3 Temmuz Arama Konferansı Bulguların Derlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 Temmuz 2009 - Arama Konferansı Bulguların Derlenmesi"

Transkript

1 Seramik Tanıtım Grubu 3 Temmuz Arama Konferansı Bulguların Derlenmesi

2 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 1

3 Yönetici Özeti, 1. sayfa Toplantının İçeriği ve Metodolojisi: Düzenlenen arama konferansının temel amacı, seramik sektörü ile ilgili önemli konularda (hedef pazar seçimi, hedef pazarlara Bundan Sonraki Aşama: Hedef pazarlar ile ilgili nihai kararların verilmesinden ve bu pazarlara yönelik aktivitelerden Seramik Tanıtım Grubu (STG) yönelik aksiyon adımları, vb.) farklı tarafları kapsayan bir sorumlu olacaktır. Böylece DTM, OAİB ve Türkiye Seramik ortak akıl oluşturmaktır. Sadece objektif kaynaklardan (rapor, veri ve analizler) tespit edilemeyecek subjektif bakış açısının bu arama konferansı yoluyla elde edilmesi amaçlanmıştır. Arama konferanslarının genellikle 2-3 gün sürmesi nedeniyle, düzenlenen bu bir günlük konferansta sürenin etkin kullanımı önem kazanmıştır. Bu sebeple kapsam sınırlandırılmış ve daha standardize edilmiş bir format uygulanmıştır. Bu standart formatın oluşturulmasında önceki çalışmalar, raporlar ve arama Federasyonu (TSF) katılımcılarının tümü, ortak bir platformda bu konferansın çıktılarının son halleri ile tasarlanmasında ve hayata geçirilmesinde rol alacaktır. Bu amaçla STG spesifik bir gündem ile toplanmalı ve buradaki fikirleri projelendirmelidir. Bu projelerin düzenli takibi de periyodik STG toplantılarında yapılmalıdır. Başta enerji, lojistik ve çevre olmak üzere sektörü ilgilendiren diğer konularda Çalışma Grupları oluşturulmalıdır. Bu grupların oluşturulması ve çalışmaya başlamasında, TSF koordinasyon konferansı baz alınmıştır. rolünü üstlenecektir. Örnek olarak, TSF nin duyuru ve temasları Süre sınırlaması nedeni ile spesifik aksiyon adımları oluşturmak kapsam dışında bırakılmış, esas amaç olarak bu aksiyon adımlarını oluşturabilecek fikirlerin toparlanması ve bu fikirler üzerinde birlik sağlanması benimsenmiştir. Arama konferansının sonunda, amaçlandığı şekilde birçok fikir bir araya getirilmiştir. Bundan sonraki aşamada, bu fikirleri kullanarak spesifik aksiyon adımları oluşturmak gerekmektedir. ile sektördeki şirketlerin lojistik yöneticilerinden oluşan bir Lojistik Çalışma Grubu oluşturulmalı ve bu ekip burada belirlenen lojistik önerilerini takip etmelidir. Tercihen senede bir (en az iki senede bir), sektörle ilgili arama konferansı tekrar edilmeli; bir önceki konferansta oluşturulan aksiyon adımlarında gelinen nokta değerlendirilmeli; planlar ve öncelikler değişen konjonktüre göre revize edilmelidir. 2

4 Yönetici Özeti, 2. sayfa A) Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi: Bu amaca yönelik olarak, Marka Özdeşleştirme metodu ile araba markaları ve sektördeki üretici ülkeler arasında eşleştirme yapılmıştır. Bu çalışma ile hedeflenen, seramik sektörünün içinde bulunan yöneticilerin kendi sektörlerine, diğer bir sektörün müşterisi bakış açısı ile bakmaları ve bu açıdan sektörlerini analiz etmeleri olmuştur. Bu çalışmanın sonucunda Türkiye Seramik Sektörü nün mevcut konumu Ford başta olmak üzere, Ford, Skoda ve Toyota araba markaları ile özdeşleştirilmiştir. Seramik sektörünün 2015 yılı hedefi ise genel olarak Volkswagen markası ile özdeşleşmek olarak belirlenmiştir. Bu hedef, mevcut durumda İspanya ve Almanya seramik sektörünün sahip olduğu özdeşleştirmeye, dolayısı ile bu ülkelerin standartlarına yaklaşmak anlamına gelmektedir. Bu zorlu hedefe ulaşabilmek için, kaynakların etkin olarak kullanılması gereklidir; dolayısı ile arama konferansı boyunca aşağıdaki konulara değinilmiştir: - Hedef pazarların önceliklendirilmesi - Bu hedef pazarlara yönelik aksiyonların netleştirilmesi - Sektörle ilgili diğer kritik konuların belirlenmesi B) Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi: Hedef pazarlar üzerinde hem gruplar halinde fikir belirtilmiş (beş farklı grup halinde çalışılmıştır; sonrasında sırasıyla her grup görüşlerini sunmuş ve yöneltilen soruları cevaplamıştır); hem de konferans sonunda katılımcılardan bireysel fikirleri alınmıştır. Konferansta elde edilen bütün bu bilgiler konsolide edilerek aşağıdaki hedef pazar önceliklendirmesine ulaşılmıştır: 1. Öncelik Orta Doğu, özellikle; ( sırası ile) - Irak - Suriye - S. Arabistan - BAE Rusya Kuzey Afrika, özellikle; ( sırası ile) - Libya - Cezayir 2. Öncelik 3. Öncelik ABD Türki Cumhuriyetler, özellikle; (sırası ile) - Azerbaycan - Türkmenistan - Kazakistan Balkanlar Çin (özellikle Güney kısmı) Hindistan AB, özellikle; ( sırası ile) -İngiltere - Fransa - Yunanistan Yukarıdaki önceliklendirmeye belirgin oranda fikir birliği ile ulaşılmıştır, dolayısı ile sektör açısından bu konuda ortak akıl oluşmuştur. Bu da, ilgili partilerin beraberce odaklanarak hareket edebileceğini göstermek açısından olumludur. 3

5 Yönetici Özeti, 3. sayfa C) Hedef Pazarlara Yönelik Aksiyon Adımları: Daha önce bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların tümü derlenerek; önceki öneri ve fikirlerden oluşan bir tartışma bazı hazırlanmıştır. Bu kapsamda kullanılan kaynaklar: - Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü 9. Kalkınma Planı , DPT Müsteşarlığı - Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü 9. Kalkınma Planı , DPT Müsteşarlığı - Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Değerlendirme Notu, OAİB, Türkiye Seramik Federasyonu nun çalışmaları ve internet sitesi - Seramik Sektörü Marka Çalıştayları, Seramik Tanıtım Grubu - Türkiye Seramik Sektörü Stratejik Yol Haritası, Deloitte Danışmanlık, Seramik Sektörü Arama Konferansı, Oğuz Babüroğlu, 2005 Hedef pazarlara yönelik aksiyon adımları üzerinde grup bazlı çalışma ve sunum yapılmıştır. Bu sunumlar esnasında, tüm katılımcılar sunum yapan grubun önerdiği aksiyonları tartışmıştır. Konferans sonunda ise, katılımcıların bireysel fikirleri alınmıştır. Hedef pazarlara yönelik bu önerilerin tümü moderatör ekip tarafından konsolide edilerek 5 konu önceliklendirilmiştir: C-1) Hedef Pazarlara Yönelik Analiz ve Raporların Hazırlanması: Hedef pazarlara yönelik olarak bölgeye özgü bilgileri ve ihtiyaçları içeren ayrıntılı raporların hazırlanması üzerinde uzlaşılmıştır. Bu yönde iki farklı çeşit çalışmaya ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir: a) Çin ve Hindistan gibi bilinmeyen pazarlar için deşifre amaçlı raporlar b) Rusya, Fransa ve İngiltere gibi daha bilinen pazarlar için detaylı raporlar (kanal bazlı bilgiler içeren, etkin bir pazarlama planı öngören, vb.) C-2) Hedef Pazarlara Yönelik Olarak Ticari Anlaşmalar Yapılması / Geliştirilmesi: Öncelik K. Afrika ve Rusya olmak üzere, hedef pazarlar içerisinde yer alan ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşmaları nın yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. 4

6 Yönetici Özeti, 4. sayfa C-3) Unicera Fuarı nın Uluslararası Niteliğe Kavuşturulması: Bu konu ile ilgili aşağıdaki konularda fikir birliğine varılmıştır: a) Fuarın tarihinin diğer organizasyonlarla çakışmayacak şekilde değiştirilmesi b) Özellikle fuara gelen uluslararası ziyaretçi sayısının artırılması (uluslararası katılımcı sayısının artırılmasında net bir fikir birliği oluşmamıştır, ancak İtalya ve İspanya gibi sektördeki öncü ülkelerin katılımının öneminde büyük ölçüde hemfikir olunmuştur) C-4) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Geliştirilmesi: İki temel tanıtım faaliyeti üzerinde odaklanılmıştır: - Hedef pazarların koşulları dikkate alınarak, bu pazarlarda medya aktivitelerinin artırılması - Türk firmaların uluslararası fuarlara katılımının artırılması C-5) Teknolojik Gelişmelerin Takip Edilmesi: Seramiğin kullanım alanlarının geliştirilmesi (Örn. uzay teknolojilerinde kullanımı) ve mevcut alanların farklılaştırılması (Örn. enerji üreten seramik kaplama malzemeleri) gerektiği tespit edilmiştir. D) Sektörle ileilgili Diğer Konular: Enerji: Sektördeki enerji maliyetlerinin yüksekliği ve enerji politikalarının belirsizliği ile ilgili üç temel noktaya odaklanılmıştır: a) Enerji maliyetlerini düşürmede devletin önemli bir rolünün olması (teşvik vermesi veya doğrudan vergi indirimişeklinde) b) Enerji fiyatlarının, belirli dönemlerde ve net tanımlanmış bir mekanizma ile ayarlanması c) Sektörün kendi üretim/ithalat şirketini kurması Lojistik: Sektördeki firmaların lojistik maliyetlerini azaltmak için demir ve deniz yollarının yaygınlaştırılması ve verimlileştirilmesi gerekmektedir. İnsan Kaynağı: Üniversitelerdeki, meslek liselerindeki ve meslek edindirme kurslarındaki eğitimlerin, Avrupa daki örnekler model alınarak modernleştirilmesi ve daha uygulamaya yönelik hale getirilmesi gerekmektedir. Çevre: Sektördeki şirketlerin AB çevre mevzuatını yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri zamanında almaları gerekmektedir. 5

7 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 6

8 Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Seramik Üretici Ülkeler ve Araba Firmaları Arasında Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi Ülkeler SKM SSG Skoda Ford Ford Skoda Toyota Ford Skoda Ford Ford Toyota Honda Toyota Çin Lada Tata Fiat Hyundai Tata Fiat Lada Tata Fiat Tata Tata İtalya İspanya Ferrari Volkswagen Mercedes Audi Ferrari BMW Mercedes Ferrari Volkswagen Porsche Mercedes Opel Peugeot Mercedes Opel Ferrari Volkswagen Audi Toyota BMW Ford Ferrari Audi Mercedes 2015 yılı Türkiye vizyonu SKM Brezilya Kia Hyundai Opel Renault Kia Hyundai Kia Hyundai Tata Kia Kia 4 grup için Volkswagen 1 grup için Toyota Meksika Kia Kia Lada Kia Skoda Renault Kia Kia Lada Renault Skoda SSG 3 grup için Volkswagen BAE Almanya Hyundai Volvo Hyundai Volvo Skoda Kia Chery Opel Toyota Volvo Volkswagen Hyundai BMW Hyundai BMW Chery Mercedes Hyundai Audi Porsche Honda BMW Volkswagen Porsche 1 grup için Toyota 1 grup için Honda Chery Chery Tata Tata Chery Chery Chery Tata Lada Chery Mısır Tata Tata Chery Lada Lada Tata Tata Lada Chery Lada İran 7

9 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 8

10 Hedef Pazarlar: Grup ve Bireysel Seçimler Konsolide Edilmiştir 1. Öncelik Orta Doğu, özellikle; ( sırası ile) - Irak - Suriye - S. Arabistan - BAE Rusya AB (özellikle) İngiltere Fransa Balkan Ülkeleri Rusya Kuzey Afrika, özellikle; ( sırası ile) - Libya - Cezayir ABD Kuzey Afrika Ülkeleri (özellikle) Libya ve Cezayir Orta Doğu Ülkeleri (özellikle) Irak Suriye S. Arabistan BAE Hindistan Türki Cumhuriyetler (özellikle) Azerbaycan Türkmenistan Kazakistan Çin (özellikle güney kısmı) 2. Öncelik ABD Türki Cumhuriyetler, özellikle; ( sırası ile) - Azerbaycan - Türkmenistan - Kazakistan Balkanlar 3. Öncelik Çin (özellikle Güney kısmı) Kırmızı taralı alanlar: 1. öncelik Turuncu taralı alanlar: 2. öncelik Sarı taralı alanlar: 3. öncelik Hindistan AB, özellikle; ( sırası ile) -İngiltere - Fransa - Yunanistan 9

11 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 10

12 Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler 1 (Grup ve Bireysel Seçimler Konsolide Edilmiştir) Hedef Pazarlara Yönelik Analiz ve Raporların Hazırlanması Hedef pazarlara yönelik - standart formatta olmayan - bölgeye özgü bilgiler içeren ayrıntılı raporların hazırlanması - Çin ve Hindistan gibi bilinmeyen pazarlar için deşifre amaçlı - Fransa ve İngiltere gibi bilinen pazarlar için detaylı analiz amaçlı Hedef pazarlara ihracat yapan ilk 3 ülkenin yapmış olduğu anlaşmaların incelenmesi Seramik Tanıtım Grubu olarak ortak analizler yapılması DTM tarafından hedef pazar araştırmalarının yapılması Öncelikli Rapor Hazırlanması İstenen Ülkeler: Çin Hindistan Cezayir Libya Raporlarda Özellikle Olması İstenen Bilgiler: Kanal bazlı satış ve pazarlama bilgileri Ülkelerin bankacılık bilgileri Dağıtım kanalı bilgileri Ülkelerin gümrük oranları Pazarlardaki kalite ve standardizasyon bilgileri Hedef Pazarlarda Ticari Anlaşmalar Yapılması / Geliştirilmesi İhracattaki teknik engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması Belgelendirme gibi ülkeye özel uygulamaların kaldırılması (sertifikasyon benzeri); öncelik K.Afrika, sonra Rusya ve S. Arabistan ABD için GPS in etkin olarak kullanılması Tarife dışı engellerle mücadele edilmesi Mevcut STA ların gözden geçirilmesi Öncelikli Olarak STA Yapılması İstenilen Ülkeler: K.Afrika (özellikle Cezayir) Irak Rusya Suriye Unicera Fuarı nın Uluslararası Niteliğe Kavuşturulması Yeni belirlenecek hedef pazarlarda fuar öncesi tanıtım yapılması Hedef pazarlardaki sektörel kuruluşların (Timder benzeri) fuara davet edilmesi Fuar tarihinin gözden geçirilmesi (Mosbuild, Paskalya ve Passover ile çakışma) Fuara gelen yabancı ziyaretçi sayısı kesinlikle artırılmalı; yabancı katılımcı sayısı ise kontrollü olarak artırılmalı (İtalya ve İspanya dahil) Fuara Balkan Ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerinin de davet edilmesi Fuarın altyapı eksikliklerinin giderilmesi Dış Pazarlara Yönelik Eğitimler Düzenlenmesi Öncelikle Çin ve Hindistan pazarları hakkında eğitimler düzenlenmesi Eğitimlerde özellikle bankacılık, dış ticaret ve gümrük bilgilerinin deşifre edilmesi Para ve zaman kaybı olması nedeniyle eğitimler ile ilgili olumsuz görüşler de bulunmakta Teşhir ve Ticari Amaçlı Türk Seramik Ticaret Merkezleri Kurulması Genel anlamda olumsuz görüş bildirildi Irak ta uygulanabilir (Pazar stabil olmadığı için) Türkiye de seramik tanıtım ofisi kurulması Lojistik ve tanıtım faaliyetlerini de içerecek Tik-Tak (Ticaret takımları veya ticaret merkezleri) yapılanması ( Nijerya, Libya, Hindistan gibi) 11

13 Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler 2 (Grup ve Bireysel Seçimler Konsolide Edilmiştir) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Stratejik Açılımlar Halkla İlişkiler Faaliyetleri: Medya aktivitelerinin artırılması (Libya, Cezayir, Irak, Romanya ve Bulgaristan için) İstanbul da daimi seramik sergisi düzenlenmesi Proje pazarına yönelik profesyonellere kanal bazında sektör tanıtım sunumları hazırlanması Hedef ülke odaklı STG reklamları hazırlanması Tanıtım malzemelerinin hedef ülke lisanı ve aksanı ile hazırlanması Sektörel nitelikli Ticaret Heyeti kurulması TSF STG OAİB işbirliğinde, uluslararası seramik tasarım yarışmasının düzenlenmesi Strateji belirlenmesi Deloitte raporu var ancak sektörün ortak strateji haritası performans göstergelerinin orta ve uzun vadede takip edilmesi Turistlere yönelik hediyelik eşya sektörünün geliştirilmesi Yüksek katma değerli ve kar marjlı teknik malzemelerin de üretimine geçilerek, o konuda dünyada söz sahibi olunması Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Amerika pazarlarında üretim yapmak için yatırım imkanlarının araştırılması Rusya dan üretime yönelik izinler alınması (istisnalar alınabilir) Teknolojik Gelişmelerin Takip Edilmesi Fuar Faaliyetleri: Ortak ülke katılımlı (mini firma standları gibi) fuarlar düzenlenmesi (Örn. Cezayir, Çin, Hindistan ve Irak) STG nin katılacağı fuarların artırılması Hedef pazarlarla kültürel faaliyetleri geliştirecek piar faaliyetlerinin gerçekleşmesi Ortak tanıtım komitesi olarak - KBIS COVERINGS (ABD) - MOSBUILD - CEVISAMA - CERSAIE - BIG 5 (Körfez ve S.Arabistan) fuarlarına katılım ve piar faaliyetlerinin gerçekleşmesi (Çin e özel ön fuar çalışması yapılması) İhtisas fuarlarına katılınması Seramiğin kullanım alanlarının geliştirilmesi, mevcut üretim teknolojilerinin farklı alanlarda kullanım imkanı verecek şekilde düzenlenmesi (Örn. uzay mekiğinde kullanılan seramik) Seramikten enerji üretimi konusunun Seramik Araştırma Merkezi nde araştırılması Teknik seramiğin geliştirilmesi için ilave destek verilmesi, teşvik edilmesi Diğer Teknik spesifikasyonlar hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesi SSG de taban fiyat uygulamasının tartışılması Taklit ürün, bordür, dekor yapılmasını önleyici etkin yasal düzenlemeler konusunda federasyonun hükümet nezdinde girişimde bulunması Sektörün data havuzunun bilgi eksiklerinin tespit edilmesi ve tamamlanması 12

14 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 13

15 Enerji Devlet Desteği (teşvikler, vergi indirimleri vb.) Enerji Piyasasına Yönelik: Enerji piyasasında deregülasyon sağlanıp serbest rekabetle fiyat indiriminin sağlanması Sektörün direkt gaz ithalatı yapmasına izin verilmesi (tahsise başvurup onay alması) Sektörün, kendi enerjisini üretmesi için teşvik edilmesi Doğrudan Vergi İndirimleri: İhraç ürünlerinde maliyeti arttıran ÖTV ve TRT Payı gibi ek unsurların azaltılması Enerji için ödenen KDV nin yapılan ihracatla orantılı olarak mahsuplaştırılması Diğer Teşvikler: İhracatta enerji maliyetlerinin yurtdışı rakiplerle (İtalya -İspanya) eşdeğer hale getirilmesi için enerji teşviklerinin verilmesi Ölü sezonda fiyatların taksitlendirilmesi ile üreticilere destek verilmesi (Taahhüt edilip alınamayan gaz nedeniyle ortaya çıkan durumlar) Vade farkı olmadan belirli bir vade sonunda ödeme imkanı sağlanması Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının teşviği Enerji Fiyatlarının Ayarlanması Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nca enerji fiyatlarının 6 ay ve daha uzun dönemli olarak açıklanması Yıllık fiyat politikalarının önceden netleştirilmesi Diğer Türkiye Seramik Federasyonu nun sektör adına toplu pazarlık yapması Lojistik Demiryolu Hizmetleri Demiryollarının yaygınlaşması ve daha verimli çalışması sektör adına çok önemli (özellikle doğu pazarlarının, Türki Cumhuriyetler, keşfi) DDY nin havayollarında olduğu gibi özel sektöre açılması Tonaj kısıtlamalarının gözden geçirilmesi Devlet tarafından demiryolu kullanımının teşvik edilmesi Denizyolu Hizmetleri Limanlardaki elleçleme masraflarının düşürülmesi Liman - üretim tesisleri bağlantılarının yapılması Farklı limanlarda haksız rekabet yaratan unsurların ortadan kaldırılması Batı limanları model alınarak limanlarımızın geliştirilmesi (liman hizmetleri de dahil olmak üzere) Derin limanların inşa edilmesi Özelleştirilen limanların bir an önce hukuki prosedürleri sonuçlandırılarak sektör lehine devreye alınması (Örn. İzmir Limanı) Diğer Hedef pazarlarda ortak lojistik merkezleri kurulması (depolama ve dağıtım için) Palet sirkülasyonu konusunda projeler üretilmesi SPK kontrolünde, borsada işlem gören, ihracatçıların ortak olduğu büyük lojistik firmalarının kurulması Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi Az enerji tüketene ödül uygulaması Sektör tarafından ortak bir enerji şirketi kurularak üretim ve dağıtım yapılması 14

16 İnsan Kaynağı Üniversiteler Üniversitelerde seramik tasarım yarışmalarının yaygınlaştırılması Üniversitelerdeki genç tasarımcıların teşvik edilmesi Üniversitelerdeki seramik bölümü eğitim programlarının İtalya ve İspanya daki örnekler model alınarak gözden geçirilmesi Meslek Liseleri ve Meslek Edindirme Kursları Ara eleman yetiştirilmesi için meslek liselerindeki eğitimlere önem verilmesi Meslek liselerindeki seramik bölümlerinin İtalya ve İspanya daki örnekler model alınarak gözden geçirilmesi Uygulamaya yönelik meslek edindirme kurslarının yaygınlaştırılması Mavi Yakalı çalışanlar için sertifikasyon programlarının geliştirilmesi Meslek eğitimleri veren kurumlara devlet teşviği sağlanması Çevre AB Ülkelerindeki Çevre Mevzuatının Takibi Üreticilerin AB mevzuatları konusunda bilgilendirilmesi AB çevre mevzuatlarına uyum teşviklerinin artırılması Şirketlerin Karbon Salınımının Takibi En iyi çevrecilik uygulamalarının sektörle paylaşılması Devletin, şirketlerin karbon salınımını kontrol altında tutması konusunda teşvikte bulunması Diğer Yenilikçi Tasarımların Artırılması Özellikle banyo ürünlerinde daha fazla elektronik kullanımı yönünde ürün geliştirme çalışmaları yapılması SAM da seramik kullanımını arttırıcı ve maliyet düşürücü inovatif Ar-Ge çalışmalarının sektörce desteklenmesi Seramik Tasarım Merkezi kurulması Seramik Araştırma Merkezi aktivitelerinin artırılması, sektöre geri dönüşümünün sağlanması Yan Sanayinin Geliştirilmesi Yardımcı hammadde sanayinin geliştirilmesi Sektöre yönelik makine, sır ve yan sanayinin geliştirilmesi için destek sağlanması Diğer Ehliyetli teknik personel kullanımının zorunlu hale getirilmesi Uzmanlaşma eğitimlerinin her dalda verilmesi ( tasarım, Ar- Ge, Ür-Ge, ihracat, lojistik, pazarlama) Tasarım merkezlerinin kurulması SAM örneğinin daha da güçlendirilmesi AB nin eğitim fonlarından yararlanılması İnsan kaynağımızın yurtdışında da tecrübelendirilmesi Federasyonun insan kaynaklarının güçlendirilmesi ve tüm örgütlerin aktif çalışması Diğer Çevreci ürünlerin (Örn. su tasarrufu yapan ürünler) pazarlanmasına yönelik: - Rating sisteminin geliştirilmesi - Hükümet nezdinde lobi faaliyetlerinin yapılması Seramik sektörünün çevre envanterinin çıkarılması Çevre maliyetlerini azaltacak yenilikçi Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi (nem düzenleyen karolar, kendi kendini temizleyen karolar gibi) Temiz enerji kaynaklarına önem verilmesi Denetimlerin Artırılması İthalatta gözetim denetimlerinin arttırılması (Örn. ambalajda mobilya yazarken, içinden lavabo çıkabiliyor) 15

17 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler - Grup 1 - Grup 2 - Grup 3 - Grup 4 - Grup 5 Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 16

18 Üretici-araba eşleştirme: Grup 1 Üretici Ülkeler Özdeş Marka SKM Nedenleri Özdeş Marka SSG de farklı ise ayrıca belirtiniz Nedenleri Şu anki özdeş marka Yükselen imaj Global değil, Avrupa odaklı Yüksek fiyat/performans oranı 2015 Hedef Marka Kaliteli ürün Rekabetçi teknoloji Güvenilir marka Yaygınlık (global) Tasarım gelişimi Fiyat/performans dengesi Çin İtalya İspanya Ucuz üretim Yüksek kapasite İmaj problemi Teknolojik üstünlük Tasarım Yüksek fiyat Marka değeri Kaliteli ve kuvvetli imaj Pazarda yaygınlık Yardımcı malzeme avantajı Tasarım Üretim gücü Daha ulaşılabilir (fiyat ve yaygınlık) Pazarda yaygınlık Güçlü üretim (miktar/maliyet) Global oyuncu Brezilya Meksika BAE Almanya Mısır Rekabetçi fiyat Rekabetçi fiyat Düşük maliyet Teknik ürün avantajı Yüksek kalite imajı Düşük kalite Ucuz imaj algısı Düşük maliyet Tasarım kalite bileşeni Yüksek marka algısı İran Düşük marka bilinilirliği Düşük kalite algısı 17

19 Hedef pazarlar: Grup 1 Ülkeler Hedef Pazarlar SKM SSG Seçim Nedenleri Irak ve Suriye Coğrafi yakınlık Yeniden yapılanma Devlet yatırımları ve bütçe Güçlü yerel üretici olmaması K. Afrika Libya Fas Cezayir Nijerya Kenya Yeniden yapılanma Devlet yatırımları ve bütçe Seramiğin tercih edilmesi (kültürel olarak) Türk müteahhitlerin varlığı Balkan Ülkeleri Makedonya Kosova Hırvatistan Bosna Arnavutluk Slovenya Sırbistan Coğrafi yakınlık Büyüyen inşaat pazarı Marka bilinci AB ye katılım nedeniyle güçlenme Pazar büyüklüğü Rusya ve Türki Cumhuriyetler Lojistik avantaj Devlet yatırımları Proje pazarı Hub gibi kullanılabilme Körfez Ülkeleri BAE Bahreyn Katar Umman Proje pazarı Satın alma gücü 18

20 Hedef pazarlara yönelik aktiviteler: Grup 1 Hedef pazarlara yönelik analiz ve raporların hazırlanması: Rakip ülkelerin satışlarına, faaliyetlerine ve dağıtım kanallarına yönelik ayrıntılı raporlar (Özellikle Çin ve Hindistan için) Pazarlama planlarının yapılması (her pazar ve her kanal için ayrı) Unicera Fuarı nın uluslararası niteliğe kavuşturulması: Yeni belirlenecek hedef pazarlarda fuar öncesi tanıtım yapılması Hedef pazarlardaki sektörel kuruluşların (Timder benzeri) fuara davet edilmesi Hedef pazarlara ihracat yapan ilk 3 ülkenin yapmış olduğu anlaşmaların incelenmesi Hedef pazarlarda ticari anlaşmalar yapılması / geliştirilmesi: K.Afrika için STA yapılmalı Teşhir ve ticari amaçlı Türk Seramik Ticaret Merkezleri kurulması: Genel anlamda olumsuz görüş bildirildi Teknik engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması Belgelendirme gibi ülkeye özel uygulamaların kaldırılması (sertifikasyon gibi); öncelik K.Afrika Dış pazarlara yönelik eğitimler düzenlenmesi: Çin ve Hindistan için detaylı analiz yapılması (bölge ve segmentasyon) Çin ve Hindistan için eğitimler düzenlenmesi Yeni yatırım imkanları için: Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Amerika için bu pazarlarda üretim yapmak için yatırım imkanlarının araştırılması Rusya dan üretime yönelik izinler alınabilir (istisna izinler alınabilir) 19

21 Sektörün ihtiyaçları: Grup 1 Enerji Devlet desteği (kademeli fiyat tarifesi, ihracatçı firmalara ÖTV teşviği): Tröst olmayan enerji piyasasında deregülasyon sağlanıp serbest rekabetle fiyat indiriminin sağlanması Sektörün direkt gaz ithalatı yapmasına izin verilmesi (tahsise başvurup onay alınması) Enerji fiyat artış öngörülerinin ihracatçı firmalar ile paylaşılabilmesi: Sektör Avrupa da enerji vergisinden muaf Energy Tax Directive e göre sektör mineral process olarak diğer sektörlerden ayrıştırılmış ve enerji vergilerinden muaf (muaf olmayan ülkeler var ama yıl sonunda mahsupla aynı hesaba gelmekte). Buna benzer uygulamaların Türkiye de de uygulanması Diğer: İnsan Kaynağı Üniversitelerde seramik tasarımı yarışmalarının düzenlenmesi: Olumlu bulunmakta Meslek edindirme kursları ile nitelikli iş gücü kazandırılması: Ara eleman için meslek liselerinde eğitime önem verilmesi İtalya ve İspanya daki meslek eğitiminin içeriğinin model teşkil etmesi için protokol imzalanması ve eksikliklerin giderilmesi Diğer: Tasarım merkezi kurulması (Örn. ayakkabı tasarım gibi) Mevcut formülde planlama yapabilmek üzere netlik kazandırılması Seramik Federasyonu nun sektör adına toplu pazarlık yapması Lojistik Hammadde rezervleri ile üretim sahaları arasına demiryolu döşenmesi: DDY nin verimli çalışması, özellikle doğu pazarlarının (Türki Cumhuriyetler) keşfi ve satışın artması adına önemli DDY nin havayollarında olduğu gibi özel sektöre açılması Çevre AB örneğindeki gibi, çevre mevzuatına geçiş dönemi üç faz olmalı ( 2 ve üstü eğitim için, sonrasında kotaların tespiti için çalışma süresi ve uygulamaya geçiş dönemi) Limanlarda hizmet ücretlerinin daha makul seviyelerde tutulması Elleçleme masraflarının düşürülmesi Liman - üretim tesisleri bağlantılarının yapılması Diğer: Diğer Sektöre selektif (karsızlığı teşvik etmeyecek şekilde) destek verilmesi Özelleştirilen limanların bir an önce hukuki prosedürlerinin sonuçlandırılarak sektör lehine devreye alınması (örn. İzmir Liman) İstanbul kil sahalarının sektör için önemine binaen verimli şekilde işletilmesi yönündeki engellerin (Çevre Bakanlığı) giderilmesi; konsensus sağlanması 20

22 İÇERİK Yönetici Özeti Marka Özdeşleştirme Metodu ile Rekabet Analizi ve Vizyon Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Yönelik Aktiviteler Diğer Konular İle İlgili Görüşler Ek 1: Toplantıdaki Gruplar Bazında Görüşler - Grup 1 - Grup 2 - Grup 3 - Grup 4 - Grup 5 Ek 2: Bireysel Formlarda Belirtilen Noktalar 21

23 Üretici-araba eşleştirme: Grup 2 Üretici Ülkeler Özdeş Marka SKM Nedenleri Özdeş Marka SSG de farklı ise ayrıca belirtiniz Nedenleri Şu anki özdeş marka Kalite / fiyat oranı İmaj eksikliği Kalite / fiyat oranı Yüksek hacim 2015 Hedef Marka Sağlam marka algısı Teknolojik üstünlük Yenilikçilik Yüksek üretim Ürün segmenti fazlalığı Çin İtalya İspanya Brezilya Meksika BAE Almanya Mısır Düşük fiyat Yüksek kapasite Tasarım Teknoloji Yüksek üretim gücü Yüksek fiyat Kalite algısı Yüksek satış Düşük fiyat Yüksek satış Düşük kalite Büyüme potansiyeli Teknoloji yatırımı Eski marka Büyümeyen kapasite Düşük maliyet Büyüyen kapasite Düşük fiyat Rekabet gücü Yüksek fiyat Butik üretici Yüksek kapasite Kalite (güvenilirlik) Yüksek fiyat Tasarım Kalite İran 22

24 Hedef pazarlar: Grup 2 Hedef Pazarlar Seçim Nedenleri Ülkeler SKM SSG Körfez Ülkeleri Katar Bahreyn BAE S.Arabistan Güçlü ekonomi Baştan yapılanma Proje pazarı Lojistik avantajı Türki Cumhuriyetler Azerbaycan Türkmenistan Kazakistan Yükselen Pazar Kültürel yakınlık Markalaşma fırsatı Türk müteahhitlerin aktifliği Yerel üretici bulunmaması K. Afrika Libya Fas Cezayir Markalaşma fırsatı Yeniden yapılanma Türk müteahhitlerin aktifliği Kültürel Yakınlık Irak ve Suriye Lojistik kolaylık Yapılan gümrük anlaşmaları Yeniden yapılanma Rusya Büyük Pazar Zengin doğal kaynaklara sahip 23

25 Hedef pazarlara yönelik aktiviteler: Grup 2 Hedef pazarlara yönelik analiz ve raporların hazırlanması: Pazar analizleri hazırlanması, gümrük oranlarının çalışılması, hedef müşteri belirlenmesi, pazar bazlı pazarlama planı (çok iyi tanımlı) hazırlanması Unicera Fuarı nın uluslararası niteliğe kavuşturulması: Öncelikli bir konu Yabancı ziyaretçi sayısı arttırılmalı (Örn. Çin) Fuarın tarihi yeniden gözden geçirilmeli Fuar alt yapı eksikliklerinin giderilmesi (Örn. fuar alan büyüklüğünün ayarlanması) Hedef pazarlarda ticari anlaşmalar yapılması / geliştirilmesi: Teşhir ve ticari amaçlı Türk Seramik Ticaret Merkezleri kurulması: Öncelikli olarak ilgilenilmesi gerekmekte (örn. Cezayir) Genel anlamda olumsuz görüş bildirildi Dış pazarlara yönelik eğitimler düzenlenmesi: Öncelikli bir alan değil 24

26 Sektörün ihtiyaçları: Grup 2 Enerji İnsan Kaynağı Devlet desteği (kademeli fiyat tarifesi, ihracatçı firmalara ÖTV teşviği): Doğalgaz piyasasında serbest rekabetin oluşturulması İhraç ürünlerinde maliyeti arttıran ÖTV ve TRT Payı gibi ek unsurların azaltılması Enerji fiyat artış öngörülerinin ihracatçı firmalar ile paylaşılabilmesi: Olumlu bulunmakta Diğer: Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi Üniversitelerde seramik tasarımı yarışmalarının düzenlenmesi: Olumlu bulunmakta Meslek edindirme kursları ile nitelikli iş gücü kazandırılması: Olumlu bulunmakta Diğer: Üniversitelerin tasarım bölümlerinde seramik ihtisas programlarının oluşturulması Seramik bölümlerinin müfredatlarının teknoloji temelli olarak geliştirilmesi SAM örneğinin daha da güçlendirilmesi Lojistik Çevre AB ülkelerindeki çevre mevzuatının sistematik olarak takip edilmesi: Hammadde rezervleri ile üretim sahaları arasına demiryolu döşenmesi: Demiryolu ağının (planlandığı gibi) yaygınlaştırılması sektör açısından kritik Limanlarda hizmet ücretlerinin daha makul seviyelerde tutulması: Müdahale edilemeyecek ve/veya çok kritik olmayan bir konu Diğer: Parsiyel demiryolu taşımacılığının teşvik edilmesi Federasyon tarafından layıkıyla yapılmakta Şirketlerin hedeflerinde, karbon salınım miktarlarına yer verilmesi: En iyi uygulamaların sektörle paylaşılması Diğer: Çevreci ürünlerin (Örn. Su tasarrufu yapan ürünler) pazarlanmasına yönelik: Rating sisteminin geliştirilmesi Hükümet nezdinde lobi faaliyeti yapılması (teşvik) Diğer Özellikle banyo ürünlerinde daha fazla elektronik kullanımı yönünde ürün geliştirme çalışmaları yapılması 25

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU 2017 smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU BAŞARILARLA DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN ISAF MARKASI 21. 21.si düzenlenen ISAF; Güvenlik, Bilişim Güvenliği, Akıllı Bina, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yangın,

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY 1 YÖNETİCİ ÖZETİ: Türkiye, plastik makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER 1- DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA PARA-KREDİ VE KOORDİANASYON KURULU NUN 2015/

Detaylı

2016 FUAR KAPANIŞ RAPORU

2016 FUAR KAPANIŞ RAPORU 2016 FUAR KAPANIŞ RAPORU BAŞARILARLA DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN 12. TÜRKİYE NİN AYDINLATMA VE ELEKTRİK FUARLARI LED, Aydınlatma, Elektrik ve Elektronik Yan Sanayi alanlarında dünyanın nadir fuar

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2009 yılının Aralık ayında 48.917 adedi otomobil olmak üzere toplamda 95.389 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

Mehmet MERCAN. ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 50. Yıl Sempozyumu 29 Haziran 2016

Mehmet MERCAN. ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 50. Yıl Sempozyumu 29 Haziran 2016 Mehmet MERCAN ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 50. Yıl Sempozyumu 29 Haziran 2016 1 Seramiğin Tarihi Dünyada Seramik Sektörü Sektörün Güncel Durumu Üretim Süreci Türkiye de Seramik Sektörü

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR KATILIMI DESTEĞİ (2009/5 SAYILI TEBLİĞ) 2 YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ 2009/5 SAYILI TEBLİĞ KATILIM TÜRLERİ YURT

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ÇETİK Dış Ticaret Uzmanı 17 Serbest Bölgeler, İthalat Yurtdışı Genel Yatırım Müdürlüğü ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2010 yılının Aralık ayında 56.646 adedi otomobil olmak üzere toplamda 114.672 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi Türkiye nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan TRAVEL TURKEY İZMİR Turizm Fuar ve Kongresi, 8-11 Aralık 2016 tarihlerinden kapılarını 10.kez dünya turimine açıyor. İZFAŞ ve Türkiye

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

ALT YAPI SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR.

ALT YAPI SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. ALT YAPI SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER ALT YAPI SEKTÖRÜ Altyapı sektörünün Türkiye deki Durumu SEKTÖRÜN DIŞ TİCARETİ Projelerin Sektörel

Detaylı

İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 16 HAZİRAN 2017

İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 16 HAZİRAN 2017 İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 16 HAZİRAN 2017 BÜYÜMELER DÖNEM İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH 2015Q1-2,1 3,5

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık % 60 80

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ 16 KASIM 2017 Çağrı KÖSEYENER Daire Başkanı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TEKNİK MÜŞAVİRLİK NEDİR? Türk Ticaret Kanunu hükümleri

Detaylı

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI 26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında organize edilen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye nin ve bölgenin sektöründeki tek ihtisas fuarı olan

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

3.294. Türkiye de Plastik Sektörü. Yeni Pazarlar, Yeni Fırsatlar AMBALAJ İNŞAAT 1.811 DİĞER 1.153

3.294. Türkiye de Plastik Sektörü. Yeni Pazarlar, Yeni Fırsatlar AMBALAJ İNŞAAT 1.811 DİĞER 1.153 Yeni Pazarlar, Yeni Fırsatlar PLASTECH 2016 fuarı, plastik sektörünün liderlerini, sektörün çekim merkezi İzmir de buluşturacak. Türkiye nin en büyük, en yeni ve en modern fuar alanı olan fuarizmir de

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 14 Temmuz 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 14 Temmuz 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 14 Temmuz 2017 Pazar 2017 yılı Mayıs ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 7,7 artış göstererek 1 milyon 433 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr İhracatı artırmak lazım Markalaşma Pazar Çeşitlemesi İnovasyon/AR-GE

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 2 Ekim 2017 Pazar 2017 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 5,5 artış göstererek 903 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 17 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı yüzde 10,1 artış göstererek 2 milyon 187 bin adet seviyesine ulaştı.

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Projenin Önemi Türkiye nin zeytin üretiminde dünya ikinciliğine ulaşma hedefi Zeytinin ve zeytinyağının insan beslenmesi

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 2 Ocak 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 2 Ocak 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 2 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 5,6 artış göstererek 1 milyon 189 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 19 Ocak 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 19 Ocak 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 19 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Aralık ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 3,2 artış göstererek 1 milyon 193 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas

Detaylı

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında ilk defa bu yıl organize edilen ELECTRONIST Fuarı bölgede önemli bir fuar olma yolunda ilk adımını

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 19 Temmuz 2017 Pazar 2017 yılı Haziran ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 2,1 artış göstererek 1 milyon 540 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mayıs 2017

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mayıs 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 17 Mayıs 2017 Pazar 2017 yılı Nisan ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 6,8 düşüş göstererek 1 milyon 230 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I 18 Ekim 2012 Ankara GÜNDEM 9.30-9.45 İhracat Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Kasım 2016 YERLİ EKİPMAN ÜRETİMİ PANELİ SANAYİ 4.0 ZİRVESİ AKILLI FABRİKALAR OTURUMU DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ OTURUMU

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ Binalarda Enerji Verimliliği Ebru ACUNER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, SDKM, 07 Mart 2013 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN?? Ülkemizde;

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 18 Ekim 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 18 Ekim 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 18 Ekim 2017 Pazar 2017 yılı Eylül ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 2,0 azalarak 1 milyon 466 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı