Finansal Liberalizasyon ile nasil basa cikilir? Globalizasyon, Entegrasyon ve Kriz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansal Liberalizasyon ile nasil basa cikilir? Globalizasyon, Entegrasyon ve Kriz"

Transkript

1 Finansal Liberalizasyon ile nasil basa cikilir? Globalizasyon, Entegrasyon ve Kriz Gülnur M uradoğlu Endüstri Mühendisliğinde Yeni Ufuklar Ekim 2001 Izmir Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 1

2 NASIL BİR KRİZ? Ülkenin ikinci dünyad savaşı şından sonra yaşad adığı en ciddidurgunluk! durgunluk! Reel GSM H artışını % 5-10 aralığı ığında iken,- %6 ya düşüren üren birkriz! İşsizli sizliğidörtmisliarttıran bir kriz! Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 2

3 KORE ve TURKIYE Ortak olan ne var? Cografyalari farkli Kulturleri Farkli Is ortamlari farkli Ekonomik yapilari farkli Finansal Liberalizasyon sureci? Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 3

4 KORE 1997 Hahm & Mishkin,, 2000 Denk bütçeb Cari açık a k GSMH nın n %4 dün dünden den %2 sine düştü. Enflasyon %5 in altında Reel büyüme b %6 Tasarruf oranı %30 Döviz hadleri stabil Sağlıklı ve iyi yönetilen y bir ekonomi! Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 4

5 TÜRKİYE 2000 Bütçe e açığıa GSMH nın n %15 i. Cari açık a k GSMH nın n %4 Enflasyon %28 Reel büyüme b %6 Tasarruf oranı %20 Döviz hadleri nominal çıpalı Kontrol altında bir ekonomi! Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 5

6 KRİZİ HAZIRLAYAN UNSURLAR - 1 Dış borçlar yılda y %30 artıyor. Dış borçlar ların n GSMH ya oranı %20 den %30 a çıkıyor. (önemli( kısmk smı özel sektör r borçlar ları) Kısa dönemli d borçlar toplam borçların %50 si Kısa vadeli borçlar ların, döviz d rezervlerine oranı %300 Borç / alacak vadeleri (bankacılık) k) farklı Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 6

7 KRİZİ HAZIRLAYAN UNSURLAR - 1 Dış borçlar son bir yılda y %15 artıyor. Dış borçlar ların n GSMH ya oranı %30 dan %60 a çıkıyor (önemli( kısmk smı kamunun borçlar ları). Kısa dönemli d borçlar toplam borçların %40 ı Kısa vadeli borçlar ların, döviz d rezervlerine oranı %150 Borç / alacak vadeleri (bankacılık) k) farklı Borç geri ödemeleri vergi gelirlerinin %90 I Görev zararları GSMH nın n %20 si Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 7

8 KRİZİ HAZIRLAYAN UNSURLAR - 2 Banka bilançolar olarının n takibi iyi değildi Öz z sermaye toplam varlık k oranı düşüyordu, (ancak donuk kredilerin oranı da düşüyordud yordu). Bankaların n kârlk rlılık k oranları düşüyordu. Banka kredi faizleri ile mevduat faizleri arasındaki fark açılıyordu. a Bankalar donuk kredilerin tamamı için in karşı şılık ayıram ramıyordu, (bilanço da görünmüyordu.) Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 8

9 KRİZİ HAZIRLAYAN UNSURLAR - 2 Banka bilançolar olarının n takibi iyi değildi. Öz z sermaye toplam varlık k oranı düşüyordu Bankaların n kârlk rlılık k oranları düşüyordu. Banka kredi faizleri ile mevduat faizleri arasındaki fark açılıyordu. a Bankalar donuk kredilerin tamamı için in karşı şılık ayıram ramıyordu, bilanço da görünmüyordu Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 9

10 KRİZİ HAZIRLAYAN UNSURLAR - 3 Borç ödeme güçg üçlülüğü çeken şirketlere açılan a kredilerin oranı arttı.. (%10 dan % e) Bankaların n borsa değerleri erleri diğer şirketlere nazaran düştü da 6 ticari banka varken bu sayı 1997 de 30 a çıktı.. (Krizden sonra bunların n 17 si kapatıld ldı) Şirketlerin kârlk rlılık k oranları düştü. Banka kredilerinin çoğu u holdinglere verildi. Bunlar kısa dönemli d borçlan lanıp, uzun dönemli, d yüksek y riskli, yüksek getirili yatırımlar yaptı Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 10

11 KRİZİ HAZIRLAYAN UNSURLAR - 3 Borç ödeme güçg üçlülüğü çeken şirketlere açılan a kredilerin oranı arttı. Bankaların n borsa değerleri erleri diğer şirketlere nazaran düştü. Ticari banka sayısı liberalizasyon sürecinde s 20 lerden yetmişlere çıktı.. (Bunların n 11 i i son bir yılda y kapatıld ldı) Şirketlerin kârlk rlılık k oranları düştü. Repoların n bilanço o toplamına oranı %12 ye çıktı Banka kredilerinin çoğu u holdinglere verildi. Bunlar kısa dönemli d borçlan lanıp,uzun dönemli, d yüksek y riskli, yüksek getirili yatırımlar yaptı Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 11

12 KRİZİ HAZIRLAYAN UNSURLAR - 4 Şirket Bilançolar oları zayıflad fladı: Özel sektör r dışd borçlar ları son dört d yılda y %150 arttı Borç/Özsermaye oranları zayıflad fladı. Kârlılık k oranları düştü. Gelirleri ile faiz ödemelerini karşı şılayamayan şirketlerin oranı arttı. Hedge edilmeyen short pozisyonların n oranı arttı Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 12

13 KRİZİ HAZIRLAYAN UNSURLAR - 5 Finansal Liberalizasyon un etkileri Kredi oranları GSMH nın n %200 ü üne çıktı. Krediler 4 misli arttı. Bankalar döviz d cinsinden kredi açabildi. a abildi. Kısa dönemli d krediler arttı. Döviz cinsi kredi veren kuruluşlar ların n adedi arttı. Kore bankaları fon temin etmek için i in yurt dışıd ışında 78 şube açtı. Hükümet sigorta kapsamını genişletti Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 13

14 KRİZİ HAZIRLAYAN UNSURLAR - 5 Finansal Liberalizasyon un etkileri Bankaların kamuyu fonladığı mikdar GSMH nın n %25 ine çıktı. Bankaların kamuyu fonladığı mikdar verilebilir kredilerin %70 ine çıktı. Bankalar döviz d cinsinden kredi açabildi. a abildi. Kısa dönemli d krediler arttı. Döviz cinsi kredi veren kuruluşlar ların n adedi arttı. Türk bankaları fon temin etmek için i in yurt dışıd ışında şube açtı. Hükümet sigorta kapsamını sınırsız z olarak genişletti Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 14

15 KRİZİ HAZIRLAYAN UNSURLAR - 6 Finansal Liberalizasyon un etkileri Holdinglerin hükümet h tarafından korunduğu u ve batmayacağı düşünüldü. Küçük k bankalar, illegal de olsa, kendi holding lerini lerini yüksek borçlanma ile kurmaya çalıştılar. Bankalara borç veren kuruluşlar lar IMF ye ve Kore hükümetine güvenip g bu kuruluşlara lara açtıklara kları kredileri sıkı denetlemediler. İhraç mallarının n değeri eri düştü. d 14 ü üncü büyük holding battı. Borsa düştü! d Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 15

16 KRİZİ HAZIRLAYAN UNSURLAR - 6 Finansal Liberalizasyon un etkileri Holdinglerin hükümet h tarafından korunduğu u ve batmayacağı düşünüldü. Küçük k bankalar, illegal de olsa, kendi holding lerini lerini yüksek borçlanma ile kurmaya çalıştılar. Bankalara borç veren kuruluşlar lar IMF ye ve Turkiye hükümetine güvenip g bu kuruluşlara lara açtıklara kları kredileri sıkı denetlemediler. İhraç mallarının n değeri eri düştü. d Mudurnu Tavuk battı. Borsa düştü! d Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 16

17 SPEKÜLATİF ATAK VE KRİZ -1 Temmuz 97, Tayvan Baht ı çökt ktü. Ağustos 97, 42 finans kurumu kapandı. Uluslararası yatırımc mcılar Kore de de acaba benzer sorunlar var mım diye düşündd ndü. Ekim 97, Kore nin kredi notu düşürüldd ldü. Kasım m 97, Kore IMF den yardım m istedi. Kore de forward işlemlere i izin verilmiyordu ancak yabancılar çıkmaya başlad ladılar. lar. Kore Won u u değer er kaybetti Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 17

18 SPEKÜLATİF ATAK VE KRİZ -1 Kasım m 2000 mini (!) krizi yaşand andı. Faizler %1200 e vurdu! Döviz çıpası bırakılmadı MB rezervleri 5 milyar dolar azaldı IMF taze para aktardı Uluslararası yatırımc mcılar tedirgin oldu. Türkiye de forward işlemlere i izin verilmiyordu ancak yabancılar çıkmaya başlad ladılar. lar. Başbakan ve cumhurbaşkan kanı arasındaki mutad gerilim basına kuvvetli bir dille aksettirildi Spekülatif atak başlad ladı! Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 18

19 SPEKÜLATİF ATAK VE KRİZ -2 Merkez Bankası kullanılabilir labilir rezervleri 30 milyar $ dan $ 20 milyar $ a $ a düştü. d Merkez Bankası açık k pozisyonlarını kapatmak isteyen bankalara döviz d satmaya başlad ladı. Diğer güneydog neydoğu u asya ülkelerinde yatırımlar mları olan bankalara Merkez Bankası tarafından likidite temin edildi. Merkez Bankası nın n Won u koruyabileceğine ine dair güven g düştü Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 19

20 SPEKÜLATİF ATAK VE KRİZ -2 Merkez Bankası kullanılabilir labilir rezervleri 25 (10) milyar $ dan $ 18 (3) milyar $ a $ a düştü. d Merkez Bankası açık k pozisyonlarını kapatmak isteyen bankalara döviz d satmaya başlad ladı.. Bir günde g 8 milyar $ lık $ k döviz d sattı Merkez bankası görev zaralarını fonlamak isteyen kamu bankalarına na TL satmadı Merkez Bankası nın n TL yi koruyabileceğine ine dair güven düştü. d Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 20

21 SPEKÜLATİF ATAK VE KRİZ -3 Ekim Ocak 97 arası Won %47 değer er kaybetti ancak piyasaların n devalüasyon asyon beklentisi devam etti. 97 sonunda faiz hadleri %20 ye çıktı.. (IMF nin döviz d piyasalarını stabilize etme önerisi ile) 97 sonunda küçük üçük k holdinglerde, küçük üçük k ve orta boy işletmelerde iflas patlaması yaşand andı. Ödenmeyen çeklerin oranı Kore tarihindeki en yüksek y noktaya çıktı. Ancak enflasyon artışı çok düşük d k oldu. (Meksika ve Endonezya dan dan farklı olarak) Dolayısıyla yla ekonomi 88 in 3. çeyreğinde toparlandı Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 21

22 SPEKÜLATİF ATAK VE KRİZ -3 Ocak Nisan 2001 arası TL%50 değer er kaybetti Faiz hadleri %150-%80 %80 e çıktı yılında y küçük üçük k holdinglerde, küçük üçük k ve orta boy işletmelerde iflas patlaması yaşand andı. Ödenmeyen çeklerin oranı - geri gelmeyen tüketici t kredilerinin oranı Türkiye tarihindeki en yüksek y noktaya çıktı. Mart - Nisan 2001 de enflasyon oranı %10 - %10 oldu. Dolayısıyla yla ekonominin toparlanması çok daha uzun sürecek Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 22

23 Detragiache & Spilimberga,, 2001 Kriz ve Likidite Meksika ve Asya krizlerinin en önemli nedeni kısa dönemli d dışd borçlar ların, aynı vadede dışd varlıklar cinsinden karşı şılığıığı olmamasıdır. Vade karşı şılığıığı olmaması,, finansal kırgk rgınlığın en önemli sebebidir. Örneklem: arası 69 ülke 54 dışd borç krizi Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 23

24 Kriz ve Likidite-2 Kısa dönemli d dışd borç / GSMH Dış borç /GSMH oranı yüksek ülkelerin Dış borç servisi yüksek y ülkelerin Uluslararası kurumlardan borçlanm lanmış ülkelerin Ödemeler dengesi bozuk Dışa a açık a ülkelerin Döviz kurunu düşük d k tutan ülkelerin Döviz rezervleri düşük d ülkelerin Krize girme olasılığı yüksek Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 24

25 TÜRKİYE DE KRİZ NEDEN ÇIKTI? Hızlı Liberalizasyon Kısa vadeli dış borçların MB rezervlerine oranı arttı Kısa vadeli borçların toplam borçlara oranı arttı Portföy yatırımları arttı Bankacılık kesiminde döviz cinsinden krediler arttı Bankacılık kesiminde vadekarşılığı ortadan kalktı Şirketler kesiminde döviz cinsinden kredi kullanımı arttı Yasal düzenlemelerin hızı yavaş kaldı Mali sektör ile reel sektör arasında geçişkenlik temin edilemedi Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 25

26 TÜRKİYE DE KRİZ NEDEN ÇIKTI? Yerel unsurlar Kamu nun borçlanma gereksinimi Tartışılmayan gider kalemleri savunma harcamaları yolsuzluk sosyal güvenlik görev zararları/ sübvansüyonlar Tartışılmayan gelir kalemleri vergi tabanını kimler oluşturuyor? özelleştirme Kamu borçlarının finansmanı Mali sektörde tek borçlanıcı ya karşı sınırlı sayıda banka Reel faizlerin yüksekliği Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 26

27 TÜRKİYE DE KRİZ NEDEN ÇIKTI? IMF programı Aralık k 99 Şubat Kamu kesimi reformu 2. Döviz D kuru na nominal çıpa 3. Sosyal güvenlik g / tarım m / özelleştirme Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 27

28 TÜRKİYE DE KRİZ NEDEN ÇIKTI? Finansal sistemin ekonomideki en önemli rolü tasarruf edenlerin biriktirdikleri parayı yatırım m ve üretim için i in fon ihtiyacı olan birimlere aktarmaktır. r. Problem finansal piyasaların n etkin olarak fonları en verimli yatırımlara yönlendirememesidir Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 28

29 TÜRKİYE DE KRİZ NEDEN ÇIKTI? Bankaların n finansal aracılık k fonksiyonunun zayıflaması Yatırım m yapan birimlere fon temin edil ilememesi hem yatırımlar mları hem de ekonomik faaliyetin tamamını yavaşlat latır. Fonlar kuruyunca, bankalar verimli yatırım m imkanı olanlarla olmayanları birbirinden ayıramaz olur. Borçla lanılabilir fonlar azalınca şirketler harcamalarını keser, ekonomi daralır. r. Banka bilançolar olarının n bozulması: sermaye arttırımı ımı vs kredilerin kısılması tasarruf sahibi hangi bankanın n sağlam olduğunu unu bilmez Faiz hadlerinin artması Ciddi yatırımc mcılar borçlanmak istemezken, riskli yatırımc mcılar borçlanmaya devam eder. Riskli yatırımlar teşvik edili ilirken, risksiz yatırımlar durur Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 29

30 TÜRKİYE DE KRİZ NEDEN ÇIKTI? Bankacılık sektöründe yapısal sorunlar fonların n riskliliğini inin ölçümü yasal düzenlemeler d ve uygulamada zayıflıklar aşırı risk almaya müsait m olmak Hisse senedi borsası sı aşırı hassasiyet ani düşüşler krizin şiddeti ve belirsizliği i arttı Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 30

31 TÜRKİYE DE KRİZ NEDEN ÇIKTI? Bankalar geleneksel rolleri olan tasarrufları yatırıma yöneltmek y üzere aracılık k etmekten uzaklaştılar. lar. Finansal piyasalar mevcut fonları verimli yatırımlara yönlendiremez y oldular. Sonuç,, yatırımlarda düşüşd ve ekonomik küçülmedir Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 31

32 KRİZDEN NASIL ÇIKILIR???? Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 32

33 FINANSAL LIBERALIZASYON ILE NASIL BAS EDILIR? Guclu olan yasar! Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 33

34 KRİZDEN NASIL ÇIKILIR? Likidite temini (30 milyar dolar?) Kamu nun borçlanma gereksinimi Tartışılmayan gider kalemleri savunma harcamaları yolsuzluk sosyal güvenlik görev zararları/ sübvansüyonlar Tartışılmayan gelir kalemleri vergi tabanını kimler oluşturuyor? özelleştirme Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 34

35 KRİZDEN NASIL ÇIKILIR? Dünya ile entegrasyonun mekanizması mali liberalizasyon sürecidir Teknolojik gelişme Türkiyeyi dünya ile entegresyona itmektedir Finansal piyasalar ile reel sektör bağlantısının kurulmazsa gelen para gidecek yer bulamaz Doğrudan yabancı yatırımlar stabil ekonomileri tercih eder Portföy yatırımları stabil ekonomilerde paniğe kapılmaz Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 35

36 FINANSAL LIBERALIZASYON ILE NASIL BAS EDILIR? Keyfini surun! Kuresellesme Dunya ile entegrasyon Kacinin! Finansal Kirilganlik Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 36

37 FINANSAL LIBERALIZASYON ILE NASIL BAS EDILIR? Kimler Kendini bu surece hazirlayacak? Hukumetler? Bankalar? Sirketler? Hanehalki? Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 37

38 FINANSAL LIBERALIZASYON ILE NASIL BAS EDILIR? Yanlis secim yapan sistemlerden kacinin! Bankacilik sisteminde dar sigorta kapsami! Guclu regulasyon Grup sirketlerine verilen kredilerin kontrolu Mali tablolarda seffaflik Yasal duzenlemelere destek Yabanci bankalarin cesaretlendirilmesi Bagimsiz notlama sirketlerine destek Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 38

39 FINANSAL LIBERALIZASYON ILE NASIL BAS EDILIR? Yanlis secim yapan sistemlerden kacinin Sermaye giris cikislarinin kontrolunu gevsetin! Bankacilikta ve uretimde kamu kuruluslarinin agirligini azaltin! Doviz cinsinden borclanmayin! Para politikasini etkisizlestiriyor Batirilmayacak kadar buyuk yapilara musade etmeyin! Enflasyondan kacinin! Cipali doviz kurlarindan uzak durun! Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 39

40 FINANSAL LIBERALIZASYON ILE NASIL BAS EDILIR? Dogrudan Yabanci yatirimlar Uc kriz: : 1982 Latin Amerika 1994 Meksika 1997 Asya Her uc krizde de dogrudan yabanci yatirim girisleri portfoy girislerinden cok daha duzenli olarak surdu! Yabanci ortakli sirketler kriz esnasinda satislarini ic piyasadan ihracata daha kolay dondurebiliyorlar sabit sermaye yatirimlarini surdurebildiler Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 40

41 FINANSAL LIBERALIZASYON ILE NASIL BAS EDILIR? Dunya ile entegre olun! Dogrudan yabanci yatirimcilari portfoy yatirimcilarina tercih edin! Zor bir is! Bilgi birikimi onemli! Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 41

42 FINANSAL LIBERALIZASYON ILE NASIL BAS EDILIR? Finansal kirilganliktan uzak durun Vade eslesmesi yapin Doviz eslesmesi yapin satislar/girdi maliyetleri yatirimlar/satislar Butce yapin kisa/uzun vadeli planlama yapin hizli buyumeden kacinin Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 42

43 FINANSAL LIBERALIZASYON ILE NASIL BAS EDILIR? Soylemesi kolay yapmasi zor! Bir seferlik bir degisiklik degil Uzun soluklu bir surec! Hazirlikli olun! Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 43

44 FINANSAL LIBERALIZASYON ILE NASIL BAS EDILIR? Arzu edilen bir surecin son basamaklari! Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 44

45 FINANSAL LIBERALIZASYON ILE NASIL BAS EDILIR? Guclu olan yasar! Ekim, 2002, Izmir Gulnur Muradoglu 45

AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO

AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO Bankacılığa Giriş 1.Konu: Banka Kavramı Dünya da ve Türkiye de Bankacılıgın Tarihi Gelisimi Ögr.Gör. Refika Boyacıoglu Atalay BANKA VE BANKACILIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR Banka Nedir?

Detaylı

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi 3 Eylül 21 Çalışma Tebliği (Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı ) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ÇALIŞMA TEBLİĞİ (Gözden

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ

BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, Ocak-Haziran 2004, ss. 39-61. BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ Halil ALTINTAŞ ÖZET Bankacılık krizlerinin

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-47 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER HAZIRLAYAN Prof. Dr. Turan YAY Doç. Dr. Gülsün GÜRKAN YAY Yrd. Doç. Dr. Ensar YILMAZ İSTANBUL Bu

Detaylı

5. TÜRKİYE DE TASARRUFLARA ARACILIKTA MALİ PİYASALARIN ROLÜ

5. TÜRKİYE DE TASARRUFLARA ARACILIKTA MALİ PİYASALARIN ROLÜ 5. TÜRKİYE DE TASARRUFLARA 5.1 Mali Piyasalara Genel Bakış 94. İyi gelişmiş mali piyasaların temel özelliklerinden biri çeşitli mali ürünlerin ve Şekil 24. Mali piyasalar uluslararası karşılaştırma (GSYH

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Didar Büyüker İŞLER ISPARTA 2004

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte,

Detaylı

Dolar kurunda 2,22 çıtası kırıldı. TCMB'nin 21 Ocak toplantısında mutlaka faiz ve TL'nin sıkılaştırılmasına yönelik bir adım gerekiyor. Reel sektörün açık pozisyon riski daha da büyürse, bankaların kredileri

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI

KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI Yıl: 23 Sayı:84 Temmuz 2009 9 Güncel KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI Durmuş YILMAZ Değerli Konuklar, Türkiye'de finans piyasalarının gelişmesi için çalışmalar yürüten ve Türk finans dünyasının önemli sivil

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Durmuş YILMAZ Başkan 2 Nisan 29 1 Sunum Planı I. Uluslararası Gelişmeler II. III. IV. Küresel Mali Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER EKİM 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel Bakış 4 2.1 Küresel Sektör 4

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Akademik İncelemeler Cilt:4 Sayı:1 Yıl:2009 Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Asuman OKTAYER 1 scebeci@sakarya.edu.tr ÖZET Bu çalışmada Türkiye de finansal

Detaylı

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi 11 Yrd.Doç.Dr. Hayal A. ŞİMŞEK DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü Prof.Dr. Asuman ALTAY DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü I. Giriş Dünya Ekonomisinde

Detaylı

30 Haziran 2015. BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin. Sunum

30 Haziran 2015. BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin. Sunum 30 Haziran 2015 BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum 2Ç 15 Olumsuz küresel koşullar ve uzayan siyasi belirsizliğin hüküm sürdüğü bir dönem Küresel piyasalarda oynaklık devam etti Destekleyici

Detaylı

ASKON EKONOMİ RAPORLARI

ASKON EKONOMİ RAPORLARI ASKON EKONOMİ RAPORLARI 17 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN İMAJ VE BÜYÜYEN ÜMİTLER 2013 TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ 2012 DEĞERLENDİRMELERİ 2013 BEKLENTİLERİ Bu Araştırma Raporu ASKON, Anadolu Aslanları İşadamları

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN PROF. DR. MAHMUT TEKİN

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği GÜNCEL EKONOMİ RAPORU No.138 / Ocak 2014

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği GÜNCEL EKONOMİ RAPORU No.138 / Ocak 2014 Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği GÜNCEL EKONOMİ RAPORU No.138 / Ocak 2014 Ekonomi Yönetimi, piyasaları 'ikna ve inandırıcılık' yoluyla sakinleştirmeyi tercih etti. TCMB, faiz silahını 'şu

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı