REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA"

Transkript

1 KQSHM REPUBLIK E KOSOVËS REPUBLIK KOSOVO REPUBLIC OF KOSOV QEVERI E KOSOVËS - VLD KOSOV - GOVERNMENT OF KOSOV MINISTRI E RSIMIT E MINISTRSTVO OBRZOVNJ MINISTRY OF EDUCTION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY DVSM OLGUNLUK SINVI (ELEKTROTEKNİK, ULŞTIRM,MKİNE,İNŞT VE JEODEZİ,GRFİK,TEKSTİL) Priştine, haziran 00

2 Öğrencinin adı ve soyadı... Okulu... Sınav kılavuzu Süre: 00 soru için 80 dakika süreniz vardır.soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz başlar. Uyulması gereken kurallar!. Belediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz okunamayacaktır.. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır.. Her soruda tek doğru cevap vardır.soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir. 4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu HB kurşun kalem kullanınız. 5. şağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın. (bir) kâğıttaki soru numarasıdır. - HB kurşun kalemiyle cevap kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde doldurunuz. B D 6. Bir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz. 7. Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız. 8. Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız. 9. Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 0. Sınav süresini tamamen kullanınız.bütün soruları cevaplamaya çalşınız. Başarılar!

3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYTI. Sarsıntı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?. Bu saate kadar birkaç yer sarsıntısı hissetik. B. Kasise giren arabada büyük sarsıntı meydana geldi. C. Fatih Terimin ayrılması Galatasaray da sarsıntıya neden oldu. D. Bir sarsıntı, uyandım uykudan, geçiyorduk yola benzer bir sudan.. şağıdaki cümlelerin hangisinde hesap sormak anlamında bir deyim kullanılmıştır?. Bu sorunlu evi almakla başına iş açtın. B. Takım başarısız olursa yakanıza yapışırım, bilmiş olun. C. Bu zavallı çocukların kılına bile dokunulmayacak. D. Gelinine toz kondurmaz, onu el üstünde tutar.. şağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz yargı içermektedir?. Çatıdan düşen kedime bir şey olmadı. B. Kanaryamı kediler öldürdü. C. kvaryum patlayınca balıkların hepsi öldü. D. Sokak köpeklerini belediye ekipleri zehirlemiş. Bir toplumun tümü mutlu değilse, hiç kimse mutlu olamaz. Bu, herkes aynı şeylere sahip olacak demek değildir; evren çeşitli yaratıklardan, varlıklardan oluşur. İnsanlar dünyasında da böyledi, kimi güzel çirkin, kimi daha çalışkan, kimi tembel, kimi çok yetenekli, kimi değil. Doğanın en yoksun kıldığı bireye de, insana yakışan bir yaşam sağlamak toplumun görevidir. 4. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?. Herkes mutlu değilse toplum mutlu olamaz. B. İnsana insanca yaşama olanağı sağlamak toplumun görevidir. C. Evren çok çeşitli yaratıklardan oluşmuştur. D. Toplumun mutlu olması için herkesin aynı yaşam koşullarına sahip olması gerekir. 5. şağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?. Karışık B. Kapıya C. Yedişer D. Dışarıya Ne giysiler biçtim acıdan Nerem değse oram tutuşur Kuşanmışım gibi kaç güneş Yine de ah bir yerim üşür 6. Bu dörtlükte ad olarak kullanılan kaç sözcük vardır?. B. 4 C. 5 D. 6

4 7. şağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat yapıca türemiştir?. Güzel bir günden sonra eve dönmüştük. B. Sert bakışlarıyla içimi titretiyordu. C. Top, yuvarlak masanın altındaymış. D. Su yılanları bu derede yaşar. 8. şağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük edattır?. Kızım ile arkadaşlık yapmak çok zordur. B. Yarın, sizin çocuklar bize gelecek mi? C. Sen ya da bir başkası fark etmez. D. Oku da adam ol, derdi babam. 9. şağıdakilerin hangisinde yüklem, türemiş eylem değildir?. Gözlerim yaşardı onu görünce. B. Beni yine yalnız mı bırakacaksın? C. O gece davetliler de çılgınca oynadı. D. Çocuğun elbisesi iyice küçülmüş. 0. şağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır?. Görünce hatırladım. B. Okumayınca olmaz. C. İçtiğimiz su çok soğuktu. D. Her gün yürüyüş yapmalıyız. Göğsüne bir serinliğin aktığını hisetti Necla Hanım.. Yukarıdaki altı çizili söz, cümlenin hangi öğesidir?. Özne B. Belirtili nesne C. Dolaylı tümleç D. Belirtisiz nesne. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?. Köşke sümbüllü yoldan gidiliyor B. Son filmini de izleyemedim. C. Depremzedeleri Üsküb e naklettiler D. Gelmiyeceğini duyunca çok üzüldüm.

5 rmağan Çiçekleri adlı bir kitap vardır ( I ) bilir misiniz ( II ) Okuyucularına ( III ) çaktırmadan öğütler verir( IV )onlara yol gösterir.. Bu parçada numaralanmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?. (.) (?) (,) (;) B. (;) (?) (,) (,) C. (,) (?) (.) (;) D. (.) (?) (;) (,) 4. şağıdaki sözcüğün hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?. Çocukluğumdan beri yalnız kalmaktan korkarım. B. Her şeyi ona anlatın da kendisini biraz toplasın. C. rtık bugünden sonra onunla arkadaşlık etmeyeceğim. D. dam bir türlü susmak bilmedi, konuştu da konuştu. 5. şağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü doğal destandır?. Nibelungen Odysseia Henriade B. Oğuz Kağan Şehname İlyada C. Çılgın Orlando Ramayana - Henriade D. Kaybolmuş Cennet Henriade Kurtarılmış Kudüs Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar, Tarihe karıştı eski sevdalar: Beyhude seslenir, beyhude çaülar Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi Faruk Nafiz ÇMLIBEL 6. Bu dizelerden, şairle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?. Şairlerin duygusal davrandığını düşünmektedir. B. Gerçek aşkların kalmamasından yakınmaktadır. C. Doğaya gereken önemin verilmediği kanısındadır. D. şkların eskisi kadar uzun sürmemesinden yakınmaktadır. Köpük olsam sularında Karışıp gitsem dalgana Rüyamı katsam rüyana Kaybolsam maviliğinde 7. Dörtlüğe göre, aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?. Rüya B. Dalga C. Deniz D. Gökyüzü 4

6 Fikirlerini halka daha kolay ulaştırabşlmek için düz yazının yanı sıra şiirden de yararlandı. Hece ölçüsüyle didaktik şiirler, manzum masal ve destanlar yazdı. Bu şiirlerinde Türk folklorundan, Dede Korkut Hikayeleri nden vb. Yararlandı. Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir, anlayışıyla hareket eden yazarın hece ölçüsünün benimsenip yaygınlaşmasına ve milli edebiyat hareketinin güç kazanmasına önemli katkıları olmuştur. Kızıl Elma ve ltın Işık yazarın şiirlerinin toplandığı yapıtlarıdı. 8. Bu parçada kimi özellikleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?. Ömer Seyfettin B. Ziya Gökalp C. Mehmet kif Ersoy D. Mehmet Emin Yurdakul 9. şağıdakilerin hangisinde yarım uyak kullanılmıştır?. Sana gençlüğümü kurban vermişim Yolunda dert alıp ömür yitirmişim. B. Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere Onlardır ancak el verecek kimse sizlere C. Koltukları eskimiş, perdeler hurda nnenin gelinlik aynası burada D. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına 0. Genellikle gazete ve dergiler için yazılan, yazarın işlediği konuya ilişkin kişisel görüş ve düşüncelerini kısaca ortaya koyduğu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?. Deneme B. Makale C. Söyleşi D. Fıkra 5

7 ENGLISH LNGUGE. Jenna gave a birthday party last night. We all had great fun although we knew it was not her birthday because she was born on /06/99. Jenna was born on.. the thirteenth of June, nineteen ninety-two B. thirteen of the June, nineteen ninety-two C. thirteenth of June, nineteen ninety-two D. June thirteenth, of nineteen ninety-two. Lana, Roger, Debbie, and Steven all attend the same school. They spend a lot of time together. They have many things in common. However, this summer they have decided to plan their summer holidays on their own. They will go hitchhiking in Europe. Look at the table below and c hoose the corre ct answer: LN R OGER DEBBIE STEVEN nd part of June ustria Belgium Sw itzerland France July Germany France ustria Belgium ugust France Germany France Switzerland st part of Switzerland ustria France Germany September. ll of them will visit different countries during the same months. B. None of them will be in the same country during the same month. C. Lana will visit three countries during the summer. D. Two of them will visit the same country during the same month... Yes, I ve walked a lot and now I m tired and hungry.. What is on the menu? Let me see. I don t understand this. Let s ask the waiter for advice. 4. Have you had a good afternoon, Susan? 5. I am too. What shall we have? The correct order of sentences to form a dialogue is B. 4 5 C. 4 5 D ONLY ONE of the words below CNNOT be used to complete the following sentence. Which one? Look! They re coming! Can t you see them? Jane is the girl wearing a white hat.. tall B. high C. smart D. elegant 6

8 5. Read the following sentences and then choose a sentence to complete the dialogue: Ben: This is an Identikit picture of Brian Smith. Look for him at airports and seaports. Diana: What has he done? Why is he wanted? Ben: He s a pickpocket,. he steals money, credit cards, passports B. he robs banks and cash-points. C. he breaks into houses. D. he kidnaps children. 6. In the following dialogue: Ro wena: Prince Charles will be in Oford tomorrow and meet the mayor of Oford. Tim: Who told you that? Let s go and him? from the following words:. salute. lecture. meet 4. chat with Tim should say, salute because.. this is what we do when we meet our friends. B. this is what people usually do when they meet a prince. C. this is how you show your respect to an important personality. D. it is not unusual for us to meet the members of the royal family. 7. Choose the correct answer to complete the sentence: He always wants to give to people around him.. advise B. advice C. advises D. advices 8. The sent ence I have been reading for ages. is in the.. Present simple tense B. Present perfect tense C. Present continuous tense D. Present perfect continuous tense 9. Look at the following verbs. One of them DOES NOT eist. Which one?. analyze B. carelize C. stabilize D. harmonize 7

9 0. Choose the best way to join the following sentences: They want to be happy. Understanding what makes people happy is essential.. They want to be happy so understanding what makes them happy is essential. B. They want to be happy because understanding what makes them happy is essential. C. They want to be happy that understanding what makes them happy is essential. D. They want to be happy although understanding what makes them happy is essential.. Choose the correct sentence:. We thought of him never as part of the family despite that the fact he was one of us. B. We never thought of him as part of the family despite the fact that he was one of us. C. We never thought of him as of the family part despite that the fact he was one of us. D. Despite we never thought of him as part of the family the fact that he was one of us.. Look at the words in the bo: asked one interviewer for the of opinion workers - the his The correct combination to form a sentence is:. The interviewer asked one of the workers for his opinion. B. The interviewer asked for his opinion one of the workers. C. The interviewer for his opinion asked one of the workers. D. For his opinion the interviewer asked one of the workers.. Which word is different?. goal B. stadium C. ball D. scorer 4. Choose the correct word to complete the following sentences: I could not his questions easily. They will all that you ask.. take B. choose C. answer D. respond 5. Which word below does NOT rhyme with the word victorious?. furious B. dangerous C. curious D. luurious 8

10 6. In the string of words: carefully, amazingly, wonderfully, carelessly, encouragingly, the word carelessly is different because.. it is an adjective B. it is an adverb C. its meaning is positive D. its meaning is negative 7. Read the paragraph carefully: Western ustralia is eight times the size of Britain, but it has only one million people. 900,000 of them live in and around the state capital, Perth. The other 00,000 people live in the outback, an area of,500,000 square kilometres. The area is hot and 0 0 dry. Temperatures are usually over 0 C in summer and sometimes 40 C. It hardly ever rains. Sheep farming is the main occupation, and the farms are called sheep stations in ustralia. The children can t go to school, and they hardly ever see a teacher. They have lessons from a two-way radio. It s called The School of the ir. The children can speak to the teacher and other children in the class by radio. Look at the highlighted part of the tet and complete the following sentence: The author.. knows eactly how big the area and population of Western ustralia is. B. is speculating about the size of the area and population of Western ustralia. C. is not certain about the size of the area and population of Western ustralia. D. doesn t know the eact size of the area of Western ustralia. 8. The followin g sign means:. tais are not allowed to park here. B. you can find a tai near here. C. the road is blocked for tais. D. tai transport is for free in this area. 9. In many countries people celebrate holidays of different kinds. This particular holiday is very much appreciated by children. On this occasion they wear masks and fancy costumes and go door to door saying Trick or treat. Below is the symbol of this holiday: The holiday is called:. Christmas B. Easter C. Halloween D. Thanksgiving 40. Read the following paragraph: Dianna went shopping yesterday. She first went into a greengrocer s. She bought a kilo of English apples. They cost.85. Then she took a kilo of French pears. They were.5. She also bought a kilo of English strawberries and half a kilo of Italian grapes. She paid.70 for these. She paid altogether.. five pounds and eighty pence B. si pounds and eighty pence C. four pounds and eighty pence D. three pounds and eighty pence 9

11 MTEMTİK 4. şağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?. a : a = a B. : a : a = a C. a a = a D. ( a ) + = a 4. Çember üzerindeki dört noktadan kaç üçgen çizilebilir?. B. 4 C. 5 D şağıdaki önem elerden hangisi doğrudur?. p : İki noktadan iki doğru geçer. B. q: Her dörgenin iki simetri ekseni vardır. C. a r : = a, a + a D. s : = = 0 Karesel denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. =, = 0 B. = 0, = C. = 9, = 9 D. =, = 45. = denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. = B. = C. = 5 D. = 7 0

12 46. a y = fonksiyonu veriliyor. P (,) noktası fonksiyona ait ise verilen fonksiyon aşağıdakşilewrden hangisidir?. 6 y = B. y = C. 4 y = D. 8 y = 47. = [,6 ] ve B = [, 8] kümeleri veriliyor. şağıdaki kesişim kümelerden hangisi doğrudur?. B = [, ] B. B = [, 8] C. B = [, 6] D. B = [6, 8] 48. f ( ) = 4 ve g () = kümeleri veriliyor f ( ) + g(0). 0 B. - C. - D. 4? 49. 5% 0 nin %5i kaçtır?. B. C. 5 D Üç ardışık sayının tolamı 6 dır. Sayılardan en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?. 7 B. 9 C. 4 D. 47

13 0 5. α = ve β = 80 açıları veriliyor. α + β = 0 ise açısı kaç derecedir?. = 60 B. = 70 C. = 80 D. = : + 4 [ ( 4 + )] işleminin sonucu aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak hesaplanmıştır?. 5 : + 4 [ ( 4 + )] = : = + = B. 5 : + 4 [ ( 4 + )] = [ 8 ] = 5 9 = 6 C. 5 : + 4 [ ( 4 + )] = [8 ] = 5 7 = 8 D. 5 : + 4 [ ( 4 + )] = [ 8 + ] = 7 + [ 7] = 7 7 = 0 y 5. y =, > 0, y > 0 ifadesinin y ye göre çözümü aşağıdakilerden y hangisidr?. B. C. D y = ( y)( + y + y ) özdeşliğine dayanarak aşağıdaki eşitliklerden hangisnin doğru olduğunu işaretleyiniz.. 8 = ( 8)( ) B. 8 = ( )( ) C. 8 = ( 8)( + + 8) D. 8 = ( )( + + 4) 55. İki sa yının toplamı 0, karelerinin toplamı ise 68 dir. Bu sayılar aşağıdakilerden hangileridir?. =, = 9 B. = 7, = C. =, = 8 D. =, 4 6 =

14 56. y = + 4 karesel fonksiyonu için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?. Fonksiyon peşiyodiktir. B. Fonksiyon K (, 4) noktasında en küçük min. değerini alır. C. Fonksiyon (, + ) aralığında pozitifdir.. D. Oy ordinat eksenini iki noktada keser. 57. Bir torbada, 6, sayıları vardır. Sayılraın ortalaması 0 ise sayısının sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir?. B. C. D. 58. Şekşlde BCD pralelkenarı ile MNBPQD düzgün altıgen çizilmiştir. [ M ] = [ MD], [ DQ] = [ QC] ve [DB] = 8 cm ise [M] doru parçasının uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?. cm B. cm C. 4 cm D. 5 c m 59. a, ( a 0) sayının çarpmaya göre simetriği aşağıdakileden hangisidir? :. a B. a C. a D. + a 60. Taba nı dikdörtgen ola n düzgün piramidin taban kenar uzunlukları a 6 cm, b = cm yüksekliği ise H = 5cm dir. Hacmini hesaplayınız.? (Piramidin hacmi V = B H bağıntısı ile hesaplanır) =,. B. C. D. V = 90cm V = 940cm V = 960cm V = 980cm

15 ifadesinin d eğeri aşağıdakilerden nhangisidir?. B. C. D kesrin rasyonel edilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir. 4 B. C. 6 D. 6. =, 4 kökleri olan karesel denklem aşağıdakilerden hangisidir? =. + 8 = 0 B. 8 = 0 C = 0 D. + 8 = = 7 denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?. = B. = 5 C. = 6 D. = a o b = a + 4b ikili işlem şeklşinde tanımlı ise o işleminin değeri ağaşıdakilerden hangisidr.. B. 4 C. 7 D. 9 4

16 66. log 0000 değeri kjaçtır?. B. 4 C. 0 D , 5, 0, 7, 6, _. dizisi bir kurala uymaktadır.eeksik olan sayı kaçtır?. B. C. 5 D π ϕ = açınınderece olarak değeri kaçtır? B C D ctg α cos α hangisine eşittir?. 0 B. C. sin α D. cos α π ( α kπ, α + kπ, k Z ) ifadesinin değeri aşağıdakilerden 70. y y = 0 hangisidir?. B. C. D. fonksiyonun y ye göre çözümü ( esplisist şekli ) aşağıdakilerden y =, ( ) y = +, ( ) + y =, ( ) y = +, ( ) 5

17 ENFORMTİK 7. Modülasyon ifadesinin anlamı nedir?. Kaynak sinyalin oluşturulması B. Sinyal özelliklerinin değiştirilmesi C. Sinyalin kaynak özelliklerine dönüştürülmesi D. Kaynak sinyalin yayımlanması 7. Şekilde seçilmiş olan komutun işlevi nedir?. İşlevsel makro nun uygulamaya konması B. İşlevsel bir makro nun oluşturulması C. İşlevsel makro nun kaydedilmesi D. İşlevsel makro nun silinmesi 7. Client-server tipli sisteme sahip bilgisayar ağına bağlı bilgisayarlar aşağıdaki hangi özellikleri vardır?. ynı önceliğe sahiptirler B. ynı programlara sahiptirler C. Farklı önceliklere sahiptirler D. Farklı programlara sahiptirler 74. Bilgisayara yetkisiz erişimden koruma olan Firewall özelliği aşağıdakilerden hangidir?. Herhangi bir virüse karşı koruma sağlayamaz B. Her tür virüse karşı koruma sağlar C. E-posta ile gelen virüslere karşı koruma sağlar D. E-posta ile gelen virüslere karşı koruma sağlayamaz 75. Ms Outlook programında Tasks komutunun işlevi nedir?. Bitmemiş görevler B. Yapılması gereken görevler C. Temas adreslerinin kaydedilmesi D. Planlamaya bağlı olarak görevlerin kaydedilmesi 6

18 76. şağıdaki dosya uzantılarından hangisi resim dosyalarını temsil etmez?. ls B. tif C. gif D. jpeg 77. Şekildeki verilere dayanarak E5 hücresindeki değer aşağıdakilerden hangisi olacaktır?. B. 5 C. 7 D Şekilde gösterilen donanım nedir?. Klavye B. Ekran C. Grafik Kart D. DVD-Rom ünitesi 79. Bir kilobayt kaç bayta eşittir?. KB= 500 bayt B. KB= 04 bayt C. KB= 000 bayt D. KB= 000 bayt 80. Metin biçimlendirmede Times New Roman ifadesinin anlamı nedir?. Yazı karakteri büyüklüğü B. Tablo şekillendirme C. Satır aralarındaki boşluk D. Yazı karakteri türü 7

19 8. Şekilde ki pencere hangi nesneler arasındaki bağlantının kurulmasına yarar?. Tablo B. Sorgu C. Form D. Rapor 8. MS Ecel programında işlev formülleri yazılırken konması gerekli olan ilk simge aşağıdakilerden hangisidir?. + B. # C. = D. 8. şağıdaki çevrel donanımlardan hangisi giriş-çıkış birimidir?. Yazıcı B. Modem C. Web kamera D. Tarayıcı 84. şağıdaki uzantılardan hangisi sıkıştırılmış dosyaları temsil eder?. jpg B. zip C. mp D. Swf 85. Şekilde kablosuz bir ağ gösterilmiştir. numaralı donanım aşağıdakilerden hangisidir?. Geniş bantlı modem B. Kablosuz ruter C. Server D. Konektör 8

20 EKONOMİ 86. Toprağın kullanılması fiyatına ne denir?. Kira B. Dividen C. Kamata D. Maaş 87. Kimler tarafından son kurs değer biçme ve değiştirme açısı düzenlenir?. Devlet tarafından B. rz ve talepten C. İsteğe göre D. Sadece istek 88. Bir şirketin eğer sıralı arcamaları 000 ise, ama üretim endüstrüsünün 40 katıysa, bu şirketin ortalama günlük harcaması nekadardır euro B euro C euro D euro 89. Bir şirketin günlük bilansını etkileyen olay nedir?. Ödenen maaşlar B. Şirketin binaları C. Piyasanın talebi D. Üreticilerin talebine göre 90. Kolektiv şirket olan kuruluşlar kimler tarafından yönetilmektedirler?. kolektiv ortakları B. İşçiler sendikası C. Kolektivde çalışanlar D. Kolektiv müdürler kurulu tarafından 9. Piyasa ekonomisinin karakteristik özelliği nedir?. Devletin hükümlülüğü B. Özel şirketlerin hükümlülüğü C. Bir şirketin piyasada yer alması D. Bir kişinin piyasada yer alması 9

21 9. Piyasada rekabetin üst safhlarda olduğu durumlarda taleb edilen ürün fiyatının yüksek olduğunda ne olur?. Fiyatlar artar B. Fiyatlar aynı kalır C. Fiyatlar düşer D. Fiaytalar önce artar ve stabildir 9. Talep sayısının yükselmesi sırasında fiyat durumu değişmediği sürece ne olur?. Ko ve K eğri çizgisinden,eğri çizgisi sol tarfa yerleşir B. Ko ve K eğri çizgisinden,eğri çizgisi sağ tarfa yerleşir C. Çizgi Ko pozisyonunda kalır D. Çizgi ilk başta K pozisyonunda kalır sonra ise Ko döner 94. Enflasyon ve deflasyon arsındaki fark nedir?. Enflasyon fiyatların düşmesini, deflasyon ise yükselmesini gösterir B. Enflasyon ekonominin yükselmesini, deflasyon ise stabiliğini gösterir C. Enflasyon fiyatların yükseltilmesini, deflasyon ise düşürülmesini gösterir. D. Enflasyon para değerinin yüksek olduğunu gösterir, deflasyon ise düşüşünü. 95. Ekonomik durgunlukta işsizliğin artması neyin göstergesidir.. İşsizlik düşer B. İşsizlik yükselir C. İşsizlik aynı kalır D. Başlangıçta işsizlik düşer 96. Uluslararası bir kuruluş olan GTT gümrük ve ticaret anlaşmaları için neden kurulmuştur.. Uluslarası ticarete farklı gümrük vergilerinin uygulanması B. Bankalardan daha kolay kredi alınması C. Şirketlerin uluslararası arenda daha başarılı olması D. Uluslararsı ticaret yapılması için kolaylık sağlanması 97. Tüketicinin piyasadaki amacı nedir?. Uygun fiyatta kaliteli malın alınması B. Fiyatlar önemli olmadan tüketimin artırılması C. Herşeyin piyasada satılması D. Çok fazla ürünün alınması fiyat ve kaliteye bakılmaksızın 0

22 98. Biznis planın bir parçası nedir?. Sadece şirketlerde işçi sayısının artırılması B. Şirketin haklarını koruma C. Dernekler ve çalışan şirketlerin korunması D. Biznis planın yapılışı, pretimin büyüklüğü ve piyasada kilit rolde olması 99. Tüketici birliğinin oluşma macı nedir?. Tüketicilerin haklarının korunması B. Dernek ve çalışanların haklarını koruma C. Yerel şirketleri koruma D. Şirketleri koruma 00. şağıdaki grafikte Şirketin hangi sistem ile çalıştığını açıklar?. Siyaysi sistem çalışılmasında B. Karışık sistem çalışmasında C. Çizgi sistemi çalışmasında D. Restriktiv sistem çalışmasında

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Eylül, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2012 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI (COPE) I. ve II. AŞAMA KILAVUZU EYLÜL, 2014 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2011 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT 00 - YÖS / TÖBT. ve. sorularda, I. gruptaki sözcüklerin harfleri birer rakamla gösterilerek II. gruptaki sayılar elde edilmiştir. Soru işaretiyle belirtilen sözcüğün hangi sayıyla gösterildiğini bulunuz.

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPULIKA E KOSOVËS REPULIKA KOSOVO REPULIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO ORAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 1. SEVİYE TESPİT SINAVI 13 OCAK 2016 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE

DERS YILI 4.SINIF 1. SEVİYE TESPİT SINAVI 13 OCAK 2016 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE Kitapçığı 2015-2016 DERS YILI 4.SINIF 1. SEVİYE TESPİT SINAVI 13 OCAK 2016 ÇARŞAMBA Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE GENEL AÇIKLAMA TÜRKÇE- SOSYAL

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI PROFICIENY IN ACADEMIC ENGLISH (PAE) 1. ve 2. AŞAMA KILAVUZU http:// engprepstudent.bilkent.edu.tr

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +?

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Reading (Okuma) I do not run. (Koşmam.) We do not go to the park. (Parka gitmeyiz.) You do not dance. (Dans etmezsin.) They do not

Detaylı

Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice

Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice Entry Grammar Lesson 52 Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice Ders 53: Edilgen Çatının Sorgulama Formu Reading (Okuma) Is that letter written by him? (Bu mektup onun tarafından mı yazılmış?)

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 2.SEVİYE TESPİT SINAVI 06 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre: 90dk. 1.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK- İNGİLİZCE

DERS YILI 4.SINIF 2.SEVİYE TESPİT SINAVI 06 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre: 90dk. 1.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK- İNGİLİZCE Kitapçığı 2014-2015 DERS YILI 4.SINIF 2.SEVİYE TESPİT SINAVI 06 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Süre: 90dk. 1.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK- İNGİLİZCE GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçık

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Lesson 38: Infinitive 3. (how, what, where, when + infinitive) Ders 38: Mastar 3. (nasıl, ne, nerede, ne zaman + mastar)

Lesson 38: Infinitive 3. (how, what, where, when + infinitive) Ders 38: Mastar 3. (nasıl, ne, nerede, ne zaman + mastar) Lesson 38: Infinitive 3 (how, what, where, when + infinitive) Ders 38: Mastar 3 (nasıl, ne, nerede, ne zaman + mastar) Reading (Okuma) He knows how to cook spaghetti. ( O spagettinin nasıl pişirileceğini

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam)

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) FUNCTİONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information (Soru sorma ve bilgisini, verme ) Greeting and introducing oneself (Selamlaşma ve kendini tanıtma

Detaylı

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet Yardımsever Arkadaşınız ÖĞRENCİ RAPORU Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı Your Helpful Friend Unit One Answer Sheet HY3230 Aşağıdaki boşlukları doldurun: İsminiz... ICI Öğrenci Numaranız... (Eğer öğrenci numaranızı

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI

DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI Kitapçığı 2014-2015 DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 Süre: 90 dk. II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI GENEL

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur.

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur. Bu derste Past Continuous Tense zamamnını öğreneceksiniz. Past Continuous Tense geçmişte sürekli olarak gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan bir zamandır. Past Continuous Tense yardımcı fiil olarak

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki 8. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ Another Brick in the Wall (Duvardaki Bir Başka Tuğla) Pink Floyd We don't need no education Need: İhtiyaç duymak Education: Eğitim İhtiyacımız yok, eğitime hayır

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 0 YGS MATEMATİK. m olduğuna göre, m kaçtır?. a a a a olduğuna göre, a kaçtır? A) B) ) D) 6 E) 7 A) B) ) D) 9 E) 9.. (0,) (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,06 B) 0,08 ) 0, D) 0, E) 0, A B B D B A BD 9?

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz?

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz? Ad : Soyad : S n f : Nu : Okulu :. S T R O U S E R S C S K S I R T Yukar da bir bulmacan n çözümü verilmifltir. Afla daki seçeneklerden bir tanesinden bulmacan n çözümünde bahsedilmemifltir. Buna göre

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

Lesson 49: hardly, rarely, never. Ders 49: hemen hemen, nadiren, asla/hiç

Lesson 49: hardly, rarely, never. Ders 49: hemen hemen, nadiren, asla/hiç Lesson 49: hardly, rarely, never Ders 49: hemen hemen, nadiren, asla/hiç Reading (Okuma) I rarely drink alcohol. ( Nadiren alkol içerim. ) My father rarely listens to classical music. ( Babam nadiren klasik

Detaylı

Lesson 69: Articles. Ders 69: Tanımlıklar

Lesson 69: Articles. Ders 69: Tanımlıklar Lesson 69: Articles Ders 69: Tanımlıklar Reading (Okuma) Could you open the window? (Pencereyi açar mısın? The Sun is shining. (Güneş parlıyor.) I go out only twice a month. (Ayda sadece iki kere dışarı

Detaylı

1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi

1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi 1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi Free Time / Boş Zaman Ünite 5 te bu konuları öğreneceksiniz Geniş zaman kullanarak soru sormayı Yaptığınız bir şeyi hangi sıklıkta yaptığınızı söylemeyi Boş zaman

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 2. SINIF 1 Türkçe 2 Görgü kuralları (D.1.3) 2 Türkçe 2 Karşılaştırma (K.2.13) 3 Türkçe 2 Metinle ilgili soruları cevaplandırma (O.2.2) 4 Türkçe 2 Şiirin ana duygusu (O.2.10)

Detaylı

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher.

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher. (Okulda hasta) List of characters (Karakter listesi) Leila, the sick girl Sick girl s friend Class teacher Nurse (Leyla, hasta kız) (Hasta kızın arkadaşı) (Sınıf öğretmeni) (Hemşire) Girl with bike rider

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. Üç basamaklı doğal saılardan kaç tanesi, 8 ve ile tam bölünür? 8 9. ile in geometrik ortası z dir. ( z). ( z ). z aşağıdakilerden hangisidir?. 9 ifadesinin cinsinden değeri

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET 1 KOLAYAOF 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı