Cilt: 6 Sayı: 1 OCAK-ŞUBAT 1995 ISSN Eııuujını. uncııuıjuui. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cilt: 6 Sayı: 1 OCAK-ŞUBAT 1995 ISSN 1300-3410. Eııuujını. uncııuıjuui. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır"

Transkript

1 ISSN Cilt: 6 Sayı: OCAK-ŞUBAT 995 Eııuujını uncııuıjuui tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır

2 tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi İNGİLİZCE VE BİLGİSAYAR KURSLARI t SUAT SEZAİ GÜRÜ EĞİTİM MERKEZİ Sıraselviler Caddesi No: Taksim Tel: Fax:

3 Cilt: 6 Sayı : OCAK - ŞUBAT 995 tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır YANSIMA SİPARİŞ TOPLAMA ESASI İLE ÇALIŞAN BİR MAMUL AMBARINDA ÜRÜN YERLEŞİM VE İŞLETME POLİTİKALARININ TASARIM VE GELİŞTİRİLMESİ İlhan OR, Ekrem DUMAN Bu çalışmada, sipariş toplama sistemi ile çalışan mamul ambarlarında ürün yerleşimi, stoklama, toplama ve yükleme faaliyetleri ile ilgili politikaların tasarım ve geliştirilmesine yönelik üç aşamalı hiyerarşik bir süreç tanıtılmakta ve incelenmektedir. Birinci aşama, stoklama şekilleri, ekipman ve fiziksel yerleşim alternatiflerinin geliştirilmesini, ikinci aşama ürün tiplerinin maliyetleri enaza indirecek biçimde stok alanlarına yerleştirilmesini, üçüncü aşama ise en uygun ambar işletme parametrelerinin belirlenmesini hedeflemektedir. Beyaz eşya üreticisi bir firmanın merkez ambarında yapılan uygulama ve sonuçları makalede sunulmaktadır. 4 BİR KALİTE VERİ TABANININ YÖNETİMİ G. Miraç BAYHAN Bu çalışmada dbase İÜ plus veri tabanı yönetim sistemi kullanılarak bir öto- Sayfa motiv işletmesinin servis birimlerinden gelen verilerin kaydedilmesini, analizini ve standart çıktıların elde edilmesini sağlayan bir paket program tanıtılmaktadır. Çalışmanın amacı işletmenin kalite kontrol ve servis birimleri arasında sürekli ve güvenilir bilgi akışını sağlamak, işletmenin servis-tasarım-imalat ve pazarlama birimleri arasında daha fazla karlılık için fırsat sağlayacak bir arayüz oluşturmaktır. İLETİŞİM INERNET : ENFORMASYONA ERİŞİM VE PAYLAŞIM. BÖLÜM I. INTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI Mustafa AKGÜL, M. Selim AKTÜRK 0 KİM KİMDİR? YAYIN POLİTİKASI CONTENTS OCAK/ŞUBAT November / December Cilt 6 Volutne Sayı No Makina Mühendisleri Odası Adına Sahibi Publisher Murat ÖNDER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Managing Editör Nesim ERKİP Yayın Sekreteri Technical Secretary Yaprak BOYLA Yayın Kurulu Publishing Board Mehmet Selim AKTÜRK Sait ATINÇ Nesim ERKİP Ahmet HASIRCI Güney ÖZALTAN H. Kürşat SERTPOYRAZ Işık TEKİN Baskı Printed by MF Tanıtım Ltd. Şti. () Grafik Dizgi Graphist Type Setting Ali Rıza FALCIOĞLU MMO() 59 ANKARA Baskı Sayısı Circulation 000 Yönetim Yeri Head Office TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sümer Sok. 6/ -A Kızılay - ANKARA Tel : () Fax:() 65

4 YANSIMA. Bu sayımıza 995 YA/EM Kongresinin Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yalağını duyurmakla başlamak istiyoruz. MamuLambarlarında ürün yerleşim ve işletme politikaları geliştirilmesi konusunu ele alan ve Kalite Kontrol sistemlerinde bir veri tabanı uygulaması konusunu ele alan yazılan bu sayımızda yer almaktadır. Dünyadaki globalleşmenin en ilginç örneklerinden olan INTERNET konusundaki yazımızı ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Bu konudaki gelişmelere dergimizin ileriki sayılarında da yer vermeyi planlıyoruz. 99 Temmuz-Ağustos sayımızda ilan ettiğimiz Kim Kimdir} köşemize gelen yazı sayısı çok azdır, meslekdaşlarımızın bu konuya daha duyarlı olacağını ümit ediyor ve özgeçmişlerinizi bekliyoruz. Dergimizin 995 yılı ilk sayısında, ekonomimizin en temel sorunu olan kamu finansmanına tekrar yer vereceğiz. 99 yılında vergi affı çıkaran yetkililer; 994 yılında da net aktif ve ekonomik denge vergilerinin gerekliliğinden bahsettiler. Bu ek vergilerden 994 yılı içinde ekonomik denge vergisinden 0.7 net aktif vergisinden de.5 trilyonluk bir tahsilat yapıldı. Vergi konusundaki adaletsizliklerin son dört yılın ilk sayılarında yayınlamayı bir gelenek haline getirmiş olduk, ancak bunları yayınlamamız ne yazık ki vergi tahsilatı tablosundaki çarpıklılığı gidermiyor ve tablo ücretliler aleyhine daha da kötüleşiyor. Biz bu dengesizliği yansıtan tahsilat rakamlarını en keskin kaynak olan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Bülteni verilerine göre aşağıda açıklıyoruz. Vergi Kesimi Gelir Vergi Tevkifatı (işçi ve memur) Beyannameli (esnaf ve serbest meslek erbabı) Götürü (esnaf) Kurumlar Vergisi VERGİ TAHSİLAT RAKAMLARI (Milyar TL) Kişi Sayısı 5,000,000,000,000,000, , , ,0,87 99, ,66,84 6 4, ,77, , ,77 7, , ,79, , ,47 8,460,896 44, yılında ücretlilerden alınan vergi, 988 yılında alınan verginin tam 4.8 katıdır. Aynı durum esnaf ve serbest meslek erbabı için 5.9, kurumlar için ise 0.8 olmuştur. Bu durum, hükümetlerin vergi uygulamalarının zaman içinde ücretliler aleyhinde bir seyir izlediğini ortaya çıkarmaktadır. Sorunu bir sistem yaklaşımı içinde ele aldığımızda ise şu çarpıcı akış belirmektedir. Devleti siyasi partilerden oluşan hükümetler yönetmektedir. Siyasi partiler ise kendi teşkilatlarının kararları doğrultusunda hükümet faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu durumda siyasi parti teşkilatlarının Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), II ve ilçe Başkanları, II ve ilçe Yönetim Kurulları ve delegeler gibi karar mekanizmalarında bulunanların hangi kesimlerden geldiğinin bilinmesi gerekmektedir. En fazla vergi ödeyen kesim olan ücretlilerin, siyasi partilerdeki karar mekanizmaları içinde hangi oranda bulundukları sorusunun yanıtı bu aşamada büyük önem kazanmaktadır. Ne yazık ki, bu konuda da sağlıklı hiçbir bilgi kamuoyuna verilmemekte ve kamuoyu da bu soruların yanıtını merak etmemektedir. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz; günün 8-0 saatini işyerinde geçirmek zorunda olan ücretliler, siyasi parti faaliyetlerine ancak çalışma süresi sonrasında veya hafta sonlarında katılabilirler. Yalnız bu bilginin bile günümüz siyasi parti karar mekanizmaları içinde ücretli kesimden kaç kişinin bulunabileceğini açıklamak için yeterli olacağım düşünüyoruz. Türkiye'nin sorunlarını -sadece vergide değil bütün konularda- bir sistem yaklaşımı içinde ele alıp analiz ve sentez edebilen, diğer sistemlerle olan arayüz kriterlerini de ele alarak çözümler üretebilen, planlayan, sistemi kuran ve geri besleme mekanizmalarını kullanarak sistemi iyileştirebilen insanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de EM'lerinin ülkemizde çok büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Saygılarımızla, EM Yayın Kurulu

5 SİPARİŞ TOPLAMA ESASI İLE ÇALIŞAN BİR MAMUL AMBARINDA ÜRÜN YERLEŞİM VE İŞLETME POLİTİKALARININ TASARIM VE GELİŞTİRİLMESİ Sipariş toplama sistemi ile çalışan mamul ambarlarında ürün yerleşimi, stoklama, toplama ve yükleme faaliyetleri ile itgiti politikalar işletmenin verimliliği açısından büyük önem taşır. Bu makalede, sözkonusu politikaların tasarım ve geliştirilmesine yönelik üç aşamalı hiyerarşik bir süreç ve bu sürecin gerçek bir mamul ambarına uygulanması incelenecektir. Bu sürecin birinci aşaması ürünlerin stoklanma şekillen, gerekli ekipman ve stok sabalarının ambar içindeki fiziksel yerleşim durumları ile ilgili alternatiflerin geliştirilmesini içermektedir. İkinci aşamada ambar işletme maliyetlerini enaza indirecek şekilde ürün tiplerinin stok alanlarına yerleştirilmesine çalışılmaktadır. Üçüncü aşamada benzetim yaklaşımı kullanılarak en uygun ambar işletme parametrelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Uygulamanın yapıldığı yer bir beyaz eşya üreticisi merkez ambarıdır ve yapılan çalışmalar ile elde edilen sonuçlar bu makalede sunulacaktın ilhan OR Ekrem DUMAN Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü GİRİŞ VE PROBLEM TANIMI Sipariş toplama sistemi ile çalışan mamul ambarlarında ürün seçimi ve stoklama, toplama ve yükleme faaliyetleri ile ilgili politikalar işletmenin verimliliği açısından büyük önem taşır. Bu tebliğde bir beyaz eşya üretim tesisinin ana mamul ambarında yapılan ve ambardaki ürün yerleşimi, stoklama, toplama ve yükleme faaliyetleri ile ilgili politikaları kapsayan bir çalışma () özetlenmektedir. Çalışma zaman ve insangücü kısıtlarından dolayı ambarın "küçük mamul" (Small Home Appliances - SHA) kısmında yoğunlaşmıştır (yönetim reorganizasyonda ilk önceliği buraya vermiştir). Bu çalışma sırasında şu karar politikaları ele alınarak incelenmiştir. i) ü) İÜ) Stoklama Sistemi Seçimi Toplama Ekipmanı Seçimi Fiziki Yerleşimin (Layout) Belirlenmesi iv) Stoklama Politikalarının Belirlenmesi v) Ürünlerin Stoklama Yerlerine Atanması vi) İşletme Politikalarının Belirlenmesi vii) Kapı Fonksiyon Tanımları MEVCUT DURUM SHA ile ilgili olarak Mayıs- Haziran 99 tarihlerindeki mevcut durum şöyle özetlenebilir: Çelik palet üzerinde stoklanan 0 tip ve tahta palet üzerinde stoklanan 5 tip SHA ürünü için ambar içinde havuz tipi brüt 50 m ayrılmıştır ve bunun 548 m 'si fiilen kullanılmaktadır. Havuz tipi yerleşimden kasıt paletlerin ve/veya rafların, dışarıya sadece küçük bir geçiş bırakacak şekilde, bir ortak hareket alanını çevrelemesidir (ortak avlu etrafındaki binalar gibi). Mevcut SHA yerleşimi Şekil 'de sergilenmektedir. Ambarda toplam 00 çelik palet ve 47 tahta palet stok ürün bulunmaktadır. Mevcut stoklama politikası, genel hatları itibarı ile, her mamulden tedarik sıklığına göre -7 günlük ortalama talep kadar stok bulundurulması şeklindedir. Günde ortalama 5 kamyona yükleme yapılmaktadır. Bir kamyonluk siparişin toplanması ve yüklenmesi ortalama 0 dakika almaktadır. Toplama ve yükleme faaliyetleri için 5 işçi, formen, boşaltma ve stoklama faaliyetleri için de 5 işçi formen çalışmaktadır. Cilt: 6 Sayı: 995 'VJU AVİ A<t TlLJ7 l Mr\TC T

6 I. r Mevcut SHA Yerleşim Alanları WflREHOUSE Toplama ve yükleme işlemleri: Önceden hazırlanmış iş emirlerine göre bir sonraki kamyonun SHA ürünleri toplama personeli ve el arabaları ile yükleme kapısı önünde hazırlanır. Kamyon mevcut üç kapıdan birine yanaştıktan sonra, gene manuel olarak kamyona yüklenir. Boşalan çelik paletler forkliftlerle havuzun ortasında biriktirilir. Boşaltma ve Stoklama işlemleri: Gelen kamyonlar manuel olarak boşaltılarak malzeme çelik paletlere yüklenir (klima cihazları ve büyük boy TV setleri tahta paletlerle taşınır). Forkliftler paletleri iki havuz tipi stoklama alanından birine götürerek rastgele bırakırlar. Boş paletler gene forkliftlerle alınarak boşaltma kapısı önüne getirilir. Mevcut sistemdeki en önemli problemler aşağıda sıralanmaktadır: i) Kısıtlı genişleme imkanları.' Mevcut SHA yerleşimi çerçevesinde SHA ürünleri için ek palet yeri yaratmak veya mevcut yerlere daha çok ürün stoklamak mümkün olmamaktadır. ii) Uzun hazırlık zamanları : Bir kamyonluk SHA siparişinin el arabaları ile toplanması gerektiğinden fazla zaman almakta ve gecikmelere yol açmaktadır. iii) Fazla personel kullanımı: Gene SHA siparişlerinin manue I olarak toplanması fazla personel kullanımına yol açmaktadır. iv) El arabası/forklift trafik sıkışıklığı: Çok sayı- PHCKflGE MRTERIRLS WRR HOUSE da personelin ve el ~~ ; c ' arabasının sipariş toplama işlemleri için hareket alanı olduk- (n ça kısıtlı olan SHA stok havuzlarında faaliyet göstermekte _^jf) olması bu alanlara yeni ürün getiren veya palet manipülasyonu yapmakta olan ~* D - J forkliftlerle sık karşılaşmalara sebep olmakta ve trafik ) sıkışıklığı yaratmaktadır. v) Yetersiz emniyet -< B I stokları: Emniyet stokları her türlü stoklama sistemle-,, rinde, talebin beklenenden fazla olması fi durumunda, beklenmeyen aşırı talebin anında karşılanabilmesi için bulundurulan ek stoklara verilen isimdir. Ancak, mevcut SHA yerleşimindeki fiziki stok yeri kısıtları, birçok mamul için, stok imkanını beklenen tedarik süresi talebinin çok az üzerine çıkabilmesine izin vermekte, bu da, stokların talebi karşılayamaması durumlarına yol açabilmektedir. vi) Cephe azlığı: Toplama personelinin manuel olarak doğrudan ulaşabileceği paletlere cephe paletleri denir. Bu paletler boşaldığında bir forkliftin gelip arkadaki veya üst katlardaki dolu bir palet ile boşu değiştirmeden toplama yapılabilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile cephe azlığı daha sık forklift gereksinimine, trafik sıkışıklıklarına ve gecikmelere yol açar. ÇÖZÜM YAKLAŞIMI Sözkonusu politikaların tasarım ve geliştirilmesine yönelik olarak üç aşamalı hiyerarşik bir süreç tanımlanmış ve kullanılmıştır. Bu gibi yaklaşımlara literatürde de sık rastlanmaktadır (, 4). Bu sürecin birinci aşaması ürünlerin stoklama şekilleri, gerekli ekipman ve stok sahalarının ambar içindeki fiziksel yerleşimi ile ilgili alternatiflerin geliştirilmesini içermektedir. İkinci aşamada malzeme hareketleripi ve sipariş toplama zamanlarını enaza indirecek ve stoklama/ cephe imkanlarını tüm ürünlere dengeli dağıtacak bir şekilde ürün tiplerinin stok alanlarına yerleştirilmesi hedeflenmiştir. Üçüncü aşamada ise benzetim yaklaşımı kullanılarak en uygun -ENDÜSTRİ Cilt: 6 Sayı : 995

7 Toplama sistemi Fiziki kısıtlar Yerleşim Tasarımı ve Sistem Seçimi Fiziki yerleşim Stoklama teknolojisi Toplama ekipmanı Stoklama politikası Ekipman kısıtları Yerleşim Ürün Atama Koridor uzunluğu gereksinimleri Cephe sayıları Ürünlerin stoklama yerlerine atanması Kapı fonksiyon tanımları Koridor uzunlukları Toplam maliyetler Sistem Yatırım maliyeti İşletme maliyetleri ların, paletlerin genel yerleşimi) Stoklama teknoloji seçimi (Otomasyon düzeyi, Raf/palet tipi, malzeme taşıma sistemleri) Stoklama politikası seçimi (Rassal yerleştirme, her ürün için yer belirleme, paylaşarak kullanma, emniyet stokları) Yukarıdaki karar politikalarının oluşturulmasında etkin olan parametreler de şöyle sıralanabilir: Yatırım ve işletme maliyetleri Ambar fiziki kapasite ve kısıtları Mevcut ekipman Ürün tipleri ve sayıları Ortalama stok seviyeleri Ortalama günlük sipariş sayıları ve miktarları Kapasite gereksinimleri Ürün yerleri Toplama sırası İşletme Politikaları - Benzetim Toplama miktarı Araç sayıları Personel sayısı Performans ölçümleri Şekil. Çözüm Süreci Akış Şeması Toplama miktarı ambar işletme parametrelerinin belirlenmesine ve önceki aşamalarda belirlenen politikaların değerlendirilmesine çalışılmıştır. Sürecin bir akış şeması Şekil 'de sunulmaktadır. Bu şekilde de gösterilmekte olan, sürecin aşamaları arasındaki etkileşim ve geri besleme şu şekilde gerçekleştirilmiştir:. aşamadaki seçeneklerin değerlendirmeleri. aşama kararları ışığında yapılmaktadır, ancak. aşama kararları kesinleştikten sonra bunların ışığında. aşamadaki seçenekler tekrar gözden geçirilmiştir. Üçüncü aşamadaki benzetim ve değerlendirmeler ise. ve. aşamada alınmış bulunan kararlar çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak, gene benzer şekilde, benzetim sonuçları ışığında. ve. aşamalardaki seçenekler tekrar gözden geçirilmiştir.... Aşama: Yerleşim Tasarımı ve Sistem Seçimi Bu aşamada ele alınan karar politikaları şunlardır: Ambar genel yerleşim planı (koridorların, raf- Bu aşamada; i) Analitik inceleme, ii) Piyasa araştırması, iii) Maliyet analizleri, iv) Senaryo geliştirme ve analizi, v) Talep tahmin yöntemleri, vi) Yöneticiler ile görüşmeler gibi metodolojiler kullanılmıştır. İşletme maliyetleri Ürün tipleri ve talepleri ile ilgili tahmin çalışmaları ile stoklama sisteminin kapasitesinin 450 çelik, 50 tahta palet için yeterli olması, çelik paletteki ürünler için 00 cephe, tahta paletteki ürünler için de 5 cephe gerektiği belirlenmiştir. Bu kısıtlara uygun olarak, ambar genel yerleşimi ile ilgili 9 tasarım seçeneği üretilmiştir. Bu seçenekler aşağıda özetlenmekte ve tanesi de Şekil. ile Şekil. 4'te örneklenmektedir. Bu şekillerde taralı alanlar ve "drive-in tunnel" olarak işaretlenmiş alanlar çelik paletlerin yerleştirildiği alanları, "vvooden pallet" olarak işaretlenmiş alanlar ise tahta paletlerin yerleştirildiği alanları göstermektedir. Seçenek A (Rafsız, havuz sistemi): Çelik paletlerin raf kullanılmadan üstüste stoklanması (en fazla ) Çelik paletler için havuz tipi yerleşim kullanılması (6 içice küçük havuz) Tahta paletler için içine forklift girebilen (drive-in) 4 katlı raflar (ard arda 4 sıra) kullanılması Seçenek B (Rafsız, havuz sistemi): Çelik paletlerin raf kullanılmadan üstüste stoklanması (en fazla ) Çelik paletler için havuz tipi yarleşim kullanıl- Cilt: 6 Sayı: 995.r'VriATTOTTîT HlITUPKinTCI^jr'

8 ması (6 içice küçük havuz) Tahta paletler için içine forklift girebilen (drive-in), 4 katlı raflar (ard arda 4 sıra) kullanılması Seçenek A (Klasik, raflı sistem): Çelik paletler için katlı klasik raflar kullanılması Çelik paletlerin koridor etrafında, 6 sıra olarak yerleşimi Tahta paletler için koridor etrafında 4 sıra 4 katlı klasik raf kullanılması Seçenek B (Klasik, raflı sistem): Çelik paletler için katlı klasik ve drive in (ard arda sıra) raflar kullanılması Çelik paletlerin koridor etrafında, 4 sıra olarak yerleşimi Tahta paletler için drive-in 4 katlı raflar (ard arda 4 sıra) kullanılması drive-in raflar kullanılması sıra katlı klasik raf üzerindeki çelik paletlerin iki katlı bir konveyör etrafında yerleşimi sıra katlı drive-in (ard arda sıra) raf üzerindeki çelik paletlerin emniyet stoğu için kullanımı Tahta paletler için drive-in, 4 katlı raflar (ard arda 4 sıra) kullanılması Seçenek 5A (Asansörlü toplama aracı sistemi) Çelik paletler için katlı drive-in raflar ve klasik raflar kullanılması sıra klasik raf üzerindeki çelik paletlerin içinde yükselebilir platformlu bir toplama aracının hareket ettiği koridor etrafında yerleşimi sıra drive-in (ard arda sıra) raf üzerindeki çelik paletlerin emniyet stoğu için kullanımı Tahta paletler için koridor etrafında 4 sıra 4 katlı klasik raf kullanılması Seçenek (Tünel sistemi): Çelik paletler için içinde ~ "toplama aracının hareket edebileceği (alt kat, üst iki kat 4 palet alabilen) tünelli raflar kullanılması Çelik paletlerin sıra tünedi rafta yerleşimi Tahta paletler için 4 katlı klasik ve drive-in- (ard-arda- sıra) raflar kullanılması Seçenek 4A (Konveyör sistemi) Çelik paletler Şekil. Yerleşim Seçeneği A için ve katlı klasik raflar kullanılması sıra katlı klasik raf üzerindeki çelik paletlerin iki katlı bir konveyör etrafında yerleşimi sıra katlı drive-in (ard arda sıra) raf üzerindeki çelik paletlerin emniyet stoğu olarak tutulması Tahta paletler için koridor etrafında 4 sıra 4 katlı klasik raf kullanılması Seçenek 4B (Konveyör sistemi) Çelik paletler için katlı klasik ve katlı Seçenek 5B (Asansörlü toplama aracı sistemi) Çelik paletler için katlı drive-in raflar ve klasik raflar kullanılması sıra klasik raf üzerindeki çelik paletlerin içinde yükselebilir platformlu bir toplama aracının hareket ettiği koridor etrafında yerleşimi sıra drive-in (ard arda sıra) raf üzerindeki çelik paletlerin emniyet stoğu için kullanımı Tahta paletler için drive-in, 4 katlı raflar (ard arda 4 sıra) kullanılması ENDLS ı rvı Cilt: 6 Sayı : 995

9 "»i r û fl,sı.. :.:r::t-:^::'ifi:z:::::.;...[ i LRYOUT Şekil. 4 Yerleşim Seçeneği * WRREHOUSE.. II. Aşama: Ürün Atama Bu aşamada ele alınan karar politikaları şunlardır: Koridor uzunlukları Hangi ürüne kaç cephe verileceği Ürünlerin stoklama yerlerine atanması Kapı fonksiyonlarının belirlenmesi (yükleme, boşaltma, transit kapıları) Toplama ve yükleme personeli sayıları Yukarıdaki karar politikalarının oluşturulmasında etkin olan parametreler de şöyle sıralanabilir: Stoklama, yerleştirme ve toplama sistemleri İşletme maliyetleri Ürün ortalama stok seviyeleri Ürün ortalama günlük sipariş sayıları ve miktarları Ürün siparişleri arasındaki ilişkiler Operasyonların birim zamanları Koridor uzunluklarının ve ürün cephe sayılarının belirlenmesinde analitik inceleme ve maliyet analizleri, personel sayıları ile kapı tansiyonlarının belirlenmesinde de temel faaliyetlerin tanımlanması, zamanlanması ve birleştirilmesine dayanan bir iş etüdü ve değerlendirmesi kullanılmıştır. Ürünlere verilecek cephe sayılarının belirlenmesinde öncelikle ürünlerin ortalama günlük talepleri esas alınmış, artan cepheler ise PRCKRGE MRTERlflLS WHREHOUSE G ) ürünlerin günlük taleplerinin standart sapmaları göz önü- F ne alınarak ürünlere dağıtılmıştır. Ürünlere ayrılacak maksimum stoklama { ) alanlarının belirlenmesinde ise öncelikle gene, ortalama G günlük talepler ile ürünlerin tedarik sıklıkları esas alınmıştır r (yani, bir ürüne ayrılan stok alanının bir sonraki tedarik zamanına kadarki orta- - B lama talebi karşılayabilmesi). Artan stok alanları ise, ; dengeli emniyet stokları tutulabilmesi için, ürünlerin tedarik sûresi taleplerinin standart sapmaları göz önüne alınarak ürünlere dağıtılmıştır. Ürünlerin stoklama yerlerine eniyi şekilde atanması ise önemli bir konudur ve üzerinde literatürde bir çok çalışma vardır. En yaygın olarak kullanılan temel kriter ise ürünlerin "hacim/ talep frekansı" rasyosuna ağırlık veren COI (Cube-per-order) indeksidir (5, 7). Bu çalışmada ise talepler palet bazında ele alındığından, bir anlamda hacimler eş kabul edilmiş ve "/ talep frekansı", yani talep sayısı, esas alınmıştır. İlk atama bu şekilde, yani talebi en yüksek olan ürünün en yakın boş stok yerine atanması esası ile, belirlendikten sonra ürün talepleri arasındaki ilişkiler ürünlerin birbirlerini tamamlayıcı özellikleri (radyo-teyp, hoparlör gibi) özel durumlar (yeni ürün, mevsimsel ürün gibi) gibi faktörleri göz önüne alan bulgusal bir yöntemle atamalar revize edilmiş ve nihai ürün stok yerleri belirlenmiştir. Herhangi x ve y ürünlerinin talepleri arasındaki ilişkilerin ölçülmesinde kullanılan korelasyon ölçütü, C(x,y), gene literatürde yaygın olarak kullanılan bir ölçüt olup (), aşağıda sunulmaktadır. C(x,y)= Xı = x ürünü i. siparişte varsa 0 x ürünü i. siparişte yoksa Cilt: 6 Sayı: 995 _ 7'vrTvrTC <r r'r»t li ^ IS\J*J M. A%A

10 yi = y ürünü i. siparişte varsa O y ürünü i. siparişte yoksa n = toplam sipariş sayısı.. III. Aşama: İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi-Değerlendirilmesi Bu aşamada benzetim kullanılarak i) Personel sayılarının yeterliliği, ii) ii) Toplama miktarları, Stoklama politikası ve sisteminin kapasite olarak yeterliliği, iv) Forkliftlerin ve toplama araçlarının kapasite olarak yeterliliği, v) Muhtemel (trafik) sıkışıklıkları ve gecikmeler gibi faktörler değerlendirilmiş ve sınanmıştır. Yukarıdaki karar politikalarının oluşturulmasında etkin olan parametreler de şöyle sıralanabilir: Stoklama, yerleştirme ve toplama sistemleri Ürünlerin stoklama yerleri Kapı kullanımları Ürün kamyonu girişlerinin/çıkışlarının olasılık dağılımları Operasyonların birim zamanları Modelleme, veri derleme ve takip kolaylıkları gözönüne alınarak ürünler grup halinde toplanmıştır. Bu agrigasyon sırasında II. aşamada belirlenen komşuluk ilişkileri göz önünde tutulmuştur. Benzetim paketinin imkanları kullanılarak stoklama sisteminin.5 boyutlu bir çizimi yapılmış ve benzetim çalıştırmalarında dinamik görsel takip mümkün olmuştur. Bu durum Şekil. 5'te gösterilmektir. Benzetim süreci aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. i) Yüklenecek kamyonun SHA ürünleri ve miktarları yukarıdaki olasılık dağılımları ü) İÜ) doğrultusunda oluşturulur. Belirlenen toplama listelerine göre toplayıcılar koridorlara girerek, koridordaki yerleşim sırasına göre siparişleri toplarlar. Bir koridor tamamlandığında toplayıcı alması gereken ve kendine en yakın ürüne yönelir. iv) Toplama sonucu bir çelik palet boşaldığında forklift çağrılarak palet manipulasyonu (dolu paletin üst katlardan indirilmesi, boş paletin çıkartılması) yapılır.... Benzetim Uygulaması Benzetim için AUTOMOD II paketi kullanılmıştır. Bu paketin seçilmesinin sebepleri şunlardır: Üretim ortamları için geliştirilmiş olması ve uygunluğu, Üretim süreçleri ve malzeme akışı için özel menülerin bulunması Grafik imkanlarının ve animasyonun güçlü olması. Benzetimde kullanılan rassal değişkenler şunlardır: Ürün boşaltmaya gelen kamyonların gelişleri arasındaki zamanın dağılımı (Üssel dağılım), Ürün yüklemeye gelen kamyonların gelişleri arasındaki zamanın dağılımı (Üssel dağılım), Yüklenen kamyonlarda SHA bulunup bulunmaması (Bernoulli dağılımı), SHA yüklenen kamyonlarda kaç tip SHA bulunduğu (Normal dağılım), Ürünlerin günlük talepleri (Eşit dağılım) Benzetimde sabit olarak kabul edilen parametreler ise forklift ve toplama araçlarının hızları, SHA ürünleri birim toplama zamanları ve palet (boş ve/veya dolu) manipülasyon zamanlarıdır. Şekil. S Benzetim sırasında bir anın ekran görüntüsü v) Ürün gelişleri gene yukarıdaki olasılık dağılımları doğrultusunda türetilir. Boşaltılan ürünler paletlere doldurularak forkliftlerle stoklama yerlerine taşınır ve yerleştirilirler. vi) Koridorlarda forkliftlerin ve toplama araçlarının karşılaşması halinde, ikinci gelen birincinin işini bitirmesini bekler, ancak ondan sonra koridora girer. Benzetim senaryolarında yerleşim seçeneği 6 esas alınarak, öncelikle mevcut manuel sistem elektrik motorlu çekici ve römork kullanımı ile karşılaştırmıştır ( ve 5 toplama işçisi kullanılarak). Daha sonra, toplama işçisi kullanılarak kerede veya kamyonluk sipariş İYİ \j ı ı T?MT\lOr Cilt: 6 Sayı : 995

11 toplanması durumları ayrı ayrı incelenmiştir. Trafik sıkışıklıkları ve ekipman kullanım oranları ise gelecekte beklenen talep (5 kamyon/gün), iş hacminin artması durumu (04 kamyon/gün) ve aşırı yükleme-ekstrem durum (56 kamyon/ gün) altında ayrı ayrı incelenmiştir. Yani toplam 6 senaryo incelenmiştir. Her senaryo için 5 benzetrm koşumu yapılmış ve herbiri, bir haftası hazırlık olmak üzere, 6 haftalık fiili ambar faaliyetine karşılık gelecek şekilde düzenlenmiştir. SONUÇLAR 4. Otomasyon Düzeyi Otomasyon düzeyi ile ilgili sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Bilgisayar destekli bir mamul stoklama sistemi bu aşamada aşırı maliyetli görülmüştür. Ürün yerleştirmede forkliftlerin kullanılmasına devam edilmelidir. Ürün boşaltmada forkliftlerin etkin kullanımı için "shrink" sistemine geçilmelidir. Ürün toplamada elektrik motorlu çekici ve römorklar kullanılmalıdır. 4. Paletler Orta vadede, gelen ürünlerin tahta paletlerde "shrink" içinde gelmeleri sağlanmalıdır. Bu sistemde üretici dağıtım için tahta paletlere yerleştirdiği ürünlerin üstüne plastik bir tabaka çekerek palet ile bütünleşmesini sağlamaktadır. Bu şekilde yükleme, boşaltma ve yerleştirme işlemleri daha güvenli ve kolay olmaktadır. Ancak, bu sistem üreticilere kabul ettirilinceye kadar katlanabilir çelik paletler kullanılmalıdır. 4. Stoklama Politikası Alt katlarda her ürünün yeri belirli olmalıdır. Üst katlarda ise kısıtlı bir yer paylaşımına (sadece komşu ürünlerle) izin verilmelidir. 4.4 Ambar Genel Yerleşimi Bir önceki bölümde sunulan senaryoların incelenmesi, iyi taraflarının alınıp birleştirilmesi sonucu aşağıdaki yerleşim biçimine karar verilmiştir (seçenek 6). Bu seçeneğin şeması Şekil. 6'da sunulmaktadır. Gerek seçenek 6'nın, gerekse de diğer seçeneklerin önemli özellikleri Tablo. 'te karşılaştırmalı olarak sergilenmektedir. Seçenek 6 Çelik paletlerin raf kullanılmadan üstüste stoklanması (en fazla ) sıra çelik palette derinlemesine (arka arkaya) tane çelik palet konması Çelik paletlerin koridor etrafında, 5 sıra olarak yerleşimi Tahta paletler için drive-in 4 katlı rafların (ard arda 4 sıra) kullanılması SHA ürünlerinin yerinin kapıların tam karşısına alınması Bu yerleşim biçimi mevcut durum ile mukayese edildiğinde i) SHA ürünlerinin stoklama yeri gereksiniminde %9 azalış, ii) Klima cihazları stoklama yeri gereksiniminde %75 azalış, iii) Cephe sayılarında %00 artış görülmektedir. 4.5 Koridor Uzunlukları Uzun koridorun toplama zamanına olan olumsuz etkisinin kısa koridorun yolaçacağı daha az sayıda cephe ve dolayısı ile emniyet stoğundan daha sık beslemenin olumsuz etkisine göre önemsiz olduğu belirlenmiştir. Öte yandan, emniyet stoğundan daha sık beslemenin koridorlardaki trafik sıkışıklığını arttırabileceği gözlenmiştir. Dolayısı ile koridor uzunluklarının öngörülen genel yerleşim seçeneğinin izin verdiği en büyük uzunluk olarak alınması kararlaştırılmıştır. 4.6 Hangi ürüne Kaç Cephe Verileceği Ortalama stok miktarları, ortalama satış miktarları ve ürün özellikleri (mevsimlik ürünler, yeni ürünler gibi) dikkate alınarak her ürüne verilecek cephe ve palet yeri sayısı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo. 'de sunulmaktadır. 4.7 Ürünlerin Stoklama Yerlerine Atanması Ürünlerin stoklama yerlerine atanmasında literatürdeki yaklaşımların paralelinde (), (5), (7) sipariş sıklığı, ürünlerin siparişleri arasındaki ilişkiler (korelasyon) ve ürünlerin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerini dikkate alan bir bulgusal yöntem kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo. 'de sunulmaktadır. 4.8 Kapı Fonksiyonları MTM-MEK analizleri ve benzetim çalışmaları yüklemeler için kapının yeterli olduğunu göstermiştir. Gene günlük malzeme akışları dikkate alınarak yapılan zamanlama çalışmaları sonucu ilk iki kapının LHA boşaltımı için ayrılması,. kapının SHA boşaltımına ayrılması, yüklemelerin 4. ve 5. kapılardan yapılması, 6. kapının da yedek tutulması uygun bulunmuştur. Cilt: 6 Sayı: 995

12 Tablo. Ürün Cephe Sayılan ÜRÜN KODU ARK-8 BB ARK-50 HB ARK-7 PS ARK-66 TG ARS-94 ARK-7 RP ARK-68 YM ARK-69 EK ARK-54 MB MF-4 ARK-5 OP ARK-8P ARS-9 ARK-0 FZ P-B ARK-6 PR O-800 G-9T ARK-59 EK P-K G-8 SL O-900 ARS-5 TV-45UK P- Turbo TV-6455 UK ARK-0 FZ ARS-6 MF-4B TV-47 UK TV-655 K TV-5UK TV-640 UK ARS-950 TV-455 UK ARK-9 SK ARPR-60 S ARS-959 TV-440 UK DOL-8600 TV-65 UK ARK-8 SK MS-480 HP-780 DOL-880 HP-7600 ARK-5 MF-00 MS-570 HP-570 MF-000 G-0 MS-5770 MS-4570 UK C-500 VD-98 O-700 MS-0 G-850 TV-55 UK MS-4600 UK TV-655 UK MS-4650 UK TV-5 UK MS-40 SATIŞLAR Parça Paletler Cephe lesabı Stok Cephe boyutlu sistem Faktör boyutlu ya da değil D D D D D D D D D D D D D D D D SONUÇ 6-c Faktör D İD D D D D D D İD D D D D İD D D D D D İD İD ıo- Cilt: 6 Sayı : 995

13 : LHfl k = Şekil. 6 Yerleşim Seçeneği 6 Tablo. Ürün Yerleşimleri DOl-87 HP-770 MS MD AF ARK-4 68 MS MS TV-5 6 MS-465O 6 TV G G G G G G G-0 78 P-LX 77 K-97 SK 76 K- KL -Deep HP-7650 TV-6470 TV PR-60 S 7 PR-60 S TV-640 TV-640 TV-655 TV TV V ARS-6 G-8 SL G-8 SL 8 G-9T 8 G-9T 6 K-6 PR 6 K-6 PR 6 K-6 PR 9 K-54 MB 9 K-S4 MB 6 K-7 RP -Deep VVooden Pallets..ı.»O TV-746 TV-746 TV TV-65 5 TV TV TV HP-7600 TV-5 TV-5 4 TV-45 4 TV-45 K-0 FZ K-0 FZ ARS-5 P-K P-K P-B P-B P-B ARS-94 ARS-94 -Deep WRREHOUSE LflYOUT G-R TV MS-0 56 VD MS MS HP MS MS DOL TV ARS ARS P-T 5 P-T 9 K-59 EK ARS-9 ARS-9 0 ARMF-4 0 ARMF-4 7 K-68 YM K-7 PS K-8 BB -Deep 7 MD MD O O MF MF ARK-5 45 DOL HP MS K-8SK 6 K-9SK 9 MF-4B O O O K-0 FZ ARK-8P K-5 OP K-69 EK 4 K-66 TG K-50 HB -Deep PHCKflGE MHTERIBLS WBREHOUSE 4.9. Toplama Personeli Sayıları Yapılan zamanlama çalışmaları. -6. yerleşim seçenekleri altında operasyon zamanlarının toplamı olarak toplama faaliyetleri için bir kişinin yeterli olduğunu göstermiştir. Buna emniyet faktörü, toplama aracı operasyonu ve listeden kontrol gibi destek faaliyetler de eklendiğinde kişinin çok uygun olduğu ortaya çıkmaktadır. Yükleme personeli ile ilgili olarak yapılan zamanlama çalışmaları ise bir kamyonun yüklenmesinin iki işçi ile 9.9 dakika, işçi ile 6.7 dakika alacağını göstermiştir. Dolayısı ile benzetim çalışmalarında da kişilik toplama ekipleri ve üç kişilik yükleme ekipleri esas alınmış ve benzetim sonuçları bu kararların yerinde olduğunu göstermiştir. Bu şekilde vardiya başına işçi sayısını 5'ten 8'e indirmek mümkün olmaktadır. 4.0 Benzetim Sonuçları Sipariş Toplama Zamanları: Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi elektrik motorlu toplama aracı kullanımı toplama zamanlarında %7'e va- Cilt: 6 Sayı: 995 E MTM"TC"TT»İr nıycü ıı\ı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Yrd. Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Doç. Dr. Selim Aktürk (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. ANKARA-2001 1 ASELSAN A.Ş. (ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) Kuruluş tarihi : 1975

Detaylı

Sayı : 1 1999 E nnıınni ııuujını. ISSN 1300-3410 Cilt : 10 MART. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır

Sayı : 1 1999 E nnıınni ııuujını. ISSN 1300-3410 Cilt : 10 MART. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır ISSN 1300-3410 Cilt : 10 MART Sayı : 1 1999 E nnıınni ııuujını ııuranırı ırı tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır TESİS PLANLAMA SÜRECİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA GELİŞTİRİLEN BİR UZMAN SİSTEM TASARIMI

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE - SANAYİ/İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 2012

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE - SANAYİ/İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 2012 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE - SANAYİ/İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 2012 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Prof. Dr. Selim Aktürk Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yeşim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DAĞITIM PLANLAMASI 840UH0028

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DAĞITIM PLANLAMASI 840UH0028 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DAĞITIM PLANLAMASI 840UH0028 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı