REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA"

Transkript

1 KQSHM REPUBLIK E KOSOVËS REPUBLIK KOSOVO REPUBLIC OF KOSOV QEVERI E KOSOVËS - VLD KOSOV - GOVERNMENT OF KOSOV MINISTRI E RSIMIT E MINISTRSTVO OBRZOVNJ MINISTRY OF EDUCTION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY DVSM OLGUNLUK SINVI (ELEKTROTEKNİK, ULŞTIRM,MKİNE,İNŞT VE JEODEZİ,GRFİK,TEKSTİL) Priştine, haziran 00

2 Öğrencinin adı ve soyadı... Okulu... Sınav kılavuzu Süre: 00 soru için 80 dakika süreniz vardır.soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz başlar. Uyulması gereken kurallar!. Belediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz okunamayacaktır.. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır.. Her soruda tek doğru cevap vardır.soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir. 4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu HB kurşun kalem kullanınız. 5. şağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın. (bir) kâğıttaki soru numarasıdır. - HB kurşun kalemiyle cevap kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde doldurunuz. B D 6. Bir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz. 7. Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız. 8. Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız. 9. Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 0. Sınav süresini tamamen kullanınız.bütün soruları cevaplamaya çalşınız. Başarılar!

3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYTI. Sarsıntı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?. Bu saate kadar birkaç yer sarsıntısı hissetik. B. Kasise giren arabada büyük sarsıntı meydana geldi. C. Fatih Terimin ayrılması Galatasaray da sarsıntıya neden oldu. D. Bir sarsıntı, uyandım uykudan, geçiyorduk yola benzer bir sudan.. şağıdaki cümlelerin hangisinde hesap sormak anlamında bir deyim kullanılmıştır?. Bu sorunlu evi almakla başına iş açtın. B. Takım başarısız olursa yakanıza yapışırım, bilmiş olun. C. Bu zavallı çocukların kılına bile dokunulmayacak. D. Gelinine toz kondurmaz, onu el üstünde tutar.. şağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz yargı içermektedir?. Çatıdan düşen kedime bir şey olmadı. B. Kanaryamı kediler öldürdü. C. kvaryum patlayınca balıkların hepsi öldü. D. Sokak köpeklerini belediye ekipleri zehirlemiş. Bir toplumun tümü mutlu değilse, hiç kimse mutlu olamaz. Bu, herkes aynı şeylere sahip olacak demek değildir; evren çeşitli yaratıklardan, varlıklardan oluşur. İnsanlar dünyasında da böyledi, kimi güzel çirkin, kimi daha çalışkan, kimi tembel, kimi çok yetenekli, kimi değil. Doğanın en yoksun kıldığı bireye de, insana yakışan bir yaşam sağlamak toplumun görevidir. 4. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?. Herkes mutlu değilse toplum mutlu olamaz. B. İnsana insanca yaşama olanağı sağlamak toplumun görevidir. C. Evren çok çeşitli yaratıklardan oluşmuştur. D. Toplumun mutlu olması için herkesin aynı yaşam koşullarına sahip olması gerekir. 5. şağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?. Karışık B. Kapıya C. Yedişer D. Dışarıya Ne giysiler biçtim acıdan Nerem değse oram tutuşur Kuşanmışım gibi kaç güneş Yine de ah bir yerim üşür 6. Bu dörtlükte ad olarak kullanılan kaç sözcük vardır?. B. 4 C. 5 D. 6

4 7. şağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat yapıca türemiştir?. Güzel bir günden sonra eve dönmüştük. B. Sert bakışlarıyla içimi titretiyordu. C. Top, yuvarlak masanın altındaymış. D. Su yılanları bu derede yaşar. 8. şağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük edattır?. Kızım ile arkadaşlık yapmak çok zordur. B. Yarın, sizin çocuklar bize gelecek mi? C. Sen ya da bir başkası fark etmez. D. Oku da adam ol, derdi babam. 9. şağıdakilerin hangisinde yüklem, türemiş eylem değildir?. Gözlerim yaşardı onu görünce. B. Beni yine yalnız mı bırakacaksın? C. O gece davetliler de çılgınca oynadı. D. Çocuğun elbisesi iyice küçülmüş. 0. şağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır?. Görünce hatırladım. B. Okumayınca olmaz. C. İçtiğimiz su çok soğuktu. D. Her gün yürüyüş yapmalıyız. Göğsüne bir serinliğin aktığını hisetti Necla Hanım.. Yukarıdaki altı çizili söz, cümlenin hangi öğesidir?. Özne B. Belirtili nesne C. Dolaylı tümleç D. Belirtisiz nesne. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?. Köşke sümbüllü yoldan gidiliyor B. Son filmini de izleyemedim. C. Depremzedeleri Üsküb e naklettiler D. Gelmiyeceğini duyunca çok üzüldüm.

5 rmağan Çiçekleri adlı bir kitap vardır ( I ) bilir misiniz ( II ) Okuyucularına ( III ) çaktırmadan öğütler verir( IV )onlara yol gösterir.. Bu parçada numaralanmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?. (.) (?) (,) (;) B. (;) (?) (,) (,) C. (,) (?) (.) (;) D. (.) (?) (;) (,) 4. şağıdaki sözcüğün hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?. Çocukluğumdan beri yalnız kalmaktan korkarım. B. Her şeyi ona anlatın da kendisini biraz toplasın. C. rtık bugünden sonra onunla arkadaşlık etmeyeceğim. D. dam bir türlü susmak bilmedi, konuştu da konuştu. 5. şağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü doğal destandır?. Nibelungen Odysseia Henriade B. Oğuz Kağan Şehname İlyada C. Çılgın Orlando Ramayana - Henriade D. Kaybolmuş Cennet Henriade Kurtarılmış Kudüs Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar, Tarihe karıştı eski sevdalar: Beyhude seslenir, beyhude çaülar Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi Faruk Nafiz ÇMLIBEL 6. Bu dizelerden, şairle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?. Şairlerin duygusal davrandığını düşünmektedir. B. Gerçek aşkların kalmamasından yakınmaktadır. C. Doğaya gereken önemin verilmediği kanısındadır. D. şkların eskisi kadar uzun sürmemesinden yakınmaktadır. Köpük olsam sularında Karışıp gitsem dalgana Rüyamı katsam rüyana Kaybolsam maviliğinde 7. Dörtlüğe göre, aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?. Rüya B. Dalga C. Deniz D. Gökyüzü 4

6 Fikirlerini halka daha kolay ulaştırabşlmek için düz yazının yanı sıra şiirden de yararlandı. Hece ölçüsüyle didaktik şiirler, manzum masal ve destanlar yazdı. Bu şiirlerinde Türk folklorundan, Dede Korkut Hikayeleri nden vb. Yararlandı. Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir, anlayışıyla hareket eden yazarın hece ölçüsünün benimsenip yaygınlaşmasına ve milli edebiyat hareketinin güç kazanmasına önemli katkıları olmuştur. Kızıl Elma ve ltın Işık yazarın şiirlerinin toplandığı yapıtlarıdı. 8. Bu parçada kimi özellikleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?. Ömer Seyfettin B. Ziya Gökalp C. Mehmet kif Ersoy D. Mehmet Emin Yurdakul 9. şağıdakilerin hangisinde yarım uyak kullanılmıştır?. Sana gençlüğümü kurban vermişim Yolunda dert alıp ömür yitirmişim. B. Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere Onlardır ancak el verecek kimse sizlere C. Koltukları eskimiş, perdeler hurda nnenin gelinlik aynası burada D. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına 0. Genellikle gazete ve dergiler için yazılan, yazarın işlediği konuya ilişkin kişisel görüş ve düşüncelerini kısaca ortaya koyduğu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?. Deneme B. Makale C. Söyleşi D. Fıkra 5

7 ENGLISH LNGUGE. Jenna gave a birthday party last night. We all had great fun although we knew it was not her birthday because she was born on /06/99. Jenna was born on.. the thirteenth of June, nineteen ninety-two B. thirteen of the June, nineteen ninety-two C. thirteenth of June, nineteen ninety-two D. June thirteenth, of nineteen ninety-two. Lana, Roger, Debbie, and Steven all attend the same school. They spend a lot of time together. They have many things in common. However, this summer they have decided to plan their summer holidays on their own. They will go hitchhiking in Europe. Look at the table below and c hoose the corre ct answer: LN R OGER DEBBIE STEVEN nd part of June ustria Belgium Sw itzerland France July Germany France ustria Belgium ugust France Germany France Switzerland st part of Switzerland ustria France Germany September. ll of them will visit different countries during the same months. B. None of them will be in the same country during the same month. C. Lana will visit three countries during the summer. D. Two of them will visit the same country during the same month... Yes, I ve walked a lot and now I m tired and hungry.. What is on the menu? Let me see. I don t understand this. Let s ask the waiter for advice. 4. Have you had a good afternoon, Susan? 5. I am too. What shall we have? The correct order of sentences to form a dialogue is B. 4 5 C. 4 5 D ONLY ONE of the words below CNNOT be used to complete the following sentence. Which one? Look! They re coming! Can t you see them? Jane is the girl wearing a white hat.. tall B. high C. smart D. elegant 6

8 5. Read the following sentences and then choose a sentence to complete the dialogue: Ben: This is an Identikit picture of Brian Smith. Look for him at airports and seaports. Diana: What has he done? Why is he wanted? Ben: He s a pickpocket,. he steals money, credit cards, passports B. he robs banks and cash-points. C. he breaks into houses. D. he kidnaps children. 6. In the following dialogue: Ro wena: Prince Charles will be in Oford tomorrow and meet the mayor of Oford. Tim: Who told you that? Let s go and him? from the following words:. salute. lecture. meet 4. chat with Tim should say, salute because.. this is what we do when we meet our friends. B. this is what people usually do when they meet a prince. C. this is how you show your respect to an important personality. D. it is not unusual for us to meet the members of the royal family. 7. Choose the correct answer to complete the sentence: He always wants to give to people around him.. advise B. advice C. advises D. advices 8. The sent ence I have been reading for ages. is in the.. Present simple tense B. Present perfect tense C. Present continuous tense D. Present perfect continuous tense 9. Look at the following verbs. One of them DOES NOT eist. Which one?. analyze B. carelize C. stabilize D. harmonize 7

9 0. Choose the best way to join the following sentences: They want to be happy. Understanding what makes people happy is essential.. They want to be happy so understanding what makes them happy is essential. B. They want to be happy because understanding what makes them happy is essential. C. They want to be happy that understanding what makes them happy is essential. D. They want to be happy although understanding what makes them happy is essential.. Choose the correct sentence:. We thought of him never as part of the family despite that the fact he was one of us. B. We never thought of him as part of the family despite the fact that he was one of us. C. We never thought of him as of the family part despite that the fact he was one of us. D. Despite we never thought of him as part of the family the fact that he was one of us.. Look at the words in the bo: asked one interviewer for the of opinion workers - the his The correct combination to form a sentence is:. The interviewer asked one of the workers for his opinion. B. The interviewer asked for his opinion one of the workers. C. The interviewer for his opinion asked one of the workers. D. For his opinion the interviewer asked one of the workers.. Which word is different?. goal B. stadium C. ball D. scorer 4. Choose the correct word to complete the following sentences: I could not his questions easily. They will all that you ask.. take B. choose C. answer D. respond 5. Which word below does NOT rhyme with the word victorious?. furious B. dangerous C. curious D. luurious 8

10 6. In the string of words: carefully, amazingly, wonderfully, carelessly, encouragingly, the word carelessly is different because.. it is an adjective B. it is an adverb C. its meaning is positive D. its meaning is negative 7. Read the paragraph carefully: Western ustralia is eight times the size of Britain, but it has only one million people. 900,000 of them live in and around the state capital, Perth. The other 00,000 people live in the outback, an area of,500,000 square kilometres. The area is hot and 0 0 dry. Temperatures are usually over 0 C in summer and sometimes 40 C. It hardly ever rains. Sheep farming is the main occupation, and the farms are called sheep stations in ustralia. The children can t go to school, and they hardly ever see a teacher. They have lessons from a two-way radio. It s called The School of the ir. The children can speak to the teacher and other children in the class by radio. Look at the highlighted part of the tet and complete the following sentence: The author.. knows eactly how big the area and population of Western ustralia is. B. is speculating about the size of the area and population of Western ustralia. C. is not certain about the size of the area and population of Western ustralia. D. doesn t know the eact size of the area of Western ustralia. 8. The followin g sign means:. tais are not allowed to park here. B. you can find a tai near here. C. the road is blocked for tais. D. tai transport is for free in this area. 9. In many countries people celebrate holidays of different kinds. This particular holiday is very much appreciated by children. On this occasion they wear masks and fancy costumes and go door to door saying Trick or treat. Below is the symbol of this holiday: The holiday is called:. Christmas B. Easter C. Halloween D. Thanksgiving 40. Read the following paragraph: Dianna went shopping yesterday. She first went into a greengrocer s. She bought a kilo of English apples. They cost.85. Then she took a kilo of French pears. They were.5. She also bought a kilo of English strawberries and half a kilo of Italian grapes. She paid.70 for these. She paid altogether.. five pounds and eighty pence B. si pounds and eighty pence C. four pounds and eighty pence D. three pounds and eighty pence 9

11 MTEMTİK 4. şağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?. a : a = a B. : a : a = a C. a a = a D. ( a ) + = a 4. Çember üzerindeki dört noktadan kaç üçgen çizilebilir?. B. 4 C. 5 D şağıdaki önem elerden hangisi doğrudur?. p : İki noktadan iki doğru geçer. B. q: Her dörgenin iki simetri ekseni vardır. C. a r : = a, a + a D. s : = = 0 Karesel denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. =, = 0 B. = 0, = C. = 9, = 9 D. =, = 45. = denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. = B. = C. = 5 D. = 7 0

12 46. a y = fonksiyonu veriliyor. P (,) noktası fonksiyona ait ise verilen fonksiyon aşağıdakşilewrden hangisidir?. 6 y = B. y = C. 4 y = D. 8 y = 47. = [,6 ] ve B = [, 8] kümeleri veriliyor. şağıdaki kesişim kümelerden hangisi doğrudur?. B = [, ] B. B = [, 8] C. B = [, 6] D. B = [6, 8] 48. f ( ) = 4 ve g () = kümeleri veriliyor f ( ) + g(0). 0 B. - C. - D. 4? 49. 5% 0 nin %5i kaçtır?. B. C. 5 D Üç ardışık sayının tolamı 6 dır. Sayılardan en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?. 7 B. 9 C. 4 D. 47

13 0 5. α = ve β = 80 açıları veriliyor. α + β = 0 ise açısı kaç derecedir?. = 60 B. = 70 C. = 80 D. = : + 4 [ ( 4 + )] işleminin sonucu aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak hesaplanmıştır?. 5 : + 4 [ ( 4 + )] = : = + = B. 5 : + 4 [ ( 4 + )] = [ 8 ] = 5 9 = 6 C. 5 : + 4 [ ( 4 + )] = [8 ] = 5 7 = 8 D. 5 : + 4 [ ( 4 + )] = [ 8 + ] = 7 + [ 7] = 7 7 = 0 y 5. y =, > 0, y > 0 ifadesinin y ye göre çözümü aşağıdakilerden y hangisidr?. B. C. D y = ( y)( + y + y ) özdeşliğine dayanarak aşağıdaki eşitliklerden hangisnin doğru olduğunu işaretleyiniz.. 8 = ( 8)( ) B. 8 = ( )( ) C. 8 = ( 8)( + + 8) D. 8 = ( )( + + 4) 55. İki sa yının toplamı 0, karelerinin toplamı ise 68 dir. Bu sayılar aşağıdakilerden hangileridir?. =, = 9 B. = 7, = C. =, = 8 D. =, 4 6 =

14 56. y = + 4 karesel fonksiyonu için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?. Fonksiyon peşiyodiktir. B. Fonksiyon K (, 4) noktasında en küçük min. değerini alır. C. Fonksiyon (, + ) aralığında pozitifdir.. D. Oy ordinat eksenini iki noktada keser. 57. Bir torbada, 6, sayıları vardır. Sayılraın ortalaması 0 ise sayısının sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir?. B. C. D. 58. Şekşlde BCD pralelkenarı ile MNBPQD düzgün altıgen çizilmiştir. [ M ] = [ MD], [ DQ] = [ QC] ve [DB] = 8 cm ise [M] doru parçasının uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?. cm B. cm C. 4 cm D. 5 c m 59. a, ( a 0) sayının çarpmaya göre simetriği aşağıdakileden hangisidir? :. a B. a C. a D. + a 60. Taba nı dikdörtgen ola n düzgün piramidin taban kenar uzunlukları a 6 cm, b = cm yüksekliği ise H = 5cm dir. Hacmini hesaplayınız.? (Piramidin hacmi V = B H bağıntısı ile hesaplanır) =,. B. C. D. V = 90cm V = 940cm V = 960cm V = 980cm

15 ifadesinin d eğeri aşağıdakilerden nhangisidir?. B. C. D kesrin rasyonel edilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir. 4 B. C. 6 D. 6. =, 4 kökleri olan karesel denklem aşağıdakilerden hangisidir? =. + 8 = 0 B. 8 = 0 C = 0 D. + 8 = = 7 denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?. = B. = 5 C. = 6 D. = a o b = a + 4b ikili işlem şeklşinde tanımlı ise o işleminin değeri ağaşıdakilerden hangisidr.. B. 4 C. 7 D. 9 4

16 66. log 0000 değeri kjaçtır?. B. 4 C. 0 D , 5, 0, 7, 6, _. dizisi bir kurala uymaktadır.eeksik olan sayı kaçtır?. B. C. 5 D π ϕ = açınınderece olarak değeri kaçtır? B C D ctg α cos α hangisine eşittir?. 0 B. C. sin α D. cos α π ( α kπ, α + kπ, k Z ) ifadesinin değeri aşağıdakilerden 70. y y = 0 hangisidir?. B. C. D. fonksiyonun y ye göre çözümü ( esplisist şekli ) aşağıdakilerden y =, ( ) y = +, ( ) + y =, ( ) y = +, ( ) 5

17 ENFORMTİK 7. Modülasyon ifadesinin anlamı nedir?. Kaynak sinyalin oluşturulması B. Sinyal özelliklerinin değiştirilmesi C. Sinyalin kaynak özelliklerine dönüştürülmesi D. Kaynak sinyalin yayımlanması 7. Şekilde seçilmiş olan komutun işlevi nedir?. İşlevsel makro nun uygulamaya konması B. İşlevsel bir makro nun oluşturulması C. İşlevsel makro nun kaydedilmesi D. İşlevsel makro nun silinmesi 7. Client-server tipli sisteme sahip bilgisayar ağına bağlı bilgisayarlar aşağıdaki hangi özellikleri vardır?. ynı önceliğe sahiptirler B. ynı programlara sahiptirler C. Farklı önceliklere sahiptirler D. Farklı programlara sahiptirler 74. Bilgisayara yetkisiz erişimden koruma olan Firewall özelliği aşağıdakilerden hangidir?. Herhangi bir virüse karşı koruma sağlayamaz B. Her tür virüse karşı koruma sağlar C. E-posta ile gelen virüslere karşı koruma sağlar D. E-posta ile gelen virüslere karşı koruma sağlayamaz 75. Ms Outlook programında Tasks komutunun işlevi nedir?. Bitmemiş görevler B. Yapılması gereken görevler C. Temas adreslerinin kaydedilmesi D. Planlamaya bağlı olarak görevlerin kaydedilmesi 6

18 76. şağıdaki dosya uzantılarından hangisi resim dosyalarını temsil etmez?. ls B. tif C. gif D. jpeg 77. Şekildeki verilere dayanarak E5 hücresindeki değer aşağıdakilerden hangisi olacaktır?. B. 5 C. 7 D Şekilde gösterilen donanım nedir?. Klavye B. Ekran C. Grafik Kart D. DVD-Rom ünitesi 79. Bir kilobayt kaç bayta eşittir?. KB= 500 bayt B. KB= 04 bayt C. KB= 000 bayt D. KB= 000 bayt 80. Metin biçimlendirmede Times New Roman ifadesinin anlamı nedir?. Yazı karakteri büyüklüğü B. Tablo şekillendirme C. Satır aralarındaki boşluk D. Yazı karakteri türü 7

19 8. Şekilde ki pencere hangi nesneler arasındaki bağlantının kurulmasına yarar?. Tablo B. Sorgu C. Form D. Rapor 8. MS Ecel programında işlev formülleri yazılırken konması gerekli olan ilk simge aşağıdakilerden hangisidir?. + B. # C. = D. 8. şağıdaki çevrel donanımlardan hangisi giriş-çıkış birimidir?. Yazıcı B. Modem C. Web kamera D. Tarayıcı 84. şağıdaki uzantılardan hangisi sıkıştırılmış dosyaları temsil eder?. jpg B. zip C. mp D. Swf 85. Şekilde kablosuz bir ağ gösterilmiştir. numaralı donanım aşağıdakilerden hangisidir?. Geniş bantlı modem B. Kablosuz ruter C. Server D. Konektör 8

20 EKONOMİ 86. Toprağın kullanılması fiyatına ne denir?. Kira B. Dividen C. Kamata D. Maaş 87. Kimler tarafından son kurs değer biçme ve değiştirme açısı düzenlenir?. Devlet tarafından B. rz ve talepten C. İsteğe göre D. Sadece istek 88. Bir şirketin eğer sıralı arcamaları 000 ise, ama üretim endüstrüsünün 40 katıysa, bu şirketin ortalama günlük harcaması nekadardır euro B euro C euro D euro 89. Bir şirketin günlük bilansını etkileyen olay nedir?. Ödenen maaşlar B. Şirketin binaları C. Piyasanın talebi D. Üreticilerin talebine göre 90. Kolektiv şirket olan kuruluşlar kimler tarafından yönetilmektedirler?. kolektiv ortakları B. İşçiler sendikası C. Kolektivde çalışanlar D. Kolektiv müdürler kurulu tarafından 9. Piyasa ekonomisinin karakteristik özelliği nedir?. Devletin hükümlülüğü B. Özel şirketlerin hükümlülüğü C. Bir şirketin piyasada yer alması D. Bir kişinin piyasada yer alması 9

21 9. Piyasada rekabetin üst safhlarda olduğu durumlarda taleb edilen ürün fiyatının yüksek olduğunda ne olur?. Fiyatlar artar B. Fiyatlar aynı kalır C. Fiyatlar düşer D. Fiaytalar önce artar ve stabildir 9. Talep sayısının yükselmesi sırasında fiyat durumu değişmediği sürece ne olur?. Ko ve K eğri çizgisinden,eğri çizgisi sol tarfa yerleşir B. Ko ve K eğri çizgisinden,eğri çizgisi sağ tarfa yerleşir C. Çizgi Ko pozisyonunda kalır D. Çizgi ilk başta K pozisyonunda kalır sonra ise Ko döner 94. Enflasyon ve deflasyon arsındaki fark nedir?. Enflasyon fiyatların düşmesini, deflasyon ise yükselmesini gösterir B. Enflasyon ekonominin yükselmesini, deflasyon ise stabiliğini gösterir C. Enflasyon fiyatların yükseltilmesini, deflasyon ise düşürülmesini gösterir. D. Enflasyon para değerinin yüksek olduğunu gösterir, deflasyon ise düşüşünü. 95. Ekonomik durgunlukta işsizliğin artması neyin göstergesidir.. İşsizlik düşer B. İşsizlik yükselir C. İşsizlik aynı kalır D. Başlangıçta işsizlik düşer 96. Uluslararası bir kuruluş olan GTT gümrük ve ticaret anlaşmaları için neden kurulmuştur.. Uluslarası ticarete farklı gümrük vergilerinin uygulanması B. Bankalardan daha kolay kredi alınması C. Şirketlerin uluslararası arenda daha başarılı olması D. Uluslararsı ticaret yapılması için kolaylık sağlanması 97. Tüketicinin piyasadaki amacı nedir?. Uygun fiyatta kaliteli malın alınması B. Fiyatlar önemli olmadan tüketimin artırılması C. Herşeyin piyasada satılması D. Çok fazla ürünün alınması fiyat ve kaliteye bakılmaksızın 0

22 98. Biznis planın bir parçası nedir?. Sadece şirketlerde işçi sayısının artırılması B. Şirketin haklarını koruma C. Dernekler ve çalışan şirketlerin korunması D. Biznis planın yapılışı, pretimin büyüklüğü ve piyasada kilit rolde olması 99. Tüketici birliğinin oluşma macı nedir?. Tüketicilerin haklarının korunması B. Dernek ve çalışanların haklarını koruma C. Yerel şirketleri koruma D. Şirketleri koruma 00. şağıdaki grafikte Şirketin hangi sistem ile çalıştığını açıklar?. Siyaysi sistem çalışılmasında B. Karışık sistem çalışmasında C. Çizgi sistemi çalışmasında D. Restriktiv sistem çalışmasında