DOĞAL BAŞ KONUMUNUN BELiRLENMESiNDE inklinometre KULLANIMININ DEĞERLENDiRiLMESi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAL BAŞ KONUMUNUN BELiRLENMESiNDE inklinometre KULLANIMININ DEĞERLENDiRiLMESi"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 2 DOĞAL BAŞ KONUMUNUN BELiRLENMESiNDE inklinometre KULLANIMININ DEĞERLENDiRiLMESi Dt., Serdar ÜŞÜMEZ *, ÖZET Bu çalışmanın amacı Self balance + ayna pozisyonu yöntemiyle saptanan doğal baş konumunun sagital ve transversal yöndeki ölçümlerle kaydedilmesi, bu konumun sefalostata aktarılması için özel bir düzenek oluşturulması ve bu düzeneğin klinik olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesidir Düzenek bir adet gözlük çerçevesi ve bunun iki tarafına yerleştirilmiş olan 2 adet eğim algılayıcı (inklinometre), bunlardan gelen elektrik sinyallerini işleyip digital açısal verilere çeviren çevrim modulü ve digital sinyalleri açı cinsinden gösteren likit kristal ekrandan oluşmaktadır. Doğal baş konumunun saptanmasında sırasıyla; 1) 3 bireyin başı sefalostat dışında.self balance + ayna pozisyonu"na getirilmiş ve bu konumda başın öne-arkaya ve sağa-sola açı değerleri bireyin başına yerleştirilen düzeneğin likit kristal ekranından okunarak kaydedilmiştir. 2) bireyler sefalostatta bu açı değerleri tekrar elde edilecek biçimde konumlandırılmış, 3) bu pozisyonda beşer dakika arayla 3'er adet lateral sefalometrik film çekilmiştir. Bu filmlerde Sella-Nasion düzleminin Gerçek Vertikal le yaptığı açı ölçülmüş ve aralarındaki farklar Dahlberg'in metot hatası formülü ile değerlendirilmiş ve ayrıca korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Sonuçlar yöntemin tespit edilen doğal baş konumunun sefalostata aktarılmasında tekrarlanabilirliğinin oldukça yüksek olduğunu (Metot Hatası.6') ve gruplar arasında ileri derecede pozitif bir korelasyon bulunduğunu (Korelasyon Katsayısı.977) ortaya koymuştur. Sistem doğal baş konumunda lateral sefalometrik film elde edilmesi için başarı ile kullanılabilir. Anahtar kelimeler:doğal baş konumu, inklinometre, sefalometri GiRiŞ Broca, 1 birey ayakta dururken ve görme ekseni yer düzlemine paralel olduğunda başın aldığı pozisyonu "doğal baş postürü" olarak tanımlamıştır. Bu pozisyonun kraniyofasiyal morfoloji,2,3 gelecekteki büyüme modeli, 4 ve solunum şekliyle ilişkili olduğu da gösterilmiştir.,6 Doğal baş pozisyonunun elde edilmesinde çeşitli yöntemler geliştirilmiştir Bazı yazarlar 2,3,12 bu pozisyonu bireyin herhangi bir dış referansla yönlendirilmediği bir anda, başın en rahat pozisyonu olarak (SeIf Balance Position), bazı yazarlar ise 7,13 görme ekseni yer düzlemine paralel olduğunda başın pozisyonu olarak kabul ederler. Doğal baş pozisyonu Orhan 14 tarafından "hedefli ayna yöntemi" ile en yüksek tekrarlanabilirlikte elde edilmiş, ancak gerçekte doğal olmayan, yönlendirilmiş ve statik bir pozisyon olarak tanımlanmıştır. Bu pozisyonun ayrıca tek bir açısal ölçümden çok doğal baş konumu etrafındaki küçük bir Doç, Dr., Metin ORHAN ** SUMMARY The purpose of this study was to construct a device capable of recording and transferring the natural head posifion established by self-balance and mirror position, to assess its clinical use, and to evaluate reproducibility of lateral cephalograms taken with this device. The device included 2 tilt sensors for the measurement of pitch and roll of head. Natural head positions of 2 dental students were established by self-balance and mirror pasifian 1 times, recorded with the device and reproduced in the cephalostat via device using average of the measurements. Three lateral cephalograms were obtained in this position with 1- minute intervals between each. The first two sets were gathered with the device worn, to assess the reproducibility of the recorded posture in the cephalostat by the inclinometer device. During the exposure of third set of films the device was not worn and this set was used for transfer of superimposed areas and determination of stability of the established positian while the device is taken away from head. The results revealed method errors of.69 between the first two sets of radiographs with a correlation coefficient of.977. The reproducibility of the method was high and the system was clinically usable for both recording and transfer of head posture in cephalometrics. This technique should make it possible to measure and reproduce head posture accurately. Minimizing and making the system radiolucent and manufacturing it integrated to the radiographic device will make the device more versatile and will decrease error. Key Words:Natural head position, inclinometer, cephalometrics bir aralıktaki açılar topluluğundan oluştuğu da ifade edilmiştir. 13,14 Dolayısıyla doğal baş pozisyonu dinamik bir kavramdır ve o şekilde kaydedilmelidir. Baş pozisyonunun doğru kaydedilmesi ancak dinamik kayıt yapabilen hassas bir ölçüm aracıyla mümkün olabilir. Bu ölçüm aracı yutkunma ve çiğneme sırasında baş pozisyonunu ölçebilmelidir. Bu ölçüm cihazının kullanımı kolay olmalı ve kendisi doğal baş pozisyonunu etkilememelidir. Aynı zamanda ölçümler uzun zaman aralıklarında tekrar edilebilir olmalı ve ölçümlerin doğruluğu ölçümü yapan kişinin kişisel becerisinden olumsuz etkilenmemelidir. Cleall ve arkadaşları 1 baş postüründeki dinamik değişiklikleri bireyleri nispeten uzun sürelerde radyasyona maruz bırakan sinefluorografi (cinefluorography) aracılığıyla kaydetmişlerdir. Elde edilen görüntüler güçlendirilerek sinematik film üzerine kaydedilmiştir. Bu filmler daha sonra başı n yutkunma sırasındaki hareketinin değerlendirilmesi *Araştırma Görevlisi **Öğretim Üyesi *Selçuk Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Konya 2

2 C.Ü. DişHEKiMLiGi FAKÜLTESi DERGiSi 2 için kullanılmıştır. Murphy ve arkadaşları 16 tek eksendeki (sagittal) değişiklikleri ölçebilen böyle bir düzenek geliştirmişlerdir. Yaptıkları çalışmanın sonucunda bu düzeneğin doğal baş pozisyonunu doğru ve sürekli bir şekilde kaydedebildiği sonucuna varmışlardır. Preston ve arkadaşları 17 aynı düzeneği ayakta duran ve yürüyen bireylerin baş pozisyonlarını karşılaştırmak için kullanmışlardır. Ayrıca düzeneğin sefalometrik filmlerin çekimi esnasında bireylerin pozisyonlandırılması amacıyla da kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Ancak literatürde böyle bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı; 1) başın öne-arkaya (pitch) ve sağa-sola (rolf) doğru olan eğim değişikliklerini iki eksende ölçebilen ve sefalostatta tekrar edebilen daha gelişmiş bir düzenek oluşturmak, 2) bu düzeneğin doğal baş pozisyonunun önce saptanıp, daha sonra lateral sefalometrik film çekimi sırasında tekrar elde edilmesi amacıyla kullanılabilirliğinin değerlendirilmesidir. MATERYAL VE METOD Ölçüm Düzeneği Doğal baş konumunun tespit edilmesinde, geliştirilen özel bir düzenek kullanılmıştır. Düzenek; bir adet gözlük çerçevesi, bunun iki tarafına yerleştirilmiş olan 2 adet eğim algılayıcı (inklinometre), bunlardan gelen elektrik sinyallerini işleyip digital açısal ve analog voltaj cinsinden verilere çeviren çevrim modulü (conversion module) ve digital sinyalleri açı cinsinden gösteren ekrandan (likit kristal ekran) oluşmaktadır (Resim 1). CiLT: 3, SAYI: 1 düzlemdeki ön arka yön açılanmayı (pitch) ve diğeri frontal düzlemdeki sağa ve sola doğru olan açılanmayı (roll) tespit etmek üzere iki adedi kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan inklinometreler 8 ile +8 derece aralığındaki değişiklikleri.1 derece hassasiyetle ölçebilmektedir ve her biri 19x19x mm boyutlarında ve 3 gram ağırlığındadır. Bir gözlük çerçevesinin kolları üzerine; başın öne arkaya doğru olan eğim değişikliklerinin tespit edilebilmesi için, gözlük çerçevesinin sağ kolu üzerine orta oksal düzleme paralel olacak şekilde bir adet inklinometre yerleştirilmiştir. Başın yana doğru yani transversal eğim değişikliklerinin tespiti için ise gözlük çerçevesinin sol koluna orta oksal düzleme dik olacak şekilde ikinci bir inklinometre yerleştirilmiştir. Bu yerleştirme işlemi sırasında inklinometrelerin gözlük kolları üzerinde cilde değip başı rahatsız etmeyecek kadar önde ve görme eksenine girmeyecek kadar arkada olmasına dikkat edilmiştir. Düzeneğin iki adet inklinometre ve gözlük çerçevesinden oluşan kraniyal kısmının ağırlığı toplam gramdır (Resim 2, Resim 3 A, B). Resim 2: Gözlük çerçevesi ve üzerine yerleştirilmiş inklinometreler. Resim 1 : Araştırmada kullanılan sitem düzeneği. Doğal baş konumunun açısal olarak kaydedilebilmesi için öncelikle başın öne-arkaya (pitch) ve sağa-sola (roll) eğimini ölçebilen bir aygıt gereklidir. Bu amaçla tek eksendeki açı değişikliklerini ölçebilen bir inklinometre (SX-7D-LlN, linear tilt sensor, Advanced Orientation Systems Inc., Unden, NJ, ABD) seçilmiş ve düzenekte birisi sagital düz- 26 Resim 3 A: Sistemin kraniyal kısmını taşıyan bir bireyin önden görünüşü. Resim 3 B: Sistemin kraniyal kısmını taşıyan bir bireyin yandan görünüşü.

3 C.Ü. DİŞHEKiMLiGi FAKÜLTESi DERGiSi 2 Her iki taraftaki inklinometreden çıkan elektronik kabloları, boynun ve başın arka tarafından uzanarak voltaj cinsinden sinyalleri işleyen birim olan çevrim modülüne (EZ-TIL T-4-7 conversion module, Advanced Orientation Systems Inc., Unden, NJ, ABD) ulaşmaktadır. Bu çevrim modülü iki adet veriyi, programlanabilir bir CMOS mikroişlemci aracılığıyla işleyerek doğrusal analog ve digital veri çıkışları oluşturmaktadır. Oluşan analog ve digital çıkışlar bir likit kristal ekrandan izlenebilmektedir. Sefalometrik Filmlerin Elde Edilmesi Düzeneğin eğim algılayıcıları taşıyan gözlük çerçevesinden oluşan kraniyal kısmı bireylere takılmış ve bu parçaya alışmaları için dakika beklenmiştir. Bireyden psikolojik ve fiziksel olarak son derece rahat ve gerilimsiz bir biçimde, ayakları birbirine paralel, dik olarak ayakta durması, vücut, omuz ve başını en rahat konuma getirmek için kollarını serbest olarak yanlarına salıvermesi istenmiştir. Daha sonra başını giderek azalan biçimde öne ve arkaya eğerek en gerilimsiz ve rahat olduğu pozisyonu bulması istenmiştir. Bu şekilde "self balance" pozisyonu elde edilmiştir. Bu pozisyon sağlandıktan sonra 1 metre önündeki duvara yere dik şekilde monte edilmiş bir aynada kendi gözlerinin içine bakmaları istenmiştir. Bu esnada likit kristal ekranda okunan pitch ve roll değerleri kaydedilmiştir. Bu işlem birer dakika aralarla on defa tekrarlanmıştır. Böylece her bireye ait 1 adet sagital ve 1 adet transversal açı değeri elde edilmiştir. Elde edilen verilerin ortancaları hesaplanarak kaydedilmiştir. Sefalometri odasındaki aşamada ise, bireye düzenek takılmış(resim 4), kulağa giren kısımları rahatsızlık oluşturarak başı zorlamaması ancak, başın orta oksal düzleminin de sefalostatın orta oksal düzlemi ile çakışması için, ters çevrilmiş olan kulak çubukları başa kulaklar hizasında hafifçe temas ettirilerek sefalastata yerleştirilmiştir. Daha sonra likit kristal ekrandaki pitch ve roll değerleri, daha önceden hesaplanan ortancayla çakışıncaya kadar bireyden başını yavaşça öne-arkaya ve sağasola yatırması istenmiştir. Böylece hastanın sefalostat dışında tespit edilen doğal baş konumları ortancası sefalostatta tekrar elde edilmiş ve bu konumda lateral sefalometrik film çekimi yapılmıştır. Birey sefalostattan çıktıktan dakika sonra, sefalostatta konumlandırma işlemi tekrarlanarak ikinci film çekilmiştir. ikinci filmden beş da~ika sonra ise baş konumu ayarlanmış ancak bu defa baş konumu değiştirilmeksizin gözlük çerçevesi baştan uzaklaştırılmış ve üçüncü film elde edilmiştir. Bu CiLT: 3, SAYI: 1 üçüncü filmin çekiminin iki amacı vardır. Birincisi gözlüğün metal iskeletinin anatomik noktalara süperpoze olduğu filmlerde bu anatomik noktaların 1. ve 2. filmlere aktarılması, ikincisi ise gözlük baştan uzaklaştırılınca, ayarlanan baş konumunun bozulup bozulmadığının tespit edilmesidir. Resim 4: Sistemi taşıyan bireyin sefalostatta konumlandırılması. Araştırmada kullanılan ölçüm Araştırmada doğal baş konumunun belirlenmesi amacıyla Gerçek Vertikal (GV) ile Sella-Nasion düzlemi (SN) arasında oluşan açı ölçülmüştür (Resim ). Resim : Araştırmamızda kullanılan sefalometrik ölçüm. İstatistiksel Değerlendirme Yöntemimizin tekrarlanabilirliğini belirlemek amacı ile, birinci, ikinci ve üçüncü filmlerde GV-SN açıları ölçülmüş.ve bu ölçümlerin tekrarlanabilirlik katsayısı Dahlberg'in Metot Hatası Formülü ile hesaplanmıştır. MH= Σd 2 /2n MH= metot hatası, d = ilk ve ikinci ölçümler arası,fark, n= örnek sayısıdır. 27

4 C.Ü. DiŞHEKiMLiGi FAKÜLTESi DERGiSi 2 CiL T: 3, SAYı: 1 BULGULAR Sefalometrik Çizimlerdeki Metot Hatasının Belirlenmesi Otuz filmlik 1. grup içerisinden rastgele seçilen 1 bireyin filmleri tekrar çizilmiş, üzerinde GVSN ölçümünün 2 kez aynı araştırıcı tarafından tekrarlanmasıyla elde edilen değerler ilk çizimle karşılaştırılmış ve metot hatası.3 derece ve korelasyon katsayısı.996 olarak bulunmuştur. Buna göre aynlfilmin birinci ve ikinci çizimini arasında yüksek derecede pozitif korelasyon bulunduğu ve tekrarlanabilirliğin yüksek olduğu kabul edilebilir. Doğal Baş Konumunun inklinometre ile Sefalostata Aktarılmasının Tekrarlanabilirliğinin Değerlendirilmesi Her bireyin birinci, ikinci ve üçüncü filmleri üzerinde ölçülen GV/SN açılarının ortalaması birinci çekim için ortalama ve ikinci çekim için ortalama 97.. ve üçüncü çekim için ortalama 97.T olarak bulunmuştur. Birinci-ikinci film ölçümleri arasındaki farkların Dahlberg'in, metot hatası formülü ile değerlendirilmesi sonucu, metot hatası birinci-ikinci ölçümler arasında.6 derece olarak bulunmuştur (Tablo I). Bu ölçümler arasındaki korelasyon katsayısı da.984'dür ve her iki grup arasında ileri derecede pozitif bir korelasyon mevcuttur. GV-SN Fark Mutlak BİREY 1. Film 2. Film 3. Film \ Ortalama SS Tablo ve 2 gruplar arasında 4.7 GV-SN ölçümüne ait Minimum metot Maksimum hatası ve korelasyon 19. katsayısı 11. değerleri Range 3. 2 Metot Hatası (derece).6 Korelasyon Katsavısı Doğal Baş Konumunun Gözlük Çıkarıldığında Tekrarlanabilirliğinin Değerlendirilmesi Birinci-üçüncü ve ikinci-üçüncü filmlerin ölçümleri arasındaki farkların Dahlberg'in metot hatası formülü ile değerlendirilmesi sonucu, metot hatası birinci-üçüncü filmlerin ölçümleri arasında.7 derece ve ikinci-üçüncü filmlerin ölçümleri arasında.6 derece olarak bulunmuştur (Tablo II). Bu ölçümler arasındaki korelasyon katsayısıları da sırasıyla.977 ve.984'dür ve her iki çift arasında ileri derecede pozitif bir korelasyon mevcuttur. Dolayısıyla üçüncü filmin çekimi esnasında gözlüğün uzaklaştırılması baş konumunu önemli düzeyde bozmamaktadır. GV-SN Fark Mutlak Fark BİREY 1. Film 2. Film 3. Film ' \ Ortalama SS Tablo ve 2-3 grupları arasında GV-SN ölçümüne ait metot hatası ve korelasyon katsayısı değerleri.. TARTIŞMA Solow ve Talgren2,3,18 baş konumunun kraniyofasiyal iskeletin gelişimi üzerindeki rolü hakkında çeşitli çalışmalar yapmıştır. Solow ve Kreiborg 19 baş postürü ile kraniyofasiyal morfoloji arasında muhtemel bir ilişkiyi ortaya koyan "yumuşak dokuların gerilmesi" hipotezini ileri sürmüşlerdir. Ferrario ve arkadaşları 2 Frankfurt Horizontal ve Gerçek Horizontal arasındaki açının ayakta du-

5 C.Ü. DiŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi DERGiSi 2 duran erkek bireylerde 13 derece ekstansiyanda, ve oturan erkek bireylerde derece ekstansiyanda olduğunu göstermişlerdir. Bu sonuç insanların ayakta dururken başlarını daha dik tuttuklarını göstermektedir. Preston ve arkadaşları 17 3 erkek bireyden 23'ünün başlarını yürürken orthopozisyona göre 2.1 derece daha ekstansiyanda tuttuklarını belirtmişlerdir. Cleall ve arkadaşları 21 başın yutkunma esnasındaki geçişli ekstansiyonunu göstermek için sinefluorografik teknik kullanmışlardır. Bu metod bireyleri yüksek radyasyon seviyelerine maruz bıraktığından, rutin kullanımı sınırlı kalmıştır. Dolayısıyla baş postürünü dinamik olarak ölçmek için invaziv olmayan bir yöntem gereklidir. Murphy ve arkadaşları 16 inklinometre adı verilen eğim ölçer kullanarak doğal baş pozisyonunun tek eksende ölçülmesi için bir düzenek oluşturmuşlardır. Bu çalışmanın amacı da başın hem ön-arka hem de sağ-sol yöndeki eğim değişikliklerini iki eksende birden ölçebilen daha hafif bir düzenek oluşturmak, ve bu düzeneğin lateral sefalometrik film çekiminde kullanılabilirliğini araştırmaktır. Düzenek hazırlanırken en çok önem verilen konulardan birisi düzeneğin kraniyal parçasının mümkün olduğunca hafif olmasının sağlanması olmuştur. Baş üzerinde ağırlığı fazla olan bir düzenek kaçınılmaz olarak bu doğal konum üzerinde değiştirici bir etkiye sahip olacaktır. Murphy, Preston ve Evans'ın 1991 yılında oluşturdukları benzer düzenekte kraniyal parçanın ağırlığı 11 gramdır. Yaptıkları çalışmada bu 11 gramlık düzeneğin doğal baş konumunu önemli düzeyde değiştirmediği sonucuna varmışlardır. Bizim geliştirdiğimiz düzeneğin kraniyal kısmının ağırlığı ise sadece 21.6 gramdır ve önceki sistemdekinin beşte biri ağırlığındadır. Dolayısıyla mevcut düzeneğin doğal baş konumunu önemli oranda değiştirmediği kabul edilebilir. Murphy, Preston ve Evans yine aynı çalışmalarında kraniyal parçanın başa her seferinde aynı şekilde takılıp takılamadığını da test etmişler ve iki farklı zamandaki uygulama arasında fark bulamamışlardır. Dolayısıyla bu tekrarlanabilirlik testi çalışmamızda yer almamış ve Murphy ve arkadaşlarının kabullerine uyulmuştur. Murphy ve arkadaşları oluşturdukları düzenek ile sadece doğal baş konumunun ölçülebilirliğini değerlendirmişler fakat bu yöntemi sefalometrik film elde edilmesinde kullanmamışlardır. Murphy ve arkadaşlarının çalışması ile bizim çalışmamız arasındaki bir diğer fark ise ölçüm yapılan eksenlerdir. Önceki çalışmada sadece başın ön arka yön hareketi (pitch) ele alınırken, çalışmamızda yana doğru (roll) olan hareketlerde ölçüi CİLT: 3, SAYI: 1 müştür. Dolayısıyla tamamıyla çok boyutlu bir fiksasyon sağlanmıştır. Doğal kabul edilen her hangi bir baş konumunda sefalometrik film çekilmesi, klasik çekim yöntemlerinden daha zor bir işlemdir. Özellikle çocuklarda ve kooperasyon kurulamayan hastalarda bu konumun hem tespiti hem de sefalastata aktarılması çok zordur. Bizim düzeneğimiz kullanıldığında ise doğal baş konumunun tespit edilerek sefalostata aktarılması da klasik yöntemlerden daha kolay ve kesindir. Ancak daha fazla zaman almaktadır. Çalışmada lateral sefalometrik filmler iki defa kraniyal parça ile ve bir defa da kraniyal parça uzaklaştırılarak elde edilmiştir (Resim 6). Kullandığımız gözlük çerçevesinin kollarının içerisindeki metal iskelet, gözlükle alınan radyograflarda radyoopak görüntüye sebep olmuş ve bazı bireylerde bu görüntü Nasion noktası üzerine süperpoze olmuştur. Bu istenmeyen durum sistemimizin bir dezavantajı olarak karşımıza çıkmaktadır. Düzeneğin kraniyal parçası üzerindeki inklinometreler ise film üzerinde belli belirsiz bir görüntü oluşturmuştur. inklinometreden çıkan kabloların içinden geçen metal teller ise çok incedirler ve görüntü oluşturmalarına rağmen anatomik yapıların tanınmasına engel olmamaktadırlar. Eğer yapısı tamamen radyolüsent maddelerden oluşan bir taşıyıcı çerçeve kullanılırsa gözlüğü çıkartmaya gerek bile kalmadan film çekimi yapılabilir. Üçüncü filmin elde edilmesindeki esas amaç, Nasion ve Sella noktalarının gözlük çerçevesinin süperpozisyonuna uğradığı durumlarda bu noktaların yerini üçüncü filmden birinci ve ikinci filme transfer ederek doğru olarak tanımlamaktı. Buradaki ikinci amaç ise gözlük uzaklaştırıldığında tespit edilen baş konumunun ne kadar değiştiğini tespit etmekti. Resim 6: Sistemin kraniyal kısmı ile alınan bir lateral sefalogram. Birinci ve ikinci filmler karşılaştırıldığında, sefalostat dışında tespit edilen açısal değer referans alınarak düzenek yardımıyla çekilen iki radyografta aynı baş konumunun ihmal edilebilir bir ha- 29

6 C.Ü. DiŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi DERGiSi 2 ta oranıyla tekrarlanabildiği görülmüştür. Düzeneğin kraniyal kısmı baştan uzaklaştırıldıktan sonra baş konumunun bozulup bozulmadığını değerlendirdiğimiz üçüncü film grubunun ölçüm sonuçları, birinci-üçüncü film arasında.7 derece ve ikinciüçüncü film arasında.6 derecelik bir sapma olduğunu göstermektedir. Bu da, düzenek yardımıyla baş konumlandırıldıktan hemen sonra, süperpozisyonları önlemek için düzenek baştan çıkarılır çıkarılmaz film çekilince baş konumunun anlamlı derecede değişmeyebileceğini göstermektedir. Aslında en ideali, hem ölçümde kullanılacak kraniyal parçanın, hem de sefalostatta pozisyonlandırmada kullanılacak düzenek kısımlarının röntgen makinası üreticisi firmalar tarafından aygıta özel ve entegre şekilde üretilmesidir. Eğer gelecekte bu gerçekleşirse belki şimdiki kulak ve burun çubukları yerine başı bir kraniyostat gibi kavrayan, otomatik olarak daha önceden tespit edilen pitch ve roll değerlerine uygun konuma getiren ve radyografta görüntü vermeyen inklinometrelere sahip sefalostatlar da üretilebilecektir. Bu da açı değerinin sefalostatta oluşturulması sırasında bizim karşılaştığımız sorunları da ortadan kaldıracak ve belki.6 derecelik metot hatamız çok daha küçülecektir, böylece kooperasyon sorunu olan hastalarda da doğal baş konumunun daha hassas bir şekilde tekrarlanması mümkün olacaktır. SONUÇLAR 1. Doğal baş pozisyonunun uzayın iki düzleminde (sagittal ve transversal) ölçülmesine ve sefalostata transferine imkan veren bir düzenek geliştirilmiştir. 2. Daha önceden belirlenen baş pozisyonunun bu düzenek ile sefalastata aktarılmasının ve bu konumda film çekilmesinin tekrarlanabilirliği oldukça yüksek bulunmuştur. 3. Overdozajdan kaçınmak amacıyla, sefalostatta inklinometre cihazı ile ayarlanan baş pozisyonunun, film çekimi esnasında cihazın baştan çıkarılması ile önemli ölçüde bozulmadığı saptanmıştır. 4. Bu düzenek ve yöntemin, taşınabilir bir veri depolayıcı kullanılarak doğal baş konumunun dinamik olarak ölçümlerinde de uygulanabileceği düşünülmektedir. KAYNAKLAR 1. Broca M: Sur les projections de la tete, et sur un nouveau procede de cephalometrie. Bull, De la Societe, D'Anthropologie de Paris 3, 14-44, (Alınmıştır; Solow B, Tallgren A: Natural head position in standing subjects, Acta Odont Scand 29, 91-67, 1971) 2. Solow B, Tallgren A: Natural head position in standing subjects. Acta Odont Scand 29, 91-67, Solow B, Tallgren A: Dentoalveolar morphology in relation to craniocervical posture. Angle Orthod 47, 17 CİLT: 3, SAYI: 1 164, Solow B, Siersbaek-Nielsen S: Growth changes in ' head postu re related to craniolacial development. Am J Orthod 89 (1) , Woodside D, Linder-Aronson s: The channelization ol upper and lower anterior lace heights compared 1 population standards in males between ages 6 to 2 years. Eur. J. Orthod 1: 2-4, Solow B, Siersbaek-Nielsen S, Greve E: Airway adequacy, head postu re and craniolacial morphology. Am J Orthad 86 (3) , Marcotte MR. Head postu re and dentolacial proporti ons. Angle Orthod 1, , Showfety KJ, Vig PS, Matteson S: A sim'ple method lor taking natural head position cephalograms. Am J Orthod 83; 49-, , Cole SC: Natural head position, posture and prognatism; The Ch ap man Prize Assay Br J Orthod 1 (4) , Theron W, Slabbert JCG, Cleaton-Jones PE, Fatti PL: The effect ol complete dentures on head posture. J Prosthet Dent 62:181-4, , Sandham A: Repeatability ol head posture recor: dings Irom lateral cephalometric radiographs. Br J Orthod 1:17-62, , Moorrees CFA, Kean MR. Naturalhead position, A basic consideration in the interpretation ol cephalometrics radiograpas. Am, J, Phys, Anthropol1o , 198 (Alınmıştır; Cooke MS, Wei SHY: A summary live-iactor cephalometric analysis based on natural head posture and true horizonta!. Am J Orthod Dentolac Orthop 93, , 1988, 13. Lundström A, Forsberg CM, Westegren H, Lundström F. A comparison between estimated and registered natural head posture. Eur J Orthod 13, 9-64, Orhan M: Determination ol natural head position with targeted mirror technique. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağ Bil Enst, 19 sayfa, Cleall JF: Deglutition; A study ol lo rm and function. Am J Orthod 1,66-94, Murphy KE, Preston CB, Evans WG: The development ol an instrumentation lor the dynamic measurement ol changing head posture. Am J Orthod Dentolac Orthop 99 (6) 2-26, , Preston CB, Evans WG, Todres JI: The relationship between ortho head postu re and head posture measured during walking. Am J Orthod Dentolac Orthop 111,283-7, Solow B, Tallgren A: Head postu re and craniofacial morphology. AmJ Phys AnthropoI44:417-3, olow B, Kreiborg S: Soft tissue stretching: a possib le control factor in craniolacial morphogenesis. Sqand J Dent Res 8:-7, Ferraio VF, Slorza C, Miani A, Tartaglia G: Craniofacial morphometry by photographic evaluations. Am J Orthod Dentofac Orthop 13, , Cleall JF, Alexander WJ, Mclntyre HM: Head posture and its relation to deglutition. Angle Orthod 36:33-, Yazışma Adresi: Dt. Serdar ÜŞÜMEZ S.Ü. Dişhek. Fak., Ortodonti A.D., Kampüs, 4279, Konya Telefon: Fax: Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti Anabilim Dalı'nda, Dt. Serdar Üşümez taralından, Dr. Metin Orhan gözetiminde hazırlanan aynı isimli "Doktora Tezi" temel alınarak hazırlanmıştır. çalışma, Selçuk Üniversitesi, Araştırma Fonu taralından desteklenmiştir. 3

FARKLI KONUMDA ELDE EDİLMİŞ PROFİL UZAK RÖNTGEN FİLMLERİNDE MANDİBULAR DÜZLEM EĞİMİ* GİRİŞ

FARKLI KONUMDA ELDE EDİLMİŞ PROFİL UZAK RÖNTGEN FİLMLERİNDE MANDİBULAR DÜZLEM EĞİMİ* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 31-37, 1986 FARKLI KONUMDA ELDE EDİLMİŞ PROFİL UZAK RÖNTGEN FİLMLERİNDE MANDİBULAR DÜZLEM EĞİMİ* Oktay ÜNER** Müfide DİNÇER*** GİRİŞ Profil uzak röntgen filmlerinin

Detaylı

FARKLI KONUMDA ELDE EDİLMİŞ PROFİL UZAK RÖNTGEN FİLMLERİNDE MANDİBULANIN KONUMU* GÎRİŞ

FARKLI KONUMDA ELDE EDİLMİŞ PROFİL UZAK RÖNTGEN FİLMLERİNDE MANDİBULANIN KONUMU* GÎRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 87-95, 1987 FARKLI KONUMDA ELDE EDİLMİŞ PROFİL UZAK RÖNTGEN FİLMLERİNDE MANDİBULANIN KONUMU* Oktay ÜNER** Sema ILGAR*** GÎRİŞ Uzak röntgen filmleri aracılığıyla

Detaylı

FARKLI KONUMDA ELDE EDİLMİŞ PROFİL UZAK RÖNTGEN FİLMLERİNDE ARKA ÖN YÜZ ORANI* GÎRÎŞ

FARKLI KONUMDA ELDE EDİLMİŞ PROFİL UZAK RÖNTGEN FİLMLERİNDE ARKA ÖN YÜZ ORANI* GÎRÎŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 2, Sayfa 87-95, 1986 FARKLI KONUMDA ELDE EDİLMİŞ PROFİL UZAK RÖNTGEN FİLMLERİNDE ARKA ÖN YÜZ ORANI* Oktay ÜNER** Ali S. GÜLTAN*** Füsun BUYRUK**" Müfide DİNÇER***

Detaylı

TOPLUMUMUZ BİREYLERİNİN HOLDAWAY ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof. Dr. Müfide DİNÇER*, Doç. Dr. Emel EROĞLU*

TOPLUMUMUZ BİREYLERİNİN HOLDAWAY ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof. Dr. Müfide DİNÇER*, Doç. Dr. Emel EROĞLU* G.U. Dişhek. Fak. Der. Cilt XIII, Sayı 1, Sayfa 75-82. 1996 TOPLUMUMUZ BİREYLERİNİN HOLDAWAY ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Müfide DİNÇER*, Doç. Dr. Emel EROĞLU* Ö Z E T SUMMARY Bu araştırmada,

Detaylı

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life.

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life. Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı Konsept!! W E N Süper Yüksek Hız 5.5 sn & Süper Yüksek Çözünürlük 16 bit Yeni teknoloji HD tüp ve sensör Yeni nesil

Detaylı

RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG.

RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG. RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG. RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? R Ö N T G

Detaylı

X-era Smart - Hizmetinizde!

X-era Smart - Hizmetinizde! Yeni Jenerasyon Premium Yüksek Çözünürlüklü Diagnostik Röntgen Sistemi X-era Smart - Hizmetinizde! 3 Yenilik Doğru teşhis için süper yüksek çözünürlükte klinik görüntü kalitesi Direkt CMOS sensör ve benzersiz

Detaylı

13-17 YAŞ ARASI TÜRK ÇOCUKLARINDA BÜYÜMEYE BAĞLI PROFİL DEĞİŞİKLİKLERİNİN SEFALOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ

13-17 YAŞ ARASI TÜRK ÇOCUKLARINDA BÜYÜMEYE BAĞLI PROFİL DEĞİŞİKLİKLERİNİN SEFALOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 2, Sayfa 117 126, 1987. 13-17 YAŞ ARASI TÜRK ÇOCUKLARINDA BÜYÜMEYE BAĞLI PROFİL DEĞİŞİKLİKLERİNİN SEFALOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Nejat ERVERDİ* Semra CİĞER** GİRİŞ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata Hata Hesabı Hata Nedir? Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka hata denir. Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün sayısal değeri, yapılan deneysel hatalardan dolayı

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Genel Çalışma Koşulları: Sıcaklık 0-40 C Nem 80% (31 C altında) 50% (40 C da) Elektrik Teknik şartnamede listelenen CİHAZ 1-12

Detaylı

ANGLE KL.II, 1 ANOMALİLERİN COBEN SEFALOMETRİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

ANGLE KL.II, 1 ANOMALİLERİN COBEN SEFALOMETRİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 2, Sayfa 23-34, 1987 ANGLE KL.II, 1 ANOMALİLERİN COBEN SEFALOMETRİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ÜLGEN* Dr. Cengiz YOLALAN** Ortodontik anomaliler iskeletsel

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

Şekil 2.1. Araştırmada kullanılan mini vida ve vida yerleştirme seti. 49 50 Şekil 2.2. Mini vida yerleştirilmesi. 2.2. Mini Vidalardan Kuvvet Uygulama Protokolü Tedavinin ilk aşaması olarak, tedavi grubuna

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

LUMBAL VERTEBRALARIN MORFOMETRİK İNCELEMESİ*

LUMBAL VERTEBRALARIN MORFOMETRİK İNCELEMESİ* ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol. 47 : 447-454, 1994 LUMBAL VERTEBRALARIN MORFOMETRİK İNCELEMESİ* Ali Kemal Us" İbrahim Tekdemir"* Alaittin Elhan**" Tarık Yazar**"* Son

Detaylı

TEST RAPORU ALCAS AF50E SİSTEM (2007.046.2) NUMUNESİ İÇİN TEST METODU

TEST RAPORU ALCAS AF50E SİSTEM (2007.046.2) NUMUNESİ İÇİN TEST METODU TEST RAPORU ALCAS AF50E SİSTEM (2007.046.2) NUMUNESİ İÇİN TEST METODU MÜŞTERİ : ALCAS ALUMİNYUM PROFİL SİSTEMLERİ NUMUNE : ALUMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEM : AF50E PROJE : - SONUÇ UYGUN UYGUN DEĞİL SAYFA

Detaylı

NORMAL OKLÜZYONLU ERKEKLERDE BÜYÜME VE GELİŞİMİN ÖN KAFA TABANI UZUNLUĞUNA ETKİSİ * GİRİŞ

NORMAL OKLÜZYONLU ERKEKLERDE BÜYÜME VE GELİŞİMİN ÖN KAFA TABANI UZUNLUĞUNA ETKİSİ * GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 13-19, 1984 NORMAL OKLÜZYONLU ERKEKLERDE BÜYÜME VE GELİŞİMİN ÖN KAFA TABANI UZUNLUĞUNA ETKİSİ * Oktay ÜNER** Sevil YEŞİLOVA*** Sema ILGAR*** Ali GÜLTAN***

Detaylı

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER Merkezi sistem ile ısınan binalarda ısı giderlerinin tüketime göre paylaştırılması için tasarlanmıştır Çok fonksiyonlu 5 haneli ekran EEPROM mikro işlemci

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI MUAYENESİ (LOMBER VE ALT EKSTREMİTE) Dr. Arif GÜLKESEN

EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI MUAYENESİ (LOMBER VE ALT EKSTREMİTE) Dr. Arif GÜLKESEN EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI MUAYENESİ (LOMBER VE ALT EKSTREMİTE) Dr. Arif GÜLKESEN Günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, büyük oranda eklemlerde yeterli hareket açıklığının olmasına bağlıdır. Bu

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

KULLANICI TARAFINDAN TESTİN DOĞRULANMASI (VERİFİKASYON) Dr. Murat Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu

KULLANICI TARAFINDAN TESTİN DOĞRULANMASI (VERİFİKASYON) Dr. Murat Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu KULLANICI TARAFINDAN TESTİN DOĞRULANMASI (VERİFİKASYON) Dr. Murat Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu Kaynaklar CLSI EP5-A2: Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods (2004)

Detaylı

KST Lab. Shake Table Deney Föyü

KST Lab. Shake Table Deney Föyü KST Lab. Shake Table Deney Föyü 1. Shake Table Deney Düzeneği Quanser Shake Table, yapısal dinamikler, titreşim yalıtımı, geri-beslemeli kontrol gibi çeşitli konularda eğitici bir deney düzeneğidir. Üzerine

Detaylı

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014. TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 24 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ Koordinat Ölçme Teknolojisi Koordinat ölçme teknolojisi,

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 1, 2003 1-6 KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Yasemin Genç* Durdu Sertkaya** Selda

Detaylı

Fiz 1011 Ders 1. Fizik ve Ölçme. Ölçme Temel Kavramlar. Uzunluk Kütle Zaman. Birim Sistemleri. Boyut Analizi.

Fiz 1011 Ders 1. Fizik ve Ölçme. Ölçme Temel Kavramlar. Uzunluk Kütle Zaman. Birim Sistemleri. Boyut Analizi. Fiz 1011 Ders 1 Fizik ve Ölçme Ölçme Temel Kavramlar Uzunluk Kütle Zaman Birim Sistemleri Boyut Analizi http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Ölçme Nedir? Fiziksel bir büyüklüğü ölçmek, birim olarak seçilen

Detaylı

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Noktalar arasındaki düşey mesafelerin ölçülmesine yükseklik ölçmesi ya da nivelman denir. Yükseklik: Ölçülmek istenen nokta ile sıfır yüzeyi olarak kabul edilen

Detaylı

YÜZÜN DİK YÖN SINIFLAMASINDA KULLANILAN SEFALOMETRİK AÇILARIN İNCELENMESİ

YÜZÜN DİK YÖN SINIFLAMASINDA KULLANILAN SEFALOMETRİK AÇILARIN İNCELENMESİ YÜZÜN DİK YÖN SINIFLAMASINDA KULLANILAN SEFALOMETRİK AÇILARIN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF CEPHALOMETRIC ANGLES USED INX VERTICAL FACIAL CLASSIFICATION Özge USLU AKÇAM 1 Zaur NOVRUZOV 2 ÖZET Amaç: Sefalometrik

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ ELEKRİK DERELERİ-2 LABORAUARI II. DENEY FÖYÜ 1-a) AA Gerilim Ölçümü Amaç: AA devrede gerilim ölçmek ve AA voltmetrenin kullanımı Gerekli Ekipmanlar: AA Güç Kaynağı, AA oltmetre, 1kΩ direnç, 220Ω direnç,

Detaylı

HASSAS OTOMATİK GEOMETRİ ÖLÇÜMLERİ DAHA HIZLI, DAHA KOLAY VE ÇOK DAHA EKONOMİK

HASSAS OTOMATİK GEOMETRİ ÖLÇÜMLERİ DAHA HIZLI, DAHA KOLAY VE ÇOK DAHA EKONOMİK HASSAS OTOMATİK GEOMETRİ ÖLÇÜMLERİ DAHA HIZLI, DAHA KOLAY VE ÇOK DAHA EKONOMİK VECTRO. OTOMASYON İÇİN TASARLANDI Vectro Third Dimension ın en çok satan taşınabilir lazer ölçüm sistemi GapGun Pro nun gelişmiş

Detaylı

TAM PROTEZLERİN İSTİRAHAT DİKEY BOYUTUNA ETKİLERİNİN YUMUŞAK DOKU VE SEFALOM ETRİ K ÖLÇÜMLERLE İNCELENMESİ

TAM PROTEZLERİN İSTİRAHAT DİKEY BOYUTUNA ETKİLERİNİN YUMUŞAK DOKU VE SEFALOM ETRİ K ÖLÇÜMLERLE İNCELENMESİ İ Ü Dİş Hek Fak Der 1997: 31: 139-143 TAM PROTEZLERİN İSTİRAHAT DİKEY BOYUTUNA ETKİLERİNİN YUMUŞAK DOKU VE SEFALOM ETRİ K ÖLÇÜMLERLE İNCELENMESİ Gülsen Bayraktar 1 Özlem Duran 2 Tamer L. Erdem 3 Evren

Detaylı

Arnett soft tissue cephalometrıc analysis

Arnett soft tissue cephalometrıc analysis S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 3 / Sayı 2 / 2012 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERLEME Arnett yumuşak doku sefalometrik Arnett soft tissue cephalometrıc analysis Ruhi Nalçacı*, Gökhan Özyer*

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ

SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ ÖZET: Petek SINDIRGI 1 ve İlknur KAFTAN 2 1 Yardımcı Doçent Dr. Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül

Detaylı

BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE CYBERKNIFE UYGULAMALARI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Kemal ERDOĞAN Radyoterapi Teknikeri

BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE CYBERKNIFE UYGULAMALARI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Kemal ERDOĞAN Radyoterapi Teknikeri BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE CYBERKNIFE UYGULAMALARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Kemal ERDOĞAN Radyoterapi Teknikeri CYBERKNIFE Robotik radyocerrahi sistem Cerrahiye alternatif

Detaylı

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi 10 A) DENEY NO: HT-350-01 B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi C) DENEYİN AMACI: Aynı boyutlarda ve aynı malzemeden yapılmış bir katı çubuk boyunca ısının doğrusal olarak nasıl iletildiğini göstermek,

Detaylı

LAZER SENSÖRLERLE BİR ROBOTUN DOĞAL FREKANSLARININ VE STATİK ÇÖKMELERİNİN ÖLÇÜMÜ

LAZER SENSÖRLERLE BİR ROBOTUN DOĞAL FREKANSLARININ VE STATİK ÇÖKMELERİNİN ÖLÇÜMÜ 327 LAZER SENSÖRLERLE BİR ROBOTUN DOĞAL FREKANSLARININ VE STATİK ÇÖKMELERİNİN ÖLÇÜMÜ Zeki KIRAL Murat AKDAĞ Levent MALGACA Hira KARAGÜLLE ÖZET Robotlar, farklı konumlarda farklı direngenliğe ve farklı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 11 ELEKTRİK MOTOR TORKUNUN BELİRLENMESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 11 ELEKTRİK MOTOR TORKUNUN BELİRLENMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 11 ELEKTRİK MOTOR TORKUNUN BELİRLENMESİ TEORİK BİLGİ: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK

Detaylı

5 İki Boyutlu Algılayıcılar

5 İki Boyutlu Algılayıcılar 65 5 İki Boyutlu Algılayıcılar 5.1 CCD Satır Kameralar Ölçülecek büyüklük, örneğin bir telin çapı, objeye uygun bir projeksiyon ile CCD satırının ışığa duyarlı elemanı üzerine düşürülerek ölçüm yapılır.

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KST Lab. Manyetik Top Askı Sistemi Deney Föyü

KST Lab. Manyetik Top Askı Sistemi Deney Föyü KST Lab. Manyetik Top Askı Sistemi Deney Föyü. Deney Düzeneği Manyetik Top Askı sistemi kontrol alanındaki popüler uygulamalardan biridir. Buradaki amaç metal bir kürenin manyetik alan etkisi ile havada

Detaylı

KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU

KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU 235 KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU Kemal ÖZCAN Aliye KARTAL DOĞAN ÖZET Kızılötesi kulaktan sıcaklık ölçen termometreler sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

SIVI YOĞUNLUKLARININ BİRİNCİL SEVİYEDE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN ÖLÇÜM DÜZENEĞİ

SIVI YOĞUNLUKLARININ BİRİNCİL SEVİYEDE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN ÖLÇÜM DÜZENEĞİ 383 SIVI YOĞUNLULARININ BİRİNCİL SEVİYEDE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN ÖLÇÜM DÜZENEĞİ Haldun DİZDAR Ümit Y. AÇADAĞ Orhan SAARYA ÖZET Endüstride, sıvı yoğunluğunun yüksek hassasiyetle ölçümü, başta petrol olmak

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. DİNAMİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ ve ANALİZİ

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. DİNAMİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ ve ANALİZİ OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ DİNAMİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ ve ANALİZİ 1) İdeal Sönümleme Elemanı : a) Öteleme Sönümleyici : Mekanik Elemanların Matematiksel Modeli Basit mekanik elemanlar, öteleme hareketinde;

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Kobra 3 ile Ohm Yasası

Kobra 3 ile Ohm Yasası Kobra 3 ile Ohm Yasası LEP İlgili konular Ohm yasası, Özdirenz, Kontakt Direnç, İletkenlik, Güç ve İş Prensip Voltaj ile akım arasındaki ilişki farklı rezistörler için ölçülür. Direnç akımla ilglili olan

Detaylı

METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU. Sedat Abuşoğlu Konya

METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU. Sedat Abuşoğlu Konya METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Sedat Abuşoğlu Konya İki Tanım Validasyon (CLSI): Bir sistem veya yöntemin beklendiği şekilde çalıştığını kanıtlama eylemi veya sürecidir. Validasyon (WHO-BS/95.1793):

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Da / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Bu kadar hassas ölçüm yapabilir mi? ±.0 mm ölçüm hassasiyetle; Leica DISTO Da tek tuşa basarak hassas ölçüm yapabilmenize olanak sağlar.

Detaylı

Üst Keser Konumunun Yumuşak Doku Parametreleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Üst Keser Konumunun Yumuşak Doku Parametreleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2017; 38_1: 39-47 Üst Keser Konumunun Yumuşak Doku Parametreleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi The Effect of Upper Incisor Position on Soft Tissue Parameters Aylin Paşaoğlu

Detaylı

SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-190.2014.

SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-190.2014. SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-190.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 23 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ Bu

Detaylı

ANALİTİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004

ANALİTİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 ANALİTİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 1 Laboratuvarlarda yararlanılan analiz yöntemleri performans kalitelerine göre üç sınıfta toplanabilir: -Kesin yöntemler

Detaylı

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Fevzi Zengin f_zengin@hotmail.com Musa Şanlı musanli@msn.com Oğuzhan Urhan urhano@kou.edu.tr M.Kemal Güllü kemalg@kou.edu.tr Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ

DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ Ölçme Bilgisi DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ Çizim Hassasiyeti Haritaların çiziminde veya haritadan bilgi almada ne kadar itina gösterilirse gösterilsin kaçınılmayacak bir hata vardır. Buna çizim

Detaylı

DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ

DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ GİRİŞ Radyoterapinin temel prensibi : Normal dokuların ışın dozunu azaltarak tümöre istenilen dozu verebilmektir. Son yıllarda radyoterapi alanında

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOYMA BASINCI DENEY FÖYÜ 3

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOYMA BASINCI DENEY FÖYÜ 3 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOYMA BASINCI DENEY FÖYÜ 3 Hazırlayan: Arş. Gör. Gülcan ÖZEL 1. Deney Adı: Doyma çizgisi kavramı 2. Deney Amacı:

Detaylı

HAMZA ALTINSOY & ÖMER DOĞRU İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı

HAMZA ALTINSOY & ÖMER DOĞRU İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ HAMZA ALTINSOY & ÖMER DOĞRU İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı 1 STANDARTLAR &

Detaylı

CIM - Computer Integrated Manufacturing

CIM - Computer Integrated Manufacturing CIM - Computer Integrated Manufacturing Ders 7 Scorbase - Robocell Scorbase Nedir? SCORBASE, ASRS ve ER-4U robotunu kullanmak, idare etmek ve yönetmek için kullanılan yazılımdır. 2 / 13 ER-4U Kimdir? Uzuvları

Detaylı

kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme

kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme Amaç: Osiloskop kullanarak AC gerilimin genlik, periyot ve frekans değerlerinin ölçmesi Gerekli Ekipmanlar:

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları. Haluk İşeri. Ankara Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları. Haluk İşeri. Ankara Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları Haluk İşeri Ankara Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı OSAS Tanı ve Tedavi Yöntemleri Ankara 2007 Habitüel horlama, populasyonun % 25 i Rice

Detaylı

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aydın DURMUġ SAMSUN Deney 1: Doğrusal Isı Ġletimi Deneyi

Detaylı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TANIMLAR Dr. Neriman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı In-vitro tanı Sürekli doğru sonuç Amaca uygun Zamanında Uygun maliyet In-vitro tanı elemanları Kitler

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama Uygulamalar 1. İhtiyaç Hesaplama 2. Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama 3. Dolaşım Akış Çizelgeleme/Terminleme

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Veri kayıt sistemi testo Saveris 2. Analysis & Reports. Graphical presentation

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Veri kayıt sistemi testo Saveris 2. Analysis & Reports. Graphical presentation Analysis & Reports Coldstore east 14.09.2014 to 16.09.2014 Graphical presentation 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Tüm

Detaylı

Teknik Katalog [Kuvvet Ölçüm Cihazı]

Teknik Katalog [Kuvvet Ölçüm Cihazı] Teknik Katalog [Kuvvet Ölçüm Cihazı] [PCE-PTR 200] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

elde ederiz

elde ederiz Deney No : M1 Deney Adı : NEWTON YASASI Deneyin Amacı : Sabit kuvvet altında hareketin incelenmesi, konum-zaman, hız-zaman grafiklerinin çizilmesi. Newton un ikinci hareket kanununun gözlemlenmesi, kuvvet-ivme

Detaylı

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ

GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ A. CUMHUR 1 1 Hitit Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Çorum, alpercumhur@hitit.edu.tr

Detaylı

DENEY 4. Akım Geçiren Tele Etkiyen Kuvvetler: Akım terazisi

DENEY 4. Akım Geçiren Tele Etkiyen Kuvvetler: Akım terazisi DENEY 4 Akım Geçiren Tele Etkiyen Kuvvetler: Akım terazisi T P r o f. D r. T u r g u t B A Ş T U Ğ P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y Y r d. D o ç. D r. N u r d a n D. S A N K I R D r. A h m e t

Detaylı

DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ

DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ Ankastre Kirişlerde Gerinim Ölçümleri 1/6 DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ 1. AMAÇ Ankastre olarak mesnetlenmiş bir kiriş üzerine yapıştırılan gerinim ölçerlerle (strain gauge) kiriş üzerinde

Detaylı

Antropometri Ölçümler için genel kurallar

Antropometri Ölçümler için genel kurallar Antropometri Ölçümler için genel Temel veri toplama No İsim Tarih ve Saat (Ölçüm zamanı) Yaş (Gün/Ay/Yıl) Yaş hesaplama Cins (E) (K) Yükseklik (boy cm) STATURE Ağırlık (kütle kg) Temel veri toplama İncelikli

Detaylı

Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma

Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma Hastalığın en güzel ilacı, o hastalıktan korunmanın çarelerini öğrenmektir. HİPOKRAT Bu sunumun amacı; bel ağrısından korunmak için doğru oturuş, doğru çalışma ve

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Uygulama 4 Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Uygulama 4 Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Uygulama 4 Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 Örnek Senaryo İmplant üreten İMPLANTDENT

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu BASİT MESNETLİ KİRİŞTE SEHİM DENEYİ Deneyin Amacı Farklı malzeme ve kalınlığa sahip kirişlerin uygulanan yükün kirişin eğilme miktarına oranı olan rijitlik değerin değişik olduğunun gösterilmesi. Kiriş

Detaylı

SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-240.2013.

SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-240.2013. SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-240.2013.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 6 Ocak 2014 Gebze/KOCAELİ Bu yeterlilik

Detaylı

KALIN CİDARLI SİLİNDİR

KALIN CİDARLI SİLİNDİR - 1 - YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK ANABİLİM DALI 006-007 ÖĞETİM YILI BAA YAIYILI LABOATUVA FÖYÜ KALIN CİDALI SİLİNDİ Deneyi Yapan Öğrencinin: Adı ve Soyadı

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

SERAMİK/METAL OKSİT SENSÖRLÜ ÇİY-NOKTASI ÖLÇER KALİBRASYON SİSTEMİ

SERAMİK/METAL OKSİT SENSÖRLÜ ÇİY-NOKTASI ÖLÇER KALİBRASYON SİSTEMİ 551 SERAMİK/METAL OKSİT SENSÖRLÜ ÇİY-NOKTASI ÖLÇER KALİBRASYON SİSTEMİ Seda OĞUZ AYTEKİN ÖZET Bu çalışmada; özellikle düşük nem değerlerinde ölçüm yapan seramik ya da metal oksit sensörlü çiynoktası ölçerlerin

Detaylı

Prof. Dr. ŞAKİR ERKOÇ Doç. Dr. MAHMUT BÖYÜKATA

Prof. Dr. ŞAKİR ERKOÇ Doç. Dr. MAHMUT BÖYÜKATA TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP ADI: FENER PROJE ADI NEODYUM MIKNATISLARLA ELEKTRİK ÜRETME Proje Ekibi

Detaylı

ÖMER DOĞRU İş Hijyeni Fiziksel Faktörler Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Fizik Mühendisi

ÖMER DOĞRU İş Hijyeni Fiziksel Faktörler Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Fizik Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ ÖMER DOĞRU İş Hijyeni Fiziksel Faktörler Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYNUR MEDİNE ŞAHİN SAĞLAM Doğum Tarihi: 28 Şubat 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Dişhekimliği Fakültesi Atatürk

Detaylı

WWW.SiMULATOR.COM.TR

WWW.SiMULATOR.COM.TR WWW.SiMULATOR.COM.TR heyecanı hisset! 6D CINEMA Sıra Cins Adet 6D Sinema Nedir? 3 boyutlu gözlüklerle izlenen bir ekranın önünde, sanal gerçekliği yaşatmak için ekrandaki fi lmlerle senkronize hareketli

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü. Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR

3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü. Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR 3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR Endüstride çok yaygın olarak kullanılan asenkron motorların sürekli izlenmesi ve arızalarının en aza indirilmesi büyük önem kazanmıştır.

Detaylı

EN İYİLER ŞİMDİ KABLOSUZ BLUETOOTH İLE BAĞLANMA ZAMANI! 01.03-31.12.2015. 1 2 3 4 SYLVAC ENTEGRE BLUETOOTH SERİSİ Bluetooth ÖZELLİKLİ CİHAZLAR.

EN İYİLER ŞİMDİ KABLOSUZ BLUETOOTH İLE BAĞLANMA ZAMANI! 01.03-31.12.2015. 1 2 3 4 SYLVAC ENTEGRE BLUETOOTH SERİSİ Bluetooth ÖZELLİKLİ CİHAZLAR. 1969 dan beri hassas ölçüm cihazlarının İsviçre li üreticisi EN İYİLER 01.03-31.12.201 201 1 2 3 4 1 2 3 4 SYLVAC ENTEGRE BLUETOOTH SERİSİ Bluetooth ÖZELLİKLİ CİHAZLAR. KAbLOSUZ BAĞLANTIYA HAZIR, MODÜL

Detaylı

KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ ÖLÇÜM METODLARI

KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ ÖLÇÜM METODLARI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ ÖLÇÜM METODLARI Fatih DEĞER İSG Uzman Yardımcısı Aralık 2015 Ankara TS EN ISO 9612-2009 Akustik-Mesleki

Detaylı