iş bıraktı G(ö)revdeydik! Binlerce sağlık çalışanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iş bıraktı G(ö)revdeydik! Binlerce sağlık çalışanı"

Transkript

1

2

3 dişhekimi haber 1

4

5 haber dişhekimi G(ö)revdeydik! Binlerce sağlık çalışanı iş bıraktı Sağlıkta dönüşüm programına karşı, 16 dernek ve sendikanın öncülüğünde acil servis ve yoğun bakım üniteleri dışında hastanelerde sağlık hizmeti verilmedi. İzmir de gerçekleştirilen yürüyüşe İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz de destek verdi. Türkiye genelinde binlerce sağlık çalışanı 13mart günü iş bıraktı. İzmir de de sağlık çalışanları, sağlık sistemi ve personel politikasını protesto etmek için iş bıraktı ve yürüyüş yaptı. Basmane Meydanı nda toplanan İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Sağlık Sen, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Genel Sağlık İş Sendikası ve Türk Hemşireler Derneği üyeleri sloganlarla İzmir Sağlık Müdürlüğü ne kadar yürüdü. Yürüyüşe İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz ile İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan da destek verdi. Sendika derneklerin pankartla flamalarını taşıyan sağlık çalışanları, Sağlıkçıyız haklıyız kazanacağız, Birleşe birleşe kazanacağız sloganları atarak İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürüdü. Burada konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Suat Kaptaner, Sağlık Bakanı ndan, Maliye Bakanı ndan, Başbakan dan randevu talep ettik, ses gelmedi. Sadece bu eylemi yapacağımızı açıkladıktan sonra sayın Başbakan büyük bir müjde verdi. Bazı basın organlarında maaşlara yüzde 50 zam gibi yansıtıldı. Ama burada bir gerçek var ki bu yalandır. Saati 7.5 TL olan nöbet hizmetine yüzde 50 zam yaptılar 10 TL yaptılar, hepinize kutlu olsun. Bir büyük müjde daha var, dediler ki Siz zaten çılgın gibi çalışıyorsunuz. Robot gibi çalışıyorsunuz, ölecek gibi gözükmüyorsunuz, 70 yaşına kadar çalışan. Şimdi biz buradan sayın Başbakan a bir öneride bulunuyoruz. Ne maaşımıza zam yapma niyetiniz var, ne emekli maaşımıza zam yapma niyetiniz var, ne çalışma ortamımızı düzeltme niyetiniz var bunu görüyoruz anlıyoruz da siz en iyisi, bütün sağlık kuruluşlarının arka tarafına mezarlık açın hepimizi oraya gömün dedi. 8

6 dişhekimi haber 9

7 haber dişhekimi İç Güvenlik Paketi ne KARŞIYIZ İzmir Dişhekimleri Odası nın da yer aldığı sendika ve meslek örgütleri yasanın genel ve kalıcı bir sıkıyönetim yasası olduğunu belirttiler. Hükümetin hazırladığı ve Kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun Tasarısı meclis gündemine gelirken, tasarıya tepkiler de sürüyor. İzmir de bir basın toplantısı gerçekleştiren ve aralarında İzmir Dişhekimleri Odası nın da yer aldığı, DİSK, KESK, TMMOB, Türk-İş, Birleşik Kamu-İş, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, İzmir Eczacı Odası, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve İzmir Veteriner Hekimler Odası, yasanın genel ve kalıcı bir sıkıyönetim yasası olduğunu belirttiler. Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen basın toplantısında kurumlar adına açıklamayı İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Karademirci Ülkü yaptı. Ülkü, açıklamasında tasarının iki haftalık ertelemenin ardından meclis gündemine geldiğini ifade ederek şunları söyledi: Bu yasa tasarısıyla; Polise ve jandarmaya, hâkim-savcı kararı olmaksızın dilediği kişinin üstünü, eşya ve aracını arama, Dilediği kişiyi savcıya haber dahi vermeksizin gözaltına alma ve 48 saate kadar gözaltında tutma, Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine keyfi bir şekilde müdahale etme ve bu eylemlere katılanlara karşı ateş etme yetkisi veriliyor. Cumhuriyet Savcılarının yetkileri vali ve kaymakamlara devrediliyor. Tasarının yasalaşması halinde, insan hak ve özgürlüklerini Anayasamıza, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı biçimde kısıtlayan vahim sonuçlar doğacaktır. Yasayla, hâlihazırda vatandaşa yeterli bir hukuki güvence sağlamak bakımından zaten yetersiz olan hâkim ve savcılar, tümüyle devre dışı bırakılmış, tüm yetkileri polise ve idareye devredilmiş olacak. Ayrıca başta toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı olmak üzere, birçok temel hak ve özgürlüğün kullanılması fiilen imkânsız hale gelecek, polisin ateş etme yetkisi daha da genişletilerek, halen her yıl ortalama 30 kişinin sokakta polis tarafından öldürüldüğü ülkemizde, polise adeta katliam yapma yetkisi verilmiş olacaktır. Bu yasa tasarısıyla, ülkemizde yerleştirilmeye çalışılan dikta yönetimine, muhalifleri sindirmek ve tek adam diktasını tesis etmek üzere imkân tanınıyor, polis devletinin yasal zeminleri hazırlanıyor. Bunun ilk örneklerini yakın zamanda İzmir de yaşadık. 13 Şubat Bilimsel, Laik Eğitim Boykotu eylemleri sırasında onlarca kişi keyfi bir şekilde gözaltına alındı, bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı. Bizler aşağıda imzası olan İzmir deki meslek odaları ve sendikalar olarak diyoruz ki; Toplumsal güvenliğin sağlanması, özgürlükleri ve insan haklarını kısıtlamakla değil, aksine daha da geliştirmekle mümkündür. Bu yasa, genel ve kalıcı bir sıkıyönetim yasasıdır. Kabul etmiyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Açıklanan metne, DİSK, KESK, TMMOB, Türk-İş, Birleşik Kamu-İş, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir Eczacı Odası, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve İzmir Veteriner Hekimler Odası imza koydu. 10

8 haber dişhekimi SGK Başkanı ile TDB yöneticileri bir araya geldi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan ın daveti üzerine Türk Dişhekimleri Birliği yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirildi. SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan ın makamında gerçekleştirilen toplantıya TDB Genel Başkanı Prof. Dr.Taner YÜCEL, Genel Başkanvekili Dr.Serdar SÜT- CÜ, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Dr.Faik Serhat ÖZSOY ve Tuncay SEVEN katıldı. Toplantıda koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin; genel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası ve iyi bir ağız diş sağlığının en temel insan hakkı olduğu, bu nedenle koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerine ülke yöneticilerinin eğilmesi ve önem vermesi gereken toplumsal nitelikteki en önemli sağlık hizmetleri olduğu ifade edildi. Toplantıda; koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin; hem düşük maliyetleri hem de genel sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle, ağız diş sağlığı hizmetleri sunumunda tedavi edici hizmetlere göre öncelikli olarak tercih edilmesinin gerektiği dile getirildi. Ağız ve diş sağlığını korumanın genel sağlığımızın korunmasında en önemli ve en birincil koşullardan biri olduğunun altını çizen Prof.Dr.Taner YÜCEL, ağız enfeksiyonlarının; üst solunum yolları hastalıklarına, zatürreye, diyabetten kardiyovasküler hastalıklara, eklem hastalıklarından ülsere hatta erken doğum ve düşüklere kadar birçok hastalığın tetikleyicisi olduğunu, global oral sağlığı tehdit eden üçüncü ve en önemli hastalık olan ağız kanserlerinin ise en sık görülen kanser türleri arasında ilk 10 da yer aldığını ifade etti. 12

9 dişhekimi haber Türkiye de Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Strateji Değerlendirmesi Projesi isimli bir bilimsel çalışma başlatıldı İyi bir ağzın genel sağlık harcamalarına olumlu yönde katkı yaparak kamu harcamalarını düşüreceğinin dile getirildiği toplantıda; Türk Dişhekimleri Birliği nin uzun vadede daha az harcama ile daha çok fayda yaratacak koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerine yönelinmesi için, tedavi edici ve koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri arasında bir fayda maliyet (cost benefit) analizi yapılması ihtiyacı bulunduğu düşünülerek Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Türkiye de Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Strateji Değerlendirmesi Projesi isimli bir bilimsel çalışma başlatıldığı ifade edildi. Söz konusu uzun vadeli stratejik bir planlama kapsamında; tedavi edici ve koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin maliyetlerini ölçmek ve bulunacak seçenekler arasında, kamu sektörü tarafından yapılan ağız diş sağlığı harcamalarına yönelik bir maliyet - fayda analiziyle somut verilerin ortaya çıkarılacağı bilgileri verildi. SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan; Sağlık Bakanlığı nın koruyucu uygulamaları sahiplenmesi gerek SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan ise Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Türkiye de Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Strateji Değerlendirmesi Projesi isimli bu çalışmayı ilgiyle dinlediğini belirterek, projeyi, bitirilmesinden sonra mutlaka görmek istediğini belirtti. Sağlık Bakanlığı nın koruyucu uygulamaları sahiplenmesi gerektiğine vurgu yapan, İlhan konuşmasında; kurumlar arası görüşmelerin sıklıkla yapılması gerektiğinin altını çizerek, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan SGK GSS Bilimsel Danışma Kurulu nda TDB`nin de yer almasını arzuladıklarını ifade etti. SGK Başkanı İLHAN, bu nedenle Kurulun 5 Şubat 2015 tarihinde yapacağı toplantıya TDB yi davet ettiklerini belirtti. Belirlediği alt komisyonlar tarafından yapacağı çalışmalarla sağlık alanında politikalar oluşturarak SGK`na danışmanlık yapacak GSS Bilimsel Danışma Kurulu`nda Türk Dişhekimleri Birliği sürekli yer alacak, Kurul`un bu ilk toplantısına TDB yi temsilen Genel Başkan Prof.Dr.Taner YÜCEL katıldı. 13

10 haber dişhekimi Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik yayınlandı Eylem sürecine rağmen resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik tepkilere neden oldu. Her gün Sağlık Bakanlığı na yürüyüş düzenleyen dişhekimleri odalarının bu tepkisini görmezden gelen ve önerileri göz ardı eden Sağlık Bakanlığı yoğun eleştirilere maruz kaldı. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti sunulan özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik resmi gazetede yayınlarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik taslağının ardından Türk Dişhekimleri Birliği ve bağlı odalar eylem sürecine başlamıştı. Bir çok kez Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek isteyen diş hekimlerinin isteği geri çevrilmişti. Özellikle mesleğin ticarileşeceğinin altına çizen TDB yayınlanan yönetmeliği eleştirdi. Türk Diş Hekimleri Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel, bu yönetmeliğin ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin artık halk için daha pahalı olması anlamına geldiğini hem de yapılacak tedavinin kalitesinin düşeceğini söyledi. Prof. Dr. Yücel Öncelikle bu yönetmelik hazırlanırken meslek örgütüyle yani bizim birliğimizle diyaloğa girilmedi. Bu yönetmelik her şeyden önce hizmetlerin pahalılaşmasına ve niteliğinin düşmesine neden olacak. Diş hekimleri Kar amacı gütmeden, mesleki becerilerini kullanarak hastalarına sağlık hizmeti götüren meslek grubudur. Yönetmelikte diş hekimlerinin işçi durumuna gelecek. Bu yönetmelikte diş hekimi olmayanlar yüzde 49 oranında ağız diş sağlığı merkezlerine ortak olabilme hakkına sahip olacak. Bu bizim temelden karşı çıktığımız bir şey. Kamudaki ağız diş sağlığı merkezlerinde giden hasta sayısı arttı, hizmet sayısı arttı ama çok ciddi şekilde verilen hizmetin niteliği sorgulanır hale geldi. Bu özele taşınacak. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde zaten her muayenehanede sorunların yüzde 95 ini giderilebilecek durumdadır o nedenle bu işin özel büyük merkezlere kaymasının gereği yok. Bu ne diş hekimlerine ne de vatandaşa yarayacak bir uygulama değildir dedi.. STERİLİZASYON STANDARDI İSTEDİK TUVALET STANDARDI GELDİ Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Tarık İşmen yönetmelik hazırlanırken sterilizasyon standardı getirdiklerini ama bunun yerine tuvalet temizliği konusunda bir maddenin koyulduğunu belirtti. TDB, birliğe bağlı odalar ve dişhekimlerinin yönetmelikte karşı çıktığı bazı başlıklar şunlar 3 Dış görüntüsü iyi ama hizmet kalitesi şüpheli merkezler olacak 3 Binalarda asansör zorunluluğu getiriliyor. Mesela bina 6 katlı ama ofisiniz giriş kattaysa yine de olduğunuz binada asansör bulunma zorunluluğu var 3 İnceleme denetleme ekiplerinde Diş Hekimleri Odası ndan temsilciler artık bulunmayacak. Daha önce denetlemelerde oda temsilcileri yer alıyordu. 3 Deprem yönetmeliğine uygun binada muayenehane açılabilecek 3 Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde 24 saat açık olma imkanı getirilecek. Eğer bu olursa diş hekimlerinin çalışma süreleri uzayacak. 3 Eğer poliklinik açacaksanız 2 kadın, 2 erkek ve 1 engelli tuvaleti olmak zorunda 3 Tek kişilik muayenehaneler için en az 15 m2 lik bekleme salonu şartı var 3 İşyeri açma ruhsatı istenecek. Ancak bu ruhsatı alabilmek için kat maliklerinin hepsinin onayı aranacak 14

11 dişhekimi haber YÖNETMELİKTE NELER DEĞİŞTİ? Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, yeni yönetmeliği yorumladı; Bu yönetmelikle, diş hekimi sıkıntıları tam olarak giderilmemiş olsa da sektöre yeni bir açılım getirildi. Önceden Açılan Kuruluşlar Devam edecek - Mevcut kuruluşlar herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan B tipi olarak isimlendirilip aynı statüde devam edeceklerdir. Yeni açılacak tüm kuruluşlar A tipi olmak zorundalar ve bu yönetmeliğe göre ruhsatlandırılacaklar. Mevcut kuruluşlar ise yeni şartları sağlamaları durumunda A tipi olabileceklerdir. Diş Hekimleri Kurumları Miras Bırakabilecek - Bu yönetmelikle diş hekimlerinin mirasçıları da düşünülerek, diş hekiminin ölümü halinde mirasçıların 5 yıl süre ile kurumu işletmesine izin verilecektir. Engelli Vatandaşlarımız Daha İyi Hizmet Alacak - Engelli hastaların tekerlekli sandalye geçişini kolaylaştırmak için girişe rampa asansör ve kapı geçişlerinde girişe uygun düzenlemeler yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Merkezlere Diş Hekimi Olmayanlar da Ortak Olabilecek - A tipi ağız ve diş sağlığı merkezlerine %49 a kadar diş hekimi olmayan ortak alınabilecek, ancak A tipi polikliniklere ve B tipi olan kuruluşlara sadece diş hekimleri ortak olabilecektir. Merkez Ve Poliklinik Açmak Artık Daha Zor - Merkez açabilmek için en az 5 diş üniti ve 5 diş hekimi gerekiyor. - Poliklinik açabilmek için en az 2 diş üniti ve 2 diş hekimi gerekiyor. Merkez açabilmek için girişten itibaren müstakil yer olması gerekiyor. - Poliklinik açabilmek için binalarda ayrı bir giriş istenmektedir. Yoruma açık bir madde olan ayrı girişle bina girişi kastedilmekte ise poliklinik açılışını oldukça zor hale getirmektedir. - Hem merkez hem de poliklinik açabilmek için belediyelerden alınması zorunlu olan yapı kullanım izin belgesi de yer açılmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle eski binalarda yer açılması neredeyse imkansız hale gelmiştir. Merkezler için yeterli otopark ihtiyacının karşılanması zorunlu hale getirilmiştir. - Merkezlerde ameliyathane genişliği 30m2 ye tavan yüksekliği ise 3 m ye çıkarılmıştır. - Muayenehane açılmasını zorlaştıran tek madde; bodrum kat dâhil 4 ve daha fazla kata sahip binalarda, muayenehane giriş katta değil ise binada asansör olması şartı getirilmiştir. Yeni açılan Merkez Ve Polikliniklere Getirilen Kolaylıklar - Merkezlerin 24 saat açık olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Muayenehane diş hekimleri hariç özel kuruluşlarda çalışan diş hekimleri aynı il sınırları içerisinde birden fazla yerde çalışabileceklerdir. Kanunun ilgili maddesine göre üst sınır yoktur. - Merkezlerin ameliyathanelerini artık kurum dışından gelen diş hekimleri tarafından da kullanılabilecektir. Böylece diş hekimleri genel anestezi ihtiyacı olan hastalarının tedavilerini yönlendirmek yerine kendileri yapabilecektir. - A tipi Merkezler kurum içlerinde diş laboratuvarı açabilecekler. Tabelalarda Artık İstenilen İsim Kullanılabilecek - Başvuru sırasında diş hekimleri odasından alınması zorunlu olan tabela uygunluk belgesi istenilen belgelerden çıkartılmıştır. Diş hekimleri odasından hekimler sadece oda kayıt belgesi alacaklardır. Böylece bazı illerde uygulanan tabelalarda Türkçe isim zorunluluğu da kalkmıştır. Çünkü bu uygulama bakanlığın değil bağlı olunan odaların uygulamalarıydı. Eczaneler Gibi Diş Hekimlerinin de Tabelası Olacak - 8 saatten fazla çalışan poliklinik ve merkezlerin asgari 50x70 cm boyutlarında mavi zemin üzerine beyaz diş remi bulunan ışıklı tabela asmaları zorunlu hale getirilmiştir Reklam ve Tanıtımda Kavram Karmaşası - Reklam ve tanıtımla ilgili kavram karmaşası devam etmekte ancak tanıtım yapılabileceği ile ilgili şöyle bir madde bulunmaktadır; Sağlık kuruluşları ağız ve diş sağlığını koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. Sağlık kuruluşları bu madde hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanların ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir. - Tabela ve tanıtımla ilgili daha önceki yönetmelikte bulunan kapatma cezası 1 yıl içerisinde 3 kez uyarı 4. tekrarda 2 gün kapatma şeklinde değiştirilmiştir. Denetimde Önemli Değişiklikler Oldu - Oda temsilcisi artık denetim ekibinde yer almayacaktır. - Muayenehaneler de yılda en az bir defa denetlenecektir. - Cezalar genellikle idari para cezasına dönüştürülmüştür. Ceza miktarı kurumun aylık cirosundan belirli yüzdeler alınması şeklinde uygulanacaktır. 15

12 haber dişhekimi Yönetmeliğe dava açıldı 3 Şubat 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TDB tarafından dava açıldı. Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 9 Mart 2015 tarihinde Danıştay da açılan davada ülkemizde ve dünyada genel olarak dişhekimliği hizmetlerinin nasıl sunulduğu, bu hizmetin ülkemizde kamu dışında sunulmasına ilişkin kural ve uygulamalar ile Sağlık Bakanlığı nın bu alanda yönetmelikle düzenleme yetkisinin sınırlarına ilişkin bilgi verildikten sonra 3 Şubat 2015 tarihinde Yönetmeliğinin çıkartılmasına ilişkin sebepler paylaşıldı ve başlıklarla hukuksal değerlendirmeler yapılarak ilgili hükümlerin öncelikle yürütmesinin durdurulması, sonra da iptali istendi. Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yapılan açıklamada dava ile ilgili şunlara yer verildi Sağlık kuruluşlarının sermaye konulup kâr beklenen ticaret müesseselerine dönüştürülmesi anlamına gelen, bu yönüyle dişhekimliğinin etik ve mesleki kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak ve sadece hastanın yararını gözeterek yapılmasında önemli tahribata yol açabilecek nitelikteki ağız diş sağlığı merkezlerine, dişhekimi olmayanların ortak olabilmesine olanak sağlayan düzenleme, Yönetmeliğin ana düzenlenme sebebidir. Yönetmelik taslağının ortaya çıktığı ilk andan itibaren dişhekimleri, Odalar ve Birliğin kesinlikle olmaması gerektiğini Bakan düzeyinde de ifade ettiği bu kuralın; hiçbir değişiklik yapılmadan Yönetmelikte yer bulması Yönetmeliğin neden değiştiğine ilişkin soruların da cevabını oluşturmaktadır. Bu hüküm kamu kuruluşları dışında dişhekimliği hizmet sunumunu önemli ölçüde değiştirme ve en önemlisi toplumun nitelikli ağız diş sağlığı hizmetine yaygın ve güvenilir biçimde erişme hakkına ciddi zarar verebilecek niteliktedir. Dava dilekçesinde; dişhekimliğinin temel hizmet su- 16

13 dişhekimi haber num yeri olan muayenehaneler aleyhine getirilen, muayenehanelerin açılmasını ya da buralarda çalışacak olanları kısıtlayan düzenlemelerin de iptali istenmiştir. Bu çerçevede muayenehanelerin açılmasında bildirimi yeterli sayan yasal düzenlemeye karşın ruhsatname düzenlenmeden faaliyet gösterilememesi, muayenehanede çalışabilecek kişilerin sınırlandırılması, müşterek muayenehanede diş ünitinin ortak kullanılamamasına, açıldığı binanın kat adedine göre muayenehane zeminde de kurulsa binada asansörün zorunlu tutulmasına, resmi çalışma saati dışında çalışmayı nöbet olarak niteleyip muayenehanede ancak ruhsatında yazılı saatler arasında hizmet verilebileceğine, yangına karşı önlemlerin alındığına ilişkin belgeden yapı kullanımı izin belgesi zorunluluğuna ve muayenehane ölçekli planının yetkili mimar tarafından çizilmesi şartına, muayenehanede bulundurulması zorunlu cihazların asgari standart yerine optimal olarak belirlenmesinin sağlık hizmetinin sunulmasındaki etkileri tartışılarak hizmet sunumunun niteliğini artırmaya yönelik olmayan düzenlemeler ortaya konulmuştur. Muayenehane ile ilgili azami sınırlamaya gidilirken poliklinik ve merkez şeklinde kurulan sağlık kuruluşlarına ise şube açmaktan, çalışanlara birden çok sağlık kuruluşunda çalışma izni verilmesine kadar pek çok düzenleme ile zincir sağlık kuruluşlarının yaratılmasına olanak veren; birden çok yerde çalışılma konusunda da Odanın iznini aramayan düzenlemeler de davaya konu edilmiştir. Poliklinik ve merkezlerde muayene odalarının mutlaka gün ışığıyla aydınlatılmasının zorunlu tutulmasından, üç kişinin çalıştığı poliklinikten 5 tuvalet 2 soyunma-giyinme odası isteyen, poliklinik ve ağız diş sağlığı merkezlerinde yangına karşı önlemlerin alındığı, binanın depreme dayanıklılığı ve yapı kullanım izni belgelerini isteyen düzenlemeler de sağlık hizmet sunumuyla ilgisiz olması ve ülkemizdeki özellikle eski yapılarda bu belgelerin sağlanmasının imkansız olması sebebiyle pek çok yerde sağlık kuruluşu açılacak bina bulunamayacağı ya da yeni binaların yaratacağı maliyetin sağlık hizmetine yansıyacağı; dolayısıyla sağlık hizmetinin yaygın ve en az maliyetle sunulabilmesini kısıtlayacağı gerekçesiyle dava konusu yapılmıştır. Yönetmelikte sağlık kuruluşlarında nöbet usulüyle hizmet sunulması düzenlenmiş ancak bu sürede hizmet sunacak dişhekimi ve diğer çalışanların haklarının korunmasını sağlayacak herhangi bir düzenleme yapılmamış olması da çalışanlar ve hizmete etkisi boyutuyla değerlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı nın yetkisi olmamasına karşın tabela ile ilgili düzenleme yapılmasından tanıtım adı altında reklam yapılmasına zemin oluşturulmasına; sokak ismi değiştiğinde ruhsatın yenilenmesinden, poliklinikte varlığı şart olmayan sterilizasyon ünitesinin olmaması durumunda hizmet alım sözleşmesi istenmesine, ülkemizde yeterli sayıda olmamasına karşın üç dişhekimine bir diş teknikerlerinin şart koşulmasından, belli bir marka cihazın sağlık kuruluşunda zorunlu tutulmasına ve poliklinikte 5 ünitten fazla bulunduğunda panoramik röntgenin zorunlu tutulmasına kadar ayrıntı niteliğindeki bir kısım düzenlemeler de hukuka uygunluk ve hizmetin nitelikli olarak yürütülmesine katkısı bağlamında tartışılmıştır. Diğer yandan, teknik inceleme ve denetim ekiplerinin oluşturulmasında dişhekiminin hakları koruyacak olan Dişhekimleri Odası temsilcisine yer verilmemiş olması, denetim periyodunun muayenehane ile ağız diş sağlığı merkezinde aynı belirlenmesi ve denetimin rehberlik fonksiyonu gözetilerek bildirimli gerçekleştirilmesine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiş olması da, düzenlemenin yapılmasında hizmet sunumunun geliştirilmesinin gözetilmediğini ortaya koymaktadır. Sağlık kuruluşlarına uygulanacak yaptırımlar da dengesiz belirlenmiştir. Dişhekimi olmayan birinin hizmet sunduğu saptandığında sağlık kuruluşu 10 gün kapatılırken dişhekiminin doktora belgesini uzmanlık belgesi gibi sunduğu anlaşılırsa sağlık kuruluşu 3 ay kapatılmaktadır. Her ne kadar iç dengesinde çeşitli sorunlar barındırsa da ayrıntılı bir yaptırımlar dizgesi oluşturulmuş iken; Yönetmeliğin bir torba maddesiyle, toplumun ya da sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların varlığı gibi oldukça soyut bir gerekçeyle Valiliğe sağlık kuruluşunu geçici olarak kapatma yetkisi verilmiş olması da kabul edilemeyecek bir düzenleme olarak değerlendirilmiştir. Diğer taraftan; Akademik Mesleklerin hemen tamamında geçerli olan sürekli eğitimin, dişhekimliğinde de önemli olduğu kuşkusuzdur. Akademik bilginin yarılanma ömrü ve dişhekimliği teori ve uygulamasındaki bilimsel gelişmeler dikkate alındığında, lisans eğitimindeki bilgiyle bir ömür boyu etkin dişhekimliği hizmeti sunulamaz. Bu bakımdan, sürekli mesleki eğitim yönetmelikle zorunlu tutulamazsa da en azından mesleki gelişim eğitimlerini teşvik eden, destekleyen bir takım hükümlere Yönetmelik te yer verilmesi mümkün ve gereklidir. Bu yönde en küçük bir hükmün bulunmamasından dolayı Yönetmeliğin tamamı eksik düzenleme sebebiyle hukuka aykırıdır. 17

14 haber dişhekimi Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi 03 Şubat 2015 tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sunan Kuruluşlar hakkındaki Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İzmir Dişhekimleri Odası (İZDO) seminer salonunda gerçekleştirilen sunuma çok sayıda meslektaşımız katıldı. İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz ve Odamız Avukatı Arzu Ayşe İşseven in gerçekleştirdiği sunumda, İstanbul da yapılan Türk Dişhekimleri Birliği başkanlar konseyi toplantısı sonrası yönetmelik hakkında yaşanan gelişme ve bu yönetmelik sonrası meslektaşlarımızı nelerin beklediği paylaşıldı. Kişisel verilerin yeniden gönderilmesinin gündeme getirildiği e-nabız sistemi hakkında bilgilerin de verildiği sunumda meslektaşlarımız arasında bilgi alışverişinde de bulunuldu. İZDO Başkanı Prof. Dr. Alpöz İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yapılan görüşme ve sonuçları da meslektaşlarımıza aktardı. 18

15 dişhekimi haber Ağız ve diş sağlığı kuruluşları sınıflandırıldı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmeliğe göre, ağız ve diş sağlığı kuruluşları, A ve B tipi sağlık merkezi, A ve B tipi poliklinik olarak hizmet verecek işte ayrıntılar... Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmesi ile birlikte Ağız ve diş sağlığı kuruluşları, A ve B tipi sağlık merkezi, A ve B tipi poliklinik olarak yeniden sınıflandırıldı. A Tipi 3 A tipi ağız ve diş sağlığı merkezi, mesleğini serbest icra etme hak ve yetkisi olan birden fazla diş hekimi, uzman ortaklığı en az yüzde 51 olan kuruluşlar olarak belirlendi. A tipi ağız ve diş sağlığı merkezinde en az 5 diş üniti yer alması gerekecek. 3 A tipi poliklinik ise en az iki diş hekimi tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı şekilde oluşturulan kuruluşlar olacak. A tipi poliklinikte en az iki diş üniti bulunması gerekiyor. B Tipi 3 Bu yönetmelikten önce ruhsatlandırılan ve en az iki diş hekimi tarafından müştereken işletilen sağlık kuruluşları B tipi poliklinik, yine bu yönetmelikten önce ruhsatlandırılan mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan birden fazla diş hekimi, uzman ortaklığı tarafından işletilen sağlık kuruluşları B tipi ağız ve diş sağlığı merkezi olarak çalışacak. 3 Poliklinik ortaklarından tek diş hekimi kalması halinde üç ay içinde diş hekimi ortak bulamazsa faaliyetlerine son verilecek. Ağız ve diş sağlığı merkezi bünyesinde hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamayacak 3 Ağız ve diş sağlığı merkezi bünyesinde hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamayacak ve içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamayacak veya devredilemeyecek. Hasta ve hasta yakınları ile çalışanlara hizmet vermek üzere kafeterya, kantin gibi birimler ise işletilebilecek. 3 A tipi poliklinik müstakil binada değilse ayrı bir poliklinik girişi bulunması, hizmet birimlerinin aynı binada, doğrudan birbiriyle bağlantılı ve bitişik olması gerekecek. 3 Muayenehanelerde her diş hekimi için ayrı muayene odası bulunması kaydıyla aynı dairede birden fazla diş hekimi muayenehane faaliyeti gösterebilecek. Bu durumda her bir diş hekimi için ayrı ruhsatname düzenlenecek. Diş hekimi sayısı asgari sayının altına düşen ağız ve diş sağlığı merkezleri ile polikliniklere eksikliğini gidermesi için üç ay süre verilecek 3 Poliklinik ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde tam zamanlı görev yapacak bir diş hekimi mesul müdür bulunacak. Mesul müdür, sadece bir poliklinik veya sağlık merkezinde müdürlük görevini üstlenebilecek. 3 Mesul müdür, sağlık kuruluşunun faaliyeti ve denetimiyle ilgili her türlü işlemde İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığının birinci derecede muhatabı olacak. Mesul müdür idari işlerde bizzat, tıbbi işlemlerde ise diğer diş hekimleri ve ilgili uzman tabiplerle birlikte sorumluluk taşıyacak. Mesul müdürün idari işlerinden, sağlık kuruluşunun faaliyetinden ve sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği alt yapı imkanlarının sağlanmasından, işleten sorumlu olacak. 3 Diş hekimi sayısı asgari sayının altına düşen ağız ve diş sağlığı merkezleri ile polikliniklere eksikliğini gidermesi için üç ay süre verilecek. Bu süre sonunda eksikliğini giderememesi halinde ağız ve diş sağlığı merkezinin faaliyeti en fazla iki yıl süreyle, polikliniğin ise en fazla bir yıl süreyle faaliyeti durdurulacak. Bu sürelerin bitiminde eksikliğin giderilmemesi halinde sağlık merkezi veya polikliniğin ruhsatnamesi iptal edilecek. 3 Poliklinik ve sağlık merkezlerince, ruhsatlarında yazılı olmak kaydıyla resmi çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere belirlenen sürede hizmet sunulacak. 24 saat kesintisiz hizmet verilebilecek. 3 Ağız ve diş sağlığı merkezleri yılda en az iki defa, poliklinikler ve muayenehaneler ise yılda en az bir defa hizmete esas yönden denetlenecek. 19

16 haber dişhekimi Gezi davasında gönüllü sağlık hizmetine açılan dava reddedildi Sağlık Bakanlığı nın talebiyle, gezi parkı olayları sırasında gönüllü sağlık hizmeti verdikleri için Ankara Tabip Odası (ATO) üye ve yöneticileri hakkında açılan davanın son duruşması 20 Şubat tarihinde Ankara da görüldü. İlk duruşması 30 Eylül 2014, ikinci duruşması 23 Aralık 2014 te gerçekleştirilen davanın üçüncüsü, 20 Şubat 2015`de Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi`nde görüldü. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, ruhsatsız sağlık hizmetleri verdiği gerekçesiyle ATO yönetiminin düşürülmesi talebini reddetti. Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası yöneticileri, Tabip Odaları, sendikalar, meslek ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yurtdışından gelen hekim örgütlerinin temsilcileri, milletvekilleri ve hekimler, duruşmanın görüleceği Ankara Adliyesi önünde sabah saatlerinden itibaren bir araya geldiler. TTB ve ATO yöneticileri tarafından yapılan ortak açıklamayı, ATO Başkanı Prof. Dr. Çetin ATASOY okudu. Yapılan açıklamada; Yargılanan Ankara Tabip Odası değil, iyi hekimlik değerleridir! Saldırı hekimlere değil, halkın sağlık hakkınadır! denildi. Davada ATO ya yurtdışı ve yurtiçinden büyük destek geldi Sağlık Bakanlığı nca, Ankara Tabip Odası Yönetim ve Onur Kurullarının görevden alınması ve yerlerine yeniden seçimle belirlenecek üyelerin getirilmesi talebiyle açılan davada bakanlık; Ankara Tabip Odası nın gezi parkı olayları sürecinde sağlık birimleri kurarak hizmet sunduğunu ve ayrıca bu birimlerde ilk yardım hizmeti alan hastalarla hizmet sunan sağlık çalışanlarına ilişkin bilgileri paylaşmayı reddettiğini söylüyordu. Duruşmaya; Türk Dişhekimleri Birliği adına Genel Başkanvekili Dr.Serdar SÜTCÜ, TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin FEYZİOĞLU, eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Dr. Metin BAKKALCI, Kaya GÜVENÇ, Dünya Tabipler Birliği, Norveç Tabipler Birliği ve Avrupa Birliği Daimi Hekimler Komitesi adına Björn HOFTVED ile İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR) temsilcisi Dede DUNEVANT, CHP Milletvekilleri Aylin Nazlı AKA, Levent GÖK, Mahmut TANAL, Orhan DÜZGÜN, HDP Milletvekili Demir ÇELİK, de destek verdi. CHP li milletvekilleri Levent Gök ve Aylin Nazlıaka ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tanık olarak dinlendi. Tanıklar ifadelerinde, Gezi sürecinde gönüllü hekimlerin verdiği sağlık hizmeti nedeniyle yüzlerce ölümün meydana gelmesinin engellendiğini belirtti. Tanıkların dinlenmesinin ardından, dava hakimi davanın reddedildiğini açıkladı. 20

TDBD146 içindekiler 11 BAŞYAZI 12 TDB GÜNDEMİ HABERLER

TDBD146 içindekiler 11 BAŞYAZI 12 TDB GÜNDEMİ HABERLER SAYI:146 MART 2015 TDBD146 içindekiler 11 BAŞYAZI 12 TDB GÜNDEMİ MART 2015 SAYI: 146 14 12- BUNDAN SONRASINA HUKUK KARAR VERECEK TDB Genel Sekreteri Tarık İşmen yeni Yönetmelik le ilgili yargı süreci ve

Detaylı

dergi mart/nisan 2015

dergi mart/nisan 2015 2 dergi mart/nisan 2015 dergi mart/nisan 2015 3 Başkan... 07 Editör... 09 Oda Haberleri... 10 TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Komite Çalışmaları Devam Ediyor... 22 TDB Olağanüstü Başkanlar

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 başkan dişhekimi Değerli meslektaşlarım Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Meslek örgütümüz,

Detaylı

Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor...

Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor... Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor... Başkan... 07 Editör... 09 Oda Haberleri... 10 Dosya: Yönetmelik Taslağı... 14 Söyleşi: TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

Detaylı

Tıp fakültesi. Hacettepe Rektörü ne açık mektup

Tıp fakültesi. Hacettepe Rektörü ne açık mektup Fakir in hayali gerçek oluyor Kamu-özel ortaklığı yoluyla 14 ilde yapılacak 15 şehir hastanesi için imzalar atıldı. Daha önce bir açıklamasında, Bu fakirin altı yıldır hayal ettiği bir şehir hastaneleri

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 haber dişhekimi 6 dişhekimi haber 7 haber dişhekimi 8 dişhekimi haber 9 haber dişhekimi 10 dişhekimi haber 11 editör

Detaylı

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip Genç hekimler G(ö)REV de! İzmir, İstanbul ve Ankara da asistan hekimler, iş, gelir, gelecek güvencesi ve sağlık hakkına sahip çıkmak için bir günlük uyarı eylemi yaparak iş bıraktılar. Asistan hekim eylemlerinin

Detaylı

SAYI:141 MAYIS 2014. TDB 20.ULUSLARARASI DiŞHEKiMLiĞi KONGRESi. 29-31 MAYIS 2014 Efes Kongre Merkezi Kuşadası/Aydın

SAYI:141 MAYIS 2014. TDB 20.ULUSLARARASI DiŞHEKiMLiĞi KONGRESi. 29-31 MAYIS 2014 Efes Kongre Merkezi Kuşadası/Aydın SYI:141 MYIS 2014 TDB 20.ULUSLRRSI DiŞHEKiMLiĞi KONGRESi 29-31 MYIS 2014 Efes Kongre Merkezi Kuşadası/ydın TDBD141 içindekiler 11 BŞYZI MYIS 2014 SYI: 141 12 TDB GÜNDEMİ 22 12- EGE NİN İNCİSİNDE BULUŞLIM

Detaylı

Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederinden Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzat ellerini. A.

Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederinden Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzat ellerini. A. Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederinden Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzat ellerini A.Behramoğlu Başkan... 07 Genel Sekreter... 09 Editör... 11 Oda Haberleri...

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ ozkekec@gmail.com Merhaba, TBMM Genel Kurulu nda

Detaylı

Simdi iyimser olma vakti

Simdi iyimser olma vakti SAYI:148 TEMMUZ 2015 Simdi iyimser olma vakti TDBD148 içindekiler 11 BAŞYAZI TEMMUZ 2015 SAYI: 148 12 TDB GÜNDEMİ 14 20 12- HER BAŞLANGIÇTA YENİ BİR ANLAM VARDIR TDB Genel Sekreteri Ali Gürlek son iki

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 2013 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 74 Üyelere Verilen Hizmetler... 80 Kurumsal Đlişkilerimiz...

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 91 Üyelere Verilen Hizmetler... 106

Detaylı

aykırı yeni yasa önerisi

aykırı yeni yasa önerisi Ölüm değil çözüm istiyoruz! Türkiye genelindeki cezaevlerinde 12 Eylül de başlayan açlık grevleri iki ayı geride bıraktı. Açlık grevine katılan tutuklu ve hükümlülerin sayısı giderek artarken, ilk grupta

Detaylı

Sandıkta olalım, mesleğimize, meslek örgütümüze sahip çıkalım!

Sandıkta olalım, mesleğimize, meslek örgütümüze sahip çıkalım! Sandıkta olalım, mesleğimize, meslek örgütümüze sahip çıkalım! YİNE İLK YİNE TEK En Düşük Doz Sadece 2.3 saniye pulse ışınlama süresi, Maximum Detay Examination modu ile yüksek çözünürlükte 0,85 micron

Detaylı

Gezi Parkı Direnişi. İhale Kıskacında Diş Teknisyenliği. Dünyadan: Irak ve Azerbaycanlı meslektaşlarımızdan...

Gezi Parkı Direnişi. İhale Kıskacında Diş Teknisyenliği. Dünyadan: Irak ve Azerbaycanlı meslektaşlarımızdan... Başkan... 07 Genel Sekreter... 09 Editör... 11 Oda Haberleri... 12 Komisyonlardan... 20 FDI 2013 İstanbul... 22 Dosya: Gezi Parkı Direnişi... 26 Haber-Analiz: Unutmadık... 36 Bilimsel: Çocuk Dişhekimliğinde

Detaylı

SAYI:137 EKİM 2013. zirveye taşıdık. Tüm ayrıntılarıyla FDI 2013 DÜNYA DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ

SAYI:137 EKİM 2013. zirveye taşıdık. Tüm ayrıntılarıyla FDI 2013 DÜNYA DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ SAYI:137 EKİM 2013 zirveye taşıdık Tüm ayrıntılarıyla FDI 2013 DÜNYA DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ TDBD137 içindekiler 11 BAŞYAZI EKİM 2013 SAYI: 137 12 TDB GÜNDEMİ 12- FDI KONGRESİNDE TARİHİ BAŞARI FDI 2013 İstanbul

Detaylı

İlgililerine duyurulur!

İlgililerine duyurulur! TTB 62.Büyük Kongresi 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde Türk Tabipleri Birliği nin 62. Büyük Kongresi 30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilecek. 30 Haziran Cumartesi günü saat

Detaylı

Nitelik mi o da ne? 8-9

Nitelik mi o da ne? 8-9 Spor, başkası ile savaşmak değil, kendini geliştirmedir www.ttb.org.tr örgütlü emek, sağlıklı toplum Sayı: 199 Ekim 2013 Tıp fakültelerinin birbiri ardına açıldığı, özel tıp merkezlerinin tabelalarının

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

Oda seçimleri sürüyor

Oda seçimleri sürüyor td 174 son_layout 1 30.04.2010 20:29 Page 1 dışardan göz Sayı: 174... ABD yıllar sonra gerçekleştirdiği sağlık sigortası nı bir devrim olarak nitelediğine göre konu acilen düşünülmesi gereken bir durumda.

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU NİSAN 2010 ÖNSÖZ Şubat ve Mart 2010 raporlarının ardından üçüncü raporumuzu da yayınlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ayki raporumuzun en önemli eksikliği enerji alanındaki

Detaylı

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI Av. Güneş GÜRSELER* Baroların Bağımsızlığı konusunu sadece Baro nun bağımsızlığı olarak ele almamak gerektiği görüşündeyim. Sorun, bağımsız yargı içinde bağımsız savunma sorunudur.

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İstanbul Tabip Odası 2012-2013 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

SAYI:145 OCAK 2015. Yeni Yönetmelik yayımlandı... MÜCADELE SÜRECEK. Mesleğin özünün ortadan kaldırılmasını. Kabul etmeyecegiz

SAYI:145 OCAK 2015. Yeni Yönetmelik yayımlandı... MÜCADELE SÜRECEK. Mesleğin özünün ortadan kaldırılmasını. Kabul etmeyecegiz SYI:145 OCK 2015 Yeni Yönetmelik yayımlandı... MÜCDELE SÜRECEK Mesleğin özünün ortadan kaldırılmasını Kabul etmeyecegiz TDBD145 içindekiler 11 BŞYZI OCK 2015 SYI: 145 12 TDB GÜNDEMİ 14 28 12- MÜCDELE SÜRECEK

Detaylı

Asistan hekimler imdat diyor!

Asistan hekimler imdat diyor! Bakan dan müjdeli haber bekliyoruz! TTB Heyeti, yeni Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu na sağlık alanında hemen karşılanması gereken 14 acil talebi iletti. Bakan da 14 Mart Haftası öncesinde hekimlere

Detaylı