ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013"

Transkript

1 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013

2 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın koordinasyonunda, 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı kuruluşundan bugüne kadar personel istihdamına yönelik 4 kez yarışma sınavı düzenlemiştir yılında düzenlenen ilk sınavla mevcut durumda Ajans bünyesinde istihdam edilen 32 uzman ve 6 destek personelinden 21 uzman ve 1 destek personeli istihdamı sağlanmıştır yılında düzenlenen ikinci yarışma sınavı ile ise 10 uzman ve 1 destek personeli daha istihdam edilmiştir yılında ise iki ayrı yarışma sınavı düzenlenmiş; bunlardan ilkinde 2 destek personeli ve 1 iç denetçi, ikincisinde ise iki destek personeli ile ve 1 hukuk bölümü mezunu uzman istihdam edilmiştir yılının Eylül ayında yapılan son personel alımında ise 8 uzman ve 3 destek personeli alınmıştır. Ajansın icra organı olan Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile birlikte toplam 38 kişi ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Ayrıca hizmet alımı yolu ile santral, temizlik ve güvenlik/ofis hizmetlerini yürütmek üzere Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinde toplam 10 kişi istihdam edilmektedir. Personelin birim bazındaki dağılımı ise şöyledir; Genel Sekreter, 1 İç Denetçi 1, Hukuk Müşaviri 1, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminde 1 Birim Başkanı 5 uzman, Program Yönetim Biriminde 1 birim başkanı ve 3 uzman, İzleme ve Değerlendirme Biriminde 1 birim başkanı ve 7 uzman, İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Biriminde 1 birim başkanı ve 2 uzman, 5 destek personeli ve hizmet alımı yolu ile çalışan 6 hizmet personeli Yatırım Destek Ofislerinde ise her ilde 2 şer olmak üzere toplam 8 uzman ve hizmet alımı yolu ile çalışan 3 hizmet personeli Ajansın teşkilat yapısı 5449 sayılı Kanun un 7 nci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; Ajans Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi nden müteşekkildir. Aynı kanunun ilgili maddelerine göre Yönetim Kurulu karar organı, Kalkınma Kurulu danışma organı, Genel Sekreterlik icra organıdır. Ajans merkez hizmet binasının yanında 4 ilde yer alan Yatırım Destek Ofislerinde de hizmet sunmaktadır. Yatırım Destek Ofislerinin resmi açılışları 2010 yılında Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun ofisleri için sırasıyla 9 Ağustos, 28 Eylül, 30 Kasım ve 28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ajansımız Mali Yeterlik Yönetimi kapsamındaki çalışmalarını 2011 yılında hızlandırmış ve 01-05/08/2011 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda; İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından oluşan Yeterlik Komisyonu tarafından Mali Yönetim Yeterlik Denetimi gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen denetim ve incelemeler sonucunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı başarılı bulunmuş ve Ajansın Mali Yönetim Yeterliği 5 Aralık 2011 tarihinde Kalkınma Bakanlığı nca uygun görülmüştür.

3 Mali Yeterlilik çalışmasının bir parçası olarak personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak üzere Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı içerisinde Milli Prodüktivite Merkezi ile Ajansın günümüz koşullarına uyum sağlayan, kurumsallaşmış bir yapıya kavuşturulması ve yetkinliklere dayalı 360 derece performans yönetim sisteminin kurulması ve iş analizlerinin yapılması amacıyla bütünsel nitelikli bir danışmanlık çalışması gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda 2012 yılında iş yükü analizi yapılarak Ajans ana faaliyetleri, alt süreçler ve faaliyet adımları haritalandırılmış ve iş paketleri oluşturulmuştur yılında başlatılan kurumsal kimlik çalışmaları da 2011 yılında yenilenmiştir. Ajansın hizmet binası ve kuruluşundan bugüne kadarki çalışmalarını içeren bir tanıtım filmi hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır. Ajans kuruluşunun ikinci yılı olan 2010 yılı içerisinde kurumsallaşmasını büyük oranda tamamlamış ve mali desteklere odaklanmış bir ajans olarak görülmektedir ve 2010 yılının bölge paydaşlarıyla ortak çalışmaların ve bölge planının uygulanması kapsamında birçok girişimin başlatıldığı bir yıl olduğu söylenebilir yılında ise başlayan bu faaliyetler hızlanarak devam etmiş, OKA hem bölgesinde hem de ulusal düzeyde tanınır ve paydaşlarıyla etkin çalışmalar yapan bir ajans halini almıştır. Bunun yanı sıra yürüttüğü projeler, kurduğu ortaklıklar, düzenlediği toplantı ve konferanslar yoluyla uluslararası düzeyde de günden güne artan iletişim ağıyla güçlü bir ajans olma yolunda ilerlemektedir ve 2013 yılı içerisinde ise Ajans mali destek çalışmalarını çeşitlendirmiş olarak, izleme süreçlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirerek ve önemli alanlarda strateji çalışmaları ve araştırmalar yaparak çalışmalarına devam etmektedir yılları arasında Kalkınma Ajansları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanan Ajans personelinin gelişimine yönelik eğitim programları kapsamında planlama, programlama ve özel alan araştırmaları, proje ve faaliyet destekleme mekanizmaları ve uygulama süreçleri ile izleme bilgi sistemleri ve değerlendirme yöntemleri hakkında sırasıyla Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetim Birimi ve İzleme ve Değerlendirme Birimleri ilgili kurum ve kuruluşlardan eğitim almıştır. Ayrıca, 2010 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği görevlendirmeleri yapılan Yatırım Destek Ofisleri, yatırım destek hizmetleri ve yatırım süreçleri hakkında Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan eğitim almıştır. Eğitim programlarının yanı sıra 2010 yılında biri İrlanda diğeri İspanya ya olmak üzere iki adet çalışma ziyareti düzenlenmiştir yılında da Ajansın hizmet verdiği alanlarda personelin gelişimine özen gösterilmiş ve 2010 yılında başlayan uluslararası çalışma ziyaretleri artarak devam etmiştir yılının ikinci yarısında ise OKA Yönetim Kurulu JATA Seyahat Fuarı nda TR83 Bölgesini tanıtmak ve temsil etmek ile yatırım, tanıtım ve turizm konularında bir dizi temasta bulunmak amacıyla 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Japonya ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Niagata şehrindeki temaslarda her yıl büyük miktardaki ihracat değerleriyle öne çıkan ve bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadığı bilinen Koi Balıkları üretimi konusu incelenmiştir. Tokyo da Japonya da faaliyet gösteren Türk işadamları ve sektör temsilcileriyle bölgemizdeki yatırım olanakları üzerine görüşmeler yapılmıştır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Heyeti, Samsun Valisi Sayın Hüseyin AKSOY başkanlığında 2-8 Ekim 2011 tarihleri arasında Rusya nın Moskova, Krasnodar ve Novorossisk bölgelerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Ziyaretlerde Moskova Büyükelçisi, Rosmorport Yatırım ve Strateji Kalkınma Genel Müdür Yardımcısı, Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı, Rusya Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı,

4 Krasnodar Vali Yardımcısı, Krasnodar Belediye Başkanı, Novorossisk Belediye Başkanı, Novorossisk Gümrük Müdürü, Novorossisk Liman İdaresi Başkanı ve Novorossisk Ticaret Odası Başkanı ile temaslarda bulunulmuştur yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Heyeti, Mart 2012 tarihleri arasında Rusya nın Moskova ve St.Petersburg şehirlerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Heyet, tarihinde Moskova şehrinde düzenlenen MITT 2012 Seyahat ve Turizm Fuarına katılım sağlamıştır. Yaklaşık 190 ülkeden standın yer aldığı ve ziyaretçinin katıldığı Rusya nın en büyük seyahat ve turizm fuarı olan MITT, dünyanın en büyük 7.Turizm fuarıdır. Bu sene 19. kez düzenlenen Fuar, Moskova'nın Expo Center Fuarcılık Merkezi'nde Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu, ayrıca dünyanın en önemli turizm organizasyonlarından olan ITB Berlin turizm ve seyahat fuarında Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) ile beraber TR83 Bölgesini temsil etmiştir. Yine 2012 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Kurulu heyetleri, İskoçya-Glasgow (Scottish Enterprise) ve İspanya-Valencia (IMPIVA - Sanayi, Ticaret ve İnovasyon Bakanlığına bağlı bir yerel kamu kuruluşu) çalışma ziyaretlerini gerçekleştirmiştir. Bu çalışma ziyaretlerindeki amaç, Ajansımızın uyguladığı mali destek programlarını daha etkin ve odaklı bir hale getirmek amaçlı yurtdışında benzer destek mekanizmalarını yürüten ajansların ziyareti ve kurum uygulamalarına entegre edilebilecek yenilikleri ve yöntemleri belirlemek olmuştur. OKA, TR83 Bölgesi ile Karadeniz Çanağı'ndaki ülkelerin ticari ilişkilerinin geliştirilmesini ekonomik kalkınmayı sağlama araçlarından biri olarak görmektedir. Bu kapsamda geleneksel hale gelmesi hedeflenen ve birincisi 30 Mayıs-2 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleşen Türk-Rus İş Forumu nun ikincisi Haziran 2013 tarihleri arasında Samsun da gerçekleştirilmiştir. Rusya Federasyonu ndan kamu ve özel kesim temsilcileri ile Türkiye den özel ve kamu kesimi temsilcilerinin katılım sağladığı forumda ziyaretçi işadamlarına yönelik sektör sunumları gerçekleştirlmiş ve firmalara ikili görüşme fırsatı verilmiştir. Tanıtım faaliyetleri kapsamında özellikle yurtdışı ziyaretlerimizde kullanılmak ve yabancı yatırımcıya yol göstermek adına Invest in Middle Black Sea adlı tanıtım broşürü hazırlanmıştır. Ajans, 2009 yılından bu yana birçok doküman hazırlamıştır, bunlardan bazıları şunlardır: İstatistiklerle TR83 (2010 & 2012) TR83 Bölgesi Mevcut Durum Analizi (2010 & 2012) İngilizce OKA Activity Report (2010 & 2012) TR83 Bölgesel Gelişme Planı Broşürü Ukrayna ve Rusya Ülke Raporları Romanya ve Bulgaristan Ülke Raporları Türkiye de Sağlanan Teşvik ve Destekler Girişimcilik Kavramı ve Türkiye de Girişimcilik TR83 Bölgesi İnsan Kaynakları Analizi EURADA 2010 Konferans Konuşmaları AGORADA 2012 Konferans Konuşmaları Kalkınma Kurulu Tarım, Turizm, Sağlık Ekonomisi Alt Komisyon Raporları Türkiye ve TR83 Bölgesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma Program ve Projeler ile OKA (Türkçe & İngilizce)

5 Ajans yıllar içerisinde bölgesel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar yoluyla çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Bu kapsamda daha önce de bahsedildiği üzere iki adet yurtdışı çalışma ziyareti yapmış ve bunların neticesinde işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Diğer kurumlarla yapılan işbirlikleri sonucunda gerçekleştirilen toplantı ve konferanslardan bazıları ise Dünya Bankası ve Kalkınma Bakanlığı ile ortak olarak düzenlenen İş(te) Kadın Konferansı, 20 Nisan 2010 tarihi itibariyle üye olduğumuz Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) ile ortaklaşa düzenlenen MIRRORING EU AND TURKISH RDAs adlı seminer, Avrupa Birliği Bakanlığı ortaklığında Avrupa Birliği ne Katılım Müzakereleri ve AB Programlarına ilişkin düzenlenen seminer, 2011 yılında Dünya Bankası ile birlikte düzenlenen DÜNYA KALKINMA RAPORU 2012 toplantısı, RIO+ 20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI dır. Bunlarla birlikte EURADA Yönetim Kurulu na seçilen Ajansımız EURADA yönetim kurulunda Ajans Genel Sekreteri tarafından temsil edilmekte olup, Ekim 2012 tarihlerinde Samsun da yapılan ve EURADA tarafından yılda iki kere yapılan bir uluslararası toplantı/konferans mahiyetindeki Agorada 2012 toplantısına ev sahipliği yapmıştır. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel temelde plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur. Birimi bölgenin 2023 yılına kadarki vizyonunu çizen Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi kapsamında hazırlanan bölgenin mevcut durum ve analizi çalışmasının kapsamlı güncellemesini 2010 yılında ve 2012 yılında tamamlayarak basım ve dağıtımını yapmıştır. Bölgemizin kalkınmasında stratejik öneme sahip Lojistik sektörü çalışmaları 2010 yılının ikinci yarısında kurulan ve bölgeden lojistik sektörü ile ilgili karar vericileri ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren TR83 Bölgesi Lojistik Platformu ile başlamıştır. Platformun toplantılarının ardından sektörün yol haritasını belirlemek amaçlı OKA desteği ile hayata geçirilen TR83 Lojistik Master Plan çalışmaları ve ardından da Lojistik Merkez Fizibilite çalışması ile belirli bir mesafe alınmıştır. Fizibilite çalışmaları devam ederken Ajansımız projenin hayata geçirilmesine yönelik mali kaynak arayışlarına başlamıştır. Bu amaçla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın program otoritesi olarak yürüttüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 4. Proje Paketi başvurularında Ajansımızın sunduğu proje en yüksek bütçeli ve tek major project olarak kısa listeye kalmayı başarabilmiştir. Müzakere toplantıları esnasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna ve Bakanlık yetkililerine konuyla ilgili ayrıntılı sunumlar yapılmış ve olası lojistik merkez için düşünülen arazi ziyaret edilerek proje fikri detaylı biçimde anlatılmıştır. Son olarak gelinen nokta da ise halen Samsun Lojistik Merkezi Projesi başvuru dosyasının tamamlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup nihai dosya tamamlanacaktır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın başvuru sahibi olduğu ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında başarılı bulunan ve desteklenmeye hak kazanan Orta Karadeniz Bölgesi nde Rekabetçiliğin Artırılması projesinin Operasyonel Anlaşma İmza Töreni 1 Şubat 2012 tarihinde Samsun da gerçekleştirilmiştir. Toplamda Avro bütçeli projede imza törenin yapılmasının ardından 32 aylık proje uygulama süreci de başlamıştır. Proje ile TR83 Bölgesi nin sürdürülebilir gelişmesini hızlandırmak ve diğer bölgeler ile bölge içindeki iller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak Türkiye nin AB ülkelerine yakınsamasına katkıda bulunmak amacıyla başta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı olmak üzere, bölgedeki KOBİ lere hizmet verebilecek altyapının güçlendirilmesi, bölgenin

6 yatırım imkânları açısından ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması hedeflenmektedir. Proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı binası yapımı, KOBİ İş Destek ve Uygulama Merkezi yapımı yanında KOBİ ihtiyaç analizi, sektörel analizler, bölge planı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik dijital veritabanı oluşturulması, sektörel eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin kurgulanması ve teknik destek hizmetlerinin sunulması gibi çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. Toplamda 3 ana bileşeni olan proje faaliyetleri kapsamında inşaat bileşeni kapsamında yeni OKA hizmet binasının mimari projesi hazırlatılmış olup, detaylı teknik projelerle birlikte ihale dokümanları hazırlama aşamasında sona gelinmiştir. Ajansımız Bölge Planının hayata geçirilmesi için 2011 ve 2012 yıllarında çeşitli çalışmalar yürütümüştür. Bunlardan biri olan ve çok geniş kapsamlı olarak yürütülen Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi çalışmaları tarihinde imzalanan sözleşme ile Technopolis Group Türkiye işbirliği ile başlamıştır. Çalışmanın ilk ayağı 14 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen Bölgesel İnovasyon Stratejisi Projesi Mutabakat ve Vizyon Belirleme Çalıştayı olmuştur. Arkasından ise GZFT çalışmaları için 267 kurum ile anket yapılmıştır. Anket çalışmaları sonrasında her ilde Kamu Sektörü; Özel Sektör ve Toplumsal İnovasyon Komiteleri olmak üzere 3 er komite kurulmuştur. Özel Sektör İnovasyon Komiteleri ilgili ilin önde gelen sektörlerinde faaliyet gösteren paydaşlardan, Kamu İnovasyon Komiteleri ilin kamu kurumlarının temsilcilerinden, Toplumsal İnovasyon Komiteleri İllerdeki eğitim kurumlarının temsilcilerinden, STK temsilcilerinden, üniversitelerde toplumsal konularda çalışan öğretim üyelerinden, firmaların kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalışan yetkililerinden ve medya temsilcilerinden oluşmaktadır. Çorum da 22 Mart 2012 tarihinde, Amasya da 27 Mart, Tokat ta 28 Mart ve Samsun da 29 Mart tarihinde komite toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu açılış toplantılarında illerimizde özel sektör, kamu hizmetleri ve toplumsal konularda gözlenen sorunlar ve bunlara ilişkin inovatif çözüm önerileri tartışılmıştır. Tamamlanan Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi Ekim 2012 tarihlerinde Samsun da yapılan Agorada 2012 konferansı kapsamında kamuoyu ile paylaşılarak uygulamaya konmuştur. Bölgesel İnovasyon Stratejisi Eylem Planı doğrultusunda 5 Haziran 2013 tarihinde Samsun'da Bölgesel İnovasyon Yarışması ve Proje Pazarı etkinliği düzenlenmiştir. Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen yarışmada Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden ortaokul ve lise öğrencilerinin teknoloji tasarım derslerinde yaptıkları inovatif projeler sergilenmiştir. Lise ve ortaokul olmak üzere 2 kategoride yarışan projelerden her ilden bir proje başarı ödülüne layık görülmüştür. Yarışmanın jüri üyeliğini akademisyenler ile OKA, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü ve çeşitli sivil toplum örgütleri gibi kurumların temsilcileri yapmıştır. Bölge illerinden ortaokul kategorisinde 40, lise kategorisinde 38 projeden toplam 110 öğrenci başta olmak üzere öğretmenler, çeşitli kurum temsilcilerinin katıldığı etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi göstererek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi edinmiştir yılında ajansımız tarafından TR83 Bölgesi nde belirlenen potansiyel kümeler tespit edilerek Bakanlığa iletilmiştir. Çalışma kapsamında medikal, ankastre ve tarım-gıda kümelenmeleri için girdi-koşul piyasaları, işletmelerin yapısı ve stratejileri, talep koşulları, ilgili ve destek sektörler ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme çalışması yürütülmüş ve küme analiz formları doldurularak Kalkınma Bakanlığı na iletilmiştir. Bu çalışmaların devamında kümelerin rekabet üstünlüğüne giden sürece ilişkin yol haritalarının hazırlanması hedeflenmektedir.

7 Ajansın bizzat yürüttüğü kümelenme faaliyetlerinin yanı sıra bölgede diğer kurumlar tarafından yürütülen kümelenme faaliyetlerine de ajans uzmanları tarafından katılım ve katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen KOBİ İşbirliği Ağları Projesi kapsamında Çorum ve Samsun da kurulan yerel danışma komitelerinde ajansımız uzmanları da yer almaktadır. Proje kapsamında yürütülen faaliyetler yerelde Samsun ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odaları eliyle yürütülmekte olup Samsun da sağlık ekipmanları, mobilya ve gıda sektörlerinde, Çorum da ise gıda işleme makineleri sektöründe kümelenme faaliyetleri sürdürülmektedir. Bölgesel gelişme politikalarının ve uygulamalarının ulusal düzeyde genel stratejik çerçevesini belirlemesi ve yerel kurum ve kuruluşların ulusal kalkınma vizyonu ile bütünleşecek şekilde kendi vizyonlarını geliştirmelerine zemin hazırlaması öngörülen Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ve yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı (OKP) hazırlık çalışmaları tarihleri arasında bölgemizde Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Ajansımız tarafından yürütülmüştür. Diğer taraftan Ajansımız sosyal politika konusunda önemli çalışmalar yapmaya başlamıştır. Ajansımız Kalkınma Bakanlığı tarafından kurulan Sosyal Politika Açılımları grubunda temsil edilen 5 Ajanstan biridir. Aynı zamanda Planlama Birimi istatistiki bilgileri ve sosyal politika alanında görev yapmakta olan önemli kurumlarla yapılmış olduğu yüz yüze görüşme sonuçlarını derleyerek sosyal yapı analizini oluşturmuştur. İnsan Kaynakalarının geliştirlmesi için de bölgesel bir platform oluşturulmuş ve İnsan Kaynakları Analizi Raporu yayınlanmıştır. Ajansımızın 2012 yılında Ajansımızın özellikle üzerinde durduğu sosyal politika çalışma alanlarından birisi de toplumsal cinsiyet eşitliği olmuştur. Konu ile ilgili bir rapor hazırlayan Ajansımız aynı zamandan İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İsveç Kalkınma Ajansı nın katkılarıyla yürütülen Kadın Dostu Kentler: Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirme Projesi nin bir parçası olan Ajansımız Üst Kurul da Ajans Genel Sekreteri ve Teknik Kurulda Ajans uzmanları tarafından temsil edilmektedir yılı içerisinde Türkiye ve TR83 Bölgesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma raporu hazırlanmıştır. Bu çalışmanın devamında toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ülkemizde bölgeler arasındaki farklılıkları incelemek üzere kadın-erkek bazında ve 26 Düzey2 bölgesi için TÜİK tarafından açıklanan veriler temel bileşenler analizi yöntemi ile analiz edilerek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi oluşturulmuştur. Konu ile ilgili somut adımların atılabilmesi için Amasya, Çorum ve Tokat illerinde İhtiyaç Analizi ve Eylem Planı Çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu amaçla öncelikle 19 Haziran 2013 te Amasya da, 20 Haziran da Tokat ta ve 21 Haziran da Çorum da çalıştaylar yapılmıştır. Çalıştaylarda ilde nüfus, eğitim, çalışma hayatı ve istihdam, sağlık, şiddet, karar alma mekanizmalarına katılım başlıklarında cinsiyet eşitliğine ilişkin önemli sorunlar ve bu sorunların aşılması için yapılması gereken eylemler kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile tartışılmıştır. Çalıştayların kolaylaştırıcılığını Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alev Özkazanç gerçekleştirmiştir yılı içerisinde TR83 Bölgesnde bulunan ilçelerin ilçenin sosyal ve ekonomik yapısı, çevre-altyapı hizmetleri gibi mevcut verileri ortaya konularak, ilçeyle ilgili güçlü yönler, öne çıkan sorunlar ve ihtiyaçlar ortaya koymak üzere ilçe raporları hazırlanmıştır. Rapor hazırlığında ilçe yetkilileri ile yapılan bir dizi ziyaret ve görüşmeden elde edilen bilgilerden

8 yararlanılmıştır. Haziran ayı içerisinde tamamlanan raporlar Haziran ayı içerisinde Kalkınma Bakanlığı ile paylaşılmıştır. AB Gençlik ve Eğitim Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP)/Grundtvig Programı kapsamında desteklenen "EforT: Environment For Tourism" başlıklı çalışma grubu faaliyeti 26 Mayıs 01 Haziran 2013 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilmiştir. 11 ülkeden (Romanya, İspanya, Portekiz, İtalya, Letonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Hollanda, Finlandiya ve Bulgaristan) toplam 15 katılımcının yer aldığı projede katılımcılar için, bir hafta süreyle çevre ve turizm ilişkisi üzerine çeşitli çalıştay ve ziyaretler organize edilmiştir. Faaliyet kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve Ayvacık ilçesinde bulunan doğal alanlar ziyaret edilmiştir. Çalıştaylarda beyin fırtınası, rol yapma, grup çalışmaları, önceliklendirme gibi metotlar kullanılmış ve sürdürülebilir ve alternatif turizm konusunda öneriler elde edilmiştir. Ülkemizin AB katılım öncesi fonlarını daha etkin kullanmasına katkıda bulunmak üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından organize edilen Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanındaki AB Fonları konulu Bölgesel Seminere 6.sı Samsun da gerçekleştirilmiştir. Ajansımız koordinasyonunda Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinin yanı sıra Doğu Karadeniz ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajanslarının işbirliği ile Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Sinop illerinin kamu kurum ve kuruluşlarından katılım sağlanmıştır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı kuruluşunun üzerinden geçen yaklaşık 2,5 sene boyunca yapılan faaliyetlerinin paydaşlar tarafından nasıl algılandığını, kurumsal olarak bölge içerisinde hedef kitle tarafından ne düzeyde bilindiğini ve paydaşların OKA dan beklentilerini ölçmek ve sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyini ölçmek amaçlı Türkiye İstatistik Kurumu ile yapılan protokol ile birlikte bölgedeki kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile, belirlenen örneklem kapsamında, OKA Tanınırlık Anketi çalışması yapılmıştır. Elde edilen temel bulgulara göre; OKA nın tanınırlığında kamu kurumları ve özel sektör arasında farklar göze çarpmaktadır. İşletmelerin %47 lik bir oranı kalkınma ajansını tanımaktadır. Bu oran kurumlar açısından %80 düzeyine çıkmakla birlikte bu kesim içerisinde ajansın hizmet ve görevlerini hakkında bilgi sahibi olma oranı da %77 dir. Anketin dikkat çeken bir diğer noktası da tüm paydaşların çalışanlardan memnuniyet oranlarının çok yüksek seyretmesidir. Böylelikle anketten elde edilen neticeler ile birlikte Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tanıtım ve İletişim Stratejisi (OKATİS) eylemleri gözden geçirilerek kurumun kendini daha etkin biçimde ifade etmesinin yolları aranacaktır. Ayrıca hangi iletişim araçlarının daha etkin kullanılması noktasında bundan sonra yapılacak çalışmalarda da bu anket sonuçları yol gösterici olacaktır. AJANSIMIZIN SAĞLADIĞI MALİ DESTEKLER 2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Proje Hazırlığı için Tanınan Süre 90 gün Hibe Oranı %50 Yapılan Başvuru Sayısı 535 adet Ön İncelemeyi Geçen Proje sayısı 416 adet İmzalanan Sözleşme Sayısı 79 adet

9 İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Tutarı Uygulama Sonrası Sağlanan Destek Tutarı Uygulama Sonrası Toplam Bütçe Tutarı TL TL TL 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Proje Hazırlığı için Tanınan Süre 90 gün Hibe Oranı % Yapılan Başvuru Sayısı 157 adet Ön İncelemeyi Geçen Proje sayısı 132 adet İmzalanan Sözleşme Sayısı 36 adet İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı TL Uygulama Sonrası Sağlanan Destek Tutarı TL Uygulama Sonrası Toplam Bütçe Tutarı TL 2011 KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Proje Hazırlığı için Tanınan Süre 90 gün Hibe Oranı % Yapılan Başvuru Sayısı 317 adet Ön İncelemeyi Geçen Proje sayısı 73 adet İmzalanan Sözleşme Sayısı 65 adet İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı TL Sağlanacak Destek Tutarı TL 2011 İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Proje Hazırlığı için Tanınan Süre 90 gün Hibe Oranı % Yapılan Başvuru Sayısı 117 adet Ön İncelemeyi Geçen Proje sayısı 36 adet İmzalanan Sözleşme Sayısı 30 adet İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı TL Sağlanacak Destek Tutarı TL

10 2013 YILI DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Proje Hazırlığı için Tanınan Süre 90 gün Hibe Oranı %25-%75 Yapılan Başvuru Sayısı 45 Ön İncelemeyi Geçen Proje sayısı 44 İmzalanan Sözleşme Sayısı 24 İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı ,18 Sağlanacak Destek Tutarı , YILI DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK SOSYAL İÇERME MALİ DESTEK PROGRAMI Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Proje Hazırlığı için Tanınan Süre 90 gün Hibe Oranı %25-%90 Yapılan Başvuru Sayısı 78 Ön İncelemeyi Geçen Proje sayısı 67 İmzalanan Sözleşme Sayısı 24 İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı ,00 Sağlanacak Destek Tutarı , Yılı DFD Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Hibe Oranı % Yapılan Başvuru Sayısı 62 Başarılı Bulunan Proje Sayısı 14 İmzalanan Sözleşme Sayısı 11 İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı TL 2011 Yılı DFD Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Hibe Oranı % Yapılan Başvuru Sayısı 41 adet

11 İmzalanan Sözleşme Sayısı İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı 11 adet TL 2012 Yılı DFD Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Hibe Oranı % Yapılan Başvuru Sayısı 45 adet İmzalanan Sözleşme Sayısı 15 adet İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı TL 2012 Yılı Teknik Destek Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Hibe Oranı % 100 Yapılan Başvuru Sayısı 60 İmzalanan Sözleşme Sayısı 31 Kabul Edilen Projelerde Talep Edilen Bütçe TL Miktarı Güdümlü Proje Desteği Faaliyetleri kapsamında alınan Yönetim Kurulu kararı gereğince 2011 yılında uygulamaya konulmak amaçlı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sunulan Samsun Fuar ve Kongre Merkezi ile Çorum İl Özel İdaresi tarafından sunulan Hitit Medeniyeti Uluslararası Kültür, Tanıtım ve Ticaret Merkezi güdümlü projeleri, Ajans Genel Sekreteri başkanlığında 3 uzmandan oluşan bir komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Kalkınma Bakanlığı onayına sunulmuştur. Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan ,63 TL bütçeli Samsun Fuar ve Kongre Merkezi projesinin protokol imza töreni tarihinde gerçekleştirilmiştir. Fuar ve Kongre Merkezi nin temel atma töreni ise 13 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir yılında proje tamamlanacaktır tarihinde Hitit Üniversitesi, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği ortaklığında mutabakat metni imzalanmıştır. Amacı Çorum OSB içerisinde bir Teknokent yapılandırılmasına imkân tanıyacak binanın inşaa edilmesi olan projenin toplam bütçesi TL olup bunun %75 i Ajansımız bütçesinden karşılanacaktır. Uygulama süresi 24 ay olan Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Projesi nin imza töreni 18 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaları ile birlikte OKA personelinin eğitim ihtiyacının yurt dışı örnekler görülerek giderilmesi ve uluslararası ortaklıklar geliştirilerek ekonomik ve sosyal alanlarda çalışmalar yapılması içi AB kaynaklarından yararlanarak çeşitli projeler yürütmekte ve bu konuda diğer ajanslara da örnek olmaktadır. OKA nın proje koordinatörlüğünde; arasında uygulanmakta olan MOB-RED (Mobility for Regional Development) Leonardo da

12 Vinci kapsamında bütçeli toplam 40 uzmanının Finlandiya, Portekiz, İspanya ve İtalya ya hareketliliğini kapsamaktadır. Bu kapsamda Finlandiya, Portekiz ve İspanya hareketlilikleri gerçekleştirilmiş son olarak İtalya hareketliliği ise Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Diğer Bir AB projesi olan LOGIC ise öğrenme orataklıklarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Toplam 12 adet uluslararası hareketlilik içeren LOGIC de ilk hareketlilik toplantısı Kasım 2011 tarihlerinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı toplantı salonunda Portekiz, Polonya, Macaristan, İspanya, Fransa, Bulgaristan dan toplam 14 farklı uzman ve Türkiye den Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı uzmanları ile TR83 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında; İspanya, Fransa, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Bulgaristan a hareketlilik faaliyetleri düzenlenmiştir yıllarında Ajans tarafından sunulan proje listesi ve bunlara ilişkin bilgi şöyledir; LOG-INN Entegre Lojistik Yönetiminde Yenilikçi Girişimler Projesi AB Komisyonu nun 7. Çerçeve Programı na sunulmuş ancak onaylanmamıştır. MOB-RED Bölgesel Kalkınma için Hareketlilik Projesi Ulusal Ajans a sunulmuş ve onaylanmıştır. LOGIC Yaşamboyu Eğitimde Yeni Uygulamalar Projesi Ulusal Ajans a sunulmuş ve onaylanmıştır. OLOL Bir Işık Bir Yaşam Projesi Ulusal Ajans a sunulmuş ancak onaylanmamıştır. Orta Karadeniz Bölgesi nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapasitesini Geliştirme ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bölgesel (yerel) İşbirliği Oluşturma Projesi Birleşmiş Milletler Güven ve Kadına Karşı Şiddeti Sonlandırma Programı na sunulmuş ancak onaylanmamıştır. Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programına beş projeye ortak olarak başvuru yapılmıştır. Bunlar, -Yunanistan da bulunan OECON Group tarafından sunulan Karadeniz de Kadın Girişimciler Ağı Projesi (The Women Entrepreneurs Network in the Black Sea Region ATALANTA), -Yunanistan Organik Ürünler kümesi tarafından sunulan Geleneksel Organik Gastronomi nın Tanıtımı Projesi (Promotion of Traditional Organic Gastronomy through Innovative Application Tools/ ORG-GAST), -Moldova Ungheni İl Konseyi tarafından sunulan İnsan Kaynaklarının Desteklenmesi ile Bilgi Temelli Ekonominin Geliştirilmesi (Developing Knowledge-Based Economy through Effective Support for Human Resources in the Black Sea Basin), -Yunanistan dan Doğu Makedonya Bölgesi ve Doğu Yunanistan Bölge İdaresi tarafından sunulan 2020 Strateji için Yönetimsel Uyumun Sağlanması için Karadeniz İşbirliği Ağı (Black Sea Regional Network for the Attainment of Administrative Coherence Towards Strategy 2020-ReACT2020) ve -Moldova tarafından sunulan Bölgesel İş Kuluçka Merkezleri Ağı (Black Sea Bı- Net) projesi Efort: Environment for Tourism Gruntvig Çalışma Grubu faaliyeti. 26 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasında Samsun da gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında Avrupa nın farklı ülkelerinden gelecek 15 katılımcı çevre ve turizm konularında çalışmalar gerçekleştirilecektir. Projesi Ulusal Ajans a sunulmuş ve onaylanmıştır.

13 Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi (TOI) programına yönelik olarak Social Innovation for Educational Development (SIFED) isimli proje başvurusu yapılmış, ancak başvuru onaylanmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında teklif çağrısına çıkılan Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi hibe programına yönelik 2 proje başvurusu yapılmıştır. Hibe programının değerlendirme aşaması devam etmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyon Programı kapsamında ilan edilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyon Çağrısı kapsamında Ajansımız tarafından 5 operasyon teklifi hazırlanmıştır: TR83 Bölgesi nde Kadınların Güçlendirilmesi TR83 Bölgesi nde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi OKA ile Okullaşmada Bir Adım Daha Orta Karadeniz Bölgesi nde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinin Teşvik Edilmesi Engelli Bireylerin İstihdamının TR83 Bölgesi nde Teşvik Edilmesi OKA, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgesini rekabet gücü yüksek, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmiş bir bölge yapmak yönündeki çalışmalarını hızlandırarak ve çeşitlendirerek sürdürecektir. 1. Genel Bilgiler Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın koordinasyonunda, 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ajansımız, 5449 sayılı kanunun genel gerekçesinde de belirtildiği gibi; Yerel-bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkararak bunları en iyi şekilde değerlendirip planlayabilecek; Potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek, aksiyona dayalı bir yaklaşımla harekete geçirebilecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürebilecek; Bütün kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturabilecek; Yenilikçi, rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması, etkin izleme ve değerlendirme işlevleri ile kalkınma planları, bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirecek ve Hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde, başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refah seviyesine ve istikrarına olumlu katkılar sağlayacak şekilde tasarlanmış ve kamu-özel sektör işbirliği anlayışına uygun bir yapıda kurulmuştur Vizyon ve Misyon Ajansın Vizyonu:

14 Bölgesinde yerel dinamikleri harekete geçirerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde öncü, ulusal ve uluslararası platformlarda saygın, tanınır ve etkin çalışan bir ajans olmaktır. Ajansın Misyonu: T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, bölgesinde ekonomik ve sosyal alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla hazırladığı plan ve programlar doğrultusunda, etkin teknik ve mali destekler ile yatırım ve tanıtım mekanizmalarını kullanan; uluslararası, ulusal ve yerel aktörlerle işbirliği içinde bölgenin kapasitesini ve rekabet gücünü geliştiren bir ajanstır Ajansın Temel Politikası ve Öncelikleri Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı kuruluşundan bugüne kadar personel istihdamına yönelik 4 kez yarışma sınavı düzenlemiştir yılında düzenlenen ilk sınavla mevcut durumda Ajans bünyesinde istihdam edilen 32 uzman ve 6 destek personelinden 21 uzman ve 1 destek personeli istihdamı sağlanmıştır yılında düzenlenen ikinci yarışma sınavı ile ise 10 uzman ve 1 destek personeli daha istihdam edilmiştir yılında ise iki ayrı yarışma sınavı düzenlenmiş; bunlardan ilkinde 2 destek personeli ve 1 iç denetçi, ikincisinde ise iki destek personeli ile ve 1 hukuk bölümü mezunu uzman istihdam edilmiştir yılının Eylül ayında yapılan son personel alımında ise 8 uzman ve 3 destek personeli alınmıştır. Ajansın icra organı olan Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile birlikte toplam 38 kişi ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Ayrıca hizmet alımı yolu ile santral, temizlik ve güvenlik/ofis hizmetlerini yürütmek üzere Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinde toplam 10 kişi istihdam edilmektedir. Personelin birim bazındaki dağılımı ise şöyledir; Genel Sekreter, 1 İç Denetçi 1, Hukuk Müşaviri 1, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminde 1 Birim Başkanı 5 uzman, Program Yönetim Biriminde 1 birim başkanı ve 3 uzman, İzleme ve Değerlendirme Biriminde 1 birim başkanı ve 7 uzman, İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Biriminde 1 birim başkanı ve 2 uzman, 5 destek personeli ve hizmet alımı yolu ile çalışan 6 hizmet personeli Yatırım Destek Ofislerinde ise her ilde 2 şer olmak üzere toplam 8 uzman ve hizmet alımı yolu ile çalışan 3 hizmet personeli Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak üzere Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı içerisinde Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ile Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme uyarınca Ajansın günümüz koşullarına uyum sağlayan, kurumsallaşmış bir yapıya kavuşturulması ve yetkinliklere dayalı performans yönetim sisteminin kurulması amacıyla bütünsel nitelikli bir danışmanlık çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma kapsamında MPM uzmanları, Ajans personelinden oluşan bir proje ekibi ile birlikte çalışarak tüm personelin iş analizi yapılmış, grup toplantıları gerçekleştirilmiş ve sonucunda görev tanımları dokümanları ve organizasyon el kitabı oluşturulmuştur. Projenin ikinci kısmında ise yine tüm Ajans personeli ile birimler bazında toplantılar yapılarak performans yönetim sisteminin esasları belirlenmiştir. Sonrasında oluşturulan performans

15 kriterleri ve sistemle ilişkin detaylar Temmuz 2011 tarihinde tüm Ajansla paylaşılmıştır yılı başında birim çalışanları birim başkanları ile performans değerlendirme görüşmeleri gerçekleştirmiştir yılı performans değerlendirmeleri devam etmektedir. Ajansımız iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması, risklerin asgariye indirilmesi için Ajans faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması konularında gerekli tedbirlerin alınması gerekliliği ön görülmektedir.2011 yılının ikinci yarısında Ajansta risk yönetimi kapasitesini artırmak amacıyla RSM Bentley Jennison Firması ndan beş gün süren kapsamlı bir Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi alınmıştır. Eğitimde risk yönetimine ilişkin genel prensipler ve uluslararası uygulamalar, kurumda risk yönetimi çerçevesinin oluşturulması, İç kontrollerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risk yönetiminin içselleştirilmesi, risk yönetim sistemine katılan kişilerin sorumluluk ve rolleri konularında eğitim verilmiş olup konu ile ilgili uygulamalar yapılmıştır. Program sonunda, eğitimini başarı ile tamamlayan Ajans personelimiz Kurumsal Risk Yönetimi Eğitim Programı sertifikası almaya hak kazanmıştır. Ayrıca, Ajans çalışmalarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak amaçlarıyla birim bazında iş yükü çalışmalarını gösteren İş Yükü Analizi çalışmları yapılmıştır. Ajans kuruluşunun ikinci yılı olan 2010 yılı içerisinde kurumsallaşmasını büyük oranda tamamlamış ve mali desteklere odaklanmış bir ajans olarak görülmektedir ve 2010 yılı bölge paydaşlarıyla ortak çalışmaların ve bölge planının uygulanması kapsamında birçok girişimin başlatıldığı bir yıl olmuştur. Bu kapsamda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı dâhil olmak üzere bütün bölge aktörleri için bölgesel kalkınma faaliyetlerinin ana çerçevesini belirleyecek ve ajansın destek faaliyetlerine esas teşkil edecek bir belge olarak kabul edilen ve DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda hazırlanan ve Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP) Ana Planı yol gösterici olmuştur. Orta Karadeniz Bölgesi nin vizyonu, Türkiye nin Karadeniz e açılan kapısı olmuş, yaşam kalitesini yükseltmiş ve çevreye duyarlı, rekabetçi ve hızla gelişen bir bölge olarak YHGP Ana Planı nda tanımlanmıştır. Bu vizyon, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişmeye ve rekabetçiliğe, ekolojik dengelere duyarlılığa bakış açısını da güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. Bu vizyon ile uyumlu olarak, TR83 Bölgesi için belirlenen stratejik amaçlar aşağıda verilmiştir: 1. Etkin bir mekânsal organizasyon oluşturulması, 2. İnsan kaynaklarının ve toplumsal yapının geliştirilmesi, 3. İşletmelerin rekabet gücünün artırılması ve dışa açılma, 4. Ekolojik dengelerin, çevrenin korunması ve durumunun iyileştirilmesi ve 5. Kurumsal yapının güçlendirilmesidir. Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Ana Planı nda ortaya konan hedefler, stratejik amaç ve öncelikler de dikkate alınarak tespit edilen alanlara yönelik olarak; bölgesel programlar ve bunlara uyumlu olarak geliştirilen destek mekanizmaları yoluyla bölge potansiyelinin harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, bölgenin tanıtımı yoluyla ulusal ve uluslararası yatırımların bölgeye çekilmesi ve böylelikle bölgenin potansiyel ve kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımının sağlanmasına öncelik verilmektedir. Bu doğrultuda, Ajans tahsis edilen kaynakların stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda etkin ve verimli şekilde

16 kullanılması ilkesine bağlı kalarak aşağıda sıralanan temel görev ve öncelikleri yerine getirmeye çalışmaktadır: Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmek, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölge plan ve programlarının oluşturulmasına etkin bir şekilde katkıda bulunmak ve bunların etkili bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetleri desteklemek, TR83 Bölgesi nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) faaliyet gösteren aktörlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemek suretiyle ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak, Katılımcı, yenilikçi, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğa sahip ve çözüm odaklı bir anlayış çerçevesinde; merkezi ve yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi ve bütün aktörler arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletişim sürecinin oluşturulmasına katkı sağlamak, İnsan odaklı bir gelişme ve iyi yönetişim anlayışına bağlı kalarak doğal ve kültürel varlıkların korunmasına, bölgenin beşeri sermayesi ve maddi kaynaklarının sürdürülebilir bir çerçevede, etkili ve verimli şekilde kullanılmasına, yatırım ortamının iyileştirilmesine, bölgenin tanıtımı ve yatırım potansiyelinin promosyonuna, iç dinamikleri harekete geçirerek ortaklık ve işbirliğine dayalı, büyümeyi teşvik eden yatırım ve girişimleri destekleyen çalışmalar yapılarak istihdam ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetlere destek vermek, Ajans tarafından yürütülecek bütün faaliyetlerde açıklık, adalet, tarafsızlık ve eşit muamele, toplumsal mutabakat ve katılımcılık, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, etkinlik, erişilebilirlik, öngörülebilirlik ve hesap verilebilirliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak. Ajans, bölgenin ihtiyaçlarını gözeterek, belirtilen tüm bu amaçları gerçekleştirebilecek, planlama ve programlama faaliyetlerini destekleyebilecek, gerekli koordinasyon kabiliyetini haiz, teknik kapasitesi yüksek, bölgenin gelişme strateji ve politikalarının oluşturulmasını ve uygulanmasını desteklemek üzere iyi yönetişim ilkeleri temelinde bölgedeki ilgili tüm aktörlerinin de desteği ile etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir Teşkilat Yapısı Ajansın teşkilat yapısı 5449 sayılı Kanun un 7 nci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; Ajans Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi nden müteşekkildir. Aynı kanunun ilgili maddelerine göre Yönetim Kurulu karar organı, Kalkınma Kurulu danışma organı, Genel Sekreterlik icra organıdır. Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu nun 12 Ağustos 2009 tarih ve 1 Sayılı kararı ile belirlenmiş olan ve 28 Eylül 2010 tarihli 7 Sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiş olan Ajansın teşkilat şeması aşağıda gösterilmektedir.

17 1.4. Fiziksel Kaynakların Durumu Ajansımız, Genel Sekreterlik hizmetlerini yürütmek üzere kiralanmış olan Kale Mahallesi Şükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 İlkadım/SAMSUN adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ajans, net 850 m² kullanım alanına sahip olan hizmet binasında 40 uzman ve destek personelinin çalışabilmesine imkân tanıyan açık ofisi, 1 adet 80 kişilik toplantı salonu ve 2 adet 40 kişilik toplantı salonu, bekleme ve görüşme salonları ile hizmet vermektedir. Ayrıca, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde yatırım destek çalışmalarının sürdürüldüğü 4 adet Yatırım Destek Ofisinin donanım ve tefrişat işlemleri tamamlanmış ve her bir ofiste ikişer uzmanın görevlendirilmesi sağlanmıştır. Anılan ofislerin resmi açılışları 2010 yılında Çorum, Amasya Tokat ve Samsun ofisleri için sırasıyla 9 Ağustos, 28 Eylül, 30 Kasım ve 28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ajansımızın yakın gelecekte fiziki altyapısını güçlendirmek amacıyla Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Organize Sanayi Bölgesi nde 5000 m 2 lik bir alan süresiz ve bedelsiz olarak Ajansa tahsis edilmiştir. İlgili alanda Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında AB fonlarıyla gerçekleştirilecek olan Orta Karadeniz Bölgesinin Rekabetçiliğinin Artırılması projesinden Ajansın tüm faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirebileceği yeterli alana ve müştemilata sahip 3 katlı bir hizmet binasının yapılabilmesi için gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir.

18 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında, hizmete ilişkin iş ve işlemler yerine getirilirken yönetim ve üretim hayatında birçok kolaylıklar sunan bilişim teknolojilerinden en etkin biçimde faydalanılmaya çalışılmakta olup Ajans Genel Sekreterlik hizmet binasında, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek Ofisleri nde bilgi sistemleri yazılım ve donanım altyapıları tamamlanmıştır. İnternet Erişimi Ajans Genel Sekreterlik hizmet binasında 2 adet ana sunucu bulunmaktadır. Sunuculardan birisi alan sunucu olarak kullanılırken diğer sunucu web sunucu olarak faaliyet göstermektedir. Ajans Genel Sekreterlik hizmet binasındaki ve Samsun Yatırım Destek Ofisi ndeki kullanıcıların internet çıkışları alan sunucu üzerinden sağlanırken web sunucu üzerinde web sitesi yayını, ftp ve elektronik posta sunucu yayın hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Alan sunucunun internet erişimi 32 Mbps lık limitsiz VDSL bağlantı ile web sunucunun internet erişimi ise 2 Mbps lık limitsiz simetrik G SHDSL bağlantı ile gerçekleşmektedir. Ayrıca üzerinde VOIP teknolojisi ile kamera sistemlerini barındıran 8 Mbps lık limitsiz ADSL bağlantı bulunmaktadır. Yatırım Destek Ofislerinin internete erişimleri ise aşağıdaki tabloda verilmektedir: Tablo: YDO İnternet Erişimleri Amasya Yatırım Destek Ofisi Çorum Yatırım Destek Ofisi Tokat Yatırım Destek Ofisi 8 Mbps lık limitsiz ADSL 8 Mbps lık limitsiz ADSL 8 Mbps lık limitsiz ADSL Bilişim Altyapısı Ajans Genel Sekreterlik hizmet binasının yanı sıra Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek Ofislerinde de bilişim teknolojilerinden etkin biçimde faydalanılmaya çalışılmaktadır. Ajans internet sitesi yayını, elektronik posta hizmeti, güncel virüs koruma servisi, güvenlik duvarı, ağ yazıcıları, ağ yönetimi ve yedekleme gibi hizmetler düzenli ve sürekli olarak yerine getirilmektedir. Web ve Alan Sunucu Sanallaştırma - Birçok fiziksel sunucuyu, tek bir fiziksel sunucu üzerinde çalışan sanal sunucular olarak konsolide etmek. Temel olarak baktığımızda sanallaştırma fiziksel bir donanım üzerinde Hypervisor yazılımı sayesinde birden çok işletim sistemini birbirinden bağımsız olarak çalıştırmaktır. Bu sayede yönetilebilirlik, yedeklilik ve ekonomik anlamda bize pek çok avantaj sunulmaktadır. Bu avantajlara şu şekilde özetlenebilir; Sistem odalarında daha az fiziksel sunucu çalışacağından elektrik tüketimi çok daha az olacaktır. Elektrik tüketiminin azalması sayesinde açığa çıkan sıcaklık da oldukça azalacaktır. Bu sayede soğutma ihtiyacı da azalacağından ikinci elektrik tasarrufu da yapılmış olmaktadır. Projelerde istenen test ortamlarının uzun satın alma süreçlerine gerek kalmadan sanal makineler üzerinde karşılanabilmesi sayesinde ekstra donanım maliyetlerinin önüne geçilebilmektedir.

19 Sanal makinelerin ihtiyaçları doğrultusunda donanım özelliklerinin (işlemci sayısı, bellek ve disk alanı gibi) çok daha rahat düzenlenebilmesi sayesinde büyük yönetimsel kolaylıklar getirmektedir. Fiziksel sunucuların üzerinde tek bir rol çalıştırmanın (print server, file server, dhcp, antivirüs server vb.) sonucunda ilgili sunucunun performansının sadece %10-15 ini kullanması nedeniyle oluşan atıl gücün tamamına yakınının kullanılabilmesi sayesinde verimlilik kazandırmaktadır. Sanallaştırma sunucularının cluster ortamında çalıştırılması sayesinde hizmet devamlılığı arttırılmakta ve felaket senaryolarında çok daha hızlı çözüme ulaşılmaktadır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın mevcut sisteminde bulunan iki adet HP ana makine üzerine kurulu Hyper-V sanallaştırma platformunu yük devretme küme grubu içerisine taşıyarak bir fiziksel sunucuda sorun olduğunda sistem sorun yaşayan fiziksel sunucu üzerine çalışan sanal sunucuları otomatik olarak diğer ana makine üzerine taşıyacak ve böylelikle fiziksel sunuculardan kaynaklanan arıza durumunda sistem bundan etkilenmeyecek ve iş sürekliliği sağlanmış olacaktır. Bu yapı Server 2008 R2 üzerindeki yük devretme küme rolü ile mümkündür. Yük devretme küme yapısını oluşturabilmek için sistem paylaşımlı belleğe ihtiyaç duymaktadır. Bu bellek ile sanal sunucularımızı hem daha güvenli bir disk sisteminde hem de 6Gbps SAS arabirim ile sunucular üzerinde kullandığımız yerel disklere göre iki kat daha hızlı bir yapıya kavuşmuş oldu Alan sunucuya kurulan Active Directory yazılımı ile sunuculardaki dizin hizmetleri sağlanmaktadır. Kullanıcıların bütün bilgileri sunucuda saklanmakta olup sunucuda gezici profiller ve gruplar oluşturulmuştur. Kullanıcıların yetkilendirilmesi sunucu üzerinden sağlanmaktadır. Ajans bilgisayar ağına bağlı herhangi bir bilgisayarda kullanıcılar kendilerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini girme sureti ile profillerindeki bilgi ve belgelere ulaşabilmektedirler. Sunucular için 2 adet Microsoft Windows Server 2008 yazılım paketi alınmıştır ve kullanıcıların sunucuya erişimleri için 50 adet Microsoft Windows Server Cal 2008 User Cal yazılım paketi alınarak erişimleri sağlanmıştır. Ayrıca kullanıcılar uzak masaüstü bağlantısı yaparak kendi kullanıcı ad ve şifrelerini girme suretiyle ofis dışında da profillerindeki bilgi ve belgelere ulaşabilmektedirler. Sunucuların yedekleri ise HP Data Protector Yedekleme Yazılımı ile günlük periyotlarla alınmakta ve harici disklere kaydedilmektedir. Ayrıca ajansın fiziki güvenliği; Ajans merkez ofisinde 5, Samsun Yatırım Destek Ofisinde 12 olmak üzere toplam 17 kamera ile sağlanmaktadır. Kamera kayıtları düzenli bir şekilde harici disklere yedeklenmektedir. Gelen ve giden aramalar ise ses kayıt cihaz ve programı ile düzenli olarak kaydedilmekte ve bunlar düzenli bir şekilde yedeklenmektedir. Bunlara ek olarak Ajans merkez binası ve yatırım destek ofisleri arasında ücretsiz iletişimi sağlayan VOIP teknolojisi mevcut bulunmaktadır. Yayın Hizmetleri Web sunucusu üzerinde Ajans resmi web sitesi yayını ve elektronik posta sunucu hizmeti gerçekleştirilmektedir. Bunun için ticari bir web hosting otomasyonu olan Plesk yazılım paketi satın alınmıştır. Bunun yanında web sunucuya ftp sunucu kurularak dışarıdan dosya paylaşımına imkân sağlayan file transfer protocol hizmeti hayata geçirilmiştir. Güvenlik Güncel virüs koruma servisi, güvenlik duvarı gibi hizmetler aşağıdaki yazılımlar ile geçekleştirilmektedir.

20 Fortigate Firewall Network İnternet ve Güvenlik Cihazı FortiAnalyzer Firewall Yönetim Yazılımı ve Log Sistemi 50 kullanıcılı ESED ENDPOINT Antivürüs Programı 2. Eğitim yıllarında Kalkınma Ajansları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanan Ajans personelinin gelişimine yönelik eğitim programları kapsamında planlama, programlama ve özel alan araştırmaları; proje ve faaliyet destekleme mekanizmaları ve uygulama süreçleri ile izleme bilgi sistemleri ve değerlendirme yöntemleri hakkında sırasıyla Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetim Birimi ve İzleme ve Değerlendirme Birimleri ilgili kurum ve kuruluşlardan eğitim almıştır. Ayrıca 2010 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği görevlendirmeleri yapılan Yatırım Destek Ofisleri, yatırım destek hizmetleri ve yatırım süreçleri hakkında Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan eğitim almıştır. Ayrıca 2011 yılında Ajans personelinin tamamının katılım sağladığı eğitim programları düzenlenmiştir. Bunlardan ilki Şubat ayında Milli Prodüktivite Merkezi uzmanlarından alınan Problem Çözme Teknikleri ve Performans Yönetim Sistemine ilişkin 2 günlük bir eğitim, ikincisi Mart ayında bölge paydaşlarıyla beraber katılım sağlanan Kamu İhale Mevzuatı na ilişkin 4 günlük eğitim ve son olarak Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen Samsun İl Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Mevzuatı na ilişkin yarım günlük eğitim programıdır. Her yıl tüm ajans personeli en az 10 gün süreyle ajans görevleriyle ilgili eğitim almaya devam etmektedir. Ajans personeli tarafından 2009 yılında katılım sağlanan toplantı, seminer ve konferanslar aşağıdaki gibi özetlenmiştir; Toplantı Toplantı Konusu Düzenleyen Kurum Tarihi IPA Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi ve Ajans adına uygulanmakta olan projeye yönelik müzakere Sanayi Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin katılımı ile Türkiye de Kalkınma Ajansları temel konulu Kentsel Pamukkale Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Eğitimi DPT Bütçe muhasebe uygulamaları ve programlarının Özel şirket kullanımına yönelik eğitim Sosyal Kalkınmanın Yönetişimi temalı sempozyum TEPAV ve ODTÜ Sosyal Politika Programı

21 Samsun İhracatı Geliştirme Projesi Ortak Akıl Toplantısı Kalkınma Ajanslarının Yönetiminin Güçlendirilmesi Semineri IPA Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı kapsamında düzenlenen PRAG Satın alma Prosedürleri eğitimi ve Ajans adına uygulanmakta olan projeye yönelik müzakere Bölgesel gelişme, analiz teknikleri, bölge planlaması, yatırım destek ve tanıtım stratejileri, plan program proje ve Kalkınma Ajansları mevzuatı eğitim programı Bölgesel Gelişme konusunda Romanya ve İngiltere örneklerinin gösterildiği, yeni kurulan kalkınma ajanslarıyla bilgi ve tecrübelerinin paylaşıldığı toplantı Samsun TSO DPT ve Alman Hükümeti Sanayi Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin katılımı ile DPT Almanya Avrupa Politika Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilatı 2010 yılında katılım sağlanan toplantı, seminer ve konferanslar aşağıdaki gibi özetlenmiştir; Toplantı Toplantı Konusu Düzenleyen Kurum Tarihi Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi- Etkilenebilirlik Değerlendirilmesi Dünya Bankası/Çevre ve Orman Bakanlığı Çalıştayı Tecrübe Paylaşım Programı İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Hizmet içi Eğitim Programı OKA,DPT Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi VI. KOBİ Zirvesi-Değişen Piyasalarda KOBİ lere Yol TOSYÖV,KOSGEB,TOBB Haritası Stratejik Planlama Paydaş Çalışması Bafra TSO Garanti Anadolu Sohbetleri Samsun Toplantısı Dünya Gazetesi, Garanti Bankası TÜYAP Konya 8. Tarım, Hayvancılık ve Süt TÜYAP Endüstrisi Fuarı Ulusal Pazarlama Teknikleri Samsun TSO İzmir Mermer Fuarı İZFAŞ İzleme Bilgi Sistemi MEVKA, ÇKA, DAKA, Karacadağ, OKA ESRI Kullanıcıları Toplantısı İşlem CBS Samsun Lojistik Kongresi Samsun TSO TR52 Bölge Planı Vizyon Belirleme Toplantısı Mevlana Kalkınma Ajansı Samsun da AR-GE ve İnovasyon Samsun TSO Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımı ve Gelecek Kuşaklar İçin Fırsat Eşitliği TÜSİAD, Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu İzleme Bilgi Sistemi MEVKA, ÇKA, DAKA, Karacadağ, OKA İzleme ve Değerlendirme Birimleri Tecrübe ve Bilgi Çukurova Kalkınma Ajansı Paylaşımı Türkiye nin AB ye Üyelik Sürecinin Önündeki KASİAD Engeller Kalkınma Bankasının Kredi Desteklerinin Çorum Çorum TSO İşletmelerine Tanıtımı KOSGEB Yeni Destek Programı Tanıtım Toplantısı Samsun KOSGEB Hizmet Müdürlüğü II. Bayezid Külliyesi İmaret Kısmının Koruma- Amasya Valiliği Kullanma Dengesi İçerisinde Turizme Kazandırılması Toplantısı Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Dış Paydaş Çalıştayı Tokat TSO

22 KOSGEB Destekleri Tanıtım Toplantısı KOSGEB Tokat Sinerji Odağı Kalkınma Ajansları Hizmet içi Eğitim Programı DPT, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Amasya KOBİ Seri Üretim Destekleme ve Geliştirme Amasya ESOB Eğitim Merkezi Projesi Tecrübe Paylaşım Ziyareti Merkezi Finans ve İhale Birimi Performans Yönetimi Eğitimi Ergmer Danışmanlık Çevre Düzeni Planı Tadilat Değişikliği ve 1/ Çorum İl Özel İdaresi Ölçekli Şehir İçi Planı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS) DPT Performans Yönetimi Modülü Kayıtdışı İstihdama Kayıtsız Kalmayın Projesi Hitit Üniversitesi KOBİ Stratejisi Eylem Planı Ortak Akıl KOSGEB Çalıştayı Ören Yerleri ve Kazı Çalışmaları Sempozyumu Çorum Müzesi Avrupa Birliği ne Uyum, Danışma ve Yönlendirme ABGS Genel Sekreterliği Kurulu nun Genişletilmiş Kurul Toplantısı Yatırım Destek Faaliyetlerine İlişkin Çalışma Ziyareti Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (YDTA) İnsan Kaynakları Eğitimi Çözüm İnsan Kaynakları Ulusal Nüfusbilim Kongresi Nüfusbilim Derneği, ODTÜ, UNFPA Lojistik Mastır Planı SWOT Analizi Toplantısı Samsun TSO Türkiye de Yerel Yönetimlere Yönelik Eğitim Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Tokat Tarım İl Müdürlüğü Samsun-Çorum-Tokat Çevre Düzeni Planı revizyon Samsun İl Özel İdaresi toplantısı ve SWOT analizi Yazmacılık Müzesi Projesi Başlangıç Toplantısı Has Özgen Tekstil Amasya İlinde Jeotermal Kaynakların Geliştirilmesi Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Turhal Kadın Girişimciliğini Güçlendirme Merkezi Turhal Kaymakamlığı Projesi Açılış Toplantısı Bölgesel Planlamada Kapasite Gelişimine Giriş DPT ve Public One Company Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi Hitit Üniversitesi, Çorum TSO Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Beceri 10) Bölgesel Planlamada Kapasite Gelişimi DPT ve Public One Company Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi TÜMMER Toplantısı ve Natural Stone 2010 Fuarı TÜMMER Şirketleri ve Karlılıklarını Büyüten Pazarlama Akbank Stratejileri Bölgesel Planlamada Kapasite Gelişimi Strateji DPT ve Public One Company Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı? Konulu Konferans Samsun KOSGEB ve TSO Yatırım Teşvik ve Uygulamaları Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bankası A.Ş Rusya Federasyonu Pazarlarına Giriş ve İhracatta IGEME, Samsun TSO Devlet Yardımları İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi Public One Company Yenilik Transferi-Transfer of Innovation DPT ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS) Bütçe ve Muhasebe Modülü Eğitimi - Gerçekleştirme DPT

23 Görevlileri Bölgesel Kalkınma ve İş Dünyasının Rolü TURKONFED Tedarik Zinciri, Lojistik ve Samsun a Katkısı Samsun İl Özel İdaresi VI. Bölgesel İnovasyon Forumu Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Ülke Masaları ve İhracata Yönelik Devlet Yardımları IGEME, Tokat TSO Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS) Bütçe ve DPT Muhasebe Modülü Eğitimi- Muhasebe Yetkilileri Avrupa Birliği Uyum, Eşgüdüm ve Koordinasyon Samsun Valiliği Kurulu Toplantısı Kümelenme ve Kümelenme Uygulamaları Samsun İl Özel İdaresi Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörlerin Rekabet Analizi Projesi-Kanaat Önderleri Toplantısı Samsun İl Özel İdaresi 2011 yılında katılım sağlanan toplantı, seminer ve konferanslar aşağıdaki gibi özetlenmiştir; Faaliyet Tarihi Toplantı /Eğitim/Seminer Konusu Düzenleyen Kurum Rekabet Alanında Küme Destek Programının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Geliştirme Projesi Samsun Saha Analizi Toplantısı Ülke Masaları Tanıtımı Çorum TSO, İGEME Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörlerin Rekabet Analizi Projesi Kapsamında Düzenlenen Kümelenme Uygulamaları Konulu Konferans Samsun İl Özel İdaresi AR-GE Daire Başkanlığı Ülke Masaları ve İhracata Yönelik Devlet Yardımları Semineri Bölge Hafıza Merkezi Çalıştayı (Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı hazırlık çalışmalarına ilişkin toplantı) Kalkınma Ajansları İzleme ve Değerlendirme Birimleri Tecrübe Paylaşımı Toplantısı Halkbank KOBİ Destekleri ve Yurtdışı Kaynaklı Kredi İmkanları Bilgilendirme Toplantısı Halkbank KOBİ destekleri ve Yurtdışı Kredileriyle ilgili bilgilendirme toplantısı İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi (İGEME) Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Çukurova Kalkınma Ajansı Halkbank - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Halkbank, Tokat TSO KADHİM Projesi Açılış Toplantısı Amasya İl Özel İdaresi Kümelenme İstişare Toplantısı Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Ankara Kalkınma Ajansı Besicilik Konulu Toplantı Güç Gıda A.Ş., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanayi Politikasının Yönetişimi" temalı 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu TEPAV AR-GE, Yenilik ve Teknoloji Politikaları Forumu TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve ODTÜ-TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Yönetim HİTİTSİAD Torna Tasarım ve Üretim (Cad/Cam) Operatörü Yetiştirme projesinin (GİMEP) tanıtım toplantısı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS) Eğitimi Hak-iş Konfedarasyonu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi DPT

24 GEF Bölgesel Tanıtım Toplantısı TC Çevre ve Orman Bakanlığı DPT Hizmet içi Eğitimi DPT KAYS "Proje Destek Faaliyetleri Yönetimi" DPT modülü çalışmaları Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından EMITT Turizm Fuarı TUYAP Akıllı Bölgesel İhtisaslaşma Stratejileri (Smart Regional Specialisation Strategies) Tokat Mermer Endüstrisi Sektörel Araştırma Projesi Tanıtım Toplantısı Ankastre Ürün Sektöründeki Kümelenme Değerlendirme Toplantısı Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) bileşeni olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) tanıtım toplantısı Tokat Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kurumu 'nun 2010 yılı faaliyetleri ve 2011 çalışma programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) Performans Yönetim Sistemi ve Problem Çözme Teknikleri hizmet içi eğitimi Küresel Çevre Fonu (GEF), kuruluşunun tanıtılması, farkındalığının artırılması amacıyla düzenlenen çalıştay Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington, New York ve Atlanta şehirlerinde düzenlenen Young Turkey/Young America Genç Liderler Değişim Programı Üniversitelilerin Girişimciliklerinin ve İstihdam Edebilirliklerinin Desteklenmesi (ÜGİSED) projesinin tanıtım toplantısı EURADA, Avrupa Komisyonu Bölgesel Gelişme Dairesi Tokat Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Merzifon OSB DPT Bilgi Toplumu Dairesi Tokat Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kurumu OKA, MPM T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Amerika Birleşik Devletleri Atlantik Konseyi ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Hitit Üniversitesi Samsun İli Ekonomi Değerlendirme Toplantısı TOBB - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası KOBİ Zirvesi TOSYÖV, KOSGEG, TOBB, İTO Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Planlama ve Programlama-Yatırım Destek Ofisleri modülleri değerlendirme toplantısı Çukurova Kalkınma Ajansı Küme Destek Programının Geliştirme Projesi çalışma toplantısı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi OKA, KİK Hollanda-Türkiye Eşleştirme Projesi Hollanda Büyükelçiliği, Hollanda Başkonsolosluğu ve Hollanda Ticaret Teşvik Merkezi Türkiye Temsilciliği Samsun-Almanya İşbirliği Günü Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği - Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Teknolojik Eğitim Merkezi (YEKTEM) Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Fırsat Eşitliği Komisyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Yaşlı Bilimleri ve Teknolojileri

25 Vakfı (TÜYEV) Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi T.C Kalkınma Bankası, ORAN Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS) DPT Gözden Geçirme Toplantısı Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Ortak Yönetim Otoritesi (JMA) Programı'nın tanıtım toplantısı KKYDP tanıtım toplantısı Çorum İl Tarım Müdürlüğü E-FACTOR - Training Course on Education to İsveç Ulusal Ajansı Employability Bölgesel Girişim Sermayesi konulu konferans Ankara Kalkınma Ajansı ve DPT Tokat yazmacılığı ile ilgili GOP Üniversitesi Öğretim Görevlisi Köksal Pabuçcu tarafından hazırlanan "Ihlamur Ağacı'nın Kalemkar Nazlı Yüzü" adlı belgesel çalışmasının tanıtım toplantısı Gazi Osman Paşa Üniversitesi Proje Teklif Çağrısı Süreci ve Yönetimi" Deneyim paylaşımı toplantısı Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ulusal Bilgi Noktası-NIP eğitimi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT-PSP) Bilgilendirme Toplantısı KUZKA ABGS Devlet Planlama Teşkilatı Çorum Kentsel Strateji Çalıştayı Çorum İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), OKA İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) DPT Toplantısı Canik Kent Konseyi- Çalışma Grubu Canik Kent Konseyi Sanayi Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Operasyonel Programı (BROP) Koordinasyon ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen Teknik Yardım Projesi kapsamında düzenlenen Proje Geliştirme Çalıştayı Organizasyonel Yeniden Yapılanma ve Performans Yönetim Sistemi toplantısı MPM Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Arama Forumu Bielsko-Biala Bölgesel Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa düzenlenen personel değişim programı Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı IV European Conference-Framework, Quality and Impact of Young Europeans' Learning Mobility Doğu Anadolu Bölgesi Büyükbaş Hayvancılık Çalıştayı Çevre Düzeni Planı Planlama Portalı ve Plan Tadilat Otomasyonu Çalıştayı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) ve Ortak Yönetim Ototitesi OKA, ARRSA Taşınır Mal Yönetimi Eğitimi TODAİ Uluslararası Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (ICTSD), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Kalkınma Merkezi (OECD DEV) ve diğer bazı kurumlar Alman Ulusal Ajansı SERKA, DAKA, KUDAKA, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı

26 CIP Girişimcilik ve Yenilikçilik Programı Eko İnovasyon teklif çağrısı ulusal bilgilendirme günü kapsamında düzenlenen program Young Turkey/Young America Genç Liderler Değişim Programı'nın ikinci bölümü T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve İstanbul Sanayi Odası Amerika Birleşik Devletleri Atlantik Konseyi ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Fizibilite Uygulama Eğitimi T.C Kalkınma Bankası Aile Şirketlerinde Fark Yaratmak: Kuşaklar PricewaterhouseCoopers Boyunca Kalıcı Büyüme Konulu Seminer İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi OKA Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği İçin KOBİ'lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi Küme Geliştirme Yerel Çalıştayı Danışmanlık Firması - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Müsteşarlığı - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Samsun TSO'da düzenlenen Küme Geliştirme Samsun TSO toplantısı Kümelenme Projesi Bilgilendirme Toplantısı Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ecorys - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Mevzuatla SGK'da Meydana Gelen Değişiklikler konulu panel Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı-Tokat Sosyal Güvenik Kurumu Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tokat Ticaret ve Sanayi Odası düzenlenen Tokat Kümelenme Temelli Ekonomik Kalkınma Stratejilerinin Belirlenmesi amacıyla hazırlanması düşünülen proje ile ilgili bilgilendirme toplantısı Kalkınma Ajansları Konferansı KUDAKA People to People 2011 Eko Turizmin AB Komisyonu Desteklenmesi Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliği ile OKA düzenlenen Yangından Korunma Teknikleri Eğitimi Lojistikle Eğitiliyoruz" Projesi Samsun'un Lojistik Stratejisi Samsun İl Özel İdaresi Nehir Havzaları Yönetimi kapsamında Karadeniz Bölgesindeki Su ve Atıksu Alanında Gelişen Çevresel Altyapı Projelerinin Tartışılması toplantısı Karadeniz Görev Gücü, DABLAS Samsun Tarım Master Planı Çalıştayı Samsun İl Özel İdaresi İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)/İnkübatörler Konferansı Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Geliştirme Toplantısı Technopolis Grup DPT Kurumsal Risk Yönetimi Bentley Jennison Kalkınmada yerel Dinamikler Sempozyumu Türkonfed, Kalkınma Bakanlığı Kadın Dostu Kentler Toplantısı UNDP Samsun Valiliği Küme Anketi Eğitimi Kalkınma Bakanlığı TÜİK Resmi İstatistik Programı TÜİK ''Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Yatırım Fırsatları ve Kamu Destekleri Çalıştayı'' Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

27 Hayat Boyu Öğrenme Programı Hareketlilik Projeleri Ulusal Ajans 2012 yılında katılım sağlanan toplantı, seminer ve konferanslar aşağıdaki gibi özetlenmiştir; Faaliyet Tarihi Toplantı /Eğitim/Seminer Konusu Düzenleyen Kurum Samsun Turizm Master Planı Değerlendirme Toplantısı Samsun İl Özel İdaresi Hitit Üniversitesi DFD Projesi Kapanış Töreni Hitit Üniversitesi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı - Kalkınma Kurulu Toplantısı Hitit Üniversitesi İşgücü Piyasası Araştırması Sonuç Toplantısı Kamu Kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına destek olarak, verimliliği artırmak amacıyla, risk odaklı süreç analizi ve performans yönetimi toplantısı DOKA Hitit Üniversitesi Çorum İl Özel İdaresi Kadın Dostu Kentler Projesi Toplantısı UNDP-Valilik Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi Kalkınma Bankası Yenilenebilir Enerji Konferansı Hitit Üniversitesi Kalkınma Ajansları Planlama Birimleri Tecrübe Paylaşımı Toplantısı Karacaköy Biyogaz Enerji Santrali (BES) Projesinin bilgilendirme toplantısı Samsun Turizm Master Planı Değerlendirme Toplantısı 2011 KÖYDES uygulamaları ve Bir Model olarak KÖYDES in Kırsal Kalkınma Programı olması konulu değerlendirme toplantısı Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri MARKA Büyük Menderes Enj. Biyokütle Mad. Elk. Ürt. Müh. ve İnş. A.Ş. Samsun İl Özel İdaresi Çorum Valiliği Ulusal Ajans Yılı I.Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Tokat Valiliği Kadın Dostu Kentler Projesi Toplantısı UNDP-Valilik Yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Tokat Valiliği Turizm Çalıştayı Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Turhal Geleceğini Arıyor Arama Konferansı Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Sürdürülebilir Turizm Konferansı: Küresel ve Ulusal Deneyimler konulu toplantı Birleşmiş Milletler

28 Best Practices Fusion: 'Tech City' of London & Techno Cities in Ankara konulu toplantı Ankara Kalkınma Ajansı ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Rotaları Çalıştayının ikincisi Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çorum Valiliği Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi Türkiye Kalkınma Bankası Çorum TSO tarafından DFD kapsamında OKA destekli yürütülen projenin, TR83 Bölgesi Yenilenebilir Enerji Sektörü Toplantısı Çorum TSO Program Hazırlık Toplantısı Kalkınma Bakanlığı Vali Nurullah Çakır başkanlığında yapılan TEDGEM desteklerinin değerlendirildiği kahvaltılı toplantı Çorum Valiliği Kadın Dostu Kentler Projesi istihdam Komisyonu Toplantısı UNDP-Valilik Kalkınma Ajansları Konferansı Hazırlık Komitesi Toplantısı İpekyolu Kalkınma Ajansı Bölgesel Dinamikler ve Yönetişim Kalkınma Bakanlığı Yeni Türk Ticaret Kanunu Semineri Çorum TSO Yatırım Destek Ofisleri Mevzuat Geliştirme Çalıştayına Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı- Kalkınma Bakanlığı İzmir Ulusal İktisat Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Samsun Turizm Master Planı Değerlendirme Toplantısı El sanatları, müze mağazacılığı ve kültür endüstrisi konulu toplantı Samsun İl Özel İdaresi Çorum Valiliği Girişimcilik ve Girişimciliğin Finansmanı Eğitimi Kalkınma Bankası Kalkınma Ajansları Konferansı Hazırlık Komitesi Toplantısı Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Girişim Sermayesi Modeli Toplantısı Kalkınma Bakanlığı LOGIC Ortaklar Toplantısı- İspanya IES Vicente Espinel Girişimcilik ve Özkaynak Finansman Eğitimi Kalkınma Bankası TKDK 5. hibe çağrının bilgilendirmesi, TKDK nın desteklediği 4 projenin İmza töreni ve Çorum genelinde değerlendirme toplantısı TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü ve Çorum Valiliği Atıkların geri dönüşümü ile ilgili bilgilendirme toplantısı Çorum TSO Devlet Muhasebesi Kalkınma Bakanlığı Girişimcilik ve Özkaynak Finansmanı eğitimi Türkiye Kalkınma Bankası

29 Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi Bölgesel Projelere Destek Bileşeni İstişare Toplantısı AB Bakanlığı Yönetişim ve Bölgesel Dinamikler Eğitimi Kalkınma Bakanlığı Afrika Tanıtım Günü DEİK Samsun TSO AGORADA 2012 EURADA Gelir Gider Mevzuat Eğitimi Kalkınma Bakanlığı Enerji ve Çevre Fuarı ve Kongresi (ICCI) Sektörel Fuarcılık LDV Proje Yönetimi Toplantısı AB Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Seminerleri Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Engellilik Engel Değildir Konulu Panel Hitit Üniversitesi, Altı Nokta Körler Derneği ve Çorum Sakatlar Derneği İKG programı kapsamında desteklenen Çorum Hazır Elbiseciler Esnaf Odası tarafından yürütülen projenin açılış toplantısı Çorum Hazır Elbiseciler Esnaf Odası AB İl Daimi Komisyonu toplantısına Çorum Valiliği Kalkınmada Yerel Dinamikler Konulu Panel TÜRKONFED Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Kültür ve Turizm Bakanlığı Yönetişim ve Bölgesel Dinamikler Eğitimi Kalkınma Bakanlığı Uluslararası Eko Turizm Konferansı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı LOGIC Ortaklar Toplantısı- Fransa Radar-B İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri T.C. Kalkınma Bakanlığı ICT Kümelenme Konferansı İZKA Türkiye Sosyal Politikalarını Tartışıyor Koç Üniversitesi, ASPB ve Dünya Bankası Köprüler Programı Hazırlık Toplantısı Kalkınma Bakanlığı Elektronik Belge Sistemi Kullanımı İş Yazılım Kadınların Siyasal Hayata Katılımı Konferansı Valilik ve TSO

30 CPMR Balkan ve Karadeniz Bölgesi Komisyonu Genel Kurul Toplantısı Sinop Valiliği Kalkınma Ajansları ve Sosyal Politika Buluşması İKA Odundışı Orman Ürünleri Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Kadın Dostu Kentler 2 Projesi UNDP ve Valilik Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı OKA Kalkınma Kurulu OKA AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Bşk Çorum Sanayi Ticaret ve İstihdam Fuarı Tokat ta Devlet Tarafından Sağlanan Destekler Toplantısı Çorum Sanayi Ticaret ve İstihdam Fuarı Organizatörlüğü Tokat Valiliği Kadın İstihdamının Artırılması Projesi Proje Koordinatörliği 18.Tem.12 Köprüler Programı Toplantısı T.C. Kalkınma Bakanlığı Satın Alma Rehberi Revizyonu Çalıştayı T.C. Kalkınma Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Eğitimi T.C. Kalkınma Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Amasya İl Koordinasyonu AB Uyum ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Valilik Makamı KOBİ İşbirliği Kümelenme Projesi Danışma Kurulu Toplantısı Samsun TSO Amasya Doğal Taş Sektör Paneli Amasya TSO PLC ve SCADA Eğitimi Laboratuarı açılış töreni Hitit Üniversitesi Uluslararası Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu GOP Üniversitesi Ormancılık Müzesi Açılışı Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu GOP Üniversitesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Koordinasyon Kurulu Tokat Valiliği

31 Yakakent İlçe Çalışma Ziyareti OKA Yatırımda Cazibe Merkezi Amasya Amasya TSO Çocukların ve Gençlerin Sosyal Koordinasyonu (ÇOGEP) Projesi 2013 programı değerlendirme toplantısı Çorum Valiliği Genişletilmiş İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Çorum Valiliği KÖYDES Tahsisat Komisyonu Toplantısı Çorum Valiliği Kadın İstihdamının Desteklenmesi Teknik Destek Programı İş-Kur İl Müdürlüğü Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Mermer Sektörü Toplantısı Amasya Sanayi İl Müdürlüğü Çorum Bilişim Sektörü Çalıştayı Çorum YDO Yeni Yatırım Teşvik Sistemi E-Belge Eğitimi Ekonomi Bakanlığı Liderlik ve Pozitif Düşünce Konferansı Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik Sempozyumu Çorum Belediyesi Kırsal Kalkınmada Ekoturizm ve Organik Tarım Bilgilendirme Toplantısı Niksar Belediyesi Girişimcilik Konferansı Ankara TEPAV Ülke Günleri Toplantısı: Vietnam Samsun TSO Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri (GIAHS) Tanıtım Toplantısı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Samsun Kümelenme Konferansı Samsun TSO Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makine Küme Stratejisi ve Pilot Uygulama Toplantısı Uluslararası Rekabetçiliğe Giden Yolda Kümelenme Stratejik yerel yönetişim Projesi Çalışma Toplantısı Proje Koordinatörü Samsun TSO İçişleri Bakanlığı M.İ.G.M.

32 İmaret Kültür Merkezi Projesi Değerlendirme Toplantısı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı İl Özel İdaresi Atakum Belediyesi Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu ÇOPKOME Proje Koordinasyon Toplantısı ÇOPKOME İl Turizm Koordinasyon Toplantısı İl Kültür Turizm Müdürlüğü Çorum TEKNOKENT İmza Töreni Hitit Üniversitesi 18.Ara.12 İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı Ege İhracatçı Birlikleri AB Mali Destekleri Amasya Bili, Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı Yatırım Destek Ofisleri Mevzuat Çalıştayı Kalkınma Bakanlığı Salıpazarı İlçe Çalıştayı OKA Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantısı Üniversite-Sanayi Kalkınmada Dinamikler Sempozyumu TÜRKONFED Tokat Sempozyumu GOP Üniversitesi PSM OKA Kamu Zararı Eğitimi TODAİE LOGİC Ortaklar Toplantısı- Polonya DANMAR Computers Amasya İlçe Çalışmaları OKA AB Bölgesel Planlama Eğitimi Kalkınma Bakanlığı Avrupa Proje Planlama Eğitim Kursu- İtalya Pixel Yatırım Destek Ofisleri Mevzuat Çalışma Grubu Toplantısı Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi Kalkınma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı & Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politika Açılımları Toplantısı Kalkınma Bakanlığı

33 CBS Eğitimi OKA Yeni Teşvik Sistemi Bilgilendirme Eğitimi Ekonomi Bakanlığı AB Sertifika Programı GOP Üniversitesi & ATAUM Türkiye'de Bölgesel Kalkınmanın Yönetişim Araçlarının Güçlendirilmesi Projesi Eğitimi Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Yönetişim Araçlarının Güçlendirilmesi Projesi Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı AB de Bölgesel Planlama Eğitimi Kalkınma Bakanlığı Kalkınmada Yönetişim Araçlarının Güçlendirilmesi Kalkınma Bakanlığı KAYS Proje ve Faaliyet Destekleme Modülü Son Kullanıcı Eğitimi Kalkınma Bakanlığı- TÜBİTAK Girişimcilik ve Girişimcilik Finansmanı Eğitimi Kalkınma Bankası Operasyonel Programın Yönetimi, Uygulanması, İzlenmesi, Kontrolü ve Değerlendirmesi için Teknik Yardım Eğitimi Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı LOGIC Brettyofalu Toplantısı Ulusal Ajans Türkiye de Hayatboyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik Eğitimi Kalkınma Bakanlığı Arnavutluğun 100. Yıl Bağımsızlık Konferansı Arnavutluk İçişleri Bakanlığı, UNDP ART Gold Programme 3. Kurumsal Kimlik Çalışmaları Kurumsal kimlik çalışmalarının özenle sürdürülmesinin Ajans ın başarısında en büyük etkenlerden birisi olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda 2010 yılında kartvizit, antetli kağıt, zarf ve hizmete ilişkin evrak, kayıt ve kontrol defterleri ile benzeri kırtasiye malzemelerinin tasarımı yapılarak ilan edilen mali destek programları, kalkınma ajanslarının yasal mevzuatı ve kurumun çalışmalarını yansıtan diğer broşürlerle birlikte bastırılmıştır. Ayrıca Ajansın hizmet verdiği Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin tanıtımı ile Ajansın hizmet binası ve kuruluşundan bugüne kadarki çalışmalarını içeren bir tanıtım filmi hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır. Yine tanıtım faaliyeti kapsamında özellikle yurtdışı ziyaretlerimizde kullanılmak ve yabancı yatırımcıya yol göstermek adına Invest in Middle Black Sea adlı tanıtım broşürü hazırlanmıştır. Dokümanda Türkiye nin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, doğrudan

34 yabancı yatırım istatistikleri ve Türkiye nin bu konuda yabancı yatırımcıya sağladığı avantajların yanı sıra bölge özelinde, bölgenin kapsadığı illerin karşılaştırmalı avantaja sahip oldukları alanlara ilişkin yatırımcılara bir perspektif sunulmaktadır. HAZIRLANAN DİĞER DOKÜMANLAR İstatistiklerle TR83 (2010 & 2012) TR83 Bölgesi Mevcut Durum Analizi (2010 & 2012) İngilizce OKA Activity Report (2010 & 2012) TR83 Bölgesel Gelişme Planı Broşürü Ukrayna ve Rusya Ülke Raporları Romanya ve Bulgaristan Ülke Raporları Türkiye de Sağlanan Teşvik ve Destekler Girişimcilik Kavramı ve Türkiye de Girişimcilik TR83 Bölgesi İnsan Kaynakları Analizi EURADA 2010 Konferans Konuşmaları AGORADA 2012 Konferans Konuşmaları Kalkınma Kurulu Tarım, Turizm, Sağlık Ekonomisi Alt Komisyon Raporları Türkiye ve TR83 Bölgesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma Program ve Projeler ile OKA (Türkçe & İngilizce)

35 TR83 Bölgesi nin geleceğin Türkiye si içindeki konumunun, bugünkünden daha ileri bir düzeyde olabilmesi için, bölgenin yenilik yapabilme kapasitesini geliştirmesi temel bir önceliktir. Bu amaçla Ajansımız tarafından 2011 Aralık ayında Mutabakat ve Vizyon Belirleme Çalıştayı ile başlatılan Bölgesel İnovasyon Stratejisi çalışmaları 2012 yılında da sürdürülerek tamamlanmıştır. Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi Ekim 2012 tarihlerinde Samsun da yapılan Agorada 2012 konferansı kapsamında kamuoyu ile paylaşılarak uygulamaya konmuştur. 4. Tanıtım Faaliyetleri OKA nın tanınması ve başta bölgesel olmak üzere tüm düzeylerde bilinir hale gelmesi, kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Ajans ın başarısı, iyi uygulamaların yanı sıra bölge halkının katılım ve sahiplenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle iletişim faaliyetleri Ajans ın etkin bir şekilde çalışabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

36 Tanıtım faaliyetleri kapsamında 2010 yılında, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Ajans Genel Sekreteri ve 1 uzmandan oluşan 2 Ajans heyeti tarafından Mart ayında İrlanda, Temmuz ayında ise İspanya ya çalışma ziyaretlerinde bulunulmuş, bölgenin ve Ajansın tanıtımı için buralarda ilgili kurumlarla görüşülmüş, işbirliği protokolleri imzalanmıştır yılında Ajansımızın EURADA üyeliği kapsamında Avrupa daki kalkınma ajansları ile geleceğe dönük işbirliği imkanlarını araştırmak ve geliştirmek, bölgesel kalkınma konusunda iyi uygulama örneklerini yerinde incelenmek amacıyla Polonya da faaliyet gösteren Bielsko- Biala Bölgesel Kalkınma Ajansı na yapılan ziyarettir. Bu ziyarette Ajans 2 uzman tarafından temsil edilmiştir. Ayrıca EURADA faaliyetleri kapsamında EURADA ile Avrupa Komisyonu nun birlikte organize ettiği ve çeşitli ülkelerin kalkınma ajansları uzmanlarının katılım sağladığı Akıllı Bölgesel İhtisaslaşma Stratejileri oluşturulması konusunda iyi uygulama örneklerinin paylaşılıp tartışıldığı konferansa Ajans Genel Sekreteri ve 1 uzman katılım sağlamıştır yılının ikinci yarısında ise OKA Yönetim Kurulu JATA Seyahat Fuarı nda TR83 Bölgesini tanıtmak ve temsil etmek ile yatırım, tanıtım ve turizm konularında bir dizi temasta bulunmak amacıyla 27 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında Japonya ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Niagata şehrindeki temaslarda her yıl büyük miktardaki ihracat değerleriyle öne çıkan ve bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadığı bilinen Koi Balıkları üretimi incelenmiştir. Tokyo da Japonya da faaliyet gösteren Türk işadamları ve sektör temsilcileriyle bölgemizdeki yatırım olanakları üzerine görüşmeler yapılmıştır. JATA Seyahat Fuarı nda TR83 Bölgesi nin tanıtımı için stant açan OKA, broşür, afiş ve hediyelik eşyadan oluşan tanıtım materyaliyle fuarın dikkat çeken stantlarından birisi olmuştur. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Heyeti, Samsun Valisi Sayın Hüseyin AKSOY başkanlığında 2-8 Ekim 2011 tarihleri arasında Rusya nın Moskova, Krasnodar ve Novorossisk bölgelerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Ziyaretlerde Moskova Büyükelçisi, Rosmorport Yatırım ve Strateji Kalkınma Genel Müdür Yardımcısı, Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı, Rusya Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı, Krasnodar Vali Yardımcısı, Krasnodar Belediye Başkanı, Novorossisk Belediye Başkanı, Novorossisk Gümrük Müdürü, Novorossisk Liman İdaresi Başkanı ve Novorossisk Ticaret Odası Başkanı ile temaslarda bulunulmuştur yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Heyeti, Mart 2012 tarihleri arasında Rusya nın Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Heyet, tarihinde Moskova şehrinde düzenlenen MITT 2012 Seyahat ve Turizm Fuarına katılım sağlamıştır. Yaklaşık 190 ülkeden standın yer aldığı ve ziyaretçinin katıldığı Rusya nın en büyük seyahat ve turizm fuarı olan MITT, dünyanın en büyük 7.Turizm fuarıdır. Bu sene 19. kez düzenlenen Fuar, Moskova'nın Expo Center Fuarcılık Merkezi'nde Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu, ayrıca dünyanın en önemli turizm organizasyonlarından olan ITB Berlin turizm ve seyahat fuarında TR83 Bölgesini Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) ile beraber temsil etmiştir. Yine 2012 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Kurulu heyetleri, İskoçya-Glasgow (Scottish Enterprise) ve İspanya-Valencia (IMPIVA - Sanayi, Ticaret ve İnovasyon Bakanlığına bağlı bir yerel kamu kuruluşu) çalışma ziyaretlerini gerçekleştirmiştir. Bu çalışma ziyaretlerindeki amaç, Ajansımızın uyguladığı mali destek programlarını daha etkin ve odaklı bir hale

37 getirmek amaçlı yurtdışında benzer destek mekanizmalarını yürüten ajansların ziyareti ve kurum uygulamalarına entegre edilebilecek yenilikleri ve yöntemleri belirlemek olmuştur. Yine tanıtım faaliyetleri kapsamında Invest in Middle Black Sea adlı doküman bastırılmış ve dağıtımı yapılmıştır. Bunun yanı sıra Ajansı tanıtıcı el broşürleri ile antetli kağıt, zarf ve hizmete ilişkin evrak, kayıt ve kontrol defterleri ile benzeri kırtasiye malzemelerinin tasarımı yapılarak bastırılmış ve ajansın mali destek programları ve diğer faaliyetleri ile ilgili flama, bayrak, katalog, broşür hazırlatılmıştır. Ayrıca hizmet alımı yoluyla bir tanıtım filmi hazırlatılmış ve CD ye basılmak yoluyla dağıtımı yapılmıştır yılında ise yukarıda bahsi geçen dokümanların tamamının bölgesel ve ulusal paydaşlarla paylaşılması yoluyla tanıtım faaliyetleri sürdürülmüştür. Bunun yanı sıra EuroD de yayınlanacak bölgeyi ve ajansı tanıtan bir televizyon programı hazırlatılmış, programın hazırlık sürecinde yatırım destek ofisi uzmanları çekim ekibine rehberlik yapmışlardır yılında, 2009 yılı KOBİ Mali Destek Programının tamamlanmasının ardından bir tanıtım filmi hazırlatılmış ve 2012 yılı Ekim ayında gerçekleşen AGORADA Toplantısında ilk kez gösterilmiştir. Son olarak, Ajansın hizmet verdiği 4 ilde kurulan Yatırım Destek Ofislerinde istihdam edilen personel, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret yolu ile Ajansın tanıtımı ve yerelde sahiplenilmesine en üst düzeyde katkı sağlamıştır. 5. İşbirliği için Yerel ve Genel Kurumsal Ağların Kurulması Ajans, TR83 Bölgesi nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ve diğer bölgelerde bulunan birçok kurum ve kuruluş ile ilişkide bulunmaktadır. Bu ilişkinin dört boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar; a) İşbirliği b) Yardım ve Destekler c) Veri, Enformasyon ve Bilgi Değişimi ve Formel İlişki Ağlarının Oluşturulması ç) Yerel Kalkınma İnisiyatiflerinin Kurulmasına Öncülük İşbirlikleri konusunda, Ajans 2010 ve 2011 yıllarında ulusal ve uluslararası düzeyde farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmüştür. Bu kapsamda 7-11 Mart 2010 tarihleri arasında 7 Yönetim Kurulu üyesi, Kallkınma Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve 1 ajans uzmanının katıldığı İrlanda çalışma gezisi düzenlenmiştir. Çalışma ziyareti kapsamında Ajans Heyeti tarafından Industrial Development Agency (IDA), Enterprise Ireland (EI) olmak üzere İrlanda genelinde ülkesel ölçekli iki kalkınma ajansı ile bölgesel düzeyde öncü ve pilot çalışmaları ile tanınan Shannon Bölgesi Kalkınma Ajansına ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Çalışma Ziyaretinin sonuç aşamasında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Shannon Development arasında karşılıklı bir ortak çalışma anlayışının geliştirilmesi için ortaklık ve işbirliği protokolü imzalanmıştır.

38 Bölgemizin yatırım potansiyellerinin Avrupa Birliği ülkelerinde tanıtımının yapılması ve uluslararası arenada diğer kalkınma ajansları ile işbirliği ve ortak çalışma imkânlarının geliştirilmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen bir diğer yurtdışı ziyareti ise 4 Yönetim Kurulu üyesi, Genel Sekreter ve 1 ajans uzmanından oluşan heyetin İspanya ziyaretidir. Bu çalışma ziyareti kapsamında ise Barselona ve Sevilla 2011 kentlerinde 4 kalkınma ajansı ve çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış tekno parklar ziyaret edilmiş ve işbirliği ağları kurulmuştur. Ajansımızın EURADA üyeliği kapsamında Avrupa daki kalkınma ajansları ile geleceğe dönük işbirliği imkanlarını araştırmak ve geliştirmek, bölgesel kalkınma konusunda iyi uygulama örneklerini yerinde incelenmek amacıyla Polonya da faaliyet gösteren Bielsko- Biala Bölgesel Kalkınma Ajansı ile ortak bir personel değişim programı yürütülmüş ve Ajansımızdan iki uzman tarihleri arasında Polonya da görevlendirilmiştir. Değişim programının ikinci ayağı olarak Bielsko-Biala Bölgesel Kalkınma Ajansı ndan iki uzman Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nda 2 hafta süreyle görevlendirilmiştir.

39 2011 yılının ikinci yarısında ise OKA Yönetim Kurulu JATA Seyahat Fuarı nda TR83 Bölgesini tanıtmak ve temsil etmek ile yatırım, tanıtım ve turizm konularında bir dizi temasta bulunmak amacıyla 27 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında Japonya ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Niagata şehrindeki temaslarda her yıl büyük miktardaki ihracat değerleriyle öne çıkan ve bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadığı bilinen Koi Balıkları üretimi incelenmiştir. Tokyo da Japonya da faaliyet gösteren Türk işadamları ve sektör temsilcileriyle bölgemizdeki yatırım olanakları üzerine görüşmeler yapılmıştır. JATA Seyahat Fuarı nda TR83 Bölgesi nin tanıtımı için stant açan OKA, broşür, afiş ve hediyelik eşyadan oluşan tanıtım materyaliyle fuarın dikkat çeken stantlarından birisi olmuştur. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Heyeti, Samsun Valisi Sayın Hüseyin AKSOY başkanlığında 2-8 Ekim 2011 tarihleri arasında Rusya nın Moskova, Krasnodar ve Novorossisk bölgelerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Ziyaretlerde Moskova Büyükelçisi, Rosmorport Yatırım ve Strateji Kalkınma Genel Müdür Yardımcısı, Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı, Rusya Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı, Krasnodar Vali Yardımcısı, Krasnodar Belediye Başkanı, Novorossisk Belediye Başkanı, Novorossisk Gümrük Müdürü, Novorossisk Liman İdaresi Başkanı ve Novorossisk Ticaret Odası Başkanı ile temaslarda bulunulmuştur yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Heyeti, Mart 2012 tarihleri arasında Rusya nın Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Heyet, tarihinde Moskova şehrinde düzenlenen MITT 2012 Seyahat ve Turizm Fuarına katılım sağlamıştır. Yaklaşık 190 ülkeden standın yer aldığı ve ziyaretçinin katıldığı Rusya nın en büyük seyahat ve turizm fuarı olan MITT, dünyanın en büyük 7.Turizm fuarıdır. Bu sene 19. kez düzenlenen Fuar, Moskova'nın Expo Center Fuarcılık Merkezi'nde Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu, ayrıca dünyanın en önemli turizm organizasyonlarından olan ITB Berlin turizm ve seyahat fuarında TR83 Bölgesini Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) ile beraber temsil etmiştir.

40 6-11 Mart 2012 tarihleri arasında dünyanın en önemli turizm organizasyonlarından olan ITB Berlin turizm ve seyahat fuarında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı TR83 Bölgesini Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) ile beraber temsil etmiştir. Fuarda bölgeyi ve ajansı tanıtıcı çok sayıda materyal (broşürler, kataloglar, bölgesel ürünlere ilişkin numuneler ve tanıtım filmleri) bölgemiz standını ziyaret eden katılımcılarla paylaşılmıştır. Ziyaret kapsamında ayrıca, Avrupa Tokatlılar Yardımlaşma Derneği ziyaret edilmiş, Dernek Genel Başkanı Sayın Ömer Yücesan ve yönetim kurulu üyeleri ile yapılan görüşmelerde yapılabilecek işbirliği ve ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Yine 2012 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Kurulu heyetleri, İskoçya-Glasgow (Scottish Enterprise) ve İspanya-Valencia (IMPIVA - Sanayi, Ticaret ve İnovasyon Bakanlığına bağlı bir yerel kamu kuruluşu) çalışma ziyaretlerini gerçekleştirmiştir. Bu çalışma ziyaretlerindeki amaç, Ajansımızın uyguladığı mali destek programlarını daha etkin ve odaklı bir hale getirmek amaçlı yurtdışında benzer destek mekanizmalarını yürüten ajansların ziyareti ve kurum uygulamalarına entegre edilebilecek yenilikleri ve yöntemleri belirlemek olmuştur.

41 2010 yılında yurtdışı çalışma ziyaretlerinin yanısıra Ajans, Samsun da çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar ortaklığında konferans ve seminerler düzenlemiştir. Bunlardan ilki 8 Temmuz 2010 tarihinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde Dünya Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı ile ortak olarak düzenlenen İş(te) Kadın Konferansı dır. Konferansta uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde konuşmacılar ve katılımcılar yer almıştır. Konferans neticesinde bölgede toplumsal cinsiyet odaklı bir doküman oluşturulmuş, katılımcıların fikirleri doğrultusunda tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan diğer bir çalışma ise 20 Nisan 2010 tarihi itibariyle üye olduğumuz Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) ile ortaklaşa Ekim 2010 tarihlerinde Samsun da gerçekleştirdiğimiz MIRRORING EU AND TURKISH RDAs başlıklı seminerdir. EURADA nın Türkiye de ilk kez Yönetim Kuruluyla birlikte düzenlediği bu önemli seminerde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı seminerin ev sahipliği ve koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Seminerde, bölgesel kalkınmada Avrupa ülkelerindeki iyi uygulamalar ile Türkiye deki Kalkınma Ajanslarının gelecekteki programları için ışık tutacak deneyim ve bilgiler paylaşılmıştır dönemlerinde Ajansımız, Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Yönetim Kurulu nda yer almaktadır. EURADA tarafından her yıl farklı konu başlıkları çerçevesinde iki kez yapılan AGORADA etkinliklerinin 2012 Yılı İkinci Toplantısı, Ekim 2012 tarihleri arasında Samsun da Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilmiştir. Türkiye den Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Kalkınma Ajansları, Kamu Kurumları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektörden kurumların yanı sıra yurt dışından da EURADA üyesi kurumlar toplantıya katılım sağlamıştır. Toplantının ilk gününde, İnovasyonun Mekansal Ruhu: Bölgesel Boyut, Bölgesel İnovasyon Sisteminin Geliştirilmesi, İnovasyon İçin Kanunların Düzenlenmesi oturumları gerçekleştirildi. EURADA 2012 Sonbahar Genel Kurulu ile beraber günün programı son bulmuştur. İkinci gün ise Bölge İçi ve Bölgelerarası Bilginin Akışı ve Yayılması, İnovasyon Politika ve Uygulamalarından Örnekler, Girişimcileri ve Firmaları Destekleme, Mekansal yaklaşımların Yükselen Ekonomilere transferi oturumları gerçekleştirilerek teşekkür konuşmalarının ardından toplantı sonlandırılmıştır yılında ise konferansın konuşmalarının derlendiği bir kitap hazırlanmıştır. Uluslararası işbirlikleri ve düzenlenen ortak organizasyonların yanı sıra, 2010 yılında ulusal kurum ve kuruluşlar Ajans personeli ve bölgede hizmet veren diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinde kapasite, bilgi ve tecrübeyi artırmaya yönelik ortak eğitim ve seminer programları düzenlenmiştir. Bunlardan ilki Devlet Planlama Teşkilatı ile Samsun da Şubat 2010 tarihleri arasında düzenlenen Bölge Planlama, Teklif Çağrısı Yönetimi ve İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri konulu kalkınma ajansları hizmetiçi

42 eğitim programıdır. Bu düzeyde düzenlenen bir diğer organizasyon ise 7-8 Ekim 2010 tarihlerinde Ajans personeli ve bölgedeki kurumların katılımına yönelik Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) ortaklığında Avrupa Birliği ne Katılım Müzakereleri ve AB Programlarına ilişkin düzenlenen seminerdir. Ayrıca bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla, 2010 yılında bölgesel düzeyde katılımcılarla çeşitli çalıştaylar düzenlenmiştir. Bunlardan ilki bölgemizi oluşturan dört ilin tüm paydaşlarının katıldığı turizm çalıştayıdır. 29 Temmuz 2010 da Amasya da gerçekleştirilen çalıştayın amacı turizme yönelik sorun analizlerinin daha kapsamlı yapılması ve bunun sonucunda planlama süreçleri ile yerel temsilin birbiriyle daha bütünleşik bir halde ilerlemesini sağlamaktır da bölgesel bazda düzenlenen bir diğer organizasyon ise aynı yıl kurulan TR83 Bölgesi Lojistik Platformu nun 2 Aralık 2010 da Samsun da Ajans binasında düzenlenen ilk toplantısıdır un bölgede düzenlenen son sektör çalışması ise 22 Aralık 2010 da yine Ajans merkez binasında bölgeden tarım sektörüyle ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 50 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen tarım çalıştayıdır. Toplantının amacı tarım sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ile sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyan bir rapor hazırlanmasıdır yılında bölgesel düzeyde gerçekleştirilen toplantı ve çalıştaylar ise yine Lojistik Platformunun toplantıları, GZFT Analizi kapsamında gerçekleştirilen Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde ekonomik yapı, sosyal yapı ve çevre/altyapı konuları ile ilgili üçer çalıştay, TR83 Düzey 2 Bölgesi nde sağlık ekonomisi sektörünün problemlerini, bunları ortaya çıkaran nedenleri ve bölgeyi daha ileriye taşıyabilecek çözüm önerilerini ortaya koyabilmek adına gerçekleştirilen bölgeden sağlık sektörüyle ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinden 50 kişilik bir katılımla gerçekleştirilen çalıştayı kapsamaktadır. Girişimcilik kavramı, Türkiye de girişimciler için verilen teşvik ve destekler ile başarılı girişimcilik örneklerinin tartışıldığı Ulusal Girişimcilik Konferansı 11 Ekim 2011 tarihinde

43 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilmiştir. Konferansa, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversiteden 250 kişi katılım göstermiştir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Bankası nın birlikte organize ettiği Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma 2012 Dünya Kalkınma Raporu Tanıtım Toplantısı, 7 Aralık 2011 Çarşamba günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenmiştir. OKA, TR83 Bölgesi ile Karadeniz Çanağı'ndaki ülkelerin ticari ilişkilerinin geliştirilmesini ekonomik kalkınmayı sağlama araçlarından biri olarak görmektedir. Bu kapsamda geleneksel hale gelmesi hedeflenen ve birincisi 30 Mayıs-2 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleşen Türk-Rus İş Forumu nun ikincisi Haziran 2013 tarihleri arasında Samsun da gerçekleştirilmiştir. Rusya Federasyonu ndan kamu ve özel kesim temsilcileri ile Türkiye den özel ve kamu kesimi temsilcilerinin katılım sağladığı forumda ziyaretçi işadamlarına yönelik sektör sunumları gerçekleştirlmiş ve firmalara ikili görüşme fırsatı verilmiştir. Bu kapsamda Rusya Federasyonu Novorossiysk kentinden önemli ticaret aktörleri ve belirlenmiş alanlarda özel sektör temsilcileri bölgemize davet edilerek bölgemizin yatırım olanakları tanıtılmış, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için ortaklıkların tesis edilmesi ve özel sektör temsilcilerinin birebir görüşmelerle karşılıklı alışverişlerinin artırılması hedeflenmiştir. Üç gün süren etkinlik boyunca gerek sunumlarla, gerekse birebir saha ve işletme ziyaretleri ile birlikte Rus heyetinin bölgemize yönelik olanakları daha iyi tanıması amaçlanmıştır. Özellikle sağlık, gıda ve makine sektörlerinde firmalar karşılıklı ilişkilerin kurulmasında önemli başlangıçlar yapmışlardır. Bununla birlikte ülkemizdeki özel sektör temsilcilerinin de Rusya da iş yapabilme olanaklarını tanıması adına da önemli sunumlar yapılmıştır ve Rusya da ticari faaliyet göstermek için gerekli şartlar ve yapılması gerekenler T.C. Moskova

44 Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Murat Nesimoğlu tarafından birebir yerli firmalara anlatılmıştır. Etkinliğin son günlerinde ise misafir heyetle birlikte bölgemizin önemli turizm odakları da ziyaret edilmiştir yılı içerisinde TR83 Bölgesnde bulunan ilçelerin ilçenin sosyal ve ekonomik yapısı, çevre-altyapı hizmetleri gibi mevcut verileri ortaya konularak, ilçeyle ilgili güçlü yönler, öne çıkan sorunlar ve ihtiyaçlar ortaya koymak üzere ilçe raporları hazırlanmıştır. Rapor hazırlığında ilçe yetkilileri ile yapılan bir dizi ziyaret ve görüşmeden elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır. Haziran ayı içerisinde tamamlanan raporlar Haziran ayı içerisinde Kalkınma Bakanlığı ile paylaşılmıştır. 6. Kalkınma Ajansları Yönetim Bilgi Sisteminin (KAYS) Kurulması Ajansların mali kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması ve mali denetiminin sağlanmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu tutulacağı hükmüne uygun olarak bir iç kontrol sistemi kurulması öngörülmüştür. İç kontrol sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) kapsamında hâlihazırda sürdürülmektedir. Ajans uzmanları 2010 ve 2011 yılında KAYS ın daha etkin kullanımını sağlamak için DPT tarafından verilen KAYS Bütçe Muhasebe Modülü, Çalışma Programı Modülü ve Gerçekleştirme Görevlisi Modülü eğitimlerine katılmıştır yılında da KAYS a yönelik ajans bünyesinde kullanım kapasitesini artırmak amaçlı kullanıcı rehberleri incelenmiş ve sisteme girilmesi gereken veriler konusunda belirli mesafeler alınmıştır. Bu kapsamda yapılanlar özetle şöyledir; Bölge Planı Sisteme yüklenmiştir, Ajans yıllık çalışma programı ve birim çalışma programları sisteme girilmiştir, Faaliyet tanımları yapılmıştır, Ödeme emri ve muhasebe işlem fişleri girilme aşamasına gelinmiştir. 7. Mevzuatta Öngörülen Belge ve Raporların Hazırlanması 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin ilgili maddeleri hükmünce Ajans tarafından aşağıdaki dokümanlar hazırlanmaktadır. Tüm birimler tarafından altı aylık ve yıllık birim faaliyet raporlarının hazırlaması,

45 Ajansın altı aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması; bir örneğinin İçişleri Bakanlığı na ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi ve ilk Kalkınma Kurulu toplantısında görüşülmek üzere sunulması, Çalışma Programının onaylanmak, bütçe taslağının ise görüş alınmak üzere Kalkınma Bakanlığı na gönderilmesi, kesinleşmiş bütçenin Kalkınma Bakanlığına sunulması, Bütçe sonuçlarının, Genel Sekreter tarafından bütçe döneminin bitiminden sonraki Mart ayı içinde Yönetim Kuruluna sunulması ve görüşülerek karara bağlanması, Üçer aylık dönemler itibariyle bütçe uygulama sonuçlarının çıkarılarak internet sitesinde ilan edilmesi, Aylık olarak hazırlanacak olan harcama programının Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarında üçer aylık dönemler itibariyle Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi, Mali yıla ilişkin birim faaliyet raporlarından, altı aylık ara raporun Ağustos ayı sonuna kadar, yıllık raporun ise izleyen mali yılın Şubat ayı sonuna kadar Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurulunun onayına sunulması, Yatırım Destek Ofislerinin, iş ve işlemleri konusunda, kendisine başvuranların sayısı, başvurulan yatırım ve işlemler, tamamlanan veya tamamlanamayan iş ve işlemlerin türü ve sayısı ile bunların tamamlanma veya tamamlanamama süreleri, izin veya ruhsat işlemleri sonuçlandırılamayan başvuruların hangi aşamada olduğu, izin ve ruhsat işlemlerinde yaşanılan sıkıntı ve güçlükler ile bunların nedenleri ve çözüm önerileri, izlenen yatırımlar ve izleme sonuçları gibi hususları içeren aylık faaliyet raporlarının düzenlenmesi, Uygulanmakta olan insan kaynakları politikasına ilişkin bir raporun hazırlanarak Aralık ayının sonunda Yönetim Kurulu na sunulması, Yıllık çalışma programı ile bütçenin hazırlanması faaliyetlerinin kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olmasının sağlanması; Ajans tarafından sağlanan mali desteklerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanmasıdır. 8. Dış Denetim Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı şimdiye kadar 3 kere dış denetim geçirmiştir. Yapılan inceleme, bağımsız denetim ilke, usul ve esasları ile genel kabul görmüş denetim ilke ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği 10.madde ve devamı hükümleri gereğince bağımsız dış denetimden geçmiştir. Yapılan inceleme, bağımsız denetim ilke, usul ve esasları ile genel kabul görmüş denetim ilke ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Denetim kapsamında aşağıda yer alan sonuçlara/bulgulara ulaşılmıştır. Bağımsız denetim, 3 Ağustos 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği ne ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği İlkeleri, bağımsız denetimin denetim yönetmeliğine uygun bir şekilde ve mali tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı konusunda uygun bir güvenceyi elde etmeyi hedefleyerek planlanmasını ve yürütülmesini gerekli kılmaktadır. 9. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel

46 aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel temelde plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur yılında Planlama ve Programlama Birimi bölgenin 2023 yılına kadarki vizyonunu çizen Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi kapsamında hazırlanan bölgenin mevcut durum ve analizi çalışmasının kapsamlı güncellemesini tamamlamıştır yılında ise konuya ilişkin ön hazırlıklar yapılmış, mevcut plan üzerinde yapılan çalışmalar Kalkınma Kurulunun Amasya ve Çorum illerinde yapmış olduğu 2 toplantıda tartışmaya açılmış ve öneriler alınmıştır. Tüm bu çalışmalar 2011 yılında TR83 Bölgesi GZFT analizinin yapılması ile tamamlanmıştır. GZFT Analiz çalışmaları Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde ekonomik yapı, sosyal yapı ve çevre/altyapı konuları ile ilgili illerdeki üniversite öğretim görevlilerinin moderatörlüğünde üçer çalıştay yapılarak gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan Mevcut Durum Analizi basımı yaptırılarak paydaşlarla dağıtılmıştır yılında Mevcut Durum Analizi revize edilerek tekrar basılmıştır. YHGP Bölgesel Gelişme Ana Planı amaç ve önceliklerine bağlı olarak belirlenen faaliyetlerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ajansın kendi imkânlarıyla veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecek araştırma, tespit, analiz ve değerlendirme çalışmalarının yanı sıra, yerel paydaşların görüşlerine başvurmak üzere, anket, ikili görüşmeler, konferanslar, seminer, panel ve yuvarlak masa toplantılarından faydalanılabilinir. Birim, bu kapsamda 2010 ve 2011 yıllarında çeşitli çalışmalar yapmış, bu çalışmalarda gerek uluslar arası kurumlarla, gerek ulusal, gerekse bölge paydaşlarıyla birlikte çalışmıştır. Uluslar arası düzeyde Dünya Bankası Ülke Ofisi ve Devlet Planlama Teşkilatı ile ortak bir konferans, bu konferansa temel oluşturması için 4 ilde toplumsal cinsiyet alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve üniversiteden akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştaylar; ulusal düzeyde Devlet Planlanma Teşkilatı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Milli Prodüktivite Merkezi ile ortak eğitim programları; bölge bazında ise turizm, tarım, lojistik, sağlık sektörlerinde çalıştaylar düzenlemiş ve komisyon raporlarının oluşmasına önayak olmuştur. Bunların yanı sıra Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenen projeler yolu ile kümelenme ve lojistik konularında hazırladığı dokümanlar ve ortak akıl toplantılarında katkı sağlamak yoluyla bölgede ilgili kuruluşlarla çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Birim, 2010 ve 2011 yılları içerisinde ulusal ve uluslar arası hibe programlarına yönelik proje hazırlama faaliyetleri kapsamında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı na Planlama ve Programlama Birimi ve Program Yönetim Biriminden oluşturulan bir ekip ile Bilgi Bölgeleri başlığında ODTÜ Teknokent ortaklığında bir proje teklifinde bulunulmuş ve çevre başlığında stratejik kentsel araştırmaların desteklenmesi konulu bir projede raportör olarak yer alınmıştır. Yine çalışmalarına 2010 yılı sonunda başlanan ve 2011 yılı başında tamamlanan AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı nın Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları ndan Leonardo da Vinci Programı na bir proje başvurusunda bulunulmuştur. Ayrıca yine 2011 yılı içerisinde Sanayi Bakanlığı tarafından Sanayi Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı (BROP) için yeni proje fikirleri geliştirmek amacıyla Nisan da12 Kalkınma Ajansının davet edildiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu toplantıya hazırlık amacıyla Tokat (23 Mart), Samsun (29 Mart), Amasya (30 Mart) ve Çorum da (31 Mart) Valilikler, Merkez Belediyeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, İl Müdürlükleri, vb. kurumlardan temsilcilerin katılımıyla illerden çıkabilecek projeleri tartışmak üzere toplantılar düzenlemiştir. Toplantılar sonrasında da söz konusu

47 kurumlardan Ajansa proje fikirleri var ise iletmeleri istenmiştir. belirlenen 7 proje Kalkınma Bakanlığı na iletilmiştir. Bu çalışmalar sonrasında Kümelenme çalışmaları kapsamında Ajansımız, tıbbi alet ve cihazlar sektörünün bölge ekonomisi açısından önemli olduğunu ve bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli bir fırsat teşkil edebileceğini düşünmektedir yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında kabul edilen projelerden Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörlerin Rekabet Analizi raporunda söz konusu sektörün rekabet analizi yapılmış ve raporda sektör için kümelenme önerilmiştir. Proje kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Samsun İl Özel İdaresi işbirliği ile 6 Ocak 2011 tarihinde Kümelenme Uygulamaları Konferansı düzenlenmiştir. Kümelenme Politikaları, Destekleri ve Türkiye nin Kümelenme Performansı isimli 2. oturumda OKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın destek mekanizması ve kümelenme yaklaşımı üzerine bir sunum gerçekleştirmiştir. Sağlık ekonomisi konusunda Ajans yukarıda da bahsi geçtiği üzere bir çalıştay gerçekleştirmiş ve bölge paydaşlarıyla konuyu tartışarak bir rapor hazırlanmasına ön ayak olmuştur. Bu kapsamda Ajans Eylül 2011 tarihlerinde Samsun da düzenlenecek olan ve son 3 yıldır Samsun un ev sahipliği yaptığı ulusal düzeyde yapılan TİSKON-Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongre Sergisi ni Ajans da desteklemektedir. Kümelenme çalışmaları kapsamında OKA diğer kurumların kümelenme çalışmalarını da desteklemektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı nın (DTM) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında finanse edilen Kümelenme ile Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında ilde kamu kurumları ve meslek odalarından temsilcilerinin katılımı ile kurulan izleme komitesinde OKA, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarınca temsil edilmekte ve çalışmalara katkı sağlamaktadır yılında ajansımız tarafından TR83 Bölgesi nde belirlenen potansiyel kümeler tespit edilerek Bakanlığa iletilmiştir. Çalışmanın devamında UNDP Ankara Ofisi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar neticesinde ajanslar ile paylaşılan küme tanılama rehberi doğrultusunda Bölgemizde tespit edilen kümelerden 3 ü ile ilgili küme analiz çalışması yürütülmüştür. Çalışma kapsamında medikal, ankastre ve tarım-gıda kümelenmeleri için girdi-koşul piyasaları, işletmelerin yapısı ve stratejileri, talep koşulları, ilgili ve destek sektörler ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme çalışması yürütülmüş ve küme analiz formları doldurularak Kalkınma Bakanlığı na iletilmiştir. Bu çalışmaların devamında kümelerin rekabet üstünlüğüne giden sürece ilişkin yol haritalarının hazırlanması hedeflenmektedir. Ajansın bizzat yürüttüğü kümelenme faaliyetlerinin yanı sıra bölgede diğer kurumlar tarafından yürütülen kümelenme faaliyetlerine de ajans uzmanları tarafından katılım ve katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen KOBİ İşbirliği Ağları Projesi kapsamında Çorum ve Samsun da kurulan yerel danışma komitelerinde ajansımız uzmanları da yer almaktadır. Proje kapsamında yürütülen faaliyetler yerelde Samsun ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odaları eliyle yürütülmekte olup Samsun da sağlık ekipmanları, mobilya ve gıda sektörlerinde, Çorum da ise gıda işleme makineleri sektöründe kümelenme faaliyetleri sürdürülmektedir.

48 Bölgemizin kalkınmasında stratejik öneme sahip Lojistik sektörü çalışmaları 2010 yılının ikinci yarısında kurulan ve bölgeden lojistik sektörü ile ilgili karar vericileri ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren TR83 Bölgesi Lojistik Platformu ile başlamıştır. Platformun toplantılarının ardından sektörün yol haritasını belirlemek amaçlı OKA desteği ile hayata geçirilen TR83 Lojistik Master Plan çalışmaları ve ardından da Lojistik Merkez Fizibilite çalışması ile belirli bir mesafe alınmıştır. Fizibilite çalışmaları devam ederken Ajansımız projenin hayata geçirilmesine yönelik mali kaynak arayışlarına başlamıştır. Bu amaçla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın program otoritesi olarak yürüttüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 4. Proje Paketi başvurularında Ajansımızın sunduğu proje en yüksek bütçeli ve tek major project olarak kısa listeye kalmayı başarabilmiştir. Müzakere toplantıları esnasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna ve Bakanlık yetkililerine konuyla ilgili ayrıntılı sunumlar yapılmış ve olası lojistik merkez için düşünülen arazi ziyaret edilerek proje fikri detaylı biçimde anlatılmıştır. Son olarak gelinen nokta da ise halen Samsun Lojistik Merkezi Projesi başvuru dosyasının tamamlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup nihai dosya tamamlanacaktır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın başvuru sahibi olduğu ve Bölgesel rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında başarılı bulunan ve desteklenmeye hak kazanan Orta Karadeniz Bölgesi nde Rekabetçiliğin Artması projesinin Operasyonel Anlaşma İmza Töreni 1 Şubat 2012 tarihinde Samsun da gerçekleştirilmiştir. Toplamda Avro bütçeli projede imza törenin yapılmasının ardından 32 aylık proje uygulama süreci de başlamış olmuştur. Proje ile TR83 Bölgesi nin sürdürülebilir gelişmesini hızlandırmak ve diğer bölgeler ile bölge içindeki iller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak Türkiye nin AB ülkelerine yakınsamasına katkıda bulunmak amacıyla başta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı olmak üzere, bölgedeki KOBİ lere hizmet verebilecek altyapının güçlendirilmesi, bölgenin yatırım imkânları açısından ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması hedeflenmektedir. Proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı binası yapımı, KOBİ İş Destek ve Uygulama Merkezi yapımı yanında KOBİ ihtiyaç analizi, sektörel analizler, bölge planı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik dijital veritabanı oluşturulması, sektörel eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin kurgulanması ve teknik destek hizmetlerinin sunulması gibi çeşitli

49 faaliyetleri kapsamaktadır. Toplamda 3 ana bileşeni olan proje faaliyetleri kapsamında inşaat bileşeni kapsamında yeni OKA hizmet binasının mimari projesi hazırlatılmış olup, detaylı teknik projelerle birlikte ihale dokümanları hazırlama aşamasında sona gelinmiştir. Birim, Kalkınma Kurulu Girişimcilik Komisyonu çalışmaları kapsamında Ulusal Girişimcilik Konferansı nı 11 Ekim tarihinde gerçekleştirmiş, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi kapsamında TR83 Bölgesi İnsan Kaynakları Mevcut Durum Analizi hazırlanmış ve hazırlanan bu rapor İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi konulu çalıştayla bölgedeki önemli paydaşlarla paylaşılmış ve konu ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmıştır. Çalıştay sonrasında bölgedeki çalışmaların koordinasyonun sağlanması amacıyla TR83 İnsan Kaynakları Platformu nun kurulmasına karar verilmiştir. Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi çalışmaları tarihinde imzalanan sözleşme ile Technopolis Group Türkiye işbirliği ile başlamıştır. Oluşturulan proje uygulama takvimine göre Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanları proje uygulama ekibinin parçası olarak Aralık 2011 tarihlerinde bölgesel inovasyon stratejileri hakkında eğitim almışlardır. Çalışmanın ilk ayağı 14 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen Bölgesel İnovasyon Stratejisi Projesi Mutabakat ve Vizyon Belirleme Çalıştayı olmuştur. Samsun da düzenlenen çalıştaya Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat tan kamu, sivil toplum ve özel sektörden 34 temsilci katılmıştır. Çalıştayda, bölgesel rekabetçiliğin artmasında önemli bir araç olan inovasyon kavramı tanıtılmış ve proje kapsamında 7 aylık süre boyunca bölgede yürütülecek faaliyetler bölge paydaşları ile paylaşılmıştır. Çalıştay kapsamında illerde inovasyon sayesinde rekabet gücünü artıracak ve kalkınmayı hızlandıracak önemli sektörler belirlenerek bu sektörlere ilişkin GZFT analizi ve bölgesel inovasyonda mevcut durum ve hedeflenen seviyenin belirlenmesine yönelik grup çalışmaları yapılmıştır. Mutabakat ve Vizyon Belirleme Çalıştayı ndan sonra 31 Ocak ta Amasya da, 1 Şubat ta Tokat ta, 2 Şubat ta Samsun da ve 3 Şubat ta Çorum da mevcut durum analizi çalışmaları kapsamında çalıştaylar düzenlenmiştir. Çalıştaylarda katılımcılara İnovasyon Arz Talep Anketi, Bölgesel İnovasyon Ortamı Anketi, İnovasyon Vizyon İfadeleri Anketi ve İnovasyon GZFT Anketi uygulanmıştır. Bu anket çalışmalarına toplamda 267 kişi katılmıştır. Ankete katılmış olan kurumlarının çoğunun kamu kurumları olduğu göz önüne alınarak OSB de bulunan firmalara ve Ajansın KOBİ lere yönelik proje teklif çağrıları başvuru sahiplerine anketler e-posta yoluyla gönderilmiştir.

50 Anket çalışmaları sonrasında her ilde Kamu Sektörü; Özel Sektör ve Toplumsal İnovasyon Komiteleri olmak üzere 3 er komite kurulmuştur. Özel Sektör İnovasyon Komiteleri ilgili ilin önde gelen sektörlerinde faaliyet gösteren paydaşlardan, Kamu İnovasyon Komiteleri ilin kamu kurumlarının temsilcilerinden, Toplumsal İnovasyon Komiteleri İllerdeki eğitim kurumlarının temsilcilerinden, STK temsilcilerinden, üniversitelerde toplumsal konularda çalışan öğretim üyelerinden, firmaların kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalışan yetkililerinden ve medya temsilcilerinden oluşmaktadır. Komiteler Çorum da 22 Mart 2012 tarihinde, Amasya da 27 Mart, Tokat ta 28 Mart ve Samsun da 29 Mart tarihinde komite toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu açılış toplantılarında illerimizde özel sektör, kamu hizmetleri ve toplumsal konularda gözlenen sorunlar ve bunlara ilişkin inovatif çözüm önerileri tartışılmıştır. Toplumsal inovasyon komitesine 39, kamu inovasyon komitesine 51 ve özel sektör inovasyon 61 temsilci katılmıştır. Bu toplantılara sonrasında raporlar oluşturularak katılımcılarla paylaşılmıştır. Çalışma kapsamında 14 Haziran 2012 tarihinde Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Fikri Mülkiyet Hakları Semineri ve Proje Pazarı Etkinliği gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe akademisyenler, özel sektör temsilcileri, eğitim kurumları ve inovasyon komiteleri üyeleri katılım sağlamıştır. Etkinliğe özel sektör temsilcileri ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin inovatif tasarımlarının sergilendiği stantların gezilmesi ile başlandı. Etkinlikte ayrıca akademisyenler ile özel sektör temsilcileri arasında gerçekleştirilen birebir görüşmelerde üniversite-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ürün ve tasarımların sergilenmesinin ardından Fikri Haklar Farkındalığı Semineri düzenlendi. Bu etkinliklere paralel olarak Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi çalışmasının geniş kitlelere duyurulması, tanıtımı, kamuoyunda çalışma ve çalışmanın dayandırıldığı kavramlar konusunda farkındalığın artırılması amacıyla, logo ve afişten oluşan tanıtım malzemelerine yönelik tasarım yarışması 8 Mart 2012 tarihinde ilan edilmiştir. Yarışmanın bölgede duyurulması için 600 adet afiş bölgedeki milli eğitim müdürlüklerine, üniversitelere ve halk eğitim merkezlerine yollanmıştır tarihi itibariyle başvurular sona ermiş olup, yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan katılımcı Yusuf Emre ATASAYAR a bir dizüstü bilgisayar OKA 2012 Yılı 3.Kalkınma Kurulu nda takdim edilmiştir. Logo ve afiş Ajansın düzenlediği AGORADA toplantısında ilk kez kullanılmıştır.

51 Yapılan tüm bu çalışmalar sonrasında Orta Karadeniz Bölgesi için Bölgesel İnovasyon Stratejisinin ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Bölgesel İnovasyon Stratejisi Ekim ayında tamamlanarak kamuoyuna ilk kez AGORADA toplantısında aktarılmış; sonrasında bölge paydaşlarıyla paylaşılmıştır. Dokümanın büyük bir kısmı ayrıca İngilizce olarak da hazırlanmış olup, aynı kitap içinde sunulmuştur. Strateji yıllarını kapsarken, dokümanda TR83 Bölgesi nin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Orta Karadeniz Bölgesi nin İnovasyona İlişkin Mevcut Durumu, Orta Karadeniz Bölgesi İnovasyon Stratejisi, Bölgesel İnovasyon Yönetişimi ve Stratejiyi Uygulamaya Yönelik Yapılanma, Stratejinin Uygulanmasına Yönelik İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi, Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Sistemi Stratejisi Eylem Planı, Bölgesel İnovasyon Stratejisi Hazırlık Süreci gibi bölümler bulunmaktadır. Bölgesel İnovasyon Stratejisi Eylem Planı doğrultusunda 5 Haziran 2013 tarihinde Samsun'da Bölgesel İnovasyon Yarışması ve Proje Pazarı etkinliği düzenlenmiştir. Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen yarışmada Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden ortaokul ve lise öğrencilerinin teknoloji tasarım derslerinde yaptıkları inovatif projeler sergilenmiştir. Yarışmanın jüri üyeliğini akademisyenler ile OKA, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü ve çeşitli sivil toplum örgütleri gibi kurumların temsilcileri yapmıştır. Program sponsoru Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ye ait etkinlik tırında çeşitli yarışmalar düzenlenerek öğrencilerin tasarım ve araştırma konusunda farkındalıklarının artırılması sağlanmıştır. Etkinlik alanında Amasya Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi de stand açarak tanıtım faaliyetinde bulunmuştur. Bölge illerinden ortaokul kategorisinde 40, lise kategorisinde 38 projeden toplam 110 öğrenci başta olmak üzere öğretmenler, çeşitli kurum temsilcilerinin katıldığı etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi göstererek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi edinmiştir. Lise ve ortaokul olmak üzere 2 kategoride yarışan projelerden her ilden bir proje başarı ödülüne layık görülmüştür. Lise kategorisinde Amasya Bilim Sanat Merkezi nden Isothecium Sp. Cinsine ait karayosunu özütü ilaveli yenilebilir filmlerin araştırılması projesi ve ortaokul kategorisinde Tokat Gazipaşa İlkokulu ndan Gaz sensörlü pencere projeleri OKA-SAMPA özel ödülüne layık görülmüştür. OKA ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 19 Nisan-5 Mayıs 2012 tarihleri arasında Samsun da gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen program ile üniversite mezunu işsizlere girişimcilik eğitimi verilerek başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amaçlanmıştır. Ajansımız tarafından katılımcılara ücretsiz olarak sağlanan 72 saatlik ücretsiz girişimcilik eğitimleri sırasında girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş planı

52 kavramı ve öğeleri, iş planının yazılması ve inovasyon konuları işlenmiştir. Eğitimler sonrasında programı başarıyla tamamlayan 28 kursiyer sertifika almış ve KOSGEB Girişimcilik Destek Programı na başvuru hakkı kazanmıştır. İş planları başarılı bulunacak girişimci adayları, 30 Bin TL ye kadar hibe, 70 Bin TL ye kadar faizsiz kredi almaya hak kazanabileceklerdir yılında sosyal politika çalışmaları kapsamında öncelikle istatistiki verileri ve sosyal politika alanında görev yapmakta olan önemli kurumlarla yapılmış olduğu yüz yüze görüşme sonuçlarını derleyerek sosyal yapı analizi oluşturulmuştur. Sosyal yapı analizi içerisinde nüfus ve demografik yapı, eğitim, istihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliği analizlerine yer verilmiştir. Görüşülen kurumlar arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Çalışma ve İş Kurumları, Belediyeler, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bulunmaktadır. Bununla birlikte yapılan analizlere Bölgesel İnovasyon Stratejisi kapsamında oluşturulmuş olan Toplumsal İnovasyon Komitesi nin çıktıları da eklenmiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ajansımızın 2012 yılında Ajansımızın özellikle üzerinde durduğu sosyal politika çalışma alanlarından birisi olmuştur. İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İsveç Kalkınma Ajansı nın katkılarıyla Kadın Dostu Kentler 2: Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirme Projesi nin bir parçası olan Ajansımız Üst Kurul da Ajans Genel Sekreteri ve Teknik Kurulda Ajans uzmanları tarafından temsil edilmektedir yılında, OKA toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmaları kapsamında Türkiye ve TR83 Bölgesi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma Raporu'nu hazırlamıştır. Raporda, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili genel bilgiler ve yasal çerçeve verilmiş, Türkiye ve TR83 Bölgesi'nde cinsiyet eşitliği temel göstergelerle karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiş, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın bölgede kadın istihdamının artırılmasına yönelik desteklediği projeler sunulmuş ve 2012 Dünya Kalkınma Raporu Samsun Toplantısının bazı sunumlarına yer verilmiştir.

53 Bu çalışmanın devamında toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ülkemizde bölgeler arasındaki farklılıkları incelemek üzere kadın-erkek bazında ve 26 Düzey2 bölgesi için TÜİK tarafından açıklanan veriler temel bileşenler analizi yöntemi ile analiz edilerek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi oluşturulmuştur. Konu ile ilgili somut adımların atılabilmesi için Amasya, Çorum ve Tokat illerinde İhtiyaç Analizi ve Eylem Planı Çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu amaçla öncelikle 19 Haziran 2013 te Amasya da, 20 Haziran da Tokat ta ve 21 Haziran da Çorum da çalıştaylar yapılmıştır. Çalıştaylarda ilde nüfus, eğitim, çalışma hayatı ve istihdam, sağlık, şiddet, karar alma mekanizmalarına katılım başlıklarında cinsiyet eşitliğine ilişkin önemli sorunlar ve bu sorunların aşılması için yapılması gereken eylemler kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile tartışılmıştır. Çalıştayların kolaylaştırıcılığını Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alev Özkazanç gerçekleştirmiştir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı kuruluşunun üzerinden geçen yaklaşık 2,5 sene boyunca yapılan faaliyetlerinin paydaşlar tarafından nasıl algılandığını, kurumsal olarak bölge içerisinde hedef kitle tarafından ne düzeyde bilindiğini ve paydaşların OKA dan beklentilerini ölçmek ve sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyini ölçmek amaçlı Türkiye İstatistik Kurumu ile yapılan protokol ile birlikte bölgedeki kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile, belirlenen örneklem kapsamında, bir anket çalışması yapılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol ile 2012 Ocak ayı içerisinde saha çalışması başlatılan OKA Marka Tanınırlık Anketi çalışmasında kurumumuzun ilgili paydaşları tarafından ne düzeyde ve ne şekilde algılandığını belirlemek amaçlanmıştır. Buna göre iki ana bölümden oluşan ankette özel sektör ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile ayrı ayrı anketler düzenlenmiştir. Toplamda 837 işletme ile 494 kurum ve kuruluşla anket yapılmıştır. 4 ilde belirlenen işyerleri ile TÜİK personeli tarafından ziyaretlerle, kurumlarla ise posta yoluyla anketlere cevap alınmıştır. Elde edilen temel bulgulara göre; OKA nın tanınırlığında kamu kurumları ve özel sektör arasında farklar göze çarpmaktadır. İşletmelerin %47 lik bir oranı kalkınma ajansını tanımaktadır. Bu oran kurumlar açısından %80 düzeyine çıkmakla birlikte bu kesim içerisinde ajansın hizmet ve görevlerini hakkında bilgi sahibi olma oranı da %77 dir. Anketin dikkat çeken bir diğer noktası da tüm paydaşların çalışanlardan memnuniyet oranlarının çok yüksek seyretmesidir. Böylelikle anketten elde edilen neticeler ile birlikte Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tanıtım ve İletişim Stratejisi (OKATİS) eylemleri gözden geçirilerek kurumun kendini

54 daha etkin biçimde ifade etmesinin yolları aranacaktır. Ayrıca hangi iletişim araçlarının daha etkin kullanılması noktasında da bu anket sonuçları belirleyici olacaktır. Bölgesel gelişme politikalarının ve uygulamalarının ulusal düzeyde genel stratejik çerçevesini belirlemesi ve yerel kurum ve kuruluşların ulusal kalkınma vizyonu ile bütünleşecek şekilde kendi vizyonlarını geliştirmelerine zemin hazırlaması öngörülen Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ve yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı (OKP) hazırlık çalışmaları tarihleri arasında bölgemizde Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Ajansımız tarafından yürütülmüştür. Hazırlıklar kapsamında ilk olarak Kalkınma Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen anket çalışması ile bölgemiz ve Türkiye için öncelikli tematik alanları belirlenmiştir. Anketi toplam 104 kişi tarihinde Tokat ilinde düzenlenen Kalkınma Kurulu Toplantısı ve Bölgesel İnovasyon Stratejisi Çalıştayında doldurmuştur. Anket sonuçlarına göre bölgede 10.Kalkınma Planı çalışmaları için 6 tematik alan ve BGUS çalışması için 7 tematik alan belirlenmiştir. Ar- Ge ve İnovasyon tematik alanında daha önce 10 ay süren ve anket, çalıştay ve araştırma çalışmalarını içeren bir çalışma ile strateji ve öncelikler belirlendiği için tekrar çalışılmamış, bu stratejinin sonuçları bu çalışmaya eklenmiştir. Tematik alanlar belirlendikten sonra bölgedeki 400 kurum ve kuruluştan resmi yazı ile ilgili oldukları tematik alan ile ilgili öncelik ve stratejileri yazmaları istenmiştir. Yaklaşık olarak 100 geri dönüş olmuştur. Gelen cevaplar tarihinde Amasya da 33, tarihinde Çorum da 29, tarihinde Samsun da 30, tarihinde Tokat ta 20 kurum temsilcisi ile yapılan çalıştaylarda tartışmaya açılmıştır. Bu çalıştaylar sonrasında tüm tematik alanlarda öncelik ve stratejilerin puanlandığı ve açık uçlu dört sorunun sorulduğu bir anket elektronik olarak hazırlanmış, resmi yazı ile doldurulması için 400 e yakın kuruma gönderilmiş, paydaş veritabanındaki kurum ve kuruluşlara e-posta yolu ile haber verilmiş ve anket duyurusu Ajans internet sitesinde yayınlanmıştır. 17 Eylül 2012 tarihinde anket kapatılmıştır. Ankete 204 kişi başlamış olmakla birlikte, tüm soruları cevaplayan kişi sayısı 139 olmuştur. Bu anket sonrasında çıkan sonuçlar 09 Ekim 2012 tarihinde Amasya da düzenlenen Kalkınma Kurulu toplantısında ve 19 Ekim 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonrasında Ajansımız tarafından Kalkınma Bakanlığı na sunulan OKP ve BGUS tematik alan, öncelik ve strateji önerilerine son hali verilmiştir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Kalkınma Bakanlığı nın yararlanıcısı olduğu; Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasitenin Geliştirilmesi için Teknik Destek (Faz II) projesi kapsamında; 28 Mart 2013 tarihinde Ankara da Kalkınma Bakanlığı tarafından organize edilen İşbirliğiyle Büyüme: Uluslararası AB Uyum Politikası Konferansı na Ajansımız stant açarak katılım sağlamıştır. Stantta OKA yı tanıtıcı ve

55 OKA nın bugüne kadarki aktivitelerini içeren broşür ve kitaplar katılımcılarla paylaşılmıştır. Konferansa Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, AB Üyesi Ülkeler, Aday Ülkelerden konuya ilişkin uzmanlar ve Türkiye den üst düzey temsilciler katılım sağlamıştır. Konferans kapsamında AB Uyum Politikasının üye ve aday ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etkisi, AB'ye ekonomik ve sosyal uyum sürecinin aday ülkelerin bölgesel gelişme politikalarının dönüşümüne etkisi, dönemi AB Uyum Politikası öncelikleri ve aday ülkelere yansımaları'' konuları tartışılmıştır. Kalkınma Bakanı Sayın Dr. Cevdet YILMAZ ın açılış konuşmalarıyla katkı verdiği etkinlikte katılımcılar, konferans alanında kurulan Bilgilendirme Bölgesinde mevcut Operasyonel programlar altında ve Kalkınma Ajanslarınca yürütülen başarılı proje örneklerine ilişkin sergi ve stantları da gezme imkânına sahip olmuştur. Ülkemizin AB katılım öncesi fonlarını daha etkin kullanmasına katkıda bulunmak üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından organize edilen Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanındaki AB Fonları Konulu Bölgesel Seminere 6.sı Samsun da gerçekleştirilmiştir. Ajansımız koordinasyonunda Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinin yanı sıra Doğu Karadeniz ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajanslarının işbirliği ile Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Sinop illerinin kamu kurum ve kuruluşlarından katılım sağlanmıştır. Seminerde, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı nın yanı sıra, IPA kapsamında Program Otoritesi olarak görev yapmakta olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri tarafından bilgilendirmeler yapılmıştır. Sunumlarda, Kalkınma Bakanlığı, ülkemizin AB ye Ekonomik ve Sosyal Uyumunu, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-AB Mali İşbirliği ve IPA yı anlatırken; Bölgesel Rekabet Edebilirlik, Çevre, Ulaştırma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programlarına ilişkin bilgi ise Program Otoritesi Bakanlıklar tarafından verilmiştir. Ajansımızın önümüzdeki dönemde uygulamayı planladığı AR-GE ve yenilenebilir enerji konulu mali destek programları ile ilgili hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Öncelikle dünyada ve Türkiye de konuyla ilgili verilen destekler incelenmiştir. Mevzuat ve literatür araştırmasından sonra konu ile ilgili özel sektör temsilcilerinin görüşleri alınmak üzere bir dizi saha ziyareti gerçekleştirilmiş ve internet ortamında bir anket düzenlenerek ilgili paydaşlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Ankete kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinden 128 kişi katılmıştır. 10. Proje ve Faaliyet Destekleri Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 5449 sayılı Kanun un Ajansın görev ve yetkilerini tanımlayan 5 inci maddesi ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uyarınca bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı destekleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken

56 Dokuzuncu Kalkınma Planı başta olmak üzere ulusal plan ve programlar ile Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Ana Planında belirlenen hedef, amaç ve öncelikler esas alınmaktadır Doğrudan Finansman Destekleri Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ne göre doğrudan finansman desteği, ajansın yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır. Doğrudan finansman destekleri üç gruba ayrılmaktadır: a) Proje teklif çağrıları b) Doğrudan faaliyet destekleri c) Güdümlü proje destekleri Proje Teklif Çağrıları 2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Proje Hazırlığı için Tanınan Süre 90 gün Hibe Oranı %50 Yapılan Başvuru Sayısı 535 adet Ön İncelemeyi Geçen Proje sayısı 416 adet İmzalanan Sözleşme Sayısı 79 adet İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Tutarı TL Uygulama Sonrası Sağlanan Destek Tutarı TL Uygulama Sonrası Toplam Bütçe Tutarı TL 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Proje Hazırlığı için Tanınan Süre 90 gün Hibe Oranı % Yapılan Başvuru Sayısı 157 adet Ön İncelemeyi Geçen Proje sayısı 132 adet İmzalanan Sözleşme Sayısı 36 adet İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı TL Uygulama Sonrası Sağlanan Destek Tutarı TL Uygulama Sonrası Toplam Bütçe Tutarı TL 2011 KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

57 Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Proje Hazırlığı için Tanınan Süre 90 gün Hibe Oranı % Yapılan Başvuru Sayısı 317 adet Ön İncelemeyi Geçen Proje sayısı 73 adet İmzalanan Sözleşme Sayısı 65 adet İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı TL Sağlanacak Destek Tutarı TL 2011 İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Proje Hazırlığı için Tanınan Süre 90 gün Hibe Oranı % Yapılan Başvuru Sayısı 117 adet Ön İncelemeyi Geçen Proje sayısı 36 adet İmzalanan Sözleşme Sayısı 30 adet İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı TL Sağlanacak Destek Tutarı TL

58 2013 YILI DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Proje Hazırlığı için Tanınan Süre 90 gün Hibe Oranı %25-%75 Yapılan Başvuru Sayısı 45 Ön İncelemeyi Geçen Proje sayısı 44 İmzalanan Sözleşme Sayısı 24 İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı ,18 Sağlanacak Destek Tutarı , YILI DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK SOSYAL İÇERME MALİ DESTEK PROGRAMI Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Proje Hazırlığı için Tanınan Süre 90 gün Hibe Oranı %25-%90 Yapılan Başvuru Sayısı 78 Ön İncelemeyi Geçen Proje sayısı 67 İmzalanan Sözleşme Sayısı 24 İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı ,00 Sağlanacak Destek Tutarı ,34 Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programın amacı: TR83 Bölgesi nde sosyoekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyoekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemektir. Ayrıca Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin de desteklenmesi amaçlanmaktadır Yılı DFD Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Hibe Oranı % Yapılan Başvuru Sayısı 62 Başarılı Bulunan Proje Sayısı 14 İmzalanan Sözleşme Sayısı 11 İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı TL

59 2011 Yılı DFD Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Hibe Oranı % Yapılan Başvuru Sayısı 41 adet İmzalanan Sözleşme Sayısı 11 adet İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı TL 2012 Yılı DFD Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Hibe Oranı % Yapılan Başvuru Sayısı 45adet İmzalanan Sözleşme Sayısı 15 adet İmzalanan Sözleşmelerin Bütçe Miktarı TL 2010 Yılı DFD Projeleri 1. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın TR83 Bölgesi Lojistik Mastır Plan Hazırlama Projesi 2. Samsun İl Özel İdaresi nin Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörlerin Rekabet Analizi Raporu 3. Çorum Organize Sanayi Bölgesi nin Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuruluş Ön Fizibilite Raporu 4. Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün Amasya Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı 5. Amasya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü nün Amasya Beji Mermerinin Rekabete Hazırlanması 6. Merzifon Kaymakamlığı nın Merzifon İşgücü Piyasanın Analizi 7. Tokat Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü nün İl Turizm Envanteri ve Turizm Yatırım Rehberi Çalışması 8. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası nın Üretim Yapan KOBİ ler Arası Bilgi Ağı 9. Tokat Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü nün Mermer Endüstrisi Sektörel Araştırma Projesi 10. Tokat Merkez Sebze Ürünleri Tarımsal Üreticiler Birliği nin Yaş Sebze Sektörünün Rekabet Analizi Çalışması 11. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi nin Merzifon OSB nin Ankastre Ürünler Sektöründe Kümelenme Projesi dir Yılı DFD Projeleri 1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından sunulan Metropol kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi 2.Amasya Üniversitesi tarafından sunulan Yaşlı Dostu Kent: Amasya 3. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması

60 4. Hitit Üniversitesi tarafından sunulan İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim İçin Sektörel Talep Araştırması 5. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan Tokat'taki Mesleki Eğitimin Durum ve İhtiyaç Analizi 6. Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan Samsun İlinin Sosyal Risk Haritasının Oluşturulması- SOPHOP 7. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sunulan TR83 Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu Çorum 8. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Panorama 1919 Samsun 9. Samsun İl Özel İdaresi - Samsun İhtisas Lojistik Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Çalışması 10.Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Marka Kent Yolunda İlk Adım 11. Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Samsun Medikal Sektörünün Mevcut Durum Analizi ve Sanayi Bölgesi Çalışmasının Altyapısının Oluşturulması 2012 Yılı DFD Projeleri 1. TC Amasya Belediyesi Yeşilırmak Üzerinde Şelale Turizm Projesi 2. Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yatırımda Cazibe Merkezi "AMASYA" 3. Karadeniz Sanayici Ve İşadamları Derneği Samsun İş Gücü Piyasası Analizi 4. Çorum Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çorum İli Ve Kırsalında Yaşayan Kadınların Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Yapılarının Tespiti 5. Hitit Üniversitesi Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi- Teknokent Uygulama Projesinin Hazırlanması 6. Samsun İl Özel İdaresi Samsun Sanal Tur Projesi 7. Tokat Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü Tokat Atıksu Arıtma Çamuru Geri Kazanım Tesisi Tasarımı 8. Samsun Ticaret Ve Sanayi Odası Samsun İhracat Stratejisi Ve Eylem Planı 9. Tokat Turizm Tanıtma Derneği Tokat İli Sürdürülebilir Turizm Stratejisi Eylem Planı 10.Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Tokat Kalesi Aydınlatma Projesi 11.Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Tokat Sanayisinin Kümeleşmesi, Dışa Açılım İçin İhtiyaç Analizi 12.Amasya İl Özel İdaresi Madencilik Müzesinin Fizibilite Çalışması Projesi 13.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Güvenli Okul Yaşanabilir Kent 14.Samsun Valiliği Samsun da Kadının Durumu 15.Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Oğuzlar77 Ceviz Çeşidi Envanter Çalışması Teknik Destek Faaliyeti Ajansımız Bölgemizdeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştığı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 2012 yılı Mart ayında teknik destek faaliyetini uygulamaya koymuştur Yılı Teknik Destek Program Bütçesi TL Teklif Çağrısına Çıkılan Tarih Son Başvuru Tarihi Hibe Oranı % 100

61 Yapılan Başvuru Sayısı 60 İmzalanan Sözleşme Sayısı 31 Kabul Edilen Projelerde Talep Edilen Bütçe Miktarı TL Güdümlü Proje Desteği Güdümlü Proje Desteği Faaliyetleri kapsamında alınan Yönetim Kurulu kararı gereğince 2011 yılında uygulamaya konulmak amaçlı hazırlık çalışmalarına başlanan Güdümlü Proje Desteği kapsamında bölge illerinde konuya ilişkin Nisan 2010 tarihlerinde 4 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Belediye temsilcilerinden sırasıyla 12, 8, 13, 16 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda güdümlü proje desteği hakkında temel bilgilendirme sunumu gerçekleştirilip Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi çerçevesinde güdümlü proje kapsamında değerlendirilebilecek proje başlıkları tartışılmıştır. Mutabakat toplantılar sonrasında 2011 yılının Nisan ayında hazırlık çalışmaları tamamlanmış olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sunulan Samsun Fuar ve Kongre Merkezi ile Çorum İl Özel İdaresi tarafından sunulan Hitit Medeniyeti Uluslararası Kültür, Tanıtım ve Ticaret Merkezi güdümlü projeleri, Ajans Genel Sekreteri başkanlığında 3 uzmandan oluşan bir komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Kalkınma Bakanlığı onayına sunulmuştur. Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan Samsun Fuar ve Kongre Merkezi projesinin protokol imza töreni gerçekleştirilmiştir tarihinde Hitit Üniversitesi, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği ortaklığında mutabakat metni imzalanmıştır. Amacı Çorum OSB içerisinde bir Teknokent yapılandırılmasına imkân tanıyacak binanın inşaa edilmesi olan projenin toplam bütçesi TL olup bunun %75 i Ajansımız bütçesinden karşılanacaktır. Uygulama süresi 24 ay olan Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Projesi nin imza töreni 18 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir Proje Hazırlama Eğitimleri Program Yönetim Birimi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok fon kaynağından bölge ölçeğinde en üst düzeyde fayda sağlanılabilmesi ve nitelikli projeler sunulabilmesi açısından kritik öneme sahip olan proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere TR83 Düzey II Bölgesi ndeki paydaşlara yönelik üçer aylık dönemler halinde Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimleri düzenlenmeye başlamıştır. İlk olarak 2010 yılında düzenlenen eğitimler halen devam etmektedir. İkişer gün olarak planlanan eğitim programı çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, mantıksal çerçeve, program rehberi, başvuru formu ve bütçe başlıklarının yer aldığı temel konular uygulamalı olarak işlenmektedir.

62 11. AB Mali Destek Programlarına Yönelik Çalışmalar AB fonlarına yönelik yapılan çalışmalarımızı 2 ana grupta toplamak mümkündür. Birincisi mevcut durumda sözleşmeleri imzalanmış ve uygulanan projeler, ikincisi ise yeni dönemde açılacak olan mali destek programlarına yönelik hazırlanacak projelerdir. Bunun yanı sıra değerlendirmesi tamamlanmış ancak kabul edilmemiş projelerimiz ve Ajans dışında diğer kurum ve kuruluşlar adına hazırlanan ve sözleşmesi imzalanmış projeler de bulunmaktadır. Bunlar ajans personelinde kapasite yaratmak ve proje yazma deneyimini artırmak adına önem taşımaktadır. Değerlendirmesi tamamlanmış ancak kabul edilmemiş projeler; İş(te) Kadın Projesi ve E Shadow Projesi dir. Diğer kurum ve kuruluşlar adına hazırlanan ve sözleşmesi imzalanmış projeler ise Engelli Bakım Hizmetinde Çalışacak Ara Eleman Yetiştirme Projesi ve Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Mesleki Eğitim ve Farkındalık Yaratma Projesi dir. Ajansımız Temmuz 2010 ile 2011 arasında 12 ay süreli Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor projesini başarıyla yürütmüştür. ÇSGB, SGK ve MFİB Koordinasyonunda yürütülen Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi hibe programı kapsamında Ajans adına hazırlanan ve bölgemizde yer alan TSO ların ortak olduğu projenin uygulama süreci tamamlanmıştır. Projenin genel hedefi TR83 Bölgesi nde (Samsun, Çorum, Tokat, Amasya) inşaat ve hafriyat sektöründe çalışacak kalifiye eleman yetiştirmek yoluyla genç işsizlerin istihdam imkanlarının artırılmasına katkıda bulunmak ve kayıtdışı istihdam konusunda düzenlenecek etkinlikler yardımıyla bölgedeki kayıtlı istihdamın arttırılmasına katkı sağlamak olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında yaşları arasında en az ilkokul mezunu 80 kişinin iş makineleri kullanımı konusunda eğitilmesi ve istihdamı, kalifiye eleman yetiştirilmesi yoluyla inşaat sektöründeki kayıtlı istihdamın arttırılması, düzenlenecek olan seminer ve paneller, yarışmalar, araştırma raporları, hazırlanacak olan her türlü medya ürünleri sayesinde konunun tüm tarafları arasında farkındalık yaratma yoluyla kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, proje sayesinde kayıtdışı istihdamla mücadele konusunda TR83 Bölgesi nde Kalkınma Ajansımızın önderliğinde meslek örgütleri, kamu kurumları, işçi ve işveren sendikaları, yerel yönetimler ve STK'lar arasındaki işbirliğinin artırılması, Kalkınma Ajansının bölgede yürüteceği çalışmalar için proje çıktılarından yararlanarak altlıklar hazırlanması sağlanmıştır. 12 aylık bir faaliyet planı çerçevesinde yürütülen projenin toplam bütçesi ,00 Avro olup bu tutarın Avro'su hibedir. Ajans tarafından sunulan diğer projeler aşağıda verilmektedir: LOG-INN Entegre Lojistik Yönetiminde Yenilikçi Girişimler Projesi AB Komisyonu nun 7. Çerçeve Programı na sunulmuş ancak onaylanmamıştır. MOB-RED Bölgesel Kalkınma için Hareketlilik Projesi Ulusal Ajans a sunulmuş ve onaylanmıştır. LOGIC Yaşamboyu Eğitimde Yeni Uygulamalar Projesi Ulusal Ajans a sunulmuş ve onaylanmıştır. OLOL Bir Işık Bir Yaşam Projesi Ulusal Ajans a sunulmuş ancak onaylanmamıştır.

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR 12 Haziran 2013 12.06.2013 www.ankaraka.org.tr 2 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel kalkınmanın

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

PROGRAM ve PROJELER ile

PROGRAM ve PROJELER ile PROGRAM ve PROJELER ile 2009-2013 www.oka.org.tr Elinizde bulunan bu kitapçıkta, yukarıda belirtilen vizyon ve misyona uygun olarak, TR83 Bölgesi nde kurumlar arası işbirliğini geliştirmek, kaynakların

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

2011 YILI ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 1

2011 YILI ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 1 2011 YILI ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 1 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M.Kemal ATATÜRK 2 2011

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BEBKA KURUMSAL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 26 Düzey 2 bölgesi esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Stratejik konumunu ve zengin kaynaklarını değere dönüştüren, Doğu Akdeniz in lider bölgesi olmak vizyonu doğrultusunda bir adım daha... 1. Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajansları

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 10 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Projenin Önemi Türkiye nin zeytin üretiminde dünya ikinciliğine ulaşma hedefi Zeytinin ve zeytinyağının insan beslenmesi

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Projeler. 10.1.Yenilikçilik Aktarım Merkezi IRC Anatolia Projesi. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Projeler. 10.1.Yenilikçilik Aktarım Merkezi IRC Anatolia Projesi. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu 10 Projeler 10.1.Yenilikçilik Aktarım Merkezi IRC Anatolia Projesi Odamız, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen ve Avrupa Birliği nin 6. Çerçeve Programının ilgili başlığı (Specific Support

Detaylı

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU Mart 2013 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Ajansımız, 2011 Yılı Çalışma Programı

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) İhale Başlığı :İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ: İŞLETME KOÇLUĞU

İŞ TANIMI (Terms of Reference) İhale Başlığı :İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ: İŞLETME KOÇLUĞU İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 İhale Başlığı :İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ: İŞLETME KOÇLUĞU İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322/01

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MART 2011 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı