SİVASLI CEFAÎ NİN BAŞ KAFİYELİ ŞİİRLERİ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVASLI CEFAÎ NİN BAŞ KAFİYELİ ŞİİRLERİ *"

Transkript

1 1 SVSI Î BŞ K ŞRR * r. oğan K Özet ürk şiirinin ilk örneklerinde görülen baş kafiyeler ede Korkut boylarından itibaren ortaya ve dize sonuna kaymıştır. ünümüzde de bazı âşıklar tarafından baş kafiye ile şiirler vücuda getirilmektedir. nahtar kelimeler: âşık şiiri, baş kafiye, kafiye çeşidi ürk şiirinin ilk örnekleri olarak gördüğümüz ygurların şiirlerinde kafiye, dize başındaydı. Buna ilk dikkati çeken Reşit Rahmeti rat olmuştur. rat, ski ürk Şiiri adlı eserinde, kafiyenin dize başında kullanıldığına işaret eder. buradan yola çıkan Osman ikri Sertkaya da bunları baş kafiye olarak isimlendirir ve baş kafiyenin göz için olduğunu düşünür. 1 e var ki, baş kafiye olarak isimlendirilen bu kafiyeler ede Korkut boylarında da gördüğümüz gibi zamanla mısra sonuna kaymıştır. rat, kafiyenin dize başından dize sonuna gelişini de o devirde vurgunun dizenin başında bulunmasına bağlar ve kafiyenin dize başında sonuna geçişini de yine vurgu sebebine bağlar. Bunda rat ın haklılık payı olmasının yanında rap ve ars gibi diğer kültürlerle temasımız sonucu onlardan aldığımız edebi şekil ve şiir tekniklerinin de rolünün olduğunu göz ardı etmememiz gerekir. ürk halk şiirinde baş kafiye konusunda daha önce Âşık debiyatı raştırmaları kitabında ayrıntılı bilgi verdiğimizden burada aynı konuyu tekrar irdelemek istemiyoruz. Biz burada baş kafiye konusundaki örnekleri zenginleştirmek gayesiyle, Sivaslı efaî nin konuyla ilgili şiirlerini kaydedecek, bu şiirlerin özelliklerine temas edeceğiz. ncak daha önce efaî yi tanıtmanın uygun olacağı kanaatindeyiz. efaî nin asıl ismi Binali ydın dır de Sivas ın merkez köylerinden asbey de doğmuştur. ursun ve uriye nin oğludur. Orta halli bir ailenin tek erkek çocuğudur. Üç kere evlenmiş, 1974 yılındaki ilk evliliğinden bir kızı (adime) olmuştur de ilk eşinden ayrılmış, 1990 da ikinci defa evlenmişse de bir yıl sonra bu evliliği de sona ermiştir de üçüncü kere evlenen Binali şu anda mutlu bir hayat sürmektedir. Son evliliğinden ursun ve Kürşat isminde iki oğlu olmuştur. On yıl Sivas emir Çelik müessesesinde * ayımlandığı yer: Millî olklor, S. 54, az 2002, Osman ikri SRK, ski ürk Şiirinin Kaynaklarına oplu Bir Bakış, - ürk Şiiri Özel Sayısı I (ski ürk Şiiri), S. 409, Ocak 1986, s. 43.

2 2 çalışan âşığımız, buranın özelleştirilmesi dolayısıyla işten çıkarılmıştır. Şu anda Sivas ta bir âşıklar kahvesi açmıştır. Âşıklığa 1975 yılında başlamıştır. Önceleri şiir yazma şeklinde ortaya çıkan bu heves, Binali nin Âşık ülşadî yle karşılaşıp ona çırak olmasından sonra saz çalabilme ve irticali olarak şiir söyleme noktasına gelmiştir. 100 den fazla şiiri olan efaî nin mahlasını da yine ülşadî vermiştir. erhangi bir hikâye bilmeyen ve irticali kuvvetli olan efaî, genellikle ülşadî ve çıraklarıyla karşılaşma yapmıştır. dını ilk defa Balıkesir de yapılan şiir yarışmasında takdirle karşılanan ve ödüle lâyık görülen şu şiiri ile duyurmuştur. Ş SKR ĞII üreğim yanıyor nasıl anlatam ain teröristin işini oğul asıl sabır edem nasıl unutam aktın ciğerimin başını oğul Üzülmek faydasız buymuş kaderin e adın silinir ne dolar yerin Bize ulaşmadan kara haberin ördüm bir gün evvel düşünü oğul avrum sana yanmayan can kalmadı ğlamayan hiçbir insan kalmadı izimde fer damarda kan kalmadı Kuruttun gözümün yaşını oğul Kundaklar beledim beşikler burdum irmi yıl seninle avundum durdum uvamdan uçurdum yuvanı kurdum a kime bıraktın eşini oğul aze çiçeğimi erken derdiler akdir-i lâhi seni vurdular Çınar teslim ettim tabut verdiler Koydular önüme na şını oğul edim hele açın nerden vurulmuş ivan kollar tüfeğine sarılmış lbisen üstünde kepin sır olmuş Sancağa sarmışlar başını oğul aptılar örf adet makam töreni

3 3 edim ki seyredem bakam töreni çtım al bayrağı takam töreni Kurşunlar süslemiş döşünü oğul edim î ye gel bir ağıt koş O dedi atiha asin daha hoş llah ın hikmeti her gün iki kuş Bekliyorlar mezar taşını oğul efaî nin başkafiyeli şiirleri aynı zamanda akrostiş özelliği de göstermektedir. Bu, şiirde, söz konusu edilen kavram yahut kişi ismindeki sesler ile ayrı ayrı dörtlük meydana getirilmesi şeklindedir. Sözgelişi; sözündeki () sesi ilk dört dizenin başına, () sesi ikinci dörtlüğün bütün dizelerinin başına, () sesi üçüncü dörtlüğün bütün dizelerinin başına getirilir. Böylelikle şiir, hem akrostiş hale sokulur hem de her dörtlükte mısra başı kafiye vücuda getirilmiş olur. O zaman aklımıza şu soru gelmektedir: caba bu durumda kafiyeyi nerede arayacağız yahut söz konusu dörtlükte çift kafiyeden söz edebilir miyiz? Buna cevabımız, kafiyenin hem dize başında hem de ilgili dörtlüğün dizeleri sonunda bulunduğu yönünde olacaktır. Bu durumda, baş kafiyeleri ayrı dize sonundaki kafiyeleri ayrı olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü, bizzat âşık tarafından şuurlu olarak çift kafiye vücuda getirilmiştir. Şiirler: rının yaptığı ballar misali ğızlarda tatlı dil yten anım llah ım vermesin kötü bir hali ğlama her zaman gül yten anım iğidin yatağı bedenin cüssen ürekler hoplatan nefesler kesen aylaların yavru ceylanısın sen akışır mı sana çöl yten anım a ki şiir yazmak oldu vesile akdimin bu şekil yad oldu dile ebessüm hitaben hoş görün ile akdire şayansın bil yten anım lma yanakların artık allansın ndazene uygun süsle pullansın

4 4 lleme bırak ne olur sallansın sir mi kemere bel yten anım e gerek efaî uzunca söze uru şevk vuruyor kirpiğe göze ezaket bağında taze mi taze â-dide yetişen gül yten anım ünyayı neylerdim sen olmasaydın erdimin dermanı çaresi duygu ertli yüreğimde bulunmasaydın ostluğun olmazdı süresi duygu mutsuz olacam olamıyorum nutup da ayrı kalamıyorum ğruna can koydum bulamıyorum zak mı vatanın neresi duygu anan ateş gibi ele alınmaz aşamak istesem sensiz olunmaz alan sözde sahte özde bulunmaz ıkılmayan aşkın töresi duygu ündüzün güneşi gecenin ayı özüme nur oldun gördüm dünyayı önlümün lokması sevgimin payı ariplerin ciğerparesi duygu sanmaz efaî yorulmuyor ki fuklara kolay varılmıyor ki mutla hayalle sarılmıyor ki slanmaz gönlümün yarası duygu MM RK atih sana bir nasihat edeyim arisî lisanda dili incitme

5 5 ikriyle ağaçsız yurdu neyleyim idanı koparıp dalı incitme lim isen ak tan ilim al gitsin rif ol da gizli sırrı bul gitsin l derdine şifa ise çal gitsin rıyı öldürüp balı incitme atlı dil dostluğun bir simgesidir avır koyma bu da neyin nesidir oka muhabbetin kelepçesidir ut kucakla hiç bir eli incitme hsanlık hakiri övmekle olur hvanlık kör nefsi dövmekle olur rfanlık herkesi sevmekle olur nsan ol da hiçbir kulu incitme erkes efaî ye getirmez onu er toprak bağrında bitirmez onu er bağban her zaman yetirmez onu oyrat olup gonca gülü incitme ani söz vermiştin unutmam diye er sözünde böyle yalan mı vardı epsi aşkımızın üç beş saniye aklısın mazide kalan mı vardı şkına düşeli ben oldum deli hdimiz varıdı uzun vadeli ramadın neden gittin gideli caba bir engel olan mı vardı utkumu aşkımı söyle kim bildi atlı bir sevdayı korkuma sildi elefonlar sustu sesin kesildi utsak edip esir alan mı vardı çime işledin canım kalmadı

6 6 nsanlıktan çıktım şanım kalmadı liğim kurudu kanım kalmadı çinde zehirli yılan mı vardı an verirken bülbül gülün altında anilik yaşarmış felin altında anım diyen tatlı dilin altında azıca yapılan p(i)lan mı vardı y efaî öyle yaz ki hep gitsin meğimi sen de geri tep gitsin lbette haklısın boş ver yap gitsin ttiğin dünyada bulan mı vardı Â asıl methedeyim böyle güzeli idası sedası sözü bir güzel amerdim istesin verem canımı e hoştur siması yüzü bir güzel stese arz etmem arzuhalimi ncidip kırmasa gönül dalımı nsanı öldürür endam çalımı şvesi cilvesi nazı bir güzel assas hoş görülü ince mi ince uriye benziyor inan görünce ayata dönderir nazar edince ümayun bakışlı gözü bir güzel llah bir yaratmış sanki bir dahi bartmadım gerçek böyle billahi şık oldum tanıdıkça vallahi dabı ahlakı özü bir güzel al olsun ÂÎ var ise hile âkin bulamadım hiç bir vesile akayt olmadan tatlı bir dille utfedip arasa bizi bir güzel

Âşık edebiyatımızdaki karşılığı ayaktır. 2

Âşık edebiyatımızdaki karşılığı ayaktır. 2 1 ÂŞIK ŞİİRİNDE AYAKLA İLGİLİ PROBLEMLER * Dr. Doğan KAYA Edebiyatımızda halledilmesi gereken pek çok mesele vardır. Bunlardan birisi de halk şiirinde ayak konusudur. Bu cümleden olarak biz de bu çalışmamızda

Detaylı

KIRKINDAN SONRA FAHRİ KABAAĞAÇ

KIRKINDAN SONRA FAHRİ KABAAĞAÇ KIRKINDAN SONRA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DARÜLACEZE YAYINLARI Dârülaceze Cad No: 51 Okmeydanı-Şişli/ İstanbul Tel: 0212 210 1895 Fax: 0212 210 1896 www.darulaceze.gov.tr / e-posta: darulaceze@darulaceze.gov.tr

Detaylı

Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Prof. Dr. Erman ARTUN

Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Prof. Dr. Erman ARTUN Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar 1 Prof. Dr. Erman ARTUN Ağıt terimi ile bir törene bağlı olsun olmasın, acıklı bir olayı konu alan ve metni de bu olayı hatırlatmaya, bütün

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

KIBRIS TÜRK TİYATRO YAZINININ İLK YILLARI VE SAFA YAHUT NETİCE-İ İBTİLA * ÖZET

KIBRIS TÜRK TİYATRO YAZINININ İLK YILLARI VE SAFA YAHUT NETİCE-İ İBTİLA * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 441-451, ANKARA-TURKEY KIBRIS TÜRK TİYATRO YAZINININ İLK YILLARI VE SAFA YAHUT NETİCE-İ İBTİLA * Yurdal CİHANGİR

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

TÜRKÜLERDE GEÇEN TÜRKİYE DIŞINDAKİ YER İSİMLERİ

TÜRKÜLERDE GEÇEN TÜRKİYE DIŞINDAKİ YER İSİMLERİ 251 TÜRKÜLERDE GEÇEN TÜRKİYE DIŞINDAKİ YER İSİMLERİ DURSUNOĞLU, Halit-GÜLERYÜZ, Şebnem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET İnsanlar ve topluluklar arasında ortak dillerden biri de müziktir. Bu dil aynı ya da yakın coğrafyaları

Detaylı

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA 1547 MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA * TAŞTAN, Zeki TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk şiiri, Tanzimat tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve

Detaylı

İBLİSTEN DOST OLUR MU?

İBLİSTEN DOST OLUR MU? İBLİSTEN DOST OLUR MU? Rivayet ederler : O Muaviye köşkünde bir bucakta uyumuştu. Köşkün kapısı içerden kilitliydi, çünkü Muaviye halkın gelip gitmesinden yorulmuştu. Ansızın birisi onu uyandırdı. Muaviye

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı ISSN: 2146-037X YIL: 15 SAYI: 31 EYLÜL 2014 vatan Bu toprakları yapan kahraman atalarının izinde Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Bu toprakları vatan yapan kahraman

Detaylı

DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU. İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık WWW.MAXIMUMBILGI.COM

DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU. İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık WWW.MAXIMUMBILGI.COM _ 1 DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık _ İÇİNDEKİLER 1. Ders: 2 "Doğru erkeği" ararken - Neden siz hâlâ yalnızsınız - Erkek çok ama "doğru erkek" yok - İlişkiniz neden yürümedi

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012 Bir İnci SAĞLIK-SEN- 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 14 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin MEMİŞ Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Abdülaziz ASLAN Genel

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ Kadir PEPE* Giriş Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelip, 27

Detaylı

Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek

Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek Yüz Yüze/ 31 Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek / 91 Takdim Cengiz Aytmatov: Çok yönlü bir kişilik, özgün bir yazar. 1928 yılında Kırgızistan'da doğmuştur.

Detaylı

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Yrd. Doç. Dr. M. Fetih Yanardağ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) TÜRK ROMANINDA BÜROKRAT Türk romanlarında, özellikle

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

TESLİM ABDAL. Seherde Bir Bağa Girdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı El Vurup Güllerin Derdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı

TESLİM ABDAL. Seherde Bir Bağa Girdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı El Vurup Güllerin Derdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı TESLİM ABDAL Seherde Bir Bağa Girdim El Vurup Güllerin Derdim Seherin Bülbülü Öttü Öttü De Murada Yetti Teslim Abdal Yükün Tuttu Teslim Abdal kimdir sorusunu yanıtlamak zor. Çünkü karşımıza dört ayrı yerde

Detaylı

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü minler! Bugünkü va zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında

Detaylı

YGS LYS DİL VE ANLATIM EK FİİL KONU TESTLERİ

YGS LYS DİL VE ANLATIM EK FİİL KONU TESTLERİ YGS LYS DİL E ANLATM EK FİİL KONU TESTLERİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir? A) Gecenin boz tepelerine çıkan yoldaki taşlar kaygandır. B) Akşam güneşi

Detaylı

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Çeviren: Dr. Mehmet Marufi Samsun 2005 2 3 1- Halkı Tanrı ya çağırınız ve insanları Melei A lâ nın tavır ve davranışına davet ediniz. Yetimlere şefkatli baba,

Detaylı

Yayımlandığı ye: Yol, S. 13, Ankara, Ekim/Kasım 2001, s. 66-68.

Yayımlandığı ye: Yol, S. 13, Ankara, Ekim/Kasım 2001, s. 66-68. ÂŞIK YARIM ALİ Dr. Doğan KAYA * Asıl adı Ali Bozkurt olup 1890 yılında Sivas ın Kangal ilçesinin Dişlik köyünde doğmuş; 1953 yılında da yine aynı köyde vefat etmiştir. Mezarı buradadır. Birisi kız, yedi

Detaylı