ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"

Transkript

1 İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara... Mahkemesi'nin... günlü,... E. ve... K. sayılı, Yargıtay... Dairesi'nin... günlü,... E. ve... K. sayılı ilamı ile onanarak kesinleşen kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu 72. ve 74. maddeleri gereğince hakkında işlem yapılması söz konusu olduğundan tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza davet edilmiş olup, sicil dosyasının Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl ve İlçe Koordinasyonlarının Çalışma, Usul ve Esasları Yönergesi uyarınca kurulacak olan il birimi için görevlendirme talep eden yazısının Av.. 'ın... tarih. gelen evrak sayılı dilekçesi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karar düzeltme talebine ilişkin başvuruda bulunduğuna dair belge getirmek üzere kendisine tarihine kadar süre verilmesine, dosyanın belirtilen tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yeniden gündeme alınmasına, Çocuk Koruma Kanunu'na göre Ankara ilinde oluşturulacak koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesine ilişkin il koordinasyon kurulunda Baromuzu temsilen Yönetim Kurulu üyemiz Yazıcıoğlu'nun görevlendirilmesine,

2 İlkay YARGITAY 1. BAŞKANLIĞI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Yargıtay onama kararlarının "Başkanlar Kurulu Kararı" olduğu gerekçesiyle avukatlara verilmemesine yönelik Yargıtay 19.Hukuk Dairesi uygulamasının iptali ile ilgili olarak Baromuzca yapılan başvuru doğrultusunda, Yargıtay Birinci Başkanlığı'ndan alınan cevap yazısının Baromuz mensubu avukatlara ve stajyer avukatlara hizmet verecek bir işyeri hekimi görevlendirilmesi talepli başvurumuza istinaden Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'ndan alınan cevap yazısının TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'nun çalışmalarının duyurulması Yargıtay yazısı hakkında değerlendirme yapılarak, Yargıtay'da dosya postaya verildiğinde UYAP üzerinde Yargıtay ilamının avukatların erişime açılması ile ilgili Yargıtay Genel liği ile yapılan görüşmenin sonucunun ve uygulama değişikliğinin takibine, Türkiye Barolar Birliği kararı doğrultusunda işlem yapılmak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, amacıyla, Baromuz mensupları ile fon arasında irtibat sağlayacak bir Türkiye Barolar Birliği kararı doğrultusunda işlem yapılmak üzere personel görevlendirilmesi talepli Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, yazımız doğrultusunda, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'ndan alınan cevap yazısının

3 İlkay AV. KAYA YELEK ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI 8 SERDAL SEVDİ 9 RESEN ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ AV. MEHMET BAŞBUĞA Mersin Barosu üyesi Av... ve Av....'nin başvurusuna istinaden, Yönetim Kurulumuzun tarihli kararı doğrultusunda Avukat Hakları Merkezi tarafından sunulan görüşün Altındağ Kaymakamlığı'nın, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti için görevlendirme talep eden yazısının Tüm Avukat Çalışanları Derneği adına avukat katiplerinin sorunlarını bildiren yazısının İcra Mahkemelerinde Avukatların kullanımı için koltuk alınması hususunun görüşülmesi. 4. Çocuk Mahkemesi Hakimliği'nin, yeni kurulan mahkemelerinin duruşma salonunda avukatların kullanımına sunulmak üzere koltuk talep eden yazısının Avukat Hakları Merkezi'nden bir üyenin duruşmaları takip için görevlendirilmesine, üyenin Avukat Kaya Yelek tarafından tespit edilmesine, tespit edilecek üyenin yol ve konaklama giderlerinin Baromuz tarafından karşılanmasına, Sayman Akdeniz'e yetki verilmesine, Altındağ Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti üyemizin istifa ettiği anlaşılmakla, ilk üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere bu heyetteki Baromuz asil üyeliğine Av. Berrin Yaşin Altınel'in (Baro Sicil : 15378) atanmasına, atama kararının Altındağ Kaymakamlığı'na ve ilgili avukata tebliğine, Başvuru konusunda çalışma yapmak ve Yönetim Kurulu'na rapor sunmak üzere Cabbar'a görev verilmesine, Mahkemelerdeki ihtiyacı tespit etmek, gerektiğinde alım yapmak üzere Baro Müdürü Erhan Fırıncı'ya yetki verilmesine, Mahkemelerdeki ihtiyacı tespit etmek, gerektiğinde alım yapmak üzere Baro Müdürü Erhan Fırıncı'ya yetki verilmesine, Baromuz vasi kütüğünde görev alma Talebin kabulüne, Baromuz vasi kütüğüne isminin eklenmesine, talepli dilekçesinin

4 İlkay Adli Yardım Merkezi Üyeleri için Adli Yardım Merkezi Üyelerine yönelik tarihinde tüm kurul tarihinde eğitim çalışması üyelerinin katımı ile kurul içi eğitim düzenlenmesine, eğitimin Türkiye AV. SADIK ONUR GELBAL yapılması talepli dilekçesinin Barolar Birliği Litai Otel'de yapılmasına, eğitimin koordinasyonu konusunda Korkmaz'a, mali konularda Akdeniz'e yetki verilmesine, Baromuz mensubu avukatların vize Baromuz mensubu avukatların vize işlemlerini yürütme ve 13 RESEN işlemlerini takip edecek firma sonuçlandırma hizmeti için teklif alınarak değerlendirme yapılmak üzere belirlenmesi hususunun görüşülmesi Candoğan ve Akdeniz'e yetki verilmesine, AV TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ Bir dönem sigortalı olarak yanlarında çalışmakta olduğu Av... ve Av... hakkındaki dilekçesinin 1. Tüketici Mahkemesi Hakimliği'nin, duruşma salonu içerisinde cep telefonu ile konuşan avukatlar hakkındaki yazısının Avukatlık Kanunu'nun 95/5. maddesi gereğince meslektaşlar arasında aracılık etmek ve ara bulmak üzere tarafları çağırıp görüşme yapmak ve sonucu hakkında Yönetim Kurulu na bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Güleç Uçakhan'ın görevlendirilmesine, Konuyla ilgili olarak Avukat Hakları Merkezi'ne ulaşmış bir başvuru olup olmadığının tespiti ve Avukat Hakları Merkezi'nin konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra evrakın yeniden Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alınmasına,

5 İlkay AV. NİHAD KARSLI ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ÇANKAYA ŞUBESİ NAZLI PINAR YERİN Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,... Esas sayısı ile yürütülmekte olan kovuşturmalarında mevcut delillerin toplanması amacıyla yapmış oldukları başvuruya Google Türkiye A.Ş. tarafından yanıt verilmediğini bildiren yazıları doğrultusunda Baromuz Bilişim Hukuku Kurulu'ndan alınan görüşün Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi'nin, günü düzenlenecek olan genel kurulları için ABEM konferans salonunun ücretsiz tahsisini talep eden yazısının Daha önce ABEM sanat galerisinin tarafına tahsis edilmiş olması ve ücretinin ödenmesine rağmen, yaşanan toplumsal olaylar sebebiyle sergisini gerçekleştirememiş olmasından ötürü Şubat 2014 tarihleri arasında sanat galerisinin yeniden tahsisini talep eden dilekçesinin Bilişim Hukuku Kurulu adına Av. Nihad Karslı tarafından gönderilen tarihli raporun Disiplin Kurulu Başkanlığı'na iletilmesine, Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi 'nce, günü düzenlenecek olan genel kurul için, tarihin pazar gününe gelecek olması da göz önüne alınarak, personel istihdamı ve genel kurulun kayıt altında da alınacağı göz önünde bulundurularak günlük 500,00.TL+KDV bedel ile salonun tahsisine, sözleşme imzalanması hususunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesine, Nazlı Pınar Yerin'in yaşanan toplumsal olaylar sebebiyle sergisinin gerçekleştirememiş olmasından ötürü Şubat 2014 tarihleri arasında ABEM sanat galerisinin, Yönetim Kurulumuzun daha önce tahsise ilişkin verdiği karar çerçevesinde, aynı şartlar dahilinde tahsisine, eser seçimi konusunda Güleç Uçakhan'a, sözleşme imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,

6 İlkay GÜLFİYE ERTÜRK ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI OYAK İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ Düzenlemeyi planladığı resim sergisi için tarihleri arasında ABEM sanat galerisinin tahsisini talep eden dilekçesinin Adana Barosu Başkanlığı'nın, Ocak 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kurtuluş Kupası hakkındaki yazısının Baromuz İktisadi İşletmesinde görev yapmakta iken, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılmış olup; yeniden Baromuz bünyesinde çalışma talebini içeren dilekçesinin Oyak İş Merkezi Yöneticiliği'nin, yıl içerisinde demirbaşlarda yapılan tamir ve bakım işlerinden kat maliklerinin payına düşen masrafları bildiren yazısının tarihleri arasında ABEM sanat galerisinin günlük 50,00.TL.+KDV bedel ve Baromuzca seçilecek bir adet eser karşılığında Gülfiye Ertürk'e tahsisine, eser seçimi konusunda Güleç Uçakhan'a, sözleşme imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Konuya ilişkin olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek üzere Av. Metin İlkay Çimen'e yetki ve görev verilmesine, Talebin değerlendirilmesine ilişkin olarak İlkay Çimen ve Yazıcıoğlu'na görev verilmesine, Oyak İş Merkezi Yöneticiliği'nin tarihli yazısı doğrultusunda toplam 1.413,00.TL'nin ödenmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,

7 İlkay AV. DR. MEHMET SAVAŞ ÖZDAĞ 25 RESEN 26 AV. GÖKHAN Baromuz levhasına yeniden yazılmak üzere yapmış olduğu başvurudan vazgeçmiş olması nedeniyle, ödemiş olduğu giriş keseneği, aidat ve kimlik ücretlerine ilişkin bedellerin tarafına iadesini talep eden dilekçesinin Yasa İzleme Enstitüsü'nün, tarihlerinde düzenlemeyi planladıkları "Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının; Ceza, İdare, Tazminat ve Disiplin Hukuku Yönünden Sonuçları" konulu panele ilişkin taleplerini içeren dilekçesinin Baromuz mensubu kıdemli avukatlara yönelik "Üstatlara Saygı" isimli etkinliğin düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru konusunda periyodik yayın çıkartılması hususunun görüşülmesi. Var ise iadesi gereken miktarın hesaplanarak ödenmesi hususunda Sayman Akdeniz'e yetki verilmesine, Yasa İzleme Enstitüsü'nce, tarihinde düzenlenecek olan "Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının; Ceza, İdare, Tazminat ve Disiplin Hukuku Yönünden Sonuçları" konulu panel için ABEM konferans salonunun ücretsiz olarak tahsisine, etkinliğin koordinasyonu hususunda Güleç Uçakhan'a, etkinliğe ilişkin masraflar konusunda Sayman Akdeniz'e yetki verilmesine, Baromuz mensubu kıdemli avukatlara yönelik "Üstatlara Saygı" isimli etkinliğin düzenlenmesine, daha önceki uygulamalar da dikkate alınarak etkinlik konusunda Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Yerel süreli yayın olarak dört ayda bir yayınlanmak üzere Bireysel Başvuru Dergisi'nin hazırlanmasına, derginin ilk sayısının adet olarak basılmasına, derginin imtiyaz sahibinin Ankara Barosu Başkanı Aksoy, derginin yazı işleri müdürünün Candoğan olarak belirlenmesine, mali konularda Sayman Akdeniz'e yetki verilmesine, Basın Savcılığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

8 İlkay 27 RESEN 28 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 29 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 30 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ tarihinde, ABEM konferans salonunda, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Mithat Ceran'ın katılacağı Borçlar Kanunu'nda Kira konulu konferans düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. Baromuz ve Vakıf Emeklilik A.Ş. arasında imzalanacak olan Grup Ferdi Kaza Sigorta Sözleşmesi hakkında Hukuk Müşavirliği raporunun Adli Yardım Taahhütnamesini ihlal ettiği gerekçesi ile hakkında taahhütname işletilmesine karar verilen Adli Yardım İstemcisi F.Ö. tarafından yapılan itiraz hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun Adli Yardım Merkezi gönüllü avukatlar listesinden kesin olarak çıkartılmasına karar verilen Av... hakkında disiplin işlemleri yönünden değerlendirme yapılması hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun incelenmesi tarihinde, ABEM konferans salonunda, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Mithat Ceran'ın katılımıyla Borçlar Kanunu'nda Kira konulu konferansın düzenlenmesine, etkinliğin koordinasyonuna ilişkin olarak Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Baromuz tarafından talep edilen ek teminatların Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından kabul edilmemesi sebebiyle, konu ile ilgili olarak farklı firmalardan teklif toplanması ve değerlendirilmesi hususunda Güleç Uçakhan ve Akdeniz'e yetki verilmesine, Hukuk Müşavirliği raporu doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi F.Ö. tarafından yapılan itirazın reddine, hakkında adli yardım taahhütnamesinin işletilmesine, Hukuk Müşavirliği raporu doğrultusunda, Av.... hakkında Re'sen disiplin soruşturması açılmasına,

9 İlkay 31 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 32 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 33 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 34 ADLİ YARDIM Adli yardım Taahhütnamesini ihlal ettiği gerekçesi ile hakkında taahhütname işletilmesine karar verilen Adli Yardım İstemcisi S.K. tarafından yapılan itiraz hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun Adli yardım Taahhütnamesini ihlal ettiği gerekçesi ile hakkında taahhütname işletilmesine karar verilen Adli yardım İstemcisi K.Ö.D.'in avukatı tarafından yapılan itiraz hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun Adli Yardım istemcisi N.S. ile yeni bir taahhütname yapılması hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun Adli Yardım Merkezinin 2013/2289 sayılı dosyasında talepçi B.C. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi Hukuk Müşavirliği raporu doğrultusunda Adli Yardım İstemcisi S.K. tarafından yapılan itirazın reddine, talepçi hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, Hukuk Müşavirliği raporu doğrultusunda Adli Yardım İstemcisi K.Ö.D.'in avukat Av.. tarafından yapılan itirazın kabulü ile istemci hakkında verilen fon payı kesintisi kararının kaldırılmasına, Hukuk Müşavirliği raporu doğrultusunda, Adli Yardım istemcisi N.S. ile bir önceki taahhütnameye göre maddi kayıp olmaksızın taahhütname gereğince işletilen ücretin 9 eşit taksitte tahsiline yönelik olarak yeni bir taahhütname yapılmasına, Adli Yardım Merkezinin 2013/2289 sayılı dosyasında talepçi B.C. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi hususunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,

10 İlkay 35 ADLİ YARDIM 36 ADLİ YARDIM 37 ADLİ YARDIM 38 ADLİ YARDIM 39 ADLİ YARDIM ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ Adli Yardım Merkezinin 2013/236 sayılı dosyasında talepçi A.Y. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2012/993 sayılı dosyasında talepçi F.T. 'ın Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2013/236 sayılı dosyasında talepçi A.Y. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi hususunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine, Adli Yardım Merkezinin 2012/993 sayılı dosyasında talepçi F.T.'ın Adli Yardım Kurulu kararına itirazının istişaren reddine, Adli Yardım Merkezinin 2013/2639 Adli Yardım Merkezinin 2013/2639 sayılı dosyasında talepçi M.K.'ün sayılı dosyasında talepçi M.K.'ün Adli Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan Yardım Kurulu kararına itirazı istişaren reddine, hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2013/2636 Adli Yardım Merkezinin 2013/2636 sayılı dosyasında talepçi Ö.T.'in sayılı dosyasında talepçi Ö.T.'in Adli Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan Yardım Kurulu kararına itirazı istişaren reddine, hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2013/1148 sayılı dosyasında görevlendirilen Av.... ün Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi Avukat... 'in Avukat... hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi... 'nun Avukat... hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2013/1148 sayılı dosyasında görevlendirilen Av.... 'ün Adli Yardım Kurulu kararına itirazının reddi ile yönergenin 36/5. maddesi uyarınca sistemden üç ay süre ile çıkartılmasına, Avukat... hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Av.... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,

11 İlkay ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ... 'nın Avukat... Av.... hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ... 'ün Avukat... Av.... hakkında disiplin soruşturması açılmasına, İşl MUHASEBE 46 MUHASEBE 47 MUHASEBE hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi... 'in Avukat... hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi Mobitel San. Tic. Ltd. Şti.'nin, günlü, seri numaralı, Ankara Barosu Gölbaşı Sosyal Tesisleri Digitürk aboneliği karşılığı KDV dahil 7.660,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 4 Tek Bilişim Yazılım Bilgisayar'ın günlü, seri numaralı 4 adet projeksiyon karşılığı KDV dahil 4.165,94.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. ( Şimşek görüşme ve oylamaya katılmadı) Av.... hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Mobitel San. Tic. Ltd. Şti.'nin, günlü, seri numaralı, Ankara Barosu Gölbaşı Sosyal Tesisleri Digitürk aboneliği karşılığı KDV dahil 7.660,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesine, 4 Tek Bilişim Yazılım Bilgisayar'ın günlü, seri numaralı 4 adet projeksiyon karşılığı KDV dahil 4.165,94.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesine, Prestij Zemin Market San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, tarihli, Prestij Zemin Market San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, tarihli, seri numaralı, ABEM binasında seri numaralı, ABEM binasında kullanılan halıların yenilenmesi kullanılan halıların yenilenmesi karşılığı KDV dahil 4.590,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, karşılığı KDV dahil 4.590,00.TL ödeme konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesine, tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi

12 İlkay 48 MUHASEBE 49 MUHASEBE Pilotek Bilgisayar Tic. ve San. AŞ.'nin, günlü, seri numaralı, 3 adet bilgisayar karşılığı KDV dahil 3.886,92.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. Pilotek Bilgisayar Tic. ve San. AŞ.'nin, günlü, seri numaralı, 3 adet bilgisayar karşılığı KDV dahil 3.886,92.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. Pilotek Bilgisayar Tic. ve San. AŞ.'nin, günlü, seri numaralı, 3 adet bilgisayar karşılığı KDV dahil 3.886,92.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesine, Pilotek Bilgisayar Tic. ve San. AŞ.'nin, günlü, seri numaralı, 3 adet bilgisayar karşılığı KDV dahil 3.886,92.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesine, ARCS Ofset Matbaacılık'ın, günlü, seri numaralı, 1000'er adet AİHM'ye ARCS Ofset Matbaacılık'ın, günlü, seri numaralı, 50 MUHASEBE Bireysel Başvuru ve İdari Yargı 1000'er adet AİHM'ye Bireysel Başvuru ve İdari Yargı Sempozyumu Sempozyumu kitabı basımı karşılığı kitabı basımı karşılığı KDV dahil 5.232,00.TL tutarındaki faturasının KDV dahil 5.232,00.TL tutarındaki ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesine, faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi SÜREYYA EMRE IRMAK Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, HAKAN SEZGİN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, YASEMİN AŞLAR Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, MEHMET KİS Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,

13 İlkay ANTALYA BAROSU'nun Nakil Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Antalya Barosu'na PELİN ÇAKMAK HAKAN ALTUNTAŞ EMRE ERGİN CANER YÜCESAN HALE ÖZTÜRK NİLÜFER HÜRRİYET AYDEMİR SELÇUK ÇELİK DENİZ ŞENSOY ABİDİN ORHUN KUZUGÜDEN BURCU YÜKSEL RİDADE TUBA AYALP ŞÜKRÜ BAYBAŞ suretiyle Levha'ya yazma kararı ERZİNCAN BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı KAHRAMANMARAŞ BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Erzincan Barosu'na gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Kahramanmaraş Barosu'na gönderilmesine, GİRESUN BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Giresun Barosu'na gönderilmesine, ADANA BAROSU'nun Nakil Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Adana Barosu'na suretiyle Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, KARS BAROSU'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Kars Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, İSTANBUL BAROSU'nun Nakil Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na suretiyle Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, İSTANBUL BAROSU'nun Nakil Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na suretiyle Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz

14 İlkay İLKER BİNGÖL LEYLA BAĞCIL TURAN UĞUR SELEN ÇOLPAN MUSTAFA AKSARAYLI Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, ORHAN ÇETİN VOLKAN SAMADİ Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, EYLÜL ECEM ZAL RAGIB ÇAKMAK ECEM ALTUN İNCİ Ünal FATİME AKKAŞ ŞAYAN ZELAL BİNGÖL

15 İlkay SONGÜL AYŞEAKYURT Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, ÇAĞRI SERİN SEREN GERMELİ ESMA NUR BUÇAK GÜLAY YILMAZ Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, SEÇİL YALÇIN IŞIL SELEN DENEMEÇ SÜMEYYE, KONYA SÜMEYYE BAROSU'ndan naklen Baromuz staj Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz listesine yazılma talebi Bağdaşmazlık sebebiyle yaptığı stajın Konunun incelenerek, rapor sunmak üzere Şimşek'in iptali, adının staj listesinden silinmesi görevlendirilmesine, talebi MELİKE AKMAN, MELİKE AKMAN Eski: FATMA ÖZEL (9359), İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin Yeni: MUHARREM ŞENTÜRK kabulüne, (14762) ÖZGE YALDIRGAN Baro Levhası'na Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz MUSA TOPRAK Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,

16 İlkay ŞULE YENİGÜN İSTANBUL BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz NURSELİN UZMAN BURSA BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz SEYFEDDİN SÜMER Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile hakkında mazbata düzenlenmesine, OSMAN PEDİZ Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi Talebin kabulü ile hakkında mazbata düzenlenmesine, İLKNUR CİVELEKOĞLU Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile hakkında mazbata düzenlenmesine, BURÇİN BAYRAK Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin kabulü ile hakkında mazbata düzenlenmesine, Av.... Av.... Av.... RE'SEN (... ) Av Av Av.... talebinin görüşülmesi. 2013/Ş.32 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.116 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.130 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.166 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av.... ve Av.... haklarında tüm iddialarla ilgili olarak ayrı ayrı disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,

17 İlkay Gelincik Projesi kapsamında Koza (Şönim) de görev alan rehber 102 AV. HİLAL Av.... RE'SEN (...) Av Av Av.... RE'SEN(...)VK. AV.... Av.... Gelincik Projesi kapsamında Koza (Şönim) de görev alan rehber avukatların Gelincik Merkezi Gönüllü Avukatı olarak atanmaları hususunun görüşülmesi 2013/Ş.270 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.300 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.422 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.424 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.426 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi avukatlardan Tomruk (Baro Sicil : 10446), Av. Berrin Akyol, (Baro Sicil:10767 ) Av. Buket Yaltı Korkmaz (Baro Sicil : 17738), Av. Ayşe Döver (Baro Sicil : 18465), Av. Ceren Tülin Aydın (Baro Sicil : 19738), Av. Nadide Topgül (Baro Sicil : ), Av. Buket Eygi (Baro Sicil : 21648) ve Av. Aydan Yiğit'in (Baro Sicil : 21948) Gelincik Merkezi Gönüllü Avukatı olarak atanmalarına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun... Esas,... Karar ve... tarihli bozma kararı uyarınca, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun... Esas,... Karar sayılı... tarihli kararı uyarınca şikayetli hakkında 1136 sayılı Yasanın 34. ve 134. maddeleri ile Avukatlık Meslek Kuralları'nın 3., 4., ve 43. maddelerine göre değerlendirme yapılmak üzere Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun... Esas,... Karar ve... tarihli bozma kararı uyarınca, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,

18 İlkay Re'sen Av Av AV. BENGÜ DİDEM ÖZÜYILMAZ 111 HAVACILIK HUKUKU KURULU 2013/Ş.442 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.444 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti üyeliğinden istifasının görüşülmesi Havacılık Hukuku Kurulu nun tarihinde yapılan seçimli toplantısı neticesinde belirlenen kurul divanına ilişkin tutanağın değerlendirilmesi Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun...Esas,... Karar ve... tarihli bozma kararı uyarınca, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun...Esas,... Karar ve... tarihli bozma kararı uyarınca, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nde Baromuzu temsilen daha önce görevlendirilen Av. Bengü Didem Özüyılmaz'ın istifa ettiği anlaşılmakla, kalan görev süresini tamamlamak üzere Baromuzu temsilen heyet asil üyeliğine Av. Emine Bilge Akkayagil'in (Baro Sicil:13234) atanmasına, kararın Keçiören Kaymakamlığı na ve ilgili avukata tebliğine, Havacılık Hukuku Kurulu nun tarihinde yapılan seçimli toplantısı neticesinde ; Kurul Başkanlığı na sicil sayılı Av. Çağlar Altun un Kurul Başkan Yardımcılığı na sicil sayılı Av. Maviye Çiftçi Gökçe ve Stj. Av. Alp Kaya nın, Kurul Yazmanlığı na Stj. Av. Selcen Bayün ün, Kurul Saymanlığı na Sicil sayılı Av.Onur Can Özçelik in seçiminin onaylanmasına, Havacılık Hukuku Kurulu üyelerinin ve Divanının web sayfasında ilanına,

19 İlkay 112 AV AV. SAMİ SAYGIN 114 RESEN 115 DENETLEME KURULU 116 AV. ÖZGÜN TBB SYDF Müdürlüğü nden sürekli işgöremezlik yardımı alabilmek için yapmış olduğu başvuru ile ilgili olarak alınan... gün ve... sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, yapılan tespit doğrultusunda TBB SYDF nezdinde başvuruda bulunulması hususunun görüşülmesi tarihli Yönetim Kurulu toplantısına katılamayacağına ilişkin mazeretinin değerlendirilmesi...olarak iktsadi işletme bünyesinde istihdam edilen...'nun durumunun değerlendirilmesi Ankara Barosu Denetleme Kurulu'nun 2013/5 sayılı raporunun değerlendirilmesi Genç Avukatlar Kurulu'nun tarihli dilekçesinin görüşülmesi Yönetim Kurulumuzun... gün ve... sayılı kararı doğrultusunda Şimşek ve Candoğan ın tespitlerine istinaden, Av.... ın sürekli iş göremezlik yardımı alabilmesi için TBB SYDF nezdinde başvuruda bulunulmasına, Mazeretin kabulüne,...olarak iktsadi işletme bünyesinde istihdam edilen, tarihinden itibaren 2 aylık deneme süresi içerisinde çalışmakta olan...'nun iş akdinin imzalanmış olan hizmet sözleşmesine istinaden, deneme süresinin bitimine müteakip olarak ihbarsız ve tazminatsız olarak feshine, Bilgi edinildi, Talebin kabulü ile, koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Şimşek'in koordinasyonunda Kurul Başkanı Av. Onur Kılıç ile Kurul Üyesi Av. Gökçen Karagöz'e görev ve yetki verilmesine,

20 İlkay 117 AV RESEN Av....'nun Baromuz kayıtlarındaki büro adresinde bulunmamasına ilişkin tutanak ve Av...'in... tarih,... gelen evrak sayılı dilekçesinin görüşülmesi 05 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının Yıldönümü nedeniyle Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenecek olan etkinliğin görüşülmesi Av.... in... tarih,... gelen evrak sayılı dilekçesinde Av....'nun... adresinde bulunmadığını, bu adresin Av....'in bürosu olduğunu belirtmiştir. Baromuz tarafından düzenlenen tarihli tutanakta da... adresinde Av....'nun bulunmadığı, bu adreste sadece Av....'e ait tabelanın bulunduğu ve bu adresin Av.... tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenlerle, Baromuz kayıtlarındaki büro adresinden ayrıldığı ve yeni adres bildirmediği anlaşılan Av....'nun Avukatlık Kanunu'nun 43. ve 72/c maddeleri uyarınca Baromuz levhasından silinmesine, 05 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının Yıldönümü nedeniyle Kadın Hakları Merkezi tarafından basın açıklaması yapılmasına, kadınla ilgili hukuki düzenlemeler konulu imza kampanyasının Yüksel Caddesi'nde düzenlenmesine, imza kampanyasına ilişkin gerekli izinlerin alınması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,

21 İlkay 119 MUHASEBE 120 MUHASEBE 121 MUHASEBE 122 MUHASEBE 123 MUHASEBE MYSYS Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin günlü, seri numaralı, ,44.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi CMK vadeli mevduatına ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi Ankara Barosu Dergisi'nin 2013/4 sayısının basımına ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi Hotel Midi'nin gün ve seri numaralı, 4.200,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi Baro kütüphanesine alınacak kitaplara ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi MYSYS Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin günlü, seri numaralı, ,44.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödemenin ilgili firma tarafından sistemdeki tüm eksikliklerin giderilmesi ve programın eksiksiz çalışır hale getirilmesini müteakip tanzim olunacak tutanaktan sonra yapılmasına, bilgisayar programının ve donanımının eksiksiz ve tam olarak çalıştığına dair tutulacak bu tutanağın Erhan Fırıncı, Cafer Özçelik, Musa İmdat, Eren Aydın ve ilgili firma temsilcisi tarafından tanzim ve imza edilmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesine, CMK vadeli mevduatının en yüksek faizi veren Finansbank Esat Şubesi'nde 32 gün vadeli olarak %8,90 faizle bağlanmasına, Her ne kadar Baromuz Yönetim Kurulu'nun gün ve 57/113 sayılı kararı ile Ankara Barosu Dergisi'nin 2013/4 sayısından 2500 adet basılmasına karar verilmiş ise de, görülen lüzum ve ihtiyaç üzerine 2000 adet baro dergisi için toplanan teklifler doğrultusunda, en uygun teklifi veren ARCS Ofset Matbaacılık Basım Yayın Dağ. firmasına 4.100,00.TL+KDV bedel karşılığında basım işinin yaptırılmasına, Hotel Midi'nin gün ve seri numaralı, 4.200,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesine, Baromuz kütüphanesinin ihtiyacı olan yayınların 6.915,00.TL+KDV bedel ile en uygun teklifi veren Yetkin Basım Yayın ve Dağ. A.Ş.'den alınmasına,

22 İlkay 124 MUHASEBE Baromuz etkinliklerine ilişkin görüntülerin çoğaltılmasının sağlanabilmesi için DVD alımına ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi En uygun teklifi veren Rota Pazarlama ve Ticaret'ten toplam 3.102,00.TL+KDV bedel ile adet DVD alınmasına, OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. Esas sayılı dosyalarına ulaşan Av.. hakkında verilen. Ceza Mahkemesi'nin. gün ve. Esas,. Karar sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV. Dosyasının incelenmesi ve gerekli işlemlerin düşünülmesi. Av. 'na yapılan tebligatın iade dönmesi nedeniyle, Mernis'ten edinilen adrese yeniden tebligat

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'un büro adresinde..'a ilişkin olarak Ankara..Asliye Ceza ve Baro levhasında kayıtlı Mahkemesi'nin 15.04.2014 tarih,.. gelen evrak sayılı telefonları aranarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 2 AV.... AV.... Baromuz kayıtlarındaki adreslerine ulaşılamaması sebebiyle, hakkında yapılacak işlemlerin ve sicil dosyasının değerlendirilmesi. Av....'na

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV... Dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. Avukat..in 1999 yılı 1. taksitten itibaren, 2014 yılı 1. taksite kadar aradaki hiçbir Baro keseneğini ödemediği,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'nın; Baromuz Yönetim Kurulu'nun 20.08.2008 tarih ve 99/14 sayılı, Baro levhasına yazılma ve ruhsatname düzenlenmesi talebinin reddi 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 02.04.2009 tarihinde. Noteri olarak göreve başlamış olması sebebiyle, Baromuz levhasındaki kaydının 02.04.2009 tarihi itibariyle silinmesi talepli dilekçesinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT ORHAN Baro levhasının albüm olarak basımına ilişkin hazırlanan prova Bilgi edinildi, baskısının incelenmesi. 2 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... günlü,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 41195 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI 2 UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, Av.. hakkında. gün ve. E. sayılı karar ile verilen

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin gün, Esas ve kararı sayılı kararı ve Yargıtay Ceza Dairesi'nin gün, Esas ve Karar sayılı kararı doğrultusunda lık Kanunu'nun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32840.. Baromuz levhasına yeniden yazılma isteminin görüşülmesi. 2 33133 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, 2013/.. esas sayılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 RESEN 10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek anma etkinliklerinin görüşülmesi. 2 37556 AV. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın.. E. sayılı dosyalarında bulunan, ilgili

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,. ve hakkında Meslek Kuralları'nın 27/2. maddesi uyarınca işlem

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 45978 ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI 2 ANKARA MAHKEMESİ 3 ANKARA MAHKEMESİ 4 45499 SONER TAŞLITEPE Adana Barosu Başkanlığı'nın, 15-16 Şubat 2014 tarihlerinde CMK Eğitimi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1...... İLGİLİ 2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU KARAR ÖZETİ Bartın Barosu eski üyesi Her ne kadar Bartın Barosu eski üyesi.'nin sabıka...'nin Baromuz kaydında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... Staj döneminde çalıştığı anlaşıldığından almış olduğu ücretin üç katını ödemesi hususunun görüşülmesi. 2 AV....... vekili Av.... tarafından,... İcra Müdürlüğü'nün...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV..... vekili.. tarafından, Avukat.. hakkında... İcra Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde alınan Borç Ödemekten Aciz Belgesinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 STJ. AV... 2 STJ. AV... 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ KONU A.Ş.'de çalışmakta olması sebebiyle, Baromuz staj listesinden silinme ihtimaline binaen 28.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 59039 İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 AVUKAT AHMET İYİMAYA 3 AVUKAT. KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, sigorta aracılık hizmetleri yapan firmaların 1136 Sayılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın... Esas sayılı dosyalarına ulaşan, Av.... hakkında verilen Ankara... Mahkemesi'nin... günlü... Esas ve... Karar

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Orhan Gökhan SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesinin yapılmasının temini ile gereğinin takdiri hususunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ Av.. 'nun Baromuza büro adresi olarak bildirdiği adreste tutulan Konunun incelenerek çözümlenmesi için Cabbar'a 1 AV.. tutanağın ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından sivil toplum kuruluşları ile ülke gündemindeki yeni anayasa yapılması konusuna ilişkin yapılan ön görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.11.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 24099 HÜMMET ERCAN İktisadi İşletme Personeli Hümmet Ercan'ın sürdürmekte olduğu görevinden ayrılma talebini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 23787 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,.. nın Baromuz levhasına yeniden yazılmasına ilişkin 04.04.2014 gün ve..

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği'nin 24.06.2014 tarihli yazısı ve ekinde bulunan.. tarafından verilen dilekçe ile Ankara... Noterliği'nin..

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT. 'nun, Baromuz Disiplin Kurulu'nun gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile hakkında verilen, 01.04.2014-01.07.2014 tarihleri arasında infaz edilecek olan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye IRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 AV.... Ankara... İdare Mahkemesi'nin,... TBB Disiplin Kurulu'nun... gün ve... E.... K. sayılı 3 ay süre ile hakkında... esasına kayıtlı davanın işten çıkarma cezasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... 'ın,... Elektrikli Ev Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu ı olduğunu belirten... tarih ve... sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin... sayfasının ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT 1136 sayılı lık Kanunu'nun Gökhan Candoğan tarafından yapılan inceleme sonucunda 72/d maddesi doğrultusunda Baromuz oluşturulan görüşe dayalı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AVUKAT.., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak hakkında verilen. tarih ve. sayılı Yönetim Kurulu kararına itirazını içeren dilekçesinin 2 AVUKAT..'ın, halen yedek

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 45409 Merhum Av. vefat etmiş olması sebebiyle, yargılanmakta olan oğlu 'ün devam 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 42. madde hükmü ve talep etmekte olan Ankara

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU Baromuz üyesi Av....'den alınan, kamu avukatlarına uygulanan kesenek indirimi hakkındaki dilekçesi doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4503 27/11/2012 4504 Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar'ın 21.11.2012 tarih 25621 gelen evrak sayılı, serbest çalışan avukatların gelirleriyle ilgili hazırlamak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 41804 AV. HİLAL Ankara Barosu Saymanlığı'ndan, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Gelincik Merkezi Başkanlığı'ndan istifa ettiğini bildiren dilekçelerinin değerlendirilmesi.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1......... İLGİLİ KONU..., Baromuzdan staj bitim belgesi alan... stajını usulsüz olarak yaptığı ve ruhsatname almamış olmasına rağmen avukat ünvanı kullandığını bildiren ihbarının 2 HUKUK

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 9936 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Av. Firdevs Kocaman vekili Av. Metin Alp'ten alınan, avukatlık bürosunda sigara denetimi yapılarak tutanak düzenlenmesi ve para cezası tanzim edilmesi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 27924 AV. MEHMET SENA KAPU Vekil olarak görev yaptığı Ankara Hukuk Mahkemesi'nin, E.sayılı davasında Yargıtay. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin Konu CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: Karar CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: 1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G.,Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 72073 BİLİRKİŞİLER HAKEMLER VE ARABULUCULAR DERNEĞİ KONU Bilirkişiler Hakemler ve Arabulucular Derneği lığı'nın 11.11.2016 günü yapacakları panel için saat 14.00'den itibaren

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 22325 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuzdan staj bitim belgesi alan... "avukatlık" unvanına ilişkin ihbar doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. 2

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 27542 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 2 27352 ELMADAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 3 27055 İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65984 AV.. lık Kanunu 5/g ve 72/a maddelerine aykırı durumu sebebiyle Tüm dosya münderecatının incelenerek Yönetim Kurulu'na rapor 25.05.2016 tarihli Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 21445 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın,...yeniden baro levhasına yazılma talebinin reddi kararına karşı yapılan itirazın reddine

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Üniversitesi Hukuk Müşavirliği'nin, Av.... ve Av.... 01.04.2013 tarihinden itibaren üniversitelerinin Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı'nda öğretim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32269 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 32518 BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI 3 32482 SULH CEZA MAHKEMESİ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, 2013/67

Detaylı

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuz eski üyesi... nın 24.06.2014 tarihli, Baromuz levhasına yeniden hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun KARAR ÖZETİ Baromuz eski üyesi...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 38402 TÜRAVAK Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın, Türavak Sigorta Aracılık Hizmetleri İktisadi İşletmeleri tarafından sunulan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 67382 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığı'nın Av. hakkında daha önce verilen. gün ve.. Esas,.. Karar sayılı altı ay süre ile işten çıkarma cezasının, TBB Disiplin

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 43127 JÜLİDE BORAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, 2 42945 NURSELİ ARSLAN Baro Levhası'ndan silinme istemi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65547 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığımın. hakkında 06.05.2016 gün ve.. Esas sayılı karar ile lık Yasası'nın 134 ve 135/5. İlgilinin halen Baromuz

Detaylı

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuz eski üyesi alınan, Baromuz levhasına yeniden kaydının yapılmasına ilişkin 21.06.2016 tarihli dilekçe hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 13779 AYSEL YILMAZ Aysel Yılmaz'ın, merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmekte olan davasının takibi için Baromuzdan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 BARIŞ AKBAY ERDİNÇ YILMAZ KONU Baromuza ait, Barokart okuyucu KGS cihazlarının çalışmaması sebepleri hakkında bilgi veren 16.06.2015 tarihli, Baromuz teknik servisi tarafından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 AV.... 2 AV.... İLGİLİ KONU Av...., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca verilen...2015 tarih ve.../1 nolu karara ilişkin Türkiye Barolar Birliği lığı'na

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 1 AV.... Dosyasının incelenmesi, gereğinin Muhakkik Raporu doğrultusunda, lık Yasası 5/a ve 72. madde düşünülmesi 2... 04.02.2015 gün 23/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince vermiş olduğu yazılı savunmasının,

Detaylı

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 KASI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 KASI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 KASI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Staj sicil sayılı... stajının ABEM... Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün bölümünün devamsızlık nedeniyle... (... ) devamsızlık nedeniyle... (...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... tarih ve... Esas,... Karar sayılı kararı doğrultusunda hakkında yapılacak işlemler sebebiyle dosyasının ve ilgili tarafından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... Av...., Baromuz levhasına yeniden yazılma başvurusu esnasında lık Kanunu'nun 72/2 maddesi uyarınca kendisinden tahsil edilen 2.946,00.TL. bedelin iadesi istemiyle

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 63888 AV... İLGİLİ KONU. Barosu Üyesi iken Baromuz levhasına naklen yazılan Av. hakkında alınan Türkiye Barolar Birliği yazısı doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... Disiplin Kurulu lığı'nın, Av.... hakkında verilen... gün ve... Esas,... Karar sayılı kararla verilen meslekten çıkarma cezasının, Türkiye Barolar Birliği Disiplin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... lık Kanunu'nun 72/c maddesi doğrultusunda hakkında işlem yapılmasına binaen, Av....sicil dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 2... TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Detaylı

YÖNETIM KURULU 10 ARALI K 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 10 ARALI K 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 10 ARALI K 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 56816 AV.... Av.... askerlik yaptığı dönemde tahakkuk ettirilen kesenek borçlarının silinmesi talepli dilekçesinin 2 55986 AV.... Av....... ilinde görev yapıyor olması sebebiyle

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 ANKARA NOTER ODASI 2 HUKUK MUŞAVİRLİĞİ 3 AV. KONU olmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtan hakkında yapılan başvuru doğrultusunda, Ankara Noter Odası Başkanlığı'ndan alınan

Detaylı

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 27/07/2016 Staj için Baromuza müracaat eden Kenan Can KURT ın Avukatlık Kanunu nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Kenan Can KURT nın stajyer levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 19.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K.

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K. 20/11/2012 4406 20/11/2012 4407 20/11/2012 4408 20/11/2012 4409 20/11/2012 4411 20/11/2012 4413 İzmir Barosu Dergisi ve Bülten için Yazı İşleri Müdürünün belirlenmesi. Yeminli Mali Müşavir Umman TÜMER'in

Detaylı

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi.

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 18.12.2012 2013 yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 2012 yılı İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi incelendi, tavsiye edilen ücretlerde artış yapılmamasına ve belirli

Detaylı

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 02.01.2013 Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak sayılı,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.11.2012 tarihli 5/11 sayılı görevlendirme yazısının Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak

Detaylı

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

CMK Yürütme Kurulu'na gönderilmesi ile web sitesinde duyurulmasına O.B.K.V.

CMK Yürütme Kurulu'na gönderilmesi ile web sitesinde duyurulmasına O.B.K.V. 19.11.2013 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 14.11.2013 tarihli 31402 gelen evrak sayılı,cmk görevlendirilmeleri hakkındaki düzenlemenin bildirimine Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 14.11.2013

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ KUZEYHAN ÖZDEMİR KONU TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği'nin örnek kıdemli vatandaşların seçimi konulu yazısının değerlendirilmesi 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği

Detaylı