ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI"

Transkript

1 ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI Sayfa Yüklendiğinde; Access Komutu; VERİTABANINA BAĞLANTI GERÇEKLEŞTİRMEK OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); SQL Komutu; baglanti.close(); Response.Write("bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi...!!!"); SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source=admin(admin=bilgisayarımızın adıdır)\\sqlexpress;initial Catalog=deneme ;integrated security=sspi"); Response.Write("bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleşti"); baglan.close(); Form sayfası yüklendiğinde; COMMAND NESNESİ OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("select * from ailebilgileri", baglanti); alinan_veri = komut.executereader(); baglanti.close(); Response.Write("bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi...!!! ve veriler command nesnesi ile okundu...!!!!"); Form sayfası yüklendiğinde; DATAREADER NESNESİ Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 1

2 OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("select * from ailebilgileri", baglanti); OleDbDataReader alinan_veri; alinan_veri = komut.executereader(); while (alinan_veri.read()) { Response.Write(alinan_veri["anneadi"] + "<br>"); } FORM NESNELERİNİ KULLANARAK VERİTABANINDAN VERİ ÇEKMEK Button click olayına; (Forma Bir button ve bir de textbox gerek.) string koşul; koşul = TextBox1.Text; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("select * from ailebilgileri where anneadi like '%" +koşul+ "%'", baglanti); OleDbDataReader alinan_veri; alinan_veri = komut.executereader(); while (alinan_veri.read()) { Response.Write (alinan_veri["anneadi"] + " " + alinan_veri["babaadi"] + " " + alinan_veri["hobileri"] + " " + "<br>"); } Veritabanı: ÇİFT KOŞULA BAĞLI OLARAK VERİTABANINDAN VERİ ÇEKMEK Form Görüntüsü: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 2

3 Button click olayına; (Forma Bir button ve 2 de textbox gerek.) string Adı, Soyadı; Adı = TextBox1.Text; Soyadı = TextBox2.Text; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("select * from OgrenciBilgileri where ad Like '%" + Adı + "%' AND soyad Like '%" + Soyadı + "%'", baglanti); OleDbDataReader alinan_veri; alinan_veri = komut.executereader(); while (alinan_veri.read()) { Response.Write(alinan_veri["ad"] + " " + alinan_veri["soyad"] + " " + alinan_veri["yaş"] + " " + "<br>"); } VERİTABANINA VERİ EKLEMEK (INSERT INTO OLAYI) //using system.data; //using system.data.oledb; eklemeyi unutmayın!!!!!!!!! Sayfa Yükleme Olayına; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut = new OleDbCommand("INSERT INTO OgrenciBilgileri (ad, soyad) Values ('Ahmet', 'Can')", baglanti); Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 3

4 komut.executenonquery(); Response.Write("Veriler Başarılı Bir Şekilde Veritabanına Eklendi."); Sql Veritabanını Kullanarak Veritabanına Veri Eklemek; // usins system.data; //using system.data.sqlclient; Eklemeyi Unutmayın. SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source=admin\\SQLEXPRESS;initial Catalog=master (Veritabanı adı);integrated security=sspi"); baglan.open(); SqlCommand komut = new SqlCommand("insert into OgrenciBilgileri(Adı,Soyadı) values ('Meral','Aktaş')", baglan); komut.executenonquery(); Response.Write("Veriler başarılı bir şekilde veritabanına eklendi!"); baglan.close(); FORM ELEMANLARINI KULLANARAK VERİTABANINA VERİ EKLEMEK Forma (bir buton, 4 tane textbox ve 1 tane de label ekleyelim) Buton click olayına; //using system.data; //using system.data.oledb; eklemeyi unutmayın!!!!!!!!! string ad, soyad, yaş, doğumtarihi; ad = TextBox1.Text; soyad = TextBox2.Text; yaş = TextBox3.Text; doğumtarihi = TextBox4.Text; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA SOURCE=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("insert into OgrenciBilgileri (ad,soyad,yaş,doğumtarihi) values ('" + ad + "', '" + soyad + "', '" + yaş + "', '" + doğumtarihi + "')", baglanti); komut.executenonquery(); Label1.Text=("Bilgileriniz Başarılı bir şekilde veritabanına kaydedildi."); baglanti.close(); Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 4

5 VERİTABANINDA VERİ GÜNCELLEMEK (UPDATE SET OLAYI) buraya kadarrrrr Sayfa yüklendiğinde yazılacak kod (Sayfaya bir tane Label eklenecektir.); OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("UPDATE ailebilgileri SET anneadi='fatma' where anneadi like 'islim'", baglanti); int updatesayi; updatesayi = komut.executenonquery(); Labbel1.Text=(updatesayi + " " + "kayıt güncellendi"); baglanti.close(); FORM ELEMANLARINI KULLANARAK VERİTABANINDA VERİ GÜNCELLEMEK Ekran Görüntüsü; Veritabanımız; Button click olayına; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA SOURCE=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 5

6 OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("UPDATE OgrenciBilgileri SET ad='" + TextBox1.Text + "', soyad='" + TextBox2.Text + "', notu='" + TextBox3.Text + "', okulno='" + TextBox4.Text + "' WHERE soyad='" + TextBox5.Text + "'", baglanti); komut.executenonquery(); baglanti.close(); VERİTABANINDA VERİ SİLMEK (DELETE OLAYI) Sayfa yüklenme olayına (Sayfaya sadece bir tane label eklenecektir.); OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("DELETE From ailebilgileri Where anneadi='islim'", baglanti); int updatesayi; updatesayi = komut.executenonquery(); Label1.Text = (updatesayi + " " + "Kayıt silindi"); baglanti.close(); FORM ELEMANLARINI KULLANARAK VERİTABANINDA VERİ SİLMEK Forma; (Bir textbox ve bir button eklenecek.) Veritabanı; Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 6

7 Button Click Olayına; OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA SOURCE=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglan.open(); OleDbCommand uygula = new OleDbCommand("Delete From OgrenciBilgileri Where ad='" + TextBox1.Text + "'", baglan); uygula.executenonquery(); baglan.close(); Uygulama 1: DATAADAPTER VE DATASET KAVRAMLARI VE UYGULAMASI Forma (1 adet gridwiev eklenecek); Sayfa Yükleme Olayına (Page_Load); OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA SOURCE=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("Select * From OgrenciBilgileri", baglanti); DataSet ds = new DataSet(); da.fill(ds, "OgrenciBilgileri"); Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 7

8 Uygulama 2: GridView1.DataSource = ds; GridView1.DataBind(); Baglanti.close(); Forma (1 adet gridview ve 1 adet Button eklenecek); Button_Click Olayına; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("Select * From OgrenciBilgileri", baglanti); DataSet ds= new DataSet(); da.fill(ds, "OgrenciBilgileri"); GridView1.DataSource = ds; GridView1.DataBind(); Response.Write("Tüm veriler başarılı bir şekilde gösterildi."); COMMAND NESNESİ VE GRİDWİEV GÖSTERİM UYGULAMASI Forma (1 adet gridwiev eklenecek); Sayfa Yükleme Olayına (Page_Load); OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA SOURCE=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut = new OleDbCommand ("Select * From OgrenciBilgileri", baglanti); OleDbDataReader dr = komut.executereader(); GridView1.DataSource = dr; GridView1.DataBind(); Veritabanımız; ÜYE KAYDI FORMU Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 8

9 Ekran Görüntüsü; Button Click Olayına; string Adınız, Soyadınız, Adresiniz, KullanıcıAdınız, Şifreniz; Adınız = TextBox1.Text; Soyadınız = TextBox2.Text; Adresiniz = TextBox3.Text; KullanıcıAdınız = TextBox4.Text; Şifreniz=TextBox5.Text; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA SOURCE=" + Server.MapPath("App_Data/UyelikFormu.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("insert into Uyeler (Adınız,Soyadınız, Adresiniz,KullanıcıAdınız, Şifreniz) values ('" + Adınız + "', '" + Soyadınız + "', '" + Adresiniz + "', '" + KullanıcıAdınız + "', '" + Şifreniz + "')", baglanti); komut.executenonquery(); Login Girişi; Label1.Text = ("Bilgileriniz Başarılı bir şekilde veritabanına kaydedildi."); baglanti.close(); *ÜYE KAYDI LOGİN İŞLEMLERİ* Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 9

10 Veritabanı; Buton_Click Olayına; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/Yonetici.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("select * From YoneticiGirişi Where KullanıcıAdı='"+TextBox1.Text+"' and Şifre='"+TextBox2.Text+"'", baglanti); OleDbDataReader alinan_veri; alinan_veri = komut.executereader(); if (alinan_veri.read()) { Response.Redirect("YoneticiSayfasi.aspx"); } else { Label1.Text=("Kullanıcı adı veya şifre yanlış"); } TÜM VERİTABANI İŞLEMLERİNİN (VERİ ÇEKMEK, VERİ EKLEMEK, VERİ GÜNCELLEMEK VE VERİ SİLMEK) BİR ARADA UYGULANMASI 1) Bu uygulamamızda Web sitemizi dört textbox, dört buton ve bir tanede GridView yerleştirelim. Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 10

11 Veritabanı; protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { string Ad, Soyad, Adres, Yaş; Ad = TextBox1.Text; Soyad = TextBox2.Text; Adres = TextBox3.Text; Yaş = TextBox4.Text; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA SOURCE=" + Server.MapPath("App_Data/deneme1.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("insert into OgrenciBilgileri (Ad,Soyad,Adres, Yaş) values ('" + Ad + "', '" + Soyad + "', '" + Adres + "', '" + Yaş + "')", baglanti); komut.executenonquery(); Label1.Text = ("Bilgileriniz Başarılı bir şekilde veritabanına kaydedildi."); baglanti.close(); Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 11

12 } protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) { string Ad, Soyad, Adres, Yaş; Ad = TextBox1.Text; Soyad = TextBox2.Text; Adres = TextBox3.Text; Yaş = TextBox4.Text; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA SOURCE=" + Server.MapPath("App_Data/deneme1.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("DELETE From OgrenciBilgileri Where Ad='+ Ad +'", baglanti); komut.executenonquery(); Label1.Text = ("Adı "+Ad+" veri başarılı bir şekilde silindi."); baglanti.close(); } protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) { string Ad, Soyad, Adres, Yaş; Ad = TextBox1.Text; Soyad = TextBox2.Text; Adres = TextBox3.Text; Yaş = TextBox4.Text; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA SOURCE=" + Server.MapPath("App_Data/deneme1.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("Update OgrenciBilgileri Set Yaş='"+Yaş+"' Where Ad='" + Ad + "'", baglanti); komut.executenonquery(); Label1.Text = ("Adı "+Ad+" olan kişinin Yaşı= "+Yaş+" olarak güncellendi"); baglanti.close(); } protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e) { string Ad, Soyad, Adres, Yaş; Ad = TextBox1.Text; Soyad = TextBox2.Text; Adres = TextBox3.Text; Yaş = TextBox4.Text; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA SOURCE=" + Server.MapPath("App_Data/deneme1.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut; komut = new OleDbCommand("Select * From OgrenciBilgileri", baglanti); Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 12

13 OleDbDataReader veri; veri=komut.executereader(); GridView1.DataSource = veri; GridView1.DataBind(); Label1.Text = ("Veriler başarılı bir şekilde DataGrid'te gösterildi."); } baglanti.close(); VERİTABANINA KULLANICI EKLERKEN AYNI KULLANICI ADINDA BİR KULLANICININ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDEN KODUMUZ Forma (1 adet Button ve 2 adette TextBox Eklenecektir.) Button_Click Olayına; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" + Server.MapPath("App_Data/Mesajlarim.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut = new OleDbCommand("select* from Mesajlar where Ad='"+TextBox1.Text+"'", baglanti); OleDbDataReader dr; dr = komut.executereader(); if (dr.read()) { Response.Write("bu isimde bir kulanıcı adı vardır. lütfen başka bir kullanıcı adı belirleyiniz"); } else { OleDbConnection baglan; baglan = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" + Server.MapPath("App_Data/Mesajlarim.mdb")); baglan.open(); OleDbCommand kmt = new OleDbCommand("insert into Mesajlar (Ad, Soyad) Values ('"+TextBox1.Text+"', '"+TextBox2.Text+"')", baglan); kmt.executenonquery(); Response.Write("Yeni Kullanıcınız müthiş bir şekilde kaydedildi"); } baglan.close(); Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 13

14 !!!!ASP FLASH EKLEME!!!! Önce flash kontrolü indirilerek daha sonra toolbox sağ tıkla choose items ten flash kontrolü eklenilir.flashcontrolfor.net olarak googleden aratılır.) MAİL GÖNDERME KODU (YAPTIĞINIZ SİTE ÜZERİNDEN MAİL GÖNDERMEMİZE YARAYAN KOD BLOĞU) Form Tasarımı: TextBox1.Text TextBox2.Text TextBox3.Text TextBox4.Text Sayfaya (4 tane TextBox ve 1 tane de Button Eklenecektir.) // Using System.Net; // Using System.Net.Mail; Eklemeyi Unutmayın. protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { MailMessage mail = new MailMessage(); // Mail sınıfını Kullanıyoruz. mail.to.add(textbox1.text); //gönderilecek olan mail adresi mail.from = new MailAddress(TextBox2.Text); //kimden gönderilecek. mail.subject = "ardalartarim.com üzerinden... Adı: " + TextBox3.Text; //mailin konusu... txtad adlı texboxtan da ismini aldırdım. kaldırabilirsiniz... mail.body = TextBox4.Text + "<br/><b>gönderenin epostası:</b>" + TextBox2.Text; //mailin içeriği. txtmesaj ve txteposta textboxları kullandım. mail.isbodyhtml = true; //html kodlarına izin verilsin. SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587); //gmail smtp adresi tanımlaması client.enablessl = true; // Gmail için sslin aktif olması gerekiyor. NetworkCredential credentials = new "ardalar47"); //gmail kullanıcı adı ve şifre... Şifre bölümünü değiştirin(***) client.credentials = credentials; try { client.send(mail); Response.Write("Mesaj gönderildi. Teşekkür ederiz"); } catch (Exception hata) { Response.Write(hata); //hata ayıklama ile hata olduğunda hata mesajı yazdırılacak. } Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 14

15 } DROPDOWNLİST TEN SEÇİLEN BİR İLİN İLÇELERİNİN GÖSTERİLMESİ Forma (2 adet dropdownlist, App_Data altına ise Örnek sadece bir il seçildiğinde o ile ait ilçeler dropdownlist2 de gösterileceği için İller ve İlçeler adında iki tane de veritabanı tablosu eklenecektir.) Formumuz; Not: İller kısmına istenilirse page_load a bağlantı sağlanıp dropdownliste iller gösterilebilir. Kodumuz; protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { if (DropDownList1.SelectedIndex == 1) { OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA SOURCE=" + Server.MapPath("App_Data/ilçeler.mdb")); baglanti.open(); OleDbCommand komut = new OleDbCommand("select * from ilçeler", baglanti); OleDbDataReader dr = komut.executereader(); while (dr.read()) { ListItem item = new ListItem(); item.text = dr["ilçeadı"].tostring(); DropDownList2.Items.Add(item); } } } dr.close(); baglanti.close(); Ekran Çıktısı; TÜRKÇE-İNGİLİZCE SÖZLÜK UYGULAMASI Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 15

16 Veritabanımız; Formumuz; Kodumuz; // Using System.Data; // Using System.Data.OleDb; Eklemeyi unutmayınız; OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA SOURCE=" + Server.MapPath("App_Data/deneme.mdb")); baglanti.open(); OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("Select * From OgrenciBilgileri where ingilizce like '%" + TextBox1.Text + "%'", baglanti); DataSet ds = new DataSet(); da.fill(ds, "OgrenciBilgileri"); GridView1.DataSource = ds; GridView1.DataBind(); baglanti.close(); LABELDE KAYIT SAYILARINI GRİDVİEW DE İSE KAYITLARI GÖSTEREN C# KODU Formumuz; Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 16

17 Kodumuz; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { SqlConnection baglanti; baglanti = new SqlConnection("Data Source=Admin\\sqlexpress; initial catalog=baglan; integrated security=true"); baglanti.open(); SqlCommand komut = new SqlCommand("Select count(*) From Uyekayit", baglanti); object sayi=komut.executescalar(); Label1.Text = Convert.ToString(sayi); baglanti.close(); SqlConnection baglanti1; baglanti1 = new SqlConnection("Data Source=Admin\\sqlexpress; initial catalog=baglan; integrated security=true"); baglanti1.open(); SqlCommand komut1 = new SqlCommand("Select count(*) From UyeSayisi", baglanti1); object sayi1 = komut1.executescalar(); Label2.Text = Convert.ToString(sayi1); } baglanti1.close(); protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { SqlConnection baglanti; baglanti = new SqlConnection("Data Source=Admin\\sqlexpress; initial catalog=baglan; integrated security=true"); baglanti.open(); SqlCommand komut = new SqlCommand("Select * From Uyekayit", baglanti); Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 17

18 SqlDataReader dr = komut.executereader(); GridView1.DataSource = dr; GridView1.DataBind(); baglanti.close(); } VERİ ERİŞİM KONTROLLERİ (DATA SOURCE KONTROLLERİ) 1. AccessDataSource Kontrolü: (SqlDataSource Kontrolü içinde aynı mantık söz konusudur.) GridView ASP.NET 1.0 ve 1.1 ile geliştirdiğimiz web uygulamalarında sıkça kullandığımız bir kontrol olan "DataGrid", yerini daha geliştirilmiş olan "GridView" kontrolüne bıraktı. Aslına bakarsanız ASP.NET 2.0 "DataGrid" kontrolüne hala sahip ve ASP.NET 1.1 projelerinizde kullandığınız DataGrid kontrolüne de hala destek vermekte. ASP.NET 2.0'ın sahip olduğu DataGrid kontrolünde de bir takım gelişmeler var. Örneğin tema yapısına ve "AccessDataSource", "XmlDataSource" gibi yeni Data Source kontrollerine destek veriyor. Peki "GridView" kontrolünün "DataGrid" kontrolüne göre avantajları neler: GridView kontrolü, DataGrid kontrolünün aksine, mobil tarayıcılar tarafından da gayet sağlıklı biçimde görüntülenebiliyor. GridView kontrolüne, "Seç", "Düzenle", "Sil" gibi butonlar otomatik olarak ekletilebiliyor. GridView kontrolü üzerinde, bir satırı güncellemek ve ya silmek için "hiç" kod yazmanız gerekmiyor. GridView kontrolü üzerinde sıralama işlemi yapmak için "hiç" kod yazmanız gerekmiyor. AccessDataSource Bizi OLEDB ile bağlantı oluşturmak, SQL cümlelerini kodun içine yazmak gibi birçok dertten kurtaran bir kontrol: AccessDataSource. AccessDataSource kullanarak veritabanınızdaki bilgilerinizi GridView, DataGrid, DetailsView, FormView, Repeater gibi kontroller üzerine göstermek, düzenlemek, silmek gibi işlemler için hemen hemen hiç kod yazmanıza gerek yok. Hatta az sonra örneğimizde de göreceğiniz üzere; hiç kod yazmanızı gerektirmeyecek senaryolar bile olabilir. Peki teknik olarak AccessDataSource kontrolünü nasıl tanımlayabiliriz? Sanırım en uygun tanım "Access veritabanı (Access kullanılarak geliştirilmiş veritabanı katmanı diyerek genelleyebiliriz) ile iş katmanımız arasındaki iletişimi sağlayan.net Framework 2.0 ile birlikte gelen yeni data kontrolüdür" olacaktır. İki kontrolün ortaklaşa kullanımı ile ilgili örnek Şimdi bir örnek yapalım ve bu örneğimiz az sonra oluşturacağımız Access veritabanında bulunan "Kullanicilar" tablomuzdaki kayıtları düzenlememizi ve silmemizi sağlasın. Öncelikle Access uygulamamızı açarak veritabanımızı, tablomuzu ve kolonlarını oluşturalım: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 18

19 Oluşturmuş olduğumuz tabloyu "Kullanicilar" ismi ile kaydettim. Dikkat ettiyseniz "AutoNumber" alanının etrafını çizdim; çünkü kayıt düzenleme ve silme işlemlerimizde kullanacağımız "AccessDataSource" kontrolü (SqlDataSource kontrolü de aynı şekilde) düzenleme ve silme işlemleri için "Key" özelliğinde bir sütun istiyor. Oluşturduğumuz veritabanını "Add Existing Item" seçeneği ile "App_Data" klasörümüze ekleyelim: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 19

20 Sırasıyla GridView ve AccessDataSource kontrollerini ekleyip, ilgili özelliklerini verelim: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 20

21 GridView kontrolünü sayfamıza sürüklediğimizde, "Smart Tag" ekranı otomatik olarak açılacaktır: "Smart Tag" ekranında, "Choose Data Source" bölümünde, "New Data Source..." seçeneğini seçip, gerekli adımları izleyerek yeni bir AccessDataSource oluşturalım: İlk ekranda bizden istenen "Data Source Type" olarak "Access Database" seçeneğini seçtim. Bu seçim, bizim için yeni bir "AccessDataSource" kontrolü oluşturacak. Ayrıca DataSource ID'si olarak da "datasourcekullanicilar" yazdım: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 21

22 İşlemimi onayladığımda, karşıma MDB dosyamın nerede olduğunu soran yeni bir ekran çıktı: "Browse" butonuna tıkladığımda da, projemin içeriğini gösteren yeni bir ekran ile karşılaştım ve bu ekranda da projeme "db1.mdb" olarak eklediğim dosyayı seçtim: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 22

23 İşlemi onayladığımda, yine MDB dosyamın nerede olduğunu soran ekrana geri döndüm ve dosya yolunun yazılı olduğunu gördüm: Not: Dosya yolunda bulunan " ~ " işareti.net Framework için projenin yolu ile eş anlamlıdır. Şimdi bu ekrandaki işlemimizi de onaylayalım ve bir sonraki ekranımız olan "Select" cümlemizin seçileceği ekrana geçelim. "Select" cümlemizi yazacağımız ekran aşağıdaki gibi olacaktır: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 23

24 Görmüş olduğunuz gibi Access veritabanımızdaki tablomuz, tablomuzun sahip olduğu alanlar gibi bilgiler otomatik olarak alındı. Şimdi tüm bilgileri çekecek olan "Select" cümlemizi oluşturalım: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 24

25 Artık "Select" cümlemize sahibiz. Not: Ekranda görünmekte olan " Return only unique rows " seçeneğini seçmeniz durumunda, Select cümlenizin içerisine "DISTINCT" kelimesi eklenir. Ayrıca "Order By..." butonuna tıklanarak sıralama işlemi ile ilgili bilgiler "Select" cümlesine eklenebilir ve "Where..." butonuna tıklanarak da "Select" cümlesi içerisinde yer alan "Where" ifadesi oluşturulabilir. Şimdi yapmamız gereken "Düzenle" ve "Sil" cümlelerini oluşturmak. Bunun için ekranda görünen "Advanced" butonuna tıklayacağız ve karşımıza yeni bir ekran çıkacak: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 25

26 Karşımıza 2 seçenek çıktı. Bunlardan ilki ekle, düzenle ve sil SQL cümlelerimizin oluşturulup oluşturulmayacağı. İkinci seçenek ilk seçeneği seçmediğiniz sürece aktif olmayan bir seçenektir. İkinci seçeneğin seçilmesi durumunda, AccessDataSource kontrolü düzenlemek istediğimiz satırın en son "Select" işleminden sonra başka birisi tarafından güncellenip güncellenmediğini kontrol eder ve güncelleme varsa kullanıcıyı uyarır. Makalede bu konuya ayrıntılı olarak girmeyeceğim. Şimdi yalnızca ilk seçeneği işaretleyip "OK" butonuna basıyorum: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 26

27 "Select" cümlemizi oluşturduğumuz ekrana geri döndük. Şimdi "Next" butonuna basıp bir sonraki ekranımız olan "Test" ekranına geçelim: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 27

28 "Select" cümlemizi test etmek için "Test Query" butonuna basalım: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 28

29 Sorgumuz hiçbir hata almadan çalıştı. Hiç kayıt olmadığı için hiç kayıt getirmemesi tabi ki normal. "Finish" butonuna basarak işlemi sonlandıralım ve sayfamızı görelim: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 29

30 Görmüş olduğunuz gibi, GridView kontrolümüz tablomuzdaki alanlara göre kolonlarına otomatik olarak sahip oldu, AccessDataSource kontrolümüz otomatik olarak oluşturuldu ve "Smart Tag" ekranına da yeni seçenekler geldi. Şimdi sayfalama, sıralama, düzenleme ve silme işlemlerini, "Smart Tag" ekranındaki seçenekleri aşağıdaki gibi seçerek aktif hale getirelim: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 30

31 GridView kontrolümüze yeniden baktığımızda; Sayfalama satırının eklendiğini, "Edit", "Delete" butonlarının otomatik olarak eklendiğini ve sütun başlıklarının otomatik olarak sıralama işlemlerini gerçekleştirecek linkler halini aldıklarını görürüz: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 31

32 Sıra geldi İngilizce olarak oluşturulan butonlarımızı Türkçe olarak değiştirmeye. Bunun için "Smart Tag" ekranındaki "Edit Columns" seçeneğine tıklamamız gerekmekte: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 32

33 Açılan ekranda "CommandField" sütununu seçelim: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 33

34 Gerekli özellikleri değiştirelim: Not: (Ben bu ekranda ButtonType özelliğini de "Link" değil, "Button" olarak değiştirdim. Bu nedenle GridView kontrolümüzdeki butonlar artık link şeklinde değil, buton şeklinde gözükecektir) Not: Özelliklerin bulunduğu ekranda, aşağıda görmüş olduğunuz ekran görüntüsünde görünende daha fazla Türkçeleştirme seçeneği vardır. (NewText, InsertText, SelectText, vs.) Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 34

35 GridView kontrolümüze tekrar bakalım: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 35

36 Artık butonlarımız Türkçe yazılara sahipler. Veritabanına birkaç kayıt atıp, sayfamızı çalıştırmamızın zamanı geldi. Öncelikle kayıtlarımızı ekleyelim: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 36

37 Şimdi de sayfamızı açalım: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 37

38 "Coskun" kullanıcısı üzerine düzenle işlemi yapmak için "Düzenle" butonuna tıklayalım: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 38

39 Görmüş olduğunuz gibi ilgili satır "Düzenle" moduna geçti, sol tarafındaki butonlar "Kaydet" ve "İptal" olarak değişti, ayrıca "Key" olarak tanımladığımız "KullaniciID" harici alanlarda TextBox kontrolüne dönüştü. Şimdi kayıt üzerinde birkaç değişiklik yapalım: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 39

40 Kaydet butonuna basalım: Not: Kaydetme işlemi sırasında "Operation must use an updatable query." şeklinde bir hata alırsanız, MDB dosyanıza "MakinaIsmi\ASPNET" kullanıcısının yazma hakkı olup olmadığını kontrol etmeli ve eğer hakkı yok ise bu hakkı tanımlamalısınız. Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 40

41 Kayıt işlemi başarıyla tamamlandı. Şimdi bir tane kayıt silelim. Ben 3 numaralı kaydı sileceğim. Sil butonuna bastım: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 41

42 Ve artık 3 numaralı kaydımız yok. Bir de veritabanından bakalım: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 42

43 Görmüş olduğunuz üzere kayıt veritabanında da görünmemekte. Sıra geldi sıralama işlemlerine. Kayıtlarımız şu anda veritabanındaki sıralarında. Kayıtlarımızı "AdSoyad" alanına göre sıralamak için yapmamız gereken tek şey başlığına tıklamak: Hiç kod yazmadan, sıralama işlemini gerçekleştirdik. Eğer tersten sıralama yapmak istersek de, "AdSoyad" alanının başlığına tekrar yazmamız yeterli: Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 43

44 UYGULAMA (GridView de seçilen bir kayıtın ad kısmının textbox ta gösterilmesi) Sayfaya (1 adet Accessdatasource, 1 adet gridview ve 1 adet textbox ekleyelim) Bu uygulamada ilk başta sayfaya bir adet accessdatasource, bir adet gridview ve 1 adet textbox eklenecek ve gridview Accessdatasource bağlanıldıktan sonra aşağıdaki işlemler yapılacaktır. GridView i dan Enabled Selection seçeneğini seçiniz. Böylelikle seçtiğimiz satırı belirlemiş Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 44

45 olacağız. Daha sonra GridView nesnemizi çift tıklayarak GridView1_SelectedIndexChanged olayına aşağıdaki kodumuzu yazalım. protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { int deger; deger = GridView1.SelectedIndex; TextBox1.Text = GridView1.Rows[deger].Cells[2].Text; TextBox2.Text = GridView1.Rows[deger].Cells[3].Text; } Böylece seçtiğiz satıra ait Ad kolonu textbox a aktarılacaktır. REPORTVIEWER ( ) Raporlarımızı görüntülemek için kullanılan bir kontroldür. UYGULAMA Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 45

46 1) Yeni bir Web sayfası açınız. Solution Explorerda bulunan projemizin ismini sağ tıklayarak Add New Item seçeneğini tıklayınız. 2) Karşımıza gelen Add New Item penceresinden DataSet objesini seçerek Add butonuna basınız. Karşımıza gelen uyarı penceresinde Yes diyerek geçelim. Solution explorerda App_Code klasörü oluşacak ve içerisine DataSet1.xsd dosyasını eklendiğini göreceksiniz. Eklendikten sonra karşımıza bağlantı sihirbazı gelecektir. Sql Server dan veritabanımızı tıklayıp veritabanımızda bulunan tabloları gösterelim. Hangi tablolara ait rapor oluşturmak istiyorsak o tabloyu sürükle-bırak mantığı ile ekranımıza taşıyalım. Tablo ekledikten sonra karşımıza tablonun kolonları gelecektir. 3) Yine projemizin üstünde sağ tıklayarak bu sefer Report nesnesini ekleyelim. Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 46

47 4) Report nesnemizi ekledikten sonra karşımıza Report Designı gelecektir. Kolonlarımızı DataSource kısmında görmemiz gerekiyor. Yukarıda Ekranı görebilmemiz için New----DataSet sekmesini tıklamamız gerekiyor. 5) Kolonlardan Ad, Soyad ve Adres kolonlarını sürükleyerek tasarım alanına koyunuz. 6) Default.aspx sayfasına ReportViewer kontrolü ekleyiniz. Chose Report kısmından Report.rdlc dosyanızı seçiniz. Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 47

48 7) Kodumuzu çalıştırdığımızda kayıdın geldiğini görebiliriz. Report tasarım alanına gelerek tasarım alanına chart (grafik) ekleyelim. 8) Grafik tipini değiştirerek istediğiniz görüntüyü elde edebilirsiniz. Tasarım alanına eklenin grafik i sağ tıklayarak Chart type ı belirleyiniz. Biz örneğimizde Simple Column seçeneğinden göstereceğiz. Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 48

49 9) Grafiğimizi bir kez tıkladığımızda grafik in kenarlarında alanlar oluşur. Bu alanlar üst tarafda bulunan alan önemlidir. Burası gelen datalarımızın grafik şeklinde oluşmasını sağlar. Sağ taraf ise hangi rengin kime ait olduğunu gösterecek. Ad ve yas data kolonlarını sürükleyip bırakınız. 10) Default.aspx sayfamızı çalıştırarak grafiğimizin oluşması sağlanacaktır. Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 49

50 Böylelikle basit bir düzeyde raporlamada ReportViewer ı kullanabiliriz. NAVİGASYON BURDAYIMMM!!!!!!!!!!!!!! Öğr. Gör. Müslüm ÖZTÜRK Sayfa 50

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1 ADO.NET Web üzerinden veritabanına bağlanmak ve veri işlemleri gerçekleştirmek için ADO.NET teknolojinden faydalanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. ADO.NET her ne kadar ADO teknolojine benzesede aslında

Detaylı

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ.

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ. 20 Ocak 2012 / Cuma Yeni uygulama Yönetim adlı bir klasör oluşturacağız. Yönetim klasörü içerisine bir masterpage oluşturacağız. (tabloyla) Örneğin; Ana Sayfa Albüm ekle Fotoğraf ekle Content Place Holder(Değişecek

Detaylı

Masa üstünde vt34.mdb dosyası var, onu projemize eklemek için, App_Data ya sağ tıkla Add Existing Item vt34.mdb adlı dosyayı seç Add

Masa üstünde vt34.mdb dosyası var, onu projemize eklemek için, App_Data ya sağ tıkla Add Existing Item vt34.mdb adlı dosyayı seç Add 29 Aralık 2011 / Perşembe Visual studio dan veri tabanından veri çekmek için önce bir aspx dosyası açıp,,accessde yeni veri tabanı dosyası açıyoruz. Dikkat : Dosyanın uzantısı.mdb olacak. Masa üstünde

Detaylı

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ Asp.NET mimarisinin temelini oluşturan CLASS yapısını kullanarak veri tabanı işlemlerini nasıl daha az kodla ve daha stabil yapabiliriz bunu göreceğiz. Mevzu

Detaylı

A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA

A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA 1. Sayfamızda hiç kod yazmadan bilgileri görüntüleyelim. Bu amaçla iki tane nesneyi sayfamıza ekleyelim. 2. AccesDataSource ayarlayalım. 1 Sayfaya

Detaylı

DetailsView. DetailsView kontrolünün GridView kontrolüyle paralel şekilde kullanımı ile ilgili örnek

DetailsView. DetailsView kontrolünün GridView kontrolüyle paralel şekilde kullanımı ile ilgili örnek DetailsView NOT: Bu yazı www.yazgelistir.com sitesinden alıntıdır. Orijinal belgeye şurada ulaşabilirsiniz: http://www.yazgelistir.com/makale/asp-net-2-0-detailsview-ve-gridview-1 DetailsView nedir? DetailsView;

Detaylı

User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla. Siteye User Control Eklemek : 22 Mart 2012 / Perşembe

User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla. Siteye User Control Eklemek : 22 Mart 2012 / Perşembe 22 Mart 2012 / Perşembe Yeni web sitesi açtık Üye giriş sayfası yapacağız. User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla WebForm kullanılmasını sağlayan

Detaylı

C Sharp /Veri tabanı işlemleri

C Sharp /Veri tabanı işlemleri C Sharp /Veri tabanı işlemleri C#'ta veri tabanı işlemleri System.Data isim alanındaki ve bu isim alanının altındaki alt isim alanlarındaki türlerle yapılır. System.Data isim alanına programcılar ADO.NET

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak:

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command objelerini kullanarak direk veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Dataset nesnesini kullanmadan direk veritabanı içerisindeki

Detaylı

yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım;

yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım; yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım; Bunun için uyevarmi() fonksiyonu tasarlayacağız. Fonksiyon

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME Default.aspx

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 9 Şubat 2012 / Perşembe Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 1) emlakkategorisi adlı tabloyu oluşturuyoruz 1 2) ilanlar adlı tabloyu

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ ÖRNEK 1 default.aspx

Detaylı

VeriTabanı Uygulamaları

VeriTabanı Uygulamaları VeriTabanı Uygulamaları Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veri tabanları ve veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Eğer bunlara kolayca hakim olan, yöneten teknolojilere sahipse o uygulama gerçekten

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA) İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

Detaylı

VERİTABANI NEDİR? ADO.NET

VERİTABANI NEDİR? ADO.NET VERİTABANI NEDİR? 1 Bir veritabanı isminden de anlaşılacağı gibi bilgilerin depolandığı hiyerarşik bir yapıdır. Başka bir tanımıyla dijital ortamda(bilgisayar) saklanan düzenli verilerdir de denilebilir.

Detaylı

VERİ TABANI İŞLEMLERİ (NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE)

VERİ TABANI İŞLEMLERİ (NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE) VERİ TABANI İŞLEMLERİ (NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE) ACCESS VERİ TABANI (OLE DB - Object Linking and Embedding Data Base) Access veri tabanı kullanılarak oluşturulmuş uygulama; OLEDB çalışmak

Detaylı

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek Bir önceki yazımda teorik olarak bu iki kontrole ait eventlerden söz etmiştim. Şimdi uygulama yapma zamanı. Bunun için daha önceki yazılarımıza devam

Detaylı

Şekil 2.1. Bu bölümde ASP.Net platformumuzu açtığımızda Toolbox penceresindeki Standart bölümündeki kontrollerden bahsedeceğiz.(şekil 2.2) Şekil 2.

Şekil 2.1. Bu bölümde ASP.Net platformumuzu açtığımızda Toolbox penceresindeki Standart bölümündeki kontrollerden bahsedeceğiz.(şekil 2.2) Şekil 2. 6 7 Server Kontrol Nedir? Kullanıcı arabirimi veya diğer ilişkisel fonksiyonlar oluşturmak üzere Server üzerinde çalışan componentlere denir. Server kontroller runat= server özelliğine sahiptirler. (Şekil

Detaylı

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır.

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır. Admin Paneli (Yeni Kitap Kayıt İşlemi) Admin.aspx sayfamıza yeni bir HyperLink kontrolü ekliyoruz. NavigateUrl sine aşağıdaki bağlantıyı oluşturuyoruz. Böylece, Link tıklandığında yeni_kitap_kayit.ascx

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINDA VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

VISUAL STUDIO.NET ve Veritabanı

VISUAL STUDIO.NET ve Veritabanı VISUAL STUDIO.NET ve Veritabanı C# Veritabanı (Bilge ADAM) notlarına bakınız. Ms Access ile OLEDB Bağlantı Cümleleri Access e Bağlantı Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=DB_Name.mdb; Access

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME Veritabanına kayıt işlemleri 4 farklı işlemden oluşur Bunlar Görüntüleme (SELECT), Kayıt

Detaylı

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI ARABA HAREKET ETTİRME using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text;

Detaylı

Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz..

Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz.. 3 Kasım 2011 / Perşembe Örnek : Button a tıklamadan seçim yapınca işlem yapılsın. Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz.. RadioButtonList1 e tek tıklayıp sağdan

Detaylı

Veritabanı ve Yönetim Sistemleri

Veritabanı ve Yönetim Sistemleri Veritabanı ve Yönetim Sistemleri Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ders İzlencesi Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hafta Temel Kavramlar

Detaylı

Vbnet Vbne access bağ ba lant lan ı t s ı ı s, ekleme, güncelleme,,silme

Vbnet Vbne access bağ ba lant lan ı t s ı ı s, ekleme, güncelleme,,silme Vbnet access bağlantısı, ekleme, güncelleme, silme Imports System.Data.OleDb 'DataGridView nesnesine verileri aktar Private Sub Listele(ByVal SQL As String) Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders TEMEL SQL KULLANIMLARI Örnekleri uygulamak için aşağıdaki gibi bir altyapı hazırlayalım. using System.Data.OleDb; *************** protected void Button1_Click(object

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

ADO.NET. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ADO.NET. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ADO.NET Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ADO.NET ve ADO Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veritabanları veya veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Geleneksel

Detaylı

Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir.

Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir. Veritabanını Oluşturma Defter isimli veritabanı oluşturulur. İçersinde defter isimli tablo aşağıdaki alanlar oluşturulur. Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir.

Detaylı

1 Organizasyon Tanımlama

1 Organizasyon Tanımlama İçindekiler 1 Organizasyon Tanımlama... 3 1.1 Şirket Tanımlama... 3 1.2 Kullanıcı Tanımlama... 3 1.3 İş Akışında Kullanılacak Grup/Birimlerin Oluşturulması... 3 1.4 Oluşturulan Grup/Birim Altına Kullanıcı

Detaylı

LINQ Language Integrated Query Dille Bütünleştirilmiş Sorgu Bir Veri Tabanı Tablosundan Veri Gösterme

LINQ Language Integrated Query Dille Bütünleştirilmiş Sorgu Bir Veri Tabanı Tablosundan Veri Gösterme LINQ Language Integrated Query Dille Bütünleştirilmiş Sorgu Bir Veri Tabanı Tablosundan Veri Gösterme Amaç: Bir veritabanındaki bilgileri LINQ aracılığı ile ekranda nasıl gösterebiliriz? Yazar: Oğuz Alpöge,

Detaylı

1 Aralık 2011 / Perşembe

1 Aralık 2011 / Perşembe 1 Aralık 2011 / Perşembe Örnek :İki adet panel var.eğer 1nci panelde şifre Mustafa ise kendimiz bir session değişkeni oluşturup tamam yazdıracağız.değilse Şifre hatalı yazdıracağız. protectedvoid Page_Load(object

Detaylı

SQL SERVER BAĞLANTISI VE TABLOLAR

SQL SERVER BAĞLANTISI VE TABLOLAR SQL SERVER BAĞLANTISI VE TABLOLAR Şimdi ise Visual Basic Studio içerisinde bir SQL server oluşturup bağlanalım. Arkasından içerisinde tablo oluşturalım ki Accsess ten aldığımız verileri buraya kayıt edebilelim.

Detaylı

BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI

BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI BİLGİLERİ KAYDETME YÖNTEMİ Kayıt işlemi yaparken 3 tane yöntem kullanılacaktır. Bu yöntemler Örnek içerisinde ayrı ayrı

Detaylı

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ 23 Mart 2012 / Cuma Yeni bir site açıyoruz. Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ Namespace

Detaylı

BLG4134 Görsel Programlama III. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4134 Görsel Programlama III. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4134 Görsel Programlama III Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK CV_EKLE isimli bir veritabanı oluşturun. CV isimli tabloyu aşağıdaki şekilde oluşturun. Aşağıdaki kod ile bir stored procedure oluşturun. Bunun için

Detaylı

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç B İ L. T E K. Ö Ğ R. M C S E, M C D B A ASP.Net Nedir? ASP.Net Server-Side(Sunucu taraflı) web uygulamaları geliştirebileceğimiz. Net in sağladığı özelliklerin çoğuna erişebilen

Detaylı

1.adım : Sql serverda Stored procedure oluşturmamız gerekiyor. Şu adımları izliyoruz.

1.adım : Sql serverda Stored procedure oluşturmamız gerekiyor. Şu adımları izliyoruz. Merhaba arkadaşlar ben YbsSoftware ekibi adına Güven AYDOĞDU : ) Vize haftası olması dolayısıyla bu dersimizi yazarak anlatacağız. Dersimizin konusu Stored Procedure ile Kayıt ekleme, Kayıt Silme ve Kayıt

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

Veri Merkezli Uygulamalar Bağlantılı (Connected) Veri Ortamları

Veri Merkezli Uygulamalar Bağlantılı (Connected) Veri Ortamları Veri Merkezli Uygulamalar Bağlantılı (Connected) Veri Ortamları Bağlantılı veri ortamları, uygulamaların veri kaynağına sürekli bağlı kaldığı ortamlardır. Bu ortamlarda veri alma ve değiştirme işlemleri

Detaylı

ACCESS DERS 2. 1. Tablolarda Düzenleme

ACCESS DERS 2. 1. Tablolarda Düzenleme ACCESS DERS 2 1. Tablolarda Düzenleme Geçen notlarda en durumda Musteri, iller ve ilçeler isminde 3 tane tablomuz olmuştu. Şimdi bu tablolar üzerinde düzenlemeler yapacağız. İlk düzenlemeyi tablo ve tablo

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ WEB TEKNOLOJİLERİ VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

Veritabanı İşlemleri

Veritabanı İşlemleri Veritabanı İşlemleri Bu bölümde; Veritabanı bağlantısı Komutların Yürütülmesi ADO.NET Nesne Modeli kavramları incelenecektir. ADO.NET (ActiveX Data Objects) ADO.NET, var olan Windows API lerinden çok daha

Detaylı

Veritabanı İşlemleri

Veritabanı İşlemleri Veritabanı İşlemleri ADO.NET.Net tabanlı uygulamalar için birincil veriye ulaşım modeli. ADO nun sonraki versiyonu İki kısma ayrılabilir Provider (sağlayıcı) objeleri DataSet objeleri System.Data namespace

Detaylı

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page)

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ Kullanıcı kontrolleri bir içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar. Bir web sayfasına eklenerek içerik

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Semboller, Ses Ekleme, Video Ekleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek.

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek. Ms SQL Veritabanı Nesneleri Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Öznur KARAKUŞOĞLU Yayın Tarihi 15.04.2004 Okunma Sayısı 1110 Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek. Hedefler Veritabanı

Detaylı

MyEnglishLab: Speakout Öğrenci Kayıt Kılavuzu

MyEnglishLab: Speakout Öğrenci Kayıt Kılavuzu MyEnglishLab: Speakout Öğrenci Kayıt Kılavuzu 2013 Merhabalar, Bu dokümanda MyEnglishLab: Speakout öğrenci kayıt işlemini inceleyeceğiz. Kayıt işlemi her bir erişim kodu için bir kez yapılmaktadır. Kayıt

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel veritabanı kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak. Hedefler Temel veritabanı güvenlik işlemlerini gerçekleştirebilmek

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel veritabanı kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak. Hedefler Temel veritabanı güvenlik işlemlerini gerçekleştirebilmek Ms SQL Server Veritabanı Düzeyinde Güvenlik Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Mustafa ÖZEN Yayın Tarihi 08.07.2004 Okunma Sayısı 810 Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel veritabanı kavramlar hakkında bilgi sahibi

Detaylı

C# ile e-posta Göndermek

C# ile e-posta Göndermek Kemal Demir http://kemal.csharpturk.net kemal@csharpturk.net C# ile e-posta Göndermek 25.12.2006 Web sitemizin üyelerine ya da adreslerini bir yerde biriktirdiğimiz arkadaşlarımıza toplu olarak eposta

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. http://maltepe.meb.gov.tr/mebpanel adresine giriniz.

Detaylı

1-) Veritabanımıza bağlanmak için bir SqlConnection nesnesi, 2-) Veritabanındaki bilgileri kullanmak (seçme, kaydetme, silme, güncelleme) için

1-) Veritabanımıza bağlanmak için bir SqlConnection nesnesi, 2-) Veritabanındaki bilgileri kullanmak (seçme, kaydetme, silme, güncelleme) için Selçuk ÖZKAN 1-) Veritabanımıza bağlanmak için bir SqlConnection nesnesi, 2-) Veritabanındaki bilgileri kullanmak (seçme, kaydetme, silme, güncelleme) için SqlCommand 3-) SqlCommand ın yapacağı işlem için

Detaylı

EKLEME SORGUSU. 2) ornekveritabani.accdb isimli veritabanınızı çift tıklayarak açınız. Sorarsa, İçeriği Etkinleştir komutunu uygulayınız.

EKLEME SORGUSU. 2) ornekveritabani.accdb isimli veritabanınızı çift tıklayarak açınız. Sorarsa, İçeriği Etkinleştir komutunu uygulayınız. EKLEME SORGUSU 1) Web sayfasından ornekveritabani.mdb isimli dosyayı Masaüstü ne indiriniz çift tıklayarak açınız ve DOSYA > Veritabanını Farklı Kaydet komutunu uygulayarak Masaüstü ne ornekveritabani.accdb

Detaylı

ORT3167 İnternet Programcılığı 1 Ders1-2. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

ORT3167 İnternet Programcılığı 1 Ders1-2. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK ORT3167 İnternet Programcılığı 1 Ders1-2 Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Dersin Amacı Web tabanlı uygulamalar Web Servisleri geliştirebiliyor duruma gelmek ve bunlarla ilgili bir projeyi takım çalışması ile gerçeklemek.

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

ASP.NET NEDİR? .NET FRAMEWORK NEDİR? ASP.NET WEB UYGULAMALARI

ASP.NET NEDİR? .NET FRAMEWORK NEDİR? ASP.NET WEB UYGULAMALARI 1 2 3 ASP.NET NEDİR?.NET FRAMEWORK NEDİR?.Net Framework.Net platformunun bir dayanak noktasıdır..net Framework gücünü içerisinde barındırdığı yüzlerce sınıf (class) kütüphanesinden alır. Bize sunucu tarafında

Detaylı

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads Visual Studio 2012'nin kurulumunu, Visual Studio'nun kullanımını ve Windows Store'da basit bir proje hazırlanmasını anlatacağım. Hepsinden önce Visual Studio ortamından biraz bahsedelim. Visual Studio

Detaylı

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI Hazırladığımız Web sayfalarında sayfanın belli bölgelerinin sürekli sabit kalmasını istiyorsak ve bazı kısımlarının değişmesini istiyorsak Master Page Sayfası kullanırız.

Detaylı

DYNED SİSTEMİNİ AKTİF OLARAK KULLANMAK İÇİN ÖĞRETMEN OLARAK HANGİ İŞLEMLER YAPACAĞIZ AŞAĞIDA ADIM ADIM YAZILMIŞTIR

DYNED SİSTEMİNİ AKTİF OLARAK KULLANMAK İÇİN ÖĞRETMEN OLARAK HANGİ İŞLEMLER YAPACAĞIZ AŞAĞIDA ADIM ADIM YAZILMIŞTIR DYNED SİSTEMİNİ AKTİF OLARAK KULLANMAK İÇİN ÖĞRETMEN OLARAK HANGİ İŞLEMLER YAPACAĞIZ AŞAĞIDA ADIM ADIM YAZILMIŞTIR Öncelikle İngilizce öğretmenlerimizin EBA (Eğitim Bilişim Ağı) web sitesine üye olmaları

Detaylı

ADO.NET nesne modeli iki ana bölümden oluşmaktadır.

ADO.NET nesne modeli iki ana bölümden oluşmaktadır. ADO.NET ADO (ActiveX Data Objects), farklı veri kaynaklarına hızlı ve güvenli erişim için Microsoft tarafından geliştirilen nesne modelidir. ADO.NET ise ADO teknolojisinin en yeni versiyonudur. ADO ile

Detaylı

TÜSE BİLGİ BANKASI KULLANIM KILAVUZU. Hazırlayan: Derya Kaya Kurumsal İletişim Asistanı Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Mart 2009, İstanbul

TÜSE BİLGİ BANKASI KULLANIM KILAVUZU. Hazırlayan: Derya Kaya Kurumsal İletişim Asistanı Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Mart 2009, İstanbul TÜSE BİLGİ BANKASI KULLANIM KILAVUZU Hazırlayan: Derya Kaya Kurumsal İletişim Asistanı Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Mart 2009, İstanbul KISACA Bilgi Bankası BİLGİ BANKASI Nedir? TÜSEV Bilgi Bankası,

Detaylı

24 Kasım 2011 / Perşembe

24 Kasım 2011 / Perşembe 24 Kasım 2011 / Perşembe Evde yüklemek için ServisPack1 yükleniyor.daha sonra Ajax Kontrol Toolkit i yüklüyoruz. 2008 için 3,5 olanı yüklenecek. Geçen hafta nasıl yükleneceği anlatıldı. TextBox1 ve ToolkitScriptManager

Detaylı

VERİTABANINA BİLGİ KAYDEME, DÜZENLEME, LİSTELEME İŞLEMLERİ

VERİTABANINA BİLGİ KAYDEME, DÜZENLEME, LİSTELEME İŞLEMLERİ VERİTABANINA BİLGİ KAYDEME, DÜZENLEME, LİSTELEME İŞLEMLERİ

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

Örnek : TextBox1,RangeValidator,Button,Label girelim.0-100 aralığında değer girilmesini istiyoruz. Label1.Text=TextBox1.Text ;

Örnek : TextBox1,RangeValidator,Button,Label girelim.0-100 aralığında değer girilmesini istiyoruz. Label1.Text=TextBox1.Text ; 10 Kasım 2011 / Perşembe RangeValidator : Belirlenen bir aralıkta değer girilmesini kontrol eder.örneğin bir tarih veya sayı aralığı ile veri girişini sınırlamak istediğimizde kullanırız. Bunun için şu

Detaylı

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım.

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. VS2005 den yeni bir web sitesi oluşturmasını isteyelim. Yeni bir ASP.NET

Detaylı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- freedcamp.com internet üzerinde online olarak proje yönetimini sağlayan bir sistemdir. Kullanıcılara değişik yetkilerin verilebildiği, görevler atanabildiği, dosya paylaşımının ve tartışma ortamlarının

Detaylı

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi:Giriş ekranınd dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılaraksisteme giriş yapılır. Sistem Ekranı: 4 2 Klasörler Dosyalar

Detaylı

BM 102 Bilgisayar Programlama II. Windows Form Application

BM 102 Bilgisayar Programlama II. Windows Form Application BM 102 Bilgisayar Programlama II Windows Form Application Uygulama 1 İki TextBox girilien sayıların toplamı. Uygulama 1 Windows Form Uygulaması projesi açma Forma iki TextBox ile bir Label ekleme Forma

Detaylı

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA Google Docs yani Google Dokümanlar hizmeti bir süre önce Google Drive adlı bulut depolama hizmetinin içerisine alındı ve çok daha gelişerek yoluna devam etti. Google

Detaylı

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu Serhat Öztürk Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim A.Ş. v.1.0 Kantar Uygulaması üç temel parçadan oluşur. Veritabanı, WCF servisi ve Masaüstü uygulaması. Bu nedenle sistemde

Detaylı

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir.

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Akademik Bilgi Sistemi ne http://mf.nigde.edu.tr/akbis adresinden

Detaylı

Bilin tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifresini bu alanlara giriniz. Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd. Şti.

Bilin tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifresini bu alanlara giriniz. Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd. Şti. Çağrı Takip Sistemi Bilin Çağrı Takip Sistemi ne, Internet Explorer adres sahasına http://www.bilin.com yazarak ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada Çağrı Sistemine girebilmeniz için gerekli olan Kullanıcı

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi VERİTABANI Veritabanı Yönetimi YAPILANDIRILMIŞ SORGULAMA DİLİ (SQL) Veritabanı yönetimi, veritabanının yapısal özelliklerini belirtmek ve değiştirmek, veritabanına kullanıcı erişimlerini ve yetkilerini

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Hazırlayanlar Mahmut ÖZDEMİR Sezgin SERPEN Büşra TUNCER Yönetim Paneli Kullanımı Sistemin yönetim

Detaylı

C#.Net & Linq (Language Integrated Query)

C#.Net & Linq (Language Integrated Query) C#.Net & Linq (Language Integrated Query) Adım-1 Adım-2 Adım-3: aşağıdaki ekran gelir. Bu ekrandan Server Explorer seçeneği ile SQL sunucuya bağlanılırsa Adım-4 deki gibi bir ekran gelir Adım-4: Soldaki

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 9 İstemci Tarafta DB Erişimi Kodlamak" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı ADO.NET Bileşenleri Entity FrameWork

Detaylı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı Örnek Veritabanı Çalışması Kütüphane Veritabanı İçindekiler Kütüphane veritabanı şeması Tabloların oluşturulması Tablolar arası ilişkilerin varlık ilişki ve ilişkisel modeldeki gösterimleri Sorgu örnekleri

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri III. Oturum Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming)

Görsel Programlama (Visual Programming) Görsel Programlama (Visual Programming) 2014-2015 Bahar Dönemi ListBox 1 2 Bileşeni(Nesnesi) Text Özelliği TextBox nesnesi gibi kullanılabilir 3 Item Ekleme 4 combobox1.maxdropdownitems = 5; combobox1.maxdropdownwidth=200;

Detaylı

Bu uygulamayı yapabilmek için SQL Server'da Query Analyzer kullanabilmekle beraber, ADO.NET bilgisine sahip olmanız gerekir.

Bu uygulamayı yapabilmek için SQL Server'da Query Analyzer kullanabilmekle beraber, ADO.NET bilgisine sahip olmanız gerekir. Ms SQL Server'da Image Veritürü Bölüm Programlama Yazar Öznur KARAKUŞOĞLU Yayın Tarihi 29.08.2005 Okunma Sayısı 1060 Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek. Hedefler Image veri türünün

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

Trakya Üniversitesi Personel Web Sayfası Düzenleme Kılavuzu

Trakya Üniversitesi Personel Web Sayfası Düzenleme Kılavuzu Trakya Üniversitesi Personel Web Sayfası Düzenleme Kılavuzu Trakya Üniversitesi Web Anasayfası nda Kullanıcı Girişi tıklanır. Karşınıza Tek Noktadan Erişim sağlamak için giriş yapacağınız ekran gelir.

Detaylı

TESTOSİS KULLANIM KLAVUZU Sisteme Giriş: http://testosmart.com/testosis.asp adresinden yapılmaktadır.

TESTOSİS KULLANIM KLAVUZU Sisteme Giriş: http://testosmart.com/testosis.asp adresinden yapılmaktadır. TESTOSİS KULLANIM KLAVUZU Sisteme Giriş: http://testosmart.com/testosis.asp adresinden yapılmaktadır. Bu ekranda görüldüğü gibi butonlara basarak işlem yapabilirsiniz. Yeni Kayıt Ekleme Yeni Servis-Kalibrasyon

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 19.01.2016 Rev. No: 03 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: F. DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE DOĞRULAMA VE DENETLEME DOĞRULAMA Bir hücre grubuna veri girişi için doğrulama kriterleri (tamsayı, ondalıklı,

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 9 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu bölümde Oracle Forms programı ile örnek bir form hazırlanması anlatılacaktır. 9.1 ORACLE FORMS ile FORM Oluşturma Nasıl Delphi programının

Detaylı

TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ(TKYS)KULLANMA KILAVUZU

TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ(TKYS)KULLANMA KILAVUZU TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ(TKYS)KULLANMA KILAVUZU (Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü nce hazırlanmıştır) Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi sayfası, en iyi Mozilla Firefox tarayıcısında

Detaylı