Öğr.Gör. Gökhan TURAN Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com. Gölhisar Meslek Yüksekokulu"

Transkript

1 Öğr.Gör. Gökhan TURAN Gölhisar Meslek Yüksekokulu

2

3 İşletim Sistemlerinde Temel Kavramlar Proses (Process) Dosyalar(Files) İş(Job) İstemci / Sunucu (Client/Server) Terminal (Sonda Bulunan) Boot (Yeniden Başlatma)

4 İşletim Sistemlerinde Temel Kavramlar Proses (Process) Bir proses temel olarak çalıştırılmakta olan bir program dır. Çalıştırılabilir bir program, programın verileri, program sayacı ve diğer bölümlerinden oluşan bir veri yapısı şeklindeki çatıdır. Kişisel bilgisayarlarda (PC), genellikle ortam tek kullanıcılı olmasına rağmen, zaman zaman işletim sistemine ilişkin prosesler de işletime alınmaktadır. Ancak yine de bu bilgisayarlarda çalışan işletim sistemlerinin bazılarının (MS- DOS) gibi tek iş düzeni (monoprogramming), bazıları ise kullanıcının kendisine ait farklı programları aynı anda işletime alabilmeleri nedeni ile (Windows işletim sistemi gibi) çok görevli (multitasking) özelliği taşıdığı söylenebilir.

5 İşletim Sistemlerinde Temel Kavramlar Dosyalar(Files) İşletim Sisteminin temel bir fonksiyonu, disklerin, çevre üniteleri vs. ile ilgili özelliklerini tutmaktır. Dosya (file) yaratmak, okumak veya yazmak için sistem çağrılarına ihtiyaç vardır. Bir dosya okunmadan önce mutlaka açılmalıdır. Dosyalar ile ilgili bilgiler Dizinler (Directory) şeklinde bir yapıdır.

6 İşletim Sistemlerinde Temel Kavramlar İş(Job) Kullanıcıların, bilgisayar sisteminde bağımsız bir bütün olarak ve belli bir sıra dâhilinde işlenmesini istedikleri hizmetler kümesine İş (Job) denilebilir. Bilgisayarın sistemlerine gönderilen işler, bir veya birden fazla programın ayrı ayrı işletileceği alt adımlardan oluşabilir. İşler genellikle adımların art arda uygulanacağı biçimde düzenlenir. Her adım, bir öncekinin sonuçlanması üzerine işletime girer.

7 İşletim Sistemlerinde Temel Kavramlar İstemci / Sunucu (Client/Server) Modern İşletim Sistemlerin de genel eğilim, çekirdek (kernel) (DOS daki Command.com gibi düşünülebilir) en düşük düzeye indirip kullanıcıları etkileyen utility (yardımcı program) leri zenginleştirmektir. Örneğin, bir dosyadan bir blok bilgi okumak için bir istek talebi olsun. Bu durumda istemci proses i (client process), dosya sunucusuna (file server) bir istem gönderir. File server işi yapar ve sonucu işlemciye gönderir.

8 İşletim Sistemlerinde Temel Kavramlar Terminal (Sonda Bulunan) Modern İşletim Sistemlerinde, istemci konumunda olan ve son uç olarak bulunan sistemlerdir. Fakat bu sistemler, iki türlüdür. Bunlardan birisi şu an kullanmakta olduğumuz şekli ile olandır. Yani, kendi işletim sistemini kullanarak istemci konumunda olanlardır. Diğeri ise, sistemi olmayan yani sadece monitör ve klavyeden oluşan sistemlerdir. Bunlara Dumb Terminal (aptal terminal) denir ve bunlar kendi içinde, özel kartla küçük bir server a bağlı olarak çalışır ve istemci durumunda bulunur. Örnek olarak bankalardaki memurların kullandığı bilgisayarları gösterebiliriz.

9 İşletim Sistemlerinde Temel Kavramlar Boot (Yeniden Başlatma) İşletim sisteminin yaptığı işler bitirilip veya kayıtları tutularak yarıda kesilip işletim sisteminin tamamen kapatılması veya elektriğinin kesilip yeniden verilmesi ve işletim sisteminin yeniden başlatılmasıdır.

10 İşletim Sisteminin Başlıca Özellikleri Batch Processing (Yığın İşleme) İnteractive Processing (Etkileşimli İşlem) On Line Processing (Çevrim İçi İşlem) Off Line Processing (Çevrim Dışı İşlem) Serial Processing (Seri İşleme) Monoprogramming (Tek İş Düzeni) Time-Sharing Systems (Zaman Paylaşımı) Multiprogramming (Çok İş Düzeni) Multitasking (Çok Görevlilik) Multiuser systems (Çok Kullanıcılı Sistemler)

11 İşletim Sisteminin Başlıca Özellikleri Batch Processing (Yığın İşleme) İşletim Sistemine, okutulan programlar (Spooling sahası) denilen ve disk üzerindeki özel bir alanı kapsayan bölüme sıra ile ve arka arkaya okutulup biriktirilmeye ve sonra bu saha da derlenmek ve çalıştırılmak için bekleyen programların sıra ile derleme ve çalıştırılma işlemine tabii tutulması yöntemine geçildi. İşte bu yöntem yığın işlem in (Batch Processing) temellerini atmış oldu. Yığın İşlem, bilgisayar sistemlerinin daha verimli kullanılmalarını sağlayarak, iş başına düşen sistem giderlerini azaltmıştır. Ancak bu olumlu yönünün yanı sıra 2 önemli sakıncası vardır. Bunlardan ilki iş yönetiminin durgun ve iş denetim dilinin olanakları ile sınırlanmış olmasıdır. Kullanıcı işletimde oluşan hataları çözümlemek için işin sonuçlanıp sonucun kendisine dönmesini beklemek zorundadır. Yani, işletim kullanıcının tamamen kontrolü dışındadır. İkinci sakınca, çoğu işletim ortamında işler sonuçlanmış olsalar bile çıktıların kullanıcıya ulaşması saatler sürebilmekte, buda verimliliği azaltmaktadır.

12 İşletim Sisteminin Başlıca Özellikleri İnteractive Processing (Etkileşimli İşlem) Ekran başında oturan bir kullanıcının bilgisayara bir komut vermesi ve o komuta bilgisayardan yanıt alması türünde, bir nevi karşılıklı konuşma yapar gibi çalışma biçimine Etkileşimli İşlem denir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, kullanıcılar program geliştirme, metin dosyaları oluşturma, program derleme ve test etme, veri tabanı sorguları işletme, bilgisayar ağı komutları girme, internet servislerini kullanma gibi kısa süreli işlerini Etkileşimli İşlem olarak yürütürler.

13 İşletim Sisteminin Başlıca Özellikleri On Line Processing (Çevrim İçi İşlem) On Line işlem, otomasyon (bankacılık işlemi gibi) uygulamalarında verilen sisteme sunuluş biçimini tanımlayan bir terimdir. Eğer veriler bilgisayar sistemine doğrudan bir biçimde ve işin sahibi tarafından bizatihi aktarılıyorsa yapılan uygulamaya On Line Processing denir. Bu tür çalışma biçiminde bilgisayar sistemine bağlı uç birimlerde (başka illerdeki banka şubesindeki çalışanlar gibi), menüler aracılığı ile belirli bir otomasyon projesine yapılması istenilen bir işin gerçekleştirilmesi amacı ile veriler girilir. İşlemde bilgisayar sistemi tarafından anında uygulanır.

14 İşletim Sisteminin Başlıca Özellikleri Off Line Processing (Çevrim Dışı İşlem) Off Line Processing, On Line İşlemlerin bir noktaya kadar uygulanıp daha sonrasında Batch Processing olarak yürütüldüğü uygulamalardır denilebilir. Belli bir mekan içinde bulunan bilgisayar sitemine veriler doğrudan girilmek suretiyle belli bir süre On Line olarak yürütülen otomasyon projesinde, biriktirilen veriler bir süre sonra asıl bilgisayar sistemine topluca aktarılarak işlenirse bu tür uygulamalara Off Line Processing adı verilir.

15 İşletim Sisteminin Başlıca Özellikleri Serial Processing (Seri İşleme) Kişisel bilgisayar için kullanılan çoğu tek kullanıcılı (Single User) işletim sistemi, temel olarak Serial Processing yapmaktadır. Bu özellik, kullanıcının, komutları ya da çalıştırmak istediği programların isimlerini klavye aracılığı ile arka arkaya girmesi yoluyla gerçekleşir. Kullanıcının yapmak istediği işleri bilgisayar ortamına birbiri ardı sıra aktarması işlemi Seri İşleme olarak anılır. Örneğin, kişisel bilgisayarlardaki Ms-Dos işletim sisteminin bir kullanıcı kullanırken doğal olarak bir Seri İşlem uygulamaktadır. Çünkü kullanıcı bir program çalıştırıyorsa bir sonraki yapmak istediği işi ancak bu programın çalışması tamamlanıp bittikten sonra uygulayabilecek, ondan sonrakini de ikincinin tamamlanıp bitmesinden sonra ancak yine yöneltebilecektir. Böylelikle yapılmak istenen işler kullanıcı açısından birbiri ardı sıra seri olarak bilgisayara yöneltilebildiği için bu tür bir kullanım biçimi seri işleme olarak adlandırılır.

16 İşletim Sisteminin Başlıca Özellikleri Monoprogramming (Tek İş Düzeni) Monoprogramming yani tek iş düzeni, bir anda, bir işletim sisteminin yalnızca bir programı çalıştırabilmesidir. Bu yöntemde kullanıcı, CPU yu tümü ile tek başına kullanmaktadır. İşletimde oluşan hatalar, başka bir kullanıcıya yansımayacağı için, korunma önlemleri yalnızca İşletim Sistemi ile kullanıcı arasında ön görülür. Ancak, verimlilik düzeyi düşük bir özelliktir.

17 İşletim Sisteminin Başlıca Özellikleri Time-Sharing Systems (Zaman Paylaşımı) İşletim Sisteminde zaman paylaşımı, genel program geliştirme ortamına ek olarak, bilgisayar destekli tasarım ve metin işleme (text processing) sistemlerinde yaygın olan, Multiprogramming ve Multiuser özelliklerini kapsayan bir yaklaşımdır. Multiuser sistemlerin başlıca özelliklerinden bir tanesi, özellikle Time-Sharing desteği sayesinde de iyi bir yanıt süresi (responsetime) göstergesi sağlamasıdır. İşletim sisteminin bu özelliği sayesinde, her kullanıcı, Mainframe sisteme tümü ile yalnız kendisi sahipmiş gibi çalışsa da, aslında time-sharing özelliği sistem kaynaklarını eşit bir şekilde kullanıcılara paylaştırma amacını taşır.

18 İşletim Sisteminin Başlıca Özellikleri Multiprogramming (Çok İş Düzeni) Çok kullanıcılı bilgisayar sisteminde, bir çok farklı kullanıcılara ait işler aynı anda işletime alınabiliyorsa, bu işletim sistemi ortamına Multiprogramming yada çok iş düzeni denir. Multiprogramming başlangıçta, CPU nun boş olarak beklediği süreleri değerlendirmek için tasarlanmıştır. Sistemde çalışan bir kullanıcıya ait herhangi bir iş, bir Giriş/Çıkış (I/O) veya başka bir nedenle beklemeye geçtiğinde, CPU nun başka bir kullanıcının programını işletmeye tahsis edilmesini (atanması) ve böylece bu pahalı birimden daha fazla yararlanılması amaçlanmıştır.

19 İşletim Sisteminin Başlıca Özellikleri Multitasking (Çok Görevlilik) Multitasking, bir işletim sisteminde bir kullanıcının, birden fazla sayıda prosesini aynı anda işletime alınabilmesi özelliğidir. Yani multitasking, bellekteki birkaç prosesi veriyi aynı anda işlemesi ve işlemci ile I/O ünitelerinin de bunlar arasında aynı anda kullandırılması ortamının yaratılmasıdır. Ancak bir bilgisayar sisteminde, işletim sisteminin kendisine ait birden fazla proses in aynı anda çalıştırılması, bu sistemde multitasking özelliği olduğunu göstermez.

20 İşletim Sisteminin Başlıca Özellikleri Multiuser systems (Çok Kullanıcılı Sistemler) Multiprogramming i destekleyen işletim sistemleri, genellikle çok sayıda kullanıcının sistemi çeşitli amaçlarla kullanmalarını sağlar ki, bu sistemlere çok kullanıcılı sistemler (Multiuser System) denir. Bu özellik sayesinde her kullanıcı sisteme ayrı bir terminalden ya da bir bilgisayar ağına bağlı kendi bilgisayarından kendisine ait hesabını (userid) şifresi ile birlikte girerek sisteme erişmiş olur. Bu nedenle multiuser sistemler kullanıcı seviyesinde daha yüksek bir güvenlik (security) ve koruma (protection) mekanizmaları sağlamaya ek olarak kullanıcının sistem jaynaklarını kullanma düzeylerini (accounting) saptamaya ve izlemeye yarayan mekanizmalar içerir.

21 DOS İşletim Sistemi yıllarında kişisel bilgisayarlarda en çok kullanılan işletim sistemidir. Bu işletim sistemi yüklü olan bilgisayarlar açıldığında karşımıza bir komut satırı gelmektedir. Burada komutlar yazılır ve ENTER tuşu işe çalıştırılırlar. Programlar ise isimleri yazılarak çalıştırılırlar. Bu işletim sisteminin görsel özellikleri yoktur. Metin ekran olarak nitelendirdiğimiz 25 satır ve 80 sütundan oluşan bir ekranda çalışır.

22 DOS İşletim Sistemi DOS işletim sisteminin gelişimi sırasında 1.0, 2.0, 3.0, 3.10, 3.30, 4.0, 4.01, 5.0, 6.0, 6.22 gibi sürüm numaraları ile gelişmiştir. Günümüzde Windows işletim sistemi kullanıldığı için bu işletim sistemi artık kullanılmamaktadır.

23 DOS İşletim Sistemi DOS işletim sistemi ile açılan bir bilgisayarda ilk olarak ROM bellekte bulunan BIOS programı devreye girer. BIOS bilgisayar üzerinde takılı buluna aygıtları denetler. Bu denetleme sırasında ekranda denetleme bilgileri gösterilir. Bundan sonra sabit disk (Hard Disk) üzerinde bulunan işletim sistemi çalıştırılır.

24 DOS İşletim Sistemi DOS işletim sisteminde ilk olarak IO.SYS ve sırasıyla MSDOS.SYS, COMMAND.COM, CONFIG.SYS ve AUTOEXEC.BAT hafızaya yüklenir. CONFIG.SYS ve AUTOEXEC.BAT dosyaları kullanıcılar tarafından oluşturulur. Bu dosyalarda klavye, fare, yazıcı gibi birimlerin ayarları ile programlar ile ilgili bazı ayarlamalar yapılır. Bu işlemlerin sonunda komut satırı ekrana gelir. C:\> Bundan sonra kullanıcı yapacağı işleme göre komutları kullanır.

25 DOS İşletim Sistemi Dosya Ve Klasör Kavramı Dosya (File, Kütük) Bilgilerin kalıcı olarak disk üzerinde saklandığı birimlerdir. Dosyaları izlemek ve kullanmak için her birine farklı farklı isimler verilir. Dosya isimleri iki bölümden oluşur. İlk bölümde dosyanın adı yer alır ve en fazla 8 harfli olabilir. İkinci bölümde ise dosyanın uzantısı bulunur. Uzantı dosyanın türünü belirtir ve dosya adından nokta işareti ile ayrılır. Dosya adında ve uzantısında boşluk bırakılmaz, noktalama işaretleri kullanılamaz. COMMAND.COM Dosya Adı Dosya uzantısı

26 DOS İşletim Sistemi Dosya Ve Klasör Kavramı Dosya (File, Kütük) Dosyaları üçe ayırabiliriz. a) Çalıştırılabilir dosyalar: Bu dosyalar makine dilinde yazılmış olup, kendi başlarına çalışırlar. Uzantıları EXE ve COM olan dosyalardır. b) Toplu işlem dosyaları: BAT uzantılı dosyalar olup kendi başlarına çalışırlar. Fakat içeriğinde komutlar ve program isimleri vardır. c) Diğer dosyalar: Bunların uzantıları çok çeşitli olmaktadır. Kendi başlarına çalışamazlar. Programlar tarafından oluşturulan yardımcı dosyalardır. Örnek olarak: SYS Sistem dosyası TXT Metin içerikli dosya DOC Word kelime işlemci dosyası XLS Excel programı dosyası ZIP Sıkıştırılmış bilgilerin bulunduğu dosya ARJ Sıkıştırılmış bilgilerin bulunduğu dosya BMP Resim dosyası

27 DOS İşletim Sistemi Dosya Ve Klasör Kavramı Klasör (Dizin, Directory, Rehber) Disk üzerinde birçok dosya bulunabilmektedir. Farklı programlara ait aynı isme sahip farklı dosyalar bulunabilir. Aynı yerde aynı isme sahip iki dosyanın bulunması mümkün değildir. Bu nedenle bu iki dosya aynı anda bilgisayar üzerinde bulunamayacaktır. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve aynı zamanda dosyaları gruplandırmak amacıyla disk üzerinde klasör isminde bölümler oluşturulur. Her bir programa ait olan dosyalar farklı klasörlere yerleştirilerek karışıklıklar önlenmiş olur. Klasörlerin içinde yeni klasörler oluşturulabilir. Bunlara da alt klasör denmektedir.

28 DOS İşletim Sistemi Dosya Ve Klasör Kavramı Klasör (Dizin, Directory, Rehber) Klasör isimleri de dosya isimlerinde olduğu gibi iki bölümden oluşmaktadır. Fakat klasörlerin uzantıları çok nadir olarak kullanılmaktadır. Uzantı kullanılmış olsa bile uzantı dosyalarda olduğu gibi tür belirtmez. DOS işletim sisteminde içinde bulunduğumuz klasör aşağıda görüldüğü gibi tespit edilir. C:\BELGE\DERS> Klasör Alt Klasör

29 DOS İşletim Sistemi Dosya ve klasör isimlerinde jokerler Soru İşareti (?): bir karakter yerine kullanılır. Örneğin baş harfi a olan ve iki harfli olan EXE dosyalar aşağıdaki gibi belirtilir. A?.EXE Yıldız İşareti (*): birden fazla karakteri temsil eder. Örneğin a harfi ile başlayan ve uzantısı DAT olan dosyalar aşağıdaki gibi ifade edilir. A*.DAT

30 DOS İşletim Sistemi Komutlar Komutlar hakkında bilgi almak için komutu yazdıktan sonra yanına /? Parametresi ilave edildiğinde o komut ile ilgili açıklamalar ekranda gösterilir. Sürücü değiştirmek için o sürücünün ismi yazılarak iki nokta üst üste işareti konur ve ENTER tuşuna basılır. Örneğin diskete geçmek için A: Hard diske geçmek için C: kullanılır. DOS işletim sisteminde komutlar iki bölümde incelenir

31 DOS İşletim Sistemi İç komutlar CLS DIR REN (RENAME) DEL (ERASE) CD (CHDIR) MD RD DATE TIME TYPE COPY Dış Komutlar FORMAT DISKCOPY XCOPY DELTREE BACKUP RESTORE

32 DOS İşletim Sistemi İç komutlar Bilgisayar açılışında hafızaya yüklenen COMMAND.COM programı içinde yer alan komutlardır. Bilgisayarın açılışında hafızaya yüklenirler. CLS C:\>CLS Ekranda bulunan bilgileri temizler. DIR Disk üzerinde bulunan klasör ve dosyaları listeler. C:\>DIR [/P] [/W] /P parametresi ile kullanıldığında dosyaları sayfa sayfa sıralar. /W parametresi ile kullanıldığında dosyaları 5 sütun halinde sıralar.

33 DOS İşletim Sistemi İç komutlar EXE uzantılı dosyaları listelemek için DIR *.EXE A harfi ile başlayan COM uzantılı dosyaları listelemek için DIR A*.COM Kullanılır. REN (RENAME) Dosya ve klasör isimlerini değiştirmek için kullanılır. REN EskiDosyaAdı YeniDosyaAdı

34 DOS İşletim Sistemi İç komutlar DEL (ERASE) Dosyaları silmek için kullanılır. DEL DosaAdı CD (CHDIR) Klasör değiştirme komutu CD KlasörAdı BELGE isimli klasöre girmek için CD BELGE Bir klasörden çıkmak için CD..

35 DOS İşletim Sistemi İç komutlar MD Klasör oluşturma komutu MD KlasörAdı RD Boş klasörü silme komutu. Eğer klasör boş değil ise içinde yer alan dosyalar silindikten sonra klasör silinebilir. RD KlasörAdı

36 DOS İşletim Sistemi İç komutlar DATE Bilgisayarın tarihini öğrenme ve değiştirme komutu TIME Bilgisayarın saatini öğrenme ve değiştirme komutu TYPE Belirtilen dosyanın içeriğini ekranda gösterir. TYPE DosyaAdı

37 DOS İşletim Sistemi İç komutlar COPY Dosya kopyalama komutu. COPY Kaynak Hedef Burada kaynak bölümüne kopyasını oluşturmak istediğimiz programın yolu ve adı yazılır. Hedef bölümüne de dosyanın kopyasını oluşturacağımız hedef klasörün yolu ve adı yazılır. WINDOWS klasöründe yer alan CONTROL.INI dosyasını DERS klasörüne kopyalamak için; COPY C:\WINDOWS\CONTROL.INI C:\DERS

38 DOS İşletim Sistemi Dış komutlar Sistem açılışında hafızaya yüklenmezler. Disk üzerinde dosyalar halinde bulunurlar. FORMAT Yeni bir diski kullanmak üzere hazırlar. Bu işlem yapılmazsa diski kullanmak mümkün olmaz. Daha önceden formatlanmış olan bir disk tekrar formatlanırsa üzerindeki tüm bilgiler silinir. FORMAT A:

39 DOS İşletim Sistemi Dış komutlar DISKCOPY Bir disketin içeriğini başka bir diskete aynen kopyalar. DISKCOPY A: B: XCOPY COPY komutu ile sadece dosyalar kopyalanabilir. Klasörleri de kopyalamak için XCOPY komutu kullanılır. XCOPY Kaynak Hedef Kaynak olarak kopyalama yapılacak olan klasör, Hedef ise kaynak dosyaların kopyasının oluşturulacağı klasördür.

40 DOS İşletim Sistemi Dış komutlar DELTREE RD komutu ile sadece boş olan klasörler silinebilmektedir. İçi dolu olan klasörleri DELTREE komutu ile silebiliriz. DELTREE KlasörAdı BACKUP Sabit disk üzerinde bulunan bir klasör içindeki dosya ve alt klasörlerin yedeğini diskete almak için kullanılır. RESTORE BACKUP komutu ile oluşturulmuş olan yedek disketlerdeki bilgileri sabit diske tekrar kopyalar.

41 UYGULAMA

42

43

BÖLÜM 3 3. İŞLETİM SİSTEMİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 3 3. İŞLETİM SİSTEMİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 3 3. İŞLETİM SİSTEMİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ Bir işletim sistemi bir anda yalnızca bir kullanıcının bilgisayarı kullanmasına izin veriyor ve birden çok kullanıcının kullanmasına izin vermiyorsa, böyle

Detaylı

Sisteme giriş yaparken her kullanıcı için tanımlı bir kabuk çalışır.

Sisteme giriş yaparken her kullanıcı için tanımlı bir kabuk çalışır. Kabuk Nedir? Sisteme giriş yaparken her kullanıcı için tanımlı bir kabuk çalışır. Kabuk programı kullanıcıya bir komut satırı (prompt da denir) sunar ve komut girmesi için bekler. Kabuk bu komutu yorumlayıp

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİ Alakoç BURMA İÇİNDEKİLER

İŞLETİM SİSTEMLERİ Alakoç BURMA İÇİNDEKİLER 0 İÇİNDEKİLER İŞLETİM SİSTEMLERİ... 2 1. GİRİŞ... 2 1.1. İşletim Sistemi Nedir ve Niçin Kullanılır?... 2 1.2. İşletim Sisteminin Tanımı... 6 1.3. Bilgisayar Sistem Yapısı... 6 1.4. İşletim Sistemlerinin

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Bilgisayar Nedir? BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Girilen bilgileri depolayabilen, bu bilgiler ile istenilen her türlü aritmetiksel ve mantıksal işlemlerin yapılmasını sağlayan elde edilen sonuçları ekran

Detaylı

HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU

HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU Kapak: Zafer YILMAZ Dizgi/İç Düzen: Bayrak Matbaası Baskı: Bayrak Matbaası İstanbul, Eylül 2012 Hazırlayan Halil Ünsal NAMAZCI ISBN 978-9944-0865-0-9 Herkes

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 0

Karadeniz Teknik Üniversitesi 0 0 İ Çİ NDEKİ LER ORACLE VM VIRTUALBOX... 2 KURULUM VE RESİMLİ ANLATIM... 2 WINDOWS XP PROFESSIONAL KURULUMU... 4 1 ORACLE VM VIRTUALBOX Sanal işletim sistemi kurmak için ideal bir program. Sanallaştırma

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1 1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan

Detaylı

S U N UŞ. Kitabın, bilgisayarı yakından tanımanızı sağlamanın yanı sıra, sizlere gereken bilgileri de öğrenmenize yardımcı olacağını umut ediyorum.

S U N UŞ. Kitabın, bilgisayarı yakından tanımanızı sağlamanın yanı sıra, sizlere gereken bilgileri de öğrenmenize yardımcı olacağını umut ediyorum. ANKARA 2015 S U N UŞ Bilgisayar, günümüz bilgi toplumu insanının vazgeçilmez bir parçası durumuna gelmiştir. Günlük yaşamda bilgiye kolayca ulaşabilmek, bilgiyi depolamak, internet üzerinden kimi hizmetleri

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları Dr. Hüseyin TOROS İTÜ Bilişim Enstitüsü, Öğretim Görevlisi http://www.huseyintoros.com, huseyintoros@yahoo.com, 555

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...4 BİLGİSAYARIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ...4 1. BÖLÜM...5 BİLGİSAYARA GİRİŞ...5 BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI...5 KAPASİTE KAVRAMI...6 BELLEK ÇEŞİTLERİ...6 1) İÇ BELLEK BİRİMİ...6

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI

BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI BĐLGĐSAYAR NEDĐR? Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işlemlerin 1 sonucunu saklayabilen; sakladığı bilgilere istenildiğinde

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software)

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Temel Bilgiler Bilgisayarı Tanıyalım Bilgisayar günümüzde teknolojisinde en önemli yeri olan elektronik bir makinedir. Herkesinde bildiği gibi bilgisayar sadece kendisine verilen bilgileri bize geri verebilir.

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI A. İÇİNDEKİLER TABLOSU A. İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ BÖLÜMÜ... 3 A.1 Giriş:... 3 A.2 İşlem:... 3 A.3 Bellek:... 3 A.4 Çıkış:... 3 A.5 Donanım (Hardware):... 3 A.6

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

En Çok Kullanılan. MS-DOS Komutları

En Çok Kullanılan. MS-DOS Komutları 0 - Kitap Hakkında 57 En Çok Kullanılan MS-DOS Komutları 5 Bu bölümde, kullanıcıların tipik uygulamalarda sık sık kullanacakları; diskler üzerinde dizin ve dosya yaratma, dosyaları ve dizinleri silme,

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI

MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİSAYAR NEDİR? 1 Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve

Detaylı

Türkce bilgisayar terilmer sözlükü

Türkce bilgisayar terilmer sözlükü Ulu tanrının adı ile Türkce bilgisayar terilmer sözlükü Toplayan: Aydın yenilmez 1 A A sembolü PC'nin birinci disk sürücüsü. Her bilgisayarın farklı disk sürücüleri mevcuttur ve her biri ayrı bir harfle

Detaylı

TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ

TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ 1. BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ KAVRAMLARI 1.1. Genel Kavramlar 1.1.1. Donanım, Yazılım ve Bilgi Teknolojisi Bilgisayarlar, kullanıcılar tarafından aldığı ham verileri,

Detaylı

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır.

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. GİRİŞ Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. Neler Öğreneceksiniz: Bu bölümü bitiren kişi: 1.İşletim sistemleriyle ilgili

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com BİLGİSAYAR DERS NOTLARI Doç. Dr. Muzaffer Dügel mdugel@gmail.com BÖLÜM 1 1.1 Bilgisayar ve Bilgisayar Teknolojisi 1.1.1 Bilgisayarın Tanımı ve Kısa Tarihçesi 1 Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Giriş

Detaylı

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ A. Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları... 2 1. Temel Bilgiler 2 a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi... 2 b. Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin tanıtımı...

Detaylı

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma.

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma. Bilgisayara Giriş Ders Notları I. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale

Detaylı