Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır!"

Transkript

1 Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Haziran 2012 Fiyatı: 1,00 TL Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Direnişin 12. Gününde İşçiler Tedaş İşçilerine Karşı BEDAŞ A Yürüdü Baskılar Sürüyor Kamu Emekçileri İş Bıraktı 5 Haziran Dünya Çevre Günü Tunus Dersleri Güvercin Anıldı Emekçiler Torba'ya Girmeyecek!

2 HAVA YOLLARINDA GREV ARTIK YASAK! 2 Birçok iş kolunda olduğu gibi hava hizmetlerinde de grev yasaklandı. Sermayenin çıkarları gerektirdiğinde çok kısa zaman zarfında burjuvazinin ahır ı diye de adlandırılan Meclis yasakçı kararlar alabiliyor. Yıllardır hem coğrafyamızda işçi haklarını savunduğunu iddia eden tüm kesimlerin ve hem de uluslararası alanda sendika örgütlerinin baskılarına rağmen, Türk devletinin hiçbir hükümeti 12 Eylül faşizminin artığı olan Sendikalar Yasası ve Grev Lokavt, Toplu Sözleşme Yasasını değiştirmedi. Çünkü sermaye bu yasaların sayesinde daha da büyüdü ve yeni dolar milyarderleri ortaya çıktı. Şimdi de Uluslararası Çalışma Örgütü ILO nun toplantısında bu konu ele alınacak. Ama sermaye düzeninin bir parçası olan AKP hükümeti hep çıkaracağını söylediği Toplu İş İlişkileri Kanununu bugüne kadar çıkarmadı. Aslında 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Grev, Lokavt ve Toplu Sözleşme Yasasından özde farkı olmayan ve fakat çok küçük çapta da olsa değişiklikler öngören bu yasanın çıkarılması bazı sermaye çevrelerince istenmedi. Bu sebeple de yasa bekletilmektedir. Hatta bir yıl daha çekmecede bekletileceği söylentileri dolaşmaktadır. Hükümetin hava işkolunda grev yasağını yasalaştıracak yasanın çıkarılmasını engellemek isteyen, Hava İş Sendikası ve bu sendikanın üyeleri yaptıkları eylem sonucu 300 ün üzerinde işten çıkarılmakla karşı karşıya kaldılar. Bu yetmezmiş gibi jet hızıyla meclisten yasakla ilgili yasa çıktı. Evet, şimdi resmen hava iş kolunda grev yasak. Yeni bir yasak zinciri daha oluştu. Bu konu ile ilgili olarak birçok açıklama yapıldı. Bu grev yasağı girişiminin engellenmesi için ortak mücadelenin gerekli olduğu doğru olarak tespit edildi. Gerek Kamu Emekçileri Sendikası KESK ve gerekse DİSK özellikle bu konuda iddialı açıklamalarda bulundular. DİSK Direnişinizle dayanışma içindeyiz dedi. DİSK e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası Kabul etmemek yetmez, birleşik bir mücadeleyi başlatmanın zamanıdır. Tüm duyarlı kesimleri bu mücadelenin aktif öznesi olmaya çağırıyoruz. dedi. Yine Hava İş Sendikası nın Genel Başkanı Atilay Ayçin 1995 i unutmasınlar diyerek 1995 te 128 gün süren direnişlerini örnek gösterdi. Hava İş Sendikası nın üyesi olduğu Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu(ITF) örgütlü oldukları 152 ülkede Hava İş in eylemine destek amacıyla e-posta kampanyası başlattı. Tüm bunlara rağmen yasa meclisten geçti. Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Bu yasa ile havacılık hizmetlerinde grev yasaklandı ve ama aynı zamanda bu iş kolunda toplu sözleşme imzalama hakkı da ortadan kaldırıldı. Bu imzalanmış bulunan uluslararası sözleşmelere de aykırı bir tutumdur. Ama ne gam? Ben istedim yaptım mantığıdır bu. Buna karşı mücadele etmek gerekir. 1 Mayıs 2012 de yaklaşık 700 bin kişi Taksim e yürüdü. Düşmana inat! Peki, bu örgütlü bir güç müydü? Sendikalar mücadele çağrısı yaptılar, yapıyorlar. Peki, hani nerede mücadeleleri? Biz mi göremiyoruz? İşçi sınıfının diğer örgütleri de mücadele edelim tavırları takındılar. Tamam, mücadele edelim Peki, hangi güçle? Atilay Ayçin 1995 i hatırlatıyor. Tamam, o zaman buyurun şimdi de yapın. Yıllardır o sendikanın Genel Başkanlığı yapmak neymiş görelim. Şimdi kendi öz gücüne dayanamayacak kadar zayıf olan bu sendikanın adına yapılan açıklamada CHP nin Anayasa Mahkemesine gitmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne bel bağlamaktadırlar. Peki, bunlar burjuvazinin çıkarlarını koruyan kurumlar değil midir? Biz bunları zorlayıp bir şeyler koparmaya çalışmalıyız. Fakat esas gücümüzün üretimden ve hizmetten geldiğini nasıl unutabiliriz? Sınıf sendikacılığı bu mu? Yerli yersiz Stalinistlerin sınıf hareketine verdiği zarar dan bahseden bu Troçkist bayların sınıf mücadelesi yürütmelerine engel olan şey nedir? Sınıf mücadelesinin kuru laflarla yürütülemeyeceğini, bizzat sınıfın üretim içerisindeki gücünden geldiğini, hizmet sektöründe ise bu gücün verdiği hizmetten geldiğini ve ancak üretimin topyekun durdurulduğu ya da hizmetin topyekun durdurulduğu durumlarda sermayeye ve onların yardakçılarına geri adım attırılabileceği akıllarına gelmiyor mu? Madem grev yasağına karşı mücadele edecektiniz, o zaman yaklaşık 20 yıldır sendikanın başında olanların tüm hizmet birimlerinde, gerektiğinde o birimleri harekete geçirecek Grev ve Mücadele Komitelerini örgütlemeleri gerektiği çok açık değil midir? Kendi üyesini böyle bir mücadeleye hazırlamayanların sınıf sendikacılığı adına konuşmaları boş laf değil midir? Mücadeleye bir bölüğü süreceksiniz ve ama bunun devamı gelmeyecek ve dolayısıyla bu bölük işten atılacak. Az değil 300 ün üzerinden emekçi işinden alınıp sokağa atılıyor ve çokça genel grev lafı edenlerin bunun gereğini yapmamaları ya da yapamamaları sınıfta kalmanın açık ifadesi değil midir? Evet, gerek Hava İş Sendikası yöneticileri ve gerekse değişik açıklamalarla dayanışmadan bahsedenlerin tutarsızlığı çok açık ortadadır. Ya dayanışmanın ve sınıf mücadelesinin lafını etmeyeceksiniz ya da 300 ün üzerinde işçinin, emekçinin işinden edildiği bir durumda üretimi ve hizmeti durdurarak sermayeye geri adım attıracaksınız. Doğrusu budur, yapılması gereken budur. Bunu yapmayanların yalancı pehlivan gibi peşrev çekmesi yakışık almaz bir durumdur. Ama sınıf adına konuşanlar ve gerçekte sınıftan kopuk olanların bu laflarına biz alıştık artık. Sınıfın bu sendika yöneticilerine doğru dürüst bir güveni de kalmamıştır. Yaklaşık 25 milyon çalışanın olduğu bu coğrafyada toplu sözleşmeden yararlananların sayısının 700 binlerle ifade edilmesi bile bu güvensizliğin had safhada olduğunu göstermesi için yeterli veridir. Her ne kadar anti-demokratik yasaların arkasına sığınılıyorsa da, bu yasalara rağmen ciddi çalışma yapıldığında büyümenin mümkün olduğu ortadadır. O zaman bu görevi yerine getirecek sınıfla bütünleşmiş, sınıfın çıkarlarından gayri bir çıkarı olmayan bir sınıf partisinin yaratılması görevi acilen yerine getirilmelidir. Bolşevik tipte yaratılmış böyle bir partinin sınıfla birlikte sınıfa doğru önderlik ederek sermaye karşısında sınıf kavgasını amansızca sürdürmesi ve bu mücadeleyi devrimle taçlandırarak sermaye sınıfının iktidarını alt etmesi ancak mümkündür. Yoksa sınıf mücadelesi lafını ağzında geveleyen reformistlerin ve revizyonistlerin önderliğinde -şimdi Hava İş somutunda da görüldüğü gibi- sermayeye karşı sınıfın galibiyetini sağlamak imkanlar dahilinde değildir. Öyleyse iş başına HAYDİ, KENDİ SINIF PARTİSİNİ İNŞA ETMEYE İKTİDARA!

3 Hava İş Sendikası üyelerinin direnişi sürüyor Havacılık hizmetlerinde grev yasağı getiren yasa, jet hızıyla Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Hava İş Sendikası üyesi, kabin memuru, pilot, kaptan, teknik serviste çalışan işçiler; grev yasağı getiren yasa tasarısı Meclis gündemine getirildiği dönemde, iş durdurma, iş yavaşlatma eylemleri yaptı. THY A.O., THY Teknik A.Ş., bu meşru hak arama eylemlerini gerekçe göstererek, 305 Hava İş Sendikası üyesini işten çıkardı. İşten çıkarılan işçilerin, Hava İş Sendikası nın, çıkarılan işçilerin işe dönme ve grev yasağına karşı mücadelesi sürüyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş kapısı önünde direnişlerini sürdüren işçileri direnişin 9. gününde ziyaret ettik. Genel Başkan Atilay Ayçin, Hava İş Sendikası yöneticileri ve işten atılan işçiler ile sohbet ettik. 5 Haziran da sendika yetkilileri ile THY A.O. arasında, işten atılan işçilerin geri alınması için bir görüşme yapılmış. Hava İş işten çıkarılan üyelerinin işe iadesini talep ederken, işveren net bir tavır takınmamış. İşe iade davalarının açılması için, işverenin işçileri işten çıkardığını tebliğ etmesi gerekiyor. CHP yasanın iptal edilmesi istemi ile Anayasa Mahkemesi ne gitmeye hazırlanıyor. Havacılık hizmetlerinde grev yasağı bir başlangıçtır. Stratejik olarak adlandırılan diğer işkollarında da (liman, iletişim, enerji vb.) grev yasağı getirileceği tahmin ediliyor. Ziyaretimiz sırasında, Tez Koop İş Sendikası 1 No lu şube yöneticileri, Carrefour işçileri de, işçilere destek ziyaretine geldi. Ziyaret sırasında Zafer direnen emekçinin olacak!, Yaşasın sınıf dayanışması!, İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz! sloganları atıldı. Ziyaretimiz sırasında işçilere Yeni İşçi Dünyası nın Mayıs sayısı dağıtıldı Kamu Emekçileri İş Bıraktı Hükümet ile kamu çalışanları konfederasyonları arasında 21 gündür süren, toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine 23 Mayıs ta kamu çalışanları ülke genelinde greve çıktı. Hükümet 2012 için ücretlere yüzde 3,5+4, 2013 için 3+3 zam teklif etti. Hükümetin zam oranını yeteriz bulan KESK, Türkiye Kamu Sen, Birleşik Kamu İş, Türk Sağlık Sen, Eğitim İş e bağlı kamu çalışanları bir günlük iş bıraktı. İstanbul da Sirkeci Gar ı ve Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanan KESK e bağlı binlerce sendika üyesi, Beyazıt Meydanı na yürüdü. Beyazıt Meydanı nda miting yapıldı. KESK in grev talepleri şunlar: Grevli toplu sözleşme. İnsanca yaşayacak bir ücret. Güvenceli istihdam. Ek ödemeler emekliliğe yansıtılsın. Ücretlerimiz vergi artışından etkilenmesin. Kadın emekçilere pozitif ayrımcılık. Baskılar son bulsun. KESK Genel Başkanı Lami Özgen yaptığı konuşmada, kamu emekçilerini yok sayan zihniyetin toplu sözleşme masasına yüzde 3+3 zam teklifi ile geldiğini, konfederasyonların taleplerini görmezden gelerek onlarla dalga geçtiğini söyledi. Lami Özgen, KESK, kamu emekçilerinin taleplerini yok sayan, geleceğini ipotek altına almaya çalışanların oyunlarını bozmaya kararlıdır. Bizlere tek teminatı şiddet, baskı ve daha fazla yoksulluk olanlara karşı bizim teminatımız fiili meşru mücadele geleneğimiz olmaya devam edecektir. Tüm emekçileri, işçileri, halkımızı, yoksulluğun, sefaletin, baskıların karanlık dünyasına karşı mücadele içinde birleşmeye ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz diye konuştu. DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, İTO Başkanı Taner Gören in yaptıkları konuşma ardından miting son buldu. Yürüyüş ve mitingde, Yeni İşçi Dünyası Mayıs sayısı, YDİ Çağrı sayı 157 nin satışı yapıldı

4 DİRENİŞİN 12. GÜNÜNDE İŞÇİLER BEDAŞ A YÜRÜDÜ 120 Endeks okuma işçisi, iş akitlerinin feshi verilerek hukuksuz biçimde işten çıkarıldılar. İşten atılma gerekçeleri maaşlarını zamanında ve tam istemek, güvenli çalışma koşullarıyla birlikte sendikada örgütlenme olarak gösterildi. İşçilerin işten atılma gerekçelerine baktığımızda, patronların örgütlü işçiden korktukları ortadadır. Enerji işçileri yaşanan hukuksuzluğu teşhir etmek ve haklarını geri almak için direnişin 12. gününde Taksim Tramvay Durağından Talimhane BEDAŞ önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. En önde Havada (THY), Karada(BEDAŞ) Her Yerde Direniş!, BEDAŞ ta Taşeron İşbirliğine Son!, Kürtajla Değil Taşeronla Uğraş!, BEDAŞ Taşeronu Koruma İşçine Sahip Çık!, Her Taşeron Bir Uludere dir! yazılı dövizler ve Taşerona Teslim Olmayacağız! Enerji-Sen imzalı pankart yer aldı. Pankartın arkasında sendika önlüklerini giyen direnişteki işçiler, halen çalışmakta olan işçiler yer aldı. Yürüyüş boyunca Direne direne kazanacağız!, Havada karada her yerde direniş!, Zafer direnen emekçinin olacak!, Bedaş şaşırma sabrımızı taşırma! vb. sloganlar, Talimhane de bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerin yanından geçilirken gür bir şekilde atıldı. Yürüyüşe yaklaşık 300 kişi katıldı. BEDAŞ önüne gelindiğinde, içeride çalışanlara dışarı gelmeleri ve eyleme destek vermeleri çağrısı yapıldı. Basın açıklamasından önce eyleme destek veren Dev-Sağlık İş Başkanı kısa bir konuşma yaptı. Ardından çeşitli kurumların temsilcileri söz olarak eyleme desteklerini sundular. Yeni İşçi Dünyası olarak yürüyüş boyunca işçilerle birlikte yürüyerek desteğimizi sunduk. Basın açıklamasını enerji işçilerinden Arif İnan Başgedik okudu. Basın açıklamasında İş hukukunun 34. maddesine göre 20 günü aşkın süre maaşımızı almadığımız takdirde biz işçilere verilen iş edimini yerine getirmeme hakkımızı kullandık. Bu kararımızı BEDAŞ a, taşeron yetkililere bildirmemize rağmen fesih yapıldı. Oysa biz her gün işyerinde maaşımızı alıp derhal işe başlamak için bekliyorduk. Açıklamanın devamında Lütuf istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki hak verilmez alınır denildi. İşçiler, basın açıklamasının sonunda 4 Haziran Pazartesi itibari ile direnişlerine sadece mesai saatleri içinde değil, çadır kurarak haklarını alana kadar gece gündüz nöbet tutarak devam edeceklerini açıkladılar. Basın açıklamasının ardından türküler eşliğinde halaylar çekildi ve eylem sona erdi Tedaş İşçilerine Karşı Baskılar Sürüyor 4 Sendikaya üye oldukları için işlerinden atılan ve yaklaşık üç aydır Tedaş binası önünde direnişte olan Tedaş işçileri aynı günde iki defa gözaltına alındılar. 23 Mayıs günü sabah 8.30 sıralarında gözaltına alınan işçiler daha sonra serbest bırakıldılar. Bunun üzerine tekrar Tedaş önüne dönen işçiler öğleye doğru yeniden gözaltına alındılar. Gerekçe ise daha öncekiler gibi yine kaldırım işgali idi. Aynı gün yapılan kamu grevi eyleminden sonra sendika temsilcileriyle bir grup işçileri ziyaret etmek için Tedaş önüne yürüdü. Bu sırada işçilerin Adli Tıp muayenesinde olduğu öğrenildiğinden Tedaş tan önce Adli Tıp Birimi önüne yüründü. Burada sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla işçilere destek olundu. İşçilerde Adli Tıp Birimi balkonundan kitlenin attığı sloganlara eşlik ettiler. Daha sonra Tedaş önüne yüründü ve gözaltına alınmayan işçiler ve aileleriyle bir araya gelindi. Sendika temsilcisi üç kişi müdürlerle görüşmek için randevu istediler. Bunun üzerine muhatap biz değiliz taşeron firmadır denilerek bir taşeron firma yetkilisini binanın önüne gönderdiler. Bu kişiyle bir müddet konuşma yapıldı, ama müdürlerle görüşmek için ısrarcı olundu. Ardından kabul edilen randevu talebine karşılık sendika temsilcilerinin karşısına müdür yardımcıları ve avukatlar çıkartıldı. Öğrendiğimiz kadarıyla bir sürü yasal prosedürden bahsederek, kendilerinin yetkili olmadıklarından bahsederek görüşmeyi geçiştirmişler. Sonuç olarak Sendika temsilcileri görüşmeden elleri boş döndüler. Buna karşın sürecin takipçisi olacaklarını ve Tedaş işçilerine destek olacaklarını ifade ederek ayrıldılar. Bu tür gözaltılar ve para cezalarıyla işçiler yıldırılmaya çalışılıyor. Moralleri ve mücadele azimleri üzerinde baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Tedaş işçileri bu oyunlara kanmamalı, iş, ekmek mücadelelerini sonuna kadar devam ettirmelidirler Yeni İşçi Dünyası/Adana

5 Havayolu işçileri ile dayanışma büyüyor Hava hizmetlerinde, grev yasağına karşı mücadele içinde işten atılan Hava İş Sendikası üyesi işçiler ile dayanışma büyüyor. Direnişin 12. günü, 9 Haziran Cumartesi günü Sendikal Güç Birliği Platformu bileşenleri havalimanı içinde kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi. Havalimanı giriş kapısı önünde toplanan SGBP bileşenleri, kortej oluşturarak dire- nişte bulunan işçilerin beklediği Dış Hatlar Geliş kapısı önüne kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapıldı. SGBP dönem sözcüsü TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk basın açıklaması yaptı. Kenan Öztürk, grev yasağının kaldırılması, atılan işçilerin geri alınması için mücadeleye devam edeceklerini, saldırılara boyun eğmeyecek- lerini açıkladı. Hava İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin yaptığı konuşmada, direniş süreci üzerine bilgi verdi. Anti demokratik, hukuksuz grev yasağı ve işten atmaya karşı sonuna kadar mücadelede kararlı olduklarını açıkladı. Yürüyüş ve basın açıklaması sırasında; THY şaşırma sabrımızı taşırma!, Atılan işçiler geri alınsın!, Grev haktır, yasaklanamaz!, Yaşasın sınıf dayanışması!, İş, ekmek yoksa, barışta yok!, Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek!, Susma sustukça sıra sana gelecek! sloganları atıldı. BDSP, direnişçi Hey Tekstil işçileri, TKP de destek ziyaretinde bulundu ve basın açıklamasına katıldı Haberler... İşimizi geri istiyoruz! Taşeron firmada çalışırken, sendikalaştıkları için işten çıkarılan Adana TEDAŞ işçilerinin direnişi sürüyor. Her Cuma akşamı yapılan yürüyüş ve basın açıklamalarından biri daha 1 Haziran da yapıldı. Atatürk Parkı önünden başlayan yürüyüşe yaklaşık 200 kişi katıldı. Yürüyüş boyunca işimizi geri istiyoruz!, Tedaş işçisi yalnız değildir!, Susma haykır, Taşerona başkaldır! sloganları atıldı. İnönü Parkına gelindiğinde burada bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada Polisin baskıları teşhir edildi. Tedaş önünde bekleme- lerinden dolayı birçok kez işçileri gözaltına alan polis bunda başarılı olamayınca, Tedaş önünü kendisi işgal etti. Kaldırım işgali gerekçe gösterilerek işçiler gözaltına alınıyor ve para cezaları kesiliyordu. Şimdi ise Polisin suç saydığı bu fiili bizzat kendisi yapıyor. Tedaş önü çevik kuvvet karakoluna dönüştürülmüş durumda. İşçiler basın açıklamasında bu durum üzerine durdular ve tüm baskılara karşı mücadele edeceklerini belirttiler. Basın açıklaması atılan sloganlarla son buldu Yeni İşçi Dünyası / Adana Suriye den elini çek! mitingi Alevi Bektaşi Federasyonu Adana da 3 Haziran Pazar günü saat da Suriye den elini çek! Kendi ülkene bak! İnançlara eşitlik, halklara özgürlük! adı altında bir miting düzenledi. İstasyon Meydanında düzenlenen mitinge katılım kişi civarındaydı. Katılımın bu kadar az olması mitingi Alevi Bektaşi Federasyonu nun tek başına düzenlemiş olması ve yapılan hazırlığın yetersiz olmasından kaynaklanıyordu. Sendikalar ve birçok devrimci örgüt temsili düzende katılarak mitinge destek verdi. Alevi Derneklerinin yanı sıra HDK bileşenleri, ÖDP ve TKP mitinge katılım göstermişti. Ayrıca Adanalı Nusayri Araplarda mitinge katılarak destek verdiler. Miting Alevi derneklerinin başkanlarının yaptığı konuşmalarla başladı. Yapılan konuşmalarda AKP nin Suriye politikası eleştirildi. Bu konuşmaların ortak özelliği Esad rejiminin baskıcı ve otoriter bir rejim olduğunun hiç belirtilmemesi ve dolaylı olarak destek verilmesi oldu. Ancak bir konuşmacının AKP hükümetinin ve Başbakanın Alevilere yönelik sözlerine karşılık, Alevilerin insan öldüremeyeceğini söylemesi dikkat çekti. Suriye deki olayların tamamı dış güçlerin ve TC nin kışkırtmaları olarak gösterildi. Kürt halkı üzerinde uygulanan baskı, tutuklamalar, operasyonlar, puşi takanlara, protesto eylemlerine katılan öğrencilere ceza verilmesi vb. teşhir edildi. İnançlar üzerindeki baskı ve asimilasyona değinildi. Mitingin bu bölümü doğruların yanında birçok yanlışında olduğu ve uzun konuşmalarla geçti. Yapılan konuşmaların ardından Musa Eroğlu sahne aldı. Musa Eroğlu konserinin ardından miting sona erdi. Bizlerde Yeni Dünya İçin Çağrı olarak eyleme katıldık. Üzerinde Emperyalistler, despotlar defolsun. Tüm uluslara özgürlük! yazılı bir ozaliti miting meydanına astık Yeni İşçi Dünyası / Adana 5

6 THY işçilerine Adana dan destek eylemi Türk-İş e bağlı sendikaların oluşturduğu Sendikal Güç Birliği Platformu bileşeni sendikaların Adana şubeleri THY işçilerinin işten çıkarılmasını ve grev yasağı getirilmesini protesto ettiler. 9 Haziran Cumartesi günü saat da Adana Havalimanı önünde bir araya gelen sendika yöneticileri ve işçiler THY nın liman içerisindeki ofisine kadar sloganlarla yürüdüler. KESK in de destek verdiği eyleme yaklaşık 100 kişi katıldı. DİSK in eylemde temsilci düzeyinde dahi bulunmaması dikkat çekiyordu. Eyleme çoğunlukla Tümtis, Belediye-İş, Tez Koop-İş ve Hava-İş sendikasına üye işçiler katılmışlardı. Burada yapılan basın açıklamasını TÜMTİS in Sendikal Güç Birliği Platformu nun dönem sözcüsü olması dolayısıyla TÜMTİS Adana Şube Başkanı Halil Çekin okudu. Yapılan açıklamada Tehdit altında olan işçi sınıfının bedeller ödeyerek elde ettiği sendikal hak ve özgürlüklerdir. Bu nedenle biz Sendikal Güç Birliği Platformu olarak bu saldırıyı işçi sınıfının ve sendikalarımızın bütününe yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyor, bertaraf etmek için her şeyi göze alarak işçiler işlerine iade edilene ve grev yasağı kaldırılana kadar mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. denildi. Açıklama Siyasi iktidarın bu tutumuna karşı işçi ve emekçi sınıfları birleşmeye çağırıyoruz. Grev yasağı ile sendika hakkımıza, işten çıkararak iş ekmek hakkımıza karşı yöneltilen bu saldırıyı ancak bu şekilde bertaraf edebilir, yeni haklar elde edebiliriz. denilerek bitirildi. Basın açıklamasının ardından eylem sonlandırıldı Yeni İşçi Dünyası / Adana 5 Nolu Şube de Olağanüstü Genel Kurul 6 Tez Koop İş Sendikası İstanbul 5 Nolu Şube Olağanüstü Genel Kurulu, 10 Haziran Pazar günü, Topkapı Holiday Inn otelinde yapıldı yılından bu yana 2 Nolu şubede çeşitli sorunlar yaşandı/ yaşanıyor. Genel merkez ile şube arasında, şubenin kendi içinde çeşitli sorunlar yaşandı yılında yapılan Şube Genel Kurulu, muhalefet tarafından yargıya taşındı. Mahkeme Genel Kurulu iptal etti. Yargıtay mahkeme kararını onadı. Tez Koop İş Sendikası Genel Merkezi bu karar üzerine 5 Nolu Şubeyi açarak, 2 Nolu Şubeyi 5 Nolu Şubeye taşıdı. 5 Nolu Şubenin Olağan Genel Kurulu 31 Ekim 2009 yılında yapıldı. Şube başkanlığına Rabia Özkaraca Över seçildi. Şube Genel Kurulundan sonra, şube yönetimi içinde sular durulmadı. İç çatışma sürdü. Yaşanılan sorunlara bağlı olarak, Olağanüstü genel Kurul için 57 delege imza verdi. Delegelerin çoğunluğunun isteği üzerine Olağanüstü Genel Kurul toplandı. Divan başkanlığına Genel Sekreter Hakan Bozkurt, üyeliğe Genel Merkez yöneticileri Mehmet Adem Can, Yalçın Çalışkan seçildi. Olağanüstü Genel Kurulun nedenleri üzerine, gündem maddesinde 3 delege konuştu. Konuşan delegeler, şube içinde yaşanılan sorunlara değindi. Mevcut Şube Başkanı Rabia Özkaraca Över yaptığı konuşmada şube başkanlığına aday olmadığını açıkladı. Olağanüstü Genel Kurulu Genel Merkezin istediğini, genel merkez ile çeşitli konularda tartışmalar yaşadığını, şube başkanlığına aday olan Selahattin Karakurt un bunları kullandığını, Genel Başkan Osman Gürsu nun yeterli donanımı olmadığını, Genel Başkanlığa layık olmadığını, İsmet Servi nin Şube Başkanlığına layık olduğunu söyledi. Genel Başkan Osman Gürsu, Rabia Özkaraca Över in kendisine yönelik olarak getirdiği eleştirilere cevap verdi. Rabia Özkaraca Över in kendisini sorgulaması gerektiğini, 8 yıldır şubede yaşanılan sorunların sorumlusunun kendisi olmadığını, insanları aşağıladığını, bir iki laf etmek ile bilgili olunamayacağını, 2003 yılından bu yana şubeyi işgal ettiğini, doğru işler yaptığını, sendika içinde yanlışları düzeltmeye devam edeceğini, hesabını da üyelere vereceğini söyledi. Şube başkanlığına aday olan İsmet Servi, Selahattin Karakurt un konuşmalarının ardından seçim yapıldı. 94 delegeden 91 i oy kullandı. Selahattin Karakurt un listesi 46, İsmet Servi nin listesi 43 oy aldı. Selahattin Karakurt 5 Nolu Şubenin başkanı oldu yılından bu yana şube içinde yaşanılan sorunlar durulmuş değil. Durulacağa da pek benzemiyor. Yine de önümüzdeki dönemde şubenin iç sorunlardan kurtulup, yüzünü sınıfa dönüp dönmeyeceğini birlikte göreceğiz

7 5 Haziran Dünya Çevre Günü Dünya çevre günü dolayısıyla 5 Haziran günü saat da Adana da, Adana Çevre Platformu nun düzenlediği bir eylem yapıldı. Eyleme, çeşitli sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler katıldı. Planlanan 5 Ocak Meydanı önünde toplanıp Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüyüp orada basın açıklaması yapmak idi. Belirlenen saatte meydanda toplanan yaklaşık yüz kişilik grup, tek sıra halinde Büyükşehir Belediyesi önüne doğru sloganlarla yürümeye başladı. Fakat grup İnönü Parkı önüne geldiğinde polis tarafından durduruldu. O esnada Büyükşehir Belediyesi nin yakınında bulunan Abidin Dino Parkı nın açılış merasimi vardı. Bu nedenle yürüyüş, merasimin sona ermesinin beklenmesi için durduruldu. Bir müddet beklendikten sonra, merasimin daha uzun süreceği anlaşıldığından, polisin durdurduğu yerde basın açıklaması okundu. Açıklamada hükümetin çevre politikası eleştirildi ve yerel çevre sorunlarına değinildi. Son olarak şunlar söylendi: Henüz sağırlaşmamış kulaklara ve yüreklere sesleniyoruz. Hayatına, havasına, suyuna, toprağına, şehrine, ağacına yabancılaşmamış olanlara, çocuklarının geleceği için haklı olarak endişelenenlere, gelecek kuşaklara nasıl bir dünya bırakılacağı konusunda kaygıları olanlara sesimizin ulaşacağını biliyoruz. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hayat ve dünya isteğimiz ve umudumuzdur. Eylem yeterince iyi organize edilememişti. Yürüyüşe başlama saati olarak belirlenmişti, fakat yürüyüş başlama saatinden yarım saat sonra başlayabildi. Aynı esnada Büyükşehir Belediyesi yakınındaki parkın açılışının yapılacağı günler öncesinden biliniyordu. Buna rağmen aynı saate eylem konulması yürüyüşteki aksaklığa neden oldu. Katılım ise çok düşüktü. Bunda eylemi organize eden platformun, eylemin duyurusunu yeterince yapmamasının etkisi vardı. Bu nedenle düşünce olarak iyi ama organizasyon olarak kötü bir çevre eylemi gerçekleştirildi Yeni işçi Dünyası/Adana İbrahim Kaypakkaya yı anmak suç değildir! 39 yıl önce İbrahim Kaypakkaya yı katledenler, bugün de ondan korkmaya devam ediyor. O nu katledenler, O nun mücadelesini, düşüncelerini yok edeceklerini sanmıştı. Yanıldılar. İbrahim Kaypakkaya işçi sınıfının, emekçilerin, ezilenlerin mücadelesinde yaşıyor, sonsuza kadar da yaşayacak. İbrahim Kaypakkaya yı anmak, O na adanmış ağıtlar, türküler söylemek suç olarak görülmekte, onlarca yıla varan hapis cezaları verilmektedir. DHF çalışanı 5 kişiye 56 yıl hapis cezası verildi. Sanatçılar Pınar Aydınlar ve Mehmet Özcan a Dersim Festivali nde yaptıkları konuşma ve İbrahim Kaypakkaya ya adanmış ağıt, türkü söyledikleri için 1 yıl hapis cezası verilmişti. Yetmedi, yeni bir ceza davası daha açıldı. 10. Munzur Kültür ve Doğa Festivali nin Hozat ilçesi programında, Pınar Aydınlar ve Grup Munzur üyelerinden Özlem Gerçek, Ercan Duman hakkında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi nde dava açıldı. 40 yıldan bu yana halk ozanları tarafından yazılıp, söylenilen; İbrahim e ağıt, Kırmızı Gül, Vartinik, Kızıldere adlı türküleri seslendirmek, suç ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak olarak görülüp ceza davası açıldı. Pınar Aydınlar ve Grup Munzur tarafından 16 Mayıs tarihinde TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi nde bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Grup Munzur adına Cemil Güngören, sanatçı Pınar Aydınlar, Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak, Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel, avukatlar Meral Hanbayat, Ümit Sisligün, Senar Öztürk katıldı. Basın açıklamasını Avukat Meral Hanbayat okudu. Sömürü ve zulüm düzeninin sahipleri, İbrahim Kaypakkaya yı ve onun adını türkülerle, konuşmalarla ve sloganlarla ifade edenleri suçlu ilan etmeye devam ediyor. Ezilenlerin mücadele tarihini ve onun yarattığı değerleri sahiplenmenin suç olmadığının vurgulandığı açıklamada şu çağrı ile bitirildi: düşüncesini ifade ettiği için gerici yasalarla kuşatılan ve çeşitli saldırılara maruz kalan aydınlarımızla, yazarlarımızla, sanatçılarımızla ve kurumlarımızla dayanışmayı daha fazla yükselteceğimizi ve insanın insan olmaktan kaynaklı en temel hakkının biri olan düşünce ve ifade hürriyeti hakkımızın ve demokratik haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğimizi, bunları koruma kararlılığımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz. Pınar Aydınlar yaptığı açıklamada şöyle dedi: Bir yandan İsmail Türüt gibilerin kardeş halkımızın temsilcisi Hrant Dink in katillerini öven şarkılar bestelemesi ve okuması, fikir hürriyeti çerçevesi içerisinde değerlendiriliyor ve o davada beraat kararı veriliyor. Öte yandan, İbrahim Kaypakkaya, Ali Haydar Yıldız ve Kızıldere ile ilgili yakılmış ağıtları okumamız suçlu ilan edilmemiz için yeterli görülüyor. Bu nasıl bir çelişkidir ki; öldüreni övmek fikir hürriyeti, katledileni anmak suç! Basın açıklamasına, Aydın Öztürk, Tolga Sağ, Mehmet Ekici, Erdal Erzincan, Yasemin Göksu, Erdoğan Emir, Çayan Demirel ile birlikte pek çok sanatçı ve çeşitli devrimci demokratik kitle örgütleri katılarak destek verdi

8 Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya yı andık 8 Bundan 39 yıl önce proletaryanın en büyük önderlerinden birini, İbrahim KAYPAKKAYA'yı yitirdik. İbrahim Kaypakkaya yı tutsak alan faşist devlet güçleri, 18 Mayıs 1973 yılında 4 ay süren hunhar işkencelerde ağzından örgüte ait tek sır alamadıkları İbo'dan hınçlarını onu kurşunlayıp, katlederek çıkardılar. Onlar İbrahim'in vücudunu genç yaşında aramızdan söküp aldılar. Fakat onun düşüncelerini ve davasını yok edemediler, onun mücadelesini yok edemediler. O bugün de yaşıyor ve proletaryanın ve ezilenlerin mücadelesinde, "büyük insanlığın" yeni dünya mücadelesinde her zaman yaşayacak. İbrahim Kaypakkaya yı katledenler, aradan 39 yıl geçmiş olmasına rağmen; ondan, onun mücadelesinden, fikirlerinden korkmaya devam ediyorlar. İbrahim Kaypakkaya yı anmak, sloganını atmak, flamasını taşımak, O na adanmış ağıt, türkü söylemek bugün suç olarak görülmekte, onlarca yıla varan hapis cezaları verilmektedir. Devrimcileri, komünistleri anmak suç değildir! Onlar işçilerin, emekçilerin ezilmediği, sömürülmediği, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için mücadele ettiler. Bu uğurda tohum olup toprağa düştüler. Anma öncesi Katledilişinin 39. yılında İbrahim Kaypakkaya yoldaşı ortak anmak için Esenyurt yerelinde Partizan ve DHF ye Nisan ayı ortasında öneride bulunduk. 18 Mayıs Cuma günü Taksim de merkezi anmanın olabileceğinden hareketle, bir gün önce ya da bir gün sonra Depo durağı girişinde toplanma, kapalı cadde üzerinde yürüyüş, cadde üzerinde dört yolda basın açıklaması yapma fikrinde olduğumuzu kendilerine ilettik. Partizan ve DHF henüz erken olduğunu, 1 Mayıs aradan çıktıktan sonra, önerimizi değerlendirip haber vereceklerini söylediler. 1 Mayıs tan sonra, Partizan ve DHF den arkadaşlar ortak anma önerimize herhangi bir tavır takınmadıkları için, biz kendilerine getirdiğimiz öneri doğrultusunda YDİ Çağrı olarak çalışmalarımıza başladık. 18 Mayıs Cuma günü İbrahim yoldaşı anmak için saat da depo durağında anma çağrısı yaptık. Anmanın el ilanı ve stıcer çıkarıp Esenyurt ve Avcılarda yoğun olarak dağıtmaya başladık. Biz çalışmalara başladıktan sonra Partizan ın aynı gün, aynı yerde 30 dakika önce anma çağrısı elimize geçti. Partizan dan arkadaşlar ile bu durum hakkında talebimiz üzerine konuştuk. Anmayı ortaklaştırma önerisi götürdük. Aynı gün, aynı yerde 30 dakika ara ile anmanın iyi olmayacağını belirttik. Kendilerine çok önceden ortak anma önerisi getirdiğimizi, bu öneriye tavır takınmadıklarını vurguladık. Anmada ortaklaşma durumu olmadığı durumda, en azından basın metninde ortaklaşma önerisi götürdük ve hazırladığımız basın açıklaması metnini kendilerine verdik. Bu görüşmede Partizan dan arkadaşlar, bizim çağrımızdan haberlerinin olmadığını, kendilerinin 40. yıl vesilesi ile anma yapacaklarını, anmanın Avrupa yakası çapında olacağını, anmayı Partizan olarak yapacaklarını, diğer kurumlara çağrı yaptıklarını, isteyen kurumların kendi flamaları ile yürüyebileceğini, yine de durumu arkadaşlarına aktaracakları tavrını takındılar. Partizan dan arkadaşların ortak anma önerimize olumlu ya da olumsuz bir tavır takınmamalarını, kendilerine getirdiğimiz öneri doğrultusunda, kendilerinin aynı gün neredeyse aynı saatte anma koymaları tavrını doğru bulmuyor eleştiriyoruz. Bu tavrın devrimci sorumlulukla bağdaşmadığını düşünüyoruz. Anma günü Depo Durağında Partizan dan arkadaşlar ile tekrar konu üzerine konuştuk. Aynı tavır takınılınca, aynı yerde iki ayrı anma yapma yerine, devrimci sorumluluğumuz gereği, kendi anmamızdan vazgeçerek Partizan ın anmasına katıldık. Anma için verdiğimiz, saat a 5 dakika kala, bir bölüm arkadaşımız henüz gelmeden başlayan yürüyüşe katıldık. İsteseydik Partizan ın anmasına katılmaz, kendi anmamızı yapardık. Fakat bunu uygun görmedik. Aynı yerde, aynı saatte iki ayrı grubun anmasının dışarıdan bakıldığında hoş görünmeyeceğini düşünüyoruz. Partizan ın göstermediği devrimci sorumluluğu, duyarlılığı gösterdiğimizi, doğru tavrın bu olduğunu düşünüyoruz. Komünist önder İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür YDİ Çağrı pankartı arkasında flamalarımızla kortej kurarak yürüdük. Kendi sloganlarımızı attık. Partizan kortejinin attığı, doğru bulduğumuz sloganları da attık. Sağanak yağmur altında yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Kapalı cadde üzerinde dört yola kadar yüründü, burada basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması Partizan adına yapıldı. YDİ Çağrı adına basın açıklamamızdan kısa bir bölüm okundu. Ayrıca Köz ün mesajı okundu. Yürüyüş ve basın açıklaması sırasında; Önderimiz İbrahim, İbrahim Kaypakkaya!, Katil devlet hesap verecek!, Devrim için düşenler kavgamızda yaşıyor!, İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür!, İşçi gençlik gelecek Bolşevizm yenecek!, Yaşasın devrimci dayanışma! sloganlarını attık. Komünist önder İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür! O nu anıyor, sahipleniyoruz! Komünist önder İbrahim Kaypakkaya faşist katillerce katledilişinin 39. yıl dönümünde, 19 Mayıs Cumartesi günü Taksim de düzenlenen anma yürüyüşü ve basın açıklaması ile anıldı. Tünel Meydanı nda toplanan kitle, İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı na yürüdü. Taksim Meydanı nda anmayı düzenleyen kurumlar adına basın açılaması yapıldı. En önde İbrahim Kaypakkaya yoldaşın, üzerinde O nu anıyor, sahipleniyoruz yazan büyük bir gider gider, nice Koçyiğitler gider Senin de içinde bir oğlun varsa çok değildir Ey mavi gök! Ey yağız yer bilesin ki Yüreğimiz kabına sığmamakta Örsle çekiç arasında yoğrulduk Hıncımız derya gibi kabarmakta. (İbrahim Kaypakkaya) resmi, anmayı düzenleyen ve destekleyen kurumların flamaları yer aldı. Üzerinde O nu anıyor, sahipleniyoruz yazan, yüzlerce döviz taşındı.

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mayıs 2014 Fiyatı: 1,00 TL EGEMENLER ARASINDAKİ İKTİDAR MÜCADELESİNDE TARAF OLMAYALIM! BAĞIMSIZ SINIF MÜCADELESİNİ GELİŞTİRELİM! 1 MAYIS 2014... SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI

Detaylı

Tahtı sallanmaya başlayanların korkusu boşuna değil DİRENENLER CEPHESİ GENİŞLİYOR

Tahtı sallanmaya başlayanların korkusu boşuna değil DİRENENLER CEPHESİ GENİŞLİYOR özgür gelecek Sayı: 35 Yaygın süreli 13-26 Haziran-2012 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Paşêroja Azad www.ozgurgelecek.net Kadınların bedeni, kadınların kararı! Başbakan, o kirli dilini, kanlı elini

Detaylı

Suriye'yle savaş değil, dostluk istiyoruz

Suriye'yle savaş değil, dostluk istiyoruz Ayın Konuğu: SGBP sözcüsü Kenan Öztürk Sivas ta yakan da, aklayan da aynı >> 8 Bekir Karayel: Emeğin kurtuluşuna adanmış bir yaşam >> 16 sayı 2 >> 11 halk gazetesi Kurucusu: Mustafa Suphi (1883-1921) 2.50

Detaylı

olmaz deme, bensiz olmaz de...

olmaz deme, bensiz olmaz de... AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! SAY E I l H JM AR Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek

Detaylı

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf.

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf. Basın-İş gündem Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası Yayın Organı (yaz - 2012- Sayı: 41) ю 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı, sf.2 ю Havada Grev Yasağına Grevle Yanıt, sf.9 ю Memurlardan

Detaylı

AKP ye karşı varoşlarda birleş. CHP ye yol verme. Newroz da Gündem Yerel Seçimlerdi. İzmir de kitlesel Newroz un çağrısı s.4. netti: oylar HDP ye!

AKP ye karşı varoşlarda birleş. CHP ye yol verme. Newroz da Gündem Yerel Seçimlerdi. İzmir de kitlesel Newroz un çağrısı s.4. netti: oylar HDP ye! aylık komünist gazete FİYATI: 1 TL (KDV DAHİL) SAYI: 36 Hasan Coşkun Panelleri 2014 www.kozonline.org İsyanlarla Kaynayan Dünyada Gezi Ayaklanması nın Özgünlüğü paneli 6 Nisan da BDP, Halkevleri, ve TÖP-G

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 15 MART 2015 Yıl: 1 Sayı: 8 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD NEWROZ 2015 BARIŞ-DOSTLUK DAYANIŞMA ÖZGÜRLÜK! Hava kurşun gibi ağır Bağır

Detaylı

Halkın ortak militan mücadelesi

Halkın ortak militan mücadelesi FAŞİZME, EMPERYALİZME, FEODALİZME, ŞOVENİZME VE HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI PARTİZAN ÖZGÜR GELECEK KAPATILDI! SUSMAYACAĞIZ! Özel Sayı: 02 Yaygın süreli 5-18 Ağustos 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1303-0078

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Yeni Demokrat Gençlik 1 YENİ DEMOKRAT GENÇLİK Merhabalar, Dergimizin yeni sayısını bir yandan yüzlerce BD- P linin

Detaylı

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 38 Haziran 2009 1 YTL... İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA REKORU BİZDE! Dakikada dokuz

Detaylı

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu!

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu! TÜMTİS Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Yayın Organı 2 İÇİNDEKİLER Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Sahibi: TÜMTİS Adına Genel Başkan Kenan ÖZTÜRK Sorumlu Yazıişleri Müdürü Av. Fevzi Saygılı Yazı işleri

Detaylı

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde MESS in tüm dayatmalarına direnen metal işçileri açısından 2015 yılı önemli bir mücadele yılı olacak. Metal işçileri, 12 yıllık iktidarı

Detaylı

SORUMLU KAPİTALİST SİSTEM

SORUMLU KAPİTALİST SİSTEM EKİM 2009/09 FİYATI 1 TL ISSN 1302-692X137 AYLIK SİYASİ GAZETE YA BARBARLIK YA SOSYALİZM SEL FELAKETİ: SORUMLU KAPİTALİST SİSTEM Açılım sürüyor Kürt Açılımı ndan Ermeni Açılımı na! IMF ve DB Karşıtı Birlik

Detaylı

Çocuklara kıymayın efendiler

Çocuklara kıymayın efendiler Atilay Ayçin: Dilek Gözüyılmaz Mehmet Bozışık Hava yollarında kadın olmak Yorulmak nedir bilmeyen yiğit işçi >> 2 >> 12 sayı 4 Bugünün suskunları ve sessizleri yarının kaybedeni olacak >> 8 Barışa ihtiyacımız

Detaylı

%XUMXYD LNWLGDU Q. VHQGURPX. UW NDG Q.

%XUMXYD LNWLGDU Q. VHQGURPX. UW NDG Q. AKP Hükümeti, Kürt halkının mücadelesine karşı şovenist olduğu kadar dinci-gerici bir çığırtkanlığa da daha yoğun olarak başvurmaya başladı; son dönemde şovenizm, dinci-gericilik ve erkek egemenciliğinin

Detaylı

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Temmuz 2014 No:76 Egemenler, devleti nasıl yönetecekleri konusunda anlaşmazlık içindedirler.

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN Öcalan Özgür Olmalıdır! KCK, Halkımız, Önderliğimizin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür diyerek her yerde serhildanlar geliştirmelidir çağrısı yaptı. olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN (Sy:14 te) 16

Detaylı

TC nin dış politika atağı. Barış olacak mı? O Kağıt parçası bulundu! AYLIK SİYASİ GAZETE

TC nin dış politika atağı. Barış olacak mı? O Kağıt parçası bulundu! AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! AYLIK SİYASİ GAZETE Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz yok!

Detaylı

Erivan-Ankara hattında protokol krizi PANORAMA. Ahmet Türk e Yumruklu Saldırı: Asıl suçlu kim? Tecavüzcü sürüsü. nden kimi görüntüler

Erivan-Ankara hattında protokol krizi PANORAMA. Ahmet Türk e Yumruklu Saldırı: Asıl suçlu kim? Tecavüzcü sürüsü. nden kimi görüntüler Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! AYLIK SİYASİ GAZETE Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz yok!

Detaylı

Ölmek var, dönmek yok! Kozmik Oda da neler oluyor? Devrimci homofobi... PANORAMA. Tekel işçileri Ankara da haykırıyor:

Ölmek var, dönmek yok! Kozmik Oda da neler oluyor? Devrimci homofobi... PANORAMA. Tekel işçileri Ankara da haykırıyor: Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! AYLIK SİYASİ GAZETE Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz yok!

Detaylı

Seçimler ve Parlamentonun Solu. Erkan Altun Yoldaş Ölümsüzdür! işçi demokrasisi. yaşasın. sosyalist

Seçimler ve Parlamentonun Solu. Erkan Altun Yoldaş Ölümsüzdür! işçi demokrasisi. yaşasın. sosyalist Seçimler ve Parlamentonun Solu AKP sınıra dayanmıştır ve bundan sonrasını eskiden olduğu gibi sürdüremeyecek durumdadır. Ekonomi, dış ilişkiler, siyasal ve toplumsal çelişkiler, toplam tablo AKP nin geriye

Detaylı

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org İçindekiler - Burjuva Siyasetin Yeniden Dizaynı ve Seçimler...1 - Toplumsal ve Siyasal Gündem den,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...7 - Örgütlenme Sorunları, Yerel Çalışma ve Hedefler - İ.Can...17

Detaylı

stêrka bolşewîk MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM! HAK, ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ İÇİN

stêrka bolşewîk MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM! HAK, ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ İÇİN KARKERÊN HEMÛ WELATAN Û GELÊN BİNDEST YEKBİN stêrka bolşewîk WEŞANA VEDORA MARKSÎST-LENÎNÎST (KURDİSTANA BAKUR) HAK, ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM! KCK OPERASYONLARI DURDURULSUN,

Detaylı

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için Halkın krizden çıkış programı Ne Amerikancı AKP hükümetine karşı Amerikan muhalefetinde saf tutmak, ne de rehine pazarlığı yapıp Erdoğan hükümetini kurtarmak. Alternatifsiz değiliz! Yatağan da özelleştirmeye

Detaylı

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 43 Ocak 2012 Mart 2008 H Sayı 25 21 Aralık grevi üzerine 21 Aralık kamu

Detaylı

Soma. mücadelesinin. söndürülmesine izin vermeyelim! Sütaş ürünlerini boykot edelim! Siyasetteki boşluğu işçi dolduracak 6-7

Soma. mücadelesinin. söndürülmesine izin vermeyelim! Sütaş ürünlerini boykot edelim! Siyasetteki boşluğu işçi dolduracak 6-7 Sendikalaştıkları için işten çıkartılan işçilerin mücadelesine omuz verelim Sütaş ürünlerini boykot edelim! Şişecam grevine erteleme Coco-werk te, Deva da sınıf mücadeleleri, fabrikalardan haberler...

Detaylı

Sayı : 384. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde Anlaşma

Sayı : 384. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde Anlaşma Sayı : 384 Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde Anlaşma ILO 98. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı 1 Mayıs Tüm Yurtta Kutlandı Yandaş Sendikaya Tepki Cumhurbaşkanı'ndan "Kiralık İşçilik" İçin Veto

Detaylı

ve Demokratik Özerklik Ermeni Sorunu ve kısa bir karşılaştırma! Pozitif Ayrımcılık Üzerine Denizleri Öldürenler PANORAMA

ve Demokratik Özerklik Ermeni Sorunu ve kısa bir karşılaştırma! Pozitif Ayrımcılık Üzerine Denizleri Öldürenler PANORAMA Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz

Detaylı