XML Web Servisleri ile Oracle ve SQL Server Veri Tabanları Arasında Veri Transferi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XML Web Servisleri ile Oracle ve SQL Server Veri Tabanları Arasında Veri Transferi"

Transkript

1 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 5, SAYI: 1, OCAK XML Web Servisleri ile Oracle ve SQL Server Veri Tabanları Arasında Veri Transferi Cüneyt ÖZDEMİR Siirt Meslek Yüksekokulu, Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet Sağlık hizmetlerinde verinin çeşitliliği farklı uygulamaların geliştirilmesini sağlamıştır. Bu uygulamalar farklı programlama dillerinde veya farklı platformlarda geliştirilmiştir. XML Web servisleri farklı programlama dillerinde geliştirilmiş, farklı platformlarda çalışabilen uygulamaların birbirleri ile veri transferinde bulunabilmelerini sağlar. Gerçek hastane ortamında laboratuvar bölümünde kullanılan laboratuvar bilgi yönetim sistemine (LBYS) ait ORACLE veri tabanı ile hastanenin diğer bölümlerinde kullanılan hastane bilgi yönetim sistemine (HBYS) ait SQL SERVER veri tabanı arasında veri transferi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda farklı platformlarda ve programlama dillerinde geliştirilen uygulamaların haberleşmesi sağlanmıştır. Böylelikle XML Web servislerini kullanan uygulamaların düşük maliyetli, kaliteli, hızlı, olması sağlanmıştır. Anahtar Kelimeler XML web servisleri, oracle, sql sunucu, laboratuvar bilgi yönetim sistemi, hastane bilgi yönetim sistemi Data Transfer between Oracle and SQL Server Databases through XML Web Services Abstract Variety of data in health care services provides the development of different applications. These applications could be developed either under different programming languages or platforms. These applications could be developed either on different programming languages or platforms. XML Web services provide data transfer through applications that have been developed on different programming languages and different platforms. Data transfer was realized between the Oracle database belonging to Laboratory Information System (LIS) and the SQL Server database belonging to the Hospital Information System (HIS) in the real hospital environment. Communications of applications that have been developed on different platforms and programming languages were provided as a result of this transaction. Thus, applications that use XML Web services was provided to be low cost, high quality and fast. Keywords XML web services, oracle, sql server, laboratory information system, hospital information system 1. GİRİŞ Sağlık hizmetlerinde verilerin çeşitliliği ve yoğunluğu her geçen gün artmaktadır. Hastalara daha sağlıklı ve hızlı hizmet vermek, hastanedeki iş yoğunluğunu düşürmek, verilerin değerlendirilmesi, saklanması için her gün yeni teknolojiler ile farklı platform ve programlama dilleri ile geliştirilmiş yazılımlar geliştirilmektedir. HBYS yazılımları başlangıçta faturalandırma için geliştirilmiş ardından gelişen teknoloji ve verilerin dijital ortamda tutma talepleri ile beraber hastanenin diğer bölümleri içinde geliştirildi. Bununla birlikte hastanelerin farklı bölümlerinde farklı yazılımlar geliştirildi. Bu yazılımların çokluğu ortak bir dil ihtiyacını doğurdu. Gelişen teknoloji ile beraber iş yoğunluğu ve veri miktarlarında paralel olarak bir artış görülmüştür. İşletmeler bu iş yoğunluğunu düşürmek ve daha kaliteli bir hizmet sunmak için güvenli veri paylaşımı yoluna gitmişlerdir. XML Web servisleri verilerin güvenli bir ortamda internet veya intranet ortamında hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlar. Bu servisler verilere istenilen yerden istenilen zamanda ulaşma imkanı sağlar. Geliştirilen Web servisleri ile herhangi bir veri tabanından, herhangi bir platformdan ve herhangi bir programlama dilinden bağımsız geliştirilen uygulamaların mevcut uygulama ile haberleşmesi sağlanmıştır. XML verilerin depolanmasında, yönetiminde ve transferinde ihtiyaç duyduğumuz sistemi oluşturma esnekliği, dağıtık verilerin kümelenmesi, farklı veri formatlarını ve dillerini destekliyor olması ve tüm

2 8 sistemlerde çalışabilme özelliği ile bugün ve gelecekte ihtiyaç duyulan bir veri standardıdır [8]. Günümüz dünyasında artan iş yoğunluğunu azaltmak için kurumlar da veri paylaşımına gitmektedir. Bununla birlikte veri paylaşımda veri güvenliği problemi ortaya çıkmıştır. Bu makalede gerçek hastane ortamında veri güvenliğini ve paylaşımını gerçekleştirmek için geliştirilen Web servislerini anlatılmıştır. Hastanenin laboratuvar bölümünde kullanılan yazılım LBYS ve bu yazılıma ait Oracle veri tabanı ile, hastanenin diğer bölümlerinde kullanılan HBYS yazılımı ve bu yazılıma ait SQL Server veri tabanı kullanılmıştır. Bu makalede XML Web servisleri hakkında bilgiler verildikten sonra gerçek hastane ortamında geliştirilen Web servisleri anlatıldı ardından LBYS yazılımı ile HBYS yazılımı arasında hasta verilerinin Web servisleri üzerinden transferleri gerçekleştirildi. Çalışmanın kurumlara katkıları içerisinde en önemlilerinden birkaçı aşağıda listelenmiştir. Farklı platformlarda çalışan uygulamaların entegrasyonu Web servisler üzerinden sağlanarak: Firmaların zamandan ve maliyetten kazanmaları Hastanelerin B2B uygulamasını kullanarak yoğun iş yükünü hafifletmesi Hastane çalışanlarının kaliteli hizmet vermesi ve hastaların kaliteli hizmet alması Daha sonra geliştirilecek yazılımların (örneğin Web sitesi üzerinden laboratuvar sonuçlarının verilmesi, farklı bir bölüm için geliştirilen yazılımlar vb.) sisteme kolay entegrasyonu amaçlanmıştır. 2. XML XML, 1996 yılında bağımsız bir kuruluş olan W3C (World Wide Web Consortium) organizasyonu tarafından geliştirilen bir standarttır. Bilişim sistemlerinde verinin kolayca okunmasını sağlayan dokümanlar oluşturmaya yarar. Bu özelliği sayesinde farklı platformlar arasında veri alışverişini yapmaya yarar [1]. XML, verileri düz metin olarak tuttuğundan dolayı HTTP protokolü ile bir yerden başka bir yere verileri kolayca transfer edebilir. Veri yapısını kendi içinde tanımladığından dolayı platform bağımsızdır. Böylelikle XML, verinin transferinde herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmaz. XML in bazı temel özellikleri şöyle sıralanabilir [2]: XML bir işaretleme dilidir. XML, verinin nasıl sergileneceğini gösterir. XML platformdan bağımsızdır. XML dosyaları metin halinde tasarlandığından çok rahat okunabilmektedir. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 5, SAYI: 1, OCAK 2012 XML de veriyi tanımlamak için doküman tipi tanımlaması Document Type Definition (DTD) veya XML Schema kullanılması gerekmektedir. Aşağıda XML yapısında bir belge örneği gösterilmektedir: <?XML version="1.0"?> <KUTUPHANE> <KITAP> <BASLIK>XML Web Servisleri</BASLIK> <YAZAR>Cüneyt ÖZDEMİR</YAZAR> <SAYFA>56</SAYFA> </KITAP> </KUTUPHANE> Şekil 1. XML yapısında bir doküman XML dokümanları tag ve text ler den oluşur. Tag; veri elementlerini tanımlar. Bu veri elementlerinde dikkat edilmesi gereken büyük küçük harf duyarlı olmasıdır [13]. Örneğin başlangıç tagımız <kitap> bitiş tagımız </KİTAP> olursa problem oluşacaktır. TAG içindeki verilerde TEXT ile tanımlanır. XML dokümanlarının ilk satırları <?XML ile başlar ve?> ile biter. Yukarıdaki örnekte KUTUPHANE elementi birden fazla kitap içerebilir. Aynı şekilde KITAP elementi altında BASLIK, YAZAR ve SAYFA elementleri mevcuttur. 3. XML WEB SERVİSLERİ XML Web servisleri, programları, nesneleri, veri tabanlarını veya karmaşık iş fonksiyonlarını birbirine bağlayan XML uygulamalarıdır [1]. Web servisleri farklı kurumsal iş süreçlerini gerçekleştirerek internet ve Web teknolojileri alanında bir devrimi gerçekleştirmiştir. XML Web servisleri Web ortamında veriyi http portları üzerinden platformdan bağımsız olarak sunan, farklı uygulamalar arasında iletişimin sağlanmasını sağlayan evrensel bir yapıdır. Web servisleri istemciye veriyi sunarken alt yapısını gizleyerek sadece veriyi sunan güvenli bir yapıdır. Bu yapı sayesinde istemci Web servisin hangi platform üzerinde çalıştığı, hangi dilde yazıldığı bilgisine ihtiyaç duymaz. Ayrıca Web servislerinde sunulan veriler ile ilgili yapılan işlemlerde (ekleme, silme, güncelleme vs.) bu servisleri kullanan tüm uygulamalarda eş zamanlı olarak etkilenir. Web servisleri Web ortamında yayınlanabilen, aranıp bulunabilen ve çağrılarak erişilebilen metotlar sunar. XML Web servislerini istemci uygulamalar tarafından işlenebileceği ve anlayabileceği bir yapıya getirmek için SOAP, WSDL ve UDDI protokollerini kullanılır SOAP SOAP ile dağıtık uygulamaların işletim sistemlerindeki diğer uygulamalarla aynı dili konuşması kullanılan programlama dilinden, işletim sistemlerinin farklılığından veya protokollerin uyumsuzluğundan dolayı sorun

3 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 5, SAYI: 1, OCAK olmaktan çıkmıştır [1]. Dağıtık uygulamalarda veri değişimi için kullanılan XML tabanlı bir protokoldür. SOAP (Simple Object Access Protokol), Web servislerin birbirleri ile iletişimlerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. SOAP XML üzerine kuruludur. SOAP, XML in sağladığı platform bağımsızlığı özelliğini içerir. SOAP mesaj formatı olarak XML, transfer protokolü olarak da HTTP kullanır. SOAP'a alternatif teknolojilerin (RPC(Remote Procedure Call), IIOP (Internet Inter - ORB Protocol), Java Uzak Metot Çalıştırma (RMI: Remote Method Invocation),CUAE) internet ortamında iletişim sağlama konusunda yetersiz kaldığından XML tabanlı SOAP önem kazanmıştır [3]. SOAP'a alternatif teknolojilerin kullanıldıkları mimariler aynı olsa bile, firewall tarafından aralarında haberleşecekleri portlardaki veri akışına izin verilmedikçe, güvenlik duvarları arkasında varlık gösteremezler. Diğerlerinin aksine SOAP, HTTP protokolünü kullandığı ve taşıdığı mesajlar düz yazı dosyası olduğu için firewall dostudur [1,3]. Şekil 2 de yazmış olduğumuz Liswbs XML Web servislerinden PatientInfo metoduna ait SOAP isteği ve yanıtı görülmektedir. WSDL (Web Service Description Language); Web servislerini tanımlama dili veya Web servislerini tanımlayan XML belgesidir. Web servislerinde kullanılan metotlar ve bu metotlara ait parametreler burada belirtilir. İstemci uygulamalar WSDL yardımıyla, kullanacakları Web servisine ait bilgileri öğrenip burada tanımlı metotları uygun parametrelerle çağırıp kullanabilirler [1,4] UDDI UDDI (Universal Description Discovery and Integration) Web servislerini tanımlama, yayınlama ve bulma işlemleri konusunda bir standarttır. WSDL belgelerine sahip Web servisleri UDDI sistemine kayıt olurlarsa, bu Web servisleri istemciler tarafından kolayca bulunabilir [5]. UDDI yayınlanan servislerin diğer kurum veya kişiler tarafından taranıp bulunmasını sağlayan standarttır. Web servislerinin nerede olduğunu metotların ne işe yaradığını bildiren Web servis rehberidir. Web servisi istemci ve sağlayıcısı arasındaki temel işlemler Şekil 3 te belirtilmiştir. Web servisi istemci ve sağlayıcısı çalışma mantığı [6] : 1. Web servisi istemcisi (SOAP Client) servis kayıt biriminden (UDDI) Web servisini bulur. 2. İstemci bir SOAP mesajı hazırlar. 3. İstemci bu mesajını Web servera gönderir. 4. SOAP sunucu gelen mesajı işler ve gerekli parametreleri göndererek istenen nesnenin istenen yöntemini çağırır. 5. Çağırılan nesnedeki yöntem çalışır ve sonuçları SOAP sunucusuna gönderir. SOAP sunucusu gelen sonucu SOAP mesajı formatında biçimlendirerek istemciye gönderir. 6. İstemci gelen SOAP mesajının içindeki bilgileri alarak istekte bulunan programa gönderir. Şekil 2. Yazılan Web servislerden bir SOAP isteği ve yanıtı 3.2 WSDL WSDL uygulamaların Web servislerini kullanabilmeleri için Web servislerine nasıl ulaşacağını, ara yüzü, Web servis parametrelerini, protokolleri ve kodlama standartlarını tanımlayan XML belgesidir. Web servis tanımı, işlemler, giren ve çıkan mesaj formatları, ağ ve port adresleri gibi bilgileri tanımlar [9, 10, 11, 12]. Şekil 3. XML Web servisi çalışma modeli [7] 4. GELİŞTİRİLEN WEB SERVİSLERİ Bu çalışmada hastanelerin laboratuvar bölümünde kullanılan LBYS uygulaması ile diğer bölümlerinde kullanılan HBYS uygulamasının entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Visual Studio.Net uygulama

4 10 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 5, SAYI: 1, OCAK 2012 geliştirme ortamında C# programlama dili kullanılarak XML Web servisleri geliştirilmiş ve iki veri tabanı sistemi arasındaki bilgi akışı söz konusu Web servisleri üzerinden yürütülmüştür. Sistemin genel çalışma prensibi Şekil 4'te gösterilmiştir. Sistemin adım adım çalışma prensipleri aşağıda listelenmiştir: 1. Hasta hastaneye gelir gerekli kayıtları yapılır ve poliklinik kısmında muayene olabilmek için sıraya girer. 2. Sırası gelen hasta muayene için içeri girer. Doktor gerekli muayeneyi yaptıktan sonra gerek gördüğü takdirde hastayı laboratuvar kısmına sevk ederek tahlil ve tetkik yaptırmasını ister (Şekil 10). Bu aşamaya kadar bütün istemler HBYS yazılımı ile gerçekleştirilir. Hastaya ait laboratuvar tetkikleri hastanın dosyasına dijital olarak işlendiği anda HBYS yazılımı gerekli XML Web servislerini çağırarak LBYS yazılımının veri tabanına hastaya ait tetkik ve tahlillerin gönderilmesini sağlar. 3. Hasta tetkikleri LBYS veri tabanına düştükten sonra laboratuvar kullanıcılarının kullandığı LBYS ekranında görülecektir (Şekil 9). Laboratuvar teknisyenleri hasta kanını aldıktan sonra hastaya ait gerekli barkodları çıkararak hastanın tüplerine yapıştırır ve hasta tetkikleri otoanalizör cihazlarına verilir veya manuel çalışılacak ise düzenli olarak bu tetkiki çalışacak birime teslim eder. 4. Otoanalizör cihazlarında çalışılan tetkiklerin sonuçları cihaz ile LBYS arasında entegrasyon sağlanmış ise otomatik olarak LBYS uygulamasına düşecektir. Entegrasyon yapılmamışsa manuel olarak LBYS uygulamasına girişi yapılacaktır. Manuel çalışılan hasta tetkiklerinin sonuçları LBYS programına girilir. Hasta sonuçları LBYS de onaylandıktan sonra LBYS yazılımı XML Web servislerini çağırarak sonuçları HBYS yazılımının veri tabanına aktarır. 5. Hatalı çıkan test sonuçlarının tekrar çalışılması ve yeni sonuçların sisteme girilmesi ile yeni sonuçlar XML Web servisleri sayesinde HBYS veri tabanında güncellenir. 6. HBYS veri tabanına yazılan tetkik sonuçlarına doktorlar veya ilgili kişiler HBYS yazılımı üzerinden erişir. Şekil 4. Sistemin genel çalışma mimarisi Bu işlemler için 2 farklı Web servisi ve bunlara ait birçok metot yazılmıştır. Bu Web servislerinden biri HBYS yazılımı ve onun kullanmış olduğu SQL Server veri tabanı için yazılan Liswbs diğeri ise LBYS yazılımı ve onun kullanmış olduğu Oracle veri tabanı için geliştirilmiş olan Hiswbs Web servisleridir. Şekil 5 te Liswbs Web servis metotları, Tablo 1'de ise bu metotların görevleri açıklanmıştır. Şekil 7 de Hiswbs Web servis metotları, Tablo 2'de ise bu metotların görevleri açıklanmıştır. Şekil 5. Liswbs Web servisine ait metotlar. Tablo 1. Liswbs Web servisine ait metotlar ve açıklamaları Metot Adı Açıklama Patientinfo Bu metot ile laboratuvar tetkiki girilen hasta bilgileri(tc, adı, soyadı, cinsiyeti, doğum_tarihi, doktoru, poliklinik mi yatan mı, geldiği_bölüm vs.) LBYS veritabanında bulunan hastabilgileri tablosuna insert edilir. TetkikInfo Hastabilgileri girildikten hemen sonra çağrılan metottur. Bu metot hastaya ait tetkiklerin (tetkikadı, numarası, hastaid, referans aralıkları vs) bilgilerin LBYS veritabanında bulunan tetkikler tablosuna insert edilmesini sağlar.

5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 5, SAYI: 1, OCAK DeleteRequests ping update_pay HBYS programında hatalı girilen ve silinen tetkiklerin LBYS veritabanında bulunan tetkikler tablosundan silinmesini sağlar. Tetkikler tablosunda o hastaya ait bütün testler silinirse hastabilgileri tablosundaki bilgileri de silinecektir. LBYS yazılımına ait Oracle veri tabanına bağlantıyı kontrol eden bir metot. Ücretli hastaların vezneye ödeme gerçekleştirdiklerinde tetkiklerinin çalışılması için gerekli metot. Metot Adı LabResult ping Açıklama LBYS yazılımında onaylanan testlerin sonuçlarını HBYS yazılımına aktarmak için kullanılan metottur. HBYS yazılımına ait SQL Server veri tabanına bağlantıyı kontrol eden bir metot. Şekil 6. ve Şekil 8 de geliştirilen uygulamaya ait XML Web servislerine ait C# kodları görülmektedir. Şekil 9. LBYS ekran görüntüsü Şekil 6. Hiswbs Web servisine ait yazılım kodları Şekil 7. Hiswbs Web servisine ait metotlar. Şekil 10. HBYS yazılımın hastaya laboratuvar tahlili işleme ekran görüntüsü. Yetkisiz erişimleri engellemek için gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Bu kapsamda XML Web servislerine erişim için kullanıcı adı ve şifre belirlenmiştir. Bu aşamayı geçtikten sonra gerekli servisler kullanılabilir hale getirilmiştir. 5. SONUÇLAR Şekil 8. Liswbs Web servisine ait yazılım kodları Tablo 2: Hiswbs Web servisine ait metotlar ve açıklamaları Eski nesil Web sitelerinde veya uygulamalarda veri alışverişi için ciddi yazılımlar gerekiyordu. Ancak Web servisleri ile beraber bu haberleşme işlemi kolaylaşmıştır. NET platformunda XML tabanlı Web servisleri yazılımı geliştirmenin hızlı ve kolay olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışma hastane ortamında test edilmiştir. Hastane ortamında çok büyük miktarlarda veri işlemleri gerçekleştiğinden veri alışverişinde bazı aksaklıklar tespit

6 12 edilmiştir. Bu sorunu aşmak için geliştirilen XML Web servislerinde thread yapısı kullanılmıştır. Bu işlemle beraber bu tıkanıklığın önüne geçilmiştir. İkinci problem Türkçe karakterlerinde yaşanmıştır. Web servisleri arasında veri iletimi gerçekleştirildiğinde Türkçe karakterlerin (Ç, Ö, Ş, Ü, Ğ, İ, ü, ı, ç, ö, ş, ğ) Oracle veri tabanında gösterilmediği görülmüştür. Türkçe problemini gidermek için Liswbs Web servisinde bir adet metot yazılmış ve bu metot Liswbs Web servislerinden Patientinfo metodu içinden çağrılmıştır. Aktarılan veriler içerisinde metinlerin yer aldığı veri tabanı kolonları öncelikle bu metoda yollanarak gerekli çevirmeler yapıldıktan sonra veri transferi gerçekleştirilmiştir. Çalışma çok yüksek oranda başarı sağlamıştır. Çok nadir olarak veri transferlerinde Web sunucularının yoğun işlemler yüzünden cevap veremedikleri görülmüştür. Bu sorunlar Web sunucularda gerekli konfigürasyon ayarları yapılarak minimize edilmiştir. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 5, SAYI: 1, OCAK 2012 [10] Internet: E. Christensen, Web Services Description Language (WSDL) 1.1, [11] Internet: Y. Shohoud, Introduction to WSDL, [12] Internet: P. Brittenham, Understanding WSDL in a UDDI registry, 106.ibm.com/developerworks/Webservices/library/ws-wsdl/, [13] Internet: E. Çamalan, XML Nedir, Bu çalışmada birbirinden farklı 2 sistemin platformlarına bakılmaksızın Web servisler üzerinden veri transferi gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Geliştirilen XML Web Servisleri uygulaması ile hastanelerin zamandan ve maliyetten kazanmaları sağlanmış, hastanelerin B2B uygulamasını kullanarak yoğun iş yükü hafifletilmiş, hastalara ve hastane çalışanlarına daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verilmesi sağlanmıştır. Bu sistem ile beraber bu yazılımlar ile haberleşmek isteyen farklı platformlarda veya programlama dillerinde yazılmış uygulamaların daha kolay bir şekilde entegrasyonu sağlanmış olacaktır. Buda maliyet, zaman ve iş yükü açısından kazanç sağlayacaktır. Geliştirilen XML Web servisleri ile farklı bölümlerde veya işletmelerdeki yazılımların mevcut hastaneler ile haberleşmesi için gerekli alt yapı geliştirilmiştir. Bir sondaki çalışmada XML Web servisleri kullanarak hastaların laboratuvar sonuçlarını bir Web sitesi üzerinden alabilmelerine, sorgulayabilmelerine imkân sağlayacak Web arabirimi geliştirilecektir. KAYNAKLAR [1] E. Newcomer, Understanding Web Services: XML, WSDL, SOAP and UDDI, Addison Wesley Professional, USA, [2] T. Thangarathinam, Professional ASP.NET 2.0 XML, Wiley Publication, USA, [3] İnternet: T. Clements, Overview of SOAP, ap.html, [4] İnternet: P. Brittenham, D. Ehnebuske, S. Graham, Understanding WSDL in a UDDI registry, 106.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-wsdl/, [5] İnternet: T. Bellwood, Understanding UDDI, [6] İnternet: C. King, Getting Started on Developing Web Services, ng_webserv.html, [7] Internet: D. Booth, Web Services Architecture, [8] D. Jorgensen, Developing.NET Web Services with XML, Syngress Publishing, USA, [9] R. Tabor, Microsoft.NET XML Web Services, Sams Press, USA, 2001.

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH. FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH. WSDL-SOAP MURAT TEZGİDER Web Servisi Nedir? web servisi :standart formatları kullanarak programlama dili, işletim sistemi ve platformdan bağımsız olarak bilgiyi paylaşan

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 1 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU WEB SERVİS İŞLEMLERİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU WEB SERVİS İŞLEMLERİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU WEB SERVİS İŞLEMLERİ 1 GÜNDEM Genel Bilgiler Güvenlik İşlemleri Geliştirme Test Üretim Kullanılacak Öncelikli Web Servisleri TEFASWebServisOperParam.xlsx Dokümanı

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

Bilgi Servisleri (IS)

Bilgi Servisleri (IS) Bilgi Servisleri (IS) GRID Kullanıcı Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi 2007, İstanbul Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Neden ihtiyaç duyulur? Kullanıcılar kimlerdir? Bilgi Servisi türleri MDS ve BDII LDAP Bilgi

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.1 OCAK 2010 Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması Hakan ALBAĞ Tahsin Barış AKAN Bitirme Projesi 05.06.2006 Giriş Ticari yazılımlarda ortak ihtiyaçlar Birden

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS)

MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS) MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS) H. Gürkan Gürsoy Bilgisayar Mühendisliği Bölümü gursoygurkan@yahoo.co.uk Ata ÖNAL Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ataonal@yahoo.com Ahmet KAYA

Detaylı

FTP ve Güvenlik Duvarları

FTP ve Güvenlik Duvarları FTP ve Güvenlik Duvarları FTP Protokolü FTP, sık kullanılan protokoller(http, SMTP, DNS vs) arasında en sorunlu protokoldür. Diğer protokoller tek bir TCP/UDP portu üzerinden çalışırken FTP birden fazla

Detaylı

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, Elazığ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr Özet: Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı için

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU M. Fatih TALU*, Resul DAŞ* (*) Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, ELAZIĞ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

Bütün XML dökümanlarının bir kök elemanı olmalıdır. Diğer bütün elemanlar kök elemanı tarafından kapsanır.

Bütün XML dökümanlarının bir kök elemanı olmalıdır. Diğer bütün elemanlar kök elemanı tarafından kapsanır. XML Genişletilebilir İşaretleme Dili (extensible Markup Language), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmayı sağlamaktadır W3C tarafından tanımlanmış

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

ĐSTEMCĐ SUNUCU SĐSTEMLER DERSĐ FĐNAL ÇALIŞMASI SORULAR YANITLAR

ĐSTEMCĐ SUNUCU SĐSTEMLER DERSĐ FĐNAL ÇALIŞMASI SORULAR YANITLAR ĐSTEMCĐ SUNUCU SĐSTEMLER DERSĐ FĐNAL ÇALIŞMASI SORULAR YANITLAR 4.ÜNĐTE Đyi bir DNS in içermesi gereken özellikler nelerdir? ( 5 ) Đsimlendirme imlası açık ve süphesiz olmalıdır; Bir kullanıcı bir isme

Detaylı

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti Bu sayfaları okuduğunuza göre bir şekilde bilgisayarlar ve bilgisayar ağlarıyla ilişkiniz olduğunu biliyorum. Ancak yine de en başta niçin bilgisayar ağı kullanıyoruz sorusunun cevabını vermekle işe başlayabiliriz.

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

ÇÖZÜM BİLGİSAYAR KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006. Sürüm: 1.0

ÇÖZÜM BİLGİSAYAR KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006. Sürüm: 1.0 KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006 Sürüm: 1.0 2006-2007 Çözüm Bilgisayar www.cozumbil.com.tr cozum@cozumbil.com.tr İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...3 1.1 GENEL

Detaylı

Toplu İleti Gönderimi

Toplu İleti Gönderimi Toplu İleti Gönderimi İK ve Bordro Plus ürünlerinde; personelin doğum günü, işe giriş kutlaması gibi özel tarihlerde çalışanlara e-posta ile kutlama mesajları otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem Sicil

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 15.06.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE Buğra Çakır bugra@ibrahimcakir.com Seminer İçeriği 1. İki ve üç katmanlı yazılım mimarileri 2. Java ve J2EE platformu 3. Özgür yazılımlar ile J2EE 4. Eclipse, Lomboz ve JBoss

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2010 ANKARA e-fatura Uygulaması (Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2010 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2010 ANKARA e-fatura Uygulaması (Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2010 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2010 ANKARA Versiyon : 1.0 1/17 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.0 2/17 Tanımlar ve Kısaltmalar...4 1 Giriş...7

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

PHP 1. Hafta 1. Sunum

PHP 1. Hafta 1. Sunum PHP 1. Hafta 1. Sunum PHP101: PHP nedir? Bu dersten sonra bilecekleriniz PHP nedir? PHP ye neden ihtiyaç vardır? PHP nin gelişimi HTML, HTTP ve JS nedir? PHP yle alakası nedir? PHP nin uygulama alanları

Detaylı

Farklı Mobil Platformlar Üzerinde Servis Tabanlı Mimari(SOA) Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması

Farklı Mobil Platformlar Üzerinde Servis Tabanlı Mimari(SOA) Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması Farklı Mobil Platformlar Üzerinde Servis Tabanlı Mimari(SOA) Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması Emre Barış Aksu, STM A.Ş eaksu@stm.com.tr Cem Gündüz, STM A.Ş cgunduz@stm.com.tr Emrah Ayanoğlu,

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 20.05.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama XML 1 XML XML (Extensible Markup Language) verileri belirli yapıda tutmak için kullanılan bir işaretleme dilidir. Bu yapı bilindiği için verinin istenildiğinde kullanılmasını, değiştirilmesini

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 19.01.2016 Rev. No: 03 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: F. DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA II. Tanımlar

İNTERNET PROGRAMLAMA II. Tanımlar İNTERNET PROGRAMLAMA II Tanımlar WWW( World Wide Web) Dünya üzerindeki bütün bilgisayarların bağlı olduğu bir ağdır. Çoğunlukla Web olarak adlandırılır. Web üzerindeki bilgisayarlar standart protokolleri

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖĞR.GÖR.VOLKAN ALTINTAŞ 26.9.2016 Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal

Detaylı

Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi...

Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi... Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi... Bilgisayar Ağı (Network) Nedir? Bir ana bilgisayarın denetiminde birbirlerine bağlı olarak çalışan bilgisayarların oluşturduğu

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi

Online Protokol Üretim Projesi Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.5 Kasım 2012 Proje Pilot Başlangıç Zamanı 19.11.2012 Pilot Proje Uygulama Yeri Ankara İli Sağlık Hizmet Sağlayıcıları Proje Yöneticisi

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2015-2016 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Burdur 2015 Yrd.Doç.Dr. M. İLKUÇAR 1Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2011 BURDUR

Detaylı

BIR ERP E-FATURA MODÜLÜ [BIR YAZILIM LTD. 2004-2016]

BIR ERP E-FATURA MODÜLÜ [BIR YAZILIM LTD. 2004-2016] GİRİŞ İÇİNDEKİLER BIR e-fatura Modülü, BIR ERP yazılımının bir alt bileşenidir. Asıl işlevi ERP kullanıcılarımızın Satış ve Satınalma Yönetim işlevlerini yerine getirirken çalıştıkları kurumların e-fatura

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR?

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa

Detaylı

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 1 www.webguvenligi.org Web uygulama güvenliği kontrol listesi 2010, OWASP-Türkiye ve Web Güvenliği Topluluğu tarafından güvenli web uygulamalarında aktif olması

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

PAKET TRANSFER SİSTEMİ

PAKET TRANSFER SİSTEMİ İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PAKET TRANSFER SİSTEMİ Kullanıcı Dökümanı Version 1.0 1 1. Revizyonlar... 1 2. Giriş... 1 2.1 Kapsam... 1 2.2 Hedef Kitle... 1 3. Gereksinimler... 1 3.1 Yazılım Gereksinimleri...

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUARI WEB MODÜLÜ

HALK SAĞLIĞI LABORATUARI WEB MODÜLÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI WEB MODÜLÜ SIRASIYLA YAPILACAK İŞLEMLER ve SORULMASI MUHTEMEL SORULAR: 1. Web modülüne giriş yapma (Login) --> Kullanıcı Adı ve Şifre nasıl alınır? 2. Hastanın muayene işlemleri

Detaylı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı... 3 1.3

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 HSE RADAR İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 Copyright 2016 İçerik 1. HSE RADAR NEDİR? 2. HSE RADAR IN UYGULAMA ALANLARI 3. HSE RADAR

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı...

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 20.05.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Kanuni Raporlar Menüsünde Aynı Đşyeri Đçin Birden Fazla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasını Bir Defada Hazırlayıp, SGK E-Bildirge Sitesine Gönderilmesini

Detaylı

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-485 Ethernet RS485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri TR+: RS485 TR+ bağlantısı için kullanılır. TR-: RS485 TR- bağlantısı için kullanılır. EC-485, cihazlarınıza veya bilgisayara

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 İçerik Web Tabanlı Veri Tabanı Sistemleri.! MySQL.! PhpMyAdmin.! Web tabanlı bir veritabanı tasarımı. R. Orçun Madran!2 Web Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri

Detaylı

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme S a y f a 1 antikor Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme SshClient, Putty v.s. S a y f a 2 S a y f a 3 Yönetici olarak AntiKor a girmek için SshClient veya Putty programı kullanılır. IP olarak kurum içinden

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Doküman No.: P510 Revizyon No: 00

Doküman No.: P510 Revizyon No: 00 Doküman Adı: BAKIM ONARIM ve DESTEK SÜREÇLERİ Doküman No.: P510 Revizyon No: 00 Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni İsim Hazırlayan Kontrol Onay M. HASPOLAT O. CAMCI E. SEZER A. BAŞTÜRK İmza Yürürlük Tarihi

Detaylı

COM API v2.0 Belge sürümü : 2.0.3

COM API v2.0 Belge sürümü : 2.0.3 COM API v2.0 Belge sürümü : 2.0.3 1. Đçindekiler 1. Đçindekiler...2 2. Bu belgenin amacı...3 3. Belge sürümleri...3 4. Sistem gereksinimleri...3 5. Kullanım şekli...4 5.1 Genel...4 5.2 Uyarılar...4 5.3

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği)

VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği) VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Kaynak: M. Ali Akcayol, Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders Notları İçerik İnternet World Wide Web

Detaylı

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme S a y f a 1 antikor Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme SshClient, Putty v.s. S a y f a 2 S a y f a 3 S a y f a 4 S a y f a 5 S a y f a 6 S a y f a 7 şeklini alır. Bu durumda kullanıcı yasaklı konumdadır.

Detaylı

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir)

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) Sürüm 1.0 OCAK 2012 Amaç Hastanelerin elektronik reçete bilgilerinin

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 1 1. İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler 2 2. Bu Belgenin Amacı 3 3. Kullanım Şekli.3 4. Uyarılar.4 5. Hata Kodları.4 6. Kullanıcı Bilgileri Kontrolü..5

Detaylı

Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı

Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı MCKS İthalatçı web servisleri internet üzerinden güvenli şekilde erişime açılmıştır. Erişime ait ağ bağlantısı aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Şekil - 1: MCKS-ithalatçı

Detaylı

Module. ZA-ARC Tek kullanıcı versiyonu

Module. ZA-ARC Tek kullanıcı versiyonu Modüller ZA-ARC Tek kullanıcı versiyonu ZA-ARC Tek kullanıcı Lisansı (Ürün No.: HKO-002010) Yasal düzenlemelerin talep ettiği Arşivleme yükümlülükleri karşılayan temel yazılım sürümüdür. Verileri Arşivleyebilir

Detaylı

hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com,

hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com, Fırat Üniversitesi Akademik Personel Otomasyonu Haluk Dilmen 1, Yunus Santur 2 1 Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Elazığ 2 Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Elazığ hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com,

Detaylı

ProFTPD FTP Sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET Sistem Destek Uzmanı. devrim@gunduz.org

ProFTPD FTP Sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET Sistem Destek Uzmanı. devrim@gunduz.org Devrim GÜNDÜZ TR.NET Sistem Destek Uzmanı devrim@gunduz.org http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org.tr http://lkd.belgeler.org http://www.linux.org.tr/belgeler.php http://www.gunduz.org/belgeler.php

Detaylı

E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ

E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ SAKLAMA HİZMETİ ENTEGRASYON & ÖZEL ENTEGRATÖR efatura@vbt.com.tr edefter@vbt.com.tr earsiv@vbt.com.tr E-Fatura Çalışma Mimarisi Müşteri VBT I-GATE E-FATURA ÇÖZÜMÜ

Detaylı

BLM 6196 Bilgisayar Ağları ve Haberleşme Protokolleri

BLM 6196 Bilgisayar Ağları ve Haberleşme Protokolleri BLM 6196 Bilgisayar Ağları ve Haberleşme Protokolleri Simple Network Management Protocol (SNMP) 22.12.2016 Mustafa Cihan Taştan 16505002 1 İçerik SNMP Nedir? Ne Amaçla Kullanılır? SNMP Çalışma Yapısı SNMP

Detaylı

Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu!

Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu! Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu! Firmanıza özel karşılama ekranı oluşturabilir, farklı kimlik doğrulama yöntemlerini kolaylıkla belirleyebilirsiniz. İnternet erişimlerini kayıt

Detaylı

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir)

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) Sürüm 1.0 NİSAN 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin

Detaylı

O P C S T A N D A R D I

O P C S T A N D A R D I O P C S T A N D A R D I ASP OTOMASYON LTD. Sadık ŞENOL İsmail YAKIN 12/08/2008 OPC Standardı İnsan gücüne dayalı üretimden otomasyona dayalı, daha kontrollü bir üretime geçiş endüstride üretim hızını ve

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS)

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) 1 BİLGİSAYAR AĞI Birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan yapılara bilgisayar ağları denmektedir. Bu bağlantı bakır kablolarla yapılabildiği gibi,

Detaylı

TBF 110 BİLGİSAYARDA VERİ İŞLEME ve UYGULAMALARI Ha9a- 2 - İnternet

TBF 110 BİLGİSAYARDA VERİ İŞLEME ve UYGULAMALARI Ha9a- 2 - İnternet BİLGİSAYARDA VERİ İŞLEME ve UYGULAMALARI Ha9a- 2 - İnternet 2015 2016 Akademik Yılı Öğr. Gör. Gülten Güngörmüş gulteng@baskent.edu.tr Oda No: B- 202 Öğr. Gör. Gizem Öğütcü ogutcu@baskent.edu.tr Oda No:

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri Veri modelleri, veriler arasında ilişkisel ve sırasal düzeni gösteren kavramsal tanımlardır. Her program en azından bir veri modeline dayanır. Uygun

Detaylı

MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME

MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME PELIN YILDIRIM FATMA BOZYIĞIT YZM 3214 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Bu Derste Android Nedir ve Uygulama Temelleri Android Uygulama Bileşenleri

Detaylı

DNS Nedir? HİKMET TÜYSÜZ

DNS Nedir? HİKMET TÜYSÜZ DNS Nedir? 14545568 HİKMET TÜYSÜZ DNS DNS, Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen host isimlerini

Detaylı

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu Nisan 2012 MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? MPN Entegrasyon ve

Detaylı

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR?

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR? LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR? Dr. Ü. Gül Erdem S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Amaç Bilgi sistemi nedir? Hastane bilgi sistemi nedir?

Detaylı

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü TCMB Deneyim Raporu Kurumsal Java Uygulama Platformu Sacit Uluırmak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü 2007 TCMB made available under the EPL v1.0 30.04.2007 Gündem

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 29 ARALIK 2016 Amaç Eczanelerin sorgulanan güne ait olan reçete ilaç bilgilerinin istemci tarafına gönderilmesi.

Detaylı

1.Mailbox Server Role:

1.Mailbox Server Role: Exchange Server 2007 Role bazlı mimarisi ile organizasyonda ki mail trafiğini sağlamak için farklı sunucular üzerine farklı işlevselliğin dağıtılması ile karşımıza çıkıyor.daha önceki Exchange Server 2003

Detaylı