T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 29 Haziran 1999 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 30 Haziran 1999 tarihinde Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Edip Saf der GAYDALI'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Rüştü Kazım YÜCELEN'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 29 Haziran BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 29 Haziran 1999 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. 30 Haziran 1999 tarihinde Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 29 Haziran 1999 Genel Müdürlüğü B.02.O.PPG.O CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Karadeniz Pan-Avrupa Ulaştırma Alanı Mutabakat Muhtırası'nı imzalamak üzere, 30 Haziran 1999 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti'ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 29 Haziran BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 29 Haziran 1999 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Karadeniz Pan-Avrupa Ulaştırma Alanı Mutabakat Muhtırası'nı imzalamak üzere, 30 Haziran 1999 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti'ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 29 Haziran 1999 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Haziran 1999 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 29 Haziran BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 29 Haziran 1999 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Haziran 1999 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı; 99/12868 Ekli "Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin Gümrük Vergisi Oranlarının Düzenlenmesi ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinde Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 4/5/1999 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 ve 20 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/5/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan H. H. ÖZKAN H. ULUĞBAY Prof. Dr. Ş. S. GÜREL M. YILMAZ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. GEMİCİ F. ÜNLÜ A. TÜMEN Prof. Dr. S. ÖZTEK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı H. ULUĞBAY C. BAYAR İ. CEM Prof. Dr. N. ÇAĞAN Millî Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU A. İLIKSOY M. G. KARAHAN H. B. AKTAN Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı M. ERDİR H. TARTAN M. ŞAHİN Prof. Dr. A. Z. AKTAŞ Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı İ. TALAY A. TAN A. SEZER F. AYTEKİN Kültür Bakanı Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARININ DÜZENLENMESİ İLE BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNDE TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA DAİR KARAR Madde 1-20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki değişik II sayılı listenin Fasılları kapsamında bulunan maddelerin (İlişik Ek:1 ve Ek:2 sayılı listelerde yer alan maddeler hariç) Bosna- Hersek Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalinde gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır. İlişik Ek:2 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelerin Bosna-Hersek Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında ise, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki değişik II sayılı listenin "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır. Madde 2-30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma önlemleri İle Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde, ilişik Ek:1 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelerin Bosna- Hersek Cumhuriyeti menşeli olanları için 1999 yılında geçerli olmak üzere karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır. Madde 3-2 nci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, ilişik Ek:1 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelerin karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranları, bu maddelerin tarife kontenjanları dışında yapılacak ithalatında ise 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki değişik II sayılı listenin "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır. Madde 4- Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğler ile belirlenir. Madde 5- Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 7- Bu Karar'ı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: Ek: 1 Tarife Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktan (%) Petrol yağlan ve bitümenli minerallerden elde edilen Ton 0 yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağlan veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlan içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar ( ; 2710, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2710, ; ve hariç) Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar % 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 99'dan daha az saflıkta olanlar Diğerleri % 90'dan daha fazla saflıkta fakat "A 95'den daha az saflıkta olanlar Diğerleri Diğerleri Ham parafin Diğerleri Diğer amaçlar için kullanılanlar Parafın Diğerleri Diğerleri Azotlu mineral veya kimyasal gübreler ( , ; ve hariç) Kuru anhidrit ürün üzerinden içindeki azot miktan ağırlık itibariyle % 45'ten fazla olan üre Ton Ton Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden Ton 0 ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya bürüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlarda olanları ( hariç) Yalnız rejenere selülozdan olanlar 338 Ton Yalnız rejenere selülozdan olanlar Yalnız rejenere selülozdan olanlar , Yalnız rejenere selülozdan olanlar , Yalnız rejenere selülozdan olanlar Yalnız rejenere selülozdan olanlar Yalnız rejenere selülozdan olanlar Yalnız rejenere selülozdan olanlar Yalnız rejenere selülozdan olanlar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Tarife Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktan (%) Yalnız rejenere selülozdan olanlar 338 Ton Yalnız rejenere selülozdan olanlar (Devamı) Rejenere selülozdan olanlar Rejenere selülozdan olanlar Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil) ( Ton 0 ve hariç) Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar 39 i Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Vulkanize fiberden olanlar Diğer plastiklerden olanlar ( hariç) Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar Diğerleri Kauçuktan yeni dış lastikler ( ; Ton 0 ve hariç) Otomobiller (steyşın ve yarış otolan dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullanılanlar Diğerleri ( hariç) Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden 121 Ton 0 giyim eşyası ve aksesuarı ( hariç) Yonga levha ve benzeri levhalar ve ağaçtan veya diğer Ton 0 odunsu maddelerden benzeri levhalar (reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere edilmiş olsun olmasın) Komraplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine m 3 0 edilmiş ağaçlar Üzerine kakma yapılmış akaçlar Dış tabanı ve yüzü kauçuk ve plastik maddeden olan su 150 Ton 0 geçirmez ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya birleştirilmemiş) Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip 178 Ton 0 yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: Tarife Kontenjanı Miktarı G.T.İ.P. MADDE İSMİ Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip 75 Ton 0 yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar Dış tabam kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar Diğerleri Ton Diğer camlar ( hariç) 7201 Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, Ton 0 blok veya diğer ilk şekillerde) ( hariç) Ağırlık itibariyle %3'den fazla fakat %15'den az fosfor içerenler Dikerleri Ağırlık itibariyle %55'den fazla silisyum içerenler Ton Diğerleri Ferro-siliko-manganez 410 Ton Ağırlık itibariyle %4'den fazla karbon içerenler 496 Ton Diğerleri Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri Ton 0 (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) ( ; ; ; ; ve hariç) Yalnız ağırlık itibariyle 500 kg. veya daha fazla olan yassı hadde mamulleri Yalnız ağırlık itibariyle 500 kg veya daha fazla olan yassı hadde mamulleri Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş Diğerleri Ağırlık itibariyle %0 25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler Demir veya alaşımsız çelikten filmaşm (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) ( , ,70 10 ve hariç) Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içerenler Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanlar dahil) ( ; 72)4 30, ve hariç) Yalnız ağırlık itibariyle % 0 6'dan az karbon içerenler Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) Alaşımsız çelikten Haddelenmiş veya sürekli dokum suretiyle elde edilmiş Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş U, 1 veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm.den az olanlar) G.V. (%) Ton Ton Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Tarife Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktarı (%) L şeklinde profiller Ton T şeklinde profiller (Devamı) Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0,04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm.den veya daha fazla olanlar) Lama demiri Diğerleri Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) Palplanşlar Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler Rulo halinde teneke yapmaya mahsus olanlar Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler Rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde kabartmalı motifler bulunanlar Kalınlığı 10 mm. "yi geçenler ( hariç) Kalınlığı 4.75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.'yi geçmeyenler ( hariç) Kalınlığı 3 mm.veya daha fazla fakat 4.75 mm 'den az olanlar ( hariç) Kalınlığı 3 mm.'den az olanlar Diğerleri ( hariç) Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış) ( ; ve hariç) Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Teneke Diğerleri Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden.' (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Ton Ton 0 i Yürütme ve tdare Bölümü Sayfa -.9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: Tarife Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktarı (%) Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Ton (Devamı) Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddelerle kaplanmış olanlar ( hariç) Diğerleri ( ve hariç) Yalnız ağırlık itibariyle 500 kg. veya daha fazla yassı hadde ürünleri ihtiva etmeyenler Genişliği 500 mm.'yi geçenler Genişliği 500 mm.'yi geçenler Genişliği 500 mm.'yi geçenler Sadece yüzeyi işlenmiş Teneke (sadece yüzeyi işlenmiş) Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Sadece yüzeyi işlenmiş olanlar Sadece yüzeyi işlenmiş olanlar Teneke (sadece cilalanmış) Sadece yüzeyi işlenmiş Kurşunla kaplanmış olanlar Diğerleri Sadece yüzeyi işlenmiş Külçeler Ton Otomat çeliğinden Otomat çeliğinden Otomat çeliğinden Ağırlık itibariyle % 0 6 veya daha fazla karbon içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0 07'den az fosfor ve sülfür içerenler Otomat çeliğinden Ağırlık itibariyle % 0 6 veya daha fazla karbon içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler 0! Yürütme ve tdare BölUmU Sayfa : 10

11 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Tarife Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktarı (%) Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen Ton 0 ve ayrı ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler (Devamı) Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında Va 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Otomat çeliğinden olanlar Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Otomat çeliğinden olanlar Yalnız ağırlık itibariyle %0.6 veya daha fazla karbon içerenler Ağırlık itibariyle % 0.6 veya daha fazla karbon içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0 6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayrı alındığında % 0 04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % C 6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayn alındığında % 0,04'den ve birlikte alındığında % 0,07'den az fosfor ve sülfür içerenler Külçe veya diğer ilk şekillerde Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: T»rife Kontenjanı G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktarı < /.) Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar Ton 0 ( hariç) (Devamı) H Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla olanlar) ( ; ve hariç) Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar Genişliği 500 mm.yi geçenler ,11 Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış Paslanmaz çelikten fılmaşin (sıcak haddelenmiş kangal halinde) Enine kesiti daire şeklinde olanlar Diğerleri Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş Sadece sıcak haddelenmiş veya çekilmiş Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş Külçe veya diğer ilk şekillerde Yüksek hız çeliğinden olanlar Ağırlık itibariyle %0.7 veya daha az karbon ve %0.5 veya daha fazla fakat %I2 veya daha az manganez ve %0.6 veya daha fazla fakat %2 3 veya daha az silisyum içerenler; ağırlık itibariyle % veya daha fazla bor ile bu faslın 1 (0 notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler Diğerleri Diğerleri Ağırlık itibariyle en az % 0 9 en fazla % 1 15 karbon, en az % 0.5 en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla % 0.5 molibden içerenler Diğerler Taneleri yönlendirilmiş Diğerleri 722S Sadece haddelenmiş, sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde) Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde olmayanlar) Kalınlığı 3 mm.den az olanlar Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş G.V. Yürütme ve tdare Bölümü Sayfa : 12

13 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Tarife Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktarı (%) Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya Ton 0 dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe (Devamı) kesilmiş Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Genişliği 500 mm.'yi geçenler Sadece sıcak haddelenmiş olanlar Genişliği 500 mm.'yi geçenler Sadece sıcak haddelenmiş; sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup genişliği 500 mm.'yi geçmeyenler; sadece soğuk haddelenmiş veya yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.'yi geçenler Sadece sıcak haddelenmiş Genişliği 500 mm.'yi geçenler Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup genişliği 500 mm.'yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.'yi geçenler Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup genişliği 500 mm.'yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.'yi geçenler Sıcak haddelenmiş, sadecg plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup-genişliği 500 mm.'yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.'yi geçenler Diğer alaşımlı çelikten fılmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç) dört yüzeyi de haddelenmiş olanlar Diğerleri Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) Diğer çubuklar (sadece sıcak haddelenmiş veya çekilmiş) Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) Alaşımlı çelikten Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın Ton 0 borular Diğerleri Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş ( hariç) Diğerleri ( ve hariç) Yüriitme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: G.T.İ.P MADDE İSMİ Diğerleri Diğerleri ( hariç) Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş ( hariç) Diğerleri ( hariç) Diğerleri Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup, dış çapı mm'yi geçenler) Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış) ( ; , ; hariç) Bakır çubuklar ve profiller Bakır teller Bakırdan ince ve kalın borular Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0.15 mm.'yi geçenler) haricindeki alüminyumdan çubuklar ve profiller Alüminyum teller Tarife Kontenjanı Miktan Ton (Devamı) G.V. (%) Ton ' Ton Ton Alüminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0.2 mm 'yi 897 Ton 0 eeçenler) İşlenmemiş çinko 768 Ton Elektrik motorları ve jeneratörler (elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç) ( ; ; ; , ; ; ; ; ; ; , ; ; , ; ; ; ; ; ; ; , ; ! 1; ve hariç) Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri ( ; ; ; ; , ; ; ve hariç) Sadece veya esas itibariyle ve pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar Aksam ve parçalar Ton Ton 0 Yürütme ve İdare BölUmU Sayfa : 14

15 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 1 Tarife l Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktarı (%) İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş 757 Ton 0 olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçalan ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçalarıyla veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); ( ve pozisyonlanndakiler hariç) Her tür maddeden elektrik izolatörleri 130 Ton Yalnız binek otomobilleri Adet Her türlü taşıtlar için römorklar ve yan römorklar; 441 Ton 0 hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunlann aksam ve parçalan ( ; ve hariç) Oturmaya mahsus mobilyalar (94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunlann aksam ve parçaları ( ; ve hariç) Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçalan ( ; ve hariç) Gloplar Diğerleri Ton Ton Ton 0 Ek: 2 G.T.İ.P : MADDE İSMİ Petrol yağları veya şist yağlannın diğer kalıntıları Diğerleri Diğerleri Epoksi reçinelerinden olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Diğerleri Otomobillerde kullanılan türde olanlar (steyşın ve yanş otomobilleri dahil) Otobüs veya kamyonlarda kullanılan türde olanlar Yalnız bisiklet, yardımcı motorları olan bisikletler ile motorsikletler veya trotinetlerde kullanılanlar haricinde olanlar Yalnız bisiklet, yardımcı motorları olan bisikletler ile motorsikletler veya trotinetlerde kullanılanlar haricinde olanlar Yüriitme ve tdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: Karar Sayısı: 99/12889 Ekli "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 18/6/1999 tarihli ve 99/50 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/6/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. KEÇECİLER H. ULUĞBAY Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY Y. YALOVA F. ÜNLÜ S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakam R. K. YÜCELEN M. YILMAZ Prof. Dr. R. MIRZAOGLU E. S. GAYDALI Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. GEMİCİ S. SOMUNCUOĞLU M. A. İRTEMÇELIK F. UNLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY Prof. Dr. H.S.TÜRK Prof Dr. R. MİRZAOĞLU S. TANTAN Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı H. H. ÖZKAN Dışişleri Bakanı V. S. ORAL M. BOSTANCIOGLU K. AYDIN Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Doç. Dr. O. DURMUŞ Sağlık Bakanı Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Y. OKUYAN Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakam A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakam M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakanı M. I. TALAY Kültür Bakanı E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN Prof. Dr. N. ÇAĞAN Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 30 Haziran Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR - Madde 1 25/12/1995 tarihli ve 95/7615 sayılı Kararnamenin eki "Dahilde İşleme Rejimi Kararı"na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. "Geçici Madde 5 İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 31/12/1999 tarihine kadar yapılan ihracat, 1/1/1997 tarihinden itibaren düzenlenmiş ve taahhüt hesaplan kapatılmamış dahilde işleme izin belgesi taahhütlerine sayılır." "Geçici Madde 6 İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 31/12/1999 tarihine kadar yapılan ihracat, taahhüt hesaplan kapatılmamış ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredi taahhütlerine sayılır ve kredi ile ilgili yapılan işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır." Madde 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Karan Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Seçimi Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : Açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne, Anayasa Mahkemesi'nin 28/6/1999 günlü toplantısında, Üye Güven DİNÇER seçilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: Yönetmelikler Sermaye Piyasası Kurulundan : İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Sermaye Piyasası Kanununun 40/A maddesi hükmüne dayanılarak çıkarılan bu Yönetmeliğin amacı 31/12/1998 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11/12/1998 tarihli ve 98/12217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ve Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca kıymetli madenlerin işlem göreceği İstanbul Altın Borsası'nın kuruluş ve çalışma esas ve kurallarını belirlemektir. Kısaltmalar ve Tanımlar Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen; a) Genel Yönetmelik : 3/4/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliği, b) HM c) SPK d) Borsa e) Borsa Üyeleri f) Genel Kurul g) Borsa Başkanlığı h) Yönetim Kurulu ı) TCMB i) Kıymetli Maden : Hazine. Müsteşarlığını, : Sermaye Piyasası Kurulu'nu, : İstanbul Altın Borsası'nı, : Borsa Üyelik Belgesi Alan Aracı Kuruluşları, : İstanbul Altın Borsası Genel Kurulu'nu, : İstanbul Altın Borsası Başkanlığı'nı, : İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulu'nu, : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı, : Hazine Müsteşarlığı tarafından tanımlanan ve standartları belirlenen altın, gümüş ve platini, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 18

19 30 Haziran Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 j) Kıymetli Madenler Piyasası : Hazine Müsteşarlığı tarafından tanımlanan ve standartları belirlenen altın, gümüş ve platinin işlem göreceği piyasayı, k) Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları : Hazine Müsteşarlığı tarafından, kendilerine Borsa'da işlem yapmak üzere faaliyet izni verilen bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler ve kıymetli madenler aracı kurumları ile yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşları, ifade eder. Borsa'nın Görev ve Yetkileri Madde 3- Borsa'nın başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: a) Borsa'da HM tarafından tanımlanan ve standartları belirtilen kıymetli madenlerin işlem göreceği kıymetli maden piyasalarını oluşturmak, b) Teşekkül ettirilecek piyasalarla ilgili hukuki düzenlemeleri ve organizasyonu yapmak, c) Borsa'da yapılan alım, satım işlemlerinin güven ve istikrar içinde serbest rekabet şartları altında kolayca ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu kuralların dışına çıkan Borsa üyelerine bu Yönetmelikte belirtilen müeyyideleri uygulamak, d) Borsa'da, olağan dışı menfi gelişmelerin meydana gelmesi halinde, mevzuatın verdiği yetkiler içinde gerekli önlemleri almak, e) SPK ve HM tarafından tevdi edilen görevleri yapmak. Borsa'nın Organları, Komiteleri ve Teşkilatı Madde 4- İstanbul Altın Borsası, Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu ile Komiteler ve Borsa Başkanı ile Borsa Başkanı'na bağlı Başkanlık teşkilatından oluşur. Borsa Genel Kurulu Borsa üyelerinden meydana gelir ve Borsa'nın üst karar organıdır. Yönetim Kurulu Borsa Başkanı ile Genel Kurul tarafından seçilen 4 üyeden oluşur. Borsa Başkanı, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: Borsa'nın organları ve teşkilatına ilişkin görev, yetki ve kuruluş tanımları ile çalışma esasları, çıkarılacak İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esaslar) Yönetmeliği'nde belirtilir. Borsanın Çalışma Zamanı Madde 5- Borsa, resmi çalışma günlerinde faaliyette bulunur. Borsa'nın işlem günleri ve işlem saatleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Borsa Personeli Madde 6- Borsa işleri, Borsa personeli eli ile yürütülür. Borsa personelinin nitelikleri, sayıları, işe alınmaları, özlük hakları ve disiplin konularına ilişkin esaslar, Borsa Genel Kurulu'nca çıkarılacak iç yönetmelikle düzenlenir. Kamu haklarından yasaklı ve yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hükümlü bulunanlar, iflas etmiş olanlar, 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre kendisi veya ortak veya yöneticisi olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmiş olanlar, Borsa bankerliği belgesi veya Borsa Üyelik Belgesi iptal edilmiş kuruluşların bu iptalde sorumluluğu bulunan yöneticileri Borsa'da görevlendirilemezler. Borsa personeli, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, Borsa'da kıymetli maden alım-satımı amacı ile dolaylı da olsa emir veremez. Borsa personelinin, hayır dernekleri ile amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş vakıflardaki görevleri bu hükmün dışındadır. Görevlilerin Ücretleri Madde 7- Borsa organlarında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyesi, Denetçi, Komite Başkan ve Üyesi sıfatlarıyla görev alanlara, Borsa personeline ve Borsa işlerinde çalışan diğer kişilere, huzur hakkı, gider karşılığı, ücret adları altında yapılacak ödemeler, Borsa iç yönetmeliklerinde tespit edilen usul ve esaslara göre belirlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

GENEL MEKTUP:99/ TÜM ÜYELERİMİZE,

GENEL MEKTUP:99/ TÜM ÜYELERİMİZE, GENEL MEKTUP:99/019 2.7.1999 TÜM ÜYELERİMİZE, 31.12.1998 tarih ve 23570 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Adı Türü Kodu KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI 31.UUE.03 Belge Onay Tarihi 12/02/2015 Revizyon Tarihi 12/05/2015 Revizyon Numarası

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 30.06.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23741 İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Sermaye Piyasası Kanununun 40/A maddesi hükmüne dayanılarak

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

SİRKÜLER 2012/60 BAKANLAR KURULU KARARI

SİRKÜLER 2012/60 BAKANLAR KURULU KARARI SİRKÜLER 2012/60 10/10/2012 Sayın yetkili, Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdaki gibidir: Resmi Gazete Tarihi 09/10/2011 Sayı 28436 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3792

Detaylı

YÖNETMELİK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR İLE İLGİLİ BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR İLE İLGİLİ BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29150 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR İLE İLGİLİ BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK Numarası (No) 91 MENKUL KIYMETLER BORSALARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 3/10/1983

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.)

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.) Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2.6.215 t. 29392 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/215

Detaylı

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 04.03.2013 (SİRKÜLER 2013 19) Konu: E-Fatura Kullanma İzni, İş Yeri Elektrik ve Doğalgaz Abonelik ve Sarfiyat Bildirimi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşların Kıymetli Maden Alım/ Satımında Belge Düzeni,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında.

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında. Genelge No146 Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü M fe İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Istinye İJ0860 İstanbul Tel. : (0212) 29S 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 31 Ocak 2001 Konu : Borsa dışı lot

Detaylı

M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı 20 Haziran 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26912 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/13762 Ekli 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 Karar Sayısı : 2015/7699 BAKANLAR KURULU KARARI 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130723-7.htm Sayfa 1 / 2 23 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28716 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

İZMİR. 30.7.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 30.7.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-57 Konu: 07/06/2010 tarihli ve 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/13 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 Konu: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 15/07/2014 tarihli ve 29061 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MENKULKIYMETLER BORSASI HAKKINDA

BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MENKULKIYMETLER BORSASI HAKKINDA BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MENKULKIYMETLER BORSASI HAKKINDA İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının tarihçesi 1866 yılına kadar dayanmaktadır. 1866 yılında Osmanlı devletinin borçlu olduğu devletlerin de desteği

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Eylül 1999 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Eylül 1999 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Eylül 1999 PERŞEMBE Sayı: 23832 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararnameler

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI Karar Sayısı: 2010/668 Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 5571 UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU Kanun Numarası : 2699 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17781 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 391 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/40 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/40 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/40 TARİH: 02.08.2010 KONU 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde,

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Karar Sayısı : 2009/15200 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9)

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Ekonomi Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/a, ek-1/b ve ek-2 deki listelerde gümrük

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/7 Ref : 6/7 Konu: AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Sirküler Rapor /122-1

Sirküler Rapor /122-1 Sirküler Rapor 07.05.2014/122-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/32 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÖZET : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

Detaylı

(I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ

(I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü. Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul, 17 Kasım 2011

Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü. Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul, 17 Kasım 2011 Sayı : ÎMKB/GDD-010.06.02/4333- Konu : İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi Hk. 12 3 4 5 S 1 = İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul,

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ DUYURU

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ DUYURU DUYURU Bilindiği üzere Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 24/04/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Resmî Gazete TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/131 Ref : 6/131

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/131 Ref : 6/131 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/131 Ref : 6/131 Konu: KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Arabuluculuk Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı