adresinde yerleşik, iletişim bilgileri Tel: Faks: E-Posta Adresi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "adresinde yerleşik, iletişim bilgileri Tel: Faks: E-Posta Adresi:"

Transkript

1 KURUMSAL KEP HİZMET SÖZLEŞMESİ Madde 1: Sözleşmenin Tarafları 1.1. İşbu Sözleşme; bir tarafta 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No:4 Nova Baran Plaza Kat: Şişli/İstanbul adresinde yerleşik olan ve iletişim bilgileri (Tel: , Faks: , E-Posta: olan TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (bundan sonra TÜRKKEP olarak anılacaktır) ile diğer tarafta, adresinde yerleşik, iletişim bilgileri Tel: Faks: E-Posta Adresi: (bundan sonra Kurumsal KEP Hesap Sahibi olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır. Madde 2: Tanımlar ve Kısaltmalar İşbu Sözleşmede tanımı bulunmayan ifadeler için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile ilgili Yasal Düzenlemelerde yapılmış olan açıklamalar geçerlidir. TÜRKKEP: TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. dir. Kurumsal KEP Hesap Sahibi: KEP Hesabı başvurusunda bulunarak, adına Başvuru Formunda belirlediği KEP Hesabı TÜRKKEP tarafından açılan ve ilgili KEP hizmetleri seçtiği KEP Hesabı Paketine göre sağlanan işbu Sözleşmenin tarafı olan tüzel kişidir. İşlem Yetkilisi/Yetkilileri: Kurumsal KEP Hesabı Sahibi tüzel kişinin nam ve hesabına KEP Kurumsal Hesabı na ilişkin işlemleri yapma konusunda KEP Hesabı Sahibi tüzel kişi tarafından yetkilendirilmiş ve Başvuru Formunda belirtilmiş gerçek kişi veya kişilerdir. KEP ile ilgili Yasal Düzenlemeler: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 18. ve maddeleri ile Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi, Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ ve İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Kurul Kararı dâhil olmak üzere KEP ile ilgili BTK tarafından yapılan her türlü yasal düzenlemeler ile 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a Maddesi kapsamında tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ve benzeri KEP ile ilgili diğer düzenlemeler. KEP Hesabı: Orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi alma yeteneğine sahip KEP sisteminde oluşturulan elektronik posta hesabıdır. KEP Sistemi: Elektronik iletişim platformları aracılığıyla gerçekleşen, gönderildi ve alındı onayları da dâhil olmak üzere KEP iletilerinin tüm süreçlerine ilişkin olarak KEP delili oluşturulması, güvenli bir şekilde kimlik tespiti yapılması, KEP hesabı, KEP rehberi ve arşiv hizmetleri verilmesi gibi işlevlere sahip sistemdir. KEP Rehberi: KEP hesabı bilgilerinin doğruluğunun ve güncelliğinin sorgulanabilmesi amacıyla işletilen bilgi ve sorgu sistemidir. Sayfa 1/ 8

2 Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS): 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idaredir. İşbu Sözleşmede KEPHS, TÜRKKEP tir. Madde 3: Kurumsal KEP Hesabı Başvuru Sahibi Bilgileri Kurumsal KEP Hesap Sahibine bilgileri, işbu Sözleşmenin doğal ve ayrılmaz eki olan (EK 1) Kurumsal Başvuru Formu nda belirtilmiştir. Madde 4: Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı İşbu Sözleşmesinin konusu, Kurumsal KEP Hesap Sahibi nin TÜRKKEP e yapacağı Kurumsal KEP Hesabı Başvurusu nun ve alacağı hizmetlerin usul ve esasları ile Tarafların gerçekleştirecekleri işlemlerin tespiti ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Madde 5: Kurumsal KEP Hesap Sahibi nin Hak ve Yükümlülükleri 5.1. KEP hesabı başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde aslına uygun olarak TÜRKKEP e vermekle yükümlüdür Kurumsal KEP Hesabı Başvuru sahibi, TÜRKKEP tarafından alternatif iletişim kanalı olarak ve kimlik doğrulama amacıyla zorunlu olarak talep edilen kendisine ve İşlem Yetkilisi/Yetkililerine ait elektronik posta adresini/adreslerini ve cep telefonu (GSM) numarasını/numaralarını, kendisine ait telefon ve faks numarasına ilave olarak Başvuru Formunda bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgilerde daha sonradan değişiklik olması halinde değişiklikleri derhal TÜRKKEP e bildirmekle yükümlüdür Kurumsal KEP Hesap Sahibi, Başvuru Formu nda talep ettiği KEP Hesabı Adresini KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelere uygun biçemde (formatta) belirlemekle yükümlüdür KEP hesabına ilişkin kayıtların ve delillerin saklanması süresinin 20 (yirmi) yıldan daha fazla olması talebi varsa, bu talebini açıkça bildirmekle ve Başvuru Formunda belirtmekle yükümlüdür. KEP Hesap Sahibinin talep edeceği ilave süreye ilişkin hizmetlerin koşulları taraflarca ek sözleşme veya taahhütname ile belirlenebilir Başvuru Formunda Kurumsal KEP Hesabını sadece alıcı veya hem alıcı hem gönderici olarak kullanacağını TÜRKKEP e açıkça bildirmekle yükümlüdür Başvurusunda sadece sakla-ilet çalışma modelinde hizmet alacağını bilmekle ve bu hususu bildiğini Kurumsal Başvuru Formu ndaki ilgili yerde açıkça belirtmekle yükümlüdür KEP hesabı bilgilerinde ve Başvuru Formunda verdiği bilgilerde başvurudan sonra olacak tüm değişiklikleri uygun şekilde TÜRKKEP e derhal bildirmekle yükümlüdür Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla, bu konudaki tüm tedbirleri almakla yükümlüdür Kurumsal KEP Hesabı sahibi ve/veya İşlem Yetkilisi KEP hesabına düzenli erişerek gelen iletileri kontrol etmekle yükümlüdür. KEP ile ilgili Yasal Düzenlemeler uyarınca, mücbir sebep halleri dışında KEP hesabına erişilmemesi durumunda gelen iletinin ertesi işgünü kendisine ulaştığı ve okunduğunun kabul edildiğini, bu hususun işbu Sözleşme ile TÜRKKEP tarafından kendisine bildirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder TÜRKKEP in önceden yazılı iznini almaksızın bu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devredemez, bu Sözleşmede ve KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelerde belirlenmiş sorumluluklarına bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple ortak edemez ve TÜRKKEP teki hak ve Sayfa 2/ 8

3 alacaklarını başkasına devir ve temlik edemez İşbu Sözleşme ile TÜRKKEP e, adına Kurumsal KEP Hesabı açılması için başvuruda bulunduğunu, işbu Sözleşmenin ekinde yer alan Kurumsal Başvuru Formu nda belirlediği KEP Hizmetini TÜRKKEP ten talep ettiğini, KEP hesabının kullanımı sırasında TÜRKKEP tarafından oluşturulan KEP Kayıtları ile KEP Delilleri nin senet hükmünde olduğunu ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayıldığını bildiğini, bu hususlarda TÜRKKEP in kendisini bilgilendirdiğini ve bu şartlarla KEP Hesabını kendi nam ve hesabına kullanıma açacağını ve kullanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder KEP Hesabının kullanımında kendisinin veya işlem yetkililerinin gerçekleştirileceği tüm işlemlere ilişkin hukukî sonuçların Kurumsal KEP Hesap Sahibi olarak kendi üzerinde doğacağını ve bu sonuçlara katlanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder Sözleşmenin doğal ve ayrılmaz eki olan Kurumsal Başvuru Formu nda beyan ettiği tüm bilgilerin tam, doğru ve gerçek olduğunu; bu bilgileri doğrulayan geçerli belgeleri TÜRKKEP e vereceğini ve bu bilgiler ve ibraz edilen belgelerde herhangi bir silinti, kazıntı veya sahtecilik şüphesi uyandıracak bir tutarsızlık tespit edilmesi veya söz konusu bilgi ve/veya belgelerin TÜRKKEP tarafından şüpheli olarak değerlendirilmesi durumunda başvurunun TÜRKKEP tarafından reddedileceğini, bu durumda TÜRKKEP ten hiçbir şekilde herhangi bir cezai şart veya tazminat talebinde bulunmayacağını, bu sebeplerle doğmuş veya doğacak TÜRKKEP in ve/veya üçüncü kişilerin tüm zararlarını tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder KEP Hesabı nın münhasıran belirlediği işlem yetkililerinin kullanımında olacağını, KEP Hesabı na ait kullanıcıadı, şifre, parola gibi bilgileri koruyacağını, bu bilgilerin/verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını, başka hiçbir kişiye hiçbir durumda KEP Hesabını kullandırmayacağını veya kullanımını sağlayacak bilgileri üçüncü kişilere kesinlikle açıklamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder Hem alıcı hem gönderici hesap tipinde hizmet alan KEP Hesap Sahibi ve İşlem Yetkilisi/Yetkilileri, KEP ileti gönderilerini sadece KEP Hesabı adreslerine yapabileceğini ve KEP hesabı adresleri haricindeki elektronik posta adreslerine gönderim yapamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder KEP Hesabı nın, kullanıcıadı, şifre veya parolası gibi bilgilerinin herhangi bir şekilde güvenliği ile ilgili bir sorun olması veya üçüncü kişilerin eline geçmesinden şüphe duyması veya şüphe duyduğu bir durumun gerçekleşmesi halinde derhal TÜRKKEP i bilgilendireceğini, bildirim yapana kadar geçen süre zarfında oluşabilecek zararlardan TÜRKKEP in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder KEP Hesabı içerisinde yer alan bilgileri, hesabın kullanıma açılabileceği kendisine bildirildiğinden itibaren kullandığı sürece her zaman kontrol edeceğini, bilgilerde eksiklik, hata ve/veya yanlışlık tespit etmesi veya KEP Hesabı içerisinde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda derhal TÜRKKEP i bilgilendireceğini, bildirim yapılana kadar geçen süre zarfında oluşabilecek zararlardan TÜRKKEP in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, bu gibi durumlarda ileti gönderme ve alma amacıyla KEP Hesabı nı kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. KEP Hesap Sahibi veya İşlem Yetkilisi, KEP Rehberi kaydında meydana gelen tüm değişiklikleri TÜRKKEP e bildirmekle yükümlüdür TÜRKKEP ten veya TÜRKKEP in hizmetlerinin sağlanmasında ana rolü olan MERNİS, MERSİS, ESHS, Telekom ve İnternet Servis Sağlayıcı ve benzeri üçüncü kişilerden kaynaklanan veya önceden kendisine duyurulan planlı bakım onarım çalışmaları veya TÜRKKEP in faaliyetlerinin geçici veya sürekli süreyle durdurulması nedeniyle KEP hizmetlerinin hiç veya gereği gibi verilememesi halinde TÜRKKEP ten herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Sayfa 3/ 8

4 5.19. KEP Hesabı nı, geçerlilik süresi dolduktan sonraki zamanlarda, kapatılması veya askıya alınması durumlarında herhangi bir amaçla kullanmayacağını, kendisinin işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmemesi halinde TÜRKKEP in her zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, KEP Hesabı nı kapatacağını, askıya alabileceğini, böyle bir durumda TÜRKKEP ten hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını, bu sebeplerle TÜRKKEP in ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş veya doğacak zararlarını tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder KEP Hesabı nın kurulumu, çalıştırılması, kullanıma açılması ve kullanılması ile ilgili olarak Kurumsal KEP Hesap Sahibi ne TÜRKKEP in bildirdiği kurallara ve kriterlere uyacağını, gerekli ödemeleri zamanında ve eksiksiz yapacağını, bu yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelere uymaması nedeniyle KEP Hesabı nın KEP ile ilgili Yasal Düzenlemeler çerçevesinde TÜRKKEP tarafından kapatılacağını veya askıya alınabileceğini bildiğini, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle hesabın kapatılması veya askıya alınması nedeniyle bir zarara uğraması söz konusu olduğu takdirde TÜRKKEP ten hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını, bu sebeplerle doğmuş veya doğacak TÜRKKEP in ve/veya üçüncü kişilerin zararlarını tamamen tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder İşbu Sözleşmede belirtilen tüm hükümlere ve KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelere uygun işlem yapmakla ve hareket etmekle yükümlüdür. Madde 6: TÜRKKEP in Hak ve Yükümlülükleri 6.1. KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelere uygun şekilde, sakla-ilet çalışma modelinde hizmet vermeyi beyan ve taahhüt eder KEP hesabının kullanımı için gerekli ve yeterli şekilde güvenilir kimlik doğrulama uygulaması ve işlemleri yürütür KEP hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin taleplerin alınması ve derhal gerçekleştirilebilmesi için yedi gün yirmi dört saat erişilebilir hizmet sunar Kurumsal KEP Hesap Sahibi'nin ve İşlem Yetkilisinin/Yetkililerinin KEP hesabı için bildirdikleri kişisel bilgileri ile KEP hesabının ve bu hesap üzerinden verilen hizmetlerin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak ve korumak için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca KEP sisteminin tüm süreçlerine ilişkin günlük kayıtlarını güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak kayıt altına alır KEP sisteminin tüm süreçlerinde oluşturulan KEP iletilerini ve KEP delillerini ilgili KEP hesabına anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde iletir Kurumsal KEP Hesap Sahibi'nin talebi halinde alternatif iletişim kanalı olarak, KEP hesabına gelen iletilerin teslim alınmasına ilişkin bilgileri, 24 (yirmi dört) saatte bir kontrol ederek, Kurumsal KEP Hesap Sahibi tarafından Kurumsal KEP Hesap Başvuru Formu nda belirtilen standart elektronik posta adresine ile bildirir Kurumsal KEP Hesap Sahibi'nin onayını almaksızın, Kurumsal KEP Hesabıyla ilgili zorunlu bilgileri KEP Rehberine kaydeder ve bu rehber kaydının silinmesi işlemini ancak Kurumsal KEP Hesabının kullanıma kapatılması halinde gerçekleştirir. KEP Hesabı kullanıma kapatılmadığı sürece, KEP Hesap Sahibi ve/veya İşlem Yetkilisi/Yetkilileri KEP Rehberi kaydının silinmesi talebinde bulunamazlar. Ancak, Kurumsal KEP Hesap Sahibi'nin önceden onayını alarak KEP Hesap Sahibi'nin kendisine ve/veya İşlem Yetkilisi/Yetkililerine ait isteğe bağlı bilgilerini KEP Rehberine kaydeder. KEP Rehberini hem alıcı hem gönderici hesaba sahip tüm hesap sahiplerinin, işlem yetkililerinin ve diğer KEPHS lerin erişimine yedi gün yirmi dört saat kesintisiz olarak açık tutar. Sağladığı KEP hesaplarına ilişkin değişiklikleri KEP Rehberine gerçek zamanlı olarak işleyerek derhal günceller ve diğer KEPHS ler ile Sayfa 4/ 8

5 birlikte KEP rehberini gerçek zamanlı olarak güncel tutmak için gerekli teknik altyapıyı kurar ve işletir. TÜRKKEP her KEP hesabı için sadece bir tane rehber kaydı oluşturur. KEP rehberine ilişkin tüm bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlar ve en az KEP ile ilgili yasal düzenlemelerde belirlenen süre boyunca saklar ve KEP rehberine yetkisiz erişimleri engeller Kurumsal KEP Hesap Sahibinin KEP hesabına web arayüzü üzerinden güvenli bir şekilde erişebilmesini, iletilerini ve delilleri okuyabilmesini ve ileti gönderebilmesini ve alabilmesini sağlar KEP hesabının kullanılmasını sağlayan ara yüzlere engelli kişilerin de erişimlerini KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelere uygun olarak sağlar KEP hesabının kullanıma açılmasından önce Kurumsal KEP Hesap Sahibi'ni veya İşlem Yetkilisini KEP sistemine ilişkin tüm süreçler hakkında bilgilendirir KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler ile işlemlerin yapıldığı zaman ve işlemleri yapan kişiye veya kişilere ait bilgileri içeren kayıtları, gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyarak en az 20 (yirmi) yıl süreyle saklar KEP Hesap Sahibinin talep etmesi halinde, 20 (yirmi) yıldan az olmamak kaydıyla, daha fazla saklama süresince hizmet vermeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. KEP Hesap Sahibinin talep edeceği ilave süreye ilişkin hizmetlerin koşulları taraflarca ek sözleşme veya taahhütname ile belirlenebilir İşbu Sözleşmenin yenilenmemesi durumunda KEP hesabının kullanıma kapatılacağına ilişkin Kurumsal KEP Hesap Sahibi'ni ve İşlem Yetkilisini KEP Hesabının süresinin sona ermesinden en az üç ay önce, Kurumsal KEP Hesap Sahibi'nin başvuru formunda belirttiği uygun iletişim kanallarından en az birisi ile bilgilendirir KEP hesabının kapatılması sürecinde, herhangi bir mağduriyetin yaşanmamasını temînen gerekli tedbirleri alır KEP sistemindeki tüm imzalama süreçlerinde, yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından KEPHS ler için KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelere uygun şekilde oluşturulan işlem sertifikası kullanır Kurumsal KEP Hesap Sahibi'nin veya İşlem Yetkilisinin talep etmesi halinde KEP delillerinin gerçek zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunar KEP sistemine ilişkin ana ve yedek sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundurur TÜRKKEP, hem alıcı hem gönderici hesap tipine sahip KEP Hesap Sahibi tarafından gönderilen ancak ilgili alıcıya/alıcılara teslim edilemeyen KEP iletilerini ilk gönderim denemesi sonrasında 24 (yirmi dört) saat içerisinde 3 (üç) defa (retention period) daha deneyerek teslim etmeye çalışır. Bu denemeler sonucunda KEP iletisinin eslim edilememesi durumu, KEP iletisini gönderen KEP Hesap Sahibinin KEP hesabı adresine KEP delili ile bildirilir. Madde 7: TÜRKKEP Tarafından Sunulan Hizmetler ve Kapsamı 7.1. İşbu Sözleşme ile Kurumsal KEP Hesabı Sahibine TÜRKKEP tarafından; Kurumsal KEP Hesabı ile KEP iletilerinin gönderilmesi ve alınması hizmetleri KEP ile ilgili Yasal Düzenlemeler kapsamında verilmektedir KEP Hesabı Adresi temin ücreti ile KEP Hesabının kullanım ücreti Kurumsal KEP Hesap Sahibinin ödeyeceği toplam ücreti oluşturmaktadır. Kurumsal KEP Hesap Sahibi, Başvuru Formu nda belirlediği KEP Hizmet Paketi ne bağlı olarak KEP Hesabı Adresinin ücretini başvuru ile birlikte ödemekle, kullanım ücretini de fatura döneminde ödemekle yükümlüdür. Sayfa 5/ 8

6 7.3. Kurumsal KEP Hesap Sahibi, bu hizmetlerden bir veya birkaçından oluşan KEP Hizmet Paketi seçeneklerinden birini ekli Kurumsal Başvuru Formunda belirleyerek kendisi seçer ve kullanıma başladıktan itibaren TÜRKKEP in sağlamayı kabul etmesi halinde KEP Hizmet Paketini uygun şekilde bildirim yaparak ve gerekli ödemeleri yaparak değiştirebilir. Madde 8: KEP Hesabının Kullanıma Açılması 8.1. Kurumsal KEP Hesabı Sahibinin başvurusu sonrasında; TÜRKKEP, başvuru sahibinin beyan ettiği bilgilerin ve belgelerin doğruluğunu kontrol ederek, seçilen hizmet paketi ile ilgili hizmet bedelini tahsil ettikten sonra, Kurumsal KEP Hesabını kullanıma hazır duruma getirir Başvuru sahibinin talep ettiği Kurumsal KEP Hesabının sadece alıcı olması durumunda, Kurumsal KEP Hesap Sahibi, hesabının kullanıma açılması onayını yazılı olarak verdiğini işbu Sözleşmeyi ve Başvuru Formunu imzalayarak beyan, kabul ve taahhüt eder Kurumsal Hesap Sahibinin, Başvuru Formunda beyan ettiği cep telefonu (GSM) numarasına kısa mesaj servisi (SMS) ile TÜRKKEP in gönderdiği onay kodunu sisteme girerek doğrulaması halinde KEP Hesabı hesap sahibinin kendisi tarafından kullanıma açılır Başvuru sahibinin talep ettiği hesabın hem gönderici hem alıcı türünde olması durumunda TÜRKKEP, Kurumsal KEP Hesap Sahibi'nin hesabın kullanıma açılması onayını, Kurumsal KEP Hesap Sahibi'nin nitelikli elektronik sertifikası ile kimlik doğrulaması yaparak güvenli elektronik imzası ile internet üzerinden alır. Gönderici/Alıcı türünde Kurumsal KEP Hesap Sahibi hesabın kullanıma açılması onayını güvenli e-imza ile vereceğini işbu Sözleşmeyi imzalayarak peşinen talep, beyan ve kabul eder TÜRKKEP başvurusunu kabul edip oluşturduğu KEP hesabının, kendisinin onayı sonrasında kullanıma açıldığını Kurumsal KEP Hesap Sahibi'ne KEP hesabına erişim için gerekli olan ilave parolayı İşlem Yetkilisine / Yetkililerine, işbu Sözleşmenin ayrılmaz eki olan Kurumsal Başvuru Formunda beyan edilen cep telefonu (GSM) numarasına gönderilen kısa mesaj servisi (SMS) ile bildirir TÜRKKEP, kullanıma açılan Kurumsal KEP hesabına ilişkin zorunlu bilgiler ile Hesap Sahibinin yayınlanmasını istediği bilgileri derhal KEP Rehberine kaydeder. Madde 9: KEP Hesabının Kullanıma Kapatılması 9.1. TÜRKKEP, kullanıma açılan Kurumsal KEP hesabına ilişkin zorunlu bilgiler ile Hesap KEP hesabı, Kurumsal KEP Hesap Sahibi'nin talebi veya tüzel kişiliğinin son bulması, işbu sözleşme ile belirlenen kullanıma kapatma durumlarının gerçekleşmesi veya TÜRKKEP in faaliyetine son vermesi veya verilmesi hâllerinde, TÜRKKEP tarafından kullanıma kapatılır KEP hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin talepler Kurumsal KEP Hesap Sahibi veya işbu sözleşme ayrılmaz eki olan Kurumsal KEP Hesap Başvuru Formu nda kendisi tarafından belirlenen İşlem Yetkilisi/Yetkilileri tarafından yapılır TÜRKKEP, hesabın kullanıma kapatılması talebini Kurumsal KEP Hesap Sahibi'nin veya İşlem Yetkilisinin kimlik bilgilerini doğrulayarak, yedi gün yirmi dört saat kesintisiz olarak alır ve ilgili KEP hesabının kullanıma kapatılma işlemini gerçekleştirir Kullanıma kapatılan KEP hesabından ileti gönderimi ve alımı TÜRKKEP tarafından engellenir. Ancak kullanıma kapatılan KEP hesabı en az üç ay Hesap Sahibinin erişimine açık tutulur. Bu sürenin sonunda TÜRKKEP, KEP hesabını tamamen Sayfa 6/ 8

7 kullanıma kapatır TÜRKKEP, kullanıma kapatılan KEP hesabına ilişkin bilgi ve belgeler ile KEP kayıtları ve delillerini, en az 20 (yirmi) yıl olmak kaydıyla, işbu Sözleşme veya ek sözleşme ile varsa belirlenen ilave süre boyunca güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak saklar TÜRKKEP, KEP hesabını geçmişe yönelik olarak hiçbir şekilde kullanıma kapatmaz veya silmez TÜRKKEP, kullanıma kapatılan KEP hesabını, ancak Kurumsal KEP Hesap Sahibi'nin talep etmesi ve kimlik tespitine ilişkin gerekli işlemleri başvuru sırasında belirlenen şekilde tamamlaması hâlinde yeniden kullanıma açılabilir Kullanıma kapatılan bir Kurumsal KEP Hesabı, Hesap Sahibi dışında bir başkasına yeniden tahsis edilmez TÜRKKEP, kullanıma kapatılan Kurumsal KEP hesabına ilişkin KEP Rehberi kaydını derhal siler. Madde 10: Hizmet Bedeli, Ödeme Şekli ve Şartları İşbu Sözleşme ile belirlenen Kurumsal KEP Hesabı adresinin ve kullanımıyla ilgili hizmetlerin bedeli, ekli Başvuru Formunda yer alan KEP Hizmet Paketi seçimiyle belirlenir KEP Hesabı adres bedeli ve hizmet bedeli, TÜRKKEP in internet sitesinde ilan ettiği banka hesap numaralarından birine işbu Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte peşin olarak en geç 3 (üç) gün içinde yatırılır Ödemenin yapılması başvurunun TÜRKKEP tarafından kabul edilmesinin ve Kurumsal KEP Hesabının kullanıma açılmasının temel şartlarından biridir. Ödemenin süresi içinde yapılmaması halinde TÜRKKEP e başvuru tam olarak yapılmamış sayılır ve bu durumda TÜRKKEP in başvuruyu reddetme ve o ana kadar oluşmuş masrafı talep etme hakkı saklıdır TÜRKKEP, KEP hesabına ilişkin tüm ücretleri KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelere uygun olarak her zaman belirlemekte ve değiştirmekte serbesttir. Madde 11: Kesin Delil Sözleşmesi Kurumsal KEP Hesap Sahibi, işbu Sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, TÜRKKEP'in KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtların geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 12: Bildirimler Taraflar Sözleşmede belirtilen posta adreslerini ve KEP Hesabı adreslerini tebligat/e-tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres ve KEP adresi değişiklikleri diğer tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Madde 13: Uyuşmazlıkların Çözümü İşbu Sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (merkez) Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. Madde 14: Sözleşmenin Süresi ve Uzatılması Sözleşmenin süresi KEP hesabının kullanıma açılmasından itibaren Kurumsal KEP Hesap Sahibi tarafından Kurumsal Başvuru Formunda seçilen KEP Hizmet Paketi nin süresi kadardır Taraflarca sözleşme süresi sona ermeden 30 (otuz) gün öncesine kadar fesih ihbarı Sayfa 7/ 8

8 yapılmadığı takdirde işbu Sözleşme 1 (yıl) süre ile kendiliğinden uzatılmış sayılır Kurumsal KEP Hesap Sahibi, Sözleşme süresi sona ermeden 30 (otuz) gün öncesine kadar sözleşmeyi uzatmak istemediğini, yapması gereken tüm ödemeleri eksiksiz yapmış olmak ve KEP ile ilgili Yasal Düzenlemeler ve bu Sözleşmeden kaynaklı tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, KEP iletisi göndererek veya yazılı olarak TÜRKKEP e bildirirse Sözleşme kendiliğinden fesih edilmiş sayılır Yeni dönem için ücretlendirme TÜRKKEP tarafından ayrıca belirlenecektir. Yeni dönemle ilgili TÜRKKEP ücretlerini kabul etmemesi halinde Kurumsal KEP Hesap Sahibi bu durumu yazılı olarak TÜRKKEP e bildirerek Sözleşmeyi feshedebilir. Madde 15: Hüküm Bulunmayan Haller İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri ile KEP ile ilgili yasal düzenlemelerin hükümleri uygulanır. Madde 16: Yürürlük İşbu Sözleşme tarafların imzasını müteakip yürürlüğe girer. Madde 17: Sözleşme Nüshası On yedi (17) madde, sekiz (8) sayfa ve bir (1) ekten oluşan işbu Sözleşme TÜRKKEP ve KEP hizmeti almak isteyen Kurumsal KEP Hesabı Sahibi tarafından okunup anlaşıldıktan sonra, 1 (bir) asıl nüsha ve 1 (bir) suret olarak düzenlenmiş, aşağıdaki imza tarihinde karşılıklı müzakere edilerek imza altına alınmıştır. Sözleşmenin İmza Tarihi:. /./2013 EK-1: Kurumsal Başvuru Formu TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi KURUMSAL KEP HESAP SAHİBİ Sayfa 8/ 8

adresinde yerleşik, iletişim bilgileri Tel: Faks: E-Posta Adresi:

adresinde yerleşik, iletişim bilgileri Tel: Faks: E-Posta Adresi: BİREYSEL KEP HİZMET SÖZLEŞMESİ Madde 1: Sözleşmenin Tarafları 1.1. İşbu Sözleşme; bir tarafta 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No:4 Nova Baran Plaza Kat:18 34360 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik olan ve iletişim

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL(KOBİ) KULLANICI Madde 1. Tanımlar İşbu Taahhütnamede kullanılan terim ve sözcük grupları, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırı

Detaylı

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL(KOBİ) KULLANICI ADRES İşbu Taahhütname; Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 06520 Çankaya / ANKARA adresinde yerleşik TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. den (Bundan

Detaylı

BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ ADRESLER

BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ ADRESLER ADRESLER İşbu Taahhütname; Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 06520 Çankaya / ANKARA adresinde yerleşik TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. den (Bundan sonra TNB KEP olarak

Detaylı

BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ ADRESLER

BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ ADRESLER ADRESLER İşbu Taahhütname; Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 06520 Çankaya / ANKARA adresinde yerleşik TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. den (Bundan sonra TNB KEP olarak

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR Yavuz AKBULAK * Öz Bu yazının konusunu, 6102 sayılı Meri TTK da yer alan kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin hükümler ile bu hükümlere dayanarak

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. Madde 1. Konu ve Taraflar İşbu Protokolün konusu, bilgileri Kamu KEP Hizmeti Başvuru Formu nda belirtilen KEP Hesap Sahibi nin TNB KEP e Kurumsal Başvuru Sahibi olarak yaptığı KEP Hesabı başvurusu kapsamında

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul Neden KEP? Standart e-posta hizmetlerine ilave olarak, e-postanın gönderilip gönderilmediğine, Alıcısına ulaşıp

Detaylı

MİKROKEP BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

MİKROKEP BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ MİKROKEP BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ ADRESLER İşbu Taahhütname; Barbaros Mah. Halk Cad. No:74 PK:34746 Ataşehir / İstanbul adresinde yerleşik MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR SAN. TİC.

Detaylı

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. Madde 1. Konu ve Taraflar İşbu Taahhütnamenin konusu, bilgileri Kurumsal Başvuru Formu nda belirtilen KEP Hesap Sahibi nin TNB KEP e Kurumsal Başvuru Sahibi olarak yaptığı KEP Hesabı başvurusu kapsamında

Detaylı

BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: «sozlesmenumarasi» Müşteri No: «musterinumarasi» BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy

Detaylı

BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABI BAŞVURU FORMU

BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABI BAŞVURU FORMU BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABI BAŞVURU FORMU TALEP EDİLEN ÜRÜN VE HİZMETLER (*) Çalışma Şekli: Sakla İlet (?) KEP iletilerinin, alıcının veya göndericinin KEP hesaplarına doğrudan ulaştırıldığı

Detaylı

KURUMSAL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMETİ EK SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMETİ EK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: «sozlesmenumarasi» Müşteri No: «musterinumarasi» KURUMSAL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMETİ EK SÖZLEŞMESİ Müşteri, işbu Ek Sözleşmenin, «tarih» tarihinde imzalanmış olan «sozlesmenumarasi»

Detaylı

Bireysel KEP Sözleşmesi

Bireysel KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 10 Sözleşme No: Müşteri No: BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad.

Detaylı

KAMU KULLANICI PROTOKOLÜ

KAMU KULLANICI PROTOKOLÜ Madde 1. Protokolün Tarafları Bu Protokol, bir tarafta Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 06520 Çankaya / ANKARA adresinde yerleşik TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET (bundan sonra TNB KEP olarak anılacaktır)

Detaylı

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. TARAFLAR VE KONU İşbu Taahhütnamenin konusu, bilgileri Bireysel Başvuru Formu nda belirtilen KEP Hesap Sahibi nin TNB KEP e yaptığı KEP Hesabı başvurusu kapsamında Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Detaylı

KURUMSAL KEP HESAP SAHİBİ SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL KEP HESAP SAHİBİ SÖZLEŞMESİ KURUMSAL KEP HESAP SAHİBİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1 Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı : Adı : KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri A.Ş. Adresi : Ceyhun

Detaylı

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu Taahhütnamede atıfta bulunulan tanım ve kısaltmalar, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata

Detaylı

KAMU KULLANICI PROTOKOLÜ

KAMU KULLANICI PROTOKOLÜ KAMU KULLANICI Madde 1. Protokolün Tarafları Bu Protokol, bir tarafta Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 06520 Çankaya / ANKARA adresinde yerleşik TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET (bundan sonra TNB KEP

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KAYITLI E-POSTA (KEP)

KAYITLI E-POSTA (KEP) KAYITLI E-POSTA (KEP) Kayıtlı elektronik posta; Yasal olarak geçerli ve güvenli kabul edilen elektronik posta olarak tanımlanabilir. Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına

Detaylı

İstanbul Ticaret Odası 27 Haziran 2014

İstanbul Ticaret Odası 27 Haziran 2014 KAYITLI e- POSTA (KEP ) Bilgi Notu 1) KAYITLI e-posta (KEP) NEDİR? Kayıtlı elektronik posta (KEP), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanmaktadır. KEP, bilinen elektronik

Detaylı

Kurumsal KEP Sözleşmesi

Kurumsal KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 11 Sözleşme No: Müşteri No: KURUMSAL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMETİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere

Detaylı

BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ TEMEL BİLGİLER Madde 1 Tanımlar İşbu Taahhütnamede atıfta bulunulan tanım ve kısaltmalar, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Detaylı

(KEP_UE) Ağustos 2014 Ankara. Doküman No: KEP03 07/11/2014 Rev: 00.01 Sayfa No: 1/19

(KEP_UE) Ağustos 2014 Ankara. Doküman No: KEP03 07/11/2014 Rev: 00.01 Sayfa No: 1/19 efinans KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEP_UE) Ağustos 2014 Ankara Doküman No: KEP03 07/11/2014 Rev: 00.01 Sayfa No: 1/19 Revizyon Takip Tablosu Güncel Revizyon Yayımlanma Tarihi Açıklama

Detaylı

Konuyla İlgili Yönetmeliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Yönetmeliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2014-16 16.09.2014, ANKARA KONU: K E P ( Kayıtlı E-Posta) Kullanımı H K. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi, 13.1.2011 tarihli, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (18. ve 1525. Maddeleri)

Detaylı

KAYITLI E-POSTA (KEP)

KAYITLI E-POSTA (KEP) KAYITLI E-POSTA (KEP) Kayıtlı elektronik posta; Yasal olarak geçerli ve güvenli kabul edilen elektronik posta olarak tanımlanabilir. Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ & e-tebligat. Demet KABASAKAL 13.05.2014, Ankara

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ & e-tebligat. Demet KABASAKAL 13.05.2014, Ankara KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ & e-tebligat Demet KABASAKAL 13.05.2014, Ankara Mevcut İhtiyaç Güvenli ve hukuken geçerli e-belge oluşturulabiliyor. (e-imza) Ancak teknik olarak güvenli ve hukuki olarak

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar ÖZET : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28294

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28294 Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28294 KAYITLI ELEKTRONK POSTA REHBER VE KAYITLI ELEKTRONK POSTA HESABI ADRESLERNE LŞKN TEBLĞ BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ile Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 1.1. Elektronik ortamdaki iş ve işlemlerin teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli bir şekilde bilgi ve belge gönderimi, teslimi

Detaylı

TEBLİĞ. a) Gönderici: Orijinal iletinin göndericisi durumundaki hesap sahibini veya işlem yetkilisini,

TEBLİĞ. a) Gönderici: Orijinal iletinin göndericisi durumundaki hesap sahibini veya işlem yetkilisini, 16 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28294 Bilgi Teknolojileri ve letişim Kurumundan: TEBLĞ KAYITLI ELEKTRONK POSTA REHBER VE KAYITLI ELEKTRONK POSTA HESABI ADRESLERNE LŞKN TEBLĞ BRNC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28533 ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik

Detaylı

2013 ün ilk yarısında öncelikle bankacılık, finans, telekom ve kamu

2013 ün ilk yarısında öncelikle bankacılık, finans, telekom ve kamu Kayıtlı Elektronik Posta Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin TBD Ankara YK Üyesi Ülkemizde özellikle iş ve ekonomi dünyasına köklü değişiklikler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek olan Yeni

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABINA ELEKTRONİK TEBLİGAT İLETİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABINA ELEKTRONİK TEBLİGAT İLETİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABINA ELEKTRONİK TEBLİGAT İLETİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 1.1. PTT Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan kayıtlı elektronik posta hizmetinden, kayıtlı elektronik

Detaylı

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu Taahhütnamede atıfta bulunulan tanım ve kısaltmalar, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 1. GİRİŞ: Son yıllarda bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ekonomik ve ticari alanı ve bu alanları düzenleyen hukuki yapıyı da büyük ölçüde etkilemiş, hukuki işlemlerin

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR:

ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR: SİRKÜLER TARİHİ : 28 /1/ 2013 SİRKÜLER NO : 2013/15 ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR: 7201 sayılı Tebligat Kanunu nu kapsamına; kaza

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Sistemi

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Sistemi Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Sistemi KEP e Neden İhtiyaç Duyulmuştur? Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat standart e-posta

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

S İ R K Ü L E R : / 3 3

S İ R K Ü L E R : / 3 3 03.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 3 Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlandı 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği nin 7. maddesine göre anonim,

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat TNB KEP Türkiye Noterler Birliği Vakfı Teknoloji Şirketidir. Genel Merkez: Ankara Bölge Müdürlüğü: İstanbul Veri Merkezi: Ankara

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 22 İST, 28.01.2013 ÖZET: Kamu kurumlarının Anonim ve Limited şirketlere tebliğleri elektronik ortamda yapılacak. ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

T.C. POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ PTT KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETİ ENTEGRASYON VE ENTEGRASYON SONRASI DESTEĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

T.C. POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ PTT KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETİ ENTEGRASYON VE ENTEGRASYON SONRASI DESTEĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 1. TARAFLAR PTT KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETİ ENTEGRASYON VE ENTEGRASYON SONRASI DESTEĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 1.1. İşbu sözleşme; Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Altındağ ANKARA adresinde bulunan

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın!

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! TÜRKKEP KEP, E-Tebligat, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İmza ve E-Saklama hizmetlerini tek başına bütünleşik olarak mevzuata

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda E-İmza ya bağlı olarak Katma Değerli servislerde sunmaktadır.

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/64 23 /Temmuz/2015 İçindekiler: * Adalet Bakanlığı UYAP ta elektronik tebligat uygulamasına geçti. ADALET BAKANLIĞI UYAP TA ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA GEÇTİ: Adalet Bakanlığı nın

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası E-Dönüşüm ve Katma Değerli Hizmetler İş Ortaklığı Önerisi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası E-Dönüşüm ve Katma Değerli Hizmetler İş Ortaklığı Önerisi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası E-Dönüşüm ve Katma Değerli Hizmetler İş Ortaklığı Önerisi BTSO / TNBKEP İş Ortaklığı İş Ortaklığı kapsamında BTSO Üyelerine TNB KEP in KEP, E-imza ve diğer Katma Değerli ürün

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1 TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1 Yayımlanma Tarihi: 11.05.2015 Yayımlanma Tarihi: 11.05.2015 Sayfa 1 / 42 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ 2011 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ Genel Bilgilendirme Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de Bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda önemli gelişmeler olmuş ve bu gelişmeler karşısında

Detaylı

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 1.0

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 1.0 TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 1.0 Yayımlanma Tarihi: 25.01.2013 Yayımlanma Tarihi : 25.01.2013 Sayfa 1 / 53 İçindekiler

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU e-fatura nın Yararları; Zamandan tasarruf Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır. İnsan hatalarının önüne

Detaylı

Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sayın İzmir YMMO; Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. 1840 yılından bu yana yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizi sürekli ihtiyaçlar ve zamanın gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı 1 Sunumun Đçeriği 1. KEP e Duyulan Đhtiyaç 2. KEP Sistemi ve Yararları 3. Türkiye

Detaylı

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır.

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz. Amaç ve kapsam

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456-467 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) SUNUŞ Değerli Üyemiz, 11/03/2016 Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında ve el ile yapılan işlemler artık elektronik

Detaylı

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Elektronik imza kullanımı toplumumuzda da giderek yaygınlaşıyor. Tabi, bu yaygınlaşmadaki temel etkenlerden bir tanesi de çeşitli kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Kayıtlı e-posta (KEP) güvenli e- posta hizmetidir ve bu yönü ile standart e- posta sistemlerinden ayrılır.

Kayıtlı e-posta (KEP) güvenli e- posta hizmetidir ve bu yönü ile standart e- posta sistemlerinden ayrılır. İçindekiler Kayıtlı E- Posta (KEP) Nedir?... 2 Kayıtlı E- Posta (KEP) Hizmetini Kimler Sunar?... 2 Kayıtlı E- Posta Özellikleri Nelerdir?... 2 Kayıtlı E- Posta Neden Güvenli ve Hukuken Geçerlidir?... 3

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında DUYURU NO:2013/40

Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında DUYURU NO:2013/40 İstanbul, 28.03.2013 Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında DUYURU NO:2013/40 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete te Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayımlanmış olup yönetmelikte elektronik

Detaylı

KONU: Sermaye Şirketlerine Resmi Kurumlarca Yapılacak Tebligatların Elektronik Yolla Yapılması Zorunluluğu Getirilmiştir

KONU: Sermaye Şirketlerine Resmi Kurumlarca Yapılacak Tebligatların Elektronik Yolla Yapılması Zorunluluğu Getirilmiştir MEVZUAT SĐRKÜLERĐ SĐRKÜLER NO: 24/2013 Đstanbul, 07.02.2013 KONU: Sermaye Şirketlerine Resmi Kurumlarca Yapılacak Tebligatların Elektronik Yolla Yapılması Zorunluluğu Getirilmiştir ÖZET: Adalet Bakanlığı

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Protokol No : 4250759 0000004250759 İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Madde 1-Taraflar Bu Protokol Kamu İhale Kurumu (bundan

Detaylı

E-İmza Kavramı. Bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları da içermektedir.

E-İmza Kavramı. Bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları da içermektedir. E-İmza Bilişim E-İmza Kavramı 2 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu nda elektronik imza, Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı Kılavuzu

Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı Kılavuzu Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı İÇİNDEKİLER... 1 KAYITI ELEKTRONİK POSTA BİREYSEL KULLANICI KILAVUZU... 3 Başvuru Süreçleri;... 4 1. Hesap Açma Başvurusu... 4 2. Kimlik Bilgileri... 5 3. Adres

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURU... 4 1.1. Hesap Oluşturma... 5 1.2. Kimlik Bilgileri... 6 1.3. Hesap, Tarife, Paket Seçimi... 7 1.4. Ödeme Seçenekleri... 10 2. WEB POSTA HESAP KULLANIMI... 13 2.1. Web Posta Kullanıcı

Detaylı

1. TANIMLAR, KISALTMALAR İşbu taahhütnamede yazılı olan aşağıdaki terimler, altlarında belirtilen anlamları ifade edecektir:

1. TANIMLAR, KISALTMALAR İşbu taahhütnamede yazılı olan aşağıdaki terimler, altlarında belirtilen anlamları ifade edecektir: Telefon Numarası (GSM No): VODAFONE MOBİL İMZA SERVİSİ TAAHHÜTNAMESİ Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Mobil İmza Hizmeti nden yararlanmak istemem sebebiyle işbu 6 (altı)

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta Sunum İçeriği Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) KEP Sisteminin Özellikleri KEP Sisteminin İşleyişi KEP ile Yapılabilecek İşlemler KEPHS Teknik Standartlar

Detaylı