SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/4 HAFTALIK BÜLTEN 21/1/ /1/2002 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 10 adet, ,7 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 3 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 13 adet ,7 Milyar TL.'dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 12 adet ,6 Milyar TL, yatırım fonu katılma belgeleri için 4 adet Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL.'dır) olmak üzere toplam 16 adet, ,6 Milyar TL.'dır. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracı için 20, yatırım fonu katılma belgesi için 2 başvuru bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 9'dur. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , , ,6 Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) (2) TOPLAM , , ,6 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 Milyar TL'dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri Milyar TL'dır tarihleri arasında 3'ü bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 6'ya ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 2'si bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 4 olmuştur tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 12'dir. Aynı dönemde kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve/veya tavan artırım başvurusu işlemden kaldırılan ortaklık sayısı ise 1'dir. 1

2 B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 1 adet ortaklık Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. Anılan ortaklıkça ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 466 Milyar TL, iç kaynaklardan karşılanan tutarı 254 Milyar TL.'dır.(Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Kıymetin Türü (Nakit Artırım) İç Kaynaklardan Temettüden Halka Açılma Menkul Kıymetler 1. Bilmertaş Bilecik Mermercilik San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 3 ortaklık kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. (Tablo 3) Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi 1- EİS Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş , ,4 2- Anadolu Cam Sanayii A.Ş Alternatifbank A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 5 ortaklığın ,7 Milyar TL. bedelli, ,3 Milyar TL. iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo: 4) Ortaklığın Unvanı 1. Global Menkul Değerler A.Ş.(*) 2. Kelebek Mobilya ve Kontrplak San. A.Ş. 3. Tigem Vakfı Mağazacılık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (**) 4. Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 5. Esem Spor Giyim San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tablo: 4 Ödenmiş veya Çıkarılmış S( îrmayesi Tavanı Eski Yeni (Nakit Artırım) İhraç E( Jilecek Nominal Tutar , İç Kaynaklardan , Temettüden - (*) Mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Templeton Strategic Emerging Markets Fund LCD'ye tahsisli olarak satılacak olup, Kurulumuzca düzenlenecek kayıt belgesi, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün olumlu görüşünün Kurulumuza iletilmesini takiben verilecektir. Gerçekleştirilecek satış işlemi sonucunda Templeton'un Aracı Kurum sermayesindeki pay oranının çıkarılmış sermayesinin (%10'un üzerinde) olacağı ve bunun yanında Mehmet Kutman'dan devralacağı yönetimsel imtiyaza sahip adet (D) grubu hisse senedinin Templeton'a devredilmesine ve sermaye artırımı sonrası gerçekleşecek ortaklık yapısı değişikliğine de izin verilmiştir. (**) İçkaynaklardan artırılan kısım, Tigem Vakfı Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde devralınması nedeniyle kayda alınmıştır. 2

3 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 2 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür. (Tablo: 5) Tablo: 5 Ortaklığın Unvanı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi 1 1. Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. ( ) 2. Global Menkul Değerler A.Ş. ( 2 ) Önceki Kayıtlı 9.231, , (1)Şirket, 2002 yılında Milyon TL bedelsiz, 2003 yılında Milyon TL. bedelli, Milyon TL. bedelsiz, 2004 yılında Milyon TL. bedelli, Milyon TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir. (2)Şirket, 2003 yılında 10 Trilyon TL., 2004 yılında 30 Trilyon TL. dağıtılabilir kardan sermaye artırımı öngörmektedir. D. Ö Z E L D U R U M L A R 1) Global Menkul Değerler A.Ş.'nin başvurusu üzerine Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin hisse senetlerinin halka arzı sırasında; A) İzahnamede, sirkülerlerde ve ilan metinlerinde kredi kartı ile satış esaslarının ayrıntılı olarak tanımlanması ve kredi kartlı satış noktalarının belirtilmesi koşuluyla, mevcut hisse senetlerinin halka arzında hisse senedi bedellerinin kredi kartı ile ödenebileceğinin, B) İMKB'de işlem gören hisse senetleri için işlem birimi olan bir lot içerisinde kaç adet hisse senedinin bulunacağını belirleme yetkisinin İMKB Yönetim Kurulu'na ait olduğunun, C) İMKB Yönetim Kurulunca sözkonusu talebin olumlu karşılanmaması halinde hisse senetlerinin kupür dağılımlarının uygun belirlenmesi, halka arza ilişkin izahnamede, sirkülerlerde ve ilan metinlerinde, bir lotun altındaki hisse senetlerinin İMKB'nin lot altı pazarında satışa sunulabileceği hususunun belirtilmesi ve lot altı pazarının çalışma esaslarına yer verilmesi koşuluyla, halka arz esnasında bir lotun altındaki miktarlarda da talep toplanabileceğinin, Global Menkul Değerler A.Ş.'ne bildirilmesine 2) Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin Kurul kararı doğrultusunda onaylanmasına karar verilmiştir. 3) Kelebek Mobilya ve Kontrplak Sanayi A.Ş.(Şirket)'nin; A) Yönetim kurulu üye sayısının 6 olması durumunda, yönetim kurulu üye seçimindeki imtiyazın ve yönetim kurulunun esas sözleşme değişikliklerini genel kurula teklif edebilmesi ve hisse senetlerinin ihraç bedelini belirlemesi için alacağı kararlarda karar yeter sayısının ne olacağına ilişkin olarak, mevcut imtiyazları genişletmeyecek şekilde esas sözleşmede gerekli değişiklikleri yapması, B) Şirket'in tarihli mali tablolarında; a) Esas sermayenin yarısının karşılıksız kalması halinde Şirket yönetim kurulunun durumu genel kurula bildirmesi, b) Esas sermayenin üçte ikisinin karşılıksız kalması halinde, Kurulumuzun tarih ve 25/674 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, TTK'nun 324 üncü maddesi kapsamında yapılan/yapılacak olan işlemlerin Şirket yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğu ve TTK'nun 324 üncü maddesi çerçevesinde alınan kararlar ile bu kapsamda yapılan tüm işlemler ve sonuçları hakkında, özel durum açıklamasında bulunulması, gerektiği hususlarında Şirket'in bilgilendirilmesine 4) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Fonu'nun, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon'a dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmiştir. 5) HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucusu olduğu A Tipi Mali Kuruluşlar Sektörü Fonu ve A Tipi İmalat Sektörü Fonu'nun A Tipi İMKB Ulusal 100 Endeks Fonu bünyesinde birleştirilmesi amacıyla yapılacak içtüzük değişikliklerine izin verilmiştir. 6) Modern Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2001 yılı mali dönemine ait mali tabloları için bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulmasına 7) Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin onaylanmasına 3 esas sözleşme değişikliğinin Kurul kararı doğrultusunda

4 8) Morgan Guaranty Trust Company of New York İstanbul Şubesi'nin The Chase Manhattan Bank İstanbul Şubesi'ne katılması yoluyla iki Şirketin birleşmesi nedeniyle Morgan Guaranty Trust Company of New York İstanbul Şubesi'nin sahip olduğu borsa dışında alım satım aracılığı ve repo-ters repo yetki belgelerinin iptal edilmesine 9) Etibank A.Ş.'nin sahibi olduğu 200 milyar TL. nominal bedelli İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %20 oranındaki payı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmiştir. 10) EGS Bank A.Ş.'nin sahip olduğu borsa dışında alım satım aracılığı ve repo-ters repo yetki belgelerinin iptal edilmesine 11) Kastamonu Holding A.Ş. (Şirket)'ne ilişkin olarak Kurulumuzun 2001/52 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan kararı ile ilgili olarak; A) Şirket'in bağlı ortaklıkları B&K Ilgaz A.Ş. Ketaş A.Ş.'ne son üç yılda aktardığı fonlara T.C. Merkez Bankası avans faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan TL'lik faiz tutarının tarihine kadar anılan bağlı ortaklıklardan tahsil edilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 15 inci maddesinin son fıkrasına aykırılık nedeniyle ilgili dönemde görev yapmakta olan Şirket yöneticileri hakkında SPKn'nun 47/A-6, 48 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına gerek kalmadığına, B) Şirket tarafından tarih ve 61/1728 sayılı Kurul kararının 2/(b) bendi çerçevesinde işlem yapılmasına gerek kalmadığı ancak konu hakkında Kurulumuz tarafından talep edilenler ile Şirket tarafından yerine getirilen işlemlerin ortakların bilgisine sunulmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine alınmasının Şirket'ten istenmesi gerektiğine, 12) Butitaş Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başvurusu üzerine ortak sayısı nedeniyle Kurul kaydından çıkarılmasına 13) Karon Menkul Kıymetler A.Ş. (Aracı Kurum)'nin İzmir şubesi nezdinde yapılan denetleme sonucu; A) Menfaat sağlama kastıyla yetkisiz olarak bir yatırımcı hesabında işlem gerçekleştiren Aracı Kurum İzmir Şubesi eski müdürü İsmail BAKICI hakkında SPKn'nun 47 nci maddesinin A bendinin 5 inci fıkrası çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmasına, B) İki yatırımcı adına yetkisiz olarak açılan hesaplarda İsmail BAKICI hesabına gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi tespitine ilişkin olarak, Aracı Kurum'un İzmir Şubesi eski Müdürü İsmail BAKICI hakkında SPKn'nun 47/B-2 maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına, C) Seans takip formlarında tahrifat yapılması hususuna ilişkin olarak, Kurulumuzun Seri:V, No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 4'üncü maddesine aykırılık nedeniyle Aracı Kurum hakkında SPKn'nun 47/A maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına, D) Aracı Kurum Genel Müdürü Asil ONAY hakkında Kurulumuzun Seri:V; No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği'nin 32'nci maddesine aykırılık nedeniyle SPKn'nun 47/A maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına, E) Aracı Kurum tarafından alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesi bulunmadan bazı müşterilerin alım-satım emirlerinin kabul edildiği yönündeki tespite ilişkin olarak, daha önce uyarı konusu yapılmamış olmasına rağmen, aracı kurum ile müşteri arasındaki hukuki ilişkinin temelini oluşturan yazılı bir sözleşme olmadan işlem yapılmasının önemi dikkate alınarak, Aracı Kurum hakkında Kurulumuzun Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği'nin 45'inci maddesine aykırılık nedeniyle SPKn'nun 47/A maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına, F) Seans takip formlarının Kurulumuz düzenlemelerine uygun olarak tutulmaması yönündeki tespite ilişkin olarak, daha önce uyarı konusu yapılmamış olmasına rağmen, söz konusu aykırılığın müşteri emirlerinin sağlıklı olarak alınması ve takibinde sorunlar yaratacağı gözönüne alınarak, Aracı Kurum hakkında Kurulumuzun Seri:V, No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 9'uncu maddesine aykırılık nedeniyle SPKn'nun 47/A maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına, 14) Kepez Elektrik T.A.Ş. hisse senedinde tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerin SPKn.'nun 47/A-2 maddesi hükmü kapsamında değerlendirilerek (1969 İstanbul doğumlu M.Ali Erol - Z.Emel oğlu) Esat YONTUNÇ, (1966 İstanbul doğumlu Tulga-Mübeyyen oğlu) Ali Ziya SESEL ile işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte Millenium Investors Fund adına işlem yapmaya yetkili olan Şükrü Cenk AKALIN hakkında SPKn.'nun anılan maddesi çerçevesinde işlem yapılmak üzere, SPKn.'nun 49. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, Haklarında daha önce Kurulumuzca işlem yasağı getirilen Ali Ziya SESEL, Esat YONTUNÇ ve Millenium Investors Fund'un 2499 sayılı SPKn.'nun 4487 sayılı Kanun'la değişik 46'ncı maddesinin 1'nci fıkrasının (i) bendi uyarınca borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda getirilmiş olan sürekli olarak işlem yapma yasağının tekrarlanmasına karar verilmişitr. 4

5 15) Çukurova Elektrik A.Ş. hisse senetleri üzerinde , , , , , ve tarihlerinde (1966 İstanbul doğumlu Tulga - Mübeyyen oğlu) Ali Ziya SESEL, (1969 İstanbul doğumlu M.Ali Erol - Z.Emel oğlu) Esat YONTUNÇ, Millenium Investors Fund, (1960 Çankırı doğumlu Osman - Sevgili oğlu) İlhami SUYADIN ve Erciyes Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, SPKn'nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan manipülasyon suçunu oluşturması nedeniyle Ali Ziya SESEL, Esat YONTUNÇ, Millenium Investors Fund işlemlerine ilişkin olarak vekil sıfatıyla işlem yapmaya yetkili olan Şükrü Cenk AKALIN ve kendi işlemleri ile Erciyes Menkul Değerler A.Ş. portföy hesabından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak Erciyes Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulu başkanı İlhami SUAYDIN hakkında, anılan madde kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn.'nun 49'uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ayrıca, Haklarında daha önce Kurulumuzca işlem yasağı getirilen Ali Ziya SESEL, Esat YONTUNÇ, Millenium Investors Fund ve İlhami SUAYDIN'ın 2499 sayılı SPKn.'nun 4487 sayılı Kanun'la değişik 46'ncı maddesinin 1'nci fıkrasının (i) bendi uyarınca borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda getirilmiş olan sürekli olarak işlem yapma yasağının tekrarlanmasına verilmiştir. 16) Site Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum)'nde yapılan denetleme sonucu; A) Kurulumuzun Seri:V, No:18 Tebliğinin 6 ncı maddesine aykırı olarak bazı müşterilerinin kredi sözleşmeleri bulunduğu halde 120 numaralı cari hesaplarının sürekli olarak borç bakiye vermesi ve bazı müşterilerinin ise kredi sözleşmeleri bulunmamasına rağmen hesaplarının sürekli olarak borç bakiye vermesi nedenleriyle Aracı Kurum hakkında, SPKn'nun 47/A maddesi kapsamında milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, B) Kurulumuzun Seri:V, No:46 Tebliği'nin 58 inci maddesine aykırı olarak müşterilerine komisyon iadesi yapmak üzere, gerçek bir alım satım işlemi olmamasına karşın müşterileriyle portföyünden devlet iç borçlanma senetleri alım satımı yapıldığı şeklinde kayıtlar tesis eden Aracı Kurum hakkında SPKn.'nun 47/A maddesi uyarınca milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 17) Kurulumuzun 2001/37 sayılı ve 2001/45 sayılı Haftalık Bültenleri ile kamuya duyurulan DEAŞ Doğu Enerji Ticaret A.Ş (Şirket)'nin halka arz işlemlerine ilişkin olarak; A) Şirketin, izahnamede yer alan ortaklık yapısının gerçeği yansıtmaması ve Şirketin Kurula ortaklık yapısı hakkında gerçeğe aykırı bilgi verilmesi nedeniyle, SPKn. md. 47-C, 47-B/1 ve 48 hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Şirket yönetim kurulu üyeleri; Muhammet Medeni YÜKSEL, Selahattin ÇODUR ve Kemal ARAS hakkında SPKn.'nun 49'uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, B) Şirketin hazırlayacağı sermayeye ilişkin madde tadil tasarısının Kurulumuzun onayını müteakip yapılacak ilk genel kurul toplantısında karara bağlanması ve genel kurul kararı sonrası Şirket esas sözleşmesinin 'Şirket Sermayesi' başlıklı 6. maddesinin ticaret siciline tescilinin yapılması gerektiğinin Şirkete bildirilmesine, C) Halka arza iştirak eden yatırımcılar ile mevcut ortakların açabilecekleri davalar veya halka arza bağlı diğer sebepler nedeniyle, Şirketin katlanabileceği zararlar için yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna gidilmesi gerektiği hususunda Şirketin ikinci kez bilgilendirilmesine, D) Halka arz sonucunda sermaye artırımı kararından dönülmesi nedeniyle zarar gören ortakların ve tasarruf sahiplerinin bulunması halinde, yasal koşullar oluştuğu takdirde, bu şahısların Şirketin hukuki sorumluluğu yoluna başvurabilecekleri hususunun kamuya duyurulmasına, 18) Hisse senetleri İMKB'nda işlem görmeyen Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yaptığı tarihli özel durum açıklaması; "Şirketimizin merkez adresi değişmiş olup, yeni adres ve telefon numaralarımız aşağıdadır; Adres: Büyükdere Cad. No:199/A Levent-İSTANBUL Telefon : Fax : karar 5

6 19) Universal Menkul Değerler A.Ş.'nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: PAY DEVRİ ÖNCESİ ORTAKLIK YAPISI PAY DEVRİ SONRASI ORTAKLIK YAPISI ORTAĞIN ADI SOYADI Pay Tutarı (Milyon TL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (Milyon TL) Pay Oranı (%) Ömer F. YALKIN , ,98 Hakan MUTLU ,99 H. Bülent ALTIPARMAK , İ. Servet HARUNOGLU , ,01 Ersin BÖRÇETEN 50 0, ,01 Sibel YALKIN 50 0, ,01 TOPLAM , ,00 E. DUYURU (Kurulumuzun tarih ve 7/95 sayılı kararı) Kurulumuz toplantısında, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (Birlik) tarafından hisse senedi piyasasında uygulanacak kurtaj tarifesine yönelik önerisi değerlendirilerek, hisse senedi piyasasında uygulanacak kurtaj tarifesine ilişkin olarak; a) Aracı kurumların ikincil piyasada gerçekleştirecekleri hisse senedi alım-satım işlemlerinde müşterilerden tahsil edecekleri aracılık komisyonu oranının, vergiler hariç "binde iki"den az olamayacağına, ancak aracı kurumların, söz konusu işlemlerden ay içinde elde etmiş oldukları toplam komisyon gelirlerinin en çok %35'ini, ay sonu itibarıyla belirleyecekleri müşterilerine komisyon iadesi adı altında geri ödeyebilmelerine, b) Mevcut durumda alım satım aracılığı çerçeve sözleşmesi imzalamış olan müşterilere ilişkin olarak, kurtaj tarifesi uygulamasında meydana gelen değişikliklerin, müşterilere aracı kurumlar tarafından iadeli taahhütlü mektup yollanmak suretiyle duyurulmasına, c) Birlik Statüsü'nün görev ve yetkiler başlıklı 6'ncı maddesinin (j) bendinde yer alan "Kendisine mevzuatla bırakılan veya SPK'ca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek" hükmü uyarınca, kurtaj tarifesi uygulamasına ilişkin olarak üyeler bazında uygulamanın ve düzenlemeye uyumun Birlik tarafından izlenmesinin, kurtaj tarifesine ilişkin olarak tarihine kadar verilere dayalı yeni öneri sunulmasının ve muhtemel ihlaller ile gelişmeler hususunda Kurulumuza bilgi verilmesinin Birlik'ten istenmesine, d) Uygulama sonuçlarının değerlendirilebilmesini teminen önerinin 2002 yılı için geçerli olmasına ve uygulamaya Karar'ın Kurul Haftalık Bülteni'nde yayımlanmasını takiben başlanılmasına, Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad Beşevler-ANKARA Tel: 0(90) (20 Hat) Fax: 0(90) (90) TÜRKİYE - 6

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/14 HAFTALIK BÜLTEN 10/4/2000-14/4/2000 A. 1.1.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-14.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/3 HAFTALIK BÜLTEN 14/1/2002-18/1/2002 A. 01.01. 2002-18.01.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2002-18.1.2002 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003-24/10/2003 A. 1.1.2003-24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003-24.10.2003 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/36 HAFTALIK BÜLTEN 3/9/2001 7/9/2001 A. 1.1.2001 7.9.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 7.9.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/8 HAFTALIK BÜLTEN 19/2/2001-23/2/2001 A. 1.1.2001-23.2.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-23.2.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/36 HAFTALIK BÜLTEN 11/9/2000-15/9/2000 A. 1.1.2000-15.9.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-15.9.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/1 HAFTALIK BÜLTEN 2/1/2001-5/1/2001 A. 1.1.2001-5.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-5.1.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/1/2000-4/2/2000 A. 1.1.2000-4.2.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-4.2.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 995/3 5.6.9959.6.995 A...995 9.6.995 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..995 9.6.995 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/33 07/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/32 HAFTALIK BÜLTEN 6/8/2001-10/8/2001 A. 1.1.2001-10.8.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-10.8.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/3 HAFTALIK BÜLTEN 15/01/2007 19/01/2007 A. 1.1.2007 19.01.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/31 HAFTALIK BÜLTEN 30/7/2001 3/8/2001 A. 1.1.2001 3.8.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 3.8.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/20 HAFTALIK BÜLTEN 14/05/2007-18/05/2007 A. 01.01.2007 18.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu 99/3 HAFTALIK BÜLTEN 3.7.994.8.99 A...99 4.8.99 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..99 4.8.99 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2004 07/05/2004 A. 1.1.2004 07.05.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 07.05.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/23 HAFTALIK BÜLTEN 31/05/2004 04/06/2004 A. 01.01.2004 04.06.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 04.06.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/18 HAFTALIK BÜLTEN 30/4/2001-4/5/2001 A. 1.1.2001-4.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-4.5.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/32 30/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (1) İhraç Edilecek Piyasası

Detaylı

Sermaye Piyasası A. 1.1.1997-28.2.1997 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ

Sermaye Piyasası A. 1.1.1997-28.2.1997 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ Sermaye Piyasası Kurulu 1997/9 HAFTALIK BÜLTEN 24.2.199728.2.1997 A. 1.1.1997 28.2.1997 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ 1.1.199728.2.1997 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/2 HAFTALIK BÜLTEN 10/01/2005 14/01/2005 A. 1.1.2005 14.01.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 14.01.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/50 HAFTALIK BÜLTEN 29/11/2004 03/12/2004 A. 1.1.2004 03.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 03.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/17 HAFTALIK BÜLTEN 13/04/2009 17/04/2009 A. 02.01.2009-17.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/28 HAFTALIK BÜLTEN 09/07/2007-13/07/2007 A. 01.01.2007 13.07.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu 1999/2 HAFTALIK BÜLTEN n/1/1999-15/1/1999 A. 1.1.1999-15.1.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.1999-15.1.1999 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu 1997/11 HAFTALIK BÜLTEN 10.3.1997-14.3.1997 A. 1997-14.3.1997 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ 1997-14.3.1997 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/4 HAFTALIK BÜLTEN 22/1/2001-26/1/2001 A. 1.1.2001-26.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-26.1.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu 1999/8 HAFTALIK BÜLTEN 1/3/1999-5/3/1999 A. 1.1.1999-5.3.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.1999-5.3.1999 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/14 HAFTALIK BÜLTEN 31/03/2008 04/04/2008 A. 02.01.2008 04.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/5 HAFTALIK BÜLTEN 26/01/2004 30/01/2004 A. 1.1.2004 30.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004-30.01.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/11 HAFTALIK BÜLTEN 15/03/2004 19/03/2004 A. 1.1.2004 19.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 19.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK r i A A r I #\l_ir\ D BÜLTEN U L. I C.IH 996/26 24.6.99628.6.996 A...996 28.6.996 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ..996 28.6.996 tarihleri arasında

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/14 28/04/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/15 HAFTALIK BÜLTEN 17/4/2000-21/4/2000 A. 1.1.2000-21.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-21.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/34 HAFTALIK BÜLTEN 09/08/2004 13/08/2004 A. 1.1.2004 13.08.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 13.08.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/6 HAFTALIK BÜLTEN 04/02/2002 08/02/2002 A. 01.01. 2002-08.02.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2002-8.2.2002 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/55 HAFTALIK BÜLTEN 23.12.2002 27.12.2002 A. 1.1.2002 27.12.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2002 27.12.2002 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/25 HAFTALIK BÜLTEN 16/06/2008 20/06/2008 A. 02.01.2008 20.06.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/11 31/03/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/34 HAFTALIK BÜLTEN 11/08/2008 15/08/2008 A. 02.01.2008 15.08.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan (YTL)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/40 HAFTALIK BÜLTEN 20/09/2004 24/09/2004 A. 1.1.2004 24.09.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 24.09.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/26 29/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/36 HAFTALIK BÜLTEN 10/08/2009 14/08/2009 A. DUYURU Kurulumuzun 12.08.2009 tarih 25/706 sayılı Kararı uyarınca; Kurulumuzun 28.09.2007 tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararı ile

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/27 14/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Aktif Yatırım Bankası (2) No lu Varlık Finansmanı Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/9 14/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar 1. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii (1) 2. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Ġhraç Edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/26 HAFTALIK BÜLTEN 25/06/2007-29/06/2007 A. 01.01.2007 29.06.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/9 21/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç EdilecekSermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/6 17/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/18 01/06/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/44 HAFTALIK BÜLTEN 18/10/2004 22/10/2004 A. 1.1.2004 22.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 22.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/16 21/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/5 HAFTALIK BÜLTEN 29/1/2001-2/2/2001 A. 1.1.2001-2.2.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-2.2.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/32 HAFTALIK BÜLTEN 06/08/2007 10/08/2007 A. 01.01.2007 10.08.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/5 10/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/13 HAFTALIK BÜLTEN 24/03/2008 28/03/2008 A. 02.01.2008 28.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/13 31/03/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002-19/07/2002 A. 1.1.2002-19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/21 05/06/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/18 HAFTALIK BÜLTEN 20/04/2009 24/04/2009 A. 02.01.2009-24.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/52 HAFTALIK BÜLTEN 04/12/2006 08/12/2006 A. 1.1.2006 08.12.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/30 HAFTALIK BÜLTEN 03/07/2006 07/07/2006 A. 1.1.2006 07.07.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B ,

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B , EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI: AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.) PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/03 22/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Paylar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/9 HAFTALIK BÜLTEN 27/02/2006 03/03/2006 A. 1.1.2006 03.03.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Sermaye Piyasası Kuru/u

Sermaye Piyasası Kuru/u Sermaye Piyasası Kuru/u 1999/43 HAFTALIK BÜLTEN 3/11/1999-12/11/1999 A. 1.1.1999-12.11.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.1999-12.11.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/8 14/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (*) İhraç EdilecekSerma ye Piyasası

Detaylı