CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:..."

Transkript

1 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM Cumartesi TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA SINAVI TEST GRUBUNUZ A CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Testin Adı Soru Sayısı GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 20 Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ALAN BİLGİSİ 100 MUHASEBE Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Denetim, Muhasebe Standartları EKONOMİ VE MALİYE HUKUK Meslek Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku 2. Bu soru kitapçığında yer alan testlerin toplam sınav süresi 150 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 STAJA GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ TÜRMOB tarafından Anadolu Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür olmak üzere toplam 120 soruluk test biçiminde yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir. Bağıl değerlendirme yönteminde ölçme sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra, değerlendirme işlemi yapılır. Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı, sınavdaki öteki adayların başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde adayın başarı durumu da değişir. Bu değerlendirme biçiminde ham notların ortalaması, her notun ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu hesaplanır ve değerlendirmeye esas notlar, ortalamanın kaç standart sapma altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart not biçimiyle ifade edilir. Böylece adaylar, birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir not sistemi ile değerlendirilmiş olurlar. Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle, sınava katılan adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (alan bilgisi ve genel kültür) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına alan bilgisi ve genel kültür, soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi, doğrusallık da göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların %55 ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi, soruların %63 ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen sınav başarı puanları, ÖSS sınavlarında da olduğu gibi tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde ortalamanın 50 alınmasının nedeni, dağılımın orta noktasını bulmak ve normal dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra staj yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.

3 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK A 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı adı niteleyen birden çok sıfat vardır? A) Sınav salonuna son dakikada girebildim. B) Eli maşalı, dili dikenli bir kaynanası varmış. C) Sarı saçlarını rüzgârda savura savura yürüyordu. D) Gözyaşlarını artık gizlemiyor, hıçkırarak ağlıyordu. E) Ablamdan kalan kitapları okuyorum. 4. (I)Oğuz Atay, Korkuyu Beklerken isimli tek hikâye kitabı ile 1970 sonrası hikâyesinin önemli isimleri arasında yerini alır. (II)Oğuz Atay bu kitabında yer alan hikâyelerde, temel motif olarak toplumumuzun eleştirisini yapmaktadır. (III)Topluma yabancılaşmış kişiler, bir anlamda, düzenle uyum sağlayamamakta, bunun bir sonucu olarak toplum ile ilişkilerinde çeşitli aksaklıklar yaşamaktadırlar. (IV)Bu kişilerin birey olarak psikolojik sıkıntıları vardır. (V)Çünkü kişiler, toplum tarafından çeşitli şekillerde ruh sağlığı açısından zedelenmişler ya da toplum onları, normal olarak görmeme eğilimi içerisindedir. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sözü edilen kitapta yer alan hikâyelerin kişileriyle ile ilgili yorum yapılmıştır? A) Yalnız II B) Yalnız V C) I ve II D) I, III ve IV E) III, IV ve V 2. Daha sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A) Daha gelmedi, tekrar arayalım onu. B) Daha iyi bir yarışma bekliyorduk. C) Daha rahat ayakkabı arıyorum. D) Daha basit konular üzerinde durmalıyız. E) Daha güzel bir yerde kalabilirdik. 5. Bu, şu, o sözcükleri zamir olarak kullanıldıklarında kendilerinden sonra gelen addan virgülle ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir? A) O sokakta yalnızdı. B) O sokakta evler eskiydi. C) O sokakta yaş anılmazdı. D) O sokakta ışık yanmadı. E) O sokakta kimseler yoktu. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili ad tamlaması yoktur? A) Onca insan, küçücük bir ağacın gölgesinde serinlemeye çalışıyordu. B) Ne olursa olsun, çalışmanın önemi yadsınmaz. C) Burada yıllarca sessizliğin sesini dinledik zaten. D) Geçen yıl, Vurgun adlı şarkı, yılın şarkısı seçilmişti, değil mi? E) Bu olay, gerçek yaşamdan filme aktarılmıştır. 6. Aşağıdakilerden hangisinde, yönelme eki almış bir topluluk adı vardır? A) Takıma yeni bir oyuncu katıldı. B) Dağlara kar düştü. C) Demet e şarkı söyletemedim. D) Annem, sizlere ömür E) Ben onun evine adım atmam. 2 İzleyen sayfaya geçiniz.

4 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş bir sıfat vardır? A) Akşamki davet için siyah elbisesini giyecekti. B) Otobüsten iner inmez şehrin acı soğuğu yüzüne vurdu. C) Yüksek topuklu ayakkabısı hızlı yürümesini engelliyordu. D) Her akşam derisi kurumuş ellerini kremle iyice ovardı. E) Bembeyaz saçlarını ensesinde toplamayı çok severdi y = f(x) = x + 4x + n 1 fonksiyonunun maksimum değeri 3 ise, n değeri kaçtır? A) 6 B) 4 C) 2 D) 4 E) ! + 2! + 3! ! toplamının 20 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) 10 C) 13 D) 15 E) (1102) 3 < x < (404) 5 koşuluna uyan en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının farkı aşağıdakilerden hangisidir? A) 62 B) 63 C) 64 D) 68 E) % 30 kârla Türk Lirası na satılan bir mal, satış fiyatından alış fiyatının % 20 si kadar indirim yapılarak satılırsa, bu mal yüzde kaç kârla satılmış olur? A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) x, y, z negatif tam sayılar ve 5x = 4y, z = 7x olduğuna göre, z nin alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 21 B) 28 C) 35 D) 42 E) Aşağıdakilerden hangisi x 6x + 9 y ifadesinin çarpanlarından biridir? A) x y B) x 3 + y C) x +3 y D) 3x y E) x 3y 14. Yıllık % 20 bileşik faiz oranıyla bir bankaya 3 yıllığına yatırılan Türk Lirası 3. yılın sonunda kaç Türk Lirası na ulaşır? A) B) C) D) E) İzleyen sayfaya geçiniz.

5 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 15. İki sayının toplamı 50 dir. Büyük sayının 3 ünden, küçük sayının 1 si çıkarıldığında 2 sonuç 15 olduğuna göre, büyük sayı kaçtır? A) 26 B) 28 C) 30 D) 32 E) Atatürk Dönemi'nde çok partili yönetime geçiş denemelerinin sürdürülmesinden vazgeçilmesinin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurulan partilerin uyumsuz olması B) Atatürk'ün, parti başkanlarına güvenmemesi C) Toplumun, muhalefet partilerini kabul etmemesi D) Laik cumhuriyet ilkelerinin tehlikeye girmesi E) CHP'nin, muhalefet partilerini desteklemesi 16. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanındaki çabaların yetersiz olmasının nedenlerinden biri değildir? A) Parasal olanakların akılcı yatırımlara dönüştürülememesi B) Temel eğitimi verecek okulların açılamamış olması C) Çağdaş eğitim yanında geleneksel eğitiminde sürüyor olması D) Kadınların eğitiminin geniş anlamda mümkün olmaması E) İlköğretim zorunluluğunun uygulanamaması 17. Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A) Yunanlıların savunmaya çekilmesi B) Kars Antlaşması'nın imzalanması C) Londra Konferansı'nın toplanması D) Ankara Antlaşması'nın imzalanması E) Mustafa Kemal'e Gazilik unvanının verilmesi 18. Cumhuriyet döneminde tarımın gelişmesi, köylünün parasal yönden rahatlaması için alınan ilk önlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Toprak reformunun yapılması B) Ziraat mekteplerinin açılması C) Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması D) Aşar vergisinin kaldırılması E) Zirai donatım Kurumu'nun kurulması 20. I. Şapka Yasasının Kabulü II. Uluslararası saat, takvim ve rakamların kabul edilmesi III. Ölçülerin değiştirilmesi IV. Soyadı Yasasının kabulü Bu gelişmeler daha çok hangi amaca yönelik olarak gerçekleştirilmiştir? A) Hukuk sisteminin kurulması B) Eğitim sisteminin kurulması C) Toplumsal yaşayışın yeniden düzenlenmesi D) Ulusal devletin kurulması E) Ekonomik kalkınmanın sağlanması 4 İzleyen sayfaya geçiniz.

6 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A 1. İşletme Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlu B) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklı C) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlu D) Alınan Avanslar Hesabı alacaklı E) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklı ALAN BİLGİSİ 4. Stoklarını sürekli envanter yöntemiyle izleyen ve Türk Lira maliyetli bir malı Türk Lirasına kredili olarak satan işletme malın yarısını iade almıştır. İade kaydıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Satılan Ticari Mal Maliyeti hesabı alacaklandırılır. B) Satılan Ticari Mal Maliyeti hesabı alacaklandırılır. C) Ticari Mal hesabı borçlandırılır. D) Satıştan İadeler hesabı borçlandırılır. E) Alıcılar hesabı alacaklandırılır. A 2. Bir işletme, bir şirketin nominal değeri 1 Türk Lirası /adet olan hisse senetlerinden adet satın almış ve Türk Lirası ödemiştir. Alış işlemiyle ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hisse Senetleri Hesabı borçlu B) Hisse Senetleri Hesabı alacaklı C) Hisse Senetleri Hesabı borçlu D) Hisse Senetleri Hesabı alacaklı E) Komisyon Giderleri alacaklı I. Katma değer vergisi de dahil olmak üzere fatura bedelinin tamamı için bir çek ciro edilerek demirbaş alışı II. Özel fonların 1/2'sinin birikmiş amortismanlar hesabına aktarılması III. Bir alacak senedinin bankaya ıskonto ettirilmesi IV. Aralıklı envanter yönteminde ticari malda sayım sonucunda bulunan farkın, ilgili hesaba aktarılması Yukarıdaki finansal olaylardan hangilerinin muhasebe kaydında bileşik madde kullanılır? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV 3. İşletmenin dönem içi alışları Türk Lirası; alış iadeleri Türk Lirası; Dönem sonu stokların maliyeti Türk Lirası; ve Satılan Malın Maliyeti Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre işletmenin dönem başı mallarının maliyeti kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) Maliyeti Türk Lirası, birikmiş amortismanı Türk Lirası olan bir demirbaş %18 KDV dahil Türk Lirasına peşin olarak satılmıştır. Bu bilgilere göre işletmenin kâr veya zararı kaç Türk Lirasıdır? A) 800 kâr B) kâr C) kâr D) zarar E) zarar 5 İzleyen sayfaya geçiniz.

7 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 7. İşletme yönetim binasında kullanılmak üzere Türk Liralık masa ve sandalyeyi peşin bedelle satın almıştır. İşletme tarafından karşılanan taşıma gideri 500 Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 9. Bir işletme Kasa hesabına 1 Euro =2 Türk Lirasından kayıtlarına aldığı Euro yu satmış karşılığında Türk Lirası almıştır. Yukarıdaki finansal olayın muhasebe kaydına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) DEMİRBAŞLAR HS TİCARİ MALLAR HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS A) Kasa Hesabı ( Kasası) alacaklı B) Kasa Hesabı ( Kasası) borçlu C) Kasa Hesabı (Türk Lirası Kasası) alacaklı B) DEMİRBAŞLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS D) Kasa Hesabı ( Kasası) alacaklı E) Kasa Hesabı (Türk Lirası Kasası) borçlu C) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS İşletme, herhangi bir borcu olmamasına rağmen başka bir işletmeden senet almıştır. D) E) DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS. DEMİRBAŞLAR HS ÖZEL MALİYETLER HS. 500 İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? A) Alıcılar B) Satıcılar C) Diğer Çeşitli Alacaklar D) Diğer Çeşitli Borçlar E) Diğer Ticari Alacaklar 11. A İşletmesi, tamamını kredili olarak satın aldığı Türk Liralık mal için satıcılar tarafından % 10 oranında ıskonto yapıldığını öğrenmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS. HESAPLANAN KDV HS İşletme, 2010 yılı içinde Türk Lirasına aldığı ve Türk Lirası nakliye bedeli ödediği, faydalı ömrü 5 yıl olan makineyi azalan bakiyeler yöntemi ile amorti etmektedir. İşletme 2012 yılında, azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman yöntemine geçmeye karar vermiştir. Bu bilgilere göre 2012 yılı amortisman gideri kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) B) C) D) SATIŞ İSKONTOLARI HS TİCARİ MALLAR HS. HESAPLANAN KDV HS. SATIŞ İSKONTOLARI HS İNDİRİLECEK KDV HS. 900 TİCARİ MALLAR HS. DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS. 900 HESAPLANAN KDV HS. TİCARİ MALLAR HS. E) ALICILAR HS TİCARİ MALLAR HS. HESAPLANAN KDV HS İzleyen sayfaya geçiniz.

8 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 12. İşletme fabrika kuracağı arsayı üzerindeki bina ile birlikte Türk Lirasına peşin olarak satın almış ve Türk Lira KDV yi peşin olarak ödemiştir. Ayrıca binanın yıkılması için Türk Lirası ödemiş ve binanın enkazının satışından Türk Lirası tahsil etmiştir. Bu işlemler sonucunda dönem sonu bilançosunda arazi ve arsalar kaç Türk Lirası olarak gözükecektir? A) B) C) D) E) İşletme, Türk Liralık hisse senetlerinin değerinde %20 değer düşüklüğü olduğunu saptamış ve aynı tutarda karşılık ayırmıştır. Karşılık ayırmaya ilişkin yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 654 KARŞILIK GİDERLERİ 110 HİSSE SENETLERİ 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI D) 110 HİSSE SENETLERİ KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR E) 654 KARŞILIK GİDERLERİ 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlık hesaplarından biri değildir? A) Haklar B) Kuruluş ve örgütlenme giderleri C) Araştırma ve geliştirme giderleri D) Özel maliyetler E) Yeraltı ve yer üstü düzenleri 14. Sağladığı oy hakkı ve yönetime katılma hakkı %10 un altında olan hisse senetleri ile bir yıldan daha uzun sürede paraya dönüşecek diğer menkul kıymetler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? A) Diğer Menkul Kıymetler B) Hisse Senetleri C) İştirakler D) Bağlı Menkul Kıymetler E) Bağlı Ortaklıklar 16. ECE İşletmesi nin Mart ayına ilişkin bazı finansal bilgileri şöyledir: Türk Lirası Dönembaşı Yarı Mamul Maliyeti : Dönembaşı Mamul Maliyeti : Dönemsonu Yarı Mamul Maliyeti : Dönemsonu Mamul Maliyeti : Üretilen Mamul Maliyeti : Genel Yönetim Giderleri : Brüt Satış Zararı : Satıştan iadeler ve Iskontolar : 0 Bu bilgilere göre işletmenin Mart dönemine ait toplam satış tutarı kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) İzleyen sayfaya geçiniz.

9 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 17. Toplam değişken maliyetler ile birim değişken maliyetler arasında nasıl bir ilişki vardır? A) Üretim yükseldikçe toplam ve birim maliyetler yükselir. B) Üretim azaldıkça toplam ve birim maliyetler azalır. C) Üretim değişimlerinde birim maliyet genellikle değişmez, toplam maliyetler ise değişir. D) Üretim yükseldikçe birim maliyetler düşer, toplam maliyetler yükselir. E) Üretim yükseldikçe birim maliyetler yükselir, toplam maliyetler azalır. 18. C Üretim İşletmesi stok ambarı sayımında Türk Liralık hammadde, Türk Liralık yardımcı malzeme, Türk Liralık işletme malzemesi bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bilgilere göre işletmenin endirekt malzemeleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde yer almaktadır? A) 150 İlk Madde ve Malzeme B) 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri C) 740 Hizmet Üretim Maliyetleri D) 730 Genel Üretim Giderleri E) 151 Yarı Mamuller Üretim 19. B işletmesi, USB bellek üretimi yapmaktadır. İşletmenin Nisan ayı üretimi adettir ve işletme bu miktarda başabaş noktasındadır. İşletmenin başabaş noktası satış tutarı ise Türk Lirasıdır. İşletme, üretim kapasitesini %100 kullanmaktadır. Toplam sabit maliyetleri Türk Lirası ve birim değişken maliyeti 16 Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre işletme başabaş noktası satış miktarında satış fiyatını % 20 arttırırsa, brüt satış kârı veya zararı kaç Türk Lirası olur? A) B) C) D) E) Bir işletmedeki gider yerlerinin I. dağıtımdan aldıkları paylar ile dağıtım anahtarları aşağıdaki tabloda verilmiştir: I.Dağıtım Toplamı Çalışan Sayısı Kurulu Güç Esas Üretim Gider Yerleri Yardımcı Üretim Gider Yerleri Yemekhane Enerji Kademeli dağıtım yöntemi uygulayan işletmede dağıtıma yemekhaneden başlanmaktadır. 11 nolu esas üretim yerinin, enerji yardımcı üretim gider yerinden alacağı pay aşağıdakilerden hangisidir? A) 400 B) 900 C) 780 D) E) Safha (evre) maliyet sistemini uygulayan bir üretim işletmesinde, birinci safhasının eşdeğer ürün miktarları ve birim eşdeğer ürün maliyetlerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Eşdeğer Ürün Miktarı Üretimi Tamamlanan Dönem Sonu Yarı Mamul Stokları Normal Üretim Kayıpları Anormal Üretim Kayıpları 200 Birim eşdeğer ürün maliyetleri direkt ilk madde ve malzeme için 0,60 Türk Lirası, direkt işçilik için 1,00 Türk Lirası, genel üretim giderleri için 0,40 Türk Lirasıdır. İşletme üretim kayıplarının maliyetini tespit etme konusunda çok hassas olmasına rağmen, söz konusu üretim kayıpları üretim sürecinin sonunda tespit edilebilmiştir. Bu bilgilere göre, işletmenin ikinci safhaya devredilecek birimlerin toplam üretim maliyeti kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) İzleyen sayfaya geçiniz.

10 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 22. B Üretim İşletmesi nin yıllık birim satış hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: Birim Satış Fiyatı: 20 Türk Lirası Birim Değişken Maliyet: 10 Türk Lirası Toplam Sabit Maliyetler: Türk Lirası Bu bilgilere göre, toplam sabit maliyetlerin %10 artması durumunda kârda % kaç azalış meydana gelir? A) 12 B) 10 C) 15 D) 20 E) Bir işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: Hesap Kalemleri Türk Lirası Brüt satış kârı Net satışlar Dönen varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar Ortalama stoklar Bu bilgilere göre işletmenin stok devir hızı oranı kaçtır? A) 5 B) 20 C) 8 D) 10 E) Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A) İşletmede alınacak özel kararlara yardımcı olmak B) Gelir kontrolüne yardımcı olmak C) Planlamaya yardımcı olmak D) Gider kontrolüne yardımcı olmak E) Mamullerin maliyetlerini hesaplamak 27. Aşağıdaki çiftlerden hangisinin hesaplanmasında kullanılan veriler aynıdır? A) Kaldıraç oranı - Nakit oranı B) Kaldıraç oranı - Cari oran C) Fiyat kazanç oranı - Nakit oranı D) Net çalışma sermayesi - Cari oran E) Net çalışma sermayesi - Kaldıraç oranı 24. Bir üretim işletmesinde gerçekleşmiş fakat henüz ödenmemiş olan ve muhasebe bölümünde kullanılan elektrik giderleri tutarı hangi hesabın alacağına kaydedilir? A) Genel Yönetim Giderleri Hesabının B) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının C) Gider Tahakkukları Hesabının D) Genel Üretim Giderleri Hesabının E) Hizmet Üretim Maliyeti Hesabının 28. İşletmenin cari oranı 3; kısa vadeli borçları Türk Lirası ise Net Çalışma Sermayesi kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) Yeni bir üretim yöntemi araştırmak üzere yapılan giderler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? A) Finansman Giderlerinde B) Araştırma ve Geliştirme Giderlerinde C) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerinde D) Genel Yönetim Giderlerinde E) Hizmet Üretim Maliyetinde 29. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Stoklar ile Net Satışlar arasındaki ilişkinin trend analiz tekniği ile analiz edilmesi sonucu sağlanır? A) Dönen varlıklarının likiditesi ve buna bağlı olarak günlük faaliyetleri sürdürme yeteneği B) Kısa vadeli borçları ödeme gücü C) İşletmenin satışlarıyla stoklarını eritip eritemediği D) İşletmenin borçlanma kapasitesi, varlıkların verimliliği E) Satışların peşin ya da kredili olup olmadığı 9 İzleyen sayfaya geçiniz.

11 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 30. Finansal kaldıraç olarak da adlandırılan yabancı kaynakların aktif toplamına oranı sonucunun %50 nin üzerinde çıkması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Net çalışma sermayesinin yüksek oranda stoklara bağlandığını, dolayısıyla günlük faaliyetlerin yürütülmesinin stokların satışıyla gerçekleşebileceğini B) Duran varlıkların finanse edilmesinde yabancı kaynak kullanımına da başvurulduğunu C) İşletmenin finansal gücünün iyi olduğunu ve faizleri karşılayabildiğini D) Özkaynakların ekonomik ve verimli kullanıldığını E) Aktifin finansmanında yabancı kaynaklardan özkaynaklara oranla daha fazla yararlanıldığı 31. Bir işletmenin, brüt satışları Türk Lirası, satıştan indirimleri Türk Lirası, dönen varlıkları Türk Lirası ve pasif toplamı Türk Lirasıdır 34. Gelir tablosu kalemlerinin yüzde yöntemi ile analizinde dikey yüzdeler aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) İlgili kalemin net kâr karşısındaki payını B) İlgili kalemin dönem kârı karşısındaki payını C) İlgili kalemin brüt satışlar karşısındaki payını D) İlgili kalemin özkaynaklar karşısındaki payını E) İlgili kalemin net satışlar karşısındaki payını 35. (360xOrtalama alacaklar)/net satışlar formülü aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Alacak devir hızını B) Ortalama etkinlik süresini C) Nakit oranını D) Alacak bağımlılık oranını E) Ortalama tahsilat süresini Bu bilgilere göre işletmenin duran varlıklar devir hızı kaçtır? A) 1,00 B) 1,20 C) 1,50 D) 2,00 E) 2, İşletmenin mevcut ve potansiyel hissedarları ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayan ya da bunları sağlamayı düşünen taraflarca yapılan analize ne ad verilir? A) Yatırım analizi B) Yönetim analizi C) Kredi analizi D) İç analiz E) Dinamik analiz 36. Aşağıdakilerden hangisinde denetimin tarihi seyri doğru olarak verilmiştir? A) Faaliyet denetimi-belge denetimi- mali tablo denetimi-sistemlere dayalı denetim B) Sistemlere dayalı denetim- belge denetimimali tablo denetimi- faaliyet denetimi C) Belge denetimi- mali tablo denetimisistemlere dayalı denetim-faaliyet denetimi D) Mali tablo denetimi- belge denetimisistemlere dayalı denetim- faaliyet denetimi E) Belge denetimi- sistemlere dayalı denetimmali tablo denetimi- faaliyet denetimi 33. Kısa vadeli borçları ödedikten sonra işletmenin normal çalışma olanaklarını karşılamak için gerekli varlık ve kaynak tutarının ve bu tutarda oluşan değişmelerin izlendiği tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Öz kaynaklar değişim tablosu B) Nakit akış tablosu C) Fon akış tablosu D) Net çalışma sermayesi değişim tablosu E) Kâr dağıtım tablosu 37. Müşterilerden olan senetsiz alacaklar, satıcılara olan senetsiz borçlar veya bankadaki mevduat gibi bazı hesapların tutarını izlemek için aşağıdaki denetim tekniklerinden hangisi kullanılır? A) Doğrulama B) Bilgi toplama C) Soruşturma D) Yeniden hesaplama E) Yeniden uygulama 10 İzleyen sayfaya geçiniz.

12 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 38. A İşletmesini denetleyen bir bağımsız denetçi yaptığı çalışmalar sonucunda işletmede, denetime elverişli bir ortam olmadığı görüşüne ulaşmıştır. Bu durumda denetçi nasıl bir denetim görüş bildirir? A) Olumlu görüş B) Olumsuz görüş C) Şartlı olumlu D) Şartlı olumsuz E) Görüş bildirmekten kaçınma 42. Aşağıdakilerden hangisi denetim gerçekleştirilirken çalışma kâğıtları kullanmanın yararlarından biri değildir? A) Çalışma kâğıtları denetim görüşüne temel oluştururlar. B) Çalışma kâğıtları aynı zamanda bir savunma aracıdır. C) Çalışma kâğıtları iç kontrol sisteminin kurulmasına yardımcı olurlar. D) Çalışma kâğıtları, denetimi planlamak, örgütlemek, eşgüdümü sağlamak ve kontrol etmek için bir araçtır. E) Çalışma kâğıtları gelecekte yapılacak denetimlerde, denetçinin işletmeyi daha yakından tanımasına yardımcı olur. 39. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin mesleki yargısını kullanmasını gerektirecek durumlardan biri değildir? A) Önemlilik düzeyinin belirlenmesi B) Toplanacak kanıtların kapsamı, niteliği ve zamanlamasının belirlenmesi C) Elde edilen kanıtın, ilgili denetim hedefi için yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi D) Makul bir güvence sağlayacak biçimde denetçi görüşü oluşturulması E) Uygulanabilir finansal raporlama çerçevesinin seçilmesi 40. Aşağıdakilerden hangisi iç denetçinin görevleri arasında yer almaz? A) Şirket yönetimince konulan kurallara uygunluk hakkında görüş bildirmek B) İşleyiş hakkında yönetime rapor vermek C) Doğru bilgi ve belge akışını sağlamak D) İşleyiş hakkında kamuoyuna bilgi vermek E) Kontrol prosedürlerinin uygulanışını denetlemek 41. Denetçi denetim çalışmaları sırasında genel olarak finansal tabloların doğru olduğunu fakat tek bir hesapta önemli bir yanlışlık bulmuştur. Bu durumda denetçi ne tür denetim görüşü bildirir? A) Olumlu görüş B) Görüş bildirmekten kaçınma C) Olumsuz görüş D) Şartlı görüş E) Bu durumda görüş bildiremez. İlave denetim teknikleri uygulamalıdır. 43. Ekonomik faaliyetlerle ilgili savların önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesini ölçmek için dışarıdan tarafsız bir biçimde kanıt toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçların ilgili taraflara iletilmesi süreci olarak tanımlanan finansal tablo denetim sürecinde önceden belirlenmiş ölçütler aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Muhasebe Politikalarını B) Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavram ve İlkelerini C) Görüş Bildirme Standartlarını D) Kontrol Standartlarını E) İşletmenin veya bir bölümünün amaçları, planlanmış bütçeleri gibi performans ölçütlerini 44. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim bilgilerini kaydetmesi için kullanılır? A) Muhasebe defterleri B) Analitik incelemeler C) Denetim raporu D) Çalışma kâğıtları E) Denetim sözleşmesi 45. Bağımsız denetimde aşağıdaki işlemlerden hangisi sadece dönem sonunda yapılır? A) İç kontrol sisteminin incelenmesi B) Mutabakat işlemleri C) Kasanın sayımı D) Müşteri değerlendirme işlemleri E) Denetim raporu oluşturma işlemleri 11 İzleyen sayfaya geçiniz.

13 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 46. Aşağıdakilerden hangisi denetim programının temel unsurlarından biridir? A) Çalışma kâğıtları B) Örnekleme yöntemlerinin belirlenmesi C) Cari ve sürekli dosyada yer alacak belgelerin belirlenmesi D) Denetim raporunun yapısının oluşturulması E) İşgücü planlaması 51. Maddi duran varlığın kalıntı değeri değişmediği sürece, amortisman giderinin varlığın yararlı ömrü boyunca sabit kaldığı amortisman hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrusal amortisman yöntemi B) Azalan bakiyeler yöntemi C) Üretim miktarı yöntemi D) Yeniden değerleme yöntemi E) Kalıntı değer yöntemi 47. Raporlama standartları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Görüş bildirme standartı B) Tam açıklama ilkesine uygunluk standartı C) Yeterli ve uygun kanıt toplama standardı D) Tutarlılık ilkesine uygunluk standartı E) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standartı 48. İşletmenin bilançosunda görülen varlıkların, gerçekten işletmede var olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki hangi denetim tekniği kullanılır? A) Doğrulama B) Soruşturma C) Fiziki İnceleme D) Kayıt ve belgelerin incelenmesi E) Gözlem 49. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin unsurlarından biri değildir? A) Kontrol çevresi B) Kontrol eylemleri C) Risk değerlemesi D) İç denetim E) İzleme 50. A İşletmesini denetleyen bir bağımsız denetçi yaptığı çalışmalar sonunda işletmenin finansal tablolarının karşılaştırılabilir olmadığını tespit etmiştir. Bu durumda söz konusu işletme aşağıdaki denetim standartlarından hangisine aykırı davranmıştır? A) Yeterli açıklama standardına B) Raporlama ve görüş bildirme standardına C) Tutarlılık standardına D) Planlama standardına E) Mesleki özen standardına 52. TMS 2 Stoklar Standardına göre işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının düşürülmesiyle elde edilen tutar aşağıdakilerden hangisidir? A) Gerçeğe uygun değer B) Dönüştürme değeri C) Net gerçekleşebilir değer D) Gerçek değer E) Emsal değer 53. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardının temel ilkesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? A) Bir özellikli varlığın defter değeri veya beklenen nihai maliyeti, geri kazanılabilir tutarını veya net gerçekleşebilir değerini aşarsa borçlanma maliyetleri bu varlığın maliyetinin bir parçasını oluşturur. Diğer borçlanma maliyetleri gider olarak muhasebeleştirilir. B) Bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşaası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri bu varlığın maliyetinin bir parçasını oluşturur. Diğer borçlanma maliyetleri gider olarak muhasebeleştirilir. C) Borçlanma maliyetleri, bir varlığın, amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına uzun süreli ara verildiği bir dönemde oluşabilir. Bu tür maliyetler kısmen tamamlanmış varlıkların elde tutulmasından kaynaklanan maliyetler olup, aktifleştirilmeleri gerekir. D) Bir varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli tüm işlemler esas itibarıyla tamamlandığında, borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. E) Bir özellikli varlığa ilişkin harcamalar sadece; nakit ödeme, diğer varlıkların transferi veya faiz içeren yükümlülüklerin üstlenilmesini kapsar. Söz konusu varlıkla ilgili olarak tahsil edilen hakedişler ve devlet teşvikleri, özellikli varlığa ilişkin harcamalara eklenir. 12 İzleyen sayfaya geçiniz.

14 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 54. İşlemlerin sonuçlarının, diğer olayların ve koşulların kavramsal çerçevede belirtilen varlık, borç, gelir ve gider tanımlarına ve muhasebeleştirme kriterlerine sadık kalınarak sunulması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) İhtiyaca uygun sunuş B) Karşılaştırılabilir sunuş C) Anlaşılabilir sunuş D) Gerçeğe uygun sunuş E) Tarafsız sunuş 59. Belirli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada meydana gelen değişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Azalan fayda B) Toplam fayda C) Sosyal fayda D) Marjinal fayda E) Maksimum fayda 55. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilecek olan varlıklar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Varlık B) Hukuki yükümlülük C) Koşullu varlık D) Sorumluluk doğuran varlık E) Koşullu yükümlülük 56. Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın ürününe olan talebin fiyat esnekliği nasıldır? A) 1 dir. B) 1 den büyüktür. C) Sonsuzdur. D) 1 den küçüktür. E) 0 dır. 57. Monopolcü rekabet piyasasında uzun dönem dengesi, fiyatın aşağıdakilerden hangisine eşit olduğu noktada belirlenir? A) Marjinal gelir B) Marjinal tasarruf C) Ortalama tüketim D) Ortalama maliyet E) Faiz oranı 60. Dış ticaret dengesinin fazla verdiği bir ekonomide, gelir denkleştirme mekanizmasının dış ticaret dengesini sağlamaya yönelik etkisini gösteren süreç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İhracatın artması Milli gelirin artması İthalatın artması Dış ticaret fazlalığının azalması B) İhracatın azalması Milli gelirin artması İthalatın artması Dış ticaret fazlalığının azalması C) İhracatın artması Milli gelirin azalması İthalatın artması Dış ticaretin azalması D) İhracatın azalması Milli gelirin azalması İthalatın azalması Dış ticaret fazlalığının azalması E) İhracatın artması Milli gelirin artması İthalatın azalması Dış ticaret fazlalığının azalması 61. Bir malın ithalatına gümrük tarifesi uygulandığında, aşağıdaki gruplardan hangisi refah yönünden, tarifenin olmadığı döneme göre daha iyi duruma gelir? A) İlgili malın yurtiçi tüketicileri B) İlgili malın yurtdışı üreticileri C) İlgili malın yurtiçi üreticileri D) İlgili malın yurtdışı tüketicileri E) İlgili malın ithalatçıları 58. Nominal faiz oranlarından yola çıkarak reel faiz elde edebilmek için aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınır? A) Piyasadaki maksimum faiz oranı B) Beklenen enflasyon C) Piyasadaki minimum faiz oranı D) Ödünç verilebilir fon arzının faiz esnekliği E) Ödünç verilebilir fon talebinin faiz esnekliği 62. Devletin mal, hizmet veya işgücü karşılığı olmaksızın hanehalklarına yaptığı ödemelere ne ad verilir? A) Kamu harcamaları B) Kar payı ödemeleri C) Ücret ödemeleri D) Transfer ödemeleri E) Vergi iadesi ödemeleri 13 İzleyen sayfaya geçiniz.

15 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 63. Bir ülkenin sermaye mallarına yatırım yapma gücü aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak belirlenir? A) Nüfusun yaş bileşimi B) Tasarruf etme gücü C) İşgücü miktarındaki artış D) Sahip olunan doğal kaynaklar E) Toplam para miktarı 68. Bazı devlet projelerinde, projelerin çıktılarının hesaplanabilmesi için uygulanan fayda-maliyet analizinde, piyasa fiyatlarından yararlanılamadığı durumda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır? A) Gölge fiyatlar B) Fayda fiyatlaması C) Ek fiyat D) Reel fiyat E) Yıllık ortalama fiyat 64. Çarpan değerinin 3 olarak hesaplandığı bir ekonomide, otonom harcamalarda meydana gelen 30 TL lik artışın gelirde yaratacağı artış miktarı kaç TL olur? A) 90 B) 80 C) 68 D) 33 E) Gelir vergisi tarifesi ne tür bir tarifedir? A) Azalan oranlı B) Artan oranlı C) Sabit oranlı D) Değişmez oranlı E) Eşit oranlı 65. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özellikleri arasında yer almaz? A) Sonsuz olmaları B) Herkes için benzer olmaları C) Şiddet bakımından farklılık göstermeleri D) Giderildikçe şiddetlerinin azalması E) İkame edilebilmeleri 66. Kişilerin, faydalandıkları kamu hizmetlerine göre vergi ödemesi gerektiğini ifade eden vergileme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yararlanma ilkesi B) Esneklik ilkesi C) Etkinlik ilkesi D) Adalet ilkesi E) Adem-i tahsis ilkesi 67. Aşağıdakilerden hangisi kamu giderlerinin gerçek artış nedenlerinden biri değildir? A) Savaşlar B) Nüfus artışı C) Teknolojik gelişmeler D) Ekonomik nedenler E) Siyasal nedenlerle nüfusun ve yüzölçümünün büyümesi 70. Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir? A) Terkin B) Af C) Ödeme D) Miras E) Zamanaşımı 71. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik e göre, aşağıdakilerden hangisi temel etik ilkelerine yönelik bir tehdit değildir? A) Müşteri ile ilgili bilgilerin gizliliğini sağlayamama tehdidi B) Yeniden değerlendirme tehdidi C) Taraf tutma tehdidi D) Kişisel çıkar tehdidi E) Yakınlık tehdidi 14 İzleyen sayfaya geçiniz.

16 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 72. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinde Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası uygulanır? A) Yeminli Mali Müşavirlerin, tasdik yetkilerini mükerreren kasten gerçeğe aykırı kullandıklarının anlaşılması ve bu durumun mahkeme kararı ile kesinleşmesi B) Meslek mensuplarının kasten vergi ziyaına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi C) Meslek mensubu olmayan veya mesleği yapması yasaklanmış kişilerle ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işbirliği yapılması D) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak, mesleki faaliyette bulunulması E) Mesleğin yürütülmesi esnasında, görev ile ilgisi olmayan konularda, çıkar çatışmalarına taraf olunması 75. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun amaçlarından biri değildir? A) İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak B) İşletmelerde faaliyet sonuçlarını denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak C) Yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek D) Birliğin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemek E) İşletmelerin elde ettikleri kazanç ve iratların Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler tarafından belirlenerek vergilerin tahakkuk etmesini sağlamak 73. Birlik Genel Kurulu nun oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Odaların üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği dört temsilciye ilave olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında seçeceği temsilcilerden oluşur. B) Odaların üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilave olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında seçeceği temsilcilerden oluşur. C) Odaların üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği beş temsilciye ilave olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında seçeceği temsilcilerden oluşur. D) Odaların üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği altı temsilciye ilave olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında seçeceği temsilcilerden oluşur. E) Odaların üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği iki temsilciye ilave olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında seçeceği temsilcilerden oluşur. 76. İş Kanunu na göre, telafi çalışması günde en çok kaç saattir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) İş Kanunu nda gösterilen bildirim sürelerine uymadan gerçekleştirilen feshe ne ad verilir? A) Derhal fesih B) Haklı fesih C) Geçerli fesih D) Usulsüz süreli fesih E) Kötü niyetli fesih tarihli Sınav Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav konularından biri değildir? A) Finansal muhasebe B) Muhasebe denetimi C) Finansal yönetim D) Muhasebecilik ve mali müşavirlik meslek hukuku E) Vergi mevzuatı ve uygulaması 78. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu kaç yılda bir toplanır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 15 İzleyen sayfaya geçiniz.

17 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 79. İş Kanunu na göre, belirli bir işin tamamlanması amacıyla yapılan iş sözleşmesine ne ad verilir? A) Zincirleme iş sözleşmesi B) Belirli süreli iş sözleşmesi C) Belirsiz süreli iş sözleşmesi D) Kısmi süreli iş sözleşmesi E) Çağrı üzerine iş sözleşmesi 80. Bir işyerinde işçi sayısı kaçı aştığında işverenin yıllık izin kurulu oluşturması zorunluluğu doğar? A) 10 B) 20 C) 50 D) 100 E) Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi mükellefi olamaz? A) Bir adet gayrimenkulünü satan gerçek şahıs B) Hizmet ifa edenler C) Radyo ve televizyon kurumları D) Mal teslimi yapanlar E) Mal ithal edenler 82. Gayrimenkul sermaye iradı istisnası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ticari gelirini yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar, istisnadan yararlanamazlar. B) İstisna, binaların hem mesken hem de işyeri olarak kiraya verilmesi durumunda geçerlidir. C) İstisna tutarı üzerinden hasılat elde edilip, beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda istisnadan yararlanılamaz. D) Konut olarak kiraya verilen binalar için geçerlidir. E) İstisna haddi içinde kalan mesken kirası beyan edilmez. 83. Verginin konusuna giren bir işlemin belli nedenlerle, kanunla vergi dışında bırakılmış olmasına ne ad verilir? A) Dar mükellefiyet B) Vergilendirmede hata C) Verginin terkini D) Muafiyet E) İstisna 84. Kanun koyucunun tarihinde çıkardığı bir kanunla kurumlar vergisi oranını %10 dan %20 ye yükseltmesi ve bunun 2010 yılı kazançlarına da uygulanacağını düzenlemesi halinde aşağıdaki vergi hukuku ilkelerinden hangisi ihlal edilmiş olur? A) Yasal idare ilkesi B) Hukuki güvenlik ilkesi C) Genellik ilkesi D) Eşitlik ilkesi E) Vergilerin kanuniliği ilkesi 85. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yazılı kaynaklarından biri değildir? A) Uluslararası anlaşmalar B) Kanun hükmünde kararnameler C) Anayasa D) Örf ve adetler E) Kanunlar 86. Türk vergi mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kanunun kabul edilmeyen bir giderdir? A) Ödenmeyen SGK primleri B) Tutarı, dava açmaya değmeyecek kadar küçük olup, iki kez yazılı istekte bulunulduğu halde ödenmeyen alacaklar için ayrılan karşılıklar C) Vadesi gelmemiş alacak senetlerinin reeskont tutarı D) Binek otoların amortismanı E) Yabancı paralı alacakların değerlemesinde oluşan olumsuz kur farkları 87. Vergilendirme süreci aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? A) Vergiyi doğuran olay- Tarh- Tahsil- Tahakkuk- Tebliğ B) Vergiyi doğuran olay- Tebliğ- Tarh- Tahakkuk- Tahsil C) Tarh- Vergiyi doğuran olay- Tebliğ- Tahakkuk- Tahsil D) Tarh- Vergiyi doğuran olay- Tahakkuk- Tahsil- Tebliğ E) Vergiyi doğuran olay- Tarh- Tebliğ- Tahakkuk- Tahsil 16 İzleyen sayfaya geçiniz.

18 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 88. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir? A) Gerçek kişiler B) Adi şirket C) Kolektif şirket D) Adi komandit şirket ortakları E) İş ortaklıkları 93. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket Genel Kurulu nu toplantıya çağırmaya yetkili değildir? A) Yönetim Kurulu B) Tasfiye memurları C) Mahkemenin izniyle tek bir pay sahibi D) Mahkemenin izniyle azlık E) Denetçiler 89. Mükellef A, yangın sonucunda değerini tamamen kaybeden ve aktife kayıtlı gayrimenkulü için aşağıdaki amortisman yöntemlerinden hangisine başvurmalıdır? A) Normal amortisman B) Arazide amortisman C) Azalan bakiyeler usulü ile amortisman D) Fevkalade amortisman E) Madenlerde amortisman 90. Mükellef Ali Bey in tarihinde doğmuş olan gelir vergisi borcu hangi tarihte zamanaşımına uğrayacaktır? A) B) C) D) E) Aşağıdakilerden hangisi çeki poliçeden ayıran bir özelliktir? A) Emre yazılı çek düzenlenebilmesi B) Çekte üçlü bir ilişkinin mevcut olması C) Kayıtsız ve şartsız belli bir bedelin ödenmesi hususunda havalenin çekte zorunlu unsur olması D) Çekte avalin mümkün olması E) Çekte kabulün mümkün olmaması 94. Ticaret siciline tescil talebi, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, ne kadar süre içinde yapılmalıdır? A) 15 gün B) 2 ay C) 30 gün D) 10 gün E) 5 gün sayılı Türk Ticaret Kanunu na göre ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınırı belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır? A) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı B) Yargıtay C) Bakanlar Kurulu D) Sermaye Piyasası Kurulu E) TBMM 92. Aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu unsurları arasında yer almaz? A) Vadesi B) Muhatabın ticaret unvanı C) Düzenleyenin imzası D) Düzenlenme tarihi E) Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız bir havale 96. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurlarından biri değildir? A) Sözleşmeye aykırı hareket B) Hukuka aykırı fiil C) Zarar D) Kusur E) Nedensellik bağı 17 İzleyen sayfaya geçiniz.

19 2013 TÜRMOB-TESMER STAJA BAŞLAMA SINAVI III.DÖNEM 103-A A 97. Genel işlem koşulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin çok sayıda benzer sözleşmede kullanmak amacıyla tek başına hazırladığı sözleşme hükümleridir. B) Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine aykırı genel işlem koşulları, yazılmamış sayılır. C) Genel işlem koşullarındaki bir hüküm birden çok anlama geliyorsa, düzenleyen aleyhine karşı taraf lehine yorumlanır. D) Genel işlem koşullarına, dürüstlük kuralına aykırı olarak karşı tarafın aleyhine hükümler konulamaz. E) Genel işlem koşulları yazılmamış sayılan sözleşmelerin diğer hükümleri de geçersiz hale gelir. 98. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu nda düzenlenmiş kusursuz sorumluluk hallerinden biridir? A) Ev başkanının sorumluluğu B) Taşınmaz malikinin sorumluluğu C) Kişisel durum sicilinden devletin sorumluluğu D) Hayvan bulunduranın sorumluluğu E) Tapu sicilinin tutulmasından devletin sorumluluğu 99. Temsilcinin kendi adına fakat yetki veren hesabına hareket ettiği temsil türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tek taraflı hukuki işlem B) Doğrudan temsil C) Vekalet D) Ticari temsil E) Dolaylı temsil 100. Kanun tarafından düzenlenmiş sözleşmelerin unsurları, taraflarca kanunun öngörmediği tarzda bir sözleşme ilişkisinde bir araya getirildiğinde ortaya çıkan sözleşme türüne ne ad verilir? A) Tek taraflı sözleşme B) Kendine özgü sözleşme C) Ön sözleşme D) İkili sözleşme E) Karma sözleşme 18 TEST BİTTİ.

20 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptaline yol açar. 2. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiç bir öğrenci sınava alınamaz. 4. Size verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin size ait olduğunu kontrol ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait olan cevap kâğıdını alınız. Daha sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numaranızı kodlayınız, test grubunuzu işaretleyiniz, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. 5. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Varsa özürlü soru kitapçığını değiştirmesi için salon başkanına başvurunuz. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve bu salonun numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 7. Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır. 8. Sınav sırasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır. 9. Sınavda alfabetik tuş takımı (a, b, c,. v, y, z) olmayan, bilgisayar veya databank özelliği bulunmayan hesap makineleri kullanılabilir. Hesap makinelerinin üzerinde çeşitli matematik, istatistik, finansal fonksiyonlar veya hesaplama tuşları bulunabilir, bu tür makinelerin kullanımına izin verilmektedir. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışta bulunanların sınavları geçersiz sayılır. 10. Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı bile olsa, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu cihazların kaybolmasından Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 11. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. 12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde usul sözcüğü yol, yöntem anlamında kullanılmıştır? TÜRMOB-TESMER-04.03.2006-103- 4. şağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır? 1. Benim şiirim yalınlıktır. ma o en yalın sözcüğü yerinde kullanarak, imge yükleyerek,

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı