SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/4 HAFTALIK BÜLTEN 21/1/ /1/2002 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 10 adet, ,7 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 3 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 13 adet ,7 Milyar TL.'dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 12 adet ,6 Milyar TL, yatırım fonu katılma belgeleri için 4 adet Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL.'dır) olmak üzere toplam 16 adet, ,6 Milyar TL.'dır. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracı için 20, yatırım fonu katılma belgesi için 2 başvuru bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 9'dur. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , , ,6 Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) (2) TOPLAM , , ,6 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 Milyar TL'dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri Milyar TL'dır tarihleri arasında 3'ü bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 6'ya ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 2'si bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 4 olmuştur tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 12'dir. Aynı dönemde kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve/veya tavan artırım başvurusu işlemden kaldırılan ortaklık sayısı ise 1'dir. 1

2 B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 1 adet ortaklık Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. Anılan ortaklıkça ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 466 Milyar TL, iç kaynaklardan karşılanan tutarı 254 Milyar TL.'dır.(Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Kıymetin Türü (Nakit Artırım) İç Kaynaklardan Temettüden Halka Açılma Menkul Kıymetler 1. Bilmertaş Bilecik Mermercilik San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 3 ortaklık kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. (Tablo 3) Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi 1- EİS Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş , ,4 2- Anadolu Cam Sanayii A.Ş Alternatifbank A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 5 ortaklığın ,7 Milyar TL. bedelli, ,3 Milyar TL. iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo: 4) Ortaklığın Unvanı 1. Global Menkul Değerler A.Ş.(*) 2. Kelebek Mobilya ve Kontrplak San. A.Ş. 3. Tigem Vakfı Mağazacılık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (**) 4. Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 5. Esem Spor Giyim San. ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tablo: 4 Ödenmiş veya Çıkarılmış S( îrmayesi Tavanı Eski Yeni (Nakit Artırım) İhraç E( Jilecek Nominal Tutar , İç Kaynaklardan , Temettüden - (*) Mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Templeton Strategic Emerging Markets Fund LCD'ye tahsisli olarak satılacak olup, Kurulumuzca düzenlenecek kayıt belgesi, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün olumlu görüşünün Kurulumuza iletilmesini takiben verilecektir. Gerçekleştirilecek satış işlemi sonucunda Templeton'un Aracı Kurum sermayesindeki pay oranının çıkarılmış sermayesinin (%10'un üzerinde) olacağı ve bunun yanında Mehmet Kutman'dan devralacağı yönetimsel imtiyaza sahip adet (D) grubu hisse senedinin Templeton'a devredilmesine ve sermaye artırımı sonrası gerçekleşecek ortaklık yapısı değişikliğine de izin verilmiştir. (**) İçkaynaklardan artırılan kısım, Tigem Vakfı Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde devralınması nedeniyle kayda alınmıştır. 2

3 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 2 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür. (Tablo: 5) Tablo: 5 Ortaklığın Unvanı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi 1 1. Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. ( ) 2. Global Menkul Değerler A.Ş. ( 2 ) Önceki Kayıtlı 9.231, , (1)Şirket, 2002 yılında Milyon TL bedelsiz, 2003 yılında Milyon TL. bedelli, Milyon TL. bedelsiz, 2004 yılında Milyon TL. bedelli, Milyon TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir. (2)Şirket, 2003 yılında 10 Trilyon TL., 2004 yılında 30 Trilyon TL. dağıtılabilir kardan sermaye artırımı öngörmektedir. D. Ö Z E L D U R U M L A R 1) Global Menkul Değerler A.Ş.'nin başvurusu üzerine Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin hisse senetlerinin halka arzı sırasında; A) İzahnamede, sirkülerlerde ve ilan metinlerinde kredi kartı ile satış esaslarının ayrıntılı olarak tanımlanması ve kredi kartlı satış noktalarının belirtilmesi koşuluyla, mevcut hisse senetlerinin halka arzında hisse senedi bedellerinin kredi kartı ile ödenebileceğinin, B) İMKB'de işlem gören hisse senetleri için işlem birimi olan bir lot içerisinde kaç adet hisse senedinin bulunacağını belirleme yetkisinin İMKB Yönetim Kurulu'na ait olduğunun, C) İMKB Yönetim Kurulunca sözkonusu talebin olumlu karşılanmaması halinde hisse senetlerinin kupür dağılımlarının uygun belirlenmesi, halka arza ilişkin izahnamede, sirkülerlerde ve ilan metinlerinde, bir lotun altındaki hisse senetlerinin İMKB'nin lot altı pazarında satışa sunulabileceği hususunun belirtilmesi ve lot altı pazarının çalışma esaslarına yer verilmesi koşuluyla, halka arz esnasında bir lotun altındaki miktarlarda da talep toplanabileceğinin, Global Menkul Değerler A.Ş.'ne bildirilmesine 2) Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin Kurul kararı doğrultusunda onaylanmasına karar verilmiştir. 3) Kelebek Mobilya ve Kontrplak Sanayi A.Ş.(Şirket)'nin; A) Yönetim kurulu üye sayısının 6 olması durumunda, yönetim kurulu üye seçimindeki imtiyazın ve yönetim kurulunun esas sözleşme değişikliklerini genel kurula teklif edebilmesi ve hisse senetlerinin ihraç bedelini belirlemesi için alacağı kararlarda karar yeter sayısının ne olacağına ilişkin olarak, mevcut imtiyazları genişletmeyecek şekilde esas sözleşmede gerekli değişiklikleri yapması, B) Şirket'in tarihli mali tablolarında; a) Esas sermayenin yarısının karşılıksız kalması halinde Şirket yönetim kurulunun durumu genel kurula bildirmesi, b) Esas sermayenin üçte ikisinin karşılıksız kalması halinde, Kurulumuzun tarih ve 25/674 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, TTK'nun 324 üncü maddesi kapsamında yapılan/yapılacak olan işlemlerin Şirket yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğu ve TTK'nun 324 üncü maddesi çerçevesinde alınan kararlar ile bu kapsamda yapılan tüm işlemler ve sonuçları hakkında, özel durum açıklamasında bulunulması, gerektiği hususlarında Şirket'in bilgilendirilmesine 4) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Fonu'nun, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon'a dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmiştir. 5) HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucusu olduğu A Tipi Mali Kuruluşlar Sektörü Fonu ve A Tipi İmalat Sektörü Fonu'nun A Tipi İMKB Ulusal 100 Endeks Fonu bünyesinde birleştirilmesi amacıyla yapılacak içtüzük değişikliklerine izin verilmiştir. 6) Modern Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2001 yılı mali dönemine ait mali tabloları için bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulmasına 7) Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin onaylanmasına 3 esas sözleşme değişikliğinin Kurul kararı doğrultusunda

4 8) Morgan Guaranty Trust Company of New York İstanbul Şubesi'nin The Chase Manhattan Bank İstanbul Şubesi'ne katılması yoluyla iki Şirketin birleşmesi nedeniyle Morgan Guaranty Trust Company of New York İstanbul Şubesi'nin sahip olduğu borsa dışında alım satım aracılığı ve repo-ters repo yetki belgelerinin iptal edilmesine 9) Etibank A.Ş.'nin sahibi olduğu 200 milyar TL. nominal bedelli İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %20 oranındaki payı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmiştir. 10) EGS Bank A.Ş.'nin sahip olduğu borsa dışında alım satım aracılığı ve repo-ters repo yetki belgelerinin iptal edilmesine 11) Kastamonu Holding A.Ş. (Şirket)'ne ilişkin olarak Kurulumuzun 2001/52 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan kararı ile ilgili olarak; A) Şirket'in bağlı ortaklıkları B&K Ilgaz A.Ş. Ketaş A.Ş.'ne son üç yılda aktardığı fonlara T.C. Merkez Bankası avans faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan TL'lik faiz tutarının tarihine kadar anılan bağlı ortaklıklardan tahsil edilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 15 inci maddesinin son fıkrasına aykırılık nedeniyle ilgili dönemde görev yapmakta olan Şirket yöneticileri hakkında SPKn'nun 47/A-6, 48 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına gerek kalmadığına, B) Şirket tarafından tarih ve 61/1728 sayılı Kurul kararının 2/(b) bendi çerçevesinde işlem yapılmasına gerek kalmadığı ancak konu hakkında Kurulumuz tarafından talep edilenler ile Şirket tarafından yerine getirilen işlemlerin ortakların bilgisine sunulmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine alınmasının Şirket'ten istenmesi gerektiğine, 12) Butitaş Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başvurusu üzerine ortak sayısı nedeniyle Kurul kaydından çıkarılmasına 13) Karon Menkul Kıymetler A.Ş. (Aracı Kurum)'nin İzmir şubesi nezdinde yapılan denetleme sonucu; A) Menfaat sağlama kastıyla yetkisiz olarak bir yatırımcı hesabında işlem gerçekleştiren Aracı Kurum İzmir Şubesi eski müdürü İsmail BAKICI hakkında SPKn'nun 47 nci maddesinin A bendinin 5 inci fıkrası çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmasına, B) İki yatırımcı adına yetkisiz olarak açılan hesaplarda İsmail BAKICI hesabına gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi tespitine ilişkin olarak, Aracı Kurum'un İzmir Şubesi eski Müdürü İsmail BAKICI hakkında SPKn'nun 47/B-2 maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına, C) Seans takip formlarında tahrifat yapılması hususuna ilişkin olarak, Kurulumuzun Seri:V, No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 4'üncü maddesine aykırılık nedeniyle Aracı Kurum hakkında SPKn'nun 47/A maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına, D) Aracı Kurum Genel Müdürü Asil ONAY hakkında Kurulumuzun Seri:V; No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği'nin 32'nci maddesine aykırılık nedeniyle SPKn'nun 47/A maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına, E) Aracı Kurum tarafından alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesi bulunmadan bazı müşterilerin alım-satım emirlerinin kabul edildiği yönündeki tespite ilişkin olarak, daha önce uyarı konusu yapılmamış olmasına rağmen, aracı kurum ile müşteri arasındaki hukuki ilişkinin temelini oluşturan yazılı bir sözleşme olmadan işlem yapılmasının önemi dikkate alınarak, Aracı Kurum hakkında Kurulumuzun Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği'nin 45'inci maddesine aykırılık nedeniyle SPKn'nun 47/A maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına, F) Seans takip formlarının Kurulumuz düzenlemelerine uygun olarak tutulmaması yönündeki tespite ilişkin olarak, daha önce uyarı konusu yapılmamış olmasına rağmen, söz konusu aykırılığın müşteri emirlerinin sağlıklı olarak alınması ve takibinde sorunlar yaratacağı gözönüne alınarak, Aracı Kurum hakkında Kurulumuzun Seri:V, No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 9'uncu maddesine aykırılık nedeniyle SPKn'nun 47/A maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına, 14) Kepez Elektrik T.A.Ş. hisse senedinde tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerin SPKn.'nun 47/A-2 maddesi hükmü kapsamında değerlendirilerek (1969 İstanbul doğumlu M.Ali Erol - Z.Emel oğlu) Esat YONTUNÇ, (1966 İstanbul doğumlu Tulga-Mübeyyen oğlu) Ali Ziya SESEL ile işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte Millenium Investors Fund adına işlem yapmaya yetkili olan Şükrü Cenk AKALIN hakkında SPKn.'nun anılan maddesi çerçevesinde işlem yapılmak üzere, SPKn.'nun 49. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, Haklarında daha önce Kurulumuzca işlem yasağı getirilen Ali Ziya SESEL, Esat YONTUNÇ ve Millenium Investors Fund'un 2499 sayılı SPKn.'nun 4487 sayılı Kanun'la değişik 46'ncı maddesinin 1'nci fıkrasının (i) bendi uyarınca borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda getirilmiş olan sürekli olarak işlem yapma yasağının tekrarlanmasına karar verilmişitr. 4

5 15) Çukurova Elektrik A.Ş. hisse senetleri üzerinde , , , , , ve tarihlerinde (1966 İstanbul doğumlu Tulga - Mübeyyen oğlu) Ali Ziya SESEL, (1969 İstanbul doğumlu M.Ali Erol - Z.Emel oğlu) Esat YONTUNÇ, Millenium Investors Fund, (1960 Çankırı doğumlu Osman - Sevgili oğlu) İlhami SUYADIN ve Erciyes Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, SPKn'nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan manipülasyon suçunu oluşturması nedeniyle Ali Ziya SESEL, Esat YONTUNÇ, Millenium Investors Fund işlemlerine ilişkin olarak vekil sıfatıyla işlem yapmaya yetkili olan Şükrü Cenk AKALIN ve kendi işlemleri ile Erciyes Menkul Değerler A.Ş. portföy hesabından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak Erciyes Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulu başkanı İlhami SUAYDIN hakkında, anılan madde kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn.'nun 49'uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ayrıca, Haklarında daha önce Kurulumuzca işlem yasağı getirilen Ali Ziya SESEL, Esat YONTUNÇ, Millenium Investors Fund ve İlhami SUAYDIN'ın 2499 sayılı SPKn.'nun 4487 sayılı Kanun'la değişik 46'ncı maddesinin 1'nci fıkrasının (i) bendi uyarınca borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda getirilmiş olan sürekli olarak işlem yapma yasağının tekrarlanmasına verilmiştir. 16) Site Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum)'nde yapılan denetleme sonucu; A) Kurulumuzun Seri:V, No:18 Tebliğinin 6 ncı maddesine aykırı olarak bazı müşterilerinin kredi sözleşmeleri bulunduğu halde 120 numaralı cari hesaplarının sürekli olarak borç bakiye vermesi ve bazı müşterilerinin ise kredi sözleşmeleri bulunmamasına rağmen hesaplarının sürekli olarak borç bakiye vermesi nedenleriyle Aracı Kurum hakkında, SPKn'nun 47/A maddesi kapsamında milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, B) Kurulumuzun Seri:V, No:46 Tebliği'nin 58 inci maddesine aykırı olarak müşterilerine komisyon iadesi yapmak üzere, gerçek bir alım satım işlemi olmamasına karşın müşterileriyle portföyünden devlet iç borçlanma senetleri alım satımı yapıldığı şeklinde kayıtlar tesis eden Aracı Kurum hakkında SPKn.'nun 47/A maddesi uyarınca milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 17) Kurulumuzun 2001/37 sayılı ve 2001/45 sayılı Haftalık Bültenleri ile kamuya duyurulan DEAŞ Doğu Enerji Ticaret A.Ş (Şirket)'nin halka arz işlemlerine ilişkin olarak; A) Şirketin, izahnamede yer alan ortaklık yapısının gerçeği yansıtmaması ve Şirketin Kurula ortaklık yapısı hakkında gerçeğe aykırı bilgi verilmesi nedeniyle, SPKn. md. 47-C, 47-B/1 ve 48 hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Şirket yönetim kurulu üyeleri; Muhammet Medeni YÜKSEL, Selahattin ÇODUR ve Kemal ARAS hakkında SPKn.'nun 49'uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, B) Şirketin hazırlayacağı sermayeye ilişkin madde tadil tasarısının Kurulumuzun onayını müteakip yapılacak ilk genel kurul toplantısında karara bağlanması ve genel kurul kararı sonrası Şirket esas sözleşmesinin 'Şirket Sermayesi' başlıklı 6. maddesinin ticaret siciline tescilinin yapılması gerektiğinin Şirkete bildirilmesine, C) Halka arza iştirak eden yatırımcılar ile mevcut ortakların açabilecekleri davalar veya halka arza bağlı diğer sebepler nedeniyle, Şirketin katlanabileceği zararlar için yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna gidilmesi gerektiği hususunda Şirketin ikinci kez bilgilendirilmesine, D) Halka arz sonucunda sermaye artırımı kararından dönülmesi nedeniyle zarar gören ortakların ve tasarruf sahiplerinin bulunması halinde, yasal koşullar oluştuğu takdirde, bu şahısların Şirketin hukuki sorumluluğu yoluna başvurabilecekleri hususunun kamuya duyurulmasına, 18) Hisse senetleri İMKB'nda işlem görmeyen Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yaptığı tarihli özel durum açıklaması; "Şirketimizin merkez adresi değişmiş olup, yeni adres ve telefon numaralarımız aşağıdadır; Adres: Büyükdere Cad. No:199/A Levent-İSTANBUL Telefon : Fax : karar 5

6 19) Universal Menkul Değerler A.Ş.'nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: PAY DEVRİ ÖNCESİ ORTAKLIK YAPISI PAY DEVRİ SONRASI ORTAKLIK YAPISI ORTAĞIN ADI SOYADI Pay Tutarı (Milyon TL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (Milyon TL) Pay Oranı (%) Ömer F. YALKIN , ,98 Hakan MUTLU ,99 H. Bülent ALTIPARMAK , İ. Servet HARUNOGLU , ,01 Ersin BÖRÇETEN 50 0, ,01 Sibel YALKIN 50 0, ,01 TOPLAM , ,00 E. DUYURU (Kurulumuzun tarih ve 7/95 sayılı kararı) Kurulumuz toplantısında, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (Birlik) tarafından hisse senedi piyasasında uygulanacak kurtaj tarifesine yönelik önerisi değerlendirilerek, hisse senedi piyasasında uygulanacak kurtaj tarifesine ilişkin olarak; a) Aracı kurumların ikincil piyasada gerçekleştirecekleri hisse senedi alım-satım işlemlerinde müşterilerden tahsil edecekleri aracılık komisyonu oranının, vergiler hariç "binde iki"den az olamayacağına, ancak aracı kurumların, söz konusu işlemlerden ay içinde elde etmiş oldukları toplam komisyon gelirlerinin en çok %35'ini, ay sonu itibarıyla belirleyecekleri müşterilerine komisyon iadesi adı altında geri ödeyebilmelerine, b) Mevcut durumda alım satım aracılığı çerçeve sözleşmesi imzalamış olan müşterilere ilişkin olarak, kurtaj tarifesi uygulamasında meydana gelen değişikliklerin, müşterilere aracı kurumlar tarafından iadeli taahhütlü mektup yollanmak suretiyle duyurulmasına, c) Birlik Statüsü'nün görev ve yetkiler başlıklı 6'ncı maddesinin (j) bendinde yer alan "Kendisine mevzuatla bırakılan veya SPK'ca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek" hükmü uyarınca, kurtaj tarifesi uygulamasına ilişkin olarak üyeler bazında uygulamanın ve düzenlemeye uyumun Birlik tarafından izlenmesinin, kurtaj tarifesine ilişkin olarak tarihine kadar verilere dayalı yeni öneri sunulmasının ve muhtemel ihlaller ile gelişmeler hususunda Kurulumuza bilgi verilmesinin Birlik'ten istenmesine, d) Uygulama sonuçlarının değerlendirilebilmesini teminen önerinin 2002 yılı için geçerli olmasına ve uygulamaya Karar'ın Kurul Haftalık Bülteni'nde yayımlanmasını takiben başlanılmasına, Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad Beşevler-ANKARA Tel: 0(90) (20 Hat) Fax: 0(90) (90) TÜRKİYE - 6

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/01 14/01/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/24 19/08/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/28 23/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/6 26/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı