DOĞAL BAŞ KONUMUNUN BELiRLENMESiNDE inklinometre KULLANIMININ DEĞERLENDiRiLMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAL BAŞ KONUMUNUN BELiRLENMESiNDE inklinometre KULLANIMININ DEĞERLENDiRiLMESi"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 2 DOĞAL BAŞ KONUMUNUN BELiRLENMESiNDE inklinometre KULLANIMININ DEĞERLENDiRiLMESi Dt., Serdar ÜŞÜMEZ *, ÖZET Bu çalışmanın amacı Self balance + ayna pozisyonu yöntemiyle saptanan doğal baş konumunun sagital ve transversal yöndeki ölçümlerle kaydedilmesi, bu konumun sefalostata aktarılması için özel bir düzenek oluşturulması ve bu düzeneğin klinik olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesidir Düzenek bir adet gözlük çerçevesi ve bunun iki tarafına yerleştirilmiş olan 2 adet eğim algılayıcı (inklinometre), bunlardan gelen elektrik sinyallerini işleyip digital açısal verilere çeviren çevrim modulü ve digital sinyalleri açı cinsinden gösteren likit kristal ekrandan oluşmaktadır. Doğal baş konumunun saptanmasında sırasıyla; 1) 3 bireyin başı sefalostat dışında.self balance + ayna pozisyonu"na getirilmiş ve bu konumda başın öne-arkaya ve sağa-sola açı değerleri bireyin başına yerleştirilen düzeneğin likit kristal ekranından okunarak kaydedilmiştir. 2) bireyler sefalostatta bu açı değerleri tekrar elde edilecek biçimde konumlandırılmış, 3) bu pozisyonda beşer dakika arayla 3'er adet lateral sefalometrik film çekilmiştir. Bu filmlerde Sella-Nasion düzleminin Gerçek Vertikal le yaptığı açı ölçülmüş ve aralarındaki farklar Dahlberg'in metot hatası formülü ile değerlendirilmiş ve ayrıca korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Sonuçlar yöntemin tespit edilen doğal baş konumunun sefalostata aktarılmasında tekrarlanabilirliğinin oldukça yüksek olduğunu (Metot Hatası.6') ve gruplar arasında ileri derecede pozitif bir korelasyon bulunduğunu (Korelasyon Katsayısı.977) ortaya koymuştur. Sistem doğal baş konumunda lateral sefalometrik film elde edilmesi için başarı ile kullanılabilir. Anahtar kelimeler:doğal baş konumu, inklinometre, sefalometri GiRiŞ Broca, 1 birey ayakta dururken ve görme ekseni yer düzlemine paralel olduğunda başın aldığı pozisyonu "doğal baş postürü" olarak tanımlamıştır. Bu pozisyonun kraniyofasiyal morfoloji,2,3 gelecekteki büyüme modeli, 4 ve solunum şekliyle ilişkili olduğu da gösterilmiştir.,6 Doğal baş pozisyonunun elde edilmesinde çeşitli yöntemler geliştirilmiştir Bazı yazarlar 2,3,12 bu pozisyonu bireyin herhangi bir dış referansla yönlendirilmediği bir anda, başın en rahat pozisyonu olarak (SeIf Balance Position), bazı yazarlar ise 7,13 görme ekseni yer düzlemine paralel olduğunda başın pozisyonu olarak kabul ederler. Doğal baş pozisyonu Orhan 14 tarafından "hedefli ayna yöntemi" ile en yüksek tekrarlanabilirlikte elde edilmiş, ancak gerçekte doğal olmayan, yönlendirilmiş ve statik bir pozisyon olarak tanımlanmıştır. Bu pozisyonun ayrıca tek bir açısal ölçümden çok doğal baş konumu etrafındaki küçük bir Doç, Dr., Metin ORHAN ** SUMMARY The purpose of this study was to construct a device capable of recording and transferring the natural head posifion established by self-balance and mirror position, to assess its clinical use, and to evaluate reproducibility of lateral cephalograms taken with this device. The device included 2 tilt sensors for the measurement of pitch and roll of head. Natural head positions of 2 dental students were established by self-balance and mirror pasifian 1 times, recorded with the device and reproduced in the cephalostat via device using average of the measurements. Three lateral cephalograms were obtained in this position with 1- minute intervals between each. The first two sets were gathered with the device worn, to assess the reproducibility of the recorded posture in the cephalostat by the inclinometer device. During the exposure of third set of films the device was not worn and this set was used for transfer of superimposed areas and determination of stability of the established positian while the device is taken away from head. The results revealed method errors of.69 between the first two sets of radiographs with a correlation coefficient of.977. The reproducibility of the method was high and the system was clinically usable for both recording and transfer of head posture in cephalometrics. This technique should make it possible to measure and reproduce head posture accurately. Minimizing and making the system radiolucent and manufacturing it integrated to the radiographic device will make the device more versatile and will decrease error. Key Words:Natural head position, inclinometer, cephalometrics bir aralıktaki açılar topluluğundan oluştuğu da ifade edilmiştir. 13,14 Dolayısıyla doğal baş pozisyonu dinamik bir kavramdır ve o şekilde kaydedilmelidir. Baş pozisyonunun doğru kaydedilmesi ancak dinamik kayıt yapabilen hassas bir ölçüm aracıyla mümkün olabilir. Bu ölçüm aracı yutkunma ve çiğneme sırasında baş pozisyonunu ölçebilmelidir. Bu ölçüm cihazının kullanımı kolay olmalı ve kendisi doğal baş pozisyonunu etkilememelidir. Aynı zamanda ölçümler uzun zaman aralıklarında tekrar edilebilir olmalı ve ölçümlerin doğruluğu ölçümü yapan kişinin kişisel becerisinden olumsuz etkilenmemelidir. Cleall ve arkadaşları 1 baş postüründeki dinamik değişiklikleri bireyleri nispeten uzun sürelerde radyasyona maruz bırakan sinefluorografi (cinefluorography) aracılığıyla kaydetmişlerdir. Elde edilen görüntüler güçlendirilerek sinematik film üzerine kaydedilmiştir. Bu filmler daha sonra başı n yutkunma sırasındaki hareketinin değerlendirilmesi *Araştırma Görevlisi **Öğretim Üyesi *Selçuk Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Konya 2

2 C.Ü. DişHEKiMLiGi FAKÜLTESi DERGiSi 2 için kullanılmıştır. Murphy ve arkadaşları 16 tek eksendeki (sagittal) değişiklikleri ölçebilen böyle bir düzenek geliştirmişlerdir. Yaptıkları çalışmanın sonucunda bu düzeneğin doğal baş pozisyonunu doğru ve sürekli bir şekilde kaydedebildiği sonucuna varmışlardır. Preston ve arkadaşları 17 aynı düzeneği ayakta duran ve yürüyen bireylerin baş pozisyonlarını karşılaştırmak için kullanmışlardır. Ayrıca düzeneğin sefalometrik filmlerin çekimi esnasında bireylerin pozisyonlandırılması amacıyla da kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Ancak literatürde böyle bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı; 1) başın öne-arkaya (pitch) ve sağa-sola (rolf) doğru olan eğim değişikliklerini iki eksende ölçebilen ve sefalostatta tekrar edebilen daha gelişmiş bir düzenek oluşturmak, 2) bu düzeneğin doğal baş pozisyonunun önce saptanıp, daha sonra lateral sefalometrik film çekimi sırasında tekrar elde edilmesi amacıyla kullanılabilirliğinin değerlendirilmesidir. MATERYAL VE METOD Ölçüm Düzeneği Doğal baş konumunun tespit edilmesinde, geliştirilen özel bir düzenek kullanılmıştır. Düzenek; bir adet gözlük çerçevesi, bunun iki tarafına yerleştirilmiş olan 2 adet eğim algılayıcı (inklinometre), bunlardan gelen elektrik sinyallerini işleyip digital açısal ve analog voltaj cinsinden verilere çeviren çevrim modulü (conversion module) ve digital sinyalleri açı cinsinden gösteren ekrandan (likit kristal ekran) oluşmaktadır (Resim 1). CiLT: 3, SAYI: 1 düzlemdeki ön arka yön açılanmayı (pitch) ve diğeri frontal düzlemdeki sağa ve sola doğru olan açılanmayı (roll) tespit etmek üzere iki adedi kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan inklinometreler 8 ile +8 derece aralığındaki değişiklikleri.1 derece hassasiyetle ölçebilmektedir ve her biri 19x19x mm boyutlarında ve 3 gram ağırlığındadır. Bir gözlük çerçevesinin kolları üzerine; başın öne arkaya doğru olan eğim değişikliklerinin tespit edilebilmesi için, gözlük çerçevesinin sağ kolu üzerine orta oksal düzleme paralel olacak şekilde bir adet inklinometre yerleştirilmiştir. Başın yana doğru yani transversal eğim değişikliklerinin tespiti için ise gözlük çerçevesinin sol koluna orta oksal düzleme dik olacak şekilde ikinci bir inklinometre yerleştirilmiştir. Bu yerleştirme işlemi sırasında inklinometrelerin gözlük kolları üzerinde cilde değip başı rahatsız etmeyecek kadar önde ve görme eksenine girmeyecek kadar arkada olmasına dikkat edilmiştir. Düzeneğin iki adet inklinometre ve gözlük çerçevesinden oluşan kraniyal kısmının ağırlığı toplam gramdır (Resim 2, Resim 3 A, B). Resim 2: Gözlük çerçevesi ve üzerine yerleştirilmiş inklinometreler. Resim 1 : Araştırmada kullanılan sitem düzeneği. Doğal baş konumunun açısal olarak kaydedilebilmesi için öncelikle başın öne-arkaya (pitch) ve sağa-sola (roll) eğimini ölçebilen bir aygıt gereklidir. Bu amaçla tek eksendeki açı değişikliklerini ölçebilen bir inklinometre (SX-7D-LlN, linear tilt sensor, Advanced Orientation Systems Inc., Unden, NJ, ABD) seçilmiş ve düzenekte birisi sagital düz- 26 Resim 3 A: Sistemin kraniyal kısmını taşıyan bir bireyin önden görünüşü. Resim 3 B: Sistemin kraniyal kısmını taşıyan bir bireyin yandan görünüşü.

3 C.Ü. DİŞHEKiMLiGi FAKÜLTESi DERGiSi 2 Her iki taraftaki inklinometreden çıkan elektronik kabloları, boynun ve başın arka tarafından uzanarak voltaj cinsinden sinyalleri işleyen birim olan çevrim modülüne (EZ-TIL T-4-7 conversion module, Advanced Orientation Systems Inc., Unden, NJ, ABD) ulaşmaktadır. Bu çevrim modülü iki adet veriyi, programlanabilir bir CMOS mikroişlemci aracılığıyla işleyerek doğrusal analog ve digital veri çıkışları oluşturmaktadır. Oluşan analog ve digital çıkışlar bir likit kristal ekrandan izlenebilmektedir. Sefalometrik Filmlerin Elde Edilmesi Düzeneğin eğim algılayıcıları taşıyan gözlük çerçevesinden oluşan kraniyal kısmı bireylere takılmış ve bu parçaya alışmaları için dakika beklenmiştir. Bireyden psikolojik ve fiziksel olarak son derece rahat ve gerilimsiz bir biçimde, ayakları birbirine paralel, dik olarak ayakta durması, vücut, omuz ve başını en rahat konuma getirmek için kollarını serbest olarak yanlarına salıvermesi istenmiştir. Daha sonra başını giderek azalan biçimde öne ve arkaya eğerek en gerilimsiz ve rahat olduğu pozisyonu bulması istenmiştir. Bu şekilde "self balance" pozisyonu elde edilmiştir. Bu pozisyon sağlandıktan sonra 1 metre önündeki duvara yere dik şekilde monte edilmiş bir aynada kendi gözlerinin içine bakmaları istenmiştir. Bu esnada likit kristal ekranda okunan pitch ve roll değerleri kaydedilmiştir. Bu işlem birer dakika aralarla on defa tekrarlanmıştır. Böylece her bireye ait 1 adet sagital ve 1 adet transversal açı değeri elde edilmiştir. Elde edilen verilerin ortancaları hesaplanarak kaydedilmiştir. Sefalometri odasındaki aşamada ise, bireye düzenek takılmış(resim 4), kulağa giren kısımları rahatsızlık oluşturarak başı zorlamaması ancak, başın orta oksal düzleminin de sefalostatın orta oksal düzlemi ile çakışması için, ters çevrilmiş olan kulak çubukları başa kulaklar hizasında hafifçe temas ettirilerek sefalastata yerleştirilmiştir. Daha sonra likit kristal ekrandaki pitch ve roll değerleri, daha önceden hesaplanan ortancayla çakışıncaya kadar bireyden başını yavaşça öne-arkaya ve sağasola yatırması istenmiştir. Böylece hastanın sefalostat dışında tespit edilen doğal baş konumları ortancası sefalostatta tekrar elde edilmiş ve bu konumda lateral sefalometrik film çekimi yapılmıştır. Birey sefalostattan çıktıktan dakika sonra, sefalostatta konumlandırma işlemi tekrarlanarak ikinci film çekilmiştir. ikinci filmden beş da~ika sonra ise baş konumu ayarlanmış ancak bu defa baş konumu değiştirilmeksizin gözlük çerçevesi baştan uzaklaştırılmış ve üçüncü film elde edilmiştir. Bu CiLT: 3, SAYI: 1 üçüncü filmin çekiminin iki amacı vardır. Birincisi gözlüğün metal iskeletinin anatomik noktalara süperpoze olduğu filmlerde bu anatomik noktaların 1. ve 2. filmlere aktarılması, ikincisi ise gözlük baştan uzaklaştırılınca, ayarlanan baş konumunun bozulup bozulmadığının tespit edilmesidir. Resim 4: Sistemi taşıyan bireyin sefalostatta konumlandırılması. Araştırmada kullanılan ölçüm Araştırmada doğal baş konumunun belirlenmesi amacıyla Gerçek Vertikal (GV) ile Sella-Nasion düzlemi (SN) arasında oluşan açı ölçülmüştür (Resim ). Resim : Araştırmamızda kullanılan sefalometrik ölçüm. İstatistiksel Değerlendirme Yöntemimizin tekrarlanabilirliğini belirlemek amacı ile, birinci, ikinci ve üçüncü filmlerde GV-SN açıları ölçülmüş.ve bu ölçümlerin tekrarlanabilirlik katsayısı Dahlberg'in Metot Hatası Formülü ile hesaplanmıştır. MH= Σd 2 /2n MH= metot hatası, d = ilk ve ikinci ölçümler arası,fark, n= örnek sayısıdır. 27

4 C.Ü. DiŞHEKiMLiGi FAKÜLTESi DERGiSi 2 CiL T: 3, SAYı: 1 BULGULAR Sefalometrik Çizimlerdeki Metot Hatasının Belirlenmesi Otuz filmlik 1. grup içerisinden rastgele seçilen 1 bireyin filmleri tekrar çizilmiş, üzerinde GVSN ölçümünün 2 kez aynı araştırıcı tarafından tekrarlanmasıyla elde edilen değerler ilk çizimle karşılaştırılmış ve metot hatası.3 derece ve korelasyon katsayısı.996 olarak bulunmuştur. Buna göre aynlfilmin birinci ve ikinci çizimini arasında yüksek derecede pozitif korelasyon bulunduğu ve tekrarlanabilirliğin yüksek olduğu kabul edilebilir. Doğal Baş Konumunun inklinometre ile Sefalostata Aktarılmasının Tekrarlanabilirliğinin Değerlendirilmesi Her bireyin birinci, ikinci ve üçüncü filmleri üzerinde ölçülen GV/SN açılarının ortalaması birinci çekim için ortalama ve ikinci çekim için ortalama 97.. ve üçüncü çekim için ortalama 97.T olarak bulunmuştur. Birinci-ikinci film ölçümleri arasındaki farkların Dahlberg'in, metot hatası formülü ile değerlendirilmesi sonucu, metot hatası birinci-ikinci ölçümler arasında.6 derece olarak bulunmuştur (Tablo I). Bu ölçümler arasındaki korelasyon katsayısı da.984'dür ve her iki grup arasında ileri derecede pozitif bir korelasyon mevcuttur. GV-SN Fark Mutlak BİREY 1. Film 2. Film 3. Film \ Ortalama SS Tablo ve 2 gruplar arasında 4.7 GV-SN ölçümüne ait Minimum metot Maksimum hatası ve korelasyon 19. katsayısı 11. değerleri Range 3. 2 Metot Hatası (derece).6 Korelasyon Katsavısı Doğal Baş Konumunun Gözlük Çıkarıldığında Tekrarlanabilirliğinin Değerlendirilmesi Birinci-üçüncü ve ikinci-üçüncü filmlerin ölçümleri arasındaki farkların Dahlberg'in metot hatası formülü ile değerlendirilmesi sonucu, metot hatası birinci-üçüncü filmlerin ölçümleri arasında.7 derece ve ikinci-üçüncü filmlerin ölçümleri arasında.6 derece olarak bulunmuştur (Tablo II). Bu ölçümler arasındaki korelasyon katsayısıları da sırasıyla.977 ve.984'dür ve her iki çift arasında ileri derecede pozitif bir korelasyon mevcuttur. Dolayısıyla üçüncü filmin çekimi esnasında gözlüğün uzaklaştırılması baş konumunu önemli düzeyde bozmamaktadır. GV-SN Fark Mutlak Fark BİREY 1. Film 2. Film 3. Film ' \ Ortalama SS Tablo ve 2-3 grupları arasında GV-SN ölçümüne ait metot hatası ve korelasyon katsayısı değerleri.. TARTIŞMA Solow ve Talgren2,3,18 baş konumunun kraniyofasiyal iskeletin gelişimi üzerindeki rolü hakkında çeşitli çalışmalar yapmıştır. Solow ve Kreiborg 19 baş postürü ile kraniyofasiyal morfoloji arasında muhtemel bir ilişkiyi ortaya koyan "yumuşak dokuların gerilmesi" hipotezini ileri sürmüşlerdir. Ferrario ve arkadaşları 2 Frankfurt Horizontal ve Gerçek Horizontal arasındaki açının ayakta du-

5 C.Ü. DiŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi DERGiSi 2 duran erkek bireylerde 13 derece ekstansiyanda, ve oturan erkek bireylerde derece ekstansiyanda olduğunu göstermişlerdir. Bu sonuç insanların ayakta dururken başlarını daha dik tuttuklarını göstermektedir. Preston ve arkadaşları 17 3 erkek bireyden 23'ünün başlarını yürürken orthopozisyona göre 2.1 derece daha ekstansiyanda tuttuklarını belirtmişlerdir. Cleall ve arkadaşları 21 başın yutkunma esnasındaki geçişli ekstansiyonunu göstermek için sinefluorografik teknik kullanmışlardır. Bu metod bireyleri yüksek radyasyon seviyelerine maruz bıraktığından, rutin kullanımı sınırlı kalmıştır. Dolayısıyla baş postürünü dinamik olarak ölçmek için invaziv olmayan bir yöntem gereklidir. Murphy ve arkadaşları 16 inklinometre adı verilen eğim ölçer kullanarak doğal baş pozisyonunun tek eksende ölçülmesi için bir düzenek oluşturmuşlardır. Bu çalışmanın amacı da başın hem ön-arka hem de sağ-sol yöndeki eğim değişikliklerini iki eksende birden ölçebilen daha hafif bir düzenek oluşturmak, ve bu düzeneğin lateral sefalometrik film çekiminde kullanılabilirliğini araştırmaktır. Düzenek hazırlanırken en çok önem verilen konulardan birisi düzeneğin kraniyal parçasının mümkün olduğunca hafif olmasının sağlanması olmuştur. Baş üzerinde ağırlığı fazla olan bir düzenek kaçınılmaz olarak bu doğal konum üzerinde değiştirici bir etkiye sahip olacaktır. Murphy, Preston ve Evans'ın 1991 yılında oluşturdukları benzer düzenekte kraniyal parçanın ağırlığı 11 gramdır. Yaptıkları çalışmada bu 11 gramlık düzeneğin doğal baş konumunu önemli düzeyde değiştirmediği sonucuna varmışlardır. Bizim geliştirdiğimiz düzeneğin kraniyal kısmının ağırlığı ise sadece 21.6 gramdır ve önceki sistemdekinin beşte biri ağırlığındadır. Dolayısıyla mevcut düzeneğin doğal baş konumunu önemli oranda değiştirmediği kabul edilebilir. Murphy, Preston ve Evans yine aynı çalışmalarında kraniyal parçanın başa her seferinde aynı şekilde takılıp takılamadığını da test etmişler ve iki farklı zamandaki uygulama arasında fark bulamamışlardır. Dolayısıyla bu tekrarlanabilirlik testi çalışmamızda yer almamış ve Murphy ve arkadaşlarının kabullerine uyulmuştur. Murphy ve arkadaşları oluşturdukları düzenek ile sadece doğal baş konumunun ölçülebilirliğini değerlendirmişler fakat bu yöntemi sefalometrik film elde edilmesinde kullanmamışlardır. Murphy ve arkadaşlarının çalışması ile bizim çalışmamız arasındaki bir diğer fark ise ölçüm yapılan eksenlerdir. Önceki çalışmada sadece başın ön arka yön hareketi (pitch) ele alınırken, çalışmamızda yana doğru (roll) olan hareketlerde ölçüi CİLT: 3, SAYI: 1 müştür. Dolayısıyla tamamıyla çok boyutlu bir fiksasyon sağlanmıştır. Doğal kabul edilen her hangi bir baş konumunda sefalometrik film çekilmesi, klasik çekim yöntemlerinden daha zor bir işlemdir. Özellikle çocuklarda ve kooperasyon kurulamayan hastalarda bu konumun hem tespiti hem de sefalastata aktarılması çok zordur. Bizim düzeneğimiz kullanıldığında ise doğal baş konumunun tespit edilerek sefalostata aktarılması da klasik yöntemlerden daha kolay ve kesindir. Ancak daha fazla zaman almaktadır. Çalışmada lateral sefalometrik filmler iki defa kraniyal parça ile ve bir defa da kraniyal parça uzaklaştırılarak elde edilmiştir (Resim 6). Kullandığımız gözlük çerçevesinin kollarının içerisindeki metal iskelet, gözlükle alınan radyograflarda radyoopak görüntüye sebep olmuş ve bazı bireylerde bu görüntü Nasion noktası üzerine süperpoze olmuştur. Bu istenmeyen durum sistemimizin bir dezavantajı olarak karşımıza çıkmaktadır. Düzeneğin kraniyal parçası üzerindeki inklinometreler ise film üzerinde belli belirsiz bir görüntü oluşturmuştur. inklinometreden çıkan kabloların içinden geçen metal teller ise çok incedirler ve görüntü oluşturmalarına rağmen anatomik yapıların tanınmasına engel olmamaktadırlar. Eğer yapısı tamamen radyolüsent maddelerden oluşan bir taşıyıcı çerçeve kullanılırsa gözlüğü çıkartmaya gerek bile kalmadan film çekimi yapılabilir. Üçüncü filmin elde edilmesindeki esas amaç, Nasion ve Sella noktalarının gözlük çerçevesinin süperpozisyonuna uğradığı durumlarda bu noktaların yerini üçüncü filmden birinci ve ikinci filme transfer ederek doğru olarak tanımlamaktı. Buradaki ikinci amaç ise gözlük uzaklaştırıldığında tespit edilen baş konumunun ne kadar değiştiğini tespit etmekti. Resim 6: Sistemin kraniyal kısmı ile alınan bir lateral sefalogram. Birinci ve ikinci filmler karşılaştırıldığında, sefalostat dışında tespit edilen açısal değer referans alınarak düzenek yardımıyla çekilen iki radyografta aynı baş konumunun ihmal edilebilir bir ha- 29

6 C.Ü. DiŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi DERGiSi 2 ta oranıyla tekrarlanabildiği görülmüştür. Düzeneğin kraniyal kısmı baştan uzaklaştırıldıktan sonra baş konumunun bozulup bozulmadığını değerlendirdiğimiz üçüncü film grubunun ölçüm sonuçları, birinci-üçüncü film arasında.7 derece ve ikinciüçüncü film arasında.6 derecelik bir sapma olduğunu göstermektedir. Bu da, düzenek yardımıyla baş konumlandırıldıktan hemen sonra, süperpozisyonları önlemek için düzenek baştan çıkarılır çıkarılmaz film çekilince baş konumunun anlamlı derecede değişmeyebileceğini göstermektedir. Aslında en ideali, hem ölçümde kullanılacak kraniyal parçanın, hem de sefalostatta pozisyonlandırmada kullanılacak düzenek kısımlarının röntgen makinası üreticisi firmalar tarafından aygıta özel ve entegre şekilde üretilmesidir. Eğer gelecekte bu gerçekleşirse belki şimdiki kulak ve burun çubukları yerine başı bir kraniyostat gibi kavrayan, otomatik olarak daha önceden tespit edilen pitch ve roll değerlerine uygun konuma getiren ve radyografta görüntü vermeyen inklinometrelere sahip sefalostatlar da üretilebilecektir. Bu da açı değerinin sefalostatta oluşturulması sırasında bizim karşılaştığımız sorunları da ortadan kaldıracak ve belki.6 derecelik metot hatamız çok daha küçülecektir, böylece kooperasyon sorunu olan hastalarda da doğal baş konumunun daha hassas bir şekilde tekrarlanması mümkün olacaktır. SONUÇLAR 1. Doğal baş pozisyonunun uzayın iki düzleminde (sagittal ve transversal) ölçülmesine ve sefalostata transferine imkan veren bir düzenek geliştirilmiştir. 2. Daha önceden belirlenen baş pozisyonunun bu düzenek ile sefalastata aktarılmasının ve bu konumda film çekilmesinin tekrarlanabilirliği oldukça yüksek bulunmuştur. 3. Overdozajdan kaçınmak amacıyla, sefalostatta inklinometre cihazı ile ayarlanan baş pozisyonunun, film çekimi esnasında cihazın baştan çıkarılması ile önemli ölçüde bozulmadığı saptanmıştır. 4. Bu düzenek ve yöntemin, taşınabilir bir veri depolayıcı kullanılarak doğal baş konumunun dinamik olarak ölçümlerinde de uygulanabileceği düşünülmektedir. KAYNAKLAR 1. Broca M: Sur les projections de la tete, et sur un nouveau procede de cephalometrie. Bull, De la Societe, D'Anthropologie de Paris 3, 14-44, (Alınmıştır; Solow B, Tallgren A: Natural head position in standing subjects, Acta Odont Scand 29, 91-67, 1971) 2. Solow B, Tallgren A: Natural head position in standing subjects. Acta Odont Scand 29, 91-67, Solow B, Tallgren A: Dentoalveolar morphology in relation to craniocervical posture. Angle Orthod 47, 17 CİLT: 3, SAYI: 1 164, Solow B, Siersbaek-Nielsen S: Growth changes in ' head postu re related to craniolacial development. Am J Orthod 89 (1) , Woodside D, Linder-Aronson s: The channelization ol upper and lower anterior lace heights compared 1 population standards in males between ages 6 to 2 years. Eur. J. Orthod 1: 2-4, Solow B, Siersbaek-Nielsen S, Greve E: Airway adequacy, head postu re and craniolacial morphology. Am J Orthad 86 (3) , Marcotte MR. Head postu re and dentolacial proporti ons. Angle Orthod 1, , Showfety KJ, Vig PS, Matteson S: A sim'ple method lor taking natural head position cephalograms. Am J Orthod 83; 49-, , Cole SC: Natural head position, posture and prognatism; The Ch ap man Prize Assay Br J Orthod 1 (4) , Theron W, Slabbert JCG, Cleaton-Jones PE, Fatti PL: The effect ol complete dentures on head posture. J Prosthet Dent 62:181-4, , Sandham A: Repeatability ol head posture recor: dings Irom lateral cephalometric radiographs. Br J Orthod 1:17-62, , Moorrees CFA, Kean MR. Naturalhead position, A basic consideration in the interpretation ol cephalometrics radiograpas. Am, J, Phys, Anthropol1o , 198 (Alınmıştır; Cooke MS, Wei SHY: A summary live-iactor cephalometric analysis based on natural head posture and true horizonta!. Am J Orthod Dentolac Orthop 93, , 1988, 13. Lundström A, Forsberg CM, Westegren H, Lundström F. A comparison between estimated and registered natural head posture. Eur J Orthod 13, 9-64, Orhan M: Determination ol natural head position with targeted mirror technique. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağ Bil Enst, 19 sayfa, Cleall JF: Deglutition; A study ol lo rm and function. Am J Orthod 1,66-94, Murphy KE, Preston CB, Evans WG: The development ol an instrumentation lor the dynamic measurement ol changing head posture. Am J Orthod Dentolac Orthop 99 (6) 2-26, , Preston CB, Evans WG, Todres JI: The relationship between ortho head postu re and head posture measured during walking. Am J Orthod Dentolac Orthop 111,283-7, Solow B, Tallgren A: Head postu re and craniofacial morphology. AmJ Phys AnthropoI44:417-3, olow B, Kreiborg S: Soft tissue stretching: a possib le control factor in craniolacial morphogenesis. Sqand J Dent Res 8:-7, Ferraio VF, Slorza C, Miani A, Tartaglia G: Craniofacial morphometry by photographic evaluations. Am J Orthod Dentofac Orthop 13, , Cleall JF, Alexander WJ, Mclntyre HM: Head posture and its relation to deglutition. Angle Orthod 36:33-, Yazışma Adresi: Dt. Serdar ÜŞÜMEZ S.Ü. Dişhek. Fak., Ortodonti A.D., Kampüs, 4279, Konya Telefon: Fax: Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti Anabilim Dalı'nda, Dt. Serdar Üşümez taralından, Dr. Metin Orhan gözetiminde hazırlanan aynı isimli "Doktora Tezi" temel alınarak hazırlanmıştır. çalışma, Selçuk Üniversitesi, Araştırma Fonu taralından desteklenmiştir. 3

SINIF II AKTİVATÖR UYGULAMASININ ORTA KRANİYAL FOSSA-ÜST ÇENE-ALT ÇENE GELİŞİM ZİNCİRİNE ETKİSİ

SINIF II AKTİVATÖR UYGULAMASININ ORTA KRANİYAL FOSSA-ÜST ÇENE-ALT ÇENE GELİŞİM ZİNCİRİNE ETKİSİ SINIF II AKTİVATÖR UYGULAMASININ ORTA KRANİYAL FOSSA-ÜST ÇENE-ALT ÇENE GELİŞİM ZİNCİRİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF CLASS II ACTIVATOR TREATMENT ON MİDDLE CRANIAL FOSSA-MAXILLA-MANDIBLE DEVELOPMENTAL SEQUENCE

Detaylı

THE COMPARISON OF BALANCE PERFORMANCE OF THE ATHLETES WHO ARE IN DIFFERENT BRANCHES

THE COMPARISON OF BALANCE PERFORMANCE OF THE ATHLETES WHO ARE IN DIFFERENT BRANCHES ERKMEN, N., SUVEREN, S., GÖKTEPE, A.S., YAZICIOĞLU, K., Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2007, V (3) 115-122

Detaylı

Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır?

Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır? Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article Joint Dis Rel Surg 2009;20(1):47-51 Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır?

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hüdaverdi BİRCAN * ve Gülseren İSKENDER ** Özet Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

Caner YILMAZ**, Suat YALUĞ**, Engin KCCABALKAN*, Arife DOĞAN***

Caner YILMAZ**, Suat YALUĞ**, Engin KCCABALKAN*, Arife DOĞAN*** G. Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 2, Sayfa 11-15, 1995 ÇİĞNEMEDE TARAF TERCİHİ VE ELEKTROMYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ Caner YILMAZ**, Suat YALUĞ**, Engin KCCABALKAN*, Arife DOĞAN*** ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi Arş. Gör. Zehra Gök Metin e-posta: zehragok85@hotmail.com Doç. Dr. Leyla Özdemir e-posta: leylaceyran@yahoo.com Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 06100

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 20 Sayý: Sayfa: (2-2) Makina Mühendisleri Odası YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Işıl ALEV, Bahar ÇAVDAR, Bilge ÇELİK, Volkan DEMİREL, Ayşegül GÜLLER, Canan

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

KONVANSİYONEL VE DİGİTAL BİTE-WİNG RADYOGRAMLAR ÜZERİNDE ÖLÇÜLEN ALVEOL KEMİK YÜKSEKLİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF ALVEOL BONE LEVEL VALUES MEASURED ON CONVENTIONAL AND DIGITAL BITE-WING

Detaylı

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin. Türkçe ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin. Türkçe ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110624015920 Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Arkun Tatar 1, Serdar Tok

Detaylı

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Doç. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA ÖZET. - Bu araştırmada seçme gerektiren, kısa cevaplı ve doğru-yanlış test maddelerinin

Detaylı

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI İsmail BAŞLAR UZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü Ocak 2012 ANTALYA

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ Ġlke Aktuğ BUZKAN, Rifat Mert GÜLMEZ, Duygu KARACAN, Ezgi SÜMER, Mustafa TAġDEMĠR DanıĢman: Kumru Didem ATALAY ÖZET Araştırmalar, doğadaki

Detaylı

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi

Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):27-31 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma * ** ÖZET: Üst düzey yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlikler hem uygulayıcılar hem de ilgili araştırmacılar için yeni bir inceleme alanı olarak kabul

Detaylı