1 Yarıyıl (5 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 5 saat)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Yarıyıl (5 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 5 saat)"

Transkript

1 FIZ101 Genel Fizik I Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 6 1 Yarıyıl (5 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 5 saat) Dersin Đçeriği Fizik ve Ölçme Tek Boyutta Hareket, Vektörler, Đki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları Đş ve Kinetik Enerji Potansiyel Enerji ve Enerji Korunumu Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Katı Cisimlerin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum Fizikte ölçme, Bir ve iki Boyutta Hareket, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar gibi temel kavramları, açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Fiziğin temel kavram ve prensiplerinin öğrenciye açık, mantıklı ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içerisinde anlaşılırlığının sağlanması amaçlamaktadır. Raymond A. Serway, Robert J. Beichner (Çeviri: Kemal Çolakoğlu), Fizik I (2008), Palme Yayıncılık. Fishbane, Gasiorowicz, Thornton (Çeviri: Cengiz Yalçın), Temel Fizik I (2003), Arkadaş Yayıncılık. Frederick J. Keller, W. Edward Gettys, Malcolm J Skove (Çeviri: R. Ömür Akyüz), Fizik 1. Cilt (2007), Literatür Yayıncılık. Öğretme (leri) Anlatım, tartışma, gösteri, soru-cevap, sunum (mikroöğretim), bireysel çalışma, grup çalışmaları.

2 FIZ103 Genel Fizik Laboratuarı I Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 3 1 Yarıyıl (0 kuramsal + 2 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Grafik Çizimi Hata Hesapları Ölçme Newton un Hareket Kanunlar Atwood Aleti Basit Harmonik Hareket ve Hook Kanunu Basit Sarkaç Eğik Düzlem Viskozimetri Yatay Atış Hareketi Öğretme (leri) Yaptığı deneyler sayesinde fiziğin temel kavram ve prensiplerinin açık, mantıklı ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içerisinde anlaşılırlığının sağlanması amaçlamaktadır. Öğrencini el, göz koordinasyonlu çalışması ve grupla birlikte çalışması sağlanarak pratik beceri de kazanması amaçlanmaktadır. Yrd. Doç Dr. Sevil PORĐKLĐ, Yrd. Doç. Dr. Çağrı ÇIRAK, Arş. Gör. Sibel MORKOÇ, Arş. Gör. Fatma Nur TUZLUCA, Arş. Gör. Tuba KILINÇ ve Arş. Gör. Yaşar Özkan YEŞĐLBAĞ tarafından hazırlanan Fizik-I (Mekanik) deney kitapçığı (2009). Anlatım, tartışma, gösteri, soru cevap, grup çalışmaları, gösterip yaptırma, sunum (mikro-öğretim), bireysel çalışma.

3 FIZ105 Genel Kimya I Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 6 1 Yarıyıl (3 kuramsal +0 uygulamalı, haftada toplam 3 saat) Dersin Đçeriği Genel bilgiler (maddenin üç hali, karışımlar ve bileşikler, belirli ağırlık oranları kanunu) Katı oranlar kanunu Eşdeğer gram Dalton atom teorisi Kütlenin korunumu kanunu Atom ağırlıklarının tayini Molekül ağırlığı ve avagadro sayısı Semboller-formüller ve denklemler Gazlar Çözeltiler Sulu çözeltilerde denge Peryodik sistem ve atomların elektron yapısı, Eşdeğer ağırlık tayini Kimyanın temel kavram ve prensiplerini öğrenci açık ve mantıklı bir şekilde öğrenecek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içerisinde değerlendirebilecektir. Kimyanın temel prensip ve kavramlarını anlayacaktır. Ayrıca; madde, atomun temel yapısı, kimyasal bileşikler, kimyasal bağlar ve katı, sıvı ve gazlar gibi temel kavramları, açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Genel Kimya, Pegem A Yayıncılık. Genel Kimya, Sabri Alpaydın, Abdullah Şimşek Nobel Yayın Dağıtım. Öğretme (leri) Anlatım, tartışma, gösteri, grup çalışmaları.

4 FIZ107 Genel Kimya Laboratuarı I Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 3 1 Yarıyıl (0 kuramsal + 2 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Saf maddelerin fiziksel özellikleri Karışımların bileşenlerine ayrılması Avagadro sayısı ve mol kavramı Đtokiyometri Hidrattaki su yüzdesinin tayini Boyle ve Charles kanunu Uçucu bir sıvının molekül kütlesinin belirlenmesi Gazların difüzyonu Damıtma Su buharı destilasyonu Donma noktası alçalması Çözünürlük ve saflaştırma. Öğretme (leri) Kimyanın temel kavram ve prensiplerini öğrenci açık ve mantıklı bir şekilde öğrenecek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içerisinde Kimyanın temel prensip ve kavramlarını anlayacaktır. Genel Kimya Laboratuvar Kitabı, Yazar A. Bahattin Soydan Güneş Koza Nükhet Tan Ümit Tunca, Alfa Basın Yayım. Genel Kimya Laboratuar Kitabı, A. Bahattin Soydan, Alfa Yayınları, Anlatım, tartışma, gösteri, soru cevap, grup çalışmaları, gösterip yaptırma, sunum (mikro-öğretim), bireysel çalışma.

5 FIZ109 Genel Matematik I Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 6 1 Yarıyıl (3 kuramsal + 1 uygulamalı, haftada toplam 4 saat) Dersin Đçeriği Sayılar, Kümeler Üslü ve Köklü Đfadeler Özdeşlikler, Denklemler, Eşitsizlikler Fonksiyonlar, Limit kavramı, Bir fonksiyonun limiti Süreklilik Türev kavramı ve Temel özellikleri Türev alma kuralları Ters fonksiyonun türevi, Kapalı fonksiyonların türevleri Yüksek mertebeden türevler, Türevin geometrik anlamı Fonksiyonların Maksimum ve Minimumları Maksimum ve Minimum Uygulamaları Türevlenebilen fonksiyonlar ile ilgili teoremler Belirsiz şekiller Fonksiyonların grafiklerinin çizimi Temel matematik konularını öğrenmiş olacaktır. Öğretme (leri) Genel Matematik, E. Kadıoğlu, M. Kamalı Yüksek Matematik A. Karadeniz Genel Matematik, Temel Matematik, Analiz I ve Analiz II ismi altındaki bütün matematik kitapları Anlatım, tartışma, grup çalışmaları.

6 TDI111 Türk Dili I Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 2 1 Yarıyıl (2 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları nin ses yapısı, imla kuralları ve noktalama işaretlerinin uygulaması Kompozisyonla ilgili genel bilgiler Öğretme (leri) Dil nedir?, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, nin ses yapısı, imla kuralları ve noktalama işaretlerinin uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgileri açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Türk Dili Dersleri Cilt: 1 Güz Yarıyılı, Yusuf Çotuksöken, Papatya Yayıncılık. Anlatım, tartışma.

7 YDI113 Yabancı Dil I Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 2 1 Yarıyıl (2 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman Kendini tanıtma, sahiplik, selamlaşma, genel konularda konuşabilme, adres sorma ve yer tarifi edebilme, yönler, aile ve meslekler hakkında bilgi Sıklık zarfları ile rutin eylemlerin anlatımı Đyelik sıfatları ve şahıs zamirleri Duyguların anlatımı Öğretme (leri) Geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman. Kendini tanıtma, sahiplik, selamlaşma, genel konularda konuşabilme, adres sorma ve yer tarifi edebilme, yönler, aile ve meslekler hakkında bilgi, sıklık zarfları ile rutin eylemlerin anlatımı, iyelik sıfatları ve şahıs zamirleri, duyguların anlatımı gibi temel kavramları, açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Headway, Headway Çalışma Kitapları. Anlatım, tartışma., Đngilizce.

8 AIT115 Atatürk Đlkeleri Ve Đnkılâp Tarihi I Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 2 1 Yarıyıl (2 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi dersinin gayesi, konusu Osmanlı Devleti nin kuruluşundan Mondros Mütarekesine Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve yıkılışı Şark meselesi Tanzimattan sonra ıslahat hareketleri Osmanlı devletinin kurtarmaya yönelen fikir akımları Mondros mütarekesinden Türk istiklal savaşına Türk istiklal savaşı Mustafa Kemal'in hayatı Askeri ve Siyasi faaliyetleri Misak-ı Milli ve TBMM'nin açılışı Türk istiklal hareketinden Lozan Antlaşmasına Düzenli Ordunun Kurulması ve Doğu-Batı, Güney Cepheleri Mudanya Mütarekesi Saltanatın kaldırılması Lozan Antlaşması ve sonuçları Öğretme (leri) Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi dersinin gayesi, konusu, Osmanlı Devleti nin kuruluşundan yıkılışına, Şark meselesi, tanzimattan sonra ıslahat hareketleri, Mondros mütarekesinden Türk istiklal savaşına, Türk istiklal savaşı, Misak-ı Milli ve TBMM'nin açılışı, Türk istiklal hareketinden Lozan Antlaşmasına, Düzenli Ordunun Kurulması, Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve sonuçları gibi temel kavramları, açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi, Mustafa Demir, Enis Şahin, Haluk Selvi, Kolektif, Değişim Yayınları. Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi, Zerrin Günal, Mithat Atabay, Nobel Yayın Dağıtım. ĐLGĐLĐ DĐĞER GÜNCEL MAKALE ve KĐTAPLAR. Anlatım, tartışma..

9 FIZ102 Genel Fizik II Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 6 1 Yarıyıl (5 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 5 saat) Dersin Đçeriği Elektrik alanlar Gauss yasası Elektriksel potansiyel Sığa ve Dielektrikler Akım ve Direnç Doğru akım devreleri Magnetik alanlar Magnetik alan kaynakları Faraday yasası Đndüktans Alternatif akım devreleri Fiziğin temel kavram ve prensiplerinin öğrenciye açık, mantıklı ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içerisinde anlaşılırlığının sağlanması amaçlamaktadır. Ayrıca Fizikte Elektrik alan, Gauss yasası, Elektriksel potansiyel, Sığa, Akım ve Direnç, Magnetik alanlar gibi temel kavramları açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Raymond A. Serway, Robert J. Beichner (Çeviri: Kemal Çolakoğlu), Fizik II (2008), Palme Yayıncılık. Fishbane, Gasiorowicz, Thornton (Çeviri: Cengiz Yalçın), Temel Fizik II (2003), Arkadaş Yayıncılık. Öğretme (leri) Frederick J. Keller, W. Edward Gettys, Malcolm J. Skove (Çeviri: R. Ömür Akyüz), Fizik 2. Cilt (2007), Literatür Yayıncılık. Anlatım, tartışma, gösteri, soru-cevap, sunum (mikroöğretim), bireysel çalışma, grup çalışmaları.

10 FIZ104 Genel Fizik Laboratuarı II Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 3 1 Yarıyıl (0 kuramsal + 2 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Ohm kanunu, Dirençler ve Kondansatörlerin Paralel ve Seri Kombinasyonu Kondansatörün Şarj ve Deşarj edilmesi Kirchhoff kuralları Rezonans devreleri Akım Terazisi Eş Potansiyel Elektrik Alan Çizgileri Muhtelif Bobinlerde Manyetik Alan Ölçümü Manyetik Đndüksiyon Manyetik Alan içinde Manyetik Moment Transformatörler Öğretme (leri) Fiziğin temel kavram ve prensiplerini öğrenci açık ve mantıklı bir şekilde öğrenecek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içerisinde fiziğin temel prensip ve kavramlarını anlayacaktır. Yrd. Doç Dr. Sevil PORĐKLĐ, Yrd. Doç. Dr. Çağrı ÇIRAK, Arş. Gör. Sibel MORKOÇ, Arş. Gör. Fatma Nur TUZLUCA, Arş. Gör. Tuba KILINÇ ve Arş. Gör. Yaşar Özkan YEŞĐLBAĞ tarafından hazırlanan Fizik-I (Mekanik) deney kitapçığı (2009). Anlatım, tartışma, gösteri, soru cevap, grup çalışmaları, gösterip yaptırma, sunum (mikro-öğretim), bireysel çalışma.

11 FIZ106 Genel Kimya II Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 6 1 Yarıyıl (3 kuramsal +0 uygulamalı, haftada toplam 3 saat) Dersin Đçeriği Kimyasal Kinetik Kimyasal Denge Asitler ve Bazlar Sulu Çözelti Tepkimeleri ve Đyon Dengeleri Kimyasal Termodinamik Çekirdek tepkimeleri Elektrokimya Kimyanın temel kavram ve prensiplerini öğrenci açık ve mantıklı bir şekilde öğrenecek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içerisinde Kimyanın temel prensip ve kavramlarını anlayacaktır. Ayrıca; Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar, Sulu Çözelti Tepkimeleri ve Iyon Dengeleri, Kimyasal Termodinamik, çekirdek tepkimeleri, Elektrokimya gibi temel kavramları, açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Genel Kimya, Pegem A Yayıncılık. Genel Kimya, Sabri Alpaydın, Abdullah Şimşek Nobel Yayın Dağıtım. Öğretme (leri) Anlatım, tartışma, gösteri, grup çalışmaları.

12 FIZ108 Genel Kimya Laboratuarı II Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 3 1 Yarıyıl (0 kuramsal + 2 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Reaksiyon hızı ve hız sabitinin belirlenmesi, Kataliz, Kimyasal denge, Asit-Baz titrasyonu, Eşdeğer ağırlık tayini, ph tampon çözeltiler, Amfoterlik, Đndirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, Alev emisyonu, Çift tuzlar ve koordinasyon bileşikleri Kimyanın temel kavram ve prensiplerini öğrenci açık ve mantıklı bir şekilde öğrenecek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içerisinde Kimyanın temel prensip ve kavramlarını anlayacaktır. Genel Kimya Laboratuvar Kitabı, Yazar A. Bahattin Soydan Güneş Koza Nükhet Tan Ümit Tunca, Alfa Basın Yayım. Genel Kimya Laboratuar Kitabı, A. Bahattin Soydan, Alfa Yayınları, Öğretme (leri) Anlatım, tartışma, gösteri, soru cevap, grup çalışmaları, gösterip yaptırma, sunum (mikro-öğretim), bireysel çalışma.

13 FIZ110 Genel Matematik II Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 6 1 Yarıyıl (3 kuramsal + 1 uygulamalı, haftada toplam 4 saat) Dersin Đçeriği Diferansiyel ve uygulamaları Belirsiz integral ve Temel integrasyon formülleri Belirsiz integralin geometrik anlamı Değişken değiştirme metoduyla integrasyon Kısmi integrasyon metodu Rasyonel fonksiyonların integralleri Trigonometrik ve Ters trigonometrik fonksiyonların integralleri Belirli Đntegral ve Belirli integralin özellikleri Đntegral hesabın temel teoremleri Belirli integralle alan, hacim, yay uzunluğu hesabı Has olmayan integraller Dizi kavramı ve Seriler, Kuvvet serileri ve Fonksiyonların kuvvet serisine açılması Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve kısmi türev Çok katlı integraller Temel matematik konularını öğrenmiş olacaktır. Öğretme (leri) Genel Matematik, E. Kadıoğlu, M. Kamalı Yüksek Matematik A. Karadeniz Genel Matematik, Temel Matematik, Analiz I ve Analiz II ismi altındaki bütün matematik kitapları Anlatım, tartışma, grup çalışmaları.

14 TDI112 Türk Dili II Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 2 1 Yarıyıl (2 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği 'de kelime çeşitleri 'de isim ve fiil çekimleri Cümle bilgisi Yazılı kompozisyon türler ( Dilekçe, makale, fıkra, deneme vs.) Sözlü kompozisyon türleri (Sempozyum, panel, açık oturum, vs.) anlatım ve cümle bozukluklarının giderilmesi Türk ve dünya edebiyatlarından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma Öğretme (leri) 'de kelime çeşitleri, 'de isim ve fiil çekilmeri, Cümle bilgisi, Yazılı kompozisyon türler ( Dilekçe, makale, fıkra, deneme vs.) Sözlü kompozisyon türleri (Sempozyum, panel, açık oturum, vs.) anlatım ve cümle bozukluklarının giderilmesi Türk ve dünya edebiyatlarından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yapabilecektir. Türk Dili Dersleri Cilt: 2 Bahar Yarıyılı, Yusuf Çotuksöken, Papatya Yayıncılık. Anlatım, tartışma.

15 YDI114 Yabancı Dil II Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 2 1 Yarıyıl (2 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Yakın geçmiş ve gelecek zaman Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, Kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı Sıra ve sayma sayılarının kullanımı Tarihler hakkında konuşabilme, gelecekle ilgili planlar ve seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme. Öğretme (leri) Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihmer hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar ve seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alişkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme gibi temel kavramları, açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Headway, Headway Çalışma Kitapları. Anlatım, tartışma., Đngilizce.

16 AIT116 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi II Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 2 1 Yarıyıl (2 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Lozan Antlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti'ne T.C ilanı ve önemi Halifeliğin kaldırılması Yapılan anayasalar Hukuk-Eğitim-Öğretim-Ekonomi-Sağlık-Sosyal Kültürel alanında yapılan inkılap Hareketleri Türk Ordusu ve Milli Savunma T.C.'nin iç ve Dış siyaseti Atatürk ilkeleri, Temel ilkeler, Bütünleyici ilkeler Öğretme (leri) Lozan Antlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti'ne, T.C ilanı ve önemi, Halifeliğin kaldırılması, Yapılan anayasalar, Hukuk-Eğitim-öğretim-Ekonomi-Sağlık-Sosyal ve Kültürel alanında yapılan inkılap Hareketleri, Türk Ordusu ve Milli Savunma, T.C.'nin iç ve Dış siyaseti, Atatürk ilkeleri, Temel ilkeler, Bütünleyici ilkelerin incelemesini yapabilecektir. Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi, Mustafa Demir, Enis Şahin, Haluk Selvi, Kolektif, Değişim Yayınları. Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi, Zerrin Günal, Mithat Atabay, Nobel Yayın Dağıtım. Anlatım, tartışma..

17 FIZ201 Optik ve Dalgalar Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 6 1 Yarıyıl (4 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 4 saat) Dersin Đçeriği Işığın ölçülmesi Işığın elektromagnetik teorisi Işığın yansıması ve kırılması Girişim Optikte girişim olayları Işığın kırınımı Geometrik optiğin elemanları Işığın kutuplanması Işığın soğrulması Fotoelektrik, elektro optik ve magneto optik Işığın saçılması Işık kaynakları Işık ve optik konusunda yeterli deneyimin kazanan öğrenci hem düzlem hem de eğri aynalarda görüntü oluşumunu, kırılma, kırınım ve girişim gibi temel kavramların ayırdına varabilecektir. Öğretme (leri) Raymond A. Serway, Robert J. Beichner (Çeviri: Kemal Çolakoğlu), Fizik II (2008), Palme Yayıncılık. Douglas C. Giancoli (Çeviri: Gülsen Önengüt), Fen Bilimcileri ve Mühendisler için Fizik, (2009), Akademi Yayınları. Anlatım, tartışma, gösteri, soru cevap, grup çalışmaları, gösterip yaptırma, sunum (mikro-öğretim), bireysel çalışma.

18 FIZ203 Optik ve Dalgalar Laboratuarı Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 2 1 Yarıyıl (0 kuramsal + 2 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Osilasyon deneyleri Kırınım ve girişim deneyleri Maddenin optik özellikleri Optiksel cihazlar ve mercekler kanunları Lazer optik deneyleri Geometrik ve fiziksel optik deneyleri Öğretme (leri) Yaptığı deneyler sayesinde fiziğin temel kavram ve prensiplerinin açık, mantıklı ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içerisinde anlaşılırlığının sağlanması amaçlamaktadır. Öğrencini el, göz koordinasyonlu çalışması ve grupla birlikte çalışması sağlanarak pratik beceri de kazanması amaçlanmaktadır. Yrd. Doç Dr. Sevil PORĐKLĐ, Yrd. Doç. Dr. Çağrı ÇIRAK, Arş. Gör. Sibel MORKOÇ, Arş. Gör. Fatma Nur TUZLUCA, Arş. Gör. Tuba KILINÇ ve Arş. Gör. Yaşar Özkan YEŞĐLBAĞ tarafından hazırlanan Optik Ve Dalgalar Laboratuarı deney kitapçığı (2009). Anlatım, tartışma, gösteri, soru cevap, grup çalışmaları, gösterip yaptırma, sunum (mikro-öğretim), bireysel çalışma.

19 FIZ205 Fizikte Matematiksel Metotlar Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 9 1 Yarıyıl (3 kuramsal + 1 uygulamalı, haftada toplam 4 saat) Dersin Đçeriği Matris cebri Özdeğerler Özvektörler Ortogonal dönüşümler ve ortogonal koordinat sistemleri Hermite diferansiyel denklemi ve Hermite polinomları, Legendre diferansiyel denklemi ve Legendre polinomları, Bessel diferansiyel denklemi ve Bessel fonksiyonları Öğretme (leri) Matris cebri, özdeğerler, özvektörler, ortogonal dönüşümler ve ortogonal koordinat sistemleri, Hermite diferansiyel denklemi ve Hermite polinomları, Legendre diferansiyel denklemi ve Legendre polinomları, Bessel diferansiyel denklemi ve Bessel fonksiyonları gibi temel kavramları, açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Mühendislik ve Fizikte Matematik Metodlar, Coşkun Önem,2006, Birsen Yayınevi. Fen ve Mühendislikte Matematiksel Metotlar, Haluk Beker, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Anlatım, tartışma, bireysel çalışma, grup çalışmaları.

20 FIZ207 Diferansiyel Denklemler I Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 4 1 Yarıyıl (3 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 3 saat) Dersin Đçeriği Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması Çözümler, Đlkelden diferansiyel denklemin elde edilmesi Uygulamalı Bilimlerden örnekler Birinci mertebe ve birinci dereceden diferansiyel denklemler Değişkenlerine ayrılabilen denklemler, homojen denklemler Tam diferansiyel denklemler Đntegral çarpanı Lineer diferansiyel denklemler Değişken değiştirmesi yaparak çözülebilen diferansiyel denklemler Yörüngeler ve geometrik uygulamalar Birinci mertebe ve yüksek dereceden diferansiyel denklemler Tekil çözüm Zarf Bazı fiziksel uygulamalar Öğretme (leri) Diferansiyel denklemler kavramını tanıyacak, bu denklemler için bazı çözüm metotlarını inceleyecek ve bazı fiziksel problemler için diferansiyel denklemler kurarak çözümlerini elde edecektir. Diferansiyel Denklemler 2, Prof. Dr. Ali Dönmez, Arıkan Yayınları. Diferansiyel Denklemler, Đrfan Şiap, Ömer Faruk Gözükızıl, Sakarya Kitabevi. Diferansiyel Denklemler, Talat Tuncer, Alfa Basım Yayım Dağıtım. Anlatım, tartışma.

21 FIZ209a Alan Đçi Seçmeli Ders I (Mesleki Đngilizce) Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 3 1 Yarıyıl (2 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Fizikte kullanılan terimler Fizikle ilgili çeşitli çevirilerin yapılma usulleri Örnek çeviriler Temel fizikte öğrendiği bazı konuları ingilizce açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Đngilizce olarak diğer ülkelerden insanlarla fizik konularında iletişim kurabilecek ve kendini ifade edebilecektir. Raymond A. Serway, Robert J. Beichner (Çeviri: Kemal Çolakoğlu), Fizik I (2008). Fishbane, Gasiorowicz, Thornton (Çeviri: Cengiz Yalçın), Temel Fizik I (2003). Raymond A. Serway, Robert J. Beichner (Çeviri: Kemal Çolakoğlu), Fizik II (2008). Fishbane, Gasiorowicz, Thornton (Çeviri: Cengiz Yalçın), Temel Fizik II (2003). ĐLGĐLĐ GÜNCEL MAKALE ve KĐTAPLAR Öğretme (leri) Anlatım, tartışma, soru cevap, grup çalışmaları, gösterip yaptırma, sunum (mikro-öğretim), bireysel çalışma., Đngilizce.

22 FIZ209b Alan Đçi Seçmeli Ders I (Fizikte Temel Kavramlar) Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 3 1 Yarıyıl (2 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Klasik Fizikte Görelilik Uzay ve zamanda görelilik Göreli mekanik Işığın kuantumlanması Atom enerjisinin kuantumlanması Özel Rölativite Teorisi Kuantum Fiziğine Giriş Atomun Kuantumlu Yapısı Çekirdek Fiziğine Giriş Öğretme (leri) Temel fizikte karşısına çıkmış ve bundan sonraki dönemlerde de karşılaşacağı temel fiziksel kavramları öğrenecek ve günlük hayatta öğrendiklerini uygulayabilecektir. John R. Taylor, Chris Zafaritos, Fizik ve Mühendislikte Modern Fizik, 2007, Arte Güven Yayınları. Chris D. Zafiratos, John Russell Taylor, Michael A. Dubson; Çeviren: Bekir Karaoğlu, Fen ve Mühendislikte Modern Fizik, Okutman Yayıncılık. Anlatım, tartışma, gösteri, grup çalışmaları..

23 FIZ211 Alan Dışı Seçmeli Ders I Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 3 1 Yarıyıl (2 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Öğretme (leri) Anlatım, tartışma, gösteri, grup çalışmaları..

24 FIZ202 Termodinamik ve Đstatistik Fizik Fiziği Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 7 1 Yarıyıl (4 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 4 saat) Dersin Đçeriği Đki sistemde Termal kontak, Đki sistemde difüzyon kontağı, Gibbs ve Boltzman Sabitleri, Basınç ve termodinamik nitelik, Gazların Kinetik Teorisi. Đstatistik Fiziğin Temelleri, Fermiyon ve Bozonların Dağılım fonksiyonları Öğretme (leri) Đki sistemde Termal kontak, Đki sistemde difüzyon kontağı, Gibbs ve Boltzman Sabitleri, basınç ve termodinamik nitelik, Gazların Kinetik Teorisi. Đstatistik Fiziğin Temelleri, Fermiyon ve Bozonların Dağılım fonksiyonları gibi temel kavramları, açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Termodinamik ve Đstatistiksel Fizik, Faik Mikailov, Sait Eren San, Papatya Yayıncılık. Đstatistik Mekaniğe Giriş, B. Karaoğlu, 2003, Seyir Yayınları Fen ve Mühendislik için FĐZĐK, 1. Cilt: Mekanik Termodinamik, R. A. Serway, Çeviri editörü: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Anlatım, tartışma, gösteri, grup çalışmaları.

25 FIZ204 Akışkanlar Mekaniği Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 6 1 Yarıyıl (3 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 3 saat) Dersin Đçeriği Akışkanlar mekaniğinin temel ilkeleri Süreklilik Euler ve Bernoulli Denklemleri Durgun akışkanlar Sıkıştırılabilir akım ve bazı üç boyutlu akımlar Đç sürtünmeli akım, iç sürtünmede enerji kayıpları Akışkan hareketinde Zor analizi Kararlı akım Navier-Stokes hareket denklemi Öğretme (leri) Akışkanlar mekaniğinin temel ilkeleri, süreklilik, Euler ve Bernoulli Denklemleri, Durgun akışkanlar, sıkıştırılabilir akım ve bazı üç boyutlu akımlar, üç boyutlu akımlar, iç sürtünmeli akım, iç sürtünmede enerji kayıpları, akışkan hareketinde Zor analizi, kararlı akım, Navier-Stokes hareket denklem gibi temel kavramları, açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Akışkanlar Mekaniği, Muhittin Sokuoğlu, 2007, Birsen Yayınevi Akışkanlar Mekaniği, Habib Umur, 2001, Vipaş Yayınları Anlatım, tartışma Gösteri, grup çalışmaları

26 FIZ206 Lineer Cebir Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 4 1 Yarıyıl (3 kuramsal +0 uygulamalı, haftada toplam 3 saat) Dersin Đçeriği Lineer denklem sistemleri Matrisler, matris işlemleri Elementer matris işlemleri Matrisler ile ilgili uygulamalar Vektör uzayları ve alt uzaylar Vektör uzaylarında germe, lineer bağımlılık, baz ve boyut kavramları Đç çarpım uzayları, vektörün normu, açı Gram-Schmidt ortonormalleştirme metodu, ortonormal baz Lineer dönüşümler Lineer dönüşümlere karşılık gelen matrisler Determinantlar ve özellikleri Determinantın kofaktör açılımı ve bir matrisin ek (adjoint) matrisi Öz değerler ve öz vektörler Üç boyutlu reel vektör uzayında vektörel çarpım, karma çarpım ve geometrik yorumları Öğretme (leri) Fizikte oldukça fazla uygulamaları olan matematiğin Lineer Cebir konularını öğrenmiş olur. Uygulamalı Lineer Cebir, B. Kolman, D. R. Hill (Çeviri Editörü: Ömer Akın) Lineer Cebir H. H. Hacısalihoğlu Temel ve Genel Matematik cilt-ii H. H. Hacısalihoğlu Lineer Cebir, A. Sabuncuoğlu Lineer Cebir veya Đngilizce Linear Algebra adlı bütün matematik kitapları Anlatım, tartışma.

27 FIZ208 Diferansiyel Denklemler II Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 4 1 Yarıyıl (3 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 3 saat) Dersin Đçeriği Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler Temel çözüm kümesini bulma Sabit katsayılı ikinci tarafsız lineer denklemler Yardımcı denklemin köklerine göre çözümleri elde etme Sabit katsayılı ikinci taraflı lineer denklemler Belirsiz katsayılar yöntemi Parametrenin değişimi yöntemi Değişken katsayılı diferansiyel denklemler Cauchy-Euler denklemi Mertebenin düşürülmesi metodu Laplace dönüşümü metodu Diferansiyel denklem sistemi Kuvvet serileri ile çözüm Bazı fiziksel uygulamalar Öğretme (leri) Temel kavram ve prensiplerini öğrenci açık ve mantıklı bir şekilde öğrenecek ve ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümleri, Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri gibi temel prensip ve kavramlarını anlayacaktır. Diferansiyel Denklemler 2, Prof. Dr. Ali Dönmez, Arıkan Yayınları. Diferansiyel Denklemler, Đrfan Şiap, Ömer Faruk Gözükızıl, Sakarya Kitabevi. Diferansiyel Denklemler, Talat Tuncer, Alfa Basım Yayım Dağıtım. Anlatım, tartışma.

28 FIZ210a Alan Đçi Seçmeli Ders II (Süperiletkenlik) Seçmeli Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 3 1 Yarıyıl (2 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği I.tip süperiletkenler Giriş Süperiletken geçiş sıcaklığı Sıfır direnç Dirençsiz devre AC direnç Đdeal diamanyetizma Manyetik özellikler Meisner Etkisi Düşük sıcaklık süper iletkenleri I.tip süperiletkenler, süperiletken geçiş sıcaklığı, Sıfır direnç, Dirençsiz devre, AC direnç, ideal diamanyetizma, Manyetik özellikler, Meisner Etkisi, Düşük sıcaklık süper iletkenleri gibi temel prensip ve kavramlarını anlayacaktır. Malzeme Bilimi, Prof. Dr. Kaşif ONARAN,8.Baskı Malzeme Bilimine Giriş, Lawrence H. Van VLACK, Đstanbul-1998, Çeviren: Recep A. SAFOĞLU. ĐLGĐLĐ DĐĞER GÜNCEL MAKALE ve KĐTAPLAR Öğretme (leri) Anlatım, tartışma, grup çalışmaları, sunum (mikro-öğretim), bireysel çalışma.

29 FIZ210b Alan Đçi Seçmeli Ders II (Temel Parçacık Fiziği) Seçmeli Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 3 1 Yarıyıl (2 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Tarihsel Gelişim: Parçacık fiziğinin tarihsel gelişimi Klasik dönemden, parçacıkların keşif sırası içinde standart modele kadar Temel Parçacıklar Dinamiği: Dört temel kuvvet, QED ve QCD ye giriş, Zayıf Etkileşmeler, Bozunum ve Korunum Kanunları Rölativistik Kinetik: Lorentz dönüşümleri, dört- vektör, Enerji ve momentum, çarpışmalar ve örnekler Simetri: Simetriler, gruplar ve korunum kanunları, spin ve açısal momentum, çeşni, parite, yük-parite (CP) Feynman Hesaplamaları: Yaşam süresi ve tesir kesiti, Altın kural, saçılma örnekleri Parçacık fiziğinin tarihsel gelişimini, Dört temel kuvveti, QED ve QCD ye girişi, Zayıf Etkileşmeleri, Bozunum ve Korunum Kanunlarını, Lorentz dönüşümlerini, Enerji ve momentumu, Simetrileri, gruplar ve korunum kanunlarını, spin ve açısal momentumu, çeşni, parite, yük-paritesini (CP), Feynman Hesaplamalarını öğrenecektir. Parçacık Fiziği En Küçüğü Keşfetme Macerası, Sezen Sekmen, ODTÜ yayınevi. KUARKLAR - Temel Parçacık Fiziğine Giriş, Y.NAMBU, Çeviren: ZÜLAL KILIÇ, Gençlik Kıtapevi. Öğretme (leri) Anlatım, tartışma, grup çalışmaları, sunum (mikro-öğretim), bireysel çalışma.

30 FIZ212 Alan Dışı Seçmeli Ders II Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 3 1 Yarıyıl (2 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 2 saat) Dersin Đçeriği Öğretme (leri) Anlatım, tartışma, gösteri, grup çalışmaları..

31 FIZ 301 Elektronik I Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 5 1 Yarıyıl (4 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 4 saat) Dersin Đçeriği Pasif devre elemanları Alçak ve yüksek frekans geçiren filtreler Band geçiren filtre Rezonans devreleri ve seçicilik Köprü filtrele Katılarda ve yarı-iletkenlerde ileti Saf ve katkılanmış yarı-iletkenler P-N eklemi teoris Diyotlar ve uygulamaları, Zener diyot ve gerilim regülasyonu, Eklem transistör (BJT) ve karakteristikleri Pasif devre elemanları, alçak ve yüksek frekans geçiren filtreler, band geçiren filtre, rezonans devreleri, köprü filtreler, katılarda ve yarı-iletkenlerde iletim, P-N eklemi, diyotlar ve uygulamaları, eklem transistör (BJT) ve karakteristikleri gibi konuları açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, Robert Boylastad, Louis Nashelsky MEB yayınları Temel Elektrik Mühendisliği Prof. Dr. Kerim Kıymaç, Prof. Dr. Mehmet Zengin, Bilim Center yayınları Analog Elektronik 1, Hasan Selçuk Selek, Yayın Yılı: 2008; ISBN: , Seçkin Yayıncılık Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri, Ergun Bayrakçı, 1998, ISBN: , Nobel Yayınevi Elektronik, Owen Bishop, Çeviri: Ahmet Altuncu, Đsa Navruz, Tuba Navruz, Yılmaz Arslan 2009, Platform Yayınları Öğretme (leri) Anlatım, tartışma, gösteri, grup çalışmaları.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ ATA121 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0; ECTS: 2) Ders İçeriği: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel

Detaylı

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Yrd. Doç. Dr. Boran Şekeroğlu Bölüm Başkanı + Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay Öğetim Üyesi M.Sc Kezban Alpan

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 05010102 Fizik I (3+0) 3 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 AKTS 5 Elektrik Enerjisi Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve İlk İletim ve Dağıtım Hatları, Çeşitli Termik- Hidroelektrik-Nükleer

Detaylı