3 Temmuz Arama Konferansı Bulguların Derlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 Temmuz 2009 - Arama Konferansı Bulguların Derlenmesi"

Transkript

1 Seramik Tanıtım Grubu 3 Temmuz Arama Konferansı Bulguların Derlenmesi

2 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 1

3 Yönetici Özeti, 1. sayfa Toplantının İçeriği ve Metodolojisi: Düzenlenen arama konferansının temel amacı, seramik sektörü ile ilgili önemli konularda (hedef pazar seçimi, hedef pazarlara Bundan Sonraki Aşama: Hedef pazarlar ile ilgili nihai kararların verilmesinden ve bu pazarlara yönelik aktivitelerden Seramik Tanıtım Grubu (STG) yönelik aksiyon adımları, vb.) farklı tarafları kapsayan bir sorumlu olacaktır. Böylece DTM, OAİB ve Türkiye Seramik ortak akıl oluşturmaktır. Sadece objektif kaynaklardan (rapor, veri ve analizler) tespit edilemeyecek subjektif bakış açısının bu arama konferansı yoluyla elde edilmesi amaçlanmıştır. Arama konferanslarının genellikle 2-3 gün sürmesi nedeniyle, düzenlenen bu bir günlük konferansta sürenin etkin kullanımı önem kazanmıştır. Bu sebeple kapsam sınırlandırılmış ve daha standardize edilmiş bir format uygulanmıştır. Bu standart formatın oluşturulmasında önceki çalışmalar, raporlar ve arama Federasyonu (TSF) katılımcılarının tümü, ortak bir platformda bu konferansın çıktılarının son halleri ile tasarlanmasında ve hayata geçirilmesinde rol alacaktır. Bu amaçla STG spesifik bir gündem ile toplanmalı ve buradaki fikirleri projelendirmelidir. Bu projelerin düzenli takibi de periyodik STG toplantılarında yapılmalıdır. Başta enerji, lojistik ve çevre olmak üzere sektörü ilgilendiren diğer konularda Çalışma Grupları oluşturulmalıdır. Bu grupların oluşturulması ve çalışmaya başlamasında, TSF koordinasyon konferansı baz alınmıştır. rolünü üstlenecektir. Örnek olarak, TSF nin duyuru ve temasları Süre sınırlaması nedeni ile spesifik aksiyon adımları oluşturmak kapsam dışında bırakılmış, esas amaç olarak bu aksiyon adımlarını oluşturabilecek fikirlerin toparlanması ve bu fikirler üzerinde birlik sağlanması benimsenmiştir. Arama konferansının sonunda, amaçlandığı şekilde birçok fikir bir araya getirilmiştir. Bundan sonraki aşamada, bu fikirleri kullanarak spesifik aksiyon adımları oluşturmak gerekmektedir. ile sektördeki şirketlerin lojistik yöneticilerinden oluşan bir Lojistik Çalışma Grubu oluşturulmalı ve bu ekip burada belirlenen lojistik önerilerini takip etmelidir. Tercihen senede bir (en az iki senede bir), sektörle ilgili arama konferansı tekrar edilmeli; bir önceki konferansta oluşturulan aksiyon adımlarında gelinen nokta değerlendirilmeli; planlar ve öncelikler değişen konjonktüre göre revize edilmelidir. 2

4 Yönetici Özeti, 2. sayfa A) Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi: Bu amaca yönelik olarak, Marka Özdeşleştirme metodu ile araba markaları ve sektördeki üretici ülkeler arasında eşleştirme yapılmıştır. Bu çalışma ile hedeflenen, seramik sektörünün içinde bulunan yöneticilerin kendi sektörlerine, diğer bir sektörün müşterisi bakış açısı ile bakmaları ve bu açıdan sektörlerini analiz etmeleri olmuştur. Bu çalışmanın sonucunda Türkiye Seramik Sektörü nün mevcut konumu Ford başta olmak üzere, Ford, Skoda ve Toyota araba markaları ile özdeşleştirilmiştir. Seramik sektörünün 2015 yılı hedefi ise genel olarak Volkswagen markası ile özdeşleşmek olarak belirlenmiştir. Bu hedef, mevcut durumda İspanya ve Almanya seramik sektörünün sahip olduğu özdeşleştirmeye, dolayısı ile bu ülkelerin standartlarına yaklaşmak anlamına gelmektedir. Bu zorlu hedefe ulaşabilmek için, kaynakların etkin olarak kullanılması gereklidir; dolayısı ile arama konferansı boyunca aşağıdaki konulara değinilmiştir: - Hedef pazarların önceliklendirilmesi - Bu hedef pazarlara yönelik aksiyonların netleştirilmesi - Sektörle ilgili diğer kritik konuların belirlenmesi B) Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi: Hedef pazarlar üzerinde hem gruplar halinde fikir belirtilmiş (beş farklı grup halinde çalışılmıştır; sonrasında sırasıyla her grup görüşlerini sunmuş ve yöneltilen soruları cevaplamıştır); hem de konferans sonunda katılımcılardan bireysel fikirleri alınmıştır. Konferansta elde edilen bütün bu bilgiler konsolide edilerek aşağıdaki hedef pazar önceliklendirmesine ulaşılmıştır: 1. Öncelik Orta Doğu, özellikle; ( sırası ile) - Irak - Suriye - S. Arabistan - BAE Rusya Kuzey Afrika, özellikle; ( sırası ile) - Libya - Cezayir 2. Öncelik 3. Öncelik ABD Türki Cumhuriyetler, özellikle; (sırası ile) - Azerbaycan - Türkmenistan - Kazakistan Balkanlar Çin (özellikle Güney kısmı) Hindistan AB, özellikle; ( sırası ile) -İngiltere - Fransa - Yunanistan Yukarıdaki önceliklendirmeye belirgin oranda fikir birliği ile ulaşılmıştır, dolayısı ile sektör açısından bu konuda ortak akıl oluşmuştur. Bu da, ilgili partilerin beraberce odaklanarak hareket edebileceğini göstermek açısından olumludur. 3

5 Yönetici Özeti, 3. sayfa C) Hedef Pazarlara Yönelik Aksiyon Adımları: Daha önce bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların tümü derlenerek; önceki öneri ve fikirlerden oluşan bir tartışma bazı hazırlanmıştır. Bu kapsamda kullanılan kaynaklar: - Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü 9. Kalkınma Planı , DPT Müsteşarlığı - Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü 9. Kalkınma Planı , DPT Müsteşarlığı - Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Değerlendirme Notu, OAİB, Türkiye Seramik Federasyonu nun çalışmaları ve internet sitesi - Seramik Sektörü Marka Çalıştayları, Seramik Tanıtım Grubu - Türkiye Seramik Sektörü Stratejik Yol Haritası, Deloitte Danışmanlık, Seramik Sektörü Arama Konferansı, Oğuz Babüroğlu, 2005 Hedef pazarlara yönelik aksiyon adımları üzerinde grup bazlı çalışma ve sunum yapılmıştır. Bu sunumlar esnasında, tüm katılımcılar sunum yapan grubun önerdiği aksiyonları tartışmıştır. Konferans sonunda ise, katılımcıların bireysel fikirleri alınmıştır. Hedef pazarlara yönelik bu önerilerin tümü moderatör ekip tarafından konsolide edilerek 5 konu önceliklendirilmiştir: C-1) Hedef Pazarlara Yönelik Analiz ve Raporların Hazırlanması: Hedef pazarlara yönelik olarak bölgeye özgü bilgileri ve ihtiyaçları içeren ayrıntılı raporların hazırlanması üzerinde uzlaşılmıştır. Bu yönde iki farklı çeşit çalışmaya ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir: a) Çin ve Hindistan gibi bilinmeyen pazarlar için deşifre amaçlı raporlar b) Rusya, Fransa ve İngiltere gibi daha bilinen pazarlar için detaylı raporlar (kanal bazlı bilgiler içeren, etkin bir pazarlama planı öngören, vb.) C-2) Hedef Pazarlara Yönelik Olarak Ticari Anlaşmalar Yapılması / Geliştirilmesi: Öncelik K. Afrika ve Rusya olmak üzere, hedef pazarlar içerisinde yer alan ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşmaları nın yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. 4

6 Yönetici Özeti, 4. sayfa C-3) Unicera Fuarı nın Uluslararası Niteliğe Kavuşturulması: Bu konu ile ilgili aşağıdaki konularda fikir birliğine varılmıştır: a) Fuarın tarihinin diğer organizasyonlarla çakışmayacak şekilde değiştirilmesi b) Özellikle fuara gelen uluslararası ziyaretçi sayısının artırılması (uluslararası katılımcı sayısının artırılmasında net bir fikir birliği oluşmamıştır, ancak İtalya ve İspanya gibi sektördeki öncü ülkelerin katılımının öneminde büyük ölçüde hemfikir olunmuştur) C-4) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Geliştirilmesi: İki temel tanıtım faaliyeti üzerinde odaklanılmıştır: - Hedef pazarların koşulları dikkate alınarak, bu pazarlarda medya aktivitelerinin artırılması - Türk firmaların uluslararası fuarlara katılımının artırılması C-5) Teknolojik Gelişmelerin Takip Edilmesi: Seramiğin kullanım alanlarının geliştirilmesi (Örn. uzay teknolojilerinde kullanımı) ve mevcut alanların farklılaştırılması (Örn. enerji üreten seramik kaplama malzemeleri) gerektiği tespit edilmiştir. D) Sektörle ileilgili Diğer Konular: Enerji: Sektördeki enerji maliyetlerinin yüksekliği ve enerji politikalarının belirsizliği ile ilgili üç temel noktaya odaklanılmıştır: a) Enerji maliyetlerini düşürmede devletin önemli bir rolünün olması (teşvik vermesi veya doğrudan vergi indirimişeklinde) b) Enerji fiyatlarının, belirli dönemlerde ve net tanımlanmış bir mekanizma ile ayarlanması c) Sektörün kendi üretim/ithalat şirketini kurması Lojistik: Sektördeki firmaların lojistik maliyetlerini azaltmak için demir ve deniz yollarının yaygınlaştırılması ve verimlileştirilmesi gerekmektedir. İnsan Kaynağı: Üniversitelerdeki, meslek liselerindeki ve meslek edindirme kurslarındaki eğitimlerin, Avrupa daki örnekler model alınarak modernleştirilmesi ve daha uygulamaya yönelik hale getirilmesi gerekmektedir. Çevre: Sektördeki şirketlerin AB çevre mevzuatını yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri zamanında almaları gerekmektedir. 5

7 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 6

8 Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Seramik Üretici Ülkeler ve Araba Firmaları Arasında Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi Ülkeler SKM SSG Skoda Ford Ford Skoda Toyota Ford Skoda Ford Ford Toyota Honda Toyota Çin Lada Tata Fiat Hyundai Tata Fiat Lada Tata Fiat Tata Tata İtalya İspanya Ferrari Volkswagen Mercedes Audi Ferrari BMW Mercedes Ferrari Volkswagen Porsche Mercedes Opel Peugeot Mercedes Opel Ferrari Volkswagen Audi Toyota BMW Ford Ferrari Audi Mercedes 2015 yılı Türkiye vizyonu SKM Brezilya Kia Hyundai Opel Renault Kia Hyundai Kia Hyundai Tata Kia Kia 4 grup için Volkswagen 1 grup için Toyota Meksika Kia Kia Lada Kia Skoda Renault Kia Kia Lada Renault Skoda SSG 3 grup için Volkswagen BAE Almanya Hyundai Volvo Hyundai Volvo Skoda Kia Chery Opel Toyota Volvo Volkswagen Hyundai BMW Hyundai BMW Chery Mercedes Hyundai Audi Porsche Honda BMW Volkswagen Porsche 1 grup için Toyota 1 grup için Honda Chery Chery Tata Tata Chery Chery Chery Tata Lada Chery Mısır Tata Tata Chery Lada Lada Tata Tata Lada Chery Lada İran 7

9 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 8

10 Hedef Pazarlar: Grup ve Bireysel Seçimler Konsolide Edilmiştir 1. Öncelik Orta Doğu, özellikle; ( sırası ile) - Irak - Suriye - S. Arabistan - BAE Rusya AB (özellikle) İngiltere Fransa Balkan Ülkeleri Rusya Kuzey Afrika, özellikle; ( sırası ile) - Libya - Cezayir ABD Kuzey Afrika Ülkeleri (özellikle) Libya ve Cezayir Orta Doğu Ülkeleri (özellikle) Irak Suriye S. Arabistan BAE Hindistan Türki Cumhuriyetler (özellikle) Azerbaycan Türkmenistan Kazakistan Çin (özellikle güney kısmı) 2. Öncelik ABD Türki Cumhuriyetler, özellikle; ( sırası ile) - Azerbaycan - Türkmenistan - Kazakistan Balkanlar 3. Öncelik Çin (özellikle Güney kısmı) Kırmızı taralı alanlar: 1. öncelik Turuncu taralı alanlar: 2. öncelik Sarı taralı alanlar: 3. öncelik Hindistan AB, özellikle; ( sırası ile) -İngiltere - Fransa - Yunanistan 9

11 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 10

12 Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler 1 (Grup ve Bireysel Seçimler Konsolide Edilmiştir) Hedef Pazarlara Yönelik Analiz ve Raporların Hazırlanması Hedef pazarlara yönelik - standart formatta olmayan - bölgeye özgü bilgiler içeren ayrıntılı raporların hazırlanması - Çin ve Hindistan gibi bilinmeyen pazarlar için deşifre amaçlı - Fransa ve İngiltere gibi bilinen pazarlar için detaylı analiz amaçlı Hedef pazarlara ihracat yapan ilk 3 ülkenin yapmış olduğu anlaşmaların incelenmesi Seramik Tanıtım Grubu olarak ortak analizler yapılması DTM tarafından hedef pazar araştırmalarının yapılması Öncelikli Rapor Hazırlanması İstenen Ülkeler: Çin Hindistan Cezayir Libya Raporlarda Özellikle Olması İstenen Bilgiler: Kanal bazlı satış ve pazarlama bilgileri Ülkelerin bankacılık bilgileri Dağıtım kanalı bilgileri Ülkelerin gümrük oranları Pazarlardaki kalite ve standardizasyon bilgileri Hedef Pazarlarda Ticari Anlaşmalar Yapılması / Geliştirilmesi İhracattaki teknik engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması Belgelendirme gibi ülkeye özel uygulamaların kaldırılması (sertifikasyon benzeri); öncelik K.Afrika, sonra Rusya ve S. Arabistan ABD için GPS in etkin olarak kullanılması Tarife dışı engellerle mücadele edilmesi Mevcut STA ların gözden geçirilmesi Öncelikli Olarak STA Yapılması İstenilen Ülkeler: K.Afrika (özellikle Cezayir) Irak Rusya Suriye Unicera Fuarı nın Uluslararası Niteliğe Kavuşturulması Yeni belirlenecek hedef pazarlarda fuar öncesi tanıtım yapılması Hedef pazarlardaki sektörel kuruluşların (Timder benzeri) fuara davet edilmesi Fuar tarihinin gözden geçirilmesi (Mosbuild, Paskalya ve Passover ile çakışma) Fuara gelen yabancı ziyaretçi sayısı kesinlikle artırılmalı; yabancı katılımcı sayısı ise kontrollü olarak artırılmalı (İtalya ve İspanya dahil) Fuara Balkan Ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerinin de davet edilmesi Fuarın altyapı eksikliklerinin giderilmesi Dış Pazarlara Yönelik Eğitimler Düzenlenmesi Öncelikle Çin ve Hindistan pazarları hakkında eğitimler düzenlenmesi Eğitimlerde özellikle bankacılık, dış ticaret ve gümrük bilgilerinin deşifre edilmesi Para ve zaman kaybı olması nedeniyle eğitimler ile ilgili olumsuz görüşler de bulunmakta Teşhir ve Ticari Amaçlı Türk Seramik Ticaret Merkezleri Kurulması Genel anlamda olumsuz görüş bildirildi Irak ta uygulanabilir (Pazar stabil olmadığı için) Türkiye de seramik tanıtım ofisi kurulması Lojistik ve tanıtım faaliyetlerini de içerecek Tik-Tak (Ticaret takımları veya ticaret merkezleri) yapılanması ( Nijerya, Libya, Hindistan gibi) 11

13 Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler 2 (Grup ve Bireysel Seçimler Konsolide Edilmiştir) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Stratejik Açılımlar Halkla İlişkiler Faaliyetleri: Medya aktivitelerinin artırılması (Libya, Cezayir, Irak, Romanya ve Bulgaristan için) İstanbul da daimi seramik sergisi düzenlenmesi Proje pazarına yönelik profesyonellere kanal bazında sektör tanıtım sunumları hazırlanması Hedef ülke odaklı STG reklamları hazırlanması Tanıtım malzemelerinin hedef ülke lisanı ve aksanı ile hazırlanması Sektörel nitelikli Ticaret Heyeti kurulması TSF STG OAİB işbirliğinde, uluslararası seramik tasarım yarışmasının düzenlenmesi Strateji belirlenmesi Deloitte raporu var ancak sektörün ortak strateji haritası performans göstergelerinin orta ve uzun vadede takip edilmesi Turistlere yönelik hediyelik eşya sektörünün geliştirilmesi Yüksek katma değerli ve kar marjlı teknik malzemelerin de üretimine geçilerek, o konuda dünyada söz sahibi olunması Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Amerika pazarlarında üretim yapmak için yatırım imkanlarının araştırılması Rusya dan üretime yönelik izinler alınması (istisnalar alınabilir) Teknolojik Gelişmelerin Takip Edilmesi Fuar Faaliyetleri: Ortak ülke katılımlı (mini firma standları gibi) fuarlar düzenlenmesi (Örn. Cezayir, Çin, Hindistan ve Irak) STG nin katılacağı fuarların artırılması Hedef pazarlarla kültürel faaliyetleri geliştirecek piar faaliyetlerinin gerçekleşmesi Ortak tanıtım komitesi olarak - KBIS COVERINGS (ABD) - MOSBUILD - CEVISAMA - CERSAIE - BIG 5 (Körfez ve S.Arabistan) fuarlarına katılım ve piar faaliyetlerinin gerçekleşmesi (Çin e özel ön fuar çalışması yapılması) İhtisas fuarlarına katılınması Seramiğin kullanım alanlarının geliştirilmesi, mevcut üretim teknolojilerinin farklı alanlarda kullanım imkanı verecek şekilde düzenlenmesi (Örn. uzay mekiğinde kullanılan seramik) Seramikten enerji üretimi konusunun Seramik Araştırma Merkezi nde araştırılması Teknik seramiğin geliştirilmesi için ilave destek verilmesi, teşvik edilmesi Diğer Teknik spesifikasyonlar hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesi SSG de taban fiyat uygulamasının tartışılması Taklit ürün, bordür, dekor yapılmasını önleyici etkin yasal düzenlemeler konusunda federasyonun hükümet nezdinde girişimde bulunması Sektörün data havuzunun bilgi eksiklerinin tespit edilmesi ve tamamlanması 12

14 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 13

15 Enerji Devlet Desteği (teşvikler, vergi indirimleri vb.) Enerji Piyasasına Yönelik: Enerji piyasasında deregülasyon sağlanıp serbest rekabetle fiyat indiriminin sağlanması Sektörün direkt gaz ithalatı yapmasına izin verilmesi (tahsise başvurup onay alması) Sektörün, kendi enerjisini üretmesi için teşvik edilmesi Doğrudan Vergi İndirimleri: İhraç ürünlerinde maliyeti arttıran ÖTV ve TRT Payı gibi ek unsurların azaltılması Enerji için ödenen KDV nin yapılan ihracatla orantılı olarak mahsuplaştırılması Diğer Teşvikler: İhracatta enerji maliyetlerinin yurtdışı rakiplerle (İtalya -İspanya) eşdeğer hale getirilmesi için enerji teşviklerinin verilmesi Ölü sezonda fiyatların taksitlendirilmesi ile üreticilere destek verilmesi (Taahhüt edilip alınamayan gaz nedeniyle ortaya çıkan durumlar) Vade farkı olmadan belirli bir vade sonunda ödeme imkanı sağlanması Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının teşviği Enerji Fiyatlarının Ayarlanması Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nca enerji fiyatlarının 6 ay ve daha uzun dönemli olarak açıklanması Yıllık fiyat politikalarının önceden netleştirilmesi Diğer Türkiye Seramik Federasyonu nun sektör adına toplu pazarlık yapması Lojistik Demiryolu Hizmetleri Demiryollarının yaygınlaşması ve daha verimli çalışması sektör adına çok önemli (özellikle doğu pazarlarının, Türki Cumhuriyetler, keşfi) DDY nin havayollarında olduğu gibi özel sektöre açılması Tonaj kısıtlamalarının gözden geçirilmesi Devlet tarafından demiryolu kullanımının teşvik edilmesi Denizyolu Hizmetleri Limanlardaki elleçleme masraflarının düşürülmesi Liman - üretim tesisleri bağlantılarının yapılması Farklı limanlarda haksız rekabet yaratan unsurların ortadan kaldırılması Batı limanları model alınarak limanlarımızın geliştirilmesi (liman hizmetleri de dahil olmak üzere) Derin limanların inşa edilmesi Özelleştirilen limanların bir an önce hukuki prosedürleri sonuçlandırılarak sektör lehine devreye alınması (Örn. İzmir Limanı) Diğer Hedef pazarlarda ortak lojistik merkezleri kurulması (depolama ve dağıtım için) Palet sirkülasyonu konusunda projeler üretilmesi SPK kontrolünde, borsada işlem gören, ihracatçıların ortak olduğu büyük lojistik firmalarının kurulması Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi Az enerji tüketene ödül uygulaması Sektör tarafından ortak bir enerji şirketi kurularak üretim ve dağıtım yapılması 14

16 İnsan Kaynağı Üniversiteler Üniversitelerde seramik tasarım yarışmalarının yaygınlaştırılması Üniversitelerdeki genç tasarımcıların teşvik edilmesi Üniversitelerdeki seramik bölümü eğitim programlarının İtalya ve İspanya daki örnekler model alınarak gözden geçirilmesi Meslek Liseleri ve Meslek Edindirme Kursları Ara eleman yetiştirilmesi için meslek liselerindeki eğitimlere önem verilmesi Meslek liselerindeki seramik bölümlerinin İtalya ve İspanya daki örnekler model alınarak gözden geçirilmesi Uygulamaya yönelik meslek edindirme kurslarının yaygınlaştırılması Mavi Yakalı çalışanlar için sertifikasyon programlarının geliştirilmesi Meslek eğitimleri veren kurumlara devlet teşviği sağlanması Çevre AB Ülkelerindeki Çevre Mevzuatının Takibi Üreticilerin AB mevzuatları konusunda bilgilendirilmesi AB çevre mevzuatlarına uyum teşviklerinin artırılması Şirketlerin Karbon Salınımının Takibi En iyi çevrecilik uygulamalarının sektörle paylaşılması Devletin, şirketlerin karbon salınımını kontrol altında tutması konusunda teşvikte bulunması Diğer Yenilikçi Tasarımların Artırılması Özellikle banyo ürünlerinde daha fazla elektronik kullanımı yönünde ürün geliştirme çalışmaları yapılması SAM da seramik kullanımını arttırıcı ve maliyet düşürücü inovatif Ar-Ge çalışmalarının sektörce desteklenmesi Seramik Tasarım Merkezi kurulması Seramik Araştırma Merkezi aktivitelerinin artırılması, sektöre geri dönüşümünün sağlanması Yan Sanayinin Geliştirilmesi Yardımcı hammadde sanayinin geliştirilmesi Sektöre yönelik makine, sır ve yan sanayinin geliştirilmesi için destek sağlanması Diğer Ehliyetli teknik personel kullanımının zorunlu hale getirilmesi Uzmanlaşma eğitimlerinin her dalda verilmesi ( tasarım, Ar- Ge, Ür-Ge, ihracat, lojistik, pazarlama) Tasarım merkezlerinin kurulması SAM örneğinin daha da güçlendirilmesi AB nin eğitim fonlarından yararlanılması İnsan kaynağımızın yurtdışında da tecrübelendirilmesi Federasyonun insan kaynaklarının güçlendirilmesi ve tüm örgütlerin aktif çalışması Diğer Çevreci ürünlerin (Örn. su tasarrufu yapan ürünler) pazarlanmasına yönelik: - Rating sisteminin geliştirilmesi - Hükümet nezdinde lobi faaliyetlerinin yapılması Seramik sektörünün çevre envanterinin çıkarılması Çevre maliyetlerini azaltacak yenilikçi Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi (nem düzenleyen karolar, kendi kendini temizleyen karolar gibi) Temiz enerji kaynaklarına önem verilmesi Denetimlerin Artırılması İthalatta gözetim denetimlerinin arttırılması (Örn. ambalajda mobilya yazarken, içinden lavabo çıkabiliyor) 15

17 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler - Grup 1 - Grup 2 - Grup 3 - Grup 4 - Grup 5 Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 16

18 Üretici-araba eşleştirme: Grup 1 Üretici Ülkeler Özdeş Marka SKM Nedenleri Özdeş Marka SSG de farklı ise ayrıca belirtiniz Nedenleri Şu anki özdeş marka Yükselen imaj Global değil, Avrupa odaklı Yüksek fiyat/performans oranı 2015 Hedef Marka Kaliteli ürün Rekabetçi teknoloji Güvenilir marka Yaygınlık (global) Tasarım gelişimi Fiyat/performans dengesi Çin İtalya İspanya Ucuz üretim Yüksek kapasite İmaj problemi Teknolojik üstünlük Tasarım Yüksek fiyat Marka değeri Kaliteli ve kuvvetli imaj Pazarda yaygınlık Yardımcı malzeme avantajı Tasarım Üretim gücü Daha ulaşılabilir (fiyat ve yaygınlık) Pazarda yaygınlık Güçlü üretim (miktar/maliyet) Global oyuncu Brezilya Meksika BAE Almanya Mısır Rekabetçi fiyat Rekabetçi fiyat Düşük maliyet Teknik ürün avantajı Yüksek kalite imajı Düşük kalite Ucuz imaj algısı Düşük maliyet Tasarım kalite bileşeni Yüksek marka algısı İran Düşük marka bilinilirliği Düşük kalite algısı 17

19 Hedef pazarlar: Grup 1 Ülkeler Hedef Pazarlar SKM SSG Seçim Nedenleri Irak ve Suriye Coğrafi yakınlık Yeniden yapılanma Devlet yatırımları ve bütçe Güçlü yerel üretici olmaması K. Afrika Libya Fas Cezayir Nijerya Kenya Yeniden yapılanma Devlet yatırımları ve bütçe Seramiğin tercih edilmesi (kültürel olarak) Türk müteahhitlerin varlığı Balkan Ülkeleri Makedonya Kosova Hırvatistan Bosna Arnavutluk Slovenya Sırbistan Coğrafi yakınlık Büyüyen inşaat pazarı Marka bilinci AB ye katılım nedeniyle güçlenme Pazar büyüklüğü Rusya ve Türki Cumhuriyetler Lojistik avantaj Devlet yatırımları Proje pazarı Hub gibi kullanılabilme Körfez Ülkeleri BAE Bahreyn Katar Umman Proje pazarı Satın alma gücü 18

20 Hedef pazarlara yönelik aktiviteler: Grup 1 Hedef pazarlara yönelik analiz ve raporların hazırlanması: Rakip ülkelerin satışlarına, faaliyetlerine ve dağıtım kanallarına yönelik ayrıntılı raporlar (Özellikle Çin ve Hindistan için) Pazarlama planlarının yapılması (her pazar ve her kanal için ayrı) Unicera Fuarı nın uluslararası niteliğe kavuşturulması: Yeni belirlenecek hedef pazarlarda fuar öncesi tanıtım yapılması Hedef pazarlardaki sektörel kuruluşların (Timder benzeri) fuara davet edilmesi Hedef pazarlara ihracat yapan ilk 3 ülkenin yapmış olduğu anlaşmaların incelenmesi Hedef pazarlarda ticari anlaşmalar yapılması / geliştirilmesi: K.Afrika için STA yapılmalı Teşhir ve ticari amaçlı Türk Seramik Ticaret Merkezleri kurulması: Genel anlamda olumsuz görüş bildirildi Teknik engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması Belgelendirme gibi ülkeye özel uygulamaların kaldırılması (sertifikasyon gibi); öncelik K.Afrika Dış pazarlara yönelik eğitimler düzenlenmesi: Çin ve Hindistan için detaylı analiz yapılması (bölge ve segmentasyon) Çin ve Hindistan için eğitimler düzenlenmesi Yeni yatırım imkanları için: Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Amerika için bu pazarlarda üretim yapmak için yatırım imkanlarının araştırılması Rusya dan üretime yönelik izinler alınabilir (istisna izinler alınabilir) 19

21 Sektörün ihtiyaçları: Grup 1 Enerji Devlet desteği (kademeli fiyat tarifesi, ihracatçı firmalara ÖTV teşviği): Tröst olmayan enerji piyasasında deregülasyon sağlanıp serbest rekabetle fiyat indiriminin sağlanması Sektörün direkt gaz ithalatı yapmasına izin verilmesi (tahsise başvurup onay alınması) Enerji fiyat artış öngörülerinin ihracatçı firmalar ile paylaşılabilmesi: Sektör Avrupa da enerji vergisinden muaf Energy Tax Directive e göre sektör mineral process olarak diğer sektörlerden ayrıştırılmış ve enerji vergilerinden muaf (muaf olmayan ülkeler var ama yıl sonunda mahsupla aynı hesaba gelmekte). Buna benzer uygulamaların Türkiye de de uygulanması Diğer: İnsan Kaynağı Üniversitelerde seramik tasarımı yarışmalarının düzenlenmesi: Olumlu bulunmakta Meslek edindirme kursları ile nitelikli iş gücü kazandırılması: Ara eleman için meslek liselerinde eğitime önem verilmesi İtalya ve İspanya daki meslek eğitiminin içeriğinin model teşkil etmesi için protokol imzalanması ve eksikliklerin giderilmesi Diğer: Tasarım merkezi kurulması (Örn. ayakkabı tasarım gibi) Mevcut formülde planlama yapabilmek üzere netlik kazandırılması Seramik Federasyonu nun sektör adına toplu pazarlık yapması Lojistik Hammadde rezervleri ile üretim sahaları arasına demiryolu döşenmesi: DDY nin verimli çalışması, özellikle doğu pazarlarının (Türki Cumhuriyetler) keşfi ve satışın artması adına önemli DDY nin havayollarında olduğu gibi özel sektöre açılması Çevre AB örneğindeki gibi, çevre mevzuatına geçiş dönemi üç faz olmalı ( 2 ve üstü eğitim için, sonrasında kotaların tespiti için çalışma süresi ve uygulamaya geçiş dönemi) Limanlarda hizmet ücretlerinin daha makul seviyelerde tutulması Elleçleme masraflarının düşürülmesi Liman - üretim tesisleri bağlantılarının yapılması Diğer: Diğer Sektöre selektif (karsızlığı teşvik etmeyecek şekilde) destek verilmesi Özelleştirilen limanların bir an önce hukuki prosedürlerinin sonuçlandırılarak sektör lehine devreye alınması (örn. İzmir Liman) İstanbul kil sahalarının sektör için önemine binaen verimli şekilde işletilmesi yönündeki engellerin (Çevre Bakanlığı) giderilmesi; konsensus sağlanması 20

22 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler - Grup 1 - Grup 2 - Grup 3 - Grup 4 - Grup 5 Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 21

23 Üretici-araba eşleştirme: Grup 2 Üretici Ülkeler Özdeş Marka SKM Nedenleri Özdeş Marka SSG de farklı ise ayrıca belirtiniz Nedenleri Şu anki özdeş marka Kalite / fiyat oranı İmaj eksikliği Kalite / fiyat oranı Yüksek hacim 2015 Hedef Marka Sağlam marka algısı Teknolojik üstünlük Yenilikçilik Yüksek üretim Ürün segmenti fazlalığı Çin İtalya İspanya Brezilya Meksika BAE Almanya Mısır Düşük fiyat Yüksek kapasite Tasarım Teknoloji Yüksek üretim gücü Yüksek fiyat Kalite algısı Yüksek satış Düşük fiyat Yüksek satış Düşük kalite Büyüme potansiyeli Teknoloji yatırımı Eski marka Büyümeyen kapasite Düşük maliyet Büyüyen kapasite Düşük fiyat Rekabet gücü Yüksek fiyat Butik üretici Yüksek kapasite Kalite (güvenilirlik) Yüksek fiyat Tasarım Kalite İran 22

24 Hedef pazarlar: Grup 2 Hedef Pazarlar Seçim Nedenleri Ülkeler SKM SSG Körfez Ülkeleri Katar Bahreyn BAE S.Arabistan Güçlü ekonomi Baştan yapılanma Proje pazarı Lojistik avantajı Türki Cumhuriyetler Azerbaycan Türkmenistan Kazakistan Yükselen Pazar Kültürel yakınlık Markalaşma fırsatı Türk müteahhitlerin aktifliği Yerel üretici bulunmaması K. Afrika Libya Fas Cezayir Markalaşma fırsatı Yeniden yapılanma Türk müteahhitlerin aktifliği Kültürel Yakınlık Irak ve Suriye Lojistik kolaylık Yapılan gümrük anlaşmaları Yeniden yapılanma Rusya Büyük Pazar Zengin doğal kaynaklara sahip 23

25 Hedef pazarlara yönelik aktiviteler: Grup 2 Hedef pazarlara yönelik analiz ve raporların hazırlanması: Pazar analizleri hazırlanması, gümrük oranlarının çalışılması, hedef müşteri belirlenmesi, pazar bazlı pazarlama planı (çok iyi tanımlı) hazırlanması Unicera Fuarı nın uluslararası niteliğe kavuşturulması: Öncelikli bir konu Yabancı ziyaretçi sayısı arttırılmalı (Örn. Çin) Fuarın tarihi yeniden gözden geçirilmeli Fuar alt yapı eksikliklerinin giderilmesi (Örn. fuar alan büyüklüğünün ayarlanması) Hedef pazarlarda ticari anlaşmalar yapılması / geliştirilmesi: Teşhir ve ticari amaçlı Türk Seramik Ticaret Merkezleri kurulması: Öncelikli olarak ilgilenilmesi gerekmekte (örn. Cezayir) Genel anlamda olumsuz görüş bildirildi Dış pazarlara yönelik eğitimler düzenlenmesi: Öncelikli bir alan değil 24

26 Sektörün ihtiyaçları: Grup 2 Enerji İnsan Kaynağı Devlet desteği (kademeli fiyat tarifesi, ihracatçı firmalara ÖTV teşviği): Doğalgaz piyasasında serbest rekabetin oluşturulması İhraç ürünlerinde maliyeti arttıran ÖTV ve TRT Payı gibi ek unsurların azaltılması Enerji fiyat artış öngörülerinin ihracatçı firmalar ile paylaşılabilmesi: Olumlu bulunmakta Diğer: Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi Üniversitelerde seramik tasarımı yarışmalarının düzenlenmesi: Olumlu bulunmakta Meslek edindirme kursları ile nitelikli iş gücü kazandırılması: Olumlu bulunmakta Diğer: Üniversitelerin tasarım bölümlerinde seramik ihtisas programlarının oluşturulması Seramik bölümlerinin müfredatlarının teknoloji temelli olarak geliştirilmesi SAM örneğinin daha da güçlendirilmesi Lojistik Çevre AB ülkelerindeki çevre mevzuatının sistematik olarak takip edilmesi: Hammadde rezervleri ile üretim sahaları arasına demiryolu döşenmesi: Demiryolu ağının (planlandığı gibi) yaygınlaştırılması sektör açısından kritik Limanlarda hizmet ücretlerinin daha makul seviyelerde tutulması: Müdahale edilemeyecek ve/veya çok kritik olmayan bir konu Diğer: Parsiyel demiryolu taşımacılığının teşvik edilmesi Federasyon tarafından layıkıyla yapılmakta Şirketlerin hedeflerinde, karbon salınım miktarlarına yer verilmesi: En iyi uygulamaların sektörle paylaşılması Diğer: Çevreci ürünlerin (Örn. Su tasarrufu yapan ürünler) pazarlanmasına yönelik: Rating sisteminin geliştirilmesi Hükümet nezdinde lobi faaliyeti yapılması (teşvik) Diğer Özellikle banyo ürünlerinde daha fazla elektronik kullanımı yönünde ürün geliştirme çalışmaları yapılması 25

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Ambalaj sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 54 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 30 şirket, Türkiye nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU 23-24 ŞUBAT 2013, Antalya ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB organizasyon ve desteğinde düzenlenmiş olup, ilaç

Detaylı

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No: 2014/215 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kurumsallık Girişimcilik Deneyim Yenilikçilik Sorumluluk İşbirliği Rekabetçilik Verimlilik Kaynak TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ Mart 2011 VİZYON TMB

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

TÜRSAB HEPİMİZİN GRUBU NUN SEÇİM BEYANNAMESİ

TÜRSAB HEPİMİZİN GRUBU NUN SEÇİM BEYANNAMESİ TÜRSAB HEPİMİZİN GRUBU NUN SEÇİM BEYANNAMESİ ANA HEDEFLER TÜRSAB Hepimizin başlığıyla turizmin her meselesini ele aldığımız 21 dönem Seçim Beyannamesi nin 5 ana başlığı bulunuyor. BİR Tüm sektörün tek

Detaylı

İHRACAT DOĞALTAŞ+ÇİMENTO+CAM+SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2023 E EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR STRATEJİLERİ

İHRACAT DOĞALTAŞ+ÇİMENTO+CAM+SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2023 E EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR STRATEJİLERİ İHRACAT STRATEJİLERİ DOĞALTAŞ+ÇİMENTO+CAM+SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2023 E EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün toplam ihracatı 2012 yılında 3,1 milyar

Detaylı

Devlet YarDımları İstanbul 2013

Devlet YarDımları İstanbul 2013 D I Ş T I C A R E T D E S T E K S E R I S I - 1 DEVLET YARDIMLARI Devlet Yardımları İstanbul 2013 Devlet Yardımları Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap

Detaylı

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Koordinatör) Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ Yrd.Doç.Dr. Fikret YAMAN Öğr.Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA Öğr.Gör. Gökay

Detaylı