ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı ve Soyadı: Ümit ŞENGÜL Doğum Yeri : Sivas Yabancı Dil : İngilizce E-posta adresi : Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü 1987 Yüksek Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı 1991 Doktora : Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı 1999 Akademik Ünvanı Yrd. Doç Dr. 2. Tez Başlıkları ve Konuları Doktora Tez Başlığı ve Konusu: Kangal Termik Santralı Uçucu Küllerinin Analitik ve Çevresel İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Termik Santralı uçucu küllerinin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri belirlendi, kolon deneyleri tasarlanarak çevresel açıdan leach etkisi incelendi ve beton deneyleri tasarlanarak ekonomik değerlendirildi. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Konusu: Stibnit Filizinde Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile Eser Element Analizi Turhal Antimon İşletmesinde işlenen stibnit filizinin içerdiği eser elementlerin ham cevher, konsantre ve atık aşamalarında atomik absorpsiyon spektrofotometresinde belirlenmesi ve zenginleşen elementlerin ekonomik yönden değerlendirilmesi yapıldı. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Yalçın E, Şengül Ü, Özdemir G, Çavuşoğlu K Cisplatin delivery from nickel supported Al 2 O 3 powders: characterization with swelling and mutagenity tests 37 (1) ; (2012). 2. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Şengül Ü, Biosorption Potential of Phanerochaeta chrysosporium for Different Textile Dyes With Modified Surface Polarites Fresenius Environmental Bulletin, 19(1): (2010). 3. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Çavuşoğlu K, Şengül B, Şengül Ü, Protective Role of Lycopene on Refinery Waste-Water-Induced Cytotoxicity in Maize Root Tip Cells Fresenius Environmental Bulletin 18 (10): (2009). 3.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında ( Proceedings ) Basılan Bildiriler 1. Şengül Ü, Yalçın E, Şengül B, Çavuşoğlu K, Leaching Experiments of Fly Ashes ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment 28 September-01 October 2009, , Denizli Turkey. 2. Çavuşoğlu K, Türkmen Z, Yapar K, Kınalıoğlu K, Yalçın E, Şengül Ü, Investigation of Lead (Pb) Pollution in Leaves of Pinus nigra Arnold. Blacksea International Environmental Symposium, August 2008, 190,Giresun Turkey. 3. Çavuşoğlu K, Yapar K, Türkmen Z, Kınalıoğlu K, Özdoğan S, Yalçın E, Şengül B, Şengül Ü, Cytotoxic Effects of Petroleum Wastewater on Root Tip Cells of Allium cepa L. (Amaryllidaceae). Blacksea International Environmental Symposium, August 2008, 192, Giresun Turkey.

2 3.3 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. Yalçın E., Şengül Ü., Özdemir G., Çavuşoğlu K., Nikel Destekli Al 2 O 3 Kompozitlerinin Biyouyumluluk Özelliklerinin Araştırılması Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(1), (2011). 2. Kınalıoğlu K, Çavuşoğlu K, Yapar K, Türkmen Z, Yalçın E, Şengül B, Şengül Ü, Duyar Ö, Taşıtların Sebep Olduğu Kurşun (Pb) Kirliliğinin Usnea longissima Acharius kullanılarak Araştırılması. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 4 (2): (2009). 3. Şengül, Ü. Uçucu Kül ve Çevresel Etkileri Afyonkocatepe Üni. Fen Bilimleri Dergisi, 7(1): (2007). 4. Şengül, Ü., Kangal Termik Santrali nde Uçucu Kül Atımının Çevresel Etkileri Ekoloji ve Çevre Dergisi, 44. Sayı, Cilt:11, S:21-24, Şengül, Ü, Güler, R, Kangal Termik Santrali Uçucu Küllerinin Mineralojik ve Kimyasal Özelliklerinin Tane Boyuyla Değişimi, C.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:22-2, 67-81, 2001, Sivas. 6. Şengül, Ü., Güler, R. Kangal Termik Santrali Uçucu Küllerinin Çimento Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliği, C.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:22-1, 33-43, 2001, Sivas. 7. Şengül,B., Şengül, Ü., Termik santrali Uçucu Külü Kullanılarak Atık Sulardan Ağır Metal (Pb+2) Giderimi, Katı Atık ve Çevre Dergisi, Sayı:39, 2001,İstanbul. 8. Marakoğlu,İ., Demirer,S., Boztuğ,D., Şengül,Ü. Diş Taşlarının X-Işınları Difraksiyonu (XRD) Yöntemi ile Mineralojik İncelenmesi (Ön Çalışma Sonuçları), C.Ü., Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, S: 80-83, Şengül,B., Şengül, Ü., Asbestin Çevresel Etkileri: İçme Suyundaki Önemi ve Asbest Çimentolu Boruların Kullanılması, Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, Haziran 1998, S: Şengül,B., Şengül, Ü., İçme ve Kullanma Suyu Klorlama Teknikleri, Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, Haziran 1998, S: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 1. Serdaroğlu İ.C, Şengül Ü, Bozdoğan A. E., Şahin Ç, İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Boyutlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Haziran 2012, Niğde. 2. Alıcı G., Şengül Ü, Bozdoğan A. E., Alıcı H.İ. İlköğretim 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Verilen Performans Görevleri Üzerine Öğrenci Görüşleri X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Haziran 2012 Niğde. 3. Alıcı H.İ., Bozdoğan A. E., Şengül Ü,., Alıcı G., İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Fizik Konularındaki Akademik Başarıları İle Matematik Tutumu Arasındaki İlişki (Giresun İli Örneği) X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Haziran 2012 Niğde. 4. Şengül, Ü., Yalçın, E., Şengül,B., Çavuşoğlu K, Giresun İlinde Tüketime Sunulan Mısır Ununda Mikrobiyal Flora ve Aflatoksin Varlığının Araştırılması Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27.06/ Erzurum, TÜRKİYE. 5. Şengül, Ü Şengül,B., Fındıkta Aflatoksin Analizi için HPLC Cihazı ile LOD (Gözlenebilirlik Sınırı) ve LOQ ( Belirlenebilirlik Sınırı) nın Belirlenmesi I. Eser Analiz Çalıstayı (EsAn-2010), Syf:30,Denizli, Nisan Marakoğlu,İ., Demirer,S.,Boztuğ,D., Şengül,Ü. Diştaşlarının X-Işınları Difraksiyonu (XRD) Yöntemi ile Mineralojik İncelenmesi (Ön Çalışma Sonuçları), Türk Periodontoloji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Mayıs,2001. İzmir/TÜRKİYE.

3 3.5 Diğer 1. Şengül Ü. Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Laboratuar Föyü (2008) 2. Şengül Ü. Akreditasyon CD si ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığı na bağlı 33 İl Kontrol Laboratuarına bilgilendirme amacı ile dağıtıldı) 3. Şengül Ü. Ordu İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü Kalite El Kitabı, Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları ve Yönetilen Lisansüstü Tezler 1. İsmail Can SERDAROĞLU İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Boyutları İle Fen Ders Başarıları Arasındaki İlişki Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gülşen ALICI İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıflarda fen ve teknoloji dersinde verilen performans görevlerinin öğrenci düzeyine uygunluğu (Giresun ili örneği) Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor). 3. Nur KILIÇ Bağlam Temelli Yaklaşımla Geleneksel Yaklaşımın Kimyasal Tepkimeler Konusunda Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor). 4. Esra GÜNDOĞDU 7e Öğretim Modeli İle Geleneksel Öğretimin Laboratuvar Dersi İçin Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor). 5. Projeler 1. Bağlam Temelli Yaklaşımın Kimyasal Tepkimeler Konusunda Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması. Giresun Üniversitesi Araştırma Fonu EĞT-BAP-C , Proje Yöneticisi, Öğrencilerin Kişilerarası İlişki Boyutları ile Fen Dersindeki Başarılarının Karşılaştırılması Giresun Üniversitesi Araştırma Fonu EĞT-BAP , Proje Yöneticisi, Giresun Becerikli Eller Işıldayan Beyinler Projesi, PROJE NO: 111B235, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı, Eğitmen, Giresun Üniversitesi Merkezi Laboratuar kurulumu. Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı, Yardımcı Araştırmacı (2010). 5. Nikel Destekli Alüminyum Oksit Kompozit Nanopartiküllerinin Kontrollü Salım Sistemlerinde Taşıyıcı Destek Malzeme Olarak Kullanılması: Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Sisplatin Salım Profilinin İncelenmesi, 109T052, TÜBİTAK TBAG.,Yardımcı Araştırmacı (2009). 6. Giresun İlinde Tüketime Sunulan Mısır Ununda Mikrobiyal Flora ve Aflatoksin Varlığının Araştırılması. Giresun Üniversitesi Araştırma Fonu 2008/09, Proje Yöneticisi, Fındık Zararlıları İle Mücadelede Kullanılan Eforia ve Raundup Pestisidlerinin Toksik Etkilerinin Araştırılması. Giresun Üniversitesi Araştırma Fonu FEN-BAP , 2009, Yardımcı Araştırmacı (2008). 6. Ödüller

4 Giresun Üniversitesi bilimsel yayın teşvik ödülü Katıldığı Diğer Panel Sempozyum/Seminerler Giresun Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Ordu Yağ Sanayi A.Ş TÜBİTAK Jill Merry/EU Meda Programı Lorens P. Sibbesen/ EU MEDA programı FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Fındık Yağı Paneli (Konuşmacı) XII. Uluslar arası Mikotoksin Sempozyumu Yeterlilik testleri ve laboratuarlar arası karşılaştırma programının sağlanması Ölçüm Belirsizliği European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease Symposium 12/05/ /05/ /01/ /Eylül/ September 2002 Çeşme-İzmir 8. İdari Görevleri Yer Görevi Baş. Tarihi Bit. Tarihi GRÜ, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Devam ediyor. GRÜ, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatör GRÜ, Strateji Planlama Komisyonu Üye Devam ediyor GRÜ, BEK Komisyonu Üye Devam ediyor GRÜ, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mayıs 2009 Eylül 2012 GRÜ, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Kasım 2008 Mayıs 2009 GRÜ, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkan Vekili Mart 2009 Ekim 2009 GRÜ, Eğitim Fakültesi Yayın Alt Komisyonu Üyesi Ocak 2009 Devam Ediyor GRÜ, Eğitim Fakültesi BAP Komisyonu Üyesi Mart 2009 Devam Ediyor GRÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Şubat 2008 Kasım Bilimsel Etkinlikler Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Kasım 2009, Giresun Üniversitesi, Bilim Kurulu Üyesi. 10. Akademik İlgi Alanları: Kimya, Çevre, Instrumental Analiz, Kalite Yönetim Sistemi (TS EN ISO IEC 17025)

5 11. Eğitim, Öğretim ve Araştırma Tecrübesi: TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu): Teknik Uzman ve Aday Denetçi yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesinde Mühendislik Fakültesinde Öğretim Elemanı; Genel Kimya Laboratuvar Uygulamaları dersi; X-Işınları Difraktometresi, X-Işınları Floresans Spektrometresi, Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ve UV- Vis Spektrofotometresi cihazlarından sorumlu yılında Tarım Bakanlığı ; Kalite Yönetim Sistemi Başkanı olarak, çalışan personele TS EN ISO IEC 17025, Method Validasyonu, Ölçüm Belirsizliği, İç Tetkik, İl Kontrol Laboratuvarların Görevleri eğitimlerinin verilmesi, Laboratuvarın Akreditasyonunun gerçekleştirilmesi ve Kalite El Kitabı, prosedür, talimat ve formların hazırlanıp, metot validasyon çalışmalarının planlanıp uygulatılması, metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği raporlarının hazırlanması. 12. Çalıştığı Yerler: Cumhuriyet Üniversitesi; Öğretim Elemanı Şap Enstitüsü; Kimyager Doktor Ordu İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü; Müdür Yrd, Kalite Yönetim Sorumlusu, Katkı Kalıntı Lab. Şefi, Kimyasal Analiz lab. Şefi Giresun Üniversitesi; Yrd. Doç. 13. Sertifikalar Sertifika veren kişi/kuruluş Sertifika Konusu Alındığı Tarih Ayhan Türkel/Türk Standartlar Enstitüsü Ölçüm Belirsizliği 23-25/mart/2005 Dr. Özge Arun/UDES Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Doküman Hazırlama Dr. Özge Arun/UDES Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Dr. Aysun Yılmaz/UDES Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. TS. EN ISO 17025:2000 BİLGİLENDİRME Metot Validasyonu ve Kalite Kontrol Dr. Özge Arun/UDES Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. İç Tetkik Dr. Aysun Yılmaz/UDES Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Kimyasal Analizlerde Ölçüm Belirsizliğinin Tahmini Lorens P. Sibbesen/ EU MEDA Programı Ölçüm Belirsizliği 5-8/Eylül/ Son İki Yılda Vermiş Olduğu Dersler Güz Dönemi

6 Dersin Adı Fakülte Bölüm Sınıfı Şubesi Teorik Uygulama Toplam -I (I. Lab. I (I. - I(II. Lab. -I(II. Kimyada Özel Konular (I. Uzmanlık Alan Dersi Fen Eğitiminde Temel Kimya Kavramları Fen Bilimleri Enstitüsü, fen Bilgisi, Tezli Yük. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü, fen Bilgisi, Tezli Yük. Lisans I A-B I A-B 2 2 I A-B I A-B 2 2 III A-B Öğretmenlik uygulaması Okul Deneyimi Araştırma Projesi I Bahar Dönemi Dersin Adı Fakülte Bölüm Sınıfı Şubesi Teorik Uygulama Toplam -II (I. Lab. II (I. - II(II. Lab. -II(II. Fen Fen Fen Fen I A -B I A-B 2 2 I A-B I A 2 2

7 Fen Eğitiminde Temel Kimya Kavramları Fen Bilimleri Enstitüsü, fen Bilgisi, Tezli Yük. Lisans Öğretmenlik uygulaması Okul Deneyimi Araştırma Projesi I 1 2 3

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı.

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı. 2. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 2.1. Kimliği Adı Soyadı : Lütfullah GÜNDÜZ Akademik Unvanı : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 02.10.1966 E-Posta Adresi : lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr 2.3. Öğrenim ve Akademik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

I Örgütlenme Yapısı. II Genel Bilgiler. IV Eğitim-Öğretim Faaliyetleri. III Yönetim Faaliyetleri. V Akademik Faaliyetler. VI Fiziki Yapı Ve Yatırımlar

I Örgütlenme Yapısı. II Genel Bilgiler. IV Eğitim-Öğretim Faaliyetleri. III Yönetim Faaliyetleri. V Akademik Faaliyetler. VI Fiziki Yapı Ve Yatırımlar 2/13 İçindekiler ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet Raporu I Örgütlenme Yapısı II Genel Bilgiler 2.1 Üniversitenin Kuruluş ve Gelişmesi... 2.2 Akademik Birimler... 2.3 Araştırma

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

www.baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2006-30 Eylül 2007

www.baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2006-30 Eylül 2007 www.baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2006-30 Eylül 2007 2 Amfi Tiyatro / Bağlıca Kampüsü Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Zeynep Kayhan Ögr. Gör. Dr. Selmin Terzioğlu Ögr. Gör. Bülent Bingöl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı FAALİYET RAPORU

2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı FAALİYET RAPORU 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı FAALİYET RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı FAALİYET RAPORU www.atilim.edu.tr Faaliyet Raporu İçindekiler 1.ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BİLGİLER 2.1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı