BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI"

Transkript

1 BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI İlan No: TBTK.BUTAL ) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 1.1. Referans Kodu: 2015BUTAL01 / AR-GE Personeli TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarında; malzeme-tekstil konularında test ve analiz çalışmalarını yürütmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı: Referans Kodu: 2015BUTAL02 / AR-GE Personeli TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarında; kimya ve çevre konularında test ve analiz çalışmalarını yürütmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı: Referans Kodu: 2015BUTAL03 / AR-GE Personeli TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarında; gıda konularında test ve analiz çalışmalarını yürütmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı: Referans Kodu: 2015BUTAL04 / AR-GE Personeli TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarında; bilişim güvenliği ve internet teknolojilerini konularında görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1

2 2) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR 2.1. Referans Kodu: 2015BUTAL01 / AR-GE Personeli a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Tekstil Mühendisliği, Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. Lif, iplik, kumaş, deri ve kumaş performans test/analizlerinde tecrübe sahibi Laboratuvar Akreditasyonu ve Kalite Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi tecrübe sahibi olmak Referans Kodu: 2015BUTAL02 / AR-GE Personeli a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Çevre Mühendisliği, Kimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak. Su, atık su ve atık analizlerinde tecrübe sahibi Zorlu fiziksel şartlar altında sahadan numune alma işlerini yürütebilmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Su Atıksu / Atıkyağ / Toprak numune alma belgesine sahip Gaz Kromatografisi (GC), Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometre (GC MS), İyon Kromatografisi(IC) ve İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP MS) analizlerinde tecrübe sahibi Laboratuvar Akreditasyonu ve Kalite Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi tecrübe sahibi Seyahat engeli bulunmamak Referans Kodu: 2015BUTAL03 / AR-GE Personeli a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Gıda Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak. Gıda analizlerinde tecrübe sahibi Sıvı Kromotografisi (HPLC), Ultra Performans Sıvı Kromotografisi (UPLC), Sıvı Kromotografisi Kütle Spektrofotometresi (LC-MS), Gaz Kromatografisi (GC), Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC MS), İyon Kromatografisi (IC), İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP MS), İndükleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi (ICP-OES) ve Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi (AAS) analizlerinde tecrübe sahibi 2

3 Laboratuvar Akreditasyonu ve Kalite Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi tecrübe sahibi 2.4. Referans Kodu: 2015BUTAL04 / AR-GE Personeli a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş olmak. b) Tercih Edilen Nitelikler; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Standartları (ISO serisi standartlar) konusunda iyi düzeyde bilgi sahibi ISO Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitim sertifikasına sahip Güvenlik duvarı yönetimi konusunda bilgi sahibi Saldırı önleme / tespit sistemleri konusunda bilgi sahibi Güvenlik açıklık testleri ağ/sistem güvenlik testleri konusunda bilgi sahibi Ağ yönetimi, web ve e-posta sunucu sistemleri yönetimi konusunda bilgi sahibi Linux sunucuların yönetimi, Microsoft server yönetimi ve Active Directory Domain kurulumu, yönetimi ve versiyon yükseltmeleri konularında bilgi sahibi olmak. 3) ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR a) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak. b) Askerlikle ilişiği olmamak (erkek adaylar için). c) Son başvuru tarihi itibariyle lisans mezunları için 30, yüksek lisans mezunları için 33, doktora mezunları için 35 yaşından gün almamış olmak. d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. f) Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 4 lük sistemde en az 2,50 olmak (100 lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu 4 lük Sistemdeki Notların 100 lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu esas alınarak 4 lük sisteme dönüştürülecektir. ) g) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak. 3

4 Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80 i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20 sinin toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100 lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4 lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4 lük Sistemdeki Notların 100 lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.) h) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim - öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır). i) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz) Sınav Türü 2015BUTAL BUTAL BUTAL BUTAL04 KPDS ÜDS YDS IELTS IBT CBT PBT FCE CAE CPE KPDS UDS YDS IBT IELTS CBT PBT FCE CAE CPE , B C C : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı : International English Language Testing System : Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test : Test of English as a Foreign Language Computer-Based Test : Test of English as a Foreign Language Paper-Based Test : First Certificate in English : Certificate in Advanced English : Certificate of Proficiency in English Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz. Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100 ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar için İngilizce yeterlilik şartı aranmaz. 4) BAŞVURU SÜRECİ a) Başvuru için istenen belgelerin en geç 27/08/2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar BUTAL Müdürlüğüne elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. b) Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır. c) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı), 4

5 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü),(eğitimlerini yurtdışında tamamlayanlar için denklik belgesi), Lisans Transkript belgesi (ve varsa üstü), Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge), Deneyimi olan adaylardan çalışma belgesi veya hizmet dökümü, İş Başvuru Formu (www.butal.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir). d) Başvurularda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. e) Değerlendirmeye alınan adaylar arasında, yapılan sıralama sonucunda; Şartları uyan adaylarla iletişime geçilecektir. f) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için 3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar bölümünün (g) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır. g) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için 3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. Adres: Gaziakdemir Mah. Merinos Cad. No: Osmangazi BURSA Tel: E-Posta: 5