Cilt: 6 Sayı: 1 OCAK-ŞUBAT 1995 ISSN Eııuujını. uncııuıjuui. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cilt: 6 Sayı: 1 OCAK-ŞUBAT 1995 ISSN 1300-3410. Eııuujını. uncııuıjuui. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır"

Transkript

1 ISSN Cilt: 6 Sayı: OCAK-ŞUBAT 995 Eııuujını uncııuıjuui tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır

2 tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi İNGİLİZCE VE BİLGİSAYAR KURSLARI t SUAT SEZAİ GÜRÜ EĞİTİM MERKEZİ Sıraselviler Caddesi No: Taksim Tel: Fax:

3 Cilt: 6 Sayı : OCAK - ŞUBAT 995 tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır YANSIMA SİPARİŞ TOPLAMA ESASI İLE ÇALIŞAN BİR MAMUL AMBARINDA ÜRÜN YERLEŞİM VE İŞLETME POLİTİKALARININ TASARIM VE GELİŞTİRİLMESİ İlhan OR, Ekrem DUMAN Bu çalışmada, sipariş toplama sistemi ile çalışan mamul ambarlarında ürün yerleşimi, stoklama, toplama ve yükleme faaliyetleri ile ilgili politikaların tasarım ve geliştirilmesine yönelik üç aşamalı hiyerarşik bir süreç tanıtılmakta ve incelenmektedir. Birinci aşama, stoklama şekilleri, ekipman ve fiziksel yerleşim alternatiflerinin geliştirilmesini, ikinci aşama ürün tiplerinin maliyetleri enaza indirecek biçimde stok alanlarına yerleştirilmesini, üçüncü aşama ise en uygun ambar işletme parametrelerinin belirlenmesini hedeflemektedir. Beyaz eşya üreticisi bir firmanın merkez ambarında yapılan uygulama ve sonuçları makalede sunulmaktadır. 4 BİR KALİTE VERİ TABANININ YÖNETİMİ G. Miraç BAYHAN Bu çalışmada dbase İÜ plus veri tabanı yönetim sistemi kullanılarak bir öto- Sayfa motiv işletmesinin servis birimlerinden gelen verilerin kaydedilmesini, analizini ve standart çıktıların elde edilmesini sağlayan bir paket program tanıtılmaktadır. Çalışmanın amacı işletmenin kalite kontrol ve servis birimleri arasında sürekli ve güvenilir bilgi akışını sağlamak, işletmenin servis-tasarım-imalat ve pazarlama birimleri arasında daha fazla karlılık için fırsat sağlayacak bir arayüz oluşturmaktır. İLETİŞİM INERNET : ENFORMASYONA ERİŞİM VE PAYLAŞIM. BÖLÜM I. INTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI Mustafa AKGÜL, M. Selim AKTÜRK 0 KİM KİMDİR? YAYIN POLİTİKASI CONTENTS OCAK/ŞUBAT November / December Cilt 6 Volutne Sayı No Makina Mühendisleri Odası Adına Sahibi Publisher Murat ÖNDER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Managing Editör Nesim ERKİP Yayın Sekreteri Technical Secretary Yaprak BOYLA Yayın Kurulu Publishing Board Mehmet Selim AKTÜRK Sait ATINÇ Nesim ERKİP Ahmet HASIRCI Güney ÖZALTAN H. Kürşat SERTPOYRAZ Işık TEKİN Baskı Printed by MF Tanıtım Ltd. Şti. () Grafik Dizgi Graphist Type Setting Ali Rıza FALCIOĞLU MMO() 59 ANKARA Baskı Sayısı Circulation 000 Yönetim Yeri Head Office TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sümer Sok. 6/ -A Kızılay - ANKARA Tel : () Fax:() 65

4 YANSIMA. Bu sayımıza 995 YA/EM Kongresinin Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yalağını duyurmakla başlamak istiyoruz. MamuLambarlarında ürün yerleşim ve işletme politikaları geliştirilmesi konusunu ele alan ve Kalite Kontrol sistemlerinde bir veri tabanı uygulaması konusunu ele alan yazılan bu sayımızda yer almaktadır. Dünyadaki globalleşmenin en ilginç örneklerinden olan INTERNET konusundaki yazımızı ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Bu konudaki gelişmelere dergimizin ileriki sayılarında da yer vermeyi planlıyoruz. 99 Temmuz-Ağustos sayımızda ilan ettiğimiz Kim Kimdir} köşemize gelen yazı sayısı çok azdır, meslekdaşlarımızın bu konuya daha duyarlı olacağını ümit ediyor ve özgeçmişlerinizi bekliyoruz. Dergimizin 995 yılı ilk sayısında, ekonomimizin en temel sorunu olan kamu finansmanına tekrar yer vereceğiz. 99 yılında vergi affı çıkaran yetkililer; 994 yılında da net aktif ve ekonomik denge vergilerinin gerekliliğinden bahsettiler. Bu ek vergilerden 994 yılı içinde ekonomik denge vergisinden 0.7 net aktif vergisinden de.5 trilyonluk bir tahsilat yapıldı. Vergi konusundaki adaletsizliklerin son dört yılın ilk sayılarında yayınlamayı bir gelenek haline getirmiş olduk, ancak bunları yayınlamamız ne yazık ki vergi tahsilatı tablosundaki çarpıklılığı gidermiyor ve tablo ücretliler aleyhine daha da kötüleşiyor. Biz bu dengesizliği yansıtan tahsilat rakamlarını en keskin kaynak olan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Bülteni verilerine göre aşağıda açıklıyoruz. Vergi Kesimi Gelir Vergi Tevkifatı (işçi ve memur) Beyannameli (esnaf ve serbest meslek erbabı) Götürü (esnaf) Kurumlar Vergisi VERGİ TAHSİLAT RAKAMLARI (Milyar TL) Kişi Sayısı 5,000,000,000,000,000, , , ,0,87 99, ,66,84 6 4, ,77, , ,77 7, , ,79, , ,47 8,460,896 44, yılında ücretlilerden alınan vergi, 988 yılında alınan verginin tam 4.8 katıdır. Aynı durum esnaf ve serbest meslek erbabı için 5.9, kurumlar için ise 0.8 olmuştur. Bu durum, hükümetlerin vergi uygulamalarının zaman içinde ücretliler aleyhinde bir seyir izlediğini ortaya çıkarmaktadır. Sorunu bir sistem yaklaşımı içinde ele aldığımızda ise şu çarpıcı akış belirmektedir. Devleti siyasi partilerden oluşan hükümetler yönetmektedir. Siyasi partiler ise kendi teşkilatlarının kararları doğrultusunda hükümet faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu durumda siyasi parti teşkilatlarının Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), II ve ilçe Başkanları, II ve ilçe Yönetim Kurulları ve delegeler gibi karar mekanizmalarında bulunanların hangi kesimlerden geldiğinin bilinmesi gerekmektedir. En fazla vergi ödeyen kesim olan ücretlilerin, siyasi partilerdeki karar mekanizmaları içinde hangi oranda bulundukları sorusunun yanıtı bu aşamada büyük önem kazanmaktadır. Ne yazık ki, bu konuda da sağlıklı hiçbir bilgi kamuoyuna verilmemekte ve kamuoyu da bu soruların yanıtını merak etmemektedir. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz; günün 8-0 saatini işyerinde geçirmek zorunda olan ücretliler, siyasi parti faaliyetlerine ancak çalışma süresi sonrasında veya hafta sonlarında katılabilirler. Yalnız bu bilginin bile günümüz siyasi parti karar mekanizmaları içinde ücretli kesimden kaç kişinin bulunabileceğini açıklamak için yeterli olacağım düşünüyoruz. Türkiye'nin sorunlarını -sadece vergide değil bütün konularda- bir sistem yaklaşımı içinde ele alıp analiz ve sentez edebilen, diğer sistemlerle olan arayüz kriterlerini de ele alarak çözümler üretebilen, planlayan, sistemi kuran ve geri besleme mekanizmalarını kullanarak sistemi iyileştirebilen insanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de EM'lerinin ülkemizde çok büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Saygılarımızla, EM Yayın Kurulu

5 SİPARİŞ TOPLAMA ESASI İLE ÇALIŞAN BİR MAMUL AMBARINDA ÜRÜN YERLEŞİM VE İŞLETME POLİTİKALARININ TASARIM VE GELİŞTİRİLMESİ Sipariş toplama sistemi ile çalışan mamul ambarlarında ürün yerleşimi, stoklama, toplama ve yükleme faaliyetleri ile itgiti politikalar işletmenin verimliliği açısından büyük önem taşır. Bu makalede, sözkonusu politikaların tasarım ve geliştirilmesine yönelik üç aşamalı hiyerarşik bir süreç ve bu sürecin gerçek bir mamul ambarına uygulanması incelenecektir. Bu sürecin birinci aşaması ürünlerin stoklanma şekillen, gerekli ekipman ve stok sabalarının ambar içindeki fiziksel yerleşim durumları ile ilgili alternatiflerin geliştirilmesini içermektedir. İkinci aşamada ambar işletme maliyetlerini enaza indirecek şekilde ürün tiplerinin stok alanlarına yerleştirilmesine çalışılmaktadır. Üçüncü aşamada benzetim yaklaşımı kullanılarak en uygun ambar işletme parametrelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Uygulamanın yapıldığı yer bir beyaz eşya üreticisi merkez ambarıdır ve yapılan çalışmalar ile elde edilen sonuçlar bu makalede sunulacaktın ilhan OR Ekrem DUMAN Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü GİRİŞ VE PROBLEM TANIMI Sipariş toplama sistemi ile çalışan mamul ambarlarında ürün seçimi ve stoklama, toplama ve yükleme faaliyetleri ile ilgili politikalar işletmenin verimliliği açısından büyük önem taşır. Bu tebliğde bir beyaz eşya üretim tesisinin ana mamul ambarında yapılan ve ambardaki ürün yerleşimi, stoklama, toplama ve yükleme faaliyetleri ile ilgili politikaları kapsayan bir çalışma () özetlenmektedir. Çalışma zaman ve insangücü kısıtlarından dolayı ambarın "küçük mamul" (Small Home Appliances - SHA) kısmında yoğunlaşmıştır (yönetim reorganizasyonda ilk önceliği buraya vermiştir). Bu çalışma sırasında şu karar politikaları ele alınarak incelenmiştir. i) ü) İÜ) Stoklama Sistemi Seçimi Toplama Ekipmanı Seçimi Fiziki Yerleşimin (Layout) Belirlenmesi iv) Stoklama Politikalarının Belirlenmesi v) Ürünlerin Stoklama Yerlerine Atanması vi) İşletme Politikalarının Belirlenmesi vii) Kapı Fonksiyon Tanımları MEVCUT DURUM SHA ile ilgili olarak Mayıs- Haziran 99 tarihlerindeki mevcut durum şöyle özetlenebilir: Çelik palet üzerinde stoklanan 0 tip ve tahta palet üzerinde stoklanan 5 tip SHA ürünü için ambar içinde havuz tipi brüt 50 m ayrılmıştır ve bunun 548 m 'si fiilen kullanılmaktadır. Havuz tipi yerleşimden kasıt paletlerin ve/veya rafların, dışarıya sadece küçük bir geçiş bırakacak şekilde, bir ortak hareket alanını çevrelemesidir (ortak avlu etrafındaki binalar gibi). Mevcut SHA yerleşimi Şekil 'de sergilenmektedir. Ambarda toplam 00 çelik palet ve 47 tahta palet stok ürün bulunmaktadır. Mevcut stoklama politikası, genel hatları itibarı ile, her mamulden tedarik sıklığına göre -7 günlük ortalama talep kadar stok bulundurulması şeklindedir. Günde ortalama 5 kamyona yükleme yapılmaktadır. Bir kamyonluk siparişin toplanması ve yüklenmesi ortalama 0 dakika almaktadır. Toplama ve yükleme faaliyetleri için 5 işçi, formen, boşaltma ve stoklama faaliyetleri için de 5 işçi formen çalışmaktadır. Cilt: 6 Sayı: 995 'VJU AVİ A<t TlLJ7 l Mr\TC T

6 I. r Mevcut SHA Yerleşim Alanları WflREHOUSE Toplama ve yükleme işlemleri: Önceden hazırlanmış iş emirlerine göre bir sonraki kamyonun SHA ürünleri toplama personeli ve el arabaları ile yükleme kapısı önünde hazırlanır. Kamyon mevcut üç kapıdan birine yanaştıktan sonra, gene manuel olarak kamyona yüklenir. Boşalan çelik paletler forkliftlerle havuzun ortasında biriktirilir. Boşaltma ve Stoklama işlemleri: Gelen kamyonlar manuel olarak boşaltılarak malzeme çelik paletlere yüklenir (klima cihazları ve büyük boy TV setleri tahta paletlerle taşınır). Forkliftler paletleri iki havuz tipi stoklama alanından birine götürerek rastgele bırakırlar. Boş paletler gene forkliftlerle alınarak boşaltma kapısı önüne getirilir. Mevcut sistemdeki en önemli problemler aşağıda sıralanmaktadır: i) Kısıtlı genişleme imkanları.' Mevcut SHA yerleşimi çerçevesinde SHA ürünleri için ek palet yeri yaratmak veya mevcut yerlere daha çok ürün stoklamak mümkün olmamaktadır. ii) Uzun hazırlık zamanları : Bir kamyonluk SHA siparişinin el arabaları ile toplanması gerektiğinden fazla zaman almakta ve gecikmelere yol açmaktadır. iii) Fazla personel kullanımı: Gene SHA siparişlerinin manue I olarak toplanması fazla personel kullanımına yol açmaktadır. iv) El arabası/forklift trafik sıkışıklığı: Çok sayı- PHCKflGE MRTERIRLS WRR HOUSE da personelin ve el ~~ ; c ' arabasının sipariş toplama işlemleri için hareket alanı olduk- (n ça kısıtlı olan SHA stok havuzlarında faaliyet göstermekte _^jf) olması bu alanlara yeni ürün getiren veya palet manipülasyonu yapmakta olan ~* D - J forkliftlerle sık karşılaşmalara sebep olmakta ve trafik ) sıkışıklığı yaratmaktadır. v) Yetersiz emniyet -< B I stokları: Emniyet stokları her türlü stoklama sistemle-,, rinde, talebin beklenenden fazla olması fi durumunda, beklenmeyen aşırı talebin anında karşılanabilmesi için bulundurulan ek stoklara verilen isimdir. Ancak, mevcut SHA yerleşimindeki fiziki stok yeri kısıtları, birçok mamul için, stok imkanını beklenen tedarik süresi talebinin çok az üzerine çıkabilmesine izin vermekte, bu da, stokların talebi karşılayamaması durumlarına yol açabilmektedir. vi) Cephe azlığı: Toplama personelinin manuel olarak doğrudan ulaşabileceği paletlere cephe paletleri denir. Bu paletler boşaldığında bir forkliftin gelip arkadaki veya üst katlardaki dolu bir palet ile boşu değiştirmeden toplama yapılabilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile cephe azlığı daha sık forklift gereksinimine, trafik sıkışıklıklarına ve gecikmelere yol açar. ÇÖZÜM YAKLAŞIMI Sözkonusu politikaların tasarım ve geliştirilmesine yönelik olarak üç aşamalı hiyerarşik bir süreç tanımlanmış ve kullanılmıştır. Bu gibi yaklaşımlara literatürde de sık rastlanmaktadır (, 4). Bu sürecin birinci aşaması ürünlerin stoklama şekilleri, gerekli ekipman ve stok sahalarının ambar içindeki fiziksel yerleşimi ile ilgili alternatiflerin geliştirilmesini içermektedir. İkinci aşamada malzeme hareketleripi ve sipariş toplama zamanlarını enaza indirecek ve stoklama/ cephe imkanlarını tüm ürünlere dengeli dağıtacak bir şekilde ürün tiplerinin stok alanlarına yerleştirilmesi hedeflenmiştir. Üçüncü aşamada ise benzetim yaklaşımı kullanılarak en uygun -ENDÜSTRİ Cilt: 6 Sayı : 995

7 Toplama sistemi Fiziki kısıtlar Yerleşim Tasarımı ve Sistem Seçimi Fiziki yerleşim Stoklama teknolojisi Toplama ekipmanı Stoklama politikası Ekipman kısıtları Yerleşim Ürün Atama Koridor uzunluğu gereksinimleri Cephe sayıları Ürünlerin stoklama yerlerine atanması Kapı fonksiyon tanımları Koridor uzunlukları Toplam maliyetler Sistem Yatırım maliyeti İşletme maliyetleri ların, paletlerin genel yerleşimi) Stoklama teknoloji seçimi (Otomasyon düzeyi, Raf/palet tipi, malzeme taşıma sistemleri) Stoklama politikası seçimi (Rassal yerleştirme, her ürün için yer belirleme, paylaşarak kullanma, emniyet stokları) Yukarıdaki karar politikalarının oluşturulmasında etkin olan parametreler de şöyle sıralanabilir: Yatırım ve işletme maliyetleri Ambar fiziki kapasite ve kısıtları Mevcut ekipman Ürün tipleri ve sayıları Ortalama stok seviyeleri Ortalama günlük sipariş sayıları ve miktarları Kapasite gereksinimleri Ürün yerleri Toplama sırası İşletme Politikaları - Benzetim Toplama miktarı Araç sayıları Personel sayısı Performans ölçümleri Şekil. Çözüm Süreci Akış Şeması Toplama miktarı ambar işletme parametrelerinin belirlenmesine ve önceki aşamalarda belirlenen politikaların değerlendirilmesine çalışılmıştır. Sürecin bir akış şeması Şekil 'de sunulmaktadır. Bu şekilde de gösterilmekte olan, sürecin aşamaları arasındaki etkileşim ve geri besleme şu şekilde gerçekleştirilmiştir:. aşamadaki seçeneklerin değerlendirmeleri. aşama kararları ışığında yapılmaktadır, ancak. aşama kararları kesinleştikten sonra bunların ışığında. aşamadaki seçenekler tekrar gözden geçirilmiştir. Üçüncü aşamadaki benzetim ve değerlendirmeler ise. ve. aşamada alınmış bulunan kararlar çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak, gene benzer şekilde, benzetim sonuçları ışığında. ve. aşamalardaki seçenekler tekrar gözden geçirilmiştir.... Aşama: Yerleşim Tasarımı ve Sistem Seçimi Bu aşamada ele alınan karar politikaları şunlardır: Ambar genel yerleşim planı (koridorların, raf- Bu aşamada; i) Analitik inceleme, ii) Piyasa araştırması, iii) Maliyet analizleri, iv) Senaryo geliştirme ve analizi, v) Talep tahmin yöntemleri, vi) Yöneticiler ile görüşmeler gibi metodolojiler kullanılmıştır. İşletme maliyetleri Ürün tipleri ve talepleri ile ilgili tahmin çalışmaları ile stoklama sisteminin kapasitesinin 450 çelik, 50 tahta palet için yeterli olması, çelik paletteki ürünler için 00 cephe, tahta paletteki ürünler için de 5 cephe gerektiği belirlenmiştir. Bu kısıtlara uygun olarak, ambar genel yerleşimi ile ilgili 9 tasarım seçeneği üretilmiştir. Bu seçenekler aşağıda özetlenmekte ve tanesi de Şekil. ile Şekil. 4'te örneklenmektedir. Bu şekillerde taralı alanlar ve "drive-in tunnel" olarak işaretlenmiş alanlar çelik paletlerin yerleştirildiği alanları, "vvooden pallet" olarak işaretlenmiş alanlar ise tahta paletlerin yerleştirildiği alanları göstermektedir. Seçenek A (Rafsız, havuz sistemi): Çelik paletlerin raf kullanılmadan üstüste stoklanması (en fazla ) Çelik paletler için havuz tipi yerleşim kullanılması (6 içice küçük havuz) Tahta paletler için içine forklift girebilen (drive-in) 4 katlı raflar (ard arda 4 sıra) kullanılması Seçenek B (Rafsız, havuz sistemi): Çelik paletlerin raf kullanılmadan üstüste stoklanması (en fazla ) Çelik paletler için havuz tipi yarleşim kullanıl- Cilt: 6 Sayı: 995.r'VriATTOTTîT HlITUPKinTCI^jr'

8 ması (6 içice küçük havuz) Tahta paletler için içine forklift girebilen (drive-in), 4 katlı raflar (ard arda 4 sıra) kullanılması Seçenek A (Klasik, raflı sistem): Çelik paletler için katlı klasik raflar kullanılması Çelik paletlerin koridor etrafında, 6 sıra olarak yerleşimi Tahta paletler için koridor etrafında 4 sıra 4 katlı klasik raf kullanılması Seçenek B (Klasik, raflı sistem): Çelik paletler için katlı klasik ve drive in (ard arda sıra) raflar kullanılması Çelik paletlerin koridor etrafında, 4 sıra olarak yerleşimi Tahta paletler için drive-in 4 katlı raflar (ard arda 4 sıra) kullanılması drive-in raflar kullanılması sıra katlı klasik raf üzerindeki çelik paletlerin iki katlı bir konveyör etrafında yerleşimi sıra katlı drive-in (ard arda sıra) raf üzerindeki çelik paletlerin emniyet stoğu için kullanımı Tahta paletler için drive-in, 4 katlı raflar (ard arda 4 sıra) kullanılması Seçenek 5A (Asansörlü toplama aracı sistemi) Çelik paletler için katlı drive-in raflar ve klasik raflar kullanılması sıra klasik raf üzerindeki çelik paletlerin içinde yükselebilir platformlu bir toplama aracının hareket ettiği koridor etrafında yerleşimi sıra drive-in (ard arda sıra) raf üzerindeki çelik paletlerin emniyet stoğu için kullanımı Tahta paletler için koridor etrafında 4 sıra 4 katlı klasik raf kullanılması Seçenek (Tünel sistemi): Çelik paletler için içinde ~ "toplama aracının hareket edebileceği (alt kat, üst iki kat 4 palet alabilen) tünelli raflar kullanılması Çelik paletlerin sıra tünedi rafta yerleşimi Tahta paletler için 4 katlı klasik ve drive-in- (ard-arda- sıra) raflar kullanılması Seçenek 4A (Konveyör sistemi) Çelik paletler Şekil. Yerleşim Seçeneği A için ve katlı klasik raflar kullanılması sıra katlı klasik raf üzerindeki çelik paletlerin iki katlı bir konveyör etrafında yerleşimi sıra katlı drive-in (ard arda sıra) raf üzerindeki çelik paletlerin emniyet stoğu olarak tutulması Tahta paletler için koridor etrafında 4 sıra 4 katlı klasik raf kullanılması Seçenek 4B (Konveyör sistemi) Çelik paletler için katlı klasik ve katlı Seçenek 5B (Asansörlü toplama aracı sistemi) Çelik paletler için katlı drive-in raflar ve klasik raflar kullanılması sıra klasik raf üzerindeki çelik paletlerin içinde yükselebilir platformlu bir toplama aracının hareket ettiği koridor etrafında yerleşimi sıra drive-in (ard arda sıra) raf üzerindeki çelik paletlerin emniyet stoğu için kullanımı Tahta paletler için drive-in, 4 katlı raflar (ard arda 4 sıra) kullanılması ENDLS ı rvı Cilt: 6 Sayı : 995

9 "»i r û fl,sı.. :.:r::t-:^::'ifi:z:::::.;...[ i LRYOUT Şekil. 4 Yerleşim Seçeneği * WRREHOUSE.. II. Aşama: Ürün Atama Bu aşamada ele alınan karar politikaları şunlardır: Koridor uzunlukları Hangi ürüne kaç cephe verileceği Ürünlerin stoklama yerlerine atanması Kapı fonksiyonlarının belirlenmesi (yükleme, boşaltma, transit kapıları) Toplama ve yükleme personeli sayıları Yukarıdaki karar politikalarının oluşturulmasında etkin olan parametreler de şöyle sıralanabilir: Stoklama, yerleştirme ve toplama sistemleri İşletme maliyetleri Ürün ortalama stok seviyeleri Ürün ortalama günlük sipariş sayıları ve miktarları Ürün siparişleri arasındaki ilişkiler Operasyonların birim zamanları Koridor uzunluklarının ve ürün cephe sayılarının belirlenmesinde analitik inceleme ve maliyet analizleri, personel sayıları ile kapı tansiyonlarının belirlenmesinde de temel faaliyetlerin tanımlanması, zamanlanması ve birleştirilmesine dayanan bir iş etüdü ve değerlendirmesi kullanılmıştır. Ürünlere verilecek cephe sayılarının belirlenmesinde öncelikle ürünlerin ortalama günlük talepleri esas alınmış, artan cepheler ise PRCKRGE MRTERlflLS WHREHOUSE G ) ürünlerin günlük taleplerinin standart sapmaları göz önü- F ne alınarak ürünlere dağıtılmıştır. Ürünlere ayrılacak maksimum stoklama { ) alanlarının belirlenmesinde ise öncelikle gene, ortalama G günlük talepler ile ürünlerin tedarik sıklıkları esas alınmıştır r (yani, bir ürüne ayrılan stok alanının bir sonraki tedarik zamanına kadarki orta- - B lama talebi karşılayabilmesi). Artan stok alanları ise, ; dengeli emniyet stokları tutulabilmesi için, ürünlerin tedarik sûresi taleplerinin standart sapmaları göz önüne alınarak ürünlere dağıtılmıştır. Ürünlerin stoklama yerlerine eniyi şekilde atanması ise önemli bir konudur ve üzerinde literatürde bir çok çalışma vardır. En yaygın olarak kullanılan temel kriter ise ürünlerin "hacim/ talep frekansı" rasyosuna ağırlık veren COI (Cube-per-order) indeksidir (5, 7). Bu çalışmada ise talepler palet bazında ele alındığından, bir anlamda hacimler eş kabul edilmiş ve "/ talep frekansı", yani talep sayısı, esas alınmıştır. İlk atama bu şekilde, yani talebi en yüksek olan ürünün en yakın boş stok yerine atanması esası ile, belirlendikten sonra ürün talepleri arasındaki ilişkiler ürünlerin birbirlerini tamamlayıcı özellikleri (radyo-teyp, hoparlör gibi) özel durumlar (yeni ürün, mevsimsel ürün gibi) gibi faktörleri göz önüne alan bulgusal bir yöntemle atamalar revize edilmiş ve nihai ürün stok yerleri belirlenmiştir. Herhangi x ve y ürünlerinin talepleri arasındaki ilişkilerin ölçülmesinde kullanılan korelasyon ölçütü, C(x,y), gene literatürde yaygın olarak kullanılan bir ölçüt olup (), aşağıda sunulmaktadır. C(x,y)= Xı = x ürünü i. siparişte varsa 0 x ürünü i. siparişte yoksa Cilt: 6 Sayı: 995 _ 7'vrTvrTC <r r'r»t li ^ IS\J*J M. A%A

10 yi = y ürünü i. siparişte varsa O y ürünü i. siparişte yoksa n = toplam sipariş sayısı.. III. Aşama: İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi-Değerlendirilmesi Bu aşamada benzetim kullanılarak i) Personel sayılarının yeterliliği, ii) ii) Toplama miktarları, Stoklama politikası ve sisteminin kapasite olarak yeterliliği, iv) Forkliftlerin ve toplama araçlarının kapasite olarak yeterliliği, v) Muhtemel (trafik) sıkışıklıkları ve gecikmeler gibi faktörler değerlendirilmiş ve sınanmıştır. Yukarıdaki karar politikalarının oluşturulmasında etkin olan parametreler de şöyle sıralanabilir: Stoklama, yerleştirme ve toplama sistemleri Ürünlerin stoklama yerleri Kapı kullanımları Ürün kamyonu girişlerinin/çıkışlarının olasılık dağılımları Operasyonların birim zamanları Modelleme, veri derleme ve takip kolaylıkları gözönüne alınarak ürünler grup halinde toplanmıştır. Bu agrigasyon sırasında II. aşamada belirlenen komşuluk ilişkileri göz önünde tutulmuştur. Benzetim paketinin imkanları kullanılarak stoklama sisteminin.5 boyutlu bir çizimi yapılmış ve benzetim çalıştırmalarında dinamik görsel takip mümkün olmuştur. Bu durum Şekil. 5'te gösterilmektir. Benzetim süreci aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. i) Yüklenecek kamyonun SHA ürünleri ve miktarları yukarıdaki olasılık dağılımları ü) İÜ) doğrultusunda oluşturulur. Belirlenen toplama listelerine göre toplayıcılar koridorlara girerek, koridordaki yerleşim sırasına göre siparişleri toplarlar. Bir koridor tamamlandığında toplayıcı alması gereken ve kendine en yakın ürüne yönelir. iv) Toplama sonucu bir çelik palet boşaldığında forklift çağrılarak palet manipulasyonu (dolu paletin üst katlardan indirilmesi, boş paletin çıkartılması) yapılır.... Benzetim Uygulaması Benzetim için AUTOMOD II paketi kullanılmıştır. Bu paketin seçilmesinin sebepleri şunlardır: Üretim ortamları için geliştirilmiş olması ve uygunluğu, Üretim süreçleri ve malzeme akışı için özel menülerin bulunması Grafik imkanlarının ve animasyonun güçlü olması. Benzetimde kullanılan rassal değişkenler şunlardır: Ürün boşaltmaya gelen kamyonların gelişleri arasındaki zamanın dağılımı (Üssel dağılım), Ürün yüklemeye gelen kamyonların gelişleri arasındaki zamanın dağılımı (Üssel dağılım), Yüklenen kamyonlarda SHA bulunup bulunmaması (Bernoulli dağılımı), SHA yüklenen kamyonlarda kaç tip SHA bulunduğu (Normal dağılım), Ürünlerin günlük talepleri (Eşit dağılım) Benzetimde sabit olarak kabul edilen parametreler ise forklift ve toplama araçlarının hızları, SHA ürünleri birim toplama zamanları ve palet (boş ve/veya dolu) manipülasyon zamanlarıdır. Şekil. S Benzetim sırasında bir anın ekran görüntüsü v) Ürün gelişleri gene yukarıdaki olasılık dağılımları doğrultusunda türetilir. Boşaltılan ürünler paletlere doldurularak forkliftlerle stoklama yerlerine taşınır ve yerleştirilirler. vi) Koridorlarda forkliftlerin ve toplama araçlarının karşılaşması halinde, ikinci gelen birincinin işini bitirmesini bekler, ancak ondan sonra koridora girer. Benzetim senaryolarında yerleşim seçeneği 6 esas alınarak, öncelikle mevcut manuel sistem elektrik motorlu çekici ve römork kullanımı ile karşılaştırmıştır ( ve 5 toplama işçisi kullanılarak). Daha sonra, toplama işçisi kullanılarak kerede veya kamyonluk sipariş İYİ \j ı ı T?MT\lOr Cilt: 6 Sayı : 995

11 toplanması durumları ayrı ayrı incelenmiştir. Trafik sıkışıklıkları ve ekipman kullanım oranları ise gelecekte beklenen talep (5 kamyon/gün), iş hacminin artması durumu (04 kamyon/gün) ve aşırı yükleme-ekstrem durum (56 kamyon/ gün) altında ayrı ayrı incelenmiştir. Yani toplam 6 senaryo incelenmiştir. Her senaryo için 5 benzetrm koşumu yapılmış ve herbiri, bir haftası hazırlık olmak üzere, 6 haftalık fiili ambar faaliyetine karşılık gelecek şekilde düzenlenmiştir. SONUÇLAR 4. Otomasyon Düzeyi Otomasyon düzeyi ile ilgili sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Bilgisayar destekli bir mamul stoklama sistemi bu aşamada aşırı maliyetli görülmüştür. Ürün yerleştirmede forkliftlerin kullanılmasına devam edilmelidir. Ürün boşaltmada forkliftlerin etkin kullanımı için "shrink" sistemine geçilmelidir. Ürün toplamada elektrik motorlu çekici ve römorklar kullanılmalıdır. 4. Paletler Orta vadede, gelen ürünlerin tahta paletlerde "shrink" içinde gelmeleri sağlanmalıdır. Bu sistemde üretici dağıtım için tahta paletlere yerleştirdiği ürünlerin üstüne plastik bir tabaka çekerek palet ile bütünleşmesini sağlamaktadır. Bu şekilde yükleme, boşaltma ve yerleştirme işlemleri daha güvenli ve kolay olmaktadır. Ancak, bu sistem üreticilere kabul ettirilinceye kadar katlanabilir çelik paletler kullanılmalıdır. 4. Stoklama Politikası Alt katlarda her ürünün yeri belirli olmalıdır. Üst katlarda ise kısıtlı bir yer paylaşımına (sadece komşu ürünlerle) izin verilmelidir. 4.4 Ambar Genel Yerleşimi Bir önceki bölümde sunulan senaryoların incelenmesi, iyi taraflarının alınıp birleştirilmesi sonucu aşağıdaki yerleşim biçimine karar verilmiştir (seçenek 6). Bu seçeneğin şeması Şekil. 6'da sunulmaktadır. Gerek seçenek 6'nın, gerekse de diğer seçeneklerin önemli özellikleri Tablo. 'te karşılaştırmalı olarak sergilenmektedir. Seçenek 6 Çelik paletlerin raf kullanılmadan üstüste stoklanması (en fazla ) sıra çelik palette derinlemesine (arka arkaya) tane çelik palet konması Çelik paletlerin koridor etrafında, 5 sıra olarak yerleşimi Tahta paletler için drive-in 4 katlı rafların (ard arda 4 sıra) kullanılması SHA ürünlerinin yerinin kapıların tam karşısına alınması Bu yerleşim biçimi mevcut durum ile mukayese edildiğinde i) SHA ürünlerinin stoklama yeri gereksiniminde %9 azalış, ii) Klima cihazları stoklama yeri gereksiniminde %75 azalış, iii) Cephe sayılarında %00 artış görülmektedir. 4.5 Koridor Uzunlukları Uzun koridorun toplama zamanına olan olumsuz etkisinin kısa koridorun yolaçacağı daha az sayıda cephe ve dolayısı ile emniyet stoğundan daha sık beslemenin olumsuz etkisine göre önemsiz olduğu belirlenmiştir. Öte yandan, emniyet stoğundan daha sık beslemenin koridorlardaki trafik sıkışıklığını arttırabileceği gözlenmiştir. Dolayısı ile koridor uzunluklarının öngörülen genel yerleşim seçeneğinin izin verdiği en büyük uzunluk olarak alınması kararlaştırılmıştır. 4.6 Hangi ürüne Kaç Cephe Verileceği Ortalama stok miktarları, ortalama satış miktarları ve ürün özellikleri (mevsimlik ürünler, yeni ürünler gibi) dikkate alınarak her ürüne verilecek cephe ve palet yeri sayısı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo. 'de sunulmaktadır. 4.7 Ürünlerin Stoklama Yerlerine Atanması Ürünlerin stoklama yerlerine atanmasında literatürdeki yaklaşımların paralelinde (), (5), (7) sipariş sıklığı, ürünlerin siparişleri arasındaki ilişkiler (korelasyon) ve ürünlerin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerini dikkate alan bir bulgusal yöntem kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo. 'de sunulmaktadır. 4.8 Kapı Fonksiyonları MTM-MEK analizleri ve benzetim çalışmaları yüklemeler için kapının yeterli olduğunu göstermiştir. Gene günlük malzeme akışları dikkate alınarak yapılan zamanlama çalışmaları sonucu ilk iki kapının LHA boşaltımı için ayrılması,. kapının SHA boşaltımına ayrılması, yüklemelerin 4. ve 5. kapılardan yapılması, 6. kapının da yedek tutulması uygun bulunmuştur. Cilt: 6 Sayı: 995

12 Tablo. Ürün Cephe Sayılan ÜRÜN KODU ARK-8 BB ARK-50 HB ARK-7 PS ARK-66 TG ARS-94 ARK-7 RP ARK-68 YM ARK-69 EK ARK-54 MB MF-4 ARK-5 OP ARK-8P ARS-9 ARK-0 FZ P-B ARK-6 PR O-800 G-9T ARK-59 EK P-K G-8 SL O-900 ARS-5 TV-45UK P- Turbo TV-6455 UK ARK-0 FZ ARS-6 MF-4B TV-47 UK TV-655 K TV-5UK TV-640 UK ARS-950 TV-455 UK ARK-9 SK ARPR-60 S ARS-959 TV-440 UK DOL-8600 TV-65 UK ARK-8 SK MS-480 HP-780 DOL-880 HP-7600 ARK-5 MF-00 MS-570 HP-570 MF-000 G-0 MS-5770 MS-4570 UK C-500 VD-98 O-700 MS-0 G-850 TV-55 UK MS-4600 UK TV-655 UK MS-4650 UK TV-5 UK MS-40 SATIŞLAR Parça Paletler Cephe lesabı Stok Cephe boyutlu sistem Faktör boyutlu ya da değil D D D D D D D D D D D D D D D D SONUÇ 6-c Faktör D İD D D D D D D İD D D D D İD D D D D D İD İD ıo- Cilt: 6 Sayı : 995

13 : LHfl k = Şekil. 6 Yerleşim Seçeneği 6 Tablo. Ürün Yerleşimleri DOl-87 HP-770 MS MD AF ARK-4 68 MS MS TV-5 6 MS-465O 6 TV G G G G G G G-0 78 P-LX 77 K-97 SK 76 K- KL -Deep HP-7650 TV-6470 TV PR-60 S 7 PR-60 S TV-640 TV-640 TV-655 TV TV V ARS-6 G-8 SL G-8 SL 8 G-9T 8 G-9T 6 K-6 PR 6 K-6 PR 6 K-6 PR 9 K-54 MB 9 K-S4 MB 6 K-7 RP -Deep VVooden Pallets..ı.»O TV-746 TV-746 TV TV-65 5 TV TV TV HP-7600 TV-5 TV-5 4 TV-45 4 TV-45 K-0 FZ K-0 FZ ARS-5 P-K P-K P-B P-B P-B ARS-94 ARS-94 -Deep WRREHOUSE LflYOUT G-R TV MS-0 56 VD MS MS HP MS MS DOL TV ARS ARS P-T 5 P-T 9 K-59 EK ARS-9 ARS-9 0 ARMF-4 0 ARMF-4 7 K-68 YM K-7 PS K-8 BB -Deep 7 MD MD O O MF MF ARK-5 45 DOL HP MS K-8SK 6 K-9SK 9 MF-4B O O O K-0 FZ ARK-8P K-5 OP K-69 EK 4 K-66 TG K-50 HB -Deep PHCKflGE MHTERIBLS WBREHOUSE 4.9. Toplama Personeli Sayıları Yapılan zamanlama çalışmaları. -6. yerleşim seçenekleri altında operasyon zamanlarının toplamı olarak toplama faaliyetleri için bir kişinin yeterli olduğunu göstermiştir. Buna emniyet faktörü, toplama aracı operasyonu ve listeden kontrol gibi destek faaliyetler de eklendiğinde kişinin çok uygun olduğu ortaya çıkmaktadır. Yükleme personeli ile ilgili olarak yapılan zamanlama çalışmaları ise bir kamyonun yüklenmesinin iki işçi ile 9.9 dakika, işçi ile 6.7 dakika alacağını göstermiştir. Dolayısı ile benzetim çalışmalarında da kişilik toplama ekipleri ve üç kişilik yükleme ekipleri esas alınmış ve benzetim sonuçları bu kararların yerinde olduğunu göstermiştir. Bu şekilde vardiya başına işçi sayısını 5'ten 8'e indirmek mümkün olmaktadır. 4.0 Benzetim Sonuçları Sipariş Toplama Zamanları: Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi elektrik motorlu toplama aracı kullanımı toplama zamanlarında %7'e va- Cilt: 6 Sayı: 995 E MTM"TC"TT»İr nıycü ıı\ı

14 Tablo. Yerleşim Seçeneklerinin Karşılaştım tali özellikleri Mevc. -A -ü -A -B 4-A 4-B 5-A 5-B 6 Cephe sayıları Çelik Palet Tahta Palet Kapasiteler Çelik Palet Tahta Palet Toplam Alan Kullanımı Yerleşme alanı (m ) Net stok alanı (m ) Kullanım verimi (%) palet/m Ekipman katlı raf (m) 4 katlı raf (m) Tünelli raf (m) x50 Forklift giren rof (m) Toplama vagonu 0 4x x60 0 x50 0 4x4 5 4x4 5 4x48 0 Çekici (adet) Asansörlü çekici Taşıma bandı (m) ran tasarruflar sağlayabilmektedir. Ürün Atama Prosedürünün Başarı Gösterge- Şimdiki (manuel) sistem Toplama Aracı ile defada kamyonluk toplama defada kamyonluk toplama Toplayıcı 5 Tcıplayıcı Tasarruf si: Toplama sırasında bütün bir koridorun sonuna kadar gidilmesi toplama faaliyetlerinin %5 %7 sadece %0'sinde görülmüştür. Yani, çoğu kez, ürünler frekansları dikkate alınarak iyi yerleştirildikleri için, tüm stok alanının çok az bir kısmı gezilerek tüm kamyonun siparişini toplayabilmek mümkün olmaktadır. Stoklama Kapasitesinin Yeterlilik Göstergesi: Gerek benzetim başlangıcında, gerekse de bitişte (yani 5 hafta sonra) ambar doluluk oranları %55-%65 aralığında kalmıştır. Dönem içinde doluluk oranının %95'i aştığı zamanlar olmamıştır. Bir başka deyişle, sunulan kapasite - mk.tr\vtrtt îrıî nı^ıvxoixvl Cilt: 6 Sayı : 995

15 beklenen iş hacmini rahatlıkla karşılayabilmektedir. 5. ( defada kamyonltk toplama ile) 5kmyn 04kmyn 56kmyn/ gün gün gün Trafik sıkışması Forklift meşgul zamanı Toplama aracı meşgul zamanı %.05 %. %4. %.5 %6.0 %50.0 Ekipman Kullanımları ve Trafik Sıkışıklıkları: Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi en ekstrem durumda bile ciddi bir trafik sıkışıklığı ve ekipman yetersizliği beklenmemektedir. Benzetim çalışmasından elde edilen ve yukarıda özetlenen sonuçlar (toplama sürelerindeki tasarruflar, toplamaların büyük çoğunluğunda koridorların tümünün dolaşılmaması, trafik sıkışıklıklarının azlığı, ambar doluluk oranları) genel hatları itibari ile, yerleşim seçenekleri ve ürün atama ile ilgili kararların sağlıklı olduğuna işaret etmektedir. %4.75 %6.6 % pp. 4-6, 99 Heskett, J.L, "Cube-Per-Order lndex, A Key to VVarehouse Stock Location", Trans. Dist. Manag., v., pp. 7-, 96. Jarvis, J.M., Mcdovvell, E.D., "Optimal Product Layout in an Order Picking VVarehouse", IIE Transactions v.(), pp. 9-0, 99. Kallina, C, Lynn, J., "Application of the Cube-Per- Order lndex Rule for Stock Location in a Distributed VVarehouse", Interfaces, v. 7(), pp. 7-46, 976. UYGULAMAYA GEÇİŞ Çalışma sonuçlarının uygulamaya alınmasına başlanmış ve bu çerçevede drive-in raf, çekici ve 6 adet römork için yaklaşık 5.000$ yatırıma gidilmiştir. Ayrıca, personel sayılarında indirimler yapılmıştır ve paletlerin katlanabilir hale getirilmesi için çalışma da başlamıştır. Raflar gelir gelmez seçenek 6'ya göre montaj ve kapı fonksiyonlarının öneriler doğrultusunda değiştirilmesi yapılacaktır. Bundan sonra, gene öneriler doğrultusunda, ürünler stoklama yerlerine yerleştirilecektir. KAYNAKÇA. Ashayeri, J., Geld ers, L.F., "VVarehouse Optimization Design", EJOR, v. (), pp , Duman, E., "Design and Development of Product Layout and Operating Policies in an Order Picking VVarehouse", Master Tezi, FBE, Boğaziçi Üniversitesi, Frazelle, E.A., Sharp, G.P., "Correlated Assignment Strategy can Improve an Order Picking Operation", Ind. Eng., v.(4), pp. -7, Gray, A.E., Karmarkar, U.S., Seidmann, A., "Design and Operation of an Order Conselidation VVarehouse: Models and Application", EJOR, v.58(), Cilt: 6 Sayı: 995 E KTn ^ KJ TV^TTUÜIVTTATOT T.

16 BİR KALİTE VERİ TABANININ YÖNETİMİ Bu çatışmada, dbas& tifptus itişkilendirflmiş veri tabam yönetim sistemi kutlanılarak, bir otomotiv işletme* $intrt $ervi$ blıfnierfnden gelen verilerin kaydedilmesini, an$fetoi v$ bu veriteti kutlanarak standart raporların ve grafiklerin elde edîlmeslhi sağlayan bir paket program getiştiritmiştır. Bu çatışmanın amacı, g$iiştltffert paket program aracılığıyla iştetrmnîn A&JTte kontrvi ve $ervt$ birimleri arasında sürekti ve güvenilir bltgtakışını sağlamak, istetmenin $ervih&$artm*tmatat ve pazarlama birimler} arasında daha fazla kartuk için fırsat sağlayacak bir arayûz oluşturmaktır. G.Miraç BAYHAN Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Müşteri bir ürünü satın aldığında, belirli bir zaman periyodunda, ürünün fonksiyonunu yerine getirmesini bekler. Satıcı firmalar, sattıkları ürünlerin bazı nedenlerden dolayı fonksiyonlarını yerine getirememesi durumunda, müşteriye servis hizmeti vererek bu fonksiyonun devamlılığını garanti etmek isterler. Bu nedenle saha servisi (field service) veya üretim sonrası kalite servisi olarak isimlendirilen organizasyonel birimler oluştururlar. Bu birimlerdeki birincil sorumlulukların büyük bir kısmı yine bu birimlere ait olmakla birlikte, kalite kontrol biriminin de katkıda bulunması gereken sorumluluklar vardır. Satılan ürünlerin fonksiyonlarını yerine getiremeyip saha servisine geri dönmeleri, maliyete ve ürün/üretici güvenilirliğinin kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle, kalite kontrol birimleri, geri dönüşlerin nedenlerini bulmaya ve bunları ortadan kaldırarak ortaya çıkan olumsuzlukları azaltmaya çalışırlar. Bunu başarabilmek için, saha servisleriyle kalite kontrol birimi arasında etkin bilgi akışının kurulması gerekir. Çünkü, üründeki hatanın nedeni, servis biriminde teşhis edilip giderildikten sonra bu nedenin bir daha ortaya çıkmaması için tasarım, imalat birimlerinin, firmaya malzeme sağlayan satıcıların uyarılması, pazarlama birimine bilgi verilmesi gerekir. Aksi halde, aynı sorunlar sürekli olarak ortaya çıkar, mevcut olanlara yenileri eklenir, müşteriler durmadan servise şikayette bulunur ve nihayet firma itibarını kaybeder. Şekil. 'de saha servisiyle kalite kontrol birimi arasında olması gereken bilgi akışı ve kalite kontrol biriminin, işletmeyle servis arasındaki bilgi alışverişinde üstlendiği görev görülmektedir. Kalite kontrol birimi, serviste toplanan bilgileri kullanarak gereken analizleri yapar, saha servisine yapılması gereken analizler, kaydedilmesi gereken bilgiler konusunda yol göstererek periyodik raporlar grafikler isteyebilir. Bir firmaya ait birden çok servis birimi varsa (bir otomotiv işletmesinde olduğu gibi), bunlardan gelen bilgilerin tek bir serviste toplanarak kalite kontrol birimiyle olan diyalogu sağlaması uygun olur. Bu çalışmada, bir otomotiv işletmesinin saha servisleriyle kalite kontrol birimi arasındaki bilgi akışını sağlayan, servislerden gelen verilerin kaydedilmesine, analizine ve bu verileri kullanarak standart raporların ve grafiklerin elde edilmesine olanak veren bir paket program ı\ttonnnt 4- -ENDl IVA Cilt: 6 Sayı: 995

17 > Tasarım > İmalat Satış Satıcı Bilgi \/ Bilgi Düzeltici işlev için uyarı Daha az kusurlu oranına sahip partiler V Veri kayıt Raporlar Grafikler Analizler Bayi Müşteri Raporlar Grafikler Analizler Kalite Kontrol Daha az kusurlu mamul Kusurlu \ / mamul Servis I Arıza formu Diğer servis birimlerinden gelen arıza formlarının toplandığı birim A Veri Garanti talebi, arıza raporu Şekil. Saha Servisiyle Kalite Kontrol Birimi Arasında Olması Gereken Bilgi Akışı geliştirilmiştir. Bu paketin oluşturulması için dbase III plus ilişkilendirilmiş veri tabanı yönetim sistemi kullanılmıştır. MATERYAL VE YÖNTEM Bir veri tabanı (data base) bütünleşik veri dosyalarından oluşur. Veri tabanı yönetim sistemi ise, bu dosyalarda saklanan verileri yönetir ve kullanıcının, uygulama programları veya doğrudan etkileşimi ile verilere ulaşmasını sağlar. İlişkilendirilmiş veri tabanı yönetim sistemi (İVTYS) diğer veri tabanı yönetim sistemlerine nazaran daha basittir. Bu sistemde veriler iki boyutlu bir tablo içine yerleştirilir. Aynı tipteki veriler aynı sütunda yer alır. Her sütuna bir isim verilir. Tablodaki her satır bir kayıttır ve her kayıdın bir numarası vardır. Bu çalışmada sözü edilen paket programın oluşturulması için gereken aşamalar şunlar olmuştur. IVTYS'nin, gerek duyulan tüm fonksiyonları (veri kayıt, güncelleştirme, raporlama, grafik,... vb.) yerine getireceğinden ve artan gereksinimlere göre geliştirilebileceğinde (maksimum kayıt, maksimum sütun sayısı.. vb.) emin olundu. Yayınlanması gereken rapor ve grafiklerin neler olduğuna, kimler için yayınlanacağına karar verildi. Rapor formatları belirlendi. Bir önceki aşama için gerekli olan verileri sağlayacak şekilde, saha servislerinin arızalı vasıta ile ilgili verileri kaydettikleri arıza formu üzerinde gereken değişiklikler yapıldı. Formdaki verilerin, bilgisayara hızlı ve hatasız girilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesine dikkat edildi. Saha servislerinden gelen arıza formlarındaki verileri bilgisayara kaydetmek için gerekli dosyajar oluşturuldu. Şekil. 'de IVTYS'nde yer alan veri dosyalarının isimleri, içerdikleri bilgiler ve bu dosyalar arasındaki ilişkiler görülmektedir. IVTYS'nin istenilen fonksiyonları yerine getirebilmesi için gerekli programlar yazıldı, test edilip hataları giderildi. Rapor ve grafik örnekleri elde edildi. Bazı rapor formatlarında gereken değişiklikler yapıldı. Üst düzeydeki yöneticiler için özet raporların Cilt:6 Sayı: 995 5

18 Arızalı vasıta veya motor ile ilgili bilgiler (arızanınneden olan parçasınınsatıcımn kodu, arızanın ortaya çıktığı km. servise giriş tarihi...) () Garanti Arızaya neden olan parça / parçalar ve bunların yerine takılanlarla ilgili bilg. (arz. neden parç., takılan parç. kodu, seri no. döküm kodu ) () Arıza Arızanın giderilmesi için yapılan işçilik operas. ile ilgili bilg. (rapor no. opr. kodu, opr. adı ), (). İşçilik Arz.nın giderilmesi için yapılan harcamalar (Rapor no, malzeme ve işçilik tutarı, toplam maliyet (4) Maliyet Imaledilen her bir vasıta ile ilgili tüm bilgiler (şase no, motor seri no, imalat tarihi, dif. kutusu seri no, dif. kutusu markası, lastik markası ) (5) Araç Üretilen her bir motorla ilgili tüm bilgi (motor seri no, mot. tipi, krank mili seri no, sa. fiyatı, müş. adı, adresi ) (6) Motor Ürün koduadı Arıza koduadı Arızanın bulunduğu bölgenin koduadı Bayi koduadı Satıcı koduadı Parça Kodu Adı (7) Ürün Tanımı (8) Arıza Tanımı (9) Lokasyon Tanımı (0) Bayi Tanımı () Satıcı Tanımı () Parça Tanımı ---4 arasındaki ilişki rapor no kolonu ile sağlanır. 5-6 arasındaki ilişki motor seri no kolonu ile sağlanır. ve 'ye veri girişte 5 nolu dosyada kaydı olmayan bir ürün için kayıt açılamaz. Bu dosyalara girilen verilerin doğruluğu 7,8,9,0,,... nolu dosyalar tarafından kontrol edilir. Şekil. IVTYS'nde Yer Alan Dosyalar, Aralarındaki İlişki ve İçerdikleri Bilgiler daha alt düzeydekiler için ayrıntılı raporların hazırlanması hususuna dikkat edildi. BULGULAR VE TARTIŞMA Bu çalışmada geliştirilen paket program veri t * * * * * * * SERVİS MENÜ [A] VERİ GİRİŞ VE RAPORLAMA [B] GRAFİK ÇİZDİRMEK İÇİN GEREKLİ DOSYALARIN HAZIRLANMASI [C] ANA MENÜ'DEN ÇIKIŞ HANGİ SEÇENEĞİ İSTİYORSANIZ O HARFİ GİRİNİZ. Çizelge. Servis Menü giriş, güncelleştirme, rapor ve grafik isteklerine, menülerle yardımcı olmaktadır. Aşağıdaki çizelgelerde bu menüler görülmektedir. Çizelge. 'deki "Veri Giriş ve Raporlama" menüsünde yer alan raporlar, otomotiv işletmesinin tüm servislerinden gelen arıza formlarının toplandığı bir servis biriminde, bilgisayara kaydedilen verilerin istenilen formlarda geri çağırılmasıy- la elde edilecektir. Bu raporlardan [C], [D], [E] seçeneklerinde yer alanlar, işletmeye parça te- 6- ü\t -İ,I\. \TTrr *T Cilt: 6 Sayı: 995

19 Çizelge. Veri Giriş ve Raporlama Menüsü VERİ GİRİŞ VE RAPORLAMA [A] GARANTİ DOSYASINA İLK VERİ GİRİŞİ [B] DOSYALARA RUTİN VERİ GİRİŞİ [C] FİRMAYA AYLIK ARIZA RAPORU [D] FİRMAYA AYLIK GARANTİ TALEB FORMU [E] FİRMAYA AYLIK GARANTİ RAPORU [F] VASITA BAZINDA AYLIK ARIZA RAPORU [G] VASITA BAZINDA AYLIK GÖSTERGE RAPORU (MALİYET / CİRO) [H] VASITA BAZINDA YILLIK GÖSTERGE RAPORU (MALİYET / CİRO) [I] VASITA BAZINDA ÜÇER AYLIK ARIZA RAPORU (MALİYET/ CİRO) [J] ARAÇ ARIZA SİCİL RAPORU EKRAN GÖRÜNTÜSÜ - YAZICI ÇIKTISI [K] VASITA BAZINDA AYLIK GÖSTERGE RAPORU (MALİYET / T MALİYET) [L] VASITA BAZINDA YILLIK GÖSTERGE RAPORU (MALİYET / T MALİYET) [M] VASITA BAZINDA ÜÇER AYLIK ARIZA RAPORU (MALİYET / T MALİYET) [N] PARÇA ADI VE KUSUR KODUNA GÖRE AYLIK ARIZA RAPORU [Q] ANA MENÜDEN ÇIKIŞ HANGİ SEÇENEĞİ İSTİYORSANIZ O HARFİ GİRİNİZ. Çizelge. Veri Giriş Menüsü VERİ GİRİŞİ [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [] [J] [K] [L] ARIZA BİLGİLERİ ARIZALI PARÇA BİLGİLERİ İŞÇİLİK İLE İLGİLİ BİLGİLER MALİYET BİLGİLERİ ARAÇ VE MOTOR SİCİLİ BİLGİLERİ MAMUL TANIMLARI ARIZA TANIMLARI LOKASYON TANIMLARI BAYİ TANIMLARI SERVİS TANIMLARI İMALATÇI TANIMLARI PARÇA TANIMLARI HANGİ SEÇENEĞİ İSTİYORSANIZ 0 HARFİ GİRİNİZ. min eden firmaları, neden olduğu arızalar konusunda uyar-mak, işletmenin ödemek zorunda olduğu arıza bedellerini talep etmek için gönderilecektir. Diğer raporlar ise, imal edilen vasıta tipleri bazında, ortaya çıkan arıza sayıları ve arıza maliyeti hakkında bilgi sahibi olmak, arıza maliyetini ciro ve toplam arıza maliyeti ile kıyaslamak açısından kalite kontrol birimi ve süt yönetim açısından yararlı olacaktır. 5,6,7,8 nolu çizelgelerde (yapay verilerle elde edilmiş bilgisayar çıktıları) vasıta tipi, tek bir araç ve parça bazında ortaya çıkan arızlarla ilgili raporlar ve otomotiv işletmesine parça temin eden bir firmadan, neden olduğu arıza tutarının talep edildiği garanti talep formu görülmektedir. IVTYS'de yer alan dosyalara veri girişi Çizelge. 'deki "Veri Giriş Menüsü" kullanılarak yapılır. [A], [B], [C], [D] seçeneklerindeki bilgilerin her bir arızadan sonra girilmesi gerektiği halde diğer veri girişleri, yeni bir arıza tanımı, bayi tanımı yapılması... vb. durumlarda gerekli olacaktır. Çizelge. 4'de paket program ile hangi grafiklerin elde edilebileceği görülmektedir. IVTYS'nin grafik olanağı yoktur. Fakat bu menüde belirtilen grafiklerden hangisi isteniyorsa gerekli bilgiler ilgili dosyalardan çekilerek WKS tipinde yaratılan bir dosyada toplanır. Bu dosyanın adı ekrandan kullanıcıya bildirilir. Kullanıcı bu dosyayı grafik amaçlı başka bir pakette kullanarak grafik çizdirilebilir. Bu grafikler özellikle üst yönetim için gerçekleri bir bakışta görme fırsatını verecektir. Şekil,4,5,6 da bazı Cilt: 6 Sayı: 995 T?VrT"\TTC"TT>T H/ITTTT7 VTIATOT 7

20 Çizelge. 4 Grafik Menûsü [A] [B] [C] [D] VERİLEN BİR PERİYODDA, VASITA TİPİ BAZINDA PARETO DİYAGRAMI (PARETO.WKS) VERİLEN BİR PERİYODDA, TÜM VASITA TİPLERİ İÇİN PARETO DİYAGRAMI (PARETO. KWS) İMALATÇI BAZINDA, ARIZA KODLARINA GÖRE ARIZA MİKTARI. ARIZA MALİYETİ (ARIZA. WKS) TÜM İMALATÇILARA GÖRE ARIZA MİKTARI, ARIZA MALİYETİ VE KAYIP ZAMAN (ARIZA.KVVS) [E] ARIZAYA NEDEN OLAN PARÇALAR, ARIZA SAYISI, ARIZA MALİYETLERİ, KAYIP ZAMANLAR (ARIZA 4. KWS) [F] VASITA TİPİ, MOTOR TİPİ, ARIZA KODU BAZINDA VEYA GENEL OLARAK VERİLEN BİR PERİYODDAKİ ARIZA SAYISI, ARIZA MALİYETİ (PARETO 5. WKS) [G] VERİLEN BİR PERİYODDA VASITA TİPİ, MOTOR TİPİ, ARIZA KODU ARIZAYA NEDEN OLAN PARÇA ADI BAZINDA VEYA GENEL OLARAK ARIZA BİLGİLERİ (GRAF. WKS) [Q] ANA MENÜ'DEN ÇIKIŞ HANGİ SEÇENEĞİ İSTİYORSANIZ O HARFİ GİRİNİZ. Çizelge. 5 0/0/990 //990 tarihleri arasında F45 vasıta tipi bazında yıllık gösterge raporu (Satış adedi; 9 ciro; ) ARIZA KODU ARIZANIN TANIMI TOPLAM TEKRAR YILLIK GÖSTERGE KAYIP ZAMAN TOPLAM MALİYET MALİYET /CİRO 00000MF TİTREŞİM DAMPERİ LASriĞİ ATMIŞ VE YERİNDEN AYRILMIŞ HD DİFERANSİYEL SES YAPIYOR RH RADYATÖR SU KAÇIRIYOR 7 f CD MAHRUTİ KEÇESİ YAĞ KAÇIRIYOR RD, KK SAATİ ÇALIŞMIYOR HASARLI ME JANT GÖBEKTEN ÇATLAK OKG YAY OTURMA YÜZEYİ ÇATLAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Cilt: 6 Sayı: 995

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bilgi sistemi kavramı genellikle işletmelere yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu yönüyle bilgi sisteminin amacını; yöneticilere teslim edilen ekonomik kaynakların kullanımına

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

Yükleme Emrinde bulunan belge numarası, kamyon plaka numarası ve şoför adının irsaliyeye taşınması,

Yükleme Emrinde bulunan belge numarası, kamyon plaka numarası ve şoför adının irsaliyeye taşınması, SEVK VE YÜKLEME EMRİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda Sevk ve Yükleme Emrine bağlı işlemlerde yapılan yenilikler ile; Yükleme Emri oluştururken stok bakiye kontrolü, Yükleme Emri Oluşturulurken stoktan ayrılan

Detaylı

Ocean WMS. Tedarik Zinciri Çözümleri

Ocean WMS. Tedarik Zinciri Çözümleri Ocean WMS Tedarik Zinciri Çözümleri Ocean WMS Referanslar Tedarik Zinciri Çözümleri Neden Depo Yönetim Sistemine İhtiyaç Duyulur? Yüksek hacimli depolama alanlarında iş organızyonu ve anlık olarak ürün

Detaylı

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ Üretim araçlarının, yardımcı tesislerin veya iş istasyonlarının ve taşıma, depolama, kalite kontrolü gibi üretimle ilgili faaliyetlerin fiziksel konumları açısından bir bütün

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com Gündem Demo 3D ile Geleceği Görmek 1 Dijitalis Dijitalis, stratejik taktiksel ve operasyonel doğru kararlar verebilmek ve dinamik değişiklere çok hızlı adapte olabilmek için entegre çözümler sunar. Tedarik

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006)

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) Firmanız, birden çok kurum veya kuruluşun şartnamelerini takip etmek zorunda ise geliştirmiş olduğumuz Şartname Takip Programı mızı kullanarak bu bilgilerinizi yönetebilirsiniz.

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz. 4. Ders Modelleme yaklaşımları Benzetim yazılımlarında aranan özellikler M/M/1 Kuyruk Sistemi benzetimi

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz. 4. Ders Modelleme yaklaşımları Benzetim yazılımlarında aranan özellikler M/M/1 Kuyruk Sistemi benzetimi Prof.Dr.Berna Dengiz 4. Ders Modelleme yaklaşımları Benzetim yazılımlarında aranan özellikler M/M/1 Kuyruk Sistemi benzetimi BENZETİM DİLLERİNDE MODELLEME YAKLAŞIMLARI Tüm benzetim dilleri; ya olay-çizelgeleme

Detaylı

Synergi Water. Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri. İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Water. Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri. İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Water Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Synergi Su içmesuyu dağıtım şebekelerinde yer alan hatlar, vanalar, pompalar,

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,1) rassal değişkenler kullanılarak (zamanın önemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da deterministik problemlerin çözümünde kullanılan bir tekniktir. Monte Carlo simülasyonu, genellikle

Detaylı

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi İlhan AYDIN KESİKLİ-OLAY BENZETİMİ Kesikli olay benzetimi, durum değişkenlerinin zaman içinde belirli noktalarda değiştiği sistemlerin modellenmesi

Detaylı

Karar Destek Sistemi

Karar Destek Sistemi Karar Destek Sistemi Müşteri Seçimi ve Rut Optimizasyonu Üretilen bir mamülün/hizmetin üretici firma ya da pazarlama şirketlerince, satış noktalarına verimli olarak yapılan müşteri ziyaretlerine rut diyebiliriz.

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ VERİ TABANI YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ Ders Düzeni Ders Uygulama Ödev Sınavlar 1. Ara Sınav 2. Ara Sınav Yıl Sonu Sınavı Sınavlar 2 Başarı Kriterleri Yıliçi başarı notu: (2 Yıliçi

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ Geovision Group Araştırma Route To Market Geovision Group, Türkiye ve Dünyadaki lider firmalara Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı ile Satış & Dağıtım ve Pazarlama çözümleri sunan

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

Özellikler: Bilinen şudur ki, Ses Teknolojileri en iyi toplama işleminde performans

Özellikler: Bilinen şudur ki, Ses Teknolojileri en iyi toplama işleminde performans Özellikler: Bilinen şudur ki, Ses Teknolojileri en iyi toplama işleminde performans gösterir. Fakat ses teknolojileri depo yönetiminin her aşamasında kullanılabilir. MAL KABUL Gelen Malın kabulü Etiketleme

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

BÖLÜM BAŞKANLARI İÇİN BOLOGNA İŞLEMLERİ YARDIM DOKÜMANI

BÖLÜM BAŞKANLARI İÇİN BOLOGNA İŞLEMLERİ YARDIM DOKÜMANI BÖLÜM BAŞKANLARI İÇİN BOLOGNA İŞLEMLERİ YARDIM DOKÜMANI 1. GENEL BİLGİLER Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen ve üniversiteler tarafından tamamlanması zorunlu olan Bologna Süreci dâhilindeki

Detaylı

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ Depo nedir? Depo Hizmeti alan iç ve dış müşteriler için, depo tam zamanlı ve müşteri odaklı çalışan stratejik destek bir birimdir. Depo, katma değer üretilen

Detaylı

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Özet Dr. Sevgi Özkan ve Prof. Dr Semih Bilgen Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Tel: (312) 210 3796 e-posta:

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ. Bajaj ve Kuralkan nın en güçlü olduğu noktalardan biriside satış sonrası hizmetlerin en önemli halkası olan servistir.

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ. Bajaj ve Kuralkan nın en güçlü olduğu noktalardan biriside satış sonrası hizmetlerin en önemli halkası olan servistir. ARAMIZA HOŞGELDİNİZ Öncelikle servisliğiniz hayırlı ve bol kazançlı olmasını dileriz. Sizler ile servislik olarak başlayan bu çalışmamızı bir ortaklık olarak görüyor ve gelişmesini arzu ediyoruz. Bajaj

Detaylı

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi,

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, Grup EHEM Tasarım Raporu Emre TÜRKER Hüseyin SERİN Eray KILIÇ Musa CÖCE Kısa Özet Tasarım Raporumuzda: - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, - Projenin hedeflerinin

Detaylı

Saha servis uygulamaları için esnek uygulama geliştirme platformu :

Saha servis uygulamaları için esnek uygulama geliştirme platformu : Saha servis uygulamaları için esnek uygulama geliştirme platformu : Global ekonominin, rekabetçi baskısının piyasalarda her geçen gün daha yoğun hissedildiği günümüzde, Mobil Bilişim Uygulamaları toplam

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI SNÜ Merkez Kütüphane Politikaları Politika Sayı No: 2 Yönerge: MADDE 8.2 SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI Tanımlar: Derme: Kütüphane ya da Bilgi Merkezine önceden belirlenmiş

Detaylı

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA 1996 yılında bilişim dünyasına adım atmış olan Analiz Bilişim, kuruluşundan bu yana gelişim ve ilerlemeyi hedeflemiştir. Geliştirdiğimiz Jetra Raporlama Programı bu kurumsal çabanın

Detaylı

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Amaç ve Fayda Bilindiği gibi mamul maliyetleri direkt hammadde (direkt ilk madde ve ambalaj), direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşmaktadır.

Detaylı

DATASOFT E-DEFTER. Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul

DATASOFT E-DEFTER. Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul DATASOFT E-DEFTER Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ 2014 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul İçindekiler Tanımlar... 2 Datasoft e-defter Yazılımın Amacı:... 3 Yazılımın Kurulması:... 3 Yazılımın Çalıştırılması:...

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Saha İş Gücü Yönetim Sistemi ve Güzergah Optimizasyonu

Saha İş Gücü Yönetim Sistemi ve Güzergah Optimizasyonu Saha İş Gücü Yönetim Sistemi ve Güzergah Optimizasyonu Sahayı Bilerek Yönetin Başarsoft, hayatınıza harita tabanlı çözümler sunar. Saha İş Gücü Yönetim Sistemi Nedir? Kurum ve firmaların, saha işlerini

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

BMBS BİNA MALİYETİ BİLGİ SİSTEMİ ARAŞTIRMA ÜNİTESİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİLGİSAYARA DAYALI BİNA MALİYETİ BİLGİ SİSTEMİ

BMBS BİNA MALİYETİ BİLGİ SİSTEMİ ARAŞTIRMA ÜNİTESİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİLGİSAYARA DAYALI BİNA MALİYETİ BİLGİ SİSTEMİ BMBS BİNA MALİYETİ BİLGİ SİSTEMİ ARAŞTIRMA ÜNİTESİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİLGİSAYARA DAYALI BİNA MALİYETİ BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Yürütücü : Prof.Dr. İmre ORHON Haziran 1996 İstanbul

Detaylı

Otopark İçin Carpark

Otopark İçin Carpark Otopark İçin Carpark ÖNSÖZ Firmamız TTC Makine Mühendislik olarak, özellikle kalabalık şehirlerde yaşanan otopark sorununa çözüm olması amacıyla, tasarım, imalat, montaj ve satış sonrası hizmetleri gibi

Detaylı

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com TREND LOJİSTİK Gelişen Lojistik Uygulamalar Depo Yönetimi LOGIMEX 11 1 Mart 2012 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com 1 Depolamanın Yeri Tedarik Zinciri Lojistik Depolama

Detaylı

07.10.2015 SMS Enerji Danışmanlık Ar-Ge 1

07.10.2015 SMS Enerji Danışmanlık Ar-Ge 1 07.10.2015 SMS Enerji Danışmanlık Ar-Ge 1 Biz Kimiz? Kuruluş, 2004 yılı Avusturya Türkiye ye 2011 yılında gelmiş, resmi faaliyetine 2013 Mart ayında başlamıştır. Türkiye deki üç yılında; İzmir, Denizli,Samsun,Antalya

Detaylı

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ END 105 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİȘ Üretim Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr Üretim Yönetimi Fabrikaların Organizasyon Yapısı ve Șubeleri Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması

Detaylı

Bilgi Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemi 6-1

Bilgi Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemi 6-1 Bilgi Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemi 6-1 Amaçlar 1 Etkin bir muhasebe bilgi sisteminin özellikleri ve bilgisayarlar 2 Bilgisayar kullanılan ve elle ile yürütülen muhasebe bilgi sistemlerinin farklarının

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı Nedir? Kalite Yönetim Sistemi; gereklerinin yerine getirildiğinin

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER EĞİTİM PROGRAMLARI MATLAB İLE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ Amaç: Sistem tasarım ve analizinin MATLAB dilinde kolay programlama yoluyla tekrarlanabilir yapılara oturtulması

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. www.kaledata.com kaledata@kaledata.com 1 IBpro AMBAR VE SEVKİYAT YÖNETİMİ TANITIMI 2 NEDEN AMBAR OTOMASYONUNA İHTİYACIMIZ VAR? Ambarın planlanması ve yerleştirme alanlarının

Detaylı

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SAP TARIHÇESI 1 Temel SAP ERP Yapısı 3 Lojistik Uygulamalar ve Tedarik Zinciri 6 SAP ERP Lojistik Modülleri 8 Malzeme Yönetimi (MM) 8 Satış ve Dağıtım (SD) 8 Üretim Planlama

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri ISE veya eşdeğer bir optimizasyona giriş dersi Dili Seviye si Türü İngilizce

Detaylı

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART,

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART, DEPO OTOMASYONU VELTIONoptimum ilaç ve kozmetik ürünleri dağıtıcılarına çok çeşitli seçenekler sunar. Toplama otomasyonuna ilişkin sunduğumuz çözümler, dağıtıcıların ürün akışlarını ve hizmet seviyelerini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İŞ ETÜDÜ & ERGONOMİ Yrd.Doç.Dr.Tarık Küçükdeniz Bölüm 2: Verimlilik Verimlilik 1 Bölüme Giriş İş etüdü ile ilgili tekniklere

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 20 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy

Detaylı

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI Araç kiralama takip sistemi, aşağıda listelenen modüllerden bir araya gelmek üzere, web tabanlı uygulama olarak programlanmıştır. Web tabanlı uygulamalar,

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ. Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr

VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ. Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr RİSK NEDİR? Zarara uğrama tehlikesi (Tdk) Olumsuz bir şeyin olma olasılığı

Detaylı

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı. Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Alt Birimi: Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Hassas Görevler Hassas Görevi Risk Görevin Yerine Olan Personel Düzeyi Getirilmeme Sonucu Birim

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

E-Netsis.Net Yenilikleri

E-Netsis.Net Yenilikleri E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) SÜREÇLERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) SÜREÇLERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) SÜREÇLERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Bahadır ENGİN Türk Telekom İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre Müdürü bahadir.engin@turktelekom.com.tr Sunu Planı 1. Türk

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimine Giriş... 1 1.1. Sektörler Ayrımında Yiyecek ve İçecek Hizmetleri... 1 1.2. Yiyecek ve İçecek İşletmeleri / Kapsamı... 4 1.2.1. Önemi...

Detaylı

DEPO TASARIMI. Mehmet TANYAŞ

DEPO TASARIMI. Mehmet TANYAŞ DEPO TASARIMI Mehmet TANYAŞ Hiyerarşik Depo Tasarımı Hiyerarşik depo tasarımı metodolojisinde; Depo tasarımı problemleri stratejik, taktik ve operasyonel olarak 3 hiyerarşik seviyede ele alınmıştır. Her

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRE ve SERGİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRE ve SERGİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRE ve SERGİ YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Kongre ve Sergi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI SORGULAMA ASİSTANI. Sorgulama Asistanı nın Tanımı

DESTEK DOKÜMANI SORGULAMA ASİSTANI. Sorgulama Asistanı nın Tanımı SORGULAMA ASİSTANI Sorgulama Asistanı nın Tanımı Logo Raporlama Teknolojisi nin yeni bir özelliği olan Sorgulama Asistanı ile LOGO ürünlerine girilen veriler geniş kapsamlı olarak değerlendirilebilir ve

Detaylı

Würth Industrie Service

Würth Industrie Service 2015 2015 Würth Industrie Service Würth Industrie Service - TR Alipaşa Mahallesi Uluğbey Caddesi Silivri - İstanbul Tel: 0090 212 716 52 00 Faks: 0090 212 716 52 25 info@wurth-industrie.com.tr www.wurth-industrie.com.tr

Detaylı

trex DCAS trex DCAS Software & Automation ( Data Collection & Automation Systems )

trex DCAS trex DCAS Software & Automation ( Data Collection & Automation Systems ) Software & Automation trex DCAS ( Data Collection & Automation Systems ) trex DCAS Üretimden Veri Toplama ve Verimlilik Takip Sistemi Volkan BİLMİŞ MERT YAZILIM LTD. ŞTİ. [16.03.2012] TREX DCAS ( Data

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı