SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK )"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK ) İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetmeliği tarih sayılı Resmi gazete de yayınlanarak kurulmuş, Merkezin altyapısı, 2009 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen Selçuk Üniversitesi, Ar-Ge Merkezi Altyapısının Kurulması projesi ile faaliyete geçmiş, merkezin altyapısının, 2013 yılında tamamlanması planlanmıştır. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK) Malzeme teknolojileri ve Biyoteknoloji birimleri alanlarında hizmet vermektedir. Merkezin hedefleri; Üniversitedeki bilimsel-teknolojik araştırmalara hizmet vermek, üniversitedeki Ar-Ge koordinasyonu ve bütünlüğünü sağlamak Sanayideki Ar-Ge çalışmalarına hizmet vermek Multidisiplinler arası proje üretme ilişkilerini geliştirmek, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde çalışmalar yapmak, Sanayinin ihtiyacı olan konularda ortak projeler üretmek. Ülke ve bölgesel (TR-52) bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, Bilimsel/teknolojik araştırmalar için rekabete dayalı, etkin ve verimli araştırma imkânları ve ortamı oluşturmak Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında bölgemizde bilimsel, teknolojik ve toplumsal açıdan katma değer sağlayan projeler üretmek ve bu tür projelere destek vermek, Merkezimizin en temel görevidir.

2 İNDÜKTİFLENME İLE ÇİFTLENMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ, LAZER ABLASYON ( ICPMS-LA ) ICP-MS katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, hassas ve doğru biçimde ölçülmesine olanak sağlayan bir analiz tekniğidir. ICP-MS teknolojisi sayesinde katı veya sıvı örneklerde 76 element aynı anda ve çok düşük derişimlerde (nanogram-pikogram/l) hassas ve hızlı bir şekilde analiz edilebilmektedir. Lazer ablasyon ünitesi sayesinde doğrudan katı malzeme üzerinden elementel analiz yapılabilmektedir. Ayrıca cihazı HPLC ve GPC ile paralel olarak çalışabilmekte bu sayede türleştirme analizlerine olanak sağlamaktadır. ULTRA HIZLI (YÜKSEK BASINÇLI) SIVI KROMOTOGRAFİSİ VE GPC (UFLC-GPC) Sistem yüksek basınçlı sıvı kromotografisi ile UV-Vis dedektör yardımı ile çok hassas ayrıma işlemleri yanında üzerindeki Refraktif index dedektör sayesinde polimerlerin molekül ağırlığı tayininde kullanılmaktadır. Sistem ICP ile paralel çalışma özelliğinden dolayı türleştirme analizlerine olanak sağlamaktadır.

3 TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) Elektrooptik prensipler çerçevesinde tasarlanmış taramalı elektron mikroskobu (Scanning Electron Microscope-SEM), çok küçük bir alana odaklanan yüksek enerjili elektronlarla yüzeyin taranması prensibiyle çalışmaktadır. Taramalı Elektron Mikroskobu, birçok dalda araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanımı yanında, mikro elektronikte yonga üretiminde, sanayinin değişik kollarında hata analizlerinde, biyolojik bilimlerde, tıp ve kriminal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygun örnekler ile 3 nanometre çözünürlüğe kadar inelebilmektedir. Gerek yüzey görüntüsü gerekse belli noktaların elementel analizine olanak sağlamaktadır. CİHAZDA BULUNAN DEDEKTÖRLER SE: Sekonder elektron dedektörü, yüksek vakumda, yüksek büyütme ve çözünürlükte görüntü alınması VPSE : Düşük Vakum Sekonder Elektron dedektörü, düşük vakumda biyolojik numunelerin yapısını ve dokusunu bozmadan, altın kaplama yapmaksızın analiz yapmamızı sağlar. BSD : Malzemenin yüzey topolojisi hakkında bilgi verir, molekül ağırlığı hakkında bilgi verir EDX : X ışınları Difraksiyon sistemine göre, malzeme yüzeyinde bulunan elementleri % olarak verir. Malzemenin 200 nm yüzeyinden soğurma yapar ve Be elementine kadar analiz yapılabilir. STEM : Taramalı Transmisyon Elektron Mikroskobu, Biyolojik TEM olarak kullanılabilir

4 X IŞINI KIRINIM CİHAZI (XRD) X ışını kırınım yöntemi (XRD), her bir kristalin fazın kendine özgü atomik dizilimlerine bağlı olarak X-ışınlarının karakteristik bir düzen içerisinde kırılması esasına dayanır. XRD ile kalitatif ve yarı kantitatif olarak, Malzeme, Makine, Kimya, Fizik, Ziraat, Jeoloji, Arkeoloji, Diş Hekimliği, Tıp alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Cihaz üzerinde 1800 C ye kadar ısıtma özelliğine sahip parçalar yanında SAXS analizlerine olanak sağlayan ekipmanları da içermektedir. Bazı Uygulamalar Jeolojide minerallerin ve kayaçların tanımlanmasında Metal ve alaşım analizlerinde Seramik ve çimento sanayisinde İnce film kompozisyonu tayininde Polimerlerin analizinde İlaç endüstrisinde belli bir malzeme içindeki polimorfların ve safsızlıkların tespitinde Arkeolojide, tarihi yapıları oluşturan malzemelerin tayininde Sentezlenen malzemelerin yapısının aydınlatılmasında Malzeme Biliminde Malzemelerin Boyut Analizinde

5 ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU-YAKIN ALAN TARAMALI OPTİK MİKROSKOP ( AFM SNOM ) Bir materyal yüzeyinin nanoölçekte topografik, optik, elektriksel veya manyetik incelenmesinde kullanılan sistem üzerinde, 440 nm dalgaboyunda lazere sahip SNOM ünitesi yanında biyolojik örnekler için sıvı içinde tarama yapabilen tarayıcı içermektedir. Öte yandan topoğrafik analizler için sırasıyla 1, 10 ve 100 mikrmetrelik tarayıcılar mevcuttur. AFM sistemi üzerindetaramalı Tünelleme Mikrskobu (STM), Manyetik Güç Mikroskobu (MFM), Kelvin Probe, Spreading Resistance, Latteral Force ve Yakın Alan taramalı Optik Mikroskop (SNOM) tekniklerine dayalı görüntü ve analizlere olanak sağlamaktadır.

6 ELEKTRON SPİN REZONANS (ESR). ESR, radikal tespitinde kullanılan tek yöntem olup, Elektromanyetik spektrumun mikrodalga bölgesini kullanan, çiftlenmemiş elektrona sahip kuantum sistemlerini tanımamıza yardımcı olan spektroskopik bir tekniktir. ESR, Malzeme, Biyoloji, Fizik, Kimya, Ziraat, Arkeoloji ve Jeoloji bilimleri alanında, son yıllarda Tıp ve Biyoteknoloji alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır., Tek kristal, toz ve sıvı örneklerde, Işınlamanın oluşturduğu kusurların (radikal) tespiti, Arkeolojik ve jeolojik örneklerin yaş tayini, Tıbbı örneklerde dozimetri tayini, Gıdalarda ışınlama tayini, Geçiş metal komplekslerinin simetri özelliklerinin belirlenmesi, Kendiliğinden paramanyetik olan maddelerin manyetik özelliklerinin incelenmesi Spin etiketleme (spin-labeling) tekniği ile biyolojik örneklerin incelenmesi (kan, süt, gıda vb.), Antioksidan maddelerin radikal söndürme etkinliğinin tespiti Spin tuzaklama (spin-trapping) tekniği ile Oksidatif Strese neden olan Reaktif Oksijen Türlerinin (ROS) Tespiti gibi çalışmalar yapılmaktadır.

7 SELÇUK AR-GE LAZER OLANAKLARI LAZER SİSTEMLERİ Laser sistemi, 800 nm sabit dalgaboyunda 3.5mJ yüksek laser enerjisi nm dalgaboyu bölgesinde TW güç sağlamaktadır. Üretilen laser pulsları 90 fs süreye sahiptir. Bu laser olanakları spektroskopik çalışmalar, yeni ve ileri malzeme üretiminin yanı sıra mikro-işleme tekniği, laser ablasyon, aser mikrodelme, l ince film uzaklaştırma, laser mikro kesme, laser mikro markalama, laser direk ışınlama ve diğer birçok uygulama olanağı sağlamaktadır. Laser sistemi arzulandığı halde 80 MHz ve 1kHz laser pulsları kullanma olanağı sağlamaktadır. Diğer taraftan, 5 ns ve 10Hz laser pulslarında 850 nm, nm ve sabit dalganoyu olanaklarıyla birlikte, nm dalgaboylarında laser demeti saglama olanağı mevcuttur. Kullanıcılar mevcut sistemle çalışmakla birlikte, kendi sistemlerini laser odasına taşıyarak laser sistemini kendi sistemleriyle birlikte kullanma olanağını da yakalayabilmektedirler. LİNEER UÇUŞ ZAMANLI KÜTLE SPEKTROKETRE (LTOF) Yerli sanayi altyapısı kullanılarak yerli olarak üretilmiş olan bir kütle spektrometre sistemi laser ile birlikte kullanıma sunulmakta ve spektroskopik çalışma altyapısı sunmaktadır. Üretilmiş olan bu sistemle uluslararsı yayın üretilmiş olup, kalibrasyonu yapılmıştır. Farklı dalgaboyları kullanılarak yapılan çalışmada yan taraftaki spektrum n- ve i-bütan moleküllerinin izomerlerinin ayırdedilmesi görülmektedir. MİKRO-İŞLEME SİSTEMİ Mikro-işleme sistemi, laser kontrollü bir sistem olarak çalışmaktadır ve eşdeğerleri arasında üstün ve hızlı işleme kabiliyetine sahiptir. Tamamen bilgisayar kontrollü olarak çalışan sistem, bilgisayara tanıtılan bir resmi iki boyutlu olarak arzulanan yüzeye işlenmektedir. Mikro-işleme sistemi ile sert, kırılgan, hassas ve yüksek erime/buharlaşma derecelerine sahip ileri teknolojik malzemeleri hassas ve düzgün işleme olanağı sunmaktadır. Dişçilikte kullanılan zirkonyum numunesinde tutuculuğu artırmak amacıyla yapılmış bir örnek pürüzlendirme çalışması örnek olarak sunulmuştur. (işlenen şekil boyutları, 75µm genişlik, µm derinliktedir)

8 PLAZMA DESTEKLİ KİMYASAL BUHAR BİRİKTİRME (PECVD) SİSTEMİ Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme Sistemi 200 Watt gücünde RF plazma kaynağına sahip olup, organik ya da inorganik ince filmlerin plazma ortamında düşük sıcaklıklarda farklı yüzeylere kaplanmasına olanak vermektedir. Sistemin etkin basınç, sıcaklık ve gaz akış hızı kontrollerine olanak veren donanımları neticesinde birden çok parametrenin büyütülen filmlerin yapısal özelliklerine ve büyütme hızlarına etkileri incelenebilmektedir. Film kaplamanın yanı sıra, farklı gaz plazma ortamlarında yüzey temizleme işlemleri ve ara-yüzey hazırlama işlemleri de yapılabilmektedir. Yüksek vakum ortamı sayesinde, yapılan kaplama ve diğer yüzey işlemleri son derece temiz koşullarda gerçekleşmektedir. PECVD yöntemi ile yapılabilen kaplamalara örnek olarak; SiO2, TiO2, GaAs, PANİ, çeşitli akrilik/metakrilik fonksiyonel ince filmler verilebilir.

9 İNERT ORTAM VE İNCE FİLM AYGIT LABORATUVARI İnce film aygıt laboratuarı, entegre glove box sistemleri ile diğer elektriksel-fiziksel ölçüm cihazları içermektedir. Laboratuvarda Glove box içine entegre edilmiş çift termal kaynaklı PVD, solar simulatör, döngüsel kaplama sistemleri yanında laboratuar içinde, plazma (saçtırma)-ısıl buharlaştırma kaplama sistemleri, impedans analizörü, renk ölçüm sistemleri, fiber optik spektrometre, monokromatik ışık kaynakları ve güç kaynakları bulunmaktadır. Glove box sistemlerimiz oksijen ve nemin 1 ppm altında olduğu tamamen inert ve temiz bir ortam sağlamakta olup, araştırmacılarımızın kendi enstrumanlarını entegre edebilecekleri giriş portları ve aparatları ihtiva etmektedir. İsteyen araştırmacının kendi cihazını sisteme entegre ederek kullanıabileceği şeklide tasarlanmıştır. Laboratuvardan görüntüleri PVD Ünitesi

10 PARÇACIK GÖRÜNTÜLEMELİ HIZ ÖLÇME METODU Yüksek Hızlı Kamera Lazer Işını Üreteci Senkronize Edici Veri İşleme Sistemi } Anlık Vektör Zaman Ortalamalı Vektör Alanı Akım Çizgileri Girdap Reynolds Gerilme Hız Çalkantıları Türbülans Kinetik Enerji Bütün Akış ALanı Deney Düzeneği ÇALIŞMA ALANLARI Küre üç boyutlu akışlar için ideal bir geometri olup, bir küt cisimdir. Küt cisimler genellikle yoğun akış ayrılmalarına, daimi olmayan akışlara ve karmaşık girdap kopmalarına neden olurlar. Bu tür akışlara genellikle; Spor toplarında, Tarımsal ürünlerin pnömatik naklinde, Bombalar, Deniz radarı, Yağ depolama tankları, Su kuleleri, Yağmur damlaları, Pnömatik taşımada, Yanma, Silikon ve polimer vb. Maddelerin taşınmasında, Nehirdeki kirletici maddelerin taşınmasında, Küre formunda ürünlerin kurutulmasında veya soğutulmasında, Küreye benzer geometriye sahip aerodinamik yapılarda, Suda yüzen cisimlerde, Deniz altındaki insanlı veya insansız araştırma araçlarında, Balon ve gemilerin çektiği küresel cisimlerin akışkanla etkileşimi gibi endüstriyel veya pratik uygulamalarda sıkça rastlanmaktadır.

11 ÇEKME YORULMA UNİVERSAL TEST CİHAZI 100 kn yük kapasi 150 mm strok mesafesi Farklı malzemelerin (Metal, plastik kompozit) dinamik ve statik deneyleri yapılabilinir. Çekme deneyleri ile malzemelerin mekanik özelliklerinin tayini Yorulma deneyleri ile malzeme ömrü tayini Malzemelerinin eğilme davranışlarının belirlenmesi Farklı türlerdeki malzemelerin çatlak büyüme ve kırılma tokluğu çalışmalarına uygun bağlama ve ölçüm alma ekipmanlarına sahiptir. Çekme-Yorulma cihazına ilave edilen ısıtma-soğutma kabini sayesinde +200 oc ile -50 oc sıcaklık aralığında malzemelerin mekanik özellikleri belirlenebilmektedir. Sistemin sahip olduğu yazılım sayesinde standartlara uygun olarak yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar istenilen formatta kolaylıkla raporlanabilinir.

12 SERVO KONTROLLU HİDROLİK PRESS SİSTEMİ Hidrolik pres sistemi aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmaktadır; 1.Düşey eksende çekme yönünde 600 kn kuvvet uygulayabilen hidrolik pres gövdesi ve servo kontrollü elektronik yükleme ünitesi Düşey eksende basma yönünde 3000 kn kuvvet uygulayabilen hidrolik pres gövdesi ve servo kontrollü elektronik yükleme ünitesi 2.Düşey eksende basma yönünde 600 kn kuvvet uygulayabilen hidrolik pres gövdesi ve servo kontrollü elektronik yükleme ünitesi 3.Üç eksenli yükleme koşulu için yanal eksende 250 kn kuvvet uygulayabilen servo kontrollü elektronik yanal yükleme ünitesi Hidrolik pres sisteminin sağladığı olanaklar; 1.Yükleme hızı deney öncesi deney standartlarına uygun (TSE, ISRM, ASTM) ayarlanabilmektedir 2.Deney esnasında yükleme hızı istenilen anda değiştirilebilmektedir. Bu yeni hız değeri deney esnasında deneyi durdurmadan uygulanabildiği gibi deney öncesinde komut olarak tanımlanabilmektedir. 3.Deneyde örnek üzerinde yükleme ve boşaltma eylemlerinde bulunabilmektedir. 4.Örnek üzerine yük değeri istenilen zaman aralığında sabit tutulabilmektedir. 5.Demir çubuk örnekleri üzerinde istenilen zaman aralıklarında ve frekans değerlerinde yükleme-boşaltma ile yorulma yapılabilmektedir. Demir çubuk örnekleri üzerinde istenilen zaman aralıklarında ve frekans değerlerinde yükleme-boşaltma ile yorulma yapılabilmektedir. 6.Kaya örnekleri üzerinde istenilen zaman aralıklarında ve frekans değerlerinde yükleme-boşaltma ile yorulma yapılabilmektedir. 7.Kaya örnekleri üzerinde sabit yanal yükleme yapılabilmektedir. A. Kaya karot örnekleri üzerinde yapılabilecek deneyler A.1Tek eksenli basma dayanımı (σc, MPa) A.2Dolaylı çekme dayanımı (σt, MPa) A.3Direkt çekme dayanımı (σt, MPa) A.4Üç eksenli basma dayanımı (σ1 ve σ3, MPa) A.5Tek eksenli deformabilite (yatay ve düşey eksende) (E (MPa) ve Poisson Oranı) A.6Üç eksenli deformabilite (Hoek hücresinde değişik yanal basınçlarda Elastisite modülü) (E, MPa) A.7Tek eksenli sünme (creep) davranışı (ɛ, σ (MPa), t (dk)) A.8Üç eksenli sünme (creep) davranışı (ɛ, σ (MPa), t (dk)) A.9Tek eksenli aşamalı yükleme deneyi (σc (MPa), ɛ ve Poisson Oranı) A.10Tek eksenli frekanslı yükleme boşaltma ile yorulma dayanımı deneyi(σc (MPa), ɛ ve Poisson Oranı) A.11Eğilme dayanımı (σc, MPa) B. Beton örnekler (sislindir ve küp) üzerinde yapılabilecek deneyler B.1Tek eksenli basma dayanımı silindir ve küp örnekler üzerinde (σc, MPa) B.2Eğilme dayanımı (σc, MPa) B.3Tek eksenli deformabilite (yatay ve düşey eksende) (E (MPa) ve Poisson Oranı) B.4Tek eksenli sünme (creep) davranışı (ɛ, σ (MPa), t (dk)) C. Demir çubuk örnekleri üzerinde yapılabilecek deneyler C.1Tek eksenli çekme dayanımı oda sıcaklığında (σt, MPa) C.2Tek eksenli basma dayanımı oda sıcaklığında (σc, MPa) C.3Eğme dayanımı deneyi oda sıcaklığında (MPa) C.4Yorulma deneyi oda sıcaklığında D. Yapı malzeme örnekleri (tuğla, gaz beton, parke vb) üzerinde yapılabilecek deneyler D.1Parke yarma dayanımı

13 HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI Hücre Akım sitometresi (hücre saflaştırmalı) Hücre yüzeyinde bulunan antijenlere özgü, spesifik monoklonal antikorlar kullanılarak hücrelerin belirlenmesi, ayrıca sorting özelliği nedeni ile hücre subgruplarının ayırımı ve heterojen hücre popülasyonlarının saflaştırılmasını sağlayan, tıp / veterinerlik, ziraat, biyoloji alanlarında uygulama bulan üstün özellikte hücre akım sistemidir. CO2 Inkübatörler Hücre doku kültürü çalışmalarında örneğin uygun sıcaklık, nem ve ph ortamında inkübasyonu amacıyla tasarlanmış inkübatördür. Steril Kabinler Mikrobiyoloji, bitki doku kültürü ve hayvan hücre kültürü çalışmalarının steril bir ortamda yapılmasına elverişlidir. Otomatik Hücre Sayma Cihazı Hücre kültürü çalışmalarında kullanılmaktadır. Ölü, canlı ve toplam hücre sayısını tespit etmektedir. Invert Mikroskop Normal ışık mikroskoplarından farklı olarak hücre kültürü çalışmalarında besiyeri içindeki hücrelerin gözlenmesine imkân vermek üzere tasarlanmıştır.

14 MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARI Mikroarray Gen Analiz Sistemi RNA ve DNA miktar ve mutasyon tayinini her türlü organizmada yapmaya imkan sağlayan, yüksek verili gen analiz sistemidir. Real Time PCR Real time PCR, DNA da gerçek zamanlı amplifikasyon, erime noktası tayini, genotipleme yaparak, ürünlerin kalitatif ve kantitatif analizlerini yapmaya olanak sağlayan sistemle 96 örneğin aynı anda floresan tayini yapılır. Biyoanalizör DNA, RNA ve proteinin kalite kontrolü ve miktar tayini için kullanılan bir platformdur. Gradient PCR Cihazı (Thermal cycler) Polimeraz Zincir Reaksiyonu yöntemi ile nükleik asitlerin miktarlarının artırılma işleminin otomatik olarak gerçekleştirilmesi için tasarlanmış sistemdir.

15 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Fermentör Mikrobiyoloji çalışmaları için kullanılmaktadır. 5 L kültürde aerobik / anaerobik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Liyofilizatör Isıya dayanıksız ve hassas maddelerin dondurularak kurutulması sonucu liyofilize halinde uzun süre stabilitesini koruyan ve tekrar çözündüğünde eski halini alabilen liyofilizatların elde edildiği yöntemdir. Inkübatörler (ısıtmalı, soğutmalı, çalkalamalı tiplerde) Kuru hava sıcaklığı ile oluşturulan inkübasyon sıcaklıklarının süreli veya süresiz temininde ve her türlü ısıtma ve kurutma amaçlı işlemlerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda soğutmalı inkübatör sayesinde Kuru hava sıcaklığı ile oluşturulan, soğuk muhafaza, kuluçka, ısıtma ve kurutma sıcaklıklarının temininde kullanılmaktır. Gaz kromatografi sistemi Gaz karışımında bulunan Hidrojen gazı miktarını belirleyen TCD dedektörlü gaz analiz sistemidir. Uygun standartlar kullanıldığı taktirde istenilen gazların karışımdaki yüzdesini belirleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır.

16 BİYOKİMYA LABORATUVARI Jel Görüntüleme Analiz Sistemi RNA/DNA görüntülerini yüksek kalitede kaydederek, gen ve protein ekspresyonu analizlerini yapabilen, kemilüminesans jel görüntüleri elde edebilen görüntüleme sistemidir. Elektroforez Sistemleri Bu sistemlerde nükleik asit ve protein ayrıştırılması işlemi gerçekleştirilmektedir Nanodrop 0,5 2 µl örnekte nükleik asit, protein miktar tayini yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Elisa Okuyucu UV-Vis dalga boyu ( nm, 1 nm artışla) okuma özelliği olan kuyulu mikroplakaları okuma özelliği bulunan spektrofotometredir. Gen5 data analiz programı ile spektrofotometrik analizler yapılabilir. İklimlendirme kabini Bitki doku kültür çalışmalarında bitki büyütmek amaçlı sıcaklık, ışık ve nem kontrollü inkübatördür.

17 SPEKTROSKOPİ VE MİKROSKOPİ LABORATUVARI Floresan Spektrofotometre Floresan özellikteki maddelerin (sıvı,katı) miktar tayini yapılmaktadır. Kinetik çalışmalar için sıcaklık ayarı mevcuttur (küvet ve ELISA okuyuculudur). Polarize ışık mikroskobu Polarize mikroskop hem alttan hem de üstten aydınlatma yapabilir, jeoloji, petro kimya, medikal uygulamalarda, metalurji- malzeme alanlarında kullanılmaya uygundur. Ultrasantrifüj Örneklerin etkili, ultra hızda ( g / g ; 8 ml/ 32 ml ) ayrımlarını sağlamaktadır. Floresan-Işık Mikroskop Işık mikroskobu olması ile birlikte, floresan maddelerle spesifik olarak boyanmış hücre ve doku preparatlarının karanlıkta görüntülenmesini de sağlayan özelliğe sahip bir mikroskoptur. FTIR spektroskopisi Kızılötesi spektroskopisi bir molekül veya bileşik yapısında kimyasal değişimler hakkında tanımlayıcı bilgiler verir. Özellikle ATR tekniği polimer, köpük, tekstil, boya, sır gibi kaplama maddelerin analizlerinde oldukça etkindir. 15cm cm-1 için tüm spektral aralığı kapsayacak aralıkta tarama yapmaktadır. Spektrofotometre (UV-vis-NIR) 175 nm nm arasında endüstriyel, biyolojik, zirai, kimyasal maddelerin spektrofotometrik ölçümlerinin yapılması, sonuçların kantitatif ve kalitatif analizleri için uygundur. Katı ve sıvı numune ölçüm sistemi mevcuttur.

18 SIVI AZOT ÜRETİM SİSTEMİ Merkezimizde bulunan Sıvı Azot Üretim sistemi saatte 7 Lt üretim kapasitesine sahiptir. Üretilen Sıvı Azot ile Konya sanayisinin ve Selçuk Üniversitenin sıvı azot ihtiyacı karşılanmaktadır. Üniversitelerin ; Veterinerlik, Dermatoloji, Diş Hekimliği, Fen (Kimya, Biyoloji), Ziraat ve Mühendislik Fakültelerinin yanı sıra, birçok Bölüm, Kurum ve Kuruluşun Sıvı Azot ihtiyacı tedarik edilmektedir. Ayrıca NMR, ESR gibi ciddi sıvı azot tüketimine sahip cihazların ihtiyacını karşılamaktadır. KULLANIM ALANLARI Gıda ürünlerinin daldırılarak dondurulması ve taşınımı, Canlı dokuların, üreme hücrelerinin, ve diğer biyolojik örnek ve malzemelerin korunması, Bilim eğitimindeki görsel deneylerde, Yüksek hassasiyetteki algılayıcılar ve düşük gürültü seviyeli amplifikatörlerde soğutucu olarak, Dermatolojide. nahoş görünümlü siğil veya potansiyel kanser riski taşıyan cilt yaralarının tedavisinde, CPU veya GPU gibi bilgisayar donanımlarının soğutma sistemlerinde soğutucu olarak. Paketlenmiş gıdaların tazeliğinin korunması, Geçirgeç (transistör), diyot ve tümleşik devre gibi elektronik bileşenlerin üretiminde, Paslanmaz çelik üretiminde, İnert, nemsiz ve oksitleyici olmayan özelliklerinden dolayı otomobil ve uçak tekerleklerinin dolumunda.

19 AKADEMİK KADRO YENİ İLTEK BİNAMIZ MÜDÜR Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ MÜDÜR YARDIMCISI Doç.Dr. Mahmut KUŞ GENEL KOORDİNATÖR Sami BÜYÜKÇELEBİ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Erol PEHLİVAN Prof. Dr. Hasan ACAR Prof. Dr. Ramazan TOPAK Prof. Dr. Faruk ÜNSACAR Prof. Dr. Ülfet ATAV Doç. Dr. Ercan KURAR UZMANLAR Faruk ÖZEL Fatih ÖZCAN Tuğbahan YILMAZ ALIÇ Meryem BOZKURT Hande YÖNDEMLİ Reyhan KARA Emine YAVUZ Levent ATEŞ Öğr.Gr. Ayşe Esra PEKER Arş.Gr. Halit ÇAVUŞOĞLU AKADEMİK PERSONEL Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN Prof. Dr. Hamdi Şükrü KILIÇ Prof. Dr. Ahmet AVCI Doç. Dr. M. Selman YAVUZ Doç. Dr. Aydın GÜZELOĞLU Doç. Dr. H. Serdar GERGERLİOĞLU Doç. Dr. Emine ARSLAN Doç. Dr. Muammer ÖZGÖREN Doç. Dr. İhsan ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Meltem DEMİREL KARS Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAMAN Yrd. Doç. Dr. Özcan KÖYSÜREN Yrd. Doç. Dr. Gökhan KARS Yrd. Doç. Dr. Hasibe VURAL Yrd. Doç. Dr. Meryem KARA Dr. Saliha DİNÇ Dr. Erol ÖZER Dr. Ülkü SAYIN Dr. Pembegül UYAR Dr. Ahmet AYGUN ARAŞTIRMACILAR Hasan KÜÇÜKAŞCI Mahmut GENÇ İDARİ PERSONEL Kazım İYİOPRUK Ahmet KARA İLETİŞİM : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Tel : Fax:

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 1 Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 2 İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji, Araştırma ve Uygulama

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Program içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü Tel: 0312 285 36 21 Faks:

Detaylı

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr İndeks 02 Yüksek sıcaklık izolasyon malzemeleri ve refrakterler. 10 Elektrikli

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Kasım 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-11/474) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2008, TÜSİAD

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 4. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTELERİ BÖLGESEL AR-GE PROJE PAZARI VE AR-GE PROJE YARIŞMASI 30 Nisan 2014 PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KANCA KAPAK TASARIMI Hasan

Detaylı

Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin.

Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin. Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer / İstanbul T +90 (212) 338 1000 F +90 (212) 338 1355 bizesorun@ku.edu.tr Koç Üniversitesi Batı Kampüsü Rumelifeneri Yolu Karşısı Emlak

Detaylı

ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS)

ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS) ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS) 1. TANIM Algılayıcılar ("duyarga" da denmektedir) fiziksel ortam ile endüstriyel amaçlı elektrik/elektronik cihazları birbirine bağlayan bir köprü görevi görürler. Bu

Detaylı

ARGEPP 2008 AR-GE PROJE PAZARI 1

ARGEPP 2008 AR-GE PROJE PAZARI 1 ARGEPP 2008 AR-GE PROJE PAZARI 1 ÖNSÖZ Günümüz rekabet koşullarında, Ar-Ge ve inovasyon, işletmelerin rakiplerinin her zaman bir adım önünde olabilmek için ihtiyaç duyduğu stratejik araçlar haline gelmiştir.

Detaylı

Analiz istemleri. u ve Atıksu

Analiz istemleri. u ve Atıksu çözüm ortağınız Mühendislik Otomasyon Sistemleri Satış Montaj, Devreye Alma ve Eğitim Proses Kontrol Sistemleri Danışmanlık u ve Atıksu Analiz istemleri Teknik Servis : Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Enotek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİNDEKİLER 5 7 9 10 11 12 13 14 REKTÖR DEN ENSTİTÜ MÜDÜRÜ NDEN GENEL BİLGİLER VE TARİHÇE ÇUKURSARAY GÜNÜMÜZDE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM YAPISI FEN

Detaylı

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR. DESTEKLEYEN KURULUŞ Tübitak-Teknoloji ve Yenilik Destek Programnları Başkanlığı (TEYDEB) ORGANİZASYON KOMİTESİ

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR. DESTEKLEYEN KURULUŞ Tübitak-Teknoloji ve Yenilik Destek Programnları Başkanlığı (TEYDEB) ORGANİZASYON KOMİTESİ DÜZENLEYEN KURULUŞLAR S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü S.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi S.Ü. Teknoloji Fakültesi KTO Karatay Üniversitesi İSOMER İmalat Sis. Otomasyonu ve

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA VERİLEN HİZMETLER

ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA VERİLEN HİZMETLER ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA 2015 Üniversitemiz 2006 yılında kurulmuştur ve kısa sürede eğitimöğretim ve araştırma geliştirme altyapısı açısından çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bölgemizdeki kişi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç KAPSAMINA GİREN EŞYA KALEMLERİNİ BELİRTEN NÜKLEER

Detaylı

YENİ FİKİRLER YEŞERSİN, PROJE SORUMLUSU????? TÜRKİYE GELİŞSİN...

YENİ FİKİRLER YEŞERSİN, PROJE SORUMLUSU????? TÜRKİYE GELİŞSİN... ????? YENİ FİKİRLER YEŞERSİN,?????????? TÜRKİYE GELİŞSİN... 26 Mart 2014??????? ICC İstanbul Kongre Merkezi????? Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları B??????????????????????????????????????????????????????

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi I. Ar-Ge Proje Pazarı, 13 Mayıs 2014, Zonguldak ONUR KURULU

Bülent Ecevit Üniversitesi I. Ar-Ge Proje Pazarı, 13 Mayıs 2014, Zonguldak ONUR KURULU ONUR KURULU Ali KABAN (Zonguldak Valisi) Prof. Dr. Mahmut ÖZER (Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü) DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Orhan UZUN (BEÜ Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM (Mühendislik

Detaylı

2015-2018 DÖNEMİNDE AÇILMASI PLANLANAN TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRILARI

2015-2018 DÖNEMİNDE AÇILMASI PLANLANAN TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRILARI 2015-2018 DÖNEMİNDE AÇILMASI PLANLANAN TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI İÇİNDEKİLER Kategori 1: Bilgi ve İletişim Teknolojileri...1 Teknoloji Alanı 1: Gömülü Sistemler (M2M dahil)...1

Detaylı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Hakkımızda IPS PETROL ÜRÜNLERİ ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2010 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile birçok yerli ve yabancı firma için danışmanlık ve temsilcilik

Detaylı

PROJE TABANLI MEKATRONİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (MKT 2014) 22-24 MAYIS 2014 SİNOP

PROJE TABANLI MEKATRONİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (MKT 2014) 22-24 MAYIS 2014 SİNOP PROJE TABANLI MEKATRONİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (MKT 2014) 22-24 MAYIS 2014 SİNOP İÇİNDEKİLER SAYFA SÖZLÜ SUNUMLAR 1 Akıllı Baston Projesi 2 Ambulansa Öncelik Veren Trafik Lambaları 3 Amfibik (Kara-Deniz) Taşıma

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2 ANKARA ARALIK 2005 ii 2006 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı http://megep.meb.gov.tr Bu modül (ders notu); Mesleki Eğitim ve Öğretim

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. ANKARA-2001 1 ASELSAN A.Ş. (ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) Kuruluş tarihi : 1975

Detaylı

TÜBİTAK ARDEB - 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2015-2018 PLANLANAN ÇAĞRILAR KATALOĞU

TÜBİTAK ARDEB - 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2015-2018 PLANLANAN ÇAĞRILAR KATALOĞU TÜBİTAK ARDEB - 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2015-2018 PLANLANAN ÇAĞRILAR KATALOĞU İÇİNDEKİLER Kategori 1: Bilgi ve İletişim Teknolojileri 13 Teknoloji Alanı 1: Gömülü Sistemler

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman Koordinasyon: Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ - Müdür Ömür GENÇ Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ - Müdür TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı