BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. *Yıl Sonu. Genel Bakış

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. *Yıl Sonu. Genel Bakış"

Transkript

1 Sovereign * National International TURKEY Kurumsal Kredi Derecelendirme (JCRER tarafından yayımlanan orijinal İngilizce raporun Türkçe tercümesidir.) Finansal Olmayan Kurumlar IT & Tüketici Elektroniği Perakendeciliği TSS Kanalı Long Term Foreign currency BB B Local currency BB B Short Term Outlook Positive Stable Local Rating BBB(Trk) A3(Trk) Outlook Stable Stable Sponsored Support 3 Stand Alone BC Foreign currency BB B Local currency BB B Outlook Stable Stable * Japan Credit Rating Agency (JCR) tarafından 21 Şubat 2011 tarihinde teyit edilen ülke notudur. Analist: Zeki M. ÇOKTAN BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ F i n a n c i a l D a t a 2010* 2009* 2008* 2007* Total Assets (000 USD) 124,446 99,883 82,593 99,937 Total Assets (000 TL) 191, , , ,396 Equity (000 TL) 28,046 23,306 32,210 21,491 Net Profit (000 TL) ,372 7,814 1,293 Net Profit Margin (%) ROAA (%) ROAE (%) Equity/Assets (%) Net Working Cap./Assets (%) Leverage Ratio (%) Asset Growth Rate (%) *Yıl Sonu Genel Bakış 1990 yılından bu yana Türkiye de, ilk kurulan teknoloji perakende market zincirlerinden biri olarak faaliyetlerine devam eden BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (yaygın marka adı Bimeks) elektronik sektörünün alt sektörlerinden tüketici elektroniği ve bilişim teknolojileri ürünlerinin satışı ile iştigal etmektedir. Bimeks in ana sermayedar grubu M. Murat Akgiray ve Ömer Akgiray ın mensubu olduğu Akgiray ailesidir. Diğer nitelikli ortak ise (yakın tarihteki hisse devirleri ile payı %25 e yükselen) daha çok Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika da yatırım ve finansman faaliyetleri bulunan Hollanda kökenli R.P. Explorer Netherlands B.V. dir. Bimeks, İstanbul, Adana, Bursa, Ankara, Konya, İzmir, Antalya, Kayseri, Nevşehir, Eskişehir, Denizli, Trabzon, Aydın, Kahramanmaraş, Kastamonu, İskenderun, Manisa, Diyarbakır ve Gaziantep olmak üzere toplam 19 ilde hizmet veren 2010 yılsonu itibariyle toplam m2 lik alan içerisinde 36 mağazası ve 471 personeliyle Türkiye pazarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Strengths TSS olarak yerleşik pazar payını sürdürmesi, Bilinirliği yüksek bir markaya sahip olması, Elektronik perakende zincirlerinin sektörel görünümünün pozitif olması, Yönetim kadrosunun iyi eğitimli ve deneyimli olması, Yüksek tüketici memnuniyetine sahip olunması, Yenilikçi franchise modeli doğrultusunda yeni franchise şubeler açılması ve büyümeyi artırmak için online satış kanallarının geliştirilmesi, Düşük maliyetli finansman kaynakları temini yönünde Halka Arz kararı, Birim m2 satış oranlarının artması, Satışlardaki artış oranının genel yönetim giderlerininkinden yüksek olması. Constraints Halka Arz gibi içsel fon yaratma eğilimleri ile birlikte yabancı kaynaklara bağımlılığın süregelmesi, Ağırlıklı konumdaki ticari borçlar kaleminin likidite yönetimini zorlaştırması, Getirisiz aktif seviyesinin nakit akışı üretimi üzerindeki olumsuz etkisi, Finansman giderlerinin genel karlılık üzerinde baskı oluşturması ve YP açık pozisyon seviyesinin piyasa riskini artırması, Geçmiş yıllar zararlarının daraltıcı etkisi nedeniyle oluşan sermaye gereksinimi, Sektörel olarak kar marjlarının düşük olması, Şiddetli sektörel rekabetin pazar payının devamlılığı üzerinde oluşturduğu tehdit, Ortaklardan R.P.Explorer şirketinin girişim sermayesi niteliğindeki ortaklık yapısının değişken tabiatı nedeniyle nihai gerçek kişi ortakların belirlenmesi yönünden ortaya çıkan şeffaflık noksanlığı. Orijinal Yayım Tarihi: 10 Mart 2011 Global Knowledge supported by Local Experience Copyright 2010 by JCR Eurasia Rating. Nispetiye Cad.Firuze Sok. Ceylan Apt. No:1D:8 Akatlar/İSTANBUL Telephone: Fax: +90 (212) Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All of the information has been obtained from sources JCR ER believes are reliable, However, JCR ER does not guaranty the truth, accuracy, adequacy of the information. A JCR ER Rating is an objective and independent opinion as to the creditworthiness of a security and issuer, not a recommendation to buy, hold, sell any security and to issue a loan.

2 1. Derecelendirmenin Gerekçesi Ortaklık yapısı içerisindeki nitelikli ortakların finansal pozisyonları ve sosyal statülerinin yanısıra, Bimeks in varlık kalitesi, öz varlık seviyesi, risk yönetim uygulamaları, süreklilik arz eden gelirlerinin büyüklüğü, piyasa payları, büyüme oranları ve piyasaların ve faaliyet ortamındaki mevcut risklerin gelişimi Uzun Dönem Uluslararası Yerel Para ve Yabancı Para notları ile Yerel Notların belirlenmesinde ve bu notlar için yapılan risk değerlemelerinde dikkate alınan önemli girdilerdir. Kısa dönemli notların oluşturulmasında belirleyici olan faktörler ise; özellikle faiz ve kur riskleri başta olmak üzere, faaliyet ortamı, tüketici elektroniği perakende sektörünün pozitif beklentileri, piyasalardaki mevcut diğer riskleri control altına almada Bimeks in devam eden bilanço yapısı ve yönetimi, geçmiş yıllarda realize olan zararlar ile 2011, 2012 ve 2013 yılları için öngörülen projeksiyonlar olmuştur. Bimeks tarafından kullanılan maliyet parametreleri, fiyat hareketleri, projeksiyonlar için esas alınan varsayımlar, öngörüler, finansal ve teknik yöntemlerin kendi içerisinde topluca uyumluluk göstermesi, beklenen nakit akışlarının gerçekleşme olasılığını artırmakta ve 2010 yılı Temmuz ayında ihraç edilen tahvillerden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktadır. Bimeks in ana faaliyetlerinden sağladığı karlılık düzeyi pozitif ve yeterli olmakla beraber, finansman nedeniyle oluşan yüksek fonlama giderleri son 3 yıldaki kar üretiminin üzerinde baskı oluşturmuştur. Bununla beraber, 2011 yılı ilk yarısı içinde planlanan halka arz ile ilgili kararın bu kısıtı hafifleteceği beklenmektedir. Bimeks in müşteri tabanı ve piyasa etkinliği, tahsilât kolaylığı yaratarak kreditörler için yeterli güveni vermekte ve bu sayede ani likidite ihtiyacından kaynaklanacak riskleri önemli ölçüde azaltmaktadır. Bimeks in Ulusal düzeydeki derecelendirme notlarının, JCR ER notasyon sistemi içerisinde, konsolide finansal güç, tarihi gelişim, yönetsel ve kurumsal yapı hususlarında sektörel düzeyi aştığı ve sektor tavanının Bimeks in Ulusal notunun önemli bir belirleyicisi haline geldiği değerlendirilmektedir. Şirketin derecelendirme notlarının JCRER nin metodolojik altyapısına göre değişmemesinin altında yatan temel neden, karlılık göstergeleri ve rasyolarının yukarı yönlü hareketiyle beraber borçluluk göstergelerindeki bozulmadır. Derecelendirme sürecimiz, UFRS ve SPK düzenlemeleri kapsamında hazırlanan konsolide bağımsız denetim raporlarına dayandırılmıştır. Öte yandan sektörel bilgiler ise JCRER nin ve araştırma şirketlerinin çalışmalarından elde edilmiştir. 2. Görünüm Sektör genelinde ve Bimeks e özgü olan mevcut risklerin ve ekonomik koşulların gelişimine, tüketici elektroniği ve bilişim teknolojileri perakende sektörünün uzun vadede beklenen gelişim fırsatlarına, faaliyet ortamının kısa ve uzun vadedeki farklılaşmasına, büyüme için ihtiyaç hissedilecek fonların tedarik edilme biçim ve tercihlerine bağlı olarak ve Bimeks in ulaştığı deneyim de gözönüne alınarak Bimeks in uzun ve kısa vadeli görünümlerinin paralel bir şekilde seyredeceği beklentisiyle, JCR Eurasia Rating, Bimeks in tüm kısa vadeli ve ulusal notlarının görünümlerini stabil olarak teyit etmektedir. Diğer taraftan, yenilikçi franchise modeli ve bütünleşik yazılım yönetimi araçları alanlarındaki uzun soluklu yatırımları yoluyla, uluslararası rakipler de dâhil olmak üzere Bimeks in benzer şirketler arasındaki varlığını sağlamlaştırması beklentisiyle, uzun vadeli uluslararası notları stabil den pozitif e revize edilmiştir. Planlanan halka arzın, gerçekleşmesini müteakip, Bimeks in finansal tabloları üzerindeki etkilerinin yönü ve boyutu, Şirketin görünümü üzerinde ayrıca katkı sağlayabilecektir. 3. Desteklenme ve Ortaklardan Bağımsızlık Desteklenme notları ve bu notlar için yapılan risk değerlemesi, Bimeks in ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan ana ortaklardan M.Murat Akgiray ve Ömer Akgiray (Akgiray Ailesi) nin ve nitelikli ortak olan R.P. Explorer Netherlands B.V. nin finansal ve finansal olmayan pozisyonlarını ve beklenen yardımlarını yansıtmaktadır. Ortakların ihtiyaç halinde Bimeks e uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya sahip oldukları düşünülmekle ve etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip olmakla birlikte, özellikle ana ortakların başka alanlarda ticari, sınai veya finansal faaliyetlerinin bulunmaması nedeniyle yeterli mali güce sahip olup olmadıkları hakkında JCR Eurasia Rating olarak herhangi bir bilgiye ve kanaate ulaşılamamıştır. R.P. Explorer Netherlands B.V. 2 yıl vadeli hisse senedine çevrilebilir bir türev finansman işlemi neticesinde Bimeks te hissedarı olan SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş ne Ekim 2007 de sağladığı yüksek tutarlı ve uzun vadeli kredi ile fon tedarikinde bir anlamda dolaylı olarak Bimeks e likidite alanında yardımcı olmuştur. Bu değerlendirmelere göre Bimeks in desteklenme notu (3) olarak belirlenmiştir. Ortaklardan bağımsızlık notu ise bizzat Bimeks in varlık kalitesine, öz varlık yapısına, risk yönetim uygulamalarına, piyasa paylarına, büyüme oranlarına, piyasaların ve faaliyet ortamındaki mevcut risklerin gelişimine bağlı olarak oluşturulmuştur. JCRER olarak, Bimeks in ortaklarının sağlayacakları herhangi bir yardıma bakılmaksızın, mevcut Bimeks 2

3 müşteri seviyesini ve piyasadaki etkinliğini koruması kaydıyla, bilançosunda üstlendiği riskleri yönetebilecek yeterli tecrübe ve alt yapı birikimine ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, Bimeks in ortaklardan bağımsızlık notu JCR Eurasia Rating notasyon sistematiğinde (BC) olarak belirlenmiştir. 4. Firmanın Genel Görünümü a) Tarihçe Çoğunluk hissesi Akgiray ailesine ait olan Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (Bimeks), ilk teknolojik perakende mağaza zincirlerinden biri olarak, 1990 da İstanbul da kurulmuştur. Şirket, elektronik ürünleri perakendeciliği pazarında faaliyet göstermektedir. Şirketin metrekare perakende satış alanına sahip 19 ilde toplam 36 mağazası (3 franchise mağazasını da içeren), 2 deposu ve web adresli sanal marketi bulunmaktadır yılında ise Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika da yatırım ve finansman faaliyetleri bulunan Hollanda kökenli R.P. Explorer Netherlands B.V., Bimeks e küçük ortak olmuş, 2008 yılında sermaye payını %10,3 e ve daha sonra da %25 e yükselterek nitelikli ortak haline dönüşmüştür. b) Ticari Faaliyetleri Bimeks elektronik sektörünün alt sektörlerinden tüketici elektroniği ile bilişim teknolojileri ürünlerinin perakende satışı faaliyetiyle uğraşmaktadır. Türkiye de İstanbul, Adana, Bursa, Ankara, Konya, İzmir, Antalya, Kayseri, Nevşehir, Eskişehir, Denizli, Trabzon, Aydın, Kahramanmaraş, Kastamonu, İskenderun, Manisa, Diyarbakır ve Gaziantep olmak üzere 19 ildeki toplam m2 lik 36 mağazasında (33 ü kendi, 3 ü franchise) verilen hizmet, son tüketiciye satışı ve satış sonrası destek hizmetlerini kapsamaktadır. Bimeks in mağazalarını üç kategoriye ayırmak mümkündür: m2 ye kadar alanlarda faaliyet gösteren 32 adet Normal Mağazalar, m2 arasındaki alanlarda faaliyet gösteren 4 adet Mega Mağazalar ve gelecekte daha fonksiyonel hale gelecek olan E(Elektronik) Mağazalar yılı başından itibaren isimli internet sitesinden satış yapılmakta ise de arayüzün ve içeriğin zenginleştirilmesi yönünde devam eden ve yapılması planlanan yeni yatırımlarla emağazacılık alanının satışlar içerindeki payının mevcut %9 dan 2011 sonunda %15 oranına ve 2015 sonu itibariyle de %19 a çıkartılması planlanmıştır. Bimeks in mağazalarının yanında ayrıca; Beyaz ve kahverengi eşya bayileri, Hipermarketler, Online mağazalar, Teknoloji Market adı verilen perakende mağaza zincirleri, Bağımsız teknoloji ürünleri mağazaları satış kanalları olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, özellikli franchise yöntemiyle 2013 sonu itibariyle 44 değişik ilde yeni dağıtıcı ağı yaratılması planlanmıştır. Bimeks teknoloji market zincirlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. Tüketici elektroniği ve bilişim teknolojileri ürünleri; Elektronik ürünler (televizyon, video ve audio cihazları, fotoğraf makineleri, oyun konsolları, DVD ürünleri, yazar kasa, elektronik hesap makineleri, radyo ve televizyon alıcıları için anten ve anten santralları, ısıtma ve soğutma sistemleri, projeksiyon cihazları, dijital yayın ürünleri), Bilisim teknolojileri ürünleri (kişisel bilgisayar gibi donanım, yazılım, sarf malzemeleri), Telekomünikasyon ürünleri (sabit telefon, cep telefonu, aksesuarlar), başta olmak üzere bazı beyaz eşya ve küçük ev aletlerine kadar uzanan oldukça geniş bir ürün portföyünü kapsamaktadır. Mağazalarının çoğunluğu alışveriş merkezlerinde konumlanmış durumdadır. Bimeks in içinde bulunduğu pazar fiyata ve vadeye oldukça duyarlı olup, sık sık sponsor/promotor firmalar ile yapılan kampanyalar yanında bankalar ile yapılan taksitli kampanyalar en sık başvurulan satış yöntemleri olarak öne çıkmaktadır. Sektörde, düşük kar marjlarına rağmen yüksek kira ve işletim giderleri dikkati çekmekte, reklam bütçeleri ise genellikle tedarikçiler ile paylaşılmaktadır. Bimeks in yerel piyasadaki rakipleri arasında Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Electroworld, Gold, Darty, Teknolojix ve Best Buy (21 Şubat 2011 tarihi itibariyle Çin deki ve Türkiye deki Best Buy markalı mağazalarını kapatacağını açıkladı) gibi kuruluşlar faaliyet göstermektedir. Bimeks pazar payı olarak 4.sırada bulunmaktadır. 5. Yönetim ve Organizasyon Bimeks in esas yönetimi Başkan dahil 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından icra edilmektedir. Üyelerden 3 ü icracı olup Şirketin üst yönetim kademelerinde yer almaktadırlar. Bağımsız bir Risk İzleme ve Ölçüm Birimi oluşturulmamıştır. Bilgi Grup Başkanlığı ve Genel Müdür doğrudan 8 kişilik İcra Kurulu na bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bimeks 3

4 Şirketin organizasyon yapısı içerisinde IT, Lojistik ve Satış Sonrası Hizmetler, Satın Alma, İş Geliştirme, Yatırımlar ve İK, Pazarlama (2010 yılında oluşturulmuştur), Satış, Finans, Bölge Yönetimi ve Mega Mağazalar bölümleri bulunmaktadır. Bütün bunlar Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Finans Direktörlüğü, Bütçe Direktörlüğü ve Mali İşler Direktörlüğü ise Finans Grup Direktörlüğüne bağlı olarak çalışmaktadırlar yılında, Şirket in ortalama 435 personeli bulunmaktadır. Bunların 62 si idari personeldir. Bu personelden 5 i yüksek lisans, 58 i üniversite, 82 si ön lisans, 276 sı ortaöğretim ve 14 ü ilköğretim mezunudur. 6. Ortaklar, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Şirketin çoğunluk hisseleri Akgiray Ailesine aittir. Hisseder olarak Bimeks in ortaklık yapısında yer alan aile üyeleri yüksek eğitimli ve oldukça deneyimli kişilerdir. Shareholders As of January 7, 2011 Share 2010 Share 2009 Share SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş % 38.75% 38.75% Mehmet Murat Akgiray 33.10% 33.10% 33.10% Ahmet Vedat Akgiray 0.00% 0.00% 0.00% R.P. Explorer Netherlands B.V % 10.25% 10.25% Ömer Akgiray 4.15% 4.15% 4.15% Suha Eyisoylu 4.04% 4.04% 4.04% Muhammet Haluk Sur 4.04% 4.04% 4.04% Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş. 3.00% 3.00% 3.00% Önder Yüksel 0.89% 0.89% 0.89% Muhittin Şenel 0.89% 0.89% 0.89% Erkan Demir 0.89% 0.89% 0.89% Total % % % Paidin CapitalTL (000) 46,000 21,184 21,184 KAP(Kamuyu Aydınlatma Platformu) ta 20 Ocak 2011 tariihnde yayınlanan yönetim kurulu kararını takiben; SPV, opsiyon anlaşması çerçevesinde, Şirket sermayesinin %14,75 ini temsil eden paylarını R.P.Explorer a devretmiştir. Böylece, ilkinin sermayesi %38,75 den %24 e düşerken sonrakininki %10,25 den %25 e yükselmiştir. R.P.Explorer, Şirketin sermayesinin ilave bir %24 lük kısmını temsil eden hisseleri edinme, yönetim kurulunda temsil edilme ve Şirket yönetimine katılım hususlarındaki haklarından feragat etmiştir. R.P.Explorer ın genel kuruldaki imtiyazlarından da feragat etmesi için ilgili kamu kuruluşlarına müracaatları yapılmış ve yasal süreçler devam etmekte olup bu kapsamda ana sözleşme değişiklikleri genel kurulda onaylanmış olacaktır. Diğer tüzel kişi ortaklar arasında bulunan R.P. Explorer Netherlands B.V. ise yatırım ve finansman faaliyetleri yürütmek üzere 2005 tarihinde kurulan Hollanda menşeli bir firmadır. R.P.Explorer ın hisselerinin tamamı R.P.Explorer Malta Limited e aittir. R.P.Explorer Malta Limited in %99,99 hissesine ise R.P.Explorer Master Fund sahiptir. R.P.Explorer Master Fund ağırlıklı olarak Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da yatırımlar yapmakta olup Londra, New York, Mumbai ve Johannesburg da ofisleri bulunmaktadır. R.P.Explorer Netherlands B.V. nin Bimeks in %49 luk hissesine kadar satın alma opsiyonu, özellikli işlemlerde veto yetkisi ve yönetim kurulunda bir sandalye ile temsil edilme hakkı bulunmaktaydı. Fakat, bu opsiyonu %25 e kadar kullanmış olup SPV nin sahip olduğu Bimeks in ilave %24 hisselerini alım, yönetim kurulunda temsil edilme ve Şirket yönetimine katılım hususlarındaki haklarından feragat etmiştir. R.P.Explorer Netherlands B.V. Bimeks teki hisse oranını %49 oranına yükseltme opsiyonu çerçevesinde; Ekim 2007 den itibaren 2 yıl içerisinde vadeli hisse senedine çevrilebilir bir türev finansman işlemiyle Bimeks te hissedar olan SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş ne kredi şeklinde sağladığı kaynak için öngörülen opsiyonun süresi Ağustos 2010 a kadar uzatılmıştı. Mevcut durumda, R.P.Explorer Netherlands B.V. bu opsiyonun %25 lik kısmını kullanmış olup kalan haklar 20 Ocak 2011 itibariyle sona ermiştir. R.P.Explorer ın hisseleri (B) grubu olup herhangi bir imtiyaza sahip değildir. Mart/2011 de ana sözleşmede yapılacak olan değişiklikle beraber R.P.Explorer, yönetimde ve genel kuruldaki imtiyazlarından feragat etmiş olacaktır. Nihayetinde, buradan doğan (Haziran/2012 itibariyle geri ödemesi yapılacak olan) finansal yükümlülükler SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş'nin ana ortakları (Akgiray Ailesi) ile R.P.Explorer arasında sonuçlanacak bir durum olup Bimeks için mali, hukuki ya da ticari bir yükümlülük söz konusu bulunmamaktadır. Yine diğer tüzel kişi ortaklardan SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş yılında kurulan ve Akgiray ailesi tarafından kontrol edilen bir şirkettir. Bilişim sektörü ile ilgili her türlü yazılım ve donanımların cihaz ve ekipmanlarının, bilişim sistemleri ile sarf malzemelerinin alımı/satımı, ithalatı/ihracatı ve uluslararası ticaretini yapmak ana faaliyet konuları olarak belirtilmiş ise de Bimeks in hissedarı olmanın dışında faaliyeti bulunmamaktadır. Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş. ise yine Akgiray ailesi tarafından kontrol edilen bir şirkettir. Bimeks 4

5 IT & Tüketici Elektronigi Perakendeciligi TSS Kanalı Kişisel bilgisayar ve yazılımların satış sonrası teknik servis bakımı alanında faaliyette bulunmak üzere 2004 yılında İstanbul da kurulan Serbim Bilgisayar Destek ve Ticaret Anonim Şirketi (Serbim) şirketinin hisselerinin % 99,49 luk kısmı da Bimeks e aittir. 7. Sektör Stabilitesi Global Ekonomik Krizin etkisi İle Türkiye Elektronik Perakende Pazarı 2008 ve 2009 da küçülmüş olup, 2010 yılında ise büyümüştür ve 2011 yılında da büyümesinin devam edeceği beklenmektedir Sales (USD million) F2012F2013F2014F2015F Sektörün cirosu, 2008 yılında %10,26, 2009 yılında da %17,26 küçülmüştür yılında ise kısmen baz etkisi sayesinde önemli bir artış sağlayarak %22,19 oranında büyümüştür. Sektör cirosunun arasında kümülatif olarak artacağı ve 25 milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir. Sektörde fiyatlar yıldan yıla düşmektedir yılına kadar geleneksel pazar kanalları (geniş bayi ağları, satış sonrası servis, bağımsız satış noktaları, vb.) önde iken, 2007 yılından itibaren Teknoloji Marketleri (TSS) gelişmeye başlamış ve yabancı sermaye Türk pazarlarına ilgi göstermeye başlamıştır yılından itibaren IT ürünlerine yoğunlaşan yerel zincirler TSS formatına dönüşmeye başlamışlar ve mağaza sayılarını artırmışlardır. Bu rekabet ortamında mağazacılıkta yeni konseptler oluşturulmuştur yılından sonra ise kitle satış kanalındaki zincirler ve özellikle süpermarketler teknoloji ürünlerinin satışına ağırlık vermişlerdir. Özellikle high end ürünlerden ziyade low end ürünlerin (ucuz kulvar ürünleri) satışı ağırlık kazanmıştır. Yine 2008 yılı birleşmelerin başladığı ve yeni oyuncuların ortaya çıktığı yıl olmuştur yılından itibaren ise münhasıran faaliyet yürüten satış kanalları (örneğin; Samsung, Philips, Sony, Siemens, Bosch, Tefal, Indesit, Ariston, Toshiba, Profilo, vb.) MDA ve SDA sektörlerinde hala güçlü konumlarını sürdürseler de IT ve CE ürünlerinde pazar kaybetmeye başlamışlardır. Buna rağmen Teknoloji Marketlerinin (TSS) pazar payları artmaya başlamıştır. Aynı şekilde kitle satış kanalının da hem çok katlı mağazacılıkta hem de hipermarket/süpermarketçilikte de pazar payları artmaktadır yılından itibaren ise CE, MDA ve SDA sektörleri için Türkiye de Satın Alma Grupları (Buying Groups) oluşmaya başlamıştır. Satın Alma Grubu, bir araya gelmek suretiyle, küçük işletme olan üyelerine etkin bir biçimde iskontolar ve daha iyi şartlarda alımlar sağlamaktadırlar. TSS ve MASS karşısında geleneksel kanalın bu oluşumla gerek fiyat gerekse pazarlama faaliyetleri anlamında avantajlı teklifler alması sinerji oluşturacaktır. Bu oluşumdan yararlananlar; yerelküçük ölçekli TSS mağazaları ve geleneksel tüketici elektroniği mağazalarıdır. TSS mağazaları güçlü oyuncular karşısında pozisyonlarını korumak için fiyat avantajı elde etmektedirler. Geleneksel noktalar ise fiyat avantajının yanı sıra yoğun rekabete karşılık belli bir segmente/sektöre yoğunlaşarak ve teknik servisi de içeren tam hizmet paketi sunarak fırsat elde edebilmektedirler. Ancak, Satın Alma Grubu üyesi olan mağazaların farklı isimler kullanması tüketici nezdinde karışıklığa neden olmaktadır. Tüketici elektroniği ve bilişim teknolojileri ürünleri perakendecilik sektörü Elektronik ve Telekom Ürünleri Perakendeciliği Sektörü nün bir alt kümesidir. Elektronik ve Telekom Ürünleri Perakendeciliği sektörü aşağıdaki alt gruplardan oluşmaktadır: Electronics and Telecom Products Retailing Sector Channels Number of sales points Share % MASS MERCHANDISERS/DIYSs 2, % TELECOM RETAILERS 15, % TECSUPERSTORES+EL CHAINS % EL.TRAD.INDEP/BUYGR 18, % FURNITURE/KITCHEN SPECIALISTS 1, % COMPUTER SHOPS/SYSTEM HOUSES 5, % Total 44, % Sektör genelinde, adetsel olarak TELECOM, MASS, CES, CSS ve TSS kanallarıyla satılan ürün sayısı 2009 yılında 50,50 milyon iken, 2010 yılında 57,18 milyona çıkmış ve pazar genelinde %14,40 artış sağlanmıştır. Bimeks in de içerisinde bulunduğu TSS kanalı bir önceki yıla göre 2010 da adetsel olarak %27,95 lik artış kaydetmiştir. Bimeks in büyümesi de aynı dönemde %32,15 olarak yüksek düzeyde gerçekleşmiştir ve 2010 yıllarında satılan ürünlerin adetsel olarak kanal bazındaki dağılımı da aşağıdaki grafikte gösterilmiş olup, %30,48 lik oranla en yüksek payı hala Telecom kanalı almış, Bimeks in içerisinde bulunduğu TSS Technical Super Stores kanalının payı ise artış gösrererek %21,89 oranına ulaşmıştır. Bimeks 5

6 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Product Units by Channel 30,49% 30,48% 16,53% 16,42% 7,98% 6,87% 25,43% 24,33% 19,57% 21,89% TELECOM MASS Merchandısers/DIYSs CSSComputer Shops & Systemhouses CESConsumer Electronic Specialists TSSTechnical Super Stores İhlas, Esse, Enplus vb. MDAMajor Domestic Appliances (Temel Ev Aletleri) ve SDASmall Domestic Appliances (Küçük Ev Aletleri) satıcılarının Karma El.Trad.Indep/Buygr kanalı TeknoSA, Media Markt, Vatan, Bimeks, Gold, Darty, Teknolojix, Electroworld, Best Buy ve benzeri firmaların TSSTechnical Super Stores kanalı ile faaliyet göstermektedir. Bu segment içerisindeki firmalar toplamda noktadan satış yapmaktadır. El.Trad.Indep/Buygr kanalının satış noktası , TSS Technical super stores satış noktası ise 472 dir. Yine sektör genelinde, satış cirosu olarak TELECOM, MASS, CES, CSS ve TSS kanallarıyla satılan ürün tutarı 2009 yılında 8,86 milyar USD iken 2010 yılında 10,83 milyar USD ye çıkmış ve piyasa genelinde %22,19 artış sağlanmıştır. Bimeks in de içerisinde bulunduğu TSS kanalı bir önceki yıla göre 2010 da ciro olarak %31,53 lük artış kaydetmiştir. Bimeks in büyümesi de aynı dönemde %31,35 olarak gerçekleşmiştir ve 2010 yıllarında satılan ürünlerin tutarının kanal bazındaki dağılımı da aşağıdaki grafikte gösterilmiş olup, düşüş göstermekle birlikte % 45,22 lik oranla en yüksek payı hala CESConsumer Electronic Specialists kanalı almış, Bimeks in içerisinde bulunduğu TSS Technical Super Stores kanalının payı ise artış göstererek pazar payı %19,53 oranına ulaşmıştır. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Elektronik Mağazaları (Consumer Electronics Specialists CES): Bu segment içerisinde; 11,93% 5,34% Market Share of Sales 15,73% 19,04% 11,27% 4,94% 48,86% 45,22% 18,14% 19,53% TELECOM MASS Merchandısers/DIYSs CSSComputer Shops & Systemhouses CESConsumer Electronic Specialists TSSTechnical Super Stores Arçelik, Beko, Bosch, Vestel, Sony vb. firmaların üretici firmalar ve münhasır bayilerinin Münhasır El.Trad.Indep/Buygr kanalı Münhasır ve bağımsız bayilerin MDA ve SDA ürün grupları hariç pazar payı kaybetmesi beklenmektedir. Zira bunların toplam satış kanalları içerisindeki payı 2007 yılında %29, 2008 yılında %25, 2009 yılında %17, 2010 yılında ise %14,8 olup, 2013 yılına kadar bu oranların % 8 civarına düşebileceği beklenmektedir. Ancak, Bimeks, Teknosa, Mediamarkt, Vatan, Darty, Teknolojix, Electroworld, Best Buy gibi elektronik perakende zincirlerinin pazara yeni giren oyuncularla birlikte ağırlığı artacaktır. Zira elektronik zincir mağazalarının toplam satış kanalları içerisindeki payı 2007 yılında %12,27, 2008 yılında %17,82, 2009 yılında %21,69 ve 2010 yılında ise %24,55 olup, 2013 yılına kadar bu oranların %45 civarına yükseleceği beklenmektedir. Cep Telefonu Bayileri (Telecom Specialists); Bu segment içerisinde; KVK, Genpa ve Netcell gibi zincirler ile bağımsızlar bayiler noktadan faaliyet göstermektedir. Cep telefonu bayilerinin pazardan aldıkları payın değişmeyeceği tahmin edilmektedir. Zira, toplam satış kanalları içerisindeki payı 2007 yılında %31, 2008 yılında %29, 2009 yılında %29 ve 2010 yılında ise %34 olup, 2013 yılına kadar bu oranların aynı seviyesini koruyacağı beklenmektedir. Bilgisayar Mağazaları Computer Shops & System HousesCSS; Bu segment içerisinde; Escort, Casper, Apple, Key Smart vb. firmalar üretici bayi ağları statüsüyle, PC Gold gibi firmalar bağımsız bayiler ve sistem evleri zincirleri statüsüyle faaliyet göstermektedir. Bu segment içerisindeki firmalar toplamda noktadan satış yapmaktadır. Bilgisayar mağazalarının toplam satış kanalları içerisindeki payının azalacağı öngörülmektedir. Zira toplam satış kanalları içerisindeki payı 2007 yılında % 12, 2008 yılında % 9, 2009 Bimeks 6

7 Number of Technical Super Stores (TSS) IT & Tüketici Elektronigi Perakendeciligi TSS Kanalı yılında %10 ve 2010 yılında %9 olup 2013 yılına kadar bu oranların %6 civarına düşebileceği beklenmektedir. Mass Merchant Kanalı (Mass Merchandısers/DIYSs); Bu segment içerisinde; CarrefourSA, Carrefour Express, Migros, Real, Kipa Tesco, Kipa Tesco Express, Tansaş, Şok, Beğendik vb, firmalar, Hipermarket & Süpermarketler şeklindeki kanal grubu olarak, Metro ve benzeri firmalar Cash & Carry statüsündeki kanal grubu olarak, HepsiBurada OnlinePure Player kanal grubu olarak, Boyner, YKM ve diğer yerel mağazalar Katlı Mağazalar kanal grubu olarak, Koçtaş, Pratikler gibi firmalar Yapı Marketler grubu (DIY) olarak faaliyet göstermektedir. Bu segment içerisindeki firmalar toplamda noktadan satış yapmaktadır. Mass merchant ların artan sayısının ve ürünlerin alt segmentlere de yayılmasının bu kanalı gittikçe güçlü kılması beklenmektedir. Zira toplam satış kanalları içerisindeki payı yukarı yönlü bir eğilim taşımakta olup 2007 yılında %8, 2008 yılında %10, 2009 yılında %14 ve 2010 yılında ise %11 olup 2013 yılına kadar bu oranların %20 civarına yükseleceği beklenmektedir. Mobilya/Mutfak Mağazaları; Bu segment içerisinde; Ahşapsan, Alno, Arçelik, Berloni, Bianco, Bulthaup, Çiçekler, Demsaş, Domsan, Eurodecor, Intema (Vitra), İstikbalRegina, Kelebek, K&M, Lineadekor, Mopa, Scavolini, Sistem Mobilya, Snaidero, Tepe, Uzay, Vanucci, Venetta Cucine vb. firmalar Furniture/Kitchen Mağazaları kanalı ile, faaliyet göstermektedir. Bu segment noktadan satış gerçekleştirmektedir. Görüldüğü üzere ana sektör olan Elektronik ve Telekom Ürünleri Perakendeciliği Sektörü çok parçalı ve satış noktasından faaliyet yürütmektedir. İlerleyen dönemlerde parçalı görünümün konsolidasyona uğrayacağı ve azalacağı beklenmektedir. Elektronik Mağazaları (Consumer Electronic SpecialistsCES) ana segmenti içerisinde Karma Bayiler alt segmenti olarak yer alan Tüketici Elektroniği Mağaza Zincirleri statüsüyle faaliyet gösteren TeknoSA, Mediamarkt (Saturn dahil), Vatan, Bimeks, Darty, Gold, Teknolojix, Electroworld ve Best Buy isimli 9 adet firmanın son üç yıllık faaliyet performansları karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Türkiye pazarında Technical Super Stores (TSS) sayısı toplam olarak 472 dir. Bimeks in satış noktaları içerisindeki payı %7,44 olup Teknosa ve Gold firmalarından sonra üçüncü sırayı işgal etmektedir. Best Buy Saturn Electroworld Media Markt Darty Vatan Mavi Bilgi Tekmar Bimeks Teknolojiks Gold Teknosa Bu 9 adet firmanın cirosu 2010 yılsonu itibariyle Türkiye deki toplam elektronik pazarının %24,55 ini temsil etmektedir. 9 adet firma içerisinde Bimeks in ciro yönünden pazar payı 2010 yılı öncesinde düşmekteydi ve 2007 de %13,50, 2008 de %10,98 ve 2009 da % 7,94 olarak gerçekleşmişti. Bununla beraber, 2010 yılında pazar payı kaybı durmuş ve %7,72 olarak gerçekleşmiştir. 9 adet firma içerisinde pazar payı sıralamasında Bimeks, 2007 ve 2008 yıllarında 3.sırada, 2009 ve 2010 yıllarında 4. sırada yer almaktadır. Piyasaya giren yeni oyuncular ve rakiplerin agresif kampanyalarının Bimeks in sahip olduğu pazar payının devamlılığı üzerinde oluşturduğu tehdit unsurunun şiddeti azalmaktadır. 9 adet firma toplam olarak bir önceki yıla ait sermayelerinin 2008 yılında %110,75 i, 2009 yılında %85,40 ı, 2010 yılında ise %35,40 ı kadar zarar üretmiştir. Son 3 yıllık periyotta üretilen bu zararların genel aritmetik ortalaması %77,18 iken Bimeks in aynı yıllarda ürettiği zararların aritmetik ortalaması ise %27,39 olarak sektörün altında gerçekleşmiştir. 9 firmanın satışların maliyeti/net satışlar rasyosunun arasındaki ortalama değeri %79,58 olup oldukça yüksektir. Yüksek olmasının ana sebebi satış fiyatlarının Bimeks 7

8 düşük ve aynı zamanda ithalat fiyatlarının pahalı olmasıdır. Bu sebeple sektörde, Bimeks dahil Teknosa haricindeki diğer 8 firmanın sektörel kar marjları oldukça düşüktür. Bununla beraber, 2010 yılında Bimeks, brüt kar marjı dikkate alındığında, sektör ortalamasının üzerinde performans gösteren 2.firma olmuştur. 8. Finansal Göstergeler Hacimsel Endeksler Bimeks aktif büyüklüğü bakımından 2006 yılı ile 2010 yılı arasındaki dönemde kümülatif olarak %200 oranında hızlı bir büyüme dönemi geçirmiştir. Ancak, 2008 yılında pazar koşullarına bağlı olarak büyüme hızı yavaşlamıştır Yıllık olarak ise, Şirket varlıkları sırasıyla 2007 yılında %82,45, 2008 yılında %7,31, 2009 yılında %20,35 ve 2010 yılında da %27,30 oranlarında büyümüştür. Şirketin büyüme stratejileri özellikle yabancı kaynaklara ve bu kaldıraç etkisinden beklenen karlara dayandırılmaktadır. Fakat bu strateji, 2011 yılı ilk yarısı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Halka Arz kararı ile bu yıl terkedilme durumundadır ,45 Asset Growth Rate % Annual % Cumulative % 95,78 135,62 7,31 20,35 27, ,93 Equity+Minority Interest/Total Resources % Total Liabilities/ Total Resources % 1,22 98,78 18,46 81,54 25,79 74,21 15,50 14,66 84,50 85, Fonlama yapısının önemli bir bölümünü oluşturan yabancı kaynaklar içerisinde ise en büyük kalemi mali kesimden temin edilen kredilerden ziyade daha çok ticari borçlar oluşturmaktadır. 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 2,31 2,36 4,12 4,49 2,99 90,73 93,83 62,08 62,21 60,02 33,80 33,30 36,99 6,96 3, Fonlama yapısı içerisinde ticari borçların önemli oranda yer alması ise Şirketin likidite yönetiminin zorlaşmasına sebebiyet vermektedir. Bimeks, 2930 Temmuz 2010 tarihlerinde 30,5 milyon TL tutarında 2 yıl vadeli yılda 2 kez kupon ödemeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. İlk kupon ödemesinin faiz oranı %6,15 olarak belirlenmiş olup TL tutarındaki kupon ödemesi 28 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplam bilanço varlıklarının önemli bir kısmını duran varlıklar oluşturmakta ve toplam kaynakların %57,60 lık kısmı dönen varlıkların, %42,40 lık kısmı ise duran varlıkların finansmanı için kullanılmaktadır. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 80,78% Other Liabilities % Trade Payables % Financial Liabilities % Current Assets/Total Sources Noncurrent Assets/Total Sources 19,22% 86,76% 13,24% 50,09% 49,91% 57,60% 53,42% 46,58% ,40% 2010 yılsonu itibariyle, dönen varlıkların önemli bir kısmını (%73,62) stoklar kalemi, duran varlıkların önemli kısmını da maddi olmayan duran varlıklar (%66) oluşturmaktadır. Sağlanan fonların önemli bir bölümü nakdi gelir üretmeyen varlıkların finansmanında kullanılmaktadır. Bimeks 8

9 Karlılık Endeksleri Bimeks 2007 yılı hariç 2006 ve 2009 yılları arasındaki dönemde her yıl faaliyetlerinden zarar etmişti. Fakat zarar yönündeki bu eğilim 2010 yılında kar rakamına dönüşmüştür. Satış gelirlerinin normal seyrine ve yeterliliğine rağmen zarar edilmesinin temel nedeni finansman giderlerinin yüksekliğiydi. 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Financing Expenses/ Net Sales Revenues Net Financing Expenses/ Net Sales Revenues 9,57% 6,48% 7,15% 5,72% 13,12% 13,58% 6,54% 5,34% 9,40% 6,25% Net satış gelirlerinin finansman giderlerine ayrılan kısmı; 2006 yılında %9,57, 2007 yılında %7,15, 2008 yılında %13,12, 2009 yılında %13,58 ve 2010 yılında ise %9,40 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, net satış gelirlerinin net finansman giderlerine ayrılan kısmı; 2006 yılında %6,48, 2007 yılında %5,72, 2008 yılında %6,54, 2009 yılında %5,34 ve 2010 yılında ise %6,25 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranların tamamı uluslararası referans değerlerin üzerinde olup, Şirket kar üretimi üzerinde önemli bir engel haline gelmiştir. Finansman giderlerinin bu denli yüksek olmasının nedeni ise üstlenilen açık pozisyon nedeniyle oluşan kur farkı giderleri ve kredi kartına dayalı vadeli satış bedelleri üzerindeki iskonto tutarlarıdır. Net kar marjı, ROAA, ROAE gibi karlılık göstergelerinin tümü 2008 ve 2009 yıllarında önemli ölçüde düşüş göstermiş ve hatta önemli bir bölümü negatif değerlere dönüşmüştür. Brüt kar marjı rasyosunun düşme trendinde olmasına rağmen negatif değerlere dönüşmemesi genel anlamda sektörel daralmadan dolayı Bimeks in ana faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerinde önemli bir negatif etkilenmenin olmadığını göstermektedir. Bununla beraber, 2010 yılında, tüm bu rasyolar önemli iyileşmeler kaydederek pozitif değerlere dönüşmüştür. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Gross Profit from Principal Activities/ Sales Revenues 19,13% 21,15% 16,88% 17,30% 19,83% Her ne kadar brüt kar marjı 2008 yılında düşmüş olsa da, son 5 yıl içinde yukarı yönlü bir eğilime sahip olmuştur. a) Risk Yönetimi Bimeks in en temel finansal enstrümanları; ürün pazarlamalarından elde edilen satış gelirleri, sağladığı banka kredileri, tedarikçilere olan borçlanmalar ve kredi kartlarıyla yapılan taksitli satış bedellerinin iskonto edilmiş tutarlarıdır. Kredi temini ve operasyonel işlemlerin sürdürülmesi süreçlerinde faiz, likidite, kur, kredi gibi ana finansal riskler oluşmaktadır. Bu finansal risklerin oluşumuna, telafisine, kısıtlanmasına ve yönetilmesine yönelik sektörel anlamda yasal ve zorunlu bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca, sektör için asgari sermaye yeterlilik rasyosu standartı da bulunmamaktadır. Bu alandaki yasal boşluk nedeniyle sektördeki talebin imkan vermesine bağlı olarak, pazar payının büyütülmesi ve faaliyetlerinin sürdürülmesi, öz kaynakların nakdi olarak artırılması yerine, sürekli olarak kaldıraç oranlarının artırılmasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, Bimeks in 2010 yılında kaldıraç oranı %85,34 seviyesine ulaşmıştır. Finansal bir kuruluş olmayan Bimeks gibi firmalar için bu oran oldukça yüksek ve riskli bir seviyedir. Bilançoda gözüken yüksek tutarlı açık pozisyonun yarattığı kur ve parite riskinin yönetiminde türev ürünleriyle hedge işlemleri de yapılmamaktadır. Bimeks 9

10 Bilançosunda yüksek tutarlarda açık pozisyon riski taşıyan Bimeks in toplam yabancı para pozisyonu / öz kaynak rasyosu 2006 yılında %4,869,78, 2007 yılında %244,38, 2008 yılında %151,56, 2009 yılında %208,04 ve 2010 yılında da %233,11 oranında gerçekleşmiştir. Hedge işlemlerinin olmaması nedeniyle oluşan bu yüksek açık pozisyon riski aktif kalitesini azaltmakta, yerel paranın devalüe olması halinde bilançonun taşıdığı yabancı para borç yapısından kaynaklanan negatif duyarlılığını artırmaktadır. 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% Total Foreign Currency Position/Total Assets Total Foreign Currency Position/Equity ,12% 244,38% 39,08% 32,26% 34,17% 151,56% 208,04% 233,11% b) Projeksiyonlar, Bütçe, Tahvil İhracı ve Planlanan Halka Arz Projelendirme ve bütçeleme faaliyetleri kapsamında 2015 yılına kadar belirlenen finansal varsayımlar ve öngörüler, 2010 yılında yeniden gözden geçirilmiş ve hazırlanan temel senaryoya göre; Bilançolarının 2011 yılında %32,22, 2012 yılında %21,34 ve 2013 yılında %33,55, kümülatif olarak ise 3 yılda ( ) %114,27 oranında büyüyeceği, Cirolarının net olarak 2011 yılında %66,60, 2012 yılında %60,99, 2013 yılında ise %41,45 oranlarında artış göstereceği, Büyümenin finansal kaynakları arasında; 2011 yılı ilk yarısında ağırlıklı olarak yeni hisse senetleri ihracı yoluyla halka arz gerçekleştirileceği, Planlanan halka arz yoluyla sağlanacak fonların, henüz netlik kazanmamakla beraber mevcut kısa vadeli banka kredilerinin geri ödemeleri ve likidite imkanları için kullanılacağı hedeflenmektedir. Bu rakamlar planlanan halka arzın gerçekleşmesi esnasında piyasa koşullarına ve Şirket in değerleme sonucuna göre belirlenecektir. Ayrıca, 19 şehirde toplam m2 lik alanı olan 36 mağazasıyla faaliyetlerin sürdürülmesiyle beraber, 2013 yılsonuna kadar ilave 47 şehirde yeni mağazalar açılması yoluyla kendi mağaza sayısının 44 e ve franchise şube sayısının 54 e artırılması planlanmıştır. Bu durumda, 2013 yılı sonunda 66 şehirde toplam m2 lik 98 mağaza sayısına ulaşılacaktır. Diğer taraftan mevcut 471 olan personel sayısının da 2013 yılında 729 kişiye ulaşacağı planlanmıştır. Stores in operation Number of Stores Sales Area m2 22,594 36,328 47,678 61,178 Number of Staff Bimeks tarafından ele alınan varsayımlar ve planlamalar esas alınarak oluşturulan ve JCR Eurasia Rating tarafından gözden geçirilen 2011, 2012 ve 2013 yıllarının bilanço ve gelirgider projeksiyonları aşağıdadır: TL (million) BALANCE SHEET FYE2010 Actual FYE2011 Budgeted FYE2012 Budgeted FYE2013 Budgeted ASSETS 191, Cash and Banks 6, Receivables 18, Inventory 81, Other Assets 3, Net Fixed Assets 26, Intangibles 54, Other long term receivables LIABILITIES 163, Bank Loans 21,67 Payables 98, Other payables 4, Financial Leasing Long Term Bank Loans and bond ob. Long Term 38, Other Long term payables 0, EQUITY 28, Paid up Capital & Others 27, AFTER TAX PROFIT & LOSS (*) 0, TL (million) Income Statement FY2010 Actual FY2011 Budgeted FY2012 Budgeted FY2013 Budgeted I. Principal Activity Revenues 60, A. Sales Revenues (net) 303, B. Cost Of Sales () 243, GROSS P&L FROM PRIN. ACTIVITIES 60, Activities Expenses () 40, NET P&L FROM PRINCIPAL ACTIVITIES 19, Exp. & Losses From Other Activities () Financing Income 18, OPERATING PROFIT & LOSS 18, PRETAX PROFIT & LOSS 1, Taxes (/+) 0, NET PROFIT FOR THE PERIOD 0, Planlanan nakit akımlarının oluşturacağı finansal tablolara göre, Bimeks 10

11 2010 yıl sonunda %17,17 olan Özkaynaklar/Pasifler rasyosunun 2013 yılı sonunda %56,46 oranına yükseleceği, 2010 yıl sonunda %3,24 olan Net Kar/Öz kaynak rasyosunun 2013 yıl sonunda %24,90 oranına yükseleceği, Bimeks, 2930 Temmuz 2010 tarihlerinde 30,5 milyon TL tutarında 2 yıl vadeli yılda 2 kez kupon ödemeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. İlk kupon ödemesinin faiz oranı %6,15 olarak belirlenmiş olup TL tutarındaki kupon ödemesi 28 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Belirlenen bu varsayımlar ve planların gerçekleşme olasılığı, tahvil ihracı yoluyla sağlanan borçlanmaların anapara ve faiz geri ödemelerini sağlayacak nakit akışlarını üretecektir. Toplam Bilanço varlıklarının yılları arasında kümülatif olarak %114,27 oranında, yıllık olarak ise 2011 de %32,22, 2012 de %21,34 ve 2013 de ise %33,55 oranlarında büyüme göstereceği, Satış Gelirlerinin ise yıllık net olarak 2011 yılında %66,60, 2012 yılında %60,99 ve 2013 yılında ise %41,45 oranında büyüyeceği öngörülmüştür yılı bütçe rakamları gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırıldığında, faaliyet giderleri hedefinin tam olarak tutturulduğu ve ana faaliyet gelirleri hedefinin gerçekleşme oranının %93,6 olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, gerek net finansman gelirleri gerekse de vergi öncesi kar hedefleri gerçekleşen rakamlardan önemli ölçüde sapmalar göstermiştir. JCR Eurasia Rating; bu varsayım, öngörü ve ön kabullerin kendi içerisinde birbirleriyle tutarlılık içerisinde olduğu, ancak, özellikle satış gelirlerinde esas alınan yıllık artış öngörülerinin oldukça yüksek ve agresif bir hedef olduğu kanaatindedir. Yüksek oranlı artış gösterecek şekilde saptanan satış hedeflerinin realizasyonu ve beklenen nakit akımlarını beklenen düzeyde yaratması Bimeks in çabalarının yanında esasen piyasa talebi tarafından belirlenecektir. 2011, 2012 ve 2013 yılları için belirlenen satış hedefleri 2008 ve 2009 yıllarının özel koşulları ile kıyaslandığında belirlenen satış hedeflerinin oldukça yüksek olduğu, ancak 2007 ve önceki yıllardaki satış hedefi artışlarıyla ise uyum içerisinde olduğu gözükmektedir. Bununla beraber, yenilikçi ve etkin bir perspektif ve rekabet avantajı sağlayacak biçimde özellikle franchising ve online satış kanalları alanlarında önümüzdeki aylarda geliştirilecek olan yeni alternatif kanalların ve planlanan halka arzın, tahmin edilen büyümeyi desteklemesi beklenmektedir. Ayrıca, Şirket, aynı oranlarda genel yönetim giderlerinde artışları üstlenmeksizin satışlarının seviyesini yükseltebilecek bir ölçek seviyesinde bulunmaktadır. c) Aktif Kalitesi 2010 yılsonu itibariyle aktiflerin içerisinde en büyük varlık kalemi olarak %42,60 payla stoklar, ikinci en büyük varlık kalemi olarak %28,67 lik payla maddi olmayan duran varlıklar yer almaktadır. Stoklar kalemi, stok maliyeti dışında fiyat hareketlerine karşı risk içermektedir. Marka değeri ise fiziki bir varlık olmaması nedeniyle ekonominin devrevi hareketlerine bağlı olarak volatilitesi oldukça yüksek bir varlık türüdür. Bimeks 11

12 Diğer taraftan, varlıklar içerisinde üçüncü sırada en büyük kalem olarak %13,74 lük payla duran varlıklar, dördüncü sırada ise %6,25 lik payla ticari alacaklar kalemi bulunmaktadır. Ticari alacaklar içerisinde tahsili şüpheli hale gelen alacakların oranının oldukça düşük olması ve tamamı için karşılık ayrılmış olması alacaklar kaleminin kalitesini artırmaktadır. Ancak varlıklar içerisinde likit varlıklar kaleminin oranı ise %3,59 olup oldukça düşüktür. d) Likidite Mağazalarından doğrudan veya internet üzerinden müşterilerine yapılan satış gelirleri, tahvil ihracı yoluyla sağlanan fonlar, finansal kuruluşlardan sağlanan yeni krediler ve ticari olarak işlemlerden oluşan borçlanmalar Şirket likidite girişlerinin ana kalemleridir. Uzun vadeli ve kısa vadeli yükümlülüklerle ilgili çalışma sermayesi yeterliliği rasyoları optimum seviyelerinin altındadır. Nitekim net işletme sermayesi/kısa vadeli yükümlülükler rasyosu 2007 yılında %9,66 iken 2008 de % 28,58, 2009 yılında %42,80 ve 2010 yılında da %9,09 seviyesinde gerçekleşmiş ve negatif değerlere dönüşmüştür. Bilanço yapısı içerisinde kısa vadeli kaynakların payı mevcut seviyesini koruduğu müddetçe çalışma sermayesi rasyoları bozulmaya devam edecek ve ilave çalışma sermayesi ihtiyacı oluşacaktır. Finansal borçlar ve ticari borçlar tutarlarının toplam yükümlülükler içerisindeki payının 2007 yılında %77,77, 2008 de %69,06, 2009 da %80,31 ve 2010 da %62,55 oranına ulaşması, her ne kadar aşağı yönlü bir eğilim izlese de, sağlanan likiditenin yüksek oranda kredi yoluyla temin edilme stratejisinin devam ettiğini göstermektedir. Bu durum 2008 yılında olduğu gibi 2009 yılında da çalışma sermayesinin yeterliliğinin sağlayacağı etkinliği azaltmaktadır. Nitekim, bilançodaki likit varlıklar ile nakit oranları oldukça düşüktür. Çalışma sermayesinin 2007 yılında küçük miktarlı da olsa pozitif değerli olmasına rağmen 2008 ve devamında mutlak miktar olarak negatif değerlere düşmesi süreci hala devam etmektedir ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Uluslararası referans değerlerin oldukça altında olan faiz karşılama rasyosu 2007 yılında %107,41 iken 2008 ve 2009 yıllarında oldukça düşerek sırasıyla %76,81 ve %67,18 oranlarına gerilemiştir. Fakat 2010 yılında gelişme göstererek %103,19 a yükselmiştir. JCRER olarak, şirket bilançolarının ve ana faaliyetlerinden sağladığı gelirlerin, tahvil ihracı öncesi yapıda uygulanan finansman yöntemleri içerisinde kalındığı takdirde ihtiyaç duyulacak yeterlilikte bir likiditeyi yaratma kapasitesinin giderek daha da azalacağı düşünülmektedir Net working capitaltl Interest Coverage Ratio 1 107,413 76,813 67, , Ayrıca, likidite ihtiyacı için yeni fonlama alanları yaratmanın yanında planlanan halka arz yoluyla öz kaynakların artırılması, oluşan riskli sürecin devamını önleyebilecektir. Nitekim Bimeks in 2011 ve devamındaki bütçe öngörüleri de bu riski önleyecek şekilde tasarlanmıştır. e) Fonlama ve Öz Kaynak Yeterliliği 2008 yılına kadar Bimeks in öz kaynaklar/toplam varlıklar rasyoları artarken kaldıraç rasyoları kademeli olarak düşmüştür. Ancak, 2009 yılındaki zarar nedeniyle her iki rasyo arasındaki marj tekrar açılmaya başlamıştır yılında gerçekleştirilen tahvil ihracı yoluyla sağlanan uzun vadeli kaynaklar toplam kaldıraç seviyesine katkısı olmasa da en azından kısa vadeli borçluluk oranlarını iyileştirmiştir. Bimeks 12

13 2011 yılı Ocak ayında sermaye tutarının 21,18 milyon TL den 46 milyon TL ye artırılmasının kaldıraç seviyesi üzerinde bir etkisi olmayacaktır zira bu tutar diğer bir öz kaynak kaleminden sermaye kalemine transfer yoluyla gerçekleşmektedir. Fakat planlanan halka arz yoluyla sağlanacak sermaye enjeksiyonu, kaldıraç oranlarını kritik değerlerin altında sınırlayarak operasyonel verimliliği şekillendirecektir. 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10, Short Term Liabilities/Total Assets % Long Term Liabilities/Total Assets % 94,77 4,01 1,22 79,12 18,46 2,42 Yukarıdaki grafiklerden de görüleceği üzere 2008 yılında kaldıraç rasyosu %74,21 iken 2009 yılında %84,50 ve 2010 yılında %85,34 seviyesine ulaşmış ve aynı dönem içerisinde öz kaynakların bilanço içerisindeki payı %34,75 den %18,35 ve %17,17 seviyelerine gerilemiştir. Bimeks in öz kaynaklarının toplam kaynaklar içerisindeki payı, üretilen kar zarar tutarından da etkilenmekle beraber, daha çok maddi olmayan duran varlıklardaki değişikliklere bağımlı durumdadır. 9. Bilişim Teknolojileri 70,13 25,79 4,08 81,43 15,50 3,07 63,36 21, ,54 22,65 Leverage Ratio (%) Equity/Liabilities (%) 74,21 34,75 14,66 84,50 85,34 18,35 17, Şirket in web sitesi yılının başından bu yana satış kanalı olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber, elektronik ticaret alanında yazılım geliştirme faaliyetleri için 2015 yıl sonuna kadar 15 milyon TL tutarına ulaşacak devam eden ve gelecekteki yatırımlar yoluyla, emağazanın ara yüz ve içeriğinde zenginleştirme ve toplam satışlar içerisinde online satış payının artırılması hedeflenmektedir. Şirket kendi online yazılım sisteminden takip eden alanlarda yararlanmaktadır; personel bilgilerinin tutulması, iç kullanım için donanım ve yazılım talepleri, yapılan işlemlerin takibi, ürün fiyat etiketleri, web sitesi üyelik işlemleri, demirbaş takibi, telefon görüşmelerinin takibi, ağ trafiğinin takibi, günlük finansal veri girişi ve takibi, lojistik, personel performans ölçümü, satışlar, stoklar, performans ve personel raporları, mağaza sayımları, online yönetim, satış promosyonları, ürün yönetimi ve konsinye ürünler. Diğer taraftan, Bimeks, kendi şirket ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanmış olan arztalep yönetimi yazılımı yoluyla, tedarikçilere verilecek siparişleri proaktif bir biçimde yönetmekte ve mağaza yönetimlerinin talepleri öncesi ürünleri satış noktalarına göndermektedir. Şirket'in iştiraki olan Serbim, Bimeks müşterilerinin satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Ayrıca şirket bünyesinde bir Çağrı Merkezi de kurulmuştur. Müşteri talepleri Çağrı Merkezi tarafından ortalama 4 gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Mağazaların ve personelin gelişimine yönelik gizli müşteri ziyaretleri yoluyla elde edilen geri beslemeler sistematik olarak aylık bazda raporlanmaktadır. 10. Kurumsal Yönetişim Halka açık olmayan Şirket in bütün hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu kararını takiben Pay Sahipleri ile İlişkileri yürüten ayrı bir bölüm kurulmuş olup tüm pay sahiplerini tam ve zamanında bilgilendirmek ve onlardan gelen bilgi taleplerini zamanında cevaplamak için bir yönetici tahsis edilmiştir. Şu ana kadar yapılan genel kurul toplantılarına tüm pay sahipleri katılarak, sahip oldukları hakları kolaylıkla kullanmışlardır. Hisse senetlerinin devredilebilmesi için B Grubu hissedarların onayı gereklidir. JCRER olarak, pay sahipleri arasında ayrımcılık yapıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Türkiye de yoğun rekabetin yaşandığı tüketici elektroniği sektöründe iyi eğitimli, tecrübeli ve yüksek nitelikli personel ile avantaj yaratmak için, kapsamlı bir insan kaynakları politikası oluşturulmuştur. Tedarikçilerle ilişkiler 14 adet ürün müdürünü de içeren geniş bir kadrodan oluşan Satın Alma Bölümü tarafından yürütülmektedir. Müşterilerin şikâyet ve sorunlarını en kısa sürede çözen satış sonrası hizmetler, yine geniş bir kadro ve çağrı merkezi ile yerine getirilmektedir. Her iki menfaat grubu ile iyi ilişkilerin Bimeks 13

14 kurulması için gerekli alt yapının oluşturulduğu görülmüştür. Beş üyeden oluşan Yönetim Kurulunun, yılda en az 10 toplantı yaparak liderlik etme ve gözetim işlevlerini iyi seviyede yerine getirdiği kanaatine ulaşılmıştır. Azınlık konumunda bulunan R.P.Explorer Netherlands B.V. Yönetim Kurulunda bir üye ile temsil edilmekteydi. Esas sözleşmesinde belirtilmiş önemli kararlar bu üyenin olumlu oyu ile alınabilmekteydi. Fakat 20 Ocak 2011 tarihinde kamuya açıklanmış bulunan, R.P.Explorer ın Şirket in sermayesinin ilave bir %24 lük kısmını temsil eden hisseleri edinme, yönetim kurulunda temsil edilme ve Şirket yönetimine katılım hususlarındaki haklarından feragat etmiş olması hususu, JCRER tarafından, R.P.Explorer ın nihai gerçek kişi ortaklarının girişim sermayesinin ortaklık yapısının değişken tabiatı nedeniyle bilinememesi anlamında, şeffaflık yönünden olumlu bir uygulama olarak değerlendirilmemektedir. Diğer taraftan, Şirket in Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama konusundaki eksikliklerini; Şirket in kapsamlı bir Bilgilendirme Politikası bulunmaması, bu kapsamda resmi internet sitesinin, şeffaflık açısından oldukça yetersiz kalması, kamuya açıklanmış herhangi bir kar payı politikası bulunmaması, menfaat sahiplerini yönetsel kararlara dâhil etme sistemlerinin henüz geliştirilmemiş olması, risk grubunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerle olan ticari ve mali ilişkilerin ve Sosyal Sorumluluk kapsamında yapılan bağışlar, destekler ve faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılmaması, Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin bulunmaması ve üst seviye yöneticilere sağlanan maddi imkânların açıklanmaması şeklinde sıralamak mümkündür. Şirket, Mart 2011 ayında esas sözleşmede yapılacak tadilatları takiben, Yönetim Kurulu bünyesinde her biri 2 üyeden oluşacak Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri kurulmasını planlamaktadır. Bimeks 14

15 BIMEKS BILGI IŞLEM VE DIŞ TICARET A.Ş. FY2010 FY2010 FY2010 FY2009 FY2009 FY2008 FY2008 FY2007 BALANCE SHEET USD TL TL TL TL TL TL TL As % of Assets Growth % ASSETS (Converted) (Original) (Average) (Original) (Average) (Original) (Average) (Original) FY2010 FY2009 FY2008 FY2010 FY2009 FY2008 I. CURRENT ASSETS ,60 46,58 50,09 57,42 11,91 A. Liquid Assets ,59 2,43 2,12 88,12 37,65 38,05 B. Marketable Securities n.a n.a n.a n.a n.a 76,05 n.a 1.Bond 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 2.Share Certificates 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 3.Other 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 4.Provision for Decrease in Value of Marketable 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a Securities C. Trade Receivables () & Leasing ,25 7,46 2,63 6,71 241,52 22,40 1.Customers & Notes Receivables ,25 7,46 2,65 6,71 238,57 22,29 2.Other Receivables 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 3.Doubtful Trade Receivables ,09 0,40 0,07 597,63 14,05 4.Provision for Doubtful Trade Receivables () ,82 597,63 14,05 5. Rediscount on Notes Receivables () ,09 n.a 0,40 n.a 0,07 71,82 n.a 10,11 D. Due From Related Parties (Net) ,37 0,02 0,02 0, , ,08 100,00 E. Other Receivables n.a 0,02 n.a n.a 99,86 1.Other Receivables n.a 0,02 n.a 100,00 n.a 100,00 2.Other Doubtful Receivables 0 0 n.a n.a n.a 100,00 n.a n.a 100,00 n.a 3.Rediscount on Other Notes Receivable () 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 4.Provision for Other Doubtful Receivables () 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a F. Live Assets (net) 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a G. Inventories (Net) ,60 36,06 44,58 50,39 H. Contract Progress Income (net) 0 0 n.a n.a n.a n.a 2,65 n.a 20,90 n.a I. Deferred Tax Assets n.a n.a 0,32 n.a 22,87 J. Other Current Assets ,78 0,59 0,44 282,61 100,00 63,83 1.Other Current Assets ,78 0,59 0,44 282,61 63,83 91,57 2.Provision for Other Current Assets () 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a 91,57 n.a II. NONCURRENT (FIXED) ASSETS ,40 53,42 49,91 1,03 28,81 304,52 A. Trade Receivables & Leasing n.a n.a 0,01 n.a 1.Customers & Notes Receivables & Leasing n.a n.a 0,01 n.a 100,00 60,87 2.Other Receivables 0 0 n.a n.a n.a n.a 100,00 n.a 60,87 n.a 3. Doubtful Trade Receivables 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 4. Provision for Doubtful Trade Receivables () 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 5. Rediscount on Notes Receivables () 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a B. Due From Related Parties (Net) 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a C. Other Receivables n.a n.a n.a n.a n.a n.a 1.Other Receivables 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 2.Other Doubtful Receivables 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 3.Rediscount on Other Notes Receivable () 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 4.Provision for Other Doubtful Receivables () 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a D. Financial Fixed Assets (net) n.a n.a n.a n.a n.a n.a 1. Long Term Securities (net) 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 2. Affiliates (Net) 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 3. Subsidiaries (Net) 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 4.Other Financial Fixed Assets (Net) 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E. Tangible Assets ,74 17,59 14,06 50,55 15,22 F. Other Fixed Assets ,67 35,83 35,84 0,60 1,84 20, ,02 TOTAL ASSETS ,00 100,00 100,00 27,30 20,35 7,31 Bimeks 15

16 BIMEKS BILGI IŞLEM VE DIŞ TICARET A.Ş. FY2010 FY2010 FY2010 FY2009 FY2009 FY2008 FY2008 FY2007 BALANCE SHEET USD TL TL TL TL TL TL TL As % of Assets Growth % LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY (Converted) (Original) (Average) (Original) (Average) (Original) (Average) (Original) FY2010 FY2009 FY2008 FY2010 FY2009 FY2008 I. SHORT TERM LIABILITIES ,36 81,43 70,13 A. Financial Liabilities ,32 27,75 22,99 B. Trade Payables ,22 52,57 46,07 24,04 37,32 0,95 48,05 39,73 4,88 45, ,79 C. Due to Related Parties 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a D. Other Financial Liabilities 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E. Advances Received 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a F. Contract Progress Ongoing Construction Contracts (net) 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a G. Deferred Tax Liabilities 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a H. Provisions for Liabilities ,04 0,02 n.a 82,61 n.a n.a I Other Liabilities ,77 1,09 1,08 II. LONG TERM LIABILITIES ,99 3,07 4,08 811,72 A. Financial Liabilities ,24 0,39 2, ,15 B. Trade Payables n.a n.a n.a n.a n.a C. Due to Related Parties n.a 0,26 n.a D. Other Financial Liabilities 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E. Advances Received 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a F. Contract Progress Ongoing Construction Contracts (net) 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a G. Deferred Tax Liabilities ,87 0,51 0,44 117,73 41,05 58,20 H. Provisions for Liabilities ,53 0,39 0,55 72,63 I Other Liabilities (net) ,34 1,52 1,00 TOTAL LIABLITIES ,34 84,50 74,21 28,57 37,03 MINORITY INTEREST n.a n.a 0,00 n.a F EQUITY ,66 15,50 25,79 20,34 a) Prior year's equity ,18 21,43 17,21 b) Equity (Added from internal & external resources at this year) ,00 0,98 14,84 161,12 c) Profit & Loss ,47 9,62 100,00 71,30 27,65 21,73 9,37 77,58 n.a 13,99 35,38 14,49 81,01 22,48 100,00 n.a 107,70 82,65 n.a 100,00 27,65 2,33 n.a 49,88 49,88 6,40 TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY ,00 100,00 100,00 27,30 20,35 7,31 6,90 6,26 108,76 92,08 32,74 n.a 704,14 Bimeks 16

17 BIMEKS BILGI IŞLEM VE DIŞ TICARET A.Ş. INCOME STATEMENT (TL) FY2010 FY2009 FY2008 FY2007 FY2006 I. Principal Activity Revenues , , , , ,00 A. Sales Revenues (Net) , , , , ,00 1.Domestic Sales , , , , ,00 2.Export Sales , , , , ,00 3.Sales Deductions () , , , , ,00 B. Cost Of Sales () , , , , ,00 C. Service Revenues (net) , , , , ,00 D. Other Revenues From Principal Activities 1.Interest 2.Dividend 3.Rent 4.Other GROSS PROFIT & LOSS FROM PRINCIPAL ACTIVITIES , , , , ,00 Activities Expenses () , , , , ,00 NET PROFIT & LOSS FROM PRINCIPAL ACTIVITIES , , , , ,00 Income & Profit From Other Activities , , , , ,00 Expenses & Losses From Other Activities () , ,00 Financing Income , , , , ,00 Financing Expenses () , , , , ,00 OPERATING PROFIT & LOSS , , , , ,00 Net Monetary Position Profit & Loss (+/) MINORITY PROFIT (LOSS) PRETAX PROFIT & LOSS , , , , ,00 Taxes (/+) , , , , ,00 NET PROFIT FOR THE PERIOD , , , , ,00 Bimeks 17

18 BIMEKS BILGI IŞLEM VE DIŞ TICARET A.Ş. FY2010 FY2009 FY2008 FINANCIAL RATIOS % Profitability Relationship Between Capital and Profit ROAE Pretax Profit/Equity (av.) 3,54 37,37 29,10 ROAA Pretax Profit/Total Assets (av.) 0,62 7,43 6,37 Total Income/Equity 1.291,40 933, ,72 Total Income/Total Assets 4,10 36,85 28,63 Economic Profitability (( Financing Expenses+Pretax Profit)/ (Total Liabilities) (av.) 17,30 15,53 21,56 Total Income/Total Expenses 0,53 7,54 6,48 Operating Profit/Total Assets (av.) 35,18 29,27 36,14 Financial Expenses/Inventories Ratio 42,00 57,52 53,46 Return on Long Term Sources 2,00 35,33 26,73 Relationship Between Sales and Profit Profit Margin of Operating= Ordinary Activities Income/Net Sales Income 20,10 17,74 18,02 Gross Major Operating Income/Net Sales Income 5,46 0,91 3,72 Net Profit Margin= Net Profit/Net Sales Income 0,30 4,57 3,23 Cost of Sales/ Net Sales Income 81,30 84,80 88,78 Activities Expenses/Net Sales Income 14,65 16,83 14,30 Financing Expenses/Net Sales Income 9,53 13,92 13,93 EBIT= (Gross Profit + Financing Expenses)/Net Sales Income 9,89 9,42 10,75 Relationship Between Financing Liabilities and Profit Interest Coverage Ratio 2=Net Profit+Financing Expenses/Financing Expenses 103,69 67,64 77,19 Interest Coverage Ratio 1 =Pretax Profit+Financing Expenses/Financing Expenses 103,19 67,18 76,81 Structure of Income and Expenditure Account Financing Expenses/T.Liabilities 16,68 22,96 27,93 Financial Liabilities/T.Assets 31,57 28,14 25,09 Liquidity (Liquid Assets+Marketable Securities)/ T.Assets 3,59 2,43 2,12 (Liquid Assets+Marketable Securities)/ T.Liabilities 4,20 2,87 2,86 Net Working Capital/T.Assets 5,76 34,85 20,05 Liquid Assets/Equity 24,46 15,65 8,23 Current Ratio 90,91 57,20 71,42 Acid Test Ratio 20,85 12,18 7,23 Cash Ratio 5,66 2,98 3,02 Inventories/Current Asset 73,97 77,42 89,01 Inventories/Total Assets 42,60 36,06 44,58 Inventories Dependency Ratio 140,29 219,07 152,56 Short Term Receivables/Total Current Assets 16,71 16,09 5,25 Short Term Receivables/Total Assets 9,62 7,50 2,63 Capital and Funding Equity/T.Assets 14,66 15,50 25,79 Equity/T.Liabilities 17,17 18,35 34,75 Net Working Capital/T.Liabilities 6,75 41,25 27,01 Equity Generation/Prior Year s Equity 13,74 17,59 14,06 Internal Equity Generation/Prior Year s Equity 121,50 336,11 179,00 Tangible Assets/Total Assets 39,36 110,67 50,43 Fixed Assets/(Equity+Long Term Liabilities) Minority Interest/Equity 0,01 Efficiency Net Profit Margin Growth 106,65 41,46 688,59 Net Sales Growth 31,68 6,16 2,64 Equity Growth 20,34 27,65 49,88 Asset Growth 27,30 20,35 7,31 Inventories Turnover 358,10 350,38 340,70 Days Inventories Utilization 101,93 104,17 107,13 Receivables Turnover 2.578, , ,43 Days' Accounts Receivables 14,15 11,69 4,58 Efficiency Period 116,08 115,87 111,72 Payables Turnover 274,55 281,95 293,01 Days'Payments In Accounts Payables 132,94 129,46 124,57 Cash Turnover Cycle 16,86 13,59 12,85 Current Assets Turnover 331,72 342,47 295,85 Net Working Capital Turnover 942,86 586, ,34 Tangible Assets Turnover 1.133, , ,83 Fixed Assets Turnover 370,30 318,26 622,23 Equity Turnover 1.164,20 817,80 900,97 Assets Turnover 174,98 164,96 200,51 Export sales/total sales 0,00 0,01 0,03 Asset Quality Impairment of Receivables /T.Receivables 1,40 5,10 2,54 NonPerforming Assets/T.Assets 56,34 53,65 58,64 Financial Fixed Assets/NonCurrent Assets Sensitivity of Foreign Currency Total Foreign Currency Position/Asset 34,17 32,26 39,08 Total Foreign Currency Position/Equity 233,11 208,04 151,56 Indebtedness Leverage Ratio 85,34 84,50 74,21 Short Term Liabilities/Total Assets 63,36 81,43 70,13 Long Term Liabilities/Total Assets 21,99 3,07 4,08 Long Term Liabilities/(Equity+Long term Liabilities) 63,00 19,31 14,62 Fixed Assets/T.Liabilities 49,69 63,23 67,26 Fixed Assets/(Long Term Liabilities+Equity) 54,35 55,12 52,04 Short Term Liabilities/ T.Liabilities 74,24 96,37 94,51 Short Term Liabilities/Short Term Financial Liabilities 559,46 293,45 305,08 Tangible Assets/Long Term Liabilities 62,48 573,01 344,93 Financial Liabilities/Total Liabilities 36,99 33,30 33,80 Off Balance Liabilities/(Assets+Off Balance Liabilities) 28,02 28,49 26,28 Off Balance Liabilities/(Equity+Off Balance Liabilities) 191,20 183,73 101,89 Bimeks 18

*Yıl Sonu. Genel Bakış

*Yıl Sonu. Genel Bakış Ülke* Ulusal Uluslararası TURKEY Kurumsal Kredi Derecelendirme (JCR-ER tarafından yayımlanan orijinal İngilizce raporun Türkçe tercümesidir.) Finansal Olmayan Kurumlar BT & Tüketici Elektroniği Perakendeciliği

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi

2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi 2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi Yönetici Özeti Bu çalışma 3 farklı gruptan oluşan toplamda 8 şirketin Bilanço yapısı, Gelir Tablosu ve Finansal Rasyolarını incelemiştir. Firmaların grupları

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 FAALİYET RAPORU 1 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. ( Şirket ) 1. Şirketin Yapısı ve Faaliyet Konusu : 1990 yılında kurulan Bimeks Bilgi İşlem

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

Arçelik A.Ş Yılı Finansal Sonuçları

Arçelik A.Ş Yılı Finansal Sonuçları Arçelik A.Ş. 2009 Yılı Finansal Sonuçları 2009 Ana faaliyet bölgelerinde artan beyaz eşya ve LCD TV pazar payı Geliştirilen yeni ürünlerin katkısıyla ulaşılan pozitif mix değişimi, Tedarik zinciri yönetimi

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa Şirket in Faaliyet

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR DOKUZ AYLIK PERFORMANS ÖZETİ Toplam gelir %18 artarak 655 milyon TL ye ulaşmıştır. Faaliyet karımız kayda değer bir artış sağlayarak 24 milyon TL ye

Detaylı

TURKEY BT & Tüketici Elektroniği Perakendeciliği TSS Kanalı

TURKEY BT & Tüketici Elektroniği Perakendeciliği TSS Kanalı Ülke* Ulusal Uluslararası Kurumsal Kredi Derecelendirmesi (JCR-ER tarafından yayımlanan orijinal İngilizce raporun Türkçe tercümesidir.) Uzun Vadeli Yabancı Para BBB- A-3 Yerel Para BBB- A-3 Görünüm FC

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 07 KASIM 2016

YATIRIMCI SUNUMU 07 KASIM 2016 YATIRIMCI SUNUMU 07 KASIM 2016 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1.YY 2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (9AY 2016) 3 AVM

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

8 Kasım ÇEYREK Kar Duyurusu Raporu

8 Kasım ÇEYREK Kar Duyurusu Raporu 8 Kasım 2017 2017 3. ÇEYREK Kar Duyurusu Raporu 1 Çekince Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer alabilir. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

JCR Eurasia Rating. Global knowledge supported by local experience

JCR Eurasia Rating. Global knowledge supported by local experience JCR Eurasia Rating Global knowledge supported by local experience Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Hizmetleri: Hızlı Bir Bakış A. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Genel

Detaylı

TEKNOSA HALKA ARZ DEĞERLENDİRME RAPORU. Şirket Profili: Halka Arz Detayları. Halka Arz Fiyat Aralığı: 7,00-8,25 TL

TEKNOSA HALKA ARZ DEĞERLENDİRME RAPORU. Şirket Profili: Halka Arz Detayları. Halka Arz Fiyat Aralığı: 7,00-8,25 TL TEKNOSA Halka Arz Fiyat Aralığı: 7,00-8,25 TL Şirket Profili: TEKNOSA, 2000 yılında Sabancı Holding bünyesinde 5 mağaza ile faaliyete başlamıştır. 2011 sonu itibariyle 72 ilde 269 mağazası ve 128.311 m

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 1 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. ( Şirket ) 1. Şirketin Yapısı ve Faaliyet Konusu : 1990 yılında kurulan Bimeks Bilgi İşlem

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU

ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU TARİH : - - /- - /20- - ŞİRKET ÜNVANI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU Şirket Ünvanı Eski Ünvanı Adres Telefon Faks E- mail Web sayfası : XYZ Ticaret Anonim Şirketi : ABC Perakendecilik

Detaylı

BİMEKS 27.09.2013. BMEKS 30.06.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları

BİMEKS 27.09.2013. BMEKS 30.06.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları BİMEKS 27.09.2013 BMEKS 30.06.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları Eklenen yeni mağazalarla perakende satış alanının ve metrekare başına satış gelirlerinin artmasıyla BİMEKS in 2013 yılı ikinci çeyreğinde

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER. Bimeks. Şirket Raporu 15 Haziran 2012. Özet Veriler

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER. Bimeks. Şirket Raporu 15 Haziran 2012. Özet Veriler GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Bimeks Şirket Raporu 15 Haziran 212 Özet Veriler Son Fiyat (TL) 1.37 Hedef Fiyat(TL) / Yükselme Pot.(%) 2 TL/% 34 Hisse Sayısı (bin adet) 12, Piyasa Değeri (mn USD) 91 Günlük

Detaylı

Arçelik (ARCLK.IS) ŞİRKET RAPORU. TUT Mevcut / 2007-yıl sonu Hedef Fiyatı: 8.85 / 11.3YTL

Arçelik (ARCLK.IS) ŞİRKET RAPORU. TUT Mevcut / 2007-yıl sonu Hedef Fiyatı: 8.85 / 11.3YTL Arçelik (ARCLK.IS) ŞİRKET RAPORU TUT Mevcut / 2007-yıl sonu Hedef Fiyatı: 8.85 / 11.3YTL ABD$ 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 01/06 ARÇELİK (2006-2007) 01/07 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 05/06 04/06

Detaylı

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu 2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu ANA BAŞLIKLAR 2014 YILI Güçlü Satış: Net satışlar 14,5 Milyar TL ye ulaştı (+22% yıllık satış artışı) FAVÖK ve net kar marjı: FAVÖK 618,6 Milyon TL (3,8% yıllık

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017

YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017 YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (1Ç 2017) 3 AVM Gelişimi

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 30 EKİM 2017

YATIRIMCI SUNUMU 30 EKİM 2017 YATIRIMCI SUNUMU 30 EKİM 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (6AY 2017) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (9AY 2017) 3 AVM

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL 22.11.21 DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL Halka Arz Detayları Şirket Profili Sektör Arz Büyüklüğü (Pay Adedi) Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Ortak Satışı

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017

YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017 YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1Ç 2017) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (1YY 2017) 3 AVM

Detaylı

Boğaziçi; Kimdir? Sees as it is

Boğaziçi; Kimdir? Sees as it is 2014 Boğaziçi Kimdir? Boğaziçi; Yalnızca bir araştırma şirketi değil, yerel kodlar üzerine modelleme yapan, araştırmaya dayalı çözümler üretip finansal modelleme ile birleştiren bir stratejik planlama

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 30 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş, İstanbul

Detaylı

ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012

ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012 ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012 HALKBANK Güçlü komisyon gelirleri ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ (değişmedi) Halkbank'ın 2Ç12 konsolide olmayan net karı TL709mn olarak gerçekleşti (bizim beklentimiz: TL632mn, piyasa

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 28 ŞUBAT 2017

YATIRIMCI SUNUMU 28 ŞUBAT 2017 YATIRIMCI SUNUMU 28 ŞUBAT 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (2016) 3 AVM Gelişimi

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS

LOGO BUSINESS SOLUTIONS LOGO BUSINESS SOLUTIONS 2014 Yılı Değerlendirmesi 16 Şubat, 2015 12 1 Uyarı Bu sunum, LOGO Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş ( LOGO veya Şirket ) hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra,

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU 1 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. ( Şirket ) 1. Şirketin Yapısı ve Faaliyet Konusu : 1990 yılında kurulan Bimeks Bilgi İşlem ve

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2016

YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2016 YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2016 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1Ç 2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (Ocak Haziran

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 06 Ocak 2016 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

2008 Yılı Finansal Sonuçları

2008 Yılı Finansal Sonuçları Arçelik A.Ş. 2008 Yılı Finansal Sonuçları 2008... Zor piyasa koşullarına rağmen ciroda artış Tüm pazarlarda korunan veya artan pazar payları Kar marjları üzerinde olumsuz etki yaratan gelişmeler Hammadde

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2014 GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 9,40TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası 2014 Yılının İkinci Çeyreğinde Net Faiz Marjında

Detaylı

TÜRK TELEKOM 2Ç15 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 2Ç15 Sonuçları 08.08.14 08.09.14 08.10.14 08.11.14 08.12.14 08.01.15 08.02.15 08.03.15 08.04.15 08.05.15 08.06.15 08.07.15 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 7 Ağustos 2015 TÜRK TELEKOM 2Ç15 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Sektörel Bilançolar Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Özeti Likidite Durağan İşletme Sermayesi İhtiyacı Artıyor Borçluluk Yükseliyor Finansman Giderleri Yükseliyor Net Kar Düşüyor Merkez

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

Arena Bilgisayar Bilişim Teknolojisi Dağıtıcısı. Marjlarda bozulma riski artmaktadır ENDEKSE PARALEL GETİRİ. Kar Raporu

Arena Bilgisayar Bilişim Teknolojisi Dağıtıcısı. Marjlarda bozulma riski artmaktadır ENDEKSE PARALEL GETİRİ. Kar Raporu 24 Mart 09 22 Mayıs 09 Temmuz 09 11 Eylül 09 11 Kasım 09 11 Ocak 10 8 Mart 10 Arena Bilgisayar Bilişim Teknolojisi Dağıtıcısı Kar Raporu 4 Mart 2010 Marjlarda bozulma riski artmaktadır Net kar beklentilerimizin

Detaylı

YARIYIL SONUÇLARI 11 Ağustos 2016

YARIYIL SONUÇLARI 11 Ağustos 2016 2016 1. YARIYIL SONUÇLARI 11 Ağustos 2016 Uyarı Bu sunum, Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş ( Logo veya Şirket ) hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket yönetiminin gelecekte

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Arçelik. 9A15 Finansal Sonuçları

Arçelik. 9A15 Finansal Sonuçları Arçelik 9A15 Finansal Sonuçları 3Ç15 gelişmeler Ana gelişmeler Türkiye beyaz eşya pazarında devam eden büyüme Uluslararası pazarlarda kurun da etkisiyle büyüme FAVÖK de olumlu trend. Ana etkenler: Beyaz

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

2014 Sonuçlar ve 3 Yıllık Hedefler

2014 Sonuçlar ve 3 Yıllık Hedefler 2014 Sonuçlar ve 3 Yıllık Hedefler «Optimizasyon ve Entegrasyon» MART 2014 ANALIST SUNUMU-WYNDHAM OTEL LEVENT 0 2014 TE BİMEKS Net Satışlar : 1.260 milyon TL FAVÖK : 67 milyon TL Net Kar : 9,3 milyon TL

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI 30 Mart 2007 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

2014 YILI VE 4ç14 DÖNEMİ FAALİYET DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI VE 4ç14 DÖNEMİ FAALİYET DEĞERLENDİRMESİ 2014 YILI VE 4ç14 DÖNEMİ FAALİYET DEĞERLENDİRMESİ 2014 VE 4Ç14 DÖNEMİNDE ÖNE ÇIKANLAR 2010-2014 arasında yakalanan yıllık %21,9 büyüme oranı ile Ciro 2014 yıl sonunda 408mnTL ye ulaştı. Benzer mağaza verilerine

Detaylı

2016 Sonuçları. Yatırımcı Sunumu

2016 Sonuçları. Yatırımcı Sunumu 2016 Sonuçları Yatırımcı Sunumu ANA BAŞLIKLAR 2 2016 YILI ANA BAŞLIKLARI 20,1 TL milyar Ciro (+15% yıllık artış) Beklentilere paralel Satışlar 997 TL milyon FAVÖK (15% yıllık artış) Güçlü FAVÖK ve net

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu 07-06-2017 İş bu rapor, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Pay Tebliği

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2013 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 31.03.2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler...1 Hisse Performansı.2 Ortaklık Yapısı..3 İştirakler...4 Bono Arzı/ Rating Notu 5-6 2016 Yılı İlk Çeyrek Sonuçları 7 2016 Yılı İlk Çeyrek Dikkat Çekenler.8

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.ġ.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.ġ. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ġirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş,

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 1. Çeyrek Özeti LOGO, üç yıldır sürdürdüğü çift haneli büyüme ivmesini 2013 yılının ilk çeyreğine de taşıdı.

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU

KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU 31.12.2014 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler... 1 Hisse Performansı... 2 Ortaklık Yapısı... 3 İştirakler... 4 Bono Arzı / Rating Notu... 5 2014 Yıllık Sonuçlar... 6 2014 Dikkat Çekenler...

Detaylı

YAPI KREDİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 5,20TL

YAPI KREDİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 5,20TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2014 YAPI KREDİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 5,20TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Yapı Kredi Bankası 2Ç2014 te Net Ücret ve Komisyon Gelirleri

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

Arçelik. 1Y15 Finansal Sonuçları

Arçelik. 1Y15 Finansal Sonuçları Arçelik 1Y15 Finansal Sonuçları 2Ç15 gelişmeler Ana gelişmeler Türkiye beyaz eşya pazarı: Türkiye beyaz eşya satışları 2. çeyrekte hız kazanmaya devam ederek beklentilerimizin üzerinde seyretti (1Ç15:

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

BIMEKS BMEKS. Türkiye - Elektronik Perakende. Mevcut Fiyat / Piyasa Değeri: TL2.38 / 78mn ABD$

BIMEKS BMEKS. Türkiye - Elektronik Perakende. Mevcut Fiyat / Piyasa Değeri: TL2.38 / 78mn ABD$ BIMEKS Türkiye - Elektronik Perakende AL Mevcut Fiyat / Piyasa Değeri: TL2.38 / 78mn ABD$ 19 Ekim 2011 2012-sonu Hedef Fiyat / Piyasa Değeri: TL4.00 / 138mn ABD$ Fiyat Performans (TL) 5,0 4,4 3,8 3,2 2,6

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan ve Değerlendirme Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22.06.2013

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu 07.06.2017 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye

Detaylı

Migros Ticaret A.Ş. 3Ç 2011 Finansal Sonuçlar Kasım 2011

Migros Ticaret A.Ş. 3Ç 2011 Finansal Sonuçlar Kasım 2011 Migros Ticaret A.Ş. 3Ç 2011 Finansal Sonuçlar Kasım 2011 Yasal Uyarı Migros Ticaret A.Ş. ( Şirket ) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır. P1

Detaylı

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 07.08.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı