SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK )"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK ) İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetmeliği tarih sayılı Resmi gazete de yayınlanarak kurulmuş, Merkezin altyapısı, 2009 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen Selçuk Üniversitesi, Ar-Ge Merkezi Altyapısının Kurulması projesi ile faaliyete geçmiş, merkezin altyapısının, 2013 yılında tamamlanması planlanmıştır. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK) Malzeme teknolojileri ve Biyoteknoloji birimleri alanlarında hizmet vermektedir. Merkezin hedefleri; Üniversitedeki bilimsel-teknolojik araştırmalara hizmet vermek, üniversitedeki Ar-Ge koordinasyonu ve bütünlüğünü sağlamak Sanayideki Ar-Ge çalışmalarına hizmet vermek Multidisiplinler arası proje üretme ilişkilerini geliştirmek, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde çalışmalar yapmak, Sanayinin ihtiyacı olan konularda ortak projeler üretmek. Ülke ve bölgesel (TR-52) bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, Bilimsel/teknolojik araştırmalar için rekabete dayalı, etkin ve verimli araştırma imkânları ve ortamı oluşturmak Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında bölgemizde bilimsel, teknolojik ve toplumsal açıdan katma değer sağlayan projeler üretmek ve bu tür projelere destek vermek, Merkezimizin en temel görevidir.

2 İNDÜKTİFLENME İLE ÇİFTLENMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ, LAZER ABLASYON ( ICPMS-LA ) ICP-MS katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, hassas ve doğru biçimde ölçülmesine olanak sağlayan bir analiz tekniğidir. ICP-MS teknolojisi sayesinde katı veya sıvı örneklerde 76 element aynı anda ve çok düşük derişimlerde (nanogram-pikogram/l) hassas ve hızlı bir şekilde analiz edilebilmektedir. Lazer ablasyon ünitesi sayesinde doğrudan katı malzeme üzerinden elementel analiz yapılabilmektedir. Ayrıca cihazı HPLC ve GPC ile paralel olarak çalışabilmekte bu sayede türleştirme analizlerine olanak sağlamaktadır. ULTRA HIZLI (YÜKSEK BASINÇLI) SIVI KROMOTOGRAFİSİ VE GPC (UFLC-GPC) Sistem yüksek basınçlı sıvı kromotografisi ile UV-Vis dedektör yardımı ile çok hassas ayrıma işlemleri yanında üzerindeki Refraktif index dedektör sayesinde polimerlerin molekül ağırlığı tayininde kullanılmaktadır. Sistem ICP ile paralel çalışma özelliğinden dolayı türleştirme analizlerine olanak sağlamaktadır.

3 TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) Elektrooptik prensipler çerçevesinde tasarlanmış taramalı elektron mikroskobu (Scanning Electron Microscope-SEM), çok küçük bir alana odaklanan yüksek enerjili elektronlarla yüzeyin taranması prensibiyle çalışmaktadır. Taramalı Elektron Mikroskobu, birçok dalda araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanımı yanında, mikro elektronikte yonga üretiminde, sanayinin değişik kollarında hata analizlerinde, biyolojik bilimlerde, tıp ve kriminal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygun örnekler ile 3 nanometre çözünürlüğe kadar inelebilmektedir. Gerek yüzey görüntüsü gerekse belli noktaların elementel analizine olanak sağlamaktadır. CİHAZDA BULUNAN DEDEKTÖRLER SE: Sekonder elektron dedektörü, yüksek vakumda, yüksek büyütme ve çözünürlükte görüntü alınması VPSE : Düşük Vakum Sekonder Elektron dedektörü, düşük vakumda biyolojik numunelerin yapısını ve dokusunu bozmadan, altın kaplama yapmaksızın analiz yapmamızı sağlar. BSD : Malzemenin yüzey topolojisi hakkında bilgi verir, molekül ağırlığı hakkında bilgi verir EDX : X ışınları Difraksiyon sistemine göre, malzeme yüzeyinde bulunan elementleri % olarak verir. Malzemenin 200 nm yüzeyinden soğurma yapar ve Be elementine kadar analiz yapılabilir. STEM : Taramalı Transmisyon Elektron Mikroskobu, Biyolojik TEM olarak kullanılabilir

4 X IŞINI KIRINIM CİHAZI (XRD) X ışını kırınım yöntemi (XRD), her bir kristalin fazın kendine özgü atomik dizilimlerine bağlı olarak X-ışınlarının karakteristik bir düzen içerisinde kırılması esasına dayanır. XRD ile kalitatif ve yarı kantitatif olarak, Malzeme, Makine, Kimya, Fizik, Ziraat, Jeoloji, Arkeoloji, Diş Hekimliği, Tıp alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Cihaz üzerinde 1800 C ye kadar ısıtma özelliğine sahip parçalar yanında SAXS analizlerine olanak sağlayan ekipmanları da içermektedir. Bazı Uygulamalar Jeolojide minerallerin ve kayaçların tanımlanmasında Metal ve alaşım analizlerinde Seramik ve çimento sanayisinde İnce film kompozisyonu tayininde Polimerlerin analizinde İlaç endüstrisinde belli bir malzeme içindeki polimorfların ve safsızlıkların tespitinde Arkeolojide, tarihi yapıları oluşturan malzemelerin tayininde Sentezlenen malzemelerin yapısının aydınlatılmasında Malzeme Biliminde Malzemelerin Boyut Analizinde

5 ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU-YAKIN ALAN TARAMALI OPTİK MİKROSKOP ( AFM SNOM ) Bir materyal yüzeyinin nanoölçekte topografik, optik, elektriksel veya manyetik incelenmesinde kullanılan sistem üzerinde, 440 nm dalgaboyunda lazere sahip SNOM ünitesi yanında biyolojik örnekler için sıvı içinde tarama yapabilen tarayıcı içermektedir. Öte yandan topoğrafik analizler için sırasıyla 1, 10 ve 100 mikrmetrelik tarayıcılar mevcuttur. AFM sistemi üzerindetaramalı Tünelleme Mikrskobu (STM), Manyetik Güç Mikroskobu (MFM), Kelvin Probe, Spreading Resistance, Latteral Force ve Yakın Alan taramalı Optik Mikroskop (SNOM) tekniklerine dayalı görüntü ve analizlere olanak sağlamaktadır.

6 ELEKTRON SPİN REZONANS (ESR). ESR, radikal tespitinde kullanılan tek yöntem olup, Elektromanyetik spektrumun mikrodalga bölgesini kullanan, çiftlenmemiş elektrona sahip kuantum sistemlerini tanımamıza yardımcı olan spektroskopik bir tekniktir. ESR, Malzeme, Biyoloji, Fizik, Kimya, Ziraat, Arkeoloji ve Jeoloji bilimleri alanında, son yıllarda Tıp ve Biyoteknoloji alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır., Tek kristal, toz ve sıvı örneklerde, Işınlamanın oluşturduğu kusurların (radikal) tespiti, Arkeolojik ve jeolojik örneklerin yaş tayini, Tıbbı örneklerde dozimetri tayini, Gıdalarda ışınlama tayini, Geçiş metal komplekslerinin simetri özelliklerinin belirlenmesi, Kendiliğinden paramanyetik olan maddelerin manyetik özelliklerinin incelenmesi Spin etiketleme (spin-labeling) tekniği ile biyolojik örneklerin incelenmesi (kan, süt, gıda vb.), Antioksidan maddelerin radikal söndürme etkinliğinin tespiti Spin tuzaklama (spin-trapping) tekniği ile Oksidatif Strese neden olan Reaktif Oksijen Türlerinin (ROS) Tespiti gibi çalışmalar yapılmaktadır.

7 SELÇUK AR-GE LAZER OLANAKLARI LAZER SİSTEMLERİ Laser sistemi, 800 nm sabit dalgaboyunda 3.5mJ yüksek laser enerjisi nm dalgaboyu bölgesinde TW güç sağlamaktadır. Üretilen laser pulsları 90 fs süreye sahiptir. Bu laser olanakları spektroskopik çalışmalar, yeni ve ileri malzeme üretiminin yanı sıra mikro-işleme tekniği, laser ablasyon, aser mikrodelme, l ince film uzaklaştırma, laser mikro kesme, laser mikro markalama, laser direk ışınlama ve diğer birçok uygulama olanağı sağlamaktadır. Laser sistemi arzulandığı halde 80 MHz ve 1kHz laser pulsları kullanma olanağı sağlamaktadır. Diğer taraftan, 5 ns ve 10Hz laser pulslarında 850 nm, nm ve sabit dalganoyu olanaklarıyla birlikte, nm dalgaboylarında laser demeti saglama olanağı mevcuttur. Kullanıcılar mevcut sistemle çalışmakla birlikte, kendi sistemlerini laser odasına taşıyarak laser sistemini kendi sistemleriyle birlikte kullanma olanağını da yakalayabilmektedirler. LİNEER UÇUŞ ZAMANLI KÜTLE SPEKTROKETRE (LTOF) Yerli sanayi altyapısı kullanılarak yerli olarak üretilmiş olan bir kütle spektrometre sistemi laser ile birlikte kullanıma sunulmakta ve spektroskopik çalışma altyapısı sunmaktadır. Üretilmiş olan bu sistemle uluslararsı yayın üretilmiş olup, kalibrasyonu yapılmıştır. Farklı dalgaboyları kullanılarak yapılan çalışmada yan taraftaki spektrum n- ve i-bütan moleküllerinin izomerlerinin ayırdedilmesi görülmektedir. MİKRO-İŞLEME SİSTEMİ Mikro-işleme sistemi, laser kontrollü bir sistem olarak çalışmaktadır ve eşdeğerleri arasında üstün ve hızlı işleme kabiliyetine sahiptir. Tamamen bilgisayar kontrollü olarak çalışan sistem, bilgisayara tanıtılan bir resmi iki boyutlu olarak arzulanan yüzeye işlenmektedir. Mikro-işleme sistemi ile sert, kırılgan, hassas ve yüksek erime/buharlaşma derecelerine sahip ileri teknolojik malzemeleri hassas ve düzgün işleme olanağı sunmaktadır. Dişçilikte kullanılan zirkonyum numunesinde tutuculuğu artırmak amacıyla yapılmış bir örnek pürüzlendirme çalışması örnek olarak sunulmuştur. (işlenen şekil boyutları, 75µm genişlik, µm derinliktedir)

8 PLAZMA DESTEKLİ KİMYASAL BUHAR BİRİKTİRME (PECVD) SİSTEMİ Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme Sistemi 200 Watt gücünde RF plazma kaynağına sahip olup, organik ya da inorganik ince filmlerin plazma ortamında düşük sıcaklıklarda farklı yüzeylere kaplanmasına olanak vermektedir. Sistemin etkin basınç, sıcaklık ve gaz akış hızı kontrollerine olanak veren donanımları neticesinde birden çok parametrenin büyütülen filmlerin yapısal özelliklerine ve büyütme hızlarına etkileri incelenebilmektedir. Film kaplamanın yanı sıra, farklı gaz plazma ortamlarında yüzey temizleme işlemleri ve ara-yüzey hazırlama işlemleri de yapılabilmektedir. Yüksek vakum ortamı sayesinde, yapılan kaplama ve diğer yüzey işlemleri son derece temiz koşullarda gerçekleşmektedir. PECVD yöntemi ile yapılabilen kaplamalara örnek olarak; SiO2, TiO2, GaAs, PANİ, çeşitli akrilik/metakrilik fonksiyonel ince filmler verilebilir.

9 İNERT ORTAM VE İNCE FİLM AYGIT LABORATUVARI İnce film aygıt laboratuarı, entegre glove box sistemleri ile diğer elektriksel-fiziksel ölçüm cihazları içermektedir. Laboratuvarda Glove box içine entegre edilmiş çift termal kaynaklı PVD, solar simulatör, döngüsel kaplama sistemleri yanında laboratuar içinde, plazma (saçtırma)-ısıl buharlaştırma kaplama sistemleri, impedans analizörü, renk ölçüm sistemleri, fiber optik spektrometre, monokromatik ışık kaynakları ve güç kaynakları bulunmaktadır. Glove box sistemlerimiz oksijen ve nemin 1 ppm altında olduğu tamamen inert ve temiz bir ortam sağlamakta olup, araştırmacılarımızın kendi enstrumanlarını entegre edebilecekleri giriş portları ve aparatları ihtiva etmektedir. İsteyen araştırmacının kendi cihazını sisteme entegre ederek kullanıabileceği şeklide tasarlanmıştır. Laboratuvardan görüntüleri PVD Ünitesi

10 PARÇACIK GÖRÜNTÜLEMELİ HIZ ÖLÇME METODU Yüksek Hızlı Kamera Lazer Işını Üreteci Senkronize Edici Veri İşleme Sistemi } Anlık Vektör Zaman Ortalamalı Vektör Alanı Akım Çizgileri Girdap Reynolds Gerilme Hız Çalkantıları Türbülans Kinetik Enerji Bütün Akış ALanı Deney Düzeneği ÇALIŞMA ALANLARI Küre üç boyutlu akışlar için ideal bir geometri olup, bir küt cisimdir. Küt cisimler genellikle yoğun akış ayrılmalarına, daimi olmayan akışlara ve karmaşık girdap kopmalarına neden olurlar. Bu tür akışlara genellikle; Spor toplarında, Tarımsal ürünlerin pnömatik naklinde, Bombalar, Deniz radarı, Yağ depolama tankları, Su kuleleri, Yağmur damlaları, Pnömatik taşımada, Yanma, Silikon ve polimer vb. Maddelerin taşınmasında, Nehirdeki kirletici maddelerin taşınmasında, Küre formunda ürünlerin kurutulmasında veya soğutulmasında, Küreye benzer geometriye sahip aerodinamik yapılarda, Suda yüzen cisimlerde, Deniz altındaki insanlı veya insansız araştırma araçlarında, Balon ve gemilerin çektiği küresel cisimlerin akışkanla etkileşimi gibi endüstriyel veya pratik uygulamalarda sıkça rastlanmaktadır.

11 ÇEKME YORULMA UNİVERSAL TEST CİHAZI 100 kn yük kapasi 150 mm strok mesafesi Farklı malzemelerin (Metal, plastik kompozit) dinamik ve statik deneyleri yapılabilinir. Çekme deneyleri ile malzemelerin mekanik özelliklerinin tayini Yorulma deneyleri ile malzeme ömrü tayini Malzemelerinin eğilme davranışlarının belirlenmesi Farklı türlerdeki malzemelerin çatlak büyüme ve kırılma tokluğu çalışmalarına uygun bağlama ve ölçüm alma ekipmanlarına sahiptir. Çekme-Yorulma cihazına ilave edilen ısıtma-soğutma kabini sayesinde +200 oc ile -50 oc sıcaklık aralığında malzemelerin mekanik özellikleri belirlenebilmektedir. Sistemin sahip olduğu yazılım sayesinde standartlara uygun olarak yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar istenilen formatta kolaylıkla raporlanabilinir.

12 SERVO KONTROLLU HİDROLİK PRESS SİSTEMİ Hidrolik pres sistemi aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmaktadır; 1.Düşey eksende çekme yönünde 600 kn kuvvet uygulayabilen hidrolik pres gövdesi ve servo kontrollü elektronik yükleme ünitesi Düşey eksende basma yönünde 3000 kn kuvvet uygulayabilen hidrolik pres gövdesi ve servo kontrollü elektronik yükleme ünitesi 2.Düşey eksende basma yönünde 600 kn kuvvet uygulayabilen hidrolik pres gövdesi ve servo kontrollü elektronik yükleme ünitesi 3.Üç eksenli yükleme koşulu için yanal eksende 250 kn kuvvet uygulayabilen servo kontrollü elektronik yanal yükleme ünitesi Hidrolik pres sisteminin sağladığı olanaklar; 1.Yükleme hızı deney öncesi deney standartlarına uygun (TSE, ISRM, ASTM) ayarlanabilmektedir 2.Deney esnasında yükleme hızı istenilen anda değiştirilebilmektedir. Bu yeni hız değeri deney esnasında deneyi durdurmadan uygulanabildiği gibi deney öncesinde komut olarak tanımlanabilmektedir. 3.Deneyde örnek üzerinde yükleme ve boşaltma eylemlerinde bulunabilmektedir. 4.Örnek üzerine yük değeri istenilen zaman aralığında sabit tutulabilmektedir. 5.Demir çubuk örnekleri üzerinde istenilen zaman aralıklarında ve frekans değerlerinde yükleme-boşaltma ile yorulma yapılabilmektedir. Demir çubuk örnekleri üzerinde istenilen zaman aralıklarında ve frekans değerlerinde yükleme-boşaltma ile yorulma yapılabilmektedir. 6.Kaya örnekleri üzerinde istenilen zaman aralıklarında ve frekans değerlerinde yükleme-boşaltma ile yorulma yapılabilmektedir. 7.Kaya örnekleri üzerinde sabit yanal yükleme yapılabilmektedir. A. Kaya karot örnekleri üzerinde yapılabilecek deneyler A.1Tek eksenli basma dayanımı (σc, MPa) A.2Dolaylı çekme dayanımı (σt, MPa) A.3Direkt çekme dayanımı (σt, MPa) A.4Üç eksenli basma dayanımı (σ1 ve σ3, MPa) A.5Tek eksenli deformabilite (yatay ve düşey eksende) (E (MPa) ve Poisson Oranı) A.6Üç eksenli deformabilite (Hoek hücresinde değişik yanal basınçlarda Elastisite modülü) (E, MPa) A.7Tek eksenli sünme (creep) davranışı (ɛ, σ (MPa), t (dk)) A.8Üç eksenli sünme (creep) davranışı (ɛ, σ (MPa), t (dk)) A.9Tek eksenli aşamalı yükleme deneyi (σc (MPa), ɛ ve Poisson Oranı) A.10Tek eksenli frekanslı yükleme boşaltma ile yorulma dayanımı deneyi(σc (MPa), ɛ ve Poisson Oranı) A.11Eğilme dayanımı (σc, MPa) B. Beton örnekler (sislindir ve küp) üzerinde yapılabilecek deneyler B.1Tek eksenli basma dayanımı silindir ve küp örnekler üzerinde (σc, MPa) B.2Eğilme dayanımı (σc, MPa) B.3Tek eksenli deformabilite (yatay ve düşey eksende) (E (MPa) ve Poisson Oranı) B.4Tek eksenli sünme (creep) davranışı (ɛ, σ (MPa), t (dk)) C. Demir çubuk örnekleri üzerinde yapılabilecek deneyler C.1Tek eksenli çekme dayanımı oda sıcaklığında (σt, MPa) C.2Tek eksenli basma dayanımı oda sıcaklığında (σc, MPa) C.3Eğme dayanımı deneyi oda sıcaklığında (MPa) C.4Yorulma deneyi oda sıcaklığında D. Yapı malzeme örnekleri (tuğla, gaz beton, parke vb) üzerinde yapılabilecek deneyler D.1Parke yarma dayanımı

13 HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI Hücre Akım sitometresi (hücre saflaştırmalı) Hücre yüzeyinde bulunan antijenlere özgü, spesifik monoklonal antikorlar kullanılarak hücrelerin belirlenmesi, ayrıca sorting özelliği nedeni ile hücre subgruplarının ayırımı ve heterojen hücre popülasyonlarının saflaştırılmasını sağlayan, tıp / veterinerlik, ziraat, biyoloji alanlarında uygulama bulan üstün özellikte hücre akım sistemidir. CO2 Inkübatörler Hücre doku kültürü çalışmalarında örneğin uygun sıcaklık, nem ve ph ortamında inkübasyonu amacıyla tasarlanmış inkübatördür. Steril Kabinler Mikrobiyoloji, bitki doku kültürü ve hayvan hücre kültürü çalışmalarının steril bir ortamda yapılmasına elverişlidir. Otomatik Hücre Sayma Cihazı Hücre kültürü çalışmalarında kullanılmaktadır. Ölü, canlı ve toplam hücre sayısını tespit etmektedir. Invert Mikroskop Normal ışık mikroskoplarından farklı olarak hücre kültürü çalışmalarında besiyeri içindeki hücrelerin gözlenmesine imkân vermek üzere tasarlanmıştır.

14 MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARI Mikroarray Gen Analiz Sistemi RNA ve DNA miktar ve mutasyon tayinini her türlü organizmada yapmaya imkan sağlayan, yüksek verili gen analiz sistemidir. Real Time PCR Real time PCR, DNA da gerçek zamanlı amplifikasyon, erime noktası tayini, genotipleme yaparak, ürünlerin kalitatif ve kantitatif analizlerini yapmaya olanak sağlayan sistemle 96 örneğin aynı anda floresan tayini yapılır. Biyoanalizör DNA, RNA ve proteinin kalite kontrolü ve miktar tayini için kullanılan bir platformdur. Gradient PCR Cihazı (Thermal cycler) Polimeraz Zincir Reaksiyonu yöntemi ile nükleik asitlerin miktarlarının artırılma işleminin otomatik olarak gerçekleştirilmesi için tasarlanmış sistemdir.

15 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Fermentör Mikrobiyoloji çalışmaları için kullanılmaktadır. 5 L kültürde aerobik / anaerobik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Liyofilizatör Isıya dayanıksız ve hassas maddelerin dondurularak kurutulması sonucu liyofilize halinde uzun süre stabilitesini koruyan ve tekrar çözündüğünde eski halini alabilen liyofilizatların elde edildiği yöntemdir. Inkübatörler (ısıtmalı, soğutmalı, çalkalamalı tiplerde) Kuru hava sıcaklığı ile oluşturulan inkübasyon sıcaklıklarının süreli veya süresiz temininde ve her türlü ısıtma ve kurutma amaçlı işlemlerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda soğutmalı inkübatör sayesinde Kuru hava sıcaklığı ile oluşturulan, soğuk muhafaza, kuluçka, ısıtma ve kurutma sıcaklıklarının temininde kullanılmaktır. Gaz kromatografi sistemi Gaz karışımında bulunan Hidrojen gazı miktarını belirleyen TCD dedektörlü gaz analiz sistemidir. Uygun standartlar kullanıldığı taktirde istenilen gazların karışımdaki yüzdesini belirleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır.

16 BİYOKİMYA LABORATUVARI Jel Görüntüleme Analiz Sistemi RNA/DNA görüntülerini yüksek kalitede kaydederek, gen ve protein ekspresyonu analizlerini yapabilen, kemilüminesans jel görüntüleri elde edebilen görüntüleme sistemidir. Elektroforez Sistemleri Bu sistemlerde nükleik asit ve protein ayrıştırılması işlemi gerçekleştirilmektedir Nanodrop 0,5 2 µl örnekte nükleik asit, protein miktar tayini yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Elisa Okuyucu UV-Vis dalga boyu ( nm, 1 nm artışla) okuma özelliği olan kuyulu mikroplakaları okuma özelliği bulunan spektrofotometredir. Gen5 data analiz programı ile spektrofotometrik analizler yapılabilir. İklimlendirme kabini Bitki doku kültür çalışmalarında bitki büyütmek amaçlı sıcaklık, ışık ve nem kontrollü inkübatördür.

17 SPEKTROSKOPİ VE MİKROSKOPİ LABORATUVARI Floresan Spektrofotometre Floresan özellikteki maddelerin (sıvı,katı) miktar tayini yapılmaktadır. Kinetik çalışmalar için sıcaklık ayarı mevcuttur (küvet ve ELISA okuyuculudur). Polarize ışık mikroskobu Polarize mikroskop hem alttan hem de üstten aydınlatma yapabilir, jeoloji, petro kimya, medikal uygulamalarda, metalurji- malzeme alanlarında kullanılmaya uygundur. Ultrasantrifüj Örneklerin etkili, ultra hızda ( g / g ; 8 ml/ 32 ml ) ayrımlarını sağlamaktadır. Floresan-Işık Mikroskop Işık mikroskobu olması ile birlikte, floresan maddelerle spesifik olarak boyanmış hücre ve doku preparatlarının karanlıkta görüntülenmesini de sağlayan özelliğe sahip bir mikroskoptur. FTIR spektroskopisi Kızılötesi spektroskopisi bir molekül veya bileşik yapısında kimyasal değişimler hakkında tanımlayıcı bilgiler verir. Özellikle ATR tekniği polimer, köpük, tekstil, boya, sır gibi kaplama maddelerin analizlerinde oldukça etkindir. 15cm cm-1 için tüm spektral aralığı kapsayacak aralıkta tarama yapmaktadır. Spektrofotometre (UV-vis-NIR) 175 nm nm arasında endüstriyel, biyolojik, zirai, kimyasal maddelerin spektrofotometrik ölçümlerinin yapılması, sonuçların kantitatif ve kalitatif analizleri için uygundur. Katı ve sıvı numune ölçüm sistemi mevcuttur.

18 SIVI AZOT ÜRETİM SİSTEMİ Merkezimizde bulunan Sıvı Azot Üretim sistemi saatte 7 Lt üretim kapasitesine sahiptir. Üretilen Sıvı Azot ile Konya sanayisinin ve Selçuk Üniversitenin sıvı azot ihtiyacı karşılanmaktadır. Üniversitelerin ; Veterinerlik, Dermatoloji, Diş Hekimliği, Fen (Kimya, Biyoloji), Ziraat ve Mühendislik Fakültelerinin yanı sıra, birçok Bölüm, Kurum ve Kuruluşun Sıvı Azot ihtiyacı tedarik edilmektedir. Ayrıca NMR, ESR gibi ciddi sıvı azot tüketimine sahip cihazların ihtiyacını karşılamaktadır. KULLANIM ALANLARI Gıda ürünlerinin daldırılarak dondurulması ve taşınımı, Canlı dokuların, üreme hücrelerinin, ve diğer biyolojik örnek ve malzemelerin korunması, Bilim eğitimindeki görsel deneylerde, Yüksek hassasiyetteki algılayıcılar ve düşük gürültü seviyeli amplifikatörlerde soğutucu olarak, Dermatolojide. nahoş görünümlü siğil veya potansiyel kanser riski taşıyan cilt yaralarının tedavisinde, CPU veya GPU gibi bilgisayar donanımlarının soğutma sistemlerinde soğutucu olarak. Paketlenmiş gıdaların tazeliğinin korunması, Geçirgeç (transistör), diyot ve tümleşik devre gibi elektronik bileşenlerin üretiminde, Paslanmaz çelik üretiminde, İnert, nemsiz ve oksitleyici olmayan özelliklerinden dolayı otomobil ve uçak tekerleklerinin dolumunda.

19 AKADEMİK KADRO YENİ İLTEK BİNAMIZ MÜDÜR Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ MÜDÜR YARDIMCISI Doç.Dr. Mahmut KUŞ GENEL KOORDİNATÖR Sami BÜYÜKÇELEBİ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Erol PEHLİVAN Prof. Dr. Hasan ACAR Prof. Dr. Ramazan TOPAK Prof. Dr. Faruk ÜNSACAR Prof. Dr. Ülfet ATAV Doç. Dr. Ercan KURAR UZMANLAR Faruk ÖZEL Fatih ÖZCAN Tuğbahan YILMAZ ALIÇ Meryem BOZKURT Hande YÖNDEMLİ Reyhan KARA Emine YAVUZ Levent ATEŞ Öğr.Gr. Ayşe Esra PEKER Arş.Gr. Halit ÇAVUŞOĞLU AKADEMİK PERSONEL Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN Prof. Dr. Hamdi Şükrü KILIÇ Prof. Dr. Ahmet AVCI Doç. Dr. M. Selman YAVUZ Doç. Dr. Aydın GÜZELOĞLU Doç. Dr. H. Serdar GERGERLİOĞLU Doç. Dr. Emine ARSLAN Doç. Dr. Muammer ÖZGÖREN Doç. Dr. İhsan ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Meltem DEMİREL KARS Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAMAN Yrd. Doç. Dr. Özcan KÖYSÜREN Yrd. Doç. Dr. Gökhan KARS Yrd. Doç. Dr. Hasibe VURAL Yrd. Doç. Dr. Meryem KARA Dr. Saliha DİNÇ Dr. Erol ÖZER Dr. Ülkü SAYIN Dr. Pembegül UYAR Dr. Ahmet AYGUN ARAŞTIRMACILAR Hasan KÜÇÜKAŞCI Mahmut GENÇ İDARİ PERSONEL Kazım İYİOPRUK Ahmet KARA İLETİŞİM : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Tel : Fax:

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS) GC/MS Kalitatif 50 TL 100 TL GC/MS Kantitatif 100 TL 200 TL GC/MS Kantitatif ilave bileşen başına 30 TL

Detaylı

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ MEÜ PERSONELİ (KDV DAHİL)

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ MEÜ PERSONELİ (KDV DAHİL) (GC/FID) GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS) GC/MS Kalitatif 30 TL 50 TL 100 TL GC/MS Kantitatif 60 TL 100 TL 200 TL GC/MS Kantitatif ilave bileşen başına 20 TL 30 TL 60 TL (GC/TCD)

Detaylı

2017 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ

2017 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TEMEL BİLİMLER UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EÜTAM Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi 24100 Erzincan/TÜRKİYE Tel: +90 ( 446 ) 2243097 / 40363 e-posta: eutam@erzincan.edu.tr

Detaylı

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTAM) 2017 Yılında Döner Sermaye Kapsamında Gerçekleştirilecek Analizler için Fiyat Listesi Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz

Detaylı

Çentik Açma (Charpy Test Numunesi) 5 TL / Numune 1 gün DİNAMİK LABORATUVARI * TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 9016:2012:2013

Çentik Açma (Charpy Test Numunesi) 5 TL / Numune 1 gün DİNAMİK LABORATUVARI * TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 9016:2012:2013 Sayfa No Sayfa 1 / 5 STATİK LABORATUVARI Yöntem Birim Fiyat Deney Süresi Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 6892-1:2011 80 TL / Numune Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN ISO 6892-2:2011 160 TL

Detaylı

EN 13674-1 madde 8.2 Fracture toughness (Klc) EN 13674-1 madde 8.4 Fatique Test

EN 13674-1 madde 8.2 Fracture toughness (Klc) EN 13674-1 madde 8.4 Fatique Test Sayfa No Sayfa 1 / 5 STATİK LABORATUVARI * Yöntem Birim Fiyat Deney Süresi Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 6892-1 80 TL / Numune Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN ISO 6892-2 160 TL / Numune

Detaylı

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GC Kalitatif 50 TL 75 TL 100 TL GC Kantitatif

Detaylı

Laboratuarımız. Ankara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu. Ankara Üniversitesi

Laboratuarımız. Ankara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu Laboratuarımız Örnek Hazırlama Ark Fırınları Isıl İşlem Fırınları Mekanik Alaşımlama Sistemleri Şerit Üretim Sistemi (Melt Spinner) Yapısal Karakterizasyon

Detaylı

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon Nanomalzemelerin Karakterizasyonu Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon 1 Nanomalzemlerin Yapısal Karakterizasyonu X ışını difraksiyonu (XRD) Çeşitli elektronik mikroskoplar(sem, TEM) Atomik

Detaylı

Örnek hazırlama birimi

Örnek hazırlama birimi DEFAM Örnek hazırlama birimi CİHAZLAR Cihaz Adı : Mikro dalga örnek bozundurma Cihaz Markası: (CEM Mars6) Analizler : Atıksu, gıda, toprak, petrol, maden, cevher, boya, alaşım, metal örneklerin ICP-OES

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün Sayfa No Sayfa 1 / 10 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün Sayfa No Sayfa 1 / 11 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

2016 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ

2016 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TEMEL BİLİMLER UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EÜTAM Yalnızbağ Yerleşkesi 24100 Erzincan/TÜRKİYE Tel: +90 ( 446 ) 2243032 / 40362 e-posta: eutam@erzincan.edu.tr İnt.:

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENDÜSTRİYEL HİZMET İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENDÜSTRİYEL HİZMET İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 3 4 5 6 MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENDÜSTRİYEL HİZMET İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI ADI Marmara Araştırma Merkezin Bünyesinde Çevre ve Temiz Üretim, Enerji, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji, Gıda, Kimya,

Detaylı

X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ. X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi.

X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ. X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi. X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ 1. DENEYİN AMACI X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi. 2. TEORİK BİLGİ X-ışınları, yüksek enerjiye sahip elektronların

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Akredite Durumu TS EN ISO :2011. Basma deneyi (Oda sıcaklığı) TS 206: TL / Numune 1 gün

Akredite Durumu TS EN ISO :2011. Basma deneyi (Oda sıcaklığı) TS 206: TL / Numune 1 gün Sayfa No Sayfa 1 / 12 STATİK LABORATUVARI TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011 Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

UTS TRIBOMETER T10/20 TURQUOISE 2.0

UTS TRIBOMETER T10/20 TURQUOISE 2.0 UTS TRIBOMETER T10/20 TURQUOISE 2.0 TURQUOISE 2.0 UTS Tribometer T10/20 Yüksek kalite, hassas ölçüm Esnek Tasarım Akademik bakış açısı Hassas ve güvenilir ölçüm TRIBOMETER T10/20 UTS Mühendislik firması

Detaylı

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARI BETON LABORATUVARI MEKANİK LABORATUVARI FİZİK LABORATUVARI KİMYA LABORATUVARI

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ. GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GC Kalitatif 50 TL 75 TL 100 TL

AMASYA ÜNİVERSİTESİ. GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GC Kalitatif 50 TL 75 TL 100 TL GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GC Kalitatif GC Kantitatif 75 TL 100 TL 125 TL GC Kantitatif İlave Bileşen Başına GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS) GC/MS Kalitatif GC/MS

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA...

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: ADLİ KİMYA... 1 1.1. Adli Kimya Tanımı... 1 1.2. Adli Kimyanın Kapsamı... 2 1.3. Adli Düşünce Yapısı... 2 1.4. İş Tanımı... 3 1.5. Kişisel Özellikler... 3 1.6. Adli Kimyanın Tarihi...

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BURSA / TÜRKİYE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü malzeme tasarım, sentez, üretim ve karakterizasyonu alanlarında yetkin birer

Detaylı

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi)

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC yöntemi bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi,

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011 Sayfa No Sayfa 1 / 13 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011 Sayfa No Sayfa 1 / 13 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE 2 Profesör 1 Doçent 5 Yardımcı Doçent 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

BÖLÜMÜMÜZDE 2 Profesör 1 Doçent 5 Yardımcı Doçent 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 1 BÖLÜMÜMÜZDE 2 Profesör 1 Doçent 5 Yardımcı Doçent 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 43+20(İ.Ö) lisans, 69 yüksek lisans ve 17 doktora olmak üzere toplam 149 öğrenci fizik bölümünde öğrenim görmektedir.

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doç. Dr. Işın N. Geren Yrd. Doç. Dr. Turgay Çakmak Yrd. Doç. Dr. Filiz Kısaayak Çollak Uzman Zeynep N. Koytak Araş. Gör. Fatma Sağır Araş. Gör. Kuaybe Yücebilgili (ÖYP)

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY X-IŞINI SPEKTROSKOPİSİ X-ışını spektroskopisi, X-ışınlarının emisyonu, absorbsiyonu ve difraksiyonuna (saçılması) dayanır. Kalitatif

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR XRD (X Ray Diffraction) Cihazı (Rigaku MiniFlex 600)...

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ-METOT ÜCRET LİSTESİ X-Işınları Tek Kristal Analizi (XRD)

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ-METOT ÜCRET LİSTESİ X-Işınları Tek Kristal Analizi (XRD) XRD-1 Ön İnceleme 50 TL 60 TL 75 TL XRD-2 Data Toplama 100 TL 150 TL 200 TL SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ-METOT ÜCRET LİSTESİ X-Işınları Tek

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2007-2008Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı OTURUM TARİHİ 25.03.2015 OTURUM SAYıSı KARAR SAYıSı 02 2015/02-01 Yönetim Kurulu, Müdür Doç. Dr. Cumhur Kllcll.Mlô başkanlığında gündemmaddelerini

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

LABORATUVAR HİZMETLERİ

LABORATUVAR HİZMETLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İSBAK A.Ş. Optik ve Çevre Şartları Laboratuvarlarımız, çeşitli ürün standartlarının öngördüğü performans kriterleri, ürün belgelendirme amaçlı test ve ölçümler, AR-GE amaçlı çalışmaların

Detaylı

KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu

KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu Dersin Adı H.S Ders Sorumlusu Yer P.Tesi Salı Çarş. Perş. Cuma KMY 5302 Atomik Spektroskopi 3 Prof. Dr. Oktay TORUL ÖÜO 14-17 UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I

Detaylı

2. HAFTA MİKROSKOPLAR

2. HAFTA MİKROSKOPLAR 2. HAFTA MİKROSKOPLAR MİKROSKOPLAR Hücreler çok küçük olduğundan (3-200 µm) mikroskop kullanılması zorunludur. Soğan zarı, parmak arası zarlar gibi çok ince yapılar, kesit almadan ve mikroskopsuz incelenebilir.

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Nilüfer Ticaret Merkezi 2.kısım 635 sokak Otomasyon plaza No:7 Nilüfer 16120 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0 224 441 55 77 Faks : 0 224

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

ICHET LABORATUVARLARI

ICHET LABORATUVARLARI ICHET LABORATUVARLARI UNIDO-ICHET hidrojen enerjisi araştırma laboratuvarlarına bir bakış ULUSLARARASI HİDROJEN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen bir

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN 2012 İÇERİK X-IŞINI KIRINIM CİHAZI (XRD) X-RAY DİFFRACTİON XRD CİHAZI NEDİR? XRD CİHAZININ OPTİK MEKANİZMASI XRD CİHAZINDA ÖRNEK

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TOPLANTI TUTANAĞI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TOPLANTI TUTANAĞI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 29.11.2013 Toplantı Sayısı: 2013/1 TOPLANTIYA KATILANLAR Doç. Dr. Cemal

Detaylı

Elektron Nanoskopi Laboratuvarı Hizmet Bedeli ( ) (Fiyatlara KDV dahil değildir) Dumlupınar Üniversitesi Pers. ve Öğrencisi

Elektron Nanoskopi Laboratuvarı Hizmet Bedeli ( ) (Fiyatlara KDV dahil değildir) Dumlupınar Üniversitesi Pers. ve Öğrencisi Elektron Nanoskopi Laboratuvarı Dumlupınar Üniversitesi Pers. ve Öğrencisi Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları Standart Fiyat Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM-01 FE-SEM, Her 60 dk (ETD, TLD, DBS,

Detaylı

EYETECH PARTİKÜL TAYİN CİHAZI

EYETECH PARTİKÜL TAYİN CİHAZI EYETECH PARTİKÜL TAYİN CİHAZI Ambivalue şirketinin yeni nesil üretmiş olduğu Eyetech model partikül tayin cihazı ile parçacık boyut analizlerinde ve şekil çözümleyicilerin de yeni nesil cihaz üretimi gerçekleştirmiştir.

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Biyoloji Bölümünde Merkezi Araştırma Laboratuarlarının Kurulumu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜBİT)

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜBİT) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜBİT) DÜBİT DÜBİT 2010 Yılında Kalkınma Bakanlığının 5,6 milyon liralık desteği ile kurulmuş ve 2013 yılında tam olarak

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KIM-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KIM-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6602

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0 332 342 70 23 E-Posta : ukm@ukm.com.tr

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler 1. Kaleseramik Ar-Ge Merkezi 2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir? 3. Ülkemizde durum 4. Dünyada durum 5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin geleceği

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ. Doç.Dr. Engin DEVECİ MİKROSKOP KULLANIMI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ. Doç.Dr. Engin DEVECİ MİKROSKOP KULLANIMI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Doç.Dr. Engin DEVECİ MİKROSKOP KULLANIMI Histoloji: Dokuların yapısını inceleyen bilim dalı olduğu

Detaylı

IDC Savunma Sanayii. Antikor tabanlı tanımlama sistemleri birçok üstün özellikler sahiptir. Yüksek hassasiyette ve kısa sürede hızlı sonuç üretme.

IDC Savunma Sanayii. Antikor tabanlı tanımlama sistemleri birçok üstün özellikler sahiptir. Yüksek hassasiyette ve kısa sürede hızlı sonuç üretme. IDC Savunma Sanayii Biyolojik Tabanlı Tanımlama Sistemleri Antikor tabanlı tanımlama sistemleri, biyolojik madde ve mikroorganizmaların tespitinde sayısal ve ayırt edici sonuçlar ile ortamda bulunan biyolojik

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) TRK-TÜRKKAL İç Ve Dış Ticaret Eğitim San. Ve Tic. Ltd. Laboratuvarı Adresi : Kemeraltı Mah. Çifteönü Cad. Somtaş Konağı Apt. No:10/ B Melikgazi 38040 KAYSERİ /

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR TEKSTİL FİZİĞİ DERSİ ÖDEVİ ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR TEKSTİL FİZİĞİ DERSİ ÖDEVİ ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL FİZİĞİ DERSİ ÖDEVİ ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU HAZIRLAYANLAR 2012511053 -Vahide YALÇIN 2013511021 -Furkan ERCAN 2011511008 -Begüm BAYAT 2012511054 - Aybüke YILMAZ 2013511010-Aylin

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU DOKTORA DERS KATALOĞU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GDM 638 Lipid Kimyası Zorunlu DERS SAATİ: 3 Bahar Yrd. Doç. Dr. Hasan YALÇIN KREDİSİ :3 Tel:(352) 4374901 (32731), E-mail: hyalcin@erciyes.edu.tr, Web sayfası

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSİ (TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ)

ZİRAAT MÜHENDİSİ (TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ) TANIM Tarımsal Biyoteknoloji, bitki, hayvan ve mikrobiyal organizmaların genleri, hücreleri, proteinleri, kültürleri ve dokuları üzerinde çalışarak, tarımsal üretimi, kaliteyi, verimi arttırmayı amaçlayan

Detaylı

R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL

R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL Spektroskopi nedir? x Spektroskopi, çeşitli tipte ışınların madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Lazer radyasyon ışını örnekten geçer örnekten radyasyon çıkarken

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

LABORATUVAR ÜRÜNLERİ VE TEKNİK HİZMETLER

LABORATUVAR ÜRÜNLERİ VE TEKNİK HİZMETLER TEKNİK SERVİS PROJELENDİRME KART TAMİRİ www.piramitlab.com info@piramitlab.com www.piramitlab.com SEMİ MİKRO-ANALİTİK VE YARI ANALİTİK TERAZİLER 0,00001g - 0,0001g - 0,001 g hassasiyetlere sahip Semi Mikro-Analitik

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 3 Uzaktan Algılama Temelleri Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Elektromanyetik Spektrum Elektromanyetik Spektrum Görünür Işık (Visible Light) Mavi: (400 500 nm) Yeşil:

Detaylı

İleri Elektronik Uygulamaları Hata Analizi

İleri Elektronik Uygulamaları Hata Analizi İleri Elektronik Uygulamaları Hata Analizi Tuba KIYAN 01.04.2014 1 Tarihçe Transistör + Tümleşik devre Bilgisayar + İnternet Bilişim Çağı Transistörün Evrimi İlk transistör (1947) Bell Laboratuvarları

Detaylı

Türkiye de Nükleer Fizik Eğitimi. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, TÜRKİYE

Türkiye de Nükleer Fizik Eğitimi. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, TÜRKİYE Türkiye de Nükleer Fizik Eğitimi Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, TÜRKİYE Turkey-Ukraine Nuclear Education Cooperation Workshop 20-21 February 2017 Türkiye de nükleer

Detaylı

Standart Fiyat Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM-01 FE-SEM, Her 60 dk (ETD, TLD, DBS, LVD, GAD, Helix, EDX,..)

Standart Fiyat Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM-01 FE-SEM, Her 60 dk (ETD, TLD, DBS, LVD, GAD, Helix, EDX,..) Elektron Mikroskopi Laboratuvarı Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları Standart Fiyat Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM-01 FE-SEM, Her 60 dk (ETD, TLD, DBS, LVD, GAD, Helix, EDX,..) 100 120 150 SEM-03

Detaylı

UNİVERSAL ÇEKME - BASMA - EĞİLME YORULMA TEST MAKİNASI GÜNCEL REFERANS LİSTESİ

UNİVERSAL ÇEKME - BASMA - EĞİLME YORULMA TEST MAKİNASI GÜNCEL REFERANS LİSTESİ UNİVERSAL ÇEKME - BASMA - EĞİLME YORULMA TEST MAKİNASI GÜNCEL REFERANS LİSTESİ 1) 11.08.2015 tarihli Servo Elektromekanik Doli Kontrollü 0.01-3000 döngü/dk. arasında hızları ayarlanabilen Döner Eğimeli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Osmaniye mah. Ümraniye Sok. No:11/B Bakırköy 34144 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 660 87 81 Faks : 0 212 660

Detaylı

GENETİK LABORATUVARI

GENETİK LABORATUVARI GENETİK LABORATUVARI Laboratuvar sorumluları: Prof. Dr. Mehmet TOPAKTAŞ Prof. Dr. Hasan Basri İLA Temel Araştırma Alanımız: Genetik, Sitogenetik, Genotoksikoloji Genetik laboratuvarında günlük hayatta

Detaylı

2. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİ LABORATUARLARI Metalografi ve Mikrosertlik Laboratuarı Alet Listesi. Struers Labotom-3 Numune Kesme Makinesi

2. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİ LABORATUARLARI Metalografi ve Mikrosertlik Laboratuarı Alet Listesi. Struers Labotom-3 Numune Kesme Makinesi 2. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİ LABORATUARLARI Metalografi ve Mikrosertlik Laboratuarı Alet Listesi Struers Labotom-3 Numune Kesme Makinesi Cihaz masa üstü tipte çalışma bankosu üzerine konabilecek yapıdadır

Detaylı

Yatay Kuvvet yd-akm Fotoğrafı

Yatay Kuvvet yd-akm Fotoğrafı Yatay Kuvvet yd-akm Fotoğrafı Si(111) Yüzeyinde TTM Topografisi ve Yatay Kuvvet Görüntüsü: Atomik teraslar Topography image of atomic steps of Si(111)(7x7) using dithering special cantilever. Topography

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Adres: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,, 38039, Talas / Kayseri. Tel: 0352 207 66 66-32925 Web: http://mbm.erciyes.edu.tr Mail: malz.muh@erciyes.edu.tr 1 Malzeme Nedir? Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ İKÇÜ-MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurul ve aynı yıl ilk öğrencilerini alarak programına

Detaylı

HAVACILIKTA TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI. Özgecan YILDIZ 1

HAVACILIKTA TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI. Özgecan YILDIZ 1 HAVACILIKTA TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Özgecan YILDIZ 1 Tersine Mühendislik Nedir? Tersine mühendislik, teknik bilgi paketi mevcut olmayan bir sistem, cihaz ya da parçanın üretim aşamalarını da içerecek

Detaylı

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır.

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır. Önsöz Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İNŞ 2023 Yapı Malzemesi I (3+0) dersinde kullanılmak üzere hazırlanan bu kitap, İNŞ 2024 Yapı Malzemesi II dersinde kullanılan

Detaylı

(DÖNEM 1) Kredisi Kredisi Dersin Adı Dersin Statüsü AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı Dersin Kodu (T,U,L)K (T,U,L)K

(DÖNEM 1) Kredisi Kredisi Dersin Adı Dersin Statüsü AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı Dersin Kodu (T,U,L)K (T,U,L)K (DÖNEM 1) 2703151 MEKANİK ZORUNLU 7 (4,2,0)5 5 Prof. Dr. Ülfet ATAV 2703152 ANALİZ I ZORUNLU 7 (4,2,0)5 5 Arş.Gör.Dr.H. Alparslan PEKER 2703153 KİMYA I ZORUNLU 5 (4,0,0)4 4 Doç. Dr. İ. Hatay PATIR 2703154

Detaylı

RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE LERİ NİN AVANTAJL ARI

RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE LERİ NİN AVANTAJL ARI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BSFT Tandem 900 filtre ürünleri, hidrolik ve yağlama sistemlerinin bulunduğu her türlü endüstriyel uygulamada kullanılabilir. Sistem üzerindeki entegre pompa

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır.

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ UV Lamba Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ Mantolu Isıtıcı Damıtma balonu içerisindeki numunenin homojen ısıtılmasını sağlar. LABORATUVAR PROFİLİ

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DERS ADI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Prof. Dr. Salih Fizikokimyasal Denge Koşulları (Özel 08.30-15.50 YILDIZ

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

ANALİZ ADI LAB ADI CİHAZ ADI ÜCRET NUMUNE TÜRÜ METOD, YÖNTEM

ANALİZ ADI LAB ADI CİHAZ ADI ÜCRET NUMUNE TÜRÜ METOD, YÖNTEM ANALİZ ADI LAB ADI CİHAZ ADI ÜCRET NUMUNE TÜRÜ METOD, YÖNTEM Elementel Analiz MALZEME BİLİMİ LABORATUVARI SEM / NUMUNE Yalıtkan Örnekler Düşük Vakum Modu Elementel Analiz MALZEME BİLİMİ LABORATUVARI SEM

Detaylı

HEDEF LABORATUVAR CİHAZLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.

HEDEF LABORATUVAR CİHAZLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. HEDEF LABORATUVAR CİHAZLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Hedef mühendislik uzman ve deneyimli teknik kadrosuyla ülke teknolojisini dünya standartlarına taşımak ve etkin çözümler üretmek

Detaylı

1. NMR CİHAZI ANALİZ FİYATLARI 2. LC-MS/MS CİHAZI ANALİZ FİYATLARI DİĞER ÜNİVERSİTELE R (TL)

1. NMR CİHAZI ANALİZ FİYATLARI 2. LC-MS/MS CİHAZI ANALİZ FİYATLARI DİĞER ÜNİVERSİTELE R (TL) 1. NMR CİHAZI FİYATLARI R 1H (Proton) 30 35 45 13C (3 saat) 40 45 60 1H + 13C 55 60 80 1H + APT 55 60 80 D2O Exchange 30 35 45 APT 40 45 60 DEPT 40 45 60 *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personeli için

Detaylı