özellikleri. Enzimlerin normal katalizör maddelerden farkları. Enzimlerin kimyasal yapıları. Kofaktör ve Koenzimler. Enzimlerin biyosentezi. Enzimlerin adlandırılması ve sınıflandırılması, oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar, ligazlar. Enzim aktivitesi tayin yöntemleri, enzim aktivitesi üzerine etki eden faktörler. Enzim kinetiği: Michaelis - menten, Line - weaver - burk eğrileri. Enzimlerin özgüllüğü, Allosterik enzimler. Aktivatör ve inhibitörler. Kompetetif inhibisyon, Non - kompetitif inhibisyon Enzim saflaştırılmasının amaç ve stratejisi. İmmobilize enzimler.

12 K- 372 Doğal Makromoleküller Doğal ve sentetik makromoleküller: Makromoleküller maddenin 4. cü hali (teorik temeli), benzer ve farklı özellikleri, fonksiyonları, biyolojide, tıpda ve kimyada uygulama alanı. Polipeptitler: Peptitlerin ve polipeptitlerin yapısal özellikleri, peptid bağı. Proteinler: Fiziko-kimyasal özellikleri, yapıları, fonksiyonları, saflaştırma yöntemleri, biyomedikal uygulama alanları. Enzimler: Fiziko-kimyasal özellikleri, çalışma mekanizmaları, pratik uygulama alanları. Antijenler, antikorlar, bağışıklık sistemi (immünite). Polisakkaritler: disakkaritler ve polisakkaritler, fiziko-kimyasal özellikleri, fonksiyonları ve glikozidik bağ, glikoproteinler. Nükleik asitler: Nükleik asitlerin yapıları, fizikokimyasal özellikleri, fonksiyonları, nükleotidler. Nükleik asitlerin izolasyon yöntemleri, kimyasal sentezi, yapıları (ikili sarmal vb.), moleküler biyolojide rolü. Lipitler, lipoproteinler ve memranlar. Hormonlar. KİM 382 Titrimetrik Yöntemler Titrimetri, titrimetrik yöntemlerin teori ve pratiği, titrimetrinin genel prensipleri, titrimetrik hesaplamalar klasik titrimetrik yöntemler (volümetrik titrimetri, gravimetrik titrimetri), aletli titrimetrik yöntemler, titrimetrik yöntemler ile örnek analizi KİM 383 İlaç Kimyası Tarihçe, Doğal Kaynaklı İlaçlara Kısa Bir Bakış; Doğal Kaynaklı İlaçlardan Kimyasal Yapı-Biyolojik Etki İlişkileri Çerçevesinde Sentetik İlaç Moleküllerinin Dizaynı; İlaçların Bioyfarmasötik Özellikleri; Fizikokimyasal Özellikler; Kimyasal Özellikler; Sterik Özellikler; İlaçların Vücutta Uğradıkları Değişiklikler; Yapısal Özellikler ve Farmakolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler; Reseptörler ve İlaç Aktivitesi Arasındaki İlişkiler, KİM 384 Magnetokimya Temel kavramlar, ölçüm teknikleri, Van Vleck eşitliği, Curie kanunu, kristal alan teorisi, geçiş metal komplekslerinin magnetik özellikleri. KİM 386 İyon Değiştirme İyon değiştirme teorisi, İyon değiştirme yöntemleri, İyon değiştirici reçinler, Analitik uygulamaları, Suların yumuşatılmasında iyon değiştiriciler. Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN Bölüm Başkanı

13 TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ SEÇMELİ DERSLER (VI. SINIF) KİM 401 İleri Mesleki Yabancı Dil I Ön Şart: Temel İngilizce bilgisi. İngilizce bilimsel literatür tarama, okuma ve tercüme etme yöntemleri. İlgili uygulamalar ve projeler. KİM 402 İleri Mesleki Yabancı Dil II Ön Şart: Temel İngilizce bilgisi. Sistematik İngilizce kaynak tarama, ilgili bölümleri seçebilme ve özetleme yöntemleri; İngilizce rapor ve makale yazma kuralları. Uygulamalar ve projeler. KİM 403 Kimyada Teorik Hesaplamalar II Kimyada Bilgisayar hesaplamalarına genel bakış. Kuantum ve moleküler mekaniğe dayalı olarakmodern moleküler modelleme tekniğine giriş. Moleküllerin yapısı, özellikleri ve kimyasal reaktifliklerinin incelenmesi. Moleküler mekanik ve dinamik, Molekül orbital teorisi, Schrodinger eşitliği, Semiempirik ve Ab initio hesaplamalar, Density functional teorisi, Moleküllerin elektronik yapısı, Geometri optimizasyonu, Greçiş hali optimizasyonu, Frekans hesaplamaları. KİM 404 Atık Su Arıtma Teknikleri Atık Su Tanımlaması, Atık sularda kimyasal, fiziksel ve biyolojik analizler, Fiziksel ve kimyasal arıtma üniteleri, Biyolojik arıtma sistemleri, Suların dezenfeksiyonu ve dezenfeksiyon metotları, Arıtmada sistem seçimi, Dünyada örnek atık su tesisleri. KİM 407 Moleküler Spektroskopi Elektromagnetik spektrum, Molekül yapıları, Moleküler absorpsiyon teorisi, Işık molekül etkileşimleri, IR spektrofotometrisi, NMR spektroskopisi, Kütle spektormetri, Raman spektrofotometri, Nitel ve nicel analizler, Yapı tayinleri. KİM 409 Orbital Etkileşimleri Atomik ve moleküler orbitaller. Bağ kavramıve orbital etkileşimleri : Orbital etkileşim enerjisi; dejenere etkileşim, dejenere olmayan etkileşim. Moleküler orbital katsayıları: Dejenere etkileşim, dejenere olmayan etkileşim. Elektron yoğunluk dağılımı. Dağınık moleküler orbital teorisi : Dejenere olmayan dağılım; molekül içi dağılım, moleküler arası dağılım. Dejenere dağılım; molekül içi dağılım, moleküller arasıdağılım. Lineer H3 molekülü. KİM 411 Yönlendirilmiş Nesne Modelleme ve Tasarımı Öğrenciler; bilgisayar programlarını nasıl yönlendireceklerini, geliştireceklerini, hataları ayıklayacaklarını, test edeceklerini, belgeleyeceklerini, kodlayacaklarını, tasarlayacaklarını ve özelleştireceklerini programlamanın genel prensiplerini öğreneceklerdir. Bu prensip somutları yapmak için, C# programlama dilini kullanarak ve inceleyerek onları geliştireceğiz. Dersin muhtevası, üç ana konu alanına bölünmüştür: Algoritma, Soyutlama ve Analiz: Algoritmik veri tipleri, hatalı yazımlar, değişkenler, ifadeler ve kontrol yapıları Soyutlama sabitleri, bileşik/dinamik veri tipleri, (tekrarlanan) fonksiyonlar, sınıflar, miras, kural dışı durumlar ve sonlandırmalar. Analiz kullanımbilim, sitil, doğrulama, etkinlik ve sayısal doğruluk.

14 KİM 420 Anorganik Kimyada Fiziksel Metotlar Spekroskopiye genel giriş, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi, elektron spin rezonans spektroskopisi, infrared spektroskopisi, elektron ve fotoelektron spektroskopisi, Mössbauer spektroskopisi, kırınım metodları ve kütle spektroskopisi. KİM 422 Malzeme Bilgisi Malzeme tanımı ve çeşitleri, malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri, malzeme seçimi, seramik malzemeler, organik malzemeler, kompozit malzemeler, korozyon KİM 423 Kompleks Kimyası Werner teorileri, Gillespie kuralları, MO-teorisinin komplekslere uygulanışı, kompleks bileşiklerin sentezi, komplekslerin yapı aydınlatılmasında uygulanan metotlar, charge-transfer kompleksleri, metal-fosfan kompleksleri, metal-π-kompleksleri. KİM 424 Organometalik Bileşikler Kimyası Organometalik bileşiklerinin tanımı ve sınıflandırılması, (A) ve (B) grubu metallerin metalorganik bileşiklerinin sentez metotları, organometalik bileşiklerin yapı aydınlatılmasında kullanılan spektroskopik yöntemler, metalorganik bileşiklerinin bilimsel ve endüstriyel açıdan önemi. KİM 425 Katıların Elektronik Özellikleri Katı maddeler, bazı önemli yapı tipleri ve koordinasyon sayıları, kristal kusurları, ideal ve ideal olmayan kristaller, katı karışımlar, elektrik özellikler, katıların band teorisi, metalik iletkenlik, süperiletkenlik, yarı iletkenlik, HEMT ve 2DEG, iyonik iletkenlik, dört prob D.C. metodu, dört prob A.C. metodu, bazı önemli inorganik iletkenler. KİM 426 Katıların Elektriksel Özellikleri XRD Metodu, X-ışınlarının Genel Özellikleri, X-ışınlarının Üretimi, Devamlı Spektrum, Karekteristik X- ışınları, Monokromatik X-ışınlarının Üretimi, Kristal Kimyası, Bazı Özel Birim Hücre Tipleri ve Koordinasyon Sayıları, Kristal Kusurları, Düzgün ve Düzgün Olmayan Kristaller, Karı Karışımlar, Elektriksel Özellikler, Elektrisel Özelliklerin Genel Tartışması, Katıların Band Teorisi, Metalik İletkenlik, Süper İletkenlik, Yarı İletkenlik, HEMT ve 2 DEG, İyonik İletkenlik, Dört Nokta D.C. Metodu, Dört Nokta A.C. Metodu, İyonik İletkenlikle İlgili Bazı Önemli Örnekler. KİM 427 Seramik Kimyası Seramik endüstrisi, seramik prosesler ve seramik ürünleri, kristal yapısı, camın yapısı, yapısal bozukluklar, yüzey ve arayüzeyler, seramik faz diyağramları, faz dönüşümü, cam oluşumu ve cam-seramikler, sinirleşme ve vitrifikasyon. KİM 428 Anorganik Boyarmaddeler İnorganik pigment ve boyarmaddelerle ilgili detaylı bilgi KİM 429 Anorganik Elektronik Spektroskopi Elektronların uyarılması, atom ve moleküllerde elektronik enerji seviyeleri, Core-level photoelektron spektroskopi, simetri ve molekül orbitaller, Valans spektroskopi, geçiş metal komplekslerinin elektronik özellikler. KİM 430 Eser Analizde İnstrumental Yöntemler Giriş, eser element tanımı, eser elementlerin önemi ve eser element derişim birimleri, eser element analizinde analitik ölçütler, gözlenebilme sınırı, duyarlık, kesinlik, doğruluk, dinamik aralık, konu ile ilgili problemler, eser element tayin yöntemleri, atomik ve moleküler spektroskopi, nükleer yöntemler, X-ışınları yöntemleri, elektroanalitik yöntemler, eser element zenginleştirme ve ayırma yöntemleri. KİM 431 İyonik Dengeler İyonik denge kavramı, Denge sabiti ölçümleri, Denge hesaplarında matematiksel yaklaşımlar, Asit-baz, çözünürlük, kompleks ve redoks dengeleri, iyonik etkileşimler. KİM 432 Atmosferik Kirlenme Atmosfer ve önemi, Atmosferdeki kimyasal ve fiziksel değişmeler, Atmosferde kirlilik kaynakları, Atmosfer kirliliğinin kontrolü ve kontrol teknolojileri, Atmosfer ve meteoroloji ilişkisi, Atmosferik analizler. KİM 433 Kimyada Elektronik Elektrik, Elektronik, AC-DC kavramı, Pasif Komponentler, Rezistans, Kapasitans, Endüktans, dc-ac Devreler, Filtreler, Transformatörler, N ve P tipi Yarıiletkenler, Diyot ve Transistörler, Güç Kaynakları, Ölçü Aletleri, Transducer lar, İşlem Yükselteçleri (OPAMP) ve kimyada kullanılan cihazlardaki uygulamaları, Modülasyondemodülasyon.

15 KİM 434 Kromatografik Yöntemler Kromatografiye giriş, kromatografide kullanılan terimler, kromatografik yöntemlerin sınıflandırılması, adsorpsiyon kromatografisi, dağılma kromatografisi, iyon değiştirme kromatografisi, jel süzme ve jel geçirgenlik kromatografisi, ince tabaka ve kağıt kromatografisi, yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC), gaz kromatografisi KİM 435 Kalite Kontrol Kalite ve standart, kalite kontrolünde standart metodlar, uluslararası standartlar, standartların hazırlanması, fiziksel kalite kontrol, kimyasal kalite kontrol teknikleri, otomatik kontrol sistemleri, proses kontrol sistemleri. KİM 436 Atık Su Arıtma Teknikleri Atık Su Tanımlaması, Atık sularda kimyasal, fiziksel ve biyolojik analizler, Fiziksel ve kimyasal arıtma üniteleri, Biyolojik arıtma sistemleri, Suların dezenfeksiyonu ve dezenfeksiyon metotları, Arıtmada sistem seçimi, Dünyada örnek atık su tesisleri. KİM 437 Spektral Analiz Yöntemleri Rekraftometri ve İnterferometri: Polarimetri, dairesel dikroizm ve optik dairesel dispersiyon, Nefelometri, Fotoakustik spektroskopi, Fotoelektron spektroskopisi. KİM 438 Kimyasal Enstrümantasyon Genel Cihaz Özellikleri ve Modüller, Temel Elektronik ve Semboller, Temel Bilim ve Deneyimi Kullanarak Amaca Yönelik, Enstrümantasyon, Lock- in amplifier ve uygulamaları,glow Boşalım Lambalı Emisyon Spektroskopisi (GDL-OES), Laser Diyotlar ve Analitik Uygulamaları, IR-Laser Diyotlar ve Endüstriyel Uygulamaları, Dielektrik Geçirgenlikte Yeni Ufuklar ve Analitik Uygulamaları, Dielektrik Geçirgenlik ve Endüstriyel Uygulamaları,Katı-hal LED kaynaklı ve Direkt Okumalı Bilirubinometre, Akışa-injeksiyonlu analiz, ardışık-injeksiyon ve on-line genel analizler KİM 439 Zenginleştirme Yöntemleri Zenginleştirme ve gerekliliği, Zenginleştirme tekniklerinde genel kavramlar, Zenginleştirme yöntemi seçimi ve değerlendirilmesi, Değerlendirmede kullanılan yöntemler (Ekstraksiyon, Elektro analitik zenginleştirme yöntemleri, Flotasyon, Birlikte çöktürme, Adsorpsiyon reçineleri ile zenginleştirme vb.). KİM 440 Besin Kimyası Besin elementleri, Karbonhidratlar, Yağlar ve yağ benzeri doğal maddeler, Proteinler, Enzimler, Vitaminler, Mineral maddeler, Su ve Özellikleri, Alkoller ve Alkaloidler, Renk ve Tatlandırıcılar, gıdalardaki Organik Asitler, gıda katkı maddeleri, Gıdalarda saklama yöntemleri. KİM 441 Perisiklik Reaksiyonlar Konjuge polienlerin MO sistemlerinde termal orbitalleri HOMO-LUMO sınır orbitalleri, [2+2] ve [4+2]π ve [4n+2] ve fotokimyasal uyarımlı sikloadisyon reaksiyonları, 4n π sistemlerinde termal ve fotokimyasal uyarımlı elektrosiklik reaksiyonlar, π Sigmatropik çevrilmeler ve sınıflandırılması, Suprafasial ve antarafasial çevrilmeler. KİM 442 Tekstil Kimyası İplik, lif türleri, dokuma, terbiye işlemleri, selüloz lifleri (pamuk) için: aplikasyon, yıkama ve durulama, kurutma, yakma, haşıllama, haşıl dökme, hidrofilleştirme, iplik ve kumaş merserizasyonu, ağartma (kasar) işlemleri... Protein liflerinin (keten ve yün) terbiyesi: yıkanması, yağlanması, kasarı ve karbonizasyonu... Sentetik lif türleri ve terbiyesi. Tekstilde boyacılık, renk ve konstitüsyon ilişkisi, tekstil basmacılığı, bitim işlemleri: apreleme, kaşeleme, fiksaj ve çekmezlik (sanfor) işlemleri, şardonlama. KİM 443 Organik Boyarmaddeler Renk nedir? Renk Teorileri, Renk ve Boyarmadde Arasındaki İlişki, Boya ve Boyarmadde, Boyarmaddelerin Sınıflandırılması, Boyarmaddelerin çeşitli Kimyasal Sınıfları Hakkında Bilgiler. Azo, Antrakinon, Di ve Tri Aril Methan, Akridin,Fenazin, Oksazin, Tiazin. Tiazol, İndigo, Dispers, Kükürt, Azot ve Tabiat Boyarmaddeler. KİM 444 Doğal Bileşikler Kimyası Bitkisel maddeler, anabolizma-metabolizma olayları, dissimilasyon ve asimilasyon tanımları, heterotrof ve autotrof organizmalar. Karbonhidratlar, monosakaritler, oligosakaritler, polisakaritler ve bu bileşiklerin kimyası. Glukositler, desoksi şekerler, amino şekerler, mercapto şekerler and thio şekerler. Bitkisel yapı Kimyasalları, hemisellülozlar, pektinler, ligninler, pentasonlar. Fenoller ve İlgili Bileşikler, siklitoller, fenoller ve kumarinler, kinonlar (benzokinonlar), naftokinonlar. Heterositler (glukositler), fenolik heterositler, siyanogenetik heterositler, sülfürheterositler. Terpenler and steroidler. KİM 446 Çevrilme Reaksiyonları Nükleofilik ve Elektrofilik Çevrilme Reaksiyonları, Sübstilüsyon Reaksiyonlarında Allilik Çevrilme Reaksiyonları, Fonksiyonlu Grup Çevrilmeleri ile İlgili Reaksiyonlar, Çifte Bağ ve Üçlü Bağ Kaymaları, Bir Grubun Bir Heteroatomdan Diğer Bir Hetero Atoma Göçmesi, Aromatik halka üzerinde çevrilme Reaksiyonları

16 KİM 447 Spektroskopik Yapı Analizi I Elektromagnetik radyasyon, Spektrumun özellikleri, Kızıl ötesi (infrared, IR) spektroskopisi, Absorbsiyon, Spektrum ve yorumlanması, Mor ötesi (Ultraviolet, UV) spektroskopisi, Temeli, Yararları ve kullanım alanları, Elektronik geçiş türleri, Renk ve görme, Foto kimya. KİM 448 Spektroskopik Yapı Analizi II Nükleer magnetik rezonans spektroskopisi, Temeli, Uygulanışı, Çeşitleri, 1 H-NMR ve 13 C-NMR spektrumlarının alınma teknikleri ve spektrum yorumları. Kütle (Mass) spektrometrisi, Cihazıve spektrumlarında izotoplar, İyonlaşma ve parçalanma, Organik yapıların tanınmasında spektroskopik tekniklerin beraber kullanılması... KİM 449 Stereokimya Yapı ve stereoizomerler, Enantiyomerler ve kiral moleküller, Fischer izdüşüm formülü, (R)-(S) sistemleri, Optikçe aktiflik, Özgül rotasyon, Mezo bileşikler, Enantiyomerlerin sentezi, Stereo spesifik ve stereo selektif reaksiyonlar, İki ve daha çok stereo merkezli bileşikler, Halkalı bileşiklerde stereoizomeri KİM 451 Moleküler Simetri Simetri elementlerinin ve simetri işlemlerinin belirlenmesi, bir molekülde; simetri eksenlerini, düzlemlerini, merkezini ve dağınık döndürmesini tanımak, simetri grubuna göre bir molekülü sınıflandırmak, molekülün optikçe aktifliğini ve polar lığını belirlemek, işlemlerin karakterini çıkarmak, sıfır olmayan karaktere sahip seçilmiş orbitallere karakter tablosunu kullanmaktır. KİM 452 Polimer Üretim Teknolojisi Devamlıveya kesikli prosesler, Polimerleşme prosesleri, Polimer reaksiyonlarında kataliz, ısı, ışık, basınç etkileri, Reaktör tasarımı, Çözelti, emülasyon veya kütle polimerleşmeleri, Çeşitli polimer tiplerinin üretimlerine örnektir. KİM 453 Nükleer Kimya I Radyoaktif bozunma, çekirdeklerin bileşimi, çekirdeğin özellikleri, bağlanma enerjisi, radyoaktif bozunma denklemleri, nükleer tepkimeler için hedef hazırlanması, aktivite ölçümü için numune hazırlanması, yarı ömürlerin belirlenmesi, bozunma şeması çalışmaları, mutlak bozunma hızının belirlenmesi, radyoaktivite ölçümlerinin istatistiksel incelenmesi. KİM 454 Nükleer Kimya II Nükleer tepkimeler, etki kesiti, tepkime model ve mekanizmaları düşük enerjili tepkimeler, bölünme, yüksek enerji tepkimeleri, ağır iyon tepkimeleri, nükleer kuvvetler, nükleer madde, Fermi gaz modeli, kabuk modeli, çekirdekte toplu hareket, nükleer modellerin karşılaştırılması,, nükleer astrofizik, yüklü parçacık hızlandırıcıları, foton kaynakları, nötron kaynakları. KİM 456 Simetri ve Spektroskopi Simetri yardımıyla spektroskopi yapı ilişkisinin çözümüne katkıda bulunmayı amaçlayan bu ders kapsamında şu konu başlıkları incelenecektir. 1. Elektriksel özellikler (dipolmoment, polar nonpolar moleküller, moleküler polarizasyon), 2. Işığın absorbsiyonu ve emisyonu, 3. Atomik spektroskopi (Elektronik terim sembolleri, Seçim kuralı, Zeeman- Stark-Paschen etkileri), 4. Moleküler simetri, 5. Dönme (rotasyonal) spektroskopi, 6. Titreşim spektroskopisi (IR Raman), 7. Elektronik spektroskopi, 8. Magnetik resonans spektroskopisi. KİM 457 Kömür Teknolojisi I Kömürlerden numune alma, hazırlama ve kekleşme ve koklaşma özelliklerinin tesbiti ile ilgili analizlerin yapılışı işlenmektedir. KİM 458 Kömür Teknolojisi II Kok, Dumansız yakıt ve Kolay Tutuşan briket üretimi teknolojileri detaylıolarak incelenmekte ve Kömür Petrografisi konularına girilmektedir. KİM 459 Kromatografi Maddeyi oluşturan tanecikler arası kuvvetlerin önemli rol oynadığı karışımların ayrılmasına dayanan kromatografi tekniğinin temel ilkeleri ve kromatografik yöntemler bu ders kapsamında öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin temel konu başlıkları; Kromatografinin ve ayırmanın temel kavramları ve kuramsal temelleri, Düzlemsel kromatografi, Sıvı fazda ayırma ve kolon kromatografi, Gaz fazda ayırma ve Gaz Kromatografi, Yüksek verimli Sıvı kromatografi, Spektroskopik tekniklerin kromatografiye uygulanması, kromatografik verinin değerlendirilmesi ve kromatografik uygulamalar. KİM 460 Kimyacılar için Programlama Excel ile çalışma, grafik çizimi oluşturmaya giriş, ileri çalışma sayfası formüllerini oluşturma, dizin formüllerini oluşturma, ileri grafik teknikleri, Excel in veri tabanı özelliklerini kullanma, Excel e veri aktarma, bir çalışma sayfasına kontrolleri ilave etme, çalışma sayfası hesaplamaları için bazı matematiksel araçlar, analizlerin grafiksel ve sayısal metotları, doğrusal regresyon, çözümleyici kullanarak doğrusal olmayan regresyon.

17 KİM 462 Yüzey Aktif Maddeler Ön Şart: Genel kimya. Yüzey aktif maddelerin tanımı, türleri ve özellikleri. Endüstriyel uygulamaları yöneten teorik ve pratik temeller. Kapsanan konulara örnekler: adsorpsiyon, desorpsiyon, ıslanma, adezyon, kohezyon, deterjanlar, kaydırıcılar, emülsiyonlar, köpükler, aerosollar, membranlar, biyolojik sistemler, ileri petrol üretimi. KİM 463 Yüzey ve Kolloid Kimyası-I Ön Şart: Genel fizikokimya bilgisi. Yüzey termodinamiği, kolloidal sistemler, yüzey aktif maddeler, yüzeyde film oluşumu, yüzeyin elektrokinetik özellikleri, fazlar arası geçiş, yüzey inceleme yöntemleri. KİM 464 Yüzey ve Kolloid Kimyası II Ön Şart: Temel fizikokimya bilgisi. Yüzey ve kolloid kimyasında ileri konular; yüzey analiz yöntemleri; yüzey kimyası prensiplerinden ıslanma, ayırma yöntemleri, mas transferi, temizleme, emülsiyonlar, köpükler, membranlar, biyolojik sistemler ve çevre kirliliği problemlerinin çözümü gibi konularda yararlanma. Konularla ilgili proje çalışmaları. KİM 465 Kimyasal Dengeler Ön Şart: General kimya. Kuru, sulu ortam ve yüksek sıcaklıktaki sistemlerde organik ve inorganik maddelerin kimyasal dengelerini belirleyen faktörlerin bulunması; termodinamik faktörlerin, kinetik faktörlerin ve materyal/enerji dengelerinin yaygın uygulamalarda kullanılan reaktörlerin dizayn ve performansı açısında önemleri. K- 474 Proteinlerin Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri 2 02 Biyolojik ürünlerin özellikleri, ön işlemler, hücre parçalama yöntemleri. Protein izolasyonu; protein kaynağının seçilmesi, çözeltiye alma yöntemleri, protein stabilizasyonu, proteinlerin kantitatif, kalitatif tayini. Kromatografik ve elektrolitik ayırma yöntemleri. Kromatografik ayırmalar; Jel filtrasyon kromatografisi, iyon değiştirme kromatografisi, affinite kromatografisi, kağıt kromatografisi, diğer kromatografik teknikler. Elektroforez; Jel elektroforezi, SDS-PAGE, İzoelektrik fokuslama, iki boyutlu (2D) elektroforez, kâğıt elektroforezi. Ultrasantrifüj ile ayırma; sedimentasyon, preparatif ultrasantrifüj. KİM481 Analitik Kimyada Örnek alma ve Çözünürleştirme Ders izleyen bölümleri kapsar.: Örnek alma ve çözünürleştirme işlemlerinin önemi, İnsanlardan alınan örnekler, Çökelek-yağmur kar örnekleri, Denizsuyu- örnek alma, zenginleştirme, toprak örnekleri, Atık, Denizden çıkan örnekler, biyolojik çevre örnekleri, Hayvansal ve bitkisel besin maddesi-örnek alma - hazırlama, çözünürleştirmede hata kaynakları, basınçlı çözünürleştirme-problemler ve kullanımı, mikrodalga ile çözünürleştirme, Çimento örneklerinin çözünürleştirilmesi. KİM 482 Yüzey Analiz Yöntemleri Yüzey yapıları, Yüzeydeki fiziksel ve kimyasal değişmeler, Profil analizleri, Auger, ESCA, Glim lambası, X- ışınları teknikleri ile yüzey analizleri. KİM 483 Kimyada Bilgisayar Kimyada yer alan sayısal hesaplamalara yönelik program yazma ve bu konuda bol uygulama problemlerle öğrencinin kimyaya yönelik programlama becerisini geliştirmeye yönelik bu ders şu bölümlerden oluşmaktadır. 1. Kimyada kullanılan temel matematiksel işlemler ve eşitlikler. 2. Programlama da hata ayıklama ve sorun giderme 3. Dönüsüm faktörleri birim sistemleri ve ölçümlerle ilgili problemler. 4. Atomun yapısı siyah cisim ışıması ve H atomu spektrumu problemleri. 5. Molekül formülleri, mol kütleleri, Molekül geometrileri gibi özelliklerin bulunması 6. Gazlar ve gazların kinetik kuramına yönelik problemler. Çözelti, derişim, ph, Zayıf asit-baz problemleri. KİM 484 Istatistiksel Termodinamiğe giriş Moleküler enerji düzeyleri dağılımı, iç enerji ve entropi, kanonik dağılım foksiyonu, termodinamik fonksiyonlar, ortalama enerjiler, ısı sığaları, hal denklemleri, denge sabitleri. KİM 489 Spektroskopi Dersin amacı Spektroskopinin fiziksel temelleri ve madde ışık etkileşimine kuantum mekaniği bakış açısıyla madde yapısını inceleme yöntemlerinin fiziksel ve matematiksel alt yapısını vermeyi hedeflemektedir. Dersin temel konu başlıkları; Kuantum mekaniğinin temel kavramları ve spektroskopinin kuantum mekaniksel temeleri, Elektromanyetik ışımanın atom ve molekülle etkileşimi, Deneysel yöntemlere genel bakış, Molekül simetrisi, Dönme (Rotasyon) spektroskopisi, Titreşim (vibrasyon) spektroskopisi, Elektronik (atomik ve moleküler) spektroskopi, Laser spektroskopi. Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN Bölüm Başkanı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Analiz Çeşitleri ve Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY Analiz Nitel (Kalitatif) Analiz: Bir örnekte hangi bileşen ve/veya bileşenlerin (atom, iyon, molekül) olduğunun tayinine

Detaylı

Temel Kimya Eğitim İçeriği

Temel Kimya Eğitim İçeriği Temel Kimya Eğitim İçeriği Konu Alanı KA 1 Malzeme Bilgisi KA 2 Kimyasal Karışımların Ayrılması KA 3 Kimyasal Yapıların Araştırılması ve Özellikleri KA 4 Fotomoketrik ve Kromatografik Analizler KA 5 Preparatif

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ KAYIT DUYURUSU ÖNEMLİ UYARILAR LABORATUVAR DERSLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ 05-09 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER FBE501 Mühendislik Matematiği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken

Detaylı

Kimya Anabilim Dalı Ders Programı

Kimya Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Ders Programı 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Genel Kimya I (4 2 0 ) (AKTS 8) Maddelerin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı.

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Tüpraş İzmir Rafinerisi Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No:52 - Aliağa 35800 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 498 52 50 Faks : 0 232 498 50 00 E-Posta : senay.testereci@tupras.com.tr

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI KİMYA ANABİLİM DALI 201-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI Dersin Dersin ADI H.S Öğretim Üyesi Yer Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Kodu UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I 4 Prof. Dr.

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2005-2006Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

26/05/2014 tarihli LYS-2 deneme sınavı konu analizleri LYS 2 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 2 FİZİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 35

26/05/2014 tarihli LYS-2 deneme sınavı konu analizleri LYS 2 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 2 FİZİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 35 LYS 2 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 2 FİZİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 35 1 7 34113 Fizik ilkelerine, yasalara ve kuramlara ulaşılırken bilimsel yöntemlerin kullanıldığının farkına varır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA...

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: ADLİ KİMYA... 1 1.1. Adli Kimya Tanımı... 1 1.2. Adli Kimyanın Kapsamı... 2 1.3. Adli Düşünce Yapısı... 2 1.4. İş Tanımı... 3 1.5. Kişisel Özellikler... 3 1.6. Adli Kimyanın Tarihi...

Detaylı

KROMATOGRAFİ. Bir parça kağıt şeridin aşağı hizasından 1 cm kadar yukarısına bir damla siyah mürekkep damlatınız.

KROMATOGRAFİ. Bir parça kağıt şeridin aşağı hizasından 1 cm kadar yukarısına bir damla siyah mürekkep damlatınız. KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. KROMATOGRAFİ

Detaylı

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) Analitik Kimya (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) 1. Analitik Kimya Maddenin bileşenlerinin belirlenmesi (teşhisi), bileşenlerinin ayrılması veya bileşenlerinin bağıl miktarlarının tayiniyle ilgilenir.

Detaylı

Organik Kimya I. 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

Organik Kimya I. 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans Organik Kimya I 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 5.00 8 Teorik

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR...

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... 1 1.1 Katıhal... 1 1.1.1 Kristal Katılar... 1 1.1.2 Çoklu Kristal Katılar... 2 1.1.3 Kristal Olmayan (Amorf) Katılar... 2 1.2 Kristallerde Periyodiklik... 2

Detaylı

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir)

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir) EK5a : ANALİZ PARAMETRELERİ VE ANALİZ SÜRELERİ TİTCK KOD 110,3 110,303 İLAÇ VE KOZMETİK LABORATUVARLARI Yöntem/Metod BİYOLOJİK KONTROLLER Numune Miktarı Analiz Süresi ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Genel Kimya I (4 2 0 ) (AKTS 8) Maddelerin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Adı : B.101 Genel Biyoloji Biyoloji ve Biyolojinin Tarihçesi, Biyolojik Bilimler, Bilimsel

Detaylı

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim Dalında açılan Tez ve

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

ICHET LABORATUVARLARI

ICHET LABORATUVARLARI ICHET LABORATUVARLARI UNIDO-ICHET hidrojen enerjisi araştırma laboratuvarlarına bir bakış ULUSLARARASI HİDROJEN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen bir

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI. H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN

11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI. H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN 11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN Ankara 2015 I Nitelik Yayınları 23 11. Sınıf Kimya Konu Anlatımlı / H.Cihan ÇETİNÖZ - Berin PEKMEN Yayına Hazırlama NİTELİK Dizgi-Grafik Tasarım

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

Dersin Durumu Teorik Uygulama Lab Kredi

Dersin Durumu Teorik Uygulama Lab Kredi 30-06-2008 Tarihinde Bölüm kurul kararı ile belirlenen ders içerikleri I. YARIYIL Adı Durumu Teorik Uygulama Lab Kredi 127 GENEL KİMYA I Zorunlu Ders 4 1 0 4 Madde, Elementler, Atom ve Atom Modelleri,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Altınova Mahallesi Atatürk Bulvarı No:186 Hacılar Kasabası 71480 KIRIKKALE / TÜRKİYE Tel : 0 318 261 20 00 Faks : 0 318 261 20 71 E-Posta

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ 1.SINIF BAHAR DÖNEMİ Dersin Adı : F.102 Genel Fizik II Yük ve madde, elektrik alan, gauss kanunu, elektrik potansiyeli,

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul

- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul Enstürmantal Yöntemler Y - II Prof.Dr. Erhan Öner Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E Fakültesi, Tekstil Eğitimi E BölümüB - İstanbul İçerik Spektrofotometrik Metodlar Infrared Spektroskopisi Nükleer

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

Total protein miktarının bilinmesi şarttır:

Total protein miktarının bilinmesi şarttır: Total protein miktarının bilinmesi şarttır: protein veriminin belirlenmesi saflık kontrolu deneylerin optimizasyonu spesifik aktivite tayini ve saflaştırma derecesinin belirlenmesi (enzimler için) KULLANILAN

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KONYA SİSTEM TEMEL LİSESİ KİMYA BİLİM GRUBU V KURS PROGRAMI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KONYA SİSTEM TEMEL LİSESİ KİMYA BİLİM GRUBU V KURS PROGRAMI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KONYA SİSTEM TEMEL LİSESİ KİMYA BİLİM GRUBU V KURS PROGRAMI KİMYA BİLİM GRUBU V KURS PROGRAMI 1. Kurumun Adı : Özel Konya Sistem Temel

Detaylı

İstatistiksel Mekanik I

İstatistiksel Mekanik I MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi)

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC yöntemi bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi,

Detaylı

27.02.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

27.02.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 27.02.201 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 27.02.201 Eğitim Komisyon Karar No: 88 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu nun Kimya Bölümü nün mevcut Yan Dal programı yönergesinin güncellenmesi

Detaylı

KİMYA 7. Sınıf haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati

KİMYA 7. Sınıf haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati KİMYA 7. Sınıf haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati GİRİŞ Kimya dersi ilköğretimin 7. sınıfında öğretilmeye başlar. Önceki sınıflarda öğretilen İnsan ve Doğa, Biyoloji ve Fizik derslerinde

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ KİMYA BÖLÜMÜ 1. YARIYILI DERSLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ FİZ141-Fizik I Teori=4 Pratik,Lab=0 Kredi=4 Haftalık Ders Saati=4 (TUK=404) AKTS=

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER... V 1. LABORATUVARDA KULLANILAN MALZEME VE ALETLER... 1 1.1. Tüpler... 1 1.2. Beher... 1 1.3. Erlenmeyer... 2 1.4. Balonlar... 2 1.5. Mezur... 3 1.6. Pipetler...

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi No:105/B Gebze 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 751 04 51 Faks : 0 262 751 38 34

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA / TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015 Teorik Lab Toplam Biyokimya 22-22 Davranış Bilimleri 8-8

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010 II. Kurul Hücre Bilimlerine Giriş ve Hücre Zarı II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır DERS ÖĞRETİM PLANI (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır TÜRKÇE 1 Dersin Adı: ÇEKİRDEK FİZİĞİ 2 Dersin Kodu: FZK3004 3 Dersin Türü: Zorunlu, 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2011-2012 6 Dersin

Detaylı

1. SINIF (I. YARIYIL)

1. SINIF (I. YARIYIL) 1. SINIF (I. YARIYIL) KIM 101-GENEL KİMYA I (5 0 5) Genel Kimya-I Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini sağlayacak mantığı

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

2007-2008 GÜZ YARIYILI MALZEME I Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Malzemelerin İç Yapısı 01.10.2007 1 ÖĞRETİM ÜYELERİ ve KAYNAKLAR Yrd.Doç.Dr. Şeyda POLAT Yrd.Doç.Dr. Ömer YILDIZ Ders Kitabı : Malzeme

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 2: A Paketi : - Anaerobik Arıtma Prosesleri - Kanalizasyon Sis. Projelendirilmesi - Katı Atık Bertaraf Yöntemleri B Paketi : - Toprak ve Yer altı S. Kirlenmesi - Proses Kontrolü - Atmosfer

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (4 YILLIK) 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Yüksek Lisans BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ ZORUNLU DERSLER Dersin Kodu Dersin adı Teorik Uygulama AKTS TEK 795 Bilimsel Araştırma

Detaylı

İYONİK ÇEVRENİN ENZİM-ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ARAYÜZEY ETKİLEŞİMLERİNE ETKİSİ

İYONİK ÇEVRENİN ENZİM-ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ARAYÜZEY ETKİLEŞİMLERİNE ETKİSİ İYONİK ÇEVRENİN ENZİM-ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ARAYÜZEY ETKİLEŞİMLERİNE ETKİSİ Sema SALGIN *, Serpil TAKAÇ **, H.Tunçer ÖZDAMAR ** * Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite KİMYA BİLİMİ. 2. Ünite ATOM ve PERİYODİK SİSTEM. 3. Ünite KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER. 4. Ünite MADDENİN HÂLLERİ

İçindekiler. 1. Ünite KİMYA BİLİMİ. 2. Ünite ATOM ve PERİYODİK SİSTEM. 3. Ünite KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER. 4. Ünite MADDENİN HÂLLERİ İçindekiler 1. Ünite KİMYA BİLİMİ 1. Bölüm : Kimya Nedir?... 5 2. Bölüm : Kimya Ne İşe Yarar?...10 3. Bölüm : Kimyanın Sembolik Dili...16 4. Bölüm : Güvenliğimiz ve Kimya...27 2. Ünite ATOM ve PERİYODİK

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

2. SINIF (III. YARIYIL)

2. SINIF (III. YARIYIL) KIM 201-ANALİTİK KİMYA I (4 0 4) 2. SINIF (III. YARIYIL) Analitik kimya için özellikle önemli olan kimya ilkelerinde eksiksiz bir alt yapı oluşturmak, deneysel bilgilerin doğruluğuna ve kesinliğine karar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY X-IŞINI SPEKTROSKOPİSİ X-ışını spektroskopisi, X-ışınlarının emisyonu, absorbsiyonu ve difraksiyonuna (saçılması) dayanır. Kalitatif

Detaylı

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 )

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) 5.111 Ders Özeti #4 Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) Ders #5 için Okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6 ) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7 de eģitlik 9b ye kadar (3. Baskıda

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı