Hukuk Büro Yönetimi. Hukuk Büroları için Komple Yönetim Yazılımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hukuk Büro Yönetimi. Hukuk Büroları için Komple Yönetim Yazılımı"
  • Oz Hoca
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Hukuk Büro Yönetimi Hukuk Büroları için Komple Yönetim Yazılımı

2 Firma Tanıtımı Türkiye nin En Eski BiliĢim Firmalarından Biri 27 Yıldır Bilgisayar Sektöründe (KuruluĢ: 1983) ÇalıĢan Sayısı : 45 Departmanlar Donanım ve Yazılım SatıĢ ve Destek IBM Premier Çözüm Ortağı IBM Sunucu ve Depolama Sistemleri IBM Yazılımları TeamWork Yönetim Yazılımları

3 TeamWork Yönetim Yazılımları Operasyon Yazılımları CRM Satınalma Finans-Muhasebe Teknik Servis DemirbaĢ Yönetimi Ofis Yönetim Yazılımları ĠĢ Takip Doküman Yönetimi Kalite Yönetimi Gelen-Giden Evrak Proje Planlama Personel Formları Hukuk Büro Yönetim Yazılımları Hukuk Büro Yönetimi Doküman Yönetimi

4 TeamWork Yönetim Yazılımları TeamWork Tarihçe Yönetim Yazılımları 1997 Yılından itibaren geliģtiriliyor TeamWork Hukuk Büro Yönetim Yazılımı 4 yılda geliģtirildi Hukuk DanıĢmanımız: EB Hukuk Bürosu ve Av. Ġsmail Bağdatlı Ġki yıl EB Hukuk Bürosu nda test edildi ve olgunlaģtırıldı 2009 yılı sonunda pazarlanmaya baģlandı TeamWork Yazılımları Tamamı Türk yazılım mühendisleri (Ġstanbul Pazarlama) tarafından tasarlanmıģ ve geliģtirilmiģ bir ürün

5 Dosya Takibi Ġcra Dosyaları Dava Dosyaları (Hukuk, Ceza, Ġdari, Askeri) Büro Dosyaları (SözleĢme, DanıĢmanlık, vs) Ġcra Takibi Ġcrada Takip Açma (UYAP uyumlu) Takip Evraklarını Hazırlama Müzekkere hazırlama ve Takibi Bir dosyada aynı anda 3 dövizli takip açabilme Evrak Hazırlama ġablonların tümünü Kendiniz düzenleyebilirsiniz TaranmıĢ Evrak Kayıt ve Ġzleme Tebligat Kayıt ve Ġzleme

6 Yapılacak ĠĢ Takibi DuruĢma ve Diğer Tarihlerin Takibi Dava AĢamaları Kayıt ve Raporlama Vekâletname ve Yetki Belgeleri Ġpotekli/Rehinli Araç ve Menkuller Takibi Adres Fihrist Pazarlama, Tebrik Gönderimleri (Toplu , SMS, Mektup Gönderimi) Tanımlar ve ġablonlar BaĢvuru Adresleri (Müzekkere hazırlama için) Kütüphane Kayıtları

7 Cari Hesaplar ve Muhasebe Masraf Beyanı GiriĢi ve Onay Sistemi Müvekkil Ücret Tahakkukları ve Ödemeler Serbest Meslek Makbuz Hazırlama Muhasebe Kayıtları (Büro kasa, banka, giderler vb) Personel Cari Hesap Müvekkil Cari Hesap Dosya Cari Hesabı Dosya Kapak Hesabı Müvekkile Masraf ve Ekstre Raporlama Muhasebe (Kasa, banka, çek-senet, gelir-giderler)

8 Beraber Kurulan Altyapı Yazılımları Mail Server sistemi IBM Lotus Domino Lotus Notes Mail Sistemi Dahili ve Internet Mail, Ortak Ajanda Kurumsal Anında HaberleĢme Yazılımı IBM Lotus Sametime IBM Symphony Yazılımı Word, Excel, Powerpoint muadili yazılım SMS server (Bilgisayarınızdan SMS gönderimi) Faks server (opsiyonel)

9 Uzaktan ÇalıĢma Olanakları Uzaktan Sunucuya Bağlanarak ÇalıĢma Internet olduğu yerlerde (veya 3G modemlerle) Büronuzdaki sunucuya direkt bağlanıp (bürodaymıģ gibi) çalıģabilirsiniz. Bağlantısız Ortamda ÇalıĢma Internet olmadığı yerlerde (mahkemede, müvekkilinizin yanında), dizüstü bilgisayarınızda tüm fonksiyonları ile programda çalıģabilirsiniz. Internet e bağlanınca veya büronuzda bilgileriniz otomatik olarak güncellenir.

10 Müvekkillerinizin Kendi Dosyalarına EriĢimi Standart kullanıcı lisansı ile Müvekkilleriniz kendi dosyaları içindeki tüm bilgilere ve raporlara eriģebilirler ama değiģiklik yapamazlar. Internet'ten izleme lisansı ile Müvekkilleriniz internet tarayıcı ile kendi dosyalarındaki daha kısıtlı bilgi ve raporları izleyebilirler.

11 Hukuk Büro Yönetim Yazılımı Referanslar (Temmuz 2010) EGEMENOĞLU Hukuk Bürosu 110 Kullanıcı NUR MUSA ERGĠN Hukuk Bürosu 60 Kullanıcı MERT VAN Hukuk Bürosu 22 Kullanıcı EB Hukuk Bürosu 20 Kullanıcı ALTINTAġ Hukuk Bürosu 15 Kullanıcı 3A HUKUK & AVUKATLIK 12 Kullanıcı SEYMEN Avukatlık Bürosu 10 Kullanıcı BAYKAN IDEA Hukuk Bürosu 9 Kullanıcı AV. MUSTAFA ÖZCAN 8 Kullanıcı AV. FATMA ÇAĞLAYAN 4 Kullanıcı HANSU Avukatlık Bürosu 3 Kullanıcı ÜNAL Hukuk Bürosu 2 Kullanıcı AV. GÖKHAN BAġOĞLU 1 Kullanıcı Türkiye Futbol Federasyonu 20 Kullanıcı COCA-COLA 10 Kullanıcı IPRAGAZ 5 Kullanıcı

12 Ek Bilgi için Ġstanbul Pazarlama A.ġ. Otello Kamil Sokak Milo Çıkmazı No:12 Gayrettepe, Ġstanbul (212)