T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 29 Haziran 1999 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 30 Haziran 1999 tarihinde Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Edip Saf der GAYDALI'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Rüştü Kazım YÜCELEN'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 29 Haziran BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 29 Haziran 1999 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. 30 Haziran 1999 tarihinde Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 29 Haziran 1999 Genel Müdürlüğü B.02.O.PPG.O CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Karadeniz Pan-Avrupa Ulaştırma Alanı Mutabakat Muhtırası'nı imzalamak üzere, 30 Haziran 1999 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti'ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 29 Haziran BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 29 Haziran 1999 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Karadeniz Pan-Avrupa Ulaştırma Alanı Mutabakat Muhtırası'nı imzalamak üzere, 30 Haziran 1999 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti'ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 29 Haziran 1999 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Haziran 1999 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 29 Haziran BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 29 Haziran 1999 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Haziran 1999 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı; 99/12868 Ekli "Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin Gümrük Vergisi Oranlarının Düzenlenmesi ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinde Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 4/5/1999 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 ve 20 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/5/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan H. H. ÖZKAN H. ULUĞBAY Prof. Dr. Ş. S. GÜREL M. YILMAZ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. GEMİCİ F. ÜNLÜ A. TÜMEN Prof. Dr. S. ÖZTEK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı H. ULUĞBAY C. BAYAR İ. CEM Prof. Dr. N. ÇAĞAN Millî Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU A. İLIKSOY M. G. KARAHAN H. B. AKTAN Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı M. ERDİR H. TARTAN M. ŞAHİN Prof. Dr. A. Z. AKTAŞ Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı İ. TALAY A. TAN A. SEZER F. AYTEKİN Kültür Bakanı Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARININ DÜZENLENMESİ İLE BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNDE TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA DAİR KARAR Madde 1-20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki değişik II sayılı listenin Fasılları kapsamında bulunan maddelerin (İlişik Ek:1 ve Ek:2 sayılı listelerde yer alan maddeler hariç) Bosna- Hersek Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalinde gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır. İlişik Ek:2 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelerin Bosna-Hersek Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında ise, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki değişik II sayılı listenin "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır. Madde 2-30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma önlemleri İle Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde, ilişik Ek:1 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelerin Bosna- Hersek Cumhuriyeti menşeli olanları için 1999 yılında geçerli olmak üzere karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır. Madde 3-2 nci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, ilişik Ek:1 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelerin karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranları, bu maddelerin tarife kontenjanları dışında yapılacak ithalatında ise 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki değişik II sayılı listenin "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır. Madde 4- Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğler ile belirlenir. Madde 5- Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 7- Bu Karar'ı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: Ek: 1 Tarife Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktan (%) Petrol yağlan ve bitümenli minerallerden elde edilen Ton 0 yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağlan veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlan içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar ( ; 2710, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2710, ; ve hariç) Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar % 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 99'dan daha az saflıkta olanlar Diğerleri % 90'dan daha fazla saflıkta fakat "A 95'den daha az saflıkta olanlar Diğerleri Diğerleri Ham parafin Diğerleri Diğer amaçlar için kullanılanlar Parafın Diğerleri Diğerleri Azotlu mineral veya kimyasal gübreler ( , ; ve hariç) Kuru anhidrit ürün üzerinden içindeki azot miktan ağırlık itibariyle % 45'ten fazla olan üre Ton Ton Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden Ton 0 ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya bürüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlarda olanları ( hariç) Yalnız rejenere selülozdan olanlar 338 Ton Yalnız rejenere selülozdan olanlar Yalnız rejenere selülozdan olanlar , Yalnız rejenere selülozdan olanlar , Yalnız rejenere selülozdan olanlar Yalnız rejenere selülozdan olanlar Yalnız rejenere selülozdan olanlar Yalnız rejenere selülozdan olanlar Yalnız rejenere selülozdan olanlar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Tarife Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktan (%) Yalnız rejenere selülozdan olanlar 338 Ton Yalnız rejenere selülozdan olanlar (Devamı) Rejenere selülozdan olanlar Rejenere selülozdan olanlar Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil) ( Ton 0 ve hariç) Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar 39 i Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Vulkanize fiberden olanlar Diğer plastiklerden olanlar ( hariç) Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar Diğerleri Kauçuktan yeni dış lastikler ( ; Ton 0 ve hariç) Otomobiller (steyşın ve yarış otolan dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullanılanlar Diğerleri ( hariç) Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden 121 Ton 0 giyim eşyası ve aksesuarı ( hariç) Yonga levha ve benzeri levhalar ve ağaçtan veya diğer Ton 0 odunsu maddelerden benzeri levhalar (reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere edilmiş olsun olmasın) Komraplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine m 3 0 edilmiş ağaçlar Üzerine kakma yapılmış akaçlar Dış tabanı ve yüzü kauçuk ve plastik maddeden olan su 150 Ton 0 geçirmez ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya birleştirilmemiş) Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip 178 Ton 0 yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: Tarife Kontenjanı Miktarı G.T.İ.P. MADDE İSMİ Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip 75 Ton 0 yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar Dış tabam kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar Diğerleri Ton Diğer camlar ( hariç) 7201 Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, Ton 0 blok veya diğer ilk şekillerde) ( hariç) Ağırlık itibariyle %3'den fazla fakat %15'den az fosfor içerenler Dikerleri Ağırlık itibariyle %55'den fazla silisyum içerenler Ton Diğerleri Ferro-siliko-manganez 410 Ton Ağırlık itibariyle %4'den fazla karbon içerenler 496 Ton Diğerleri Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri Ton 0 (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) ( ; ; ; ; ve hariç) Yalnız ağırlık itibariyle 500 kg. veya daha fazla olan yassı hadde mamulleri Yalnız ağırlık itibariyle 500 kg veya daha fazla olan yassı hadde mamulleri Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş Diğerleri Ağırlık itibariyle %0 25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler Demir veya alaşımsız çelikten filmaşm (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) ( , ,70 10 ve hariç) Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içerenler Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanlar dahil) ( ; 72)4 30, ve hariç) Yalnız ağırlık itibariyle % 0 6'dan az karbon içerenler Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) Alaşımsız çelikten Haddelenmiş veya sürekli dokum suretiyle elde edilmiş Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş U, 1 veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm.den az olanlar) G.V. (%) Ton Ton Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Tarife Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktarı (%) L şeklinde profiller Ton T şeklinde profiller (Devamı) Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0,04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm.den veya daha fazla olanlar) Lama demiri Diğerleri Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) Palplanşlar Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler Rulo halinde teneke yapmaya mahsus olanlar Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içeren ürünler dışındakiler Rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde kabartmalı motifler bulunanlar Kalınlığı 10 mm. "yi geçenler ( hariç) Kalınlığı 4.75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.'yi geçmeyenler ( hariç) Kalınlığı 3 mm.veya daha fazla fakat 4.75 mm 'den az olanlar ( hariç) Kalınlığı 3 mm.'den az olanlar Diğerleri ( hariç) Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış) ( ; ve hariç) Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Teneke Diğerleri Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden.' (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Ton Ton 0 i Yürütme ve tdare Bölümü Sayfa -.9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: Tarife Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktarı (%) Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Ton (Devamı) Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddelerle kaplanmış olanlar ( hariç) Diğerleri ( ve hariç) Yalnız ağırlık itibariyle 500 kg. veya daha fazla yassı hadde ürünleri ihtiva etmeyenler Genişliği 500 mm.'yi geçenler Genişliği 500 mm.'yi geçenler Genişliği 500 mm.'yi geçenler Sadece yüzeyi işlenmiş Teneke (sadece yüzeyi işlenmiş) Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Sadece yüzeyi işlenmiş olanlar Sadece yüzeyi işlenmiş olanlar Teneke (sadece cilalanmış) Sadece yüzeyi işlenmiş Kurşunla kaplanmış olanlar Diğerleri Sadece yüzeyi işlenmiş Külçeler Ton Otomat çeliğinden Otomat çeliğinden Otomat çeliğinden Ağırlık itibariyle % 0 6 veya daha fazla karbon içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0 07'den az fosfor ve sülfür içerenler Otomat çeliğinden Ağırlık itibariyle % 0 6 veya daha fazla karbon içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler 0! Yürütme ve tdare BölUmU Sayfa : 10

11 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Tarife Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktarı (%) Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen Ton 0 ve ayrı ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler (Devamı) Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında Va 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Otomat çeliğinden olanlar Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayn alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayn ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Otomat çeliğinden olanlar Yalnız ağırlık itibariyle %0.6 veya daha fazla karbon içerenler Ağırlık itibariyle % 0.6 veya daha fazla karbon içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0.6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayrı alındığında % 0.04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % 0 6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayrı alındığında % 0 04'den ve birlikte alındığında % 0.07'den az fosfor ve sülfür içerenler Yalnız ağırlık itibariyle % C 6'dan az karbon içermeyen ve ayrı ayn alındığında % 0,04'den ve birlikte alındığında % 0,07'den az fosfor ve sülfür içerenler Külçe veya diğer ilk şekillerde Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: T»rife Kontenjanı G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktarı < /.) Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar Ton 0 ( hariç) (Devamı) H Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla olanlar) ( ; ve hariç) Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar Genişliği 500 mm.yi geçenler ,11 Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış Paslanmaz çelikten fılmaşin (sıcak haddelenmiş kangal halinde) Enine kesiti daire şeklinde olanlar Diğerleri Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş Sadece sıcak haddelenmiş veya çekilmiş Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş Külçe veya diğer ilk şekillerde Yüksek hız çeliğinden olanlar Ağırlık itibariyle %0.7 veya daha az karbon ve %0.5 veya daha fazla fakat %I2 veya daha az manganez ve %0.6 veya daha fazla fakat %2 3 veya daha az silisyum içerenler; ağırlık itibariyle % veya daha fazla bor ile bu faslın 1 (0 notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler Diğerleri Diğerleri Ağırlık itibariyle en az % 0 9 en fazla % 1 15 karbon, en az % 0.5 en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla % 0.5 molibden içerenler Diğerler Taneleri yönlendirilmiş Diğerleri 722S Sadece haddelenmiş, sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde) Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde olmayanlar) Kalınlığı 3 mm.den az olanlar Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş G.V. Yürütme ve tdare Bölümü Sayfa : 12

13 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Tarife Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktarı (%) Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya Ton 0 dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe (Devamı) kesilmiş Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş Genişliği 500 mm.'yi geçenler Sadece sıcak haddelenmiş olanlar Genişliği 500 mm.'yi geçenler Sadece sıcak haddelenmiş; sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup genişliği 500 mm.'yi geçmeyenler; sadece soğuk haddelenmiş veya yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.'yi geçenler Sadece sıcak haddelenmiş Genişliği 500 mm.'yi geçenler Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup genişliği 500 mm.'yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.'yi geçenler Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup genişliği 500 mm.'yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.'yi geçenler Sıcak haddelenmiş, sadecg plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup-genişliği 500 mm.'yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.'yi geçenler Diğer alaşımlı çelikten fılmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç) dört yüzeyi de haddelenmiş olanlar Diğerleri Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) Diğer çubuklar (sadece sıcak haddelenmiş veya çekilmiş) Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) Alaşımlı çelikten Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın Ton 0 borular Diğerleri Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş ( hariç) Diğerleri ( ve hariç) Yüriitme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: G.T.İ.P MADDE İSMİ Diğerleri Diğerleri ( hariç) Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş ( hariç) Diğerleri ( hariç) Diğerleri Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup, dış çapı mm'yi geçenler) Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış) ( ; , ; hariç) Bakır çubuklar ve profiller Bakır teller Bakırdan ince ve kalın borular Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0.15 mm.'yi geçenler) haricindeki alüminyumdan çubuklar ve profiller Alüminyum teller Tarife Kontenjanı Miktan Ton (Devamı) G.V. (%) Ton ' Ton Ton Alüminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0.2 mm 'yi 897 Ton 0 eeçenler) İşlenmemiş çinko 768 Ton Elektrik motorları ve jeneratörler (elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç) ( ; ; ; , ; ; ; ; ; ; , ; ; , ; ; ; ; ; ; ; , ; ! 1; ve hariç) Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri ( ; ; ; ; , ; ; ve hariç) Sadece veya esas itibariyle ve pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar Aksam ve parçalar Ton Ton 0 Yürütme ve İdare BölUmU Sayfa : 14

15 30 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 1 Tarife l Kontenjanı G.V. G.T.İ.P. MADDE İSMİ Miktarı (%) İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş 757 Ton 0 olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçalan ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçalarıyla veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); ( ve pozisyonlanndakiler hariç) Her tür maddeden elektrik izolatörleri 130 Ton Yalnız binek otomobilleri Adet Her türlü taşıtlar için römorklar ve yan römorklar; 441 Ton 0 hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunlann aksam ve parçalan ( ; ve hariç) Oturmaya mahsus mobilyalar (94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunlann aksam ve parçaları ( ; ve hariç) Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçalan ( ; ve hariç) Gloplar Diğerleri Ton Ton Ton 0 Ek: 2 G.T.İ.P : MADDE İSMİ Petrol yağları veya şist yağlannın diğer kalıntıları Diğerleri Diğerleri Epoksi reçinelerinden olanlar Yalnız selüloz nitrattan olanlar Diğerleri Otomobillerde kullanılan türde olanlar (steyşın ve yanş otomobilleri dahil) Otobüs veya kamyonlarda kullanılan türde olanlar Yalnız bisiklet, yardımcı motorları olan bisikletler ile motorsikletler veya trotinetlerde kullanılanlar haricinde olanlar Yalnız bisiklet, yardımcı motorları olan bisikletler ile motorsikletler veya trotinetlerde kullanılanlar haricinde olanlar Yüriitme ve tdare Bölümü Sayfa : 15

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29150 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR ANKARA 2010 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR SPK Düzenlemeleri 4.1.3.1. ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Seri : V No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1999 PERŞEMBE. YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Tüzükler

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1999 PERŞEMBE. YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Tüzükler T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1999 PERŞEMBE Sayı: 23653 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Tüzükler Karar Sayısı : 99/12574

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 7441 REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Bu Kanun

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Ocak 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26751 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/13012 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete No: 22559 Sermaye Piyasası Kurulu ndan: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında faaliyet

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı