-Joys of Freedom: An Economist s Odyssey, David R. Henderson, Prentice Hall, Ocak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-Joys of Freedom: An Economist s Odyssey, David R. Henderson, Prentice Hall, Ocak"

Transkript

1 Dikkat! Değerli okuyucular, Kitapların tüm telif hakları Talat Turhan'a ait olup izinsiz çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, başka sitelerde kullanılamaz. Copyright 2008 Talat Turhan Önsöz 1999 yılında yayınlanan bir kitabımda1 emperyalizmin gizli örgütlerinden söz etmiştim. O günden bugüne değin yazılan birçok yapıtta bu örgütlere yer verildi. (CFR, Bilderberg Grubu, Trilateral Komisyon) Kuşkusuz, emperyalizmin örgütleri bu kadar değildi. Binlerce legal, illegal oluşum ahtapot gibi dünyayı sarmış, soyup sömürüyordu. Genel Olarak ABD, AB, Japonya dan oluşan Kuzey ülkeleri -ki ben bu bölgeyi Trilateral Coğrafya olarak tanımlıyorum- yoksul Güneyi soymak için ABD patronajında G-7 ülkeleri diye örgütlenmişlerdi. Küresel soygun için işbirlikçi iktidarlar oluşturuluyor, bu iktidarların egemenleştiği ülkelerde2 koşut örgütlenmeler yaşama geçirilmiş bulunuyordu. Çağdaş uygar olduğu varsayılan ABD, ülke düzenlerini kendi çıkarlarına uygar bir yapıya dönüştürmek için seçimlere hile katmaya çalışıyor, darbeler düzenliyordu. Şimdilerde ise hizaya sokacağı ülkelere demokrasi (!) getirmek için özgürleştirme (!) eylemlerine girişiyor, şok ve dehşet operasyonu adı altında kan ve ölüm kusarak ABD imparatorluğunu kurmaya çalışıyor, saldırısına diğer ülkeleri de ortak ederek savaş suçları işletiyor. Şubat 2005 de yayınlanan diğer bir kitabımda3 ise Küresel Çete nin kamuoyunca belki de hiç bilinmeyen diğer örgütlerini açıklamaya çalıştım. Sıra bu örgütlerin içyüzünü gözler önüne sermeye gelmişti. Bu zor işi başarmak için desteğe gereksinmem vardı. Tam bu noktada Mehmet Eymen imdadıma yetişti. Sayısız örgütler içinde mercek altına alınması gereken ilk örgütün Mont Pelerin Cemiyeti olduğu konusunda birleşip çalışmaya koyulduk. Mont Pelerin Cemiyeti, kapitalist kuramcıların Prof. Friedrich von Hayek liderliğinde 1947 yılında ilk toplantısısını yaptığı İsviçre de yerleşim biriminden alıyordu adını. Ekonomiyle az çok ilişkisi olan herkes Prof. Friedrich von Hayek ve yapıtlarını tanır. Ancak onun kurduğu Mont Pelerin Cemiyeti ülkemizde bilinmediği gibi, 1947 yılından bu yana da dünyada yalnızca üç kitap yayınlanmıştır cemiyet hakkında4. Ve bunlardan da yalnızca bir tanesi tümüyle cemiyeti irdelemektedir. Biz, Mont Pelerin Cemiyeti hakkında ilk kez oluşturulan bu ayrıntılı kitapta cemiyeti ve çalışmalarını derinliğine irdelerken, yapıta ek olarak bir de CD hazırladık. Bu etkileşimli ortam ekinde cemiyet Başkanlarından Arthur Shenfield in ele geçirilmiş bir toplantı video bandını izleyebilir; cemiyetin tüm Başkanlarını, toplantıları takvimlerini, toplantı tutanaklarını, Children of Satan kitapçığını, Chattanooga toplantısına sunulan Gwartney- Lawson tebliğini, 2004 Yılı Hayek Ödülü ikincisi ve üçüncüsü makaleleri okuyabilir; Başkanların fotoğraflarını, çeşitli toplantılarından resimleri ve nihayet Mont Pelerin kasabasını, kasabadaki şatoyu ve toplantılar otelini görebilirsiniz. Gerçekten de Mont Pelerin Cemiyeti dünyayı sözde liberal söylemlerle uyutmuş ama arka elden küreselleşmenin altyapısını oluşturan çalışmalarını karar merkezlerine ulaştırmış, bunların uygulanmasına eylemli katkılarda bulunmuştur. Cemiyetin kuruluşunun soğuk

2 savaşın başlarına denk düştüğünü göz ardı etmememiz gerektiği kadar Citizens Electoral Council of Australia tarafından yayınlanmış Children of Satan kitapçığında da örgütün kurucularının post-nazi olarak değerlendirildiğini de unutmamalıyız. Sonuçta Mont Pelerin Cemiyeti tarafından Çok Uluslu Şirketlerin (ÇUŞ) diktasını temel alan bir anlayış 1947 yılından bu yana adım adım dünyaya dayatılıp Yeni Dünya Düzeni (YDD) kurulmaya çalışılmaktadır. Sıkça vurgulandığı gibi küreselleşme olgusunun 1990 lı yıllardan sonra başladığı söyleminin bir safsatadan başka şey olmadığının bu yapıt okunduktan sonra iyice anlaşılacağını umuyorum. Mustafa Kemal önderliğinde kurtuluş savaşı kazanımları sonucunda tarih sahnesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti nin temel şiarları; - Tam bağımsızlık, - Antiemperyalizm, - Antikapitalizm dir.5 Bugün bu şiarlar 1947 den -ne rastlantıysa Mont Pelerin Cemiyeti nin kuruluşuna koşut tarihten- bu yana işbirlikçi iktidarlar tarafından bütünüyle ortadan kaldırılmıştır. - Serbest Piyasa Ekonomisi, - Özel Sektör egemenliği, - Özelleştirme, - Sıkı Para Politikası, - Sendikal hakların tümden kısıtlanması vb. gibi uygulamaların topluma dayatılarak yeni ekonomik düzenin yaşama geçirilmesi, Atatürk ü aşmaktan, onu yadsımaktan geçmektedir. Onun için ABD6 ve AB, yerli işbirlikçileri ile Atatürkçülüğün altını oymaktadırlar. Bu oluşumda Mont Pelerin Cemiyeti nin katkıları yadsınamaz. Neo-liberalizmi öne çıkaran cemiyet, devletçilik e kesinlikle karşı çıkmakta, kamunun iyeliğindeki her şeyin özel sektöre devrini öngörmekte, emperyalist sömürüye kuramsal teçhizat sunmakta ve toplumu yadsıyan kesimlere cephane takviyesini sürdürmektedir. Oysa Mustafa Kemal demektedir ki, Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında asırlardan beri kişisel ve özel teşebbüslerle yapılamamış olan şeyleri bir an önce yapmak istedi; ve kısa bir zamanda yapmayı başardı. Bizim takip ettiğimiz bu yol, görüldüğü gibi liberalizmden başka bir yoldur. (1936) Kitapta Mont Pelerin Cemiyeti ne Türkiye den katkıda bulunan -ya da onlardan ve bağlısı kuruluşlardan maddi destek alan- kişiler ve örgütlerin bağlantılarını görüp şaşıracaksınız. Hangi örgütler nerelerden arpalanmış hayret edeceksiniz.

3 Peki, sıra ne zaman bize gelecek deyip koyun gibi bekleyecek miyiz? Hayır, milyarlarca hayır! Tüm mazlum ulusların Irak taki direnişe çok şey borçlu olduklarını düşünüyorum. ABD hegemonyasına karşı dünyanın her yanında küresel başkaldırı7 başlamıştır. Kendiliğinden - spontane- gelişen bu karşı koyuşu tüm mazlum ülkeler bir araya gelip örgütlemeli, antikapitalist ve anti-emperyalist mücadeleye gün geçirmeden başlanılmalı, Türkiye yi haritadan silmek isteyenlerin günümüzde de devam eden niyetleri kursaklarında bırakılmalı, ABD tek süper güç diye sürekli yineleyen işbirlikçilerin çanına ot tıkanmalıdır. Kitabı birlikte yazdığımız Mehmet Eymen i tanıyanlar çok iyi tanırlar. Tanımayanlar sitesini tıklasınlar Son olarak, bu çalışmanın yayınlanmasında emeği geçen İleri Yayınları çalışanlarına ve özellikle Özgür Erdem e teşekkürü borç bilirim. Saygılarımla, Talat Turhan Kuzguncuk, 28 Mart Çeteleşme, Talat Turhan, Akyüz Yayınları, Haziran Emperyalizmin Bataklığında İstihbarat Örgütleri / Doruk Operasyonu, Talat Turhan, Sorun Yayınları, Küresel Çete, Talat Turhan, İleri Yayınları, Şubat A History of the Mont Pelerin Society, R. M. Hartwell, The Freeman, Temmuz Joys of Freedom: An Economist s Odyssey, David R. Henderson, Prentice Hall, Ocak -Children of Satan, Citizens Electoral Council of Australia, Ekim Bütün vatandaşlarım tarafından da paylaşılan kanaatim şudur ki, zulüm altında tutulan Asya ve Afrika halkları ile Batıdaki işçiler uluslararası kapitalizmin kendilerini, efendilerinin çıkarları için istismar etmek gayesiyle sabırlarını suistimal ettiklerini anladıkları ve çalışan kitleler tarafından sömürgeci siyasetin meşum tesirinin bilincine varıldığı zaman, burjuva sınıfının kuvveti ortadan kalkacaktır Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün şark milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. İstiklal ve hürriyetine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşu, şüphesiz ki terakkiye ve refaha müteveccih olacaktır. Bu milletler bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen muzaffer olacaklar ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklarıdır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerinde milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hakim olacaktır. (Mustafa Kemal Atatürk) 6. ABD, Kurtuluş Savaşı nın başından beri Mustafa Kemal ve Türkiye ye karşıdır. 5 Ağustos 191 da Başkan Wilson, Türkiye yi parça parça ederim tehditini savurmakta ve Türkiye haritadan silinmelidir demektedir. (Bakınız: Yargılayanları Yargılıyorum! Bomba Davası / Savunma - 1; Talat Turhan, Sorun Yayınları, Eylül 2004)

4 7. Bakınız: -Seattle : Dünyayı Sarsan 5 Gün, Alexander Cockburn - Jeffrey St. Clair, Agora Kitaplığı, Eylül Dünya Sosyal Forumu: Aşağıdan Küreselleşme Hareketi ve Küresel Direniş, F. Levent Şensever, Metis Kitap, Ekim Küresel Başkaldırı Yirmi Birinci Yüzyıl Tiranlarına Karşı Mücadele, Neva Welton/Linda Wolf, Aykırı Yayınları, Ocak 2004

5 Önsöz-Ek: 2 Mont Pelerin Cemiyeti nin Günümüzdeki Yöneticileri: Başkan Victoria Curzon-Price (İsviçre) Kıdemli Başkan Yard. Leonard Liggio (ABD) Genel Sekreter Mali İşler Sekreteri Başkan Yardımcıları Carl-Johan Westholm (İsveç) Edwin J. Feulner (ABD) Charles Baird (ABD) Carlos Cáceres (Şili) Yoshinori Shimizu (Japonya) Jesus Huerto de Soto (İsp.) Direktörler Kurulu Eamonn Butler (İngiltere) Jean-Pierre Centi (Fransa) Peter Kurrild-Klitgaard (Danimarka) Greg Lindsay (Avustralya) Eduardo Mayora (Guatemala) Ruth Richardson (New Zealand) Michael Zoller (Almanya)

6 Önsöz-Ek: 3 Mont Pelerin Cemiyeti nin Günümüzdeki Yöneticileri: Başkan Victoria Curzon-Price (İsviçre) Kıdemli Başkan Yard. Leonard Liggio (ABD) Genel Sekreter Mali İşler Sekreteri Başkan Yardımcıları Carl-Johan Westholm (İsveç) Edwin J. Feulner (ABD) Charles Baird (ABD) Carlos Cáceres (Şili) Yoshinori Shimizu (Japonya) Jesus Huerto de Soto (İsp.) Direktörler Kurulu Eamonn Butler (İngiltere) Jean-Pierre Centi (Fransa) Peter Kurrild-Klitgaard (Danimarka) Greg Lindsay (Avustralya) Eduardo Mayora (Guatemala) Ruth Richardson (New Zealand) Michael Zoller (Almanya)

7 Mont Pelerin Cemiyeti nin Başkanları: Prof. Friedrich von Hayek (Avusturya: ) Prof. Wilhelm Ropke (İsviçre: ) Prof. John Jewkes (İngiltere: ) Prof. Friedrich Lutz (Almanya: ) Prof. Bruno Leoni (İtalya: ) Prof.Guenter Schmolders (Almanya: ) Prof. Milton Friedman (ABD: ) Prof.Arthur Shenfield (İngiltere: ) Prof. Gaston Leduc (Fransa: ) Prof. George Stigler (ABD: ) Prof. Manuel Ayau (Guatemala: ) Prof. Chiaki Nishiyama (Japonya: ) Lord Harris of High Cross (İngiltere: ) Prof. James Buchanan (ABD: ) Prof. Herbert Giersch (Almanya: ) Prof. Antonio Martino (İtalya: ) Prof. Gary Becker (ABD: ) Prof. Max Hartwell (İngiltere: ) Prof. Pascal Salin (Fransa: ) Dr. Edwin J. Feulner (ABD: ) Dr. Ramon P. Diaz (Uruguay: ) Prof. Christian Watrin (Almanya: )

8 Prof. Leonard P. Liggio (ABD: ) Prof. Victoria Curzon-Price (İsviçre: )

9 Önsöz-Ek: 5 Mont Pelerin Cemiyeti nin Toplantılarının Yapıldığı Yerler: Kuruluş Toplantısı Mont Pelerin, İsviçre 1947 Genel Toplantılar Seelisberg, İsviçre 1949 Bloomendaal, Hollanda 1950 Beauvallon, Fransa 1951 Seelisberg, İsviçre 1953 Venedik, İtalya 1954 Berlin, Almanya 1956 St. Moritz, İsviçre 1957 Princeton, ABD 1958 Oxford, İngiltere 1959 Kassel, Almanya 1960 Torino, İtalya 1961 Knokke, Belçika 1962 Semmering, Avusturya 1964 Stresa, İtalya 1965 Vichy, Fransa 1967 Aviemore, İskoçya 1968 Münih, Almanya 1970 Montreux, İsviçre 1972 Brüksel, Belçika 1974 St. Andrews, İskoçya 1976 Hong Kong 1978 Stanford, ABD 1980

10 Berlin, Almanya 1982 Cambridge, İngiltere 1984 St. Vincent, İtalya 1986 Tokyo, Kyoto, Japonya 1988 Munich, Almanya 1990 Vancouver, Kanada 1992 Cannes, Fransa 1994 Viyana, Avusturya 1996 Washington, D.C., ABD 1998 Santiago, Şili 2000 Londra, İngiltere 2002 Salt Lake City, ABD 2004 Bölgesel Toplantılar Tokyo, Japonya 1966 Caracas, Venezuela 1969 Rockford, ABD 1971 Salzburg, Avusturya 1973 Guatemala City, Guatemala 1973 Hillsdale, ABD 1975 Paris, Fransa 1977 Amsterdam, Hollanda 1977 Madrid, Spain 1979 Stockholm, İsveç 1981 Vina del Mar, Şili 1981 Vancouver, Kanada 1983 Paris, Fransa 1984 Sidney, Australia 1985 Indianapolis, ABD 1987 Christchurch, Yeni Zelanda 1989

11 Antigua, Guatemala 1990 Big Sky, Montana, ABD 1991 Prag, Çekoslovakya 1991 Rio de Janeiro, Brezilya 1993 Cape Town, Güney Afrika 1995 Cancun, Meksika 1996 Barcelona, İspanya 1997 Vancouver, Kanada 1999 Potsdam, Almanya 1999 Bratislava, Slovakya 2001 Chattanooga, ABD 2003 Hamburg, Almanya 2004 Özel Toplantılar Taipei, Tayvan 1978 Taipei, Tayvan 1988 Mont Pelerin, İsviçre 1997 Bali, Endonezya 1999 Goa, Hindistan 2002 Sri Lanka 2004

12 I Giriş

13 1978 yılı NATO Doruk Toplantısı, Washington daki Kennedy Merkezi nde büyük bir gösteriyle başladı. Merkezin ana salonunun sahnesinde upuzun bir masa vardı. Masanın ardında 15 sandalye ve onların ardında da borazanlı askerler. Ansızın borazanlar çalmaya başladı ve sahnenin iki yanındaki kapılardan hükümet başkanları çıktılar. Ağır adımlarla yürüyüp masadaki yerlerini aldılar. Ama aralarında ABD Başkanı Carter yoktu. Derken borazanlar upuzun bir marş çalmaya başladılar ve başladıkları gibi ansızın susuverdiler. Tüm salon sessizliğe gömüldü. Hoparlörlerden bariton bir ses yükseldi ve ABD Başkanının gelmekte olduğunu duyurdu. Masaya oturmuş olan tüm hükümet başkanları ayağa kalktılar. Carter küçük adımlarla sahneye girdi. Herkes tarafından alkışlanmasını kocaman bir gülücükle karşıladı. O sırada Amerikan TV leri Carter a değil diğer ülkelerin hükümet başkanlarına odaklanmışlardı. ABD Başkanı önünde ayağa kalkan Batılı liderleri gösteriyorlardı izleyicilerine. Az önce de tüm liderlerin sahneye girdikleri sırada NATO Genel Sekreteri Joseph Luns a odaklanmışlardı. Luns, protokol yetkilisi sanıp borazancıların başındaki subayın elini sıkmaya kalkışmış, subay da uzun süre elini vermemekte direnmişti çünkü. Ayni anda masa başına da odaklanmıştı kameralar. Lüksemburg Başbakanı Thorn ile Kanada Başbakanı Trudeau yanlışlıkla ayni sandalyeye oturmaya kalkmışlardı. ABD TV leri, Başkan Carter dışında diğer Batılı liderleri gülünç durumda göstermeye çabalıyorlar, bir hor görme oyunu oynuyorlardı sanki. Bir oyun da masa başında oynanıyordu. Oldukça düşündürücü bir oyun. Başkan Carter çok kısa bir açılış konuşması yaptı ve Sözü, doruğun onur konuğu Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit e bırakıyorum dedi. O anda tüm kameralar Ecevit e döndü. Salondan da başdöndürücü bir alkış yükseldi. Sandalyesinde sürekli devinen ve gergin yüzüyle dikkat çeken Ecevit in tikleri durdu, bedeni dinginleşti. Masadaki diğer liderler tedirgindi o sırada. İki hafta önce Ecevit, Londra ydı ve yapılacak NATO doruğunda ABD nin Sovyetler e karşı bir güç çıkışı yapmak amacıyla Başkan Carter ın Ulusal Savunma Danışmanı Zbignew Brzezinski tarafından kotarılan Genel İlkeler Bildirisi metnini eleştirmişti. Üstelik metin, Çok Gizli kaydıyla tüm üye ülkeler başkentlerine gönderilen bir belgeydi. Ama içeriğinden anlaşılan oydu ki, bu metinle Carter NATO doruğunda bir gövde gösterisi yapmak istiyor ve kendisini yumuşak başkan diye niteleyen Cumhuriyetçilere karşı bir iç politika hamlesi hazırlıyordu. Ecevit, Londra da televizyona çıkmış, gazetecilere özel demeçler vermiş ve bu arada Brzezinski planına da göndermelerde bulunmuştu. Bu öneri, Türkiye tarafından içinde bulunulan koşullarda kabul edilemez. Bir yandan ambargo sürdürülür öte yandan müttefik ülkeler öncelik vermeleri gerekirken hiçbir ekonomik destekte bulunmadıkları Türkiye den dayanışmadan söz eden bir bildiriyi imzalamalarını bekleyemezler demişti. Konuyu Washington da tartışacaktı. Ecevit bununla da kalmamış, Londra daki Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü nde de konuşmuş ve Dünya büyük ölçüde değişti, soğuk savaş günleri geride kaldı. Ancak Türkiye nin savunma düzeni ve yapısı büyük ölçüde soğuk savaş yıllarına dayanıyor. Türkiye nin karşı karşıya kaldığı tehditler de son yıllarda oldukça değişti. Örneğin artık Sovyetler Birliği nin doğrudan, olası tehditi altında değiliz. Fakat başka köşelerden gelen

14 gerçek tehditlerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ulusal savunma kavramımızı ve savunma yapımızı buna göre gerçekleştirmeliyiz demişti. Bu sözler dinleyiciler üzerinde soğuk duş etkisi yapmıştı. 26 Nisan da Ankara ya gelmiş olan SSCB Genelkurmay Başkanı Ogarkov un Sovyetler, olanakları ölçüsünde Türkiye ye yardımcı olma eğilimdedir demecini anımsayanlar yerlerinde şöyle bir devinmişlerdi. Kimileri ise, Ankara nın bu ziyaret ertesinde Batı kampından ayrılmadan dış ilişkilerini çeşitlendirmek adına Romanya, Bulgaristan ve Yugoslavya ile temas kurduğunu fısıldamışlardı birbirlerinin kulaklarına. Liderler bu nedenle tedirgindiler. Ecevit konuşmaya başlayınca hepsi rahatladı. Londra daki demecinde NATO nun gelişen dünya koşullarındaki rolünü irdeleyen sert sözcüklere hiç yer vermeyen bir konuşma yaptı. NATO nun yalnızca askersel bir örgüt olmadığını, insan haklarına saygılı ve demokrasinin en önemli destekçilerinden biri olduğunu söyledi. Salondan yine büyük alkışlar yükseldi. Ecevit ten sonra Genel Sekreter Joseph Luns söz aldı. Ecevit e şöyle bir baktı ve Ruslar güçleniyor, biz de daha etkin biçimde silahlanmalıyız diye özetlenecek bir konuşma yaptı. Açılış töreni bitti. Ama Ecevit in tikleri yeniden belirginleşmişti. Luns a ve Carter a kızgın bir bakış yöneltti yerinden kalkarken. O akşam, Amerikan gazetelerinin doruğa ilişkin manşetlerini görünce de dudağını ısırdı. Doruktaki yönelim: NATO ülkeleri daha da silahlanmalıdır. 31 Mayıs sabahının ilk saatlerinde, Ecevit ile Carter Beyaz Saray da görüştüler. Konu, Kıbrıs a müdahale ertesinde Türkiye ye konulmuş olan Amerikan ambargosuydu. Carter ın yanında Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Zbignew Brzezinsi, Dışişleri Danışmanı Paul Nimetz, Dışişleri Avrupa İşleri İşleri Müdürü Vest ve Brzezinki nin yardımcılarından Paul Henze; Ecevit in yanında da Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, Savunma Bakanı Hasan Esat Işık, Dışişleri Genel Sekreteri Şükrü Elekdağ ve Washington Büyükelçisi Melih Esenbel vardı. Başlarda havaya bir gerginlik egemendi. Bir yıl önce Londra da yapılan Demirel-Carter görüşmesinde Siz bizim dediğimizi yapın, biz de sizin istediğinizi yapalım şeklindeki ABD yaklaşımına Demirel in öfkelenerek Türkiye, Amerikan Federal Devleti nin elliikinci eyaleti değildir yanıtını verip masadan kalkmasını kimse unutmamıştı. Şimdi bunun daha ileri düzeyde bir tekrarından çekiniliyordu. Ama umulan olmadı. Görüşme ayrılan süreden daha uzun sürdü ve Carter, Hiç merak etmeyin. Kongreden ambargonun kaldırılmasını yasallaştıracak tasarının geçmesinde kesin kararlıyım. Hatta kampanyayı yarın ben açacağım. Tüm gücümü kullanacağım. Dış politika gündemimizin bir numaralı sorunu artık ambargodur. şeklinde konuştu. Ne ki Ecevit in ambargonun kaldırılmasının Kıbrıs sorununun çözümü koşulana bağlanmamasını isteyen Bazı koşullar konmamalıdır ama sözlerini yanıtlamadı. Vance ile Brzezinski bakıştılar yalnızca. Görüşmeden hemen sonra Ecevit gazetecilere, Başkan Carter ambargonun kalkması konusunda kararlıdır diye demeç verdi ve ardından NATO toplantısına gidildi. NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, Önümüzdeki en önemli konu Uzun Vadeli Savunma Planlaması bildirisi üzerindeki anlaşmazlıktır. sözleriyle açtı toplantıyı. Bildirideki çeşitli ülkeler tarafından yapılmış tüm itiraz maddeleri ABD nin baskısıyla birer birer ortadan kaldırılmış yalnız Türkiye ninki kalmıştı. Ankara bildiriye, ambargonun getirdiği kısıtlamalar kalkmadıkça ve müttefiklerince gerekli ekonomik yardım yapılmadıkça katılmayacağı notunu

15 koymuş ve itirazında diretmekteydi. Türkiye nin bu itirazı o ana değin tüm çabalara karşın değiştirilememişti. Ardına diğer 12 ülke liderini almış olan Luns, Ecevit e döndü ve Türkiye nin sorunlarını gayet iyi anlıyoruz. Burada bulunan herkes ambargonun kaldırılmasını destekliyor. Bu itirazınızın bildiriye konulmasının hiçbir yararı olmayacak. Hepimiz bu itirazınızın kaldırılması için size çağrıda bulunuyoruz. Duygularınızı daha başka türlü yansıtma yolları bulunabilir dedi. Ecevit yanıtladı: Bizim sizler gibi 15 yıllık yükümlülük getiren bir programa imza atmamız gerçeklerle uyuşmuyor. Siz bunu yapabilirsiniz. Oysa biz içine düşürüldüğümüz durum karşısında bu hakkı kendimizde bulamıyoruz. Bir yandan ambargonun getirdiği kısıntılar öte yandan ekonomimizin gereksinmeleri. Ambargo kalksa bile ekonomik sorunlarımızı halletmeden uzun süreli programlara imza atamayız. Bizden bunu istemeniz gerçekçilik değildir. Türkiye itirazında direniyordu. Salondaki hava olağanüstü gerginleşmişti. Luns yeniden konuştu. Ecevit yeniden yanıtladı. Tartışma uzadıkça uzadı. Birden, Almanya Başbakanı Helmut Schmidt sert bir devinimle koltuğunda doğruldu ve yüksek sesle konuşmaya başladı. Sayın Ecevit, sizi yeterince tanıdığımı sanıyorum. Karamanlis i de tanıyorum. Her ikinizin de iç sorunları var. Ama siz ambargo konusunda burada yeterince destek aldınız. Türkiye nin savunmasının düzenlenmesi NATO içinde olmalıdır. Başka yerde değil. Ambargo konusunda haklısınız. Ama elinizdeki kartları da değerinden yüksek kullanmamalısınız. Israrınızdan vazgeçin! Türk heyeti şaşırdı. Herşey bekleniyordu ama -özellikle CHP ve Ecevit iktidarına büyük sempati duyan- Almanya nın bu denli sert ve katı bir çıkışta bulunabilecegi beklenmiyordu. Schmidt ortaya ağırlığını koymakla kalmamış adeta azarlamıştı Ecevit i. Tüm heyet susmuş birbirlerine bakıyordu. Ecevit, gözlerini önündeki kağıtlara dikmiş, yüzündeki tikler alabildiğine artmış, baışını hiç kaldırmadan donmuşça duruyor, yutkunuyor ama herhangi bir şey söyleyemiyordu. O anda ABD Başkanı Carter yerinden kalktı ve salon boyunca yürüdü. Herkes Carter in salonu terkedeceğini beklerken o Ecevit in sandalyesinin arkasına geldi. Omuzlarını tuttu ve kulağına birşeyler fısıldadı. Ecevit in tikleri yitti, donuk gözleri canlandı, sararmış yüzüne renk geldi. Carter yerine döndü ve oturdu. Yumuşak bir sesle konuştu: Sayın Ecevit, size burada, tüm müttefik ülkeler liderleri önünde, ambargonun kaldırılması için yönetim olarak tüm gücümüzü kullanacağımıza güvence veriyorum. Bunun karşılığında da itiraz kaydınızı geri almanızı rica ediyorum. Ecevit gülümsedi. O sırada Coşkun Kırca önüne bir not uzattı: Ara isteyin. Ecevit yine gülümsedi ve Luns a döndü: Sayın Başkan, isterseniz ara verelim. Bildiriye girecek olan maddeyi sizinle ben, isterse Başbakan Schmidt ve Başkan Carter ın katılacakları kısıtlı bir toplantıda tartışalım. Salonda bir rahatlık havası esti. Ecevit yan odaya geçti. Carter gelmedi. Vance, Schmidt ve Luns geldiler. Dört kişi kafa kafaya verip tartıştılar. 15 dakika için verilen ara bir saate yaklaştı. Sonunda bildiriye konulacak madde Türkiye nin Uzun Vadeli Savunma Planlaması na katılması için müttefiklerin yapacakları yardım ve Türkiye nin savunma gereksinmeleri üzerindeki mevcut kısıntıların kalkması çok önemlidir şeklinde geçti.

16 Salondaki tüm hükümet başkanları rahatlamıştı. Türkiye, beklenildiği ve bilindiği gibi yine çark etmiş ti. Beklenilmeyen tek şey Carter in Ecevit in omuzlarını okşaması, bilinmeyen tek şey ise kulağına ne fısıldadığıydı. Herkes Ecevit in yüzüne bakıp bir şeyler algılamaya çalışırken o gözlerini yummuştu. Belki de şu anda, ikibuçuk ay önce, 12 Mart ta İsviçre nin Mont Pelerin kasabasında, Alman Sosyal Demokrat Parti Lideri Willy Brandt, İsveç Sosyal Demokrat Parti Lideri Olaf Palme, Şili Eski Cumhurbaşkanı Eduarda Frey, İngiltere eski Başbakanı Edvvard Heath, Endonezya Millet Meclisi Başkanı Adam Malik, Fransa eski Başbakanı Pierre Mendès France ve Portekiz Başbakanı Mario Soarez ile birlikte Le Mirador Otelinde yediği öğle yemeğindeydi. Hani bu yemekten sonra Bern e geçtiği ve oradaki Türk işçileriyle konuşurken ABD yönetiminin Kıbrıs konusunda Türkiye ve Yunanistan arabulucuğuna soyunduğu tutumu Gölge etmesinler başka ihsan istemem şeklinde kınadığı günde. Belki de Mont Pelerin kasabasındaki örgütsel yapılanmanın kökenlerinde ve kendi kişisel bağlantılarındaydı

17 II Mont Pelerin in Kuruluşu

18 Mont Pelerin, İsviçre nin Cenevre Gölü yöresinde ve Vevey in kuzeyinde küçük bir dağ kasabasıdır. Montreux ye çok yakındır. Ünü ne Chasselas, Dezaley, Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Blanc, Riesling, Gewuerztraminer, Freisamer ve Muscat türü beyaz ya da Pinot Noir türü kırmızı üzümlerden üretilen Freiburg türevi şaraplardan ne de dağcılık faaliyetlerinden gelir yılında yeniden örgütlenen papaların kişisel korumasını üstlenen İsviçre de silah altına alınmışlardan oluşan Vatikan Birliği nin bir albay komutası altındaki dört subay, yüz kadar astsubay ile teber muhafızlarının büyük çoğunluğunun bu yöreden oluşları da bu ünü fazlaca etkilemez. Midi dağ kesitinin ormanlık alanında ağaçlar arasında gizlenmiş Laclinic estetik cerrahi ve tıp merkezi olağanüstü zenginlerce iyi bilinir ama Mont Pelerin in ününe katkısı yoktur yılında açılmış olan ve gölün tüm görkemine egemen olarak genellikle toplantı ve konferanslar için hizmet veren Mirador oteli çok tanınmış bir tesistir ama yine de kasabanın ününe hizmet etmez. Olağanüstü leziz yerel ürünler ve şaraplar sunan Buvette du Défiran, Hostellerie Chez Chibrac, Hotel du Parc, Le Chalet de kendi çaplarında oldukça tanınmışlardır ama kasabanın ünü bunlarla da teyetlenmez. Kasabanın uluslararası ünü, kendisinin adını taşıyan Mont Pelerin Cemiyeti nden gelir. İkinci Dünya Savaşı ndan sonra, Orta ve Doğu Avrupa da birçok sosyalist devletin oluşmasıyla birlikte Batı medeniyetinin bir çok değerlerinin risk altına girdiği savını güden -içlerinde birkaç tarihçi ve çoğunlukla iktisatçılar egemen- 36 meslek grubundan oluşan bir grup başlarında Prof. Friedrich Hayek olmak üzere Mont Pelerin de gözden uzak bir toplantı yaptılar Nisan ayının başından 10. gününe dek süren görüşmelerden sonra bir Hedef Raporu hazırlandı. Raporda şu görüşler yer alıyordu: 1- Medeniyetin temel değerleri tehlikededir. O çok bilinen hukuk ve adalet dünya üzerinden silinmiş, haysiyetin temel ilkeleri ve insan hakları kaybolmuştur. Diğer değerler ise siyasetin sürekli ve artan tehdidi altındadır. Hakim güçlerin gelişmesi grubumuzun bireysel ve gönüllü hedefini yıpratıcıdır. 2- Sosyalistlerin- kendilerinki hariç; bir çok görüşü silip yok ederek, sadece kendilerine bir yer ve güç arayışında olarak azınlığın ayrıcalık istemesi ve dinini yayması gibi Batılı insanın elinde tuttuğu mevcut en değerli düşünce ve ifade özgürlükleri bile bugün tehdit altına girmiştir. 3- Giderek yoğunlaşan teorilerle tüm ahlaki normları yadsıyarak yoksayan ve yalanlayan bir tarihi bakış açısının gelişmesi ve desteklenmesi, geçerli kuralların büyüsünü bozmuştur. Bir süre sonra özel mülkiyete ve rekabet pazarına dair inancın terkini koşullayan bu yeni durum, özel mülkiyet ve rekabet kurumlarının kudret ve inisiyatifin olmadığı bir toplumu koşullayacaktır ki bu da özgürlük etkili bir şekilde korunamayacak demektir. 4- Bizler için esas olan ideolojik bir hareketin entelektüel argümanlarla karşılanması ve geçerli fikirlerimizin yeniden iddia haline getirilmesidir. 5- Kendi ilkelerimize inanan (özel mülkiyete ve rekabet pazarına inanç ve sosyalist gelişime karşı olarak azınlıkların ayrıcalık istemek ve dinini yaymak gibi Batılı insanın elinde tuttuğu mevcut en değerli düşünce ve ifade özgürlüklerini savunacak) insanları bir araya getirmek ve birbiriyle bağlantılandırmak için yeryüzünde hazırlık niteliğinde bir tarama yaparak onlarla aşağıdaki düşünceler çerçevesinde çalışmalar yürütmeliyiz. Temel ahlaki ve ekonomik kökenli değerleri geri getirmek için mevcut krizin yapısının araştırma ve analizini yapmak;

19 Totaliter ve liberal düzenin farklarının daha net belirlenmesi için devletin görevlerinin yeniden tanımlanmasını sağlamak; Kişilerin ve grupların başkalarının özel hak ve özgürlüklerine zarar vermesine ve asalak bir güç haline gelmesine neden olacak kanunun kurallarının yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi metotlarına izin vermemek; Pazarın inisiyatifi ve işlevi amaçlı çalışmalara düşmanlık oluşmasını önleyici asgari normlar düzenlemek; İman özgürlüğünün ilerlemesini önlemek için tarihin suistimal edilmesini de kullanan düşmanca kalkışımlara karşı savaşma metotları geliştirmek; Uluslararası düzeyde barışın ve özgürlüğün yaratılması ve korunmasını sağlamak için armonik (uyumlu) uluslararası ekonomik ilişkiler ve yapılanmalar kurulmasını sağlamak. Hedef Raporu nun yayınlanmasından sonra grup, kendi ilkelerine inanan yeryüzündeki insanların bir kısmına bunun birer kopyasını gönderdi ve kendilerini Mont Pelerin Society olarak tanımladı. Her ne denli Bir ortodoksi kurmak istemiyoruz, herhangi bir partiyi ya da siyasal tarafı desteklemek ve onlar adına propaganda yürütmek istemiyoruz. Tek hedefimiz dünyanın pazar ekonomisi tarafından yönlendirilen bir sisteme özgür toplum ilke ve pratiğiyle kavuşmasıdır dendiyse de -ileride göreceğimiz üzerecemiyet katı bir ortodoks yapılanma içine girdi den bu yana genelde Avrupa da ama aynı zamanda ABD, Japonya, Avustralya ve Güney Amerika da 32 genel ve 27 yerel toplantı düzenlendi. Katılımcı sayısı 50 den 500 e çıktı. 40 ülkeden, değişik yaş gruplarından ve neredeyse tümü ünivetsite çevrelerinden bir çok kadın ve erkeği çevresinde topladı. Üyeleri arasında yüksek devlet görevlileri, Nobel ödüllü bilimciler, iş adamları, gazeteciler ve kendi toplumları içinde felsefi açıdan izole olmuş ve cemiyetle ortak menfaat ve düşünceleri paylaşan kişiler dikkat çekti. Cemiyet toplantıları geleneksel olarak Eylül ayı başında ve genel olarak bir hafta süreli yapılır oldu. Zamanla, sivil toplum kuruluşlarının hedef belirleyiciliğine yönelen cemiyet, ille de genel ve yerel sorunlarda ortak bir yorum paylaşımının gerekli olmadığını, başat birlikteliğin devlet egemenliğinin yayılma, sendikal güçlerin tekelleşme ve enflasyonist ortamın sürekliliği konularını tehlike saymada oluşacağını vurguladı. Her ne denli Prof. Hayek cemiyetin adının Acton-Toqueville Society1 olmasını önerip ısrar ettiyse de ilk kuruluş toplantısının yapıldığı kasabanın adıyla anılması oybirliği ile kararlaştırıldı ve günümüze değin sürdü. Friedrich von Hayek Bir üniversite profesörünün oğlu olan Avusturya kökenli İngiliz iktisatçı Hayek, 1899 da Viyana da doğdu. Birinci Dünya Savaşı ndan sonra Viyana Üniversitesi nde okudu ve bu üniversiteden hukuk ve siyaset bilimi dallarında doktora ünvanı aldı. Kısa bir dönem kamu hizmetinde çalıştıktan sonra Avusturya İktisadi Araştırmalar Merkezi nin ilk yöneticisi oldu yılında yayınlanan Konjonktür Dalgalanmalarının Parasal Teorisi (Monetary Theory of The Trade Cycle) adlı kitabı ile iktisatçıların dikkatini çekti yılında Londra Üniversitesi ne istatistik ve ekonomi bilimleri profesörü olarak atandı. Hayek daha sonra Londra İktisat Okulu nda görev yaptı ve bu görevini 1950 yılına kadar sürdürdü ve 1962 yılları arasında Chicago Üniversitesi nde sosyal ve ahlak bilimleri profesörü olarak görev yaptı. Hayek, 1930 lu yıllarda Keynezyen ekonomi teorilerini eleştirdi. İkinci Dünya

20 Savaşı nın sonlarına doğru (1944) yazdığı Kölelik Yolu (The Road to Serfdom) adlı kitabında Amerika ve İngiltere de sosyalizme doğru olan eğilimi eleştirdi da yayınladığı Özgürlüğün Anayasası (The Constitution of Liberty) tümüyle ideolojik kitabında da sosyalizme yüklendi. Kollektivist İktisadi Planlama (Collectivist Economic Planning), Saf Sermaye Kuramı (The Pure Theory of Capital), Bireycilik ve İktisadi Düzen (Individualism and Economic Order) ve Paranın Devlet Denetiminden Çıkarılması (Denationalisation of Money) kitaplarında da yeni marjinal ve yeni liberal görüşlere ağırlık verdi yılında İsveçli Gunnar Myrdal ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü nü aldı. Thatcher başkanlığındaki İngiliz hükümetlerini en çok etkileyen kişi oldu yılında Freiburg da öldü. Yeni marjinalizm, marjinalciliği izleyen ve adından da anlaşılacağı gibi onu yenileyen bir akımdır. Bunun başını çekenler Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Joseph Shumpeter, Oskar Morgenstern, Paul Samuelson gibi iktisatçılardır. Bunlar genellikle yarı marjinal yarı Keynesçi düşünceler öne sürmüşlerdir. Nesnel ekonomiye karşı tümüyle öznel bir ekonomi anlayışını öne çıkarmışlardır. Mevcut ekonomik düzenin savunucu ve tutucularıdır. Aralarında çok derin ayrılıklar bulunmasına karşın bunları bir araya getiren temel ölçüt, kapitalizmi savunmak ve büyük tehlike saydıkları sosyalizme karşı mevcut düzeni korumaktır. Örneğin W. Stanley Jevons, The Theory of Political Economy sinde açıkça şöyle der: Sayıları gittikçe artan ve örgütlenme güçlerini geliştiren işçi sınıfı siyasal ekonomik özgürlüğümüzün gelişmesini durdurmaya yönelebilir. Bu yüzden, emeğin hiçbir biçimde değer yatratmadığını ortaya koyan bir kuram geliştirmeliyiz. (4.Baskı, S.164-5) Yeni marjinalizmden yeni liberalizme sarmalananların önde giden iktisatçısı da Hayek tir. Bilindiği gibi yeni liberalizm, Walter Lipmann ın 1938 yılında Paris te düzenlediği seminerlerle başlamıştır ve toplumculukla savaşmak için geliştirilmiştir. Mülkiyetin kutsal olduğu gibi metafizik savlara yaslanır ve piyasa rekabetinin ekonomik düzeni sağlayacağını savunur. Hayek, ölümünden bir yıl önce, 1991 de Margaret Thatcher Vakfı nın kuruluşunda eylemli çabalar sarfetti. Thatcher ın 1970 lerin ortasında başlayan İngiliz politika sahnesinde öne geçişinden 1990 a dek varan Başbakanlığını şekillendirip destekleyen Hayek, onun birçok konuşmasının da fikir babalığını yapmakla tanınır. Bunlardan önde gelenlerini olan 10 Numaranın Merdivenlerinde Dua yı, İktisadi Durgunluğun Derinlikleri ni, Avrupa Federalizmi Üzerine Belçika ve İtalya Zirvelerindeki konuşmalarını, Anglo-Amerikan İlişkileri, Sovyet Televizyonu söyleşisini, Hoover Vakfı konuşmasını, Avrupa nın Hasta Adamı İngiltere bildirisini ve Avrupa Politikaları Araştırma Merkezi (Centre for European Policy Studies - CEPS) konuşmasını Margaret Thatcher ın sitesinde bulmak olanaklıdır. İktisat ideolojisinin en dogmatik ve saldırgan mezhebini oluşturan neo-liberalizmin 1980 lerde bir çığ gibi tüm dünyayı kaplamasının ardında Hayek ve denetimindeki liderler vardı. Bu dalga kapitalizmde de ciddi dönüşümlere yol açtı. Sosyal adalet amaçlı büyüme hedeflerinin gündemden kalkmasına, yeni bir Ortaçağ veya vahşi kapitalizm görünümü sunan malî sermaye birikimi rejiminin küreselleşerek toplumlara egemen olmasına vardı. Neoliberal söylem, yeni bir sınıf hegemonyasının küstah diliydi. Hâkim ve düzenleyici piyasalar tehdidiyle, toplumun ekonomiyi denetleme ve yönlendirme talepleri bastırılıp, susturulmaya çalışıldı. Bu hegemonyanın oluşumunun önde gelenlerinden -gerçekte başını çeken- Hayek, ayni zamanda Mont Pelerin Cemiyeti üzerinden dünyaya egemenleşen çeşitli örgütlerin de kuruluşunu denetleyen, kuramlaştıran ve destekleyen bir yapılanma oluşturdu. Hayek in Ardılları

Küreselleşmenin madencilikteki amiral gemisi Rio Tinto ve Bor Pazar yapısı

Küreselleşmenin madencilikteki amiral gemisi Rio Tinto ve Bor Pazar yapısı Galip TÜRKMEN Eti Holding A.Ş. Baş Müfettişi Küreselleşmenin madencilikteki amiral gemisi Rio Tinto ve Bor Pazar yapısı Özal ve Bor Madenleri Bir bor konusu Türkiye nin en büyük rezervidir, yani, Dünyanın

Detaylı

Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest olursa ve rekabet mevcut ise halk o ölçüde fazla fayda sağlar. Adam Smith

Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest olursa ve rekabet mevcut ise halk o ölçüde fazla fayda sağlar. Adam Smith C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak- İş Konfederasyonu Yayını, 2002. NİÇİN BAZI MİLLETLER ZENGİN, BAZILARI YOKSUL? Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR

TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR 9 Eylül 2011 TS/BAS-BÜL/11-70 TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR Uluslararası emtia fiyatlarındaki hareketlilik küresel düzeyde belirsizliği

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR 14 Şubat 2009 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan basın açıklamasında

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları www.pwc.com Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İstanbul, Ersun Bayraktaroğlu Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri GYO lar 1995 ten beri hayatımızda Henüz SPK Tebliği yayınlanmadan GYO

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız..

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2 Finansal Planlama Derneği (FPD) FPD, 2014 yılında FPSB nin üyesi olarak kabul edilmiştir. FPSB nin eğitim ve lisanslama standartlarını Türkiye

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

YUMURTA ÜRETİMİ VE İHRACAT Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler DERYA PALA YUM-BİR HAZİRAN 2010 ANKARA

YUMURTA ÜRETİMİ VE İHRACAT Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler DERYA PALA YUM-BİR HAZİRAN 2010 ANKARA YUMURTA ÜRETİMİ VE İHRACAT Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler DERYA PALA YUM-BİR HAZİRAN 2010 ANKARA YUM-BİR Kuruluş :2006 Üye Sayısı: 15 Birlik 500 üretici Misyonu:Üreticilerin hak ve menfaatlerini

Detaylı

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Liberalizm ve demokrasi birbirleriyle uyuşabilmelerine rağmen aynı şey değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu

Detaylı

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU VE İNGİLTERE NİN AB ÜYELİĞİ HAKAN KARAGÖZ

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU VE İNGİLTERE NİN AB ÜYELİĞİ HAKAN KARAGÖZ İngiliz Milletler Topluluğu, tarihte Britanya İmparatorluğu nun parçası olan devletler ile sonradan katılan devletlerden oluşan uluslararası bir koalisyondur. Commonwealth, bağımsız devlet anlamına gelmektedir.

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Aytunç Altındal * İstanbul da mukim Fener Rum Kilisesi, gerçekte, Lozan Antlaşması nın Sözlü mutabakat çerçevesi bölümünde yer alan Özel İzin nedeniyle sadece

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM 08.00 9.00 : KAHVALTI MODERATÖR : MEHMET ATASEVER RAPORTÖRLER: ZAFER KARACA, FATMA

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI 11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN DERECE MENŞEİ CFR(USD/MT) DEMİR %65 TÜRKİYE 152-154 DEMİR %60/59 TÜRKİYE 131-133 DEMİR %55/54 TÜRKİYE 112-114 11-16 ŞUBAT CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN

Detaylı

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

1 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2011-31 ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GSD DIŞ TİCARET A.Ş., GSD HOLDİNG KURULUŞUDUR MERKEZİ : İSTANBUL KURULUŞ TARİHİ : 17.10.1995 ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 10.000.000.- TL 17 NİSAN 2012 SALI GÜNÜ

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

ESKİ SOL UN ÇÖKÜŞÜ VE YENİ SOL YUTTURMACASI 1

ESKİ SOL UN ÇÖKÜŞÜ VE YENİ SOL YUTTURMACASI 1 ESKİ SOL UN ÇÖKÜŞÜ VE YENİ SOL YUTTURMACASI 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Sosyal demokratlar partiler sağdadır. Gerçek sosyal demokratlar, sosyalistlerdir. The Economist Sosyalistler birbirinden tamamen farklı

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Arabuluculuk Eğitiminde Avusturya Örneği - Arabulucu.com. Yazar Şamil Demir Çarşamba, 04 Şubat :12

Arabuluculuk Eğitiminde Avusturya Örneği - Arabulucu.com. Yazar Şamil Demir Çarşamba, 04 Şubat :12 TBMM gündeminde olan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı, (HUAK) arabuluculuk eğitim kurumlarını ve arabuluculuk eğitiminin şartlarını düzenlemektedir. Dünya uygulamasında arabuluculuğun

Detaylı

Küreselleşme devam ediyo mu?

Küreselleşme devam ediyo mu? Küreselleşme devam ediyo mu? Küreselleşme-ulus devlet ilişkisine ilişkin görüşler 1.Küreselleşme modern ulus devleti zayıflatmış, yerine DÜZENLEYİCİ DEVLETi ikame etmiştir görüşü 2.Küreselleşmenin ulus

Detaylı

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr We are experts of workplace culture GIFTWORK Modelini Anlamak greatplacetowork.com.tr Great Place to Work Hakkında Great Place to Work Enstitüsü bugün dünyada 53 ülkede faaliyet gösteren, 25 Yıldır işletmeleri

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Unvanı :Servet AKYOL : Merzifon/1976 :Dr. İletişim: E-Posta :sakyol@akdeniz.edu.tr Telefon :(242) 227 44 00/6421 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011 26 Temmuz 2011 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015 Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 215 The Economist Intelligence Unit, Haziran 216 Küresel ticaret finansal krizden bu yana, 215 te en zayıf yılını yaşadı. Ekonomi Politikaları

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

İran'ın Irak'ın Kuzeyi'ndeki Oluşum ve Gelişmelere Yaklaşımı Kuzey Irak taki sözde yönetimin(!) Parlamentosu Kürtçü gruplar İran tarafından değil, ABD ve çıkar ortakları tarafından yardım görmektedirler.

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student 8 Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya EĞİTİM - İktisat Fakültesi (1955-1959) - İktisat Fakültesi (1961-1965) - Princeton University, International Finance Section Princeton NJ- U.S.A. (1965-1966) -

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı